Næringsutvikling basert på grønne næringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsutvikling basert på grønne næringer"

Transkript

1 Næringsutvikling basert på grønne næringer Agenda Kort om Innovasjon Norge Idè- og forretningsutviklingsprosessen Finansieringsordninger

2 Formål Innovasjon Norge skal fremme bedriftsog samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. 3 Visjon Vi gir lokale ideer globale muligheter 4

3 Tilbud ut fra kundens behov Fokus Innovasjon Internasjonalisering Profilering Tjenester Finansiering Rådgivning Kompetanse Nettverkskobling Eksponering Som kunde har du et behov sammen finner vi løsningen 5 Stegene i en utviklingsprosess Analyse av omgivelsene Forr. ide Mål Strategi Handlingsplan Handling Resultat kontroll Analyse av egen virksomhet Philip Kotler, Marketing Management 6

4 Fra idé til lønnsom virksomhet TING TAR TID BRUK GOD TID I PLANLEGGINGSFASEN HA TID TIL Å LA DEG INSPIRERE GJØR EN MARKEDSUNDERSØKELSE KONKURRENTER FINNES OG DU SKAL KJENNE DEM! VÆR BEVISST PÅ DINE STERKE OG SVAKE SIDER VELG STRATEGI JOBB MED KONSEPTET DITT OG RENDYRK DET DELTA PÅ ETABLERERSKOLE LAG REALISTISKE BUDSJETTER OG OMSETNINGSMÅL FORRETNINGSPLANEN ER DIN BIBEL 7 Fra idé til lønnsom virksomhet DET ER LOV Å SNU I TIDE! LAG EN MARKEDSPLAN - OG FØLG DEN!!!! FÅ MARKEDSAVTALER PÅ PLASS TA BETALT FOR OPPLEVELSEN/PRODUKTET DITT LØNNSOMHET KOMMER IKKE AV SEG SELV, MEN KAN KOMME BRUK NETTVERKET DITT TENK ALLTID NYE MULIGHETER - MEN HOLD DEG PÅ VEIEN BENYTT DEG AV VIRKEMIDDELAPPARATET 8

5 Faseinndelt samarbeide Avklaring Planlegging Etablering Vekst Avklaringsmidler Mentor og rådgiver Lån og tilskudd 9 Noen av våre finansieringsordninger..

6 Finansieringsmuligheter for de som vil utvikle ny forretning med basis i eiendommens ressurser Bygdeutviklingsmidlene, herunder etablererstipend Distriktsutviklingsmidler Utviklingsprogram for grønt reiseliv Verdiskapingsprogrammet for mat Bioenergiprogrammet 11 Fylkesvise BU midler -Tradisjonelt landbruk - Tilskudd - Rentestøtte - Risiko lån Tilleggsnæringer - Etablererstipend i utviklingsfasen - Etablererstipend i etableringsfasen - Investeringer - Bedriftsutvikling 12

7 Kort om bygdeutviklingsmidlene Bedriftsutvikling Det kan gis tilskudd til tiltak innen produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging, markedsføring av nye produkter og lignende med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Investeringer Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre tak for tilskudd til investeringer er kroner per søknad. 13 Bygdeutviklingsmidlene forts. Generasjonsskifte Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer. Tilskuddet kan gis med inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag. Til det underrepresenterte kjønn kan det gis et tilskudd på inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag. 14

8 Etablererstipend Stipendet retter seg mot personer som ønsker å etablere egen bedrift og registrerte bedrifter i etableringsfasen Stipendmidlene kan bevilges til både Idéutviklings fasen og Etableringsfasen. Både regional og landsdekkende ordning Prioritert er etableringer som har Høyt kunnskaps- og/eller teknologinivå Som vurderes å ha et stort verdiskapingspotensial Som har tjenester/produkter som kan være aktuelle for et internasjonalt marked 15 Etablererstipendet Basiskrav til alle prosjekter Bedriftsøkonomisk lønnsomhet Nyskaping Søker må ha gjennomføringsevne Hovedmålgrupper Kvinner Ungdom (mellom 18 og 35 år) Ramme og andel Inntil kr ,-/kr ,-/kr ,- pr etablering Inntil 50-75% andel av kostnadene 16

9 Distriktsutviklingsmidlene Tilskudd til fysiske investeringer (fra 10-35%) avhenger av støtteområde geografisk Tilskudd til FoU (fra 25-75%) avhenger av grad av innovasjon og forskning Tilskudd til kjøp av eksterne tjenster og messedeltakelse i utlandet (inntil 50%) Alle tilskudd differensieres med bedriftsstørrelse 17 Utviklingsprogram for grønt reiseliv Målgruppe Tilbydere og bedrifter i det bygdebaserte reiselivet som driver virksomhet innen overnatting, servering og natur- og kulturbaserte aktiviteter Aktører i nettverk innen bygdeturismen og mellom bygdeturismen og det tradisjonelle reiselivet Lokale/regionale utviklingsprosjekter med nasjonal overføringsverdi Det kan gis støtte til: Produktutvikling, Kompetanseutvikling og Markedsføring Samarbeid, nettverk og allianser Inntil 50% tilskudd fra Innovasjon Norge 18

10 Matprogrammet Målgruppene Bønder som enten foredler matprodukter basert på eget eller andres råstoff eller leverer råvarer til andre foredlingsbedrifter Næringsmiddelbedrifter (foredlings-) som produserer produkter med særpreg og som er basert på norske landbruksråvarer Reiselivsbedrifter som er direkte knyttet opp mot norsk matproduksjon Alle prosjekter skal føre til økt verdiskaping for bonden (primærleddet) og innebære et samarbeid mellom flere aktører! Inntil 35% - 50% tilskudd 19 Bioenergiprogrammet Bioenergi i landbruket Midler: 35 mill kr jordbruksavt. 15 mill fra statsbudsjettet Målgruppe: Bønder/skogeiere Støtter: Varmeanlegg Gårdsvarmeanlegg Veksthus Biogass Forprosjekter Flisproduksjon Midler 90 mill fra tiltakspakka Målgruppe: Bioenergibransjen Støtter: Produksjonsanlegg Effektiviseringstiltak Kompetanse og utvikling Informasjonsvirksomhet 20

11 Kompetanse og utredning Forstudier 50 % støtte inntil kr. Tilsvarende beløp kan være egeninnsats Ordningen gjelder anlegg i den størrelse og kategori som er aktuelle for tilskudd til anlegg for varmesalg. Søker er fortrinnsvis bønder, men landbruksorg aksepteres også Gis ikke til gårdsvarmeanlegg Forprosjekter. Forprosjekter til etablering av Varmeselskapet AS. Dette omfatter nødvendige tiltak i forbindelse med etablering av selskapet, samt utarbeidelse av anbudsdokumenter, inngåelse av avtaler, samt prosjekteringsarbeid i forbindelse med anlegget. Forprosjektet kan også inneholde kompetansetiltak for de aktørene som deltar i selskapet, Støtte er forbeholdt varmeselskap som har til hensikt å etablere varmeanlegg og som fyller bioenergiprogrammets kriterier. 50 % støtte inntil kr Deler av kostnadene må være innkjøpte tjenester. 21 Anlegg for varmesalg Hva omfattes: Komplett varmeanlegg Varmenett Kundesentral Nødvendig lager Prosjektering, byggledelse Hva omfattes ikke: Utstyr til brenselproduksjon Utstyr til transport Støtte til investering: Inntil 35 % støtte Det legges vekt på prosjektets lønnsomhet og landbrukets eierskap. 22

12 Gårdsvarmeanlegg -Næring Krav/begrensninger Landbruksareal > 100 daa Varmeenergibruk i næring over kwh Inntil 35 % tilskudd Inntil pr eiendom/søker Fullstendig investeringssøknad Lønnsomhet må vurderes Hva omfattes: Fyrhus, varmeanlegg Varmedistribusjon fram til næringsbygg Hva omfattes ikke: Utstyr for brenselproduksjon lager og transport. Varmedistribusjon til boliger. Brensellager 23 Gårdsvarmeanlegg - bolig Krav/begrensninger Landbruksareal >100 daa Fast tilskuddsats for ved og halmanlegg for flisanlegg Totalkostnad i varmeinvestering > Varmeinvestering må inneholde fyrkjel. Ikke krav til lønnsomhet, men til finansiering Enkel søknad, kort behandlingstid Enkel ferdigrapport Ett tilskudd pr eier/søker Ikke delutbetaling av tilskudd. 24

13 Veksthus Krav/begrensninger Inntil 35 % tilskudd til konvertering eller nybygging av biokjel basert på ved, flis eller halm. Ikke krav til landbruksareal >100 daa Øvre grense for effekt er 1 MW under normale forhold ca 3 GWh i varmeproduksjon 25 Biodrivstoff/ biogass Produksjon av diesel fra avfall fra agro-, skog og fiskeindustrien eller produksjon og salg av varme og eller strøm fra gjødsel og annet biologisk materiale. Begrenset til landbruksaktører Støtten vil primært gis som investeringstilskudd som for varmeanlegg. For biogass vil en starte opp 3 pilotanlegg for å vinne erfaring med produksjon og drift. 26

14 Flisproduksjon - Investerinsstøtte Investeringsstøtte Inntil 25 % Inntil 1,8 mill kroner Rask gjennomføring prioriteres Hva omfattes: Produksjonsutstyr, terminaler tørkesystem og bygninger for produksjon eller foredling av flis Hva omfattes ikke: Kjøp av tomt Transportutstyr, Traktor, containere 27 Flisproduksjon kompetanse og utvikling Utviklingsprosjekter Inntil 50 % støtte Innhold: Informasjon og opplæring Logistikforbedring 28

15 Ta kontakt med distriktskontoret for samarbeid Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Regional kunnskap om Bodø nærings- og samfunnsliv Molde Ålesund Steinkjer Trondheim Regional differensiering i Førde Hermansverk Lillehammer Hamar Bergen Drammen Oslo og Akershus Tønsberg Sarpsborg Stavanger Skien Kristiansand Arendal Distriktskontor Lokalkontor Innovasjon Norges produkter og tjenester 29

Finansiering av varmeanlegg.

Finansiering av varmeanlegg. Finansiering av varmeanlegg. Trond Hammeren Østsidevegen 82 2090 Hurdal Tlf 90606365 Epost: Trond.hammeren@gmail.com Disp Finansiering Økonomioversikt Lån Egenkapital Egeninnsats Skogfond Likviditet Byggeprosess

Detaljer

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene)

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) - Østfolds virkemidler spesielt mot landbruket Foredrag på KVINNOVASJON torsdag 18. mars 2010 Olav Moe Seniorrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold 1 Noen

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon 71 VEDLEGG 1 Myndighet/ organisasjon Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ organisasjon Obligatorisk/ frivillig aktivitet Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Tilbyder

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Det blir her gitt en oversikt over de økonomiske virkemidler som er tilgjengelig for næringsutvikling i landbruket i Troms. Det vil også bli gitt en

Detaljer

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012 Sivert Gravem Policy Innovasjon Norge For landbruksvirksomheten, som er basert på bevilgninger som følger av jordbruksforhandlingene, kan det finansieres

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Virkemiddelapparat og finansiering Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS og Global Fish i Florø REC wafer Vest Busscar Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2014 Oslo, 15.03.2015 Innhold OSLO, 15.03.2015INNHOLD... 1 INNLEDNING... 3 POLITISKE RAMMER FOR BUMIDLENE... 3 REGIONALE BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM... 3 FORMÅLET MED

Detaljer

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar USUS Vinterkonferanse 26-27 januar Workshop IFU/OFU & Bedriftsnettverk Marianne von Krogh & Margit Klingen Daams Foto: CH Visitnorway, Terje Rakke/Nordic life, Nancy Bundt Agenda Tirsdag 27 januar 2015

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Aaraas Gård, 17. januar -2013 Gudbrand Teigen, Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold ENTREPRENØRSKAP Disposisjon Innovasjon Norges budskap

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer