Fra nasjonal konkurranse til internasjonalt samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra nasjonal konkurranse til internasjonalt samarbeid"

Transkript

1 Fra nasjonal konkurranse til internasjonalt samarbeid NTN, et strategisk nettverk for økt verdiskapning En presentasjon av prosjektoppgaven MAN 2808 Strategisk Ledelse Ruth G Haug, Statens vegvesen Trond Nordbak Øsmundset, AF Gruppen

2 Presentasjonen vektlegger; Oppgavens formål og motivasjon Erkjennelser rundt samspill Gjennomføring av oppgaven Involvering av nettverket Analyse og funn Nytteverdi og anbefalinger Konklusjon

3 Inspirasjon Næringen kan tjene på samspillseffekter Øivind Christoffersen, Adm dir Statsbygg Byggenæringen har et stort behov for å forbedre sine samhandlingsmønstre dersom den skal kunne effektrivisere byggeprosessen og levere et bedre produkt BIM for samhandling, Byggeind There is an increased need for proffessionals who have an overall view Petter Eiken, Skanska

4 Motivasjon Samspill i byggeprosesser - ikke bare knyttet til verktøy og kontraktsformer, men også til samspill og samarbeid, tillitt og erfaringsdeling. Samspill mellom aktører med ulike spesialiteter er en forutsetning for produksjon av avanserte produkter og innovasjon og er drivere for kunnskapsspredning Reve, et kunnskapsbasert Norge Fokusere på underjordvirksomheten som en viktig del av BA bransjen

5 samspill og samarbeid, tillitt og erfaringsdeling.

6 Problemstilling og resultat Vi ønsker med denne oppgaven å se nærmere på samarbeid, samspill og læring i den norske byggenæringen og nettverket spesielt, som en vesentlig del av verdiskapningen Økt verdiskapning for nettverket Samspill og samhandling Kunnskapsdeling og informasjon Felles målforståelse Læring og kompetanseutvikling Konflikthåndtering Åpenhet og tillit

7 Utgangspunkt NFF s internasjonale satsning og samspillserfaringer Tunnelskolen og behov for samhandling BI tverrfaglige mastertilbud til bransjen Verktøy som Lean, SCM, BIM Byggekostnadsprogrammets fokus på samhandling mfl

8

9

10 Bakgrunn Norwegian Tunneling Network, NTN, består i øyeblikket av 18 aktører som representerer hele verdikjeden fra konsulenter, leverandører, byggherrer og entreprenører. Er i etableringsfasen, fokus på verdiskapning Policy NTN encourages and coordinates commecial export of Norwegian Tunnelling Tecnology to the international markets NTN communicates knowledge and opportunites from the international tunnelling industry back to the Norwegian industry

11 Norwegian Tunneling som produkt Drill and blast er spesielt for norsk tunelldrift Raskt, trygt og effektivt Lite rigging Bruker fjellets bæreevne Som konkurranse til store deler av verden som kun bruker TBM Utfordring; metode tett knyttet til norsk kultur og beslutningshierarki

12 Empiri / Data Det er gjennomført 10 intervjuer med deltagere av nettverket Spørreskjemaer til de resterende deltagerne i nettverket Forelesninger og artikler, pensum

13 Metodediskusjon for oppgaven Datainnsamling gjennom intervjuer Analyse basert på eksisterende dokumenter fra etableringen av nettverket Kontraktsmessige forhold vil ikke bli belyst

14 Teori Bøker: Nohria Eccles Networks and organisations HBS Artikler: Barlow og Jaspara 1998 Organisational learning and inter-firm partnering in the UK construction industry Brady og Davis 2004 Building project capabilites; From exploratotry to exploytativ learning Bresnen og Marshall 2000 Partnering in construction Bygballe 2010 Samarbeid og læring i byggenæringen Bygballe og Jahre 2009 Balancing between value creation logics in construction C. Braastad DN Chann 2005 Organizational learning Cox og Thompsen 1997 Fit for purpose contractual relations Dubbois og Gadde 2002 The construction industry as a loosely coupled system Dyer og Nobeka 2000 The toyota case Espelien, Reve 2007 Hva skal vi leve av i fremtiden? Fjeldstad, J, Byggeindustrien , BIM for samhandling Gadde, Huemer, Håkansson 2003 Strategizing industrial networks Gulati, Nohiria, Zaheer 2000 Strategic networks Hansen, Nohria 2004 How to built collaborative advantage Haug, R, Vegen og Vi, 7/09, Hvordan ta i bruk ny kompetanse Huemer 2004 Activating trust Håkansson, Havila og Pedersen 1999 Learning in networks Kulunga, Edum-Fotwe, McCaffer 2001 measuring construction contractors Kvålshaugen og Breunung 2009 Strategisk kompetansestyring i prosjektbaserte organisasjoner. Kvålshaugen læring i prosjektbaserte organisasjoner (forelesning på BI) Levitt and March 1988 Organisational learning Nilsen F, byggeindustrien , Tuneller på billigsalg. Nilsen, Reve, Bygballe 2009 Når nedgangen rammer Poppo og Zenger 2002 Do formal contracts and relational governance function as substitutes or compliments? Reve 2010 Bygge og anleggsnæringens betydning for Norge Reve, Forelsening BI 2009, Hva kjennetegner den norske byggenæringen og hva er de strategiske og ledelsesmessige utfordringer? Scarbrough, Swan, Luarent, Bresnen, Edelmann, Newell 2004 Project based learning, and the role of learning boundaries Skjølsvik et al 2007 Choosing to learn, and learning to choose Styre, Josepshon, Knauseder 2004 Learning capabilities in organisational networks, case study of six construction projects. Zollo og Winters Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities.

15 Analyse og funn Økt verdiskapning for nettverket Samspill og samhandling Kunnskapsdeling og informasjon Felles målforståelse Læring og kompetanseutvikling Konflikthåndtering Åpenhet og tillit

16 Funn og analyse konsentrert rundt Åpenhet og tillitt Felles målforståelse og langsiktighet Samspill og samhandling Læring og kompetanseutvikling Kunnskapsdeling og informasjon Konflikthåndtering

17 Analyse og funn Funn relatert til åpenhet og tillit Viktig for alle medlemmer Forebygge og løse konflikter Ledelsen bør legge til rette for at nettverket kommer sammen Hvilke forventninger har de forskjellige aktørene?

18 Analyse og funn Funn relatert til felles målforståelse/langsiktighet Tidshorisont (3-5 år) Milepeler Stort sprik mellom medlemmene i forhold til hva de ønsker å få ut av nettverket

19 Analyse og funn Funn relatert til samspill og samhandling Styrke for egen drift Enkelte firmaer vil ikke kunne jobbe sammen, nasjonal konkurranse for sterk Kompetanse til å håndtere relasjoner, evner å samarbeide

20 Analyse og funn Funn relatert til læring og kompetanseutvikling Bedriftene kjenner hverandre, men ikke tidligere jobbet sammen på en slik måte vi trenger å møtes med alle aktørene i nettverket og presentere for hverandre hva vi ønsker å bidra med inn i nettverkstankegangen. Hva skal vi levere og hvordan kan vi bruke hverandres kompetanse?

21 Analyse og funn Funn relatert til kunnskapsdeling og informasjon Tettere samarbeid-relasjonskompetanse, læringskompetanse, ytelsesevne Møtes/ bli kjent med kunnskapen Hva skal leveres Hva kan jeg / Hva kan de andre Når er man nettverk/ når går man solo

22 Analyse og funn Funn relatert til konflikthåndtering Manglende kommunikasjon Manglende åpenhet, gratispassasjerer, internkonkurransse, doble agendaer kan være årsaker til konflikt Åpenhet og kommunikasjon er verktøyene

23 Diskusjon / konklusjon 7 pkt liste med fokusområder for nettverket Tjene penger / økonomisk vinning Åpen og tillitsfull atmosfære Quick wins Informasjonsdeling Deltagere i nettverket Gul lapp på torget alle skal bidra til nettverket Etablere fora for åpenhet

24 Diskusjon / konklusjon 7 pkt liste med fokusområder for nettverket 1. Tjene penger / økonomisk vinning Alle aktører påpeker viktigheten av å tjene penger i nettverket (eks Statens vegvesen) Stå sammen og promotere norsk tunellteknologi

25 Diskusjon / konklusjon 7 pkt liste med fokusområder for nettverket 2. Åpen og tillitsfull atmosfære Referater må distribueres til medlemmer Medlemmene må få tilbakemeldinger fra nettverket Medlemmene påpeker utfordringer knyttet til å skille mellom et nettverksoppdrag og et eget oppdrag

26 Diskusjon / konklusjon 7 pkt liste med fokusområder for nettverket 3. Quick wins Synliggjøre hva nettverket har fått til, kontrakter, messer etc Hva kan vi få til, ikke fokus på risiko etc

27 Diskusjon / konklusjon 7 pkt liste med fokusområder for nettverket 4. Informasjonsdeling Nettverket må virke samlende og troverdig Lederen mangler retningslinjer Lederen bør fungere som et naturlig samlingspunkt og koordinator

28 Diskusjon / konklusjon 7 pkt liste med fokusområder for nettverket 5. Deltagere i nettverket Utgangspunktet åpent og inkluderende. Forskjellig typer konkurrenter i nettverket. Konsulenter og produsenter av spesielle løsninger Diskusjon ang kriterier for medlemskap

29 Diskusjon / konklusjon 7 pkt liste med fokusområder for nettverket 6. Gul lapp på torget alle skal bidra til nettverket Nettverkets resultat blir til ved medlemmenes innsats Gul lapp for å vise hva man jobber med og om noen flere kan være interessert eller har kunnskap om en kultur etc Alle bidra!

30 Diskusjon / konklusjon 7 pkt liste med fokusområder for nettverket 7. Etablere fora for åpenhet Felles møteplasser for å diskutere utfordringene tidlig Alle tiltak som fremmer kommunikasjon og dialog vil være en styrke for nettverket

31 Oppsummering Vi mener rett og slett; Nettverkets medlemmer må tørre å spille hverandre gode Som man høster sår man Kunnskap som ikke blir delt har mindre verdi i kunnskapsorganiasjoner. Menneskene som skal være en del av dette må bringes sammen for å kunne bli kjent for å løse utfordringene.

32 tillit Tillit er verdens vakreste symmetriske ord. Det er et ordentlig godt norsk ord. Den som lagde det var et geni uten å vite om det. For å få tillit er to parter nødt til å møte hverandre med gjensidig repsekt. Når de møtes, kan de ha det fint sammen, når de skilles liter de på hverandre Arthur Taubo i boken Jeg er verdifull

33 Tillit tar tid å bygge tar du sjansen

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? -

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - ID-nummer: 1119374 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI - Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - Eksamenskode og navn: MAN 3060 Strategisk ledelse i byggenæringen Utleveringsdato:

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad & Dorothy S. Olsen Rapport 24/2012 Produktivt

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt»

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» H «Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» I forberedelsesfasen legges grunnlaget for å lykkes med gjennomførings- og videreføringsfasen, og for å nå målene med læringsnettverket.

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess?

Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess? Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess? En kvalitativ studie av endringsmotstand i NCC Cand. Soc. HRM Skrevet av Anette Carlsen & Lena Folkedal Veileder: Magnus Larsson, Institut

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI HOW DO WE TEACH AND LEARN? Forprosjektet BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer