Referat fra møte under EU-kommisjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte under EU-kommisjonen"

Transkript

1 Referat fra møte under EU-kommisjonen 1. Møte/gruppe: Tredje møte i Working Group on Adaptation (WG6), Sted og dato: Brussel, 22 juni Rettsakter (nummer og navn): Ingen. Er knyttet opp mot "The EU Strategy on Adaptation to Climate Change", april Deltaker(e) fra norsk side: Alice Gaustad/Miljødirektoratet 4. Hovedkonklusjoner, spørsmål av vesentlig betydning (økonomiske og forvaltningsmessige konsekvenser) for norsk politikk: Også dette møtet var primært et informasjonsmøte om aktiviteter som pågår sentralt i EU vedr. klimatilpasning. Det var en oppsummering av første runde med å teste ut «Preparedness Scoreboard» og etter første runde med Medlemslandenes (MS) rapportering på klimatilpasningsarbeidet til Kommisjonen i hht Artikkel 15 av direktiv (EU) Nr. 525/ Oppfølging: Selv om Norge ikke rapporterer i hht direktivet (EU) Nr. 525/2013 (også kalt MMR-direktivet) eller blir vurdert i hht «Preparedness Scoreboard», må vi følge med på det som skjer og hvordan de rapporterer. Dette er bl.a. fordi informasjonen som de rapporterer, vil bli brukt til oppdateringer på EEAs portal Climate-ADAPT. Vi bør derfor sørge for at den norske informasjonen som ligger på portalen er på noenlunde samme format. Vi må få tak i retningslinjen som Kommisjonen utarbeidet for rapporteringen, og som de fleste landene har brukt. Vi bør sette oss bedre inn i klimamodulene av Copernicus som er svært omfattende og både Kommisjonen og EEA etterlyste engasjement fra forvaltningen i medlemslandene for å sikre ivaretakelse av brukerbehovene. Vi bør vurdere om vi har noen gode eksempler som vi kan dele med gruppens medlemmer i et fremtidig møte eller i EEAs nyhetsbrev om klimatilpasning. Bl.a. virker det som om det er svært få land som har (hatt) en slik sterk kobling mellom samfunnssikkerhet/risikoreduserende arbeid og klimatilpasning, slik som har vært i Norge. Mulig dette er noe Norge bør presentere engang. Kommisjonen vil at MS skal markedsføre Mayors Adapt i egne nasjonale nettverk og de ønsker innspill til hvordan de/vi kan få bedre synergi med nasjonale initiativ. Vi forpliktet oss ikke til noe på møtet. Informasjon fra de ulike agendapunktene følger i vedlegg. 6. Ble norske innspill fremmet? (evt. skriftlige innspill vedlegges) Nei. 7. U.off. informasjon som er unntatt offentlighet. Ingen 8. Referat godkjent av (nærmeste leder): Solrun F. Skjellum 1

2 Vedlegg: Agendapunktene er rapportert kort på under. 1 Rapportering til Kommisjonen om klimatilpasningsarbeidet: I hht. artikkel 15 av forordning (EU) Nr. 525/2013, skal medlemslandene (MS) innen 15. mars 2015 og hvert 4. år deretter rapportere på klimatilpasningsarbeidet. Kommisjonen (KOM) skal sammenstille og sende videre samlet rapport til UNFCCC som "National Communication" (NatCom). Neste NatCom skal sendes i Forordningen er ikke EØS-relevant, og Norge rapporterer følgelig ikke til EU-kommisjonen. KOM hadde laget retningslinjer for rapporteringen. 28 MS har nå rapportert gjennom EEA og Reportnet. EEA har i ettertid gjennomgått informasjonen og kontaktet MS og foreslått å bruke deler av rapportene til å oppdatere landsidene på Climate-Adapt. De planlegger å legge ut denne informasjonen på ettersommeren. EEA foreslår at sidene blir revidert med oppdatert informasjon én gang i året, men det er frivillig. KOM vil likevel sende en påminnelse hvert år til de som ikke har oppdatert sidene på Climate-Adapt. Norge får ikke en slik påminnelse, så vi bør vurdere å lage en egen rutine for oppdatering. De fleste landene brukte retningslinjene for rapportering som KOM hadde utarbeidet. KOM informerte også om at svært mange brukte informasjon for sist NatCom og fra Scoreboard (se under punkt 3). Men KOM påpekte at dette er forskjellig informasjon til forskjellige formål. Det er rom for forbedring. De har 4 år på seg til neste rapporteringsrunde. Enkelte MS var tydelige på at utveksling av informasjon er veldig forskjellig fra pålagt rapportering, og uttrykte motstand mot både rapporteringskravet (i forordningen), retningslinjene som var utarbeidet og at informasjonen blir brukt i ettertid. 2 Climate-Adapt Country Pages: EEA arbeider med å bruke informasjonen fra MMR-rapporteringen på Climate-Adapt-portalen. Men de vil ikke publisere uten at MS er enige om hva som skal stå der. Oppdatering kan også skje når det har vært noen større endringer i landene. Retningslinjene (template) som ble utarbeidet for rapporteringen, er tenkt brukt for informasjon som skal ligge på Climate- ADAPT. Norge bør få tak i retningslinjene, og så må vi kontakte EEA for å høre om vi også skal rapportere gjennom ReportNet. Videre ble det informert om hvordan Climate-ADAPT skal videreutvikles. Bl.a. skal informasjon om Mayors Adapt integreres, det skal bli bedre integrasjon med landenes plattformer og brukergrensesnittet skal bedres. EEA har begynt å sende ut nyhetsbrev hver annen måned. Dersom vi har informasjon som vi tror er nyttig for andre, kan vi kontakte EEA. Det ble en diskusjon om hvor nyttige sidene på Climate-Adapt er, kontra informasjon på de nasjonale sidene. Stort sett var det enighet om at de fyller forskjellige behov. 3 Erfaringene fra Preparedness Scoreboard: Hovedhensikten med denne uformelle øvelsen med å utarbeide Preparedness Scoreboard for alle MS nå, er for å teste ut dette verktøyet før KOM i 2017 skal gjøre en vurdering av hvor langt landene har kommet med klimatilpasningsarbeidet. Dette er en del av EUs tilpasningsstrategi fra

3 De har brukt følgende informasjonskilder: Landsidene på Climate Adapt, 2013 self-assessment som ble sendt EEA, NatCom til UNFCCC, nasjonale tilpasningsstrategier og handlingsplaner, nasjonale websider, UNISDR nasjonal informasjon (samvirkeområdene) osv. Status: Scoreboard for 28 MS er utarbeidet av KOM, de fleste i samarbeid med MS. Av resultater: 19 MS har tilpasningsstrategier (NAS), og 9 av disse har også handlingsplaner (NAP). Av de 8 uten NAS, arbeider 7 av dem med en NAS. Innen 2017, regner de med at 27 MS vil ha NAS. Noen NAS er revidert (FI (ferdig), HU, NL, PT holder på). Innholdsmessig er NAS ofte bare et rammeverk for framtidige tiltak. Men noen er ganske godt utviklede strategiske dokument som blir komplementert med NAP. Noen utfordringer som er identifisert, er: - Politisk engasjement og forpliktelser - Ressurser - enhetene som jobber med tilpasning er små minkende - Koordinering mellom sektorer og allokering av ansvar mellom ulike administrative nivå - Utvikling av indikatorer og resultatoppfølgingssystem Det ble en del diskusjon av resultatene for de ulike indikatorene som de blir målt på. Det er en del ulik forståelse av hva som ligger i de enkelte indikatorene og hvordan man skal score dem i de ulike landene. Et medlem mente at disse ulikhetene viser at disse scoreboardene ikke fungerer. Det kan fungere som en øvelse, men ikke til å sammenligne hvordan landene ligger an. Flere påpekte at sammenligning mellom landene ikke er veldig relevant, det må gjøres synlig at indikatorene har forskjellig vekt og at sårbarheten er svært ulik. Det blir derfor viktig å vurdere graden av «preparedness» opp mot sårbarheten og behovet for å være «prepared». Dette må det tas hensyn til i vurderingene som KOM skal gjøre i DG GROW (DG indre marked, industri, entreprenørskap og små/mellomstore virksomheter) om Copernicus Budsjettet for Copernicus for er på mill Euro (romfartskomponenten) og 897 mill Euro til «services in-situ». ECMWF gjør atmosfæreovervåkingen og klimakomponenten (Copernicus Climate Change (C3)) som går gjennom hele perioden. EUs Direktiv 377/2014 om Copernicus definerer hva klimatjeneste-delen skal gjøre (gi kunnskapsgrunnlag for strategier for både utslippsreduksjoner og tilpasning). Målet for klimakomponenten: «To be an authoritative source of climate information for Europe. Det vil levere klimadata for ulike sektorer (som vannforvaltning, energi, kyst, landbruk og skog, helse, infrastruktur, forsikring, turisme). Vil være operativt fra Både han som presenterte Copernicus og EEA, som også deltar understreket at de ønsket gjerne større deltakelse fra forvaltningen i medlemslandene for å sikre at brukerbehovene blir ivaretatt. 5 Andre informasjonspunkt: 5.1 Mainstreaming through the European Structural and Investment Funds: Det ble presentert en lang liste med relevante fond. Norge er ikke med i disse. Ca ¼ av ESIF går til klima, ca 110 milliarder Euro. Viste at de hadde utarbeidet en rekke fakta ark med (eksempler på) hvordan klimatiltak kan «mainstreames» innenfor de ulike fondene her er et eksempel for jordbruksfond: climate_mainstreaming_fact_sheet-eafrd_en.pdf 3

4 5.2 Mayors Adapt: Mer enn 130 byer er med fra 19 MS, 1 EFTA-land og 1 kandidatland. Håper på å få med 200 byer i slutten av Vil bli mer informasjonsutvikling om good practices og «city twinning». Gjør en studie av kunnskapshull og kunnskapsoverføring. KOM jobber for å streamline de ulike initiativ ovenfor byer bedre, det vil bli en «signatursermoni» i høst. De vil at MS skal markedsføre Mayors Adapt i egne nasjonale nettverk. Ønsker også innspill til hvordan vi kan få bedre synergi med nasjonale initiativ. 5.3 LIFE-programmet : Programmet har nå en høyere klimakomponent enn tidligere. Programmet er på 960 milliarder Euro, hvorav minst 20 % er øremerket klimarelevante aktiviteter. Norge er ikke med i dette. 4

5 5

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Makt og innflytelse i EU. fagbevegelsens rolle

Makt og innflytelse i EU. fagbevegelsens rolle Makt og innflytelse i EU fagbevegelsens rolle Norge og EU Stor betydning for Unios medlemmer EU-debatten i Norge har i stor grad handlet om ja eller nei til norsk medlemskap. Ut over dette er det liten

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Evaluering av Norges næringsrelaterte bistand

Evaluering av Norges næringsrelaterte bistand Evalueringsavdelingen Evalueringsrapport 3/2010 Evaluering av Norges næringsrelaterte bistand Evalueringsavdelinga i Norad Evalueringsavdelingen har ansvaret for å planlegge, legge ut på anbud og kvali

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Vakt og lønnssystem - Rema 1000

Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektrapport Systemutvikling (LO138A) Høst 2011 Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Gruppe 8 Forfattere: Andreas Baaserud, s169982 Ravi Agnihotri,

Detaljer

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut. Innoldsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Oppdraget for 2007, organisering

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner

Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner Vurderinger og anbefalinger fra prosjektgruppen Juni 2008 Godkjent av Koordineringsutvalget for EØS-saker, 27. juni 2008 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer