Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011."

Transkript

1 Norges idrettshøgskole Adm. direktør 19. mai 2011 STY-O-SAK 16/11: Rapport studentrekruttering Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren Styret tar saken til orientering

2 Norges idrettshøgskole Studentrekruttering og markedsføring av studier Handlingsplan Innledning Rekrutteringsutvalget er endret til en markedsføringsgruppe for å markere at arbeidet består av mer enn studentrekruttering. Gruppen har i inneværende studieår bestått av Annette Hilde, Monica Skildheim (erstattet av Torunn Gjerustad), Karen Christensen, Johnny Berre, Kristin Dybvad, Marit B. Rønning og Kristin Blaker (leder). Gruppen utarbeidet høsten 2010 en plan for videre arbeid med markedsføring ved Norges idrettshøgskole (vedlagt). Utvalget arbeidet ut i fra følgende formål: 1. Øke rekrutteringen til NIH generelt på alle områder 2. Øke rekrutteringen av jenter 3. Øke rekrutteringen av studenter med minoritetsbakgrunn 4. Øke rekrutteringen av internasjonale studenter Målgruppen for studentrekrutteringen er idretts- og treningsinteressert ungdom som er flinke på skolen, deriblant økning av jenter og minoritetsspråklige. Målgruppen for markedsføring av NIHs kandidater er private bedrifter og offentlige etater som kan tenkes å kunne nyttiggjøre seg kandidatenes kompetanse. Avslutningsvis er det noen betraktninger om erfaringene fra arbeidet med markedsføring av NIH inneværende studieår. Oversikt over tiltak Nr Tiltak studentrekruttering Målgruppe Ansvarlig Periode 1 Studiebrosjyrer (heltid og deltid) Potensielle søkere Studieavdelingen Okt april Studentrekrutteringskorps - Utarbeide informasjonsmateriell - Besøk på videregående skoler og folkehøgskoler 3 Skolebesøk med omvisning og informasjon om NIH og studietilbud 4 Intern markedsføring av studietilbudene: - Informasjonsmøter for opptak master og PPU - Informasjonsmøte for valg av studieretning 5 Kompetanseheving med tanke på studieveiledning 6 Fitness fagdag i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim 7 Klargjøring av nettsider, fokus på tydelighet og relevans for studietilbudene våre 8 Vise filmsnutter til markedsføring av studietilbudene på nih.no 9 Markedsføring av NIHs studietilbud på enkelte elektroniske utdanningsportaler 10 Oppfølging av elektroniske utdanningsportaler i forhold til oppdatert informasjon om NIH Elever på vgs og folkehøgskoler (jenter) Elever og lærere vgs Egne studenter Studieavdelingen Jan mars 2011 Studieavdelingen (SEVU) Studieseksjonen og fagseksjoner Løpende Januar - mars Potensielle søkere og egne studenter Studieavdelingen Løpende Potensielle søkere Studieavdelingen Okt 2010 Fitness D (SEVU) april 2011 Potensielle søkere Studieavdelingen / Mars-april AFD

3 Nr Tiltak Målgruppe Ansvarlig Periode 11 Bruk av Google Adwords (søkeord for optimalisering av trafikk til nih.no) for hel- og deltidsstudier 12 Utvikle system for distribusjonslister e-post og nyhetsbrev for tidligere deltidsstudenter og andre interesserte Tidligere deltidsstudenter Studieavdelingen (SEVU) Løpende 13 Alumni-forberedelser og -seminar Beslutte teknisk løsning 14 Videreføre offisiell NIH-side og Fitness deltid på Facebook. 15 Elektroniske annonser på Facebook for hel- og deltidsstudiene 16 Forsøk på Twitter for Fitness deltid 17 5 studenter skriver blogg om studiene 18 Workshop med ekstern konsulent for utarbeiding av budskap i studentrekrutteringen 19 Rekrutteringsundersøkelse (årlig undersøkelse i forbindelse med studiestart) 20 Rekrutteringsundersøkelse deltidsstudier 21 Ferdigstille strategi for studentrekruttering NIH Ferdigstille handlingsplan for studentrekruttering Planlegging av studentrekrutteringstiltak rettet mot studieåret Tidligere hel- og deltidsstudenter Potensielle søkere, studenter og tidligere studenter Potensielle søkere, jenter Alle punktene i handlingsplanen over er gjennomført. Studieavdelingen og informasjonsavdelingen Studieavdelingen og informasjonsavdelingen Studieavdelingen Løpende Løpende Mars - mai Studenter Fitness D Studieavdelingen (SEVU) August - oktober Potensielle søkere Studieavdelingen og Januar - informasjonsavdelingen juni Potensielle søkere Studieavdelingen Okt - nov Studenter Studieavdelingen September Studenter SEVU Ved studiestart Studieavdelingen Juni Studieavdelingen Desember Studieavdelingen Mai - desember I tillegg til tiltakene over er det gjennomført Karrieredag med mål å sette studentene i kontakt med arbeidsgivere fra privat og offentlig sektor og vice versa. Et annet viktig mål med arrangementet er informasjon om NIH-studenters kompetanse til flere enn de som normalt ansetter personer med idrettsfaglig bakgrunn. Når det gjelder økt jenterekruttering til heltidsstudiene, er det valgt å fokusere på informasjonsmøter på folkehøgskoler fremfor videregående skoler inneværende år ettersom det er flere jenter enn gutter på folkehøgskolene. Det er også bedre tilrettelagt for informasjonsmøtene her, og det er flere interesserte, ettersom det er valgt folkehøgskoler med fordypning i helse, idrett og friluftsliv. Det er valgt ikke å fokusere spesielt på å øke rekrutteringen av studenter med minoritetsbakgrunn ettersom studiene og lokalitetene er lite tilpasset mange innen denne gruppen. Det er likevel holdt informasjonsmøter på videregående skoler med mange minoritetsspråklige. Det er en utfordring å nå denne gruppen spesielt utover det vi gjør for

4 studentrekruttering generelt. Det er også en utfordring å måle hvor mange minoritetsspråklige søkere man har. Rekruttering av internasjonale studenter er ikke tatt med i denne rapporten. Det lages egen rapport for internasjonaliseringsarbeidet. Foreløpig evaluering av enkelte av punktene i handlingsplanen Generelt Det er valgt å ikke delta på utdanningsmesser inneværende studieår. Det er også valgt ikke å annonsere for heltidsstudiene i trykte medier, men fokusere på elektroniske medier som nih.no, Facebook, Google AdWords og elektroniske utdanningsportaler isteden. Vi vet fra rekrutteringsundersøkelsene at studentene først og fremst finner informasjon om NIH på internett. Elektroniske markedsføringskanaler gjør det mulig å dirigere potensielle søkere til nih.no med et enkelt klikk. Mer enn 30 % av trafikken til nih.no fra andre nettsider kommer nå fra Facebook. Spesifikt for enkelte av tiltakene 1. Studiebrosjyre heltid. Det er for første gang brukt et reklamebyrå til å utarbeide brosjyren. De var lærerikt å jobbe med profesjonelle, og ideene fra arbeidet kan videreføres i noe tid. 9. Det finnes nå et stort antall utdanningsportaler på nett. NIH har i år fått kostnadsfri markedsføring på enkelte av disse, men må belage seg å betale for tilsvarende neste år. Spesielt fra studentum.no har det kommet mange henvendelser fra potensielle søkere som ønsker mer informasjon. 13. Det er nå besluttet en teknisk løsning for alumninettverk. Arbeidet med innhold og implementering vil starte før sommeren og nettverket vil være i drift i løpet av høsten Facebook er et viktig nettverk, spesielt for unge. Mer enn er venn med NIHs offisielle side, og mer enn er venn med NIH Fitness deltid sin side. Disse får dermed nyheter og annen informasjon direkte til sin egen side, ofte med en lenke til nih.no for mer informasjon. 15. Elektroniske annonser på Facebook gir muligheten til å nå en aldersbestemt målgruppe direkte. Slik annonsering ca tre uker i forkant av søknadsfristen ga nesten klikk til nih.no sine sider om heltidsstudier. Alle som klikket var i aldersgruppen år. Vi benyttet ca kroner på FB-annonser i mars og april. Det ga hele visninger og førte altså til nesten klikk videre til våre nettsider. 17. Siden januar har fem studenter har blogget om sin studenthverdag, livet rundt studiene og annet de er opptatt. De har hatt bortimot besøk til sammen, og kommer til å fortsette å blogge frem til 1. juli. Dette er et av tiltakene som gjøres for at søkerne skal beholde NIH som sin første prioritet når fristen for å endre går ut. For markedsføringsgruppen Kristin Blaker

5 Til: Vebjørn Johansen Fra: Kristin Blaker 13. desember 2010 ARBEID MED MARKEDSFØRING HØSTEN 2010 OG PLANER FOR VÅR 2011 Markedsføring på NIH innebærer studentrekruttering, men også økt kunnskap om kandidatenes kompetanse hos potensielle arbeidsgivere. I studentrekrutteringen er målet treningsinteressert ungdom som er flinke på skolen, deriblant økning av jenter og minoritetsspråklige. Det er i høst nedsatt en gruppe som skal jobbe med markedsføring, bestående av Kristin Dybvad, Monica Skildheim, Karen Christensen, Johnny Berre, Marit Bjørnerud Rønning og Annette Hilde. Gruppens leder er Kristin Blaker. Gruppen har foreløpig konsentrert seg om studentrekruttering, og spesielt utarbeiding av NIHs budskap i den forbindelse. Gruppen har hatt mye fravær fra enkelte grunnet ferie/eksamen (Marit) og avspasering (Kristin D). Studentrekruttering I dette arbeidet er det valgt å prioritere informasjon på folkehøgskoler med tilbud om idretts/friluftsliv og videregående skoler i Oslo og Akershus som inviterer til et godt planlagt arrangement. I tillegg tilrettelegging av web i perioden, studenter som blogger om studier og studentliv, bruk av Facebook og annonse på Facebook. For øvrig ikke annonser i trykte medier, og ikke utdanningsmesser. Aktiv studentrekruttering har spesielt fokus i perioden januar til juli, med topper i mars (like før søknadsfrist) og juni (like før bekreftelse av studieplass). Markedsføringsgruppen hadde ekstern konsulent halv dag som hjalp gruppen i gang med å formulere et budskap til bruk i studentrekruttering. Gruppen har jobbet videre med dette, og resultatet legges frem av Karen C i FL Gruppen har også hatt et møte for å brainstorme om mulige saker for mediadekning i tiden frem til studieopptaket er ferdig. Karen C og Kristin B jobber videre med en mediaplan og bearbeiding av både vitenskapelig ansatte og media for å få gjennomslag. Gruppen skal fremover være et diskusjonsforum og ha møter en gang i måneden. Facebook brukes aktivt for å få likes og økt trafikk til 10 % av trafikken til sistnevnte kommer nå fra Facebook. Karen C og Kristin B skal lage en plan for å rekruttere flere medlemmer til Facebook gjennom hele studentrekrutteringsperioden, sannsynligvis også en konkurranse. Annonse på Facebook målrettet aktuell aldersgruppe i deler av mars og april. Bruk av Google AdWords (søkeord for optimalisering av trafikk til web) for å få høyere plassering hos Google når potensielle søkere bruker søkeord for å finne studiemuligheter.

6 Nye filmer om undervisning og studieliv på NIH skal lages og legges på YouTube med lenker fra nih.no og Facebook. Studentbloggere fra forskjellig nivå og studieretninger skal blogge om studiehverdagen og undervisningen i perioden januar til juli. Bakgrunnen er at dette vil gi potensielle søkere en større innsikt i hvordan det er å være student på NIH. Det legges lenker til bloggene deres fra nih.no og Facebook. Oppfølging av diverse elektroniske utdanningskanaler i forhold til oppdatert informasjon om NIH. Markedsføring av kandidatenes kompetanse Jobbsøkerkurs 25. januar, karrieresenteret ved SiO kommer til NIH Karrieredag 16. februar. Ca 200 bedrifter får invitasjon til stand og 30 minutters bedriftspresentasjon i aud D. Oppfølging av invitasjonene på telefon og mail. Jeg har laget invitasjon, og sprengjobber nå med tekst til en informasjonsbrosjyre som skal legges ved invitasjonen. Stor jobb med å finne bedrifter, adresser og kontaktpersoner. Får hjelp av Karoline Steinbekken. Alumni Halvdagsmøte med BI, møter med leverandører av elektroniske alumnileverandører. Valg av leverandør før jul eller primo januar. Målet er at NIH Alumni skal være i drift når årets avgangskull av studenter er ferdig. Det blir mye jobb med klargjøring av alumni innhold. Har avklart hjelp fra Jørgen Flatene, og håper han fortsatt er på NIH utover våren.

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2013 1 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013

Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013 Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013 1.1 Innledning og formål Kommunikasjon via web og elektroniske kanaler blir stadig viktigere verktøy for oss i vår arbeidshverdag. Ved

Detaljer

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/10 fra møte onsdag 14. april 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Berit Skirstad (SKS), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Sigmund A. Andersen (SIM), Jørgen

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering.

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt 2290 11. juni 2014

Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt 2290 11. juni 2014 Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt 2290 11. juni 2014 Peter W. Stray- Røding Tidsrom: august 2013 til juni 2014 Kort resumé: Dokumentet oppsummerer viktige steg i prosessen for

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

2) Studienemda tar orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid med planer for studierekruttering og markedsføring for 2013 til etterretning.

2) Studienemda tar orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid med planer for studierekruttering og markedsføring for 2013 til etterretning. SN-SAK NR: 42/202 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 302 90 SAKSANSVARLIG: TONJE GRAVE SAKSBEHANDLER(E): EIVIND NORUM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 42/202 Studierekruttering og markedsføring 203 - Orienteringssak

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak

Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak SN-SAK NR: 33/2012-2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): MIRJANA HODNEKVAM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK

ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK STATUS 2013 OG SØKNAD 2014 KID - Ordningen for bedre kollektivtransport i distriktene 1 Oppsummering Flexx startet 20. juni 2012, delvis finansiert med midler fra KID-ordningen.

Detaljer