Bravo Håndballklubb. Bravo HK ønsker deg velkommen til vår klubb, du er nå en del av vår håndballklubb som ble stiftet i 1987.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bravo Håndballklubb. Bravo HK ønsker deg velkommen til vår klubb, du er nå en del av vår håndballklubb som ble stiftet i 1987."

Transkript

1 Bravo Håndballklubb Bravo Håndballklubb skal gi et moderne, lekfylt, utfordrende og spennende tilbud til utøvere, trenere, ledere, dommere og tillitsvalgte på alle nivå. Klubben skal gi et bredt, positivt og inkluderende aktivitetstilbud i nærmiljøet til barn fra 6 år og opp til seniornivå. Bravo HK ønsker deg velkommen til vår klubb, du er nå en del av vår håndballklubb som ble stiftet i Klubbens arbeid preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Bravo HK er en foreldredrevet klubb, med aktivitet tuftet på dugnadsinnsats og at foreldrene stiller opp. Klubben er helt avhengig av foreldreengasjement for å holde hjulene i gang. ALLE foreldre har en eller annen egenskap som klubben trenger i den daglige driften. Du også!

2 Sportslig målsetting Resultatmål Bravo HK skal være blant de 4 ledende håndballklubbene i region Nord. Klubben skal søke å kvalifisere seg til landsdekkende serier i aldersbestemte klasser, samt delta i turneringer med de beste lagene i landet. Spillemessig Bravo HK skal stå for et spill med ekstremt høyt tempo, offensivt forsvar og en underholdende håndball med rom for det lille ekstra fra enkeltspillere. Utvikling av enkeltspilleres ferdigheter prioriteres på aldersbestemte lag. Spillerne skal stimuleres til å ta ansvar for egen læring og utvikling. Skadeforebygging Bravo HK har en målsetting om null skade på utøvere - dvs. skader som medfører treningsog/eller kampfravær. Dette skal gjøres ved forebyggende trening og tilpasning av trenings- og kampbelastning. Lokalt forankret Bidra til at lokale spillere får muligheten til å bli god fra nord. Utvikle spillere som kan hevde seg i et allnorsk perspektiv, enten på et fremtidig allnorsk Bravo-lag, eller for andre klubber på et høyere nivå når spillerne er ferdig med videregående skoler. Styret i Bravo HK Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse 4. Representere idrettslaget utad.

3 Kontaktinformasjon 2013/2014 Postadresse: Bravo HK Postboks Tromsø E-post: Verv/ansvarlig for Navn Telefon E-post Leder Barbro Johansen Nestleder Magne Hansen Sportslig leder Økonomiansvarlig Hans-Are Nilsen Dommeransvarlig Barbro Johansen Leder Jenter i Skuddet (JIS) Henriette Jensen Leder Herre Asgeir Kaldhol Leder Yngres/Allidrett Nina R. Sørensen Terminlisteansvarlig Magne Hansen Økonomiansvarlig Transportansvarlig Hans-Are Nilsen Lotteriansvarlig, dugnad og politiattester Barbro Johansen Sekretær Hans-Are Nilsen Arrangementsansvarlig Bjørn Sommervik Lill Tone Olsen Håndballskoleansvarlig Nina R. Sørensen Bravo Høst Cup (klubbens egen turnering) Styrets kontaktperson for foreldrekontakter Barbro Johansen Nina R. Sørensen Ungdomsrepresentant Ingvild Johansen Marked/utstyr Umbro Per Johansen

4 Lagenes hovedtrenere, foreldrekontakt og evt. oppmenn 2013/2014 Treningsgruppe Spill/serie Ansvarlig/trener Telefon Foreldrekontakt/opp men Allidrett leder Nina R. Sørensen Gutter 2007 Børge Lorentsen Lars Tore Johnsen Jenter 2007 Allidrett Sara Richardsen Hege Eriksen Jenter 2006 Gutter 2005/2006 Bjørn-E. Sareliussen Jenter 2005 Mini Ina Sørum Marit Lorentzen Tuva Thoresen Jenter 2003/2004 J10 + mix Ofelia Duarte Anniken Rasmussen Jenter 2002 J11 Kristin Thrane Eirik Hauan Jenter 2001 J12 Nina R. Sørensen Jenter 1999/2000 J14 Bengt Thoresen Jenter 1997/1998 J16 Thor Arne Hansen Damer Eirik Engelsen Thomas Hay Damer 2 Maria Oppegård Gutter 2004 G10 + Mix Aslak Sokki Gutter 2002/03 G12 2 Vanja Stefanakk Terje Stefanakk Gutter 2001 G12 Odd Harald Eriksen Gutter 2000 G14 + G14 3 Gutter 1999 G14 2 Gutter 1997/98 G16/G18 Barbro Johansen Thomas Hay Lars Hagfors Ann Karin Westby Herre Håvard Hamnes Cathrine M Eliassen Mette Tøllefsen Elisabeth Iversen Ingvar Keskitalo Mette Tøllefsen Line Strandmo Per-Christian Johansen Mette Alquist Hilde Evertsen Hanne May romskraft.no Birgit Ovesen Mai Bolsatad Linda Henriksen Asgeir Kaldhol Telefon Politiattest Alle trener, oppmenn og andre som arbeider tett opp mot spillere skal levere politiattest. Klubben plikter å legge ut hvem som har levert politiattest på nettsiden. Treningstider 2013/2014 Treningstimer blir tildelt av Tromsø Idrettsråd på vegne av kommunen. Styret fordeler timene ut til lagene etter beste skjønn. I år har vi treninger i Tromsdalshallen, på Tromstun og i Krokenhallen. Det er bra om spiller gir beskjed om de ikke kommer på trening. Trener stiller frivillig opp for deres barn. Treningene skal følge Bravos sportslige plan.

5 Utstyr til spillere Alle spillere må ha treningsklær, håndball, drikkeflaske og sko. Ute-joggeklær og refleksvest er nødvendig for de spillerne som har utetreninger. Det er viktig at spillerne har rett utstyr, sjekk ballstørrelser og lignende. Mer informasjon finner du på Vi i Bravo ønsker at alle våre medlemmer skal gå likt kledd, dette har med profilering og tilhørlighet å gjøre. Butikken Torshov Sport på Langnes er kjent med hvilke klær Bravo-medlemmene skal ha, og kan også trykk logo/navn på klærne. Bravo-medlemmer får 25 % rabatt på Umbro-klær og 10 % på andre treningsklær. Kolleksjonen finner du på vår hjemmeside - klikk deretter på «Bravo-utstyr» i menyen til venstre.

6 Foreldrekontakter og oppmenn 2013/2014 Alle lag skal ha foreldrekontakt/oppmenn klare før lag påmeldes serie neste år. Nye årskull velger sine rett etter oppstart. Navn sendes trener som videresender til ansvarlig i styret. Foreldrekontakt Foreldrekontakt skal være et bindeledd mellom styret, foreldrene, lagleder og trener. Hvem: Foreldrekontakt utnevnes av foreldre på laget våren før påmelding til seriespill. Nyetablerte lag skal velge foreldrekontakt og melde person til styret innen en måned. Foreldrekontaktens navn og telefonnummer legges ut på Bravo sin hjemmeside. Ansvar/oppgaver: Være et bindeledd mellom styret og laget, gjøre oppgaver for laget delegert av styret (nye oppgaver kan komme utover i sesongen). Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan. Jevnlig oppdatere lagslister og sende disse til Leder Yngres. Første liste skal leveres i september. Dele ut faktura for medlemskontegent (og evt. purringer). Informere foreldre om at lisens må betales fra det året barnet fyller 13 år. Organisere dugnader (med for- og etterarbeid). Tilrettelegge for et sosialt miljø utenom trening. Ha ansvar for lagets eventuelle sosiale penger. Bistå og samarbeide med lagleder. Gi tilbakemeldinger fra foreldre til styret. Om det ikke er lagleder, skal foreldrekontakt overta oppgavene rundt kamper/turneringer og utstyr for lagleder. Melde fra til styret dersom det er oppgaver som ikke er nevn og burde være kjent. Ved hjemmekamper - sørge for: At det er to personer i sekretariatet At det er rigging av hall før kamp og opprydding etterpå Påse at det er satt opp dommere til kampen. Hvis ikke, ta kontakt dommeransvarlig. Skriv ut og ta med dommerregning. Påse at kamprapport blir skrevet ut, at den blir fylt ut riktig og signert av dommerne, at kampresultatet blir ringt inn, at kamprapporten blir kopiert (kopi legges i permen i sekretariatskofferten) og at originalen blir sendt til NHF Region Nord første virkedag etter kamp. Ved bortekamper sørge for: Kontakte transportansvarlig i god tid før bortekamper for å få avklaringer mht. transport og evt. overnatting. Sørge for at det er nok voksne med på bortekamper og turneringer. Om dette ikke er tilstrekkelig avmeldes laget turen. Det skal være minimum 2 voksne per lag med på overnattingsturer. Levere oppgjørsskjema «egenandeler bortekamper og turneringer» til økonomiansvarlig snarest mulig, og senest 1 uke, etter kamp/turnering. BIDRA TIL AT DET ER MORO Å SPILLE HÅNDBALL. Mer informasjon Kamprapport: - klikk deretter på «Terminlister» i menyen til venstre. Dommerregning: - klikk deretter på «Dommere» i menyen til venstre. Lisens/forsikring: klikk deretter på «Lisens og forsikring» i menyen til venstre.

7 Lagleder/oppmann Lagleder/oppmann er trenerens forlenga arm. Hvem: Trener utnevner/velges på foreldremøte våren. Lagleders navn og telefonnummer leges ut på Bravo sin hjemmeside på ei felles liste Ansvar/oppgaver: Være et bindeledd mellom trener og laget, gjøre oppgaver for laget delegert av styret (nye oppgaver kan komme utover i sesongen). Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan og sørge for at denne blir fulgt. Samarbeide med lagets foreldrekontakt. Påse at det til enhver tid er ajourførte spillelister på laget. Sørge for at alt utstyr er i orden, og ved behov skaffe utstyr fra klubbens materialforvalter Kamper/turneringer Sammen med sportslig leder og trener påse at laget blir påmeldt til seriespill og turneringer. Sjekke terminliste for laget sammen med trener og foreldrekontakt ved sesongstart for å: Påse at kamper ikke kolliderer med skoleferier, revyer, konfirmasjon o.l. Kvalitetssikre om det er meldt på lag i to årsklasser eller to lag i samme pulje at det er ok. Bistå laget under kamper og treninger ved behov. Sørge for skriftlig beskjed til spillere og trenerne om kamptidspunkt ved både hjemme- og bortekamper. Sørge for at det kun er spilleberettigde som føres på kamprapporten og spiller kamper i regi av håndballforbundet. Lisens må betales innen 1. januar f.o.m. det året spilleren fyller 13 år. I tillegg må trenings- og medlemsavgift være betalt. Påse at alle spillere på laget har drakter. Kontakte transportansvarlig i god tid før bortekamper/turneringer for å få avklaringer mht. transport og evt. overnatting. Evt. ordne med overnatting og transport til bortekamper/turneringer. BIDRA TIL AT DET ER MORO Å SPILLE HÅNDBALL. Mer informasjon Kamprapport: - klikk deretter på «Terminlister» i menyen til venstre. Dommerregning: - klikk deretter på «Dommere» i menyen til venstre. Lisens/forsikring: klikk deretter på «Lisens og forsikring» i menyen til venstre.

8 Foreldre på tur Foreldrene som er med på bortekamper/turneringer er med for å; Ivareta barnas sikkerhet Påse at alle barn får i seg mat og drikke Påse at de er klare til kamp i rett tid Ta vare på spillernes verdisaker under kamp Påse at de dusjer etter kamp Påse at de oppfører seg Hvem: Utpekes av foreldrekontakt. Dersom oppsatte foreldre ikke kan stille må vedkommende skaffe erstatter. Dette skal av sikkerhetsvurderinger avklares med foreldrekontakt før det inngås nye avtaler. Det skal sendes e-post til alle foreldre slik at de til enhver tid vet hvem som har ansvaret for deres barn. Ansvar/oppgaver På bussen/båten Telle alle/ha kontroll at alle er med ved start og etter pauser Jevnlig sjekke at barna (og de voksne) sitter i setene med beltene på!!!!!!!! Samle inn egenandeler for transport og evt. overnatting, lage liste og gi den til foreldrekontakt når man kommer tilbake til Tromsø. Være igjen ved ankomst Tromsø og hjelpe til å rydde bussen Påse at alle spillerne er hentet - ingen barn skal stå igjen alene På overnattingsted Klargjøre klasserom - hente/levere nøkkel, rydde bort pulter og stoler (Tips: Ta bildet av klasserommet på forhånd, så vet du hvordan det skal se ut når dere forlater det) og sørge for at alle får plass til madrass og bag. Lage frokost, middag og kvelds (evt. handle inn på forhånd) og påse alle har spist og drukket i løpet av dagen NB! Allergibarn Vekke barna og få dem klar i god tid før bussavgang til hall. Påse at de har nødvendig utstyr med seg, og på seg i hallen (matpakke, drikke, skifte, joggesko, penger). I hallen Påse at alle er klar til oppvarming, varmer opp og er klar til kampstart i rett drakt/shorts. Forberede mat og påse at alle barna spiser mellom kampene. Påse at alle barna dusjer etter siste kamp Sjekke garderobe etter at sistemann er ferdig. Følge med på at alle barna har noen å være sammen med og at de oppfører seg mot hverandre, andre rydder etter seg osv.

9 Dugnad og kafédrift Alle foreldre/foresatte må bidra til fellesskapet. Dugnad er en sosial aktivitet der man treffer mange hyggelige mennesker, stifter foreldre bekjentskap med barnas nettverk og det bidrar til å skape klubbtilhørighet. Dugnader er en viktig og betydelig inntektskilde for klubben og disse inntektene bidrar til å gjøre det mulig å bygge trygge og gode oppvekstmiljø for barna våre samtidig som vi skaper aktivitet for barn i lokalmiljøet. Alle foreldre/foresatte i Bravo HK forplikter seg til dugnadsarbeid og oppfølging av barna på bortekamper og turneringer. For serieavviklingen vil det bli laget dugnadslister i starten av sesongen, spesielt for kafédriften, rigging før kamper og rydding etter kamper (hall, tribuner og garderober). Det er Yngres avdeling som har all kafédrift knyttet til seriekampene, og inntektene går uavkortet til Yngres avdeling. Foreldrekontaktene får liste over hjemmekamper og fordeler vakter på foreldre/foresatte til spillerne. Listen over kafévaktene henges opp i kaféen og legges ut på Bravos hjemmeside. Det er viktig at alle som får tildelt vakter møter opp til disse. Hvis man ikke kan møte er man selv ansvarlig for å bytte vakten med en annen. Ved bytte av vakter må dette meldes til foreldrekontakten (med navn og nummer på den som har overtatt vakta). Det vil også være en del felles dugnader i form av varetellinger, utdeling av reklame osv. som enkelte må delta på gjennom sesongen. Seriekamper og turneringer Serieoppsettet er som oftest klart rett før sesongen starter, og det endres en god del underveis pga. omberamminger og at lag trekkes. Spiller/foreldre/foresatte må derfor jevnlig sjekke klubbdagboka på Norges Håndballforbund Region Nord sin hjemmeside for å holde seg oppdatert. Det ligger lenke til denne siden på - klikk på «Klubbdagboka» i menyen til venstre. Trenere og oppmenn vil informere snarest ved endringer. Ved bortekamper vil det være behov for at voksne er med på turen, hvor mange bestemmes av trener og oppmann. Om det ikke er nok voksne med på turer, vil det i verste fall medføre at laget må trekkes fra videre seriespill og eventuelt turneringer. Det er også viktig at dette fordeles mellom alle foreldrene, og at det ikke blir de samme som må stille hver gang. Ved hjemmekamper stiller hjemmelaget med 2 personer (foreldre/foresatte) til sekretariatet. Opplæring vil bli gitt ved behov.

10 Treningsavgift, medlemskontingent, lisens og egenandel Treningsavgifter for sesongen 2013/2014 Allidrett kr 1 000,- Øvrige aldergrupper opp t.o.m. J/G 10 kr 1 000,- J/G 11, J/G 12, J/G 14 kr 1 700,- J/G 15, J/G 16 kr 2 000,- J/G 18 og seniorlag kr 2 400,- Veteran (ink, medlemskontegent) kr 600,- Søskenrabatten er 50 % fra søsken nr. 2. Rabatten regnes på treningsavgiften for søsken nr. 2, 3 osv. til fylte 19 år. Den eldste betaler full treningsavgift. Treningsavgiften faktureres i september/oktober. Medlemskontingent Medlemskontingenten er på kr 400,- per år for alle medlemmer i klubben. Dette gjelder både aktive medlemmer (spillere/trenere) og passive medlemmer (foreldre/foresatte og støttemedlemmer). Alle spillere, trenere, oppmenn/kvinner og foreldrekontakter må betale kontingent. Øvrige foreldre og tanter/onkler, besteforeldre og andre kan være støttemedlemmer i klubben, og vil da bidra til barn og ungdoms oppvekstvilkår, samt at de har stemmerett på klubbens årsmøte. Det er viktig at treningsavgiften og medlemskontingenten blir betalt ved forfall. Klubben kan utestenge de som ikke betaler. Klubben betaler medlemskontingent for trenere, foreldrekontakter og styret. Lisens Alle spillere over 13 år må betale lisens. Alle spillere som blir 13 år 2014 må betale lisens fra 1. januar Spillere vil få kid og kontonummer tilsendt i desember. Barna er ikke spilleberettiget og vil ikke få delta i noen kampaktivitet dersom lisensen ikke er betalt. Klubben betaler lisens for trener (han/hun må ha lisens for å lede laget i kamp). Egenandel reise Ved reiser til bortekamper og turneringer utenbys er det nødvendig med en egenandel per spiller. For sesongen 2013/2014 er denne satt til kr 100,- for transport ifm. dagsturer og kr 300,- for transport og overnatting ifm. Reiser med overnatting. Bravo kjøpte i juli 2012 egen buss, og denne benyttes i så stor grad som mulig ved kamper og turneringer utenbys. Takket være en håndfull foreldre, som vedlikeholder og kjører bussen gratis, bidrar dette til at egenandelene ved reiser kan holdes på et lavere nivå enn hvis vi måtte leie buss og sjåfør. I tillegg vil det kreves inn egenandeler for felles måltider på turene. Dette organiserer det enkelte lag og de voksne som er med på turen. Hvis det er flere lag på samme tur, oppfordrer vi lagene til å samarbeide om innkjøp så langt det er praktisk mulig. Barna må selv ha med mat, eller penger til mat. Foreldrekontakt skal sørge for at oppgjørsskjema blir skrevet og levert, samt at pengene blir satt inn på klubbens konto.

11 BRAVO HK. OPPGJØR EGENANDELER BORTEKAMPER OG TURNERINGER Kamptype: Dato: 17, Kampsted: Lag: Transport: Overnatting: Seriespill 100 kr per barn, turnering 300 kr per barn, mat og lommepenger må barna stå for selv INNTEKTER: Lag/spiller: Sum egenandeler Antall spillere: Egenandel: Sum: DOKUMENTERTE UTGIFTER: (kun godkjente utgifter som: drivstoff leiebil, overnatting skole etc.) Sum utgifter: REST OVERFØRES BRAVO HK. KONTO kr. Levert/dato Vedlegg kvitteringer utgifter: Ingen Dette skjema samt tilhørende kvitteringer sendes innen 7 dager til: eller: Bravo HK, postboks 5041, 9283 Tromsø Dato og sign. mottaker egenandeler: - - -

12 Det handler om respekt, ikke sant? Positivt foreldreengasjement er viktig for håndballen generelt og for ungene spesielt. Foreldre/foresatte til barna på allidrett skal være i hallen under treningene. Det er fint om du spør om treninga var gøy, og at du bemerker positiv utvikling osv. Foreldrevettregler Møt opp på kamper barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen Gi oppmuntring i både medgang og motgang - ikke gi kritikk Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap Støtt dommeren ikke kritiser dommeravgjørelser Respekter lagleders bruk av spillere Vis respekt for det arbeidet klubben gjør - tilby din hjelp Husk at det er barnet ditt som spiller håndball - ikke du

13 Innmeldingsskjema Som ny i klubben er det viktig at vi har all nødvendig informasjon om spilleren og kontaktinformasjon til foreldre/foresatte. Skriv ut skjemaet, fyll det ut og lever til trener eller oppmann. Om du slutter i Bravo HK skal det gis skriftlig melding om dette på e-post til Navn ny spiller: Fødselsdato: Lag: Spillers e-post: Postadresse: Postnummer og sted: Spillers mobil: Mors navn: Mors e-post: Mors mobil/telefon: Fars navn: Fars e-post: Fars mobil/telefon: Evt. andre opplysninger

14 Grasrotandelen Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som er registrert spiller kan velge et lag/en forening som du ønsker å støtte din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å velge Bravo HK som din Grasrotmottaker! Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til din Grasrotmottaker (gjelder ikke Extra og Flax). Grasrotandelen går ikke ut over innsatsen eller premien din du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tippings spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær eller du kan bestille det på Mer informasjon finner du på Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelen genererer for Bravo HK. Du kan tilknytte oss på følgende måter: 1. Hos kommisjonæren: Ta med spillerkortet ditt og Bravo HKs organisasjonsnummer ( ). 2. På internett: Du må ha spillerkort og kortleser. 3. Via SMS: Send kodeord GRASROTANDELEN til 2020 (tjenesten er gratis). 4. På Norsk Tippings mobilspill: Start Mobilspill og velg "Grasrotandelen-symbolet". Dersom du ikke har Mobilspill, kan du laste ned dette ved å sende SPILL til Få Bravo-kortet Nå kan du få favorittlaget, BRAVO, som motiv på Visa-kortet ditt. Hos Sparebank1 Nord-Norge kan du selv velge motiv til Visa-kortet ditt. Blant motivene du kan velge mellom har vi også et eget BRAVO-motiv. For mer informasjon, se - og klikk deretter på «Parternavtaler» i menyen til venstre.

15 Få gunstige lånebetingelser og bidra til ekstra inntekter for Bravo Sparebank 1 Nord-Norge har til denne sesongen forlenget sitt samarbeid med Bravo HK. Det kan gi deg gode låne-betingelser - og klubben gode inntekter. Sparebanken Nord-Norge har samarbeidet med Bravo siden Begge parter har vært innstilt på et langvarig forretningsmessig samarbeid - blant annet med mål om å utvikle Bravo i et fremtidig allnorsk perspektiv. Avtalen gir Bravo et hyggelig grunnbeløp, men også mulighet til å tjene ytterligere nyttige midler. Det kan skje gjennom at klubbens medlemmer blir kunder i Sparebank1 Nord-Norge, og gjennom lån i banken bidrar med penger til Bravo. For hver million i lån, vil kr tilfalle klubben (begrenset til kr per kunde). Klubben har ingen forpliktelser knyttet til dette, annet enn å oppfordre klubbens medlemmer, familier, venner og kjente til å vurdere Sparebank1 Nord-Norge som en konkurransedyktig og seriøs aktør i markedet. Et tilbud, og en vurdering av egen økonomi, vil være helt gratis for den enkelte. Banken har satt av noen av sine dyktige rådgivere som er klar til å ta imot uforpliktede henvendelser fra Bravo-medlemmer m.fl., og lover at de vil tilrettelegge for et godt og trygt forretningsmessig samarbeid. Klubbens styre oppfordrer interesserte om å benytte seg av muligheten til både å sikre seg selv gunstige lånebetingelser, men også bidra til ekstra inntekter for klubben. For mer informasjon, se og klikk deretter på «Partneravtaler» i menyen til venstre.

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 Samhold Mangfold Utvikling Glede Fakta om klubben Sørlandets største idrettsklubb 2500 medlemmer 400 voksne ledere og trenere Norges største håndballklubb 85 lag

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER Asker IBK s farger er røde trøyer med sorte shorts og sorte strømper. Reservedrakter er sorte og disse brukes sammen med den sorte shortsen og sorte strømpene.

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup

Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup Tromsø håndballklubb har gleden av å invitere til nok ei Nyttårsturnering Nyttårsturneringa har lang tradisjon og er vel kjent som en ledende håndballfest i

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år - serien 2013/2014 Invitasjon Sluttspill J/G 16 år Trondheim Spektrum 04.-06. april 2014 TrønderEnergi-serien Sluttspill Jenter og Gutter 14 år 2 scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Saker: Lagene Sportsplan og holdninger Treningstider og seriekamper Dommere Turneringer og fotballskole Utstyr og drakter

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige Velko mmen til Håndballgruppen I Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige organisasjonen på Romsås. Vi håper medlemskapet blir til like stor glede for

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Spillmeny Klikk for å redigere NHF Region Vest Sesongen 2011/12 Klikk for å redigere Klikk for å redigere under i malen Klikk for å redigere SESONGEN 2011/12 Sesongstart planlegges i uke 35 i 2011. Noen

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett 11.09.14 Ca. 650 medlemmer Fotball Håndball Ski Allidrett Bredde og kvalitet: Flest mulig lengst mulig Lag i alle aldersklasser Målet er å utvikle: Det sportslige tilbudet, også for spillere med ambisjoner.

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingenh

Orkanger IF håndballavdelingenh Orkanger IF håndballavdelingenh TRENER-/LAGLEDER /LAGLEDER-/DOMMERMØTE 14.DESEMBER 2009 Mini: ca.60 spillere 9 aldersbestemte lag 1 seniorlag Totalt ca.220 spillere 50 personer i ulike verv Inntektssiden

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva A-B-C...light for Trener/Oppmann Regionseriene Region Øst J/G 9-Senior Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva som er rett og galt i forbindelse med avvikling av regionseriekamper.

Detaljer

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått Vedr: møte J98 Høst 2008 Deltagere: og trenere Sted: Møterom 2.etage Alliansehallen Kopi til: Dato/kl: 07.10.07 kl. 19.15-20.00 Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat

Detaljer

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013 Forus FGI Fotball SIDE 1 AV 8 Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25 oktober 27 oktober 2013 Program og retningslinjer 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer for

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk Arrangørhåndbok Håndball for alle Sesongen 2014/2015 FOTO: Knut A Maråk ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt våre kamper, og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Velkommen til trenermøte

Velkommen til trenermøte Velkommen til trenermøte 12.09.2017 SIL Idrettskole Barn: 5-10 år Eget styre med 6 medlemmer og representant i Hovedstyret SIL Ca 200 medlemmer Aldersgruppe 5-10 år (oppstart året før skolestart) Treninger

Detaljer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Årlig handlingsplan i eget dokument 31.8.2016 2.0 1 av 9 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Visjon... 3 1.2 Hovedmål... 3 1.3 Etiske retningslinjer... 3

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Innledning og bakgrunn Den enkelte klubb er ansvarlig for å arrangere hjemmekampene sine i egen hall. Hjemmearrangementer er en viktig inntektskilde for håndballgruppen

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Alta IF Fotball Verdier Raushet: Humør: Målrettet: Visjon Merkeløfte Slagord

Alta IF Fotball Verdier Raushet: Humør: Målrettet: Visjon Merkeløfte Slagord Alta IF Fotball Verdier Alta IF Fotballs kjerneverdier er Stolthet, Raushet, Humør og Målrettet. Stolthet: Vi viser glede og entusiasme over å tilhøre idrettslaget og representere hele Finnmark. Vi er

Detaljer