Fylla. Politi nr.1 // mars har skylda. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylla. Politi nr.1 // mars 2009. har skylda. Norsk"

Transkript

1 Norsk Politi nr.1 // mars 2009 Klokken natt til søndag siste helgen i januar går en mann i bakken etter en krangel utenfor et av Oslos utesteder. Hendelsen er typisk prosent av all registrert vold i Norge skjer under på virkning av alkohol. Side 6 21 Fylla har skylda

2 Norsk Politi Magasinet Norsk Politi Politidirektoratet Pb Dep., 0031 Oslo Intern e-post: Postmottak POD Ekstern e-post: Fagblad for politi- og lensmannsetaten. Magasinet kan også leses på Ansvarlig utgiver: Politidirektør Ingelin Killengreen Redaktør: Runar Kvernen Desk: Eirik Norderud Medarbeidere i denne utgave: Jan P. Solberg, Torunn Dillan Pedersen (frilansjournalister), Espen Rasmussen, Hans Fredrik Asbjørnsen (fotografer), Dag Gjærum (UP), Anne D. Nilsen, Hege Loftfjell (POD), Wemunn Aabø (Sampol) Øvrige bidragsytere: Politidirektør Ingelin Killengreen, Jan E. Hansen, kommunikasjonsdirektør Svein Holtan, Kripos, Politihøgskolen, Politiets data- og materielltjeneste Førstesidefoto: Espen Rasmussen Design/produksjon/rådgivning: Teft Design Trykk og distribusjon: Stens Trykkeri Opplag: Neste utgave: mai 2009 All gjengivelse fra magasinet skal krediteres Magasinet Norsk Politi. ISSN «Innbyggerundersøkelsen, som vil bli foretatt jevnlig i årene som kommer, er nok det politiet skal navigere etter» Leder Runar kvernen Redaktør Publikum har svart Politiets innbyggerundersøkelse fra 2008 er et unikt materiale. Den er en oppfølging og videreføring av publikumsdelen i Politireformen. Over 7000 respondenter fra hele Norge har svart på spørsmål stilt via TNS Gallup, i perioden september til desember intervjuer, med vanlige gode standarder både i forhold til utvelgelse og vekting, gir et bunnsolid utgangspunkt og tilnærmet null feilmarginer for de nasjonale tallene. Riktignok er feilmarginene større på distriktsnivå, hvor ca 200 svar fra hvert av landets 27 politidistrikter er tallbasen. Likevel gir dette gode indikasjoner, spesielt sammenholdt med nasjonale tall og tendenser. Et klart hovedfunn er politiet beholder tilliten blant innbyggerne, til tross for internt uro rundt lønns- og arbeidsforhold, med massiv negativ mediedekning, ikke minst i perioden hvor undersøkelsen ble utført. Mange medier hadde da også egne spørreundersøkelser, som kunne tyde på økt utrygghet og tap av omdømme for politiet i denne perioden. 83 prosent i Innbyggerundersøkelsen sier at de har stor tillit til politiet, dette er på nivå med tidligere undersøkelser, blant annet daværende MMIs tiltrobarometer, Statistisk Sentralbyrå og European Social Survey. Et annet hovedfunn er at når det gjelder trygghet, som er et grunnleggende mål for både samfunnet og politiet, så oppgir 89 prosent at de er enig i at politiet skaper trygghet for innbyggerne, og 93 prosent føler seg trygge der de bor. Innbyggerne mener også at politiet makter å opprettholde ro og orden, nesten åtte av ti svarer det. Likevel mener 75 prosent av de spurte at det har blitt mer kriminalitet i Norge, mens langt færre, 38 prosent, mener det er blir mer kriminalitet der de selv bor. Dette gir grunnlag for noen interessante refleksjoner om hva som styrer tillit, opplevelsen av trygghet og kriminalitetsutvikling. Det er nærliggende å tro at Innbyggerundersøkelsen ligger nærmere den grunnleggende oppfatningen innbyggerne har om disse spørsmålene, enn det medieskapte inntrykket som ofte målbærer eller faktisk kan skape en stemningsbølge. Det offentlige ordskiftet, og medias dekning, påvirker innbyggernes oppfatninger. Trolig mest når det gjelder vurderingen av politiets ulike innsatsområder. Innbyggernes syn på trygghet og tillit likevel virker mer grunnleggende og robust enn hva man kunne frykte. Gledelig, men farlig å ta for gitt. Innbyggerundersøkelsen, som vil bli foretatt jevnlig i årene som kommer, er nok det politiet skal navigere etter. Innhold Tema vold Statistikk fra Verdens helseorganisasjon og Sosial- og helsedirektoratet viser at prosent av all registrert vold i Norge skjer i alkoholpåvirket tilstand. Tallene underbygges av annen forskning. Unge, berusede menn på byen utgjør hovedvekten av voldsofrene. side kampen om (å komme til) sentrum Noe er galt når uteliv medfører vold. Noe er også galt når skjenkebestemmelser identifiseres som den viktigste årsak til den samme vold. Hva er galest?, spør skribent Jan E. Hansen i sin kronikk. POrtrettet: liv jessen Liv Jessen mener det er en nasjonal heksejakt på prostituerte som nå finner sted. Hun er i full gang med å hjelpe prostituerte som ønsker overgang til vanlig jobb. Noen enkel vei er det ikke. Narkotikahunder i ny tjeneste For to år siden ble det satt i gang et prøveprosjekt i UP med bruk av narkotikahunder i trafikktjenesten. Den første hundepatruljen ble opprettet i Vestfold, og den siste er nå opprettet i Vestfold. kripos 50 år Kripos har ingen verdi hvis vi ikke har kunnskap som noen har bruk for. Og denne kunnskapen er ikke statisk, derfor er det helt avgjørende at vi skaper rom for utvikling, sier Kripos-sjef Odd Olsen Ingerø. 2 NORSK POLITI NORSK POLITI

3 Kampen om (å komme til) sentrum kronikk Jan E. Hansen skribent Noe er galt når uteliv medfører vold. Noe er også galt når skjenkebestemmelser identifiseres som den viktigste årsak til den samme vold. Hva er galest? oslo/roma: Ropet på mer politi i gatene høres stadig. Men en konstabel for hver full eller edru bargjest i norske bygater er utenkelig. Offeret er gjerne fullere enn gjerningsmannen. Med mindre begge er edru. Jeg tror dessuten ikke at all slags vold kan bekjempes eller forhindres med mer politi. Å forebygge vold er en oppgave som verdenssamfunnet og lokalsamfunnet må gå sammen om å utføre på mange plan. Politiet har bare én av flere roller å spille. Ideelt sett har ikke politiet noe på bar å gjøre. Det er gjestene, fortrinnsvis hyggelige, som bør befolke en bar. Likeledes kunne man ønske seg at politikere ikke har for mye å si om hvordan en bar skal drives. De hyggelige gjestene burde ha større styringsrett i så måte. De aller fleste barer i Italia, hvor jeg bor syv måneder i året, er drevet slik. Men i Norge blir barer kalt skjenkesteder. Ja, de har skjenkerett. Men gjestene lar seg da også til de grader skjenke. Dødelig vold En sen ettermiddag i Oslo sentrum før jul. En mann sparkes i hodet og dør senere på sykehus. Vi har sett opptak av scenen. Et overvåkingskamera viser en episode som oppstår da en bil stanser. To menn går ut og gyver løs på én de mener har trakassert deres bil. Sånn oppfatter jeg bildene. Situasjonen kan ha vært en annen. Rettsforhandlingene får vise hva vi ikke ser. En mann døde av skader han ble påført ved vold. Men er det drap? Eller legemsbeskadigelse med døden til følge? Jeg vet ikke. Sikkert er det at dette tilfellet av vold ikke hadde noe med norsk julebord å gjøre. Det skyldtes ikke generelt høyt alkoholkonsum blant de lutefisk-nytende nordmenn før jul, og kan vanskelig forklares med åpningstider eller skjenkebestemmelser. Om det hadde skjedd i juli, kunne det heller ikke vært lett forklart med heteslag. Og om de som denger noen til døde, er av en viss etnisk opprinnelse, kan det heller ikke forklares med DNA. «Lite av voldsøkningen foregår på skjenkesteder, det er ute i gatene ubehaget oppstår, der man samler seg, venter på å finne hjemveien etter at man har forlatt kranene, nærmest blitt kastet ut. Da bryter fornuften sammen, enten klokken er ett eller to, tre eller fire. Fordi ingen bor rundt hjørnet!», skriver Jan E. Hansen i denne kronikken. Foto: Espen Rasmussen Vold av denne typen kan heller ikke forklares med at to polititjenestemenn ikke befant seg i nærheten. Ikke desto mindre inngikk voldsepisoden, og dette dødsfallet, automatisk i medienes og politikernes debatt om den eventuelt skjenkebestemte volden i norske byer. Særlig fordi det skjedde i førjulstiden, da det foregikk flere voldsepisoder, og til tross for at akkurat dette skjedde flere timer før idioter flest forlater et julebord. Ikke ensartet Den viktigste grunn til at det foregår skadelig og dødelig vold, er at det finnes voldelige mennesker i vår herlige midte. Rundt om iblant oss går de løs, fra vi fødes til vi dør, alle våre voldelige brødre. De blir flere av at mistilpasning i familie, skole, samfunn og verdenssituasjon baller på seg. Noen av dem slår hjemme, noen i klassen, noen på gaten, noen på terrorismens arenaer. De slår. De færreste fordi de er fulle. De færreste fordi en norsk bar ikke stenger før midnatt. Dårlig trent Når det allikevel hoper seg opp med voldstendenser utenfor norske skjenkesteder hver natt til fredag og lørdag og søndag, skyldes det selvsagt fylla. Vi er godt klar over at nordmenn ikke kan drikke alkohol i mer enn små mengder uten å bli irrasjonelle i pæra. Det vil si i hele sitt sjelelige og sosiale vesen. Vi tåler ikke rusen annet enn i enerom, til nød i det melankolske samvær med naturen, moder jord. I samvær med andre mennesker blir vi syke av promille, sinte, krakilske, uberegnelige. Det skyldes nettopp at vi alltid har drukket i enerom, til nød ute i terrenget, vi er ikke sosialisert i rus, vi eier ikke trening i trivelig drukkenskap, dessverre. Da hjelper det lite å stenge skjenkestedene klokken hva da? Et problem i norske byer vil alltid være å stenge dem på samme tidspunkt, enten det er da eller da. Lite av voldsøkningen foregår på skjenkesteder, det er ute i gatene ubehaget oppstår, der man samler seg, venter på å finne hjemveien etter at man har forlatt kranene, nærmest blitt kastet ut. Da bryter fornuften sammen, enten klokken er ett eller to, tre eller fire. Fordi ingen bor rundt hjørnet! Vold der ingen bor Det er en tragedie ved norsk by- og boligplanlegging, som denne debatten må ta inn over seg, at de fleste nordmenn må oppsøke et fjernt sentrumsområde når de skal more seg med en tår i helgene. Hvis de bor i Oslo, kan de ikke more seg med en tår på Røa, Nordstrand, Ammerud. De må til sentrum. Hvis de bor på Majorstuen eller Grünerløkka, kan de gå rett rundt hjørnet. Men nesten bare da. I så fall eier de også en stedsfølelse, de drikker der de bor. Men de som kommer langveisfra, og de er de fleste, velger nettopp strøkene hvor ingen bor, nemlig Rosenkrantz gate, Storgata, Torggata. Der har politiet sitt svare strev. Ja, fordi ingen bor der. Alle som tar en tår der, kommer hvorsomhelstfra til et ingenmannsland. Urbane ingenmannsland er hovedårsaken til opphopning av fyllrelatert vold. Ungdomsopptøyer utøves oftere av folk som er edru, gjerne også i drabantbyer. Vi har sett det i Paris og i Athen de seneste par år, også i Oslo under demonstrasjoner for palestinernes sak. Da skjedde det i Oslo sentrum, men lenge før stengetid i utelivsbransjen. Feil medisin Norske byer har et særegent problem: Fyllrelatert vold i sentrum til hverdags. Ikke noe annet sted føler jeg meg så truet nattestid som i Oslo. Siden jeg var ung, har jeg sett dette fenomenet vokse frem i Stavanger, Bergen, Trondheim, mens jeg var reisende journalist i Norge. I disse byene bodde stadig færre mennesker i sentrum. Det var ikke sentrumsfraflytting i samme grad i Roma, Madrid, København. I norske byer tidlig på 1980-tallet ble tilstrømningen av folk til sentrale skjenkesteder enorm på kveldstid. Oljeindustrien var etablert. Jappetid. Skjenkesteder ble det mange av nettopp i sentrum. Alle skulle dit. Men ingen bodde der. I fyllaggresjonens soner opplevdes det truende å spasere de korteste avstander fra teatret til et hotell. De fleste du så, var stup fulle. Nordmenn var fulle på mange språk. Utlendinger var fulle på norsk. Det pinlige med debatten om voldsutøvelse i norske byer, der den er knyttet til uteliv og servering av alkohol, er at både politi og politikere, fagfolk og fylliker, tror at klokkeslett skal redde oss fra en urban misère. Kompetanse og kommunikasjon faglig sett Svein Holtan, kommunikasjonsdirektør Politidirektoratet målrettet: For å si det med Forrest Gump: «If you don t know where you are going, you will probably not end up there». På kommunikasjonssiden vet hvor vi vil og vi har en strategi for hvordan vi skal komme oss dit. Politi- og lensmannsetaten er avhengig av befolkningens tillit for å kunne løse samfunnsviktige oppgaver på en god måte. Men det er ikke kun i forhold til hvilke oppgaver vi løser som publikum feller sin dom. Det er vel så mye ut fra hvordan oppgavene utføres og hvilket bilde som skapes av oppgaveløsningen. Det handler mye om kommunikasjon. Vi har utviklet en ny kommunikasjonsstrategi for etaten, en strategi der hovedmålet er at etaten skal bli ennå bedre til å kommunisere, internt så vel som eksternt. Ikke det at kommunikasjon i seg selv er målet med politiets arbeid, men fordi det er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med å skape trygghet, lov og orden. Kommunikasjonsstrategien gir tydelige signaler om en ønsket retning der vi i tillegg til å være gode på den hendelsesstyrte kommunikasjonen (hvor det gjøres svært mye solid arbeid) skal bli ennå bedre til å kommunisere om hva vi tenker og gjør også innen viktige områder som for eksempel forebygging og arbeid mot organisert kriminalitet. I innbyggerundersøkelsen ga befolkningen oss tilbakemeldinger. Blant annet ser vi at det er mange viktige områder hvor vi legger ned mye ressurser og skaper gode resultater som dessverre få utenfor etaten kjenner til. For at vi skal lykkes i å kommunisere godt og målrettet er et av målene i strategien kompetanseheving. Kommunikasjon er et fag på lik linje med andre fag og krever dermed utdanning, kompetanse og erfaring for å bli god. Et helt sentralt grep i den nye strategien er derfor å jobbe for at den kurs- og utdanningsporteføljen som allerede eksisterer i etaten inkluderer ulike sider ved kommunikasjonsfaget på en målrettet og god måte. I første rekke handler det om Politihøgskolen (PHS) hvor Kommunikasjonsavdelingen i POD har hatt en tett og god dialog gjennom høsten og vinteren. Det er, og har vært, fokus på kommunikasjon i deler av den utdanningen som tilbys på Politihøgskolen, men uten en helhetlig tilnærming som vi nå jobber ut fra. Det som vi nå er i dialog om er å sette kommunikasjonsutdanningen inn i en forutsigbar ramme slik at vi sikrer oss at den utdanningen som gis, fra bachelor til topplederprogrammet, tar utgangspunkt i de samme grunnprinsippene og den samme strategien. I tillegg ser vi på mulighetene for få til en bredde gjennom de ulike kurs. Kommunikasjon handler om langt mer enn forholdet til media og utdanningsbehovet er mer enn medietrening. Topplederprogrammets behov er ikke det samme som for Bachelorstudiet, og det kan være at utdanning for mellomledere bør vektlegge internkommunikasjon, mens Innsatslederstudiet fokuserer spisst mot medietrening og krisekommunikasjon. Den akademiske rammen som PHS underviser innenfor skal gi mulighet for økt bevissthet gjennom problematisering, diskusjon og refleksjon. Det gjelder selvsagt også for kommunikasjonsfaget. Vi har stor tro på at den fokuserte satsningen på kompetanseheving vil føre til at politiet blir ennå bedre til å kommunisere både internt og eksternt ut mot publikum. Målet er at flere forstår at kommunikasjon er grunnleggende viktig for at politiet skal lykkes med å forebygge og bekjempe kriminalitet. «Vi har utviklet en ny kommunikasjonsstrategi for etaten, en strategi der hovedmålet er at etaten skal bli ennå bedre til å kommunisere, internt så vel som eksternt.» 4 NORSK POLITI NORSK POLITI

4 T vold Tekst: Jan P. Solberg Foto: Espen Rasmussen Promilleslaget Når ølkranene stenger og festfolket drives på dør, kan det bli ampert ute i gatene. Ikke sjelden ender festen i en blodpøl. 6 NORSK POLITI NORSK POLITI

5 vold Slåsskampen i Pilestredet oppstod plutselig. To unge menn slo løs på hverandre, og en av dem gikk over ende og slo hodet mot en betongkant. Natteravnene Martin Hernes, Camilla Myrli (i midten) og Merete Johnsen holder øye med festfolket i Oslo sentrum. «Vi er blitt gode på å løse situasjoner med dialog, ja, kanskje vel så gode som politiet.» Lars Norbom, daglig leder for Natteravnene «Det sitter en del gutter og menn rundt omkring og drikker seg opp før de å drar til byen for å lage bråk ( ). Volden er i dem, og alkoholen utløser den.» Marit Lømo, leder av Landsforeningen for voldsofre Klokken er Alkoholserveringen har stengt og Oslo-gatene fylles med folk. I Pilestredet, 50 meter fra Oslo tinghus, står noen ungdommer på fortauet og snakker. Jentene vakler på høye sko. Guttene fekter med armene. På et blunk blir praten til krangel. To unge menn ryker i hop med knyttnevene. En av dem går i bakken. Skrik høres i natten. Tre natteravner med gule refleksvester nærmer seg, avventende til å begynne med. Gemyttene roer seg. To menn stikker fra stedet. Tilbake står fulle og sinte unggutter og hysteriske jenter. Gutten som ble nedslått, ligger rett ut, ubevegelig. Han blør fra hodet. Natteravnene setter i gang med sitt. En av dem ringer nødtelefonen. En annen tar seg av den skadde. En tredje roer en jente som hyler uten stopp. Folk kommer løpende til. Hva skjer, hva skjer? En politipatrulje kommer og betjentene roer situasjonen ytterligere. De snakker også med natteravnene og får overblikk. Nødsentralen melder at det er kø for å få ambulanse, og Ole Martin Hernes, vandringsansvarlig for Natteravene denne kvelden, blir enig med Nødsentralen om å frakte den skadde til Legevakten i Natteravnenes bil. Den skadde støttes inn i bilen. Det er såvidt han kan sette beina under seg. Ansiktet er kritthvitt og blikket tomt. Forgråtte venninner står med hendene foran ansiktet og ser på. Politiet går rundt og snakker med folk som kan ha sett hva som skjedde. Bilen med den skadde kjører av sted, og menneskemengden løser seg opp. En blodpøl ligger igjen. En sammenpresset ølboks ved siden av. Et symbolbilde på voldskriminaliteten i Norge. Den typiske voldssituasjonen oppstår når fulle unge menn treffes på byen. Fylla har skylda Statistikk fra Verdens helseorganisasjon og Sosial- og helsedirektoratet viser at prosent av all registrert vold i Norge skjer i alkoholpåvirket tilstand. Tallene underbygges av annen forskning. Overlege Knut Steen har i sin doktorgradsavhandling registrert voldsofre ved Legevakten i Bergen. Resultatet hans viser at 70 prosent av voldsofrene er beruset, og at fleretallet av gjerningspersonene også er beruset. Unge, berusede menn på byen utgjør hovedvekten av voldsofrene. Rapporter fra Danmark, Sverige, Irland og Storbritannia viser det samme mønsteret. Seniorrådgiver Pål Meland ved strategisk seksjon i Oslo politidistrikt, har analysert volden i Oslo sentrum og ser en klar samvariasjon mellom vold og utesteder med skjenkebevilling som samler mange unge mennesker. En annen undersøkelse vi har gjort, viser en samvarisjon mellom alkohol og voldtekter. I tre av fire anmeldte voldtektssaker er personene beruset. Litt flere ofre enn gjerningspersoner er beruset. Men selv om det er en sterk samvariasjon mellom alkohol og vold, fortsetter Meland, er det vanskelig å si at de straffbare forholdene ikke ville ha skjedd om det ikke hadde vært alkhol med i bildet. Margit Lømo, leder av Landsforeningen for voldsofre, vil heller ikke si at alkohol skaper vold. Slik jeg ser det, er ikke alkohol årsaken til vold, men alkohol utløser vold. Når menn sitter hjemme og drikker og på slutten av kvelden banker kona, har dette ønsket om å banke henne vært i dem før de begynte å drikke. Alkoholen hjelper dem bare til å mis- te den sperren som hindret dem i å slå. Som leder av foreningen har Lømo hørt mange historier om vold, og hun har klare meninger om hvordan vold og bråk oppstår rundt utestedene i sentrum. Det sitter en del gutter og menn rundt omkring og drikker seg opp før de drar til byen for å lage bråk og ta noen. Volden er i dem, og alkoholen utløser den. Gater med voldsrykte Hver helgenatt fra ti om kvelden til fire på morgenen går Natteravnene rundt i Oslo sentrum. Magasinet Norsk Politi ble med dem en lørdagsnatt for å se hva de kommer ut for. Før midnatt er det lite som skjer denne kvelden. Det skyldes nok regnet. I matpausen klokken ett forteller Magnus Andersson om en mann som fikk bank ved Domkirken. Vi spør om mannen var full. Ja, men det er jo de fleste, svarer Andersson. Pausen er over, og natteravnene kler på seg og går ut i slapseføret igjen. De jobber i team på tre og tre, og vi blir med i en av bilene. Ved Domkirken parkeres bilen, og vi fortsetter til fots gjennom Kirkegata, som har et voldsrykte på seg. Klokken er blitt to, og utenfor ustedene er det kø. Tilbake ved Domkirken finner vi en mann som ligger i snøen. Natteravnene går bort og ser til ham. Mannen spiser kebab og storler. Han har sølt saus nedover hele seg og natteravnene gir ham papir så han kan tørke seg. Han takker for hjelpen. Flaske som stikkvåpen Nederst på Karl Johan stopper natteravnene og snakker med en politipatrulje. Regnet siler ned, og politibetjent Svein Rune Andersen fra Grønland politistasjon beskriver det som en god politinatt. Hvorfor er det bra med regn? Byen tømmes fortere. Folk kommer seg på nattbuss og i taxi og drar hjem. Dere tror ikke det blir bråk i natt? Det pleier alltid å være noe. I Kirkegata for eksempel. Det er også en 7-Eleven og en Burger King i området som vi holder spesielt øye med. Gjennom vinduet på patruljebilen snakker politibetjenten med de tre natteravnene og hører om de har lagt merke til noe spesielt. Han spør også hvor mange folk Natteravnene har ute i sentrumsgatene. Da han får høre at det er 15, nikker han fornøyd. Hva tenker du om den jobben Natteravnene gjør? De gjør en fin jobb. Det er bra å ha dem ute i gatene, svarer Andersen. Idet vi nærmer oss Kirkegata igjen, singler det i glass. Vi ser en mann som står med en knust flaske i hånden. Han holder den foran seg som et stikkvåken. Da han får øye på de tre natteravnene, slipper han flasken på bakken og tusler vekk. Men det er ikke alltid det ender slik, forteller vandringsanvarlig Ole Martin Hernes. I fjor høst så jeg en mann utenfor et utested som gikk rundt med en ølflaske han dultet til folk med. Folk overså ham, og det gikk lenge bra. Men så var det en kar som ble irritert. Mannen med ølflasken slo da bunnen ut av flasken og brukte den som våpen og stakk den andre i brystet. Etterpå påstod han som stakk at han ble provosert, at det var derfor han gikk til angrep. Men jeg oppfattet situasjonen annerledes, og det skal jeg snart fortelle i retten. Må dere ofte vitne i retten? 8 NORSK POLITI NORSK POLITI

6 vold Slåsskampen i Pilestredet oppstod plutselig. En mann gikk over ende og smalt hodet mot en betongkant. «En del av dem som lager bråk, går ikke inn på utesteder, men driver rundt i gatene.» Merete Johnsen, Natteravn En politipatrulje kommer og betjentene roer situasjonen. De snakker med natteravnene og får overblikk. Nødsentralen melder at det er kø for å få ambulanse, og Ole Martin Hernes, vandringsansvarlig for Natteravene denne kvelden, beslutter å frakte den skadde til Legevakten i Natteravnenes bil. «På 90 tallet var en del dørvakter ute etter å provosere. Noen oste anabole steroider. Men nå har bransjen ryddet opp ganske bra.» Lars Norbom, daglig leder for Natteravnene Det hender, for å si det sånn. Vi er politiets øyne og ører til politiet selv ankommer stedet. Klokken har passert tre da vi nærmer oss Oslo tinghus. Ole Martin Hernes forteller at det er flere «hot-spots» i området som de følger ekstra godt med. For eksempel i Pilestredet. Når utestedene stenger, blir folk stående ute på gata. Mange samles ved kebabkiosken. Vi støter på en annen gruppe natteravner og veksler et par ord. Hvordan merker dere at det blir bråk? Noen ganger ser jeg det på måten folk beveger seg på, sier Magnus Andersson. På noen steder er det slik at aggresjonen henger i luften, sier Merete Johnsen, den andre av nattens vandringsansvarlige. En del av dem som lager bråk, går ikke inn på utesteder, men driver rundt i gatene. Når vi ser dem igjen og igjen, vet vi at det kan være noe i gjære. Natteravnene får øye på en mann som løper etter en annen. Han som blir forfulgt, er redd i blikket. Omtrent samtidig er det at slåssingen mellom de to ungguttene starter, og ender med blodpølen på fortauet. Det er ofte slik at flere episoder skjer samtidig, forklarer Merete Johnsen. Bedre dørvakter Vanligvis har Natteravnene frivillige i Oslo sentrum om helgenettene, forteller daglig leder Lars Norbom. Disse har tre biler til disposisjon, og ofte kjøres skadde mennesker til Legevakten på forespørsel fra politiet. I tillegg til førstehjelpsutstyr, har natteravnene samband og kan raskt varsle hverandre og be om hjelp. Natteravnene skal ikke fyisk gripe inn i situasjoner, det er politiets oppgave. I stedet forsøker de å forebygge vold ved å dempe omgivelsene med sin tilstedeværelse. Vi er blitt gode på å løse situasjoner med dialog, ja, kanskje vel så god som politiet, sier Lars Norbom. Vår fordel er at vi ikke blir møtt med autoritetsskepsis. Vi forsøker å være der det skjer og er særlig oppmerksom på utesteder som har lav aldersgrense. At de serverer alkohol til 18-åringer, kan tyde på at de er smådesperate etter å tjene penger og har en lemfeldig omgang med skjenkeloven. Har du inntrykk av at byen er blitt mer voldelig? Nei. Terskelen for å bruke våpen er blitt lavere, men det er ikke noe folk flest merker. Denne type vold rammer ikke det vanlige publikum. Har du sett positive forandringer? Ja, dørvaktene er blitt mye bedre. På 90-tallet var en del dørvakter ute etter å provosere. Noen oste anabole steroider. Men nå har bransjen ryddet opp ganske bra. Det har skjedd en stor forandring, supplerer Ole Martin Hernes. Nå hilser dørvaktene når vi passerer, og de har skilt på brystet som viser at de er godkjent av politiet. Sterk lut må til Forsker Hilde Pape ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) sier det er liten tvil om hvilke tiltak som må til for å redusere den alkoholrelaterte volden. All forskning viser at det er de politisk upopulære tiltakene som er mest effektive. Det handler om høyere pris, redusert tilgjengelighet og økt kontroll av salgs- og skjenkesteder for alkohol. Tilgjengeligheten kan reduseres ved å begrense antall skjenkesteder, stenge alkoholserveringen tidligere, heve aldersgrensen etc. Alt som er med på å redusere tilgjengeligheten, er med på å begrense alkoholskadene, inkludert vold. Det er gjort studier i mange land på alkoholpolitiske tiltak, og Pape sier resultatene peker entydig i samme retning: Det som virker, er slike tiltak som mange politikere kvier seg for å ta i bruk. Likevel vil jeg si det sånn at politikere som lukker øynene for hva som er effektive tiltak, oppfører seg som struts. Da er det bedre at de sier de er klar over forskningsresultatene, men at de av næringshensyn velger å fortsette samme alkoholpolitiske linje. Tiltak som er populære, har som regel liten virkning, forklarer Pape. Eksempler på slike tiltak er holdningskampanjer og skoletiltak. Pape er også kritisk til hvordan alkoholloven forvaltes. SIRUS har gjort flere studier som viser at mange skjenkesteder har et lemfeldig forhold til loven. Man trenger ikke være forsker for å finne ut at skjenkebestemmelsene ofte brytes, sier hun. Det er bare å gå ut en helgekveld. Da vil det neppe gå lang tid før man ser synlig berusede gjester som får alkoholservering. Hvorfor respekteres ikke loven? Kontrollen er ikke god nok, og straffen er heller ikke tilstrekkelig avskrekkende. For å få bukt med problemet burde man ha straffereaksjoner som virkelig svir økonomisk. 12-åringer får kjøpe øl Forbundsleder i ungdomsorganisasjonen Juvente, Eivind Marienborg sier det er skremmende lett for mindreårige å få kjøpt alkohol. Juvente gjennomfører årlige kontroller av butikker som selger øl, og lederen beskriver resultatene som svært nedslående. I fjor testet vi 484 butikker, og 58 prosent av dem solgte øl til ungdom under 18. Ungdommene vi sendte ut, var i hovedsak år. I 2007 var det en 12 åring som fikk kjøpt øl. Det er helt klart ulovlig å selge øl til ungdom under 18, likevel gjøres det over en lav sko. Det skjer fordi konsekvensene er små om man blir tatt. Det skjer nesten aldri at et utested mister bevillingen for å ha solgt alkohol til mindreårige, eller at en butikk mister løyvet. Skjenkeloven er nærmest et sovende regelverk. Helsedirektoratet har satt i gang prosjektet «Ansvarlig Vertskap» for å bevisstgjøre ansatte ved utestedene i skjenking. SIRUS, som evaluerte prosjektet, har konkludert med at kursene ikke ga noen resultater. Politiets statistikk over antall anmeldte voldstilfeller ved/på serveringsstedene viste ingen endringer. Det var ingen endring i de ansattes kunnskaper, holdninger eller virkelighetsoppfatninger. Testkjøp med skuespillere og ungdom viste at det var minst like mange som ble servert alkohol etter at kursene var gjennomført. Magasinet Norsk Politi fikk ikke tillatelse til å være med Næringsetaten i Oslo kommune og se hvordan skjenkekontroll blir gjennomført i praksis. Men informasjonsansvarlig Torild Roaas i Næringsetaten sier kontrollen i særlig grad retter seg mot steder med yngre publikum, lange åpningstider og med hovedinntekt fra skjenking. Oslo har til sammen 1043 skjenkebevillinger. Disse skal i henhold til alkoholloven kontrolleres minimum én gang i året. I 2008 ble 33 bevillinger inndratt. 10 NORSK POLITI NORSK POLITI

7 vold Reduserte skjenketider gir mindre vold Trondheim, Bergen, Stavanger og Arendal ser nå effekten av innstramming i skjenketidene. Anmeldte voldstilfeller er på vei ned. De siste månedene av 2008 var det en nedgang i anmeldte voldssaker i Trondheim på 34 prosent sammenliknet med året før, opplyser Stig Winge, leder ved seksjon for strategisk planlegging og koordinering i Sør- Trøndelag politidistrikt. Winge sier det ennå er litt tidlig å trekke klare konklusjoner. At skjenketiden er forkortet med én time, kan være en medvirkende årsak. Det var 1. juli i fjor at de nye skjenketidene trådte i kraft i byen. Kranene stenges nå kl. 02. Sør-Trøndelag politidistrikt har tradisjonelt hatt lite vold per innbygger sammenliknet med andre politidistrikter, men ifølge Winge har det vært en relativt sterk økning de siste årene. Midtbyen, som har mange skjenkesteder, har vært et belastet området. De fleste voldstilfellene har vært av den mildere sorten: legemsfornærmelse. Mindre vold og bråk Også Stavanger har hatt en mindre nedgang i antall anmeldte voldstilfeller etter at skjenketidene ble redusert. Foreløpige tall viser at anmeldte voldssaker har gått ned med 3,7 prosent fra 2007 til Antall ordensforstyrrelser er også blitt litt redusert. Også i Stavanger kommune trådte de nye skjenketidene i kraft 1. juli i fjor. Politioverbetjent Olaf Kristiansen ved Rogaland politidistrikt tør ikke si hvor stor effekt vedtaket har hatt på voldsstatistikken. Ifølge saksbehandleren i kommunen er det nemlig gjort mange unntak i de nye bestemmelsene. Man kan søke om å få servere alkohol til klokken tre om man har et kulturarrangement. Ifølge kommunen er det gjort bare ett avslag på slike søknader. I Arendal er reduksjonen i anmeldte voldssaker mye større. Politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad i Arendal opplyser til Aftenposten at det har vært en nedgang i antall ordens- og voldssaker på 33,3 prosent fra 2007 til Skjenketiden i byen er redusert fra 03 til 02. Unngå øyekontakt I Bergen er skjenketiden redusert med en halvtime, men selv det ser ut til å gi effekt. Morten Ørn, leder for analyse- og registerseksjonen i Hordaland politidistrikt opplyser at anmeldt vold har gått noe ned etter at de nye skjenketidene trådte i kraft. Det vi ser, er at byen tømmes fortere på helgenettene, og særlig natt til lørdag. Men det er ennå litt tidlig å trekke klare konklusjoner. Den siste måneden av 2008 hadde vi redusert bemanning, og det påvirker antall anmeldte voldssaker. Hvordan? Nærvær av politi rundt utestedene gir mer anmeldt vold. Det er store mørketall når det gjelder alkoholrelatert vold. At det er politi til stede, øker sjansen for anmeldelser. Hvor stor betydning mener du alkohol har å si for voldssituasjonen i en by som Bergen. Alkohol har svært mye å si. Vold oppstår ofte hvor det er trengsel, for eksempel i køer utenfor utesteder. Da kan det bli knuffing og frustrasjon. De som er beruset, takler slike situasjoner dårligst. Andre rusmilder enn alkohol av betydning for volden? Sentralstimulerende midler som amfetamin og kokain gjør at terskelen for impulshandlinger senkes, slik tilfellet er med alkohol. Hvilke råd gir du til publikum som ønsker å unngå å bli involvert i vold? Unngå øyekontakt med folk som er sinte eller opphisset. Øyekontakt virker som en magnet på folk som ønsker bråk. Dessuten bør man kunne bite i seg en replikk eller to. Et tredje råd? Ikke drikk så mye at du glemmer de to første rådene. Sen mat gir bråk Lensmann Arild Oftedal ved Time lensmannskontor forteller at også steder med matservering kan bli arenaer for vold på helgenettene. Inntil nylig hadde vi en storkiosk i Bryne sentrum hvor det ofte var bråk. Dette stedet holdt åpent etter at barer og restauranter var stengt. Det lå femti meter fra buss- og jernebanestasjonen, og tiltrakk seg mange mennesker i sene nattetimer. Det var så mye bråk der at stedet måtte hyre vakter til å holde orden i køen. Etter klokken to på helgenettene gikk mye av vår patruljevirksomhet ut på å holde øye med det stedet. Ifølge Oftedal er det vesentlig mindre bråk og voldstilfeller i Bryne nå etter at storkiosken stengte. At skjenketiden er redusert, tror han også har stor betydning. Utestedene stenger nå kranene klokken halv to. Det har bidratt til at Bryne i dag har vesentlig mindre vold og ordensforstyrrelser enn for ett år siden. Du er interessert i å få festfolket tidlig hjem? Ja, og det tror jeg flere har interesse av, blant annet næringslivet. At folk kommer seg tidligere i seng, betyr at de er mer opplagt på jobb mandag morgen. Politibetjent Svein Rune Andersen og førstebetjent Steinar Flack (bak rattet) holder øye med Karl Johan mens det nærmer seg «slippet». Når utestedene stenger, blir det som regel bråk. Island åpnet kranene På Island fjernet man i 1999 skjenketidene og tillot skjenking døgnet rundt alle dager. Bakgrunnen var at man ønsket å redusere en del av de skadene som skyldtes opphopning av folk rundt skjenkestedene når de stengte samtidig. I praksis var det ingen skjenkesteder som begynte å holde åpent døgnet rundt, men alle utvidet skjenketiden. Halvparten holdt oppe til kl eller seinere. Evalueringen av endringen viste at politiets utrykninger og andre oppgaver økte med 14 prosent i bysentrum av Reykjavik, hvor omtrent alle skjenkestedene var lokalisert. På sykehusets akuttmottak økte antall skader på helgekvelder og -netter med 31 prosent etter liberaliseringen. (Kilde: Statens institutt for rusmiddelforskning) Brasil stengte kranene I den brasilianske byen Diadema var det frem til juli 2002 tillatt å skjenke døgnet rundt. Da innførte myndighetene begrensninger, og skjenkestedene måtte stenge kl Bakgrunnen var at en svært høy andel av volden var alkoholrelatert, og at størstedelen av drapene skjedde på eller ved skjenkesteder mellom kl og En evaluering av innstramningen viste at antall drap ble redusert med 44 prosent. (Kilde: Statens institutt for rusmiddelforskning) 12 NORSK POLITI NORSK POLITI

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk Norsk Politi nr.4 // desember 2009 2,4 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra person på offentlig sted 12,5 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra villa 61 % av alle ameldte forbrytelser første halvår 2009

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

DANMARK. Politi nr.2 // mai/juni 2008. Jeg jobbet på autopilot, nesten uten å tenke. Norsk. Derfor gikk redningsaksjonen så bra

DANMARK. Politi nr.2 // mai/juni 2008. Jeg jobbet på autopilot, nesten uten å tenke. Norsk. Derfor gikk redningsaksjonen så bra Norsk Politi nr.2 // mai/juni 2008 ålesund Derfor gikk redningsaksjonen så bra Jeg jobbet på autopilot, nesten uten å tenke. john kåre flo konstituert stabssjef ved Sunnmøre politidistrikt DANMARK i flammer

Detaljer

En finger med i hverdagen

En finger med i hverdagen Norsk Politi nr.4 // desember 2010 Sosiale medier En finger med i hverdagen For Telemarks politimester, Anne Rygh Pedersen, er bruk av sosiale medier blitt en naturlig del av jobb hverdagen. Det har bidratt

Detaljer

Stryker TEMA. Politi nr.1 // MARS 2010. i arrestasjon. Norsk

Stryker TEMA. Politi nr.1 // MARS 2010. i arrestasjon. Norsk Norsk Politi nr.1 // MARS 2010 En rapport som Politihøgskolen har utført på oppdrag fra Politidirektoratet er kritisk til kvaliteten på arrestasjonsteknikk i politiet: 6 av 10 ville strøket i forhold til

Detaljer

T E M A : U T E L I V. 03b-2012. Foto: XXXXXXX

T E M A : U T E L I V. 03b-2012. Foto: XXXXXXX T E M A : U T E L I V 03b-2012 Foto: XXXXXXX innhold 24 LANGT FRA KORTREIST En tur på by n begynner eller avsluttes gjerne med en matbit. Men ofte er det like greit at man ikke vet hvor maten kommer fra.

Detaljer

Vernet. mot døden. Politi. Portrettet Politimester Christine Fossen om tiden etter nødraketten som førte til husbrann og bot.

Vernet. mot døden. Politi. Portrettet Politimester Christine Fossen om tiden etter nødraketten som førte til husbrann og bot. Temanummer: Trafikksikkerhet Norsk Politi nr.1 //mars 2012 Mer synlighet Politibiler i ny uniform skal gi økt sikkerhet og mer synlighet i trafikken. 22 23 UP i tjeneste Bli med Utrykningspolitiets patrulje

Detaljer

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.»

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Norsk Politi nr.3 //desember 2011 22. juli 2011: «Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Politiinspektør Jan Erik Haugland er tilbake på jobb i Oslo etter å ha måttet snu i døra hjemme.

Detaljer

Tema: Oppmerksomhet. Oslo - en trygg by. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2011-10. årgang I UTLANDET SIDE 21

Tema: Oppmerksomhet. Oslo - en trygg by. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2011-10. årgang I UTLANDET SIDE 21 Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2011-10. årgang Tema: Oslo - en trygg by Oppmerksomhet I UTLANDET SIDE 21 5 Foto: Robert McPherson Gatelangs ANSVARLIG REDAKTØR: Lars

Detaljer

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6.

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6. TEMA: 1 SIDER POLITIREFORMEN NORSK POLITI NR. // JULI 15 ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side. INNHOLD

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

Hvor er den røde uniformen?

Hvor er den røde uniformen? nr 6/7 18.06.2010 løssalg kr 55,- Hvor er den røde uniformen? Helsevesenet har hovedansvaret for psykisk syke, men det skyves altfor ofte over på politiet. Side 8, 9,10,11,12,13 Det skal lønne seg å være

Detaljer

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 SEKSUELT TRAKASSERT AV TAXISJÅFØRER EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 «En hånd som sniker seg opp etter skjørtekanten og på et lår i en tynn strømpebukse,

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

kjøpefest for trygghet

kjøpefest for trygghet Norsk Politi nr.1 // mars 2008 marerittet «Lommemannen» vendepunkt mot overgrep livvakt Krevende oppdrag på Serena Hotel kjøpefest for trygghet - i verdens tryggeste land Det er mye ondskap, av og til

Detaljer

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet:

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: EKSTREMT KREVENDE 14.01.2005 LØSSALG KR 45,NR 1 Det sier seg selv at arbeidet er ekstremt krevende. Samtidig er det meget positivt at norsk politi var tidlig

Detaljer

Folk som tigger i Oslo

Folk som tigger i Oslo Folk som tigger i Oslo En rapport fra prosjektet Rett i koppen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Av Hildegunn Brattvåg September 2006 Takk! Takk til Erik Loe og Anne Eikvar for formidabel innsats under

Detaljer

DNA SKAL FELLE FLERE KRIMINELLE NORSK POLITI MENNESKEHANDEL UNGDOM OG NETTMEDIER ID-LØSE ASYLSØKERE

DNA SKAL FELLE FLERE KRIMINELLE NORSK POLITI MENNESKEHANDEL UNGDOM OG NETTMEDIER ID-LØSE ASYLSØKERE NORSK POLITI NR.2 // DESEMBER 2006 DNA SKAL FELLE FLERE KRIMINELLE I løpet av de siste 20 årene har DNA bidratt til å løse mange kriminalsaker. Men det er en forsiktig begynnelse vi har sett. Nå skal bruken

Detaljer

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 1 2014 / årgang 104 Portrett HANNE KRISTIN xxxxxx gassnæringen ROHDE xxxxxx gassnæringen Olje- og gassnæringen Pluss! 6 TIPS TIL EFFEKTIVE MØTER Les også!

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester

Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester Kristin Buvik & Bergljot Baklien Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester SIRUS-Rapport nr. 1/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012. Alkoholavhengig. kulturliv? ISSN 1890-2553

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012. Alkoholavhengig. kulturliv? ISSN 1890-2553 accent Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012 ISSN 1890-2553 0 1 Alkoholavhengig kulturliv? 9 771890 255009 2 INNHOLD accent nr. 1, 2012 3 14 IOGT arbeider for at menneskene skal få et rikere, friere

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

Norsk. Politi. nr.2 //juni 2012

Norsk. Politi. nr.2 //juni 2012 Norsk Politi nr.2 //juni 2012 De kriminelle énprosent-klubbene er blant nettverkene som representerer den største trusselen innen organisert kriminalitet i dagens Norge. Vi ser nærmere på MC-miljøene,

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Skal det bli slutt på dette?

Skal det bli slutt på dette? nr 2 13.02.2013 løssalg kr 55,- I 27 år har politiførstebetjent Per Henrik Bykvist jobbet forebyggende med barn og ungdom i Levanger. Nå ser han resultatene av sitt lange virke som nærpoliti. Skal det

Detaljer