Årsberetning 2009 alltid til stede på 71 nord alltid til st

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009 alltid til stede på 71 nord alltid til st"

Transkript

1 Årsberetning 2009 alltid til stede på 71 nord

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Innholdsfortegnelse Innledning Kraftlagets formål Selskapsstruktur og organisasjon Representantskapet Møter Revisjon Styret Møter Andre organisasjoner Personalet Rekruttering Verne og miljøarbeid Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) Generelt om året som har gått og framtidige planer Økonomi Kraftlaget tar samfunnsansvar Resultatregnskap Noter 20 Regnskapsprinsipper 26 Revisjonsberetning Innledning Repvåg Kraftlag er et andelslag, noe som betyr at selskapet er til for kundene (andelseierne). Det er imidlertid kommunene som representerer alle eierne, også de private andelshaverne. Kommunestyrene i Nordkapp, Måsøy og Porsanger oppnevner representanter til selskapets representantskap. Representantskapet velger styret i representantskapsmøtet. Vi er nå i gang med en vedtektsendring og tilpasning til den nye samvirkeloven noe som vil gjøre kundene våre til medlemmer. Vår visjon er både forpliktende og geografisk beskrivende. - Alltid til stede på 71 grader nord Verdigrunnlag er en viktig veiviser for oss. Repvåg Kraftlag skal kjennetegnes av: Åpenhet Med det mener vi at kraftlaget skal preges av en åpen og god kommunikasjon internt og eksternt Pålitelighet Med det mener vi at vi skal være til å stole på, som medarbeidere og som selskap Effektivitet Med det mener vi at vi skal løse arbeidsoppgavene raskt og smart, og at ressursbruken skal tilpasses behovet Nærhet Med det mener vi at vi skal ta vare på hverandre internt i selskapet, og være nær kundene våre gjennom lokal tilstedeværelse. Adresse: Pb 454, 9751 Honningsvåg Tlf: Web: E-post: Å P E N Les mer om strategiarbeidet på vår hjemmeside Trykk og grafisk formgiving: Trykkeriservice AS, 9711 Lakselv Toppbefaring av linjen mellom Olderfjord og Karalaks ved Lakselv. Det hender vi har feil. Kabelavslutning i Kuvika i Kamøyvær.

3 Kraftlagets formål Selskapets hovedvirksomhet er å distribuere omsette og produsere energi innenfor selskapets konsesjonsområde. Dette gjelder også signaloverføring. Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Hovedmålene for virksomheten er å: skape varige verdier for kunder, eiere og lokalsamfunnet. drive elektrisitetsnettet effektivt og med høy grad av beredskap. bidra til positiv samfunnsutvikling i selskapets forsyningsområde. 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon Kraftlaget ledes av et representantskap og et styre. Den daglige ledelse forestås av en administrerende direktør. Kraftlagets forretningskontor er i Honningsvåg. Det er montørstasjonene i Honningsvåg, Olderfjord og Havøysund som står for den lokale drift i området. Repvåg Kraftlag har ansvaret for elektrisitetsforsyningen til toppen av Norge. Områdene rundt Måsøy og Nordkapp kommuner er noe av det mest værharde i Norge, og dermed svært krevende med hensyn til å opprettholde stabil og sikker strømforsyning. Porsangeravdelingen har ansvaret for området fra Valdak i sør til Snefjord og Repvåg i nord. Her har vi seks montører og en lærling som har ansvaret for et langstrakt og svært krevende område. Det blir mange mil på veien for montørene, og det kreves god planlegging for å unngå dobbelkjøring. Havøysundavdelingen har den mest krevende delen av vårt forsyningsområde, med øyene Rolvsøy, Ingøy og Måsøy som de mest utfordrende. På denne avdelingen har vi fire montører. Her er vi avhengig av å bruke båt, og i feilsituasjoner leier vi inn Redningsselskapet eller annen båttransport. Det kan være en tøff båttur når været står på fra nord eller vest og turen går til Ingøy. Honningsvågavdelingen har ansvaret for nettet på Norges nordligste øy Magerøya. Selv om vi her snakker om en øy ute i havgapet har vi høyfjellsklima og mange døgn med stengte og kolonnekjørte veier mellom tettstedene. På denne avdelingen har vi fem montører og en lærling. I tillegg til montører og lærlinger er også administrasjonen lokalisert ved denne avdelingen. Representantskapet Styret Repvåg Kraftlag AL Fra vårt hovedkontor til vårt avdelingskontor i Olderfjord er det 10 mil. Fra Olderfjord til Havøysund er det nye 10 mil. Veistrekningene er ofte stengt eller kolonnekjørte om vinteren, noe som er med på å forklare behovet for tre avdelinger. Adm. direktør Oddbjørn Samuelsen Styret i InfraNord AS Verneleder Kim Even Lyder Nett Terje Roger Olsen 3 ingeniører Drift Victor Jensen 14 Montører og 4 lærlinger Merkantil Sigve Hansen Gusdal 6 medarbeidere Måler / tilsyn Ingar Hermansen 2 målermontører InfraNord AS Repvåg Kraftlag AL har også i år hatt utskifting og tilvekst av medarbeidere. Pr var vi totalt 35 ansatte. I juli ansatte vi Cato Mathisen som prosjektingeniør med hovedansvaret for oppdatering av Netbas. I september ansatte vi Tom Wagelid som fibermontør i vår fiberutbygging. Tom skal følge prosjektet og sørge for at entreprenøren Relacom leverer som forutsatt. Vårt forsyningsområde.

4 Representantskapet Kraftlagets representantskap består av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer fra kommuner i forsyningsområdet. Representantskapet overvåker at selskapets formål fremmes i samsvar med vedtekter og kontrakter. Representantskapets sammensetning gjenspeiler resultatet fra kommunevalget, og er således vurdert som representativt for å kunne ivareta alle andelseiernes interesser. MEDLEMMER Representanter fra Nordkapp kommune PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: 1. Roger Hansen Skarsvåg Bjørnar Pettersen Skarsvåg Turid Isaksen Honningsvåg 2. Lars Helge Jensen Honningsvåg Marita Nilsen Honningsvåg Jarl Ove Pettersen Honningsvåg 3. John Grøtta Honningsvåg Roy Arne Olsen Honningsvåg Konrad Karlsen Honningsvåg 4. Anita Jensen Honningsvåg Ann Mari Pettersen Honningsvåg John Hilmar Hansen Honningsvåg 5. Eileen W. Pettersen Honningsvåg Åshild Ravlo Honningsvåg Svein Rune Pettersen Honningsvåg 1.8 Styret Styret har 5 medlemmer, med personlige varamedlemmer. 4 medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. Styret har 2 faste kvinnelige medlemmer og 2 kvinner som varamedlemmer. Kraftlagets ansatte velger 1 medlem med varamedlem. Administrerende direktør tiltrer styret, men uten stemmerett. Kvinneandelen er på 60 %. Styret leder kraftlagets virksomhet og utøver enhver myndighet som ikke særskilt er lagt til representantskapet. Innenfor sitt myndighetsomhetsområde skal styret treffe alle tiltak som fremmer lagets formål i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak. MEDLEMMER: Oppnevnt av representantskapet: PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: Idar Jensen Honningsvåg Charles Hansen Nordvågen Inger M. Hansen Honningsvåg Kari Lene Olsen Honningsvåg John Aase Havøysund Eva Nygård Måsøy Bjørg Masternes Lakselv Helge R. Olaussen, Russenes Oppnevnt av de ansatte: Ann Kristin Samuelsen Honningsvåg Ingar Hermansen Havøysund Administrasjonens representant: Oddbjørn Samuelsen Adm. direktør Sigve H. Gusdal Kontorsjef Inger Anne Dokken var nestleder i styret frem til representantskapsmøtet 6. mai. Etter valg av styret overtok Inger M. Hansen som nestleder. Representanter fra Måsøy kommune 6. Alfred Stabell Havøysund Kjell Olsen Tufjord 7. Ingerd Olsen Havøysund Rigmor S. Møller Havøysund Representanter fra Porsanger kommune 8. Olaf Eliassen Indre Billefjord Ulf Inge Stødle Indre Billefjord 1.6 Møter Det har i driftsåret 2009 vært avholdt 1 ordinært representantskapsmøte hvor det til sammen er behandlet 6 saker. 1.7 Revisjon Som revisor har kraftlaget benyttet Inter Revisjon Finnmark AS. Fv.: Ann Kristin Samuelsen, John Aase, Oddbjørn Samuelsen, Idar Jensen, Bjørg Masternes og Inger Hansen.

5 Møter Styret har i 2009 avholdt 8 møter og behandlet 63 saker Andre organisasjoner Vi søker å ha en aktiv forvaltning av våre interesser i andre selskaper. Denne forvaltningen har kraftlagets direktør ansvar for, og direktøren rapporterer til styret. For oversikt over eierandeler i andre selskap viser vi til note 6- aksjer og andeler. Det er fastsatt strategiske mål for avkastning i de ulike selskapene. Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for Repvåg kraftlag AL er Paul Strandli, ansatt i Troms Kraft Produksjon AS. Strandli er godkjent av NVE som VTA for Repvåg Kraftlag AL. Repvåg Kraftlag AL er som arbeidsgiver organisert i KS Bedrift. Vår bransjeorganisasjon er Distriktenes energiforening, Defo, som er en medlemsorganisasjon for distriktsenergiverk med formål å styrke medlemsbedriftenes rammevilkår og på den måten bidra til lokal næringsutvikling. Repvåg Kraftlag er også medlem av G7. Dette er et samarbeidsforum bestående av: Repvåg Kraftlag AL, Luostejok Kraftlag AL, Nordkyn Kraftlag AL, Alta Kraftlag AL, Hammerfest Energi AS, Nord Troms Kraftlag AS og Ishavskraft. G7 har et nært og godt samarbeid på alle nivå, og man drar nytte av hverandres erfaringer. G7 gjør blant annet felles forespørsler ved innkjøp av materiell, kundesystemer, banktjenester samt kursing/opplæring av ansatte. Et samarbeid styrker selskapenes eksistens Personalet Antall faste ansatte gjennom året har vært 35, inkludert 3 lærlinger. Det er utført gjennomsnittlig 32,2 årsverk. Av totalt 32,2 årsverk, er 4 besatt av kvinner. Vi har i 2009 hatt et sykefravær på 3,4 %. Dette er inkludert arbeidstakere som har vært sykemeldt i lengre perioder i I 2008 var sykefraværet på 3,3 %. Vi har også en samarbeidsavtale med 10. klasse ved Honningsvåg skole der vi er med på å dekke 50 % kostnadene ved besøk på yrkesorienteringsmessa i Hammerfest. 7. klasse ved Honningsvåg skole tilbys årlig en tur til Repvåg kraftstasjon og Storbukt sekundærstasjon i forbindelse med at de jobber med elektrisitet i undervisningen Verne- og miljøarbeid Kraftlagets virksomhet medfører ikke forurensning av det ytre miljø. Kraftlaget har rutiner som sikrer at kjemikalier, oljer og andre stoffer som benyttes i den daglige driften kartlegges og håndteres korrekt. Tidligere verneleder Bernt Jensen byttet jobb og startet i NYH, og med nytilsatt verneleder på tampen av 2009 ble det ikke avholdt noen møter i Arbeidsmiljøutvalget forutgående år. Registrerte avvik for året er 17, disse ble behandlet fortløpende av administrasjonen. Repvåg Kraftlag motiverer ansatte til fysisk aktivitet, og har videreført tidligere avtaler med Nordkapp Naturterapi, Mirianns Helse og velvære samt med Nordkapp Treningssenter. Vi har sterkt fokus på montørenes sikkerhet. Det øves årlig på kameratredning og nedfiring. I tillegg kjører vi opplæring i henhold til bestillingsnummer 555: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. All opplæring i henhold til forskriften dokumenteres, og vi har interne prosedyrer og instrukser som ivaretar forskriftens krav. HMS Forumet i G7-gruppen inspirerer til videre deltakelse, og det er planlagt nytt møte i Alta i juni Det er en fin møteplass for de nordligste e- verkene der erfaringer og utvikling innen helse, miljø og sikkerhet er tema. HMS dager ble gjennomført februar. Rune Madland fra Nordnorsk Rekruttering Rekruttering er for oss en kontinuerlig prosess. Vi tar imot elever som skal ut i praksis, og får dermed knyttet god kontakt med mulige fremtidige lærlinger. Vi har også inngått avtale med Nordkapp maritime fagskole og videregående skole vedrørende LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet). Her har vi hatt 2 elever utplassert ved vår avdeling i Havøysund. Kameratredning

6 10 11 Dialog med NYH er startet for å tilfredsstille myndighetenes krav om at tilknytning til bedriftshelsetjeneste fra januar 2010 skal tilfredsstilles. Rune Madland, programleder i Nordnorsk Lederutvikling. lederutvikling var koordinator og arrangør i lag med verneleder og direktør. Tema for denne samlingen var verdigrunnlaget, mennesket i fokus, kommunikasjon og tilbakemelding. Dette er noe som vi arbeider videre med og som vil være gjennomgående tema for senere HMS dager Det lokal elektrisitetstilsyn (DLE) Samtlige e-verk med områdekonsesjon er pålagt å ha et lokalt eltilsyn (DLE). Repvåg Kraftlag AL er organisert med en avdeling for Det lokale eltilsyn (DLE). Avdelingen har også ansvaret for kraftlagets målerpark og har totalt tre stillinger, herav to stillinger med tilsynsfunksjon. DLE utfører tilsyn i henhold til rammebrev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Årlig utfører vi kontroll av ca 5 % av våre tilsynsobjekter, virksomhetskontroller, samt tilsyn med lokale elektroentreprenører. I tillegg yter DLE bistand til Politiet i forbindelse med brannetterforskning. Totalt antall tilsynsobjekter under DLE er ca På grunn av manglende bemanning klarte ikke DLE å tilfredsstille DSBs rammebrevkrav for periodiske kontroller og virksomhetskontroller. Nordland Elsikkehet er innleid for å gjennomføre 200 kontroller slik at avviket for 2009 kan lukkes. Kontrollene tas i Honningsvåg og Havøysund, og vil bli gjennomført medio Det er også utført betydelig antall jordfeilkontroller av montører ved Repvåg Kraftlag sin driftsavdeling. Årlig felles møte med elektroentreprenørene i forsyningsområdet er også gjennomført. DLE aktivitetene utgjorde til sammen 1 årsverk i Tilsynsavdelingen har i tillegg til det pålagte tilsynsarbeidet, ansvaret for avanserte måle- og styringssystem (AMS). I 2009 ble ingen Kwh-målere sendt inn til stikkprøvekontroll. Repvåg kraftlag har en stor utfordring med ca. 800 målere i en målerserie som slutter å virke. I tillegg er det en målerserie fra Enermet som er underkjent av justervesenet. Alle underkjente målere må være skiftet ut i løpet av I tillegg jobber vi med å kartlegge problemet med målerserien. Arbeid i forbindelse med måling og drifting av AMS utgjorde til sammen 2 årsverk i REPVÅG KRAFTLAG AL 2. GENERELT OM ÅRET SOM HAR GÅTT OG FRAMTIDIGE PLANER GENERELT OM ÅRET SOM HAR GÅTT: I april startet renoveringen av vårt administrasjonsbygg i Storgata 5. Entreprenør Harald Nilsen fra Alta har hovedentreprisen. Renoveringen ble 6-7 uker forsinket da det ble funnet asbestholdige plater i hele bygget. I tillegg utvidet vi prosjektet med heis samt renovering av arealet Nordkapp Naturterapi har vært i. Administrasjonen har leid lokaler hos Stofi, tidligere Finotros administrasjonsbygg. Montørene har sitt mønstringssted i vårt lager / verksted i Storbukt. Vi ser frem til å komme tilbake til tidsriktige lokaler i Storgata juni 2009 besluttet Repvåg Kraftlag AL sitt styre å ta et samfunnsansvar med å vedta fiberutbygging i Honningsvåg, Havøysund og Nordvågen. Det var viktig for Repvåg Kraftlag AL å tilby sine kunder en etterspurt infrastruktur for å ivareta bosetting og bidra til flere arbeidsplasser i Renovering av administrasjonsbygget. området. Repvåg 16. juni 2009 Kraftlag besluttet valgte Repvåg å etablere Kraftlag AL et sitt 100 styre % å eid ta et datterselskap samfunnsansvar som med skal å vedta ivareta salg av fiberrelaterte produkter for å skille dette vekk fra nettvirksomheten området. ble selskapet InfraNord AS etablert og skal stå på egne bein ved siden av Repvåg Kraftlag AL. fiberutbygging i Honningsvåg, Havøysund og Nordvågen. Det var viktig for Repvåg Kraftlag AL å tilby sine kunder en etterspurt infrastruktur for å ivareta bosetting og bidra til flere arbeidsplasser i Repvåg Kraftlag valgte å etablere et 100 % eid datterselskap som skal ivareta salg av fiberrelaterte produkter for å skille dette vekk fra nettvirksomheten ble selskapet Driftsmessig InfraNord AS etablert har 2009 og skal vært stå på som egne et bein normalår ved siden av å Repvåg regne. Kraftlag Vi har AL. vært berørt av strømbrudd som har rammet hele eller deler av forsyningsområdet. har rammet Nytt hele av året eller deler er at av kortvarige forsyningsområdet. avbrudd Nytt skal av året regnes er at kortvarige med i avbruddsta- skal tistikken for ILE/KILE ordningen. Derfor er antall ikke varslede avbrudd be- betydelig økt fra 2008 til til Driftsmessig har 2009 vært som et normalår å regne. Vi har vært berørt av 1410 strømbrudd som regnes med i avbruddstatistikken for ILE/KILE ordningen. Derfor er antall ikke varslede avbrudd År Varslede Ikke varslede Antall avbrudd Varighet (t) ILE (MWh) KILE (kkr) Antall avbrudd Varighet (t) ILE (MWh) KILE (kkr) , ,8 924, ,0 Det er ca 300 leveringspunkt (nettstasjoner) i forsyningsområdet. Antall avbrudd er det antall leveringspunkt som har hatt et avbrudd i strømforsyningen gjennom året. Hvis hele forsyningsområdet faller ut, utregnes dette som 300 avbrudd. Lavspentfeil og avbrudd regnes ikke med i avbruddstatistikken. Renovering av administrasjonsbygget.

7 12 13 Det er ca 300 leveringspunkt (nettstasjoner) i forsyningsområdet. Antall avbrudd er det antall leveringspunkt som har hatt et avbrudd i strømforsyningen gjennom året. Hvis hele forsyningsområdet faller ut, utregnes dette som 300 avbrudd. Lavspentfeil og avbrudd regnes ikke med i avbruddstatistikken. Det er fortsatt Rolvsøy og Ingøy som er rammet av de fleste avbruddene. I tillegg til driftsforstyrrelser har vi i 2009 drevet omfattende ombyggingsarbeider på Ingøy som har medført mange varslede avbrudd. I august falt en line ned på 66 kv ledningen Smørfjord Storbukt Vest, like ovenfor Gullgammen på Magerøya. Alt glasset på isolatorkjeden var borte og stålet brent av. Magerøya var uten strøm i ca. 10 min som følge av hendelsen. De ødelagte komponentene ble sendt inn til SINTEF Energiforskning for undersøkelse. Konklusjonen derfra var at metallet i isolatorene hadde vært utsatt for vekselstrømkorrosjon over tid. Dette har medført høye mekaniske spenninger i glasset, og glasset er knust. Det har så oppstått overslag til jord over den ødelagte isolatorkjeden, og stålbolten i en av skålene har brent av. Isolatoren er 35 år og det er grunn til å tro at flere isolatorer i nettet kan være utsatt for samme type korrosjon som den som ble funnet her. Ved omlegging av strømforsyningen i forbindelse med feil på høyspentkabelen mellom nettstasjonene Stofi og Holmbukt ble dreieretningen snudd i to av våre nettstasjoner og en av våre kunder (Stofi) fikk betydelige skader som følge av dette. Årsaken skyldes manglende sluttkontroll av et arbeid som var utført tidligere i året da kabelen mellom nettstasjonene i Seppoladalen og Dyrstad ble lagt om. Kraftstasjonen: Repvåg har produsert som planlagt gjennom året. Lafjordvann ble stengt på sommeren og Ørretvann ble tappet helt ned på høsten for å utbedre betongskadene på Ørretvann dammen ved laveste regulerte vannstand (LRV). Ørretvann var tømt midt i oktober og skadene ble utbedret av våre montører i Porsanger. Lafjordvann ble åpnet 19. oktober. Holmevann ble åpnet 1. november og Bæljaidjávri ble åpnet 21. desember. Som følge av at Lafjordvann var stengt, mistet vi vann i 2 uker (41-42) over Lafjordvann dammen tilsvarende to ukers full produksjon. Vannbeholdningen var ved årets utgang 14,5 mill. m 3 eller 55 % av fullt magasin, dvs. vann for en maskin fram til midten av mai og vårløsning. Lovpålagt inspeksjon er gjennomført av oss og VTA. Betongprøver av Ørretvanndammen er blitt innsendt for analyse. Rapporten fra SINTEF viser at det er registrert alkaliereaksjon i et fremskredet stadium i dammen. Bunntapperør og -ventil på Ørretvanndammen hadde betydelige korrosjonsskader og lekkasjer som krevde tiltak for å unngå rørbrudd i frostperioden. Betjeningsanordningen var rustet bort og rør og ventil ble derfor støpt inn mellom dam og isolervegg. Ødelagte vinduer i frostveggen er skiftet ut. NVE foretok et miljøtilsyn 23. juni 2009, og har gitt pålegg om skilting og målestaver ved magasinene med frist til Rørtunelloverbygningen i fjellet ovenfor kraftstasjonen er rehabilitert og det er montert en ny port foran inngangen. Rehabiliteringen av lukehuset til Ørretvann er fullført. Linkhytta forsvant i en vinterstorm forrige vinter og området ble ryddet sist sommer. Med linkhytta forsvant også vannmålingsutstyret. Vi venter fortsatt på svar på vår konsesjonssøknad for Repvåg Kraftverk som ligger hos OED. Regionalnettet: Ledningene er termografert og visuelt befart med helikopter, unntatt er Lakselv- Smørfjordledningen som ble toppbefart. På ledningene Smørfjord - Snefjord - Havøysund og Smørfjord - Storbukt Vest er samtlige oppheng for omføringslooper kontrollert og slitte deler er skiftet. Dette ble igangsatt etter to nedfall av omføringslooper, ett ute ved Havøysund og ett i Vesterpollen-området. Driftsentralen og samtlige understasjoner er fornyet. Malthe Winjes fjernkontrollanlegg fra 1990 tallet er erstattet med et ABB anlegg. Det er etablert en driftsentral i våre midlertidige kontorlokaler. Anlegget ble satt i prøvedrift og overtatt med garantitid frem til Distribusjonsnettet: Samtlige høyspente luftledninger er befart med helikopter. Avvik som er funnet er utbedret fortløpende. Avgreningen til Eidnes på Ingøy er kablet, og det pågår kabling av avgreningen til Mafjord på Ingøy. På 22 kv ledningen til Honningsvågfjellet og 11 kv ledningen til Kvalvikfjellet, ble det avdekket store slitasjer i oppheng og bendslinger. Det ble utført reparasjoner, men begge linjene har behov for utbedringer. Også i 2009 ble det utført skogrydding i Porsangerområdet. Det viser seg at vi må utføre hyppigere intervaller på skogrydding pga stor tilvekst. Høyspentkabelen mellom NS 1410 Stofi og NS 1400 Holmbukt havar- Skade på Ørretvannsdemningen inspiseres av VTA. Demningen ved Ørretvannsdammen

8 14 15 erte en novemberdag, og hele lengden ble skiftet i november/desember. Høyspentkabelen mellom NS 5105 Fiskesamvirke og NS 5200 Pumpestasjonen i Havøysund ble utskiftet til en med større kapasitet i forbindelse med fiberkabling. Nedbygging av plattformbetjente trafoarrangement pågår som planlagt og pålagt av DSB innen I 2009 ble NS 1030 Midnatsol Camping, Skarsvåg, NS 4030 Steinvika, NS 4010 Eidnes og NS 4070 Østerbotn, Ingøy og NS 4205 Gunnarnes Ytre, Rolvsøy nedbygd. Det gjenstår ca 60 nettstasjoner. I tillegg ble 6 nettstasjoner i Porsanger bakkebetjent, ved at det ble montert nye HS og LS brytere i mast. Nye, utvidede og fullførte nettstasjoner i 2009 er : NS 1140 Kuvika. NS 4057 Ingafjellet på Ingøy, NS 1140 Kraftlaget, Honningsvåg, NS 1220 Statoil, Kobbhullet og NS 3270 Billefjorddalen i Porsanger. Veglys: Veglyset, spesielt i Honningsvåg sentrum, har krevd mye ettersyn og vedlikehold. Det har oppstått mange feil den siste vinteren i kabelanlegget og inne i mastene. Utallige påkjøringer av Statens vegvesens lysmaster, som står ute i kjørebanen, er en gjenganger og utfordring for våre montører. PLANER FOR 2010 Administrativt er fokus internkontroll, HMS, ROS analyser, instrukser, rutiner, og avviksbehandling. Nytt saks- og arkivsystem og nytt økonomisystem skal innføres i Nye og reviderte lover og forskrifter krever sin oppmerksomhet, flere og flere myndighetspålagte oppgaver følger med. Dette følges opp med 3 4 ulike tilsynsbesøk gjennom året. Strategiarbeid, kraftsystemplanarbeid, energiutredninger og så videre følges opp årlig. Vi fortsetter innmåling og innlegging av nettet i kartet i nettinformasjons- og nettberegningssystemet NETBAS. En nyansatt ingeniør i 2009 er gitt oppgaven med å forestå dette viktige arbeid. Kontroll av alle vern på effektbrytere, transformatorer og generatorer er satt i system med 3 års kontrollintervaller. Likeså skal det etableres faste kontrollrutiner på trinnkoblerne på krafttransformatorene og gass- og oljeprøver som anbefalt av produsent. Effektbrytere vil også bli underlagt et tilsvarende tilsyn, likeså andre viktige anlegg, driftsentralens radiosamband, stasjonenes batteri- og nødstrømsanlegg Kraftstasjonen: Repvåg kraftverks konsesjon gikk ut og kraftverket drives med en midlertidig tillatelse fra OED gitt I år venter vi at det blir gitt en fornyet konsesjon fra NVE for nye 30 år. NVE avventer OEDs godkjenning av den fornyede leieavtale av fallrettigheter med Statskog SF av Vi avventer konsesjon før vi setter i gang med utbedring av Ørretvanndammen og utskifting av maskiner i kraftstasjonen. Nedre del av rørgata, nedenfor veien og inn i bygget, er i dårlig forfatning og vil bli skiftes ut samtidig med maskinene. Høyspentanleggene ble fornyet sist på 1990-tallet. Vi ser for oss at stasjonsbygningen kan gjenbrukes noenlunde slik den er. I år planlegges mindre vedlikehold av vassdragsanleggene, fokus er på miljørettede tiltak etter NVEs besøk i fjor. Utstyret for vannstandsmålinger i magasinene forsvant med linkhytta og må settes i stand igjen. Luker, lukeføringer og betjeninger skal inspiseres og vedlikeholdes i år. Regionalnettet: Linjen fra Lakselv til Smørfjord termograferes i år. Det er tidligere konstatert varmgang i kabelovergangene inn til stasjonene, og alle disse utbedres i år. Linjen Smørfjord - Storbukt Øst skal toppbefares i år etter 10 års drift. Driftsentralen er fornyet og vil bli etablert i det nyoppussede administrasjonsbygg i mai i Hovedtransformatoren i Havøysund har dårlige oljetestprøver og må regenereres i fabrikk. Vi har forespurt leverandøren etter en reserve uten å finne det, siste utvei er å kjøpe en ny selv. Distribusjonsnettet: Samtlige høyspente luftledninger skal befares fra bakken i år. Kabling av høyspentavgreningen til Mafjord på Ingøy fullføres og ledningene til Eidnes og Mafjord rives. Høyspentavgreningene til Sørkjosen og Trollfjord på Rolvsøy fornyes. Samtidig fullføres nedbyggingen av trafoarrangementene på Ingøy og Rolvsøy. På listen står bla. Trollfjord, Sørkjosen, Kuhelleren, Mafjord og Vikran. 22 kv ledningen mellom Snefjord og Havøysund, mellom Bakfjord og Havøysund, er overmoden for en fornyelse. Nye forskrifter fra NVE er ute på høring og kan få betydning for valget, vi avventer endelig forskrift og velger løsning for ledningen ut fra dette i år. Det må foretas linjerydding / skogrydding for 22 kv avgreiningen til Hønsa og 22 kv ledningene i Snefjordområdet. Det er avdekket store mangler med nettstasjonenes jordelektroder, spesielt i Porsangerområdet. Skjerpede forskriftskrav medfører behov for en betydelig innsats med å få ned overgangsmotstand og berøringspenninger ved høyspent jordfeil. DSB har gitt oss 3 års frist på å få brakt dette i orden. Slik så det ut etter utbedring av skaden. Til høyre: Lukehuset ved Ørretvannsdammen. Høyspentkablene som er lagt ut fra Storbukt trafostasjon mot Hordafor fullføres. Den ene legges til NS 1230 Sifi og den andre via NS 1445 Fergeleiet til NS 1410 Dyrstad. En kystforbindelse etableres med dette til Honningsvåg. Eksisterende kabler til Honningsvåg, gjennom Seppoladalen, er av første generasjon PEX og av en vanntreutsatt type som er anbefalt utskiftet. Høyspentkabelen mellom NS 5105 Fiskesamvirke og NS 5200 Hallevika i Havøysund fullføres i år. Den er lagt halvveis ut i forbindelse med fiberkablingen langs Strandgata. Nedbygging av plattformbetjente trafoarrangement fortsetter som planlagt og pålagt av DSB innen 2016 med ca 10 i året.

9 16 17 Nye eller utvidede nettstasjoner i 2010 er: NS Førstevannet i Storbukt. NS Fjordlaks, Tufjord på Rolvsøy og deling av trafokretsen NS 3590 Sameleieren i Smørfjorddalen. Vi innfører periodisk ettersyn av lavspentlinjene med 10 års intervaller. Veglys: Det er ikke planlagt større utskiftinger eller nyanlegg. En gjennomgang av eierforholdet og styring/måling/avregning av strømforbruket vil bli gjennomført og sett i forhold til kraftlagets framtidige selskapsform. 2.1 Økonomi I 2009 ble kraftprisene i snitt liggende på budsjettert nivå, noe som er lavere enn forrige år. Innføringen av konsesjonskraftsutbetaling til kommunene gir noe lavere inntjening fra Repvåg kraftverk enn tidligere år. Driftsresultat fra produksjon og nettvirksomheten, som omhandler Repvåg Kraftlag AL sin kjernevirksomhet, viser et overskudd på 2,895 mill. kr. Regnskapet for 2009 viser et resultat før skatt på 8,2 mill.kr. Dette er en liten reduksjon i forhold til året før. Produksjonen på Havøygavelen har også i år bidratt med mindre energitransport i vårt nett. Produksjonen på Havøygavelen er preget av høy vedlikeholdsaktivitet grunnet større slitasje enn forutsatt. Beregnet skattekostnad for Repvåg Kraftlag AL utgjør 5,396 mill. kr. Årsaken til negativ skattekostnad er regnskapsmessig tilbakeføring av formue beskatning fra som følge av at avsatt skatt ikke ble krevd inn. Avsetninger for 2008 og 2009 vil bli krevd inn i Vi viser her til note 12 skattekostnad. Regnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på 13,591 mill. kr. NVE sin inntektsramme for Repvåg Kraftlag AL i 2009 er på 52,277 mill. kr. Dette er en økning fra 2008 på 3,879 mill.kr. I 2009 fikk Repvåg kraftlag AL utbetalt et utjevningstilskudd på 6,315 mill. kr, noe som medførte en lavere økning i nettleie enn forutsatt. I løpet av året er det beregnet en merinntekt på 1,7 mill. kr som er med å redusere den totale mindreinntekten til Repvåg Kraftlag AL til 21 mill. kr. Mindreinntekten vil være hentet inn på nettleie innen utgangen av året 2012, og dette skal gå til reinvesteringer i nettet. Investeringer i varige driftsmidler utgjorde i ,5 mill.kr. Utover dette er det investert i tre store prosjekt som er under utførelse og ikke ferdigstilt i 2009: Administrasjonsbygget på 15,1 mill. kr, fiberutbyggingen på 14,3 mill.kr og en høyspentlinje på Ingøy til 1 mill.kr. I 2009 var egenproduksjonen ved Repvåg kraftstasjon på 22,2 GWh mot 22,5 GWh i Midlere årsproduksjon er 22 GWh. Levert kraft i forsyningsområdet i 2009 var 123,68 GWh mot 114,4 GWh i 2008 og 110,3 GWh i Nettapet er beregnet til 15,7 GWh. Regnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift. 2.2 Kraftlaget tar samfunnsansvar Repvåg Kraftlag AL er en aktiv bidragsyter i vårt forsyningsområde. Vi støtter lag og foreninger i form av sponsing eller profilering under diverse arrangement. For oss er det svært viktig å støtte opp om et rikt kulturliv. Kulturlivet er selve smurningen i samfunnshjulet. I 2009 etterga Repvåg Kraftlag AL et lån til Måsøy kommune på 1 mill. kr. Midlene ble brukt til å finansiere Arctic View i Arctic View ble realisert i forbindelse med byggingen av vindmølleparken på Havøya og var et samarbeidsprosjekt mellom utbygger av vindparken, Måsøy kommune og Repvåg kraftlag. I 2009 støttet vi i tillegg lag og foreninger med opp mot kr ,-. Hoveddelen av disse midlene ble fordelt i april etter at søknadsfristen for tildelingen var utløpt. Det resterende ble i hovedsak fordelt som profilannonser og bannerprofilering under arrangementer. Arctic Veiw.

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord 2 3 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Innholdsfortegnelse 2 1.2 Innledning 3 1.3 Kraftlagets formål 4 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon 4 1.5 Representantskapet

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2008 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 2 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 3 Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 Innhold Årsberetning 2005............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte Årsrapport 2006 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2012 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 Årsmelding 2014 1 1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 2.1 Virksomhetens art... 4 Selskapet har følgende vedtatte forretningsstrategi:... 4 2.2 Fortsatt drift... 4 2.3 Arbeidsmiljø og personale... 5 2.4

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011 Årsrapport 20 1 1 Årsrapport 20 1 1 1 ÅRSBERETNING 2011 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/11-1993 som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til

Detaljer

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi.

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi. Årsrapport 2002 Vermevatn - full av grønn energi. Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF ÅRSBERETNING 2012 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer