Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler."

Transkript

1 Page 1 of 44 Alt-i-ett-maskinen 2300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land Lexmark International, Inc. Med enerett. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA Finne mer informasjon Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Kilde Beskrivelse Installeringsoversikt Her kan du finne informasjon om hvordan du kan installere maskinvaren og programvaren, og informasjon om hvordan du løser eventuelle feil under installeringen. CD Programvare for Alt-i-ett-maskinen, inkludert Lexmark Bildestudio Lexmark Alt-i-ett-løsninger Lexmark Fast Pics Lexmark Bilderedigering Utskriftsegenskaper Lexmarks løsningssenter Drivere for Alt-i-ett-maskinen En elektronisk brukerhåndbok med informasjon om grunnleggende bruk Les meg-fil Denne filen inneholder oppdateringer om tekniske endringer på Alt-iett-maskinen. Slik kan du åpne Les meg-filen etter at du har installert programvaren for Alt-i-ett-maskinen: Klikk på Start Programmer Lexmark 2300 Series Les meg. Lexmarks hjemmeside Her kan du finne informasjon om følgende:

2 Page 2 of 44 Pakke ut Alt-i-ett-maskinen Følg instruksjonene i installeringsoversikten for Lexmark 2300 Series når du skal installere Alt-iett-maskinen. Hvis det oppstår problemer, kan du se Feilsøking for installering. Åpne esken Oppgraderinger: Oppgraderingsinformasjon for programvare. Kundestøtte: Kontaktinformasjon, ordrestatus og garantiinformasjon. Nedlasting av drivere. Problemløsing: Hjelp og tips for problemløsing. Referanse: Skriverdokumentasjon og produktspesifikasjoner. Du finner følgende i esken med Alt-i-ett-maskinen: Merk: Det er ikke sikkert at det følger med en USB-kabel. 1 Strømledning 4 Installeringsoversikt 2 USB-kabel 5 Programvare-CD 3 Blekkpatron Lære mer om Alt-i-ett-maskinen Delene av Alt-i-ett-maskinen Bruke kontrollpanelet Delene av Alt-i-ett-maskinen

3 Page 3 of 44 Bruk: For å gjøre følgende: 1 Papirstøtte Legge i papir. 2 Kontrollpanel Bruke Alt-i-ett-maskinen. 3 Utskuff Ta imot papiret etter hvert som det kommer ut. 4 Toppdeksel Løfte for å legge et element på eller fjerne et element fra skannerens glassplate. 5 Papirskinne Kontrollere at papiret mates inn riktig. 6 Glassplate Skanne, kopiere eller fjerne et element. Bruk: For å gjøre følgende: 1 Skannerstøtte Holde skannerdekselet åpent. 2 Patronholder Sette inn, bytte ut eller ta ut en blekkpatron. 3 Skannerenhet Løfte for å komme til patronholderen. 4 Strømforsyningsenhet Koble Alt-i-ett-maskinen til et strømuttak. Merk: Koble strømledningen til skriveren før du kobler den til

4 Page 4 of 44 strømuttaket. 5 USB-inngang Bruke USB-kabelen (må kanskje kjøpes separat) til å koble Alt-i-ettmaskinen til datamaskinen. Merk: Koble USB-kabelen til USB-inngangen før den kobles til datamaskinen. Bruke kontrollpanelet Bruk denne knappen: Til å gjøre følgende: 1 Kopiere i farger. 2 Åpne Alt-i-ett-løsninger og forhåndsvise skanningen på dataskjermen. 3 Slå Alt-i-ett-maskinen på eller av. Lære mer om programvaren for Alt-iett-maskinen Bruke Lexmark Bildestudio Bruke Lexmark Alt-i-ett-løsninger Bruke Lexmark Fast Pics Bruke Lexmark Bilderedigering Bruke Utskriftsegenskaper Bruke Lexmarks løsningssenter Avbryte en utskriftsjobb. Tilbakestille Alt-i-ett-maskinen.

5 Page 5 of 44 Programvaren for Alt-i-ett-maskinen består av disse komponentene: Lexmark Bildestudio: For rask tilgang til de ulike oppgavene. Lexmark Alt-i-ett-løsninger: For oppgavestyring og utskriftsalternativer. Lexmark Fast Pics: For rask velging og utskrift av digitale fotografier. Lexmark Bilderedigering: For forbedring av fotostørrelse, -sammensetning og -kvalitet. Utskriftsegenskaper: For endring av skriverinnstillinger. Lexmarks løsningssenter: For feilsøking, vedlikehold og informasjon om bestilling av blekkpatroner. Bruke Lexmark Bildestudio Du kan åpne Lexmark Bildestudio på flere forskjellige måter: Klikk på Start Programmer Lexmark 2300 Series Lexmark Bildestudio. Dobbeltklikk på snarveien Lexmark Bildestudio på skrivebordet. Merk: Du kan legge til ikonet Lexmark Bildestudio på skrivebordet ved å dra ikonet fra menyen Start Programmer Lexmark 2300 Series Lexmark Bildestudio. Høyreklikk på ikonet Lexmark Bildestudio i systemstatusfeltet (som regel nede i høyre hjørne på skjermen), og velg Lexmark Bildestudio. Oppgaveknappene i Lexmark Bildestudio Du kan bruke disse knappene til å gå direkte til Lexmark Alt-i-ett-løsninger. Klikk på: For å gjøre følgende: Bla gjennom Detaljer: Åpner kategorien Lagrede bilder i Lexmark Alt-i-ett-løsninger, der du

6 Page 6 of 44 og skrive ut fotografier Dele fotografier Skanne og redigere tekst (OCR) Skanne Kopiere Fakse kan finne og velge fotografier du vil omorganisere eller skrive ut. Hvis du vil skrive ut fotografiene, må du velge dem og klikke på Neste for å åpne programmet Fast Pics. Du kan også velge oppgaver fra listen Kreative oppgaver. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Skrive ut fotografier. Viser en dialogboks der du kan velge Skann et fotografi og send det med e-post eller Finn et lagret fotografi og send det med e-post. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sende et skannet element eller dokument med e-post eller Sende et lagret element eller dokument med e-post. Åpner kategorien Skanne og kopiere i Lexmark Alt-i-ett-løsninger, der du kan skanne tekst til et tekstredigeringsprogram. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Redigere skannet tekst ved hjelp av optisk tegnlesing (OCR). Åpner kategorien Skanne og kopiere i Lexmark Alt-i-ett-løsninger, der du kan skanne fotografier eller dokumenter og lagre dem på datamaskinen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Skanne et element. Åpner kategorien Skanne og kopiere i Lexmark Alt-i-ett-løsninger, der du kan kopiere fotografier eller dokumenter. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Ta kopier. Viser en dialogboks der du kan velge Skann og send en faks eller Motta en faks eller vis innstillinger/historikk. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sende en faks eller Motta en faks. Klikk på: For å gjøre følgende: Lære mer om hva du kan gjøre med programvaren. Bruke verktøyene i Lexmarks løsningssenter for å sikre at Alt-i-ettmaskinen fungerer optimalt. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmarks løsningssenter. Gå til Lexmarks hjemmeside på Internett. Bruke Lexmark Alt-i-ett-løsninger Du kan åpne Lexmark Alt-i-ett-løsninger på flere måter: Fra Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. Klikk på Start Programmer Lexmark 2300 Series Alt-i-ett-løsninger. Høyreklikk på ikonet Lexmark Bildestudio i systemstatusfeltet (som regel nede i høyre hjørne på skjermen), og velg Lexmark 2300 Series Alt-i-ett-løsninger. Trykk på på kontrollpanelet på Alt-i-ett-maskinen. Merk: Hvis du bruker den siste metoden, åpnes Alt-i-ett-løsninger og en

7 Page 7 of 44 forhåndsvisning av elementet på skannerens glassplate. Kategorien Skanne og kopiere Bruk kategorien Skanne og kopiere til å utføre oppgaver med elementer som du skal skanne eller kopiere. Fra dette området: Forhåndsvis nå Kan du gjøre følgende: Klikke på Forhåndsvis nå hvis du vil vise et bilde av det som skrives ut eller kopieres. Skann Velge et program du vil sende skannede elementer til. Klikke på Skann nå for å starte skanningen. Klikke på Se flere skanneinnstillinger for å vise alle innstillingene: Velge hvilken type element som skal skannes. Velge skannekvaliteten. Velge Vis avanserte skanneinnstillinger. Kopier Velge kvalitet på og farge for kopiene. Klikke på Kopier nå for å starte kopieringen. Klikke på Se flere kopieringsinnstillinger for å vise alle innstillingene: Velge en utskriftskvalitet. Velge en størrelse på blankt papir. Velge størrelsen på originalen. Gjøre kopiene lysere eller mørkere. Forminske eller forstørre kopiene. Velge Vis avanserte kopieringsinnstillinger. Kreative oppgaver Velge mellom en rekke kreative ideer: Vise et bilde flere ganger på én side. Forstørre eller forminske et bilde. Skrive ut et bilde som en plakat over flere sider. Sende et bilde med e-post. Fakse ved hjelp av datamaskinens modem.

8 Page 8 of 44 Lagre et bilde på datamaskinen. Lagre flere fotografier. Redigere tekst i et skannet dokument. Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om kategorien Skanne og kopiere, kan du klikke på Hjelp. Kategorien Lagrede bilder Bruk kategorien Lagrede bilder til å utføre oppgaver med bilder som er lagret på datamaskinen. Merk: Du må velge et bilde før du kan velge alternativer i kategorien Lagrede bilder. Klikk på Vis mapper hvis du vil gå til mappen der bildene er lagret, og klikk på Skjul mapper for å fortsette. Fra dette området: Åpne med Kan du gjøre følgende: Velge et program du vil sende det lagrede bildet til. Fotoutskrifter Skrive ut dokumenter eller enkeltfotografier. Merk: Klikk på Hjelp øverst i vinduet hvis du ønsker mer informasjon om kategorien Lagrede bilder. Koblingen Vedlikehold/feilsøk Klikke på Neste for å åpne Fast Pics når du har valgt fotografier. Klikke på Vis flere utskriftsalternativer for å vise flere alternativer: Velge kvalitet på og farge for kopiene. Klikke på Skriv ut nå for å skrive ut kopiene. Velge en kvalitetsinnstilling for kopiene. Velge en papirstørrelse. Gjøre kopiene lysere eller mørkere. Forminske eller forstørre kopiene. Velge å vise utskriftsinnstillinger. Kreative oppgaver Skrive ut en albumside med ulike fotostørrelser. Forstørre eller forminske et bilde. Skrive ut et bilde som en plakat over flere sider. Sende et bilde med e-post. Fakse ved hjelp av datamaskinens modem. Redigere tekst i et skannet dokument. Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram. Med koblingen Vedlikehold/feilsøk kan du få direkte tilgang til Lexmarks løsningssenter. Når du

9 Page 9 of 44 klikker på Vedlikehold/feilsøk, kan du velge mellom disse emnene: Vedlikehold eller løs problemer med kvaliteten Finn løsninger på problemer med Alt-i-ett-maskinen Enhetsstatus og blekknivåer Flere utskriftsideer og fremgangsmåter Kontaktinformasjon Avansert (alternativer for utseende, tale og kommunikasjon) Vis programvareversjon og opphavsrettinformasjon Koblingen Hjelp Hvis du klikker på koblingen Hjelp, kan du få direkte tilgang til den elektroniske hjelpen. Klikk på Stikkordregister, eller bruk søkefunksjonen hvis du vil finne mer informasjon om Alt-i-ettmaskinen eller programvaren. Bruke Lexmark Fast Pics Lexmark Fast Pics er en del av Alt-i-ett-løsninger, og du kan bruke programmet til å skrive ut fotografier. Slik kan du åpne Lexmark Fast Pics: 1. Åpne Alt-i-ett-løsninger. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Alti-ett-løsninger. 2. Klikk på kategorien Lagrede bilder. 3. Klikk på Vis mapper for å gå til mappen der fotografiene er lagret. 4. Klikk på Skjul mapper for å lukke mappevinduet. 5. Klikk for å velge fotografiene du vil skrive ut. 6. Klikk på Neste under Fotoutskrifter. Bruke Lexmark Fast Pics til å skrive ut fotografier 1. Åpne Lexmark Fast Pics. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Fast Pics. 2. Klikk eventuelt på Endre mappe for å bla til mappen der fotografiene er lagret.

10 Page 10 of Klikk for å merke av for hvert fotografi du vil skrive ut. 4. Klikk på Rediger hvis du vil redigere fotografiene. 5. Bruk de tilgjengelige verktøyene til å redigere fotografiet: Røde øyne Autofiks Beskjær Roter 6. Klikk på Ferdig når du er ferdig med å redigere fotografiet. 7. Lagre fotografiene som egne filer, eller erstatt originalfilene. Merk: Klikk på Fortsett uten å lagre hvis du ikke vil lagre endringene. 8. Velg en størrelse på hvert fotografi. 9. Velg papirstørrelsen i skriveren. 10. Velg antall kopier. 11. Klikk på Skriv ut nå for å skrive ut fotografiene. Bruke Lexmark Bilderedigering Klikk på Start Programmer Lexmark 2300 Series Lexmark Bilderedigering for å åpne Lexmark Bilderedigering. Du kan også åpne Lexmark Bilderedigering fra Alt-i-ett-løsninger: 1. Klikk på kategorien Lagrede bilder. 2. Klikk på Vis mapper for å gå til mappen der fotografiene er lagret. 3. Klikk på Skjul mapper for å lukke mappevinduet. 4. Velg fotografiet eller fotografiene du vil redigere. 5. Velg Lexmark Bilderedigering på rullegardinmenyen Åpne med. 6. Klikk på Åpne nå. Oppgavemenyene i Lexmark Bilderedigering

11 Page 11 of 44 Fra: Kan du gjøre følgende: Bildeforbedring Fjerne røde øyne. Forbedre fotografiet med ett klikk. Beskjære bildet. Rotere bildet. Vende bildet. Bildejustering Justere fargedybden. Justere fargebalansen. Fargelegge bildet. Fargelegge bildet slik at det får sepiatoner. Justere lysstyrken/kontrasten. Gjøre bildet mer uskarpt. Justere skarpheten. Utjevne bildet for å fjerne bakgrunnsstøy. Justere eksponeringen. Justere fargenivået. Bildestørrelse Endre måleenheten. Endre størrelse på bildet. Beskjære bildet. Tegneverktøy Velge et område ved å dra en boks rundt det. Da kan du plassere tekstbokser og klippe ut og kopiere områder. Legge til tekst. Fylle piksler med farge. Tegne med et blyantverktøy. Tegne med et linjeverktøy. Slette områder. Male områder med en pensel. Bruke dråpetellerverktøyet til å hente opp en farge. Bruke Utskriftsegenskaper Utskriftsegenskaper er programvaren som kontrollerer utskriftsfunksjonen. Du kan endre innstillingene i Utskriftsegenskaper, avhengig av hvilken prosjekttype du vil lage. Du kan åpne Utskriftsegenskaper i nesten alle programmer: 1. Velg Skriv ut på Fil-menyen i programmet. 2. Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett i dialogboksen Skriv ut. Dialogboksen Utskriftsegenskaper og Jeg ønsker å-menyen vises.

12 Page 12 of 44 Når du endrer innstillingene i dialogboksen Skriv ut, gjelder endringene bare for den filen som er åpen når du gjør endringene. Du kan også åpne Utskriftsegenskaper fra mappen Skrivere uten å åpne et program: 1. Klikk på Start Innstillinger Skrivere eller Skrivere og telefakser. eller Klikk på Start Kontrollpanel Skrivere og annen maksinvare Skrivere og telefakser. 2. Høyreklikk på Lexmark 2300 Series og velg Utskriftsinnstillinger. 3. Gjør ønskede endringer, og klikk på OK. Hvis du endrer skriverinnstillingene i mappen Skrivere, brukes de endrede innstillingene som standardinnstillinger i de fleste programmer. Jeg ønsker å-menyen Jeg ønsker å-menyen vises når du åpner Utskriftsegenskaper. Den inneholder ulike veivisere, for eksempel for å skrive ut på begge sidene av arket og for å skrive ut et banner, en plakat, et fotografi eller en konvolutt, som du kan bruke til å velge riktige utskriftsinnstillinger for et prosjekt. Klikk på Se flere utskriftsideer hvis du vil vise flere alternativer. Lukk menyen hvis du vil vise alle alternativene i dialogboksen Utskriftsegenskaper. Kategorier i Utskriftsegenskaper Alle utskriftsinnstillingene finnes i de tre hovedkategoriene i Utskriftsegenskaper: Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftslayout. Kategorien Kvalitet/kopier Fra: Velg: Kvalitet/hastighet Hurtigutskrift, Normal eller Foto, avhengig av hvilken kvalitet du ønsker. Hurtigutskrift gir den raskeste utskriften. Papirtype Ønsket papirtype. Flere kopier Det antallet kopier du vil skrive ut. Sorter kopier hvis du vil skrive ut mer enn én kopi av et dokument. Med dette alternativet kan du skrive ut alle sidene i den første kopien, og deretter alle sidene i den andre kopien, og så videre.

13 Page 13 of 44 Skriv ut siste side først hvis du vil skrive ut sidene i omvendt rekkefølge. Velg Gjør bildet skarpere automatisk hvis du vil at bildet automatisk skal gjøres skarpere basert på innholdet i det. Kategorien Papiroppsett Fra: Velg: Papirstørrelse Papir, Konvolutt, Banner eller Uten kantlinje, og velg deretter riktig størrelse for papirtypen. Hvis papirstørrelsen ikke er oppført på listen, må du velge Tilpasset størrelse. Retning Stående eller Liggende.. Kategorien Utskriftslayout Fra: Velg: Layout Normal, Banner, Speilvend, Nedskalering, Plakat, Hefte eller Uten kantlinje. Tosidig Tosidig for å skrive ut dokumentet på begge sider av papiret. Vend, langside eller Vend, kortside for å angi hvordan sidene i det ferdige dokumentet skal vendes. Merk: Hvis du velger Vend, langside, vil de ferdige dokumentsidene kunne vendes som sidene i et magasin. Hvis du velger Vend, kortside, vil de ferdige sidene kunne vendes som sidene i en skriveblokk. Bruke Lexmarks løsningssenter Slik kan du åpne Lexmarks løsningssenter for 2300 Series: Klikk på Start Programmer Lexmark 2300 Series Lexmarks løsningssenter. Høyreklikk på ikonet Lexmark Bildestudio i systemstatusfeltet (som regel nede i høyre hjørne på skjermen), og velg Lexmarks løsningssenter for 2300 Series.

14 Page 14 of 44 Kategorier i Lexmarks løsningssenter Fra kategorien: Skriverstatus (hoveddialogboksen) Hvordan Kan du gjøre følgende: Vise statusen for Alt-i-ett-maskinen. Når du for eksempel skriver ut, er statusen Skriver ut. Vise blekknivåene i blekkpatronen. Vise en indikator hvis det har oppstått et problem med en blekkpatron. Gå til Lexmarks hjemmeside på Internett. Lære å gjøre følgende: Bruke grunnleggende funksjoner. Skrive ut, skanne, kopiere og fakse. Skrive ut bannere, påstrykningspapir, fotografier, konvolutter og så videre. Finne og endre innstillinger. Feilsøking Finne statusen for Alt-i-ett-maskinen. Løse problemer med Alt-i-ett-maskinen. Vedlikehold Sette inn en ny blekkpatron. Vise innkjøpsalternativer for nye blekkpatroner. Skrive ut en testside. Rengjøre for å fjerne vannrette striper. Justere for å fjerne uskarpe kanter. Feilsøke andre blekkproblemer. Kontaktinformasjon Finne ut hvordan du kan kontakte Lexmark på Internett eller på telefon. Avansert Endre utseendet på vinduet Utskriftsstatus, og slå på eller av talemelding ved utskriftshendelser. Endre innstillinger for nettverksutskrift. Delta i Lexmark Connect. Finne informasjon om programvareversjonen. Merk: Klikk på Hjelp nederst på skjermen hvis du ønsker mer informasjon. Legge i papir og originaler Legge papir i papirstøtten Legge dokumenter på skannerens glassplate Legge papir i papirstøtten

15 Page 15 of 44 Du kan legge i opptil 100 ark med vanlig papir, avhengig av tykkelsen på papiret. 1. Legg papiret inntil høyre side i papirstøtten. Merk: Ikke press papiret inn i Alt-i-ett-maskinen. 2. Klem sammen utløserhaken, og skyv papirskinnen mot høyre til kanten av papiret. Merk: Hvis du bruker papir i A4- eller Letter-format, er det ikke sikkert at du trenger å justere papirskinnen. Legge i spesialpapir Følg retningslinjene nedenfor når du skal legge i spesialpapir. Legg i: Opptil 100 ark med blekkskriverpapir (avhengig av tykkelsen) Opptil 10 ark med påstrykningspapir Opptil 25 ark med fotopapir / glanset papir Pass på følgende: Utskriftssiden må vende mot deg. Papirstøtten må ligge inntil kanten av papiret. Utskriftssiden (blank side) må vende mot deg. Papirstøtten må ligge inntil kanten av påstrykningspapiret. Du må følge instruksjonene på pakken når du skal legge i påstrykningspapir. Den glansede eller bestrøkne siden må vende mot deg. Du må bruke fotopapir som er beregnet på blekkskrivere. Hvis det fulgte instruksjoner med papiret, må du lese dem nøye. Du må legge fotopapiret på høykant inntil høyre side av papirstøtten. Papirstøtten må ligge inntil kanten av fotopapiret. Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort fotografiene etter hvert som de kommer ut av Alt-i-ett-maskinen, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Bannerpapir Du må fjerne eventuelt papir fra papirstøtten før du legger i bannerpapir.

16 Page 16 of 44 Du må velge bannerpapir i A4- eller Letter-format i Utskriftsegenskaper. Se Endre utskriftsinnstillinger. Merk: Hvis du ikke velger riktig papirstørrelse, kan det oppstå papirstopp. Du må legge en bunke med bannerpapir med bare det antallet ark du trenger for å skrive ut banneret, på eller bak Alt-i-ett-maskinen. Du må føre forkanten på bannerpapiret inn i Alt-i-ettmaskinen inntil den høyre siden av papirstøtten (se illustrasjonen). Du må klemme sammen papirskinnen, og skyve den inntil venstre kant på bannerpapiret. Opptil 25 ark med gratulasjonskort, postkort eller fotokort Hvis det fulgte instruksjoner med kortene, må du lese dem nøye. Utskriftssiden må vende mot deg. Kortene må legges på høykant inntil den høyre siden av papirstøtten. Du må ikke presse kortene inn i Alt-i-ett-maskinen. Du må klemme sammen papirskinnen, og skyve den inntil den venstre siden av kortene. Opptil 20 transparenter Den grove siden av transparentene må vende mot deg. Papirstøtten må ligge inntil kanten av transparentene. Merk: Transparenter trenger lengre tørketid. Derfor bør du fjerne transparentene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. Opptil 100 ark med bestrøket papir eller Premium-papir Hvis det fulgte instruksjoner med papiret, må du lese dem nøye. Du må legge papiret på høykant inntil høyre side av papirstøtten. Hvis det er et vannmerke på papiret, må du plassere merket slik at det vender bort fra deg. Du må ikke presse papiret inn i Alt-i-ett-maskinen. Du må klemme sammen papirskinnen, og skyve den inntil den venstre siden av papiret. Opptil 10 konvolutter

17 Page 17 of 44 Utskriftssiden må vende mot deg. Konvoluttene må ligge på høykant inntil høyre side av papirstøtten. Frimerkehjørnet må være oppe til venstre. Papirstøtten må ligge inntil kanten av konvoluttene. Merk: Ikke bruk konvolutter med hull, perforeringer eller preging metallspenner, sløyfer eller metallbånd som kan brettes selvklebende klaffer uten beskyttelsespapir Legge dokumenter på skannerens glassplate 1. Åpne toppdekselet på Alt-i-ett-maskinen. 2. Legg det elementet du vil skanne eller kopiere, med forsiden ned på glassplaten. Kontroller at langsiden på dokumentet ligger parallelt med fronten på Alt-i-ett-maskinen. Merk: Pass på at hjørnet på dokumentet ligger riktig mot fremre høyre hjørne på skannerens glassplate. 3. Lukk toppdekselet. Skrive ut

18 Page 18 of 44 Skrive ut et dokument Skrive ut fotografier Skrive ut fotografier uten kantlinjer Skrive ut andre prosjekter Skrive ut et dokument 1. Legg i papir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge papir i papirstøtten. 2. Velg Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, kan du se Endre utskriftsinnstillinger. 3. Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett og velg Jeg ønsker å- menyen hvis du vil velge en utskriftsveiviser for et prosjekt, for eksempel utskrift på konvolutt eller banner. 4. Klikk på OK i veiviseren. 5. Klikk på OK under Utskriftsegenskaper. 6. Klikk på Skriv ut i dialogboksen Skriv ut. Endre utskriftsinnstillinger 1. Velg Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 2. Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene. Dialogboksen Utskriftsegenskaper vises. 3. Klikk på en av kategoriene for å endre utskriftsinnstillingene. Merk: Hvis du vil vite mer om kategoriene i Utskriftsegenskaper, kan du se Kategorier i Utskriftsegenskaper. 4. Når du har gjort ønskede endringer i dialogboksen Utskriftsegenskaper, må du klikke på OK for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut. 5. Klikk på OK eller Skriv ut for å fullføre oppgaven. Skrive ut fotografier 1. Legg i fotopapir med utskriftssiden mot deg. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i spesialpapir. 2. Klikk på Fil Skriv ut mens fotografiet er åpent. 3. Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene. Dialogboksen Utskriftsegenskaper vises. Merk: Hvis du bruker Lexmark Bilderedigering, kan du velge Vis alle skriverinnstillinger hvis du vil vise Utskriftsegenskaper. 4. Velg Foto i kategorien Kvalitet/kopier. 5. Velg en papirtype på rullegardinmenyen under Papirtype.

19 Page 19 of 44 Merk: Du bør bruke fotopapir / glanset papir eller bestrøket papir når du skal skrive ut fotografier. 6. Velg papirstørrelse og retning for fotografiet i kategorien Papiroppsett. 7. Velg layout for fotografiet i kategorien Utskriftslayout. 8. Klikk på OK når du er ferdig. 9. Klikk på OK eller Skriv ut for å fullføre oppgaven. Skrive ut fotografier uten kantlinjer 1. Legg i fotopapir med utskriftssiden mot deg. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i spesialpapir. 2. Åpne Alt-i-ett-løsninger. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Alti-ett-løsninger. 3. Klikk på kategorien Lagrede bilder. 4. Velg Skriv ut en albumside med ulike fotostørrelser under Kreative oppgaver. 5. Klikk på Endre kategori for layoutene som er angitt ovenfor. 6. Velg Bare uten kantlinje i boksen for valgte layouter. 7. Klikk på OK. 8. Velg en papirstørrelse for fotografiene. 9. Velg en sidelayout under Sidelayout. 10. Dra fotografiene over på siden. 11. Klikk på Skriverinnstillinger. 12. Velg papirstørrelse og -type. 13. Velg Foto på rullegardinmenyen Kvalitet, og klikk på OK. 14. Klikk på Skriv ut nå. Skrive ut andre prosjekter På Jeg ønsker å-menyen kan du velge veivisere som du kan bruke til å lage prosjekter. Du kan skrive ut fotografier, konvolutter og bannere og lage plakater, hefter eller gratulasjonskort.

20 Page 20 of Velg Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 2. Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene. Dialogboksen Utskriftsegenskaper og Jeg ønsker å-menyen vises. 3. Velg ett av de tilgjengelige prosjektene, eller klikk på Se flere utskriftsideer. 4. Følg instruksjonene på dataskjermen for å fullføre prosjektet. Skanne Skanne et element Tilpasse en skannejobb Skanne et element 1. Åpne toppdekselet på Alt-i-ett-maskinen. 2. Legg det elementet du vil skanne, på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 3. Lukk toppdekselet. 4. Trykk på på kontrollpanelet på Alt-i-ett-maskinen. Alt-i-ett-løsninger vises på dataskjermen med en forhåndsvisning av elementet på skannerens glassplate. 5. Velg et program på rullegardinmenyen Send skannet element til:. 6. Juster de prikkete linjene slik at de passer rundt den delen av elementet du vil skanne. 7. Tilpass skanneinnstillingene. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Tilpasse en skannejobb. 8. Klikk på Skann nå for å fullføre skanningen. Tilpasse en skannejobb 1. Åpne Alt-i-ett-løsninger. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Alti-ett-løsninger.

21 Page 21 of Klikk på Se flere skanneinnstillinger i kategorien Skanne og kopiere. 3. Velg et alternativ under Hva skal skannes?. 4. Velg et alternativ på rullegardinmenyen Velg skannekvalitet. 5. Klikk på Vis avanserte skanneinnstillinger hvis du vil endre avanserte innstillinger. 6. Klikk på de forskjellige kategoriene for å gjøre ønskede endringer. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Avanserte skanneinnstillinger. 7. Klikk på OK for å lagre skanneinnstillingene når du er ferdig. 8. Klikk på Skann nå. Avanserte skanneinnstillinger Klikk på denne kategorien: For å gjøre følgende: Skann Velge fargedybde og skanneoppløsning. Velge skanning med ren optisk skanneoppløsning. Velge automatisk beskjæring for en større eller mindre del av det skannede elementet. Velge området som skal skannes. Velge å konvertere det skannede elementet til tekst for redigering. Velge å skanne flere elementer før utskrift. Oppdatere listen over programmer du kan sende skannede elementer til. Oppdatere standard faksdriver. Bildeforbedring Justere bilder etter skanning (fjerne forskyvning). Velge om bildene skal gjøres mer eller mindre skarpe. Justere lysstyrken på bildet. Justere fargekorrigeringskurven (gamma) i bildet. Bildemønstre Jevne ut overgangene ved konvertering av et gråtonebilde til et mønster av punkt i sort/hvitt (rastrering). Fjerne bildemønstre fra magasin/avis (derastrer). Velge om du vil bruke Best kvalitet eller Best hastighet. Redusere mer eller mindre av bakgrunnsstøyen på fargedokumenter. Merk: Klikk på Hjelp nederst på skjermen hvis du ønsker mer informasjon. Forhåndsvise elementer før skanning Fra datamaskinen 1. Plasser elementet på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge Fra kontrollpanelet 1. Plasser elementet på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens

22 Page 22 of 44 dokumenter på skannerens glassplate. 2. Åpne Alt-i-ett-løsninger. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Alt-i-ett-løsninger. Alt-i-ett-løsninger vises. 3. Kontroller at du har valgt kategorien Skanne og kopiere. 4. Klikk på Forhåndsvis nå under Skann. 5. Juster de prikkete linjene slik at de passer rundt den delen av elementet du vil skanne. glassplate. 2. Trykk på. Alt-i-ett-løsninger vises på dataskjermen med en forhåndsvisning av elementet. 3. Juster de prikkete linjene slik at de passer rundt den delen av elementet du vil skanne. Fullføre skanningen 1. Velg skannemålet på rullegardinlisten. Merk: Hvis programmet du vil bruke, ikke vises på listen, må du velge Søk etter flere... på rullegardinlisten. Klikk på Legg til i det neste skjermbildet for å finne programmet og legge det til på listen. 2. Endre innstillingene slik du ønsker. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Tilpasse en skannejobb. 3. Klikk på Skann nå når du er ferdig med å tilpasse bildet. Når dokumentet er ferdigbehandlet, åpnes programmet du valgte å sende elementet til. Sende et skannet element eller dokument med e-post 1. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 2. Klikk på Del fotografier. 3. Velg Skann et fotografi og send det med e-post. 4. Følg instruksjonene på dataskjermen for å klargjøre elementet for sending med e-post. 5. Klikk på Neste. 6. Skriv en melding til det vedlagte fotografiet, og send den. Sende et lagret element eller dokument med e-post 1. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 2. Klikk på Del fotografier. 3. Velg Finn et lagret fotografi og send det med e-post. 4. Klikk på Vis mapper for å gå til mappen der fotografiene er lagret. 5. Klikk på Skjul mapper for å lukke mappevinduet. 6. Velg fotografiet eller fotografiene du vil sende. 7. Følg instruksjonene på dataskjermen for å klargjøre elementet for sending med e-post.

23 Page 23 of Klikk på Legg ved nå. 9. Skriv en melding til det vedlagte fotografiet, og send den. Redigere skannet tekst ved hjelp av optisk tegnlesing (OCR) 1. Legg elementet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 3. Klikk på Skann og rediger tekst (OCR). Vinduet Redigere tekst i et dokument vises. Du kan forhåndsvise elementet hvis du vil. 4. Velg et tekstbehandlingsprogram på rullegardinmenyen Velg et tekstbehandlingsprogram:. 5. Hvis det er flere sider i jobben, må du klikke på Ja, gi beskjed for hver nye side. 6. Klikk på Send nå. Tekstbehandlingsprogrammet startes, og den skannede teksten vises på skjermen. Kopiere Ta kopier Kopiere fotografier Kopiere fotografier på 4 x 6 Ta kopier 1. Åpne toppdekselet på Alt-i-ett-maskinen. 2. Legg det elementet du vil kopiere, på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 3. Lukk toppdekselet. 4. Endre kopieringsinnstillingene slik du ønsker. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Endre kopieringsinnstillinger.

24 Page 24 of Trykk på. Endre kopieringsinnstillinger 1. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 2. Klikk på Kopier. 3. Velg antall kopier og farge. 4. Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger hvis du vil velge en kopieringskvalitet velge en størrelse på blankt papir velge størrelse på originaldokumentet gjøre dokumentet lysere eller mørkere 5. Klikk på Vis avanserte kopieringsinnstillinger hvis du vil endre for eksempel papirstørrelse eller -kvalitet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Avanserte kopieringsinnstillinger. 6. Klikk på OK når du er ferdig. 7. Klikk på Kopier nå på hovedsiden. Avanserte kopieringsinnstillinger Klikk på denne kategorien: For å gjøre følgende: Skriv ut Velge papirstørrelse. Velge papirtype. Velge alternativer for utskrift uten kantlinje. Velge utskriftskvalitet. Skann Velge fargedybde. Velge skanneoppløsning. Velge skanning med ren optisk skanneoppløsning. Velge om det skannede elementet skal beskjæres automatisk. Velge området som skal skannes. Bildeforbedring Velge om bildet skal justeres etter skanning (fjerne forskyvning). Velge om uskarpe kanter skal gjøres skarpere. Justere lysstyrken på bildet. Justere fargekorrigeringskurven (gamma) i bildet. Bildemønstre Jevne ut overgangene ved konvertering av et gråtonebilde til et mønster av punkt i sort/hvitt (rastrering). Velge om du vil bruke beste kvalitet eller beste hastighet. Velge om du skal skanne fra en avis, et magasin eller et litografi.

25 Page 25 of 44 Kontrollere hvor mørke kantene på teksten skal være. Fjerne bølgede linjer fra magasin/avis (derastrering). Redusere mer eller mindre av bakgrunnsstøyen på fargedokumenter. Kopiere fotografier 1. Legg fotografiet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Legg i fotopapir med utskriftssiden mot deg. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i spesialpapir. 3. Åpne Lexmark Alt-i-ett-løsninger. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Alt-i-ett-løsninger. 4. Klikk på Forhåndsvis nå i kategorien Skanne og kopiere. 5. Juster de prikkete linjene slik at de passer rundt den delen av bildet du vil skrive ut. 6. Velg Foto under Kopier. 7. Velg antall kopier og farge. 8. Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger for å tilpasse fotografiet ytterligere. 9. Klikk på Kopier nå når du er ferdig med å tilpasse innstillingene. Kopiere fotografier på 4 x 6 1. Legg fotografiet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Legg i fotopapir med utskriftssiden mot deg. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i spesialpapir. 3. Trykk på og hold den inne i tre sekunder. Alt-i-ett-maskinen skriver ut en kopi av fotografiet i størrelsen 4 x 6.

26 Page 26 of 44 Fakse Sende en faks Motta en faks Sende en faks 1. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 3. Klikk på Faks. Dialogboksen Faks vises. 4. Klikk på Skann og send en faks. Kategorien Skanne og kopiere i Lexmark Alt-i-ett-løsninger vises. 5. Hvis du vil forhåndsvise faksen, kan du klikke på Forhåndsvis nå øverst i høyre hjørne av Lexmark Alt-i-ett-løsninger. Et bilde av det skannede elementet vises i forhåndsvisningen. Merk: Dette er bare en forhåndsvisning. Bildet skannes i et senere trinn. 6. Klikk på Neste. 7. Følg instruksjonene på dataskjermen for å fullføre oppgaven. Motta en faks Slik kan du klargjøre datamaskinen for å motta fakser: 1. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 2. Klikk på Faks. Dialogboksen Faks vises. 3. Klikk på Motta en faks eller vis innstillinger/historikk for å åpne faksprogrammet.

27 Page 27 of 44 Merk: Du kan bare motta fakser når faksprogrammet er åpent. Når du har mottatt en faks, kan du dobbeltklikke på den i statusvinduet for å vise den. 4. Klikk på skriverikonet hvis du vil skrive ut faksen. Koble Alt-i-ett-maskinen til et nettverk Oversikt Konfigurere en nettverksskriver ved hjelp av maskin-til-maskin-metoden Konfigurere en nettverksskriver ved hjelp av pek-og-skriv ut-metoden Oversikt Et nettverk er en gruppe datamaskiner eller datasystemer som er koblet sammen, slik at de kan dele ressurser, for eksempel skrivere, filer eller en Internett-forbindelse. Alt-i-ett-maskinen er nettverkskompatibel, og kan brukes i et nettverk på to måter: Ved hjelp av maskin-til-maskin-metoden Ved hjelp av pek-og-skriv-ut-metoden Merk: Du kan ikke bruke Alt-i-ett-maskinen til å skanne i et nettverk. Maskin-til-maskin Krav: Du må installere driverprogramvaren på alle datamaskinene som skal bruke Alt-i-ettmaskinen. Vertsmaskinen må være på for at klientene skal kunne skrive ut. Se Konfigurere en nettverksskriver ved hjelp av maskin-til-maskin-metoden. Pek-og-skriv-ut Krav: Vertsmaskinen må være på for at klientene skal kunne skrive ut. Se Konfigurere en nettverksskriver ved hjelp av pek-og-skriv utmetoden. Konfigurere en nettverksskriver ved hjelp av maskin-til-maskin-metoden Med denne metoden må skriverdriveren installeres på hver enkelt klientmaskin. Nettverksklienter beholder kontrollen over driverendringer. Klientmaskinen håndterer behandlingen av utskriftsjobber. 1. Følg instruksjonene i installeringsoversikten for Lexmark 2300 Series når du skal installere maskin- og programvaren på vertsmaskinen. 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel på vertsmaskinen. 3. Velg Nettverk og eksterne tilkoblinger.

28 Page 28 of Velg den nettverkstilkoblingen du har. 5. Klikk på Egenskaper. 6. Kontroller at det er merket av for Deling av filer og skrivere i Microsoft-nettverk. Hvis ikke, må du merke av i boksen for dette alternativet. 7. Klikk på OK. 8. Sett inn CDen med programvaren for Alt-i-ett-maskinen i klientmaskinen. 9. Følg instruksjonene på skjermen. 10. Velg USB-kabel når du blir bedt om å angi hvordan Alt-i-ett-maskinen er koblet til datamaskinen. 11. Velg Maskin-til-maskin når du blir bedt om å angi hvordan Alt-i-ett-maskinen er koblet til nettverket. 12. Gjenta trinn 8 til 11 for hver klientmaskin. Konfigurere en nettverksskriver ved hjelp av pek-og-skriv ut-metoden Med denne metoden er skriverdriveren delvis installert på hver klientmaskin som er koblet til vertsmaskinen. Vertsmaskinen kontrollerer driverendringer og håndterer behandling av utskriftsjobber. 1. Følg instruksjonene i installeringsoversikten for Lexmark 2300 Series når du skal installere maskin- og programvaren på vertsmaskinen. 2. Klikk på Start Innstillinger Skrivere eller Skrivere og telefakser på vertsmaskinen. 3. Høyreklikk på ikonet for Lexmark 2300 Series. 4. Klikk på Deling. 5. Klikk på Delt som, og skriv deretter inn et navn på Alt-i-ett-maskinen. 6. Klikk på OK. 7. Dobbeltklikk på Andre maskiner, Mine nettverkssteder eller Mitt nettverk på klientmaskinen. 8. Finn vertsnavnet på serveren, og se etter delingsnavnet du tilordnet Alt-i-ett-maskinen. 9. Høyreklikk på ikonet for Alt-i-ett-maskinen, og velg Åpne, Installer eller Koble til. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen Bytte blekkpatronen Justere blekkpatronen Forbedre utskriftskvaliteten Rengjøre skannerens glassplate Bestille rekvisita

29 Page 29 of 44 Bytte blekkpatronen Alt-i-ett-maskinen bruker følgende blekkpatron: Varenummer for blekkpatron 1 Ta ut en brukt blekkpatron Merk: Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er på. 1. Åpne skannerenheten. 2. Plasser skannerstøtten slik at skannerenheten holdes oppe (se illustrasjonen). Patronholderen beveger seg og stopper ved innsettingsposisjonen, med mindre Alt-i-ettmaskinen er opptatt. 3. Trykk patronspaken ned for å løfte blekkpatrondekselet. 4. Ta ut den brukte blekkpatronen og kast den. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Resirkulere Lexmark-produkter.

30 Page 30 of 44 Sette inn blekkpatronen 1. Hvis du skal sette inn en ny blekkpatron, må du først fjerne flippen og den gjennomsiktige tapen på baksiden og undersiden av blekkpatronen. Advarsel: Ikke ta på gullkontaktene på blekkpatronene. 2. Hvis du ikke har åpnet blekkpatrondekselet, må du trykke ned patronspaken for at dekselet skal åpne seg. 3. Sett inn blekkpatronen i patronholderen. 4. Lukk dekselet slik at det klikker på plass. 5. Hold skannerenheten åpen, og trykk skannerstøtten tilbake i sporet. Lukk skannerenheten. Merk: Skannerenheten må være lukket før du kan begynne å skrive ut, skanne eller kopiere en ny jobb.

31 Page 31 of 44 Justere blekkpatronen Når du har satt inn en blekkpatron, må du justere den. Det kan imidlertid hende at du må justere blekkpatronen når tegnene har feil format, eller ikke er justert langs venstre marg streker som skal være loddrette og rette, skrives ut som bølgede streker Slik kan du justere blekkpatronen med datamaskinen: 1. Legg i vanlig papir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge papir i papirstøtten. 2. Åpne Lexmarks løsningssenter. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmarks løsningssenter. 3. Klikk på Juster for å fjerne uskarpe kanter i kategorien Vedlikehold. 4. Følg instruksjonene på skjermen. Slik kan du justere blekkpatronen ved å bruke kontrollpanelet: 1. Legg i vanlig papir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge papir i papirstøtten. 2. Trykk på og hold den inne i tre sekunder. Det skrives ut en justeringsside. 3. Legg justeringssiden på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 4. Trykk på. Når skanningen er ferdig, er blekkpatronen justert for best mulig utskriftskvalitet. Justeringen må være fullført før du kan fortsette. Forbedre utskriftskvaliteten Hvis du ikke er tilfreds med utskriftskvaliteten på dokumentet, kan du gjøre følgende: Bruke papir som er tyngre, helt hvitt eller bestrøket. Velge en bedre utskriftskvalitet: 1. Velg Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dialogboksen Skriv ut vises. 2. Klikk på Egenskaper, Innstillinger eller Alternativer. 3. Velg en bedre utskriftskvalitet for Kvalitet/hastighet. 4. Skriv ut dokumentet på nytt. Hvis dokumentet fortsatt ikke har den utskriftskvaliteten du ønsker, må du justere blekkpatronen og skrive ut dokumentet på nytt. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Justere blekkpatronen.

32 Page 32 of 44 Hvis utskriftskvaliteten ikke er blitt bedre, kan du fortsette med Rengjøre blekkdysene. Rengjøre blekkdysene 1. Legg i papir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge papir i papirstøtten. 2. Klikk på Start Programmer Lexmark 2300 Series Lexmarks løsningssenter. 3. Klikk på Rengjør for å fjerne vannrette striper i kategorien Vedlikehold. 4. Klikk på Skriv ut. Det blir skrevet ut en side, og blekket presses gjennom dysene slik at de rengjøres. 5. Skriv ut dokumentet på nytt for å kontrollere at utskriftskvaliteten har blitt bedre. Hvis du ikke er fornøyd med utskriftskvaliteten, må du fortsette med Tørke av blekkdysene og kontaktflatene. Tørke av blekkdysene og kontaktflatene 1. Ta ut blekkpatronen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Ta ut en brukt blekkpatron. 2. Fukt en ren, lofri klut med vann. 3. Hold kluten inntil dysene i cirka tre sekunder, og tørk i angitt retning. 4. Bruk en annen ren del av kluten, hold den inntil kontaktflatene i cirka tre sekunder og tørk i angitt retning. 5. Bruk en annen ren del av kluten, og gjenta trinn 3 og La dysene og kontaktflatene tørke helt. 7. Sett blekkpatronen inn igjen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn blekkpatronen. 8. Skriv ut dokumentet på nytt. Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre, kan du gjenta instruksjonene under Tørke av blekkdysene og kontaktflatene opptil to ganger til. Hvis utskriftskvaliteten fortsatt ikke er tilfredsstillende, må du bytte blekkpatronen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bestille rekvisita.

33 Page 33 of 44 Oppbevare blekkpatronen Slik kan du sørge for at blekkpatronen varer lenge og at ytelsen til Alt-i-ett-maskinen alltid er på topp: La nye blekkpatroner ligge i emballasjen til de skal benyttes. Ta aldri blekkpatronen ut av Alt-i-ett-maskinen, bortsett fra ved bytte eller rengjøring, eller hvis den skal oppbevares i en lufttett beholder. Lexmarks skrivergaranti for Alt-i-ett-maskinen dekker ikke reparasjoner eller skade som skyldes etterfylling av blekkpatroner. Lexmark anbefaler ikke bruk av etterfylte blekkpatroner. Blekkpatroner som etterfylles, kan påvirke utskriftskvaliteten og skade Alt-i-ett-maskinen. Bruk originalrekvisita fra Lexmark for best mulig resultat. Rengjøre skannerens glassplate 1. Fukt en ren, lofri klut med vann. 2. Tørk forsiktig av skannerens glassplate. Merk: Kontroller at alt blekk eller eventuell korrekturlakk på et dokument har tørket før du legger det på skannerens glassplate. Bestille rekvisita Når du skal bestille rekvisita til Alt-i-ett-maskinen, eller hvis du vil finne din nærmeste forhandler, kan du besøke vår hjemmeside på Alt-i-ett-maskinen 2300 Series er beregnet for utskrift med delene i tabellen nedenfor. Varenummer for blekkpatron Varenummer for USB-kabel 1 12A2405 Lexmarks Premium-fotopapir er optimalisert for Lexmarks blekkskrivere og blekk: Lexmarks fotopapirtyper og -størrelser Fotopapir (glanset) 4 x 6 Fotopapir (glanset) 8 1/2 x 11 Fotopapir (glanset) A4 Premium-fotopapir (ekstra glanset) 4 x 6 Premium-fotopapir (ekstra glanset) 8 1/2 x 11 Premium-fotopapir (ekstra glanset) A4 Premium-fotopapir (ekstra glanset) L

34 Page 34 of 44 Resirkulere Lexmark-produkter Hvis du vil returnere Lexmark-produkter til Lexmark for resirkulering, må du gjøre følgende: 1. Besøk vår hjemmeside på 2. Følg instruksjonene på skjermen. Feilsøking Feilsøking for installering Feilsøking for papirstopp og mateproblemer Feilsøking for utskrift Feilsøking for skanning og kopiering Feilmeldinger Hvis det oppstår et problem med Alt-i-ett-maskinen, kan du bruke denne delen til å finne løsningen på problemet. Velg den kategorien som best beskriver det aktuelle problemet, fra listen nedenfor. Klikk på koblingen for den riktige kategorien, og bruk tabellen til å finne løsninger på problemet. Feilsøking for installering Feilsøking for papirstopp og mateproblemer Feilsøking for utskrift Feilsøking for skanning og kopiering Feilmeldinger Feilsøking for installering Symptom: Av/på-lampen lyser ikke Kan ikke installere programvaren Løsning: 1. Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra Alt-i-ettmaskinen. 2. Koble ledningen ordentlig til strømforsyningen på Alt-i-ett-maskinen. 3. Koble ledningen til et strømuttak du vet fungerer som det skal. 4. Hvis -lampen ikke lyser, må du trykke på. Hvis programvaren ikke startes automatisk når du setter inn CDen: 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Deaktiver eventuelle antivirusprogrammer midlertidig. 3. Dobbeltklikk på ikonet Min datamaskin. Hvis du bruker Windows XP, må du klikke på Start for å få tilgang til ikonet Min datamaskin. 4. Dobbeltklikk på ikonet for CD-ROM-stasjonen. 5. Dobbeltklikk om nødvendig på setup.exe.

35 Page 35 of Følg instruksjonene på dataskjermen for å installere programvaren. Merk: Når installeringen er fullført, må du aktivere antivirusprogrammet igjen. Følgende operativsystemer støttes: Windows 98/Me Windows 2000 Windows XP 1. Ta ut programvare-cden. 2. Slå av datamaskinen. 3. Start datamaskinen på nytt. 4. Når skrivebordet vises, må du sette inn programvare-cden på nytt. 5. Følg instruksjonene på skjermen. Kan ikke installere programvaren 1. Kontroller om USB-kabelen er skadet. 2. Koble den rektangulære enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen. USB-porten er merket med USB-symbolet. 3. Koble den kvadratiske enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av Alt-i-ett-maskinen. Hvis Alt-i-ett-maskinen er koblet til datamaskinen via en annen enhet: 1. Koble USB-kabelen fra eventuelle andre enheter, for eksempel en USBhub eller -bryterboks. 2. Koble kabelen direkte mellom Alt-i-ett-maskinen og datamaskinen. Siden skrives ikke ut Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er angitt som standardskriver, og at den ikke er midlertidig stanset eller satt på venting. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Kontrollere statusen for Alt-i-ett-maskinen. Kontroller at tapen er fjernet fra blekkpatronen og at blekkpatronen er satt riktig i skriveren. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bytte blekkpatronen. Avinstallere programvaren og installere den på nytt Hvis programvaren for Alt-i-ett-maskinen ikke fungerer eller hvis det vises en melding om kommunikasjonsfeil, kan det hende at du må avinstallere programvaren og installere den på nytt. Merk: Før du kan installere programvaren igjen, må du starte datamaskinen på nytt. Hvis problemene vedvarer, må du følge disse trinnene: 1. Klikk på Start Programmer Lexmark 2300 Series Avinstaller. 2. Følg instruksjonene på dataskjermen for å avinstallere programvaren for Alt-i-ettmaskinen. 3. Start datamaskinen på nytt. 4. Klikk på Avbryt hvis skjermbilder med tittelen Veiviser for ny maskinvare vises. 5. Ta ut og sett inn igjen programvare-cden. Hvis skjermbildet for installering av programvaren for Alt-i-ett-maskinen ikke vises, må du

36 Page 36 of 44 gjøre følgende: a. Dobbeltklikk på Min datamaskin på skrivebordet. Hvis du bruker Windows XP, må du klikke på Start for å få tilgang til ikonet Min datamaskin. b. Dobbeltklikk på ikonet for CD-ROM-stasjonen. Dobbeltklikk på setup.exe hvis det er nødvendig. c. Når skjermbildet for installering av programvaren for Alt-i-ett-maskinen vises, må du klikke på Installer eller Installer nå. d. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Feilsøking for papirstopp og mateproblemer Slik kan du unngå papirstopp og mateproblemer: Plasser Alt-i-ett-maskinen på en rett, jevn flate. Bruk papir som er anbefalt for Alt-i-ett-maskinen. Ikke press papiret inn i Alt-i-ett-maskinen. Symptom: Løsning: Papirstopp i papirstøtten 1. Ta godt tak i papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren. 2. Trykk på for å tilbakestille Alt-i-ett-maskinen. Papirstopp i Alt-i-ettmaskinen Papir eller spesialpapir mates inn feil eller er forskjøvet trekkes inn flere om gangen eller kleber seg sammen 1. Åpne skannerenheten. 2. Plasser skannerstøtten slik at skannerenheten holdes oppe. 3. Ta godt tak i papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren. 4. Hold skannerenheten åpen, og trykk skannerstøtten tilbake i sporet. Lukk skannerenheten. 5. Trykk på for å tilbakestille Alt-i-ett-maskinen. Legg færre ark i Alt-i-ett-maskinen om gangen. Se Legge papir i papirstøtten hvis du vil vite mer om maksimalt antall ark for ulike papirtyper kapasiteten for utskuffen instruksjoner for innlegging av papir- og spesialpapirtyper Legg i papir med utskriftssiden mot deg. Ta bort sidene etter hvert som de kommer ut av Alt-iett-maskinen, og la dem tørke helt før du legger dem i bunker. Bruk bare nytt papir som ikke er krøllete. Feilsøking for utskrift

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

3100 Series Alt-i-ett

3100 Series Alt-i-ett 3100 Series Alt-i-ett Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Arbeide med digitale fotografier Utskrift, skanning, kopiering og faksing Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen Page 1 of 71 4300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series Norsk Brukerhåndbok BrukerhåndbokNorsk Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen 1200 Series Brukerhåndbok Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 3300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler.

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 3300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Page 1 of 70 Alt-i-ett-maskinen 3300 Series Brukerhåndbok April 2005 Finne mer informasjon Alt-i-ett-maskinen Lexmark 3300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Kilde Beskrivelse Installeringsoversikt

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2400 Series

Alt-i-ett-maskinen 2400 Series Alt-i-ett-maskinen 2400 Series Brukerhåndbok Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Brukerhåndbok August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Modell(er): Diverse, xxx, der "x" er et alfanumerisk tegn Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon

Detaljer

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z55 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Brukerhåndbok November 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76 X6100 Series Brukerhåndbok for Windows Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9 Informasjon om skriverdelene og programvaren. Nettverksutskrift på side 75 Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø.

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4550

Din bruksanvisning LEXMARK X4550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X4550. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X4550 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z53

Din bruksanvisning LEXMARK Z53 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X7550

Din bruksanvisning LEXMARK X7550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series April 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

350 Series. Komme i gang

350 Series. Komme i gang 350 Series Komme i gang Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Brukerhåndbok for X5400 Series

Brukerhåndbok for X5400 Series Brukerhåndbok for X5400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...13 Finne informasjon om skriveren...13 Merknad om operativsystem...16 Sikkerhetsinformasjon...17 Installere skriveren...18 Innholdet

Detaljer