Nordområdene - status og perspektiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordområdene - status og perspektiver"

Transkript

1 Nordområdene - status og perspektiver v/johan P. Barlindhaug Prof. II, Nordområdesenteret v/høgskolen i Bodø

2 Historisk bakteppe : Arktisk interesseområde for mange nasjoner : Arktisk, Svalbard og Barentshavet et norsk markeringsområde : Barentshavet den sannsynlige arena for den 3. verdenskrig : Barentshavet primært et norsk-russisk interesseområde (fisk og petroleum) : Geopolitisk fokus- og spenningsområde - klimaendringer, ressurser, nye transportveier og sokkelavklaringer

3 Russian Resource Centers

4 Nordområdene Geopolitikk eller Distriktspolitikk Bondevik II høsten 2004 Nordområdesatsing Utenriksminister Støre : Nordområdepolitikk er 1. prioritet = å ivareta Nasjonens interesser i nord Kommunalminister Haga februar 06: Nordområdepolitikk = nytt navn på distriktspolitikk for Nord-Norge Konsekvenser: Norsk nordområdepolitikk uten klar politisk fokus En debatt som forvirrer mer enn den klargjør Svekker Norges geopolitiske posisjoner i nord

5 Drivkreftene i nord Geopolitikk = Økonomiske interesser + Forventninger/Trusler Fokusområdene: Klimaendringene Skipstrafikk over Polhavet Energiressursene De marine ressurser Geopolitikk og jurisdiksjon

6 Chilingarov: The Arctic is ours and we should manifest our presence Canadas statsminister Harper: Use it or loose it - om ressursene i Arktis og Canadas suverenitet Sakset fra Aftenposten

7 Arktisk som geopolitisk arena - I Arktisk Råd (AC) Har hatt et miljøfokus og liten geopolitisk relevans Flere ønsker å gi AC mer makt Strid om AC s fremtidige status og betydning Canada har sagt nei til EU og Kina som faste observatører i AC Ilulissat-deklarasjonen De 5 arktiske kontinentalsokkelstater (5Ak-stater) 1. møte juni 2008 Ingen Arctic Treaty Konflikter skal løses ved forhandlinger i ht. Havrettstraktat 2. møte mars 2010 Begynnelsen til en 5Ak-blokk? Norges agenda i ft. 5Ak er uklar

8 3 000 nm = 6 days with 21 knop

9 Arktisk som geopolitisk arena - II Den arktiske kontinentalsokkel FN s kontinentalsokkelkommisjon kommer med forslag til dyphavsavklaringer Lomonosovryggen det vanskeligste Overlapping claims løses gjennom forhandlinger Tiden for transpolare løsninger nærmer seg Økende spenninger sannsynlig Omstridt området Norge Russland Svalbardsokkelen En omforent løsning vil være spenningsreduserende

10 Alder på drivisen, ultimo mars 2007/ : 41% er flerårs-is, av denne smeltet 87 %. I 2008: Bare 28% gammel is.

11 The Arctic: Summer temp under 10 C

12

13 Store utfordringer og kunnskapshull Fysiske utfordringer: -ising, drivis, isfjell Ny kunnskap: - politikk, overvåkning, miljø, beredskap/sikkerhet Sitat Olav Orheim

14 Polhavets betydning Regulær skipstrafikk over Polhavet vil i vesentlig grad endre nordområdenes strategiske betydning Nordvest- og Nordøstpassasjen har liten kommersiell interesse pga. begrensningene De asiatiske nasjoner representerer de sterkeste drivkrefter for å krysse Polhavet For Russland er Nordøstpassasjen et politisk satsningsområde

15 Risikobildet ved økt skipstrafikk i Polhavet Godstrafikk med meget store skip og høy hastighet Råoljetransport fra Barentshavet til Asia Kryssing av Polhavet skjer i siste halvår (mørketid) Økt turistskipstrafikk i sommerhalvåret Klimaendringen gir flere isfjell nær Grønland og i Barentshavet Sikker seiling krever økt samarbeid Russland-Norge

16 Sjøanemone Kleber (organisk lim) Lammer (smertestillende) Beskytter seg mot: Bakterier Virus Parasitter Predatorer Inntrengere Dreper (cellegift) Renser (antibiotika) Fordøyer (enzymer)

17 Kilde: Fiskeridirektoratet

18 De marine ressurser i nord Marin bioprospektering fremtidens næring? Marine organismer - råmaterialet for fremtidens medisiner Nordlige Barentshav er spesielt interessant som følge av at livsvilkårene har vært så krevende over lang tid Fiskeriaktivitet i endring Kommersielt viktige arter vil flytte seg nordover og østover Nye hvitfiskarter på verdensmarkedet Ny industriell satsing i Nord-Norge Forholdet til Russland Nye forvaltningsmessige utfordringer Nye samarbeidsmuligheter

19 Et nytt overvåkningsregime i nord Satellittovervåkning av: Skipstrafikken i Polhavet og Barentshavet Olje- og gassvirksomheten Fiskerivirksomheten Økt sikkerhet / søk og redning Forbedrede kommunikasjons- og navigasjonssystemer Større flykapasitet og flere egnede fartøy Sykehusberedskap på Svalbard Internasjonalt beredskapsarbeid Flernasjonal deltagelse (Stoltenberg-rapport) Innen Nato Samarbeid med Russland Svalbard som internasjonal beredskapsplattform for søk og redning Barents Watch

20

21

22

23 Det grønne Selskab, Oslo

24 Development Concept in the North Environment Oil field Oljefelt A Oil field B Oljefelt B Landanlegg facility Gassfelt field Power supply from land Miljø Re-injection of water and cuttings Felles kraftforsyning / fra land Emergency preparedness and surveillance Re-injeksjon av vann og kaks Technology Beredskap og overvåking Ingen folk til havs Sea bed processing Teknologi Sea bed compression Havbunnsprosessering Integrated operations Havbunnskompresjon Integrerte operasjoner Field Development Utbygging Cluster based developments Gas and Klyngebaserte oil pipes to shore utbygginger til havs Combined Oljerør processing til land plants Logistics Gassløsning via eksisterende gassfelt Logistikk Cooperation on transportation and Terminalsamarbeid Infrastructure

25 Statoils ambisjon Teknologi/kompetanse for bærekraftig drift i Arktis innen 2030 ÅSGARD MURMANSK KIRKENES MELKØYA NORDKINN SNØHVIT SPITSBERGEN SHTOKMAN VARANDEY PECHORA SEA KARA SEA NOVAYA ZEMLYA YAMAL

26 Forvaltningsplanens aktivitetskart

27 Hav- og sokkelregimer

28 Norges utfordringer i nord Ønsker ro, stabilitet og bærekraftig utvikling Uenigheten rundt Svalbardsonens juridiske og forvaltningsmessige status inviterer til spenningsskapende hendelser - det er ikke nok å si at vi har folkeretten på vår side - en realpolitisk løsning bør derfor komme rimelig raskt - og Norge har hovedansvaret for å få denne etablert Hva er viktigst i Svalbardsonen? - full norsk jurisdiksjon eller skatteinntektene? Teknologiledelse som geopolitisk verktøy - Undervannsteknologi innen olje og gass - Kapasiteter innen overvåkning, søk og redning

29 Norsk styringskraft i nord En synlig, relevant og realpolitisk aktør Etablere en god politisk løsning rundt Svalbard innenfor rammene av folkeretten - basert på full norsk jurisdiksjon, likebehandling og egne skatteregler - der så vel Storbritannia som Russland får noe Fjerne selvpålagte begrensninger på Svalbard - en ny rolle for Longyearbyen - fra miljøstyre til vanlig norsk forvaltning Ta en ledende rolle innen overvåkning, kontroll og beredskap - sterkere samordning av sivile og militære ressurser - økt internasjonalt samarbeid om overvåkning og kontroll

30 EU og nordområdene Ønsker en tydelig geopolitisk rolle mhp: miljø, ressurser, transporter og overvåkning/beredskap Legitimerer sin rolle med Sverige, Finland og (Grønland) EU s Arctic Policy må antas å bli en plattform for sterkere interessepolitikk fra England, Tyskland og Frankrike Norge har betydelige påvirkningsmuligheter Forsyningssikkerhet for gass Kan bidra til å legitimere en aktiv rolle for EU i Arktis

31 Kina og nordområdene Har startet forskningsvirksomhet på Svalbard med fokus på klimaendringer og is Kontakter med Norge på høyt nivå Presser Russland i øst Kina ønsker å bli en viktig aktør også i Arktis - Polhavstrafikken

32 Russland og nordområdene Strategisk betydning Det viktigste ressursområde for Russlands økonomiske utvikling Geopolitisk markeringsområde mot vest Generelle utfordringer Enorme infrastrukturinvesteringer nødvendig samtidig med sviktende økonomi Mangler kompetanse, industriell kapasitet og logistikk for å utnytte olje- og gassressursene offshore Trenger arbeidsro i nord for å møte økte spenninger i sør og øst Det nye Hvordan nå markedene med gass fra Barentshavet?

33 Nye perspektiver for russisk Barentshav Shtokman-prosjektet Forsinket og høyst usikker realisering North Stream blir forsynt fra Yamal Ikke gassrør fra Shtokman US markedet for LNG er mest sannsynlig borte US selvforsynt med gass innen 5-10 år Shtokman LNG lite realistisk med dagens kostnader Nye samarbeidsmodeller med Norge kan bli aktuelt Gasseksport over norsk territorium kan blir aktuelt Teknologi- og infrastruktursamarbeid offshore Ny nasjonal infrastrukturstrategi for Nord-Norge er under arbeid

34 Russian-Norwegian Cooperation Zone

35 Barentshavet: En geologisk provins Ett hav

36

37

38 Aktuelle norske problemstillinger i nord Makter vi det doble perspektiv? Miljøhensyn versus industriell og forvaltingsmessig posisjonering Bærekraft og industrielle incentiver for norsk industri Svalbardsonens forvaltningsregime Sikre en løsningsorientert fremdrift Barentshavet-Nord i revidert forvaltningsplan Arktiske allianser 5Ak -gruppen Et utvidet Arktisk Råd

39 Nordområdene i den norske politiske agenda Forvaltningsplanen for Barentshavet - løsrevet fra Norges Fremtid som energinasjon nasjonalt og ift. EU Geopolitiske utfordringer i nord Arktisk samarbeid En lite relevant partner til The Arctic 5 Skal være snill med alle Arbeidsplasser i Nord-Norge Kortsiktig og snevert distriktspolitisk fokus Nord-Norge som nasjonal premissgiver er ikke på agendaen Snevert miljøfokus Norsk interessepolitikk i nord blir diskriminert Sammenhengen mellom ressursuttak, langsiktig næringsutvikling og velferdsutvikling blir utelatt

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 2 KYSTVERKET PERSPEKTIVANALYSE FORORD Transportetatene og Avinor har startet arbeidet med Nasjonal transportplan for 2018 2027 (NTP 2018 2027).

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland.

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. Bakgrunn Jeg er blitt bedt om å si noen om våre erfaringer med samarbeidsprosjekt i Russland. Jeg er videre blitt bedt om å spissformulere.

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data

Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data RAPPORT 5/2012 ISBN 978-82-7492-258-7 ISSN 1890-5226 Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data Mette Ravn Midtgard, Audun Iversen, Thorkel C. Askildsen og Eirik Mikkelsen Forsideillustrasjon:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 3 Generelle

Detaljer

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2388 10. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 51): 1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Konsekvenser av produsert vann, tankulykker og oljesøl i norsk og russisk Barentshav som følge av åpning av norsk sokkel Av Ingrid Agathe Bay, mai

Detaljer

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt.

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. HAVET DEN STORE SKATTEKISTEN. Svolvær 6. mai 2004 Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Av politisk rådgiver

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret

Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret Program for Sjømaktseminar nr 10-2006 Det stadig økende fokuset som har blitt rettet mot Nordområdene både nasjonalt og internasjonalt, betyr at Sjøforsvarets tilstedeværelse

Detaljer

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og

Detaljer