Bruksanvisning for oppvaskmaskin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for oppvaskmaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning for oppvaskmaskin

2 Kjære kunde! Vær vennlig og les gjennom denne brukermanualen før du innstallerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Henvisningene skal hjelpe til med å forhindre ulykker, samt skader på apparatet. Ta vare på denne bruksanvisning til en senere anledninger. Figur 2

3 Innholdsfortegnelse DEL 1. SIKKERHETSHENVISNING 5 Elektrisk sikkerhet 5 Barnesikring 5 Generellt 5 Miljøtiltak 6 Resirkulering 6 Energi- og vannsparing 6 Utstyr som ikke er egnet til vask i maskinen 6 DEL 2. FØR FØRSTEGANGSBRUK 6 DEL 3. TILKOBLINGER 7 Strøm 7 Tilkobling av vanntilførselsslangene 7 Tilkobling av vannutløpsslangen 8 DEL 4. VANNAVHERDING 8 VANNSTYRKE 8 Påfylling av vannavherderen 8 Oppvaskmiddel 9 Økoprogrammer og oppvaskmidler på ensymbasis 9 Pass på! 9 To steg, og tre steg oppvaskmiddel 9 Påfylling av oppvaskmiddel 9 Glansmiddel 10 Påfyll av glansmiddel 10 Sette inn i oppvaskmaskinen 10 3

4 Klappstøtter 11 Innstilling av overkurvens posisjon 11 Høyde innstilling av den øverste kurven (dersom nødvendig) 11 DEL 5 11 Innstillinger av vaskeprogram 11 Endring av vaskeprogram 12 Tømming av oppvaskmaskinen 12 DEL 6 12 Rengjøring av maskinen 12 Rengjøring av filteret 13 Rengjøring av spylearmene 13 Øvre spylearm 13 Nedre spylearm 13 Ekstra øvre spylearm (dersom dette er aktuellt) 13 DEL 7. ENDRING AV OPPVASKMASKINENS PLASSERING 13 DEL 8. DERSOM MASKINEN IKKE VIRKER 14 DEL 9. EU DEKLARASJONSERKLÆRING 14 4

5 Del 1. Sikkerhetshenvisning Elektrisk sikkerhet Oppvaskmaskinen er forbeholdt det strømnett som er angitt. Den elektriske sikkerheten blir kun garantert dersom kontaktens jording er forskriftsmessig. Bruk alltid sikringen som befinner seg under apparatdelene. Brukere av apparatet er selv ansvarlig for å følge disse sikkerhetstiltakene. Maskinens levetid og sikkerhet er avhengig av en standardmessig elektrisk installasjon. Ta ikke i bruk skøyteledning. Når du skal koble apparatet fra strømnettet skal du aldri dra i ledningen, men derimot dra direkte i stikkontakten. Barnesikring La aldri barn leke med oppvaskmaskinen. Vaskemidlene til oppvaskmaskinen inneholder irriterende og etsende produkter. De kan være etsende for øyne, munn og svelg. Hold vaskemidlene langt unna barns rekkevidde og fyll på maskinen rett før den skal settes igang. Vannet i oppvaskmaskinen er ikke egnet som drikkevann. Når døren står oppe skal derfor barn holdes langt vekke. La aldri barn leke med den åpne døren eller la dem sitte på denne. Barn skal ikke leke med maskinens emballasje. Generellt Oppvaskmaskinen er et husholdningsapparat som brukes til rengjøring av bestikk, servise og lignende. Hell aldri kjemiske løsemidler i oppvaskmaskinen, da disse kan forårsake en eksplosjon. Ta kun i bruk regenereringssalt som er spesiellt egnet for oppvaskmaskiner. Ta kun i bruk oppvaskmiddler og glansmiddler som er egnet for bruk i husholdningen. Dersom du vil endre maskinens posisjon, skal alle følgende forsiktighetstiltak følges, etter at du har forsikret deg om at maskinen er tom. Vær vennlig å behandle emballasjen, samt gamle apparater med forsiktighet. Sørg for at gamle apparater ikke utgjør en fare for barna. Det har forekommet at barn har låst seg inne i slike gamle apparater. For å unngå dette, skal du skjære over nettkabelen, samt sørge for at døren ikke kan settes i lås. 5

6 Døren til oppvaskmaskinen kan tåle vekten av en full kurv, dersom nederste kurv er dratt helt ut. Still aldri en ladning på døren, da dette kan føre til at apparatet kan velte. Miljøtiltak Resirkulering Ta vare på miljøet. Emballasjen, samt enkelte av apparatets deler inneholder kunststoffer og er resirkulerbare. Disse kunststoffene er utstyrt med et symbol og er sammensatt av ulike elementer. (<PE>, <PS>, <POM>,...). Disse råstoffene skal ikke kastes sammen med vannlig husholdningsavfall, men leveres ved et resirkuleringssted. Energi- og vannsparing Før vask skal større matrester fjernes fra tallerknene (bein, kjerner, etc..). Når maskinen er full, settes den igang. Ikke bruk programmet med forvask dersom det ikke er nødvendig. Velg et program i henhold til hvor skittent utstyret som skal vaskes er. Se på tabellen. Dersom deres oppvaskmaskin har varmtvannstilførsel, kan du benytte en varmtvannskilde opptil 60 C. Slik vil du spare energi og bidra til å beskytte de naturlige ressursene. Utstyr som ikke er egnet til vask i maskinen Utstyr som har rester av aske, voks, farge og liknende substanser skal ikke vaskes i oppvaskmaskinen, da dette kan gjøre skade. Gaffel, kniv og skje med håndtak av tre, sammenlimte gjenstander, gjenstander av kunststoff som er ømfindtlige for varme, samt gjenstander av kobber og sink skal ikke vaskes i oppvaskmaskinen. Porselen, aluminium- og sølvgjenstander kan miste sin farge og bli glansløse. Dette kan også skje med glass og krystall etter hyppig vasking. Forsikre deg om at alt du vasker i maskinen er beregnet på å vaskes i oppvaskmaskin. Ikke overfyll maskinen og pass på at bare egnet utstyr settes inni. Del 2. Før førstegangsbruk Let etter eventuelle transportskader på apparatet og emballasjen. Koble aldri til et apparat som er skadet. Dersom du oppdager en skade skal du ta kontakt med kundeservice. Oppvaskmaskinen skal innstalleres av egnet fagpersonal, slik at en kan garantere en korrekt installasjon. Reparasjoner skal bare utføres av autorisert fagpersonal. Reparasjoner av ufaglærte utgjør ikke bare en fare, men garantien på apparatet er heller ikke gjeldende. Autorisert fagpersonell 6

7 er ikke kompetente til å fornye strømkoblingen. Forsikre deg om at husets strøm- og vanntilførsel er egnet for oppvaskmaskiner før fagpersonell tilkalles for installasjon. Vann som blir igjen i oppvaskmaskinen etter bruk, skal av hygieniske grunner forsiktig fjernes. Velg også et forvask program før førstegangs bruk (1. eller 2. program). Tilføy 1 liter vann i saltbeholderen før førstegangs bruk. Del 3. Tilkoblinger Strøm Henvisninger til oppvaskmaskinens elektriske særegenheter står angitt på et klistermerke til høyre på innsiden av døren. Dersom du blir nødt til å koble oppvaskmaskinen til en annen strømkrets, skal en egnet transformator kobles til. Dersom sikringen tåler mindre enn 16 amper, skal en kvalifisert elektriker tilkalles og installere en 16 amper sikring. Tilkall alltid fagpersonell dersom det er nødvendig å skifte nettkabelen til oppvaskmaskinen. Tilkobling av vanntilførselsslangene Det finnes to ulike typer vanntilførselsslanger: - kaldtvannsslange (opptil 25grader C) - varmtvannsslange (opptil 60grader C) Vennligst undersøk hvilken som er egnet til din oppvaskmaskin. Dersom du har til hensikt å la oppvaskmaskinen gå på en naturlig energikilde eller koble den til den sentrale varmtvannslederen, skal det undersøkes om vanntilførselsslangen er egnet til dette bruk. Dette gjøres ved å se på temperaturviseren på slangen. Dersom slangen ikke er egnet for dette bruk, skal en fagmann tilkalles og slangen byttes ut. Vanntilførselsslangen er direkte forbundet med vannkranen. Vanntrykket skal være på minst 0.3 og maksimum 10 bar. Vennligst benytt en trykkreduksjonsventil i tilfelle vanntrykket skulle overstige 10 bar. Drei på vannkranen og se etter overflødig vann rundt koblingen til vanntilførselen. Av sikkerhetsmessige årsaker ber vi dem å la vannkranen være skrudd igjen når oppvaskmaskinen ikke er i bruk. ( Dersom apparatet ikke er WATERSAFE). For apparater med WATERSAFE: Dersom vanntilkoblingen er riktig utført, vil dette systemet gjøre at huset deres er sikret mot oversvømmelse. 7

8 Kunststofframmen til WATERSAFE inneholder elektriske komponenter. La aldri vann berøre denne. Skjær aldri i slangen. 3 figurer! Tilkobling av vannutløpsslangen Fest avløpsslangen til avløpsrøret, uten å bøye dette. Dersom slangen ikke er lang nok, skal du ta kontakt med kundeservice og be om en forlengelse av slangen med de samme egenskaper som originalslangen. Pass på at slangen ikke skal være lenger enn 4 meter, også dersom du bruker en forlengelse. Dersom slangen er lenger enn 4 meter vil utstyret i oppvaskmaskinen ikke bli ordentlig rengjort. Pass på å feste slangen skikkelig til utløpsrøret, slik at den ikke faller av under vask. Figur! Del 4. Vannavherding Vannstyrke Vannet i oppvaskmaskinen må være kalkfritt. Hardt vann etterlater vannflekker på utstyret. Et vannstyrkesystem er innebygd i oppvaskmaskinen, for å opprettholde tilførselen av bløtt vann. For innstilling av vannstyrken skal installasjonshenvisningene i bruksanvisningen følges. Figur! Påfylling av vannavherderen Ta kun ibruk salt som er spesiellt egnet til husholdningsoppvaskmaskiner. Bruk ikke bordsalt eller spisesalt, da disse ikke inneholder løselige elementer. Gjør du dette kan avherdingssystemet over tid bli ødelagt. Når oppvaskmaskinen settes i gang, vil den fylles opp med vann. På grunn av dette skal regenereringssaltet fylles i kort tid før igangsetting. Hver gang du fyller i nytt regenereringssalt, skal du la maskinen gå igjennom et forvaskprogram, om du da ikke har tenkt å bruke den øyeblikkelig. Slik får man spylt vekk eventuelle saltrester. Plassèr ca. 2 kg regenereringssalt i vannavherderen. Ved bruk av salttabletter skal du ikke fylle opp til kanten. Vi råder deg til å bruke finsalt eller pulversalt. Idet man heller salt i beholderen for første gang, vil saltpåfyllingslyset lyse. Visuelle tegn: Flottøren er synlig i vinduet, dersom saltbeholderen er tilstrekkelig full. 8

9 Dersom saltbeholderen trenger påfyll, viser ikke flottøren. For å fylle på saltbeholderen tar du først vekk understellet for deretter å skru av lokket mot klokkeretningen. Bruk påfyllingsbegeret, da dette vil lette påfyllingen. Etter å ha fyllt opp begeret, skrur du lokket igjen med klokka,til du hører et klikk. 3 Figurer Oppvaskmiddel Ta kun i bruk oppvaskmidler som er egnet til husholdningsbruk. Før hvert bruk skal oppvaskmmiddelet fylles på beholderen. For mye oppvaskmiddel kan føre til at ikke alt blir oppløst, som igjen kan føre til striper på utstyret som er til vask. Det finnes to typer oppvaskmidler. Den med fosfat og den uten. Begge typer kan brukes i denne oppvaskmaskin. Økoprogrammer og oppvaskmidler på ensymbasis Det finnes nye løsningsmidler som skiller seg fra de tradisjonelle oppvaskmidlene ved at de inneholder naturlige ensymer istedet for etsende kjemikalier. Oppvaskmidler med ensymbasis blir utvunnet biologisk. I tillegg fjerner de skitt ved mye lavere temperaturer enn de tradisjonelle midlene. Ved riktig økoprogram kan et oppvaskmiddel med ensymbasis oppnå samme vaskeeffekt ved som et av de tradisjonelle oppvaskmidlene klarer ved 65. Ta i bruk oppvaskmidler med ensymbasis dersom oppvaskmaskinen deres har et økoprogram. Pass på! To steg, og tre steg oppvaskmiddel Rent generellt oppnår man med to- og tre- steg oppvaskmidler ikke de beste resultatene. Disse kan settes i verk under bestemte forutsetninger. For å få vite mer om oppvaskmiddelets bruksområder kan du henvende deg direkte til produsenten. Disse oppvaskmiddlene inneholder bestemmte mengder vaskemiddelstoffer, avherdingssalt og/eller glansmiddel, og kan derfor ikke spesialtilpasses kravene til vasking og vannledningen. Dersom du etter bruk skulle få problemer med oppvaskmiddelet, skal du henvende dem til kundeservice hos produsenten. Garantien dekker ikke skader som er forårsaket av denne type oppvaskmiddel. Oppvaskmaskinen er utstyrt med doseringer for glansmiddelet og avherdingssaltet. Foruten dette finner du riktig mengde oppvaskmiddel ved å bruke doseringsbegeret. På denne måten vil du oppnå de beste resultater. Påfylling av oppvaskmiddel Når oppvaskmaskinen er helt full og oppvasken er særdeles skitten, fyller du på 25 kubikkcentimeter med oppvaskmiddel. Dersom maskinen er halvfull og mindre skittent fyller du på med 15 kubikkcentimeter med oppvaskmiddel. 9

10 Fyll også på 5 kubikkcentimeter med oppvaskmiddel når utstyret inni har lagt der lenge og matrester har festet seg godt. Etter påfyll skrus lokket igjen til et klikk høres. Løsningsmiddelet vil under vaskeprogrammet automatisk bli tatt i bruk og lokket vil på slutten av vaskesyklusen åpne seg. Bruk aldri løsningsmidler ved forvask. Glansmiddel Ta kun ibruk glansmidler som er spesielt laget til husholdningsbruk. Glansmiddelet er et kjemisk produkt som forebygger tilblivelsen av vannflekker og kalkbelegg, samt hever vaske og tørkeeffekten. På grunnlag av dette er det lurt å forsikre seg om at det er nok glansmiddel i beholderen. Doseringen til glansmiddelet skal kun endres dersom det er synlige vann eller kalk flekker på utstyret. Still den inn på et lavere trinn dersom du ser kalkflekker. Still inn på et høyere trinn dersom du vannflekker oppstår. Påfyll av glansmiddel Dersom lyset for glansmiddel ikke lyser, betyr dette at det er nok glansmiddel i maskinen. Fyll på med glansmiddel når det lyse og / eller når flottøren ved beholderen blir lys. Se figur! For å fylle på, dreies lokket på beholderen mot klokka. Fyll på væske til beholderen er full. Ta lokket på igjen ved å dreie dette i klokkeretning, til markøren står på en rett linje. Tørk vekk overflødig glansmiddel. 4 Figurer! Sette inn i oppvaskmaskinen Riktig plassering av utstyret i oppvaskmaskinen vil heve vaske-, tørke- og energieffekten til maskinen. Les anvisningene i denne delen. Det finnes tre ulike kurver hvor du kan plassere serviset/bestikket. Plassèr de skittneste gjenstandene i nederste kurven og lave, lett knuselige gjenstander i øverste kurven. Bestikk plasseres i bestikkurven. Høye, lange gjenstander plasseres i mitten nede. Høye glass skal ikke lenes mot hverandre, men istedet lenes mot kurvveggen eller mot glassstøttene. Glasstøttene i overkurven kan klappes sammen dersom du trenger mer plass til større gjenstander. ( Ikke alle modeller inneholder glasstøtter og de som har dette er ofte ulike. Noen kan være faste, mens andre kan klappes sammen eller tas helt ut). 10

11 Klappstøtter Den nedre kurven består av en holdeinnretning for fire separate nedklappbare områdene, hvor større panner eller kasseroller kan få plass. Områdene kan klappes sammen en og en (A, B, C, D) eller alle på en gang. Dette for å få en større åpen flate. Løft holdeinretningen (1) dra forfra )2) og klapp ned. Plassèr større kasseroller i nederste kurven. Du kan også ta bestikkurven ut for å gjøre plass til større kasseroller eller fat. Skjeer og gafler skal stilles med skaftet ned og kniver skal plasseres med skaftet opp. Lengre bestikk, som brødkniver og stekespader skal legges flatt over bestikkurven eller på selve kurvristen. 4 Figurer! Innstilling av overkurvens posisjon Maskinens øverste kurv er stillt inn på høyeste posisjon. Alt etter mengde og størrelse, kan denne høyden endres. For å endre høyden løsner du klaffene på høyre og venstre side av kurvskinnen ved å dreie dem til siden. Du kan nå trekke ut kurven. Posisjonen til skinnene kan endres, kurven kan settes på plass og klaffene lukkes igjen. Flere småfigurer! Høyde innstilling av den øverste kurven (dersom nødvendig) Den øvre kurven har en heveanretning som gjør at du kan forandre dens høyde uten å tømme denne først. Du trenger heller ikke ta kurven ut av maskinen (1). Dersom den øverste kurven er stillt inn på den laveste innstillingen kan du endre dette ved forsiktig å heve den ene siden. Etterpå kan du også heve den andre siden (2). Figur 1 og 2 For å senke kurven igjen tar man tak i håndtaket til kurven og trykker dette ned. Slipp ikke tak i håndtaket (2). Gjør deretter det samme på andre siden. Pass på at begge sidene til kurven står i lås på samme høyde. Del 5 Innstillinger av vaskeprogram Kontroller både salt og glansmiddel før maskinen settes igang. Dersom nødvendig skal dette fylles på. Forsikre deg om at spylearmene fritt kan dreies rundt og fyll på med oppvaskmiddel. Lukk igjen døren til oppvaskmaskinen. Velg egnet vaskeprogram ihenhold til oversikten som forekommer i bruksanvisningen. 11

12 Programvelger dreies til ønsket program. Trykk inn de tilhørende funksjonstastene. Trykk på startknappen. Sjekk at startknappen, samt at de øvrige funksjonstastene lyser. Etter endt program trykker du på stoppknappen.. Lysene vil da slukke. Endring av vaskeprogram For å endre vaskeprogram når maskinen er igang: Trykk på stoppknappen. Lyset vil slukke og maskinen vil stoppe. Drei programvelgeren i klokkeretning til ønsket program. Trykk inn de tilhørende funksjonstastene. Trykk på startknappen for å fortsette vaskingen med nye programmet. Tømming av oppvaskmaskinen Etter endt vaskeprogram skal alt bli stående i maskinen i ca.15 min for å avkjøles. Det avkjøles raskere dersom døren står åpen. Advarsel: Dersom døren åpnes umiddelbart etter endt program vil varm damp komme ut. Tøm først den nedre kurven, deretter den øvre. Dette for å unngå at varmt vann drypper ned fra den øvre kurven til den nedre. Del 6 Rengjøring av maskinen Regelmessig rengjøring av maskinen vil forlenge dens levetid, samt minske risikoen for plutselige problemer. Før rengjøring skal du alltid trekke ut kontakten, samt koble fra vanntilførselen. Kontrollpanelet skal rengjøres med en myk, fuktig klut. Ta ikke ibruk skuremidler ved rengjøringen. Pakningen i døren kan rengjøres med en myk, fuktig klut. 12

13 Rengjøring av filteret Sjekk alltid filteret og spylearmene før hver vask, slik at maskinen kan drives ved best mulig effekt. Det finnes tre ulike filter i maskinen: - Hovedfilter - Grovfilter - Mikrofilter For å rengjøre filterne: Grovfilteret tas ut ved at man dreier det mot klokkeretning. Mikrofilteret skilles fra grovfilteret ved at de to plastørene trykkes sammen. Trekk deretter ut hovedfilteret. Rengjør så alle tre filterne med en børste under rennende vann. Plasser så hovedfilteret på sin rette plass. Putt mikrofilteret på plass i grovfilteret. Forsikre deg om at markøren går i en rett linje. Drei hovedfilteret i klokkeretning til du hører et klikk. For å få best mulig utnyttelse av maskinens ferdigheter må filteret være korrekt installert. 2 figurer! Rengjøring av spylearmene Øvre spylearm Skru armen mot klokkeretning til den løsner og ta denne ut sammen med skruen. Skyll av matrester under rennende vann. Sett armen på plass igjen ved å skru med klokkeretningen. Nedre spylearm Spylearmen tas ut ved å løsne hettene og trekke den ut. Matrester skylles av under rennende vann og armen settes igjen på plass. Ekstra øvre spylearm (dersom dette er aktuellt) Øvre og mitterste spylearm kan demonteres (1, 2). Ikke glem å skru fast mutterne dersom armene blir montert på ny. 2 figurer! Del 7. Endring av oppvaskmaskinens plassering Tøm maskinen og skru igjen vannkranen. Ta tak i vanntilførsel- og vannutløpsslangen. Ta også tak i eventuelle andre slanger som kan være til hinder ved flytting av maskinen. Forsikre deg om at slangene ikke vikler seg til under transporten. 13

14 Del 8. Dersom maskinen ikke virker Ved feil skal du sjekke følgende før du henvender deg til kundeservice: Figur Er maskinen tilkoblet strømnettet? Figur Er sikringen inntakt? Eller er den utbrennt? Figur Er vannkranen helt åpen? Figur Er maskinen slått på? Figur Er døren til oppvaskmaskinen skikkelig lukket? Figur Er filteret tilstoppet? Figur Finnes det tilstrekkelig med glansmiddel? Er det nok salt i vannavherderen? Del 9. EU deklarasjonserklæring Dette apparatet er fremlagt, bygget og solgt i henhold til EU sine sikkerhetsbetingelser. 14

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Referanseveiledning Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! (se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Oppbevar disse dokumentene på et trygt sted for senere referanse.

Oppbevar disse dokumentene på et trygt sted for senere referanse. OMI 60-36 T Kjære kunde, Før du starter er det viktig at du leser gjennom hele instruksjonsheftet for installering og bruk før du setter støpselet i kontakten. Følgende instruksjoner skal forhindre risikoen

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

N.fm Page 11 Friday, February 10, :20 PM BRUKSANVISNING

N.fm Page 11 Friday, February 10, :20 PM BRUKSANVISNING 49694159N.fm Page 11 Friday, February 10, 2006 3:20 PM BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! (se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN!

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! Hurtigreferanse Oversikt FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Oversikt. 1 Forvask kald Utsatt Servise som skal vaskes senere. 4,0 0,03 14 NO. 2 Hurtig 45 C Utsatt. 3 Øko 2) 50 C.

Oversikt. 1 Forvask kald Utsatt Servise som skal vaskes senere. 4,0 0,03 14 NO. 2 Hurtig 45 C Utsatt. 3 Øko 2) 50 C. Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Bruksanvisning Espresso Maker ESPRESSOKOCHER

Bruksanvisning Espresso Maker ESPRESSOKOCHER NO Bruksanvisning Espresso Maker ESPRESSOKOCHER A Deckel / Lid B C D Hitzebeständiger Griff / Heatresistand handle Oberer Behälter / Upper container Filtersieb / Filter E F Dichtungsring / Seal Filter

Detaljer

Bruksanvisning Kaffemølle. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffemølle. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffemølle Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innholdsfortegnelse Sikkerhetshenvisninger... 3 Pakke ut apparatet... 4 Krav til monteringsstedet... 4 Før første gangs bruk... 5 Innstilling

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

AVBRYT/AV-KNAPP Trykk på denne knappen for å slå av. på betjeningspanelet

AVBRYT/AV-KNAPP Trykk på denne knappen for å slå av. på betjeningspanelet Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! PROGRAMVALGKNAPP Trykk på knappen «P» (gjentatte ganger) til ønsket programnummer vises

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Montering og betjeningshenvisninger Leveringsomfang:

Montering og betjeningshenvisninger Leveringsomfang: Montering og betjeningshenvisninger Leveringsomfang: 1. Kjøleskap med termostat 2. Holdeanretning for trykkgassflaske 3. Pumpe med tappekran 4. Monteringsmateriale 5. Tappehode 6. Trykkregulator med sikkerhetsventil

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset,

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Hurtigreferanse Oversikt FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! PROGRAMVALGKNAPP Trykk på knappen «Program» (gjentatte ganger) til tilsvarende programindikator

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer