gjensidige.com årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "gjensidige.com årsrapport 2010"

Transkript

1 gjensidige.com årsrapport 2010

2 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige etablerte eget kundeombud. Gjensidige inngikk avtale om kjøp av Nykredit Forsikring i Danmark. Generalforsamlingen vedtok å omdanne Gjensidige til allmennaksjeselskap. Et utbytte på 1,65 milliarder kroner for 2009 ble vedtatt. Gjensidige Bank rapporterte for første gang siden oppstarten i 2007 positivt resultat før skatt i første kvartal Omdanningen av Gjensidige til allmennaksjeselskap ble gjennomført i slutten av juni. Gjensidiges hovedkontor ble besluttet flyttet til nytt bygg i Schweigaardsgate i Oslo sentrum. Det nye bygget skal stå klart til innflytting i fjerde kvartal Norges Automobilforbund (NAF) varslet brudd med Gjensidige etter nær 40 års samarbeid. Gjensidige søkte notering på Oslo Børs. Gjensidige ble notert på Oslo Børs 10. desember. I forbindelse med noteringen solgte Gjensidigestiftelsen nærmere 40 prosent av aksjene. Finansiell kalender april Generalforsamling 12. mai Resultat 2. kvartal Stilleperiode starter 14. april 11. august Resultat 3. kvartal Stilleperiode starter 14. juli 10. november Resultat 4. kvartal Stilleperiode starter 13. oktober

3 gjensidige ÅRSRAPPORT Dette er gjensidige 2 Et historisk år 4 Verdier og visjon 6 Markedene 8 I trygghetens tjeneste 10 Finansielle nøkkeltall 11 Ikke-finansielle nøkkeltall 12 Mål og strategi virksomheten 15 Virksomheten 16 Skadeforsikring Privat 18 Skadeforsikring Næringsliv 20 Skadeforsikring Norden 22 Skadeforsikring Baltikum 24 Pensjon og sparing 26 Bank 28 Helserelaterte tjenester 30 Kapitalforvaltning 32 Tilleggsinformasjon 35 Ansatte 38 Gjensidige og samfunnet 41 Gjensidigestiftelsen dette gjensidige 42 STYRING 43 Styring og kontroll 45 Solvens II 46 Gjensidige-aksjen 48 Eierstyring og selskapsledelse 54 Konsernledelsen 56 Representantskap, kontrollkomité og valgkomité 57 Ord og uttrykk 58 resultater 59 Årsberetning 78 Konsernets årsregnskap 148 Morselskapets årsregnskap 195 Erklæring fra styret og daglig leder 196 Revisjonsberetning 198 Kontrollkomiteens uttalelse 199 Representantskapets uttalelse

4 2 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 Et historisk år I juni 2010 ble Gjensidige omdannet fra et gjensidig selskap til et allmennaksjeselskap. Den etterfølgende børsnoteringen 10. desember markerte begynnelsen på en ny, spennende epoke i vår snart 200-årige historie. Ved inngangen til 2011 fremstår Gjensidige som et moderne, børsnotert skadeforsikringskonsern med en ledende stilling i Norge og en nummer fire-posisjon i Norden. Gjennom det siste tiåret er Gjensidige forvandlet fra å være en gruppe med samarbeidende gjensidige selskaper og brannkasser til å bli et moderne skadeforsikringskonsern. Underveis er store verdier skapt og synliggjort, og fra 2007 har en ambisiøs utbyttepolitikk bidratt til at betydelige deler av verdiskapingen har blitt utbetalt som utbytte til våre eiere. Resultatet for 2010 gir grunnlag for nok et solid utbytte. På tross av en kald vinter i begynnelsen av året, med store utbetalinger etter frostskader, er forsikringsresultatet for året som helhet tilfredsstillende. Resultatet for bankvirksomheten endte for første gang i pluss siden starten i 2007, og pensjons- og sparevirksomheten er i rute til å nå målet om et positivt resultat før skatt fra og med Videre har finansmarkedet bidratt til et godt resultat i investeringsvirksomheten. Skadeforsikringsvirksomheten er og blir kjernen i Gjensidige. For å støtte den norske skadeforsikringsvirksom heten tilbys i tillegg bank-, helse, pensjons- og spareprodukter i det norske markedet. Dette er relasjonsskapende produkter som bidrar positivt til kundelojaliteten. Fra 2006 er virksomheten utvidet til også å omfatte skadeforsikring i Danmark, Sverige og de baltiske statene. Utenlandssatsingen skal i første rekke bidra med skalafordeler for den norske skadeforsikringsvirksomheten. Kjøpet av Nykredit Forsikring i Danmark våren 2010 ga en vesentlig utvidelse av vår nordiske virksomhet, og har gjort Gjensidige til en betydelig aktør i Danmark med en markedsandel på rundt seks prosent. Oppkjøpet betyr også et gjennombrudd for vår nordiske og baltiske strategi. Rundt 25 prosent av skadeforsikrings inntektene kommer nå fra utenlandsvirksomhet.

5 gjensidige ÅRSRAPPORT Gjensidige har møtt nye behov og krav fra samfunnet og kundene med offensive tiltak. Gjennom målrettet kundeorientering har konsernet tilpasset distribusjonen til en endret kundeatferd. Konsernet har i dag en unik styrke i Norge. Fornøyde kunder, også i fremtiden, kan vi bare sikre gjennom fortsatt forenkling og forbedring. Dette stiller store krav til fortsatt nyskaping når det gjelder møteplasser mellom oss og kundene. Her er vår fortsatte satsing på kundeorientering og våre anstrengelser for å skape den riktige Gjensidigeopplevelsen viktig. Rundt oss skjer det en rivende teknologisk utvikling. Hvem kunne for få år siden forutse hvilke spennende muligheter som byr seg på nye, mobile plattformer for samhandling mellom oss og kundene? Lesebrett som Ipad og dens konkurrenter selges i mengder, også i Norge. Dette er et eksempel på hvor raskt og med hvilken kraft våre kunder tilpasser seg nye trender og endrer sin kundeadferd. Medarbeiderne i Gjensidige preges av god kompetanse, evne til å gjennomføre endringer, og en stå på-vilje det står respekt av. Det er all grunn til å takke den enkelte medarbeider for innsatsen som er levert, og som samlet har skapt resultatet for I forbindelse med børsnoteringen gikk nær femti prosent av ansatte i Norge, Sverige og Danmark inn som aksjeeiere. Det vitner om lojalitet til, og stor tro på selskapet. Satsing på leder- og medarbeiderutvikling har vært og er et viktig og nødvendig tiltak, som ikke blir mindre viktig fremover. Kompetente ansatte er svært viktig for å sikre tilfredse kunder, uavhengig av hvilken situasjon eller hendelse som bringer dem i kontakt med medarbeidere i konsernet. Derfor har vi styrket satsingen på intern opplæring ytterligere, og etablert Gjensidigeakademiet. Akademiet har et overordnet ansvar både for leder- og medarbeiderutvikling. Etter opplæring og eksamen, ble 460 av konsernets selgere og rådgivere i fjor godkjent eller autorisert i ulike roller. Gjensidige skal legge forholdene til rette, men den enkelte medarbeider må uav hengig av posisjon og rolle ta et selvstendig ansvar for å bygge sin egen kunnskap og forbedre de ferdigheter som kreves. Etter den vellykkede børsnoteringen i desember 2010 møter Gjensidige fremtiden med om lag nye aksjeeiere i ryggen. For Gjensidige er dette en ny interessegruppe som vil skjerpe oss ytterligere gjennom sine forventninger og krav. Den største eieren er Gjensidigestiftelsen, som i tillegg til å utøve et aktivt eierskap i konsernet også vil videreformidle utbytte fra Gjensidige til våre norske skadeforsikringskunder. Dette er en unik modell, som sammen med stiftelsens allmennyttige virksomhet vil bidra til betydelig oppmerksomhet rundt Vekteren i det norske markedet. Konsernet har ambisiøse avkastnings- og lønnsomhetskrav, noe som vil kreve en målrettet videreutvikling og ytterligere modernisering av hele Gjensidige. Vi må ha standardiserte prosesser og løsninger på tvers av geografier og forretningsområder. Konsernet må fremstå som ett Gjensidige, i inn- og utland. Gjensidige har flagget et tydelig mål om at combined ratio fra 2011 skal være mellom 90 og 93. Dette målet krever fortsatt sterk bevissthet knyttet til å utvikle kostnadseffektive løsninger i alle våre forretningsområder. For å nå de lønnsomhetsmål vi har satt oss, må vi også evne å prise korrekt de risikoer vi påtar oss gjennom forsikringsvirksomheten. Dette fordrer en videreutvikling av våre systemer for risikovurdering og prising. Konsernets nye status som børsnotert betyr ingen endring i de langsikte mål om å være et lønnsomt, ledende og kundeorientert skadeforsikringsselskap i det nordiske markedet. Gjensidige vil være en aktiv deltaker i den videre strukturutviklingen som vil skje i det nordiske skadeforsikringsmarkedet i de kommende årene. En forutsetning for å delta aktivt er tilgang på nødvendig kapital. Børsnoteringen har gitt konsernet et verdipapir som kan benyttes ved oppkjøp eller på annen måte finansiere lønnsom vekst. dette gjensidige

6 4 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 verdier og visjon Gjensidige er et solid norsk finanskonsern, og en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys bank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, og helserelaterte tjenester i Norge. Virksomheten Visjon Virksomheten er inndelt i syv segmenter som er nærmere beskrevet på sidene 20-43: Skadeforsikring Privat Norge Skadeforsikring Næringsliv Norge Skadeforsikring Norden Skadeforsikring Baltikum Pensjon og sparing Bank Helserelaterte tjenester Skadeforsikring er konsernets kjernevirk som het. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 ble Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsingen skjer under varemerket Hjelp24. Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Gjensidige Bank ASA Gjensidige Pensjonsforsikring AS Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Gjensidige Forsikring ASA Tennant Försäkringsaktiebolag AB Gjensidige Forsikring ASA AS Gjensidige Baltic Hjelp24 AS Norge Norge Norge Dansk filial Sverige Svensk filial Latvia Norge Gjensidige Bank Boligkreditt AS Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S * Nykredit Forsikring A/S * Tennant Forsikring NUF Litauisk filial Estlandsk filial Norge Danmark Danmark Norge Litauen Estland Bank Pensjon og sparing Skadeforsikring og white label Helse Figuren viser de mest vesentlige datterselskaper og filialer i Gjensidige * Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S og Nykredit Forsikring A/S eies av Gjensidige Forsikring ASA, men drives av den danske filialen Eid via holdingselskap Filial Datterselskap

7 gjensidige ÅRSRAPPORT Gjensidigeopplevelsen Gjensidige er et av de sterkeste merkene i Norge, uavhengig av bransje. Denne merkestyrken skal Gjensidige bygge videre på når merket nå i større grad blir en nordisk og baltisk aktør. Gjensidige skal gjennom sin merke varebygging bygge en tydelig, forretningsbasert merkeposisjon i de baltiske landene, Sverige og Danmark så vel som i Norge. Gjensidige har ønsket å optimalisere koblingen mellom selskapets forretningsutvikling og merkevareforvaltning. Kjernen i dette arbeidet har vært å forene selskapets strategiske veivalg, kundeorientering, med merkevarebyggingen av selskapet. Sentralt i dette arbeidet står utviklingen av Gjensidigeopplevelsen. Gjensidige har etablert et felles rammeverk for konsernets kundeorientering Gjensidigeopplevelsen, med følgende fire virksomhetsprinsipper: Vi holder det vi lover Vi leverer alltid kvalitet Vi gjør det vanskelige enkelt Vi sikrer oss at kunden er fornøyd dette gjensidige De fire prinsippene skal gi tydelig retning for organisasjonen, og virker som styrende prinsipper for Gjensidiges kunderettede verdiskaping og utvikling. Gjensidigeopplevelsen skal kjennetegne vårt møte med kunden. Den skal skille oss fra konkurrentene og sikre at Gjensidige blir et av de mest kundeorienterte selskapene i markedet, uavhengig av bransje.

8 6 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 Markedene De skandinaviske skadeforsikringsmarkedene er konsoliderte markeder. Spesielt gjelder dette for Norge og Sverige hvor de tre største aktørene representerer henholdsvis 70,7 og 63,7 prosent av markedet, men også for Danmark hvor de tre største aktørene representerer 53,3 prosent av markedet. De skandinaviske forsikringsmarkedene er preget av kostnadseffektive og disiplinerte aktører, med fokus på lønnsomhet. Dette har likevel ikke hindret nye aktører å komme på banen de senere årene både etablerte finans konsern med ny og større produktbredde og utenlandske forsikringsaktører, i tillegg til noen mindre nisjeaktører. Dette har ført til et marked med sterk konkurranse mellom tilbyderne. Markedsandeler Norge, totalt Andre 19,0 % Gjensidige 27,9 % Sparebank1 10,3 % Tryg 17,1 % If 25,7% Markedsandeler Danmark Andre 30,7 % Tryg 20,8 % Topdanmark 18,6 % Gjensidige 5,8 % Alm. Brand 10,1 % Codan 13,9 % I Baltikum er de største aktørene utenlandske finanskonsern. Kun ett av de fem største selskapene er lokalt eiet. Distribusjonsmodellen avviker til dels fra den skandinaviske, ved mer utstrakt bruk av agenter, noe som illustreres ved at de baltiske aktørene opererer med en mye høyere kostnadsandel. Basert på bestandspremie for 2010 Basert på forfalt bruttopremie for 2009 Markedsandeler Norge, privat Markedsandeler Sverige Andre 19,3 % Andre 21,1 % Länsförsäkringar 28,8 % Gjensidige 27,2 % Gjensidige 1,3% Sparebank1 12,5 % Tryg 16,8 % If 24,2 % Folksam 15,2% Trygg-Hansa 16,0 % If 18,9 % Basert på bestandspremie for 2010 Basert på premieinntekter for 2010 Markedsandeler Norge, næringsliv Markedsandeler Baltikum Kilder: 1 Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), skadestatistikk 4. kvartal Sparebank1 Skadeforsikring og Sparebank1 Livsforsikring fremstilles samlet 2 Forsikring & Pension, skadestatistikk, 4. kvartal 2009, medregnet Nykredit Forsikring. 3 Försäkringsförbundet Sverige, skadestatistikk, 4. kvartal Insurance Supervision Authorities of Latvia, Lithuania, Estonia; Estonia Statistics; Gjensidige Baltic reports; Swedbank Varakindlustus delårsrapport 4. kvartal 2010, med manuelle korrigeringer. Andre 18,6 % Gjensidige 29,8 % Sparebank1 5,2 % Tryg 17,0 % If 29,4 % Basert på bestandspremie for 2010 Andre 22,4 % Codan 20,8 % If 15,0 % Gjensidige 6,9% Seesam 7,0 % Ergo 13,5 % BTA 14,6 % Basert på forfalt bruttopremie for 2010

9 gjensidige ÅRSRAPPORT dette gjensidige NORGE SVERIGE ESTLAND LATVIA Finanskontor Lokalkontor Brannkasser Norden Baltikum DANMARK LITAUEN

10 8 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 I trygghetens tjeneste De første spirer til dagens Gjensidige-konsern var å finne på de indre deler av Østlandet i årene rundt 1820, hvor Lands Private Brandassuranceforening, som den første ble etablert i Frem mot 1920 vokste antallet brannkasser til 260. Konsernets livsforsikringsvirksomhet kan spores tilbake til etableringen av Christiania Almindelige Gjensidige Forsørgelses anstalt i Konsernet har vært i trygg hetens tjeneste i rundt 190 år 1922 Selskapet ble etablert under navnet «Samtrygd» som et felles gjenforsikringsselskap for brannkassene i Norge Samtrygd fusjonerte med Norsk Bilforsikring Gjensidige (NBG) og ble det største bilforsikring selskapet i det norske markedet. Senere samme år ble det inngått samarbeid med Gjensidige Liv under Gjensidigemerket og vekterlogoen. Selskapene fikk felles ledelse fra Gjensidige hadde ut viklet seg til et finanskonsern med fullt tilbud av skade- og livsforsikring, pensjon og andre finansielle tjenester, samt banktjenester Vekteren ble tatt i bruk som logo for Gjensidige Liv sammen med slagordet «Tiden går, Gjensidige består» Selskapet tilbød forsikringer direkte til markedet. Sam tidig ble forsikringsdekningene og produkttilbud utvidet. De nye produktene ble også solgt gjennom brannkassene, og ga dem mulighet til å dekke hele forsikringsbehovet i sine lokale markeder Oppkjøpet av Forenede Forsikring ga en betydelig utvidelse av virksomheten.

11 gjensidige ÅRSRAPPORT regionbrannkasser fusjonerte med Gjensidige Forsikring. Med dette ble Gjensidige endret fra en samarbeidende gruppe av gjensidige selskaper til et gjensidig konsern. Senere samme år ble virksomheten i Gjensidige, Gjensidige Liv og Sparebanken NOR forenet i finansgruppen Gjensidige NOR Konsernet kjøpte Falck og ble aktiv i det norske helsetjenestemarkedet Gjensidige NOR ASA fusjonerte med DnB Holding ASA og etablerte DnB NOR ASA. Mellom det nye konsernet og Gjensidige ble det etablert en strategisk samarbeidsavtale Internettbanken Gjensidige Bank ble etablert. 25 prosent av egenkapitalen i Gjensidige Forsikring BA ble omklassifisert til egenkapitalbeviskapital, og overført til Gjensidigestiftelsen Konsernet startet ny virksomhet innen pensjon og sparing Gjensidige Bank overtok Citibanks norske virksomhet innen forbrukerfinansiering. dette gjensidige 2002 Gjensidige NOR ble delt i to samarbeidende konsern, skadeforsikringskonsernet Gjensidige NOR Forsikring og det børsnoterte bank- og livsforsikringsselskapet Gjensidige NOR ASA Samarbeidsavtalen mellom Gjensidige og DnB NOR ble avsluttet. Gjensidige utvidet sitt geografiske område til å omfatte Danmark, Sverige og Baltikum Gjensidige Forsikring BA ble omdannet til et allmennaksjeselskap (ASA). Gjensidigestiftelsen ble samtidig omdannet til en finansstiftelse, og ble eier av alle aksjene i konsernet. I desember 2010 ble Gjensidige Forsikring ASA børsnotert. Gjensidige stiftelsen solgte nær 40 prosent av sine aksjer.

12 10 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 utvikling combined ratio for egen regning 100 % Combined ratio Skadeprosent egenkapital og solvensmarginkapital millioner kroner Egenkapital egenkapitalavkastning 25 % Kostnadsandel Solvensmarginkapital Combined ratio for egen regning tilsvarer summen av skadeprosent for egen regning og kostnadsandel for egen regning Solvensmarginkapital tilsvarer netto ansvarlig kapital inklusive andel av sikkerhetsavsetninger (basert på selskapsregnskapet for Gjensidige Forsikring ASA) Egenkapitalavkastning tilsvarer resultat før skattekostnad / gjennomsnittlig egenkapital i perioden Finansielle nøkkeltall Omarbeidet Resultat Premieinntekter fra skadeforsikring Millioner kroner , , , , ,6 Andre driftsinntekter Millioner kroner 1.727, ,3 989,5 481,5 320,2 Netto inntekter fra investeringer Millioner kroner 2.748, ,0 (258,7) 2.809, ,6 Erstatningskostnader fra skadeforsikring Millioner kroner (13.456,6) (12.071,0) (11.983,8) (11.696,5) (10.031,2) Andre erstatningskostnader, tap m.v. Millioner kroner (743,0) (390,3) (393,3) (90,7) (4,1) Driftskostnader fra skadeforsikring Millioner kroner (2.810,4) (2.771,5) (2.638,3) (2.598,9) (2.487,1) Andre driftskostnader Millioner kroner (1.274,9) (1.059,2) (890,1) (741,1) (445,3) Skattekostnad Millioner kroner (303,6) (861,8) (55,0) (541,3) (138,7) Årsresultat Millioner kroner 2.950, ,8 252, , ,9 Underwriting resultat skadeforsikring 1 Millioner kroner 796,3 817,9 859,8 552,6 670,2 Avviklingsresultater skadeforsikring 2 Millioner kroner 301,1 310,2 417,3 49,5 (18,0) Combined ratio for egen regning 3 Prosent 95,3 % 94,8 % 94,4 % 96,3 % 94,9 % Skadeprosent for egen regning 4 Prosent 78,9 % 77,1 % 77,4 % 78,8 % 76,1 % Kostnadsandel for egen regning 5 Prosent 16,5 % 17,7 % 17,0 % 17,5 % 18,9 % Omarbeidet Balanse Investeringsportefølje 6 Millioner kroner , , , , ,0 Premieavsetning brutto Millioner kroner 9.078, , , , ,9 Erstatningsavsetning brutto Millioner kroner , , , , ,7 Egenkapital Millioner kroner , , , , ,3 Totalbalanse Millioner kroner , , , , ,7 Solvensmarginkapital 7 Millioner kroner , , , , ,3 Solvensmargin 8 Prosent 581,2 713,8 642,2 561,3 645,2 Kapitaldekning 9 Prosent 16,1 18,9 20,7 26,1 41,6 Omarbeidet Avkastning Finansavkastning (ROI) 10 Prosent 5,2 5,5 (0,6) 6,3 9,2 Egenkapitalavkastning (ROE) 11 Prosent 14,4 15,2 1,5 15,4 24,2

13 gjensidige ÅRSRAPPORT ansatte per land ansatte per forretningsområde Sverige 151 Danmark 486 Pensjon og sparing 49 Helse 607 Baltikum 451 Bank 132 Norge Skadeforsikring Konsernet hadde totalt ansatte ved utløpet av 2010 Ikke-finansielle nøkkeltall Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær Gjensidige Forsikring Prosent 5,2 5,0 3,8 4,0 - Skader Gjensidige Forsikring Antall Turnover ansatte, Gjensidige Forsikring Prosent 11,6 11,4 12,6 19,6 10,0 Ansatte Konsernet totalt Personer Gjennomsnittsalder Gjensidige Forsikring År 44,4 44,6 45,1 45,7 45,9 Gjennomsnittlig beløp i kompetanseutvikling per ansatt Kroner Antall kursdøgn Dager dette gjensidige Definisjoner: 1. Underwriting-resultat skadeforsikring = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. driftskostnader 2. Avviklingsresultat skadeforsikring = estimatavvik fra tidligere perioder 3. Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. 4. Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader m.v. / premieinntekter f.e.r. 5. Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 6. Investeringsporteføljen = omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon og sparing og Bank. 7. Solvensmarginkapital = netto ansvarlig kapital inklusive andel av sikkerhetsavsetninger (basert på selskapsregnskapet for Gjensidige Forsikring ASA etter NGAAP) 8. Solvensmargin er beregnet på selskapsnivå i henhold til Finanstilsynet sine regler 9. Kapitaldekning = netto ansvarlig kapital / risikovektet beregningsgrunnlag, beregnet basert på NGAAP for konsernet 10. Finansavkastning = finansresultat i prosent av gjennomsnittlig finansielle eiendeler inkludert eiendom, eksklusive Pensjon og sparing og Bank 11. Egenkapitalavkastning = resultat før skattekostnad / gjennomsnittlig egenkapital i perioden

14 12 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 MÅL og strategi Gjensidiges overordnede mål er å være et lønnsomt, ledende og kundeorientert skadeforsikringsselskap i det nordiske markedet. Skadeforsikring er konsernets kjernevirksomhet. Gjensidige er i dag en fullverdig leverandør av skade- og personforsikringsprodukter til norske privat- og næringslivskunder. Øvrige satsingsområder produktbredde i Norge og skadeforsikring i Norden og Baltikum skal primært støtte kjernevirksomheten gjennom å tilby henholdsvis relasjonsbyggende produkter og tjenester samt skalafordeler. Gjensidiges solide merkevare danner et godt utgangspunkt for salg av nye produkter og tjenester til konsernets nesten én million kunder. Kombinert med en videreutvikling og påbygging av lojalitetsprogrammene i det generelle markedet og mot organisasjonsmarkedet, vil dette bidra til mer fornøyde kunder og redusert avgang. Konsernets egne data viser at kunder som inngår i et kundeprogram i privat- og landbruksmarkedet i gjennomsnitt har et kundeforhold til Gjensidige som varer i overkant av 12 år, mens det for øvrige kunder i gjennomsnitt varer i overkant av fem år. produkter, felles retningslinjer for underwriting, mer effektiv kapitalallokering og felles IKT-løsninger. I tillegg til organisk vekst vil Gjensidige også fremover søke vekst gjennom oppkjøp av virksomhet som understøtter konsernets vekststrategi innen bredde og geografi, forutsatt at transaksjonene tilfredsstiller konsernets langsiktige egenkapitalavkastningskrav på 15 prosent før skatt. Gjensidige er og skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg, utfordrer og utvikler motiverte og kompetente medarbeidere og ledere. Dette oppnås gjennom en sterk satsing på leder- og medarbeiderutvikling, utvikling av gode og rettferdige belønningsmodeller, og et systematisk arbeid med å videreutvikle kompetansen i organisasjonen. Skadeforsikring = kjernevirksomhet Helserelaterte tjenester Konsernets satsing innenfor de mer relasjonsbyggende produkt- og tjenesteområdene bank, pensjon og sparing samt helse, skal styrke konkurransekraften og bidra til å utvikle Gjensidige som relasjonsaktør. Konsernets betydelige kundebase utgjør en unik mulighet for å lykkes med lønnsom vekst gjennom kryssalg av nye tjenester til forsikringskundene. En diversifisert produktportefølje gjør at Gjensidige i større grad kan kapitalisere på verdien av eksisterende kundebase og distribusjonsplattform. Gjennom vekst innen skadeforsikring i Norden og Baltikum skal konsernet realisere skalafordeler i form av synergier som bidrar til den langsiktige verdiskapingen, økt konkurransekraft gjennom tilgang til nye kunder og større risikospredning gjennom en større og mer diversifisert portefølje. Kostnadssyn ergiene realiseres særlig innenfor områdene reassuranse, utvikling og forvaltning av forsikrings- Bank Pensjon og sparing Skadeforsikring Støtteprodukter Geografisk ekspansjon - skala Norge Norden Baltikum

15 gjensidige ÅRSRAPPORT Mål OMRÅDE Mål KOMMENTARER KONSERN Egenkapitalavkastning, før skatt > 15 prosent Egenkapitalavkastning i 2010 på 14,4 prosent Rating Utbytte Opprettholde singel A-rating fra Standard & Poor s prosent av årets resultat etter skatt A-rating bekreftet fra Standard & Poor s i august 2010 Styret foreslår at det utbetales 2.350,0 millioner kroner i utbytte for 2010, en utbyttegrad på 80 prosent av konsernets resultat etter skatt dette gjensidige SKADE- OG PERSONFORSIKRINGSVIRKSOMHETEN Combined ratio Erstatningskostnader Driftskostnader < 97 prosent prosent Reduksjon med 400 til 500 millioner kroner (inflasjonsjustert) fra og med 2011 Reduksjon med 300 til 400 millioner kroner (inflasjonsjustert) fra og med 2011 Combined ratio i 2010 på 95,3 prosent Justert mål med virkning fra og med 2011 Reduksjon fra 2007-nivå Levert Reduksjon fra 2007-nivå Levert pensjon og sparing Lønnsomhet Mål om å nå break even-nivå i løpet av 2011 Et viktig kriterium for å nå målet er ytterligere vekst i kapital til forvaltning Kapital til forvaltning Årlig dobling Mål for perioden Økt med 104,5 prosent i 2010 BANK Lønnsomhet Mål om å nå break even-nivå i løpet av 2010 Levert Kjernekapitaldekning > 12 prosent Ved utløpet av 2010 var kjernekapitaldekningen på 16,1 prosent HELSE EBITA-margin 6-8 prosent EBITA-margin på 5,0 prosent i 2010

16 Virksomheten

17 gjensidige ÅRSRAPPORT virksomheten Virksomheten i Gjensidige er inndelt i syv segmenter; skade forsikring Privat, Næringsliv, Norden og Baltikum, samt Pensjon og sparing, Bank og Helserelaterte tjenester. I tillegg til de syv segmentene kommer kapitalforvaltning, som forvalter konsernets investeringsportefølje. Bank 4,2 % Pensjon og sparing 1,8 % Baltikum 2,5 % INNTEKTER PER SEGMENT 1 Helse 2,9 % virksomheten Norden 20,9 % Privat 44,2 % Næringsliv 23,6 % 1 Fordelingen er basert på premieinntekt f.e.r./ inntekt, eksklusiv øvrig og elimineringer Skadeforsikring i NORGE Skadeforsikring er Gjensidiges kjernevirksomhet Fullstendig leverandør av skadeforsikringsprodukter til privatkunder i Norge, og fullsortiment skade- og personforsikringsprodukter til norsk næringsliv privat- og landbrukskunder næringslivskunder støttevirksomheten Støtteområdene er etablert for å støtte opp under kjernevirksomheten i Norge Pensjon og sparing: Et bredt spekter av pensjons-, investerings- og spareprodukter tilbys både til privat- og næringslivsmarkedet i Norge Bank: Gjennom en nettbank tilbys bankprodukter til privat- og landbruksmarkedet i Norge Helserelaterte tjenester: Under merkenavnet Hjelp24 tilbys ulike helsetjenester til privatkunder, bedrifter og til det offentlige i Norge geografisk ekspansjon Ekspansjon av skadeforsikringsvirksomheten inn i Danmark, Sverige og de tre baltiske landene Etablert posisjon gjennom 7 oppkjøp i perioden Privat- og næringslivsmarkedet i Sverige og Danmark Forsikringer til kommuner og kommunal virksomhet i Norge, Sverige og Danmark Skadeforsikring i alle de tre baltiske landene kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsfunksjonen forvalter konsernets investeringsportefølje innenfor rammer fastsatt av styret Porteføljen består av investeringer i en rekke aktivaklasser, herunder obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, eiendom og aksjer Midler til forvaltning ved utgangen av 2010 på ,0 millioner kroner

18 16 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 skadeforsikring privat norge Et solid merkenavn og høy kundetilfredshet er nøkkelen til Gjensidiges ledende posisjon innen privatforsikringer i Norge. Kontinuerlig forbedring og tiltak for å øke kunde verdien sikrer sterk kundeorientering i alle kontaktpunkter med kundene, med økt kundetilfredshet som resultat. VIRKSOMHETEN Forretningsområdet Privat Norge tilbyr et bredt spekter av forsikringsprodukter og -tjenester: Personforsikringer (uføre- og ulykkesforsikringer, sykdoms- og behandlingsforsikringer, barneforsikringer) Boligforsikringer (hus- og fritidsboligforsikring, innboforsikring) Motorvognforsikringer (ansvar og kaskoforsikringer for bil, motorsykkel, mopeder og bobiler, kasko for campingvogner, båtforsikringer) Landbruksforsikringer (bygnings-, løsøreog innboforsikringer, forsikring av produksjonsdyr, forsikring av landbruksmaskiner) Andre forsikringer (reiseforsikring, husdyrforsikringer m.v.) Gjensidige tilbyr også bank-, spare- og investeringsprodukter til privatkundene, og opplever god kundevekst innenfor disse produktområdene. Solid merkevareposisjon Gjensidige skiller seg positivt ut fra andre selskaper ved å ha den høyeste andelen blant både egne kunder og markedet for øvrig, som mener selskapet passer til beskrivelsene «til å stole på» og «har tilfredse og lojale kunder» (kilde: Konkurrent- og Merkevareundersøkelsen Synovate). For en aktør i en tillitsbasert bransje er dette en svært attraktiv posisjon å være i. Ledende markedsposisjon Gjensidige er den største aktøren i privatmarkedet, med en markedsandel i 2010 på 27,2 prosent, en liten nedgang fra 27,5 prosent i På produktnivå er Gjensidige markedsleder både innen bil- og husforsikringer. I land - brukssegmentet isolert har Gjensidige en markedsandel på hele 71,3 prosent. Kundeprogram bidrar til lojalitet Ved utløpet av 2010 hadde Gjensidige privat- og landbrukskunder. Omkring av disse inngår i kundeprogrammet Gjensidige Fordel, hvor kundene, i tillegg til en kunderabatt basert på breddeengasjementet, oppnår en rekke andre fordeler. Om lag av kundene inngår i ulike kundeprogram som Gjensidige har med sentrale samarbeidspartnere som Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norges Fiskarlag, YS, NITO og Tekna. Gjensidiges program- og organisasjonskunder har ofte et langvarig forhold til selskapet. Gjennomsnittlig lengde på kundeforholdene i de to kategoriene er henholdsvis 11 og 16 år, mot i gjennomsnitt 5 år for øvrige kundeforhold. Gjennom 2010 har Gjensidige fornyet avtalene med Norges Bondelag, YS, NITO og Tekna. Resultatet er langsiktige avtaler som gir et godt grunnlag for ytterligere styrket posisjon i organisasjonsmarkedet fremover. Bredde i kundeengasjementene Målinger viser at kunder som har flere engasjementer hos Gjensidige er mer tilfreds enn kunder som bare har ett. Det er et prioritert mål for selskapet å heve andelen kunder som samler forsikringer, bank- og pensjonsprodukter hos Gjensidige. Best når det gjelder I løpet av 2010 behandlet forretningsområdet Privat Norge nærmere skadeoppgjør. Målet er å være det selskapet som tar best vare på kunden, også etter en skade. Distribusjonskanaler Gjensidige har en multikanalstrategi hvor produkter og tjenester distribueres via telefon, nettbaserte løsninger og lokale kontor. Kunden får en enhetlig betjening, uavhengig av kanal. Forsikrings- og finanskontor Gjensidige har i dag i overkant av 50 forsikringskontorer fordelt utover hele landet. Forsikringskontorene ivaretar funksjoner hvor lokal kunnskap, en-til-en relasjon og personlig kontakt er hensiktsmessig. Alle forsikringskontorene tilbyr hele produktbredden fra konsernet, men med ulik grad av stedlig spesialistkompetanse. På 21 steder med tilstrekkelig kundegrunnlag, er det etablert Nøkkeltall Millioner kroner Forfalte bruttopremier 8.618, , , ,6 Premieinntekter f.e.r , , , ,8 Erstatningskostnader m.v. (6.296,7) (6.007,4) (5.795,6) (5.757,2) Driftskostnader (1.194,5) (1.296,3) (1.340,8) (1.376,3) Underwriting resultat 1 788,2 552,4 775,0 596,3 Skadeprosent f.e.r. 2 76,1 % 76,5 % 73,3 % 74,5 % Kostnadsandel f.e.r. 3 14,4 % 16,5 % 16,9 % 17,8 % Combined ratio f.e.r. 4 90,5 % 93,0 % 90,2 % 92,3 % Definisjoner: 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r - erstatningskostnader m.v. - driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r = erstatningskostnader m.v. / premieinntekter f.e.r 3 Kostnadsandel f.e.r = driftskostnader / premieinntekter f.e.r 4 Combined ratio f.e.r = skadeprosent f.e.r + kostnadsandel f.e.r

19 gjensidige ÅRSRAPPORT Produktgrupper privat Norge markedsandeler privat norge kundetilfredshet privat norge Annet 8,7% % 35 % 75 Landbruk 11,3% Motorvogn 42,6% Person 16,6% Bolig 20,8% Gjensidige if Tryg Sparebank Organisasjonsmarkedet Fordelsprogrammer Ingen avtale Total Basert på forfalt bruttopremie for 2010 Landbasert forsikring i alt. eksklusiv personforsikring. Kilde: Intern kundetilfredshetsundersøkelse i samarbeid med Norsk Kundebarometer/BI. finanskontorer med spesialistkompetanse innen hele tjenestespekteret. Gjensidige samarbeider med 19 brannkasser. Disse fungerer på samme måte som forsikringskontorene i Gjensidige Forsikring. Salgssenter Gjensidige har etablert en spesialisert utadrettet salgskanal som benytter teknologi for høy aktivitet og effektivitet. Kanalen arbeider mot potensielt nye og eksisterende kunder, og bidrar til å skape ytterligere vekst for Gjensidige. Kundesenter Gjensidiges kundesenter er en selvstendig salgs- og relasjonskanal som yter service og selger forsikrings- og finansprodukter til privatkunder på telefon og over Internett. De tre kundesentrene er også åpne på kveldstid, og har årlig om lag 1,2 millioner inngående telefonsamtaler. Gjensidige.no Finansportalen gjensidige.no blir en stadig viktigere kanal for Gjensidiges kontakt med privatkundene. Antall selvbetjente kunder har hatt jevn vekst i 2010, og stadig flere kunder benytter seg av kjøp og service over nettet. Agenter og bilforhandlere Som et supplement til Gjensidiges egne kanaler distribueres produkter gjennom agenter, herunder banker, et stort antall bilforhandlere, eiendomsmeglere samt firmaagenturer. KUNDEORIENTERING I FOKUS I 2010 har Gjensidige iverksatt en rekke tiltak for å sikre en ytterligere kundeorientering og effektiv drift. Alle ansatte og ledere går gjennom Gjensidiges kunde- og merkevareskole, og det er sterkt fokus på kundeorientering. Løpende evaluering av kundetilfredshet skjer på alle nivåer, og danner et godt grunnlag for tiltaksjusteringer. Den nye boligtariffen som ble innført i 2010 sikrer en enda riktigere prising av den risiko kundens bolig representerer. Prosessene for skadebehandling er løpende videreutviklet for å gi kundene både raske og riktigere skadeoppgjør. RESULTATER Premieinntekter for egen regning var 8.279,4 millioner kroner i 2010, en økning på 5,4 prosent fra året før. Utviklingen i premieinntektene i 2010 reflekterer effekten av gjennomførte premiepåslag. Nye premietariffer for motor- og boligproduktene, innført henholdsvis høsten 2009 og sommer 2010, sikrer riktigere prising av risiko. Erstatningskostnader for egen regning ble 6.296,7 millioner kroner i 2010, mot 6.007,4 millioner kroner i Skadeprosenten endte på 76,1 i 2010, mot 76,5 året før. Erstatningskostnadene for 2010 er påvirket av frosten i begynnelsen av året, mens erstatningskostnadene for 2009 er påvirket av en betydelig styrking av de forsikringstekniske reservene for produktet barneforsikring. Storskadene var 107,5* millioner kroner i 2010, mot 42,7 millioner kroner året før. Erstatningskostnadene for 2010 er positivt påvirket av avviklingsgevinst**, i motsetning til et avviklingstap året før, i hovedsak som følge av effekten av styrking av de forsikringstekniske reservene for produktet barneforsikring i Kostnadsandelen endte på 14,4 for 2010, en reduksjon på 2,1 prosentpoeng i forhold til året før. Nominelt er kostnadene redusert med 101,9 millioner kroner i 2010 i forhold til Reduksjonen kommer som en følge av effektiviseringsarbeid. Combined ratio for 2010 var på 90,5 prosent, mot 93,0 i Underwriting-resultatet beløp seg til 788,2 millioner kroner i 2010 mot 552,4 millioner kroner året før. MÅL OG STRATEGIER Forretningsområdet skal understøtte konsernets CR-mål på fra 2011: Driften skal effektiviseres og både er statnings- og driftskostnadene skal reduseres ytterligere. Den ledende posisjonen i det norske privatmarkedet skal videreføres: Fortsatt vekst i premienivå. Ytterligere styrking av distribusjonen. Videreføring av satsing på å utvide privatkundenes engasjement i selskapet. Gjensidige skal være ledende på kundeorientering: Differensiering gjennom ekstrem kundeorientering Servicekvaliteten skal økes i alle kontaktpunkter med kunden Produktene skal ytterligere forenkles og forbedres for å styrke kundeorienteringen FREMTIDSUTSIKTER Det norske skadeforsikringsmarkedet har tradisjonelt vært preget av sterke merkevarer og fire velposisjonerte aktører. Tilfredsstillende lønnsomhet over flere år har medført at nye konkurrenter har etablert seg. Mindre nisjeselskaper har gradvis økt sine markedsandeler, til dels gjennom aggressiv prising. Bankene har også entret markedet og konkurrerer med gode breddebetingelser og sin hyppige kundekontakt. Med en ledende merkevare, sterk satsing på kundeorientering og full bredde i produkttilbudet er Gjensidige godt posisjonert for å møte denne konkurransen. * Skader over 10 milliioner kroner ** Avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder virksomheten

20 18 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 skadeforsikring næringsliv NORGE Gjensidige har gjennom 2010 befestet sin posisjon som den største aktøren i næringslivsmarkedet, med en markedsandel på 29,8 ved utløpet av Selskapets løsninger innen forsikring, pensjon og helse gir trygghet for liv, helse og verdier i næringslivet. VIRKSOMHETEN Gjensidige tilbyr norsk næringsliv et bredt spekter av forsikrings løsninger for: Personforsikringer (lovbestemt yrkesskade, forsikring ved andre sykdommer og ulykker i arbeid og fritid, gruppeliv, behandlingsgaranti og reiseforsikring) Motorvognforsikringer (firmabil, lastebil, buss, arbeidsmaskiner) Bygningsforsikringer (inkl. eiendeler og driftstap) Ansvarsforsikringer (bedriftsansvar, formuesansvar, produktansvar og -tilbakekall, styreansvar, kriminalitetsforsikring, rettshjelp) Marine-/transportforsikringer (kyst- og fiskebåt, byggerisiko, havbruk, forsikring av varer under transport) I tillegg kan Gjensidige tilby næringslivskundene helhetlige løsninger som også dekker deres behov for pensjons- og spareprodukter samt utvalgte helsetjenester gjennom Hjelp24. Ved utløpet av 2010 var 85 prosent av pensjonskundene i konsernet også kunder innen skadeforsikring. Markedsleder Gjensidige er markedsleder innen næringslivssegmentet og hadde ved utløpet av 2010 en markedsandel på 29,8 prosent. Dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn ved utløpet av Samlet har totalmarkedet i næringsliv falt gjennom Det fallende markedet er en konsekvens av betydelig priskonkurranse mellom de etablerte, store aktørene og flere nye, mindre aktører. I denne situasjonen har Gjensidige et ansvar som markedsleder og vil videreføre et konsekvent lønnsomhetsfokus. Ved utløpet av 2010 hadde Gjensidige om lag næringslivskunder. Hver bedrift hadde i gjennomsnitt 2,4 forsikringsprodukter. Distribusjon Om lag av næringslivskundene betjenes indirekte gjennom forsikringsmeglere. Øvrige kunder blir betjent av konsernets direkte distribusjonsapparat, brannkasser, agenturer og sjøtrygdelag. Konsernkunder/Megler (KKM) KKM er en nasjonal relasjonskanal mot meglere og Norges største bedrifter. KKM har høy markeds- og fagkompetanse med et sterkt fokus på risikovurdering og -styring. Serviceog betjeningskonseptet bygger på relasjoner til kunder og meglere, høy fagkompetanse og ofte med spesialtilpassede løsninger for å dekke kundenes behov. Spesialiserte kundesentre Bedriftssenter er et effektivt salgs- og kundesenter som sikrer høy tilgjengelighet og enhetlig betjening av små og mellomstore bedriftskunder. Kanalen tilbyr stor grad av standardiserte produkter og priser, og betjener kunden over telefon og nett. Nøkkeltall Forsikringskontorer Mellomstore og store bedriftskunder betjenes gjennom Gjensidiges forsikringskontorer, som er bemannet med spesialister på næringslivsforsikringer. Internett Gjensidige tilbyr bransjetilpasset rådgivning og salg av produktpakker på åpne internettsider. Næringsnett og Pensjonsnett gir kunden tilgang til oppdatert informasjon om sitt kundeforhold, og mulighet for å melde endringer eller komme med ønsker om tilbud på nye produkter. Agenturer, brannkasser og sjøtrygdelag Brannkassene sikrer distribusjon i områder hvor Gjensidige ikke har egne kontor. Samarbeidende Sjøtrygdelag distribuerer fartøyforsikring innenfor Norsk Fisk og Kystfartøy. Agenturene supplerer egen distribusjon i vekstområder og distribuerer kun for Gjensidige under Gjensidiges merkevare. Millioner kroner Forfalte bruttopremier 4.670, , , ,7 Premieinntekter f.e.r , , , ,7 Erstatningskostnader m.v. (3.602,6) (3.819,0) (4.219,7) (4.331,4) Driftskostnader (570,0) (613,3) (630,4) (647,7) Underwriting resultat 1 245,8 305,0 59,7 93,6 Skadeprosent f.e.r. 2 81,5 % 80,6 % 85,9 % 85,4 % Kostnadsandel f.e.r. 3 12,9 % 12,9 % 12,8 % 12,8 % Combined ratio f.e.r. 4 94,4 % 93,6 % 98,8 % 98,2 % Brutto erstatningsavsetning Definisjoner: 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r - erstatningskostnader m.v. - driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r = erstatningskostnader m.v. / premieinntekter f.e.r 3 Kostnadsandel f.e.r = driftskostnader / premieinntekter f.e.r 4 Combined ratio f.e.r = skadeprosent f.e.r + kostnadsandel f.e.r

21 gjensidige ÅRSRAPPORT Produktgrupper næringsliv Norge markedsandeler næringsliv norge kundetilfredshet næringsliv norge Ansvar 6,7% % 40 % 75 Marine 5,7% Motorvogn 18,8% Annet 0,7% Person 37,8% Gjensidige If Tryg Sparebank1 70 Konsernkunde Mellommarked Bedriftssenter Landbrukssenter Bygning 30,4% Basert på forfalt bruttopremie for 2010 Landbasert forsikring i alt. eksklusiv personforsikring. Kilde: Intern kundetilfredshetsundersøkelse i samarbeid med Norsk Kundebarometer/BI. SATSINGSOMRÅDER I 2010 Lønnsomhet Hovedfokuset har også i 2010 vært underliggende lønnsomhet og krav til kvalitet i porteføljen. Enkelte segmenter innen marin forretning er i sin helhet avviklet. Prisreguleringer er gjennomført basert på både overordnet og kundespesifikk lønnsomhet. Nye sikringstiltak er innført overfor skadeutsatte enkeltbransjer som gullsmeder og urmakere. Breddedistribusjon Distribusjon av spare- og pensjonsforsikringer gjennom de tradisjonelle salgskanalene har vært vellykket, med gode resultater i samtlige salgskanaler. Modellen sikrer en helhetlig betjening av kundene. Gjensidiges kunde- og merkevareskole Gjennom flere samlinger på Gjensidigeskolen gjennom 2010 har alle næringslivsmedarbeidere og -ledere fått fornyet opplæring i kundebehandling med sterk forankring i Gjensidiges merkevare og kultur. Restrukturering Høsten 2010 ble det gjennomført en større organisasjonsendring for å forbedre både kundebetjening og lønnsomhet i næringslivsmarkedet. Ny organisering av salg og kundebetjening vil være operativ i løpet av første kvartal RESULTATER Premieinntektene ble 4.418,5 millioner kroner i 2010, en reduksjon på 6,7 prosent fra året før. Reduksjonen i premievolum skyldes primært en tydelig prioritering av lønnsomhet fremfor volum, blant annet gjennom å avvikle spesifikke segmenter innen den maritime porteføljen gjennom 2009 og å vekte ned personporteføljen. Erstatningskostnadene ble 3.602,6 millioner kroner i 2010, mot 3.819,0 millioner kroner i For 2010 ble skadeprosenten 81,5, mot 80,6 i Erstatningskostnadene er påvirket av frostperioden i begynnelsen av året. Nivået på storskader* var noe lavere i 2010 enn i 2009, og beløp seg til 189,5 millioner kroner (193,1). Samtidig var avviklingsgevinsten** noe høyere i 2010 enn i Utviklingen de senere årene med et høyt antall frekvensskader gjør det nødvendig med fortsatt prisøkning på enkeltbransjer, men i mindre omfang enn det som allerede er gjennomført. Kostnadsandelen endte på 12,9 prosent for 2010, uforandret i forhold til året før. Nominelt er kostnadene redusert med 43,3 millioner kroner i 2010 i forhold til Som en konsekvens av lavere premievolum er det gjennomført kostnadsreduserende tiltak i alle deler av virksomheten. Ytterligere tiltak er planlagt, og kostnadsstyring har høy ledelsesmessig oppmerksomhet. Combined ratio for 2010 var på 94,4 prosent, mot 93,6 i Underwriting-resultatet ble 245,8 millioner kroner i 2010 mot 305,0 millioner kroner året før. MÅL OG STRATEGI Forretningsområdet skal understøtte konsernets CR-mål på fra 2011 gjennom fortsatt fokus på lønnsomhet og vekst: Rebalansering av porteføljen. Forbedring av prising og tariffering. Sterkere fokus på det lønnsomme SMBsegmentet. Utnytte kundedatabasen til å identifisere områder for vekst, herunder kryssalg av pensjons- og helseprodukter. Videreutvikling av distribusjonsmodellen: Prosessforbedring og effektivisering. Bruk av teknologi til å automatisere interne og eksterne prosesser gir muligheter for nye arbeidsmetoder. Ytterligere differensiering av distribusjonsmodell mellom ulike kundesegmenter. Det vil bli arbeidet med løsninger som gir økt tilgjengelighet av selvbetjeningsløsninger på nett. Fokus på kundeorientering: Servicekvaliteten skal økes i alle kontaktpunkter med kunden. Gjensidige skal være markedsledende på kundeservice og kundetilfredshet. FREMTIDSUTSIKTER Nye konkurrenter fortsetter å ta andeler i næringslivsmarkedet. Disse satser primært på distribusjon via forsikringsmeglere og via bransjeavtaler, og bidrar til styrket konkurranse i samtlige segmenter. Gjensidiges solide økonomi, langsiktige og fokus på kundeorientering forventes å være viktige konkurransefortrinn i tiden fremover. Det forventes at markedet for innskuddsbasert pensjon og helserelaterte tjenester vil øke fremover. Bruk av teknologi til å automatisere interne og eksterne prosesser gir nye muligheter for kostnadsreduksjoner og samarbeidsformer blant annet når det gjelder overføring av informasjon fra kunde til leverandør. Det forventes at kundene, spesielt blant mindre næringsliv, gjennom økt tilgjengelighet av selvbetjeningsløsninger på nett i større grad vil flytte flere av sine transaksjoner med selskapet over på nett. * Skader over 10 milliioner kroner ** Avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder virksomheten

22 20 gjensidige ÅRSRAPPORT 2010 skadeforsikring norden Gjensidiges nordiske virksomhet tilbyr skreddersydde løsninger til privat- og næringslivskunder i Sverige og Danmark. Virksomheten omfatter også konsernets kompetansesenter for forsikringer til kommuner og kommunal virksomhet, hvor Gjensidige har en ledende posisjon i det skandinaviske markedet. VIRKSOMHETEN Størsteparten av den nordiske virksomheten drives gjennom svensk og dansk filial av morselskapet Gjensidige Forsikring ASA. Unntaket er virksomheten innen dansk arbeidsskade som er organisert i et eget selskap, Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring, samt Nykredit Forsikring. Det er et mål at også virksomheten i Nykredit Forsikring på sikt skal overføres til den danske filialen. I tillegg drives konsernets white labelsatsing gjennom det svenske datterselskapet Tennant Försäkringsaktiebolag. Privat- og næringslivskunder Gjensidige tilbyr i dag tilnærmet full produkt bredde til segmentets privat- og næringslivskunder i Sverige og Danmark. I privat markedet omfatter dette blant annet motorvogn-, bolig-, eierskifte- og ulykkesforsikringer. I næringslivsmarkedet tilbys full produktbredde med unntak av forsikring innen marinesegmentet og garantiforsikringer. De fleste forsikringsproduktene selges under Gjensidiges navn og merke. Unntakene er forsikringer som selges til privatkunder av Nykredit-konsernet i Danmark, hvor Nykredit Forsikrings navn og merke benyttes, og white label-produktene distribuert av Tennant. Kommunesegmentet Gjensidige er en komplett leverandør av skadeforsikringsprodukter til skandinaviske kommuner og kommunale virksomheter. Dette omfatter også yrkesskadeforsikringer og organisering av ordninger for selvassurandører. White label-markedet Innen selskapets white label-virksomhet er det først og fremst privatmarkedet i Norge som er målgruppen. Foruten standardiserte privatprodukter består porteføljen av noen nisjeprodukter. Basert på kundesammensetningen i white label-porteføljen er virksomheten overført til Privat Norge fra 1. januar Ulike distribusjonsmodeller Danmark Privatmarkedet i Danmark betjenes via call centre i København og Viby i tillegg til via internett. I tillegg selges privatprodukter via samarbeidspartnere, blant annet Kia Motors, FDB (Fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger), Ledernes Hovedorganisasjon og EDC, Danmarks største eiendomsmeglerkjede. I det danske næringslivsmarkedet foregår salget i samarbeid med meglere samt egne assurandører i forhold til små og mellomstore kunder og landbrukskunder. I forbindelse med kjøpet av Nykredit Forsikring ble det inngått en langsiktig distribusjonsavtale med Nykredit-konsernet. Nykredit er et av Danmarks største finanskonsern, med et omfattende distribusjonsnettverk med 70 rådgivningskontorer og de to eiendomsmeglerkjedene Nybolig og Estate med ca 310 filialer, i tillegg til telefonbasert kundesenter. Nykredit distribuerer skadeforsikringer på vegne av Gjensidige både i privat- og næringslivsmarkedet. Sverige I Sverige distribueres skadeforsikringsprodukter til privatpersoner direkte via telefon og internett og gjennom forsikringsformidlere (partnere og agenter). For næringslivsmarkedet er distribusjonen hovedsakelig via forsikringsmeglere og partnere. Kommunemarkedet Distribusjonen i kommunemarkedet foregår enten direkte eller via meglere. Markedet er i stor grad basert på anbudskonkurranser. White label-satsingen Distribusjonen er hovedsakelig via agenter samt forretningspartnere som butikker, bilforhandlere og banker som ønsker å utvide produkttilbudet med forsikringsprodukter under eget merke. DOBLING AV MARKEDSANDEL OG BETYDELIG ØKT DISTRIBUSJONSKRAFT Med virkning fra 29. april 2010 overtok Gjensidige det danske forsikringsselskapet Nykredit Nøkkeltall Millioner kroner Forfalte bruttopremier 3.812, , , ,4 Premieinntekter f.e.r , , , ,3 Erstatningskostnader mv. (3.252,0) (1.833,0) (1.604,4) (1.376,8) Driftskostnader (731,5) (417,5) (350,8) (360,8) Underwriting resultat 1 (77,4) 152,9 113,2 (52,3) Merverdiavskrivninger immaterielle eiendeler (226,5) (109,9) (85,3) (85,7) Skadeprosent f.e.r. 2 83,3 % 76,3 % 77,6 % 81,7 % Kostnadsandel f.e.r. 3 18,7 % 17,4 % 17,0 % 21,4 % Combined ratio f.e.r ,0 % 93,6 % 94,5 % 103,1 % Definisjoner: 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r - erstatningskostnader m.v. - driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r = erstatningskostnader m.v. / premieinntekter f.e.r 3 Kostnadsandel f.e.r = driftskostnader / premieinntekter f.e.r 4 Combined ratio f.e.r = skadeprosent f.e.r + kostnadsandel f.e.r

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad Med endringskraft som konkurransefortrinn Kitzbühel Helge Leiro Baastad Et konsern blir til Marked og vekststrategi Eierstyring og utbytte Våre konkurransefortrinn Vi bygger på en unik historie 1816-1920

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

Gjensidige Bank Oppkjøp av Citibanks forbruksfinansiering. Oslo, oktober 2009

Gjensidige Bank Oppkjøp av Citibanks forbruksfinansiering. Oslo, oktober 2009 Gjensidige Bank Oppkjøp av Citibanks forbruksfinansiering Oslo, oktober 2009 Sammendrag 1 Gjensidige konsernet har en meget sterk strategisk og finansiell posisjon 2 Gjensidige Bank inngår som en viktig

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 Ansatte 2400 1900 1400 Kostnadsandel 1999

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Orientering om virksomheten

Orientering om virksomheten Orientering om virksomheten ved konsernsjef Helge Leiro Baastad Generalforsamling 6. april 2017 Godt forberedt - et samfunn og forsikringsmarked i endring Samfunn Lavrente scenario og velferdsmodell som

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Etablering av det ledende nordiske skadeforsikringsselskapet. Pressekonferanse, Oslo/Stockholm 22. februar 1999

Etablering av det ledende nordiske skadeforsikringsselskapet. Pressekonferanse, Oslo/Stockholm 22. februar 1999 Etablering av det ledende nordiske skadeforsikringsselskapet Pressekonferanse, Oslo/Stockholm 22. februar 1999 1 Innholdsfortegnelse Hovedpunkter Rasjonale Den nye gruppen Synergier Finansielle nøkkeltall

Detaljer

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010 Gjensidige Bank Boligkreditt AS August 2010 Innhold Gjensidige Forsikring Konsern Organisasjon Internasjonal rating Regnskapstall Strategi Gjensidige Bank ASA Utvikling og status Gjensidige Bank konsern

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Presentasjon for ABG Sundal Collier. 29. mai Catharina Hellerud, CFO

Presentasjon for ABG Sundal Collier. 29. mai Catharina Hellerud, CFO Presentasjon for ABG Sundal Collier 29. mai 2013 Catharina Hellerud, CFO God start på året Utvikling CR Resultat før skatt NOK 541m CR% 110 90 70 50 92,3 88,4 98,8 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2011 Forsikringsresultat

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

resultater perspektiv

resultater perspektiv 59 ÅRSBERETNING Gjensidige-konsernet oppnådde et resultat før skatt på 3.254,0 millioner kroner i 2010. Styret foreslår at det utbetales 2.350,0 millioner kroner i utbytte, tilsvarende 80 prosent av årets

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

Pohjola går sammen med Skandia og Storebrand om å etablere det ledende nordiske skadeforsikringsselskapet

Pohjola går sammen med Skandia og Storebrand om å etablere det ledende nordiske skadeforsikringsselskapet Pohjola går sammen med Skandia og Storebrand om å etablere det ledende nordiske skadeforsikringsselskapet Pressekonferanse Helsingfors, Oslo & Stockholm 23. juni 1999 Et ideelt partnerskap Pohjola, Skandia

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Presentasjon pr 1 kvartal 2006

Presentasjon pr 1 kvartal 2006 Presentasjon pr 1 kvartal 2006 Resultatfremleggelse Analytikere presse Mai 2006 1 Highlights 1 kvartal 2006 Sterk vekst i brutto forfalt premie med 29 % Spesiell sterk vekst i premieinntekter innen Næringsliv

Detaljer

DelÅrsrapport tredje kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport tredje kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport tredje kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET TREDJE KVARTAL 2009 Sterk resultatutvikling for konsernet. Resultat før skattekostnad på 1.244,3 millioner kroner Solide

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000 Årsrapport 2012 Gjensidige leverte et historisk godt resultat i 2012. Økt kundeorientering i kombinasjon med mer presis prising av forsikringsrisiko og mer effektiv distribusjon bidro til dette. I tillegg

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 3.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 2.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

solid premievekst i skadevirksomheten

solid premievekst i skadevirksomheten Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport fjerde kvartal 2 fjerde kvartal Gjensidige Forsikring Konsern solid premievekst i skadevirksomheten Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter internasjonale

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring andre kvartal og første halvår 2008 3 HOVEDTREKK KONSERNET ANdre KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2008 Premieinntekter

Detaljer

Årsberetning Årsberetning 2012

Årsberetning Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Gjensidige årsrapport 2012 I 41 Gjensidige-konsernet oppnådde et historisk godt resultat før skatt på 5,6 milliarder kroner i 2012, opp fra 3,6 milliarder kroner i 2011. Økningen skyldtes

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28. oktober 2016. Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000 Årsrapport 2012 Gjensidige leverte et historisk godt resultat i 2012. Økt kundeorientering i kombinasjon med mer presis prising av forsikringsrisiko og mer effektiv distribusjon bidro til dette. I tillegg

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer