Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012"

Transkript

1 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til kraftig innstramming i kredittpraksis og høyere lånerenter Bedring i industrisentimentet i Kina, men ordreveksten bekymrer Overraskende kraftig økning i norsk industrisentiment Stabilt norsk arbeidsmarked Vekttakten i norske boligpriser avtar Internasjonalt ADP-rapporten for januar viser at sysselsettingen i privat sektor steg sesongjustert med i januar, litt lavere enn konsensusestimatet på Etter den overraskende kraftige stigningen i sysselsettingen i desember på , senere revidert ned til , var det fryktet at dagens ADP tall skulle korrigere mye ned og overraske negativt. Men med en sysselsettingsøking i privat sektor på i januar, er fortsatt trenden i sysselsettingsveksten god. Over de siste tre månedene har gjennomsnittlig, privat sysselsettingsvekst, målt ved sesongjusterte ADP-tall, vært på , mot et snitt på for hele Til tross for at ADP-tallene er volatile og ikke er en perfekt indikator på de offisielle sysselsettingstallene som kommer i morgen, kan de gi en pekepinn på utviklingen i sysselsettingen utenfor landbruket i USA. Det er ventet at de offisielle tallene skal vise til en sysselsettingsvekst på for privat sektor i januar og for privat og offentlig sektor samlet. Det antas også at sysselsettingsveksten holder tritt med veksten i arbeidsstyrken, slik at arbeidsledighetsraten blir liggende uendret på 8,5%. I USA steg industrisentimentet i januar litt mindre enn ventet. ISM-indeksen steg til 54,1 opp fra 53,1 i desember (se figur). Det var på forhånd ventet at indeksen skulle stige til 54,5. Til tross for at tallene var marginalt dårligere enn ventet, tyder de på at bedringen i amerikansk industriaktivitet fortsetter i januar. Delindeksen for nye ordre, som vanligvis leder totalindeksen, steg markert til 57,6, opp fra 54,8 i desember, og tyder på videre bedring i industrien i månedene som kommer. ESBs utlånsundersøkelse for 4.kvartal, som ble offentliggjort i går, viser at europeiske banker strammet kraftig inn på kredittpraksisen overfor husholdninger og bedrifter i 4.kvartal samtidig som de økte rentene. Bankene registrerte også fall i etterspørselen etter lån fra europeiske bedrifter og husholdninger. Bankene ser i også for seg ytterligere innstramminger i kredittstandard i løpet av første kvartal i år og antar at etterspørselen etter lån vil falle videre. Bankene forklarte innstrammingen i kredittpraksis med svakere økonomiske vekstutsikter, samt den europeiske gjeldskrisen, som eroderer bankenes balanser. ESB tilbød ubegrenset med 3-års likviditet til europeiske banker før jul og skal gjøre det igjen i februar i den hensikt å bidra til at låneveksten til husholdninger og bedrifter ikke faller kraftig ettersom bankene nå må bedre sine balanser fram mot 30. juni. Tilførselen av likviditet fra ESB hjelper på situasjonen, men gitt resultatene i utlånsundersøkelsen, kan det likevel se ut til at man kan vente seg avtakende utlånsvekst til europeiske husholdninger og bedrifter i månedene som kommer. I Kina har både den offisielle PMI-statistikken samt PMI som gis ut av HSBC bedret seg litt i januar, noe som kan tyde på at avmatningen i den kinesiske industrien ikke lenger er like tydelig. Den offisielle PMI-indeksen steg til 50,5 i januar, opp fra 50,3 i desember og tyder på at industrien igjen er i vekst. HSBCs PMI-indeks er derimot fortsatt under 50-linjen som skiller ekspansjon fra kontraksjon, og indeksen lå flatt på 48,8 i januar. En grunn til bekymring er imidlertid underkomponenten som måler nye eksportordre i den offisielle PMIundersøkelsen. Denne delindeksen falt videre til 46,9 i januar, ned fra 48,6 i desember. Til tross for fallet i nye eksportordre, steg indeksen for totale ordre, noe som tyder på økt etterspørsel fra hjemmemarkedet. Men indeksen for total produksjon steg likevel mye sterkere enn totale ordre, noe som gjorde at ordrereservene registrerte sitt største fall siden starten av For at aktiviteten i kinesisk industri skal holde seg på dagens nivå, er man dermed avhengig av at nye ordre tar seg betydelig mer opp i tiden som kommer. For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

2 Norge I henhold til AKU, var arbeidsmarkedet stabilt i november (okt-des snitt). Arbeidsstyrken steg med personer fra august (jul-sep snitt) til november (okt-des snitt), mens sysselsettingen steg med personer. Dermed steg ledigheten med personer, slik at arbeidsledighetsraten økte til 3,4% i januar, opp fra 3,3% i desember. Men i henhold til AKU er økningen i ledighet innenfor feilmarginen i undersøkelsen. Tall for registrert ledighet fra NAV, viser også at arbeidsmarkedet var stabilt i denne perioden. I dag får vi tall fra NAV for den registrerte ledigheten i januar. Vi antar at personer som er arbeidsledige eller på sysselsettingstiltak vil stige svakt til i januar, opp fra i desember. PMI-indeksen viste i går at industrisentimentet i januar steg overraskende kraftig i januar. Alle underkomponentene i PMI steg, og totalindeksen for PMI steg til 54,9 i januar, opp fra 46,6 i desember. Dermed indikerer denne målingen at norsk industriaktivitet igjen tar seg opp. Men siden midten av 2010 har PMI-indeksen vist seg å være en heller dårlig ledende indikator for faktisk utvikling i norsk industriproduksjon. Mens trenden i industriproduksjonen har vært tilnærmet flat siden midten av 2010, har PMI gått fra å indikere god vekst til å indikere aktivitetsfall til nå igjen å indikere vekst. Det som er sikkert, er at norsk industri stadig blir mer todelt, på den måten at aktivitet relatert til olje og gass går svært bra, mens tradisjonelle industrier sliter i motbakke. Videre vet vi at responsraten på PMI-undersøkelsen aldri er 100%, noe som gjør at endringene i PMI fra måned til måned kan være et uttrykk for endrede responsrater i de to delene av norsk økonomi, heller enn en faktisk endring i industriutviklingen. Vi tar med oss den hyggelige utviklingen i PMI, men venter med å oppjustere våre prognoser for industriutviklingen inntil vi eventuelt får flere bevis på at bedringen er reell. Norske boligpriser steg ujustert med 4% fra desember til januar i henhold til NEF. Men januar er tradisjonelt den måneden i året da prisene stiger mest, i tillegg til august, så sesongkorrigert steg boligprisene med bare 0,7%. 12- månedersveksten i boligprisene var på 8,4% i januar, det er en videre nedgang fra 12-månedersvekst på 8,5% i desember. 12-månedersveksten i boligprisene har dermed fortsatt å falle siden september i fjor. Vi regner med at strammere kredittpraksis fra bankene og avtakende økonomisk vekst vil legge en demper på boligprisene utover året i år. Ansvarlig for dagens morgenrapport: Kari Due-Andresen Analytikere Knut Anton Mork, , Kari Due-Andresen, , Ida Wolden Bache, , Nils Kristian Knudsen, , For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

3 2. februar

4 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND 12 MND EUR/NOK 7,6441 EUR/USD 1,3183 2,46 2,29 2,69 2,93 3,29 USD/NOK 5,7982 USD/JPY 76,10 SEK/NOK 0,8644 EUR/JPY 100,31 Indikative swap-renter DKK/NOK 1,0281 EUR/GBP 0, ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK 9,1903 GBP/USD 1,5855 2,68 2,71 3,01 3,30 3,56 CHF/NOK 6,3362 EUR/CHF 1,2063 JPY/NOK 7,6164 EUR/SEK 8,8475 Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK 6,2236 EUR/DKK 7,4340 Foliorente 1,50 1,25 1,25 SGD/NOK 4,6528 USD/KRW 1116,7 EUR/NOK 7,70 7,80 7,80 CAD/NOK 5,8154 USD/RUB 30,1875 Gårdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 08:30 Sverige PMI Januar Indeks 48,9 49,3 51,4 09:00 Norge PMI Januar Indeks 46,6 48,0 54,9 09:55 Tyskland PMI industri Januar Indeks 50,9 50, :00 Eurosonen PMI industri Januar Indeks 48,7 48,7 48,8 10:00 Norge AKU-ledighet November Prosent 3,3 3,3 3,4 10:30 Storbritannia PMI industri Januar Indeks 49,6 50,0 52,1 14:15 USA ADP-sysselsettingsendr. Januar Antall tusen :00 USA Utgifter bygg/anlegg Desember Prosent m/m 1,2 0,7 1,5 16:00 USA ISM industri Januar Indeks 53,9 54,5 54,1 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 10:00 Norge Registrert ledighet Januar Antall tusen 83, ,5 10:30 Storbritannia PMI bygg/anlegg Januar Indeks 53,2 52, :30 Spania Auksjon statsobligasjoner 11:00 Frankrike Auksjon statsobligasjoner 11:00 Eurosonen PPI Desember Prosent å/å 5,3 4, :30 USA Nye dagpengesøknader Ukentlig Antall tusen :30 USA Enhetkostnader arbeid 4.kvartal Prosent kv/kv 2,3 0, februar

5 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change, and there can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalized investment advice. Reliance should not be placed on such reports or opinions expressed therein when making investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and noninvestment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Distribution of our research in any such other jurisdictions may constitute a violation of UK or US securities laws, or the law of any such other jurisdiction. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. From time to time, we may offer investment banking and other services to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. We buy and sell the securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the FSA Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). The research reports are directed only at Relevant Persons, other persons should not act or rely on such reports or any of their contents. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner on tel In the United Kingdom SHB is regulated by the Financial Services Authority but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme nor the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Each analyst identified in this research report certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report, and that no part of such analyst s compensation has been or will be related, directly or indirectly, to specific recommendations or views expressed in this research report. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: Those wishing to see the disclosure text who do not have the access to the website, please contact Robert Gärtner on tel Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances.

6 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Magnus Strömer Head of Commodities Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Öhlin Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Olli Hyytiäinen Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Kinesiske banker stanser valutahandler med flere europeiske banker Ingen avklaring i den greske tragedien før tidligst neste uke Tysk økonomisk sentiment faller

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Stabil norsk ledighet Amerikansk ledighet er neppe strukturell Markedene ser mot jul og årsslutt Internasjonalt Det skjedde ikke de store forandringene foregående

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Store svingninger i svenske og norske kroner kan henge sammen med Baltikum Norsk ledighet stiger mindre enn ventet GMs vei mot konkurs gjort lettere etter ny avtale

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets 212: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 212 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Etterdønningene av finanskrisen Svak vekst, høy ledighet 2 BNP, sesongjustert Prosentvis

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer