INFO TIL SPILLERE OG FORESATTE /04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO TIL SPILLERE OG FORESATTE - 2003/04"

Transkript

1 FELLESSKAP, HUMØR OG UTVIKLING

2 R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes største idrettslag med ca 300 medlemmer fordelt på håndballskole, junior- og senioravdeling. Rælingen Håndballklubb har en visjon: 'Gjennom trygghet og fellesskap skal Rælingen Håndballklubb utvikle enkeltspillere og lag til gode sportslige resultater' Rammeplan for sportslig aktivitet, 7-17 år Rælingen Håndballklubb har gjennom de siste månedene utviklet en egen rammeplan for de aldersbestemte lagene i klubben. Denne tar for seg viktige tema som treningsmengde, antall kamper, resultatmål og hva det skal trenes på innen de enkelte alderstrinnene. Den definerer også sosiale mål for hvert enkelt alderstrinn. Utdrag av rammeplanen er vist på side 11. 1

3 Rælingen Håndballklubb Styre Årsmøtet som avholdes før utløpet av april, velger hvert år et styre som håndter de saker som kommer opp i løpet av sesongen. Styrets funksjonstid er fra 1. april et år til 31. mars det påfølgende år. Etter årsmøtet avholdt 10.mars 2003 gjelder følgende styresammensetning: Funksjon Person Kontaktinfo Oppgaver Leder Elin Østby Sundenga 18B 2008 Fjerdingby Mobil Nestleder Michael Strømberg Dampsagveien Lillestrøm astrazeneca.com Mobil strombergs-plast.no - Administrere klubben - Gjennomføre styremøter 1 gang pr. mnd. i håndballsesongen, og fremlegge for styret alle saker som har betydning for klubben - I samarbeid med de øvrige styremedlemmer ansvarlig for klubbens resultater, utarbeide budsjetter, oppdatere rammeplan etc - Ansvarlig for klubbens ansatte. - Utsendelse aktivitetsavgift og følge opp innbetalinger - Administrere klubben i samarbeid med leder - Ansvarlig for koordinering av senioravdeling Sekretær Kasserer Sportslig leder (1.styremedlem) Økonomileder (2.styremedlem) Arrangementsleder (3.styremedlem) 1.varamedlem 2.varamedlem 3.varamedlem 4.varamedlem 5.varamedlem Frode Sten Slynga 29 Sissel Søgård Blomsterveien 39B Frank Borghagen Blomsterveien 35D Magne Johnsen Stormyrveien 4 Kjell Pedersen Tiurveien 2B 2006 Løvenstad Unni Amundsen Smedstadveien 12A 2008 Fjerdingby Monika Nilsen Kurlandsåsen 49D 2006 Løvenstad Ole Aasgaard Åsenhagen 24E 2020 Skedsmokorset Anita Kristensen Karupveien 46 Svein H. Strømberg Skovengsveien Fjerdingby Mobil Mobil Mobil Mobil online.no Mobil Mobil powerhansen.no Mobil nordea.no Mobil Mobil hotmail.com Mobil strombergs-plast.no - Innkaller til styremøter, skriver mørereferater og distribuerer disse - Ha oversikt over alle lag, lagslister - Ha ansvar for postfordeling i avdelingen - Medlem av SU - Ansvar for klubbens regnskap og rapporterer dette ved styremøter - Følge opp trener-, oppmanns- og styre- godtgjørelser - Kontakt med regnskapsfører revisor - Medlem av økonomisk utvalg - Ansvar for at sportslig utvalg fungerer - Ansvarlig for trenere, dommere og lagenes resultater i henhold til rammeplan - Påse at alle lag har et kvalitetsmessig tilfredstillende trenertilbud - Sammen med utd.kont. sette opp en plan for å dekke utdanningsbehovet - Være trenernes og dommernes kontakt i styret på administrative spørsmål - Gjennomføre trenermøter 2-4 ganger pr. år - Ansvar for innsalg av sponsormidler, dugnader, lotterier etc.. - Leder økonomisk utvalg - Ansvar for å koordinere søknad om tider til RHKs arrangementer - Ansvar for å søke om treningstider - Ansvar for å sette opp vaktlister for tilsyn i hall og på arrangementer - Utdanning - Leder Håndballens dag - Fadderordning - Kretskontakt - Økonomisk utvalg - Informasjon Hovedoppmenn Hovedoppmenn Henning Steen Mårstien Blystadlia Lise E. Johnsen Stormyrveien 4 Tlf c2i.net Mobil online.no - Følge opp at alle lag har en oppmann som fungerer godt - Ha jevn kontakt med oppmenn i alle lag og være deres kontaktperson i styret. - Gjennomføre 2-4 oppmannsmøter pr. år. - I samarb. med øko-leder, sørge for at lagene gjennomf. dugnader, lotteri etc - Samordne Cup deltagelser - Utarbeide og utgi foreldreinfo i begynnelsen av sesongen - Delta i oppfølging av fadderordningen mot seniorlagene (samarbeid med SU) - Administrere utdeling av forb.materiell (legekofferter), drakter og treningsutstyr 2

4 Sportslig utvalg (sportslig drift) Leder Sportslig utvalg Koordinator Håndballskolen Sportslig utvikling 9-15 år Sportslig utvikling Senior Frank Borghagen Blomsterveien 35D Svein H. Strømberg Skovengveien Fjerdingby Geir Kagnes Støtterudveien Fjerdingby Marianne Aanerød Strandveien 42 Tore Aasgaard Hilton Kløfta Michael Strømberg Dampsagveien Lillestrøm Utdanningskontakt Unni Amundsen Smedstadveien 12A 2008 Fjerdingby Dommerkontakt Karianne Løck Nesåsveien Finstadjordet - Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av klubbens sportslige arbeid - Primærkontakt med styre - I samarbeid med utvalget sette opp treningstider - Ansvarlig for Håndballskolen, herunder instruktører og kontakt med skolene for rekruttering. - Ansvarlig for at målsetting følges i forhold til rammeplan på årstrinnet - Organisere overgangen fra håndballskolen til ordinære spillende lag - Ansvarlig for å holde trenermøter for årstrinnet - Administrere tildelte treningstider gjennom året for årstrinnet - Ansvarlig for å vurdere behovet for nye trenere og kompetansebehov - Ansvarlig for at målsetting følges i forhold til rammeplan på årstrinnet - Ansvarlig for å holde trenermøter for årstrinnet - Administrere tildelte treningstider gjennom året for årstrinnet - Ansvarlig for å skaffe trenere og eventuelt rekruttere spillere utenfra etter behov i samarbeid med trenere. - I samarbeid med hovedoppmenn tilrettelegge fadderordning - Ansvarlig for å holde trenermøter og rapportere fra spillermøter. - Administrere tildelte treningstider gjennom året for seniorlagene - Følge opp tilbud til trenere om videreutdanning - Følge opp tilbud til ledere og tillitsvalgte om videreutdanning - I samarbeid med dommerkontakt følge opp tilbud om videreutd. av dommere - Klubbens bindeledd til kretsen når det gjelder dommere - Rekruttere dommere - Gjennomføre dommermøter og jobbe med å motivere dommere og legge til rette for at spillere kan videreutvikle seg til dommere Økonomisk utvalg (økonomisk drift) Leder Økonomisk utvalg Medlem Medlem Medlem Medlem Magne Johnsen Stormyrveien 4 Sissel Søgård Blomsterveien 39B Anita Kristensen Karupveien 46 Hans Rune Skarsbø Rudsbergshaugen 29 - Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i ØU Koordinere budsjettarbeid Ansvarlig for samarbeid med støttegruppa Informasjon Informasjon Web-ansvarlig Informasjon Svein H. Strømberg Skovengsveien Fjerdingby Tore Aasgaard Hilton Kløfta - Ansvarlig for nyhetsbrev og info-skriv til spillere/foresatte - Samarbeide med Web-ansvarlig om utvikling av informasjon via hjemmesiden - Ansvarlig for å tilknytte seg interesserte for kontinuitet og utvikling av dette. - Ansvarlig for teknisk utvikling og vedlikehold av hjemmeside, herunder back-up - Ansvarlig for opplæring av personer tilknyttet lagene slik at disse kan legge ut informasjon - Ansvarlig for å tilknytte seg interesserte for kontinuitet og utvikling av dette. Ønsker du å sende informasjon som kan være aktuelt for send dette til 3

5 Julecup Turneringsleder Arrangementskoordinator Arrangementskoordinator Arrangementskoordinator Arrangementskoordinator Dommer koordinator Stig Verner Wesselsvei 13 Mobil Kjell Pedersen Tiurveien 2B 2006 Løvenstad Magne Johnsen Stormyrveien 4 Knut Johnsen Blystadringen 2D 2014 Blystadlia Frank Borghagen Blomsterveien 35D Karianne Løck Nesåsveien Finstadjordet - Ansvarlig for planlegging og gjennomføring Julecupen - Ansvarlig for gruppemøter og delegering av oppgaver til medlemmer, støttegruppe og foreldre - Ansvarlig for kontakt med media eller oppnevne person til denne funksjonen - I samarbeid med de 2 andre medlemmene sette opp kampprogram - Ansvarlig for premiering og deltakerprofilering - Ansvarlig for å evaluere arrangementet i etterkant og rapportere til styret - Ansvarlig gruppa fordeler oppgaver - Ansvarlig gruppa fordeler oppgaver - Ansvarlig gruppa fordeler oppgaver - Ansvarlig gruppa fordeler oppgaver - Ansvarlig for å skaffe dommere av best mulig kvalitet - Ansvarlig for dommeroppsett, informasjon og oppfølging av dette. - Ansvarlig for å sette opp turneringsjury Arrangementet Håndballdagen / presentasjonsdag Leder Koordinator Koordinator Koordinator Koordinator Unni Amundsen Smedstadveien 12A 2008 Fjerdingby Magne Johansen Stormyrveien 4 Henning Steen Mårstien Blystadlia Marianne Fekete Ragnild Jølsensvei Løvenstad Bjørn-Erik Børresen Strandveien 18 - Ansvarlig for planlegging og gjennomføring håndballdagen - Ansvarlig for gruppemøter og delegering av oppgaver til medlemmer, støttegruppe og foreldre - Ansvarlig for å evaluere arrangementet i etterkant og rapportere til styret - Assistere leder - Assistere leder - Assistere leder - Assistere leder Klubbutvikling Vi har målsetting om å etablere en uformell nettverksgruppe som skal arbeide med visjoner og ideer, gjerne med kontaktnett mot andre idretter og bedrifter. 4

6 Som spiller for lag i Rælingen Håndballklubb har du følgende forpliktelser: D u må være medlem av Rælingen Håndballklubb. Grunnkontingent koster kr.100,- for alle aldersklasser og støttemedlemmer. Som medlem vil du motta nyhetsbrev 2-4 ganger pr. sesong. I tillegg kommer du inn gratis på arrangementer i klubbens regi. For å dekke deler av kostnadene i forbindelse med trening og påmelding betaler man treningsavgift som er: Kr. 400,- Håndballskole Kr. 700,- Aldersbestemte 9-15 år Kr. 800,- Aldersbestemte år Kr ,- Senior med betalt trener Kr. 900,- Senior uten betalt trener Søskenmoderasjon kr.100,- pr. barn Foreldrene må påregne og delta på noen dugnader for å dekke opp de resterende kostnadene. Dugnadene kan være loddsalg eller annen dugnadsjobbing. Hvert enkelt lag har også sin egen økonomi i form av lagskasse som foreldrene betaler inn til for dekning av turneringer, sosiale aktiviteter, etc.. 50% av inntektene fra dugnader går til lagskassene. 5

7 Støtteapparatet for lagene S tøtteapparatet for hvert lag i Rælingen Håndballklubb består av trener, oppmann og foreldrekontakt. I henhold til rammeplanen gjelder følgende: 'Oppmann er lagets valgte hovedleder(e), og formelt trenerens nærmeste overordnede. Oppmenn og trenere er direkte underlagt styret og sportslig utvalg. Oppmenns primære ansvar er å ivareta de praktiske og utenomsportslige gjøremål i samarbeid med foreldrekontakten. Det sportslige ansvar samt laglederfunksjonen under kamp er trenerens ansvar. For sesongen ser lagoversikten med oppmenn ut som følger: Årskull Lag Oppmann Tlf e-postadresse J9-1 Margrethe Tangre J9-2 Ann-Kristin Torsteinson G9 Stig Werner J10 Bredo Sten Gundersen G10 Stig Werner J11 Gro Nymoen J12-1 Siv Edsbergløkken J12-2 Siv Edsbergløkken G12 Svein Gullerud J13 Elin Østby J14 Lise Elverøy Johnsen J16 Torill Sæby Dybvik J18+ Torill Sæby Dybvik Senior DC Unni Amundsen Senior DB Senior DA Elisabeth Pedersen Senior HB Roy Haakonsen Senior HA Kari Norum Veteran H33 H40 Thor Berg Håndballskolen har ikke egne oppmenn. Instruktørene er ansvarlige. Det skal dog søkes å velge en forelderkontakt på hver håndballskole. Fadderordning Vi skal denne sesongen etablere fadderordning hvor primært A-lagenes spillere er faddere for juniorlagene. Hvert lag skal ha 1-2 faddere som de kan invitere på treninger, kamper og sosiale arrangementer. Ordningen skal ha en egen ansvarlig, og koordineres gjennom oppmenn / hovedoppmenn. 6

8 Oppmannsinstruks Våre oppmenn spiller en meget sentral rolle som bindeledd mellom styret og hvert enkelt lag, og som organisatoriske ledere for sine lag. Instruksen for våre oppmenn, er nedfelt i vår rammeplan, og gjengis nedenfor. Instruks 1 Oppmannen er kjent med Rælingen Håndballklubbs målsetting og plikter å rette seg etter gjeldende retningslinjer 2 Oppmannen har ansvar for å arrangere spillemøter, holde kontakten med de foresatte- og for å avvikle minst to foreldremøter i løpet av sesongen 3 Det er oppmannens ansvar at økonomiske aktiviteter laget/foreldrene blir pålagt blir utført. Foresatte og spillere bør få beskjed i god tid før arbeidet skal gjøres, følgelig bør det lages oversikt / plan over de økonomiske aktiviteter. 4 Oppmannen skal lage og ajourholde liste over spillere med fødselsår/dato, adresse og telefon 5 Ved behov lages kjørelister for kjøring til/fra trening og kamper. Oppmannen har videre ansvar for å informere om og få besatt sekretariatsfunksjon under kamp. 6 I samarbeid med trener lages kamp- og treningsprogram for sesongen. Oppmannen skal så langt det er mulig være tilstede under trening og kamp. 7 Oppmannen plikter å holde styret orientert om saker av betydning for laget og utarbeider hvert år ved sesongslutt en årsberetning for laget. 8 Oppmannsfunksjonen er et tillitsverv og i prinsippet uoppsigelig i sesongen. Ved opphør av samarbeid, kan Rælingen Håndballklubb kreve tilbakelevert utlånt. materiell. 9 Tips og konkrete aksjoner a) Gjøre deg kjent med oppmannsinstruksen. b) Gjøre deg kjent med innholdet i oppmannspermen c) Gjøre deg kjent med de generelle delene av rammeplanen samt årsklassens delkapittel a) Sørg for at laget har en foreldrekontakt b) Avtal tidspunkt for spillermøter med trener, reserver møterom og gi skriftlig info til spillerne/foreldre c) Avtal tidspunkt for foreldremøte med foreldrekontakt, reserver møterom og gi skriftlig info. Til spillerne/foreldre og styret. d) Bruk oppmannskontakt ved behov a) Sørg for at alle spillere får utdelt giro for aktivitetsavgift. b) Kontrollere at spillere fra 13 år har løst håndball-lisens c) Sørg for at laget har en lagskasse/lagskonto for å dekke kostnader som ikke blir dekket av klubben (for eksempel cupdeltakelse, sos. Aktiviteter etc.) d) Organisere (sammen med foreldrekontakten) lagets (foreldrenes) deltakelse på dugnader e) Hold oversikt (for egen del) over de enkelte foreldres deltakelse. a) Fyll ut/oppdater lagsliste og send til sekretær b) Gi beskjed til oppmannskoordinator når nye spillere kommer eller ved spilleravgang. Oppdater lagsliste i samråd med oppmannskoordinator c) Sjekk at alle spillere har fylt ut Søknad om medlemsskap i Rælingen Håndballklubb d) Sjekk at lagets spillere har de foreskrevne forsikringene i orden. (Fra 13 år) a) Se til at kjørerutiner ved trening/kamp fungerer b) Hjemmelaget har sekretariat i hver kamp. Ved sesongstart (når terminlisten har kommet), fordel sekretariatsfunksjon på foreldrene, lag liste og kopier til foreldrene c) Sekretariatet betaler (kontant) dommerutgiftene, som dekkes av klubben. Oppmannen får forskudd av kasserer ved behov. a) Informer om (kopier) terminlisten til alle spillere og trenere når den kommer fra kretsen b) I samarbeide med trener lag søknad til klubben om treningstider for laget. c) Informer spillere/foreldre om tildelte treningstider og endringer d) Det er meget positivt at foreldre og oppmenn er tilstede både på treninger og kamper a) Sørg for at du som oppmann eller din foreldrekontakt deltar på oppmannsmøtene. b) Sørg for at skjema Rapport fra lagene blir utfylt innen fristen (på nyåret hvert år) c) Følg med på hjemmesiden til klubben. d) Sørge for oversikt over lagets draktsett, utlevering ved sesong start og innsamling ved sesong slutt. Formalitet 7

9 Trenere for lagene i Rælingen Håndballklubb sesongen Årskull Lag Trenere Tlf e-postadresse Håndballskole Nordby Ida Dammerud Hege Myrvold Håndballskole Fjerdingby Geir Kagnes Unni Amundsen Håndballskole Rud May Korsnes Hanne Andersen Stine Johnsen Håndballskole Løvenstad Line Skogheim Siri Skarsbø J9-1 Marianne Aanerød J9-2 (1995) Marianne Aanerød G9 Hilde Magelsen J10 Svein H. Strømberg Ellen Sæther G10 Hilde Magelsen J11 Thor Berg Tore Brandtzæg J12-1 Elisabeth Kvarme Kristin Gulbæk J12-2 Elisabeth Kvarme Kristin Gulbæk G12 Carl-Inge Ullereng J13 Ketil Moen Ref. oppmann Ref. oppmann Anette Raasok J14 Catrine Oland Jan-Erik Johnsen J16 Marit Dybvik Barkenes Karianne Løck J18+ Richard Minde Senior DC Knut Tomas Johnsen Senior DB Richard Minde Senior DA Bjørn-Erik Børresen Rune Johannessen Senior HB Senior HA Bjørn-Erik Børresen Per Espen Strømberg Veteran H33 H40 Thor Berg I Rælingen Håndballklubb har treneren det sportslige ansvaret i sitt lag. En egen stillingsinstruks for trenere er nedfelt i rammeplanen. Denne instruksen er gjengitt nedenfor. 1. Organisatorisk tilknytning Trener er direkte underlagt styret og sportslig utvalg. Faglig er trenerkoordinator den nærmeste overordnede. 2. Målsetting Treneren plikter å gjøre seg kjent med og etterleve Rælingen Håndballklubbs til en hver tid gjeldende målsetting og vedtatte retningslinjer. 3. Arbeidsoppgaver a) Trener bør lage skriftlige sesongplaner samt detaljplaner for måned /uker. Planene bør godkjennes av trenerkoordinator. b) Trener er hovedansvarlig for lagets sportslige utvikling og laglederfunksjon under kamp. c) Trener bør arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i laget, og i samarbeid med oppmann arrangere spillemøter og foreldremøter med jevne mellomrom. 4. Fravær Trener skal i utgangspunktet være tilstede ved all trenings- og kamp- aktivitet, og ved andre aktiviteter laget er involvert i. Dersom trener av spesielle grunner ikke kan være tilstede, er det treners ansvar å skaffe annen ansvarlig person og gi vedkommende detaljert program for treningsopplegg, og eventuelle notater for kampforberedelser /gjennomføring. 8

10 Foreldrevett-regler Husk at det er ditt barn og ikke du som spiller håndball Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare til din datter eller sønn Oppmuntre i både medgang og motgang - ikke gi kritikk Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser dommerens avgjørelser Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke lagleder Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap... Dersom du ikke har anledning til å overvære kampen spør da om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet Tribune med smil gir håndball med stil! 9

11 For mer informasjon se klubbens hjemmeside bl.a. - Treningstider / kamper for ditt lag - E-postadresser til alle tillitsmenn - Tilsyn- og arrangementslister med instrukser COMET SPORT AS Solheimsgt Lillestrøm Her får du kjøpt alt du trenger av håndballutstyr til meget fordelaktige priser. Med medlemsbevis fra RHK vil du få klubb-pris på alt du handler. 10

12 Rammeplan for Rælingen Håndballklubb yngres avdeling 'Formålet med å utarbeide en rammeplan for aktiviteten er å sikre spillerne et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø. Med utfordrende mener vi her et miljø som gir utviklingsmuligheter for alle spillere ut fra de forutsetninger den enkelte har. Et annet mål med rammeplanen er å gi nye trenere/oppmenn en innsikt i retningslinjer for arbeid med yngre lag. I tillegg vil dette sikre spillerne en kontinuitet i treningsarbeidet ved trener/oppmannsskifte.' 'Målsetting er å gi et positivt aktivitetstilbud i nærmiljøet. Gjennom trening, kamper og samvær på og utenfor banen utvikles individuelle ferdigheter og samspill, sportslig og sosialt. Prestasjonsjag skal ikke prege aktiviteten, alle skal gis muligheter for utvikling ut fra sine forutsetninger. Instruksjon skal preges av høy faglig standard og være lystbetont sett fra spillernes side. Yngres avdeling omfatter aldersgruppen fra 6 t.o.m. 17 år. Kravene til sportslig standard øker naturlig nok med alderen, men lagsammensetningen t.o.m. 12 år skal ikke skje etter sportslige kriterier, mulighetene skal være like for alle.' Utdrag av sportslig innhold for de forskjellige aldersklasser er gjengitt nedenfor: Alder Målvakt Teknikk forsvar Taktikk forsvar Teknikk angrep Taktikk angrep 8-10 år Utgangsstilling Plassering Bevegelse Parade av høy ball/hoftehøyde Skudd fra straffekast Utgangsposisjoner Sidelengs Støting Blokkering av skudd 6-0 Pådrag Ben og kroppsfinter Grunnskudd/hoppskudd Linjeskudd Straffekast Grunnleggende fallteknikk Grunnoppstilling Spille med dybde/bredde Spill mot år år år år innlært teknikk fra 8-10 Parade av stuss-skudd Vurdere skytters skuddplassering Utkast av kontringspasning innlært teknikk Parade av stuss Utkast Taktisk vurdering av skuddvaner hos skyttere Reaksjonstrening innlært teknikk Vurdere riktig spiller i utkast Vurdere skuddplassering etter tilløpet Åpne luke og tette til / invitere innlært teknikk Parader mot spesialskudd Utvikle nye typer inviteringsteknikker fra kant/linje/nærskudd Samarbeidsteknikker/plassering er med forsvar Utvikle evnen til å bli offensiv i M-V rollen innlært teknikk Blokk av grunnskudd og hoppskudd Skjerming/sperring Overtaking innlært teknikk Pressing/plasskifte Trening av snapping Armparade av froskeskudd Armparade av underarmsskudd innlært teknikk Parade av underarmsskudd Parade av spesialskudd innlært teknikk Parader av spesialskudd Evnen til å lede/styre angriper Vedlikeholde og utvikle Vedlikeholde og utvikle innlært taktikk 5-1 med bevegelig ener Spill i 5-0 Vedlikeholde og utvikle innlært taktikk Bevegelig markering av flere spillere Mann mot mann systemer Vedlikeholde og utvikle innlært taktikk Spesielle oppdekking systemer Spill i ulike type tempo innlært teknikk Kryssløping på linja Sperring på linja Høyt og lavt grunnskudd Hoppskudd Straffekast fall på brystet innlært teknikk Kryssløping bakspillere Kryssløping/gjenlegging Finter v-h, h-v Sperring Innhopp/sats på begge ben Underarmsskudd Rulling etter skudd innlært teknikk Bakspillernes plasskifte Utbygging av kombinasjonsfinter Doble finter, v-h-v, h-v-h Rulling motsatt etter skudd fra kant innlært taktikk Spill med variert tempo Spill mot spesielle forsvars systemer Fase 4 - utbygging av to og to samarbeidet Spill mot 5-0 innlært taktikk Pådragsøvelser mot kryssing av linja Fase Fase 4 - enkle kombinasjoner 2 spillere Utvikle og vedlikeholde innlært taktikk Pådragsøvelser/kryssløp med gjenlegging Utbygging av fase innlært taktikk Fase 2 Fase 3 Spill mot bevegelig markering av flere spillere Spill mot mann til mann Spill mot spesialformasjoner 11

13 HÅNDBALLISENSEN 2002/2003 Særlige vilkår for NHF's lisensforsikring (idrettsforsikring) LISE og LISE PLUSS LISE 1.1. Generelt. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring IDR 1-1 og de generelle vilkår såfremt de ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor Hvem som er forsikret. Alle som har betalt lisens etter reglene på forsiden. Spillere under 13 år er dekket av NIF's barneidrettsforsikring Hva forsikringen gjelder. Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet ulykkestilfelle- som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse Når forsikringen gjelder. a) Forsikringen gjelder idrettsskade under kamper som er godkjent av forbund eller krets samt trening organisert av laget. Omfattet er også landskamper/kretskamper/samlinger. b) Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse- /treningsstedet. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. c) Under reise/opphold som foregår utenfor lagets hjemsted, gjelder forsikringen også under oppholdet - dog høyst en uke før første og tre dager etter siste kamp - enten spillerne reiser samlet eller hver for seg Hvilke begrensninger som gjelder. a) Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg b) Forsikringen gjelder ikke spiller som er sykmeldt. c) Forsikringen forutsetter at behandling/ operasjon skal skje ved det offentlige helsevesen. Før operasjon ved privat sykehus/klinikk som overstiger kr ,- avtales, skal det fremlegges skriftlig dokumentasjon fra offentlig sykehus om at ventetiden på tilsvarende operasjon er minst 3 måneder. d) Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor krever LISE PLUSS. e) Operasjoner ved private sykehus/klinikker inntil kr ,- krever LISE PLUSS. (se pkt. c ovenfor). (kr ,- under LISE og i tillegg kr ,- under LISE PLUSS). 1.6 Nærmere om ytelsene. Forsikringssummer: Se tabell. FORSIKRINGSYTELSER LISE LISE og LISE PLUSS A Idrettsdødsfall/ulykkesdødsfall Utbetales ved den forsikredes død : Utbetales til ektefelle/samboer eller barn som er begunstiget. B Progressiv invaliditetserstatning Erstatning utbetales prosentvis i forhold til forsikringssummen. Utvidet forsikringssum ved invaliditetsgrad over 50% Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50%. Ved 100% varig medisinsk invaliditet utbetales 200% av forsikringssummene dvs. 1 million i erstatning. Gjelder bare for de som har betalt utvidet lisens, LISE PLUSS. Invaliditetsgrad under 5% gir ikke erstatning. C Behandlingsutgifter : Gjelder medisinsk behandling av en idrettsskade i inntil 2 år etter skadedato (inkl. operasjon v/priv. sykehus/klinikker). 1 Operasjoner v/private sykehus/klinikker 2 Fysioterapi-/kiropraktor-behandling 3 Støtteskinner/bandasjer for knær, ankler, albuer 4 Transportutgifter for skoleelever 5 Belastningsskader 6 Spillebriller/kontaktlinser (kun kamp) , , , , , , ,- EGENANDEL LISE OG LISE PLUSS D For behandlingsutgifter er egenandelen For behandling/operasjon ved private sykehus/klinikker. Spillebriller/kontaktlinser , , , , , , , , , , , ,- 0,- 12

14 1.6.1 Behandlingsutgifter. Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Behandling/operasjon ved private sykehus/klinikker er dekket. Reiseutgifter til og fra behandling er dekket. Kjøring med privat bil dekkes med kr 1,30 pr.km. Omfattet er også sykehusopphold, forbindingsaker og medisiner forordnet av lege/tannlege Tannskader. Gjelder for behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostningsoverslag fra lege eller tannteknikker, foretas innen 2 år fra skadedagen. LISE PLUSS - UTVIDET LISENS Gjelder for de som har betalt LISE PLUSS i tillegg til LISE.. 1. Utgifter til operasjoner inntil kr ,- Totalt kr ,- (se pkt. 1.5 c ovenfor). 2. Fysikalsk- og kiropraktorbehandling etter håndballskade. Behandlingen må være foreskrevet av lege. 3. Støtteskinner/bandasjer for arm/ben og som er anbefalt av lege/fysioterapeut etter håndballskade. 4. Transportutgifter til og fra skole som ikke dekkes av Trygdekontoret. 5. Belastningsskader oppstått under kamp eller trening. Beløpsbegrensningen gjelder også hvor operasjon er nødvendig. 6. Spillebriller/kontaktlinser som skades eller går tapt under kamp. Gjelder ikke under trening. EGENANDELER For behandlingsutgifter og tannskader er egenandelen kr 1.000,-. Ved behandling/operasjon ved private sykehus/klinikker er egenandelen kr 2.000,-. Ved bruk av tannbeskytter trekkes ingen egenandel ved tannskader. Nytt for sesongen 2000/2001 er at det settes krav til godkjennelse fra skadeavdelingen før man inngår avtale om operasjon ved private sykehus/klinikker inntil kr ,-. Det skal fremlegges dokumentasjon fra lege/sykehus om at ventetiden på tilsvarende operasjon ved et offentlig sykehus er min. 3 mndr. Norges Håndballforbund har en unik forsikringsordning for sine spillere gjennom LISE og LISE PLUSS. I tillegg er både Forbundet og samtlige håndballklubber/lag forsikret gjennom: ANSVARSFORSIKRING FOR NHF OG KLUBBER/LAG TILSLUTTET NHF Her er meldingen fra forsikringsselskapet: "Norges Håndballforbund har tegnet en ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvar, som foruten forbundet selv, kretser, klubber og lag tilsluttet NHF kan pådra seg under utøvelse av sin håndballvirksomhet. Den gjelder for de ovennevnte som arrangører av landskamper, kretskamper, turneringer, trening og annen virksomhet som naturlig hører sammen med håndballsporten. Forsikringen omfatter ikke medlemmenes private ansvar og klubbenes ansvar som eier av idrettsanlegg, hall, klubbhus o.l. (Her må hver klubb sørge for sin egen forsikring hvis de er eier av slike.) Unntatt er også skade som deltagerne påfører hverandre og skade påført utstyr, fast eiendom eller fast installasjon som brukes i forbindelse med et arrangement. Rettes det krav om erstatning på grunnlag av et ansvarsforhold, må NHF kontaktes så snart som mulig. Det må ikke overfor skadelidte erkjennes noen erstatningsplikt. Dette vil NHFs forsikringsselskap ta seg av." Altså: Kommer du som arrangør opp i en situasjon der det blir spørsmål om ansvarsforhold og mulig erstatningsrett/plikt, kontakt Håndballforbundets forsikringsselskap: Norges Håndballforbund, avd. skade. Serviceboks 1, Ullevål Stadion 0840 Oslo Tlf

15 KONKURRANSEREGLER FOR BARN 31-1 Spillebanen For klassene J9/G9, J10/G10 og J11/G11 skal spillebanen være 40 m. lang og 20 m. bred (vanlig håndballbane), jfr for klassene yngre enn dette For klassene J9/G9, J10/G10 og J11/G11 skal målet ha innvendig bredde på 300 cm. og innvendig høyde på 170 cm., jfr for klassene yngre enn dette Avviklingsform For klassene under J9/G9 arrangerer kretsen eller klubbene, alene eller i samarbeid, minihåndballturneringer Minihåndballturneringer spilles etter NHFs regler for Minihåndball, jfr. kapittel 32. Det skal ikke kåres vinner i slike turneringer, og alle deltakende lag skal premieres likt For klassene J9/G9, J10/G10 og J11/G11 arrangerer kretsen eller andre arrangører aktivitetsserier. Så langt det er praktisk mulig skal lagene i slike serier organiseres i rene aldersklasser (J/G9, J/G10, J/G11) Arrangøren skal ved oppsettet av kampene så langt mulig prioritere at jevnt gode lag spiller mot hverandre Det skal ikke lages tabeller (bare de enkelte kampresultater skal registreres) og det skal ikke arrangeres noen form for sluttspill Spillere Lagene i klassene under J9/G9 skal så langt mulig organiseres i rene aldersklasser (J8/G8, J7/G7 og J6/G6) I klassene under J11/G11 kan gutter og jenter spille på samme lag (miksede lag) Fra og med klassen J11/G11 bør det konkurreres med rene lag for jenter og gutter Spillere som aldersmessig kan spille på 8-årslag, kan delta på 9-årslag dersom dette er nødvendig for å kunne stille lag i 9-årsklassen Arrangørens plikter Arrangøren av minihåndballturneringer og/eller aktivitetsserier plikter å informere alle deltakende lag, media osv. om konkurransereglene slik at intensjonene med aktiviteten kan overholdes Spesielle regler for klassene J9/G9 og yngre I klassene J9/G9 og yngre skal spilleregel 17 "Bestrafning" ikke benyttes. Dersom en spiller i disse klassene begår regelbrudd i forhold til motspiller eller dersom en spiller/leder opptrer usportslig, skal dette medføre tilsnakk/irettesettelse fra barnekamplederen. Ved gjentatte regelbrudd fra en og samme spiller, skal barnekamplederen påse at laglederen bytter ut den aktuelle spilleren, og instruerer denne før vedkommende igjen er spilleklar. Ved gjentatte regelbrudd fra en leders side, skal barnekamplederen rapportere dette til ansvarlig instans Spesielle regler for klassen J11/G I klassen J11/G11 kan advarsel og utvisning benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden. Barnekamplederens veilederrolle skal imidlertid dominere også i denne klassen, jfr Advarsel og utvisning skal derfor brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon og utelukkelse skal ikke forekomme En utvisning i J11/G11 er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste. Den utviste spilleren er klar for ny deltakelse etter 2 minutter Endringer Endringer i dette kapitlet kan foretas av Forbundsstyret etter uttalelse fra Lovkomiteen. 14

16 SPILLEREGLER MINIHÅNDBALL 32-1 Spillebanen Spillebanen består av et spillefelt og to målfelt, og er rektangulær, 20 meter lang og 12 meter bred Målet er innvendig 240 centimeter bredt og 160 centimeter høyt. Målstolpene er 8 x 8 centimeter og malt i felter med kontrastfarger Målfeltet avregnes av målfeltlinjen som lages ved en rett linje midt foran mål, 450 centimeter fra kortlinjen. Denne rette linjen forbindes med to kvartsirkler med radius 450 centimeter og med sentrum ved målstolpene Frikastlinjen lages som målfeltlinjen, men avstanden fra kortlinjen skal være 600 centimeter, det samme er radius i kvartsirklene Spilletiden Spilletiden er 2 x 10 minutter med fem minutters pause. Lagene bytter side i pausen Ballen Det benyttes minihåndball eller mykhåndball Minihåndballen er cm i omkrets, veier gram og benevnes som håndball nr Mykhåndballen er cm i omkrets og veier gram Spillerne Lagene består av åtte spillere, hvorav fire utespillere og en målvakt befinner seg på spillebanen samtidig. De øvrige spillere er innbyttere Alle på laget skal spille tilnærmet like mye Gutter og jenter kan spille på samme lag Alle på laget kan spille målvakt i løpet av kampen Spilleregulerende regler Omgangene starter med avkast fra banens midtpunkt. Etter scoringer settes ballen spill igjen ved at målvakten foretar utkast fra målfeltet Alle utespillere skal ha kontakt med ballen før angrepet kan avsluttes Oppdekkingen skal foregå mellom målfeltlinja og frikastlinja. Tett markering av en spiller er ikke tillatt Det foretas utkast fra målvakt når ballen har passert kortlinja Håndballreglene om feil fanging, dribling, tre skritt og tre sekunder håndheves bare i de tilfeller spilleren har hatt vesentlig fordel av aksjonen Fysisk kontakt skal unngås. Ved overtredelse av denne regelen dømmes 5 m-kast over hele banen. Den spilleren som takles skal helst ta 3 m-kast Straffebestemmelser Utvisninger brukes i begrenset omfang, og er bare personlig. Det vil si at laget umiddelbart kan sette inn en annen spiller på banen. Etter to minutter er den utviste spilleren spilleklar igjen Som hovedregel skal det alltid gis advarsel eller tilsnakk før utvisning. Det brukes ikke gule og røde kort Barnekamplederen skal være barnas hjelper på banen og veilede etter sunn fornuft i henhold til minihåndballspillets ide og ideelle målsetting Endringer Endringer i dette kapitlet kan foretas av Forbundsstyret etter uttalelse fra Lovkomiteen. 15

17 Glimt fra sesongen 2002/03 SHS.DOC.info_til_spillere-foresatte_2003 versjon_

INFO TIL SPILLERE OG FORESATTE - 2004/05

INFO TIL SPILLERE OG FORESATTE - 2004/05 FELLESSKAP, HUMØR OG UTVIKLING R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes største idrettslag med ca 350 medlemmer fordelt på håndballskole,

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2005/06

Info til spillere og foresatte 2005/06 Info til spillere og foresatte 2005/06 Info til spillere og foresatte 2005/06 Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb Rælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes største idrettslag

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Minihåndball Region Øst J/G 6-9. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Minihåndball Region Øst J/G 6-9. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva A-B-C...light for Trener/Oppmann Minihåndball Region Øst J/G 6-9 Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva som er rett og galt i forbindelse med avvikling av Minihåndball - kamper.

Detaljer

BARNEKAMPER i håndball Minihåndball og Aktivitetsserier

BARNEKAMPER i håndball Minihåndball og Aktivitetsserier BARNEKAMPER i håndball Minihåndball og Aktivitetsserier NHF brosjyre BARNEKAMPER i håndball utgitt av: NHFs fagservice 1998 2. opplag August 2001 COPYRIGHT Uten skriftlig tillatelse fra copyrightholderne

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Sist revidert av Forbundsstyret 24. april 2006. ORIENTERING FRA ISHOCKEYFORBUNDET Alle som betalte lisens sesongen 2006/2007 vil automatisk få tilsendt lisens

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2007/08

Info til spillere og foresatte 2007/08 Info til spillere og foresatte 2007/08 Info til spillere og foresatte 2007/08 Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb Rælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunens største idrettslag

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Haslum IL Håndball INSTRUKS FOR MINIHÅNDBALL NORMALT ARRANGERT I GJØNNESHALLEN

Haslum IL Håndball INSTRUKS FOR MINIHÅNDBALL NORMALT ARRANGERT I GJØNNESHALLEN INSTRUKS FOR MINIHÅNDBALL NORMALT ARRANGERT I GJØNNESHALLEN GENERELT FOR ALLE VAKTER: Minihåndball er for de aller fleste barn det første møtet med håndball der det er litt mer alvor. Det er derfor viktig

Detaljer

Info folder A5:Layout :20 Side 1

Info folder A5:Layout :20 Side 1 Info folder A5:Layout 1 19-11-09 11:20 Side 1 Info folder A5:Layout 1 19-11-09 11:20 Side 2 Info folder A5:Layout 1 19-11-09 11:20 Side 3 Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb

Detaljer

Lag i klassene 12-16, som får innvilget dispensasjon ved forsinket skolestart, kan ikke bli avdelingsvinnere.

Lag i klassene 12-16, som får innvilget dispensasjon ved forsinket skolestart, kan ikke bli avdelingsvinnere. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret juni 2006 Aldersdispensasjoner Søknad om aldersdispensasjon må underskrives av klubbens leder. Det innvilges ikke dispensasjoner i Regionsseriene nivå 1,

Detaljer

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Sist revidert av Forbundsstyret 23. april 2008. ORIENTERING Alle som betalte lisens sesongen 2007/2008 vil automatisk få tilsendt lisens for sesongen 2008/2009

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Turneringsreglement 2017

Turneringsreglement 2017 Turneringsreglement 2017 Spilletider J/G/ 9-11 år, 1 x 14 minutter. J/G 12 16 år, 1 x 19 minutter. Finalene spilles over 2 x 12 minutter. Kampavvikling Kampoppsettet garanterer alle lag minimum 4 kamper.

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Forsikringer i idretten

Forsikringer i idretten Forsikringer i idretten v/ advokat Pål Kleven og advokatfullmektig Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Forsikringsbehovet Forsikringsbehovet

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

MINIRUNDER. Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy

MINIRUNDER. Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy MINIRUNDER Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset de yngste spillerne. Mini-innebandy gir større aktivitet,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

ARRANGEMENTSMAL Minihåndball. Før, under og etter arrangementet

ARRANGEMENTSMAL Minihåndball. Før, under og etter arrangementet ARRANGEMENTSMAL Minihåndball Før, under og etter arrangementet INNHOLD REGION VEST SITT ANSVAR... 3 MARKEDSFØRING... 3 BANER... 3 MINIHÅNDBALLBANEN:... 4 BARNEKAMPLEDER (DOMMER)... 5 SPEAKER/MUSIKK:...

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Informasjonsmøte. Barnehåndball

Informasjonsmøte. Barnehåndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen Informasjonsmøte Barnehåndball 1 1 BARNEHÅNDBALL Agenda Intensjon med barnehåndball Spilltilbudet

Detaljer

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF Sportslig utviklingsplan for SIF Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 2 Formålet med sportslig utviklingsplan... 3 3 Sportslige målsettinger... 3 3.1 G/J 16 18... 3 3.2 G/J 12 15... 4 3.3 G/J 9 11...

Detaljer

Retningslinjer og regler for Barnehåndball 6-11 år. * Minihåndball 6-8 år * Aktivitetsserie 9 og 10 år * Aktivitetsserie 11 år. Revidert

Retningslinjer og regler for Barnehåndball 6-11 år. * Minihåndball 6-8 år * Aktivitetsserie 9 og 10 år * Aktivitetsserie 11 år. Revidert Retningslinjer og regler for Barnehåndball 6-11 år * Minihåndball 6-8 år * Aktivitetsserie 9 og 10 år * Aktivitetsserie 11 år Revidert 03.02.10 Håndball er gøy! - hovedmålet i barnehåndball er at alle

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått Vedr: møte J98 Høst 2008 Deltagere: og trenere Sted: Møterom 2.etage Alliansehallen Kopi til: Dato/kl: 07.10.07 kl. 19.15-20.00 Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Formålet med Håndboken. Overordnet målsetning for Håndballavdelingen

Formålet med Håndboken. Overordnet målsetning for Håndballavdelingen Formålet med denne håndboken er: Formålet med Håndboken tilfredsstiller relevante krav. Overordnet målsetning for Håndballavdelingen Grunnverdier Samhold - Mangfold Glede Utvikling Overordnet målsetningen

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Formålet med sportslig plan

Formålet med sportslig plan Formålet med sportslig plan Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en helhetlig linje for ØHIL Bandy Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for utøvere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud,

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Treneren Hvordan Minihåndball organiseres

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Velkommen til julecupen 2011

Velkommen til julecupen 2011 Velkommen til julecupen 2011 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb. Arrangementet er det

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere undertittelstil i malen Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva A-B-C...light for Trener/Oppmann Regionseriene Region Øst J/G 9-Senior Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva som er rett og galt i forbindelse med avvikling av regionseriekamper.

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2017/18 2018/19 2019/20 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål, senior, junior og barn

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt 14.08.2014 Gjelder sesongen 2014-2015 Side 1 av 6 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

Instruks for Sekretariatet

Instruks for Sekretariatet Instruks for Sekretariatet Sørumsand IF håndballgruppa 1. Forberedelser før arrangementet Sekretær/tidtaker Kode for å åpne sekretariatspult er 6558. Sekretær må gjøre seg kjent med kamprapporten og hvordan

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Barnehåndballens verdier Hvordan Minihåndball

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Spillmeny Klikk for å redigere NHF Region Vest Sesongen 2011/12 Klikk for å redigere Klikk for å redigere under i malen Klikk for å redigere SESONGEN 2011/12 Sesongstart planlegges i uke 35 i 2011. Noen

Detaljer

Utviklingsplan før 10 år

Utviklingsplan før 10 år UTVIKLINGSPLAN FOR SPILLERE OG TRENERE I GRAABEIN HÅNDBALL J2000 Utviklingsplan før 10 år Tør å stå i mål Hender opp Møte ballen Slå ball framover/ned, ikke gi etter med hendene Jobbe sidelengs med hender

Detaljer