Diagnostikk og behandlingsstrategier ved akutt hjerneslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diagnostikk og behandlingsstrategier ved akutt hjerneslag"

Transkript

1 Diagnostikk og behandlingsstrategier ved akutt hjerneslag

2 Hjerneslag i Norge 40 hver dag 2030: 50% økning 3. hyppigste dødsårsak 2-4% av helsebudsjettet Vanligste årsak til alvorlig funksjonshemming og langvarig institusjonsomsorg Innledning

3 dødelighet 1/3 pga bedre forebygging 2/3 pga bedre behandling Innledning Sarti, Stroke 2003 Ellekjær, Tidsskriftet 2007

4 Prognose ved hjerneslag Antall sykehus Variasjon i dødelighet ved 60 norske sykehus (2001) 30 DD (%) dagers dødelighet Innledning

5 Inndeling hjerneslag Infarkt 80-85% Blødning 15-20% Svakt/sykt blodkar revner Blodpropp stopper sirkulasjon til et område i hjernen -50% aterosklerose -50% emboli Innledning Blør inn i hjernevev Heart and Stroke Foundation of Canada

6 Årsaker til hjerneinfarkt Arteriesykdom Storkarsykdom Aterosklerotiskeplaquei precerebrale kar 25-40% Småkarsykdom i penetrerende arterier (lakunære infarkt) 25% Innledning <15 mm hyalin aterosklerose/ mikro-embolier

7 Årsaker til hjerneinfarkt Hjertesykdom Kardioembolisme 20-25% Atrieflimmer 15% Hjerteinfarkt Hjerteklaffproteser Infeksiøs endokarditt/ hjertesvikt/klaffesykdom/ persisterende foramen ovale/myksomer Innledning

8 Hjerneblødning 10-15% intracerebral blødning Hypertensiv småkarsykdom 2/3 hypertensjon 1/3 annen karaffeksjon 5% subaraknoidal blødning (SAH) aneurysme / Innledning

9 Ved manglende sirkulasjon tapes neuroner synapser myeliniserte baner + økt aldring Per hjerneslag 1,2 mrd 8,3 bill 7140 km 36 år Per time 120 mill 830 mrd 714 km 3,6 år Per minutt 1,9 mill 14 mrd 12 km 3,1 uker Per sekund mill 200 m 8,7 t Innledning Saver, Stroke 2006

10 Dagbladet, 11. nov Innledning

11 5-10 min i akuttmottaket: Luftveier, respirasjon, sirkulasjon Kort anamnese, pårørende Blodtrykk, blodsukker Nevrologisk status NIHSS Stroke Scale - Glascow Coma Scale Kriterier for trombolyse? 2 venfloner, urinkateter Diagnostikk

12 Akutt billeddiagnostikk CT eller MR utføres meget raskt Umiddelbart ved evt. trombolyse, ellers innen min evt. med angio Diagnostikk

13

14 //img.medscape.com/

15 Billeddiagnostikk m/perfusjon Ikke-sirkulert hjernevev reversibeliskemi ( penumbra ) irreversibeliskemi (nekrose/infarkt) Diagnostikk

16 Neuroradiologisk avd Ullevål CT CTangiografi MR Penumbra CTperfusjon

17 Behandlingsstrategier Behandling i.no

18 Akuttbehandling I.v. trombolyse 4,5 timer Trombectomi alvorlige slag, hemiparese, afasi CT angio proksimal trombe 6 timer fremre kretsløp 8 timer bakre kretsløp

19 Akutt behandling ved hjerneinfarkt Reperfusjon løse opp tromben og gjenopprette sirkulasjon Antitrombotisk hindre videre trombose hindre ny trombose (arterier og vener) Nevroproteksjon ingen med påvist positiv effekt Kirurgi redusere hjernetrykk ved malignt ødem Behandling

20 Reperfusjonmed trombolyse alteplase plasminogen plasmin fibrin degradation products thrombus fibrin endothelial cell rt-pa /alteplase/actilyse Behandling

21 IV trombolyse nytte skade 0-1,5 >1,5-3 >3-4,5 >4,5-6 Tidsvindu (timer) Behandling Lansberg, Stroke 2009

22 6 studier 26 studier Intravenøs trombolyse synes å gi nettogevinst i form av reduksjon i antall døde / alvorlig funksjonshemmede (mrs 3-6), på tross av økning i både antall døde og symptomatiske hjerneblødninger. Det er behov for flere studier for å identifisere pasienter som vil ha mest nytte av behandlingen Behandling

23 26 studier alteplase n=11 (56%) streptokinase n=4 urokinase n=6 desmoteplase n=3 Andre forskjeller dose type, alvorlighetsgrad alder pos/negct tid til randomisering/beh samtidig antitrombotisk beh varighet oppfølging design/analyse endepunktsevaluering instrument blinding randomiseringsmetode Behandling

24 RCT medrt-pa IV trombolyse med r-tpa (alteplase) er effektiv behandling som bør tilbys utvalgte pasienter med akutt hjerneinfarkt Behandling *Primært endepunkt, ITT-analyse

25 IV trombolyse Norge 2 % Canada 3% USA 1-7% Tyskland 3% Sverige 3% 6 av 1000 unngår funksjonshemming Behandling SITS-sentre 4% Wahlgren, Lancet 2008 Wardlaw, BMJ 2009 Slot, Acta Nevrol Scand 2009 Donnan, Lancet 2008

26 Trombolyse ved OUS Ullevål antall pasienter

27 Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt-kriterier per Indikasjon: Akutt hjerneinfarkt med mulighet til åstarte behandling innen 4,5 timer fra symptomdebut. Behandling

28 Akutt antitrombotisk behandling Platehemmere ASA mg < 48 t ikke de første 24 t etter trombolysestart Antikoagulasjon Behandling

29 Endovaskulærbehandling Kan kombineres med IV trombolyse <6 t intra-arteriell Trombolyse Embolektomi Kombinasjon Slik behandling kan vurderes hos utvalgte pasienter med kontraindikasjonmot IV trombolyse eller med store proksimale okklusjoner laveste nivå av anbefaling Behov for mer forskning Behandling

30 21. febr. 09 Behandling

31 Endovaskulær behandling E Jacobsen, Rikshospitalet Neuroradiologisk avd Ullevål Behandling

32

33

34 Intraarteriell trombolyse Neuroradiologisk avd Ullevål

35 Merci / korketrekker Neuroradiologisk avd Ullevål

36 Concentric Medical, Inc, Mountain View, Calif, and Yu et al, 2003.

37 Goose neck / Snare Neuroradiologisk avd Ullevål

38 Dokumentert akutt behandling *NNT for åhindre død eller funksjonshemming Behandling Donnan, Lancet 2008

39 Slagenhet?! Eneste med dokumentert effekt på Dødelighet OG varig funksjonsnedsettelse Alle slagpasienter Studier OG klinisk praksis Indredavik, editorial Stroke 2009 Organisering

40 Slagenhet! Dedikert avdeling/enhet Tverrfaglig team Opplært personell Prosedyrer for akutt diagnostikk overvåkning behandling Tidlig mobilisering Fokus på rehabilitering Stroke Unit Trialists Collaboration Indredavik, Tidsskriftet 2007 Organisering

41 Akuttbehandling trombolyse ASA ved ischemisk slag i.v. væske behandle blodtrykk > 230/ 120 < 120/ 80 fysiologisk homeostase glukose < 8 temp < 37,5 O2-metn. > 94% tidlig mobilisering (<24 timer) forebygge komplikasjoner

42 Akutt antitrombotisk behandling 23 studier, n= % av dataene fra CAST-og IST-studiene 1997 ASA <48 timer til 1000 pasienter: 7 unngår død 13 unngår død eller funksjonshemming hjerneblødning nytt hjerneslag lungeemboli Behandling

43 Utredning CT caput, CT med kontrast, CT angio lipider, glukose, glukosebelastning MR caput, MR angio ultralyd halskar transøsofagus ekko cor/ 24-t-EKG trombofiliprøver(< 50 år) Videofluoroskopi

44 Sekundærprofylakse ASA 75mg ca. 20% rel.risikoreduksjon ASA + dipyridamol ca. 30% reduksjon Plavix ca. 30% reduksjon Marevan Marevan + ASA NOAC ASA + Plavix statin

45 Sekundærprofylakse blodtrykksbehandling røykestopp mosjon kosthold

46 Slag-poliklinikk Kontroll 3 mndr. etter innleggelse - medisinering - skjulte vansker - rehabiliteringsbehov - blodtrykk, lipider -førerkort - yrkesvurdering - depresjon, post-stroke fatigue

47 Slagenhet! Bemanning Per 5 senger: 1 fast lege geriater, indremedisiner, nevrolog 1 slagsykepleier 1 fysioterapeut Senger Liggetid 1 uke, vanligvis 1-3 uker Behov for til sammen 550 senger i slagenhet 1,5-2,0 sykepleier/seng/døgn 1 fast ergoterapeut/10 senger 1 logoped/15 senger Organisering Indredavik, Tidsskriftet 2007

48 Behandlingsprogram Hovedelementer i kunnskapsbasert slagenhet diagnostikk og observasjon akutt behandling systematisk forebygging av komplikasjoner tverrfaglig funksjonell rehabilitering tidlig tilpasset mobilisering <24 t sekundær profylakse utredning av risikofaktorer utskrivningsplanlegging ila 5-7 dager Indredavik, Tidsskriftet 2007 Organisering

49 Overvåkning ved hjerneslag Generell medisinsk overvåkning og kontroll av fysiologisk homeostase respirasjon sirkulasjon (BT og hjerterytme) væskebalanse blodsukker temperatur Behandling

50 Sykehus uten slagenhet bør derfor ikke behandle pasienter med akutt hjerneslag, fordi mulighetene for overlevelse og/eller vesentlig funksjonsbedring er klart svekket for pasienter som ikke får et slagenhetstilbud høyeste nivå av anbefaling Organisering

51 Organisering

52 Spesialiserte slagsentra Omtalt i eget avsnitt Eneste avsnitt uten referanser Minst ett spesialisert slagsenter i hver helseregion fungere som ressursbase for slagenheter i sin region utvikling og forskning påmer avanserte metoder for diagnostikk og behandling ved hjerneslag Laveste nivå av anbefaling Organisering

53 Regionalt nettverk Organisering

54

55

56

57

58

59

60 Diagnostikk, behandlingsstrategier og regional organisering ved akutt hjerneslag Salvador Dali

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Behandling og rehabilitering ved hjerneslag IS-1688 Nasjonale faglige retningslinjer Heftets tittel: Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Utgitt: 04/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa 18.11.

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa 18.11. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa 18.11.2014 Styrende dokumenter Lov om spesialisthelsetjenesten Forskrift om

Detaljer

Tema Hjerneslag. www.tidsskriftet.no/tema. Nr. 6/2007. Nr. 7/2007. Nr. 8/2007. Nr. 9/2007. Nr. 10/2007 MEDISIN OG VITENSKAP

Tema Hjerneslag. www.tidsskriftet.no/tema. Nr. 6/2007. Nr. 7/2007. Nr. 8/2007. Nr. 9/2007. Nr. 10/2007 MEDISIN OG VITENSKAP Hjerneslag representerer en stor utfordring for helsevesenet. I Tidsskriftet nr. 6 10/2007 publiseres en rekke artikler om hjerneslag. Artiklene er redigert av Jan C. Frich. Nr. 6/2007 Hjerneslag like

Detaljer

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 300 SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI SA Jensen 1,2, LJ Vatten 1, HO Myhre 2, Inst.

Detaljer

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 142 14 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*,

Detaljer

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Norsk forening for slagrammede Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Atrieflimmer (hjerteflimmer) også kalt forkammerflimmer er den vanligste formen for rytmeforstyrrelse i hjertet, og kan føre til hjerneslag.

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen, har en slagenhet med 10 sengeplasser Befolkningsgrunnlaget

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Sjøfartsmedisinske kasus med spørsmål og diskusjon under veis. Alf Magne Horneland Leder Fagnemda for sjøfolk

Sjøfartsmedisinske kasus med spørsmål og diskusjon under veis. Alf Magne Horneland Leder Fagnemda for sjøfolk Sjøfartsmedisinske kasus med spørsmål og diskusjon under veis Alf Magne Horneland Leder Fagnemda for sjøfolk 1 Formål Forskriften skal sikre at arbeidstakerne er helsemessig skikket til tjeneste om bord

Detaljer

Forskning. en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag

Forskning. en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag Forskning en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag Innhold Forord 1 Innledning 2 Hjerte- og karsykdom 5 Halvert dødelighet og funksjonshemming, og bedret

Detaljer

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Bent Indredavik Avdelingsoverlege, Avd. for hjerneslag, Med. Klinikk, St Olavs Hospital Professor, Institutt for Nevromedisin, Med. Fakultet, NTNU Leder

Detaljer

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Sluttrapport fra Sæther-utvalget - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Våren 2011 1 Sammendrag Arbeidet med funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst ble igangsatt

Detaljer

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag med kliniske anbefalinger 4 Innledning

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI for medisinske studenter Leidulf Segadal, prof. dr. med Ketil Grong, prof. dr. med Lodve Stangeland, amm. dr med Kirurgisk institutt Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003 NÆRSYKEHUSET - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD Rapport fra prosjektgruppe desember 2003 1 Helse Nord rapport - 2003 Forord To hovedtrender innen sengetall i sykehus er på den ene side

Detaljer

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5 NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1 BRUKERMANUAL versjon 1.5 Kontaktpersoner Registerkoordinator Sylvi Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no Tlf. 72 82 77 58 Registerkoordinator Tormod Aarlott Digre, tormod.aarlott.digre@stolav.no

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS): Sjelden sykdom med store utfordringer. Foredragsholder: Trygve Holmøy, overlege/professor, Nevrologisk avdeling

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS): Sjelden sykdom med store utfordringer. Foredragsholder: Trygve Holmøy, overlege/professor, Nevrologisk avdeling Med Fokus på fag og forskning - Velkommen til spennende foredrag om forskning på vanlige sykdommer, tirsdag 14. april 2015, auditoriet ved Akershus universitetssykehus Sammendrag: Amyotrofisk lateral sklerose

Detaljer

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Program 5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Torsdag 12. februar 08.00-09.00 Registrering, kaffe og utstilling 08.50-09.00 Velkommen Lederen for Helse- og omsorgskomiteen,

Detaljer