ME-foreningens brukerundersøkelse, ME-syke I NORGE Fortsatt bortgjemt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ME-foreningens brukerundersøkelse, ME-syke I NORGE Fortsatt bortgjemt?"

Transkript

1 ME-foreningens brukerundersøkelse, ME-syke I NORGE Fortsatt bortgjemt? av Gunn J. Bringsli, Anette Gilje & Bjørn K. Getz Wold Oslo, 12. mai 2013 The Norwegian ME Association, National Survey, Abridged English Version Oslo, 12. mai presentasjon v/ Bjørn K. Getz Wold Helse Nord, Regional nettverkskonferanse CFS/ME, Tromsø 13. november

2 ME-syke i Norge fortsatt bortgjemt? Innledning Utvalgsmetoder medisin Utvalgsmetoder samfunnsvitenskap Antall pasienter med ME vs diagnoser med overlappende symptomer Hvordan arter ME-sykdommen seg Hvordan nå alle ME-pasienter med en brukerundersøkelse Aktivitet og livskvalitet Økonomisk hovedaktivitet Grad av ME og problemer i hverdagen Medisinsk historie, tilbud og ønsker Problematiske symptomer Medisinske tilbud Ønsker om tilbud Dagens medisinske tilbud for de ME-syke Konklusjoner 2

3 Utvalgsmetoder - medisin Case-studier, enkelt-caser og pilot-caser Klinisk erfaring med pasient utvalgsbias og behandler-bias. Vel designet for medisinsk behandling. Kan gi betydelig utvalgsbias må vurderes. Uklare diagnosekriterier, konkurerende/ omstridte behandlingstilbud kan gi større bias. Dobbelt-blinde forskningsutvalg. Representative resultater. Register eller screeningsutvalg. Resultater er representative for populasjonen 3

4 Utvalgsmetoder - samfunnsvitenskap Case-studier, enkelt-caser og pilot-caser Brukerundersøkelser med bruker-utvalgsbias. Vel designet for dokumentasjon og analyse av vanlige brukererfaringer. Kan gi betydelig utvalgsbias må vurderes. Uklare diagnosekriterier kan gi større bias. Eksperimentell intervensjonsdesign. Representative resultater. Spørreskjemaundersøkelser og analyse av statistiske utvalg eller hele registerpopulasjoner. Resultater er representative for populasjonen 4

5 Antall pasienter med ME vs. diagnoser med overlappende symptomer ME-pasienter ( Helsedir. 2012) Sintef-rapport, gjennomsnitt 2008 og 2009, sum: G 93.3 Postviralt utmattelsessyndrom F 48.0 Nevrasteni, tretthet, utbrenthet nesten Andre diagnosegrupper På observasjon FHI-rapport, gjennomsnitt G 93.3 Postviralt utmattelsessyndrom, nye CFS/ME-team v Barneavd for nevrofag v RH/OUS Uformelt: Hvis G93.3 ville vi miste 40% av pasientene 5

6 Hvordan arter ME-sykdommen seg Sentralnervesystem og muskulatur blir raskt utmattet Influensafølelse, utmattelse og generell symptomøkning etter anstrengelse Unormal, langsom restitusjonsperiode - 24 timer+, uke flere mnd Nevroimmunologisk energisvikt Svingninger i intensitet etter fysisk / kognitiv aktivitet Tilbakefall kort eller lenge etter fysisk eller mental anstrengelse utover kroppens tålegrense Symptomene kan være ekstremt alvorlige, dødsfall Symptomintensiteten er uforutsigbar og varierende Fire grader: fra deltidsjobb til hjelp med næringstilførsel og andre kroppslige funksjoner 6

7 Hvordan nå alle ME-pasienter med en brukerundersøkelse Vi hadde ikke tilgang til noe register, altså ikke et landsrepresentativ utvalg Selvseleksjon gir et bredt spekter av vanlige erfaringer og meninger som deles av mange, men uten å kunne fastslå hvilke erfaringer og meninger som er de aller vanligste Norsk pasientregister over diagnoser i spesialisthelsetjenesten, sykehus og poliklinikker fra og med Tilgang for forskere. (Sintef 2011, FHI 2014). 7

8 Økonomisk hovedaktivitet 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Jobber fulltid Graf 1. Hva gjør du på til daglig Jobber deltid Under utdannelse/omskolering Arbeidsavklaringspenger Uføretrygdet (mindre enn 100%) Uføretrygdet (100%) Hjemmeværende med små barn Annet (vennligst spesifiser) 8

9 Grad av ME og problemer i hverdagen Graf 2. Hvilken grad av ME har du idag? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Mild (ca 50% reduksjon i aktivitet sammenlignet med når du var frisk) Moderat (Husbundet mye av tiden, men kan gå ut med litt planlegging) Alvorlig (Sengeliggende det meste av dagen) Svært alvorlig (Fullstendig sengeliggende og må ha hjelp til det meste for å dekke grunnleggende behov) 9

10 Medisinsk historie I Graf 3. Har du blitt diagnostisert med ME? 7 % 8 % Ja Nei Usikker 85 % Graf 4. Hvor lang tid mener du det gikk fra du ble syk til du eventuelt fikk diagnosen? 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % < 6 mnd 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år 30 år + 10

11 Medisinsk historie II Graf 5. Noen har fått andre diagnoser enn ME (enten i tillegg eller i stedet for). Om du er en av dem ønsker vi å vite hvilken diagnose du har fått (du kan oppgi flere svar) Postviralt utmattelsessyndrom Depresjon Tretthet og uvelhet Utbrenthet Angst/angstanfall Nevrasteni Fibromyalgi Uspesifisert reumatisme Andre spesifiserte forstyrrelser i det autonome nervesyst. Somatiseringslidelse Observasjon ved mistanke om forstyrrelse i nervesystemet Dissossiativ lidelse Emosjonell ustabilitet Hypokondrisk lidelse Somatoform autonom dysfunksjon Annet (vennligst spesifiser) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 11

12 Medisinsk historie III Graf 6. Hvem stilte ME diagnosen? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Spesialist på sykehus Allmennlege/fastlege Annen behandler Graf 7. Hva mener du at utløste sykdommen hos deg? Vaksine (oppgi gjerne hvilken i feltet under) Infeksjon (kyssesyke, influensa osv) Fysisk traume (operasjon, ulykke, fødsel osv) Psykisk traume (alvorlige livshendelser) Langvarig stress Forgiftning Annet (vennligst spesifiser) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 12

13 Problematiske symptomer Graf 8. Ranger disse ut fra hvor problematisk du opplever dem i hverdagen. 1 (minst problematisk) til 5 (mest problematisk) Betydelig anstrengelsesutløst energisvikt ved fysisk eller mental belastning Forstyrret søvnmønster (søvnløshet, sover mye av dagen, våkner ofte, ikke forfriskende søvn) Fryser/ svetter uten sammenheng med aktivitet og temperatur i omgivelsene Vanskeligheter med bearbeiding av informasjon (treig tankegang, nedsatt konsentrasjon, forvirring) Influensalignende symptomer Problemer med mage-/tarmsystemet Overfølsomhet for enkelte matvarer, legemidler, kjemikalier, lukter Problemer med å stå oppreist (f.eks i en kø) Smerter Muskelsvakhet Problemer med lyd og lys Svimmelhet Problemer med forflytning utendørs Sår hals og forstørrede lymfekjertler Prikkinger og stikkinger Rykninger i musklene Problemer med forflytning innendørs

14 Medisinske tilbud I Graf 10. Andel som har prøvd de ulike tilbudene Aktivitetsavpassing Vitamin- og mineraltilskudd Meditasjon- og avslapningsteknikker Fysioterapi Støttebehandling hos psykolog Kondisjonstrening/progressiv fysioterapi Kognitiv adferdsterapi Gradert treningsterapi Kiropraktor Homeopatisk medisin Psykomotorisk fysioterapi Kurs på lærings- og mestringssenter for å mestre sykdommen Opphold på rehabiliteringssenter (oppgi gjerne hvilket nedenfor) Qi-gong trening tilpasset ME-syke Lightning Process Osteopat Behandling på Lillestrøm helseklinikk/strømmen medisinske senter Kjempe nattlysolje Behandling hos professor Kenny DeMeirleir Behandling på Rikshospitalets barneklinikk Maharishi Ayurveda Dødehavsklinikken 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14

15 Medisinske tilbud II Graf 11. Vi ber deg rangere de tilbudene du har prøvd etter hvor effektive du synes de har vært for din situasjon Aktivitetsavpassing Behandling på Lillestrøm helseklinikk/strømmen medisinske senter M editasjon- og avslapningsteknikker Qi-gong trening tilpasset M E-syke Opphold på rehabiliteringssenter (oppgi gjerne hvilket nedenfor) Vitamin- og mineraltilskudd Kurs på lærings- og mestringssenter for å mestre sykdommen Kiropraktor Osteopat Psykomotorisk fysioterapi Kjempe nattlysolje Fysioterapi Støttebehandling hos psykolog Lightning Process Homeopatisk medisin Kognitiv adferdsterapi Gradert treningsterapi Kondisjonstrening/progressiv fysioterapi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 15

16 Medisinske tilbud III Hjelper for mange og forverrer for under 1/10 Aktivitetsavpasning og ulike former for meditasjon eller avslapningsteknikker inklusive Qi-gong-trening for ME-pasienter har forbedret eller også sterkt forbedret situasjonen for fra halvparten til 2/3 av de som har prøvd dette. Det har samtidig bare forverret situasjonen for rundt 1 av 10 eller færre. Behandling hos Strømmen medisinske senter og forgjengeren Lillestrøm helseklinikk har forbedret situasjonen for 2 av 3 som har prøvd dette tilbudet og kun forverret situasjonen for 1 av 20 Hjelper få og forverrer for halvparten eller mer Kondisjonstrening/ progressiv fysioterapi og gradert treningsterapi har bare forbedret situasjonen for omlag 1 av 10 og faktisk forverret situasjonen for 2 av 3 og ført til stor forverring hos 1 av 3 som har prøvd tilbudet. Lightning Process har ført til forbedring hos 1 av 5, men samtidig til forverring hos halvparten og til stor forverring hos 1 av 4. 16

17 Graf 12. Samlet forbedring (forbedring + stor forbedring) Behandling hos professor Kenny DeMeirleir Aktivitetsavpassing Behandling på Lillestrøm helseklinikk/strømmen medisinske senter Meditasjon- og avslapningsteknikker Dødehavsklinikken Qi-gong trening tilpasset ME-syke Opphold på rehabiliteringssenter (oppgi gjerne hvilket nedenfor) Kurs på lærings- og mestringssenter for å mestre sykdommen Vitamin- og mineraltilskudd Osteopat Kiropraktor Psykomotorisk fysioterapi Maharishi Ayurveda Kjempe nattlysolje Fysioterapi Støttebehandling hos psykolog Lightning Process Homeopatisk medisin Kognitiv adferdsterapi Gradert treningsterapi Behandling på Rikshospitalets barneklinikk Kondisjonstrening/progressiv fysioterapi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Samlet forbedring - nedre grense Samlet forbedring Samlet forbedring - øvre grense 17

18 Graf 13. Samlet forverring (forverring + stor forverring) Kondisjonstrening/progressiv fysioterapi Gradert treningsterapi Lightning Process Opphold på rehabiliteringssenter (oppgi gjerne hvilket nedenfor) Fysioterapi Behandling på Rikshospitalets barneklinikk Dødehavsklinikken Kognitiv adferdsterapi Psykomotorisk fysioterapi Kiropraktor Maharishi Ayurveda Osteopat Qi-gong trening tilpasset ME-syke Støttebehandling hos psykolog Aktivitetsavpassing Kurs på lærings- og mestringssenter for å mestre sykdommen Behandling hos professor Kenny DeMeirleir Homeopatisk medisin Behandling på Lillestrøm helseklinikk/strømmen medisinske senter Kjempe nattlysolje Vitamin- og mineraltilskudd Meditasjon- og avslapningsteknikker 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Samlet forverring - nedre grense Samlet forverring Samlet forverring - øvre grense 18

19 Ønsker om tilbud Graf 17. Dersom du kunne få hjelp med noen av symptomene du har, hvor nyttig ville du anse at dette var i din situasjon? Hjelp med søvnproblemer Hjelp med symptomer fra magen Hjelp med smertelindring Hjelp med stressmestring Hjelp med andre problemer Hjelp med symptomer på depresjon 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært nyttig Trolig god hjelp Trolig liten hjelp Prøvd det men uten effekt Har ikke dette symptomet 19

20 Dagens medisinske tilbud - ME-syke Graf 14. Får du medisinsk oppfølging i dag? Graf 16. Tror du den som gir deg den medisinske oppfølgingen du mottar har nok informasjon om MEdiagnosen? Ja Nei Usikker Ja Nei Vet ikke Graf 15. Hvem gir deg hovedsaklig den medisinske oppfølgingen du mottar i dag? Fastlegen Annen allmennlege Spesialist i nevrologi Spesialist i immunologi Spesialist i mage/tarm Smertespesialist Psykiater Psykolog Hjemmesykepleien Psykiatrisk sykepleier Fysioterapeut Psykomotorisk fysioterapeut Andre 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 20

21 Ønsker om hjelp med symptomer Graf 17. Dersom du kunne få hjelp med noen av symptomene du har, hvor nyttig ville du anse at dette var i din situasjon? Hjelp med søvnproblemer Hjelp med symptomer fra magen Hjelp med smertelindring Hjelp med stressmestring Hjelp med andre problemer Hjelp med symptomer på depresjon 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært nyttig Trolig god hjelp Trolig liten hjelp Prøvd det men uten effekt Har ikke dette symptomet 21

22 Ønsker om medisinske tilbud Graf 18. Tenk på din egen sykdomstilstand. Vi ber deg så gradere alternativene under etter hvor hjelpsomme du mener de ville vært i din situasjon. Opphold på rehabiliteringssenter med kompetanse på ME Råd fra ernæringsfysiolog om kosthold Hjelp med aktivitetsavpassing fra fysio-/ergoterapeut Mestringskurs fra Lærings- og mestringssenter Hjelp med tilpasset trening fra fysioterapeut Bearbeiding av sorg/tap hos psykolog Kognitiv terapi hos psykolog/psykiater 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært nyttig Trolig noe hjelp Lite hjelp Ingen nytte Har prøvd uten effekt 22

23 Ønsker om praktisk hjelp Graf 19. Tenk på din situasjon med ME. Dersom du kunne få hjelp med noe, hvor nyttig tror du disse alternativene ville vært i din situasjon? Hjelp i hjemmet med daglige oppgaver innendørs (vaske gulv, innkjøp osv) Hjelp i hjemmet med større oppgaver (mindre snekkerjobber, klippe plen osv) Hjelp med søknader (NAV, hjemmesykepleie osv) Sorgbearbeiding over tap i forbindelse med sykdommen Hjelpemidler til forflytning Hjelp til passende utdannelse Hjelp til å finne passelig arbeid 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært nyttig for meg Noe hjelp for meg Trolig liten effekt Har prøvd det uten effekt Ikke relevant for meg 23

24 Konklusjoner hva hjelper Alle former for behandling har hjulpet noen og forverret for andre To former for behandling hjalp mange og forverret kun for noen få: Aktivitetsavpasning og ulike former for meditasjon eller avslapningsteknikker. Prøvd av 9 av 10. Forbedret for ½ - 2/3. Forverret for 1 av 10 eller færre. Privat biomed. hos prof. Kenny de Meirleir og Strømmen helseklinikk. Bare prøvd av 2 av 10, men forbedret for 2/3 - ¾. Forverret for 1 av

25 Konklusjoner hva hjelper ikke To former for behandling forverret for mange og hjalp kun noen få: Kondisjonstrening/ progressiv fysioterapi, gradert treningsterapi/ GET og behandling hos Rikshospitalets barneklinikk. Prøvd av omlag halvparten. Forverret for 3-8 av 10. Forbedret for 1 av 10. Lightning Process. Prøvd av 1 av 7. Forverret for 1 av 2 og ga stor forverring for 1 av 4, men forbedring for 1 av 5. 25

26 Aktuell oppfølging Gjenta undersøkelsen etter samme mønster men med tillegg av nye metoder for behandling og lindring Gjennomføre en analyse av hvor mange med ME-diagnose som er tilbake i jobb eller studier. Kan gjennomføres for et landsrepresentativt utvalg fra Norsk Pasientregister. NPR omfatter alle med diagnose fra helseinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten fra og med

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

Høringsinnspill fra Norges ME-forening

Høringsinnspill fra Norges ME-forening Høringsinnspill fra Norges ME-forening Innledning Norges ME-forening er en pasientorganisasjon for pasienter med sykdommen Myalgisk Encefalomyelitt (forkortet ME) som betyr inflammasjon i hjerne eller

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Fysioterapi for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Fysioterapi for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) Fysioterapi for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) Fysioterapeut Lillebeth Larun MPH Spes. allmennmedisin dr.med. Kirsti Malterud Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen Uni helse Denne

Detaljer

Tilbudet til barn og unge voksne med CFS/ME

Tilbudet til barn og unge voksne med CFS/ME Tilbudet til barn og unge voksne med CFS/ME Tønsberg 12. Mars 2014 Jan-W. Lippestad Cand. Polit. statsvitenskap Seniorrådgiver 1 Jeg skal tale og dere skal lytte. Så håper jeg ikke dere blir ferdige før

Detaljer

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene Fibromyalgi er FIBROMYALGI hva er det? hvorfor får man det? hvilken behandling er effektiv? en vanligste årsak til kroniske muskel og leddsmerter blant kvinner 20-50 år smerter i muskler, sener og leddbånd

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom (Chronic Fatigue Syndrome CFS)

Kronisk utmattelsessyndrom (Chronic Fatigue Syndrome CFS) Kronisk utmattelsessyndrom (Chronic Fatigue Syndrome CFS) Kirsti Malterud Seniorforsker, professor dr.med. Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen Uni Helse Grethe (35) Etter en kraftig influensalignende

Detaljer

Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom /myalgisk encefalopati (CFS/ME)

Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom /myalgisk encefalopati (CFS/ME) Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom /myalgisk encefalopati (CFS/ME) Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 9 2006 Fakta-ark Da Unni var 16 år, utviklet hun over natten en opplevelse av

Detaljer

Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker

Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker Revmatolog = fibromyalgi ME/CFS senteret = ME/CFS Psykiater = asteni - psykosomatisk lidelse. ????? Candida 1980 Fibromy 1990 ME/CFS 2000 Borreliose 2010 Eksklusjons

Detaljer

3. Søvnforstyrrelser. a) Endret søvnmønster: insomni, oppvåkning, drømmer /mareritt, søvn på dagtid. b) Våkner ikke uthvilt om morgenen.

3. Søvnforstyrrelser. a) Endret søvnmønster: insomni, oppvåkning, drømmer /mareritt, søvn på dagtid. b) Våkner ikke uthvilt om morgenen. 4. KLINISK BILDE 4.1 Definisjon-diagnosekriterier. Canadian Consensus Criteria, 2003, revidert 2011. 1. Fatigue, utmattelse-anstrengelsesutløst energisvikt. a) Daglig aktivitetsnivå er vesentlig redusert

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

ME/CFS /SEID. Hva vet vi om årsaker, diagnose, behandling? Status 2016 utvikling hele tiden! SEID = systemic exertion intolerance disease

ME/CFS /SEID. Hva vet vi om årsaker, diagnose, behandling? Status 2016 utvikling hele tiden! SEID = systemic exertion intolerance disease Lærings- og mestringssenteret på Notodden ME/CFS /SEID Hva vet vi om årsaker, diagnose, behandling? Status 2016 utvikling hele tiden! SEID = systemic exertion intolerance disease Hanne Thürmer, overlege,

Detaljer

Fatigue usynlig og utfordrende. Mestring av fatigue. Usynlige symptomer kan ha stor betydning for:

Fatigue usynlig og utfordrende. Mestring av fatigue. Usynlige symptomer kan ha stor betydning for: Mestring av fatigue Spesialfysioterapeut Adnan Heric-Mansrud Usynlige symptomer kan ha stor betydning for: Livskvalitet Hverdagsmestring Sosial fungering Utbytte av helsetjenester Jobbdeltakelse Utbytte

Detaljer

Rehabiliteringstilbud til personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og Myalgisk encefalomyelitt (ME)

Rehabiliteringstilbud til personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og Myalgisk encefalomyelitt (ME) Rehabiliteringstilbud til personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og Myalgisk encefalomyelitt (ME) Ragna I. Gjone Anika Aakerøy Jordbru Øyunn Vågslid Lindheim Kysthospitalet Klinikk fysikalsk medisin

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi?

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? FIBROMYALGI Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? En informasjonsbrosjyre fra Norges Fibromyalgi Forbund EN REVMATISK LIDELSE? Fibromyalgi er ikke en livstruende sykdom.

Detaljer

Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter

Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter Line Oldervoll Senter for helsefremmende forskning, NTNU Røros rehabiliteringssenter

Detaljer

CFS/ME tilstanden og utredning ved Stavanger Universitetssykehus

CFS/ME tilstanden og utredning ved Stavanger Universitetssykehus CFS/ME tilstanden og utredning ved Stavanger Universitetssykehus Katrine Brække Norheim Seksjonsoverlege Medisinsk dagpost/phd Seksjon for klinisk immunologi SUS Disposisjon Hva er CFS/ME Hvordan stilles

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Rapport. Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge. Forfattere Jan - W. Lippestad, Nanna Kurtze og Anne Mette Bjerkan

Rapport. Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge. Forfattere Jan - W. Lippestad, Nanna Kurtze og Anne Mette Bjerkan - Åpen Rapport Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge Forfattere Jan - W. Lippestad, Nanna Kurtze og Anne Mette Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning

Detaljer

Om barn og unge med ME. ME-konferanse i Stryn, april 2016 Mette Schøyen

Om barn og unge med ME. ME-konferanse i Stryn, april 2016 Mette Schøyen Om barn og unge med ME ME-konferanse i Stryn, april 2016 Mette Schøyen «Mamma, kan du løfte armene mine så jeg får gi deg en klem?» - ME-syk gutt (12 år) «Mamma, kan du tenke for meg, jeg orker det ikke

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016 Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset Ann Merete Brevik 17.03.2016 Helseminister Bent Høie Mennesker med ulike former for kroniske utmattelseslidelser såkalte medisinsk uforklarlige

Detaljer

Alvorlige syke med CFS/ME

Alvorlige syke med CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME 18.04.16 Alvorlige syke med CFS/ME Live Hellum, spesialergoterapeut og kommunikolg, Fredrikstad kommune Mine erfaringer med personer med CFS/ME Fulgt over 80 personer

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

Rehabilitering og forskning CFS/ME. Anika.Jordbru@siv.no Øyunn Vågslid Lindheim

Rehabilitering og forskning CFS/ME. Anika.Jordbru@siv.no Øyunn Vågslid Lindheim Rehabilitering og forskning CFS/ME Anika.Jordbru@siv.no Øyunn Vågslid Lindheim Kysthospitalet Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Sykehuset i Vestfold Ambisjonen om å gi disse pasienten et godt

Detaljer

Kronisk utmattelse. Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013

Kronisk utmattelse. Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013 Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013 Kronisk utmattelse v/ Synnøve Kåresen spesialist i fysioterapi, master i helsefag Molde sjukehus Avdeling for kliniske

Detaljer

Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser

Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser Doktorgradsstipendiat Liv Giske Hovedveileder professor Dr med Cecilie Røe Finansiert av Helse og rehabilitering Bakgrunn Kroniske muskelskjelettsmerter hyppig

Detaljer

FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM. Hva kan det gjøre med hverdagen din?

FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM. Hva kan det gjøre med hverdagen din? FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM Hva kan det gjøre med hverdagen din? Balcova, Tyrkia 2015 ERFARINGSUTVEKSLING Tilbud om et møte til Erfaringsutveksling hvor dere bidrar med deres egne erfaringer

Detaljer

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Kort om RKHR. Statistikk. Kartlegging og tilnærming. Erfaringer. Agenda Generelt om

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

CFS/ME. Fotograf; Agnete Matre. Hanne Langseth Næss Overlege Seksjon smertebehandling og palliasjon

CFS/ME. Fotograf; Agnete Matre. Hanne Langseth Næss Overlege Seksjon smertebehandling og palliasjon CFS/ME Fotograf; Agnete Matre Hanne Langseth Næss Overlege Seksjon smertebehandling og palliasjon HVORFOR CFS/ME PÅ SMERTEKURS? Ikke uvanlig med smerter hos pasienter med CFS/ME; muskel og leddsmerter,

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2017

Medlemsundersøkelse 2017 Medlemsundersøkelse 2017 Om undersøkelsen MS-forbundet ønsker å kartlegge oppfatningene personer med MS har om eget liv og behandling. Undersøkelsen følger kronologien i livet til en person med MS, fra

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

TIDLIG REHABILITERING

TIDLIG REHABILITERING Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Kreftsenter for opplæring og rehabilitering/pusterommet TIDLIG REHABILITERING Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk (Kreftavdelingen) har et

Detaljer

En fastleges rolle og oppgaver i utredning og oppfølging av CFS/ME-pasienter

En fastleges rolle og oppgaver i utredning og oppfølging av CFS/ME-pasienter En fastleges rolle og oppgaver i utredning og oppfølging av CFS/ME-pasienter Remo Gerdts Overlege/seksjonsleder Nevrologisk seksjon Seminar Kronisk utmattelse, CFS/ME, hos unge og voksne Tønsberg 11.-12.03.2014

Detaljer

ME-pasienters møte med Nav

ME-pasienters møte med Nav ME-pasienters møte med Nav Spørreundersøkelse i regi av Norges Myalgisk Encefalopati Forening 2014 Ved Trude Schei ME-pasienters møte med Nav Spørreundersøkelse i regi av Norges ME-forening, 2014 Forfatter:

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Psykiske aspekter ved CFS/ME

Psykiske aspekter ved CFS/ME Psykiske aspekter ved CFS/ME Elin Strand PhD, psykologspesialist, Helsepersonell kurs, Oslo 7. og 8. november 2013, ME/CFS-Senteret, OUS Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, OUS. Hvordan kan psyken

Detaljer

Kriseplan Varselsignaler

Kriseplan Varselsignaler Kriseplan Varselsignaler Seksjon psykoser, sykehuset Levanger Varselsignaler Varselsignaler for tilbakefall er tidlige symptomer som tyder på at en er i ferd med å få et tilbakefall. Det er ofte forvarsler/tegn

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom Kronisk utmattelsessyndrom Vegard Bruun Wyller Lege dr. med. Barneklinikken, Rikshospitalet Unni (22 år) Vedvarende følelse av kraftig utmattelse og energisvikt i etterkant av en infeksjon Økende plager

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Aktivitetstilpasning Barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)- juni 2008

Aktivitetstilpasning Barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)- juni 2008 Aktivitetstilpasning Barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)- juni 2008 Berit Widerøe Njølstad Spesialergoterapeut Rikshospitalet Helseforetak Jeg vil bli frisk! Jeg vil være som før! Hvordan???

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo

Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo Hva er sorg? Sorg er reaksjoner på betydningsfulle tapsopplevelser: Lengsel etter

Detaljer

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen Kropp og følelser - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt Ved Marit N Albertsen Bakgrunn I følge Verdens Helseorganisasjon er Norge et av de landene som ligger på

Detaljer

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Velkommen Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Enhet for Døgnrehabilitering Betania Malvik Betaniaveien 15 7563 Malvik Sentralbordet: 73980800 Enhet for Døgnrehabilitering:

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Prosjekt: Å velge det beste - en skisse

Prosjekt: Å velge det beste - en skisse Prosjekt: Å velge det beste - en skisse CFS/ME Prosjekt Sykehuset i Vestfold 2010 2012/2013 Prosjekt SiV 2010 2012 v/ Prosjektleder Anne Torill Gunnestad v/ Prosjektleder Anne Torill Gunnestad Hvordan

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB) FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING (RITUKSIMAB) VED IKKE-ONKOLOGISKE INDIKASJONER 2 3 I denne håndboken vil du få svar på noen av spørsmålene du kanskje har vedrørende bivirkninger og potensiell risiko ved

Detaljer

HVA ER GOD HJELP FOR UNGDOM MED CFS/ME? Bergen 2. november 2017 Ketil Jakobsen St Olavs Hospital BUP Poliklinikk Orkdal

HVA ER GOD HJELP FOR UNGDOM MED CFS/ME? Bergen 2. november 2017 Ketil Jakobsen St Olavs Hospital BUP Poliklinikk Orkdal HVA ER GOD HJELP FOR UNGDOM MED CFS/ME? Bergen 2. november 2017 Ketil Jakobsen St Olavs Hospital BUP Poliklinikk Orkdal 3 tema Prosjektet (sykdomsmodell, hva vi gjorde og resultat) Hva lært vi av ungdommen

Detaljer

Fibromyalgi/ Fibromyalgi - syndromet og fysisk aktivitet ved Friskvernklinikken AS

Fibromyalgi/ Fibromyalgi - syndromet og fysisk aktivitet ved Friskvernklinikken AS Fibromyalgi/ Fibromyalgi - syndromet og fysisk aktivitet ved Friskvernklinikken AS Friskvernklinikken AS (Etablert i 1996) Spesialistklinikk for muskel- og skjelettlidelser, idrettskader, fedmeproblematikk,

Detaljer

Psykologisk smertebehandling med kasuistikk

Psykologisk smertebehandling med kasuistikk Psykologisk smertebehandling med kasuistikk Psykologspesialist Heidi Trydal Senter for smerte og sammensatte symptomlidelser Psykolog på Smertesenteret Å Introdusere meg som smertepsykolog Hva kan jeg

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Kurs i Stressmestring

Kurs i Stressmestring Kurs i Stressmestring Poliklinikk Oslo/ Raskere tilbake / Sunnaas sykehus HF v/psykolog Solveig Grenness klinisk sosionom Birgitta Erixon Halck og fysioterapeut Karine Bokerød Hansen Målgruppe Pasienter

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

LØRDAG FOTO: KATRINE NORDLI

LØRDAG FOTO: KATRINE NORDLI LØRDAG I fire år har ME-syke Kristoffer sett årstidene skifte utenfor vinduet. Innenfor lever 18-åringen ungdomslivet sitt i en lenestol. Side 22, 23, 24 og 25 FOTO: KATRINE NORDLI 22 LØRDAG ME-BARNA Lørdag

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen. PhD, leder

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen. PhD, leder Arbeidsrettet rehabilitering Chris Jensen. PhD, leder Definisjon arbeidsrettet rehabilitering Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler og deltakelse i arbeidslivet som definert

Detaljer

Fibromyalgi og mikrotrening

Fibromyalgi og mikrotrening Fibromyalgi og mikrotrening Fibromyalgi og mikrotrening Dagfinn Skjelvik, Fysioterapeut RNNK Lars-Ole Fjellheim, Lege i spesialisering RNNK Litt historie om vårt tilbud Pasienter med bløtdelsrevmatisme

Detaljer

CFS/ME Erfaringskonferanse for Helse Sør-Øst 11. november 2011

CFS/ME Erfaringskonferanse for Helse Sør-Øst 11. november 2011 CFS/ME Erfaringskonferanse for Helse Sør-Øst 11. november 2011 Referert av Cathrine Eide Westerby NB! Dette er et utdrag av referatet. Hele referatet finnes som PDF her. 2. Utredning og diagnostisering

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ ME)

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ ME) Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ ME) Sykdomsmekanismer og behandlingsmuligheter Vegard Bruun Wyller Professor, Inst. for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Overlege,

Detaljer

Rapport. Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge. Forfattere Jan - W. Lippestad, Nanna Kurtze og Anne Mette Bjerkan

Rapport. Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge. Forfattere Jan - W. Lippestad, Nanna Kurtze og Anne Mette Bjerkan - Åpen Rapport Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge Forfattere Jan - W. Lippestad, Nanna Kurtze og Anne Mette Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning

Detaljer

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Raskere tilbake tilbud til pasienter med lettere hodeskade LTBI. November 2016 Randi Wikran Schreiner Pasientgruppen Bakgrunn og rammene Teamet Tilbudet

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

20 20 Søndag 22. april 2012

20 20 Søndag 22. april 2012 20 20 Søndag 22. april 2012 Søndag 22. april 2012 21 21 Utmattelses- KRIGEN På barnerom landet over ligger ME-syke unge som ikke får hjelp. Samtidig er frontene rundt sykdommen blitt så steile at forskere

Detaljer

HVILKE REHABILITERINGS- BEHOV HAR KREFTRAMMEDE? FAGDAG 14.05.13 RØROS REHABILITERING. Fagdag i kreftomsorg - Røros 140513

HVILKE REHABILITERINGS- BEHOV HAR KREFTRAMMEDE? FAGDAG 14.05.13 RØROS REHABILITERING. Fagdag i kreftomsorg - Røros 140513 HVILKE REHABILITERINGS- BEHOV HAR KREFTRAMMEDE? FAGDAG 14.05.13 RØROS REHABILITERING Fagdag i kreftomsorg - Røros 140513 Bakgrunn Flere overlever kreft og lever lenge med sykdommen Mange av disse vil ha

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer

Velkommen til post III

Velkommen til post III Velkommen til post III Post III er en del av Østmarka psykiatriske sykehus. De som legges inn ved post III har varierende psykiske problemer, ofte med mistanke om en psykotisk lidelse. Vi som arbeider

Detaljer

FATIGUE VED AUTOIMMUN LEVERSYKDOM

FATIGUE VED AUTOIMMUN LEVERSYKDOM FATIGUE VED AUTOIMMUN LEVERSYKDOM Lege og pasient med forskjellige perspektiv? Forekomst av fatigue Forekommer ved mange inflammatoriske sykdommer Vanlig ved kreftsykdommer Forekommer i isolert form i

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Praktiske råd til deg som lever med lupus

Praktiske råd til deg som lever med lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Praktiske råd til deg som lever med lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen

Detaljer

Praktiske råd til deg som lever med lupus

Praktiske råd til deg som lever med lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Praktiske råd til deg som lever med lupus NOR_GSK_0051_15_Booklet3_Lupus_Praktiske_råd.indd 1 04.06.2015 10:21:20 Innledning Hvis du leser

Detaljer

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Cand med. Heidelberg 1965, d.v.s 50 års erfaring! Legelisensen i orden. Initiativtager og leder av Norsk Gastroenterologisk forenings interessegruppe

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringsenter AS

Skogli Helse- og Rehabiliteringsenter AS Skogli Helse- og Rehabiliteringsenter AS Etablert 1946 108 ansatte (ca. 74 årsverk) Ca. 100 pasienter HSØ (CFS/ME, smerte, hjerte, lunge, post.op, ARR, revma) Raskere tilbake Lillehammer kommune Iver Sørlie

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Disposisjon. CFS/ME - Utredning av voksne. Kronisk utmattelsessyndrom/ Myalgisk encefalopati - CFS/ME

Disposisjon. CFS/ME - Utredning av voksne. Kronisk utmattelsessyndrom/ Myalgisk encefalopati - CFS/ME 04.10.2010 2 Disposisjon CFS/ME - Utredning av voksne Barbara Baumgarten-Austrheim Seksjonsoverlege, ME/CFS-Senter OUS-HF, Ullevål Medlem av nasjonalt kompetansenettverk for CFS/ME Definisjon av CFS/ME

Detaljer

Angst og depresjon. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB

Angst og depresjon. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB Angst og depresjon Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB plan hva er symptomene på angst & depresjon? utbredning behandling oppsummering men først hva er den

Detaljer

Strevet med normalitet

Strevet med normalitet Strevet med normalitet Noen personers erfaringer fra å leve med kronisk tarmbetennelse Presentasjon av masteroppgave Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2009 Randi Opheim Veileder: Professor Gunn Engelsrud

Detaljer

PERSONALIA TID FOR SYKEHJEM. Navn på beboer: Diagnose: Andre diagnoser: Allergier eller intoleranse: Navn: Nærmeste pårørende: Relasjon: Adresse:

PERSONALIA TID FOR SYKEHJEM. Navn på beboer: Diagnose: Andre diagnoser: Allergier eller intoleranse: Navn: Nærmeste pårørende: Relasjon: Adresse: PERSONALIA Navn på beboer: Diagnose: Andre diagnoser: Allergier eller intoleranse: Nærmeste pårørende: Relasjon: Skal kontaktes ved: Ønsker ikke å kontaktes mellom: Ønsker ikke å kontaktes ved: Vil ha

Detaljer

Helsetjeneste til personar med MS. Anne Britt Rundhovde Skår MS sjukepleiar/msc

Helsetjeneste til personar med MS. Anne Britt Rundhovde Skår MS sjukepleiar/msc Helsetjeneste til personar med MS Anne Britt Rundhovde Skår MS sjukepleiar/msc Helsetjeneste i dag i fremtida Samhandle Helhet Forløp Veileder Behandle Oppfølging av behandling Tilpasset rehabilitering

Detaljer

Når kartet ikke stemmer. Erfaringer fra terrenget

Når kartet ikke stemmer. Erfaringer fra terrenget Når kartet ikke stemmer Når kartet ikke stemmer - erfaringer fra terrenget Erfaringer fra terrenget Mette Schøyen, Pårørendekontakt i Norges ME forening Tromsø nov 2014 HELSEMINISTEREN dagens medisin 8.9.2014

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

Registrering av mennesker med CFS/ME med selvdefinerte eksepsjonelle sykdomsforløp p etter bruk av Lightning Process og annen alternativ behandling

Registrering av mennesker med CFS/ME med selvdefinerte eksepsjonelle sykdomsforløp p etter bruk av Lightning Process og annen alternativ behandling Registrering av mennesker med CFS/ME med selvdefinerte eksepsjonelle sykdomsforløp p etter bruk av Lightning Process og annen alternativ behandling NSHs konferanse Oslo 22. 23. mai 2008 Laila Launsø Seniorforsker,

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om sammenhenger

Detaljer

INSOMNIA INTERVIEW SCHEDULE ( C.M. Morin, 1993)

INSOMNIA INTERVIEW SCHEDULE ( C.M. Morin, 1993) INSOMNIA INTERVIEW SCHEDULE ( C.M. Morin, 1993) 1 Demografisk informasjon: Navn: Adresse: Telefonummer: Kjønn: Sivil status: Yrke: Utdanning: I. Type søvn-våkenhets problem: 1. Har du vansker med å falle

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Viktig å vite om eldre personer med blødersykdom

Viktig å vite om eldre personer med blødersykdom Viktig å vite om eldre personer med blødersykdom 06.11.2013 1 Eldre blødere Denne brosjyren skal informere kommuner om en ny pasient- og klientgruppe de eldre bløderne. Blødersykdom er en alvorlig livslang

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Et eksempel på klinikknær forskning i BUP

Et eksempel på klinikknær forskning i BUP Et eksempel på klinikknær forskning i BUP Et forsøk på å lage et behandlingstilbud (rehabiliteringsprogram) for barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom. Faser på veien fra tankespinn til RCT? Fase

Detaljer

Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt

Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Norwegian Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt Hellem K, Aanerud GJ, Moe RH Tomogrikke@c2i.net Personer

Detaljer

Medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS)

Medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) Medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) - ikke lenger uforklarlige Professor dr.med. Kirsti Malterud Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og Universitetet i Bergen Eldbjørg Ribe 1991 Internasjonal

Detaljer