ME-foreningens brukerundersøkelse, ME-syke I NORGE Fortsatt bortgjemt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ME-foreningens brukerundersøkelse, ME-syke I NORGE Fortsatt bortgjemt?"

Transkript

1 ME-foreningens brukerundersøkelse, ME-syke I NORGE Fortsatt bortgjemt? av Gunn J. Bringsli, Anette Gilje & Bjørn K. Getz Wold Oslo, 12. mai 2013 The Norwegian ME Association, National Survey, Abridged English Version Oslo, 12. mai presentasjon v/ Bjørn K. Getz Wold Helse Nord, Regional nettverkskonferanse CFS/ME, Tromsø 13. november

2 ME-syke i Norge fortsatt bortgjemt? Innledning Utvalgsmetoder medisin Utvalgsmetoder samfunnsvitenskap Antall pasienter med ME vs diagnoser med overlappende symptomer Hvordan arter ME-sykdommen seg Hvordan nå alle ME-pasienter med en brukerundersøkelse Aktivitet og livskvalitet Økonomisk hovedaktivitet Grad av ME og problemer i hverdagen Medisinsk historie, tilbud og ønsker Problematiske symptomer Medisinske tilbud Ønsker om tilbud Dagens medisinske tilbud for de ME-syke Konklusjoner 2

3 Utvalgsmetoder - medisin Case-studier, enkelt-caser og pilot-caser Klinisk erfaring med pasient utvalgsbias og behandler-bias. Vel designet for medisinsk behandling. Kan gi betydelig utvalgsbias må vurderes. Uklare diagnosekriterier, konkurerende/ omstridte behandlingstilbud kan gi større bias. Dobbelt-blinde forskningsutvalg. Representative resultater. Register eller screeningsutvalg. Resultater er representative for populasjonen 3

4 Utvalgsmetoder - samfunnsvitenskap Case-studier, enkelt-caser og pilot-caser Brukerundersøkelser med bruker-utvalgsbias. Vel designet for dokumentasjon og analyse av vanlige brukererfaringer. Kan gi betydelig utvalgsbias må vurderes. Uklare diagnosekriterier kan gi større bias. Eksperimentell intervensjonsdesign. Representative resultater. Spørreskjemaundersøkelser og analyse av statistiske utvalg eller hele registerpopulasjoner. Resultater er representative for populasjonen 4

5 Antall pasienter med ME vs. diagnoser med overlappende symptomer ME-pasienter ( Helsedir. 2012) Sintef-rapport, gjennomsnitt 2008 og 2009, sum: G 93.3 Postviralt utmattelsessyndrom F 48.0 Nevrasteni, tretthet, utbrenthet nesten Andre diagnosegrupper På observasjon FHI-rapport, gjennomsnitt G 93.3 Postviralt utmattelsessyndrom, nye CFS/ME-team v Barneavd for nevrofag v RH/OUS Uformelt: Hvis G93.3 ville vi miste 40% av pasientene 5

6 Hvordan arter ME-sykdommen seg Sentralnervesystem og muskulatur blir raskt utmattet Influensafølelse, utmattelse og generell symptomøkning etter anstrengelse Unormal, langsom restitusjonsperiode - 24 timer+, uke flere mnd Nevroimmunologisk energisvikt Svingninger i intensitet etter fysisk / kognitiv aktivitet Tilbakefall kort eller lenge etter fysisk eller mental anstrengelse utover kroppens tålegrense Symptomene kan være ekstremt alvorlige, dødsfall Symptomintensiteten er uforutsigbar og varierende Fire grader: fra deltidsjobb til hjelp med næringstilførsel og andre kroppslige funksjoner 6

7 Hvordan nå alle ME-pasienter med en brukerundersøkelse Vi hadde ikke tilgang til noe register, altså ikke et landsrepresentativ utvalg Selvseleksjon gir et bredt spekter av vanlige erfaringer og meninger som deles av mange, men uten å kunne fastslå hvilke erfaringer og meninger som er de aller vanligste Norsk pasientregister over diagnoser i spesialisthelsetjenesten, sykehus og poliklinikker fra og med Tilgang for forskere. (Sintef 2011, FHI 2014). 7

8 Økonomisk hovedaktivitet 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Jobber fulltid Graf 1. Hva gjør du på til daglig Jobber deltid Under utdannelse/omskolering Arbeidsavklaringspenger Uføretrygdet (mindre enn 100%) Uføretrygdet (100%) Hjemmeværende med små barn Annet (vennligst spesifiser) 8

9 Grad av ME og problemer i hverdagen Graf 2. Hvilken grad av ME har du idag? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Mild (ca 50% reduksjon i aktivitet sammenlignet med når du var frisk) Moderat (Husbundet mye av tiden, men kan gå ut med litt planlegging) Alvorlig (Sengeliggende det meste av dagen) Svært alvorlig (Fullstendig sengeliggende og må ha hjelp til det meste for å dekke grunnleggende behov) 9

10 Medisinsk historie I Graf 3. Har du blitt diagnostisert med ME? 7 % 8 % Ja Nei Usikker 85 % Graf 4. Hvor lang tid mener du det gikk fra du ble syk til du eventuelt fikk diagnosen? 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % < 6 mnd 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år 30 år + 10

11 Medisinsk historie II Graf 5. Noen har fått andre diagnoser enn ME (enten i tillegg eller i stedet for). Om du er en av dem ønsker vi å vite hvilken diagnose du har fått (du kan oppgi flere svar) Postviralt utmattelsessyndrom Depresjon Tretthet og uvelhet Utbrenthet Angst/angstanfall Nevrasteni Fibromyalgi Uspesifisert reumatisme Andre spesifiserte forstyrrelser i det autonome nervesyst. Somatiseringslidelse Observasjon ved mistanke om forstyrrelse i nervesystemet Dissossiativ lidelse Emosjonell ustabilitet Hypokondrisk lidelse Somatoform autonom dysfunksjon Annet (vennligst spesifiser) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 11

12 Medisinsk historie III Graf 6. Hvem stilte ME diagnosen? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Spesialist på sykehus Allmennlege/fastlege Annen behandler Graf 7. Hva mener du at utløste sykdommen hos deg? Vaksine (oppgi gjerne hvilken i feltet under) Infeksjon (kyssesyke, influensa osv) Fysisk traume (operasjon, ulykke, fødsel osv) Psykisk traume (alvorlige livshendelser) Langvarig stress Forgiftning Annet (vennligst spesifiser) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 12

13 Problematiske symptomer Graf 8. Ranger disse ut fra hvor problematisk du opplever dem i hverdagen. 1 (minst problematisk) til 5 (mest problematisk) Betydelig anstrengelsesutløst energisvikt ved fysisk eller mental belastning Forstyrret søvnmønster (søvnløshet, sover mye av dagen, våkner ofte, ikke forfriskende søvn) Fryser/ svetter uten sammenheng med aktivitet og temperatur i omgivelsene Vanskeligheter med bearbeiding av informasjon (treig tankegang, nedsatt konsentrasjon, forvirring) Influensalignende symptomer Problemer med mage-/tarmsystemet Overfølsomhet for enkelte matvarer, legemidler, kjemikalier, lukter Problemer med å stå oppreist (f.eks i en kø) Smerter Muskelsvakhet Problemer med lyd og lys Svimmelhet Problemer med forflytning utendørs Sår hals og forstørrede lymfekjertler Prikkinger og stikkinger Rykninger i musklene Problemer med forflytning innendørs

14 Medisinske tilbud I Graf 10. Andel som har prøvd de ulike tilbudene Aktivitetsavpassing Vitamin- og mineraltilskudd Meditasjon- og avslapningsteknikker Fysioterapi Støttebehandling hos psykolog Kondisjonstrening/progressiv fysioterapi Kognitiv adferdsterapi Gradert treningsterapi Kiropraktor Homeopatisk medisin Psykomotorisk fysioterapi Kurs på lærings- og mestringssenter for å mestre sykdommen Opphold på rehabiliteringssenter (oppgi gjerne hvilket nedenfor) Qi-gong trening tilpasset ME-syke Lightning Process Osteopat Behandling på Lillestrøm helseklinikk/strømmen medisinske senter Kjempe nattlysolje Behandling hos professor Kenny DeMeirleir Behandling på Rikshospitalets barneklinikk Maharishi Ayurveda Dødehavsklinikken 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14

15 Medisinske tilbud II Graf 11. Vi ber deg rangere de tilbudene du har prøvd etter hvor effektive du synes de har vært for din situasjon Aktivitetsavpassing Behandling på Lillestrøm helseklinikk/strømmen medisinske senter M editasjon- og avslapningsteknikker Qi-gong trening tilpasset M E-syke Opphold på rehabiliteringssenter (oppgi gjerne hvilket nedenfor) Vitamin- og mineraltilskudd Kurs på lærings- og mestringssenter for å mestre sykdommen Kiropraktor Osteopat Psykomotorisk fysioterapi Kjempe nattlysolje Fysioterapi Støttebehandling hos psykolog Lightning Process Homeopatisk medisin Kognitiv adferdsterapi Gradert treningsterapi Kondisjonstrening/progressiv fysioterapi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 15

16 Medisinske tilbud III Hjelper for mange og forverrer for under 1/10 Aktivitetsavpasning og ulike former for meditasjon eller avslapningsteknikker inklusive Qi-gong-trening for ME-pasienter har forbedret eller også sterkt forbedret situasjonen for fra halvparten til 2/3 av de som har prøvd dette. Det har samtidig bare forverret situasjonen for rundt 1 av 10 eller færre. Behandling hos Strømmen medisinske senter og forgjengeren Lillestrøm helseklinikk har forbedret situasjonen for 2 av 3 som har prøvd dette tilbudet og kun forverret situasjonen for 1 av 20 Hjelper få og forverrer for halvparten eller mer Kondisjonstrening/ progressiv fysioterapi og gradert treningsterapi har bare forbedret situasjonen for omlag 1 av 10 og faktisk forverret situasjonen for 2 av 3 og ført til stor forverring hos 1 av 3 som har prøvd tilbudet. Lightning Process har ført til forbedring hos 1 av 5, men samtidig til forverring hos halvparten og til stor forverring hos 1 av 4. 16

17 Graf 12. Samlet forbedring (forbedring + stor forbedring) Behandling hos professor Kenny DeMeirleir Aktivitetsavpassing Behandling på Lillestrøm helseklinikk/strømmen medisinske senter Meditasjon- og avslapningsteknikker Dødehavsklinikken Qi-gong trening tilpasset ME-syke Opphold på rehabiliteringssenter (oppgi gjerne hvilket nedenfor) Kurs på lærings- og mestringssenter for å mestre sykdommen Vitamin- og mineraltilskudd Osteopat Kiropraktor Psykomotorisk fysioterapi Maharishi Ayurveda Kjempe nattlysolje Fysioterapi Støttebehandling hos psykolog Lightning Process Homeopatisk medisin Kognitiv adferdsterapi Gradert treningsterapi Behandling på Rikshospitalets barneklinikk Kondisjonstrening/progressiv fysioterapi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Samlet forbedring - nedre grense Samlet forbedring Samlet forbedring - øvre grense 17

18 Graf 13. Samlet forverring (forverring + stor forverring) Kondisjonstrening/progressiv fysioterapi Gradert treningsterapi Lightning Process Opphold på rehabiliteringssenter (oppgi gjerne hvilket nedenfor) Fysioterapi Behandling på Rikshospitalets barneklinikk Dødehavsklinikken Kognitiv adferdsterapi Psykomotorisk fysioterapi Kiropraktor Maharishi Ayurveda Osteopat Qi-gong trening tilpasset ME-syke Støttebehandling hos psykolog Aktivitetsavpassing Kurs på lærings- og mestringssenter for å mestre sykdommen Behandling hos professor Kenny DeMeirleir Homeopatisk medisin Behandling på Lillestrøm helseklinikk/strømmen medisinske senter Kjempe nattlysolje Vitamin- og mineraltilskudd Meditasjon- og avslapningsteknikker 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Samlet forverring - nedre grense Samlet forverring Samlet forverring - øvre grense 18

19 Ønsker om tilbud Graf 17. Dersom du kunne få hjelp med noen av symptomene du har, hvor nyttig ville du anse at dette var i din situasjon? Hjelp med søvnproblemer Hjelp med symptomer fra magen Hjelp med smertelindring Hjelp med stressmestring Hjelp med andre problemer Hjelp med symptomer på depresjon 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært nyttig Trolig god hjelp Trolig liten hjelp Prøvd det men uten effekt Har ikke dette symptomet 19

20 Dagens medisinske tilbud - ME-syke Graf 14. Får du medisinsk oppfølging i dag? Graf 16. Tror du den som gir deg den medisinske oppfølgingen du mottar har nok informasjon om MEdiagnosen? Ja Nei Usikker Ja Nei Vet ikke Graf 15. Hvem gir deg hovedsaklig den medisinske oppfølgingen du mottar i dag? Fastlegen Annen allmennlege Spesialist i nevrologi Spesialist i immunologi Spesialist i mage/tarm Smertespesialist Psykiater Psykolog Hjemmesykepleien Psykiatrisk sykepleier Fysioterapeut Psykomotorisk fysioterapeut Andre 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 20

21 Ønsker om hjelp med symptomer Graf 17. Dersom du kunne få hjelp med noen av symptomene du har, hvor nyttig ville du anse at dette var i din situasjon? Hjelp med søvnproblemer Hjelp med symptomer fra magen Hjelp med smertelindring Hjelp med stressmestring Hjelp med andre problemer Hjelp med symptomer på depresjon 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært nyttig Trolig god hjelp Trolig liten hjelp Prøvd det men uten effekt Har ikke dette symptomet 21

22 Ønsker om medisinske tilbud Graf 18. Tenk på din egen sykdomstilstand. Vi ber deg så gradere alternativene under etter hvor hjelpsomme du mener de ville vært i din situasjon. Opphold på rehabiliteringssenter med kompetanse på ME Råd fra ernæringsfysiolog om kosthold Hjelp med aktivitetsavpassing fra fysio-/ergoterapeut Mestringskurs fra Lærings- og mestringssenter Hjelp med tilpasset trening fra fysioterapeut Bearbeiding av sorg/tap hos psykolog Kognitiv terapi hos psykolog/psykiater 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært nyttig Trolig noe hjelp Lite hjelp Ingen nytte Har prøvd uten effekt 22

23 Ønsker om praktisk hjelp Graf 19. Tenk på din situasjon med ME. Dersom du kunne få hjelp med noe, hvor nyttig tror du disse alternativene ville vært i din situasjon? Hjelp i hjemmet med daglige oppgaver innendørs (vaske gulv, innkjøp osv) Hjelp i hjemmet med større oppgaver (mindre snekkerjobber, klippe plen osv) Hjelp med søknader (NAV, hjemmesykepleie osv) Sorgbearbeiding over tap i forbindelse med sykdommen Hjelpemidler til forflytning Hjelp til passende utdannelse Hjelp til å finne passelig arbeid 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært nyttig for meg Noe hjelp for meg Trolig liten effekt Har prøvd det uten effekt Ikke relevant for meg 23

24 Konklusjoner hva hjelper Alle former for behandling har hjulpet noen og forverret for andre To former for behandling hjalp mange og forverret kun for noen få: Aktivitetsavpasning og ulike former for meditasjon eller avslapningsteknikker. Prøvd av 9 av 10. Forbedret for ½ - 2/3. Forverret for 1 av 10 eller færre. Privat biomed. hos prof. Kenny de Meirleir og Strømmen helseklinikk. Bare prøvd av 2 av 10, men forbedret for 2/3 - ¾. Forverret for 1 av

25 Konklusjoner hva hjelper ikke To former for behandling forverret for mange og hjalp kun noen få: Kondisjonstrening/ progressiv fysioterapi, gradert treningsterapi/ GET og behandling hos Rikshospitalets barneklinikk. Prøvd av omlag halvparten. Forverret for 3-8 av 10. Forbedret for 1 av 10. Lightning Process. Prøvd av 1 av 7. Forverret for 1 av 2 og ga stor forverring for 1 av 4, men forbedring for 1 av 5. 25

26 Aktuell oppfølging Gjenta undersøkelsen etter samme mønster men med tillegg av nye metoder for behandling og lindring Gjennomføre en analyse av hvor mange med ME-diagnose som er tilbake i jobb eller studier. Kan gjennomføres for et landsrepresentativt utvalg fra Norsk Pasientregister. NPR omfatter alle med diagnose fra helseinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten fra og med

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Utkast pr.05.10.2012 Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Referat av Eva Stormorken Mer enn 100 interesserte fagfolk deltok på kurset som ble

Detaljer

ME-foreningen på tinget

ME-foreningen på tinget ME-foreningen på tinget. Politikere fra hhv. Helse- og omsorgskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget får et unikt innblikk i norske ME-pasienters situasjon gjennom presentasjoner fra ME-foreningens

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Pb. 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk,

Detaljer

TI ÅR MED TRENINGSGRUPPER

TI ÅR MED TRENINGSGRUPPER TI ÅR MED TRENINGSGRUPPER Forskning og erfaringer Foredrag av Merete Sparre Spes. psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi og kommunikolog CFS/ME-Regional konferanse i Tromsø 4-5 oktober 2010 Det er høst

Detaljer

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis Oslo universitetssykehus HF ME/CFS-Senter Postadresse: Trondheimsveien 235 0514 Oslo Sentralbord: 02770 Org.nr: NO 993 467 049 MVA www.oslo-universitetssykehus.no Veileder i forbindelse med utredning av

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Barn og unge med CFS/ME

Barn og unge med CFS/ME Barn og unge med CFS/ME En guide til skole, pårørende og andre voksne i møte med barn og unge med diagnosen. Utgitt av Norges Myalgisk Encefalopati Forening ME eller CFS? Norges ME-forening bruker betegnelsen

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Å møte mennesker med ME

Å møte mennesker med ME Å møte mennesker med ME veiledning og behandling Fagdag i regi av Sølvskottberget rehabiliteringssenter Fåberg 31. januar 2007 Merete Sparre Spes. psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi Kommunikolog Aller

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter under 16 år

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

NYHETSBREV. Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

NYHETSBREV. Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING NYHETSBREV Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Lightning Process (LP) Gjennom media og fra en del av våre medlemmer har vi hørt om tilfriskning og stor bedring hos mange etter et tre-dagers

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter over 16 år

Detaljer

Pasientundersøkelse NAV vår 2011

Pasientundersøkelse NAV vår 2011 Pasientundersøkelse NAV vår 2011 Undersøkelsen har vært tilgjengelig på LMF s hjemmeside i perioden 30.03 01.07 222 pasienter har svart på undersøkelsen 1 Ingunn Mortensen Project Manager & Market Analyst,

Detaljer

Innspill vedrørende evt. revisjon av Nasjonal veileder CFS/ME

Innspill vedrørende evt. revisjon av Nasjonal veileder CFS/ME 105 mødre til ME-syke barn Bergen, 29.09.2014 ved representantene «Representant 1» og «Representant 2» Helsedirektoratet avd. rehabilitering og sjeldne tilstander Postmottak@helsedir.no Merk: «Innspill

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Sykdommer vi ikke forstår CFS/ME og klinisk forskning. Holbergs Terasse kurs og konferansesenter, Oslo, 26. november 2013. Referat av Eva Stormorken

Sykdommer vi ikke forstår CFS/ME og klinisk forskning. Holbergs Terasse kurs og konferansesenter, Oslo, 26. november 2013. Referat av Eva Stormorken Sykdommer vi ikke forstår CFS/ME og klinisk forskning Holbergs Terasse kurs og konferansesenter, Oslo, 26. november 2013 Referat av Eva Stormorken Målgruppe for konferansen: fagmiljøer, forvaltning og

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING 2. UTGAVE SOLFRID BRATLAND-SANDA

SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING 2. UTGAVE SOLFRID BRATLAND-SANDA SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING SOLFRID BRATLAND-SANDA 2. UTGAVE når for mye trening, ofte i kombinasjon med for lite

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer