ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET Fire av fem overgrep gjøres mot barn og ungdom. Tre av fem overgrep pågår mer enn ett år. Fire av fem overgrep begås av personer i nære relasjoner. 10 prosent av overgriperne er jenter/kvinner. DE FAKTISKE FORHOLD I 2014 gjennomførte vi 1663 samtaler ved kontorene våre i Arendal og Kristiansand, det er en økning på 29 prosent fra I fjor hadde vi 172 nye brukere til samtale, en økning på 50 prosent fra året før. Vi gjennomførte 60 undervisningsoppdrag i 2014 mot rundt 30 per år fra 2010 til henvendelser; besøk, telefoner, sms og epost, i 2013 var det 2344 henvendelser. Telefon: Landsdekkende døgnåpen telefon:

2 REDSELEN Det er kveld mørkt ute regnet pisker mot vinduet vinden hyler Det gjør stemmene i hodet også de snakker i munnen på hverandre, skriker Du forstår ikke hva de sier og mener Kaos Redselen hagler over deg som lyn fra klar himmel En voldsom stillhet En overdøvende Smertefull, hatefull og ondskapsfull Stillhet Renner nedover ryggen Kald som is hårene på armene reiser seg Du er helt stille Du puster ikke beveger deg ikke kanskje han tror du sover? Du venter og venter Pusten hans fyller hele rommet Kvalmen kaster seg over deg Hender kjærlige hender rører ved deg på en gal måte Du er ingen elskerinne Du er en datter Hodet fungerer ikke hjertet stopper å slå Du dør Ser alt ovenfra Snart er det over like plutselig går han Det finnes ingen tårer de eksiterer ikke Du eksisterer ikke innvendig er du død men utenpå smiler du du rister det av deg Leve må du jo Dette er hjemmet ditt Ditt eget lille fengsel Du er fange i ditt eget hus Helvete. Lisa 2 2

3 SEKSUELLE OVERGREP Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Vold og overgrep koster samfunnet mellom 4- og 6 milliarder i året. Definisjonen av seksuelle overgrep, Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting av barn og unge menes at avhengige og utviklingsmessige umodne barn eller ungdommer trekkes inn i seksuelle aktiviteter som de ikke fullt ut forstår og som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt begrunnede samtykke til (Sosialdepartementets veileder fra 1992: Seksuelle overgrep mot barn I-0690 B) Ulike undersøkelser viser at 7% gutter og 14% jenter er utsatt for overgrep. Av barn og unge med funksjonsnedsettelser er opptil 28% utsatt for overgrep(kilde: Marit Hoem Kvam 2001). Ofte foregår overgrep over flere år. De fleste overgrep skjer i kjente/nære relasjoner. Det er anslått at det er mellom 8000 og voldtekter i Norge hvert år. Seksuelle overgrep er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for. LISA-undersøkelsen (Longitudinal investigation of sexual abuse,publisert oktober 2009 viser at det tar gjennomsnittlig 17 år før de som har vært utsatt for overgrep som barn forteller hva de har opplevd ( kilde: Universitetet i Bergen v/professor dr. psychol Ståle Pallesen). STATISTIKK Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjema for sentrene i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle brukere blir også oppfordret til å fylle ut et brukerskjema. All registrering ved senteret er anonym. Statistikk År Henvendelser Nye brukere Enesamtaler Det har vært gjennomført: samtaler på senteret har vært innom i forbindelse med tema og brukerkvelder 3 3

4 313 enkeltbrukere har vært innom senteret enesamtale, tema- eller brukerkveld. Omlag 19% brukere av senteret er menn. Om lag 25% av brukere av senteret er under 23 år. I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om: Alder ved første overgrep: - 29 % under 7 år - 28 % 7-12 år - 13 %13-15 år - 9 % år - 16 %18 år eller eldre - 4% uklart Hvor lenge har misbruket pågått: - 36 % engangs forteelse - 36 % pågått 1 til 4 år - 20,5 pågått 5 år eller lengre - 19 % uklart Ble misbrukt av: - 85 % mann - 20 % gutt (under 18 år) - 6 % kvinne - 4 % jente (under 18år) FORMÅL OG INFORMASJON Senter mot seksuelle overgrep i Agder (SMSO-Agder) er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning. Senterets formål er blant annet følgende: - Å gi hjelp til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt. - Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre. - Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. 4 4

5 - Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. LOKALER SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir. Kristiansand; Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Arendal; Havnegt. 1. Nidarågården, 2. etg. Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl , onsdager fra kl Senteret har nettside med informasjon om senteret. Der kan en finne oversikt over aktiviteter, temakvelder og annen relevant informasjon. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst. TILBUD Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, par samtaler eller andre typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke behov og forventninger brukeren har. Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammen med en veileder ved senteret. Veileder skal støtte, trygge og veilede brukeren. Brukerkvelder - onsdager fra kl Brukerkvelder ledes av ansatte og er et tilbud om en uformell møteplass hvor det gjøres forskjellige aktiviteter hvor det er fokus på et trygt og sosialt miljø. Det har dette året vært en markant økning i antall brukere som har benyttet seg av dette tilbudet. Brukerkveldene har også ulike tema som belyses og det inviteres inn eksterne fagfolk. Advokat Åse Johnsen Drabeløs snakket om anmeldelse og voldsoffererstatning. Psykologspesialist Jan Wergeland var her to kvelder og snakket om skyld og skam, og hvordan komme ut av offerrollen. Videre var Espen Ester Pirelli Benestad her og snakket om seksualitet, og til sist var Rådgivningskontoret for voldsofre her og fortalte hva de kan bidra med i forhold til våre brukere. Som en oppfølging fra introduksjonen av Mindfulness høsten 2013, hadde Eli Stålesen to kvelder med Mindfulness i praksis. 5

6 Bevegelses gruppe: Dette er et tilbud som senteret har startet med for første gang i Det er fokus på enkle øvelser, enten alene eller sammen med en annen gruppe deltager. Øvelsene har fokus på egne grenser og er ment å styrke selvfølelsen hos den hver enkelte. I tillegg til disse øvelsene så har det vært inkludert lunsj for de som er med i gruppen. Selvforsvarskurs: Startet 2013 og dette er videreført i år. Vi avholdt et kurs på våren og et på høsten. Det er stor interesse blant brukerne av senteret for å opprettholde dette tilbudet fremover. Dette er et tilbud til menn og kvinner. Dette ble arrangert i regi av Kik selvforsvar og grensesetting. Kurs av denne type drives av kursholdere på oppdrag fra Helsedirektoratet og direktoratet bevilger midler til dette. Mannegruppe: Mannegruppen startet opp høsten I år har vi hatt mannegruppe både vår og høst. Gruppen drives av Jarle Holseter fra Utsatt mann og en veileder fra senteret. Målgruppen er primærbrukere av senteret. 9 forskjellige menn har benyttet seg av dette tilbudet i Temaer som drøftes i gruppen kan være: relasjonsutfordringer til kjæreste/ partner, mestringsstrategier, skyld og skam, seksualitet etc Vår og høstfest: Dette har blitt en tradisjon på senteret. Hver høst og vår har vi en fest der brukere og ansatte står for kulturelle innslag. Denne kvelden er alle ansatte til stede. Sommeravslutning Sommeravslutning er en tradisjon hvor en møtes ute og har ulike aktiviteter og en god måte å avslutte vårens treff på. Årets sommeravslutning ble lagt til Hamresanden camping like utenfor Kristiansand sentrum. Overnattingstur: Det har blitt en tradisjon å reise på overnattingstur til Skaurøya. Stedet ligger nydelig til i skjærgården rett utenfor Lillesand. Det er fine turløyper på øya, og på utearealene rundt huset er det lagt til rette for grilling og fysiske aktiviteter. Det er Lillesand Lions som eier stedet, og vi får låne det gratis. I år dro vi en god gjeng en helg i august. Det ble en flott helg med sosialt samvær og ulike aktiviteter. Det samholdet og den entusiasmen som oppstår her opplever vi ofte blir videreført til gruppeaktivitetene på huset. Tusen takk til Lions i Lillesand for velvillighet og raushet. Julebord: Det har blitt en tradisjon for brukere at SMSO arrangerer julebord. Lokalene blir pyntet med juledekorasjoner som er laget på aktivitetskveldene. Det var stor oppslutning om årets julebord, og deltakere fikk en trivelig kveld sammen. Det var to brukere som sørget for å samle inn julegaver fra det lokale næringsliv. Det var mange kulturelle innslag og det var både brukere og ansatte som bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud og er en god avslutning på året. I år var det totalt 40 personer som deltok. Brukerne gir tilbakemelding på at de liker å ha ulike tilbud som beskrevet ovenfor. De uttrykker også at det er godt å møte andre i lignende situasjon som dem selv. De sier også at det er godt å ha faste gruppeledere/brukerkveld ledere da man får en større tillit til stedet og kvelden godt med forutsigbarhet og stabilitet. 6 6

7 UTADRETTET VIRKSOMHET Gjennom utadrettet virksomhet bidrar SMSO med å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep, jfr. vedtektene for senteret. Det skjer gjennom foredrag, undervisning og informasjon. Det er et viktig forebyggende arbeid for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. SMSO-Agder har flere ganger bidratt i lokalpressen i forbindelse med tema som media har skrevet om. To ganger har det vært publisert på førstesiden i aviser. Vi erfarer at informasjon om seksuelle overgrep er nyttig. Det gir elever/studenter og fagfolk kunnskap og økt bevissthet om seksuelle overgrep. Ofte tar folk kontakt med senteret i etterkant av foredrag, undervisning og informasjon. Senteret har hatt 60 informasjons-/undervisningsøkter, hvor det har vært 1364 tilhørere og det har vært til følgende grupper: grunnskoler, videregående skoler, universitet, psykisk helse 1. og 2. linjetjenesten, ulike kommunale og statlige etater og tiltak og tilbud til innbyggere i kommuner. SMSO har utarbeidet tilrettelagte undervisningsopplegg rettet mot elever for 4./5.klasse og for 9./10.klasse i grunnskolen. I forbindelse med undervisning for elever gis også ansatte på skolen undervisning om seksuelle overgrep, tegn og signaler og hvordan hjelpe lærere til å få trygghet til å gå fra uro og bekymring til handling for elevens beste. Senteret bidro i et prosjekt, TABU som var rettet inn mot ungdomsskoler i Lindesnes regionen. Det var et teaterstykke ved studenter fra UIA og tema som var knyttet til sosiale medier og overgrep. Senteret deltok i arbeidsgruppe og bidro med informasjon til ansatte i skolen. Det ble også gjennomført undervisningsopplegg til elever i etterkant av teaterstykket. Evaluering viste at dette var et tema som engasjerte og gjorde inntrykk og ble svært godt mottatt av elevene og ansatte. Det er utarbeidet samarbeidsrutiner med voldtektsmottak i begge agderfylkene. Det er også utarbeidet rutiner i samarbeid med politiet v/avsnitt for seksuelle overgrep og grov vold mot barn. Det foreligger rutiner i samarbeid med akutteam v/sshf. Dette er gode samarbeidsrutiner som er med på å gi et mer målretta tilbud til utsatte og deres pårørende. Det er også etablert rutiner for samtaletilbud til innsatte i Vest-Agder kretsfengsel. Vi har dette året hatt spesielt fokus på samarbeid med psykisk helseetater i kommuner i Aust og Vest-Agder. Vi har hatt møter og drøftet relevante faglige spørsmål. Vi opplever etter disse møtene at vi er lettere tilgjengelige for hverandre, til brukernes beste. SMSO har invitert inn ulike instanser og etater fra 1. og 2. linjetjenesten og målet er å utveksle informasjon som er nyttig for det daglige arbeidet og for utsatte. Tre ansatte fra SMSO har sammen med RVTS - sør jobbet med å utarbeide et undervisningskonsept på hvordan man kan bruke filmen Det skjulte ansikt. Filmen er en dokumentar i to deler om seksuelt misbruk av barn og de konsekvensene misbruket får i forhold til selvbilde, selvfølelse, relasjoner og det å bli mamma og oppdrager. Filmen brukes som et utgangspunkt for undervisning til fagfolk og også 7 7

8 til studenter som tar utdannelse innenfor helse/sosial og psykisk helse ved universitetet i Agder (UIA). I tillegg til dette så har vi samarbeidet med mennesker med erfaringskompetanse relatert til denne problematikk. Høsten 2014 hadde vi tre studenter i praksis fra UIA. To fra videreutdanning i psykisk helse og en sosionomstudent. Vi ser det som viktig å ta imot studenter innenfor de fagfeltene disse representerer. UNIK (Universitetsklinisk samarbeid) ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), Avdeling for barn og unge psykiske helse (ABUP) og Universitetet i Agder. Vi ser det som viktig å delta på samarbeidsmøter, og være en del av dette faglige miljøet. SMSO deltar konsultativt med drøftinger, råd og veiledning i forhold til Kristiansand kommune sitt hjelpetiltak Pro-hjelpa. Målgruppen er kvinner som prostituerer seg/ menneskehandel. SMSO deltar også i en tverretatlig gruppe Relasjon, seksualitet og grenser. Gruppen består av fagpersoner fra IMDI, politi, helsestasjon for ungdom, statlig asylmottak, UDI og flyktningehelsetjenesten i Vest-Agder. Gruppen jobber med informasjon om seksualitet og grenser. Målgruppen er beboere med tilknytning til statlig mottak for flyktninger og avgangselever i aldergruppa år tilknyttet Kongsgård skolesenter. SMSO har i flere år deltatt i et faglig seksologisk forum og gjør det fortsatt. Dette er et forum hvor seksualrådgivere kommer sammen og drøfter arbeidsadekvate fagseksologiske spørsmål. Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep tok initiativ til å arrangere Messe for verdighet i Kristiansand domkirke. Messe for verdighet vil gi oppmerksomhet, respekt og håp til mennesker som har vært utsatt for eller er berørt av seksuelle overgrep. Messen er et samarbeid med representanter fra Agder- og Telemark bispedømmeråd, Kirkens bymisjon, Kris samtalesenter og SMSO-Agder. Messen ble gjennomført 13. november og det var kirkekaffe i senterets lokaler etter messen. Helse og sosialstyret besøkte senteret sammen med Vest-Agder krisesenter og fikk informasjon om senterets virksomhet. SMSO har samarbeid med DPS Strømme, avdeling Mandal. To ansatte fra Smso er der ca 1 gang pr. måned. Intensjonen er fagutveksling og direkte klientarbeid. Vi er medlem av VABUR (Vest-Agder barne og ungdomsråd) i regi av Vest-Agder fylkeskommune og har årlige samarbeidsmøter. Det har også vært møter med representanter for politiske ungdomspartier for å bevisstgjøre i forhold til omfang og virkning av seksuelle overgrep. Senter Senter mot mot seksuelle seksuelle overgrep overgrep Agder Agder Årsrapport

9 ANSATTE ANSATTE VED VED SENTERET SENTERET Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er cand.mag med Rigmor Høyland Iversen er er daglig leder ved senteret. Hun er er cand.mag med sosionom og sosiologi. I tillegg sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk og har sosionom og og sosiologi. I I tillegg sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk og og har utdanning innen ledelse. Hun har arbeidserfaring fra barnevern og utdanning innen ledelse. Hun har arbeidserfaring fra fra barnevern og og spesialisthelsetjenesten. spesialisthelsetjenesten. Vidar Bjelland er sosionom ved videreutdanning i kognitiv terapi/ sinnemestring. Vidar Bjelland er er sosionom ved videreutdanning i i kognitiv terapi/ sinnemestring. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og Han har bakgrunn fra fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og og barneverntjenesten. barneverntjenesten. Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad i offentlig Carin Eckel er er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad i i offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat administrasjon og og har jobbet administrativt og og med regnskap i i offentlig og og privat virksomhet i flere år. virksomhet i i flere år. år. Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet Hilde Hauge er er pedagog. Hun har bakgrunn fra fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i sjelesorg/veiledning. Hun har i med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i i sjelesorg/veiledning. Hun har i i tillegg jobbet som frivillig på KRIS. tillegg jobbet som frivillig på på KRIS. Karin Haukalid er utdannet sykepleier. Hun har bakgrunn fra arbeid på legevakt Karin Haukalid er er utdannet sykepleier. Hun har bakgrunn fra fra arbeid på på legevakt og sykehus. Karin har i flere år vært tilknyttet Overgrepsmottaket. Karin har og og sykehus. Karin har i i flere år år vært tilknyttet Overgrepsmottaket. Karin har videreutdanning i veiledningspedagogikk og master i psykisk helse. videreutdanning i i veiledningspedagogikk og og master i i psykisk helse. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid fra Raymond Lønberg er er pedagog. Han har mange års erfaring i i sosialt arbeid fra fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Han har gateprostitusjon og og rusbehandling, henholdsvis i i Oslo og og Kristiansand. Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. videreutdanning i i spesialpedagogikk, seksologi og og gestaltterapi. Kirsti Fidje Nilsen er utdannet sosionom. Hun har bakgrunn i arbeid på Kirsti Fidje Nilsen er er utdannet sosionom. Hun har bakgrunn i i arbeid på på sosialkontor, i psykisk helseteam og i oppfølgingstjeneste med fokus på rus, sosialkontor, i i psykisk helseteam og og i i oppfølgingstjeneste med fokus på på rus, psykisk helse og sosiale problemer. Kirsti har videreutdanning i kognitiv terapi. psykisk helse og og sosiale problemer. Kirsti har videreutdanning i i kognitiv terapi. Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt Lill Sørgjerd er er ansatt i i administrasjonen og og har tidligere erfaring fra fra merkantilt arbeid og bank. arbeid og og bank. Tone Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og Tone Walbeck er er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra fra Utekontakten og og psykiatrien. psykiatrien. Ellen Skauerud Øyna er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i Ellen Skauerud Øyna er er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i i familieterapi og kognitiv terapi / sinnemestring. Hun har bakgrunn fra barnevern, familieterapi og og kognitiv terapi / / sinnemestring. Hun har bakgrunn fra fra barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. sosialkontor, familiekontor og og familiesenter. Årsrapport Senter mot seksuelle overgrep 2014 Agder

10 KOMPETANSEUTVIKLING Ansatte har gjennom året deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for senterets virksomhet. Ansatte videreformidler fra kurs til kolleger og deler kunnskap og kompetanse og slik økes felles forståelse og kunnskap. Ansatte har tidligere gjennomført et faglig utviklingsprogram i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS. Målsettingen er å bidra til økt profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte, herunder økt kunnskap og handlingskompetanse om komplekse psykiske traumer, traumebevist omsorg og sekundærtraumatisering samt egen- og kollegaivaretakelse. Det har vært en viktig faglig plattform å lære seg å bruke bevissthet i forhold til traumebasert tilnærming. Det har gitt ansatte en felles faglig plattform som brukes i det daglige arbeidet. Brukere gir positive tilbakemeldinger på denne tilnærmingen. Tilbakemelding fra RVTS sør ved Psykologspesialist Heine Steinkopf og seniorrådgiver Ragnhild Leite, RVTS-sør: SMSO Agder har deltatt på kompetanseprogram i regi av RVTS-sør, både i sammenheng med regionalt opplegg for SMSO-tjenestene i flere fylker i region sør, og også spesielt til SMSO Agder. SMSO Agder har vist en endringsvilje og evne som vi mener er helt spesiell. Medarbeiderne har vist stort engasjement i samlinger og i forhold til å innhente informasjon og ny kunnskap. Aller mest imponerende, sett fra vår side, er deres evne til umiddelbart å omsette kunnskap i praksis, bl.a ved å kopiere og laminere Power Point illustrasjoner og bruke disse overfor klienter, og å prøve ut modeller og øvelser i praksis. Vi opplever SMSO Agder som spesielt modige og handlingsvillige, med stor evne til å tåle å gjøre feil i prosessen med å utvikle seg videre. Ansatte har deltatt på Landskonferansen 2014 for landets sentre og temaer var kvalitet, kompetanse, funksjonsnedsettelse, tilbud til gutter/menn og synlighet. Alle ansatte ved senteret har gjennomgått VIVAT - kurs som er et selvmordsforebyggende kurs i regi av RVTS og oppfølgingskurset. RVTS ved selvmordsforebyggende team har over flere år gitt gruppeveiledning til alle ansatte. Det har vært, og er, en god støtte i forhold til ulike problemstillinger når det gjelder tema selvmord. Psykologspesialist Kenneth Haugsjord, Kristiansand kommune har gitt veiledning i forhold til ulike problemstillinger knyttet til arbeidet ved senteret. Ansatte har deltatt på ukeskurset: Dialogiske samtaler i nettverksmøter et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid. Dette var i regi av HiB, UiA og HiG. Kurset er en del av UNIK som er et universitetsklinisk samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse psykiatri og avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og Universitetet i Agder (UiA). Ansatte deltok også på 2 dagers kurset: RVTS i barnehøyde og tema var Bedre for barn. Regjeringens handlingsplan Vendepunkt : Sinnemestringsprogrammet er utviklet ved Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset. To veiledere ved senteret har deltatt i programmet Sinnemestering i regi av Brøset-modellen

11 Programmet benyttes av ulike tjenester og aktører som er i kontakt med voldsutøvere. Smso-Agder anser dette som viktig kunnskap da man ser at mange av de utsatte på senteret sliter med et sinne; utad men desto mer innad. FREMOVER Kunnskapen og kompetansen ansatte har med seg fra fagutviklingspakka i regi av RVTS brukes og traumebasert tilnærming er en god metode i møte med utsatte. Det vil fortsatt være viktig å ha fokus på nettverkstilnærming og ansatte vil delta på konferanse hvor det er tema. Senteret skal i regi av RVTS i gang med et undervisningsopplegg i selvmordsforebygging. Hovedtema i dette vil være møte med mennesker hvor selvmordstanker er en del av symptombildet. Programmet er basert på CAMS(the Collaborative Assessment and Managment of Suicidality). Handlingsplan for senterets virksomhet for perioden vil bli evaluert i samråd med ansatte og styret og vil fortsatt legge føringer for arbeidet de neste årene. Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Vi skal være tilgjengelige og bidra med støtte overfor mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep og pårørende. Det vektlegges at senteret skal være et supplement til annet hjelpeapparat. Videre at det er viktig med samarbeid i forhold til brukere med relevante instanser. Ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres. Tilbudet til de som er utsatt for overfallsvoldtekter/voldtekter i nære relasjoner vil videreutvikles. SMSO vil fortsatt arrangere temakvelder og videreutvikle aktivitetskveldene. Ulike arrangement vil bli videreført ut fra ønsker fra brukere. Sommeravslutning, julebord, turer, åpne kvelder og temakvelder vil fortsatt være et tilbud. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. Tilbud om bevegelsesgruppe, gruppetilbud til menn vil fortsette. Det vil bli årlige samlinger med tilbud til brukere om å delta på Kik selvforsvar og grensesetting. Gruppetilbud til voldtatte vil bli et tilbud fra SMSO vil fortsatt være med i samarbeidet i forhold til Messe for verdighet. Det er planlagt at det vil være en årlig messe i både Arendal og Kristiansand. Senteret vil fortsette å invitere til og delta på møter med ulike etater. Formålet er å få kunnskap om hverandre og sette fokus på samarbeid. Ansatte vil fortsatt delta i ulike samarbeidsfora for å bidra med kunnskap og kompetanse. Ansatte vil fortsatt gi tilbud om undervisning til ansatte og elever i grunnskole, ungdomsskole, videregående skole. I tillegg gi undervisning og til studenter på ulike studieretninger ved Universitetet i Agder. Det vil fra 2015 være et fast samarbeid med UIA i forbindelse med undervisnings til sosionomstudenter om seksuelle overgrep. Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn - 19.november vil fortsatt bli prioritert og det legges opp til fortsatt samarbeid med andre. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre

12 VEDTEKTER 1: Navn Stiftelsens navn er: STIFTELSEN SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP- AGDER. Dette forkortes til SMSO- Agder. 2: Stiftelsens formål er: 1. å gi tilbud til incestutsatte kvinner og menn og brukere under 18 år og foresatte til incestutsatte barn og nærstående til personer som har opplevd seksuelle overgrep, støtte, veiledning samt tilrettelegge for selvhjelpstiltak. 2. å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Gjennom foredrag, undervisning og publikasjoner, skal det arbeides for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. 3. å tilrettelegge tjenestene nøytralt i forhold til livssyn og politisk oppfatning. Tilbudet til støtte og veiledning skal være gratis. 3: Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital på stiftelsestidspunktet er på kr og består av finans og realobjekter. 4: Styret Stiftelsens styre består av 4-6 medlemmer. 5: Valg av styret Styret er selvsupplerende. Rekruttering til styret skjer ved at det innhentes forslag fra samarbeidsutvalget for SMSO på valg til styret. Styret skal fortrinnsvis bestå av personer med innsikt i overgrepsproblematikk og representasjon fra begge Agder fylkene. 6: Styrets oppgaver Styret er stiftelsens øverste organ. Det innebærer økonomisk, administrativt og faglig ansvar, og at det skal drives i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser. Styret er ansvarlig for at det finnes instrukser for å avklare ansvar og oppgaver, og for å holde instruksene oppdatert. Styret skal forelegges alle overordnede, administrative instrukser for godkjenning og signatur. Styret foretar ansettelser og oppsigelser. Styrets leder skal undertegne ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette personell som kan ivareta stiftelsens faglige og administrative oppgaver og formål. Senteret skal ha tilsatte både med og uten egenerfaring med seksuelle overgrep. Styret skal minimum holde 4 møter hvert år. Det skal holdes årsmøte innen utgangen av februar. Styret skal godkjenne årsrapport, regnskap og budsjettforslag. Styret har ansvar for at stiftelsens drift justeres innenfor de økonomiske rammer som fastsettes, og at virksomhetsplanen skal tilpasses foreliggende ressurser. 7: Økonomi Stiftelsen drives fortrinnsvis med offentlige midler bevilget av Barne- og Familiedepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, og kommunene i Agder. 8: Daglig leder Daglig leder delegeres oppgaver for å ivareta arbeidsgivers plikter for personalet. Daglig leder skal ha ansvar for den daglige drift, herunder et spesielt ansvar for å utvikle personalet og den faglige delen av driften. Det vises til egen stillingsinstruks. 9: Regnskap og økonomi Regnskapet skal følge kalenderåret. Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. 10: Omdanning Stiftelsens styre har rett til omdanning av stiftelsen og endring av dens vedtekter. Ved omdanning eller oppløsning skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen for området vold mot kvinner og barn eller arbeid for å bedre forholdene for ofre for seksuelle overgrep

13 ORGANISASJON OG ØKONOMI SMSO-Agder er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i Organisasjonsnummer Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement (BLI departementet) som gir retningslinjene for senteret og målet er; å gi personer utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets incestsentre og voldtektssentre. Senteret er et supplement til offentlig hjelpeapparat og skal være et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Det står videre at det at sentrene skal samarbeide med relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat og med RVTS, de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Sentrene kan også bidra med sin kompetanse gjennom primær- og sekundærforebyggende tiltak ved undervisning/informasjonsvirksomhet i grunnskolen eller barnehager eller ved bidrag til kompetanseheving av offentlige instanser og utdanningsinstitusjoner. BLI pålegger sentrene å ha Vertskommune og det er Kristiansand kommune v/ helse og sosialdirektørens stab som ivaretar dette. SMSO har ved årets slutt 9 fast ansatte ved senteret i 7,7 årsverk. I tillegg er det 1 midlertidig ansatte i 1 årsverk. Det er til sammen 8 kvinner og 2 menn ansatt ved senteret i De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv pensjonsforsikring gjennom KLP som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Senteret har gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom Virke. Styret ved SMSO er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og politiker. Øvrige styremedlemmer ved årets slutt: - Erna Ulland, universitetslektor ved Universitet i Agder - Thorbjørn Thorkildsen, banksjef Sparebank1 - Elin Gjerrestad Senum, rådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder - Wenche Rigmor Tronstad, nestleder i helse og sosialstyret i Kristiansand kommune - Vararepresentant Rasha Abdallah, medlem av helse- og sosialstyret i Kristiansand kommune - Ellen Skauerud Øyna, veileder ved SMSO, ansattes representant - Vararepresentant Raymond Lønberg, veileder ved SMSO - Daglig leder er sekretær for styret. Styrets medlemmer innehar god kompetanse på ulike samfunnsområder som er svært viktig i forhold til senterets virksomhet. Vedtektene for SMSO gir retningslinjer for senterets virksomhet og styrets oppgaver. Det er et samarbeidsutvalg for SMSO-Agder som erstatter det tidligere Samarbeidsutvalget for Krisetiltakene. Senter Senter mot mot seksuelle seksuelle overgrep overgrep Agder Agder Årsrapport

14 Leder for samarbeidsutvalget er; Arild Birkenes, politisk oppnevnt og øvrige medlemmer er: - Nestleder Inga Fjeldskaar, politisk oppnevnt - Helge Johansen, politisk oppnevnt - Brit Løvgren, politisk oppnevnt - Silvia Kopprasch, økonomisk rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, Kristiansand kommune - Benny Klokkervold, rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, Kristiansand kommune Mandat for samarbeidsutvalget for SMSO-Agder er å bidra til å sikre en forutsigbar økonomi og gjøre senterets tilbud kjent. I tillegg skal utvalget bidra til å utvikle et langsiktig, strategisk arbeid som er i tråd med de nasjonale retningslinjene på feltet. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. Det er utarbeidet handlingsplan for perioden som legger føringer for arbeidet og tilbudet ved senteret. 14

15 15 15

16 16

17 ØKONOMI SMSO-Agder driftes av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest-Agder, Helse Sør-Øst, Bystyret i Kristiansand kommune, og eventuelle private tilskudd og gaver. Tilskudd til ordinær drift fra det offentlige, skal dekke minimum 20 % av driftsutgiftene og utløser et statlig tilskudd på inntil 80 % driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hver krone senteret mottar betyr derfor svært mye for driften og det tilbudet som gis ved SMSO-Agder. Vi er svært takknemlige for bidrag vi mottar da dette er med på å sikre en stabil økonomi, forutsigbarhet og videre drift. Dette betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det viktige arbeidet vi holder på med. Kristiansand kommune er vertskommune for senteret, har som oppgave og et ansvar for koordinering og sikring av driftsmidler fra kommuner i Vest-Agder. Vi er svært takknemlig for at alle kommuner i Vest-Agder bidrar med driftsmidler til senteret og retter derfor takk til: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral. I Aust-Agder bidrar de fleste kommuner med tilskudd og det er vi svært takknemlig for. Vi takker bidragskommuner; Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør, Valle. Det er en utfordring for SMSO-Agder med økningen i henvendelser til senteret i forholdt til ressursene vi har til rådighet. Vi håper derfor at alle kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder velger å prioritere å støtte senterets arbeid framover. SMSO-Agder utarbeider søknad om statstilskudd i samarbeid med senterets vertskommune, Kristiansand. Frist for å søke Bufdir. om tilskudd er 1. april hvert år. Vedlagt søknaden følger blant annet, godkjent budsjett for inneværende år, vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune, fylkeskommunen og helseforetak. Det følges også med revidert årsregnskap, revisjonsberetning, årsberetning fra styreleder og informasjon om senterets aktivitet gjennom året. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. NB: Det er derfor særdeles viktig at det foreligger vedtak fra bidragskommuner og Helse Sør- Øst i god tid før 15. mars! Senterets revisjonsfirma er Tor Sandal AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand

18 18 18

19 Senter mot seksuelle Årsrapport overgrep 2014 Agder 19 19

20 20 20

21 21 21

22 SMSO-AGDER - STATISTIKK Henvendelser Nye brukere Enesamtaler Undervisning Henvendelser:(telefon, e-post, sms osv) Nye brukere: (som kommer til samtale) Enesamtaler: Undervisning:

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende telefon 80 05 70 00 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Stille tog på livets spor Det går et tog Et tog gjennom livet et tog hvor vi alle

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2010 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2010 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen 2004 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen Tlf 55 90 49 90 Fax 55 90 49 91 Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no Åpningstider: Mandag 10:00 til 21:00

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2010 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Årsberetning 2010. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Årsberetning 2010. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2010 BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Slowly Healing Broken and torn apart Ten Thousands knives cut through A vulnerable Heart. Screaming, bleeding, crying

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv?

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv? Årsrapport 2012 Er vold en del av ditt liv? Innhold 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonsform... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Samarbeidskommuner... 3 1.4 Representantskapets sammensetning... 4 1.5 Styrets sammensetning...

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-6 2.1 Eierkommuner og vertskommune...4 2.2 Styrende organer

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer