Overvåkingsprogrammet for hjortevilt - elg. Erling J. Solberg, mfl. NINA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvåkingsprogrammet for hjortevilt - elg. Erling J. Solberg, mfl. NINA"

Transkript

1 Overvåkingsprogrammet for hjortevilt - elg Erling J. Solberg, mfl. NINA

2 Dagsorden: Overvåkingsområder og design Hva er overvåking? Overordnet teori Utvikling og tilstand Pågående forskning: Hvor godt er sett elg-materialet? Hva kan eggstokkene fortelle oss? Beitetilgang og bestandsdynamikk Veien videre

3 Overvåkningsprogrammet for hjortevilt elg, Alder, kjønn Slaktevekter Ovarier

4 Sett elg-overvåkingen: Observasjoner registrert av elgjegere kommuner (85%) Antall, kjønn og alder obs. per år Indeksbasert: Bestandstetthet (sett elg per jegerdagsverk) Rekrutteringsrater (andel ku med kalv, tvillingrate) Kjønnsrate (antall kyr per okse)

5 Jakt- og avgangsstatistikk: Jaktstatistikk Siden Irregulær avgang Siden 1970 Avgang på vei og jernbane Annen avgang

6 Økologisk overvåking (Lindenmayer & Likens 2010): innsamling av økologisk informasjon av høy kvalitet over lengre perioder for å få oversikt over endringer i økosystemstruktur, økologiske prosesser og økosystemtjenester. Tilgang til økologisk informasjon over lengre perioder er viktig: 1. Som dokumentasjon og referansenivå Hva er normaltilstand, unngå datakonflikt 2. For å evaluere økologiske responser på forstyrrelse og forvaltningstiltak Eksperimentell manipulering 3. For å genere nye viktige spørsmål omkring bestands- og samfunnsdynamikk Observert forandring hypotese 4. Som data for testing av økologisk teori og modeller Hva er årsaken til det som observeres?

7 Økologisk overvåking (Lindenmayer & Likens 2010): innsamling av økologisk informasjon av høy kvalitet over lengre perioder for å få oversikt over endringer i økosystemstruktur, økologiske prosesser og økosystemtjenester. Premisser for overvåkingsprogrammet (1991): Økologisk varslingssystem for å vurdere utviklingen i hjorteviltbestandene og deres livsmiljø Avdekke endringer i kondisjon og reproduksjon som følge av endringer i bestandstetthet og klima Inngangsparametre i bestandsmodeller og forvaltningsplaner Evaluere forvaltningstiltak og avdekke forskningsbehov Data for testing av økologisk teori og modeller

8 Tre typer økologisk overvåking: 1. Passiv overvåking Ingen hypoteser Ingen forvaltningsinngrep Lite mekanismefokus (hva er årsaken til endringene) 2. Obligatorisk eller pålagt ( mandated ) overvåking Eks. lovpålagt overvåking, storskala Ressursorientert, men lite mekanismefokus Post hoc-spørsmål 3. Spørsmålsdreven overvåking Fokus på økologiske mekanismer (årsak-virkning) Basert på en konseptuel modell (hypotese) Testing av prediksjoner Eksperimentell manipulering (designet og opportunistisk) Forvaltningstiltak Småskala Adaptiv overvåking (gjennomførbart lokalt)

9 Elgens bestandsdynamikk en modell Høstingsraten Kvote Kjønns- og aldersavskytning Bestands- størrelse i år t-1 Bestandens vekstrate Bestands- størrelse i år t Voksen kjønnsrate Kyrnes kondisjon Kalvens kondisjon Kualder Mattilgang og kvalitet Andel kalver produsert Klima Naturlig dødelighetsrate Predasjon

10 Beitetrykk (MB/km2) Historiske og tidsforsinkende prosesser: Beitetrykk (MB/km2) Foryngelsesareal (100 Foryngelsesareal ha) (100 ha) Redusert husdyrbeiting i utmark Innføring av bestandsskogbruket Svært variabel fôrtilgang for hjorteviltet Maternale effekter Små elgkyr Husdyr 140 Tolkningen av dagens bestandskondisjon krever derfor: oversikt 100 over rådende levebetingelser, samt Små elgkalver oversikt over den historiske utviklingen i bestandstetthet 60 og 40 andre økologiske forhold År 1999

11 Utvikling og status i 5 regioner - Bestandsutvikling

12 Utvikling og status i 5 regioner: Rekrutteringsrater

13 Utvikling og status i 5 regioner - Bestandsutvikling

14 Vektutvikling i 7 overvåkingsregioner: okse kalv og åring Høye verdier Stabil utvikling Høye verdier Stabil utvikling Lave verdier Stabil utvikling Høye verdier Stabil utvikling Lave verdier Negativ utvikling Lave verdier Negativ utvikling Høye verdier Negativ utvikling

15 1. Sett elg- og avskytningsdata som bestandsindekser: Kan vi stole på sett elg pr jegerdagsverk og jaktuttaket som bestandsindekser? Årsklasseanalyser: Rekonstruere minimumsbestanden Basert på alder ved død (jakt) Okser og/eller kyr Data fra 16 forskjellige bestander Overvåkingsprogrammet Faun Naturforvaltning (L.E. Gangsei) Mayumi Ueno (Ueno et al. 2009) Japansk post doc ved NINA

16 1. Sett elg- og avskytningsdata som bestandsindekser: Hedmark Troms Nord-Trøndelag Vestfold-Telemark Vest-Agder

17 1. Sett elg- og avskytningsdata som bestandsindekser: Positivt forhold i alle bestandene Sett pr. dagsverk er en god indeks på bestandstetthet Men lavere enn proporsjonalt % endring i bestandsstørrelse er større enn i sett pr. jegerdagsverk Metning

18 1. Sett elg- og avskytningsdata som bestandsindekser: Positivt forhold i alle bestandene Sett pr. dagsverk er en god indeks på bestandstetthet Men lavere enn proporsjonalt % endring i bestandsstørrelse er større enn i sett pr. jegerdagsverk Metning Også positivt forhold mellom antallet skutt og bestandstettheten Oftere et proporsjonalt forhold Men med 1-2 års tidsforsinkelse

19 1. Sett elg- og avskytningsdata som bestandsindekser: Positivt forhold i alle bestandene Sett pr. dagsverk er en god indeks på bestandstetthet Men lavere enn proporsjonalt % endring i bestandsstørrelse er større enn i sett pr. jegerdagsverk Metning Også positivt forhold mellom antallet skutt og bestandstettheten Oftere et proporsjonalt forhold Men med 1-2 års tidsforsinkelse

20 2. Hva kan eggstokkene fortelle oss om dødelighet? Kjønnsmoden? Ovulasjonstidspunkt Antall kalver født Antall egg ovulert inneværende år Neste års kalver + tidligere år

21 Antall kalv (cr) Andel 2. Hva kan eggstokkene fortelle oss om dødelighet? Aldersspesifikk fruktbarhet Viser potensiell kalveproduksjon innen aldersgruppe Men i hvilken grad er antall egg et uttrykk for faktisk kalveproduksjon i bestanden? Manglende befruktning Absorbsjon og abortering Sommerdødelighet kalv Aldersstruktur Gj.snittlig antall corpus rubrum Andelen med kalv og andelen med tvillinger Alder Alder

22 2. Hva kan eggstokkene fortelle oss om dødelighet? Aldersspesifikk fruktbarhet Viser potensiell kalveproduksjon innen aldersgruppe Men i hvilken grad er det et uttrykk for faktisk kalveproduksjon i bestanden??? Manglende befruktning Absorbsjon og abortering Sommerdødelighet kalv Aldersstruktur Masteroppgave NTNU: Stine S. Markussen Kombinerer eggstokkdata med sett elgdata og rekonstruert aldersstruktur Estimerte variasjonen i perinatal dødelighet Over tid Mellom bestander

23 Antall kalv (cr) Andel 2. Hva kan eggstokkene fortelle oss om dødelighet? Aldersspesifikk fruktbarhet Viser potensiell kalveproduksjon innen aldersgruppe Men i hvilken grad er det et uttrykk for faktisk kalveproduksjon i bestanden??? Manglende befruktning Absorbsjon og abortering Sommerdødelighet kalv Aldersstruktur Gj.snittlig antall corpus rubrum Andelen med kalv og andelen med tvillinger Alder Alder Kun snaue 70 % av alle ovulerte egg realiseres i en kalv i Vestfold/Telemark Mens 85 % realiseres i kalv i Troms I Troms er elgkyrne i gjennomsnitt 15 % større enn i Vestfold og langt mer produktive Abortering, sommedødelighet..?

24 3. Beitetrykk og bestandskondisjon: 9 km 3 km Beiteovervåking via Landsskogtakseringen: X X X Ressurs og miljødata fra skogarealene (utenom Finnmark) Høy Middels Lav Stort antall prøveflater Beitetilbud av og beitetrykk på utvalgte arter Siden 9. omdrev ( ) Geografisk variasjon i beitetilbud Trær i høydesjikt 0,5-3,0m

25 3. Beitetrykk og bestandskondisjon: variasjon i beitetilbud Gjennomsnitt hele landet: Lauv: ca. 900 trær pr. ha ROS: ca. 450 trær pr. ha Furu: ca. 100 trær pr. ha Generelt: Høye verdier fra N-Trøndelag og nordover Lave verdier i Telemark og på Sørlandet Midlere verdier på Østlandet

26 3. Beitetrykk og bestandskondisjon: Variasjon i beitetrykk Gjennomsnitt hele landet: ROS: ca. 40 % beitetrykk Furu: ca. 19 % beitetrykk Lauv: ca. 16 % beitetrykk Generelt: Høye verdier på Sør- og Østlandet Lave verdier på Vestlandet og i Nord-Norge Midlere verdier i Trøndelag

27 3. Beitetrykk og bestandskondisjon: Hva er hovedårsaken til dagens store variasjonen i bestandskondisjon? Dagens beitetilbud? Negativt forhold mellom bestandskondisjon og beitetrykk (relativ tetthet) Tidsforsinkede prosesser? Eks. maternale og vegetative effekter Variasjonen relatert til historisk bestandsutvikling

28 3. Beitetrykk og bestandskondisjon: Hva er hovedårsaken til dagens store variasjonen i bestandskondisjon? Dagens beitetilbud? Negativt forhold mellom bestandskondisjon og beitetrykk (relativ tetthet) Tidsforsinkede prosesser? Eks. maternale og vegetative effekter Variasjonen relatert til historisk bestandsutvikling Begge deler synes å ha en effekt Tvillingratene er vesentlig lavere i områder med høyt beitetrykk, For et gitt beitetrykk er tvillingratene lavest i bestander med tidligere høy tetthet Forsinka og vedvarende effekter For hvor lenge???

29 Rapportering: Rapportering av data og resultater over internett

30 Rapportering: Rapportering av data og resultater over internett Årsrapporter (papir, pdf) Ingen årsrapport for 2010 Oppsummeringsrapporter 1997, 2006, 2012 mer omfattende analyser fra hele overvåkingsperioden Inkludert relevante forskningsresultater

31 ???

32 Alternative forklaringer: 1. Direkte tetthetsavhengig matbegrensing 2. Forsinket effekt av matbegrensning Forsinket vegetasjonsrespons Maternale effekter (epigenetikk) 3. Endringer i bæreevne 4. Demografiske forhold Alders- og kjønnsstruktur Naturlig dødelighet 5. Plantekjemiske effekter 6. Klimatiske forhold 7. Sykdommer og parasitter Flottoverførte sykdommer Anaplasmose økt aborteringsrate 8. Forurensning 9. Genetiske faktorer

Vestfold fylke 1995-2009

Vestfold fylke 1995-2009 sett elg Vestfold fylke 1995-2009 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for

Detaljer

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Nord-Trøndelag fylke 17-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Elgjegerens drøm; høst i de nordtrønderske skogene! Foto: Steinar Johansen Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes

Detaljer

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre?

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? E. J. Solberg, V. Veiberg & C. Rolandsen Sett elg og sett hjort: Bærebjelkene i norsk elg- og hjorteforvaltningen Landsdekkende Stort materiale Involverer

Detaljer

sett elg Malvik kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Malvik kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Malvik kommune 1996-2 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Malvikvollmyra fra Jervfjellet - Foto: Stian Almestad Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering

Detaljer

SETT ELG Troms fylke 1985 2006 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Troms fylke 1985 2006 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Troms fylke 1985 26 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Foto: Therese Sigurdsen Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av Sett elg er svært viktig for å beskrive tilstand

Detaljer

sett elg Stjørdal kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Stjørdal kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Stjørdal kommune 1996-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Jaktlaget av 198 har kaffepause. Foto: Gunnar Børset Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering

Detaljer

Tydal kommune 1996-2010

Tydal kommune 1996-2010 sett elg Tydal kommune 1996-2 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for å beskrive

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre?

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? Erling J. Solberg mfl. Dagsorden: Bakgrunn Evaluering av sett elg og sett hjort Finansiert av Miljødirektoratet Viktige antagelser Metoder Resultater elg

Detaljer

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 1043 Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial Solberg, Erling J. Veiberg, Vebjørn Rolandsen, Christer M. Ueno, Mayumi Nilsen, Erlend B. Gangsei, Lars E. Stenbrenden, Magnus

Detaljer

Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007

Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007 463 Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007 Erling J. Solberg Christer M. Rolandsen Ivar Herfindal Morten Heim NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

INNLEDNING... 2 STATUS...

INNLEDNING... 2 STATUS... INNLEDNING... 2 STATUS... 2 VALDETS YTTERGRENSER, AREAL OG MEDLEMMER... 2 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL OG DELMÅL... 3 PLAN FOR BESTANDSUTVIKLING OG AVSKYTNING... 4 Elg... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 BESLUTNINGSUNDERLAG,

Detaljer

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning Sett elg i bestandsplanbasert elgforvaltning Forord Elgjegere i Norge, Sverige og Finland har siden midten av 1980-tallet registrert observasjoner av elg på et eget skjema. Hensikten har vært å overvåke

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer

Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer 848 NINA Oppdragsmelding Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer DNs overvåkingsdata potensial og kunnskapsressurs Annika Hofgaard Øvre venstre hjørne på konvolutt Øvre venstre hjørne

Detaljer

produksjon og tap i reindriften

produksjon og tap i reindriften Beregning av produksjon og tap i reindriften Torkild Tveraa Manuel Ballesteros Bård-Jørgen Bårdsen Per Fauchald Madeleine Lagergren Knut Langeland Elisabeth Pedersen Audun Stien NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

INNHOLD Side Artikler: JON OLAF OLAUSSEN OG ANDERS SKONHOFT: Naturressursutnyttelse ved asymmetrisk nytte og kostnad. Elgforvaltning i Norge 103

INNHOLD Side Artikler: JON OLAF OLAUSSEN OG ANDERS SKONHOFT: Naturressursutnyttelse ved asymmetrisk nytte og kostnad. Elgforvaltning i Norge 103 NØT 103-196 21.01.2003 12:12 Side I INNHOLD Side Artikler: JON OLAF OLAUSSEN OG ANDERS SKONHOFT: Naturressursutnyttelse ved asymmetrisk nytte og kostnad. Elgforvaltning i Norge 103 PETTER OSMUNDSEN, RAGNAR

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Olav Strand; Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim. Dette prosjektnotatet fokuserer på bestands- og arealrelaterte problemstillinger

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen 2005 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!.................... 3 Bevaring av fjellrev kan jegere bidra?.......... 4 All bruk av blyhagl er nå forbudt!............... 6 Ny forskrift om ivaretakelse

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

ELGENS BRUK AV ROMERIKSSLETTA I FORHOLD TIL BEITER OG AVSTAND TIL VEI

ELGENS BRUK AV ROMERIKSSLETTA I FORHOLD TIL BEITER OG AVSTAND TIL VEI ELGENS BRUK AV ROMERIKSSLETTA I FORHOLD TIL BEITER OG AVSTAND TIL VEI MOOSE (Alces Alces) USAGE OF ROMERIKSSLETTA IN RELATION TO FORAGE AVAILABILITY AND DISTANCE TO ROADS JO TRYGVE LYNGVED UNIVERSITETET

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid 2008 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Rekruttering til jakt veien fra jegerprøveeksamen til jakt.......... 4 Hvordan bli en bedre villreinjeger?............ 5 Skadeskyting

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Veileder for økologisk risikovurdering av fremmede arter i Norge Versjon 1.0.1

Veileder for økologisk risikovurdering av fremmede arter i Norge Versjon 1.0.1 Foto: Marit Mjelde,NIVA Veileder for økologisk risikovurdering av fremmede arter i Norge Versjon 1.0.1 1. Bakgrunn... 2 Litt generelt... 2 Økologisk risikovurdering av fremmede arter for Norge 2012...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg Eventuelt forfall meldes til Gry Løberg, telefon 32 22 0495 91 75 73 73 gry.loberg@lier.kommune.no

Detaljer