Innhold. Del I Overordnede perspektiver Jon Bing Forord... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del I Overordnede perspektiver... 37. Jon Bing Forord... 5"

Transkript

1 Jon Bing Forord... 5 Dag Wiese Schartum Overvåking i en rettsstat Om innholdet i denne boken Rettsstat Overvåking Kildene Hov eller trål? Politikk som skaper elektroniske spor Skalering av personvernet Teknologisk vern Hvor sikkert er vernet? Sårbarhetsperspektivet Del I Overordnede perspektiver Benjamin Goold Kapittel 1 How Much Surveillance is Too Much? Some Thoughts on Surveillance, Democracy, and the Political Value of Privacy The role of privacy in the protection of political rights How much surveillance is too much? Lee A Bygrave Kapittel 2 Captain Surveillance v. Mr. X Captain Surveillance v. Mr. X The semantics of surveillance society The politics of surveillance society The challenges of the boxing ring

2 Overvåking i en rettsstat Ingvild Bruce og Geir Sunde Haugland Kapittel 3 Personvern, rettssikkerhet og vern mot alvorlig kriminalitet Innledning Personvern Rettssikkerhet Vern mot alvorlig kriminalitet Konklusjon Cecilia Magnusson Sjöberg Kapitel 4 Den svåra avvägningen Avvägningen i teorin Avvägningen i praktiken Den tillåtande juridiken Utvecklingstendenser Några observandum Del II Politimetoder og individuelle rettigheter Mark Klamberg Kapittel 5 FRA and the European Convention on Human Rights Introduction Sociological and Technological Aspects on the Privacy Discourse The European Convention on Human Rights Swedish Law Reconstruction of the Notion of Privacy Conclusion Jon Wessel-Aas Kapittel 6 Datalagringsdirektivet Innledning problemstilling og avgrensninger Kort om hva som kreves lagret Hovedprinsipper om lagring av personopplysninger i europeisk rett særlig om trafikkdata EMDs praksis nødvendighetsvurderingen og dens gjenstand Oppsummering avsluttende refleksjoner Tobias Mahler, Malin Renate Ranheim og Dana Irina Cojocarasu Kapittel 7 Hvordan vurderer nasjonale domstoler datalagringsdirektivet opp mot grunn- og menneskerettigheter? Innledning Datalagringsdirektivet og nasjonale datalagringslover Tre dommer om datalagringsdirektivet Retten til privatliv og korrespondanse Proporsjonalitet Beskyttelse av kjernen i rettigheten

3 7 Uskyldspresumsjonen Klarhet og forutsigbarhet av loven Krav til utlevering og bruk av data Transparens Datasikkerhet Mindre strenge krav mht. IP-adresseopplysninger begrenset anonymitet på nett Forbud mot direkte tilgang til data Etterretningens bruk av lagrede data Vern av anonymitet i tillitsrelasjoner Avsluttende bemerkninger Erling Johannes Husabø Kapittel 8 Grunnlova 102 som skranke for ransaking, romavlytting og dataavlesing for å førebyggja eller avverja straffbare handlingar Innleiing Metodiske utgangspunkt for grunnlovstolkinga Kva slag bygningar vert omfatta? Kva slag undersøkingsmetodar vert omfatta? Kva slag undersøkingsføremål vert omfatta? Kva omfattar unntaket for «kriminelle Tilfælde»? Ytterlegare unntak? Konklusjonar Litteratur mv Gorm Toftegaard Nielsen Kapittel 9 Dataaflæsning Tvangsindgreb Fra telefonaflytning til dataaflæsning Dataaflæsning i narkotikasag Terrorpakke Rockerpakken Vurdering Rauno Korhonen Kapittel 10 Intrusive Investigation Methods and Judicial Review in Finland Introduction The Organisation of the Finnish Police Intrusive Investigation Methods Some Intrusive Investigation Methods in Finnish Legislation The Parliamentary Ombudsman s Annual Report Large Reform in Near Future Concluding Remarks

4 Overvåking i en rettsstat Olga Mironenko Kapittel 11 Air Passenger Lists in Civil Aviation Background: Development of Passenger Name Records (PNR) Systems Overview of the Main Legal Privacy Framework Advanced Passenger Information (API) Passenger Name Record (PNR) Agreement on PNR Transfer between the EU and the US Proposed European PNR System Conclusion Heidi Mork Lomell Kapittel 12 Videoovervåking myter og realiteter (Video)Overvåkingssamfunnet Videoovervåking som effektivt middel i kriminalitetsbekjempelsen Trusselen mot personvernet Litteratur Charlotte Bagger Tranberg Kapittel 13 Tommelen opp for biometri? Problemstillingen Lovgivningen Konkrete eksempler Skal tomlen op eller ned? Litteraturliste Del III Hemmelige tjenester og kontroll av metodebruk Maria Collett Sælør Kapittel 14 PST: Skjult tjeneste i et åpent samfunn Innledning PSTs oppdrag Organisering Samarbeid Informasjonsinnhenting Behandling av personopplysninger Forebyggende saker Etterforskning Taushetsplikt Kontrollen med PST Oppsummering og litt til

5 Audun Westgaard Kapittel 15 Etterretningstjenesten oppgaver, rettslige rammer og demokratisk kontroll Etterretningstjenesten oppgaver og begrunnelse Overordnede rettslige rammer for Etterretningstjenesten Samarbeid med andre tjenester Innsamling og oppbevaring av informasjon Kontroll, innsyn og forklaringsplikt Helga Hernes Kapittel 16 EOS-utvalgets kontroll av «de hemmelige tjenester» Særtrekk, bakgrunn og sammensetning Kontrollens formål, utvalgets fullmakter og arbeidsmåte Nærmere om kontrollen av PST Nærmere om kontrollen av NSM og FSA Nærmere om kontrollen av Etterretningstjenesten Teknologiske utfordringer Vurdering av kontrollen Finn Haugen Kapittel 17 Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll Generelt om utvalget og dets arbeid Faktiske opplysninger om kommunikasjonskontroll i Norge Bør kommunikasjonskontroll basert på nødrett aksepteres? Kommunikasjonskontroll ved vinningsforbrytelser Andre aktuelle rettspolitiske spørsmål Konklusjon Ingvild Bruce Kapittel 18 Evaluering av lovgivning om skjulte tvangsmidler noen erfaringer fra Metodekontrollutvalgets arbeid Innledning Om Metodekontrollutvalget og utvalgets mandat Nærmere om gjennomføringen av evalueringen Hva kan man lære av Metodekontrollutvalgets erfaringer? Gunnar Thomassen Kapittel 19 Hvordan kan vi vite hvor effektive skjulte etterforskningsmetoder er? Innledning Kunnskapsstatus, tidligere forskning og generell statistikk Data og metode Analyse av data Oppsummering og konklusjon Referanseliste

6 Overvåking i en rettsstat Del IV Politiske refleksjoner og dilemmaer Justisminister Knut Storberget Kapittel 20 Kriminalitetsbekjempelse og personvern er ikke motstridende hensyn Bård Vegar Solhjell, nestleder i SV Akhtar Chaudhry, justispolitisk taleperson i SV Kapittel 21 Prinsipper og kriminalitet Å henge med i utviklinga Det plettfrie liv Datalagring og kriminalitet Glideflukt mot overvåking Den riktige balansegangen Jenny Klinge, medlem av justiskomiteen i Stortinget (SP) Kapittel 22 Tillit og vern av privatlivets fred Trine Skei Grande, partileder (V) Kapittel 23 Frihetsreformenes tid er ikke over Det handler om makt Konstitusjonelle skranker mot maktmisbruk En kommunikasjonsutfordring Noen uheldige utviklingstrekk Flytter grensene Frihet og trygghet Personvern som grunnlovsfestet verdi André Oktay Dahl, andre nestleder i justiskomiteen i Stortinget (H) Kapittel 24 Nåtidens personvernutfordringer Utvikling i gal retning? Omsorgsovervåkning i Helse-Norge Vi er alle søkbare Privatisering av justissektoren? Veien videre Per Sandberg, leder av justiskomiteen i Stortinget (FrP) Kapittel 25 Frihet! Retten til å stå alene Frihet Friheten stanser der hvor andres frihet starter Nytt trusselbilde To debatter Retten til eget liv Rettsprinsipper snudd på hodet Tyske erfaringer

7 Staten ser deg overalt Teknologisk fremtid Fremtiden i andres hender?

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

Strategi for godt personvern i justissektoren mv.

Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Politi, påtalemyndighet, domstol og kriminalomsorg - offentlige kontrollmyndigheter og utlendingsforvaltningen 15. mars 2012 Innholdsfortegnelse Sentrale

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 1. Personvern i det digitale samfunnet. Individ og integritet

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 1. Personvern i det digitale samfunnet. Individ og integritet NOU Norges offentlige utredninger 2009: 1 Individ og integritet Personvern i det digitale samfunnet Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Straffeprosessuelle metoder rettet mot elektroniske bevis

Straffeprosessuelle metoder rettet mot elektroniske bevis Straffeprosessuelle metoder rettet mot elektroniske bevis Av Inger Marie Sunde 1 1 Problemstilling Elektroniske bevis er viktige for forfølgning av kriminalitet. Fremgangsmåtene for å sikre dem innebærer

Detaljer

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet?

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-644-9 ISSN 0801-6143

Detaljer

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland, Norge Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring

Detaljer

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39 Innhold Del 1 5 1. Sammendrag 6 1.1. Oppdraget 6 1.2. Databruk, datakriminalitet og trusselbildet 6 1.3. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 7 1.4. Utfordringene og strategier i andre land 8 1.5. Visjon

Detaljer

Møte mandag den 4. april 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. april 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 3191 Møte mandag den 4. april 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 70): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i ekomloven og straffeprosessloven

Detaljer

Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet Datalagringsdirektivet Eystein Huse Leren Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Mai 2009 Hovedveileder: Stig Frode Mjølsnes, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for

Detaljer

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding for 2014 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Til Stortinget I henhold til lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-,

Detaljer

Representantforslag 56 S

Representantforslag 56 S Representantforslag 56 S (2010 2011) fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Ingjerd Schou, Arve Kambe, Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner og Erna Solberg Dokument 8:56 S (2010 2011) Representantforslag

Detaljer

Rapport. Utfordringer innenfor personvern, STF50 A4135. Solveig Meland, Hanne Samstad, Ragnhild Wahl og Marit Killi

Rapport. Utfordringer innenfor personvern, STF50 A4135. Solveig Meland, Hanne Samstad, Ragnhild Wahl og Marit Killi Rapport STF50 A4135 Utfordringer innenfor personvern, ansvar og roller ved ITSanvendelser i transportsektoren Solveig Meland, Hanne Samstad, Ragnhild Wahl og Marit Killi ii INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Sammendrag av argumenter i høringen om innføring av datalagringsdirektivets krav i norsk rett.

Sammendrag av argumenter i høringen om innføring av datalagringsdirektivets krav i norsk rett. Sammendrag av argumenter i høringen om innføring av datalagringsdirektivets krav i norsk rett. Gunnel Helmers, 23.04.2010 Notatet inneholder en gjennomgang av utvalgte, ulike argumenter fremkommet i høringen,

Detaljer

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006 Dokument nr. 20 (2006-2007) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for

Detaljer

Oversikt over sikkerhetsteknologier

Oversikt over sikkerhetsteknologier Sikkerhet og personvern Oversikt over sikkerhetsteknologier PASR - Preparatory Action on the enhancement of the European industrial potential in the field of Security research Grant Agreement no. 108600

Detaljer

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern ISBN 82-92447-05-9 Utgitt: Oslo, mars 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk Copyright Teknologirådet Elektronisk

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

KONTROLLUTVALGET FOR KOMMUNIKASJONSKONTROLL Oppnevnt ved Kgl. resolusjon 19. juni 2009 i medhold av straffeprosessloven 216h ÅRSRAPPORT 2010

KONTROLLUTVALGET FOR KOMMUNIKASJONSKONTROLL Oppnevnt ved Kgl. resolusjon 19. juni 2009 i medhold av straffeprosessloven 216h ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET FOR KOMMUNIKASJONSKONTROLL Oppnevnt ved Kgl. resolusjon 19. juni 2009 i medhold av straffeprosessloven 216h ÅRSRAPPORT 2010 1. MANDAT OG OPPNEVNING 2. UTVALGETS SAMMENSETNING OG ARBEID

Detaljer

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER 2015 2014 APRIL DATALAGRINGSDIREKTIVET KJENT UGYLDIG EU-domstolen kjenner datalagringsdirektivet (DLD) ugyldig, og konkluderer med at direktivet innebærer alvorlige inngrep

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

A10670 - Åpen. Rapport. Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)

A10670 - Åpen. Rapport. Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS) A10670 - Åpen Rapport Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS) Forfattere Liv Øvstedal Lone-Eirin Lervåg Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning November

Detaljer

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse Side 1135 av 1185 FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE I: Innledning Av lagdommer Erik Møse 1. Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester

Detaljer

Integritetsvern på Internett spredning av opplysninger om eget og andres liv

Integritetsvern på Internett spredning av opplysninger om eget og andres liv Integritetsvern på Internett spredning av opplysninger om eget og andres liv Førsteamanuensis Ragna Arli, Norge Internett er ikke lenger noe nytt. Det er på tide å anerkjenne at nettet har gitt grunnlag

Detaljer

Årsmeldingen for 2012

Årsmeldingen for 2012 Årsmeldingen for 2012 Manus til stortingsmeldingen om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, februar 2013. 1 Forord Året

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet.

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet. Det kongelige samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/585 2010/00134-5 008 012.04.2010 Høring om datalagring Vi viser til departementets høringsbrev av

Detaljer

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER Politiets Fellesforbund Postadr.: Storgt. 32, 0184 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Storgt. 32, 7. etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600

Detaljer

OM AVGRENSING AV ARBEIDSGIVERS STYRINGS- RETT PÅ GRUNN AV ARBEIDSTAKERS PERSONVERN

OM AVGRENSING AV ARBEIDSGIVERS STYRINGS- RETT PÅ GRUNN AV ARBEIDSTAKERS PERSONVERN CompLex nr. 5/2011 Mette Borchgrevink OM AVGRENSING AV ARBEIDSGIVERS STYRINGS- RETT PÅ GRUNN AV ARBEIDSTAKERS PERSONVERN EN GJENNOMGANG AV NORSK RETTSPRAKSIS Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk

Detaljer

Betydningen av EMK art. 8 ved implementeringen av Datalagringsdirektivet

Betydningen av EMK art. 8 ved implementeringen av Datalagringsdirektivet Betydningen av EMK art. 8 ved implementeringen av Datalagringsdirektivet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 226 Leveringsfrist: 15.01.2011 (* regelverk for masteroppgaver: www.uio.no/studier/emner/jus/jus/jur5030/reglement/vedlegg_emnebeskrivelse_masteroppg

Detaljer