Din bruksanvisning HP KAYAK XW 04XX

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HP KAYAK XW 04XX http://no.yourpdfguides.com/dref/889957"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen deler av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til andre språk uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company. Adobe Reader Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt. Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og Windows NT er USA-registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Hewlett-Packard France Performance Desktop Computing Operation Grenoble Cedex 9 France 1998 Hewlett-Packard Company Brukerhåndbok Hvem er denne håndboken beregnet på? Håndboken er beregnet på alle som vil installere PC-arbeidsstasjonen første gang konfigurere PC-arbeidsstasjonen installere tilleggsutstyr løse problemer på PC-arbeidsstasjonen finne ut hvor man får mer informasjon og støtte Viktig informasjon om sikkerhet ADVARSEL Hvis du er usikker på om du klarer å løfte skjermen eller PCarbeidsstasjonen alene, må du ikke forsøke å gjøre det uten hjelp. For sikkerhets skyld bør du alltid koble utstyret til et jordet nettuttak. Bruk en nettkabel med jordet kontakt, slik som den som følger med dette utstyret, eller en som er i overensstemmelse med landets regelverk. Du kobler PC-arbeidsstasjonen fra strømnettet ved å fjerne nettkabelen fra nettuttaket. Plasser PC-arbeidsstasjonen i nærheten av et lett tilgjengelig nettuttak. Du må aldri ta dekselet av PCen uten at du har koblet PCarbeidsstasjonen fra nettuttak og telekommunikasjonsnettverk. Sett alltid dekselet på plass før du slår PC-arbeidsstasjonen på igjen.ikke åpne strømforsyningen, da dette medfører fare for elektrisk støt. Det er ingen deler som kan repareres av brukeren. Denne HP PC-arbeidsstasjonen er et laserprodukt av klasse 1. Ikke forsøk å justere laserenhetene. iv English Viktig informasjon om ergonomi Du bør lese den ergonomiske informasjonen før du tar i bruk PCarbeidsstasjonen. Hvis du bruker Windows NT 4.0, åpner du Startmenyen på oppgavelinjen og velger Programmer Á HP Info. Dobbeltklikk deretter på Hjelp-emnet "Working in Comfort". English v vi English Innhold 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Installere tilleggsutstyr i PC-arbeidsstasjonen Problemløsing Hewlett-Packards støtte- og informasjonstjenester Informasjon om forskrifter og garantier English vii viii English 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Pakke ut PC-arbeidsstasjonen Pakke ut PC-arbeidsstasjonen ADVARSEL Hvis du er i tvil om du kan løfte PC-arbeidsstasjonen og skjermen alene, bør du ikke forsøke å flytte dem uten hjelp. 1 Når du får PCen, pakker du ut alle komponentene. MERK Enhetsdrivere, HP-programmer og en online Using Sound-håndbok er forhåndsinstallert i systemet, og leveres også på en HP CD-ROM-plate. Denne CD-ROM-platen inneholder også tips for reinstallering av operativsystemet. 2 Sett PCarbeidsstasjonen på et stødig skrivebord med lett tilgjengelige nettuttak og plass til tastatur, mus og annet utstyr. 3 Sett PC-arbeidsstasjonen slik at kontaktene på baksiden er lett tilgjengelige. Installeringsverktøy Du trenger ikke verktøy for å installere PC-arbeidsstasjonen. Hvis du har tenkt å installere en disk eller annet tilleggsutstyr i PCen, trenger du et skrujern med flatt blad. Hvis du trenger mer informasjon om hvordan du installerer tilleggsutstyr, kan du se "Installere tilleggsutstyr i PCarbeidsstasjonen" på side English 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Koble til mus, tastatur, skjerm og skriver Koble til mus, tastatur, skjerm og skriver Koble til skjermen, musen og tastaturet på baksiden av PCarbeidsstasjonen. Kontaktene passer bare en vei. Fest skjermkabelens festeskruer. Serieport A Serieport B Musekontakt Parallellkontakt Tastaturkontakt Skjermkontakt 2 USB-kontakter (se nedenfor) MERK USB-kontaktene (Universal Serial Bus) kan brukes til USB-utstyr. Det meste av USB-utstyret konfigureres automatisk når de er fysisk tilknyttet PC-arbeidsstasjonen. USB-utstyr støttes ikke av alle operativsystemer. English 3 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Koble til et nettverk Koble til et nettverk PC-arbeidsstasjonen har et 10BT/100TX LAN-grensesnittkort. LANadapteren støtter operasjoner på både 10 Mbit/s og 100 Mbit/s og gjenkjenner automatisk hvilken nettverkstype som brukes. 1 Koble RJ-45-pluggen på nettverkskabelen til LAN-kontakten på LAN-adapteren. Skyv pluggen inn i kontakten til pluggen klikker på plass. Kortet som vises her, er et kombinert SCSI/LAN-kort. 2 Koble den andre enden av LAN-kabelen til en "hub" (eller en veggkontakt som er tilkoblet en hub). La nettverksadministratoren få vite at du kobler PCarbeidsstasjonen til nettverket. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer nettverksforbindelsen, i Upgrade and Configuration Guide som er tilgjengelig fra HPs webadresse. Se også den skjermbaserte Network Administrator's Guide (leveres på CD-ROM) for å finne mer informasjon om hvordan du konfigurerer PCarbeidsstasjonen for en LAN-forbindelse. 4 English 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Koble til lydutstyr Koble til lydutstyr PC-arbeidsstasjonen har en hodetelefonkontakt og en mikrofonkontakt på lyd-frontpanelet. En LINE IN-kontakt, LINE OUT-kontakt, MIC INkontakt og MIDI/styrespak-kontakt finner du på bakpanelet. Lyd-frontpanel Dobbel MIDI/styrespakkontakt LINE OUT-kontakt MERK Den interne høyttaleren og linje utkontaken på bakpanelet er deaktiverte når du bruker hodetelefonkontakten på lydfrontpanelet. Den interne høyttaleren deaktiveres når du brukes linje utkontakten. Eksterne høyttalere du kobler til bør ha innebygd strømforsyning. Lydutstyret som er vist her (mikrofon, høyttalere og lydsystem) leveres ikke med PCarbeidsstasjonen. Volumet kan kontrolleres fra HPs utvidede tastatur eller programvarens volumkontroll. LINE IN-kontakt MIC INkontakt ADVARSEL Du unngår ubehag med uventet støy ved å skru volumet ned før du kobler til hodetelefoner og høyttalere. Hvis du hører på høye lyder over lengre tid, kan hørselen skades permanent. Heng hodetelefonene rundt halsen før du tar dem på deg, og skru volumet ned.

3 Når du tar på deg hodetelefonene, øker du volumet til du finner et lydnivå som er behagelig å lytte til. La volumkontrollen stå på denne innstillingen. English 5 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Koble til eksternt SCSI-utstyr Koble til eksternt SCSI-utstyr En ekstern SCSI-enhet kan kobles til slik: 1 Du bør tilordne en ubrukt SCSI-adresse til tilleggsutstyret. SCSIadresser går fra 0 til 15 for bred, 16-bits SCSI. SCSI-adresse 0 er reservert for den første SCSI-harddisken, og SCSI-adresse 7 er reservert for SCSI-kontrolleren (standard for smale og brede SCSIenheter). MERK Avhengig av hvilket operativsystem du bruker, kan du det hende du må angi en SCSI ID for Plug and Play SCSI-enheter (SCSI-enheter som støtter SCAM-protokollen). 2 Påse at SCSI-utstyret termineres riktig, enten internt eller ved hjelp av en termineringsmotstand (se håndboken som følger med SCSIutstyret). 3 Koble SCSI-utstyret til PC-arbeidsstasjonens eksterne 16-bits SCSIkontakt med en skjermet SCSI-kabel. Trinn 2: Påse at SCSI-enheten er terminert. Trinn 3: Koble SCSIenheten til PCarbeidsstasjonen 4 I håndboken som følger med SCSI-utstyret, finner du informasjon om eventuell programvare som må installeres. MERK Den totale lengden på de eksterne SCSI-kablene bør ikke overskride 3 meter. 6 English 1 Installere og bruke HP PCarbeidsstasjonen Koble til strømkabler Koble til strømkabler 1 Fjern beskyttelsen som eventuelt dekker strømkontakten på baksiden av datamaskinen. 2 Koble strømkablene til skjermen og datamaskinen (kontaktene passer bare en vei). PC-arbeidsstasjonens strømkontakt Jordet uttak Skjermens strømkontakt 3 Koble skjermen og maskinens strømkabler til uttak som er jordet. ADVARSEL Av sikkerhetsårsaker bør du alltid koble utstyret til et jordet vegguttak. Bruk en strømkabel med jordet kontakt, som den som følger med dette utstyret, eller en som er i overensstemmelse med landets regelverk. Du kobler PC-arbeidsstasjonen fra strømnettet ved å ta nettstøpselet ut av nettuttaket. PCarbeidsstasjonen bør plasseres i nærheten av et lett tilgjengelig nettuttak. English 7 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen MaxiLife-kontrollpanelet MaxiLife-kontrollpanelet MaxiLife-panelet finner du foran på PC-arbeidsstasjonen. Harddisklampe LCD-kontrollknapper Nettverkslampe På/av-knapp og LED Reset-knapp PC-låseknapp og LED HP MaxLife med Liquid Crystal Display (LCD) HP MaxLife med tilhørende LCD-skjerm hjelper deg med å diagnostisere problemer med PC-arbeidsstasjonen, og viser systeminformasjon du kanskje må oppgi når du trenger hjelp. Trykk på en av LCD-kontrollknappene for å vise menyen. Bruk til å bla gjennom menyelementene, og til å velge. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker LCD-skjermen, kan du se "Bruke HP MaxiLife til å diagnostisere problemer" på side 28. Når HP Lock er installert, kan du bruke denne knappen for å hindre uautorisert bruk av PC-arbeidsstasjonen når du ikke er tilstede. Applikasjonene forblir aktive. Du låser opp PC-arbeidsstasjonen ved å oppgi Windows-passordet (se Windows' Hjelp på Start-menyen for å finne mer informasjon om dette passordet). Denne lampen lyser/blinker når nettverket brukes. Dette lyset lyser/blinker når harddisken brukes. 8 English PC-låseknapp Nettverkslampe Harddisklampe 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Starte og stoppe PC-arbeidsstasjonen Starte og stoppe PC-arbeidsstasjonen Starte PC-arbeidsstasjonen første gang Hvis det er forhåndsinstallert programvare på PC-arbeidsstasjonen, vil denne initialiseres første gang du starter PCen. Initialiseringsprosessen tar noen få minutter. Initialiseringen setter opp programvaren for ditt språk og konfigurerer den for maskinvaren som er installert (du kan endre innstillingene etter at programvaren er initialisert). Starte PC-arbeidsstasjonen 1 Slå på skjermen før du starter PCarbeidssstasjonen. 2 Start PC-arbeidsstasjonen på en av disse måtene: Trykk på av/på-knappen på frontpanelet. Trykk på mellomromstasten. Oppstart fra tastatur-funksjonen virker bare hvis Mellomromstast er aktivert på Strøm-menyen i Setup-programmet (se side 39) og den riktige hovedkortbryteren er NED (standardinnstillingen). Når du slår på datamaskinen, utfører den en POST-test (Power On Self Test) mens logoen til PCarbeidsstasjonen vises. Hvis du vil se POST-detaljene, trykker du på. Eventuelle feil som oppdages i POST-testen, vises automatisk. 3 Hvis du har definereller Sett brukerpassord. Du blir bedt om å oppgi passordet to ganger. 5 Lagre endringene og avslutt Setup-programmet ved å trykke på eller velge Avslutt og deretter Avslutt og lagre endringer. Du fjerner passordet ved å følge samme fremgangsmåte som når du definerer passord. Du blir først bedt om å oppgi gjeldende passord. La passordfeltet være åpent for det nye passordet og trykk på. Bekreft valget ved å trykke på en gang til. English 13 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Bruke strømstyring Bruke strømstyring Med strømstyring kan du redusere arbeidsstasjonens strømforbruk ved å redusere aktiviteten når arbeidsstasjonen ikke er i bruk. Bruk Strømmenyen i Setup-programmet når du skal konfigurere strømstyring (se "HPs oversiktsbilde og Setup-program" på side 39 hvis du trenger mer informasjon). I dokumentasjonen til operativsystemet finner du detaljert informasjon om hvordan operativsystemet kan implementere strømstyring. 14 English 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Tilleggsinformasjon og hjelp Tilleggsinformasjon og hjelp Forhåndsinstallert på PC-arbeidsstasjonens harddisk Tilleggsinformasjon om PC-arbeidsstasjonen ligger på PCarbeidsstasjonens harddisk. Denne informasjonen omfatter: Finne informasjon - hvor du kan finne informasjon om PCarbeidsstasjonen, inkludert koblinger til nyttige HP-webadresser. Du får tilgang til denne informasjonen ved å trykke på "i" (HP Kundeinformasjon) på HPs utvidede tastatur. Se "Bruke HPs utvidede tastatur" på side 12. Working in comfort - ergonomisk veiledning. Du får tilgang til denne informasjonen ved å klikke på Start-knappen og deretter på Programmer Á HP Info Á Working in Comfort. Using Sound - inneholder informasjon om hvordan du bruker PCarbeidsstasjonens lydfunksjoner.

4 Du får tilgang til denne informasjonen ved å klikke på Start-knappen og deretter på Programmer Á HP Info Á Using Sound. På HPs webadresse HPs webadresse inneholder et bredt spekter med informasjon, inkludert nedlastbare dokumenter og alternativer for service og støtte. Nedlastbar dokumentasjon Fra HPs webadresse kan du laste ned tilleggsinformasjon for PCarbeidsstasjonen. Denne informasjonen foreligger i Adobe Acrobatformat (PDF). Dokumentasjonen er gratis, og kan lastes ned fra English 15 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Tilleggsinformasjon og hjelp Informasjonen omfatter: Upgrade and Configuration Guide - beskriver i detalj hvordan du installerer tilleggsutstyr. Den inneholder også informasjon om problemløsing. Denne håndboken er beskrevet nedenfor. For XW-modeller - HP VISUALIZE Fx6 Configuration and Troubleshooting Guide - inneholder informasjon om oppgradering og problemløsing for PCarbeidsstasjonens grafikksystem. Using Sound - inneholder informasjon om hvordan du bruker PCarbeidsstasjonens lydfunksjoner (også forhåndsinstallert på arbeidsstasjonens harddisk). Network Administrator's Guide - inneholder instruksjoner for hvordan du konfigurerer PC-arbeidsstasjonen for en LANforbindelse (også forhåndsinstallert på arbeidsstasjonens harddisk). Service Handbook-kapitler - inneholder informasjon om erstatningsdeler, inkludert HP-delenumre. Upgrade and Configuration Guide Upgrade and Configuration Guide er et nedlastbart dokument i Acrobat-format (PDF). Det inneholder detaljert informasjon om: Ì Installering av tilleggsutstyr, inkludert hvordan du installerer minne installerer en harddisk i en intern hylle installerer en harddisk i en hylle med fronttilgang installerer en stasjon i en fronttilgangshylle installerer tilleggskort installerer en prosessor Ì Problemløsing Ì Teknisk informasjon om PC-arbeidsstasjonen, inkludert tekniske spesifikasjoner hovedkortbrytere IRQer, DMAer og I/U-adresser som brukes av arbeidsstasjonen konfigurering av nettverksforbindelsen konfigurering av SCSI-utstyr 16 English 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Tilleggsinformasjon og hjelp Installerings- og problemløsingsinformasjonen i Upgrade and Configuration Guide er mer detaljert enn informasjonen i denne håndboken. HP anbefaler at du laster ned og skriver ut Upgrade and Configuration Guide før du installerer tilleggsutstyr. MERK Hvis du skal skrive ut og lese Upgrade and Configuration Guide, må du ha installert Adobes Acrobat Reader på PC-arbeidsstasjonen. Acrobat Reader er forhåndsinstallert på alle Windows NT-systemer. Den kan også lastes ned uten kostnader fra Adobe Systems Incorporateds webadresse www. adobe.com. English 17 1 Installere og bruke HP PC-arbeidsstasjonen Tilleggsinformasjon og hjelp 18 English 2 Installere tilleggsutstyr i PCarbeidsstasjonen Dette kapitlet inneholder oversiktsinformasjon om hvordan du installerer tilleggsutstyr i PC-arbeidsstasjonen. Du finner mer detaljert informasjon i Upgrade and Configuration Guide, som er tilgjengelig fra HPs webadresse com/go/kayaksupport. 2 Installere tilleggsutstyr i PC-arbeidsstasjonen Støttet tilleggsutstyr fra HP Støttet tilleggsutstyr fra HP Interne masselagerenheter Hovedminneoppgraderinger (DIMM-spor for ECC SDRAM): - 64 MB ikke bufret MB ikke bufret MB ikke bufret eller, MB registrert (bare - utvalgte modeller) Pakning med fem par skinner for fronttilgangsenheter: 3,5-tommers stasjon 5,25-tommers stasjon Fronttilgangsstasjoner, som - 3,5" 1,44 MB diskettstasjon (en tredjedels høyde) - 5,25" 1,2 MB diskettstasjon (halv høyde) - 5,25" båndstasjon (halv høyde) Opptil seks tilleggskort kan installeres: - Ett AGP-spor (grafikk) - Fire 32-bits PCI-spor (ett brukt av SCSI/LAN-kort, og på utvalgte modeller, ett med en RAIDport) - Ett kombinert PCI- eller ISAspor Fire reserveskruer Kontakt forhandleren for å få en oppdatert liste over støttet tilleggsutstyr. MERK 512 MB registrert ECC SDRAM DIMMer kan ikke brukes sammen med ikke-bufrede 64 MB, 128 MB eller 256 MB ikke-bufrede DIMMer. 20 English 2 Installere tilleggsutstyr i PC-arbeidsstasjonen Ta av og sette på plass dekselet Ta av og sette på plass dekselet ADVARSEL Av hensyn til din egen sikkerhet må du aldri ta av PC-arbeidsstasjonens deksel før du har koblet strømkabelen fra nettuttaket og PCen fra telekommunikasjonsnettverket. Sett alltid dekselet på plass før du slår på PC-arbeidsstasjonen igjen. Ta av dekselet 1 Slå av skjermen og PCen. 2 Koble fra alle strømkabler og eventuelle LAN- og telekommunikasjonskabler. 3 Lås eventuelt opp dekselet med nøkkelen på baksiden av maskinen. 4 Løft opp de to låseklemmene på fremsiden av PCen. 5 Ta tak i dekselet på sidene og skyv det forover og av maskinen. English 21 2 Installere tilleggsutstyr i PC-arbeidsstasjonen Ta av og sette på plass dekselet Sette på plass dekselet 1 Kontroller at du har installert alt tilleggsutstyret, og at alle interne kabler er forsvarlig tilkoblet og riktig plassert. 2 Kontroller at de to låsehakene på frontsidene av dekselet peker oppover, og at dekselet ikke er låst. 3 Skyv dekselet over datamaskinen og påse at de to lederne nederst på kabinettet føres inn i de to skinnene i bunnen av maskinen. Skyv dekselet bakover og på plass. 4 Senk de to låsehakene på frontsidene av dekselet. 5 Hvis du vil, kan du låse dekselet med nøkkelen som følger med. 6 Koble til alle strøm- og kommunikasjonskabler. 22 English 2 Installere tilleggsutstyr i PCarbeidsstasjonen Ta ut og sette på plass luftstrømlederen Ta ut og sette på plass luftstrømlederen 1 Trykk inn festeknappene på hver side av luftstrømlederen, og løft den delvis ut av arbeidsstasjonen. 2 Koble fra vifteforbindelsen til hovedkortet og løft luftstrømlederen helt ut av arbeidsstasjonen. Du må sannsynligvis ta ut luftstrømlederen for å lette tilgangen når du skal installere tilleggsutstyr. Sette på plass HP UltraFlow-luftstrømlederen 1 Hold luftstrømlederen delvis inni arbeidsstasjonen og koble viften til hovedkortet igjen. 2 Hold luftstrømlederen på linje med festesporene i arbeidsstasjonen, og skyv fast ned inntil den klikker på plass. English 23 2 Installere tilleggsutstyr i PC-arbeidsstasjonen Installere masselagerenheter Installere masselagerenheter Koble til enheter Når du legger til en IDE Zip-stasjon, harddisk, CD-ROM-, CD-RW- eller båndstasjon, må du koble den til strøm- og datakablene.

5 Datakablene og -kontaktene som følger med, er vist nedenfor: Kabel med en kontakt for 3,5-tommers diskettstasjon 34-pinners kontakt 16-bits SCSI med fem 68-pinners SCSI-kontakter 68-pinners SCSI-kontakter 16-bits ekstern 68pinners SCSI-kontakt Kabel med to 40-pinners kontakter for IDE-stasjoner, som CD- ROM-stasjon, Zip-stasjon eller harddisk 8-bits SCSI med to 50-pinners SCSI-kontakter Strømkabler for harddisker, Zip-stasjoner, båndstasjoner, CD-RW- og CD-ROMstasjoner. Strømkabel for 3,5-tommers diskettstasjon 24 English 2 Installere tilleggsutstyr i PC-arbeidsstasjonen Installere masselagerenheter For å oppnå topp ytelse gjennom diskstriping er det en RAIDportTM på Diskstriping (bare utvalgte modeller) hovedkortet ved PCI-kontakt 3. Når Adaptec RAIDport-kortet er installert i PCI-kontakten og RAIDport, vil kortet sette opp og akselerere diskstriping på harddisker som er koblet til den interne 16-bits brede Ultra SCSI-kontrolleren. Adaptec RAIDport-kortet bør brukes med en eller to harddisker. Du finner mer informasjon i HP FastRAID Installation and Configuration Guide som fulgte med PC-arbeidsstasjonen. Før du installerer en IDE-harddisk Før du installerer en SCSI-harddisk I installeringshåndboken til stasjonen ser du om du må sette krysskoblinger eller om du må følge en bestemt installeringsprosedyre. Hvis du installerer en ekstra SCSI-disk, må du velge en ubrukt SCSI-ID til utstyret. SCSI-IDer går fra 0 til 6 for 8-bits smal Ultra SCSI, og fra 0 til 15 for 16-bits bred Ultra SCSI. SCSI-ID 0 brukes av den første SCSIharddisken og SCSI-ID 7 er reservert den integrerte SCSI-kontrolleren (standard for smale og brede SCSI-enheter). Du trenger ikke å velge en SCSI-adresse for SCSI-harddisker som er Plug and Play-kompatible (SCSI-harddisker som støtter SCAMprotokollen). SCAM deaktiveres hvis RAIDport-kortet installeres. Du bør tildele den andre SCSI-harddisken en ubrukt SCSI-ID (for eksempel SCSI-ID 1). SCSI-IDer er vanligvis konfigurert med krysskoblinger på SCSIharddisken. Du finner mer informasjon om hvordan du velger en SCSIID, i installeringshåndboken som følger med stasjonen. Noen interne SCSI-stasjoner kan ha termineringsmotstander som må fjernes eller deaktiveres før de installeres. Du finner mer informasjon om eventuelle spesielle installeringsprosedyrer i installeringshåndboken som følger med stasjonen. MERK English 25 2 Installere tilleggsutstyr i PC-arbeidsstasjonen Installere masselagerenheter 26 English 3 Problemløsing Dette kapitlet inneholder oversiktsinformasjon som kan være til hjelp hvis du får problemer når du bruker PC-arbeidsstasjonen. Du finner mer detaljert informasjon i Upgrade and Configuration Guide, som er tilgjengelig fra HPs webadresse 3 Problemløsing Bruke HP MaxiLife til å diagnostisere problemer Bruke HP MaxiLife til å diagnostisere problemer HPs LCD-skjerm kan hjelpe deg med å diagnostisere problemer med PC-arbeidsstasjonen, selv når du ikke får systemet og skjermen til å virke. Kontroller før oppstart Når du trykker på PC-arbeidsstasjonens på/av-knapp, vil HP MaxiLife kontrollere systemet før oppstartssekvensen initieres. Du vil se ett av følgende skjermbilder på LCD-skjermen når disse kontrollene utføres: Error! No CPU 1 Error! CPU Socket 2 Error! Power CPU 1 Error! Power CPU 2 Kontroller at prosessoren er riktig installert i sokkel 1. Kontroller at en prosessor eller terminator er riktig installert i sokkel 2. Error! CPU Type Kontroller installeringen av VRM 1. Kontroller installeringen av VRM 3. Error! CPU Freq Error! Power Cache Error! Board PLL Kontroller at de to installerte prosessorene har samme hastighet (frekvens). Error! Power supply Kontroller at de to installerte prosessorene har samme cache-spenning. Error! Power Kontroller at VRM ier riktig installert i VRM-sokkel 2. Kontroller hovedkortet. Error! RAM type Error! No RAM Kontroller strømforsyning og strømkabler. Kontroller at konfigurasjonen av Kontroller at de installerte VRMer og terminatorer er riktig, RAM-typene er kompatible. og at strømforsyningen er riktig tilkoblet. Error! No Video Kontroller minneinstalleringen. Error! BIOS HP KAYAK XU Flash ny BIOS eller Kontroller at grafikkortet er systemoppstart bruker riktig installert. krisebryter (hovedkortbryter 10). Det oppstod ingen feil. POST er initiert. 28 English 3 Problemløsing Bruke HP MaxiLife til å diagnostisere problemer POST-fasen Etter disse testene blir POST-sekvensen (Power- On Self Test) initiert. Ett av følgende skjermbilder vises i denne fasen: HP KAYAK XU Error! POST XXXX Det oppstod ingen feil. Det oppstod en POST-feil. Se Upgrade and Configuration Guide for mer informasjon. Andre funksjoner HP MaxiLife kan også konfigureres til å: Vise konfigurasjonsinformasjon som er nødvendig for å få støtte (System info.) Angi POSTtrinn (Power-On Self Test) under oppstartsfasen (Boot steps) Utføre diagnosetester på de forskjellige maskinvarekomponentene og vise resultatene (Diags). Slik konfigurerer du HP LCD: 1 Påse at PC-arbeidsstasjonens strømkabel er koblet til et jordet uttak. I denne tilstanden er arbeidsstasjonens maskinvarebrikke aktiv, selv om strømmen ikke er slått på. 2 Trykk på en av LCD-kontrollknappene. Følgende meny vises. System info Boot steps Next Go Diags Exit Next Go til å bla gjennom menyelementene, og 3 Bruk menyelement. til å velge English 29 3 Problemløsing Bruke HP MaxiLife til å diagnostisere problemer System Info. Systeminformasjon vises på LCD-skjermen og skal angi detaljer om følgende: Bios-versjon Antall prosessorer og hastighet Antall installerte minnemoduler og kapasitet Serienummer Hvis du vil se disse detaljene, bruker du informasjonsbildene. -knappen til å bla gjennom Boot Steps Der det er tilgjengelig, vil Boot steps-alternativet vise alle POSTtrinnene neste gang PC-arbeidsstasjonen startes. Av hensyn til teknisk støtte vises POST-trinnene som POST-koder, og vises på LCD-skjermen slik: HP KAYAK XU POST Code 24 Post-trinn vil vises på LCDskjermen neste gang arbeidsstasjonen slås på. Diags Hvis PC-arbeidsstasjonen slås av når Diags er valgt, viser LCD-skjermen en ny meny. Hvis du vil utføre diagnosetestene, velger du Power on fra denne menyen for å aktivere maskinvarebrikken slik at den henter informasjon om status for systemkomponentene.

6 Hvis PC-arbeidsstasjonen allerede er slått på, blir diagnosetestene utført straks du velger Diags fra LCD-skjermens hovedmeny. Trykk på -kontrollknappen for å se testresultatene for hver systemkomponent. Hvis det ikke oppdages noen komponentfeil, vises følgende skjermbilde. COMPONENT Next Det ble ikke funnet noen feil. 30 English 3 Problemløsing Bruke HP MaxiLife til å diagnostisere problemer Hvis det oppdages en feil, vises et skjermbilde som angir problemet. Hvis du vil fortsette med å se testresultatene for de andre systemkomponentene, trykker du på -kontrollknappen. Hvis det for eksempel er et problem med oppstartsprosessoren, vises følgende skjermbilde. Du finner mer informasjon under "Kontroller interne elementer" på side 34. COMPONENT Next Error! Power CPU 1 Når diagnosetestene er fullført, vises ett av følgende skjermbilder. Diagnostics: Done FAIL Exit Diagnostics: Done OK Exit Det ble oppdaget systemfeil. Det ble ikke funnet feil. Du kan avslutte testøkten ved å trykke på -knappen. English 31 3 Problemløsing HP DiagTools HP DiagTools DiagTools hjelper deg med å diagnostisere maskinvarerelaterte problemer på HP-PCer og PCarbeidsstasjoner. Det er en serie med verktøy som hjelper deg med å kontrollere systemkonfigurasjonen og fastslå at den fungerer riktig diagnostisere maskinvarerelaterte problemer gi nøyaktig informasjon til HPs støttepersonell slik at de raskt og effektivt kan løse eventuelle problemer. Installere verktøyet PC-brukere må først installere siste versjon av verktøyet og så kontrollere at det er klart til bruk. Du finner informasjon om hvordan og hvor verktøyet skal installeres, i Vectra/Kayak Hardware Diagnostics User's Guide, som er tilgjengelig på HPs World Wide Web-adresse i PDF-format (Adobe Acrobat). Det er viktig at du bruker siste versjon av dette verktøyet når du skal diagnostisere maskinvarerelaterte problemer. Hvis du ikke gjør det, kan HPs støttepersonell kreve at du gjør det før de tilbyr støtte. Siste versjon av verktøyet kan hentes fra HPs elektroniske informasjonstjenester, som er tilgjengelige hele døgnet, 7 dager i uken. Når du vil bruke disse tjenestene, kobler du deg til HPs World Wide Web-adresse 32 English 3 Problemløsing HP DiagTools Starte dette diagnoseverktøyet Slik starter du verktøyet: 1 Avslutt alle applikasjoner, avslutt operativsystemet og start PCarbeidsstasjonen på nytt. a Hvis du vil kjøre verktøyet fra diskett, setter du disketten inn i diskettstasjonen før du omstarter PCen. Ved oppstart vil da verktøyet kjøre automatisk og vise velkomstskjermbildet. b Hvis du kjører verktøyet fra harddisken, vil PCarbeidsstasjonen ved omstart gi deg mulighet til å velge mellom det vanlige operativsystemet og diagnoseverktøyet. Velg diagnoseverktøyet. Det starter automatisk og viser velkomstskjermbildet. for å fortsette. Kontroller eksterne elementer. Koble fra alle kabler og legg merke til hvor de står. Koble PCarbeidsstasjonen fra telekommunikasjonsnettverket. at prosessorer og VRMer er riktig installert. Referanse Påse at de er riktig tilkoblet og godt festet. at minnemodulene er riktig installert. Kontroller at tilleggskort er riktig festet i sporene. at bryterne på hovedkortet er riktig innstilt. Kontroller vifter og at luftstrømledere ikke er blokkert. Kontroller at vifter er riktig installert. Kontroller at strømforsyningen er riktig tilkoblet. at skjermkortet er riktig installert. Kontroller at oppstartsprosessoren er riktig installert i sokkel 1. Kontroller at terminatoren er riktig installert i sokkel 2. "Installing Memory" i Upgrade and Configuration Guide. håndbøkene som fulgte med kortene. Se "System Board Switches i Upgrade and Configuration Guide. dokumentasjonen til skjermkortet. No video No CPU 1 CPU Socket 2 CPU Freq. CPU Type 4 Sett på plass dekselet. 5 Koble til alle kabler, inkludert strømkabler. at skjermen er tilkoblet og slått PÅ. Kontroller at lysstyrke og kontrast er riktig innstilt. Påse at skjermkabelen er riktig tilkoblet. Slå av skjermen og koble den fra nettuttaket. pinnene er bøyd, retter du dem forsiktig ut. skjermens oppfriskingsfrekvens er for høy, kan det hende at skjermen er blank. Kontroller oppfriskingsinnstillingene for å sikre at de ikke har for høye verdier. Andre skjermproblemer Hvis skjermbildet ikke er justert i forhold til skjermen, bruker du skjermkontrollene til å sentrere bildet (nærmere forklaring i håndboken til skjermen). Hvis skjermbildene som genereres av applikasjonene ikke ser riktige ut, må du se i håndboken til applikasjonen for å finne ut hvilken skjermstandard som kreves. Du må også se i håndboken til skjermen for å finne ut hvilken oppfriskingsfrekvens du må bruke. Bruk operativsystemet til å velge riktig oppfriskingsfrekvens. 36 English 3 Problemløsing Problemer med maskinvaren Grafikkproblemer på Kayak XW PC-arbeidsstasjoner Hvis PCarbeidsstasjonen er utstyrt med en HP VISUALIZE Fx6grafikkakselerator, kan du slå opp i HP VISUALIZE Fx6 Configuration and Troubleshooting Guide, som er tilgjengelig i Acrobat-format (PDF) på HPs webadresse (http://www.hp.com/go/kayaksupport). Hvis tastaturet ikke virker Kontroller at tastaturet er riktig tilkoblet (et tastaturikon vises på skjermen hvis tastaturet ikke er tilkoblet). Hvis du slår på PCen, operativsystemet starter og tastaturet er riktig tilkoblet, men fremdeles låst, kan oppstartspassordet være definert som "Tastatur låst". Du må oppgi et passord for å låse opp tastaturet og musen. Du kan endre denne innstillingen i Setup-programmet. Se Strøm-menyen i HPs Setup-program. Hvis du har problemer med å bruke tastaturets programtaster, må du installere tastaturdriveren fra HP CD-ROM-platen (i katalogen \keyboard) som følger med PC-arbeidsstasjonen. Hvis du har problemer med å bruke Dempe- og Volum-tastene, må du kanskje installere lyddriveren fra HP CD-ROM-platen (i katalogen \audio) som følger med PC-arbeidsstasjonen. Hvis du har problemer med å bruke låsetasten, må du kontrollere at HP Lock-programmet er riktig installert og konfigurert.

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

ThinkCentre Brukerhåndbok

ThinkCentre Brukerhåndbok ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 og 9191 ThinkCentre Brukerhåndbok

Detaljer

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Type 6423, 6427, 6483, 6493 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til,

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC

HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://no.yourpdfguides.com/dref/860695

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://no.yourpdfguides.com/dref/860695 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC7600 ULTRA- SLIM DESKTOP PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Håndbok for administrasjon av bordmodeller

Håndbok for administrasjon av bordmodeller Håndbok for administrasjon av bordmodeller Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delenummer: 312947-091 Mars 2003 Denne håndboken gir definisjoner og instruksjoner om hvordan du bruker funksjoner for

Detaljer

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2000/2500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2000/2500 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

ThinkCentre Brukerhåndbok

ThinkCentre Brukerhåndbok ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintype 6008, 6010, 6019, 6062, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6081, 6082, 6086, 6087, 6088, 6089, 9011, 9012, 9013,

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok Ferrari 4000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 4000 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok TravelMate 3200 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 3200 Series Original Utgivelse: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. HP bærbar PC

Brukerhåndbok. HP bærbar PC Brukerhåndbok HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. AMD er et varemerke for Advanced

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1010EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1010EA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 8150 http://no.yourpdfguides.com/dref/903564

Din bruksanvisning HP LASERJET 8150 http://no.yourpdfguides.com/dref/903564 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV6-6001SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV6-6001SA i bruksanvisningen

Detaljer

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4050 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4050 Series Original Utgivelse: 2004/10 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer