Fredrikke. Ny generasjon i nord. Rusmisbrukerens far forteller. N.K.S. tar jentebølgen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikke. Ny generasjon i nord. Rusmisbrukerens far forteller. N.K.S. tar jentebølgen!"

Transkript

1 Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I juni 2011 I 96. årgang Rusmisbrukerens far forteller N.K.S. tar jentebølgen! Ny generasjon i nord

2 Den røde tråden i organisasjonen ser du den? september samles sanitetskvinner til landsmøte i Oslo. Denne gangen er det et delegatmøte, også omtalt som «arbeidslandsmøte». Det innebærer større mulighet til å arbeide mer konkret med aktuelle saker, til å jobbe i grupper og til å drøfte felles utfordringer. Mitt første landsmøte, i 2007, var et slikt delegatsmøte. Her møtte jeg engasjerte deltakere som staket ut kursen videre. Landsmøtets konklusjoner ga tydelige føringer på hva som var «jobb nummer én». Bestillingen var at N.K.S. skulle revitaliseres som en nasjonal organisasjon, noe som krevde flere felles nasjonale saker. Dette ble omtalt som at vi måtte få «en rød tråd» i organisasjonen. Hvordan skulle en arbeide seg frem til det? Grunnlaget ble lagt gjennom at hele organisasjonen i perioden arbeidet med å utvikle en strategisk plan som ble vedtatt på landsmøtet i Vi har nå lagt bak oss to av de fire årene som strategisk plan gjelder for. Er det mulig å se den røde tråden? Jeg mener ja, både når det gjelder de felles nasjonale sakene som er nedfelt i strategisk plan og de aktivitetene lokalforeningene iverksetter på eget initiativ. All aktivitet i organisasjonen skal være forankret i formålet, som slår fast at N.K.S. skal bidra til et trygt og inkluderene samfunn og arbeid innen helse- og sosialområdet, med spesielt fokus på kvinner. Av de nasjonale sakene som er omtalt i strategisk plan opplever vi at stadig flere engasjerer seg i betydningen av forskning på kvinners helse, inkludering av kvinner med minoritetsbakgrunn, etableringen av Etiopiske Kvinners Sanitetsforening, Min Dag i Dag, eldre og omsorgsberedskap. Ved gjennomgang av lokalforeningenes årsmeldinger ser vi at de aktivitetene lokalforeningene iverksetter gjør den «røde tråd» mer synlig. Eksempler på dette er temakvelder om kvinnehelse, jentekonferanser, ferieleir for barn, turer for eldre. Dette viser at vårt motto «I de små ting frihet, i de store ting enighet, i alle ting kjærlighet» er forankret i virkeligheten. Etter to år med strategisk plan ser vi at den røde tråden er synlig. Dette er et godt grunnlag for innholdsrike og inspirerende arbeidsdager i september. Før det skal vi ha sommerferie og lade batteriene. God sommer. Anne-Karin Nygård GENERALSEKRETÆR Fredrikke Utgiver Norske Kvinners Sanitetsforening Fredrikke kommer ut fem ganger i året og har et opplag på cirka eksemplarer. Bladet distribueres vederlagsfritt til medlemmer og personer som slutter opp om organisasjonen. Bladet Fredrikke er oppkalt etter N.K.S. grunnlegger, Fredrikke Marie Qvam. Ettertrykk tillatt, husk å oppgi kilde. Innsendt materiell vil ikke bli returnert. Redaksjonen er avsluttet 24. mai Redaktør Åse Toril Holten (konst.) Telefon: e-post: Materiellfrist nr september Design og presentasjon Metro Branding AS Trykk Aller Trykk AS Annonser Per Sletholt & Co. Telefon: Fax: E-post: ISSN Forsidefoto Åse Toril Holten Svanemerket Aller Trykk AS, som trykker Fredrikke, er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at bladet oppfyller strenge krav til miljømerking av papir, trykkfarge og hele trykkprosessen. 2 Fredrikke nr. 3 / 11

3 INNHOLD 04 Organisasjonsleder 6 Ny giv i nord Hammerfest sanitetsforening skulle legge ned. Nå har de 141 medlemmer. 05 Smånytt 06 Helt i 100 i Hammerfest 10 Kvinnehelse: Jentebølgen 16 Forskning: Lesbiske fødende 20 N.K.S. røde tråder 24 Veiledningssenter for pårørende 28 Organisasjonsnytt Sanitetsnorge rundt Pionérarbeid Få har forsket på hvordan lesbiske fødende blir møtt av helsevesenet. Forsker Bente Dahl Spidsberg er unntaket. 24 Hjelp til pårørende Egil, far til en rusmisbruker, takker N.K.S. veiledningssenter for at dagene er blitt lettere. Helse i hvert smil Jentebølgen er en suksess! Sanitetetskvinner har gått og løpt, og kvinner i alle aldre har besøkt N.K.S. sin stand. 10

4 organisasjonsleder Klart for landsmøte Fylkesårsmøtene er nå avholdt i alle fylker. Disse årsmøtene er fylkenes høyeste myndighet og skal behandle saker som er nedfelt i våre vedtekter. Det skal også foretas valg til fylkesstyrene. Ved ethvert valg er det slik at noe «kommer og noen går». Til de som har kommet nye inn vil jeg ønske lykke til med arbeidet. Til de som valgte å fratre, takker jeg for det arbeidet de har lagt ned både for det respektive fylke og for organisasjonen. I år avholdes det landsmøte i Oslo i dagene 24. og 25. september. Det er et «lite» landsmøte, det vil si at det kun er for valgte delegater fra fylkene. I likhet med landsmøte i 2007 blir det lagt opp til at det skal være et arbeidsmøte hvor det skal arbeides med aktuelle saker. Delegatene skal også fatte viktige vedtak i saker som står på agendaen og sist men ikke minst velge nye medlemmer til sentralstyret. De aktuelle kandidatene til dette tillitsvervet blir presentert i denne utgaven av Fredrikke. Jeg ønsker vel møtt til disse dagene i Oslo og håper vi får et godt og konstruktivt landsmøte med gode debatter. Det er stor aktivitet i hele organisasjonen og det jobbes godt med mange forskjellige saker, men det som er aller viktigst er å sette fokus på verving. Utfordringen er å få flere interessert i vårt viktige og givende arbeid. Med alle de flotte prosjektene og tiltakene vi har, tror jeg at mange vil finne noe som er av interesse hvis de bare blir orientert om mulighetene. Sommerferien nærmer seg med raske skritt og det er tid for å ta en pust i bakken for noen og enhver. Det er viktig å senke skuldrene og nyte fine sommerdager slik at vi kan være best mulig rustet til å ta fatt på nye oppgaver og utfordringer når høsten kommer. Jeg ønsker alle sanitetskvinner og andre lesere av bladet en riktig god sommer! Sølvi Lundgaard Organisasjonsleder medlemsbladet for 50 år siden Refleks av glede: Fru Skard var i fødselsdagsselskap i Lampeland sanitetsforening, som fylte ett år. I anledningen hadde man innbudt naboforeningene fire stykker. Det kom to fulle busser og en masse lokalt folk, i alt 130 sanitetskvinner. Alle ble håndhilst velkommen en gruppe hadde «sanitetsbunad», det var Botnankvinnene. Plutselig så fru Skard inn et par merkelige varme brune øyne, og det viste seg å være en indisk sykepleierske i bunad hun også. Hun hadde giftet seg med en norsk sjømann, som nå hadde slått seg ned som skogsarbeier og paret hadde bygget seg i hus i Lyngdal. Hun var nå medlem av Botnanforeningen. Juni Fredrikke nr. 3 / 11

5 SMÅNYTT Flere kvinner enn menn med psykiske plager En av ti nordmenn har vært betydelig plaget av symptomer på angst og depresjon de siste to ukene, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Flere kvinner enn menn har psykiske plager. Rapporten viser også at yngre kvinner sliter mer med betydelige psykiske helseplager enn andre aldersgrupper. KILDE: FOLKEHELSEINSTITUTTET I aldersgruppen 16 til 24 år er andelen kvinner som angir betydelige psykiske plager, over dobbelt så stor som andelen menn. To av ti kvinner i denne aldersgruppen rapporterer om redusert arbeidsevne som følge av plagene. Flere kvinner borte fra jobb Kvinner er langt mer borte fra jobben enn menn. Sykefraværsprosenten for menn har vært stabil eller fallende fra 1970-tallet og frem til i dag. Sykefraværet blant kvinner har imidlertid økt betydelig. Mens kvinners sykefravær var lavere enn menns fravær i 1979, er kvinners fravær i dag rundt 60 prosent høyere enn menns, viser en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå. Forskerne synes det er påfallende at økningen i sykefraværet har skjedd samtidig med at arbeidslivet er blitt langt mindre fysisk belastende, og at de yrkesaktive jevnt over har en bedre helsetilstand enn før. KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ Blodprøve kan avsløre brystkreft Analyse av blod kan være en ny måte å diagnostisere brystkreft på. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og én av elleve kvinner i Norge blir diagnostisert med brystkreft i løpet av livet. Å teste for brystkreft ved blodprøve har et stort potensielt bruksområde, for eksempel i lite utviklede og fattige områder der mammografi ikke er et reelt alternativ, sier Jørgen Aarøe ved Oslo universitetssykehus til Forskning.no. Funnene tyder på at svulster endrer den biokjemiske aktiviteten i blodet, og at en blodprøve dermed kan være en måte å oppdage brystkreft på. Blodprøvene er ikke en sikker metode enda, fordi feilmarginene kan være store. KILDE: FORSKNING.NO Innvandrere vil snakke mer norsk Voksne innvandrere er stort sett fornøyde med norskundervisningen og lærerne sine. Men de vil gjerne ha mer øvelse i muntlig norsk og lære å forstå ulike dialekter, viser en undersøkelse gjort på oppdrag fra Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Undersøkelsen viser også at deltakerne er jevnt over er motivert for å lære norsk, men at de savner mulighet til å praktisere norsk utenfor klasserommet. KILDE: IMDI Fredrikke nr. 3 / 11 5

6 N.K.S. lokalt Helt 100 i Hammer Bobler av liv: En 100 år gammel sanitetsforening som har fått ny giv og har medlemmer i alle generasjoner, er verdt en skål i alkoholfritt sprudlevann. Fra venstre: Alma Karlstad Innerby, Cecilie Innerby, Anne Karine Grell, Nelly B. Nordnes og Hjørdis Sørgård. 6 Fredrikke nr. 3 / 11

7 fest Ikke rart disse damene sprudler. For tre år siden lurte Hammerfest sanitetsforening på å legge ned. I dag har den 141 medlemmer. Her er historien om hvordan det gikk til. Tekst og foto: åse toril holten Det begynte med et brev. Nelly B. Nordnes, tidligere leder i Hammerfest sanitetsforening og trofast medlem i 25 år, tok pennen fatt og skrev til Fredrikke: «Fra 2003 da foreningen vår holdt på å bli nedlagt, tok jeg formannsvervet, eller ledervervet som det nu heter. Vi var cirka 12 stk. som da syntes det var galt at foreningen vår snart skulle bli 100 år og skulle slutte. Vi holdt på til 2008, da vi var bare fem og tre medlemmer som møtte opp på møtene. Det var helt håpløst. Så i 2008 da jeg ikke kunne lede møtene, ble den lagt ned nesten.», skriver Nelly. Historien kunne stoppet her. Men det gjorde den ikke. Og det er grunnen til at Fredrikke har flydd til verdens nordligste by, en vårdag i Fredrikke nr. 3 / 11 7

8 N.K.S. lokalt Ung ildsjel Spiren til nytt liv i Hammerfest sanitetsforening ble sådd en maidag i Da var det informasjonsmøte om N.K.S. i Cecilie Karlstad Innerbys fødeby, Hammerfest. Cecilie var 26 år og bodde i Lakselv, hvor hun jobbet på helsestasjonen. I møterommet i Hammerfest satt Nelly og trodde den unge damen som entret rommet var kommet fra resepsjonen for å fylle på vann i glassene. Men Cecilie var ikke fra resepsjonen. Hun var kommet for å få informasjon. Og informasjonen hun fikk var nok til at hun i etterkant av møtet meldte seg inn. Jeg visste ikke så mye om N.K.S. fra før. Men jeg badet i sanitetsbadet da jeg var liten, og husker jeg så opp på kløverskiltet. Også var jeg blitt litt kjent med organisasjonen gjennom Fredrikke, som ble tilsendt helsestasjonen, forteller Cecilie, som satte seg inn i informasjonen hun fikk. Jeg meldte meg inn fordi jeg brenner for folkehelsearbeid. Dessuten var jeg utrolig imponert over N.K.S. sin historie. De har vært med på å bygge opp velferdsstaten i Norge. Også er jeg imponert over organisasjonens evne til å fornye seg i takt med tiden, forteller 30-åringen hjemme i Nellys stue i Hammerfest sentrum. Etter informasjonsmøtet gikk månedene. Cecilie og mannen flyttet til Hammerfest. I mellomtiden forberedte sanitetsforeningen seg på å legge ned. Det ble for tungt å drive for de få som var igjen. Men på årsmøtet i 2008 møtte det en ung kvinne som sa seg villig til å ta over ledervervet og prøve å få foreningen på fote igjen. Jeg hadde aldri drømt om at det skulle skje. Vi ble nesten helt lammet, alle sammen, sier Nelly. Leste seg opp Jeg innrømmer at jeg tenkte «hva er det jeg har begitt meg ut på?» Jeg hadde ingen organisasjonserfaring, og kjente få på min alder her, forteller Cecilie, som fremdeles er leder i foreningen, tre år etter. Med seg har hun også fått 140 nye medlemmer. 70 av dem kom allerede første året. Jeg synes du har vært tapper, og ikke minst fantastisk modig. Det dere har fått til, med så mange medlemmer på så kort tid, er verdt en plass i Guinnes rekordbok! utbryter Nelly. Anne Karine Grell er en av dem som lot seg friste til å bli med i saniteten. Jeg kjente ikke Cecilie fra før, men så oppslag i avisen hvor Cecilie og Nelly snakket om foreningen, og syntes det så interessant ut, sier 37-åringen hjemme i stua hos Nelly. Jeg stortrives som medlem. Etter at jeg har fått muligheten til å dra på seminar til Oslo og fått møte andre sanitetskvinner, har jeg fått sett bredden i hva N.K.S. gjør som nasjonal organisasjon. Det gjør at det positive førsteinntrykket bare har forsterket seg, sier Anne Karine, som sa seg villig til å sitte i styret. Vi satt og leste årsmøteregler mens vi hadde årsmøtet, ler hun, og får et bekreftende nikk fra Cecilie. Vi kunne ingenting fra før, men det er bare å lese seg opp. Jeg fikk tilbud om å være med på tillitsvalgtopplæring, og lærte mye der. I tillegg har jeg lest meg opp på strategisk plan og vedtekter, som det er lett å få tak i, sier Cecilie, som i dag sitter både i landsstyrets kvinnehelsekomité og er på valg til sentralstyret. Cecilies engasjement er det som driver foreningen framover, tilføyer Anne Karine. Aktiv 100-åring Vel er Cecilie engasjert, men hun har også med seg en stor gjeng engasjerte kvinner. Lista over alt foreningen har jobbet med Alle foto: Privat Deler av styret pyntet til jul. Nederst fra venstre: Marie Darell, Cecilie K. Innerby med Alma på fanget, og Anne Karine Grell. Bak: Vivi-Ann Mathisen, Eirin Lemika og Ingrid Reite. Foreningen arrangerte guidet busstur i forbindelse med 100-årsjubileet i fjor. Her er det friskis og svettis for barn på ett av mange familiearrangementer. 8 Fredrikke nr. 3 / 11

9 de siste årene, er nemlig lang: Foredrag av lege i forbindelse med sanitetens uke, fastelavnsrissalg, familiekafé, byttemarked for brukte barneleker, julebesøk på sykehjem, aktivitetsdag for barn, fastelavnskafé, vårkafé og julekafé hvor loddsalget ofte går til N.K.S. fond, rebusløp, utdeling av julekurver til de som ikke har det så greit, salg av maiblomster, aktivteter i forbindelse med «Rene hender»-kampanjen, solfest for pensjonister, og hjelp ved kommunens massevaksinering. Det nyeste er at foreningen har startet opp SESAM-gruppe for kvinner med minoritetsbakgrunn. Når jeg leser referatene på e-post, tar de jo aldri slutt, ler Hjørdis Sørgård, som også har tatt turen til Nelly for å snakke om Hammerfest sanitetsforening. Hun har vært medlem i snart 30 år. Men jeg er imponert over alt foreningen har fått til de siste årene, sier hun. Nå skal det også sies at det ble ekstra mye aktivitet i fjor, siden vi feiret 100 år, legger Cecilie til. Ingen møteplikt En forening med høy aktivitet krever også engasjerte medlemmer som stiller opp på sin fritid. Selv om flere av medlemmene i Hammerfest er godt voksne og pensjonister, består majoriteten av unge kvinner med full jobb og barn. Hvordan får de det til? Man får tid til det en har lyst til, kommenterer Cecilie, og legger til: Men vi legger møtene til etter leggetid. Og jeg understreker at det ikke er møteplikt. Folk får engasjere seg når det passer. Vi er en hard kjerne som står på og bruker mye tid på god planlegging. Vi oppfordrer medlemmene til å bidra, men de må få tid til å la tanken på å være aktiv modnes. Også prøver vi å legge til rette for at de som faktisk ønsker å engasjere seg, får slippe til, for eksempel i styret, sier Cecilie. Og det går an å støtte saniteten, uten å bidra aktivt med en gang. Det er Cecilies datter Alma et synlig bevis på. Med sine to år er hun definitivt Hammerfest sanitetsforenings yngste medlem. Alma er nærmest født inn i saniteten, og var bare seks dager gammel da hun var med på fastelavnskafé, sier Cecilie, og legger til: Den viktigste jobben vi gjør for å få nye medlemmer, er å fortelle andre hva vi gjør. Jeg møter veldig mye uvitenhet. Veldig mange tror at sanitetsforeningen ikke er noe for unge kvinner, sier Cecilie, og blir avbrutt av Nelly. Men herlighet, det har jo dere bevist at den er! Nelly B. Nordnes skrev et langt brev til Fredrikke, i håp om at flere fikk høre den fantastiske historien om Hammerfest sanitetsforening. Faksimilie Medlem Marie Darell hjelper til med pandemivaksinering høsten Foreningen stilte også med kafé. Styret anno Her med organisasjonsleder Sølvi Lundgaard på besøk i forbindelse med 100-årsjubileet. Her er æresmedlem Margot Nilsen (til venstre) og Maria Stephansen, forfatter av jubileumsboken og ansvarlig for 100 årsjubilumsutstillingen på Gjenreisningsmuseet. Fredrikke nr. 3 / 11 9

10 Vi tar Jentebølgen! foto: håvard krågsrud og Åse Toril Holten 10 Fredrikke nr. 3 / 11

11 Fredrikke nr. 3 / 11 11

12 kvinnehelse vi var med på jentebølgen Høybråten sanitetsforening har gått seg i form, og stilte kvinnesterke opp på løp i Oslo. En gjeng fra SESAM-gruppa i Oslo sanitetsforening stilte på løp. Prinsesser på vift gjennom Lillehammers gater. Klar, ferdig, gå! Når beina går, kommer humøret! 19. mai gikk startskuddet for årets Spar Jentebølgen-løp, som går 33 steder i landet. Kvinner i absolutt alle aldre, former og fasonger stilte med godt humør, enten de løp eller gikk det fem kilometer lange mosjonsløpet. N.K.S. er ideell samarbeidspartner for BislettAlliansen, som administrerer løpene. I den anledning har N.K.S. vært ute i media og på andre arenaer og oppfordret kvinner til å ta med seg kjente eller ukjente ut på tur, under mottoet «Gå med meg!». Til sammen flere tusen jenter og damer har tatt Jentebølgen sammen med N.K.S., og mange av dem har besøkt N.K.S. stand på løpene. Sanitetskvinnene har nemlig stått på stand landet rundt, for å fortelle om N.K.S. og verve nye medlemmer. Om det ikke er hæla i taket på løpene, er i alle fall armene i været! 12 Fredrikke nr. 3 / 11

13 God oppvarming før løpet er viktig og sosialt. I høst skal Alta sanitetsforening arrangere løp. For å skape blest rundt løpet, arrangerte de før sommeren kick-off hvor folk kunne løpe 100 meter på minst 6 centimeter høye hæler og være med i trekningen av et gavekort. Faksimile: Forhåndsomtale i Finnmark Dagblad her går/ gikk løpene 19. mai Steinkjer 20. mai Grong 21. mai Os i Østerdalen 21. mai Lillehammer 23. mai Tønsberg 23. mai Elverum 24. mai Oslo 25. mai Fagernes 26. mai Sandnes 26. mai Bamble 27.mai Skånevik 27.mai Notodden 28. mai Odda 29. mai Spydeberg 30. mai Sandefjord 30. mai Skien 31. mai Drammen 31. mai Flekkefjord 1. juni Kopervik 4. juni Skreia 5. juni Sand i Nord-Odal 7. juni Trondheim 7. juni Hamar 8. juni Molde 8. juni Mysen 9. juni Ålesund 10. juni Ørsta 15. juni Lillestrøm 16. juni Asker 17. juni Moelv 4. sept. Larvik 5. sept. Gjøvik 10. sept. Alta Hvor mange maiblomster er det i glasset lurer Hege Skari (til venstre) og Guro Skari Berger. Gjetter de riktig, kan de vinne en ipod mp3-spiller. Mange har vært innom sanitetskvinnenes stand for å strikke på det som kan bli Norges lengste skjerf. Da kan man også spørre om det man måtte lure på om N.K.S. Her informerer generalsekretær Anne-Karin Nygård. Fredrikke nr. 3 / 11 13

14 kvinnehelse vi var med på jentebølgen Karine Rogne (25) fra Valdres deltok i sitt første Jentebølgen-løp. Det gjorde også datteren Randi (født 27. oktober). Nathalie Ø. Falkenberg (2) hadde med seg mamma Katrine. Sanitetskvinner sto på stand, landet rundt. Her er Signy Andersen og Torill Bærø Eliassen i Tønsberg. N.K.S. samarbeider med Norges Fotballforbund om integrering. I forkant av løpene har Anne-Karin Nygård tatt med seg fotballspillere og oppfordret etnisk norske kvinner til å ta med seg kvinner med minoritetsbakgrunn ut på tur. Faksimile: Drammens Tidende 14 Fredrikke nr. 3 / 11

15 Oppvarmingen har vært variert. Her danses det zumba! Norske Kvinners Sanitetsforening er ideell samarbeidspartner for Jentebølgen. Fra scenen intervjuer konferansier Jens Aas generalsekretær Anne-Karin Nygård. Medlemsverving er en viktig del av det å stå på stand. Her er Anne Veggumslokken i Lillehammer sanitetsforening ute i gatene for å snakke med folk. Fredrikke nr. 3 / 11 15

16 lesbiske fødende Når «far» er medmor Mormor Bente Dahl Spidsberg er nok den eneste jordmoren her til lands som har tatt i mot sitt barnebarn som har medmor og ikke en pappa. Med støtte fra N.K.S. tar hun doktorgrad på erfaringer i møtet mellom lesbiske par som får barn og helsepersonell i fødselsomsorgen. Tekst og foto: beate framdal Prosjektet består av tre delstudier som undersøker fødeparets, jordmødrenes og medmødrenes erfaringer. Doktorgradsarbeidet blir finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforenings forsknings- og utviklingsfond, og er å betrakte som et stykke pionérarbeid. Vi har altfor lite kunnskap om hvordan lesbiske par møtes av helsepersonell innen fødselsomsorgen, sier forsker og jordmor Bente Dahl Spidsberg, som er høgskolelektor ved avdeling for helse, ernæring og ledelse ved Høgskolen i Akershus. Frem til 2009 hadde ikke lesbiske kvinner rett til assistert befruktning i Norge, slik at erfaringen med lesbiske fødende og deres partnere eller medmor, er et ganske blankt kapitel innen fødselsomsorgen. Lesbiske som har ønsket seg barn har blant annet reist til utlandet for å bli gravide, og mange reiser da til Stork-klinikken i Danmark. Fordommer eller ikke? Uansett hvilken måte de velger å bli gravide på, er de henvist til det norske helsevesenet for oppfølging under svangerskapet, når de skal føde og senere på spedbarnskontroll på helsestasjonene. Men hvordan blir de møtt? Dette spørsmålet ønsker Bente Dahl Spidsberg å få svar på. I mastergradsstudien hennes fortalte lesbiske par om mye god omsorg, men også om ubehagelige situasjoner og ikke minst usikkerhet og ambivalens. Dette tyder på at møtet ikke alltid er så enkelt. I den første studien i doktorgradsarbeidet som nylig ble antatt, forteller jordmødre om liknende erfaringer. Annerledeshet Det ligger ofte noe ullent i møte med helsevesenet. Jordmødrene jeg intervjuet beskriver en annerledeshet som man må tørre å ta tak i på en god måte. 16 Fredrikke nr. 3 / 11

17 Vi har for lite kunnskap om hvordan lesbiske fødende møtes av helsepersonell. Fra 1. januar i 2009 kunne lesbiske kvinner få assistert befruktning i Norge, så dette er et tema vi må forholde oss til, sier jordmor og N.K.S.-støttet forsker Bente Dahl Spidsberg. Fredrikke nr. 3 / 11 17

18 lesbiske fødende Lesbiske kvinner er ofte ressurssterke kvinner som ikke forventer særbehandling. Det blir likevel feil når kvinnene selv tar ansvar for å ta opp aktuelle temaer for å gjøre situasjonen litt lettere for eksempelvis en jordmor. Slik skal det ikke være. De fleste parene forstår at det for helsepersonellet er en annerledes situasjon enn å møte det tradisjonelle foreldreparet mann og kvinne, sier Bente Dahl Spidsberg. Det har også hendt at de har opplevd omvendt diskriminering. Siden partneren er kvinne har hun fått være til stede når det er vanlig å sende mannen ut av rommet, sier Spidsberg. unnlater kanskje å ta opp temaer som kan være viktig. Jordmødre jeg pratet med, er spesielt opptatt av å vite mer om hvilke behov og ønsker medmødrene har, og de spør om deres behov er annerledes enn fedrenes. Er man i tvil om hva man kan spørre om, så kan det være greit å bruke vanlig folkeskikk som rettesnor. Det blir ikke riktig å late som at alt er som «vanlig» heller, sier Bente Dahl Spidsberg. Hun legger til at spørsmålene bør være relevante for den situasjonen paret er i. Noen av parene jeg intervjuet syntes helsepersonellet ble litt for opphengt i deres seksuelle orientering, og det ble en del nysgjerrige spørsmål, sier hun. Både kvinnene og jordmødrene stiller spørsmål ved de usikre eller ambivalente møtene. Kvinnene tenker at en avvisende holdning hos helsepersonell kan skyldes at de er et lesbisk par, men den kan også være et uttrykk for legen eller jordmoras personlighet, og at hun er slik overfor alle kvinner. Jordmødrene reflekterer også over dette, men forteller i tillegg om situasjoner hvor de møter kvinner som bringer med seg tidligere dårlige erfaringer med helsepersonell inn i møtet. I slike situasjoner kan det være utfordrende å vinne tillit og skape trygghet, avslutter Dahl Spidsberg. Til Sør-Afrika Bente Dahl Spidsberg har tatt master i sykepleievitenskap. Jeg visste ikke hvilket emne jeg skulle ta som oppgave. Svigerdatteren min mente at dette ikke kunne være vanskelig å velge, siden jeg hadde oppgaven rett foran meg. Tittelen på masteroppgaven var «Sårbar og sterk», og handlet om hvordan fødende lesbiske blir møtt i fødselsomsorgen. Denne vil bli brukt som grunnlag i doktorgradsarbeidet. Et tema jeg vil se nærmere på er medmødrenes erfaringer, sier Dahl Spidsberg. En doktorgrad blir ikke til uten gode veiledere. Hovedveileder er professor Venke Sørlie ved Lovisenberg Diakonale høgskole, og medveileder er professor Kirsti Malterud ved Universitetet i Bergen. Må spørre Dahl Spidsberg mener jordmødre og helsepersonell må tørre spørre. Det går en grense for hvor langt man kan gå før spørsmålene blir litt for nærgående og tipper over i ren nysgjerrighet. Både i egen og andres studier beskriver lesbiske kvinner hvordan helsepersonell over- eller underfokuserer på seksuell orientering. Begge deler oppleves ubehagelig. Det blir feil når jordmor glemmer graviditeten fordi hun synes det er så spennende å høre om hvordan lesbiske kvinner går fram for å bli gravide, men det er like feil når lege eller jordmor unnlater å hilse på medmor eller overhodet ikke inviterer henne inn i samtalen, sier Spidsberg. Mange jordmødre tør ikke å spørre eller de vegrer seg for å spørre for ikke å tråkke inn i den private sfære. Noen er usikre og redde for å stille spørsmål, og En kvinne måtte skifte fastlege da hun ikke en gang fikk ut prøvesvarene sine, sier Dahl Spidsberg. Er man i tvil om hva man kan spørre om, så kan det være greit å bruke vanlig folkeskikk som rettesnor. bente dahl spidsberg 18 Fredrikke nr. 3 / 11

19 ANNONSE Her Har du Medox-effekten! Medox er et kosttilskudd og et unikt helnorsk produkt som kom på markedet i Grunnlaget var forskning ved Universitetet i Bergen siden tidlig på 80-tallet. Siden den tid har Medox vært underlagt kliniske studier ved universiteter og universitets-sykehus i Norge, EU, USA og Kina. Medox består av de viktige virkestoffene antocyaner fra blåbær og solbær. Ernæringsrådet har uttalt at en 65% økning i konsumet av frukt, bær og grønt antas å kunne redusere kreft- og hjerte/karsykdom betydelig. Men for å få vite mer satte vi i gang omfattende kliniske studier. Vi fulgte også brukere av Medox over to år. Hele 85% svarte at de følte seg bedre og mer opplagt ved bruk av Medox. Undersøkelsen underbygger også en rekke andre erfaringer med Medox. Her er noen utvalgte: En av mine psoriasispasienter med leddsmerter i hender og rygg er nå nærmest smertefri og vil selv bestille flere Medox kapsler over nettet. Medox synes altså tilsynelatende å virke fremragende på inflammatoriske leddsmerter som skyldes psoriasisartritt. De siste årene har jeg bare benyttet Medox. Likevel har det skjedd store og positive endringer i halspulsårene mine, og i dag viser målingene at det ikke er forkalkninger igjen i dem. Nevrologen som har fulgt meg gjennom alle disse årene skjønner det ikke. Forbedringen er så stor at det ikke skulle være mulig å oppnå med medisiner en gang. Da smertene var som verst satt jeg på jobben og gråt så tårene sprutet. I vinter fikk jeg anbefalt Medox og Omega-3 av min kiropraktor. Det ble vendingen. Jeg har fortsatt vondt i ryggen, men ikke verre enn at jeg lever godt med det. Jeg har psoriasisartritt i ryggen og hadde mye smerter. Etter å ha benyttet 4 Medox daglig i 4 dager gikk smertene over fra sterkt ubehag til lett ømhet. Bestill Medox i dag! Enklest og rimeligst er å gå inn på vår nettbutikk på medox.no. Her finner du også mer om effekter, betingelser og vilkår. Du kan også bestille pr sms: Send medox til Ingen bindingstid! MEDPALETT AS Hanaveien 4 6, 4327 Sandnes telefon medox.no Friskere, lenger!

20 organisasjonen En rød tråd fra A til Å Nasjonalt satsingsområde Gjesdal sanitetsforening har tatt tak i et nasjonalt satsingsområde og gjort noe ut av det lokalt. Med tanke på at kvinnehelse er N.K.S. hovedsatsingsområde, og fysisk aktivitet er viktig for helsa, tok damene i Gjesdal sanitetsforening kontakt med det lokale helsesenteret, og spurte om de ville komme på medlemsmøte. Temaet var livskvalitet og trening, og helsesenteret ga en meget god innføring i hvor viktig det er å være i aktivitet. Vi fikk tilbud om en gratis prøvetime i pilates, en treningsform som ville passe godt for vår aldersgruppe, godt voksne, forteller leder Jorun Overskott. 12 spente damer møtte opp til prøvetimen, og nå er 13 damer fast med på pilates en gang i uka. Vi føler at vi blir tatt veldig godt vare på, og at det gjør oss godt, både for kropp og sjel. Og fellesskapet gjør også godt. Det er aldri for sent å starte med trening! sier Overskott. 20 Fredrikke nr. 3 / 11

21 Sanitetskvinnene satser spesielt på kvinners livsvilkår. Det gjør vi i form av konkret arbeid, både lokalt og nasjonalt. Tekst: åse toril holten Foto: Frisk helsesenter Kvinnehelse, kvinner med minoritetsbakgrunn, søsterorganisasjon i Etiopia, forskning og utvikling, omsorgsberedskap, barn og unge, eldre og institusjoner det er N.K.S. sine arbeidsområder, nedfelt i Strategisk plan Det betyr at lokalforeningene, fylkene og hele N.K.S. arbeider med det samme, over hele landet. Hvorfor i all verden er dette så viktig? For det første fordi medlemmene selv har vedtatt at det skal være slik. Landsmøtet, N.K.S. høyeste myndighet, vedtok både i 2007 og i 2009 at N.K.S. skal revitaliseres som en nasjonal organisasjon. Skal vi være det, må vi ha nasjonale saker som også er synlige utenfor organisasjonen, forklarer generalsekretær Anne-Karin Nygård. Viktig for rekruttering Lokalforeningene har mange aktiviteter som er iverksatt ut fra lokale behov, og det er bra, mener Nygård. Men det er også viktig at lokalforeningene arbeider med de nasjonale sakene. Mange blir rekruttert som nye medlemmer, fordi de vil engasjere seg eller støtte de nasjonale sakene. Når lokalforeningene arbeider med disse sakene, vil de nye medlemmene se «den røde tråd», sier Nygård, og legger til at nasjonale satsingsområder ikke er noe nytt. Helt fra starten av så sanitetskvinnene betydningen av å ha en nasjonal organisasjon. Eksempelvis var tuberkulosesaken en nasjonal satsing, blandet med lokal handling. Nasjonal satsing i nærmiljøet Generalsekretæren tror flere foreninger driver innenfor de nasjonale satsingsområdene, kanskje uten å tenke over det selv. Når en lokalforening arrangerer et åpent møte om osteoporose eller inkontinens, fokuseres det på typiske kvinnehelseproblemer. Arrangerer man stavgangsgruppe for kvinner, er dette også forebyggende satsing på kvinnehelse, sier Nygård. Hun oppfordrer lokalforeningene til å bruke dette i markedsføringen av sine aktiviteter, enten det skjer når man henger opp plakater, lager årsplan som sendes ut til medlemmene, eller snakker med lokalpressen. Har man et åpent møte om vold mot kvinner, så fortell eksplisitt at Norske Kvinners Sanitetsforening har kvinnehelse som satsingsområde, og at møtet er et ledd i satsingen på dette, sier Nygård. Skal vi nå ut til hele folket, må de kunne gjenkjenne oss, både i nord og sør. Fredrikke nr. 3 / 11 21

Fredrikke. Kathrine Sørland om egen fødselsdepresjon. Kvinnehelsedagene 2011: Krimsjekk på 500 000 kroner. N.K.S. en viktig forskningsaktør

Fredrikke. Kathrine Sørland om egen fødselsdepresjon. Kvinnehelsedagene 2011: Krimsjekk på 500 000 kroner. N.K.S. en viktig forskningsaktør Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I april 2011 I 96. årgang Flerkulturell markering av kvinnedagen Krimsjekk på 500 000 kroner N.K.S. en viktig forskningsaktør Kvinnehelsedagene 2011: Kathrine

Detaljer

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96.

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. årgang Guttefri skoledag Ny forening i Levanger Møt Erna Solberg Kvinnefellesskap i forventningens tid INNHOLD 04 Organisasjonsleder

Detaljer

Fredrikke. Helse i hvert smil. jentebølgen: N.K.S. Kløverinstitusjoner i 10 år. møt kvinnepanelets leder loveleen rihel brenna

Fredrikke. Helse i hvert smil. jentebølgen: N.K.S. Kløverinstitusjoner i 10 år. møt kvinnepanelets leder loveleen rihel brenna Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I juni 2010 I 95. årgang møt kvinnepanelets leder loveleen rihel brenna N.K.S. Kløverinstitusjoner i 10 år jentebølgen: Helse i hvert smil Forskning gjør

Detaljer

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt Fredrikke NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2013 I 98. ÅRGANG Ellen-Sofie Egeland: Skal lede 50 000 sanitetskvinner Vekker oppsikt internasjonalt Nye ord og smaker i Solskinnsveien N.K.S.

Detaljer

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I sept 2010 I 95. årgang møt helse- og omsorgsminister anne-grete strøm-erichsen Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet vinnerververen:

Detaljer

Fredrikke. Takker av etter 10 år i sjefsstolen. Sølvi Lundgaard: Når «far» også er mor. Med «hele» verden som sine gjester

Fredrikke. Takker av etter 10 år i sjefsstolen. Sølvi Lundgaard: Når «far» også er mor. Med «hele» verden som sine gjester Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I september 2013 I 98. årgang Sølvi Lundgaard: Takker av etter 10 år i sjefsstolen Når «far» også er mor Med «hele» verden som sine gjester N.K.S. Grefsenlia

Detaljer

Fredrikke. N.K.S.-ambassadør. Hanne Krogh: Fastelavn: En helt ny vår i 2013. Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Bli med til Hjørgunn gård!

Fredrikke. N.K.S.-ambassadør. Hanne Krogh: Fastelavn: En helt ny vår i 2013. Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Bli med til Hjørgunn gård! Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I september 2012 I 97. årgang Bli med til Hjørgunn gård! Fastelavn: En helt ny vår i 2013 Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Hanne Krogh: N.K.S.-ambassadør

Detaljer

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby:

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 3 I SEPTEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Et godt sted for barn og unge Kvinnesterke i Malmø Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: Professor og hundekjører September

Detaljer

Fredrikke. Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg. Møt mannen som snakker om Fredrikke. Kvinnekamp anno 1896. N.K.S. en viktig forskningsaktør

Fredrikke. Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg. Møt mannen som snakker om Fredrikke. Kvinnekamp anno 1896. N.K.S. en viktig forskningsaktør Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I september 2011 I 96. årgang Møt mannen som snakker om Fredrikke Kvinnekamp anno 1896 N.K.S. en viktig forskningsaktør Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg

Detaljer

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I Mai 2013 I 98. årgang Hilde Charlotte Solheim: Hun bryter stillheten «Alle» vil ha en rød knapp Stemmerett og jentefest De gir barn en fremtid Fredrikke

Detaljer

Møt Dora. Thorhalsdottir. Strikker med hjertet. N.K.S. i New York. Delte ut boksere til russen. Tar kampen for ekte kropp:

Møt Dora. Thorhalsdottir. Strikker med hjertet. N.K.S. i New York. Delte ut boksere til russen. Tar kampen for ekte kropp: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 2 I MAi 2015 I 100. ÅRGANG Strikker med hjertet N.K.S. i New York Delte ut boksere til russen Tar kampen for ekte kropp: Møt Dora Thorhalsdottir Varme, vennskap og

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin NUMMER. 4 SEPTEMBER 2013 / 63. ÅRGANG Norges største eldremagasin JONAS GAHR STØRE «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» I ny drakt PARADISET NORD-KYPROS CARSTEN O. FIVE: SLIK UNNGÅR DU HYTTEKRANGEL

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

Møt Marta Breen. 187 782 røde knapper. Viktig døråpner for kvinner. Kunstige idealer. Feminist med neglelakk:

Møt Marta Breen. 187 782 røde knapper. Viktig døråpner for kvinner. Kunstige idealer. Feminist med neglelakk: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Feminist med neglelakk: Møt Marta Breen 187 782 røde knapper Viktig døråpner for kvinner Kunstige idealer Etterlyser kvinnene i statsbudsjettet

Detaljer

Kvinner kan velge, men det koster

Kvinner kan velge, men det koster NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 2 I MAI 2014 I 99. ÅRGANG Institusjonen som er en pris verdt N.K.S. i Etiopia og New York N.K.S. sin Nettportal Familieminister Solveig Horne: Kvinner kan velge, men

Detaljer

Alder er bare et tall!

Alder er bare et tall! et magasin for seniorsaken Nr. 1 / feb. 2012 Trude H. Drevland: Alder er bare et tall! En helhetlig seniorpolitikk Seniorsakens virksomhet i 2011 Bilkjøring er en dynamisk prosess! SOS-telefonen: 22 12

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet Afrodite NR. 2 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Endelig kom Ferdinand 04 Måtte vente lenge før hun fikk adoptere 10 13 18 Nytt styre i fullt arbeid Hjelper alternativ medisin? Sjekker

Detaljer

Genene gav Marit kreft

Genene gav Marit kreft NR. 3 /4 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Genene gav Marit kreft datteren testet frisk 10 14 18 Lytt til kroppen selv om du har vært på kontroll Amputert feminimitet Forsker frem mer

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Jeg har hatt kreft i underlivet!

Jeg har hatt kreft i underlivet! NR. 4 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Få vekk tabuene: Jeg har hatt kreft i underlivet! 10 14 18 Legene må tørre å snakke om sex Tannpuss ekstra viktig når du er syk Hjalp kvinner

Detaljer

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Detaljer

Barn barn og samvær VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. må reise langt for å se mamma. fikser. kanskje får man barn for. fikk aldri delt omsorg

Barn barn og samvær VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. må reise langt for å se mamma. fikser. kanskje får man barn for. fikk aldri delt omsorg Marthe (8) må reise langt for å se mamma Nr. 2 // 2011 90. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN for barn og unges psykiske helse barn og unge fikser delt bosted Psykolog Gunnar Ekeid: kanskje får man barn

Detaljer

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6 CP bladet Nr. 2 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Musikk: «Et terapeutisk pusterom» Se side 24 Maiken Kvåle: NAV gjør oss til «krigere» Se side 26 Tøff start for Anine! Se side

Detaljer

Oss foreldre imellom Nr. 1-2012 Årgang 25

Oss foreldre imellom Nr. 1-2012 Årgang 25 Oss foreldre imellom Nr. 1-2012 Årgang 25 Når sorgen setter seg i kroppen hos barn og ungdom Selvhjelpsmetoder kan gi kontroll over traumene Utdaterte vekstkurver i norsk svangerskapsomsorg Leder Sorgarbeid

Detaljer