Bruksanvisning for oppvaskmaskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for oppvaskmaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning for oppvaskmaskin

2 Kjære kunde! Vær vennlig og les gjennom denne brukermanualen før du innstallerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Henvisningene skal hjelpe til med å forhindre ulykker, samt skader på apparatet. Ta vare på denne bruksanvisning til en senere anledninger. Figur 2

3 Innholdsfortegnelse DEL 1. SIKKERHETSHENVISNING 5 Elektrisk sikkerhet 5 Barnesikring 5 Generellt 5 Miljøtiltak 6 Resirkulering 6 Energi- og vannsparing 6 Utstyr som ikke er egnet til vask i maskinen 6 DEL 2. FØR FØRSTEGANGSBRUK 6 DEL 3. TILKOBLINGER 7 Strøm 7 Tilkobling av vanntilførselsslangene 7 Tilkobling av vannutløpsslangen 8 DEL 4. VANNAVHERDING 8 VANNSTYRKE 8 Påfylling av vannavherderen 8 Oppvaskmiddel 9 Økoprogrammer og oppvaskmidler på ensymbasis 9 Pass på! 9 To steg, og tre steg oppvaskmiddel 9 Påfylling av oppvaskmiddel 9 Glansmiddel 10 Påfyll av glansmiddel 10 Sette inn i oppvaskmaskinen 10 3

4 Klappstøtter 11 Innstilling av overkurvens posisjon 11 Høyde innstilling av den øverste kurven (dersom nødvendig) 11 DEL 5 11 Innstillinger av vaskeprogram 11 Endring av vaskeprogram 12 Tømming av oppvaskmaskinen 12 DEL 6 12 Rengjøring av maskinen 12 Rengjøring av filteret 13 Rengjøring av spylearmene 13 Øvre spylearm 13 Nedre spylearm 13 Ekstra øvre spylearm (dersom dette er aktuellt) 13 DEL 7. ENDRING AV OPPVASKMASKINENS PLASSERING 13 DEL 8. DERSOM MASKINEN IKKE VIRKER 14 DEL 9. EU DEKLARASJONSERKLÆRING 14 4

5 Del 1. Sikkerhetshenvisning Elektrisk sikkerhet Oppvaskmaskinen er forbeholdt det strømnett som er angitt. Den elektriske sikkerheten blir kun garantert dersom kontaktens jording er forskriftsmessig. Bruk alltid sikringen som befinner seg under apparatdelene. Brukere av apparatet er selv ansvarlig for å følge disse sikkerhetstiltakene. Maskinens levetid og sikkerhet er avhengig av en standardmessig elektrisk installasjon. Ta ikke i bruk skøyteledning. Når du skal koble apparatet fra strømnettet skal du aldri dra i ledningen, men derimot dra direkte i stikkontakten. Barnesikring La aldri barn leke med oppvaskmaskinen. Vaskemidlene til oppvaskmaskinen inneholder irriterende og etsende produkter. De kan være etsende for øyne, munn og svelg. Hold vaskemidlene langt unna barns rekkevidde og fyll på maskinen rett før den skal settes igang. Vannet i oppvaskmaskinen er ikke egnet som drikkevann. Når døren står oppe skal derfor barn holdes langt vekke. La aldri barn leke med den åpne døren eller la dem sitte på denne. Barn skal ikke leke med maskinens emballasje. Generellt Oppvaskmaskinen er et husholdningsapparat som brukes til rengjøring av bestikk, servise og lignende. Hell aldri kjemiske løsemidler i oppvaskmaskinen, da disse kan forårsake en eksplosjon. Ta kun i bruk regenereringssalt som er spesiellt egnet for oppvaskmaskiner. Ta kun i bruk oppvaskmiddler og glansmiddler som er egnet for bruk i husholdningen. Dersom du vil endre maskinens posisjon, skal alle følgende forsiktighetstiltak følges, etter at du har forsikret deg om at maskinen er tom. Vær vennlig å behandle emballasjen, samt gamle apparater med forsiktighet. Sørg for at gamle apparater ikke utgjør en fare for barna. Det har forekommet at barn har låst seg inne i slike gamle apparater. For å unngå dette, skal du skjære over nettkabelen, samt sørge for at døren ikke kan settes i lås. 5

6 Døren til oppvaskmaskinen kan tåle vekten av en full kurv, dersom nederste kurv er dratt helt ut. Still aldri en ladning på døren, da dette kan føre til at apparatet kan velte. Miljøtiltak Resirkulering Ta vare på miljøet. Emballasjen, samt enkelte av apparatets deler inneholder kunststoffer og er resirkulerbare. Disse kunststoffene er utstyrt med et symbol og er sammensatt av ulike elementer. (<PE>, <PS>, <POM>,...). Disse råstoffene skal ikke kastes sammen med vannlig husholdningsavfall, men leveres ved et resirkuleringssted. Energi- og vannsparing Før vask skal større matrester fjernes fra tallerknene (bein, kjerner, etc..). Når maskinen er full, settes den igang. Ikke bruk programmet med forvask dersom det ikke er nødvendig. Velg et program i henhold til hvor skittent utstyret som skal vaskes er. Se på tabellen. Dersom deres oppvaskmaskin har varmtvannstilførsel, kan du benytte en varmtvannskilde opptil 60 C. Slik vil du spare energi og bidra til å beskytte de naturlige ressursene. Utstyr som ikke er egnet til vask i maskinen Utstyr som har rester av aske, voks, farge og liknende substanser skal ikke vaskes i oppvaskmaskinen, da dette kan gjøre skade. Gaffel, kniv og skje med håndtak av tre, sammenlimte gjenstander, gjenstander av kunststoff som er ømfindtlige for varme, samt gjenstander av kobber og sink skal ikke vaskes i oppvaskmaskinen. Porselen, aluminium- og sølvgjenstander kan miste sin farge og bli glansløse. Dette kan også skje med glass og krystall etter hyppig vasking. Forsikre deg om at alt du vasker i maskinen er beregnet på å vaskes i oppvaskmaskin. Ikke overfyll maskinen og pass på at bare egnet utstyr settes inni. Del 2. Før førstegangsbruk Let etter eventuelle transportskader på apparatet og emballasjen. Koble aldri til et apparat som er skadet. Dersom du oppdager en skade skal du ta kontakt med kundeservice. Oppvaskmaskinen skal innstalleres av egnet fagpersonal, slik at en kan garantere en korrekt installasjon. Reparasjoner skal bare utføres av autorisert fagpersonal. Reparasjoner av ufaglærte utgjør ikke bare en fare, men garantien på apparatet er heller ikke gjeldende. Autorisert fagpersonell 6

7 er ikke kompetente til å fornye strømkoblingen. Forsikre deg om at husets strøm- og vanntilførsel er egnet for oppvaskmaskiner før fagpersonell tilkalles for installasjon. Vann som blir igjen i oppvaskmaskinen etter bruk, skal av hygieniske grunner forsiktig fjernes. Velg også et forvask program før førstegangs bruk (1. eller 2. program). Tilføy 1 liter vann i saltbeholderen før førstegangs bruk. Del 3. Tilkoblinger Strøm Henvisninger til oppvaskmaskinens elektriske særegenheter står angitt på et klistermerke til høyre på innsiden av døren. Dersom du blir nødt til å koble oppvaskmaskinen til en annen strømkrets, skal en egnet transformator kobles til. Dersom sikringen tåler mindre enn 16 amper, skal en kvalifisert elektriker tilkalles og installere en 16 amper sikring. Tilkall alltid fagpersonell dersom det er nødvendig å skifte nettkabelen til oppvaskmaskinen. Tilkobling av vanntilførselsslangene Det finnes to ulike typer vanntilførselsslanger: - kaldtvannsslange (opptil 25grader C) - varmtvannsslange (opptil 60grader C) Vennligst undersøk hvilken som er egnet til din oppvaskmaskin. Dersom du har til hensikt å la oppvaskmaskinen gå på en naturlig energikilde eller koble den til den sentrale varmtvannslederen, skal det undersøkes om vanntilførselsslangen er egnet til dette bruk. Dette gjøres ved å se på temperaturviseren på slangen. Dersom slangen ikke er egnet for dette bruk, skal en fagmann tilkalles og slangen byttes ut. Vanntilførselsslangen er direkte forbundet med vannkranen. Vanntrykket skal være på minst 0.3 og maksimum 10 bar. Vennligst benytt en trykkreduksjonsventil i tilfelle vanntrykket skulle overstige 10 bar. Drei på vannkranen og se etter overflødig vann rundt koblingen til vanntilførselen. Av sikkerhetsmessige årsaker ber vi dem å la vannkranen være skrudd igjen når oppvaskmaskinen ikke er i bruk. ( Dersom apparatet ikke er WATERSAFE). For apparater med WATERSAFE: Dersom vanntilkoblingen er riktig utført, vil dette systemet gjøre at huset deres er sikret mot oversvømmelse. 7

8 Kunststofframmen til WATERSAFE inneholder elektriske komponenter. La aldri vann berøre denne. Skjær aldri i slangen. 3 figurer! Tilkobling av vannutløpsslangen Fest avløpsslangen til avløpsrøret, uten å bøye dette. Dersom slangen ikke er lang nok, skal du ta kontakt med kundeservice og be om en forlengelse av slangen med de samme egenskaper som originalslangen. Pass på at slangen ikke skal være lenger enn 4 meter, også dersom du bruker en forlengelse. Dersom slangen er lenger enn 4 meter vil utstyret i oppvaskmaskinen ikke bli ordentlig rengjort. Pass på å feste slangen skikkelig til utløpsrøret, slik at den ikke faller av under vask. Figur! Del 4. Vannavherding Vannstyrke Vannet i oppvaskmaskinen må være kalkfritt. Hardt vann etterlater vannflekker på utstyret. Et vannstyrkesystem er innebygd i oppvaskmaskinen, for å opprettholde tilførselen av bløtt vann. For innstilling av vannstyrken skal installasjonshenvisningene i bruksanvisningen følges. Figur! Påfylling av vannavherderen Ta kun ibruk salt som er spesiellt egnet til husholdningsoppvaskmaskiner. Bruk ikke bordsalt eller spisesalt, da disse ikke inneholder løselige elementer. Gjør du dette kan avherdingssystemet over tid bli ødelagt. Når oppvaskmaskinen settes i gang, vil den fylles opp med vann. På grunn av dette skal regenereringssaltet fylles i kort tid før igangsetting. Hver gang du fyller i nytt regenereringssalt, skal du la maskinen gå igjennom et forvaskprogram, om du da ikke har tenkt å bruke den øyeblikkelig. Slik får man spylt vekk eventuelle saltrester. Plassèr ca. 2 kg regenereringssalt i vannavherderen. Ved bruk av salttabletter skal du ikke fylle opp til kanten. Vi råder deg til å bruke finsalt eller pulversalt. Idet man heller salt i beholderen for første gang, vil saltpåfyllingslyset lyse. Visuelle tegn: Flottøren er synlig i vinduet, dersom saltbeholderen er tilstrekkelig full. 8

9 Dersom saltbeholderen trenger påfyll, viser ikke flottøren. For å fylle på saltbeholderen tar du først vekk understellet for deretter å skru av lokket mot klokkeretningen. Bruk påfyllingsbegeret, da dette vil lette påfyllingen. Etter å ha fyllt opp begeret, skrur du lokket igjen med klokka,til du hører et klikk. 3 Figurer Oppvaskmiddel Ta kun i bruk oppvaskmidler som er egnet til husholdningsbruk. Før hvert bruk skal oppvaskmmiddelet fylles på beholderen. For mye oppvaskmiddel kan føre til at ikke alt blir oppløst, som igjen kan føre til striper på utstyret som er til vask. Det finnes to typer oppvaskmidler. Den med fosfat og den uten. Begge typer kan brukes i denne oppvaskmaskin. Økoprogrammer og oppvaskmidler på ensymbasis Det finnes nye løsningsmidler som skiller seg fra de tradisjonelle oppvaskmidlene ved at de inneholder naturlige ensymer istedet for etsende kjemikalier. Oppvaskmidler med ensymbasis blir utvunnet biologisk. I tillegg fjerner de skitt ved mye lavere temperaturer enn de tradisjonelle midlene. Ved riktig økoprogram kan et oppvaskmiddel med ensymbasis oppnå samme vaskeeffekt ved som et av de tradisjonelle oppvaskmidlene klarer ved 65. Ta i bruk oppvaskmidler med ensymbasis dersom oppvaskmaskinen deres har et økoprogram. Pass på! To steg, og tre steg oppvaskmiddel Rent generellt oppnår man med to- og tre- steg oppvaskmidler ikke de beste resultatene. Disse kan settes i verk under bestemte forutsetninger. For å få vite mer om oppvaskmiddelets bruksområder kan du henvende deg direkte til produsenten. Disse oppvaskmiddlene inneholder bestemmte mengder vaskemiddelstoffer, avherdingssalt og/eller glansmiddel, og kan derfor ikke spesialtilpasses kravene til vasking og vannledningen. Dersom du etter bruk skulle få problemer med oppvaskmiddelet, skal du henvende dem til kundeservice hos produsenten. Garantien dekker ikke skader som er forårsaket av denne type oppvaskmiddel. Oppvaskmaskinen er utstyrt med doseringer for glansmiddelet og avherdingssaltet. Foruten dette finner du riktig mengde oppvaskmiddel ved å bruke doseringsbegeret. På denne måten vil du oppnå de beste resultater. Påfylling av oppvaskmiddel Når oppvaskmaskinen er helt full og oppvasken er særdeles skitten, fyller du på 25 kubikkcentimeter med oppvaskmiddel. Dersom maskinen er halvfull og mindre skittent fyller du på med 15 kubikkcentimeter med oppvaskmiddel. 9

10 Fyll også på 5 kubikkcentimeter med oppvaskmiddel når utstyret inni har lagt der lenge og matrester har festet seg godt. Etter påfyll skrus lokket igjen til et klikk høres. Løsningsmiddelet vil under vaskeprogrammet automatisk bli tatt i bruk og lokket vil på slutten av vaskesyklusen åpne seg. Bruk aldri løsningsmidler ved forvask. Glansmiddel Ta kun ibruk glansmidler som er spesielt laget til husholdningsbruk. Glansmiddelet er et kjemisk produkt som forebygger tilblivelsen av vannflekker og kalkbelegg, samt hever vaske og tørkeeffekten. På grunnlag av dette er det lurt å forsikre seg om at det er nok glansmiddel i beholderen. Doseringen til glansmiddelet skal kun endres dersom det er synlige vann eller kalk flekker på utstyret. Still den inn på et lavere trinn dersom du ser kalkflekker. Still inn på et høyere trinn dersom du vannflekker oppstår. Påfyll av glansmiddel Dersom lyset for glansmiddel ikke lyser, betyr dette at det er nok glansmiddel i maskinen. Fyll på med glansmiddel når det lyse og / eller når flottøren ved beholderen blir lys. Se figur! For å fylle på, dreies lokket på beholderen mot klokka. Fyll på væske til beholderen er full. Ta lokket på igjen ved å dreie dette i klokkeretning, til markøren står på en rett linje. Tørk vekk overflødig glansmiddel. 4 Figurer! Sette inn i oppvaskmaskinen Riktig plassering av utstyret i oppvaskmaskinen vil heve vaske-, tørke- og energieffekten til maskinen. Les anvisningene i denne delen. Det finnes tre ulike kurver hvor du kan plassere serviset/bestikket. Plassèr de skittneste gjenstandene i nederste kurven og lave, lett knuselige gjenstander i øverste kurven. Bestikk plasseres i bestikkurven. Høye, lange gjenstander plasseres i mitten nede. Høye glass skal ikke lenes mot hverandre, men istedet lenes mot kurvveggen eller mot glassstøttene. Glasstøttene i overkurven kan klappes sammen dersom du trenger mer plass til større gjenstander. ( Ikke alle modeller inneholder glasstøtter og de som har dette er ofte ulike. Noen kan være faste, mens andre kan klappes sammen eller tas helt ut). 10

11 Klappstøtter Den nedre kurven består av en holdeinnretning for fire separate nedklappbare områdene, hvor større panner eller kasseroller kan få plass. Områdene kan klappes sammen en og en (A, B, C, D) eller alle på en gang. Dette for å få en større åpen flate. Løft holdeinretningen (1) dra forfra )2) og klapp ned. Plassèr større kasseroller i nederste kurven. Du kan også ta bestikkurven ut for å gjøre plass til større kasseroller eller fat. Skjeer og gafler skal stilles med skaftet ned og kniver skal plasseres med skaftet opp. Lengre bestikk, som brødkniver og stekespader skal legges flatt over bestikkurven eller på selve kurvristen. 4 Figurer! Innstilling av overkurvens posisjon Maskinens øverste kurv er stillt inn på høyeste posisjon. Alt etter mengde og størrelse, kan denne høyden endres. For å endre høyden løsner du klaffene på høyre og venstre side av kurvskinnen ved å dreie dem til siden. Du kan nå trekke ut kurven. Posisjonen til skinnene kan endres, kurven kan settes på plass og klaffene lukkes igjen. Flere småfigurer! Høyde innstilling av den øverste kurven (dersom nødvendig) Den øvre kurven har en heveanretning som gjør at du kan forandre dens høyde uten å tømme denne først. Du trenger heller ikke ta kurven ut av maskinen (1). Dersom den øverste kurven er stillt inn på den laveste innstillingen kan du endre dette ved forsiktig å heve den ene siden. Etterpå kan du også heve den andre siden (2). Figur 1 og 2 For å senke kurven igjen tar man tak i håndtaket til kurven og trykker dette ned. Slipp ikke tak i håndtaket (2). Gjør deretter det samme på andre siden. Pass på at begge sidene til kurven står i lås på samme høyde. Del 5 Innstillinger av vaskeprogram Kontroller både salt og glansmiddel før maskinen settes igang. Dersom nødvendig skal dette fylles på. Forsikre deg om at spylearmene fritt kan dreies rundt og fyll på med oppvaskmiddel. Lukk igjen døren til oppvaskmaskinen. Velg egnet vaskeprogram ihenhold til oversikten som forekommer i bruksanvisningen. 11

12 Programvelger dreies til ønsket program. Trykk inn de tilhørende funksjonstastene. Trykk på startknappen. Sjekk at startknappen, samt at de øvrige funksjonstastene lyser. Etter endt program trykker du på stoppknappen.. Lysene vil da slukke. Endring av vaskeprogram For å endre vaskeprogram når maskinen er igang: Trykk på stoppknappen. Lyset vil slukke og maskinen vil stoppe. Drei programvelgeren i klokkeretning til ønsket program. Trykk inn de tilhørende funksjonstastene. Trykk på startknappen for å fortsette vaskingen med nye programmet. Tømming av oppvaskmaskinen Etter endt vaskeprogram skal alt bli stående i maskinen i ca.15 min for å avkjøles. Det avkjøles raskere dersom døren står åpen. Advarsel: Dersom døren åpnes umiddelbart etter endt program vil varm damp komme ut. Tøm først den nedre kurven, deretter den øvre. Dette for å unngå at varmt vann drypper ned fra den øvre kurven til den nedre. Del 6 Rengjøring av maskinen Regelmessig rengjøring av maskinen vil forlenge dens levetid, samt minske risikoen for plutselige problemer. Før rengjøring skal du alltid trekke ut kontakten, samt koble fra vanntilførselen. Kontrollpanelet skal rengjøres med en myk, fuktig klut. Ta ikke ibruk skuremidler ved rengjøringen. Pakningen i døren kan rengjøres med en myk, fuktig klut. 12

13 Rengjøring av filteret Sjekk alltid filteret og spylearmene før hver vask, slik at maskinen kan drives ved best mulig effekt. Det finnes tre ulike filter i maskinen: - Hovedfilter - Grovfilter - Mikrofilter For å rengjøre filterne: Grovfilteret tas ut ved at man dreier det mot klokkeretning. Mikrofilteret skilles fra grovfilteret ved at de to plastørene trykkes sammen. Trekk deretter ut hovedfilteret. Rengjør så alle tre filterne med en børste under rennende vann. Plasser så hovedfilteret på sin rette plass. Putt mikrofilteret på plass i grovfilteret. Forsikre deg om at markøren går i en rett linje. Drei hovedfilteret i klokkeretning til du hører et klikk. For å få best mulig utnyttelse av maskinens ferdigheter må filteret være korrekt installert. 2 figurer! Rengjøring av spylearmene Øvre spylearm Skru armen mot klokkeretning til den løsner og ta denne ut sammen med skruen. Skyll av matrester under rennende vann. Sett armen på plass igjen ved å skru med klokkeretningen. Nedre spylearm Spylearmen tas ut ved å løsne hettene og trekke den ut. Matrester skylles av under rennende vann og armen settes igjen på plass. Ekstra øvre spylearm (dersom dette er aktuellt) Øvre og mitterste spylearm kan demonteres (1, 2). Ikke glem å skru fast mutterne dersom armene blir montert på ny. 2 figurer! Del 7. Endring av oppvaskmaskinens plassering Tøm maskinen og skru igjen vannkranen. Ta tak i vanntilførsel- og vannutløpsslangen. Ta også tak i eventuelle andre slanger som kan være til hinder ved flytting av maskinen. Forsikre deg om at slangene ikke vikler seg til under transporten. 13

14 Del 8. Dersom maskinen ikke virker Ved feil skal du sjekke følgende før du henvender deg til kundeservice: Figur Er maskinen tilkoblet strømnettet? Figur Er sikringen inntakt? Eller er den utbrennt? Figur Er vannkranen helt åpen? Figur Er maskinen slått på? Figur Er døren til oppvaskmaskinen skikkelig lukket? Figur Er filteret tilstoppet? Figur Finnes det tilstrekkelig med glansmiddel? Er det nok salt i vannavherderen? Del 9. EU deklarasjonserklæring Dette apparatet er fremlagt, bygget og solgt i henhold til EU sine sikkerhetsbetingelser. 14

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV62600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV62600 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer