Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014"

Transkript

1 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte

2 Lios Norge Saksliste GRM Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til orieterig, da tidligere beslutiger er i arbeid. I til iformasjo. Sake er ku til iformasjo. B til beslutig. Beslutigssak som det skal gjøres beslutig på. Saker som øskes løftes i i GRM må meldes til GRL på forhåd. Saksr. Saksav Sakstype Status 1 Åpig og kostituerig. Gjeomgag av arbeidsform i AU og Mtl Guverørråd 2014/2015. Kort sammedrag fra distriktsledermøtet IP Joe Presto sitt tema 2014/2015 Mtl 2 Protokoller og referater 2.01 Protokoll fra guverørrådsmøtet O 2.02 Protokoll fra Riksmøtet 2014 i Oslo O 2.03 Protokoll fra AU møtet O 2.04 Referat fra CC møtet i Toroto O 3 Rapporter 3.01 Felles forside 3.02 Statusrapport YCEC I 3.03 Årsrapport forebyggede ugdomsarbeid B 3.04 Årsrapport PR B 3.05 Årsrapport Kotrollkomitee B 3.06 Statusrapport Lios Røde Fjær I 3.07 Rapport reisefordeligskomitee I 3.08 Rapport Lio Mits I 3.09 Halvårsrapport LAN I 3.10 Statusrapport fra Kotrollkomitee I

3 3.11 Status Thorvaldsefodet O 4. Hadligsplaer Hadligsplaer distriktee A K (felles forside) B 4.02 Hadligspla GLT B 4.03 Hadligspla YCEC B 4.04 Hadligspla NAC B 4.05 Hadligspla IRC B kommer 4.06 Hadligspla GMT B 4.07 Hadligspla kommuikasjo B 5 Orgaisasjo og admiistrasjo 5.01 Komiteer, styrer og utvalg. Ajourhold og yvalg. B 5.02 Krise- og ulykkespla for Lios Norge B 5.03 Forslag om opprettelse av et YCE ad-hoc utvalg B 5.04 Camp Fjalir Lios Norway B 5.05 Uteladsarbeidet til Lios Norge B 5.06 Merkevarebyggig Lios Norge B 5.07 Forslag om edrig av økoomiske vilkår for arbeidet i B Reisefordeligskomitee 5.08 Mutlig orieterig om distriktssammeslutigee O Mtl 5.09 Mobiltilpasig av våre hjemmesider B 6 Økoomi 6.01 Pris på tulipa og moms B 6.02 NTG-stiped, et skriv til potesielle bidragsytere B 6.03 Søkad om støtte fra Tulipafodet B 7 Adre saker 7.01 Evaluerig Riksmøte 2014 O kommer 7.02 Evaluerig Covetio i Hamburg 2014 O mutlig 7.03 IP Prestos besøk Norge oktober 2014 O Mtl 7.04 Asettelse prosjektleder salg på Lioskotoret O Mtl 7.05 Daglig leders rapport O 7.06 Europaforum i Birmigham - deltagelse O Mtl 8. Evetuelt

4 Lios Clubs Iteratioal MD 104 Norge Guverørrådsmøte 30.mai Protokoll Møtet ble avholdt på Radisso Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guverørrådsleder Bjør Kristia Skovly, assisterede guverørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguverøree Svi Albi Fadal, Asgeir Moheim, Ola Marti Rogved, Odd Audu Rage, Thorleif Søreid, Sigmud Kjos, Radi Mathiese, Lill Alver og Ja Olav Hage. MD NAC Hroar Thorse, MD YECE Frazie Lerch, MD IRC Ole Romslo Traasdahl, MD GLT Svei Øystei Bertse og MD-GMT Ole Fjeldtvedt. Forfall: May Lill Eliasse. Fra admiistrasjoe: Geeralsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard, redaktør Vibeke Aaslad samt regskapsmedarbeider Øystei Berg-Nilse. Observatører: Berit Skovly, Otto Brødholt, Ola Eiklid Høle, Terje Skudvik, Harald Hartvikse, Erik Evag, Mage Thorud, Per O. Ulberget, Iger Elise Bergaust, Ja A. Holtet, Kay Are Sørese, Alf. E. Olse, Øivid Martise, Kari Skuthe Smestad, Kåre Riise, Halvda Rokstad, Arve Lud, Thore Ja Klever, Ygve Lidegaard-Bertse, Christopher Kag, Britt Søreid, Roar Eg, Ivar Tollefsrud, Christia H. Johase og Carl U Bugge. 1. Åpig og kostituerig Iledigsvis leste AGRL Tore G. Hovde leste Lios etiske orm. Ikallig og saksliste ble godkjet. Følgede saker ble tatt opp til behadlig: 2. Protokoller og referater 2.13 Protokoll fra Guverørrådsmøte de ikl. AU referater 2.14 Protokoll fra AU-møte de AU-møte de 10. mars 2014 ble avholdt på Lioskotoret. Til stede: GRL Bjør Kristia Skovly, distriktsguverører Sigmud Kjos og Ja Olav Hage. Forfall: AGRL Tore Hovde. Fra admiistrasjoe: Geeralsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Lios Clubs Iteratioal MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Esjøveie 18, 0661 OSLO. Telefo: Telefax:

5 Følgede saker ble behadlet av Arbeidsutvalget de 10 mars 2014: DMV- strategi på MD ivå Vedtak: Sake utsettes, da AGRL bør delta i dee saksbehadlige. Referat fra statusmøte med regskapsfører GS refererte fra diverse statusmøte med regskapsfører Ny valg av RM diriget Ny valg av Riksmøtediriget vil bli tatt på e-post. AU bes kommer med forslag på kadidater ila ieværede uke. LAN regskapet Igebrigt Molla bes kommetere LAN regskapet til AU ila ieværede uke. Bestillig av profilerigsprodukter ifm Ridderreet Vedtak: AU gir GS fullmakt til ikjøp for itil ,- til profilerigsutstyr ifm Ridderreet Riksmøte 2014 status Vedtak: Fredages riksmøteforhadliger vil starte med Guverørrådsleders rapport deretter sake om distriktsidelige. Sluttrapport distriktsamarbeid Vedtak: Sigmud Kjos vil tilskrive soe 1,2, og 3 i B distriktet og redegjøre for mulighetee for videre drøftiger rudt soetilhørighet. Samarbeid med lovkomitee Skype møte med leder av lovkomitee i este AU møte. Evetuelt LRF kommuikasjosstrategi Vedtak: LRF kommuikasjosstrategi vedtas uder forutsetig av de er forakret i budsjettet. GS avstemmer dette med prosjektleder i LRF. 2

6 LRF grafisk profil Vedtak: LRF si grafiske profil ble vedtatt Kommede iterasjoal presidet har varslet at ha kommer til Norge de Presetasjo Summer Camp UWE vil bli tatt i este AU møte. Tore G. Hovde har fått e istillig fra Frazie Lerch som foreslår e utsettelse. Neste AU- møte fier sted madag de 31. mars 2014 kl 12 til 17 på Lioskotoret. Kl 16 samme dag arragerer vi et skype møte med Sve Sestad. Referet Heidi Lill M. Oppegaard Geeralsekretær, Lios Norge 2.15 Protokoll fra AU-møte de AU møte de 31. mars 2014 ble avholdt på Lioskotoret. Til stede: GRL Bjør Kristia Skovly, AGRL Tore Hovde, distriktsguverører Sigmud Kjos og Ja Olav Hage. Fra admiistrasjoe: Geeralsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgede saker ble behadlet av Arbeidsutvalget de 31. mars 2014: DMV- strategi på MD ivå AGRL la frem sake for AU. Ny valg av RM diriget Ole Eikelid Høle, LC Høefoss er av GR i e e-post utvekslig valgt som y RM diriget. Riksmøte 2014 status Admi seder asap utsatte saker ut på e-post til guverørrådet. Vi skal være vertskap for våre uteladske gjester på Riksmøtet. Au fordelte oppgavee mellom DG ee slik: Damark Islad Ola Marti Rogved Thorleif Søreid 3

7 Sverige Tysklad Filad Jah S. Egh Odd Rage Svei Albi Fadal AGRL Tore Hovde vil sede e avlysig på si deltagelse uder RM i Damark, RM i Filad og til Covetio i Toroto. Nyvalgt AU vil få et felles asvar som reiseledere ifm Covetio i Toroto. Sluttrapport distriktssamarbeid Vedtak: Sigmud Kjos vil tilskrive soe 1,2, og 3 i B distriktet. Hevedelse fra Rita Egh Sormul om medlemskap samt Erik Weisser Svedse, LC Brumuddal om økoomi i tillegg til brev fra LC Skåvik som øsker dokumetasjo på behadligsmåte av klubbes oversedelsesforslag i RMsak 4.9./2013. Vedtak: Alle tre hevedelsee besvares av GRL. Summer Camp UWE. Vedtak: AU følger istillige til MD YCEC Frazie Lerch og vedtar e utsettelse. Klubbee abefales å betale i til aktivitete. Årets ildsjel Det er e frist for DG ee å komme med distriktets ildsjel samt e begruelse ie de MD 104 står for tildelige av prise. Reise og opphold betales av de ekelte klubb/distrikt. Sistevte har videre asvar for påmeldige til Riksmøtet. Søkad til Katastrofefodet fra Eiar Lygar. Ja Olav Hage formulerer et svar fra Katastrofefodet som råder E. Lygar om å søke i e klubb eller et distrikt, da forslaget ikke ka gå uder betegelse akutt ødhjelp. Forslag om at lovkomitees og kotrollkomitees leder tas i som verv i medlemsregisteret. Iht. retigslijer for medlemsregister og hjemmesider skal vi være koservative år det gjelder å legge i verv i medlemsregisteret. 4

8 Vedtak: Admiistrasjoe legger Lovkomitees og kotrollkomitees leder mm i uder «Kotakt oss» på våre hjemmesider. Status fra Ivesterigsrådet vedr Thorvaldsefodet samt forslag til edret madat. Vedtak: Forslag til edret madat tas opp i GRM i mai Evetuelt Forespørsel om Lios Norge bør bli medlem i Isamligsrådet Vedtak: Lios Norge melder seg ikke i i Isamligsrådet. Postkodelotteriet Admiistrasjoe i Lios Norge seder e amodig til KUD i påvete av ESA avklarige, der Lios tilkjeegir øske om deltakelse i postkodelotteriet. Forberedelse til møte med bla tre statsråder ifm Ridderreet dee uke. AU drøftet ulike ispill. Kjeskapsudersøkelse Admi vil iverksette e omibus/kjeskapsudersøkelse om Lios Norge dee våre. Målet med udersøkelse er å kartlegge kjeskape til Lios Norge. E ligede udersøkelse vil bli foretatt om et år for å måle effekte av bla LRF aksjoe GS orieterte kort om dialoge vi har gåede med Teleor vedr. vårt giverummer. På slutte av møtet hadde vi et skype møte med leder av lovkomitee. Målet med møtet var å gå igjeom riksmøtesakee, heruder sak 9.09 fra siste GRM hvor det står protokollert at AU gis fullmakt av GR til å samarbeide med lovkomitee om et edelig forslag til vedtak. Dette forslaget vil foreligge sart. Kort orieterig av GS år det gjelder foreløpig positivt driftsresultatet for MD 104 Liosåret 2012/2013. Dette Liosårets siste AU møte fier sted fredag 9. mai på Lioskotoret. Vi plalegger å starte kl Referet Heidi Lill M. Oppegaard Geeralsekretær, Lios Norge 2.16 Protokoll fra AU-møte de

9 AU møte de 10.april 2014 ble avholdt på Lioskotoret. Til stede: AGRL Tore Hovde, distriktsguverører Sigmud Kjos og Ja Olav Hage. Distriktsguverør Jah Sigridsø Egh var med i behadlige av sak r 1. GRL Bjør Kristia Skovly var med på deler av møtet via skype. Fra admiistrasjoe: Geeralsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgede saker ble behadlet av Arbeidsutvalget de 10.april 2014: Avholdt Distriktsmøte i J DG i distrikt J Jah Sigridsø Egh forteller om et vellykket sosialt arragemet. Sake om distriktsidelig vel utsatt av formelle gruer. Jah Sigridsø Egh beklager at ha ikke fikk fremmet sake om distriktsidelig på DM i J Riksmøte 2014 Dagsorde for RM 2014 ble edelig gjeomgått og vedtatt. Søkad fra distrikt A til AU om å dekke GS sie reiseutgifter ifm represetasjo på DM i distrikt A. AU vedtok å dekke 50 % av GS sie reiseutgifter ifm represetasjo på DM i A. Sluttrapport distriktssamarbeid Sigmud Kjos vil tilskrive soe 1,2, og 3 i B distriktet. Forslag til fremdriftspla om orgaiserige av de ye distriktee i MD 104 Ja Olav Hage gikk igjeom forslaget. Ajourført forslag vil bli sedt ut. Dette Liosårets siste AU møte fier sted fredag 9. mai på Lioskotoret. Vi plalegger å starte kl Referet Heidi Lill M. Oppegaard Geeralsekretær, Lios Norge 2.17 Protokoll fra AU-møte de AU møte de 9. mai 2014 ble avholdt på Le Marche i Østfold 6

10 Til stede: GRL Bjør Kristia Skovly, AGRL Tore Hovde, distriktsguverører Sigmud Kjos og Ja Olav Hage. Fra admiistrasjoe: Geeralsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgede saker ble behadlet av Arbeidsutvalget de 9. mai 2014: Lioskotoret sedte elektroisk de 3. april 2014 til Guverørrådet MD 104 sitt årsregskap for , i tillegg til årsberetig samt prosjektregskap for AIM for De 7.april 2014 oversedte Lioskotoret til Guverørrådet LAN si årsrapport og årsregskap for Vedtak: MD 104 sitt årsregskap for Liosåret samt årsregskap med årsrapport for LAN for 2013 vedtas. Årsberetig samt prosjektregskap for AIM 2013 vedtas. Refereter til Riksmøtet Tore Hovde vil ta e rigerude for å fie to egede refereter til Riksmøtet 2014 i Oslo. Tildelig fra Lios Tulipafod. AU behadlet følgede tre søkader: LC Sogdal og Sogadal/Løveta søker om ,- i støtte til oppussig av ugdomshuset i kommue. Vedtak: AU avslår søkade med begruelse om at oppussig av kommues ugdomshus er et kommualt asvar. LC Larvik/Farris søker om ,- i forbidelse med semiar om rusforebyggede arbeid i samme med Norsk arkotikapoliti foreig. Vedtak: AU godkjeer søkade og bevilger kr ,- til prosjektet. LC Sem søker om kr ,- i støtte til sitt årlige ugdomsprosjekt med 8. klassee i Tøsberg kommue. Vedtak: AU bevilger kr ,- til prosjektet. Lios Røde Fjær 7

11 AU fattet følgede tre vedtak år det gjelder Lios Norge si forskutterig av prosjektpeger til Lios Røde Fjær: 1. Lios Norge forskutterer prosjektpeger til Lios Røde Fjær. 2. Midlee forskutteres retefritt og skal dekkes i av isamlede midler ie 30. jui Lios Norge forskutterer ie gjeldede egekapital. Syliggjørig av våre tidligere LRF prosjekter Vedtak: Admiistrasjoe tar kotakt med de tidligere LRF prosjektee for syliggjørig av Lios hos dem. Referet Heidi Lill M. Oppegaard Geeralsekretær, Lios Norge 2.18 Referat fra Styremøte i Stiftelse Det er Mitt Valg Referat fra Styremøte i Stiftelse Det er Mitt Valg Vedtak i sak 2.13 tom sak 2.19: alle protokoller og referater ble tatt til orieterig. 3 Rapporter Fagsjefees rapporter 3.02 Rapport lederutviklig (GLT) Svei Bertse rettet e stor takk til GLT teamet Rapport medlemsutviklig (GMT) Ole Fjeldtvedt presiserte at edgage ikke er så stor som tidligere Rapport ugdomsutvekslig (YCEC) 3.05 Rapport forebyggede ugdomsarbeid (NAC) Hroar Thorse rapporterte om tulipaer y rekord! Ha takker for isatse Rapport iterasjoalt arbeid (IRC) 8

12 3.07 Rapport PR- og kommuikasjo (PR) Adre rapporter: 3.08 Rapport Lios Røde Fjær 3.09 Årsregskap for Stiftelse Lios Førerhudskole Status Thorvaldsefodet pr april Medlemsstatus pr 1. april rapport fra LC Billigstad vedr salg av motivprodukter 3.13 Rapport fra WMC 3.14 Rapport fra Kotrollkomitee Thorleif Søreid tok ordet i etterkat av KKs rapport og ber om mer iformasjo om hver ekelt sak i tilkytig til vedtak i protokollee. Asvar: GS Vedtak i sak 3.02 tom sak 3.14: alle rapportee tas til iformasjo. 4. Plaer DG Hadligsplaer 2013/ Distrikt A 4.12 Distrikt B 4.13 Distrikt C 4.14 Distrikt D 4.15 Distrikt E 4.16 Distrikt F 4.17 Distrikt G 4.18 Distrikt H 9

13 4.19 Distrikt J 4.20 Distrikt K 4.21 Guverørrådsleders rapport Vedtak. Rapportee i sak 4.11 t.o.m. sak 4.21 ble tatt til orieterig 5. Orgaisasjo og admiistrasjo 5.23 Daglig leders orieterig. Vedtak: Daglig leders orieterig tas til iformasjo 5.24 Liosåret Vedtak: Årshjulet for Liosåret vedtas. 6. Økoomi 6.17 Halvårsrapport fra Lios Norge Vedtak: Det fremlagte halvårsregskspet fra Lios Norge tas til etterretig Tredje kvartalsrapport for Lios Norge Vedtak: Fremlagte tredje kvartalsrapport for Lios Norge tas til etterretig Revidert regskap for Lio Mits Vedtak: Revidert regskap for Lio Mits tas til iformasjo 6.20 Forslag til NSR prosjekt Vedtak: Forslag til NSR-prosjekt godkjees. Agrl Tore Hovde får fullmakt til å jobbe frem dette forslaget i CC møtet Forslag til edriger i fiasreglemet for Thorvaldsefodet Vedtak: Fiasreglemet for forvaltig av Thorvaldsefodet edres iht vedlagte oppdaterte forslag. 10

14 6.22 Diverse krav fra distrikt A DG Elect i distrikt A, Halvda Rokstad, presiserte at reduksjoee i overføriger fra MD skaper utfordriger i distrikt A. Agrl Tore Hovde viser til at fremlagte budsjett som skal behadles på Riksmøtet 2014 er et rammebudsjett. Vedtak. Forslagee avvises. 8. Adre saker 8.10 IP Prestos besøk i Norge høste 2014 GRL orieterte mutlig om IP Prestos mulige besøk i distrikt B høste Covetio 2014 I rute 8.14 Status Riksmøtet Oslo I rute Evetuelt Distrikt B delte ut program for iterasjoal ugdomsleir med tema rasisme asvar og itegrerig. Admiistrasjoe takket årets GRL Bjør Kristia Skovly for godt samarbeid i Liosåret Avslutig Referet Heidi Lill M. Oppegaard Geeralsekretær Lios Norge 11

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Lios Clubs Iteratioal MD 104 Norge AU møtet de 13. august 2014 ble avholdt på Lioskotoret. Til stede: GRL Tore G. Hovde, AGRL Kay Are Sørese, distriktsguverører Halvda Rokstad og Ja Harald Laues. Fra admiistrasjoe: Geeralsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgede saker ble behadlet av Arbeidsutvalget de 13. august 2014: Iledigsvis ga GRL Tore G. Hovde AU e kort orieterig om utviklige i Lios Norge de seeste åree. Når det gjelder de fremtidige AU møtee er AU positive til å få ekstere folk i for å dele sie kuskaper med AU. Formøter med DMV og Førerhudskole øskes videreført. AU øsker ikke observatører tilstede på distriktsledermøtee. Dette gjelder fra og med distriktsledermøtet i september Hevedelse fra LCI til alle liosmedlemmer om å støtte Kia ifm et stort jorskjelv. Vedtak: AU avveter og ser a katastrofes omfag og hva slags bistad som vil bli gitt til Kia. Utevig av y styreleder i Stiftelse Lios Førerhudskole og Mobilitetsseter fra Vedtak: PDG Ja Olav Hage fra LC Ullesaker er utevt som y styreleder i Stiftelse Lios Førerhudskole og Mobilitetsseter fra AU forberedte alle sakee som skal opp i GRM de Neste AU møte fier sted tirsdag de 2. september 2014 kl 12 til 16 på Lioskotoret. Referet Heidi Lill M. Oppegaard Geeralsekretær, Lios Norge Lios Clubs Iteratioal MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Esjøveie 18, 0661 OSLO. Telefo: Telefax:

31 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS NSR Nordiska samarbetsrådet MD 101 Sverige MD 104 Norge MD 106 Damark MD 107 Filad MD 109 Islad Page 1 / 4 NORDIC CC meetig Toroto 3 th of July 2014 MINUTES Participats: CC Per Jaso ( PJ ) MD 101 CC Bey Nisse Rau ( BR ) MD 106 Chairperso CC Tuomo Holopaie ( TH) MD 107 CC Tryggvi Kristjásso ( TK ) MD 109 VCC Jari Rytköe ( JR ) MD 107 Secretary GS Maarit Kuikka ( MK ) MD 107 PCC Fi Bagsgaard ( FB ) MD 101 PID Keeth Persso ( KP ) MD 101 VCC Aica Nordell ( AN ) MD 101 PID Erkki Laie ( EL ) MD 107 PCC Lauri Vaiio ( LV ) MD 107 PCC Jouko Ruissalo ( JU ) MD 107 DG Sigmud Kjos ( SK ) MD 104 PID Gudru Ygvadottir ( GY ) MD 109 PID Jó Bjari Thorsteisso ( JT ) MD 109 Eva Persso ( EP ) MD Opeig of the meetig BR did act Chairperso of the meetig ad he welcomed everyoe. The ageda was approved by CC s i the opeig with followig chages: - item 9 (Protocol last NSR-AU-meetig) deleted - items 11 ad 12 moved i the ed of the meetig 2. Electio of Secretary JR was elected secretary of this meetig. 3. Presetatio of participats Each participat itroduced himself/herself briefly. 4. Miutes from the CC Board Meetig i Høefoss. Miutes were accepted otherwise but item 7 (Electio of represetative from Scadiavia to Europa Forum Advisory Committee) was discussed as follows: - PID Per Christese ( PC ), MD 106 was the preset represetative util O behalf of the Europa Forum was hoped that PC could cotiue. - Due to rules of NSR PC caot be re-elected - There were o suggestios to be elected at the meetig ad therefore represetative from Scadiavia was set ope

32 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS NSR Nordiska samarbetsrådet MD 101 Sverige MD 104 Norge MD 106 Damark MD 107 Filad MD 109 Islad Page 2 / 4 Followig chage to the Miutes was accepted: - Ivitatio shall be set to Scadiavia coutries ad suggestios of Scadiavia represetative shall be set by the ed of July Iformatio for Covetio i Toroto Iformatio was give by PCC/NSR Coordiator FB. It was accepted that iformatio about upcomig LCI Covetio shall be set to every MD s VCC ad GS (if MD has). addresses must be set to FB. 6. Iformatio for Europa Forum i Birmigham Timetable is still ope ad therefore Nordic coutries still have to wait i order to make decisios. BR gave short summary about today s situatio. 7. Time tables of Natioal Covetios MD101, SWE Lud MD104, NOR Kirkeess MD106, DAN Aarhus MD107, FIN Sotkamo MD109, ICE Seyðisfjörður MD111, GER Bamberg D120, EST?? MD101, SWE?? MD104, NOR Høefoss? MD106, DAN Silkeborg MD107, FIN Turku MD109, ICE Mosfellsbaer? MD111, GER?? D120, EST?? 8. CC meetigs Toroto, Caada (LCI Covetio) Birmigham, Eglad (Europa Forum) Copehage, Demark Kgs. Lygby, Copehage, Demark (NSR)

33 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS NSR Nordiska samarbetsrådet MD 101 Sverige MD 104 Norge MD 106 Damark MD 107 Filad MD 109 Islad Page 3 / 4 9. Protocol last NSR-AU-meetig Item was deleted. 10. GMT/GLT status workig Group Wome i Lios Origial ageda item GMT/GLT Survey ext period was deleted. It was discussed about group work-related expeses i the workig group Wome i Lios. Decisio: Every coutry shall pay its ow costs util coucil meetig i the NSR 2015 has made a budgetary decisio o this issue. 11. Status of NSR project BR preseted a short status of the Eye Cliic i Tblisi, Georgia. BR also followed up o ew NSR project 2015/2017 where it is time for everyoe to bid ow. The IR-Group should have a recommedatio o later tha the December 2014 CC-Meetig, so it ca be preseted durig NSR 2015 i Demark. 12. NSR meetig Jauary 2015 Decisio: Laguage at the 2015 NSR Coucil Meetig i Demark is Eglish. Otherwise item was deleted. 13. NSR 2016 i Filad JR iformed followig: - dates place Rovaiemi - hotel Ratasipi Pohjahovi For further iformatio shall be give at NSR Iformatio from the Iteratioal Board Meetig KP gave summary from the meetig. Membership developmet was the best durig last 12 years. 208 th Lios coutry is Azerbaija. 15. Orkester Norde cocert at LCI Covetio 2017? Is it a good idea to brig ON to LCI Covetio 2017? Coclusio: Yes It has to be cleared up if i the Covetio s schedule has place for the cocert i 2017.

34 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS NSR Nordiska samarbetsrådet MD 101 Sverige MD 104 Norge MD 106 Damark MD 107 Filad MD 109 Islad Page 4 / 4 Should we ask for a budget i order to further work o extra cotributios from the Nordic Lios coutries to fulfil the eeded costs? Coclusio: Yes, ad also look for possible sposors. A cost sharig idea could be a fixed sum per participatig musicia from each Nordic coutry? Coclusio: The whole budget must be cleared up ad the sharig priciples shall be made at the coucil meetig Miutes from each CC Miutes was heard from every other coutry except Norway (represetative was o more preset at this momet). 17. Miscellaeous ay other items I the meetig room was o data projector ad it had separately charge of CAD It must be clarified what it is said i the cotract. It shall take accout that flags of The Faroe Islads, Greelad ad Ålad are NSR flags to be show also o the parade vests ad i the NSR logo. AU-group is asked to work out a proposal. 18. Closig of the meetig BR thaked everyoe ad closed the meetig. Meetig adjoured Bey Nisse Rau Chairperso Jari Rytköe Secretary

35 Guverørrådsmøte Sak: Beslutigssaker uder pkt 3 - Rapporter Møtedato: Saksr: 3.01 Saksbehadler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Alle Rapporter uder pkt 3 som skal besluttes av Guverørrådet; foreslås besluttes. SAMMENDRAG (sake gjelder max 10 lijer): SAKSOPPLYSNINGER: Uder Pkt 3 er det flere rapporter som skal besluttes av Guverørrådet. Vi har laget e felles forside for disse beslutigssakee.

36 MD YCEC STATUSRAPPORT PR YE-KOMITÈEN : MD YCEC Frazie Lerch LC Os - asvarlig for utreise oversjøiske o YEPC Europa Tove Aexstad LC Asker/Røyri - asvar for utreise til Europa YEPC Norway Adreas C. Carlbom LC Berge/Bergehus asvar for itak orske camps Sommer 2014 avholdt 2 camper i Norge: Distrikt J Camp Imagie Peace 26 deltakere fra 20 asjoer Distrikt B Camp Adveture Fairylad 24 deltakere fra 19 asjoer Ugdommer ut fra Norge 56 orske ugdommer har reist ut til 22 asjoer. Camp i Israel ble avlyst pga. krig. Økoomi 2 camper i Norge er budsjettert med til samme kr ,- Klubbees kostader for utsedte ugdommer « / F. Lerch

37 GUVERNØRRÅDET Sak: Årsrapport for NA området Møtedato: Saksr: 3.03 Saksbehadler: Hroar Thorse Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Årsrapport for NA området besluttes. SAMMENDRAG SAKSOPPLYSNINGER GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

38 ÅRSRAPPORT FOR MD 104 FOR MD NAC Hroar Thorse Geerelle kommetarer: Suksesse fra er videreført. Nok e gag y rekord agåede tulipaer, løpeskjorte ble relasert, vasee fortsatte si suksess, god deltagelse i tegekokurasse, mye aktivitet rudt DMV og mage solgte kurs og ikke mist virker det som at eda flere medlemmer har egasjerte seg i NA området Vurderig og kommetar til våre fokusmål: 5.1 Lios Tulipaaksjo målet med tuipaer e realitet? Aksjoe ble gjeomført siste lørdage i aril som plalagt totalt delte vi ut, tulipaer. Vi hadde 93,5 % deltagelse, dette er e lite edgag, me vi øker atallet og dette viser meg at egasjemetet i kubbee rudt dee aksjoe er økede. Lios dage er kommet for å bli, oe klubber meldte om e reorgaiserig i år og derfor edgag i bestillig. Lykkes disse klubbee vil vi å ye høyder ved este aksjo. Mge klubber er meget dyktige år det gjelder profilerig ovefor bedrifter og ikke mist i kombiasjo med vase. Dette har tydelig blitt e «greie» som er lett for klubbee og selge i til bedrifter. Fortsetter vi det gode arbeidet som er påbegyt er det mulig å å hovedmålet på tulipaer, me dette forutsetter ok e lite ytekig. Mulig vi burde iverksatt Lios UKA, som avsluttes med Lios dage? UKA ka brukes til å vise lokalsamfu hvorda DMV virker i skoler og barehager. Samtidig ka vi bruke tid til å vise lokalsammfuet hva vi driver med, spesielt i forhold til hva vi bruker våre isamlede midler til. Dette tror jeg er lettere å få til på oe ukedager e hva det er på e ekelt lørdag. 5.2 DMV Det selges kurs i et forrykede tempo, siste året er det avholdt til samme 5.3 Tegekokurasse. Ble gjeomført uder ledelse av Vidar Waade, e stor takk til ha for has egasjemet rudt dee aktivitete. Det var deltagelse i fra alle distrikter og det syes jeg er meget bra, viertegigee ble utstilt på Nobels fredsseter i forbidelse årets Riksmøte, ledsager turee var iom og så på dee. Det å fortsette profilerige av dee aktivitete er viktig, det vil for 2014/2015 bli prøvd å bestille e større megde klasse sett i til Lios Norge som ma ka distubuere ut til klubbee i løpet av august og september. 5.4 Narkohud.o Aktivitetet holdes i gag av LC Stord/ Fitjar 5.5 Geerelt forebyggede arbeid. Klubbee egasjerer seg mye i dee type arbeid, søkaddee til tulipafodet er flere og vi ser at det blir flere og flere felter der Lios blir e samarbeidsparteer i det lokale forebyggede bare- og ugdomsarbeidet. Dette tror jeg er bra på flere måter, forebyggede arbeid er det som gir størst «avkastig» og dee type arbeid tror jeg også gjør at eda flere ser hva det er Lios driver med.

39 Oppsumert Medlemmet i Lios impoerer mer og mer, ute disse hadde det ikke vært mulig å lykkes med alt det vi gjør. Jeg tar av meg hatte for det egasjemetet som utvises og de iver / glede som edlegges i forskjellige aktiviteter som komemr bar og ugdom til gode. At vi setter ye rekorder på løpede båd beviser bare det at vi er best, slik er det bare. Tuse takk til dere alle samme, øsker alle lykke til vider og mi arvtager Bjør Zarbell lykke til med vervet. Lagestrad, de 26. Juli 2014 Hroar Thorse

40 Årsrapport PR Kommuikasjosgruppe hadde tre møter. Første møtet ble holdt Komitee besto av Kjell Olafsrud (Modul), Lill Alver (VDG), Gaute Holmi ( LC Oslo, digital komm. ) og Vibeke Aaslad, redaktør. LION. 6 ummer utgitt. Omleggig av LION fra A4 format til B4. - besparelser på distribusjo. - redaksjoell dreiig til mer magasipreg. Bladet skal være iteressat også for ekstere iteresserte/potesielle medlemmer. Nyhetsbrev Lios Norge: 22 yhetsbrev sedt. Sedes til mellom e-post addresser. Leses av mellom proset. Reklamefrie dager: Ny film om Lios forebyggede arbeid/det er mitt valg ble vist i påske. Fikk desverre ikke plass i pise. Tilbud fra 07 kom i jui Iebærer trykk av LION, prepress og aosesalg. Plalegger overgag for r Tilbud om resposiv desig ble avslått og vurdert som ikke ødvedig av AU. Seere besøkstall gjør det ødvedig å prioritere dette. Google Grats (gratis adwords). Kurs i mai. Søker i august. Ridderreet: Baere ble trykket opp for å syligjøre Lios uder ridderreet i april. Nettbutikke er utsatt til ubestemt tid. Omdømmeudersøkelse: Gjeomført i april. Omtaler Atall yhetsartikler : Atall potesielle ekspoeriger i periode: Svak edgag fra i fjor vs Har det siste året jobbet daglig med å luke ut irrelevate artikler, søket er å svært presist.

41 Samme møster måedsvis som tidligere år. Mest omtale i ovember, desember og april. Færrest i juli, august og februar. Romerikes Blad, Fredrikstad Blad og Hamar Arbeiderblad er fortsatt de tre avisee som skriver oftest om Lios. I var det Fredrikstad Blad som skrev mest med 99 artikler. Medietyper: Web (25 %) og prit (75 %). Vi overvåker ikke etermedier, me vi har hatt oe islag i på Nrk. Adel oppslag i riksmedier: 2 % Adel oppslag i regioale medier: 2 % Adel oppslag i lokalmedier: 90 % Adel oppslag i adre medier: 6 %

42 Guverørrådsmøte Sak: Årsrapport fra Kotrollkomitee Møtedato: Saksr: 3.05 Saksbehadler: HLMO Sakstype B VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Årsrapporte fra Kotrollkomitee besluttes. Årsrapport for liosåret fra KK. KK la fram si skriftlige rapport til RM 2014 og ga i tillegg e mutlig rapport i møtet, og de ligger ved møtets protokoll. Etter RM ferdigbehadlet ikke KK oe saker og vi ber derfor om at de to evte rapporter tas som årsrapport. Hamar, Kåre Rise (sig)

43 Statusrapport Lios Røde Fjær 2015 pr. 30. jui Prosjektorgaisasjoe DA i 104 B, Kjell Gyllad fra LC Støre, har takket ja til å sitte i prosjektgruppe som aktivitetsasvarlig. Samtlige distrikter har etablert e arbeidsgruppe for LRF klubber har registrert e LRF-kotakt i medlemsregisteret. Prosjektorgaisasjoe samles igje september. 2. Ambassadørprosjektet Målet er 10 ambassadører. Marco Elsafadi, Nerma Padza, Aksel Berget Skjølsvik og Mimmi Tamba er bekreftet og lasert. Cato Zahl Pederse er bekreftet og laseres etter sommerferie. Vi veter på edelig bekreftelse fra Mikkel Gaup og Libe Rieber Moh, og vi har dialog med Heidi Weg og Liv Grete Skjelbreid Poirée. Eli Rygg har trukket seg. For øvrig har e lag rekke persoer takket ei. Distriktee oppfordres til å supplere med 1 3 lokale ambassadører som ka brukes lokalt. 3. Givertjeester Givertelefoe: Dee sake er fortsatt ikke avklart. GS og revisor følger opp. Lios Norge må ta stillig til om det skal fremforhadles e y avtale. I tillegg må Lios Norge søke om MVA-fritak for LRF2015. SMS-tjeeste: Vi har bedt om abud fra fem leveradører. Beslutige tas i august. Målet er å lasere tjeeste i september. Digital giverplattform: Modul og Mi Olie Aksjo vurderes. Målet er å lasere tjeeste i oktober. 4. Regskap/fakturerig Regskapet føres av Lios Norges regskapsasvarlig, og regskap pr. 31. mai er bestilt. Rue Johase har påtatt seg oppgave med å fakturere for LRF Tilskudd fra regjerige På abefalig fra flere hold, har vi sedt e hevedelse til Julie Brodtkorb ved Statsmiisteres kotor. Hu har ikke svart på hevedelse. Kay Are Sørese følger opp dee sake på LRF2015s vege. 6. Tilskudd fra kommuer/fylkeskommuer Vi har utarbeidet utkast til søkad som skal sedes til kommuer og fylkeskommuer. Søkadee sedes ut i september i dialog med klubbee. 7. Sposorer Målet er to hovedsposorater med et samlet beløp på 1,5 millioer. Bergesestiftelse går i med kr Dee avtale offetliggjøres i august. Vi har også søkt Olav Tho Stiftelse om hovedsposorat og avveter svar på dee søkade før vi går videre til adre potesielle hovedsposorer. 8. Bak Vi har bedt om møte med Nordea, me vi har foreløpig ikke fått svar på hevedelse. Vi er også i dialog med Sparebakee i Norge, og vi veter på tilbakemeldig fra dem. 9. Salgsprodukter Det blir ikke tatt iitiativ til eller asvar for salgsprodukter fra setralt hold, me vi har gitt tillatelse til LC Spydeberg og LC Oslo/Høybråte om salg av produkter. Klubber ka foreslå/søke om salgsaktiviteter, og vi vurderer hevedelsee fortløpede, me det vil ku bli gitt tillatelse til et svært begreset atall

44 produkter, og disse må ses i sammeheg. På distriktsivå står selvsagt både klubber, soer og distrikter helt fritt med hesy til dee type aktiviteter, me også på dette ivået må disse aktivitetee ses i sammeheg og koordieres, og DAee har asvaret samme med sie respektive arbeidsgrupper. 10. Nettside/sosiale medier Følgede arbeid gjestår på ettside: Ege fae for MITT VALG (skal erstatte Bli sposor-fae), digital giverplattform og isamligsbarometer. For øvrig må side fylles med mer ihold utover høste. LRF2015 er på plass i følgede sosiale medier: Facebook, Twitter, Istagram, Google+ og YouTube. Foreløpig lykkes vi først og fremst på Facebook både med hesy til rekkevidde og iteraksjo. På Twitter og Istagram er rekkevidde og iteraksjoe lagt mer begreset, me på Twitter år vi ut til svært relevate aktører. Ugdomsgruppe har blitt utfordret med hesy til bruke av Istagramkotoe. YouTube-kotoe skal først og fremst være e plattform for videreformidlig av LRF2015s filmer. Google+-kotoe er etablert for å sikre plasserig ved Google-søk. OBS! Arbeidet med sistevte er ikke fullført. 11. Aosekampajer Vi har igått samarbeid med Webtraffic om e omfattede digital aosekampaje. Videre har vi igått et samarbeid med Afteposte/Storby om e pritkampaje. Begge disse kampajee vil bli supplert med aktivitet gjeom Amedia på lokalt ivå. 12. Mediearbeid Vi har igått avtale med Siv Elle Omlad om isalg av redaksjoell omtale. Arbeidet er i e forberedede fase, og vi jobber aktivt med å samle i gode historier som ka dae utgagspuktet for medieomtale. 13. Filmprosjektet Gruet DMVs omleggig av logo og av på MITT VALG må eksisterede filmer edres og relaseres. Bareskolefilme fra Kastellet skole er uder fullførig. Dee laseres i tilkyttig til skolestart. 14. Iformasjosmateriell til klubbee Vi jobber med dette materiellet og har som mål å være ferdig i slutte av august. 15. PR-aktiviteter Ugdomsgruppe har asvaret for PR-aktivitetee. Disse er tegekokurrase for barehager, diktkokurrase for bareskoler, isamligsstafett for ugdomsskoler og e aktivitet rettet mot de videregåede skolee. Aktivitetee laseres i løpet av oktober, og målet er at hver klubb får med e barehage, e bareskole, e ugdomsskole og e videregåede skole. Dette vil gi bred ladsomfattede aktivitet og gode muligheter for syliggjørig og egasjemet lokalt. 16. Bilstreamere/bilklistremerker Ca bilstreamere/bilklistremerker er sedt ut til klubbee som bestilte før sommerferie. Det er mulig å etterbestille til høste. 17. Kulturaktiviteter Oslo Koserthus er booket til teaterforestillig, kosert og festforestillig, samt utstillig av viertegiger og vierdikt. Vi samarbeider med teatermiljøet i Akershus og Atomic Soul (musikkaget) om gjeomførig av aktivitetee, og vi har rekruttert e frivillig, Siv Jaa Glømmi, som skal ta asvaret for koordierig av aktivitetee i Koserthuset. 18. Distriktee Samtlige distrikter er meget godt i gag med plaleggige og orgaiserige av LRF2015, og i løpet av høste/vitere og våre/forsommere 2014 har LRF2015 og MITT VALG stått på dagsorde på

45 e lag rekke klubb- og soemøter og adre Lios-samliger, samt på samtlige distriktsmøter og Riksmøtet. LG 15/07/2014

46

47

48 Guverørrådsmøte Sak: RAPPORT OVER OMSETTINGEN AV LION MINTS FOR 1. HAVLÅR 2014 Møtedato: Saksr: 3.08 Saksbehadler: HLMO Sakstype I VEDLEGG: 3 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapporte tas til iformasjo Lio Mits - LC Radaberg Lioskotoret i MD 104 v/heidi Lill Mollestad Oppegaard RAPPORT OVER OMSETTINGEN AV LION MINTS FOR 1. HAVLÅR 2014 Salgsoppgave fra 1. jauar til 1. juli 2014: Tall for 2012 i paretes. Distrikt At. klubber At. kartoger A 2 (3) 2 (3) B 3 (4) 3 (7) C 2 (5) 2 (6) D 2 (6) 2 (8)

49 E 6 (8) 6 (10) F 4 (5) 4 (9) G 1 (4) 2 (10) H 0 (1) 0 (1) J 3 (8) 3 (11) K 3 (4) 3 (4)_ Sum 26 (48) 27 (69)_ Det er e drastisk reduksjo i salg av mits i første halvåret av 2014 salget er este halvert fra Fra 2007 er salget redusert gradvis hvert år. Årsake til det store utslaget å ka være prisøkige fra oktober i fjor. Etter prisøkige ka likevel klubbee opprettholde samme ettoitekt av mitssalget selv om salget av atall mitsruller reduseres med 50-60%. Økoomi og utbetalig til MD: Regskapet viser et overskudd i første halvår for 2014 på. ca ,- mot kr ,- i Økt utsalgspris til klubbee er årsake til at overskuddet i år er omtret likt med fjoråret. Etter avtale skal overskuddet deles med 70% til MD (mitfodet) og 30% til Distrikt 103E. Videre at det utbetales a-koto pr til MD. På gru av ikjøp av mits høste 2013, var det ikke mulig å utbetale oe overskudd til MD det året. Som det gikk fram av regskapet for 2013, hadde MD et tilgodehavede pr på kr ,-. Det er fremdeles ikke itjet ok til å betale dette. Me vi overfører i dag kr ,- til MD (mitfodet) kotor som avdrag på gjeld/a-koto beløp. Vi håper at salget av mits går bedre i høst, så vi ka få midler til å overføre restbeløpet. Med hilse Steiar Straum Kopi sedes: Distriktsleder Ja Harald Laues i distrikt 104 E

50 Lio Mits - LC Radaberg SALGSOPPGAVE FOR 2013 Oppgave viser hvor mage klubber som har kjøpt Lio Mits og hvor mage kartoger Lio Mits Hvert hvert distrikt har mottatt/kjøpt i Distrikt At. klubber At. kartoger % av salget A 5 (13) 10 (20) 7,1 (10,1) B 6 (15) 10 (25) 7,1 (12,7) C 8 (6) 10 (13) 7,1 (6,5) D 8 (11) 15 (19) 10,6 (9,5) E 14 (15) 25 (37) 17,7 (18,6) F 11 (16) 23 (29) 16,3 (14,6) G 8 (9) 17 (16) 12,1 (8,0) H 1 (3) 1 (3) 0,7 (0,9) J 9 (9) 18 (21) 12,8 (9,9) K 8 (8) 12 (16) 8,5 (7,1) Sum 78 (105) 141 (199) 100,0 Det er i år solgt bare 141 kartoger Lio Mits. Det er 58 midre e forrige år og et uvalig dårlig resultat. Gjeomsitt pr. år for de siste 5 åra er 201 kartoger. Av de 141 solgte kartogee er 119 valig peppermit og 22 sukkerfri mits. Vi har i år fått 6 ye kuder/klubber. Det er klubber som ikke har vært på kudelista for Lio Mits de 6 siste åra. Salgstoppe 2013 De mest aktive klubbee har dette året kjøpt følgede atall kartoger Lio Mits: LC Nesøya 8 (6) LC Nøtterøy 7 (9) LC Mo i Raa 5 (6) LC Åsae 5 (2) LC Kristiasad 4 (8) LC Sola/Taager 4 (4) LC Voss 4 (4) LC Grimstad 4 (1) MYNTBOKSER I tillegg til Lio Mits er det i 2013 solgt 66 mytbokser for Lio Mits. Radaberg, Steiar Straum

51 Lio Mits - LC Radaberg SALGSOPPGAVE FOR 2012 Oppgave viser hvor mage klubber som har kjøpt Lio Mits og hvor mage kartoger Lio Mits Hvert hvert distrikt har mottatt/kjøpt i Distrikt At. klubber At. kartoger % av salget A 13 (12) 20 (25) 10,1 (11,8) B 15 (11) 25 (25) 12,7 (11,8) C 6 (7) 13 (10) 6,5 (4,7) D 11 (10) 19 (23) 9,5 (10,9) E 15 (16) 37 (38) 18,6 (17,9) F 16 (15) 29 (28) 14,6 (13,2) G 9 (10) 16 (25) 8,0 (11,8) H 3 (2) 3 (2) 1,5 (0,9) J 9 (8) 21 (21) 10,5 (9,9) K 8 (11) 16 (15) 8,0 (7,1) Sum 105 (102) 199 (212) 100,0 Det er i år solgt 199 kartoger Lio Mits som er 13 midre e forrige år. Gjeomsitt pr. år for de siste 5 åra er 221 kartoger. Av de 199 solgte kartogee er 31 sukkerfri mits. Vi har i år fått 7 ye kuder/klubber. Det er klubber som ikke har vært på kudelista for Lio Mits de 6 siste åra. Salgstoppe 2012 De 6 mest aktive klubbee har dette året bestilt/solgt følgede atall kartoger Lio Mits: LC Nøtterøy 9 (8) LC Kristiasad 8 (8) LC Bodø 7 (2) LC Mo i Raa 6 (8) LC Nesøya 6 (9) LC Haugesud 6 (2) MYNTBOKSER I tillegg til Lio Mits er det i 2012 solgt 77 mytbokser for Lio Mits. Radaberg, Steiar Straum

52 Guverørrådsmøte Sak: Halvårsrapport LAN 2014 Møtedato: Saksr: 3.09 Saksbehadler: Igebrigt Molla Sakstype I VEDLEGG: 1 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG: De viktigste sakee som er utført 1. halvår 2014 SAKSOPPLYSNINGER: Relevate saksvedlegg vil bli delt ut til de som øsker det. GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING: Rapporte godkjees og vedlegges protokolle.

53 I Ny uteladssjef, Igebrigt Molla, tiltrådte 6. jauar 2014 i 50 % stillig. II Ugada prosjektet ble formelt avsluttet og sluttvederlag ihht regler ble utbetalt til de 3 asatte i Kampala. III Svei Bertse og Ole Romslo Traasdahl (MD IRC) hadde utarbeidet utkast til y Strategipla for LAN for periode I et møte med Svei Bertse 29. jauar i Berge, drøftet vi dette utkastet. Resultatet ble e del edriger. Det ferdige forslaget ble oversedt påtroppede Guveørrådsleder Tore Hovde, til bruk for edelig pla. IV LAN regskapet for 2013 ble lagt fram på Guveørrådsmøtet på Gardemoe 14. februar og ble seere godkjet av revisor. V Geeralsekretær og Uteladssjef besøkte Trasparecy Iteratioal og Lios Norge er å registrert medlem. E ekel hådbok i hådterig av bl.a. korrupsjo vil bli utarbeidet til hjelp for LAN s prosjekt virksomheter. VI 6. mars var Geeralsekretær og Uteladssjef i møte med vår saksbehadler i NORAD, Reidu Sadvold. Hesikte var å drøfte våre Øyehelseprosjekter i Malawi og Zambia. Møtet var særdeles yttig, da både evte saksbehadler og Lios uteladssjef var ye i sie fuksjoer. Prosjektee i evte lad er å halvveis i 3 års periode med støtte fra NORAD. Sadvold presiserte at det er gode muligheter for fortsatt støtte utover 2015, både til øyehelse me også til adre tig dersom søkadee er gode. Hu var også klar på at LAN ville stå sterkere ved e y søkad om de fat e relevat og aktuell samarbeidsparter og skiftet fokus fra øyehelse til oe iefor jobbskapig, klima, forybar eergi, avskogig, jorderosjo etc. Og ikke mist at kvier fikk e setral plass, kaskje både i hovedprosjektet og i aturlige sideprosjekter. Hu evte Selskapet for Norges Vel som eksempel på e mulig slik parter. Nå kjeer jeg godt både orgaisasjoe Norwegia Forestry Group og e del av deres folk som har stor prosjekterfarig fra diverse lad, også i Afrika. Jeg ser på NFG som e meget iteresat parter som vil kue bli til stor ytte ved et mulig ytt prosjekt for LAN, f.eks. i Zambia år øyehelse der avsluttes i VII I slutte av mars deltok Geeralsekretær og Uteladssjef i et NORAD møte som gjaldt NGO er (Noe Govermetal Orgaizatios) fra Sivilt Samfu. Der la vi fram iformasjo om LAN sie prosjekter i Afrika. VIII I periode 31. mars til 13. april besøkte Uteladssjefe prosjektee i Malawi/ Zambia for å skaffe seg førstehådskjeskap til LAN persoell og respektive

54 økkelpersoer i helsesektore øyehelse i de to lad. Og ved selvsy se virksomhete som pågår, samt drøfte plaer for ieværede år. Det er skrevet og distribuert e rapport fra dee ture. Besøket avstedkom også et brev til Helsemiisteriet i Zambia, hvor vi påpekte ødvedighete av jevlig vedlikehold av ylig åpet øyeavdelig ved Lewaika Geeral Hospital, Mugu, Wester Provice. IX X XI I Lusaka hadde jeg møter med LAN s advokat vedr. sake om Woodlads som som var byggefirma for øyeavdelige. Pga. mislighold av kotrakt og det at firmaet i ettertid ble erklært isolvet, gjør at LAN må ta et tap i størrelsesorde 1 mill. NOK. Regskapsmessig er det allerede tatt i, og det gjestår ku at firmaet skriver uder på at kotrakte ikke ble overholdt. Dette vil iflg. vår ladasvarlige for Zambia, Nicholas Mutale, å skje i september. Derved er sake avsluttet. Side det pågår byggevirksomhet i Malawi og byggig av y øyeavdelig i Seaga, Zambia, seere i høst har jeg abefalt at e represetat fra LAN i Norge reiser ed og gjør e kotroll av byggekvalitete og at det skjer ihht budsjett. Dette som e oppfølgig av erfarige med Woodlads. Jeg hadde også et møte med revisjosfirmaet vi bruker i Zambia, og et tilsvarede møte med revisorer i Lilogwe, Malawi. Uteladssjefe har også i dette halvår vært i kotakt med Selskapet for Norges Vel og Norwegia Forestry Group etter tips fra NORAD. Dette med take på ye prosjekter etter at Øyehelseprosjektee er avsluttet. I Malawi er plalagt avslutig i 2016 (startet i 2006) mes det i Zambia er vurdet å avsluttet i 2018 (startet i 2010). Halvårsregskapet for LAN er i sluttfase og blir ferdig til 23. august

55 Guverørrådsmøte Sak: Statusrapport Kotrollkomitee Møtedato: Saksr: 3.10 Saksbehadler: HLMO Sakstype I VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Statusrapporte fra Kotrollkomitee tas til iformasjo. Rapport til GRM 23. august Fjorårets KK medlemmer fortsetter også ieværede år. KK er ieforstått med at det ikke er valgt vara. KK ser fram til et godt samarbeid med berørte og har sitt første møte i år, 19.august, da komitee også skal ha et møte med GRL og GS. Komitee fortsetter med gjeståede saker fra siste år, me har å ige ferdigbehadlede saker. Hamar, Kåre Rise (sig)

56 Ivesterigsrådet Sak: Status Thorvaldsefodet Dato: 23. august 14 Saksr: 3.11 Saksbehadler: Christia H Johase Sakstype O Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapporte tas til etterretig. STATUS: Thorvaldsefodet som er gave på kr 10 mill. fra Are Thorvaldse, er å plassert iht Fiasreglemetet. Fodet forvaltes av Ivesterigsrådet. Rådet har tre medlemmer: Ja Espe Thorvaldse, Oslo/Slemdal (ikke i familie med Are Thorvaldse) Bjør Stubberud, Oslo/Nordstrad Christia H. Johase, Oslo Nordstrad Rådet har møter og kotakt ved behov. Ivesterigsrådet har valgt e koservativ start med e lav risiko. Midlee er pr. i dag plassert i bak (ca. 40 %), obligasjosfod (ca. 30 %) og kombiasjosfod (ca. 20 %) og aksjefod (ca. 10 %). Totalportefølje har pr 11. august e positiv avkastig på 2,5 %. Ivesterigsrådet meer at målet om e årlig avkastig på 6 % vil kue ås. VEDLEGG Rapport Thorvaldsefodet

57 Thorvaldsefodet Portefølje Startdato Evt. Atall Kjøpskurs (ikludert evt. Opprielig Aksjeadel Retesats Bidigstid Kurs pr. Verdi portefølje Gevist/ tap(-) Avkastig Sluttdato adeler kjøpskostader) Ivesterigsbeløp p.a HiÅ (kr) HiÅ (%) Høyrete bak Gjesidig Bak ,30 % Ige ,528 % Gjesidig Bak ,10 % Ige ,255 % Gjesidig Bak /a ,10 % Ige ,597 % Pareto Bak ,16 % 3 mdr ,788 % Pareto Bak /a ,50 % Ige ,167 % Pareto Bak ,97 % 3 mdr. (Tidligere avkastig er ikludert i plassert beløp) ,106 % Sparebak ,10 % Ige ,784 % Sparebak /a ,00 % Ige ,493 % Sum ,843 % Obligasjosfod DB obligasjo (II) /a 264, , Fusjoert med DNB Obl. (I) avkastige lagt til DNB Obl. (I) DB obligasjo (I) /a 269, , , ,662 % Sum ,624 % Kombiasjosfod DB Aktiv /a 6 310, , Ige 164, ,864 % Skage Balase 60/ /a 8 466, , Ige 123, ,617 % Sum ,240 % Aksjefod DNB OBX , , ,980 % Sum ,980 % TOTALT ,547 %

58 Guverørrådsmøte Sak: Beslutigssaker uder pkt 4 - Hadligsplaer 2014/2015 Møtedato: Saksr: 4.00 Saksbehadler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Alle hadligsplaer for 2014/ 2015 uder pkt, 4 foreslås besluttet. SAMMENDRAG (sake gjelder max 10 lijer): SAKSOPPLYSNINGER: Hadligsplaer for 2014/ 2015, uder pkt 4 skal besluttes av Guverørrådet. Vi har laget e felles forside for de ulike hadligsplaee.

59 Hadligspla 104 A DG- distrikts guverør: Halvda Rokstad Nr Distriktets mål Mål Hadlig Virkemidler Asv. PLANLEGGING OG RAPPORTERING 1.1 Utarbeide distrikts hadligsplaer VDG1 2 KLUBBENE 2.1 Øke dages atall klubber og medlemmer. Etablere 1 y Cyber Clubs Øke medlemstallet med +2 i hver klubb Kvier i Lios 39/980 1 y filialklubb Øke kvieadele Øke kuskap om Lios bla. ved økt opplærig i samarbeid med GMT/GLT Øke sylighete i lokalmiljøet Utvikle klubbees idre miljø. Tettere oppfølgig av klubbee Mist 40% av ye medl. kvier Beholde/rekruttere ( ygre/kvier/ye ladsme)syliggjøre Fadderes/klubbes plikter ved opptak. Øke bruke av lokale medier. Arbeide for å oppå et godt samspill mellom distrikt, soe og klubb. Økte resursee til «kvier i Lios» MEC/Fadder/ klubbee/ PRC / soeleder DG/Presidet er 2.2 Utvikle gode aktiviteter, klubbmiljø etc Påvirke klubbee til å utvikle årlige aktiviteter i lokalmiljøet Komiteer for de ulike aktivitetee, aktiv bruk av fagledere og soeledere. Alle/GMT/ CEP/soel. 3 GLT, GLOBAL LEADERSHIP TEAM / GMT- GLOBAL MEMBERSHIP TEAM 3.1 Prioritere utdaig på alle ivå Øke kuskap om Lios Opplærig av tillitsvalgte, (distrikt, soe og klubb) Leadership opplærig av VDG 2 og soeledere betales av MD Utarbeide hadligsplaer Kurs / semiar Hadligsplaer GLT / GMT MD 3.2 Kurs på klubb / soe-ivå Øke kuskape om Lios, semiarer Bruk av distriktets fagledere i samarbeid med klubbees tillitsvalgte IRC/GLT/ GMT Lios-hjelper med stolthet og glede

60 Hadligspla 104 A DG- distrikts guverør: Halvda Rokstad Nr Distriktets mål Mål Hadlig Virkemidler Asv. 4 GMT- GLOBAL MEMBERSHIP TEAM 4.1 Øke åværede medl./klubber 980 medl. GMT utarbeider hadligspla Hadligspla GMT 4.2 Medlems og klubbutviklig Systematisk plaleggig / utviklig Etabler årshjul? GMT 5 UNGDOMSARBEID 5.1 Øke tulipasalget Redusere bestillig p.g.a. LRF. Lage hadligspla Overholde bestilligsfriste NAC 5.2 Øke DMV kursig 5 kurs Legges i i hadligspla Hadligspla NAC 5.3 Tegekokurrase Profilere dette i skolee Hadligspla? NAC 5.4 Ugdomsutvekslig ut / i Få videreført ugdomsutvekslige Hadligspla YCE 5.5 Ugdomsleir 2015 Utarbeide hadligspla. Øke ressurser til ugdomsleir Hadligspla YCE 6 IR. NASJONALT - OG INTERNASJONALT HJELPEARBEID 6.1 Følge godkjete prosjekter Være e aktiv/likeverdig samarb.part i NSR/adre IR- prosjekter. Hadligspla IRC Lios-hjelper med stolthet og glede

61 Hadligspla 104 A DG- distrikts guverør: Halvda Rokstad 6.2 Holde høyt ivå på lokale, asjoale og iterasjoale hjelpeaktiviteter. Legges i i hadligspla Hadligspla IRC Nr Distriktets mål Mål Hadlig Virkemidler Asv. 7 IT-INFORMASJONS TEKNOLOGI 7.1 Asvarsdelig mellom DG, fagsjefer, soeledere og ITC. Alle klubbee tar i bruk hjemmesidee og oppdaterer disse Fortsette IT-opplærige Web-asvarlig i alle klubber Kurs på distrikt, soe og klubbivå Alle 7.2 Medlemsregister, oppdaterig klubbee melder edriger og ytt styret ( ) Alle medlemmers e-post meldes i Klubbes sekretær/it/web-kotakt får opplærig i bruk av medlemsregister m.m. Veilede på e- post og telefo gis også Kurs på distrikt, soe og klubbivå ITC /fagsjefer / soeledere 7.3 Hjemmesider Alle klubbee tar i bruk hjemmesidee og bruker side aktivt til referater og arkiv, også rådets medlemmer Web-asvarlig i alle klubber får opplærig i bruke av hjemmesidee på soemøter/ kveldssemiar for 2/3 ved behov. Kurs på distrikt, soe og klubbivå ITC /fagsjefer / soeledere 7.4 Klubbes postkasse avvikles Post sedes presidet/sekretær Mail via medlemsregisteret 8 PR-PRESSE/INFORMASJON 8.1 Holde distriktets hjemmeside Måedlig Oppdaterig i samarbeid med klubbee PRC/ITC Lios-hjelper med stolthet og glede

62 Hadligspla 104 A DG- distrikts guverør: Halvda Rokstad oppdatert, m.m. oppdaterig Bistå klubbee i PR-spørsmål Utarbeide hadligsplaer 8.2 Div. lokal / regioal profilerig.. Øke Lios kuskap Større bruk av både lokale og regioale medier PRC 9 Måltall Per Mål 2014/2015 Aug 2014 Nov 2014 Feb 2015 Mai Atall medlemmer Atall klubber Atall klubbfilialer Atall Studetklubber Studeter ut Cyber clubs Ibetalig til Ugdomsarbeide Ibetalig til AIM Ibetalig til Beito leire Ibetalig til HSU Taa-Nesseby Bestillig av tulipaer setralt Bestillig av tulipaer lokalt 0 Lios-hjelper med stolthet og glede

63 Hadligspla 104 A DG- distrikts guverør: Halvda Rokstad 9.13 Atall DMV kurser Ibetalig til LCIF Ibetalig til katastrofeberedskape Ibetalig til felles NSR Ibetalig til fadderbar i Ugada Geerell bistadsarbeid 1000 Lios-hjelper med stolthet og glede

64 Hadligspla for Liosåret Distrikt 104B: DG Alf E. Olse Hadligspla 2014/2015 DG i 104B Utgave dato: Nr Distriktets mål Hadlig Virkemidler Asv. 1. MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING Redusere atall utmeldiger i forhold til tidligere år. Opprette e y klubb.: - Dameklubb i Malm - Brekstad - Frostad - Brøøysud På disse stedee ka det være e muligheter for å starte ye klubber Reetablere LC Austrått. På disse stedee i distriktet er det et potesial for ye medlemmer (Trodheim, Mosjøe, Mo i Raa, Bodø) Faddere i klubbee har et stort asvar for å beholde medlemmee. Plei ye medlemmer, gi disse oppgaver som de ka teke seg å arbeide med. Gi alle medlemmer tillit. Medlemmee må buke e vær aledig til å markedsføre Lios DG,VDG,GMT, GLT,SL. Alle 1.1 Aktivitetskaleder Klubbee vil få tilsedt aktivitetskaleder/huskeliste for Distriktsstyret iheter iformasjo DK samme med øvrige i styret 1.2 Opplærig Opplærig av ye SL og presideter Bruk Lios lederskapsresursseter MD.GLT. DG

65 Hadligspla for Liosåret Distrikt 104B: DG Alf E. Olse Soeledere vil bli e god resurs for DG i de framtidige distrikter og må derfor gis e så god opplærig som mulig ceter/leadershipdevelopmet/idex.php Leadership opplærig Opplærig av VDG2 Presideter 2. LIONS 2014 Følge opp vedtak som blir gjort på Riksmøte 2014 DG, VDG, SL 3. KVINNER I LIONS 4. LIONS RØDE FJÆR 2015 Jobbe for flere kvier i Lios. Kvie adele må opp fra dages 19% i MD 104 (35% i 104B) "Vi skal bygge bar der bara bor - over hele ladet" RF2015 går til vårt eget program DMV. Aksjosdage er 8.februar 2015 Alle i Lios distrikt 104B må jobbe med dette Få til god pr. Bruk av lokal media. Hjelp fra setralt hold. Bruk av sosiale medier osv. her bare fatasie som stopper. Tide før aksjosdage brukes til å profilere aksjoe Alle,DG, SL, GMT, GLT LLRF, RFG,DG, SL. 5. UNGDOMSARBEID DMV 5.1 "Vi skal bygge bar der bara bor" Markedsfør DMV ovefor skolee. Klubbee arbeider for å gjeomføre kurs i hver soe Ta kotakt med skoler, vær godt forberedt, bruk referaser fra skoler som bruker programmet. DG, Klubbee, NAC, NAK

66 Hadligspla for Liosåret Distrikt 104B: DG Alf E. Olse 5.2 Ugdomsutvekslig Stimulere til at klubbee seder ut ugdommer. Oppfordre klubber/soer til å søke ugdomsleir YEC skaffer iformasjo til klubbee ag. utvekslig. Klubbee går aktivt ut i sitt ærområde YEC, SL,YEK,KP 5.3 Tulipaaksjoe Tulipaaksjoe skal være Liosdage. Iformere om bestillig av tulipaer. Oppforede til å øke bestillig og salg av tulipaer. Vær sylig Bruka av media til å iformere om tulipaaksjoe NAC, PRC,NAK, SL, PRK,KP, DMV-pilotee 5.4 Løvelekee Utvide aktivitete til å bli arragert flere plasser i distrikt B Promotere Løvelekee ovefor idrettskretser/idrettslag Kjell G, DG, VDG, SL INTERNASJONALE PROSJEKTER Nasjoale og iterasjoale prosjekter Følge opp prosjekter som er bestemt på DM og RM Iformasjo til soer og klubber 6.2 Brøborig 6.3 Fadderbar Prøve å få realisert e brø i Afrika Flere fadderbar i Ugada Oppfordre soee til iterasjoale soeprosjekter Distriktet utfordrer klubber/soer til å få dette gjeomført. Iformere klubber og soer om dette arbeidet DG, IRC, PRC, SL, klubbpresidet IRC, DG

67 Hadligspla for Liosåret Distrikt 104B: DG Alf E. Olse 7. KOMMUNIKASJON 7.1 DG s måedsbrev DG s måedsbrev sedes ut første uke i måede Oppfordre til at fagsjefer og soeledere bidrar med yhetsbrev DG; fagsjef, soeleder 7.2 IT- og kommuikasjo 7.3 Iterkommuikasjo 7.4 Mediakotakt Syliggjør Lios i media. (Aviser/TV/Radio/Iteret) PRC Bruk av e-post og ae relevat kommuikasjos media Oppfordre til aktiv å gå ut i media med iformasjo om våre aktiviteter. PRC har et spesielt asvar PRC,DG,PRK

68 1 Medlemstrivsel HANDLINGSPLAN FOR DISTRIKT 104C Distriktsguverør Kari Skuthe Smestad MÅL Tiltak Dato 1.1 Godt klubbmiljø Sørge for trivelig lokale med ok tid for mat, drikke og fri samtale slik at samværet oppleves som et godt sosialt fellesskap. 1.2 Iteressat møteprogram Bedriftsbesøk, besøk på skoler, severdigheter, istitusjoer og aet i området. Ivitere lokale folk til foredrag og iledig om aktuelle emer og tema. 2 Medlemstall 2.1 Oppå 1225 medlemmer pr Alle klubber iviterer mist to ye medlemmer for hvert medlem som mistes p.g.a. aturlig avgag. 2.2 Beholde medlemmer Motta liste med ye ideer fra mist 20 klubber 2.3 Rekruttere ye medlemmer Måloppåelse med mist 1 hos mist 30 klubber 2.4 Rekruttere spesielt medlemmer uder 60 Måloppåelse hos mist 20 klubber Ispirere medlemmer til foryet isats og egasjemet. Ha ide-dugad agåede møteprogram og aktiviteter. Følge opp medlemmer med iteresse for hva de øsker å oppleve og bidra med. Spørre veer og bekjete om de vil vurdere medlemsskap og komme på et eller flere møter for å få iformasjo og bli kjet. Gi ye medlemmer tillit, utfordriger, oppgaver og/eller verv. Markedsføre verktøyet: Bare spør Bruke Kje Lios -programmet samt ege lokaltilpasset ifo om hva klubbe støtter av gode formål og hvilke aktiviteter som har vært brukt. Utfordre ye medlemmer og potesielle medlemmer til å komme med forslag på adre aktiviteter. Fortløpede Rapport 1.mars Fortløpede Rapport 1.mars Motta liste ie 30.ov Soeledere markedsfører ie 30.oktober Gjeomført i alle klubber ie 30.mars Rekruttere spesielt kvielige medlemmer Mist 10% av totalt medlemstall Måloppåelse hos mist 30 klubber 2.6 Flere familiemedlemmer Mist 10% av totalt medlemstall Måloppåelse hos mist 30 klubber Ivitere flere kvier samtidig til samme møte Ha e praktisk aktivitet, (Ifo + spørrekokurrase/ quiz) på møtee Utfordre til forslag på ye aktiviteter/ -komiteer. Iformere om dee medlemsforme på klubbes des.- og juimøte og og på jubileumstilsteliger og soemøter. Oversikt på kjø pr 1.mars -15 Oversikt pr soe pr 1.mars-15

69 NR MÅL Tiltak Dato 3 Opplærig 3.1 Tett samarbeid med GMT/GLT Bygge et godt team med IPDG og VDG1. Bruke opplærigsdatabase på Lios.o Hele året 3.2 Aktive, egasjerte og motiverte soeledere som er tilfreds med tillitsvervet de har mottatt 3.3 Klubbtillitsvalgte møter på opplærig og bidrar med det de evt. ka fra før til de som er ye 4 Orgaisasjosutviklig Alle soeledere tilbys soelederopplærig fiasiert av MD 104 på et kurs Alle soeledere sedes iformasjo om oppgaver og asvar pr e-post/ post Alle klubbpresideter, sekretærer og kassere tilbys soevis opplærig Alle klubbtillitsvalgte vises til aktuell iformasjo på ettside lios.o 4.1 Styrket soelederfuksjo Soelederopplærig. Tett kotaktmellom DG s team og soeledere. 4.2 God rapporterigsrutie til DG/webredaktør Klubbsekretærer seder måedlig rapport til DG via soeleder. Møte- og aktivitetsreferat med bilde? Legges på ettside el sedes webredaktør 4.3 Regelmessig bruk av og lios.org Måedsbrev og ae relevat ifo legges på ettside til distriktet. Soeleder tilbyr klubbee hjelp med å gjøre seg bruk og ytte av ettsidees ifo 4.4 God rutie for klubbees årsplaleggig Klubbstyree legger fram forslag til årspla til første klubbmøte i september. Medlemmee utfordres til forslag og ispill om supplerig og edrig. 5 Iterasjoal aktivitet (IR) (It. Relatioship) 5.1 Klubbee bidrar økoomisk. 100 kr pr medlem IRC legger ut ifo på ettside som begruer behovet for økoomisk bidrag. Soeleder sprer iformasjoe til klubbee. Felles soe-klubbmøter er god area 5.2 Klubbee samarbeider om hjelpesediger IRC orgaiserer og iformerer om isamligssteder for klær og utstyr og om år trasport går, med frister for leverig og krav til kvalitet og pakkig Mist 5 medlemmer bistår med praktisk arbeid IRC gjør kjet behov og mulighet for praktisk bistad her og på mottakssted. 6 Ugdomsaktivitet 6.1. Alle medlemmer kjeskap til Det er mitt valg Mist 5 kommuer/ skoler kotaktes for ifo Mist e y kommue el. skole bestiller kurs 6.2 Klubbee bidrar økoomisk. 75 kr pr medlem Klubbees Røde Fjær-kotakt og/eller Ugdomskotakt setter seg i i opplegget og iformerer på et klubbmøte. E eller to aktiviteter prøves ut på møtet. Klubber tilbys hjelp fra DMV-stiftelse til kotakt med kommuale mydigheter. YEC legger ut ifo på ettside om aktuelle prosjekt; tid, sted og atall deltagere YEK får på klubbmøte tips om lokal ugdom. YEK tar kotakt m rådgiver V.Skoler Ugdom aktiviseres i prosjekter 6.3 Ugdom møter uteladsk ugdom i et oppdrag Aktivitøroppdrag ved It. leir for bevegelseshemmet ugdom. Haugladseteret Maligsoppdrag ved arbeidsleir i Litaue samme med lokal ugdom på stedet Julekaravae. Gaver, hus- og istitusjosbesøk og praktisk arbeid Høst 2014 Mai/ jui 2014 Mai juli 2014 August 2014 Desember Ugdom blir aktive Liosmedlemmer Deltagere fra Lios-YE-aktivitet iviteres til klubbmøter for gjesidig ifo. De samme oppfordres til medlemsskap i lokal klubb, studetklubb eller Cyberklubb 6.5 Tulipasalget øker eller er stabilt Tulipasalget kobles mot DMV og klubber gis tips om ye salgsmuligheter 1.mai 2015

70 NR MÅL Tiltak Dato 7 Nasjoale aktiviteter 7.1 Støtte alle asjoale (MD)-aktiviteter etter eve Bruke Huskeliste fra Lios Norge (lios.o) Holde betaligsfrister 8 Lokale aktiviteter Lik til ifo på lios.o Klubbaktivitet: Besøke Førerhudskole,Sommerleir m.m. Stille som frivillig hjelp/ aktivitør på Haugladseteret e ettermiddag i juli. Alle klubber mist ett fadderbar. Oversette brev fra fadderbar til orsk. Fortløpede Ved aledig Sommer Prioritere lokale formål og behov Lage pla ved starte av året for hva klubbe vil støtte av lokale tiltak. 31.oktober Årlig vurderig av aktiviteter Drøfte tradisjoelle klubbaktiviteter; behov, tjelighet, vasker med å utføre mm 30.ov E y aktivitet etter forslag fra medlem/mer Prøve e y aktivitet, gjere i forbidelse med Lios Røde Fjær. Nye samarbeidspartere? Nye aktører? Nye areaer? Nytt ihold? Ny aktivitetskomite? 9 Nye klubber 31.des Etablere e y klubb bladet el for kvier Følge opp Taretausee. Utfordre soeledere til å sodere muligheter i si soe 30.jui Etablere mist e Cyberklubb Utfordre e tidligere PRC/ITC og/ eller YEC til å kotakte tidligere YE-deltagere 30.jui Sylighet 10.1 Regelmessig buk av lokalmedia. Fast kotakt? Klubbstyret velger e pressekotakt som kytter kotakt med e jouralist. 30.sept.2014 Regelmessig sede maus ag. saker vi arbeider med. Soeleder bistår klubber 10.2 Åpe klubbmøter Mist ett møte som er åpet for alle med et GODT islag: Foredragsholder, trubadur 31.mai 2015 eller e som har e speede opplevelse å fortelle. Møtet kugjøres i lokalpresse/lokalradio. Møtet må også ieholde e kort orieterig om hva Lios står for og hva klubbe jobber med/ bevilger til Åpe arragemet Mist ett åpet arragemet med formål å samle peger til et Lios-formål. 31.mai 2015 Samme ihold som ovefor. Særlig aktuelt høst/viter til Lios Røde Fjær 10.4 Ve av Lios - Iviterte takker ja hvis ikke medl. Tilbys iteresserte. Deles ut til bidragsytere. Brosjyrer legges på off. kotor o.l. 30.jui Profilartikler beyttes av alle medlemmer Bruk ål/pi på dagligplagg og Liosmerke på bil, sykkel, koffert, bag o.l. 30.sept Økoomi Grasrotadel. Alle klubber kjee mulighete. Kasserer kotakter klubb med god erfarig. Ett/ oe medlemmer tar jobbe 1.april Sposorer. 1 pr soe Kasserer ber om forslag på et klubbmøte. Tar kotakt med mulig bedrift 30.jui Ve av Lios. 2 pr klubb. (300kr p/p til kl.kassa) Tilbud til medlemmer som vil slutte. 30.jui Sikker kuskap: Klubbkasse # Aktivitetskasse Alle klubbkasserere gis iformasjo på soemøte og fra ettside. 30.sept Avsetig av midler til kurs- og møtedeltagelse Klubbe oppfordres til å ha e ege budsjettpost for deltager/ delegatutgifter 30.sept Kotiget til LCI, MD og distrikt betales før utløp DG v/ soeleder purrer maglede ibetalig. Avstegig kosekves LCI Ie frist

71

72 Hadligspla for Distrikt 104D for Distrikts guverør Per Olav Ulberget Motto: Samhold og samarbeid = Lios Grulaget for pla Lios mål og etiske orm, Lios overorda plaer, Riksmøte vedtak, Råds møter, Lios 2014 Røde Fjær «Det er mitt Valg» og ispill fra fagsjefer og klubber i distriktet. Mål Tiltak Tid 1. Klubber 1.1 Møtetrivsel Samme med GMT og GLT lage strategi for økig av kvalitete i klubbee og frembrige tillitsme/ kvier på alle ivå. 1.2 Iteressee møter Bedriftsbesøk, besøk på skoler, severdigheter, istitusjoer og aet i området. Ivitere lokale folk til foredrag og iledig om aktuelle emer og tema. 1.3 Opprettholde samme atall klubber Bistå de klubber som øsker samtaler om videreutviklig og fremdrift som i dag. 1.4 Klubbee må utarbeide ekle strategiplaer. 2. Medlemmer 2.1 Tilvekst av 38 y medlemmer, kvier/me i periode Disse skal ieholde medlemsutviklig, vilje til kompetaseutviklig og hoved aktiviteter. Besørge/overvåke god rapporterig vedrørede tilgag/avgag. Alle klubber iviterer ye potesielle medlemmer. Klubber som mister medlemmer pga. aturlig avgag eller utmeldiger, erstatter disse. Fortløpede August 2014 Fortløpede Fortløpede God oppfølgig av ye medlemmer Alle ye medlemmer skal ha e fadder/metor Fortløpede 2.3 Holde på medlemmee Følge opp medlemmer med iteresse for hva de øsker å bidra med. Få medlemmee med på ide dugad om iteresse for aktiviteter. Oktober Ve av Lios Tilbys alle, ekelt persoer og bedrifter. Fortløpede 3. Opplærig 3.1 Opplærig av presideter, Soeleder og ass soeleder De iledede opplærig vil starte på Presidettreffet i Norheimsud og seere via soetreff. GMT og GLT er ressurspersoer og fortløpede 3.2 Lærig for medlemmer Større kuskap om Lios og fortløpede 3.3 Støre kuskap om Lios Bruke det materiellet som fies på vedrørede opplærig. Fortløpede

73 4. 0rgaisasjosutviklig 4.1 Styrket soelederfuksjo Soelederopplærig. Tett kotakt mellom DG s team og soeledere. 4.2 Regelmessig bruk av og Måedsbrev og ae relevat ifo legges på ettside til distriktet. lios.org 4.3 God plaleggig for klubbes Klubbstyree legger fram forslag til årspla til første klubbmøte i september. Fortløpede årsplaleggig Medlemmee utfordres til forslag og ispill om supplerig og edrig. 4.4 Lios 2014 Være lojal mot edelig vedtak på riksmøte Mai Ugdom 5.1 Ugdom møter uteladsk ugdom i «Julekaravae til Marijampole " IRC viderefører dette samme med klubbee. Fortløpede et oppdrag 5.2 Prøve ut ye måter år det gjelder Gjeom studetklubbe og YEC og gjøre utveksligsarbeidet mer givede. ugdom utvekslig. 5.3 Få ugdom blir aktive Lios Deltagere fra Lios-YE-aktivitet iviteres til klubbmøter for gjesidig ifo. De samme Aug 2014 medlemmer oppfordres til medlems skap i lokal klubb eller studetklubb. 5.4 DMV økt aktivitetsivået i skolee og Klubbee v/nac, kotakter kommuer, skoler og barehager for og tilby DMV. Fortløpede barehager 6. Produktutviklig 6.1 Få klubbee til å «dra lasset» Bruke soekreftee og diskutere Lios aktivitetee i klubbee. Soemøter samme der e treger det, me samtidig være kreative med ege aktiviteter. 6.2 Prosjekter Fi gode aktiviteter i klubbee som dere alee eller samme med adre klubber i Fortløpede soe til og delta. 7. Nasjoale aktiviteter 7.1 Tulipadage Samle 104D felles «løft» for Lios som syligjør oss i104d Gi tulipaer som kvitterig for bidraget april «Det er mitt valg» Rødefjæraksjo 2015 Samme med distrikts koordiator og klubber, øke kuskape om «det er mitt valg», slik at alle ka iformere på e god måte før og uder isamligs aksjo. Bruk media. Fortløpede og frem til aksjos dage, 7.3 Mer aktiv bruk av Tråstøle. Få klubbee til å fie grupper i eget ærmiljø som treger opphold i flott atur Hele periode 2

74 8. Iterasjoale aktiviteter 8.1 Øye/ helse Forsetter vår støtte. Nytte de ressurser som er tilgjegelig både asjoalt og iterasjoalt. Vaksier mot mesliger og trakoma. Vi fortsette arbeidet videre ut avtaleperiode med Norad dvs. ut Lios Fadderbar Udersøke hvor mage klubber som er faddere, sette fokus på tiltaket og Fortløpede rekruttere flere. 8.3 Brøborig/ret va Prøve å få flere klubber til å bidra til å skaffe «ret va» der dette tregs. Fortløpede Prioritet! I Ugada og Zambia er det levert 40 Brøer. Vi har e avtale på 10 brøer mer. 8.4 «Julekarava til Marijampole» IRC viderefører dette samme med klubbee Fortløpede Øsker e debat om hvilke av aktivitetee som bør vektlegges 9 Ifotekologi 9.1 Aktivisere distriktets ettside slik at de blir et møtested for distriktets klubber. Lage e gruppe ( IT, PR og distriktets sekretær) som hver måed skal forye side med aktiviteter, tiltak, orgaisasjosedriger og plaer av iteresse. Soeledere selger tiltaket til klubbee. Igagsettes fra august 2014 Kotiuerlig 9.2 Alle klubbee får ege hjemmeside. Dee ka «streame» yheter fra distrikts-side, samtidig som dere ka tilføre eget stoff. 9.3 Medlemsregisteret. Alle klubber MÅ oppdatere fortløpede. Viktig at atall medlemmer stemmer. Fortløpede 9.4 Hjemmeside bruk Alle medlemmer skal kue åpe hjemmeside/medlemsside Fortløpede 10 Sylighet/ iformasjo 10.1 Opparbeide godt samarbeid med PRK-asvarlig i klubbee må aktiviseres samme med PRC Fortløpede lokalpresse Lokale radiostasjoer. Kotakt i forkat av Røde fjær og Tulipa dage. Forkat NRK Hordalad og adre Måedsbrevet på ett. Skrives av DG ( legges i på distrikts-side). Hver måed 3

75 4

76 Distriktsmøte 104E 2014 HANDLINGSPLAN FOR DISTRIKT 104 E VERV: VDG 1 NAVN: Ja Harald Laues STED/DATO: Kristiasad de 15. februar 2014

77 Distriktsmøte 104E 2014 Hovedmål Klubbee Utviklig i klubbee Klubbee og klubbmøter. Klubbee er «ryggrade» i Lios. Klubbmiljøee bør kotiuerlig vurderes, og LCI påpeker også dette. Klubbee må revitaliseres. Tidsriktige, itektsgivede aktiviteter må på plass. Klubbee i soee bør diskutere foredragsholdere, abefale bedrifter for besøk og ikke mist ivitere represetater fra adre orgaisasjoer på klubb besøk. (Kreftforeig, Røde Kors, LHL og idrettslag for å eve oe). To og to medlemmer fra hver klubb bør besøke aboklubbe og deretter går to ye til este klubb osv.(soe ivå). Ha god kotakt med aboklubber om gode tiltak de har. Lære av hveradre. Fremheve betydige av god plaleggig av aktiviteter ved starte av ytt Liosår. Aktiviser flest mulig medlemmer. Kvieadel Det er et mål at kvieadele i Lios styrkes. Dette må vi være bevisste på og oppfordrer klubbee til aktivt å ivitere kvier. Medlemsutviklig. Hovedmålet er at vi stopper medlemsedgage og at vi ie 1. juli 2015 har 1300 medlemmer i Distriktet. Klubb besøk Klubb besøk. For fiskalåret 2014/2015 må kotakte med klubbee i sterkere grad foregå pr e- post og telefo på gru av reduserte itekter. Etter klubbmøtee sedes rapporter til DG/Sekretær. Små og store yheter ka deles i distriktet. Soemøter prioriteres, eller etter øske fra ekeltklubb. Røde Fjær Røde Fjær. Lios Røde Fjær i februar 2015 ka gi oss et kraftig løft, og vi må vise oss fram! Itektee går til Det er Mitt valg. Dette er e uik mulighet til å markedsføre Lios Røde Fjær og DMV, samtidig som vi får økoomisk fudamet til å itesivere arbeidet med Det er Mitt valg i åree som kommer. Orgaiserige av Lios Røde Fjær i Distriktet er allerede godt i gag. Det er plalagt kick off møter på soe ivå medio mars Itektsmålet for Lios Røde Fjær er 20 millioer etto, og 30 mill brutto. For Distriktet vårt betyr det kroer 3000 i sitt pr medlem for å å målet.

78 Distriktsmøte 104E 2014 Mie fokusområder: Opplærig. Aktive soeledere Opplærig Distriktet har de siste åree brukt store ressurser på opplærig. Tilbakemeldigee fra klubbee er meget positive. Samme med GLT, GMT og VDG bygge gode team samme med soeledere. Bruke opplærigsbase som ligger på Lios Norge sie hjemmesider. Aktive soeledere. Soelederopplærig på første Rådmøte i september Med y distrikts struktur som forutsettes besluttet på årets Riksmøte, blir soeledere eå viktigere i fremtide. Mie målsettiger: Lokale aktiviteter/støtte. Lokale aktiviteter/itekt. Samarbeide lokalt Lokale aktiviteter. Lage e pla ved starte av året for hva klubbee/vi skal støtte av lokale tiltak. Klubbee bør årlig drøfte aktivitetee klubbe driver. Er de bra, eller treger vi ye eller adre aktiviteter. Klubbee bør søke adre lokale klubber som det ka samarbeides med. (bøssebærig, isamliger etc). Nasjoale aktiviteter Nasjoale aktiviteter. Vi fortsetter de asjoale tiltakee besluttet på Riksmøtet. Vi må bruke huskeliste fra Lios Norge.

79 Distriktsmøte 104E 2014 Mie målsettiger: Iterasjoalt arbeid Iterasjoalt arbeid Ispirere klubbee til fortsatt isats. Dokumetere prosjekter. IRC i distriktet vil ha det overordede asvar samme med IRC på MD ivå. Alle klubber må ha mist et fadderbar. Mie målsettiger: Bruke mediee aktivt Bruke mediee aktivt Aktivt søke kotakt med jouralister i klubbees ærmiljø. Sede i ferdige maus for iteressate saker vi jobber med. Oppfordre soeleder til hvorda dette best ka gjøres på første soemøte høste 2014

80 HANDLINGSPLAN for DG, DISTRIKT, 104F Geir Arve Ribe, LC. Lillesad. Oppdatert Hadligsplae er forakret i rammer fra RM og fagsjefees hadligsplaer vedtatt på DM NR MÅLSETTING TILTAK ANSVARLIG NÅR 1 Lios arbeide i Distriktet skal være forakret i Lios etiske orm, og mål. Iformasjo og kommuikasjo med DG. GMT, GLT, SL. Presideter klubbee 2 Delta på Covetio i Toroto DG elect - DG Legge tilrette for at klubbees arbeid blir Fugere som et serviceorga DG, lovavdelig, GLT gjeomført i samsvar med vedtatte lover, for klubbee. Søke råd og GMT. reglemet og retigslijer bistad fra lovkomite, samt erfare medlemmer. 4 Følge opp fagsjefees hadligsplaer. DG Ha tett kommuikasjo med PDG, VDG1 Via møter, tlf. facebook, mail DG Fagsjefer, og soelederee, og skype. 6 Besøke klubber etter øske og behov. Ta kotakt med klubbee og DG forespør år det passer? 7 Forberede og gjeomføre mist 3 Fie passede lokale til DG, DS, og DK. Sept. februar, april. rådsmøter foruftig lokasjo og pris Forberede og motivere klubbee til distrikts Tilstrekkelig iformasjo og DG og ladsomfattede isamligsaksjoer, oppbakkig for klubbee. samt tulipaaksjoe. 9 Forberede og gjeomføre DM. april 2015 God plaleggig i Samarbeid DG, DS, og DK. Febr. - april 2015 med LC Lillesad. 10 Delta på alle GR. møter DG

81 NR MÅLSETTING TILTAK ANSVARLIG NÅR 11 Rapportere ie gitte tidsfrister Lage liste over dead lies. DG Økoomistyrig i Distriktet. God kostadskotroll DG, DK Tilpasset opplærig for Soeledere, Presideter, Sekretærer og Kassererer. Samarbeid med GLT og erfare Lios medlemmer. DG, GLT, Måedlige ilegg i Løveytt Levere ie frist. DG Kvier i Lios Oppfordre klubber til å åpe for mix klubber og rekruttere kvier til ye og eksisterede klubber DG. GMT, GLT, SL. Presideter Kostadsreduksjo Arbeide aktivt for kostadskutt vedr. møtevirksomhet, trasport, Covetio, Distrikts og Riksmøte. 17 Medlems mål for Liosåret Netto medlemsutviklig -31 medlemmer. Nye klubber: 0 GMT og soeledere kotakter klubber som har uder 20 medlemmer. Tilby hjelp som CEP kurs, syretest, og,klubbudersøkelse. Motivere til ivitasjo av ye medlemmer, samt sørge for at eksisterede medlemmer trives i klubbee. DG, VDG DG, GMT, GLT

82 Distrikt 104 G Distrikts guverør Mage Thorrud Hadligsplaer 2014/2015 for distrikt 104 G Utgave dato: Statusrapporterig: 1.aug. 2014, 14. oktober. 2014, jauar.2015 og mai.2015 (dato spesifiseres seere) Nr Distriktets mål Mål Hadlig Virkemidler Asv. 1 PLANLEGGING OG RAPPORTERING 1.1 Utarbeide distrikts hadligspaer basert på MD pla 1.2 Utarbeide oversikt over alle aktiviteter, årsljul, rådsmøter,styremøter, klubbesøk mm MD104 Lagtidspla og ideer fra fagsjefer, soeledere. Møter, mail, Etter DM og RM Strukturerte lister som tar for seg hele året og hvor det er tatt hesy til aktuelle tidsfrister. 1.3 Foryelse av Lios Plaer godkjees på DM og RM Bearbeidig i klubbee DG 1.4 Framdriftspla - omorgaiserigsprosess Lage pla som omfatter distrikt, soer og klubber for implemeterig Møter i distrikt og soer for å avklare orgaisasjosstruktur og roller i de ye distriktsidelige DG/SL/ Fagsjefer DG/ DS DG Nr STATUS RAPORTERING AVVIK/AKSJONER

83 Distrikt 104 G Distrikts guverør Mage Thorrud Nr Distriktets mål. Mål Hadlig Virkemidler Asv. 2 OPPLÆRING / GLT HANDLINGSPLAN 2.1 Høye kuskapsivået om Lios Kje Lios Kurs i alle soer og klubber etter behov GLT, SL, Presid. 2.2 Skolerig av tillitsvalgte Presidet / styremedlemmer Selvstudium alt. kurs i mai GLT 2.3 Skolerig av tillitsvalgte Sekretærer Selvstudium alt. kurs på 1. soemøte GLT,SL 2.4 Skolerig av tillitsvalgte Kasserere Selvstudium alt. kurs på 1. soemøte GLT,SL 2.5 Opplærig i bruk av Lios hjemmesider IT-asvarlige i klubbee Selvstudium alt. E-opplærigskurs GLT,SL 2.6 Leadership Istitute Soeledere. MD104 betaler kurset Kurs i oktober/ovember MDGLT 2.7 Leadership Istitute VDG 2. MD104 betaler kurset Kurs i oktober/ovember MDGLT 2.8 Opplærig på MD-ivå VDG 1 opplærig Følger MD s opplærigspla gjeom Liosåret til Covetio 2.9 Klubbforyelse + etablerig av ye klubber 2.10 Klubbforyelse (møteihold + trivsel + aktiviteter Støtte og hjelp til klubber som øsker det Ekster hjelp til klubber som øsker det Club Excellece Process (CEPkurspakke) Kurs gjeomføres i oktober 2014 og jauar ,5 timers kreativitetskurs / prosess i klubbee. Medlemsudersøkelse. Hadligspla 2.11 Skolerig av tillitsvalgte Fagsjefopplærig Etter behov GLT AGL GLT, GMT GLT 2

84 Distrikt 104 G Distrikts guverør Mage Thorrud Nr STATUS RAPORTERING AVVIK/AKSJONER Nr Distriktets mål Mål Hadlig Virkemidler Asv. 3 BARN OG UNGDOMSARBEIDE 3.1 Beholde og etablere ye brukere av DMV + reste av ugdomsprogrammet Flere skoler og barehager Selge i Det er mitt valg (DMV) overfor kommuer, lærere, lærerstudeter, skoleledere, barehager, foreldre og adre som har asvar for bar og uges oppvekstsvilkår Bruke Lios Tegekokurrase som e døråper i i skole for å etablere tettere kotakt Lios og skole. Øko. støtte via Tulipafodet Økoomisk soesamarbeide, hvis ødvedig Møter for å presetere DMV, samme med ressurspersoer fra DMV sakke samme språket som skolee. NB! Ikke glem barehagee DG DG 3.2 Forebyggede bare- og ugdomsarbeid Vaskeligstilte bar og uge Iformere om økoomisk støtte via Tulipafodet DG 3.3 Ugdomsutvekslig 15 Sede 15 ugdommer (17-21 år) på leir til avtalte lad. 3.4 Ugdomsleir Beytte tidligere utveksligsugdom i iformasjosarbeidet Lios dekker reiseutgifter Ugdomsutvekslig vil ikludere AIM Klubbee DG, SL Klubber 3

85 Distrikt 104 G Distrikts guverør Mage Thorrud 3.5 Tegekokurrase Få med skoler i Tegekokurrase Kotakte og iformere skolee om dette tilbudet DG, SL Klubber 3.6 Lioslekee (tidligere Løvelekee) Bidra til økt trivsel Tilby fysisk utvikligshemmet ugdom deltagelse på opplevelsesleire Iformere og markedsføre tilbudet DG, SL Klubber 3.7 Nytt ugdomskosept Koseptet ieholder 4 elemeter: Kuskap om Lios (Kje Lios) Prosjektorietert lederopplærig Prosjektregskap Dataassistert Prosjektstyrig Mælet er å rekruttere ygre (18-25 år) til Lios for kortere eller legere tid. Ugdomsrekrutterig bør rettes mot kokrete prosjekter. «Veer av Lios» er et godt virkemiddel for medlemsskap seere. Orgaiserig: Leo Klubber Studet klubber Tema klubber Filial klubber Avdelig i klubber MD DG SL Nr STATUS RAPORTERING AVVIK/AKSJONER 3.1 4

86 Distrikt 104 G Distrikts guverør Mage Thorrud Nr Distriktets mål Mål Hadlig Virkemidler Asv. 4 MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING / GMT 4.1 Rekrutterigsmål. Su e egativ tred som vart i mage år. +10 ye medlemmer Mister 70. Rekruttere mist 80. Nye medlemmer: 40% kvier 50% uder 60 år 50% over 60 år 4.2 Rekruttere «Veer av Lios» + 8 Rekruttere mist 1 «Ve av Lios» i hver soe 4.3 Etablerig av 1 y klubb 1 klubb, 20 medlem 4.4 Doble atall kvier i Lios i Lagtidsplaperioe 2014: : 4000 kvier 4.5 Utviklig i klubbee Se pkt ovefor Studetklubb, ordiær mixed klubb eller Cyber Club Orgaisert og målrettet iformasjosog rekrutterigsarbeid Etablere årshjul og systematisk plaleggig /utviklig. Rekrutterigspla lages Se Lagtidspla Bruk GMT og GLT aktivt. Se Opplærig / GLT Hadligspla ovefor Sakk med potesielle framtidige medlemmer. Medlemskap koster kr. 300 pr år. Går til klubbkasse Se Lagtidspla Iformasjosmateriell. Avholde iformasjosmøter, arragemet Se Lagtidspla Iformasjosmateriell. Avholde iformasjosmøter, arragemet Soevise møter DG SL Presidet SL Presidet DG SL DG, SL, Presidet Presidet GMT 5

87 Distrikt 104 G Distrikts guverør Mage Thorrud Nr STATUS RAPORTERING AVVIK/AKSJONER Nr Distriktets mål Mål Hadlig Virkemidler Asv. 5 NASJONALE HJELPEAKTIVITETER 5.1 Eldre Bidra til økt trivsel for beboere på istitusjoer 5.2 Tulipaaksjo Fie samarbeidspartere, øke tulipaer forhådssalg til ærigslivet. Ulike typer uderholdig i istitusjoe. Arragere turer i distriktet. Iformasjo fra setralt og lokalt. Sørge for maks. pressedekig. DG DG 5.3 Lios Røde Fjær 2015 Kr 20 mill Orgaiserig og plaleggig av aksjoer i periode Lios Katastrofefod, Lios Nødhjelp (Lios Alert Program) Kr 2,0 mill Fodet bør ha kr 2,0 mill i fodet til ehver tid. Lios ka da reagere på katastrofer raskt 5.5 Lokale itektsbrigede aktiviteter Gjeomføre lokale aktiviteter og prosjekter Isamlig, stads, bedrifter, sposorer, givertelefo Ibetalig til fodet år MD ber om det. Gi etter eve eller det MD ber om Bestemmes av klubbee DG, DA, SL, Klub DG, klubbee SL, Presidet 5.6 Julelotteriet 1,0 mill Flest mulig klubber med Salgsstads før jul 2014 Arb.utv. Nr STATUS RAPORTERING AVVIK/AKSJONER 5.1 6

88 Distrikt 104 G Distrikts guverør Mage Thorrud Nr Distriktets mål Mål Hadlig Virkemidler Asv. 6 INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER 6.1 Øyehelseprosjekter Ugada avsluttes i februar Malawi avsluttes Zambia, avtale med NORAD ut Øyehelseprosjekter Lios må få e bedre økoomistyrig og mestre byggherrerolle for å fortsette. 6.3 Øyehelseprosjekter Aktivitetee må begreses til 1 lad hvor etrepreørvirksomhet er e del av aktivitete 6.4 Utdaig av øyeleger og øyepleiere Gjeomføre utdaige i bl.a. Nepal 7 Fortsetter i disse ladee ut avtaleperiode Nytt regskapssystem og y ledelse Strukturedrig Samarbeide med lokale mydigheter 6.5 Takoma Massevaksiasjo fortsetter Samarbeide med lokale mydigheter MD 6.6 Aid i Meetig Etablere flere studet og ugdomsklubber Det ye ugdomskoseptet og Cyber Club koseptet 6.7 Aid i Meetig Etablere ye prosjekter (Ugada) Plalegge, få godkjet av AIM og gjeomføre 6.8 Fadderbar/skole Videreføre og utvide vår Egasjemet fadderordig i Ugada 6.9 Va og brøborig 10 brøer LAN øsker å videreføre brøborigsaktivitetee 6.10 Nordisk Samarbeids Råd, NSR Følge opp løpede aktivitet. Forekle samarbeidsforme og redusere kostadee Samarbeide med lokale mydigheter Godkjees av NSR DG MD MD MD MD DG DG DG MD, DG MD, DG

89 Distrikt 104 G Distrikts guverør Mage Thorrud 6.11 Europaforum, EF Ige eksakte plaer mottatt Nr STATUS RAPORTERING AVVIK/AKSJONER

90 Distrikt 104 G Distrikts guverør Mage Thorrud 10 Måltall Virkelig 2012/2013 Virkelig 2013/2014 Mål 2014/2015 Juli/Sept Okt./Des Ja./Mars 2015 April/Jui Atall medlemmer Atall klubber Atall mixed klubber eller Cyber Clubs Atall Studetklubber Studeter ut Leo klubber Ibetalig til Ugdomsarbeide 10.8 Ibetalig til AIM 10.9 Ibetalig til Beito leire Ibetalig til HSU Taa-Nesseby Bestillig av tulipaer setralt Bestillig av tulipaer lokalt Atall DMV kurser Ibetalig til LCIF Ibetalig til katastrofeberedskape Ibetalig til felles NSR prosjekt Ibetalig til fadderbar i Ugada Geerell bistadsarbeid / MT Rev

91 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 1 av 55 i

92 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 2 av 55 i

93 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 3 av 55 i

94 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 4 av 55 i

95 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 5 av 55 i

96 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 6 av 55 i

97 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 7 av 55 i

98 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 8 av 55 i

99 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 9 av 55 i

100 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 10 av 55 i

101 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 11 av 55 i

102 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 12 av 55 i

103 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 13 av 55 i

104 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 14 av 55 i

105 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 15 av 55 i

106 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 16 av 55 i

107 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 17 av 55 i

108 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 18 av 55 i

109 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 19 av 55 i

110 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 20 av 55 i

111 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 21 av 55 i

112 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 22 av 55 i

113 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 23 av 55 i

114 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 24 av 55 i

115 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 25 av 55 i

116 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 26 av 55 i

117 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 27 av 55 i

118 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 28 av 55 i

119 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 29 av 55 i

120 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 30 av 55 i

121 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 31 av 55 i

122 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 32 av 55 i

123 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 33 av 55 i

124 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 34 av 55 i

125 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 35 av 55 i

126 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 36 av 55 i

127 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 37 av 55 i

128 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 38 av 55 i

129 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 39 av 55 i

130 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 40 av 55 i

131 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 41 av 55 i

132 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 42 av 55 i

133 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 43 av 55 i

134 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 44 av 55 i

135 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 45 av 55 i

136 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 46 av 55 i

137 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 47 av 55 i

138 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 48 av 55 i

139 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 49 av 55 i

140 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 50 av 55 i

141 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 51 av 55 i

142 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 52 av 55 i

143 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 53 av 55 i

144 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 54 av 55 i

145 H a d l i g s p l a f o r L MD 104H Rev /Side 55 av 55 i

146 Hadligspla for Liosåret Distrikt 104 J: DG Lill Alver DISTRIKTET MÅL HANDLING VIRKEMIDLER Asv. Utgave dato MEDLEM OG KLUBBUTVIKLING Ett medlem per klubb + status quo Ask Oe Redusere atall utmeldiger som ikke skyldes sykdom og død. Verve ye medlemmer (alders og kjøsfordelt Cyber og Leo klubb Etablert e y klubb Jobbe gjeom soelederee og presidetee med ASK ONE Lage et skjema og registrere årsak til utmeldiger samtaler med de som slutter GMTteam DG 2 OPPLÆRING GLT Leadership opplærig av Soeledere og VDG 2 (betales av MD) Supplere med ytterligere Soeleder opplærig hvis ødvedig. Leadership for fest mulig Presideter og medlemmer som øsker å ta verv. Hva er Lios opplærig til alle 58 klubber! Ae opplærig A fra GLT B etter behov fra klubbee GLT team DG Arko-005 Rev

147 Hadligspla for Liosåret Distrikt 104 J: DG Lill Alver C Fagsjefer Få flest mulig til å delta på Distriktsmøte/ Riksmøte 3 ARBEID mot NARKOTIKA UNGDOMSARBEID Kvier i Lios 3.5 TEGNEKONKURRANSEN PPC MITT VALG TULIPANAKSJONEN SENTRUMSLØPET LØVE-LEKENE? RØDE FJÆR Tegekokurrase NAC - team DG PPC team DG 4 LIONS RØDE FJÆR Distriktskotakt MITT VALG Utarbeides av Røde Fjær asvarlige DAL/MD DG 5 SONENE Pla for hver ekelt Soe Soe aktiviteter Distriktsaktiviteter Soemøter Klubb besøk Plaer leveres av Soelederee Bruke Soelederee aktivt, jeg deltar på Soemøtee SL DG 6 IR - NASJONALE OG INTERNASJONALE AKTIVITETER IRC Zambia Iterasjoale og asjoale Prosjekter Passe på at klubbee betaler i etter vedtak på Distrikts og Riksmøte Pla kommer fra IRC, følge opp plaer fra MD IRC DG 7 ALL PR I LIONS DISTRIKT 104J RØDE FJÆR Samle omtale klubbee får I presse. PRC Arko-005 Rev

148 Hadligspla for Liosåret Distrikt 104 J: DG Lill Alver Tulipa Aktiviteter kotakt med alle klubber DG 9 UNGDOMSUTVEKSLING YEC Ugdomsutvekslig Ugdomsleir YEC pla for 2015, vår camp fugerer bra. Var til stede I år, delta este år YEC team DG 10 ITC RØDE FJÆR Sosiale Medier 11 Aktiviteter Presidettreff hos meg Oversikt fra sekr. og kass. Soebesøk Ugdomsarbeid/Tore Hovde Ja til utdaig First Lego League Registrere aktiviteter I klubbee Registrere atall skoler med DET ER MITT VALG Rullerede tiltakspla/årshjul 18 september Første Rådsmøte 5. og 6. Sept (styremøte forut) IRC DG DG 10 Måltall Virkelig Mål Status pr. 1. Status pr. Status pr. Status Arko-005 Rev

149 Hadligspla for Liosåret Distrikt 104 J: DG Lill Alver Sept 14 ov 14 mars 15 mai 15 Arko-005 Rev

150 Distrikt 104K. Hadligspla : Distriktets lov og arbeidsordig ieholder kjøreregler for orgaisasjoe. Hadligsplae edefor agir mål og prioriteriger for liosåret Hesikte er at vi på alle pla i distriktet skal ha e rettesor i arbeidet vårt. Me dette skal ikke hidre gode iitiativ på ulike ivåer. Gjeom meigsfylt arbeid, godt veskap, trivsel og sosialt samspill, skal vi løse våre oppgaver til glede for alle vi hjelper! Motto: Gode veer som hjelper adre. Våre felles verdier er: Åpe: Modig: Omteksom: Tett på aktiviteter: Vær saferdig og opptre med itegritet. Godt klubbmiljø bidrar til å dyrke og verdsette magfoldet. Tek ytt, vær yskapede, søkede og stimuler til ye ideer som skaper samhold og bidrar til Lios sitt arbeid Hadle iefor våre etiske retigslijer, vis respekt for medmeesker og vise samfusasvar. Vise egasjemet gjeom å fokusere på samhold, trivsel og glede i klubbe og på aktiviteter. Distriktets mål Virkemiddel Asvar 1. Orgaisasjoe. 1.1 Videreutvikle soeleddet/ Etablere forståelse i klubbee for at soa er viktig som ett bideledd mot råd og styre Skolere soeledere gjeom soelederforum og Lios leadership I presidetopplærige å vektlegge soeleddet. Gjøre retigslijer for soeleder kjet og gjeomført. DG(distriktsguverør), VDG1 (visedistr.guv 1), GLT(leder for lederopplærig), SL (soeleder)

151 1.2 Tilby klubbee CEP (klubbutvikligsprogram) å be klubbee vurdere vekstudersøkelses resultater i klubbee og foreta ødvedige edriger. 1.3 Fagsjefer og soelederes hadligsplaer skal harmoere med distriktets og MD`s (Lios Norges) plaer og i stor grad være målbare. Disse hadligsplaer er e del av Dg si hadligspla. 1.4 Utdaig av presideter og fagsamlig for presideter, kasserere og klubbees fagkotakter: a. 85 % av presidetee på opplærig. b. 50 % av klubbees fagkotakter på fagsamlig Arbeide aktivt mot klubbee gjeom soeleddet Soe- og klubbesøk Arbeide med plaer og ispill på distriktets soelederforum og distriktsrådsmøter. DG og VDG1 må videreformidle og poegtere Lios Norges plaer. Alle plaer på ettet. Tidlig og god ifo om sted og tid for fagsamlig. Iteressate og motiverede fellestemaer på fagsamligee. Klubbee blir orietert og oppdatert av fagsjefer på fagsamlig i mai/jui. DG, VDG1, VDG2 og CEP-veiledere (klubbutviklig), SL DG, VDG1, GLT, ITC (leder for iformasjostekologi), SL DG, VDG1, GLT, distriktets fagsjefer, DS, DK, SL, P.

152 1.5 Medlems- og klubbutviklig: a. Redusere atall utmeldiger i forhold til de siste åree. b. Øke med etto 10 ye medlemmer i forhold til c. Øke kvieadele. d. Øke bevissthete rudt fadderes oppgaver og plikter slik at vi beholder medlemmee. 1.6 Klubbee får tilsedt årshjul og huskeliste for ibetaliger i løpet av september 2014 Motivere klubbee til å gjeomføre Miitrivda i klubbee og Bedre lederutviklig / lederutdaig i klubbee. Beytte programmet Kje Lios for å skape mer kuskap om Lios for ege medlemmer. Uderstreke betydige av at medlemmee må trives i klubbee. Bevisstgjøre fadderasvaret, lage hjelpemidler for å bevisstgjøre fadderes asvar og oppgaver. Forbedre ifo itert og ekstert med brosjyrer, radio, TV, lokalpresse, ettet, osv. Distriktsstyret iheter opplysiger. DG, GMT ( medlems- og klubbutvikligskotakte ), GLT. (GMT og GLT i team.) CEP- veiledere, PRC (leder for PR og iformasjo), SL, klubbee. Få klubbee til å fie fremtidige ledere og sede disse på opplærig. DG, VDG Røde Fjær 2015 Få på plass distrikts/soeogaisasjoe, RF kotaktee i klubbee RF leder i distrikt Distriktsstyret RF komitee i distriktet CEP = veileder for klubbutviklig PRK = fagkotakt i klubb for PR DG = distriktsguverør SL = soeleder DMVpilot = NACs medhjelper for Det er mitt valg VDG = visedistriktsguverør DS = distriktssekretær YCEC= distriktsleder for ugdomsutvekslig GLT = distriktsleder for lederopplærig ugdomsutvekslig GMT = distriktsleder for medlems- og klubbutviklig ITK = fagkotakt for iformasjostekologi IRC = distriktsleder for iterasjoale tiltak NAC = distriktsleder for arbeid mot arkotika NAK = klubbkotakt for arbeid mot arkotika P = presidet i klubb DK = distriktskasserer YEK = fagkotakt i klubb for

153 PRC = distriktsleder for PR og iformasjo

154

155

156 Guverørrådsmøte Sak: Hadligspla MD GLT for Møtedato: Saksr: Saksbehadler: Sakstype B VEDLEGG: Hadligspla, oversikt opplærig VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: De fremlagte plae med vedlegg godkjees. SAMMENDRAG (sake gjelder max 10 lijer): SAKSOPPLYSNINGER: ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Ige utover de kjete iefor dette fagområdet.

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene:

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Tjeneste i. operasjoner

Tjeneste i. operasjoner Tjeeste i e l a o j s a it opasjo offissf es u ef al Fo rb d bu NOr g Gjeld i piode 1. jauar 2012 31. desemb 2013 Løsbetigels de Vilkår i oppsettigspio e Vilkår i deployigspiod Vilkår i avvikligspiode

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Med formelt blikk på Norid Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Hvem er Norid? Forhold til mydighetee Foreslått forvaltigsmodell Foreslått forskrift Registrarmodelle Forhold mellom partee

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 27.08.2016 Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Admiral Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1( DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole Bjørn Hasli

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel.

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel. Søkad om kompetasetilskudd ifskuddssøker Org. r. (9 siffer) I Tilskuddssøker 940208580 I Telefo på daglidi Balsfjord kommue I Poststed IPostr. Postadresse Rådhuset Mobiltelefo 77722200 9050 E-postadresse

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

Beitokurset for 21. gang

Beitokurset for 21. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 21. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Nyhet: Edriger i Lærepla for kroppsøvig fra 1. august 2012 Hvilke kosekveser

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen fra klokken 0900 til klokken 1700 Til stede var: Guvernørråd: Kay Arne Sørensen (Guvernørrådsleder), Lill

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

Beitokurset for 22. gang

Beitokurset for 22. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 22. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Setrale edriger i lærepla i kroppsøvig Hvilke kosekveser vil edrigee få for

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Vi har i år valgt å fokusere på hvorda kvalitetsbegrepet, i este

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Beitokurset - 20 års jubileum

Beitokurset - 20 års jubileum Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset - 20 års jubileum Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideér - y ispirasjo Du ka velge 4 praktiske aktivitetsøkter, hver på 2,5 time, ie følgede

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Hovedpla for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Ihold 1. Iledig 5 1.1 Bakgru og prosess 5 1.2 Defiisjoer 7 2 Føriger for arbeidet 9 2.1 Statlige føriger 9 2.2 Lokale føriger 11 2.3 Idrettes

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Beitokurset for 23. gang

Beitokurset for 23. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 23. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Siste ytt fra forskig på vurderig og lærig i kroppsøvig Basistreig i skole,

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2016

SOLAKONFERANSEN 2016 Hovedtema: OFFSHOREHELIKOPTERSEKTOREN UNDER KOSTNADSPRESS OG REGELVERKSENDRINGER UTGJØR DET NØDVENDIGVIS EN RISIKO? SOLAKONFERANSEN 2016 19. 21. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT Espe B. Lagelad realfagshjoret.wordpress.com espebl@hotmail.com 9.mars 06 Iledig E tallfølge er e serie med tall som kommer etter hveradre i e bestemt rekkefølge. Kvadrattallee

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formaskapet Møtedato: 03.07.2014 Tid: Kl. 19.30 Sted: Os kommuehus - Nystuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Jør Gisle Dalbakk Adre: Forfall: rådma Are Svedse

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863 SAKSFRAMLEGG Saksbehadler: Gro Øverby Arkiv: 22 Arkivsaksr.: 5/2863 MODUM BOLIGEIENDOM KF - ETABLERING AV ÅPNINGSBALANSE OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR 25 Rådmaes istillig:. Åpigsbalase for Modum Boligeiedom

Detaljer

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B GUVERNØRRÅDET Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: 23.08 2014 Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: Se oversikten nedenfor AU s vedtak: Forslaget vedtas. SAMMENDRAG (saken

Detaljer

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum SKADEFRI - oppvarmigsprogram med skadeforebyggede hesikt Treerforum Sist oppdatert 21.10.2009 Oppsett for et 2 timers opplegg TEORI + iledede diskusjo (ca. 30-45 mi) PRAKSIS (ca. 75-90 mi) SPILLEKLAR et

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

GJENNOMSLAGSÅRET 2013

GJENNOMSLAGSÅRET 2013 ÅRSRAPPORT 2013 «Veibyggig løer seg, og er e ivesterig i fremtide som samfuet vil høste av.» GJENNOMSLAGSÅRET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Gjeomslagsåret 2013 3 Visjo og resultater 4 Øsker effektiv veitrafikk

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 26. MAI 2017 PROTOKOLL. Møtested: Sundvollen hotell. Varighet: Fredag 26. mai kl. 09.00 11.00 Tilstede: Forfall: Lill Alver Guvernørrådsleder Arve Lund

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.11 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14.02.2015 B 2.12 Protokoll fra ekstraordinært

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2013 48. ÅRGANG Mobilt røtgeutstyr er e suksess Side 12 Haraldsplass Diakoale Høgskole Haraldsplass Diakoale Sykehus Gares Ugdomsseter Seter for Livsmestrig

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat Årsmeldig 2010 Vi får forbrukere til å velge orsk mat Styrets meldig Gjeom kvalitetsstyrig og syliggjørig av kokurrasefortri og opprielse, skal KSL Matmerk bidra til at forbrukere velger orsk mat. Stiftelse

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET [Velg dato] LIONS NORGE HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET 2014-2015 MD-GMT 2014-2017 Christian H. Johansen 0 GMTs hovedtema Fra LCI Ask One: Every Lion should invite at least one new member

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer