Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15"

Transkript

1 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha vært tilsiktet, bare tildekt, via store fine ord. Vi har liten tro på at så mange politikere kan ha unngått å forstå konsekvensene av uførereformen. Om en rød tråd skal nøstes opp, så tror vi i Uføres Landsorganisasjon, og våre medlemmer at uttrykket «Alle bekker små, blir en stor å»- er det som er mest dekkende for den røde tråden. Uenighet om hvem som rammes av tap I følge standhaftige politikere, så er det fremdeles kun 2 av 10 som taper, og det blir da "bare " drøye voksne mennesker som rammes- altså basert på politikernes beregninger. Vi har tenkt litt på det, hvor mange er voksne mennesker? I Tønsberg og Sandefjord, så bor det til sammen nesten mennesker. Om en tenker seg at 1/3 av disse er barn og unge- ja så vil det si at det ville "bare" ramme alle voksne i disse byene. Jeg undres veldig på hvordan reaksjonene ville blitt, om alle voksne i Tønsberg og Sandefjord plutselig fikk , mindre utbetalt pr mnd fordi kommunene innførte en skattereform, for å øke sine inntekter? Ville dere politikere nikke på hodet, trekke på skuldrene og bare godta at dette rammet alle i Tønsberg og Sandefjord? Men, vi i ULO ser klart at langt flere faktisk blir rammet. Nå bruker jo politikere, og andre som NAV, skatteetaten litt andre tall, når de beregner tapet, enn hva vi gjør. 1. Skattefri måned, og måned med halv skatt. Mange får da kr mindre hver måned, og svaret fra politikere, NAV og andre er da, at jammen dere får jo dette igjen i juni og desember, da får dere henholdsvis skattefri og halv skatt. Men, hva gjør vi da? Skal vi kun spise grønnsaker i juni, og halve desember? Eller skal vi droppe lege og viktige behandlinger- frem til juni og desember? Når valget blir pest eller kolera i 10,5 mnd av året, så stiller vi spørsmål om god helse er ivaretatt hos allerede syke mennesker- ved innføring av uførereformen. Er det på noen måte tatt høyde for at mange uføre har så lave utbetalinger, at å spare opp til noe som helst ferieforlystelser via skatteseddelen, er helt umulig, uten at det rammer helt livsnødvendige ting ellers i året? Netto utbetaling hver måned, er det alle mennesker lever av, og uføre med lav trygd, har overhodet ingen anledning til å kunne gå ned noe som helst i sin netto, sammenlignet med fjorårets nettoutbetaling per måned.

2 2. Tap inntil 6000 kr pr år, defineres ikke som tap av politikere Ja, det betyr vel med en rask hoderegning, at alle som taper inntil 500 kr (i tillegg til det tapet som blir, pga alt vi skal få i juni og desember), de har ikke fått noe netto-tap. Det er helt uakseptabelt for mennesker med svært liten inntekt, som i tillegg har store utgifter til sykdom, å skulle få høre at tap på 500 kroner per måned er så lite at det er ubetydelig!! Så alle som har fått mellom 800 og 1300 kr mindre utbetalt pr måned i år- de har altså ikke noe tap! 3. Økt brutto, gir høyere egenandeler ved mange tjenester Økning i utgifter, som følge av økt brutto - forårsaket av innføring av uførereformen. Og det er da økte utgifter for alle som skal få beregnet en pris de skal betale, basert på bruttoinntekt. Her kan nevnes BPA,miljøkontakt, hjemmehjelp, opphold på institusjon, sfo, barnehage, fri rettshjelp osv. Listen er lang, og det er unødvendig å liste opp alt dette, da slike bruttoberegninger er noe alle på Stortinget og i Regjering bør vite om. Så, for de, som skulle ha vært «litt uheldig», å få 500 i trekk, pga skattefri 1,5 mnd, samt ha et trekk på 500- (det såkalt ubetydelige tapet), og i tillegg får en økning på en liten 1000 lapp, i pris på tjeneste, som følge av brutto-økning. Alle disse har da altså IKKE TAPT eller gått ned med de 2000 kronene? 4. Behovsprøvde ordninger Det finnes flere ordninger som er behovsprøvde, bla. Bostøtte og bidragsforskudd. Etter å ha lest brevet Husbanken sendte ut, vil det være uansvarlig av oss i ULO, å ikke gå ut å advare våre medlemmer om faren ved å jobbe litt ekstra f.eks ut på høsten. Her kan altså mennesker, som har en meget svak økonomi, risikere at om de tjener litt for mye i f.eks november og desember, komme til å måtte tilbakebetale alt de måtte ha fått i bostøtte for hele året- selv om de i de aktuelle måneder var helt avhengig av å ha bostøtte for å kunne klare sine boutgifter. Og hvordan i all verden skal det så foregå- skal disse menneskene være sosialklienter de første måneder av året etter? For at de blir straffet for å ha våget å jobbe i november og desember. Noen blir rammet av endringer i bostøtten også i år, grunnet et helt annet bruttobeløp på ny uføretrygd- selv om politikere ikke tror det skjer. Noen mister bostøtten, eller får avslag på bostøtte. Det kan utgjøre 400, 800, 1000 kr. pga uførereformen. Enslige forsørgere med et barn, mister 370 kr i bidragsforskudd for barn under 11 år, for barn over 11 år mister de 740 kroner. Dette er mye penger for de som har så lite at de har krav på bidragsforskudd. Om en person mister 1000 kr i bostøtte, samt går ned 500 i netto pr mnd. (fordi personen får det «igjen» i juni og desember), og i tillegg har 500 kr mindre netto pr mnd, (fordi politikere regner det som ubetydelig tap), samtidig har vedkommende økt med en liten 1000 lapp i pris på tjeneste pr mnd, så blir det til sammen 3000 kr pr mnd. Disse 3000 kronene mindre å rutte med i netto hver måned, de har altså den uføre IKKE TAPT?? Vi må da og gjøre oppmerksom på at det er ikke bare enkelte som rammes av dette, det er svært mange, og det er svært alvorlig! Hvorvidt dette er utilsiktet tap, eller tilsiktet, det finner vi ikke klare definisjoner på.

3 Videre utilsiktede virkninger av uførereformen - Omregningen fra uførepensjon til uføretrygd, må ha noen mangler i «formelen» - Alle må få en omregning, som gir samme nettoutbetaling per måned, alle måneder i året, som de hadde før innføring av reformen. For å kunne følge opp de helt klare utsagn i proposisjonen, så må det være noe feil, i og med at selv de uten gjeld eller særlige fradrag har tapt netto hver måned. Side 137; Punkt Første avsnitt; "Departementet legger til grunn at uføreytelsen etter skatt skal påvirkes minst mulig av omleggingen. Det fiktive beregningsgrunnlaget skal derfor tilsvare det beregningsgrunnlaget man må ha etter nye regler for å få utbetalt samme netto ytelse som i dag." Andre avsnitt; "Siden det er en entydig sammenheng mellom inntekt og skatt,er det i prinsippet mulig å fastsette det fiktive beregningsgrunnlaget slik at den enkelte sikres nøyaktig like høy inntekt etter skatt med ny uføretrygd og skattlegging som lønn,som med dagens uførepensjon og skattlegging som uførepensjonist" Side 97,punkt departementets vurdering og forslag. Andre avsnitt "Departementet er enig i utvalgets vurdering av at minsteytelsen etter skatt ikke bør reduseres sammenliknet med i dag" (Og her ligger kanskje litt av fortolkningen? Hva er reduksjon i dette tilfellet? Skal den defineres som netto tap på årsbasis,eller som netto nedgang pr 10 mnder?) - Alle uføre med minsteytelser og ung ufør, som har samboer eller er gift,taper - Alle uføre skal behandles likt, diskriminering av de med lavest inntekt kan vi ikke godta. En ytterligere reduksjon i uføretrygden pga parforhold må fjernes. Dette er en urimelig forskjellsbehandling, når det reduseres trygd (grunnpensjon) på henholdsvis 20% og 25 % på de med lavest inntekt. Det ser ut som om dette er tilsiktet, men blir likevel å beregne som utilsiktet. Dette pga de faktiske forhold som står klart i proposisjonen, om at ingen skal få mindre nettoutbetaling fra januar Vi i ULO stiller oss store spørsmål ved en slik diskriminering av de med svakest økonomi i samfunnet! - Kompensasjonsgraden og redusert fribeløp virker mot sin hensikt - Fribeløpet må settes opp til 1G, før kompensasjonsgraden «blir aktiv» I motsetning til hva som står i proposisjonen, altså at dette skal gjøre det enklere og tryggere å arbeide ved siden av uføretrygden, uten å risikere å miste uføregraden- så ser det ut til at dette fører til at flere nå reduserer antall timer i jobb, for å tilpasse et lavere fribeløp. Årsaken er så enkel som at de fleste med 100 % uføregrad, faktisk er 100 % uføre, og at de har strukket strikken så langt de kan, for å kunne sitte igjen med nok til strøm, bolig og mat, og for noen med noe høyere uføretrygd- kanskje en helsebringende sydentur i vinterhalvåret. Når de da ikke sitter igjen med noe ekstra, etter at kompensering og skatt er trukket, så ser de heller ingen grunn til å hele tiden utsette helsen for den ekstra belastningen en jobb medfører. I de verste eksemplene ser vi at noen ender ut med å måtte betale av egen lomme, for å kunne fortsette å jobbe slik de har gjort før. Vi ser også at det i mange tilfeller vil bli en tredjepart som blir rammet sterkt av at flere uføre nå sier fra seg jobber de tidligere har hatt. Verst vil dette ramme de som har hatt god nytte av uføre som har vært støttekontakt/fritids kontakt, eksamensvakt o.l. I tillegg er det svært mange som ikke forstår hva kompensasjonsgraden er, hvordan den vil bli brukt til trekk, hvordan skattetrekket blir om de jobber ved siden av, pga kompensasjonsgraden. Og svært mange våger nå ikke å prøve seg i jobb, pga de kompliserte reglene, oppfølging av hva som

4 skal trekkes, frykt for å miste bostøtte i de måneder de ikke har noen inntekt utover uføretrygden, frykt for trekk grunnet stipulert inntekt over fribeløpet i de måneder de ikke har noen inntekt m.m. -Er dere som sitter som våre folkevalgte klar over hvor mange av de uføre, som sliter med å klare å konsentrere seg? Å klare å få med seg så mye, som før en ble syk, er for de aller fleste umulig. Kronisk sykdom har mange følger, selv om det i utgangspunktet ikke rammer hjernen og intelligensen. Når det da blir laget et nytt regelverk, som heter seg at skal være enklere, men som i realiteten blir vanskeligere- og som for mange blir umulig å sette seg inn i, hvordan kan dere da tro at de som er uføre, skal klare å forholde seg til dette? -Har dere tenkt på at mange uføre, faktisk klarer seg ganske bra selv i hverdagen, men at det da er langt mer krevende enn det er for den som er frisk og går på jobb hver dag? Her vil det nok bli svært mange utilsiktede konsekvenser fremover, også en feilslått kalkulering av innsparing for staten i utbetalinger av uføretrygd. - Diskriminering og negative holdninger til uføre - Uføre er likeverdige med andre mennesker, og har de samme behov som arbeidsføre- dette bør fremkomme tydelig fra de som forvalter vårt felles land, og våre felles ressurser. Alle uføre har rett til et verdig liv! Måten «arbeidslinja» har blitt fremstilt på, har også medført at vi uføre er mistenkeliggjort, og en kan saktens oppleve dette som at vi uføre blir fremstilt som kjeltringer og unnasluntrere- som nå skal lokkes ut i jobb, fordi vi valgte uføretrygd, på grunn av det fristende lukrative livet det førte med seg. Det ser ut til å ha blitt glemt at det finnes mange mennesker som faktisk er syke, for syke til å kunne være i jobb. Også de som er født uføre, eller har vært utsatt for skade, blir rammet av slike holdninger. Den holdningen vi opplever fra regjeringen nå er på grensen til mobbing og uthenging. Det skaper en frustrasjon, hjelpeløshet og et selvbilde som er helt i bunnen, samtidig som flere og flere faktisk ser skjevt på uføre fordi regjeringen har jo sagt de er late. Uføres største fellestrekk er ønsket om å være arbeidsfør! Det å være uføretrygdet er ingen dans på roser, med luksusutbetalinger hver måned. I arbeidslinja fremkommer det, og det er tydelig blitt sagt av flere politikere i media, at det skal lønne seg å arbeide. Og mange mener da at uføre skal ha mindre utbetalt, enn de med lavest lønn i vårt samfunn. Konsekvensen av dette, er en forferdelig tilleggsbelastning for uføre! Hvorvidt dette er tilsiktet eller ikke, det er vanskelig å si for oss. Men vi får da håpe at det er utilsiktet og uvettig tankegang hos de som har kommet med slike utsagn. Vi er uføre, vi har samme utgifter som alle andre, vi er mennesker, vi har samme behov som andre mennesker. Den største forskjellen på en ufør og en frisk persons utgifter, ligger faktisk i at den uføre oftest har høyere utgifter grunnet årsaken til uførheten! Vi blir nå fratatt den ene rettigheten etter den andre, velferdsgodene skal tilfalle de arbeidsføre fremover. Uførereformen har tatt for seg veldig mange områder, og mange såkalte «goder» vi uføre har hatt. Flere steder i proposisjonen står det nevnt at uføre bør ha tilstrekkelig til at de ikke skal måtte søke sosialhjelp: Sitater fra St Prop 130 L Ref; Minste ufør,netto nedgang pr 10 mnder Side 97,punkt Høringsinstansenes syn. Fjerde avsnitt.

5 "Sosial- og helsedirektoratet peker på at minstenivået bør være tilstrekkelig til at uføre med 100 prosent ytelse normlt ikke skal trenge sosialhjelp" Side 97,punkt Departementets vurdering og forslag. Første avsnitt "Departementet viser til at folketrygdens ytelser både skal sikre alle en minsteinntekt(grunnsikring)og sikre at en kan opprettholde tilvendt levestandard(standardsikring). Grunnsikringen,minstepensjonen,består i dag av grunnpensjon og særtillegg." Likefullt, selv om dette står flere steder, bidrar altså den nye uførereformen til at enda flere nå ikke klarer seg økonomisk, når de er arbeidsuføre! Vi i ULO har selv sett at folk som er syke nå velger vekk svært viktige medisiner, som de ikke får dekket, flere mister viktige sosiale tilknytninger, avslutter behandlinger som var til god hjelp osv. Når folk må prioritere vekk behandlinger fordi de ikke har økonomi til det, så tar de vekk muligheten til å forebygge helsegevinster, og trykket på ordinært helsevesen øker. Ingen god politikk for hverken enkeltmennesker eller samfunn Ved å bruke en retorikk i proposisjonen, samt i uttalelser i media, der det hele tiden hevdes at ingen skal tape på uførereformen, så har det blitt mye «tåkelegging» av svært vesentlige endringer, som fører til enorme tap i det enkelte menneskets liv. En kan stille spørsmål om dette faktisk er gjort bevisst, for å bevisst unngå å fortelle sannheten. For sannheten er vel at svært mange av de endringene som er gjort i forhold til uførereformen, faktisk har ganske mange tilsiktede økonomiske tap. Det å bevisst unnlate å fortelle sannheten, til en liten gruppe mennesker, som alt har tapt mye, ved å enten bli rammet av alvorlig sykdom, eller skade, det bør ikke være noe en skal være så stolt av å ha fått til. ULO spør : -Er tapet vi uføre opplever med bortfall av særfradrag og fradrag for store sykdomsutgifter tilsiktet? -Særfradrag og fradrag for store sykdomsutgifter må gjeninnføres -Er det enorme tapet på grunn av bortfall av skattebegrensning etter 17-1 tilsiktet? -Skattebegrensning etter 17-1 må gjeninnføres (se videre utdypning under neste kapittel) -Skatteetatens rot, enten det er mangel på kunnskap, vilje, arbeidskraft eller annet, er vel det som er mest utilsiktet antar vi. Det er ganske utrolig at så mange mennesker får feil skattetrekk, som følge av en uførereform, pålagt de uføre. Og med alle de omstillinger som den nye reformen krever, burde i det minste skattetaten sørge for at alle fikk et korrekt skattetrekk. Det er dessverre ikke tilfelle, da det er ytterst få som har fått rett trekk. Det ser ut til at det er «hipp som happ» om en får for høyt eller for lavt trekk, men felles for alle uføre er at en slik situasjon er helt uholdbar, og der må det settes inn ressurser for å få rettet opp skattetrekk. Vi i ULO har oppfordret alle våre medlemmer til å søke om nytt skattekort, selv om det ikke er forandringer på deres situasjon. Mange har da fått «hakeslipp», når de får se at ikke en gang oppgitte summer fra omregningsbrevet står oppført. Det må være vesentlig at skatteetaten vet hvordan ny skatt skal beregnes, og at de sitter med rett informasjon om lover og regler osv. Tap, som følge av skattebegrensning som blir fjernet etter 17-1 Under her følger mye dokumentasjon, som viser tall og tap, som følge av at skattebegrensningen blir fjernet for uføre. For menneskene som er uføre, betyr dette at de ikke lenger har et livsgrunnlag,til å fortsette det

6 livet de etterhvert har klart å etablere som syke/skadde- altså uføre. Ved å fjerne denne regelen, så vil det bli svært mange som i fremtiden heller ikke kan skaffe seg en trygg og varig bolig. I tillegg vil altså mange som har laveste ytelser, bli rammet av dette bortfallet av skattebegrensning. Absolutt alle som rammes av dette, er rammet av økonomiske tap pga uførereformen. Skattebegrensning etter 17-4 har et annet, og strengere regelverk, det må søkes om i etterkant, det blir mye beregnet ut fra skjønn hos den enkelte i skatteetaten, og kan ikke på noen måte sammenlignes med mulighetene uføre tidligere har hatt til å ha en forutsigbar økonomi. Når det gjelder det å ikke tape netto på reformen fant vi utsagn om dette igjen og igjen. Dog,"plutselig" dukker det opp en liten bisetning(ref sitat fra proposisjonen side 181,punkt 12.4, under her)om skattebegrensning, midt i noe som omhandler tall og andre ting. Vi som har lest og jobbet med stortingsproposisjon 130L i ULO, er selv uføre. Og det har det vært en forunderlig opplevelse å se hvor ikke -eksisterende fokuset på reduserte rentefradrag som konsekvens av uførereformen har vært gjennom disse 200 sidene. Vi er fristet til å gå i "paranoidmodus" og undre på om dette har vært gjort med hensikt. Hvis man ikke selv er litt skattekyndig,og/eller engasjert,er det lett å "hvile" i den retorikken som brukes om "samme netto" igjen og igjen. Skatt er komplekst og komplisert. Skattefradrag pga særordninger vil jeg våge påstanden om at de fleste ikke har kunnskap om,hvis de ikke selv er berørt. Hvorfor Arbeids og sosialdepartementet ikke har viet fokus på uheldige effekter(reelle netto tap) ved fjerning av skattebegrensningen,men i stedet fokusere på "samme netto" ved konvertering kan man jo undre seg på. Konklusjon; Fraværet av utredning om konsekvenser/netto tap ved opphør av rett til skattebegrensning, samt fravær av skattemessige kompensasjonsordninger for netto tap av inntekt ved opphør av rett til skattebegrensning- er en i beste fall utilsiktet konsekvens av uførereformen. Hvor mye tar staten inn i ekstra skatteinntekter som følge av at skattebegrensningen er fjernet? Hvis gjennomsnittlig skatteøkning pr uføre pr år er; 1000,- = 310 millioner kroner i økt skatteinngang 2000,- = 620 millioner kroner i økt skatteinngang 3000,- = 930 millioner kroner i økt skatteinngang Ifølge Eriksson er tap under 6000,- pr år som følge av konvertering til uføretrygd ikke å regne som tap. Hvis alle får netto nedgang på 6000,- utgjør det imidlertid en årlig skattevekst for staten på 1.86 milliarder kroner. Det er umulig for oss å se at dette er et uvesentlig beløp. Men,vi vet også at ikke alle taper, da det er noen som går i pluss. Et forsiktig anslag basert på de tall vi har sett i gruppen er at ca 50-60% får netto nedgang,og at ca 60% av de som melder tap har tap under 6000,- pr år. Sistnevnte gruppe medberegnes da ikke i overgangsordning,eller som å ha tapt i det hele tatt!

7 Hvis vi anslår at ca halvparten får nettotap pga fjerning av skattebegrensningen og at gjennomsnittet for disse menneskene er a. 3000,- som tilsvarer 465 millioner kroner i økt skatteinngang pr år b. 4000,- som tilsvarer 620 millioner kroner i økt skatteinngang pr år c. 5000,- som tilsvarer 775 millioner kroner i økt skatteinngang pr år d. 6000,- som tilsvarer 930 millioner kroner i økt skatteinngang pr år Ingen av disse tallene er av regjering/statsråd definert som tap,og kompenseres derav ikke via overgangsordningen! Overgangsordningen over tre år er forøvrig på ca 600 millioner( beløpet kan ha blitt justert til ca 720 millioner over tre år,men vi har ikke klar dokumentasjon for hånd, og kan derfor ikke verifisere beløpet) Dersom den andre halvparten av de uføre går i tilsvarende pluss på netto,nulles beløpet ut og staten går i null. Dette temaet er ikke omtalt eller drøftet i proposisjonen! Det eneste vi fant var at noen- Noen? (Hvor mange er "noen"?) kunne få en noe høyere/lavere skatt pga det nye skatteregimet. Se punktet og teksten fra side 181 ) Tall for utregning av tap på tilleggspensjoner/økte skatteinntekter for staten er ikke medregnet i disse regnestykkene. Det å ikke tape netto på reformen ble forøvrig omtalt -uten å spesifisere at hensyn til tap pga fjerning av skattebegrensning ikke ble medregnet-, på disse sidene Side 81; 7 Ny uføretrygd Punkt 7.1 Innledning og sammendrag. 3dje avsnitt; "De som har uførepensjon når de nye reglene trer i kraft,skal overføres til nytt regelverk,men med sikte på at uføreytelsen skal være den samme etter skatt som tidligere" Side 91; Fra punkt "Departementets vurdering og forslag",avsnittet med "Skattlegging av uføretrygden" "Departementet vil peke på at når lønnsinntekt og uføretrygd skattlegges likt,vil inntekten etter skatt bli den samme uavhengig av om inntekten er uføretrygd eller lønnsinntekt" Side 133; 9 Nye uføreregler -overgangsregler,punkt 9.1 Innledning og sammendrag,avsnitt 6 "For å unngå å ha to parallelle regelverk for uføreytelsen,legger departementet opp til at ytelsen til uførepensjonistene overføres til det nye regelverket(konverteres)på en slik måte at uføreytelsen etter skatt blir på samme nivå som tidligere. Se punkt 9.3.6" Side 135; Punkt antyder "om lag den samme som i dag"/"om lag samme ytelse etter skatt som tidligere." Punktet sier videre; "Beregningsgrunnlaget ble kalt "fiktivt" fordi det ikke skulle fastsettes på vanlig måte,men med sikte på at uførepensjonistene skulle beholde samme uføreytelse etter skatt som tidligere" Side 137; Punkt Under overskriften "Personer som mottar uførepensjon beholder netto uføreytelse,men ytelsen overføres til nye beregningsregler" (avsnitt 4); "Departementet mener at det er en bedre løsning å overføre(konvertere)ytelsen til dagens uførepensjonister til det nye regelverket på en slik måte at ytelsen etter skatt er på samme nivå som tidligere" Fra samme avsnitt; "I realiteten vil imidlertid de uføre beholde en ytelse som er på samme nivå som tidligere etter skatt."

8 Side 137; Punkt Første avsnitt; "Departementet legger til grunn at uføreytelsen etter skatt skal påvirkes minst mulig av omleggingen. Det fiktive beregningsgrunnlaget skal derfor tilsvare det beregningsgrunnlaget man må ha etter nye regler for å få utbetalt samme netto ytelse som i dag." Andre avsnitt; "Siden det er en entydig sammenheng mellom inntekt og skatt,er det i prinsippet mulig å fastsette det fiktive beregningsgrunnlaget slik at den enkelte sikres nøyaktig like høy inntekt etter skatt med ny uføretrygd og skattlegging som lønn,som med dagens uførepensjon og skattlegging som uførepensjonist" Side 181; Punkt 12.4,fjerde avsnitt; "...foreslås det i kapittel 9 at alle uførepensjonistene skal overføres til de nye beregningsreglene(konverteres)på en slik måte at uføreytelsen etter skatt blir på samme nivå som tidligere." Litt lenger ned i samme avsnitt; "Hugo skal overføres til de nye beregningsreglene på en slik måte at uføretrygden etter skatt blir på samme nivå som tidligere. Uføretrygd skal skattlegges som lønn,uten rett til skattebegrensning. " Våre anmerkninger; Dette er det første stedet vi ser omtalt at skattebegrensningen ikke videreføres. En liten bisetning. Midt i omregningsfaktorer og tabeller. Det de tar "hensyn" til ved omleggingen er den eventuelle skattebegrensningen "Hugo" hadde på sin uførepensjon basert på at han var gjeldfri. Intet annet. Side 191; Boks 13.2 Forutsetninger om ny uføretrygd i beregningene 1. Beregningsgrunnlag: gjennomsnittet av de tre beste av de fem siste årene, der inntekten hvert år er begrenset oppad til 6 G. 2. Uføretrygden er 66 prosent av beregningsgrunnlaget. 3. Minsteytelse: 2,48 G for enslige og 2,28 G for gifte/ samboende. 4. Unge uføre får en minsteytelse på 2,91 G for enslige og 2,66 G for gifte/samboende 5. Ny uføretrygd innføres fra Alle nye tilfeller fra 2015 får ny uføretrygd. 6. Ytelsen til alle som mottar dagens uførepensjon ved utgangen av 2014 konverteres til beregningsreglene for ny uføretrygd. 7. Personer som har fått uførepensjonen overført til ny uføretrygd får et fiktivt beregningsgrunnlag for ny uføretrygd som sikrer at uføreytelsen etter skatt ikke endres som følge av konverteringen.(vår utheving) 8. Det er sett bort fra eventuelle forsørgingstillegg (barnetillegg og ektefelletillegg). Her finner man omtalt det som medfører at skattebegrensningen opphører,og ikke hensyntas ved konvertering; Side 138. Fra punkt Nest siste avsnitt;"i figur 9.1 og tabell 9.1 er det forutsatt at uføre ikke har andre inntekter enn uføreytelsen, og ikke har andre fradrag enn standardfradrag(vår utheving). Departementet mener dette også bør legges til grunn ved konverteringen. Dette vil sikre at personer med lik uførepensjon i dag, får lik uføretrygd etter konverteringen. Personer med andre inntekter enn uføreytelsen og/eller andre fradrag enn standardfradrag, vil kunne få en noe høyere eller lavere inntekt etter skatt enn tidligere som følge av at ytelsen blir skattlagt som lønn." Side 181,punkt 12.4,fjerde avsnitt; "Hugo skal overføres til de nye beregningsreglene på en slik måte at uføretrygden etter skatt blir på samme nivå som tidligere. Uføretrygd skal skattlegges som lønn,uten rett til skattebegrensning."(vår utheving) Side 181,punkt 12.4,siste avsnitt;

9 "Målet er at endringen etter skatt for den enkelte skal bli så liten som mulig. Alle som mottar full uførepensjon og ikke har andre inntekter eller fradrag utover standardfradrag, skal(vår utheving) få konvertert uførepensjonen til de nye beregningsreglene på en slik måte at den enkelte får en uføreytelse etter skatt som er på samme nivå som dagens uførepensjon. Andre inkludert de som har lavere uføregrad enn 100 prosent skal få tilnærmet samme uføreytelse etter skatt som tidligere. Dersom Hugo har andre inntekter enn uførepensjonen og/eller andre fradrag enn standardfradrag vil han kunne få en noe høyere eller lavere inntekt etter skatt enn tidligere på grunn av det nye skatteregimet." Med vennlig hilsen ULO Leder Laila Sandbekk Nestleder Trude Sommer Telefon Org.nr Bankkonto nr

Ukesnytt i dag, er en "kladd" som er med å danner grunnlaget for ULOs uttalelser på høringsmøtet tirsdag.

Ukesnytt i dag, er en kladd som er med å danner grunnlaget for ULOs uttalelser på høringsmøtet tirsdag. Hei alle sammen :-) I dag blir det litt annerledes ukesnytt- og litt seint synes kanskje noen at det kommer også. Vel, det jobbes en del med høringsmøtet, og litt sykdom hos meg (utover de jeg lever med

Detaljer

Svar på forslag ang varig kompensasjonsordning etter uførereformen

Svar på forslag ang varig kompensasjonsordning etter uførereformen Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord 14.04.15 Til Svs stortingsgruppe v/ Trine Østereng Svar på forslag ang varig kompensasjonsordning etter uførereformen ULO takker for henvendelsen

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

13. mai 2014. Vi viser til departementets høringsnotat av 21. mars 2014.

13. mai 2014. Vi viser til departementets høringsnotat av 21. mars 2014. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO 13. mai 2014 Høring - Utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving

Detaljer

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd.

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Oslo, 03. mars 2014 Deres ref.: 14/448 Vår ref.: AL Høringssvar fra : Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Utkast til forskrift om samordning av alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden overgangsregler

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER

LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER Oslo 13. mai 2014 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Landslaget for offentlige pensjonister ( LOP) ang: Utkast til forskrifter

Detaljer

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november 2012 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 2000

Detaljer

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi?

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Pensjonsforum 13. februar 2015 Roar Bergan Aftenposten mars 2005 2 Uførereformen - Ny uføreordning i folketrygden - Regler for alderspensjon til uføre - Ny uføreordning

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo

Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo ØNSKE OM RÅD OG VEILEDNING Uføres Landsorganisasjon (ULO)

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. NO-0030 Oslo Vår fil: B14-GC006 Vårt Arkiv: Fagpolitisk Saksbehandler:

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon.

Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon. Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon. Arbeidsdepartementet la 21. juni fram et høringsnotat om ny offentlig uførepensjon, tilpasset

Detaljer

Høringsnotat 21.6.2013. Tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden

Høringsnotat 21.6.2013. Tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden Høringsnotat 21.6.2013 Tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Hva høringsnotatet omfatter... 1 1.2 Bakgrunn... 2

Detaljer

Uførereformen og kvinnene

Uførereformen og kvinnene Uførereformen og kvinnene Uførepensjon hvor står kampen? Hvordan styrke minoritetskvinners rettigheter? Uføreproposisjonen med kvinneblikk Velferd- og migrasjonsutvalget 1 Prop. 130 L -uførereformen Tiltaket

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

SIFOs Referansebudsjett

SIFOs Referansebudsjett SIFOs Referansebudsjett Lenker > SIFOs Referansebudsjett > Om budsjettet Om budsjettet Referansebudsjett for forbruksutgifter Nynorsk Referansebudsjettet 2014 SIFOs Standardbudsjett for forbruksutgifter

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn)

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Ingjerd Hovdenakk, sekretariatssjef i Unio Kvinner på tvers Oslo, 20. september 2009 www.unio.no 1 Unios krav Unio støtter ikke en omlegging av uføreordningen

Detaljer

Uførereformprosjektet

Uførereformprosjektet Møte med MS-foreningene Fredrikstad og Sarpsborg 21.januar 2015 Uførereformprosjektet Innføringen av ny uføretrygd. Hvordan påvirker det brukere og nye søkere? NAV leder i Fredrikstad Arne Hæhre Kommunikasjonssjef

Detaljer

Kort prosjektbeskrivelse. utenom ferier. arbeidsteam. dokumenter møte

Kort prosjektbeskrivelse. utenom ferier. arbeidsteam. dokumenter møte Forenklet aktivitetsplan Hva Styremøter Hvordan Kort prosjektbeskrivelse nettbasert, hver 2. uke utenom ferier Samarbeidsmøter Nettbaserte møter med teamledere, arbeidsteam. Høringsmøte utilsikta tap uførereformen

Detaljer

Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015. Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO

Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015. Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015 Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO N Y U F Ø R E T R Y G D F O L K E T R Y G D E N F R A 1. 1. 2 0 1 5 U F Ø R E P E N S J O N P R I V A T T J E

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre Kvinner på tvers Søndag 20. september 2009 Uførepensjon alderstrygd for uføre mener: Vil ikke ha forringelse av ordningen En må ikke lage et system som gjør at uføre "straffes" når de blir gammel, dvs.

Detaljer

Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag

Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag Medlemsmøte Trondheim og Omegn MS-forening, 13.01.15, Valentinelyst bydelskafe Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag Dagsorden Informasjonsmøte om

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Innst. 369 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 369 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 369 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:103 S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn 1 En oversikt laget av ULO, kommentarer i forhold til bostøtte, fattigdom, inntekt, utgifter, blant de som har minste utbetaling i uføretrygd og alderspensjon. Fra NAV: Uføretrygd: Du er sikret en minsteytelse

Detaljer

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20)

HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20) Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20) Utsendt: 18. desember 2014 Høringsfrist:

Detaljer

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Oppfølging av NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Pensjonsforum 12. mars 2010 Roar Bergan, Disposisjon 1. Status for pensjonsreformen

Detaljer

III Unlo. Prop. 10 L (2014-2015) og regelendringer for delvis uføre som tar ut del-afp. Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget

III Unlo. Prop. 10 L (2014-2015) og regelendringer for delvis uføre som tar ut del-afp. Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget III Unlo Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 21.11.2014 Prop. 10 L (2014-2015) og regelendringer for delvis uføre som tar ut del-afp

Detaljer

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 Faksimile av forsiden Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 1 Disposisjon Uføreytelse Beregningsmodell Tildelingsregler Alderspensjon til uføre Pensjonsgap: Nivået på alderspensjonen

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

STATENS WIP PENSJONSKASSE

STATENS WIP PENSJONSKASSE STATENS WIP PENSJONSKASSE Arbeids- og sosialdepartementet Vår dato 26.05.2014 POSTBOKS 8019 DEP Vår referanse 14/012894-2 0030 OSLO Deres dato Deres referanse 14/910 Utkast til forskrifteri forbindelse

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug Uførepensjon og AFP - en refleksjon Knut Dyre Haug AFP og UP -? Litt rar problemstilling? AFP er ikke alene i ledelsens makt, slik en beslutning om UP er Allikevel: bedriftene har en begrenset mengde penger

Detaljer

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom

Detaljer

Uførepensjon og skatt

Uførepensjon og skatt Unios notatserie nr. 5/2011 Uførepensjon og skatt (om kompensasjon for skatteomlegging i OfTP mv.) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 10. juni 2011 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Til: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt Fra: Forsvar offentlig pensjon Oslo 22.08.13 Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Forsvar offentlig pensjon (FOP)

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) DATO: LOV-2009-12-11-112 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Ny uførepensjon et godt bidrag til arbeidslinjen?

Ny uførepensjon et godt bidrag til arbeidslinjen? Ny uførepensjon et godt bidrag til arbeidslinjen? Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforenings årlige forsikringskonferanse Radisson Blu Plaza Hotel, 28. januar 2014 www.unio.no BLK:

Detaljer

Ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger

Ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger Ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger Pensjonskassekonferansen 2013 Roar Bergan 24. april 2013 Disposisjon 1. Bakgrunn 2. Hvorfor uføreordningen OfTP må endres 3. Ny uførepensjonsordning

Detaljer

Uførepensjon eller AFP?

Uførepensjon eller AFP? Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 1 av 7 Uførepensjon eller AFP? Om lag halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter. En betydelig andel av disse vil ved 62 årsalder

Detaljer

Prop. 95 L. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 95 L. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 95 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon) Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling Unios notatserie nr. 9/2007 Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling 1. oktober 2007 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon:

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) Utsendt:

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber»

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber» Uførereformens virkninger sett i et økonomisk og menneskelig perspektiv. Utarbeidet i forbindelse med ULOs deltakelse på Arbeids og sosialkomiteens høringsmøte, 17 mars 2015 Det ligger et formidabelt arbeide

Detaljer

Hun taper stort på å jobbe etter 67

Hun taper stort på å jobbe etter 67 Side: 1 av 11 Hun taper stort på å jobbe etter 67 Hovedoppslaget i Aftenposten tidligere i uken var at Offentlige ansatte taper pensjonsrettigheter ved å bli værende i jobb etter fylte 67 år. Vi deler

Detaljer

Noe av det jeg vil komme inn på..

Noe av det jeg vil komme inn på.. Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid

Detaljer

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper.

Ordningen har siden vært justert en rekke ganger, både i forhold til inntekts- og formuesgrenser og mottakergrupper. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201429630-1 Emnekode: ESARK-8117 Saksbeh: TJT Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 16. oktober 2014

Detaljer

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt / n a v // Hansen Rune Leander NAV Pensjon 5568 VIKEBYGD Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 1 3.01.2010 Saksreferanse: 14200837 Uførepensjon fra folketrygden - melding om

Detaljer

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber»

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber» Arbeids og sosialkomiteens høringsmøte, 17 mars 2015 Kommentar på vårt forum i går kveld, fra ei som har det vanskelig, og fikk vite at vi skulle på høringsmøte i dag: «Jeg er egentlig ikke særlig religiøs

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Detaljer

15/15 INNLEDNING KOMMUNESTYRET 15.04.2015.

15/15 INNLEDNING KOMMUNESTYRET 15.04.2015. 15/15 INNLEDNING KOMMUNESTYRET 15.04.2015. Kommunestyret behandlet i møte 15.04.2015 Kommunestyret vedtak: Kommunestyret behandling Innkallingen ble godkjent uten merknader. Mosjøen vg. skole v/ Ståle

Detaljer

Høringsnotat. 21. mars 2014

Høringsnotat. 21. mars 2014 Arbeids- og sosialdepartementet Høringsnotat 21. mars 2014 Utkast til forskrifter ved innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning) Høringsfrist:

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Notat 2010-020 Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Econ-notat nr. 2010-020, Prosjekt nr. 5ZH20141.10.12 EBO /mja, HHA 7. januar 2010 Offentlig Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Detaljer

Uførereformprosjektet

Uførereformprosjektet Brukerutvalg Østfold Uførereformprosjektet Innføringen av ny uføretrygd. Hvordan påvirker det brukere og nye søkere? Cathrine Vintervoll Ina Rudaa Innhold Kort om innføring av uførereformen Hovedtrekk

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Ny uførestønad: Pensjonsreformens stedbarn? V/ Axel West Pedersen, ISF/NOVA

Ny uførestønad: Pensjonsreformens stedbarn? V/ Axel West Pedersen, ISF/NOVA Ny uførestønad: Pensjonsreformens stedbarn? V/ Axel West Pedersen, ISF/NOVA Pensjonsreformen Uførereformen Alderspensjon til ikke-uføre Alderspensjon til uføre Ny uførestønad Uføreutvalgets forslag opprettholde

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Endret skattlegging av pensjonister. Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland

Endret skattlegging av pensjonister. Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland Endret skattlegging av pensjonister Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland Høringsnotat Finansdepartementet 3. mars Høringsfrist 3. mai endret skattebegrensningsregel for pensjonister økt

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Innst. 126 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Innledning. Prop. 202 L (2012 2013)

Innst. 126 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Innledning. Prop. 202 L (2012 2013) Innst. 126 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 202 L (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte

Detaljer

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Uførereformen: Hva skjedde?

Uførereformen: Hva skjedde? Uførereformen: Hva skjedde? Forsikringsforeningen 14. oktober 2015 Roar Bergan Uførereformen 2 3 1. Ny uføreordning i folketrygden Nytt beregningsprinsipp og nye beregningsregler, herunder skatt som lønn

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio.

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio. Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010 www.unio.no 1 Arbeidstakersiden har stått sammen I flere utvalg i forkant av tariffoppgjørene

Detaljer

Personforsikringer. Å bli ufør er en strek i regninga

Personforsikringer. Å bli ufør er en strek i regninga Personforsikringer Å bli ufør er en strek i regninga LOfavør personforsikringer brosjyre A5.indd 1 15.09.11 10.31 Økonomisk trygghet når det virkelig gjelder Mange kan få seg en ubehagelig overraskelse

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd

HØRINGSNOTAT Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd Utsendt: 31. januar 2014 Høringsfrist: 3. mars 2014

Detaljer

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2 Byrådssak 52/15 Nye retningslinjer for kommunal bostøtte TRST ESARK-8117-201429630-2 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i sak 13/95 innføring husleie- og bostøtteordning for kommunale boliger. Ordningen

Detaljer