Bravo Håndballklubb. Bravo HK ønsker deg velkommen til vår klubb, du er nå en del av vår håndballklubb som ble stiftet i 1987.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bravo Håndballklubb. Bravo HK ønsker deg velkommen til vår klubb, du er nå en del av vår håndballklubb som ble stiftet i 1987."

Transkript

1 Bravo Håndballklubb Bravo Håndballklubb skal gi et moderne, lekfylt, utfordrende og spennende tilbud til utøvere, trenere, ledere, dommere og tillitsvalgte på alle nivå. Klubben skal gi et bredt, positivt og inkluderende aktivitetstilbud i nærmiljøet til barn fra 6 år og opp til seniornivå. Bravo HK ønsker deg velkommen til vår klubb, du er nå en del av vår håndballklubb som ble stiftet i Klubbens arbeid preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Bravo HK er en foreldredrevet klubb, med aktivitet tuftet på dugnadsinnsats og at foreldrene stiller opp. Klubben er helt avhengig av foreldreengasjement for å holde hjulene i gang. ALLE foreldre har en eller annen egenskap som klubben trenger i den daglige driften. Du også!

2 Sportslig målsetting Resultatmål Bravo HK skal være blant de 4 ledende håndballklubbene i region Nord. Klubben skal søke å kvalifisere seg til landsdekkende serier i aldersbestemte klasser, samt delta i turneringer med de beste lagene i landet. Spillemessig Bravo HK skal stå for et spill med ekstremt høyt tempo, offensivt forsvar og en underholdende håndball med rom for det lille ekstra fra enkeltspillere. Utvikling av enkeltspilleres ferdigheter prioriteres på aldersbestemte lag. Spillerne skal stimuleres til å ta ansvar for egen læring og utvikling. Skadeforebygging Bravo HK har en målsetting om null skade på utøvere - dvs. skader som medfører treningsog/eller kampfravær. Dette skal gjøres ved forebyggende trening og tilpasning av trenings- og kampbelastning. Lokalt forankret Bidra til at lokale spillere får muligheten til å bli god fra nord. Utvikle spillere som kan hevde seg i et allnorsk perspektiv, enten på et fremtidig allnorsk Bravo-lag, eller for andre klubber på et høyere nivå når spillerne er ferdig med videregående skoler. Styret i Bravo HK Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse 4. Representere idrettslaget utad.

3 Kontaktinformasjon 2013/2014 Postadresse: Bravo HK Postboks Tromsø E-post: Verv/ansvarlig for Navn Telefon E-post Leder Barbro Johansen Nestleder Magne Hansen Sportslig leder Økonomiansvarlig Hans-Are Nilsen Dommeransvarlig Barbro Johansen Leder Jenter i Skuddet (JIS) Henriette Jensen Leder Herre Asgeir Kaldhol Leder Yngres/Allidrett Nina R. Sørensen Terminlisteansvarlig Magne Hansen Økonomiansvarlig Transportansvarlig Hans-Are Nilsen Lotteriansvarlig, dugnad og politiattester Barbro Johansen Sekretær Hans-Are Nilsen Arrangementsansvarlig Bjørn Sommervik Lill Tone Olsen Håndballskoleansvarlig Nina R. Sørensen Bravo Høst Cup (klubbens egen turnering) Styrets kontaktperson for foreldrekontakter Barbro Johansen Nina R. Sørensen Ungdomsrepresentant Ingvild Johansen Marked/utstyr Umbro Per Johansen

4 Lagenes hovedtrenere, foreldrekontakt og evt. oppmenn 2013/2014 Treningsgruppe Spill/serie Ansvarlig/trener Telefon Foreldrekontakt/opp men Allidrett leder Nina R. Sørensen Gutter 2007 Børge Lorentsen Lars Tore Johnsen Jenter 2007 Allidrett Sara Richardsen Hege Eriksen Jenter 2006 Gutter 2005/2006 Bjørn-E. Sareliussen Jenter 2005 Mini Ina Sørum Marit Lorentzen Tuva Thoresen Jenter 2003/2004 J10 + mix Ofelia Duarte Anniken Rasmussen Jenter 2002 J11 Kristin Thrane Eirik Hauan Jenter 2001 J12 Nina R. Sørensen Jenter 1999/2000 J14 Bengt Thoresen Jenter 1997/1998 J16 Thor Arne Hansen Damer Eirik Engelsen Thomas Hay Damer 2 Maria Oppegård Gutter 2004 G10 + Mix Aslak Sokki Gutter 2002/03 G12 2 Vanja Stefanakk Terje Stefanakk Gutter 2001 G12 Odd Harald Eriksen Gutter 2000 G14 + G14 3 Gutter 1999 G14 2 Gutter 1997/98 G16/G18 Barbro Johansen Thomas Hay Lars Hagfors Ann Karin Westby Herre Håvard Hamnes Cathrine M Eliassen Mette Tøllefsen Elisabeth Iversen Ingvar Keskitalo Mette Tøllefsen Line Strandmo Per-Christian Johansen Mette Alquist Hilde Evertsen Hanne May romskraft.no Birgit Ovesen Mai Bolsatad Linda Henriksen Asgeir Kaldhol Telefon Politiattest Alle trener, oppmenn og andre som arbeider tett opp mot spillere skal levere politiattest. Klubben plikter å legge ut hvem som har levert politiattest på nettsiden. Treningstider 2013/2014 Treningstimer blir tildelt av Tromsø Idrettsråd på vegne av kommunen. Styret fordeler timene ut til lagene etter beste skjønn. I år har vi treninger i Tromsdalshallen, på Tromstun og i Krokenhallen. Det er bra om spiller gir beskjed om de ikke kommer på trening. Trener stiller frivillig opp for deres barn. Treningene skal følge Bravos sportslige plan.

5 Utstyr til spillere Alle spillere må ha treningsklær, håndball, drikkeflaske og sko. Ute-joggeklær og refleksvest er nødvendig for de spillerne som har utetreninger. Det er viktig at spillerne har rett utstyr, sjekk ballstørrelser og lignende. Mer informasjon finner du på Vi i Bravo ønsker at alle våre medlemmer skal gå likt kledd, dette har med profilering og tilhørlighet å gjøre. Butikken Torshov Sport på Langnes er kjent med hvilke klær Bravo-medlemmene skal ha, og kan også trykk logo/navn på klærne. Bravo-medlemmer får 25 % rabatt på Umbro-klær og 10 % på andre treningsklær. Kolleksjonen finner du på vår hjemmeside - klikk deretter på «Bravo-utstyr» i menyen til venstre.

6 Foreldrekontakter og oppmenn 2013/2014 Alle lag skal ha foreldrekontakt/oppmenn klare før lag påmeldes serie neste år. Nye årskull velger sine rett etter oppstart. Navn sendes trener som videresender til ansvarlig i styret. Foreldrekontakt Foreldrekontakt skal være et bindeledd mellom styret, foreldrene, lagleder og trener. Hvem: Foreldrekontakt utnevnes av foreldre på laget våren før påmelding til seriespill. Nyetablerte lag skal velge foreldrekontakt og melde person til styret innen en måned. Foreldrekontaktens navn og telefonnummer legges ut på Bravo sin hjemmeside. Ansvar/oppgaver: Være et bindeledd mellom styret og laget, gjøre oppgaver for laget delegert av styret (nye oppgaver kan komme utover i sesongen). Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan. Jevnlig oppdatere lagslister og sende disse til Leder Yngres. Første liste skal leveres i september. Dele ut faktura for medlemskontegent (og evt. purringer). Informere foreldre om at lisens må betales fra det året barnet fyller 13 år. Organisere dugnader (med for- og etterarbeid). Tilrettelegge for et sosialt miljø utenom trening. Ha ansvar for lagets eventuelle sosiale penger. Bistå og samarbeide med lagleder. Gi tilbakemeldinger fra foreldre til styret. Om det ikke er lagleder, skal foreldrekontakt overta oppgavene rundt kamper/turneringer og utstyr for lagleder. Melde fra til styret dersom det er oppgaver som ikke er nevn og burde være kjent. Ved hjemmekamper - sørge for: At det er to personer i sekretariatet At det er rigging av hall før kamp og opprydding etterpå Påse at det er satt opp dommere til kampen. Hvis ikke, ta kontakt dommeransvarlig. Skriv ut og ta med dommerregning. Påse at kamprapport blir skrevet ut, at den blir fylt ut riktig og signert av dommerne, at kampresultatet blir ringt inn, at kamprapporten blir kopiert (kopi legges i permen i sekretariatskofferten) og at originalen blir sendt til NHF Region Nord første virkedag etter kamp. Ved bortekamper sørge for: Kontakte transportansvarlig i god tid før bortekamper for å få avklaringer mht. transport og evt. overnatting. Sørge for at det er nok voksne med på bortekamper og turneringer. Om dette ikke er tilstrekkelig avmeldes laget turen. Det skal være minimum 2 voksne per lag med på overnattingsturer. Levere oppgjørsskjema «egenandeler bortekamper og turneringer» til økonomiansvarlig snarest mulig, og senest 1 uke, etter kamp/turnering. BIDRA TIL AT DET ER MORO Å SPILLE HÅNDBALL. Mer informasjon Kamprapport: - klikk deretter på «Terminlister» i menyen til venstre. Dommerregning: - klikk deretter på «Dommere» i menyen til venstre. Lisens/forsikring: klikk deretter på «Lisens og forsikring» i menyen til venstre.

7 Lagleder/oppmann Lagleder/oppmann er trenerens forlenga arm. Hvem: Trener utnevner/velges på foreldremøte våren. Lagleders navn og telefonnummer leges ut på Bravo sin hjemmeside på ei felles liste Ansvar/oppgaver: Være et bindeledd mellom trener og laget, gjøre oppgaver for laget delegert av styret (nye oppgaver kan komme utover i sesongen). Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan og sørge for at denne blir fulgt. Samarbeide med lagets foreldrekontakt. Påse at det til enhver tid er ajourførte spillelister på laget. Sørge for at alt utstyr er i orden, og ved behov skaffe utstyr fra klubbens materialforvalter Kamper/turneringer Sammen med sportslig leder og trener påse at laget blir påmeldt til seriespill og turneringer. Sjekke terminliste for laget sammen med trener og foreldrekontakt ved sesongstart for å: Påse at kamper ikke kolliderer med skoleferier, revyer, konfirmasjon o.l. Kvalitetssikre om det er meldt på lag i to årsklasser eller to lag i samme pulje at det er ok. Bistå laget under kamper og treninger ved behov. Sørge for skriftlig beskjed til spillere og trenerne om kamptidspunkt ved både hjemme- og bortekamper. Sørge for at det kun er spilleberettigde som føres på kamprapporten og spiller kamper i regi av håndballforbundet. Lisens må betales innen 1. januar f.o.m. det året spilleren fyller 13 år. I tillegg må trenings- og medlemsavgift være betalt. Påse at alle spillere på laget har drakter. Kontakte transportansvarlig i god tid før bortekamper/turneringer for å få avklaringer mht. transport og evt. overnatting. Evt. ordne med overnatting og transport til bortekamper/turneringer. BIDRA TIL AT DET ER MORO Å SPILLE HÅNDBALL. Mer informasjon Kamprapport: - klikk deretter på «Terminlister» i menyen til venstre. Dommerregning: - klikk deretter på «Dommere» i menyen til venstre. Lisens/forsikring: klikk deretter på «Lisens og forsikring» i menyen til venstre.

8 Foreldre på tur Foreldrene som er med på bortekamper/turneringer er med for å; Ivareta barnas sikkerhet Påse at alle barn får i seg mat og drikke Påse at de er klare til kamp i rett tid Ta vare på spillernes verdisaker under kamp Påse at de dusjer etter kamp Påse at de oppfører seg Hvem: Utpekes av foreldrekontakt. Dersom oppsatte foreldre ikke kan stille må vedkommende skaffe erstatter. Dette skal av sikkerhetsvurderinger avklares med foreldrekontakt før det inngås nye avtaler. Det skal sendes e-post til alle foreldre slik at de til enhver tid vet hvem som har ansvaret for deres barn. Ansvar/oppgaver På bussen/båten Telle alle/ha kontroll at alle er med ved start og etter pauser Jevnlig sjekke at barna (og de voksne) sitter i setene med beltene på!!!!!!!! Samle inn egenandeler for transport og evt. overnatting, lage liste og gi den til foreldrekontakt når man kommer tilbake til Tromsø. Være igjen ved ankomst Tromsø og hjelpe til å rydde bussen Påse at alle spillerne er hentet - ingen barn skal stå igjen alene På overnattingsted Klargjøre klasserom - hente/levere nøkkel, rydde bort pulter og stoler (Tips: Ta bildet av klasserommet på forhånd, så vet du hvordan det skal se ut når dere forlater det) og sørge for at alle får plass til madrass og bag. Lage frokost, middag og kvelds (evt. handle inn på forhånd) og påse alle har spist og drukket i løpet av dagen NB! Allergibarn Vekke barna og få dem klar i god tid før bussavgang til hall. Påse at de har nødvendig utstyr med seg, og på seg i hallen (matpakke, drikke, skifte, joggesko, penger). I hallen Påse at alle er klar til oppvarming, varmer opp og er klar til kampstart i rett drakt/shorts. Forberede mat og påse at alle barna spiser mellom kampene. Påse at alle barna dusjer etter siste kamp Sjekke garderobe etter at sistemann er ferdig. Følge med på at alle barna har noen å være sammen med og at de oppfører seg mot hverandre, andre rydder etter seg osv.

9 Dugnad og kafédrift Alle foreldre/foresatte må bidra til fellesskapet. Dugnad er en sosial aktivitet der man treffer mange hyggelige mennesker, stifter foreldre bekjentskap med barnas nettverk og det bidrar til å skape klubbtilhørighet. Dugnader er en viktig og betydelig inntektskilde for klubben og disse inntektene bidrar til å gjøre det mulig å bygge trygge og gode oppvekstmiljø for barna våre samtidig som vi skaper aktivitet for barn i lokalmiljøet. Alle foreldre/foresatte i Bravo HK forplikter seg til dugnadsarbeid og oppfølging av barna på bortekamper og turneringer. For serieavviklingen vil det bli laget dugnadslister i starten av sesongen, spesielt for kafédriften, rigging før kamper og rydding etter kamper (hall, tribuner og garderober). Det er Yngres avdeling som har all kafédrift knyttet til seriekampene, og inntektene går uavkortet til Yngres avdeling. Foreldrekontaktene får liste over hjemmekamper og fordeler vakter på foreldre/foresatte til spillerne. Listen over kafévaktene henges opp i kaféen og legges ut på Bravos hjemmeside. Det er viktig at alle som får tildelt vakter møter opp til disse. Hvis man ikke kan møte er man selv ansvarlig for å bytte vakten med en annen. Ved bytte av vakter må dette meldes til foreldrekontakten (med navn og nummer på den som har overtatt vakta). Det vil også være en del felles dugnader i form av varetellinger, utdeling av reklame osv. som enkelte må delta på gjennom sesongen. Seriekamper og turneringer Serieoppsettet er som oftest klart rett før sesongen starter, og det endres en god del underveis pga. omberamminger og at lag trekkes. Spiller/foreldre/foresatte må derfor jevnlig sjekke klubbdagboka på Norges Håndballforbund Region Nord sin hjemmeside for å holde seg oppdatert. Det ligger lenke til denne siden på - klikk på «Klubbdagboka» i menyen til venstre. Trenere og oppmenn vil informere snarest ved endringer. Ved bortekamper vil det være behov for at voksne er med på turen, hvor mange bestemmes av trener og oppmann. Om det ikke er nok voksne med på turer, vil det i verste fall medføre at laget må trekkes fra videre seriespill og eventuelt turneringer. Det er også viktig at dette fordeles mellom alle foreldrene, og at det ikke blir de samme som må stille hver gang. Ved hjemmekamper stiller hjemmelaget med 2 personer (foreldre/foresatte) til sekretariatet. Opplæring vil bli gitt ved behov.

10 Treningsavgift, medlemskontingent, lisens og egenandel Treningsavgifter for sesongen 2013/2014 Allidrett kr 1 000,- Øvrige aldergrupper opp t.o.m. J/G 10 kr 1 000,- J/G 11, J/G 12, J/G 14 kr 1 700,- J/G 15, J/G 16 kr 2 000,- J/G 18 og seniorlag kr 2 400,- Veteran (ink, medlemskontegent) kr 600,- Søskenrabatten er 50 % fra søsken nr. 2. Rabatten regnes på treningsavgiften for søsken nr. 2, 3 osv. til fylte 19 år. Den eldste betaler full treningsavgift. Treningsavgiften faktureres i september/oktober. Medlemskontingent Medlemskontingenten er på kr 400,- per år for alle medlemmer i klubben. Dette gjelder både aktive medlemmer (spillere/trenere) og passive medlemmer (foreldre/foresatte og støttemedlemmer). Alle spillere, trenere, oppmenn/kvinner og foreldrekontakter må betale kontingent. Øvrige foreldre og tanter/onkler, besteforeldre og andre kan være støttemedlemmer i klubben, og vil da bidra til barn og ungdoms oppvekstvilkår, samt at de har stemmerett på klubbens årsmøte. Det er viktig at treningsavgiften og medlemskontingenten blir betalt ved forfall. Klubben kan utestenge de som ikke betaler. Klubben betaler medlemskontingent for trenere, foreldrekontakter og styret. Lisens Alle spillere over 13 år må betale lisens. Alle spillere som blir 13 år 2014 må betale lisens fra 1. januar Spillere vil få kid og kontonummer tilsendt i desember. Barna er ikke spilleberettiget og vil ikke få delta i noen kampaktivitet dersom lisensen ikke er betalt. Klubben betaler lisens for trener (han/hun må ha lisens for å lede laget i kamp). Egenandel reise Ved reiser til bortekamper og turneringer utenbys er det nødvendig med en egenandel per spiller. For sesongen 2013/2014 er denne satt til kr 100,- for transport ifm. dagsturer og kr 300,- for transport og overnatting ifm. Reiser med overnatting. Bravo kjøpte i juli 2012 egen buss, og denne benyttes i så stor grad som mulig ved kamper og turneringer utenbys. Takket være en håndfull foreldre, som vedlikeholder og kjører bussen gratis, bidrar dette til at egenandelene ved reiser kan holdes på et lavere nivå enn hvis vi måtte leie buss og sjåfør. I tillegg vil det kreves inn egenandeler for felles måltider på turene. Dette organiserer det enkelte lag og de voksne som er med på turen. Hvis det er flere lag på samme tur, oppfordrer vi lagene til å samarbeide om innkjøp så langt det er praktisk mulig. Barna må selv ha med mat, eller penger til mat. Foreldrekontakt skal sørge for at oppgjørsskjema blir skrevet og levert, samt at pengene blir satt inn på klubbens konto.

11 BRAVO HK. OPPGJØR EGENANDELER BORTEKAMPER OG TURNERINGER Kamptype: Dato: 17, Kampsted: Lag: Transport: Overnatting: Seriespill 100 kr per barn, turnering 300 kr per barn, mat og lommepenger må barna stå for selv INNTEKTER: Lag/spiller: Sum egenandeler Antall spillere: Egenandel: Sum: DOKUMENTERTE UTGIFTER: (kun godkjente utgifter som: drivstoff leiebil, overnatting skole etc.) Sum utgifter: REST OVERFØRES BRAVO HK. KONTO kr. Levert/dato Vedlegg kvitteringer utgifter: Ingen Dette skjema samt tilhørende kvitteringer sendes innen 7 dager til: eller: Bravo HK, postboks 5041, 9283 Tromsø Dato og sign. mottaker egenandeler: - - -

12 Det handler om respekt, ikke sant? Positivt foreldreengasjement er viktig for håndballen generelt og for ungene spesielt. Foreldre/foresatte til barna på allidrett skal være i hallen under treningene. Det er fint om du spør om treninga var gøy, og at du bemerker positiv utvikling osv. Foreldrevettregler Møt opp på kamper barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen Gi oppmuntring i både medgang og motgang - ikke gi kritikk Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap Støtt dommeren ikke kritiser dommeravgjørelser Respekter lagleders bruk av spillere Vis respekt for det arbeidet klubben gjør - tilby din hjelp Husk at det er barnet ditt som spiller håndball - ikke du

13 Innmeldingsskjema Som ny i klubben er det viktig at vi har all nødvendig informasjon om spilleren og kontaktinformasjon til foreldre/foresatte. Skriv ut skjemaet, fyll det ut og lever til trener eller oppmann. Om du slutter i Bravo HK skal det gis skriftlig melding om dette på e-post til Navn ny spiller: Fødselsdato: Lag: Spillers e-post: Postadresse: Postnummer og sted: Spillers mobil: Mors navn: Mors e-post: Mors mobil/telefon: Fars navn: Fars e-post: Fars mobil/telefon: Evt. andre opplysninger

14 Grasrotandelen Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som er registrert spiller kan velge et lag/en forening som du ønsker å støtte din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å velge Bravo HK som din Grasrotmottaker! Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til din Grasrotmottaker (gjelder ikke Extra og Flax). Grasrotandelen går ikke ut over innsatsen eller premien din du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tippings spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær eller du kan bestille det på Mer informasjon finner du på Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelen genererer for Bravo HK. Du kan tilknytte oss på følgende måter: 1. Hos kommisjonæren: Ta med spillerkortet ditt og Bravo HKs organisasjonsnummer ( ). 2. På internett: Du må ha spillerkort og kortleser. 3. Via SMS: Send kodeord GRASROTANDELEN til 2020 (tjenesten er gratis). 4. På Norsk Tippings mobilspill: Start Mobilspill og velg "Grasrotandelen-symbolet". Dersom du ikke har Mobilspill, kan du laste ned dette ved å sende SPILL til Få Bravo-kortet Nå kan du få favorittlaget, BRAVO, som motiv på Visa-kortet ditt. Hos Sparebank1 Nord-Norge kan du selv velge motiv til Visa-kortet ditt. Blant motivene du kan velge mellom har vi også et eget BRAVO-motiv. For mer informasjon, se - og klikk deretter på «Parternavtaler» i menyen til venstre.

15 Få gunstige lånebetingelser og bidra til ekstra inntekter for Bravo Sparebank 1 Nord-Norge har til denne sesongen forlenget sitt samarbeid med Bravo HK. Det kan gi deg gode låne-betingelser - og klubben gode inntekter. Sparebanken Nord-Norge har samarbeidet med Bravo siden Begge parter har vært innstilt på et langvarig forretningsmessig samarbeid - blant annet med mål om å utvikle Bravo i et fremtidig allnorsk perspektiv. Avtalen gir Bravo et hyggelig grunnbeløp, men også mulighet til å tjene ytterligere nyttige midler. Det kan skje gjennom at klubbens medlemmer blir kunder i Sparebank1 Nord-Norge, og gjennom lån i banken bidrar med penger til Bravo. For hver million i lån, vil kr tilfalle klubben (begrenset til kr per kunde). Klubben har ingen forpliktelser knyttet til dette, annet enn å oppfordre klubbens medlemmer, familier, venner og kjente til å vurdere Sparebank1 Nord-Norge som en konkurransedyktig og seriøs aktør i markedet. Et tilbud, og en vurdering av egen økonomi, vil være helt gratis for den enkelte. Banken har satt av noen av sine dyktige rådgivere som er klar til å ta imot uforpliktede henvendelser fra Bravo-medlemmer m.fl., og lover at de vil tilrettelegge for et godt og trygt forretningsmessig samarbeid. Klubbens styre oppfordrer interesserte om å benytte seg av muligheten til både å sikre seg selv gunstige lånebetingelser, men også bidra til ekstra inntekter for klubben. For mer informasjon, se og klikk deretter på «Partneravtaler» i menyen til venstre.

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint.

IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint. IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint.no 1.0 Generell informasjon fra styret. 1.1 Oversikt over medlemmene

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer