Trude Vrålstad, David Strand, Stein I. Johnsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trude Vrålstad, David Strand, Stein I. Johnsen"

Transkript

1 Trude Vrålstad, David Strand, Stein I. Johnsen

2 Edelkreps(Astacus astacus) David Strand Finnes i 39 Europeiske land Størst utbredelse i nordiske og baltiske land Populasjonene avtar drastisk pga krepsepest, ~50-70% (estimat for siste 22 år) Avkastning redusert til ~10% sammenlignet med før-krepsepest tilstander IUCN rød liste: Sårbar (VU) Norsk rødliste: Truet (EN)

3 Aphanomyces astaci - krepsepest vann Europeisk Amerikansk B A Frittlevende sporer og cyster i vann Spres og infiserer via svømmende sporer Parasittisk / patogen fase i kreps

4 5 stedegne arter ferskvannskreps i Europa Alle arter drastisk redusert pga krepsepest Astacus astacus Edelkreps Austropotamobius pallipes Hvitklokreps Astacus leptodactylus smalklokreps Astacus pachypus Kaspisk kreps Første introduksjon av A. astaci til Europe. Austropotamobius torrentium - Steinkreps

5 A-genotype A. astaci Krepsepest introduksjon og spredning i Europa

6 1890 A-genotype A. astaci Krepsepest introduksjon og spredning i Europa

7 Astacus astacus Edelkreps 1890 David Strand A-genotype A. astaci Krepsepest introduksjon og spredning i Europa

8 E-genotype A. astaci Orconectes limosus nordamerikansk bærer av krepsepest Adam Petrusek A-genotype A. astaci Krepsepest introduksjon og spredning i Europa

9 E-genotype A. astaci B-genotype A. astaci Signalkreps noramerikansk bærer av krepsepest Jirka Maté A-genotype A. astaci Krepsepest introduksjon og spredning i Europa

10 E-genotype A. astaci B-genotype A. astaci C-genotype A. astaci D-genotype A. astaci Procambarus clarkii - noramerikansk bærer av krepsepest Frederic Grandjean A-genotype A. astaci Krepsepest introduksjon og spredning i Europa

11 E-genotype A. astaci B-genotype A. astaci >2000 C-genotype A. astaci D-genotype A. astaci A-genotype A. astaci Dagens situasjon derfor er all Europeisk kreps truet

12 Krepsepest og signalkreps i Norge Modified from Johnsen, et al. Biol Invasions; 9: Norway Sweden Signalkreps Edelkreps

13 Overvåkning og kontroll av krepsepest i Norge Regi Mattilsynet, utføres av Utmarksavdelingen Bur med levende edelkreps overvåker krepsepestsituasjonen Haldenvassdraget Flere lokaliteter i hovedvassdraget og i sidevassdrag Oppstart tidlig på 1990 tallet. Glommavassdraget Flere lokaliteter i hovedvassdraget og i sidevassdrag Oppstart midt på 1990 tallet Ved dødelighet: analyse ved Veterinærinstituttet Positiv diagnose = utbrudd av krepsepest Problem: Tidkrevende, delvis frivillig. Stagnert bevilgning. Sykdom oppdages når det allerede er for sent Etisk noe problematisk med levende kreps som overvåkningsverktøy

14 Overvåkning av kreps i Norge: Nasjonalt overvåkningsprogram edelkreps Regi Miljødirektoratet, utføres av NINA Rundt 20 lokaliteter som overvåkes Ca 5 lokaliteter i året (rullering) Hver lokalitet undersøkes ca hvert 4 år. Viktige lokaliteter undersøkes hvert år Overvåkingsprogrammet startet i 2000 Hver lokalitet undersøkes ved bruk av teiner (prøvefiske) og ved dykking. Relativ tetthet (fangst per teinenatt/time dykk) Lengdefordeling, andel kjønnsmodne hunner Problem: Dyrt og tidkrevende. Bevilgningene reduseres Få lokaliteter, lenge mellom hver overvåkning Kun edelkreps som overvåkes, ikke biologiske trusler

15 Gjennomsnittlig bestandstetthet siden Antall kreps per teinenatt Svært god God 0 Ørjeelva Rødnessjøen Hobølelva Femsjøen Aremarksjøen Bergsvannet (Eidsfoss) Einavann Gjerdingen Harestuvannet Harasjøen Næra Rokosjøen Skinnarbøla Digeren Vingersjøen Glomma v/skarnes Glomma v/kongsv. Svartelva Grønnbekken Søndre Øyungen Sperillen Snarumselva Krødern Steinsfjorden Lyseren Øyeren Øgderen Børtevann Setten Tynn til middels Svært tynn

16 Krepsebestanden i Steinsfjorden Overvåkingsprogramm pågått siden 1979 Prøvefiske Teinetellinger Fangstregistreringer Rettet mot fiske (ikke kreps som truet art) Årlig prøvefiske Før og etter sesong teinenetter Samme område m strandlinje Teinenetter Antall kreps 200 Antall teinenetter (x 1000) Antall kreps (x 1000) År

17 Targeted strategies for safeguarding the Noble crayfish against alien & emerging threats TARGET Nytt 3-årig NFR forskningsprosjekt med oppstart 1. april 2015

18 WP2: Utrede betydning av toksinproduserende cyanobakterier på krepsehelse og kreps som matkilde (mattrygghet) WP1: Utvikle og bruke spesifikke molekylære markører for alt-i-ett påvisning og kvantifisering av edna fra vannpøver Hovedmål: Utvikle og teste kosteffektive og miljøvennlige overvåkningsverktøy og avbøtende strategier for bedre vern av edelpreps mot invasive arter, sykdommer og toksiner WP3: Utforske om ultralydteknologi kan eliminere krepsepestsmitte fra vann og kreps som er bærere av krepsepest

19 edna påvisning av DNA spor i miljøet edna (environmental DNA): genetisk materiale i miljøet uten opplagte tegn til den biologiske kilden Effektivt, ikke-invasiv metode Lett å standardisere for prøvetaking Krever ikke taksonomisk kompetanse I økende grad brukt for å overvåke makro- og mikroorganismer i vann Fisk, amfibier, kreps, pattedyr, sopp, alger osv Sensitiv overvåkning av sjeldne arter Overvåkning og oppdagelse av fremmede arter og sykdommer

20 edna vellykket testet ut for krepsepest og rød sumpkreps

21 Påvist sammenheng mellom andel positive smittebærere, infeksjonsgrad i smittet vev og mengde sporer i vannet Lite Medium Mye A. astaci prevalens infeksjonsgrad pest-sporer/l vann Strand et al, 2014

22 Overvåking av edelkreps - hva kan TARGET bidra med? Utvikle edna prediktor-verdier for relativ bestandstetthet Forutsatt korrelasjon mellom relativ tetthet (fangst per teinenatt) av kreps og nivået av edna i vannmassene Gjøre dette for edelkreps, signalkreps og andre invasive arter som kan være bærere av krepsepest (Europeisk perspektiv)

23 Overvåking av edelkreps og sykdom - hva kan TARGET bidra med? Inkludere alle biologiske trusler i edna testen Invasive og kompetitive kreps og krabber bærere av krepsepest Krepsepest og andre alvorlige sykdommer som fryktes introdusert Giftige alger som både kan forgifte kreps og/eller krepsekonsumenter Fremmede arter fra akvarium handel (Australsk kreps selges i Norge!) Vil gi samtidige svar på/oversikt over krepsebestand og trusselbilde Kan redusere bruk av levende kreps som «sykdoms-agn»

24 Overvåking av edelkreps - hva kan TARGET bidra med? Få lokaliteter overvåkes i dag på «klassisk måte» edna overvåkning kan dekke flere lokaliteter på kortere tid Vannprøver enkelt og raskt (filtrering i felt, filter analyseres) Kostnad flyttes fra feltarbeid til analysemetode men disse standardiseres og effektiviseres hele tiden Tid alltid dyrest i Norge ikke analysemetode Gir mange parallelle svar alt i en prøve

25 Overvåking av edelkreps - hva kan TARGET ikke bidra med? Vil ikke kunne erstatte dagens overvåking fullt ut data om bestandsstruktur (lengdefordelinger) Må samle inn kreps fysisk Viktige data ved anbefalinger om fiskeregler og fangsttrykk Teinenetter Antall kreps 200 Antall teinenetter (x 1000) Antall kreps (x 1000) År

26 Prosjekt konsortium Norwegian Veterinary Institute (NVI) Trude Vrålstad, Christopher Miles, Ingunn Samdal, Jannicke Wiik-Nielsen, Hildegunn Viljugrein, David Strand Norwegian Institute for Water Research (NIVA) David Strand, Sigrid Haande, Andreas Ballot Norwegian Institute for Nature Reseach (NINA) Stein I. Johnsen Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Lennart Edsman, Patrick Bohman Charles University in Prague Adam Petrusek, Eva Kozubíková-Balcarová Finnish Food Safety Authority (EVIRA) Satu Viljamaa-Dirks LG Sound, The Netherlands Lisa Brand

27 Takk for oppmerksomheten!

Rapport. Krepsepest smitteforhold i norske vassdrag og forebyggende tiltak mot videre spredning. Veterinærinstituttets rapportserie 6-2006

Rapport. Krepsepest smitteforhold i norske vassdrag og forebyggende tiltak mot videre spredning. Veterinærinstituttets rapportserie 6-2006 Veterinærinstituttets rapportserie 6-2006 Rapport Krepsepest smitteforhold i norske vassdrag og forebyggende tiltak mot videre spredning Trude Vrålstad Tore Håstein Trond Taugbøl Atle Lillehaug ISSN 0809-9197

Detaljer

NINA Minirapport 266 Bestandsstatus for ferskvannskreps i Rødnessjøen 2009

NINA Minirapport 266 Bestandsstatus for ferskvannskreps i Rødnessjøen 2009 Bestandsstatus for ferskvannskreps i Rødnessjøen 2009 Stein I. Johnsen Johnsen, S. I. 2009. Bestandsstatus for ferskvannskreps i Rødnessjøen 2009 - NINA Minirapport 266. 12 s. Lillehammer, juni 2009 RETTIGHETSHAVER

Detaljer

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen Stein I. Johnsen Tomas Jansson Jon K. Høye Trond Taugbøl 356 NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen Stein I. Johnsen Tomas Jansson Jon K. Høye Trond Taugbøl 356 NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013. Anders Endrestøl Roald Bengtson

Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013. Anders Endrestøl Roald Bengtson Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013 Anders Endrestøl Roald Bengtson NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva 991 Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva Kjetil Olstad, Sigurd Hytterød og Haakon Hansen NINAs publikasjoner

Detaljer

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L.

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. UTREDNING DN-utredning 10-2011 Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med forslag til handlingsplan Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med

Detaljer

Miljø- og næringsmiddeletaten Telefon: 22 82 13 00 Avdeling for miljørettet helsevern Telefax: 22 82 13 50 Vestbyveien 13-2D 0976 OSLO

Miljø- og næringsmiddeletaten Telefon: 22 82 13 00 Avdeling for miljørettet helsevern Telefax: 22 82 13 50 Vestbyveien 13-2D 0976 OSLO Miljø- og næringsmiddeletaten Telefon: 22 82 13 00 Avdeling for miljørettet helsevern Telefax: 22 82 13 50 Vestbyveien 13-2D 0976 OSLO Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sørkedalselva, Oslo

Detaljer

Elvemusling i Kampåa Nes kommune i Akershus 2008-2010

Elvemusling i Kampåa Nes kommune i Akershus 2008-2010 Elvemusling i Kampåa Nes kommune i Akershus 2008-2010 RAPPORT NR. X/2011 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Postboks 8111, Dep. 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 E-post: postmottak@fmoa.no

Detaljer

Veileder for økologisk risikovurdering av fremmede arter i Norge Versjon 1.0.1

Veileder for økologisk risikovurdering av fremmede arter i Norge Versjon 1.0.1 Foto: Marit Mjelde,NIVA Veileder for økologisk risikovurdering av fremmede arter i Norge Versjon 1.0.1 1. Bakgrunn... 2 Litt generelt... 2 Økologisk risikovurdering av fremmede arter for Norge 2012...

Detaljer

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013)

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013) RAPPORT RAPPORT L.NR. 6652-2014 (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget RAPPORT L.NR. 6652-2014 RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke.

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Side 1 av 11 Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Bakgrunn Forordning 213/2009 pkt. 2.1.1. åpner for at kompetent myndighet

Detaljer

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet KLV-notat 1-2011 Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for

Detaljer

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk?

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 Ingeborg Palm Helland, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Ola H. Diserud, Anders

Detaljer

Av innholdet: F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R

Av innholdet: F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R 3 2 0 0 3 Årgang 9 F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R Av innholdet: Forsuringsstatus Resultater fra overvåkningen av sur nedbør. side 3 Svovelutslipp fra skip Europaparlamentet

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

Årsrapport PURA 2014 1

Årsrapport PURA 2014 1 Årsrapport PURA 2014 1 INNHOLD FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 1. TILSTANDSVURDERING FOR HVERT TILTAKSOMRÅDE... 14 1.1 Gjersjøvassdraget... 14 1.2 Årungenvassdraget... 53 1.3 Bunnefjorden... 74 2. RESULTATER

Detaljer

Nå eller aldri for Vossolaksen

Nå eller aldri for Vossolaksen Utredning 28-9 Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Nr. 03 2012 Årg. 03 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Tema: Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Mer TBE-virus i norsk flått Økende antibiotikaresistens hos sports- og kjæledyr Aktuelt fra

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

parasitter Tema: Tarmsnylter gir diarélam Nye beregningsmetoder skal gi bedre smittevarsling Jakter på vaksine mot lakselus Lakselus:

parasitter Tema: Tarmsnylter gir diarélam Nye beregningsmetoder skal gi bedre smittevarsling Jakter på vaksine mot lakselus Lakselus: Nr. 04 2012 Årg. 03 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Tema: parasitter Lakselus: Nye beregningsmetoder skal gi bedre smittevarsling Tarmsnylter gir diarélam Jakter på vaksine mot lakselus Aktuelt fra Veterinærinstituttet

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom oppdrettsvolum og sykdom blant villaks? Arne Skorping Universitetet i Bergen

Er det noen sammenheng mellom oppdrettsvolum og sykdom blant villaks? Arne Skorping Universitetet i Bergen Er det noen sammenheng mellom oppdrettsvolum og sykdom blant villaks? Arne Skorping Universitetet i Bergen Uansett definisjon av volum må vi anta at dette er positivt korrelert med tetthet Tetthet = ant.

Detaljer

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES RAPPORT AVINOR AS HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES UNDERSØKELSER AV PFAS I JORD, VANN OG BIOTA MED RISIKOVURDERING 2015-04-20 Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168186-17-J8

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer