MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2003 Frå: 17.00 til"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Aase Lønningdal Laila Reiertsen Marianne Hjelle Espen Aspenes Eirik Neverdal Leif B. Bøyum Øystein Engevik Tore Kleppe Elling Røttingen Stig Endre Nilsen Arne Strønen Sølvi Bugge Frode Wold Høgre Lisbeth Acelsen Børge Lunde Jonny Garvik Kristeleg Folkeparti Kåre Lutro Ingunn Nøkland Bjørn-Atle Drange Senterpartiet Audun Lygre Venstre Tore Rykkel Arbeidarpartiet Terje O. Hermansen Ruth Elin Midtbø Borghild Borgen Nils-Olav Nøss Åse V. Sælensminde Sosialistisk Venstreparti Sigrid Melhuus Dag Westhrin Tverrpolitisk Samlingsliste Øystein Nordvik Astrid Leikvoll Terje Sperrevik Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Sigve Thuen (FrP), Torill Otterskred (SV) Erling Bruarøy (FrP), Halldor Fosse (SV) Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter: Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Sentrumskvartalet, Osøyro Telefax: Org.nr.: Postadresse: E-post: P.b. 84, 5201 Os

2 Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Ordførar Side 2 av 49

3 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0078/03 03/00239 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALET /03 03/02912 VAL AV 9 FORMENN MED VARAMEDLEMER FOR PERIODEN /03 03/03139 VAL AV ORDFØRARAR FOR PERIODEN /03 03/03140 VAL AV VARAORDFØRAR FOR PERIODEN /03 03/02914 VAL AV KONTROLLUTVALET I OS FOR PERIODEN /03 03/02913 VAL AV FORVALTNINGSSTYRE I OS FOR PERIODEN /03 03/02985 VAL AV BARNEREPRESENTANT I OS KOMMUNE 0085/03 03/02915 VAL AV ARBEIDSMILJØUTVALET - AMU I OS FOR PERIODEN /03 03/02918 VAL AV PERSONAL- OG LØNSUTVAL I OS FOR PERIODEN /03 03/03141 VAL AV VILTNEMNDA FOR PERIODEN /03 03/02919 VAL AV STRANDSTADEN I OS FOR PERIODEN /03 03/02916 VAL AV ELDRERÅD I OS FOR PERIODEN /03 03/02922 VAL AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA FOR PERIODEN Side 3 av 49

4 0091/03 03/02965 VAL AV REPR. TIL STYRET I BJØRNEFJORDEN NÆRINGSUTVIKLING FOR PERIODEN /03 03/02973 VAL AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNENES SENTRALBORBUND SITT FYLKESMØTE FOR VALPERIODEN /03 03/02927 VAL AV KLAGENEMND I OS FOR PERIODEN /03 03/03138 VAL AV REPRESENTANT TIL DYREVERNSNEMNDA FOR PERIODEN / 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT AUGUST 2003 / 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE / 03/01620 BALANSERAPPORT PR / 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR. JULI 2003 / 03/02187 KOMMUNALT KJØP AV TILLEGGSTENESTER HOS KOMMUNEBYGG OS AS / 03/02934 SØKNAD OM ADOPSJONSSTØTTE / 03/03094 BUDSJETTREGULERING ULIKE TILTAK / 03/03132 Side 4 av 49

5 0078/03 Arkiv: 014 Arkivsaknr.: 03/00239 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALET 2003 Framlegg til vedtak/tilråding: Kommunestyret godkjenner kommunestyrevalet 2003 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Kommunestyret godkjenner kommunestyrevalet 2003 &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0079/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02912 VAL AV 9 FORMENN MED VARAMEDLEMER FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Følgjande vert valde som medlemer og varamedlemer i Os formannskap for perioden : Medlemer Varamedlemer Side 5 av 49

6 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Følgjande vert valde som medlemer og varamedlemer i Os formannskap for perioden : Medlemer Varamedlemer Side 6 av 49

7 &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0080/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/03139 VAL AV ORDFØRARAR FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Som ordførar for valperioden til 2007 vert vald: Side 7 av 49

8 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Som ordførar for valperioden til 2007 vert vald: &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0081/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/03140 VAL AV VARAORDFØRAR FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Som varaordførar for valperioden til 2007 vert vald: Side 8 av 49

9 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Som varaordførar for valperioden til 2007 vert vald: &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0082/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02914 VAL AV KONTROLLUTVALET I OS FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Kontrollutvalet i Os får slik samansetjing i perioden : Medlemer Varamedlemer Side 9 av 49

10 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Kontrollutvalet i Os får slik samansetjing i perioden : Medlemer Varamedlemer Side 10 av 49

11 &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0083/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02913 VAL AV FORVALTNINGSSTYRE I OS FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Forvaltningsstyret i Os får slik samansetjing i perioden november til 2007: Medlemer Varamedlemer Side 11 av 49

12 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Forvaltningsstyret i Os får slik samansetjing i perioden november til 2007: Medlemer Varamedlemer Side 12 av 49

13 &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0084/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02985 VAL AV BARNEREPRESENTANT I OS KOMMUNE Framlegg til vedtak/tilråding: Følgjande vert valde som barnerepresentant og vara barnerepresentant i perioden til 2007: Representant Vararepresentant Behandling: Side 13 av 49

14 &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Følgjande vert valde som barnerepresentant og vara barnerepresentant i perioden til 2007: Representant Vararepresentant &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0085/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02915 VAL AV ARBEIDSMILJØUTVALET - AMU I OS FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Arbeidsmiljøutvalet i Os for perioden (5 frå arbeidsgjevarsida og 5 frå arbeidstakarsida) får slik samansetnad: Medlemer Ordførar? Varamedlemer Varaordførar?? Kommunaldirektør? Kommunaldirektør? Side 14 av 49

15 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Arbeidsmiljøutvalet i Os for perioden (5 frå arbeidsgjevarsida og 5 frå arbeidstakarsida) får slik samansetnad: Medlemer Ordførar? Varamedlemer Varaordførar?? Kommunaldirektør? Kommunaldirektør? &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0086/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02918 VAL AV PERSONAL- OG LØNSUTVAL I OS FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Følgjande vert valde som medlemer og varamedlemer i personal- og lønsutvalet for perioden til 2007: Side 15 av 49

16 Medlemer 1. Varamedlemer Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Følgjande vert valde som medlemer og varamedlemer i personal- og lønsutvalet for perioden til 2007: Medlemer 1. Varamedlemer Side 16 av 49

17 &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0087/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/03141 VAL AV VILTNEMNDA FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Os kommunestyre omgjer vedtak i kommunestyret sak 0033/02 om å leggja viltnemnda til forvaltningsstyret. Viltnemnda skal halda fram som eige utval. Viltnemnda i Os får slik samansetjing i valperioden til 2007: Medlemer Varamedlemer Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Os kommunestyre omgjer vedtak i kommunestyret sak 0033/02 om å leggja viltnemnda til forvaltningsstyret. Viltnemnda skal halda fram som eige utval. Viltnemnda i Os får slik samansetjing i valperioden til 2007: Side 17 av 49

18 Medlemer Varamedlemer &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0088/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02919 VAL AV STRANDSTADEN I OS FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Styringsgruppa for Strandstaden Os får slik samansetjing i perioden til 2007: Representantar 1. Ordførar Terje Søviknes (Frp) Vararepresentantar 2. Varaordførar Lisbeth Axelsen (H) Side 18 av 49

19 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Styringsgruppa for Strandstaden Os får slik samansetjing i perioden til 2007: Representantar 1. Ordførar Terje Søviknes (Frp) Vararepresentantar 2. Varaordførar Lisbeth Axelsen (H) &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0089/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02916 VAL AV ELDRERÅD I OS FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Eldrerådet i Os får slik samansetjing i perioden til 2007: Medlemer Varamedlemer Nils A. Nilsson (Os pensjonistforening) Johannes Taule 5. Kåre Herdlevær( - - ) Sigrund Søfteland Side 19 av 49

20 6. Dagny Gjerde ( - - ) Magnhild Midthus Nøss 7. Ruth Solberg (LOP) Olav Djuve (LOP) Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Eldrerådet i Os får slik samansetjing i perioden til 2007: Medlemer Varamedlemer Nils A. Nilsson (Os pensjonistforening) Johannes Taule 5. Kåre Herdlevær( - - ) Sigrund Søfteland 6. Dagny Gjerde ( - - ) Magnhild Midthus Nøss 7. Ruth Solberg (LOP) Olav Djuve (LOP) &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0090/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02922 VAL AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Råd for funksjonshemma får slik samansetjing i perioden til 2007: Medlem Varamedlem Side 20 av 49

21 (adm.) Harald Norheim (Os Handikapplag) Inger Marie Bruarøy (Os Reumatikarlag) Kari Borgen (Os Fibromyalgiforening) Torunn Vangdal (Os IFU) Oddbjørn Hustad Eldbjørg Kremer Elfrid T. Birknes Tom Nordstrønen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Råd for funksjonshemma får slik samansetjing i perioden til 2007: Medlem Varamedlem (adm.) Harald Norheim (Os Handikapplag) Inger Marie Bruarøy (Os Reumatikarlag) Kari Borgen (Os Fibromyalgiforening) Torunn Vangdal (Os IFU) Oddbjørn Hustad Eldbjørg Kremer Elfrid T. Birknes Tom Nordstrønen &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0091/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02965 VAL AV REPR. TIL STYRET I BJØRNEFJORDEN NÆRINGSUTVIKLING FOR PERIODEN Side 21 av 49

22 Framlegg til vedtak/tilråding: Som kommunal styrerepresentant for Bjørnefjorden Næringsutvikling i valperioden til 2007 vert vald: Medlem Varamedlem Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Som kommunal styrerepresentant for Bjørnefjorden Næringsutvikling i valperioden til 2007 vert vald: Medlem Varamedlem &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0092/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02973 VAL AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNENES SENTRALBORBUND SITT FYLKESMØTE FOR VALPERIODEN Side 22 av 49

23 Framlegg til vedtak/tilråding: Følgjande vert valde som medlem og varamedlem til KS sitt fylkesmøte for valperioden til 2007: Medlem Varamedlem Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Følgjande vert valde som medlem og varamedlem til KS sitt fylkesmøte for valperioden til 2007: Medlem Varamedlem Side 23 av 49

24 &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0093/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/02927 VAL AV KLAGENEMND I OS FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Følgjande vert valde som medlemer og varamedlemer i klagenemnda for perioden til 2007: Medlemer Varamedlemer Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Følgjande vert valde som medlemer og varamedlemer i klagenemnda for perioden til 2007: Medlemer Varamedlemer Side 24 av 49

25 &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0094/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/03138 VAL AV REPRESENTANT TIL DYREVERNSNEMNDA FOR PERIODEN Framlegg til vedtak/tilråding: Som kandidatar til dyrevernsnemnda i Bergen Veterinærdistrikt for perioden vert vald: Medlemer Personlege vara Behandling: Side 25 av 49

26 &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Som kandidatar til dyrevernsnemnda i Bergen Veterinærdistrikt for perioden vert vald: Medlemer Personlege vara &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen / Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT AUGUST 2003 Framlegg til vedtak/tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Kommunestyret tek saka som melding. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Side 26 av 49

27 / Arkiv: D23 Arkivsaknr.: 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE Framlegg til vedtak/tilråding: Alternativ 1 Kommunestyret held oppe vedtak frå 24. juni Os kommunestyre held oppe vedtak frå møte den 24. juni 2003, og ber rådmannen arbeida vidare med saka i tråd dette vedtaket og den oppsette tidsplanen. Slik framdrift gjev handsaming i formannskapet den 11. november 2003 og i kommunestyret den 18. november Alternativ 2: Bygging av badeanlegg i fjell Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vasssklie, boblebad, og naudsynte garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 59 millionar etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. en får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. en skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 3: Bygging av badeanlegg i fjell, med parkeringsanlegg og molo Side 27 av 49

28 Os kommunestyre gjer vedtak om at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum, saman med parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo ved Mobergsvikjo. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vasssklie, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. I tillegg kjem parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo. Det samla anlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 100 millionar etter frådrag av kompensasjon for mva. en får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune/andre kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. en skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 4: Bygging av badeanlegg på Kuventræ, sydvest for idrettshallen (evt. med tribune) Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast bygd på Kuventræ, der anlegget vert plassert på eige område sydvest for idrettshallen, med nordvestside som evt. kan nyttast som tribune for idrettsbanen. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, boblebad, fotballtribune og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 54 millionar. (56 millionar med tribune) etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. en får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Side 28 av 49

29 Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane (24 millionar med tribune). Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. en skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 5: Bygging av badeanlegg på Kuventræ, på nordsida av idrettshallen og vegg-i-vegg med denne Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast på Kuventræ, der anlegget skal liggja vegg-i-vegg med eksisterande idrettshall, og i størst mogeleg grad utnytta eksisterande bygningsmessig infrastruktur. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 41 millionar etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. en får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Side 29 av 49

30 en skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Os, 18.september 2003 Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Alternativ 1 Kommunestyret held oppe vedtak frå 24. juni Os kommunestyre held oppe vedtak frå møte den 24. juni 2003, og ber rådmannen arbeida vidare med saka i tråd dette vedtaket og den oppsette tidsplanen. Slik framdrift gjev handsaming i formannskapet den 11. november 2003 og i kommunestyret den 18. november Alternativ 2: Bygging av badeanlegg i fjell Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vasssklie, boblebad, og naudsynte garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 59 millionar etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. en får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Side 30 av 49

31 Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. en skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 3: Bygging av badeanlegg i fjell, med parkeringsanlegg og molo Os kommunestyre gjer vedtak om at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum, saman med parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo ved Mobergsvikjo. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vasssklie, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. I tillegg kjem parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo. Det samla anlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 100 millionar etter frådrag av kompensasjon for mva. en får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune/andre kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. en skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 4: Bygging av badeanlegg på Kuventræ, sydvest for idrettshallen (evt. med tribune) Side 31 av 49

32 Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast bygd på Kuventræ, der anlegget vert plassert på eige område sydvest for idrettshallen, med nordvestside som evt. kan nyttast som tribune for idrettsbanen. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, boblebad, fotballtribune og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 54 millionar. (56 millionar med tribune) etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. en får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane (24 millionar med tribune). Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. en skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 5: Bygging av badeanlegg på Kuventræ, på nordsida av idrettshallen og vegg-i-vegg med denne Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast på Kuventræ, der anlegget skal liggja vegg-i-vegg med eksisterande idrettshall, og i størst mogeleg grad utnytta eksisterande bygningsmessig infrastruktur. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 41 millionar etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. en får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med Side 32 av 49

33 totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. en skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Os, 18.september 2003 &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen / Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01620 BALANSERAPPORT PR Framlegg til vedtak/tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Side 33 av 49

34 Kommunestyret tek saka som melding. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen / Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR. JULI 2003 Framlegg til vedtak/tilråding: Kommunestyret tek investeringsrapport pr. juli 2003 til etteretning, og godkjenner samstundes følgjande budsjettreguleringar i samsvar med saksutgreiinga: Kjøp av sentrumskvartalet Post Kjøp av bygg og anlegg - vert sett til kr Post Opptak av lån - vert sett til kr Post Refusjon frå private* - vert sett til kr * Refundert leigebuar innskot Innfriing lån Post Ekstraordinære avdrag - vert sett til kr Post Bruk av ubunde investeringsfond* - vert sett til kr Post Konsulenthonorar** - vert sett til kr Post Tinglysingsgebyr** - vert sett til kr Post Sal av tomter og bygg** - vert sett til kr * jfr. Konto Sal av kommunale bustader (tidlegare år) ** Sal av St. Hanshaugen Kjøp av sosiale bustader Post Kjøp av bygg og anlegg - vert sett til kr Post Konsulenthonorar - vert sett til kr Post Bruk av unytta lånemidlar* - vert sett til kr * jfr. Konto (unytta lånemidlar til omsorgsbustader) Feiarbil/utrykningsbil Post Kjøp av bil - vert sett til kr Post Kjøp av bil - vert sett til kr Post Bruk av ubunde investeringsfond* - vert sett til kr Post Bruk av ubunde investeringsfond** - vert sett til kr * jfr. Konto Veg industrifelt Kolskogen kr ** jfr. Konto Veg industrifelt Kolskogen kr og Side 34 av 49

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer