Nr Årgang 5. Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen ØSTFOLD. ØSTFOLD Landsforeningen. Landsforeningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 2008 Årgang 5. Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen ØSTFOLD. ØSTFOLD Landsforeningen. Landsforeningen."

Transkript

1 BEKKEN I FOKUS Nr. 2/ Årgang 5 - Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen - Veien tilbake til arbeidslivet Intervju: Lise Moursund Nystad Innlegg: Heidi E. Thorbjørnsen BEKKEN I F KUS Nr Årgang 5 Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen Veien tilbake til arbeidslivet ØSTFOLD Landsforeningen ØSTFOLD for Kvinner med Bekkenløsningsplager Landsforeningen Tilsluttet Norges Handikapforbund for Kvinner med Bekkenløsningsplager Et Et medlemsblad for for LKB LKB Østfold Tilsluttet Norges Handikapforbund

2 STYRET I LKB ØSTFOLD Leder Sekretær Økomoniansvarlig Styremedlem Styremedlem 1.Vara Tone Camilla Lillestølen Sarpsborg Telefon Mobil E-post Anette Simonsen Halden Mobil E-post Sabina Hansen Sarpsborg Mobil E-post Maria Aagaard Sarpsborg Mobil E-post Trudi Lyng Christensen Halden Telefon Mobil E-post Erika Nesteng Fredrikstad Telefon Mobil E-post Bekken i Fokus redaksjon Redaktør/Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen Redaksjon: Tone Camilla Lillestølen Maria Aagaard Anette Simonsen Sabina Hansen Trudi Lyng Christensen Vi tar gjerne imot tips. HAR DU NOEN INNSPILL, TIPS, INNLEGG, ARTIKLER, REISESKILDRINGER ELLER MENINGER, SEND DET TIL OSS. Innlegg sendes til: Prost Krogsvei Sarpsborg e-post: Korrektur: Erika Nesteng Layout og trykk: HFTrykk, Halden Opplag: 225 Prosjektgruppe: Tone Camilla Lillestølen Jorunn Høntorp Erika Nesteng Valgkomité: Anette Simonsen og Erika Nesteng Revisor: Evy Gunn Hultberg Vara Thore Simonsen Halden Mobil Ønsker du noen å snakke med? Bruk likemannshjelperne! Like hjelper like: Vi er kvinner som selv har bekkenløsningsplager (bekkenleddsyndrom) LKB Østfold har likemanns og rettighetshjelpere som kan svare på spørsmål om: Behandlings og treningstilbud Rettigheter Praktiske hverdagsråd Litteratur om bekkenløsningsplager Eller andre ting du vil snakke om TA KONTAKT MED LIKEMANNSHJELPERE, HUSK VI HAR TAUSHETSPLIKT! Likemann Kersti Klevjer Thøgersen Likemann Tone Camilla Lillestølen Likemann Anette Simonsen

3 INNHOLD: Styret i LKB Østfold Redaksjonen m.m. side 2 Innhold LKBs formålsparagraf side 3 Leder og redaktør LKB Østfold trenger din e-postadresse side 4 Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen side 5 Nålestikk hjelper gravide. Av: Bodil Sundby? side 8 Pressemelding fra årsmøtet 2008 side 9 Veien tilbake til arbeidslivet: Intervju: Lise Moursund Nystad side 10 Innlegg: Heidi E. Thorbjørnsen side 11 LKB damer på tur til Litauen i Av: Anette Simonsen side 12 Reiseskildring fra London. Av: Inger Lise Broen Grøttland og Bjarne Grøttland side 14 Bassengtrening for gravide Åpen dag på Hjelpemiddelsentralen Info om doktorgradprosjekt Bassengtrening for LKB damer side 15 Hva styret har drevet med siden sist side 16 LKBs formålsparagraf LKB skal søke å ivareta interessene til kvinner med bekkenløsningsplager ved å spre informasjon om lidelsen til rammede kvinner, deres pårørende og helsepersonell som kommer i kontakt med disse kvinnene. LKB skal videre arbeide for økt kunnskap og forskning på området, samt behandlingstilbud, hjelpeordninger og trygderettigheter for kvinner med bekkenløsningsplager. ( 2 i vedtektene av 2003) LKBs virksomhet LKBs virksomhet bygger på diagnosearbeid, informasjonsarbeid og likemannsarbeid. Diagnosearbeid rettes mot myndighetene og de offentlige innstanser, samt helsepersonell. Informasjonsarbeid går hånd i hånd med diagnosearbeidet, og rettes mot kvinner som selv har plagene, deres pårørende, helsepersonell og offentligheten. Likemannsarbeidet rettes både mot kvinnene og deres pårørende. LKB Er en interesseorganisasjon for kvinner med bekkenløsningsplager, og styres av lagets økonomiske forhold, i tillegg til styremedlemmenes kapasitet og innsats

4 Leder og redaktør Kjære lesere! Jeg håper alle lesere har hatt en riktig deilig sommer, og fått ladet batteriene godt opp. Sommeren bød på både godt og dårlig vær, men ved at familier får være sammen og dele felles opplevelser, kan man ha en flott sommer uansett! Sommeravslutningen vår i Halden, fikk ingen påmeldte, derved ble den dessverre avlyst. I høst hadde vi bare planlagt 1 aktivitet, dvs. medlemshelgen på hotell i Halden. Vi mente vi hadde lagt opp til en spennende helg med alternativ behandling, men dette fenget ikke. Dessverre var det kun 1 påmeldt, så vi måtte av-lyse dette arrangementet også. 29. oktober var det Åpen dag på Hjelpemiddel-sentralen. Vi sendte ut invitasjon til alle våre medlemmer som står på vår e-postliste! Se side 15. Denne høstsesongen har gått utrolig fort. Vi har deltatt på flere NHFs kurs og LKBs likemannskurs i Trondheim. Dette medlemsbladet er på 16 sider. Primus motor for innsamling av stoff har jobbet i full stilling, og hadde sitt 3. svangerskap. Følgene av dette har vi merket, når dette bladet skulle settes sammen. I dette nummeret er vi innom Veien tilbake til arbeidslivet, og to medlemmer har delt sine historier med oss. Vi vil i sommerens blad ha en artikkel fra NAV om hvilke muligheter man har til å komme tilbake til arbeidslivet. Takk til alle som har bidratt i bladet! Vi har engasjert et trykkeri til å fornye designet og trykke bladet. Vi håper det faller i smak, og ser frem til å høre deres mening. Vi ser gjerne at dere bidrar med stoff til bladet, så vi oppfordrer dere til å sende oss materiell på e-post. Når dette bladet kommer til dere er det snart jul igjen. Jeg vil ønske dere alle en riktig god jul og godt nytt år! Vennlig hilsen Tone NB! LKB Østfold trenger din e-postadresse! For å lette vårt lokale arbeid i LKB Østfold, ber vi at du sender oss din e- postadresse, eller e-postadressen du har tilgang til. Styret ser fordelen av at en del informasjon, innbydelser, forandringer i planer osv. heretter går på e-post. Vi vil også at du oppgir telefonnummer og mobil, da dette letter arbeidet for valgkomiteen. E-post er en enklere måte å sende ut informasjon til dere medlemmer, og vil spare oss for tid og penger. På forhånd takk! E-post sendes til: - 4 -

5 HJELPER TRENING MOT BEKKENPLAGER? Artikkel hentet fra BarniMagen Av: Trine Aslaksen Britt Stuge har tatt doktorgrad på bekkenplager hos kvinner, et tema hun har brent for i mange år nå. Hun har sett på effekten av trening og hva som kan være god trening for plagede damer. HJELPER TRENING MOT BEKKEN- PLAGER? Bekkenplager er et velkjent, men ofte smertefullt, fenomen for gravide. Og det er fysioterapibehandling, med vekt på stabilitetsøvelser, som er den mest brukte form for behandling av bekkenplager. Men hvor effektivt er egentlig trening for å få bukt med smertene? Britt Stuge har tatt doktorgrad på kvinner som har slitt med vedvarende bekkensmerter etter svangerskap og fødsel, og kan vise til svært gode resultater med sitt behandlingsopplegg. Vi har spurt etter treningsprogrammet som gjør kål på smertene. Individuell tilpasning av øvelsene - Hvordan kan vi unngå bekkenplagene? - Det hjelper sjelden å få utlevert et standard treningsprogram og tro at den ene oppskriften har effekt for alle, sier Stuge. - For det første vil en kvinne med smerter i symfysen gjerne ha behov for et annet opplegg enn en som har plager lokalisert lenger bak i bekkenet. Og for det andre er det ikke sikkert at øvelsene gjøres riktig og da kan man faktisk risikere å trene seg verre. Kvinnene som var med i studien gjennomførte i hovedsak samme behandlingsopplegg, men selve gjennomføringen ble nøye tilpasset hver enkelt, fortsetter hun. Stuge har mange års erfaring med fysioterapi for kvinner med bekkenrelaterte plager fra Fysioterapi AS på Majorstuen i Oslo. Og det var nettopp frustrasjonen over manglende kunnskap om hva slags behandling som ga dokumentert effekt, som gjorde at hun satte i gang med forskningsprosjektet. Kvinnene som deltok i studien gjennomgikk 11 fysioterapitimer over 20 uker med fokus på spesifikke stabiliserende øvelser, i tillegg til at de trente på egenhånd tre ganger i uken. Resultatene viser at kvinnene som gjennomførte opplegget hadde betydelig mindre smerter, bedre funksjon og livskvalitet enn kvinner som ikke trente. De gode resultatene vedvarte to år etter fødsel oppga hele 85 prosent at de var uten problemer i hverdagen. Jeg kaller det et behandlingsopplegg, heller enn et treningsprogram. For det er ikke snakk om kun trening, og det er heller ikke nødvendigvis det å bli så sterk som mulig som er det sentrale. Det handler minst like mye om å se på hvordan man beveger seg i hverdagen, bli mer bevisst hvilke bevegelser man gjør til daglig. Det handler om å øke den motoriske kontrollen av muskulaturen i rygg og bekken, aktivere muskler som brukes lite eller ingenting, og å bedre samspillet mellom de ulike gruppene av muskler i bekken og rygg. Flere trinn Behandlingsopplegget besto hovedsakelig av leddmobilisering, motorisk kontroll, muskelkraft, kroppsbevissthet og trygghet. - Alle trinnene er viktige for å oppnå god effekt, men i ulik grad hos den enkelte. Hos noen kan man starte direkte med øvelser for kontroll og stabilitet. Hos andre derimot bør man heller starte med å endre det daglige bevegelsesmønsteret, lære seg å slappe av i de såkalte globale musklene, og redusere frykt for bevegelse, før man kan oppnå effekt av stabiliserende trening. Det er viktig å se på måten man bruker kroppen på, om det er bevegelser i hverdagen som kan eller bør gjøres annerledes. Det er også viktig å avdekke hva som fremprovoserer smerter. Noen opplever det å bøye seg ned for å løfte opp babyen sin som smertefullt, og da er det et viktig poeng å forsøke å finne en måte å hjelpe på. Muskler i samspill - Fysisk aktivitet er generelt å anbefale, og det å holde seg i form er jo noe man bør gjøre gjennom hele livet. Men når det gjelder trening i den hensikt i å redusere plager i bekken og rygg, er det ingen vits i å gjennomføre trening i form av en haug med øvelser hvis man ikke gjør det riktig, fremholder Stuge. - Når pasienter - 5 -

6 kommer til meg og sier de er helt avhengige av å trene for å holde ryggsmertene i sjakk, da lurer jeg på hva slags øvelser man egentlig gjør? Sannsynligvis trener man her på de muskler som allerede er sterke, mens man ikke får tak i de musklene som er svake. Da blir treningen en måte å styrke de sterke musklene, slik at de kan kompensere for de svake som lurer seg unna og så opprettholder man samtidig kanskje årsaken til smertene, forklarer hun. Musklene i buk og rygg kan deles i det som gjerne kalles dyp muskulatur og overfladisk muskulatur. Enkelt sagt er den overfladiske muskulaturen de musklene som ligger ytterst og som vi kan se fra utsiden. De dype musklene ligger rundt ryggsøylen og i buken. De overfladiske musklenes oppgave er å bevege kroppen, mens de dype musklenes oppgave er å styre og finjustere bevegelse av bekkenet- og ryggens ledd. De overfladiske og dype musklene jobber ideelt i et samspill, og det er ofte slik at dette samspillet ikke fungerer optimalt hos mennesker med rygg- eller bekkenplager. Ikke uvanlig ser man at den dype muskulaturen kobles senere inn enn normalt hos denne pasientgruppen, og det er også funn som dette som har bidratt til at såkalt coretrening, eller trening av kjernemuskulatur er blitt en kjempehit på treningsfronten de siste årene. På treningssentre så vel som hjemme har både baller, brett, stenger og andre remedier blitt tatt i bruk for å klare å få tak i den dype muskulaturen. Ingen øvelse er bedre enn måten den gjøres på - Det er kjempeflott at det er blitt en trend og at dette kan motivere til økt fysisk aktivitet, svarer Stuge. - Men i samme åndedrag vil jeg skynde meg å si at mye av de øvelsene som gjøres på ulike core-timer er ganske uhensiktsmessige, om hensikten med treningen er å redusere smerter i bekken og rygg. Det finnes ikke så mye forskning ennå som kan dokumentere hvor effektiv slik trening faktisk er for aktivering av den lokale muskulaturen. Men det er gjort noen arbeider som har sett på effekten av trening med ball. Disse viser at det å sitte på en ball ikke behøver å aktivere den lokale muskulaturen automatisk. Antakelig er det slik at det er viktigere hvordan man sitter enn hva man sitter på. Å sitte med rygg og bekken i midtstilling anses som optimalt for å aktivere den lokale muskulaturen, enten om man sitter på en stol eller en ball. Klarer man å sitte med ryggen i en avbalansert midtstilling, er det bra å sitte på en ball, men det er ingen vits i å sitte på ballen bare for å sitte på den. Hvis stabilitetstreningen går på bekostning av muskelkontrollen kan man i verste fall sitte seg verre, enten man sitter på en stol eller en ball. Derfor liker jeg å si at ingen øvelser er bedre enn måten de gjøres på! Hver enkelt øvelse kan gjøres på ulike måter og med ulik effekt, og det er vist at det er en sterk sammenheng mellom kvalitet på utførelse av øvelser og reduksjon av smerte. Det er viktig å ha kontroll på den lokale muskulaturen før en bevegelse startes. Og ofte er det slik at det er lette aktiviteter som vi holder på med over tid, for eksempel å sitte eller stå, som provoserer frem plagene. Studier tyder på at pasienter med smerter som provoseres frem av dette, ikke klarer å holde rygg og bekken i midtstilling. De mangler dynamisk kontroll over den dype muskulaturen, selv om de ofte er sterke i den overfladiske muskulaturen. - Hvilke øvelser er hensiktsmessige for gravide som vil forebygge bekkenplager? - Knebøy med rygg og bekken i midtstilling - er generelt gunstig. Det er en øvelse som aktiverer alle de store musklene i bena og i setet og det er viktig at man gjør øvelser der man bruker setemusklene. Men det er også viktig å lære seg å slappe av i muskulaturen. Mange har bekkenrelaterte plager fordi de går rundt og spenner visse muskler, for eksempel i setet, omtrent konstant. Det å øve på å jobbe dynamisk med muskulaturen, altså stramme til, og så slippe helt opp og slappe av igjen er bra. Jeg er også opptatt av at bekkenløsning ikke er farlig, selv om det er plagsomt. Så lenge en tar hensyn til smerter og plager, er det ikke farlig å bevege seg. Nøkkelen er å kjenne sin egen kropp, og finne balansen mellom aktivitet og hvile. Ruging En av Stuges kjepphester er det hun kaller ruging. - Svangerskapet er en normaltilstand, men en helt spesiell normaltilstand. Kroppen trenger noe annet enn hva den gjør ellers. Det er viktig å ruge litt i svangerskapet, både for egen del og for barnet. Tenk på toppidrettsutøverne; det er ingen som trener bestandig, de hviler også en masse! Så kombiner aktivitet og hvile, er fysioterapeutens råd. Bekkenbunnen -kroppens gulv Bekkenet består av tre store ledd som er bundet sammen av sterke sener og muskler. Bekkenbunnen danner bunnen av overkroppen - 6 -

7 og består av en muskelgruppe som ligger innvendig i bekkenet og danner et slags gulv i kroppen. Når bekkenbunnen er avslappet, ligger musklene som en hengekøye og støtter opp rundt organene i underlivet og bukhulen. Urinrør, skjede og endetarm gjennomhuller gulvet. Under en graviditet sørger hormoner for at leddbåndene i bekkenet blir litt løsere, slik at det skal være mulig for babyen å komme gjennom. De fleste merker lite eller ingenting til dette, men for noen kan denne prosessen føre til smerter i større eller mindre grad. Noen sliter også med plager etter fødselen, og for noen kvinner går plagene aldri bort. For noen få blir krykker eller rullestol hverdagen. Det er generelt for liten kunnskap både hos leger og fysioterapeuter om plager relatert til bekkenløsning. Selv om man er gravid, og det er normalt at bekkenet blir løsere, er det ikke dermed sagt at man bare må bite tenne sammen og holde ut frem til termin. Det virker av og til som om holdningen hos helsepersonell er at bekkenplager er noe de gravide må leve med, og ikke noe å syte for. Men merker man at det begynner å gjøre vondt oppsøk hjelp tidlig! Myter Rådene for hva som hjelper og hvilke bevegelser som er bannlyst kan til tider også variere. En av mytene som verserer rundt er at man skal gå ut og inn av bilen med samlede ben. Det er ikke nødvendigvis slik at man skal ha bena mest mulig samlet hele tiden. Jeg vil heller oppfordre til at man setter seg omvendt på stolen, altså at man sitter med stolryggen mellom bena. Eller skredderstilling! Det å gå med korte skritt kan være lurt, men jeg tror man overdriver om man for eksempel skal gå med bena samlet hele tiden. Enhver som har forsøkt å gå med samlede ben vet at resultatet ofte blir en stiv og spent gange hvor man ikke klarer å slappe av, men konstant minner seg selv på at man har smerter i bekkenet. Da forsvinner gevinsten. Rådet må være å ikke lange ut med syvmilsstøvlene i full fart, men ha god tid når man går, slik at man unngår å spenne seg. Ofte anbefales gravide med bekkenplager å unngå dype sofaer, men heller sitte på en kjøkkenstol, eller en stol av den typen hvor sittestillingen i større grad likner stående stilling. I praksis blir resultatet at man sitter på harde kjøkkenstoler for eksempel når man er på besøk. Min oppfatning er at det er bedre å variere, og at det ikke er farlig om man sitter i sofaen for variasjonens skyld. - Er det slik at god fysisk form før fødselen generelt reduserer faren for bekkeplager? - Det er dessverre ingen garanti for det, men det er selvsagt alltid et pluss å være i god fysisk form. - Kan man på forhånd si noe om hvem som kan komme til å få bekkenplager under svangerskapet? - Det er heller ingen enkel oppgave. For eksempel kan man ha en vane der man henger på det ene benet, altså legger all vekten på ett av bena når man står, og gjerne også skyter hoften ut til den ene siden. Dette går fint til vanlig, men når man blir gravid og løsere i bekkenet, kan det å stå mye slik føre til plager. Ingen tryllestav Det finnes altså ikke noe enkelt standardsvar på hvordan bekkenplagene kan bli en saga blott. Men kunnskapen øker, og det finnes god hjelp å få for de som sliter med bekkenløsning. Oppsøk fysioterapeut hvis du kjenner at bekkenet begynner å krangle, oppfordrer Stuge. - Ikke vent til smertene blir uutholdelige, det eneste man oppnår med det er at behandlingen blir vanskeligere. Det kan være at et par konsultasjoner er det som skal til for å hindre at smertene tiltar, avslutter Stuge. For kanskje skyldes smertene at muskulaturen ikke jobber så samstemt som den burde, og da kan det være lurt å få veiledning i hvordan man kan hindre at noen muskler sluntrer unna, mens andre muskler jobber konstant. Kanskje er spent og stram muskulatur årsak til for mye kompresjon og låsning i bekkenledd. Da kan leddmobilisering være god hjelp. Men ikke fortsett i ukes- og månedsvis hvis du ikke har nytte av behandlingen. Bruk av artikkelen er godkjent av webmaster på siden barnimagen

8 NÅLESTIKK HJELPER GRAVIDE Artikkel hentet fra VG Av: Bodil Sundbye ( ) Akupunktur i kombinasjon med trening er best egnet for å lindre bekkenløsningsmerter for gravide. Bivirkninger av behandlingene ble registrert under behandlingen og resten av graviditeten. Fosterets hjertefrekvens ble undersøkt med CTG - før, under og etter at 43 kvinner gikk gjennom én akupunkturbehandling. Kvinnene ga selv opplysninger om hvilke bivirkninger de opplevde i forbindelse med behandlingen. Data om smertelindring, riestimulering, fødselens lengde, antall for tidlige fødsler, antall sugekopper og keisersnitt ble registrert, i tillegg til barnets vekt. BEKKEN-FRISK: Jordmor/akupunktørLena Kajsa Milling og Tove Brit D. Hertzberg fødte 15. juli i år. Etter fødselen forsvant smertene i hofte og rygg. Foto: Krister Sørbø. En av fem gravide kvinner får bekkenløsning. Vansker med å gå, snu seg i sengen, sitte, løfte og bære er noen av symptomene. Store smerter, krykker og rullestol kjennetegner de verste tilfellene. Til nå har det vært forsket lite på årsakene til bekkenløsning, og hva som hjelper. En ny doktorgrad fra jordmoren Helen Elden ved Sahlgrenska i Göteborg viser at akupunktur i kombinasjon med trening er best egnet for å lindre smertene. Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform hvor nåler stikkes i bestemte punkter for å oppnå behandlingseffekt. Hjemmetrening 386 gravide kvinner med diagnostiserte bekkensmerter ble undersøkt. Det var tre behandlingsgrupper i studien: Gruppe 1 fikk bare standardbehandling ved bekkensmerter, med informasjon, mykt bekkenbelte og et program for å trene hjemme. Gruppe 2 fikk standardbehandling og 12 behandlinger med akupunktur. Gruppe 3 fikk standardbehandling og stabiliseringstrening. Hensikten med nålestikkene var å ta bort smertene, for å unngå feil bruk av muskler. Målet med stabilitetstreningen var å sørge for sunn muskelbruk. - Kvinnene som fikk både akupunktur og stabiliseringstrening opplevde en mer effektiv smertelindring enn de som fikk bare standardbehandling, opplyser Helen Elden. Resultatene viste at akupunktur gitt med en stimulering som kan betraktes som sterk, ga bivirkninger som småblødninger, smerte ved nålestikkene og forbigående tretthet hos moren, men ingen alvorlig påvirkning på graviditet, fødsel eller baby. Den «sterke» akupunkturen besto i 17 nåler og punkter som av enkelte anses som forbudte under en graviditet. Andre behandlingsformer Kvinnene som fikk akupunktur og stabilitetsbehandling, var fornøyde med behandlingen. Et flertall kunne tenke seg å få samme behandling igjen, om de skulle få lignende plager. - Resultatene av studien kan hjelpe til å ta bort redselen for å behandle gravide kvinner med akupunktur, sier Helen Elden. Akupunktur står ikke på listen over godkjente behandlingsformer her til lands. Vanntrening, kiropraktikk og fysioterapi står oppført på hjemmesidene til Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager. Fysioterapien omfatter vanlig fysioterapi, medisinsk treningsterapi, mensendieck, manuell terapi og psykomotorisk fysioterapi. Britt Stuge, forskningsleder i fysioterapi ved Ullevål universitetssykehus, er kritisk til det hun kaller «passive» behandlinger, som akupunktur. - Slike behandlinger gir sjelden langsiktig effekt. Det er viktig å ikke bare behandle symptomer, men se på årsaker til smerte, og om plagene skyldes at vi bruker kroppen feil, sier Stuge. Hun har også tatt doktorgrad på bekkenløsning. Hennes forskning viste at fysioterapi med informasjon og øvelser med fokus på daglige bevegelser og kontroll av bekkenet ga god og vedvarende effekt. Bruk av artikkelen er godkjent av VG. Artikkel er kjøpt av VG! Bruk av bilde er godkjent av Hertzberg og Milling. Bildet er kjøpt av Scanpix! - 8 -

9 Vi beklager at feil pressemelding kom i forrige utgave av bladet. Her kommer riktig pressemelding! Pressemelding fra årsmøte i Alta 26.april ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager LKB er en interesseorganisasjon som arbeider for å skape helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og trygderettigheter er året for kroniske smerter hos kvinner har International Association for the Study of Pain bestemt. Her havner LKB med sine medlemmer som har kronisk bekkenleddsyndrom. Våre medlemmer trenger: Helhetlig behandling Trykkavlastende puter og madrasser BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) Innfrielsen av disse kravene vil gjøre oss i stand til å delta på lik linje som funksjonsfriske. Det er ikke mye som skal til for å få bedre livskvalitet. Det er kvinnene verdt og det er god samfunnsøkonomi! LKBs Årsmøte

10 VEIEN TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET Intervju med (medlem) Lise Moursund Nystad Hva jobbet du med før bekkenløsningen? Jeg var lærer og spesialpedagog, og jobbet i voksenopplæringen i full stilling da jeg ble syk. Hvor lenge har du vært utenfor arbeidslivet? Jeg har vært ute av arbeidslivet i ca. 7 år. I denne tiden har jeg imidlertid prøvd meg som lærer i meget små stillingsprosenter på barneskole og i voksenopplæringen uten å lykkes. Hvilke tiltak gjorde du for å kunne komme ut i arbeid igjen? For å kunne prøve et annet yrke enn læreryrket måtte jeg gå gjennom et attføringsopplegg. Dette var etter eget initiativ. En av tingene jeg da måtte gjennom, var et 14 dagers attføringskurs. Kurset foregikk våren Etter endt kurs var veien videre å skaffe seg en praksisplass for å få prøvd ut andre yrker som jeg trodde jeg skulle fungere bedre i. I den tiden jeg var ute av arbeidslivet tenkte jeg mye på hvilke yrker jeg kunne tenkes å fungere i med min faglige bakgrunn og dårlig bekken. Det var da 2 retninger jeg så for meg. Den ene retningen var å videreutdanne meg til logoped. Da måtte jeg sette meg på skolebenken igjen i ett helt fullt studieår i Oslo, og jobbmulighetene slik jeg så det var begrenset i mitt nærområde. Den andre retningen jeg så for meg, var å jobbe med veiledning og rådgiving i en eller annen form. Jeg hadde også her undersøkt videreutdanninger innenfor dette fagområdet i lengre tid. Når jeg da skulle skaffe meg en praksisplass etter attføringskurset tok jeg selv kontakt med studentrådgivingen ved Høgskolen i Østfold, og fikk starte opp i praksis hos dem høsten Når jeg var sikker på at dette gikk bra, fikk jeg tilbud om fast stilling april Jeg har ennå ikke tatt noen videreutdanninger, og slik det ser ut i dag er det heller ikke behov for det. Jeg deltar på kurs og seminarer, og får faglig påfyll på den måten. Jeg har også vært til ulike behandlinger hos ulike faggrupper gjennom disse årene, og sakte men sikkert har jeg blitt bedre og bedre, og ikke minst lært meg å leve med og akseptere mine begrensinger i hverdagen. Vi har også bygd et lettstelt nytt hus på en flate. Hva jobber du med nå? I dag jobber jeg som spesialpedagog og studentrådgiver ved studentrådgivingen ved Høgskolen i Østfold. Der har jeg bl.a. ansvar for tilrettelegging av studier for studenter med lese- og skrivevansker, og noe kartlegging av dysleksi. Hvilke tilrettelegginger har arbeidsgiver gjort? Arbeidsgiver har ikke gjort noen store tilrettelegginger. Jeg har en god arbeidsstol, og jeg har tilbud om massasje 1 gang i måneden som alle andre ansatte. I denne typen jobb blir det lett for mye stillesittig, men det kan jeg selv regulere. I lærerjobben var det for mye ståing, gåing og bøying over elevene. Det kunne ikke jeg selv regulere. Jeg får også hjelp ved at lyset skrus av når det ikke er noe bevegelse i rommet. Da må jeg opp å bevege meg litt. Jeg har 2 faste kontordager, og jeg kan skrive timer jeg jobber hjemmefra, og som jeg jobber ekstra. Det gir meg stor frihet og fleksibilitet i hverdagen. Hvilken stillingsprosent har du i ditt nåværende arbeid? Pr i dag har jeg 30 % stilling, men i praksis har det i perioder blitt mer. Etter hvert har jeg ønske om å øke denne stillingsprosenten. Hvilke hensyn tar du i hverdagen for å kunne være i arbeid? Jeg prøver å planlegge slik at jeg får trent og gjort andre gjøremål de dagene jeg ikke er på jobb. Det har også hendt seg at jeg har vært så sliten at jeg har måtte legge meg ned for å hvile etter endt arbeidsdag. Dette har jeg nå godtatt og akseptert for det betyr så mye for meg å kunne jobbe igjen. Visste du at bare 1/3 av de som har behov for praktisk bistand i forbindelse med fødsel og barseltid får denne hjelpen. Dette var resultatet i kartleggingen fra Statistisk sentralbyrå, Seksjon for helsestatistikk på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

11 VEIEN TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET Innlegg fra med (medlem) Heidi E. Thorbjørnsen Jeg heter Heidi E. Thorbjørnsen og skal dele noe av min historie som omhandler en periode i livet med store endringer i mitt arbeidsliv. Jeg jobbet full tid med administrasjon av voksenopplæring på AOF-kontoret i Fredrikstad. Fødte en liten prins, Martin, i mars uker før fødsel oppstod en funksjonsnedsettende bekkenløsning. Den kom ikke snikende, men i løpet av et øyeblikk føltes det som å bli hugget av 10 kniver. Smerter som tok pusten av meg, og som skulle prege livet i flere år. Selve fødselen var av det langvarige slaget, og fødselsarbeidet ble dessverre ikke utført med de rette hensyn i forhold til en bekkenløsningspasient. (På slutten ble jeg plassert i ryggleie med 1 hjelper på hvert bein som presset hvert sitt kne ut til siden). Min bekkenløsningsproblematikk forverret seg etter fødselen. Etter et år i svangerskapspermisjon var tiden inne for å returnere til arbeidslivet. Har alltid vært glad i å arbeide, så dette gledet jeg meg til. Startet i full jobb i april -99. Belastningen medførte sengeleie resten av døgnet jeg ikke var på jobb. Innen 14 dager ble det 50% sykemelding, men fortsatt forverring i tilstanden. Deretter 100% sykemelding fra mai -99. Aktiv sykemelding fra slutten av oktober -99. Startet med 4 timer 3 ggr i uka. Trappet raskt ned til 3 timer 3 dager i uken, og senere 1,5 time 3 dager i uken. Måtte bryte opplegget 1. desember. Etter dette mislykkede forsøket var jeg mer eller mindre sengeliggende i et par måneder. Rehabiliteringspenger fra april -00. Etter hvert noe bedring i tilstanden. Startet derfor aktiv rehabilitering på arbeidsplassen fra februar -01, 3 timer 2 ganger i uken. Opplevde sakte men sikkert en gradvis forverring og måtte kutte helt i september -01 da jeg igjen var helt sengeliggende i tiden utenom arbeidstid. 2 måneder etter var jeg fortsatt sengeliggende timer i døgnet. Hele perioden etter utløpet av svangerskapspermisjonen var sterkt preget av et sterkt ønske om å være i jobb. Var veldig lite virkelighetsorientert og tenkte hver dag at jeg er dårlig i dag fordi jeg har vært litt uforsiktig, får skjerpe meg i morgen. Denne dag-for-dag -tanken preget meg i flere år. Må også få legge til at jeg hadde en fantastisk støtte i min leder ved AOF-kontoret, Arne Berg. Han gjorde alt en arbeidsgiver skulle og mye, mye mer. Tok tak i trygdekontor og lege. Samlet dem til møter. Bistod med å skaffe parkeringstillatelse for funksjonshemmede, hjelpemidler osv. Fikk aldri noen følelse av å være til plunder og heft, men hele tiden varm støtte praktisk og menneskelig. En fantastisk opplevelse i en periode man var fullstendig tappet for krefter grunnet intense smerter over veldig lang tid. Vendepunktet i min sykehistorie kom den dagen min lege krevde at jeg skulle søke 100% uføretrygd. Dette skjedde i desember -01. For første gang innså jeg at jeg var veldig dårlig og måtte legge helt vekk tanken på å fungere i arbeidslivet. Fra det øyeblikket jeg skrev under på søknad om uføretrygd begynte en gradvis forbedring. Vi reiste på en 3 ukers ferie rett etterpå. Den første uka satt jeg i rullestol, den andre uka behøvde jeg kun krykker og den tredje uka greide jeg meg mesteparten av tiden uten krykker! Var rett etter dette på 4 ukers opphold på Jeløy kurbad (januar -02), noe som sikkert også var med på ytterligere forbedring Gledelig nok har min helse stabilisert seg på et akseptabelt nivå, og mot alle odds er jeg tilbake i arbeidslivet. Har siden mai -04 arbeidet ved Capio Anoreksisenter i Fredrikstad. Først som tilkallingsvikar, men endte ganske raskt opp med en 40% fast stilling. Har nærmest en blanding av flere typer stillinger. Noe arbeid som kjøkkenassistent, noe som kontormedarbeider og vakter hver 6. helg som miljøarbeider. Har ingen spesielle tilrettelegginger, men tror nok at den store variasjonen er vesentlig for at det fungerer. Jeg opplever ikke lenger at selve bekkenet preger meg lenger, men som de fleste som har vært dårlige over lang tid er nå hele kroppen preget av smerter i muskler, ledd og skjelett. Opplever at arbeidsmengden er riktig, men har en tendens til å ta på meg litt for mye frivillig arbeid utenom f.eks i idrettsforeningen. Er dypt takknemlig for å igjen være ute i arbeidslivet, være sammen med fantastiske kollegaer og ha et svært interessant arbeidsfelt. Konklusjonen på min historie og råd til mine medsøstre blir at våre tanker kan styre mer av sykdommen enn vi selv er klar over. Innse at du ikke alltid kan prestere slik du ønsker. Ta deg tid til en lang nok pause fra arbeidslivet. Når du tror du har hatt lang nok pause, trenger du antakelig en god stund til. Akseptèr at arbeidet for en periode går ut på behandlinger, forsiktig trening osv., men husk at også disse aktivitetene fort kan overdrives og vedlikeholde sykdommen mer enn å lege den. Altfor mange av oss er altfor utålmodige og kaster bort verdifulle år. Jo lengre tid du bruker på å presse deg/bryte deg ned, jo lengre tid bruker kroppen på å rehabilitere seg. For min egen del fikk jeg en ahaopplevelse etter å ha strevd forgjeves i flere år for å bli frisk. Når jeg endelig innså at dette ville bli varig og slo meg til ro med det, først da begynte jeg raskt en markant tilfriskningsprosess!

Bekkenløsning. NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter

Bekkenløsning. NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter Bekkenløsning NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter Foto: Reklamefotografene AS Illustrasjoner: Ellen Wilhelmsen Hva er bekkenløsning? Bekkenløsning er en

Detaljer

Fysioterapi for kvinner

Fysioterapi for kvinner Fysioterapi for KVINNER Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Mestring av ryggsmerter

Mestring av ryggsmerter Informasjon fra fysioterapeutene Mestring av ryggsmerter i hverdagen Universitetssykehuset Nord-Norge Terapeutavdelingen, Seksjon for Fysioterapi 2012 Velkommen til oss! Dette informasjonsheftet er laget

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse BEKKENBUNNEN Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse HVA ER BEKKENBUNNEN? Bekkenbunnen består av tre lag muskler som ligger innvendig i bekkenet,

Detaljer

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Velkommen Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Enhet for Døgnrehabilitering Betania Malvik Betaniaveien 15 7563 Malvik Sentralbordet: 73980800 Enhet for Døgnrehabilitering:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF INFORMASJON TIL BARSELKVINNER FRA FYSIOTERAPEUTENE BEKKENBUNNSMUSKLENE Bekkenbunnsmusklene ligger innvendig i bekkenet og danner gulvet i kroppen. De omslutter urinrør,

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Bekkenbunnstrening etter fødsel

Bekkenbunnstrening etter fødsel Bekkenbunnstrening etter fødsel En informasjonsbrosjyre fra fysioterapiseksjonen Gjenopptrening av bekkenbunnen etter fødsel Graviditet og fødsel belaster bekkenbunnen fordi muskler, bindevev og nerver

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Bekkenbunnstrening ved underlivsprolaps. Registrering av daglig hjemmetrening

Bekkenbunnstrening ved underlivsprolaps. Registrering av daglig hjemmetrening ekkenbunnstrening ved underlivsprolaps Registrering av daglig hjemmetrening ekkenbunnstrening ved underlivsprolaps ekkenbunnstrening ved underlivsprolaps Hva er underlivsprolaps? Nedfall av fremre vaginalvegg

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Har du bekkenleddsmerter?

Har du bekkenleddsmerter? Har du bekkenleddsmerter? TILSLUTTET NORGES HANDIKAPFORBUND LKB ivaretar interessene til kvinner med Bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon og kunnskap. LKB arbeider for å skape en helhetlig forståelse

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Bekkenbunnsog blæretrening

Bekkenbunnsog blæretrening Bekkenbunnsog blæretrening Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror, og du kan få behandling for det. De aller fleste med inkontinens er kvinner. Det er ikke bare eldre

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015 Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Til deg som har fått kneprotese

Til deg som har fått kneprotese Til deg som har fått kneprotese SØ-109117 3 Innhold Aktivitet etter operasjon Aktivitet etter operasjon 4 5 6 9 10 Hjelpemidler Å gå i trapper Øvelser Trening etter utreise Treningsprogram Det er viktig

Detaljer

Jeg har nå "vondter" som holdes i sjakk med regelmessig behandlinger og med litt egeninnsats - uten å ta så mye som ei pille!

Jeg har nå vondter som holdes i sjakk med regelmessig behandlinger og med litt egeninnsats - uten å ta så mye som ei pille! Etter å ha vært kunde hos Restitusjon og Nina i flere år, har jeg ingen betenkligheter med å gi en rekommenderende kundeuttalelse. Nina er dyktig, nøye og omfattende i sitt fagfelt og de helsebringende

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Meget god langtidseffekt av Neurac pasientløp ved Redcord Clinic.

Meget god langtidseffekt av Neurac pasientløp ved Redcord Clinic. April, 2015 Meget god langtidseffekt av Neurac pasientløp ved Redcord Clinic. 24 pasienter formidlet sine brukerhistorier på Redcords nettsider for 4-6 år siden. Solskinnshistorier når får de tilbakefall

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no 7 EFFEKTIVE TIPS FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG SELV Cecilie Flo www.cecilieflo.no ARBEIDSHEFTE FOR AUTISME- OG ADHD-MAMMAER 2 av 13 Velkommen! Du har nå et arbeidshefte i hånden med 7 effektive tips for å

Detaljer

Informasjonsbrosjyre fra

Informasjonsbrosjyre fra Informasjonsbrosjyre fra TILSLUTTET NORGES HANDIKAPFORBUND LKB ivaretar interessene til kvinner med bekkenløsningsplager ved å formidle informasjon og kunnskap om bekkenløsning, bekkenleddsmerter og -plager.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Treningsprogram: Gravide og bekkenbunnstrening

Treningsprogram: Gravide og bekkenbunnstrening www. Treningsprogram: Gravide og bekkenbunnstrening Ullevål Kiropraktorklinikk... utreder og behandler muskel og skjelettlidelser. Du som pasient er alltid i fokus hos oss og du vil få best mulig oppfølging.

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

E1. EGENTRENING SOMMER 2016.

E1. EGENTRENING SOMMER 2016. E1. EGENTRENING SOMMER 2016. Hei alle ivrige fotballspillere. Endelig er sommer ferien her og det har dere virkelig fortjent etter en flott vår/sommer sesong med masse treninger og kamper. Når sommeren

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Gåten Martin. A-magasinet # februar 2016

Gåten Martin. A-magasinet # februar 2016 A-magasinet #6 12. februar 2016 K Kultur Magisk danser vender hjem U Ute Hønsehaukens festmiddag R Relasjon Syklet fra India for kjærligheten Gåten Martin 17-åringen er en av flere unge som lider av uforklarlige

Detaljer

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap og aktivitet.

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Rå pilatesøvelser for SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Har du en halvtime å spandere på rumpa di tre ganger i uka? Da kan vi love deg resultater med dette effektive programmet. Du trenger bare en yogamatte!

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

VG2 Europa i Barcelona

VG2 Europa i Barcelona VG2 Europa i Barcelona Reisebrev: Søndag 11.mai. Tidlig søndagsmorgen møtte ti elever og to lærere trøtte og spente på Gardermoen. Vi ankom vakre Barcelona rundt lunsj og dro til hotellet. Hotellet ligger

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Plager over lang tid Pasientene hadde hatt sine plager i gjennomsnitt 63 måneder før de kom til Redcord.

Plager over lang tid Pasientene hadde hatt sine plager i gjennomsnitt 63 måneder før de kom til Redcord. Desember, 2015 24 pasienter formidlet sine brukerhistorier på Redcord sine nettsider for 4 til 7 år siden. Solskinnshistorier når får de tilbakefall? fikk vi ofte høre. Plager over lang tid Pasientene

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Er alle norske menn KJØTTHUER?

Er alle norske menn KJØTTHUER? Er alle norske menn KJØTTHUER? Vi starter uken med en biff. Rett og slett fordi du er en mann og menn spiser ting som blør. Du skal ikke ha noe Grete Roede salat til biffen din. Vi lærte tidlig på 80-tallet

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Etterpå gikk vi til gamlebyen i Antibes, der studerte vi de fine og gamle bygningene og tok en del bilder: Derifra var det også utsikt mot havet:

Etterpå gikk vi til gamlebyen i Antibes, der studerte vi de fine og gamle bygningene og tok en del bilder: Derifra var det også utsikt mot havet: Søndag 18.mars På søndag skulle alle møtes på Place Charles De Gaulle klokka 14. Før det fikk alle bli ordentlig kjent med vertsfamiliene som hadde hentet oss på flyplassen i Nice, natten før. Vi vandret

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Mangfold av helsetilbud: Er Sola helsekommunen i Rogaland? I Sola sentrum florerer det av ulike helsetilbud for enhver sykdom eller lidelse. Det finnes over 20 private helseforeteak i tillegg til rundt

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer