Årsberetning 2009 alltid til stede på 71 nord alltid til st

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009 alltid til stede på 71 nord alltid til st"

Transkript

1 Årsberetning 2009 alltid til stede på 71 nord

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Innholdsfortegnelse Innledning Kraftlagets formål Selskapsstruktur og organisasjon Representantskapet Møter Revisjon Styret Møter Andre organisasjoner Personalet Rekruttering Verne og miljøarbeid Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) Generelt om året som har gått og framtidige planer Økonomi Kraftlaget tar samfunnsansvar Resultatregnskap Noter 20 Regnskapsprinsipper 26 Revisjonsberetning Innledning Repvåg Kraftlag er et andelslag, noe som betyr at selskapet er til for kundene (andelseierne). Det er imidlertid kommunene som representerer alle eierne, også de private andelshaverne. Kommunestyrene i Nordkapp, Måsøy og Porsanger oppnevner representanter til selskapets representantskap. Representantskapet velger styret i representantskapsmøtet. Vi er nå i gang med en vedtektsendring og tilpasning til den nye samvirkeloven noe som vil gjøre kundene våre til medlemmer. Vår visjon er både forpliktende og geografisk beskrivende. - Alltid til stede på 71 grader nord Verdigrunnlag er en viktig veiviser for oss. Repvåg Kraftlag skal kjennetegnes av: Åpenhet Med det mener vi at kraftlaget skal preges av en åpen og god kommunikasjon internt og eksternt Pålitelighet Med det mener vi at vi skal være til å stole på, som medarbeidere og som selskap Effektivitet Med det mener vi at vi skal løse arbeidsoppgavene raskt og smart, og at ressursbruken skal tilpasses behovet Nærhet Med det mener vi at vi skal ta vare på hverandre internt i selskapet, og være nær kundene våre gjennom lokal tilstedeværelse. Adresse: Pb 454, 9751 Honningsvåg Tlf: Web: E-post: Å P E N Les mer om strategiarbeidet på vår hjemmeside Trykk og grafisk formgiving: Trykkeriservice AS, 9711 Lakselv Toppbefaring av linjen mellom Olderfjord og Karalaks ved Lakselv. Det hender vi har feil. Kabelavslutning i Kuvika i Kamøyvær.

3 Kraftlagets formål Selskapets hovedvirksomhet er å distribuere omsette og produsere energi innenfor selskapets konsesjonsområde. Dette gjelder også signaloverføring. Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Hovedmålene for virksomheten er å: skape varige verdier for kunder, eiere og lokalsamfunnet. drive elektrisitetsnettet effektivt og med høy grad av beredskap. bidra til positiv samfunnsutvikling i selskapets forsyningsområde. 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon Kraftlaget ledes av et representantskap og et styre. Den daglige ledelse forestås av en administrerende direktør. Kraftlagets forretningskontor er i Honningsvåg. Det er montørstasjonene i Honningsvåg, Olderfjord og Havøysund som står for den lokale drift i området. Repvåg Kraftlag har ansvaret for elektrisitetsforsyningen til toppen av Norge. Områdene rundt Måsøy og Nordkapp kommuner er noe av det mest værharde i Norge, og dermed svært krevende med hensyn til å opprettholde stabil og sikker strømforsyning. Porsangeravdelingen har ansvaret for området fra Valdak i sør til Snefjord og Repvåg i nord. Her har vi seks montører og en lærling som har ansvaret for et langstrakt og svært krevende område. Det blir mange mil på veien for montørene, og det kreves god planlegging for å unngå dobbelkjøring. Havøysundavdelingen har den mest krevende delen av vårt forsyningsområde, med øyene Rolvsøy, Ingøy og Måsøy som de mest utfordrende. På denne avdelingen har vi fire montører. Her er vi avhengig av å bruke båt, og i feilsituasjoner leier vi inn Redningsselskapet eller annen båttransport. Det kan være en tøff båttur når været står på fra nord eller vest og turen går til Ingøy. Honningsvågavdelingen har ansvaret for nettet på Norges nordligste øy Magerøya. Selv om vi her snakker om en øy ute i havgapet har vi høyfjellsklima og mange døgn med stengte og kolonnekjørte veier mellom tettstedene. På denne avdelingen har vi fem montører og en lærling. I tillegg til montører og lærlinger er også administrasjonen lokalisert ved denne avdelingen. Representantskapet Styret Repvåg Kraftlag AL Fra vårt hovedkontor til vårt avdelingskontor i Olderfjord er det 10 mil. Fra Olderfjord til Havøysund er det nye 10 mil. Veistrekningene er ofte stengt eller kolonnekjørte om vinteren, noe som er med på å forklare behovet for tre avdelinger. Adm. direktør Oddbjørn Samuelsen Styret i InfraNord AS Verneleder Kim Even Lyder Nett Terje Roger Olsen 3 ingeniører Drift Victor Jensen 14 Montører og 4 lærlinger Merkantil Sigve Hansen Gusdal 6 medarbeidere Måler / tilsyn Ingar Hermansen 2 målermontører InfraNord AS Repvåg Kraftlag AL har også i år hatt utskifting og tilvekst av medarbeidere. Pr var vi totalt 35 ansatte. I juli ansatte vi Cato Mathisen som prosjektingeniør med hovedansvaret for oppdatering av Netbas. I september ansatte vi Tom Wagelid som fibermontør i vår fiberutbygging. Tom skal følge prosjektet og sørge for at entreprenøren Relacom leverer som forutsatt. Vårt forsyningsområde.

4 Representantskapet Kraftlagets representantskap består av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer fra kommuner i forsyningsområdet. Representantskapet overvåker at selskapets formål fremmes i samsvar med vedtekter og kontrakter. Representantskapets sammensetning gjenspeiler resultatet fra kommunevalget, og er således vurdert som representativt for å kunne ivareta alle andelseiernes interesser. MEDLEMMER Representanter fra Nordkapp kommune PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: 1. Roger Hansen Skarsvåg Bjørnar Pettersen Skarsvåg Turid Isaksen Honningsvåg 2. Lars Helge Jensen Honningsvåg Marita Nilsen Honningsvåg Jarl Ove Pettersen Honningsvåg 3. John Grøtta Honningsvåg Roy Arne Olsen Honningsvåg Konrad Karlsen Honningsvåg 4. Anita Jensen Honningsvåg Ann Mari Pettersen Honningsvåg John Hilmar Hansen Honningsvåg 5. Eileen W. Pettersen Honningsvåg Åshild Ravlo Honningsvåg Svein Rune Pettersen Honningsvåg 1.8 Styret Styret har 5 medlemmer, med personlige varamedlemmer. 4 medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. Styret har 2 faste kvinnelige medlemmer og 2 kvinner som varamedlemmer. Kraftlagets ansatte velger 1 medlem med varamedlem. Administrerende direktør tiltrer styret, men uten stemmerett. Kvinneandelen er på 60 %. Styret leder kraftlagets virksomhet og utøver enhver myndighet som ikke særskilt er lagt til representantskapet. Innenfor sitt myndighetsomhetsområde skal styret treffe alle tiltak som fremmer lagets formål i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak. MEDLEMMER: Oppnevnt av representantskapet: PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: Idar Jensen Honningsvåg Charles Hansen Nordvågen Inger M. Hansen Honningsvåg Kari Lene Olsen Honningsvåg John Aase Havøysund Eva Nygård Måsøy Bjørg Masternes Lakselv Helge R. Olaussen, Russenes Oppnevnt av de ansatte: Ann Kristin Samuelsen Honningsvåg Ingar Hermansen Havøysund Administrasjonens representant: Oddbjørn Samuelsen Adm. direktør Sigve H. Gusdal Kontorsjef Inger Anne Dokken var nestleder i styret frem til representantskapsmøtet 6. mai. Etter valg av styret overtok Inger M. Hansen som nestleder. Representanter fra Måsøy kommune 6. Alfred Stabell Havøysund Kjell Olsen Tufjord 7. Ingerd Olsen Havøysund Rigmor S. Møller Havøysund Representanter fra Porsanger kommune 8. Olaf Eliassen Indre Billefjord Ulf Inge Stødle Indre Billefjord 1.6 Møter Det har i driftsåret 2009 vært avholdt 1 ordinært representantskapsmøte hvor det til sammen er behandlet 6 saker. 1.7 Revisjon Som revisor har kraftlaget benyttet Inter Revisjon Finnmark AS. Fv.: Ann Kristin Samuelsen, John Aase, Oddbjørn Samuelsen, Idar Jensen, Bjørg Masternes og Inger Hansen.

5 Møter Styret har i 2009 avholdt 8 møter og behandlet 63 saker Andre organisasjoner Vi søker å ha en aktiv forvaltning av våre interesser i andre selskaper. Denne forvaltningen har kraftlagets direktør ansvar for, og direktøren rapporterer til styret. For oversikt over eierandeler i andre selskap viser vi til note 6- aksjer og andeler. Det er fastsatt strategiske mål for avkastning i de ulike selskapene. Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for Repvåg kraftlag AL er Paul Strandli, ansatt i Troms Kraft Produksjon AS. Strandli er godkjent av NVE som VTA for Repvåg Kraftlag AL. Repvåg Kraftlag AL er som arbeidsgiver organisert i KS Bedrift. Vår bransjeorganisasjon er Distriktenes energiforening, Defo, som er en medlemsorganisasjon for distriktsenergiverk med formål å styrke medlemsbedriftenes rammevilkår og på den måten bidra til lokal næringsutvikling. Repvåg Kraftlag er også medlem av G7. Dette er et samarbeidsforum bestående av: Repvåg Kraftlag AL, Luostejok Kraftlag AL, Nordkyn Kraftlag AL, Alta Kraftlag AL, Hammerfest Energi AS, Nord Troms Kraftlag AS og Ishavskraft. G7 har et nært og godt samarbeid på alle nivå, og man drar nytte av hverandres erfaringer. G7 gjør blant annet felles forespørsler ved innkjøp av materiell, kundesystemer, banktjenester samt kursing/opplæring av ansatte. Et samarbeid styrker selskapenes eksistens Personalet Antall faste ansatte gjennom året har vært 35, inkludert 3 lærlinger. Det er utført gjennomsnittlig 32,2 årsverk. Av totalt 32,2 årsverk, er 4 besatt av kvinner. Vi har i 2009 hatt et sykefravær på 3,4 %. Dette er inkludert arbeidstakere som har vært sykemeldt i lengre perioder i I 2008 var sykefraværet på 3,3 %. Vi har også en samarbeidsavtale med 10. klasse ved Honningsvåg skole der vi er med på å dekke 50 % kostnadene ved besøk på yrkesorienteringsmessa i Hammerfest. 7. klasse ved Honningsvåg skole tilbys årlig en tur til Repvåg kraftstasjon og Storbukt sekundærstasjon i forbindelse med at de jobber med elektrisitet i undervisningen Verne- og miljøarbeid Kraftlagets virksomhet medfører ikke forurensning av det ytre miljø. Kraftlaget har rutiner som sikrer at kjemikalier, oljer og andre stoffer som benyttes i den daglige driften kartlegges og håndteres korrekt. Tidligere verneleder Bernt Jensen byttet jobb og startet i NYH, og med nytilsatt verneleder på tampen av 2009 ble det ikke avholdt noen møter i Arbeidsmiljøutvalget forutgående år. Registrerte avvik for året er 17, disse ble behandlet fortløpende av administrasjonen. Repvåg Kraftlag motiverer ansatte til fysisk aktivitet, og har videreført tidligere avtaler med Nordkapp Naturterapi, Mirianns Helse og velvære samt med Nordkapp Treningssenter. Vi har sterkt fokus på montørenes sikkerhet. Det øves årlig på kameratredning og nedfiring. I tillegg kjører vi opplæring i henhold til bestillingsnummer 555: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. All opplæring i henhold til forskriften dokumenteres, og vi har interne prosedyrer og instrukser som ivaretar forskriftens krav. HMS Forumet i G7-gruppen inspirerer til videre deltakelse, og det er planlagt nytt møte i Alta i juni Det er en fin møteplass for de nordligste e- verkene der erfaringer og utvikling innen helse, miljø og sikkerhet er tema. HMS dager ble gjennomført februar. Rune Madland fra Nordnorsk Rekruttering Rekruttering er for oss en kontinuerlig prosess. Vi tar imot elever som skal ut i praksis, og får dermed knyttet god kontakt med mulige fremtidige lærlinger. Vi har også inngått avtale med Nordkapp maritime fagskole og videregående skole vedrørende LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet). Her har vi hatt 2 elever utplassert ved vår avdeling i Havøysund. Kameratredning

6 10 11 Dialog med NYH er startet for å tilfredsstille myndighetenes krav om at tilknytning til bedriftshelsetjeneste fra januar 2010 skal tilfredsstilles. Rune Madland, programleder i Nordnorsk Lederutvikling. lederutvikling var koordinator og arrangør i lag med verneleder og direktør. Tema for denne samlingen var verdigrunnlaget, mennesket i fokus, kommunikasjon og tilbakemelding. Dette er noe som vi arbeider videre med og som vil være gjennomgående tema for senere HMS dager Det lokal elektrisitetstilsyn (DLE) Samtlige e-verk med områdekonsesjon er pålagt å ha et lokalt eltilsyn (DLE). Repvåg Kraftlag AL er organisert med en avdeling for Det lokale eltilsyn (DLE). Avdelingen har også ansvaret for kraftlagets målerpark og har totalt tre stillinger, herav to stillinger med tilsynsfunksjon. DLE utfører tilsyn i henhold til rammebrev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Årlig utfører vi kontroll av ca 5 % av våre tilsynsobjekter, virksomhetskontroller, samt tilsyn med lokale elektroentreprenører. I tillegg yter DLE bistand til Politiet i forbindelse med brannetterforskning. Totalt antall tilsynsobjekter under DLE er ca På grunn av manglende bemanning klarte ikke DLE å tilfredsstille DSBs rammebrevkrav for periodiske kontroller og virksomhetskontroller. Nordland Elsikkehet er innleid for å gjennomføre 200 kontroller slik at avviket for 2009 kan lukkes. Kontrollene tas i Honningsvåg og Havøysund, og vil bli gjennomført medio Det er også utført betydelig antall jordfeilkontroller av montører ved Repvåg Kraftlag sin driftsavdeling. Årlig felles møte med elektroentreprenørene i forsyningsområdet er også gjennomført. DLE aktivitetene utgjorde til sammen 1 årsverk i Tilsynsavdelingen har i tillegg til det pålagte tilsynsarbeidet, ansvaret for avanserte måle- og styringssystem (AMS). I 2009 ble ingen Kwh-målere sendt inn til stikkprøvekontroll. Repvåg kraftlag har en stor utfordring med ca. 800 målere i en målerserie som slutter å virke. I tillegg er det en målerserie fra Enermet som er underkjent av justervesenet. Alle underkjente målere må være skiftet ut i løpet av I tillegg jobber vi med å kartlegge problemet med målerserien. Arbeid i forbindelse med måling og drifting av AMS utgjorde til sammen 2 årsverk i REPVÅG KRAFTLAG AL 2. GENERELT OM ÅRET SOM HAR GÅTT OG FRAMTIDIGE PLANER GENERELT OM ÅRET SOM HAR GÅTT: I april startet renoveringen av vårt administrasjonsbygg i Storgata 5. Entreprenør Harald Nilsen fra Alta har hovedentreprisen. Renoveringen ble 6-7 uker forsinket da det ble funnet asbestholdige plater i hele bygget. I tillegg utvidet vi prosjektet med heis samt renovering av arealet Nordkapp Naturterapi har vært i. Administrasjonen har leid lokaler hos Stofi, tidligere Finotros administrasjonsbygg. Montørene har sitt mønstringssted i vårt lager / verksted i Storbukt. Vi ser frem til å komme tilbake til tidsriktige lokaler i Storgata juni 2009 besluttet Repvåg Kraftlag AL sitt styre å ta et samfunnsansvar med å vedta fiberutbygging i Honningsvåg, Havøysund og Nordvågen. Det var viktig for Repvåg Kraftlag AL å tilby sine kunder en etterspurt infrastruktur for å ivareta bosetting og bidra til flere arbeidsplasser i Renovering av administrasjonsbygget. området. Repvåg 16. juni 2009 Kraftlag besluttet valgte Repvåg å etablere Kraftlag AL et sitt 100 styre % å eid ta et datterselskap samfunnsansvar som med skal å vedta ivareta salg av fiberrelaterte produkter for å skille dette vekk fra nettvirksomheten området. ble selskapet InfraNord AS etablert og skal stå på egne bein ved siden av Repvåg Kraftlag AL. fiberutbygging i Honningsvåg, Havøysund og Nordvågen. Det var viktig for Repvåg Kraftlag AL å tilby sine kunder en etterspurt infrastruktur for å ivareta bosetting og bidra til flere arbeidsplasser i Repvåg Kraftlag valgte å etablere et 100 % eid datterselskap som skal ivareta salg av fiberrelaterte produkter for å skille dette vekk fra nettvirksomheten ble selskapet Driftsmessig InfraNord AS etablert har 2009 og skal vært stå på som egne et bein normalår ved siden av å Repvåg regne. Kraftlag Vi har AL. vært berørt av strømbrudd som har rammet hele eller deler av forsyningsområdet. har rammet Nytt hele av året eller deler er at av kortvarige forsyningsområdet. avbrudd Nytt skal av året regnes er at kortvarige med i avbruddsta- skal tistikken for ILE/KILE ordningen. Derfor er antall ikke varslede avbrudd be- betydelig økt fra 2008 til til Driftsmessig har 2009 vært som et normalår å regne. Vi har vært berørt av 1410 strømbrudd som regnes med i avbruddstatistikken for ILE/KILE ordningen. Derfor er antall ikke varslede avbrudd År Varslede Ikke varslede Antall avbrudd Varighet (t) ILE (MWh) KILE (kkr) Antall avbrudd Varighet (t) ILE (MWh) KILE (kkr) , ,8 924, ,0 Det er ca 300 leveringspunkt (nettstasjoner) i forsyningsområdet. Antall avbrudd er det antall leveringspunkt som har hatt et avbrudd i strømforsyningen gjennom året. Hvis hele forsyningsområdet faller ut, utregnes dette som 300 avbrudd. Lavspentfeil og avbrudd regnes ikke med i avbruddstatistikken. Renovering av administrasjonsbygget.

7 12 13 Det er ca 300 leveringspunkt (nettstasjoner) i forsyningsområdet. Antall avbrudd er det antall leveringspunkt som har hatt et avbrudd i strømforsyningen gjennom året. Hvis hele forsyningsområdet faller ut, utregnes dette som 300 avbrudd. Lavspentfeil og avbrudd regnes ikke med i avbruddstatistikken. Det er fortsatt Rolvsøy og Ingøy som er rammet av de fleste avbruddene. I tillegg til driftsforstyrrelser har vi i 2009 drevet omfattende ombyggingsarbeider på Ingøy som har medført mange varslede avbrudd. I august falt en line ned på 66 kv ledningen Smørfjord Storbukt Vest, like ovenfor Gullgammen på Magerøya. Alt glasset på isolatorkjeden var borte og stålet brent av. Magerøya var uten strøm i ca. 10 min som følge av hendelsen. De ødelagte komponentene ble sendt inn til SINTEF Energiforskning for undersøkelse. Konklusjonen derfra var at metallet i isolatorene hadde vært utsatt for vekselstrømkorrosjon over tid. Dette har medført høye mekaniske spenninger i glasset, og glasset er knust. Det har så oppstått overslag til jord over den ødelagte isolatorkjeden, og stålbolten i en av skålene har brent av. Isolatoren er 35 år og det er grunn til å tro at flere isolatorer i nettet kan være utsatt for samme type korrosjon som den som ble funnet her. Ved omlegging av strømforsyningen i forbindelse med feil på høyspentkabelen mellom nettstasjonene Stofi og Holmbukt ble dreieretningen snudd i to av våre nettstasjoner og en av våre kunder (Stofi) fikk betydelige skader som følge av dette. Årsaken skyldes manglende sluttkontroll av et arbeid som var utført tidligere i året da kabelen mellom nettstasjonene i Seppoladalen og Dyrstad ble lagt om. Kraftstasjonen: Repvåg har produsert som planlagt gjennom året. Lafjordvann ble stengt på sommeren og Ørretvann ble tappet helt ned på høsten for å utbedre betongskadene på Ørretvann dammen ved laveste regulerte vannstand (LRV). Ørretvann var tømt midt i oktober og skadene ble utbedret av våre montører i Porsanger. Lafjordvann ble åpnet 19. oktober. Holmevann ble åpnet 1. november og Bæljaidjávri ble åpnet 21. desember. Som følge av at Lafjordvann var stengt, mistet vi vann i 2 uker (41-42) over Lafjordvann dammen tilsvarende to ukers full produksjon. Vannbeholdningen var ved årets utgang 14,5 mill. m 3 eller 55 % av fullt magasin, dvs. vann for en maskin fram til midten av mai og vårløsning. Lovpålagt inspeksjon er gjennomført av oss og VTA. Betongprøver av Ørretvanndammen er blitt innsendt for analyse. Rapporten fra SINTEF viser at det er registrert alkaliereaksjon i et fremskredet stadium i dammen. Bunntapperør og -ventil på Ørretvanndammen hadde betydelige korrosjonsskader og lekkasjer som krevde tiltak for å unngå rørbrudd i frostperioden. Betjeningsanordningen var rustet bort og rør og ventil ble derfor støpt inn mellom dam og isolervegg. Ødelagte vinduer i frostveggen er skiftet ut. NVE foretok et miljøtilsyn 23. juni 2009, og har gitt pålegg om skilting og målestaver ved magasinene med frist til Rørtunelloverbygningen i fjellet ovenfor kraftstasjonen er rehabilitert og det er montert en ny port foran inngangen. Rehabiliteringen av lukehuset til Ørretvann er fullført. Linkhytta forsvant i en vinterstorm forrige vinter og området ble ryddet sist sommer. Med linkhytta forsvant også vannmålingsutstyret. Vi venter fortsatt på svar på vår konsesjonssøknad for Repvåg Kraftverk som ligger hos OED. Regionalnettet: Ledningene er termografert og visuelt befart med helikopter, unntatt er Lakselv- Smørfjordledningen som ble toppbefart. På ledningene Smørfjord - Snefjord - Havøysund og Smørfjord - Storbukt Vest er samtlige oppheng for omføringslooper kontrollert og slitte deler er skiftet. Dette ble igangsatt etter to nedfall av omføringslooper, ett ute ved Havøysund og ett i Vesterpollen-området. Driftsentralen og samtlige understasjoner er fornyet. Malthe Winjes fjernkontrollanlegg fra 1990 tallet er erstattet med et ABB anlegg. Det er etablert en driftsentral i våre midlertidige kontorlokaler. Anlegget ble satt i prøvedrift og overtatt med garantitid frem til Distribusjonsnettet: Samtlige høyspente luftledninger er befart med helikopter. Avvik som er funnet er utbedret fortløpende. Avgreningen til Eidnes på Ingøy er kablet, og det pågår kabling av avgreningen til Mafjord på Ingøy. På 22 kv ledningen til Honningsvågfjellet og 11 kv ledningen til Kvalvikfjellet, ble det avdekket store slitasjer i oppheng og bendslinger. Det ble utført reparasjoner, men begge linjene har behov for utbedringer. Også i 2009 ble det utført skogrydding i Porsangerområdet. Det viser seg at vi må utføre hyppigere intervaller på skogrydding pga stor tilvekst. Høyspentkabelen mellom NS 1410 Stofi og NS 1400 Holmbukt havar- Skade på Ørretvannsdemningen inspiseres av VTA. Demningen ved Ørretvannsdammen

8 14 15 erte en novemberdag, og hele lengden ble skiftet i november/desember. Høyspentkabelen mellom NS 5105 Fiskesamvirke og NS 5200 Pumpestasjonen i Havøysund ble utskiftet til en med større kapasitet i forbindelse med fiberkabling. Nedbygging av plattformbetjente trafoarrangement pågår som planlagt og pålagt av DSB innen I 2009 ble NS 1030 Midnatsol Camping, Skarsvåg, NS 4030 Steinvika, NS 4010 Eidnes og NS 4070 Østerbotn, Ingøy og NS 4205 Gunnarnes Ytre, Rolvsøy nedbygd. Det gjenstår ca 60 nettstasjoner. I tillegg ble 6 nettstasjoner i Porsanger bakkebetjent, ved at det ble montert nye HS og LS brytere i mast. Nye, utvidede og fullførte nettstasjoner i 2009 er : NS 1140 Kuvika. NS 4057 Ingafjellet på Ingøy, NS 1140 Kraftlaget, Honningsvåg, NS 1220 Statoil, Kobbhullet og NS 3270 Billefjorddalen i Porsanger. Veglys: Veglyset, spesielt i Honningsvåg sentrum, har krevd mye ettersyn og vedlikehold. Det har oppstått mange feil den siste vinteren i kabelanlegget og inne i mastene. Utallige påkjøringer av Statens vegvesens lysmaster, som står ute i kjørebanen, er en gjenganger og utfordring for våre montører. PLANER FOR 2010 Administrativt er fokus internkontroll, HMS, ROS analyser, instrukser, rutiner, og avviksbehandling. Nytt saks- og arkivsystem og nytt økonomisystem skal innføres i Nye og reviderte lover og forskrifter krever sin oppmerksomhet, flere og flere myndighetspålagte oppgaver følger med. Dette følges opp med 3 4 ulike tilsynsbesøk gjennom året. Strategiarbeid, kraftsystemplanarbeid, energiutredninger og så videre følges opp årlig. Vi fortsetter innmåling og innlegging av nettet i kartet i nettinformasjons- og nettberegningssystemet NETBAS. En nyansatt ingeniør i 2009 er gitt oppgaven med å forestå dette viktige arbeid. Kontroll av alle vern på effektbrytere, transformatorer og generatorer er satt i system med 3 års kontrollintervaller. Likeså skal det etableres faste kontrollrutiner på trinnkoblerne på krafttransformatorene og gass- og oljeprøver som anbefalt av produsent. Effektbrytere vil også bli underlagt et tilsvarende tilsyn, likeså andre viktige anlegg, driftsentralens radiosamband, stasjonenes batteri- og nødstrømsanlegg Kraftstasjonen: Repvåg kraftverks konsesjon gikk ut og kraftverket drives med en midlertidig tillatelse fra OED gitt I år venter vi at det blir gitt en fornyet konsesjon fra NVE for nye 30 år. NVE avventer OEDs godkjenning av den fornyede leieavtale av fallrettigheter med Statskog SF av Vi avventer konsesjon før vi setter i gang med utbedring av Ørretvanndammen og utskifting av maskiner i kraftstasjonen. Nedre del av rørgata, nedenfor veien og inn i bygget, er i dårlig forfatning og vil bli skiftes ut samtidig med maskinene. Høyspentanleggene ble fornyet sist på 1990-tallet. Vi ser for oss at stasjonsbygningen kan gjenbrukes noenlunde slik den er. I år planlegges mindre vedlikehold av vassdragsanleggene, fokus er på miljørettede tiltak etter NVEs besøk i fjor. Utstyret for vannstandsmålinger i magasinene forsvant med linkhytta og må settes i stand igjen. Luker, lukeføringer og betjeninger skal inspiseres og vedlikeholdes i år. Regionalnettet: Linjen fra Lakselv til Smørfjord termograferes i år. Det er tidligere konstatert varmgang i kabelovergangene inn til stasjonene, og alle disse utbedres i år. Linjen Smørfjord - Storbukt Øst skal toppbefares i år etter 10 års drift. Driftsentralen er fornyet og vil bli etablert i det nyoppussede administrasjonsbygg i mai i Hovedtransformatoren i Havøysund har dårlige oljetestprøver og må regenereres i fabrikk. Vi har forespurt leverandøren etter en reserve uten å finne det, siste utvei er å kjøpe en ny selv. Distribusjonsnettet: Samtlige høyspente luftledninger skal befares fra bakken i år. Kabling av høyspentavgreningen til Mafjord på Ingøy fullføres og ledningene til Eidnes og Mafjord rives. Høyspentavgreningene til Sørkjosen og Trollfjord på Rolvsøy fornyes. Samtidig fullføres nedbyggingen av trafoarrangementene på Ingøy og Rolvsøy. På listen står bla. Trollfjord, Sørkjosen, Kuhelleren, Mafjord og Vikran. 22 kv ledningen mellom Snefjord og Havøysund, mellom Bakfjord og Havøysund, er overmoden for en fornyelse. Nye forskrifter fra NVE er ute på høring og kan få betydning for valget, vi avventer endelig forskrift og velger løsning for ledningen ut fra dette i år. Det må foretas linjerydding / skogrydding for 22 kv avgreiningen til Hønsa og 22 kv ledningene i Snefjordområdet. Det er avdekket store mangler med nettstasjonenes jordelektroder, spesielt i Porsangerområdet. Skjerpede forskriftskrav medfører behov for en betydelig innsats med å få ned overgangsmotstand og berøringspenninger ved høyspent jordfeil. DSB har gitt oss 3 års frist på å få brakt dette i orden. Slik så det ut etter utbedring av skaden. Til høyre: Lukehuset ved Ørretvannsdammen. Høyspentkablene som er lagt ut fra Storbukt trafostasjon mot Hordafor fullføres. Den ene legges til NS 1230 Sifi og den andre via NS 1445 Fergeleiet til NS 1410 Dyrstad. En kystforbindelse etableres med dette til Honningsvåg. Eksisterende kabler til Honningsvåg, gjennom Seppoladalen, er av første generasjon PEX og av en vanntreutsatt type som er anbefalt utskiftet. Høyspentkabelen mellom NS 5105 Fiskesamvirke og NS 5200 Hallevika i Havøysund fullføres i år. Den er lagt halvveis ut i forbindelse med fiberkablingen langs Strandgata. Nedbygging av plattformbetjente trafoarrangement fortsetter som planlagt og pålagt av DSB innen 2016 med ca 10 i året.

9 16 17 Nye eller utvidede nettstasjoner i 2010 er: NS Førstevannet i Storbukt. NS Fjordlaks, Tufjord på Rolvsøy og deling av trafokretsen NS 3590 Sameleieren i Smørfjorddalen. Vi innfører periodisk ettersyn av lavspentlinjene med 10 års intervaller. Veglys: Det er ikke planlagt større utskiftinger eller nyanlegg. En gjennomgang av eierforholdet og styring/måling/avregning av strømforbruket vil bli gjennomført og sett i forhold til kraftlagets framtidige selskapsform. 2.1 Økonomi I 2009 ble kraftprisene i snitt liggende på budsjettert nivå, noe som er lavere enn forrige år. Innføringen av konsesjonskraftsutbetaling til kommunene gir noe lavere inntjening fra Repvåg kraftverk enn tidligere år. Driftsresultat fra produksjon og nettvirksomheten, som omhandler Repvåg Kraftlag AL sin kjernevirksomhet, viser et overskudd på 2,895 mill. kr. Regnskapet for 2009 viser et resultat før skatt på 8,2 mill.kr. Dette er en liten reduksjon i forhold til året før. Produksjonen på Havøygavelen har også i år bidratt med mindre energitransport i vårt nett. Produksjonen på Havøygavelen er preget av høy vedlikeholdsaktivitet grunnet større slitasje enn forutsatt. Beregnet skattekostnad for Repvåg Kraftlag AL utgjør 5,396 mill. kr. Årsaken til negativ skattekostnad er regnskapsmessig tilbakeføring av formue beskatning fra som følge av at avsatt skatt ikke ble krevd inn. Avsetninger for 2008 og 2009 vil bli krevd inn i Vi viser her til note 12 skattekostnad. Regnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på 13,591 mill. kr. NVE sin inntektsramme for Repvåg Kraftlag AL i 2009 er på 52,277 mill. kr. Dette er en økning fra 2008 på 3,879 mill.kr. I 2009 fikk Repvåg kraftlag AL utbetalt et utjevningstilskudd på 6,315 mill. kr, noe som medførte en lavere økning i nettleie enn forutsatt. I løpet av året er det beregnet en merinntekt på 1,7 mill. kr som er med å redusere den totale mindreinntekten til Repvåg Kraftlag AL til 21 mill. kr. Mindreinntekten vil være hentet inn på nettleie innen utgangen av året 2012, og dette skal gå til reinvesteringer i nettet. Investeringer i varige driftsmidler utgjorde i ,5 mill.kr. Utover dette er det investert i tre store prosjekt som er under utførelse og ikke ferdigstilt i 2009: Administrasjonsbygget på 15,1 mill. kr, fiberutbyggingen på 14,3 mill.kr og en høyspentlinje på Ingøy til 1 mill.kr. I 2009 var egenproduksjonen ved Repvåg kraftstasjon på 22,2 GWh mot 22,5 GWh i Midlere årsproduksjon er 22 GWh. Levert kraft i forsyningsområdet i 2009 var 123,68 GWh mot 114,4 GWh i 2008 og 110,3 GWh i Nettapet er beregnet til 15,7 GWh. Regnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift. 2.2 Kraftlaget tar samfunnsansvar Repvåg Kraftlag AL er en aktiv bidragsyter i vårt forsyningsområde. Vi støtter lag og foreninger i form av sponsing eller profilering under diverse arrangement. For oss er det svært viktig å støtte opp om et rikt kulturliv. Kulturlivet er selve smurningen i samfunnshjulet. I 2009 etterga Repvåg Kraftlag AL et lån til Måsøy kommune på 1 mill. kr. Midlene ble brukt til å finansiere Arctic View i Arctic View ble realisert i forbindelse med byggingen av vindmølleparken på Havøya og var et samarbeidsprosjekt mellom utbygger av vindparken, Måsøy kommune og Repvåg kraftlag. I 2009 støttet vi i tillegg lag og foreninger med opp mot kr ,-. Hoveddelen av disse midlene ble fordelt i april etter at søknadsfristen for tildelingen var utløpt. Det resterende ble i hovedsak fordelt som profilannonser og bannerprofilering under arrangementer. Arctic Veiw.

10 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Overføringsinntekter Mer-(-)/mindreinntekt )+) Kraftsalg Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Nettap Kraftkjøp, inkl overføringskostnader Lønnskostnad 4, Aktivering av lønn ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m Nedskr. av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat 8 ( ) ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Balanse pr Balanse Note nr EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre fordringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Bundet fond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Honningsvåg den 29. april 2010 Disponering av resultatet: % av overskuddet, kroner settes av til bundet fond overføring til annen egenkapital

11 Noter Note 1: Regnskap fordelt på virksomheter Note 1: Regnskap fordelt på virksomheter Alle tall i kr. Forretningsområde Felles Kraft- Produk- Regional- Distrib.- Tele- Øvrig Avstemning Sum Inntekter / kostnader virksomh. omsetning sjon nett nett virksomh. virksomh. Eliminering selskap Driftsinntekter Energisalg - sluttbrukere, eks. avgifter Energisalg - engros, eks. avgifter Salg av overføringstjenester / leieinntekter Inntekter ved abonnement, måling, avregning Årets mer (-) /mindreinntekt (+) Gevinst ved avgang anleggsmidler Arbeid for andre Andre varer og tjenester Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Energikjøp Nettap Kjøp av overføringstjenester Lønn og andre personalkostn., inkl. pensjon Andre driftskostnader Avskrivninger Eiendomsskatter Tap på fordringer Tap på avgang anleggsmiddel SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRES. FØR FORDELING AV FELLESKOSTN. Fordeling av netto felleskostnader DRIFTSRESULTAT Note 2: Segmentrapport og beregning av årets mer-/mindreinntekt Justert tillatt inntekt i eget nett Regional Distr. Sum nett nett Justert tillatt inntekt fordelt på nettnivå Ordinær KILE (fra vedlegg K.1) Faktisk inntekt* Kostnader ved overliggende nett Eiendomskatt Sum avvik avskrivn. og avk. på avvik avkastning Beregnet merinntekt Beregnet mindreinntekt Mer-/ mindreinntekt 1000 kr Regional Distr. Sum nett nett nettvirks. Inngående saldi Merinntekt pr Mindreinntekt pr Påløpte renter pr , merinntekt 0 Påløpte renter pr , mindreinntekt Beregnet merinntekt note Justering mindreinntekt 0 Årets merinntekt Årets mindreinntekt Årets avsetning renter på merinntekt Årests avsetning rentesrente på merinntekt Årets avsetning renter på mindreinntekt Renter i prosent, merinntekt 6,19% Renter i prosent, mindreinntekt 1,75% Utgående saldi Merinntekt pr Mindreinntekt pr Påløpte renter pr av merinnt. pr Påløpte renter pr av mindreinnt. pr Kommentar til behandling av mer-/mindreinntekt Mindreinntekten vil bli innhentet fra kundene i samsvar med NVEs forskrifter.

12 22 23 Note 3: Varige driftsmidler 2009 Note 4: Lønnskostnad, honorar og andre ytelser til ledende personer. Selskapet har hatt 35 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift 0 0 Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Transport Fjern./ Inventar, Kraft. Regional- Tariff- Distribu- Bygg/ Anlegg under midler telesamb. EDB prod. nett apparater sjonsnett tomter utførelse Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivn. pr Årets ordinære avskrivninger Avgang akk. av- og nedskrivn Akk. av og nedskrivn. pr Bokført verdi Bokført verdi Daglig leder Firmabil Annen godtgjørelse Styremedlemmer Representantskap 0 Revisjonshonorar, som består avbestår av: Revisjon Attestasjonsoppgaver Skatterådgivning Andre tjenester 0 Samlet honorar til revisor Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, andelseiere, styremedlemmer og medlemmer av representantskapet utgjør kr Lån er rente- og avdragsfritt. Spesifikasjon av lån og sikkerhetsstillelse på person for ledende ansatte og medlemmer av styret: Navn og stilling/funksjon: Lån: Sikkerhets- Vilkår / rente / Stillelse avdragsplan Administrerende direktør Rente- og avdragsfritt Styrets formann 0 0 Styremedlem 0 0 Note 5 - Pensjonsforpliktelse Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Pensjonsansvaret er dekket gjennom pensjonsordning i Vital Forsikring ASA. Det er avsatt kr i forbindelse med gavepensjon for en ansatt. Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler Spesifikasjonen inneholder alle aksjer Selskap Eierandel Balanseført verdi Porsa Kraftlag A/S 10,00 % Kvænangen Kraftverk AS 14,60 % Ishavskraft AS 8,84 % REN AS 0,00% Finnmark Miljøvarme AS 4,57 % 0 Ishavslink AS 13,16 % Origo Kapital AS 31,26 % Origo Nord AS 7,87 % El Tele Nord AS 8,08 % Nordkapp Næringshage AS 10,14 % Finnmark Kraft AS 12,50 % Samlet balanseført verdi Aksjepost i Finnmark Miljøvarme AS er i 2009 nedskrevet med kr Det er inntektsført utbytte med til sammen kr Note 7 - Markedsbaserte aksjer Selskapet bruker markedsverdiprinsippet ved vurderinger av investeringer i andre selskaper. I år I fjor Balanseført verdi pr Anskaffelseskost pr

13 24 25 Note 8 - Skattekostnad Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt (RF1151, post 26) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat Skatt av alminnelig inntekt For mye avsatt tidligere /- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) 0 +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) Kraftverksskatter 0 = Ordinær skattekostnad Skattesats Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen Utsatt skatt/utsatt skattefordel Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer Andre avsetninger for forpliktelser Pensjonspremie/- forpliktelse = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Note 9 - Investeringer i datterselskap Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens 1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens 3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden. Selskapet har følgende datterselskaper: Balanseført Datterselskap: Eierandel % Stemmerett % Årsresultat EK InfraNord AS Konsernfordringer og -gjeld: Gruppe i balansen: Pr Pr Langsiktige fordringer 0 0 Kortsiktige fordringer Kortsiktig gjeld 0 0 Langsiktig gjeld 0 0 Avkastning på konsernfordringer og - gjeld i regnskapsåret: Renteinntekter fra konsernselskaper 0 Rentekostnader til konsernselskaper 0 Samlet pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse og garantier mv overfor foretak i samme konsern utgjør kr 0. Det er ingen interne transaksjoner mellom morselskap og datterselskap i regnskapsåret. Note 10 - Lån til tilknyttet selskap Lån til Ishavslink AS er i sin helhet innfridd etter avtale i Note 11 - Kundefordringer I posten er det bokført mindreinntekt med 9,4 mill. Mindreinntekten skal hentes inn hos kunder innen utgangen av Note 12 Bunden bankinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Note 13 - Selskapskapital Selskapet har andeler a kr 100 pr Det er ikke innløst eller tegnet andeler i Ledende ansatte, styremedlemmer og dets nærstående har ikke betydelig eierandel i selskapet. Note 14 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr i år kr og pr i fjor kr Lånet tilbakebetales kvartalsvis med kr Som sikkerhet er inngått en passiv pantsettelsesavtale.

14 26 27 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Inntektsføring Inntektsføring ved salg skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Aksjer i datterselskap Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene for små foretak. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. (laveste verdis prinsipp). Lagerbeholdningen består av materiell til fiberutbygging, varmepumper, reservedeler, forbruksmateriell. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Segmentinformasjon Informasjon for hvert virksomhetsområde presentert i tråd med de områder som NVE ber om i sin regnskapsrapportering. Presentasjon omfatter salgsinntekter, driftskostnader fordelt på artsklasser og driftsresultat.

15

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Innhold. 2. Generelt om året som har gått og planer for framtiden... 12 2.1 Generelt om året som har gått... 12 2.2 Planer fremover...

Innhold. 2. Generelt om året som har gått og planer for framtiden... 12 2.1 Generelt om året som har gått... 12 2.2 Planer fremover... Årsberetning 2010 Innhold Side 1. Organisasjon, administrasjon... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kraftlagets formål... 4 1.3 Selskapsstruktur og organisasjon... 4 1.4 Representantskapet/årsmøte... 6 1.5 Møter...

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAPET 2015 Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Fra venstre: Ann Kristin Samuelsen, Svein Rune Pettersen, Bjørg Masternes, Oddbjørn Samuelsen, John Aase og Inger Anne Dokken

Fra venstre: Ann Kristin Samuelsen, Svein Rune Pettersen, Bjørg Masternes, Oddbjørn Samuelsen, John Aase og Inger Anne Dokken Fra venstre: Ann Kristin Samuelsen, Svein Rune Pettersen, Bjørg Masternes, Oddbjørn Samuelsen, John Aase og Inger Anne Dokken 02.mai 1948 ser Repvåg Kraftlag dagens lys. Mye skjedde etter krigen, og byen

Detaljer