Hovedsaken Det renner over i barnehagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedsaken Det renner over i barnehagen"

Transkript

1 Min favorittlærer 20 Ung, usikker og favoritt Reportasje 28 Rollespill om klimaspørsmål Fotoreportasje 30 Det hendte i 1963 Frisonen 35 Med sol i magen JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Det renner over i barnehagen

2 Redaksjonen JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Innhold Knut Hovland Ansvarlig redaktør Harald F. Wollebæk Sjef for nett, desk og layout Paal M. Svendsen Nettredaktør Ylva Törngren Deskjournalist Sonja Holterman Journalist Jørgen Jelstad Journalist Lena Opseth Journalist Kirsten Ropeid Journalist 12 Hovedsaken: BEMANNINGSNORM Marianne Ruud Journalist Inger Stenvoll Grafisk formgiver Tore Magne Gundersen Grafisk formgiver Ståle Johnsen Korrekturleser/bokansvarlig Synnøve Maaø Markedssjef Frisonen Britt Annie Eira bøyer ett og ett kne til rumpe, lår og legger rister skikkelig. Men den største utfordringen er å lage åttetallsbevegelser med hoftene. Oslo kommune og KS presser på for å unngå en lov for hvor mange ansatte det skal være per barn i barnehagene. Ansatte og foresatte kjemper for en minstenorm. Andelen barn per voksne har steget med mer enn ti prosent de siste årene. Helga Kristin Johnsen Markedskonsulent Randi Skaugrud Markedskonsulent Berit Kristiansen Markedskonsulent Hilde Aalborg Markedskonsulent Carina Dyreng Markedskonsulent Innhold Aktuelt 4 Aktuelt navn 10 Hovedsaken 12 Kort og godt 18 Min favorittlærer 20 Reportasje 22 Fotoreportasje 30 Friminutt 34 Frisonen 35 På tavla 36 Innspill 40 Debatt 46 Kronikk 52 Stilling ledig/ kunngjøringer 56 Lov og rett 64 Fra forbundet Min favorittlærer Magne Landgraff fikk meg til å forstå at hvis jeg skulle klare noe, måtte jeg yte en innsats. Han bidro til at jeg tok høyere utdannelse, sier Thomas Nordahl. 2 UTDANNING nr. 1/11. januar 2013

3 Utdanning på nettet På Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og informasjon om utgivelser: Leder Knut Hovland Ansvarlig redaktør FOTO: MALDIVES PRESIDENCY/MAUROOF KHALEEL, AFP 30 Fotoreportasje Med «She Loves You» sang The Beatles seg til topps på hitlistene for 50 år siden. Vi ser tilbake på Rollespill om klima UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse Godkjent opplagstall Per 1. halvår 2012: issn: Design Itera Gazette Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO2-nøytralt og 100 % resirkulerbart. Trykk: Aktietrykkeriet AS Abonnementsservice Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo Telefon Forsidebildet Storvask i Gulldalen barnehage. Ann Iris Hem (voksen), William Tollisen, Eirik Våge Bogerud, Marius Våge Bogerud, Tilde Rannem. Foto: Tom-Egil Jensen «En pedagognorm som vi er stolte av» I en undersøkelse Respons har gjort for Unio og Utdanningsforbundet, kommer det fram at 44 prosent av førskolelærerne er så presset i jobben at de er usikre på om helsa holder til å stå yrkesløpet ut. Over halvparten av førskolelærerne sier samtidig at de trives godt i jobben sin, de ønsker med andre ord å fortsette i barnehagen hvis helsa holder. Det som kommer fram i Respons-undersøkelsen, stemmer godt overens med tidligere undersøkelser som er blitt utført. Allerede på 1990-tallet ble det slått fast i en undersøkelse gjort for Norsk Lærerlag at 4 av 10 førskolelærere var ute av yrket i løpet av de 10 første årene. I Oslo var det for bare en måned siden en stor politisk streik i barnehagene i protest mot nedskjæringer på budsjettene, de ansatte fortviler over situasjonen. I Stortinget ble det i desember en debatt om bemanningssituasjonen i barnehagene, blant annet med utgangspunkt i lederartikkelen i Utdanning nr. 21/12. Der slo vi fast at Norge har en dårligere pedagogtetthet enn land det er naturlig å sammenligne seg med. Både i Danmark og Sverige er pedagogtettheten i offentlige barnehager på over 50 prosent, mens den i Norge ligger på drøyt 30 prosent. Dette har vært kjent lenge, men likevel hevdet kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) i debatten at «vi har en pedagognorm som vi er stolte av». Hvor stoltheten kommer fra, aner vi rett og slett ikke når vi ligger så langt bak våre nærmeste naboland. For ett år siden la det bredt sammensatte Øie-utvalget fram sin utredning og kom med en rekke forslag til endringer som skal sikre kvaliteten i barnehagene. Blant annet gikk flertallet inn for å øke andelen førskolelærere i barnehagene til 50 prosent fra Selv om det er dissens på andelen pedagoger, så er det et samlet utvalg som foreslår å lovfeste at det skal være flere pedagoger i barnehagen enn i dag. Det er et klart signal om at en høyere andel førskolelærere er et mål for å sikre kvaliteten i barnehagene, sa utvalgsleder Kjell Erik Øie til Utdanning. Vi venter nå spent på hvordan kunnskapsministeren og regjeringen vil følge opp dette, i løpet av våren er det varslet en egen stortingsmelding om barnehager. Der bør anbefalingene fra Øie-utvalget veie meget tungt. Kristin Halvorsen kan med rette være stolt av å ha fått til full barnehagedekning, men bemanningen i barnehagene må styrkes betraktelig i tiden som kommer. Det trengs ikke flere rapporter for å underbygge det. Mohamed Nasheed, daværende president på Maldivene, ledet i 2009 et regjeringsmøte som ble holdt under vann for å sette søkelyset på global oppvarming. Framtida for denne flate øynasjonen er blant temaene som berøres i et nytt rollespill om klimaspørsmål. Leder Ragnhild Lied 1. nestleder Terje Skyvulstad 2. nestleder Steffen Handal Sekretariatssjef Cathrin Sætre 3 UTDANNING nr. 1/11. januar 2013

4 Aktuelt Ikke kontroll i klasserommet 6,7 prosent av norske grunnskolelærere opplever at de har liten eller ingen kontroll i klasserommet. Det går fram av en studie som er utført av Grete S. Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Det betyr at de ikke klarer å gjøre jobben sin, sier Vaaland til NRK Rogaland. Statsministerens nyttårstale Roste skolen og lærerne På 40 år tok kvinner steget ut i lønnet arbeid. I dag er det jentene som dominerer statusfag som jus og medisin. Utdanning var og er nøkkelen til valgfrihet for kvinner. Nøkkelen til framtiden. TEKST Knut Hovland Med modige kvinner som forbilder skal vi våge å tegne et ideal for landet vårt: Et inkluderende, likestilt og trygt Norge. Det sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i sin nyttårstale første nyttårsdag. I den første delen av talen understreket han hvor mye som er skjedd siden kvinnene for 100 år siden fikk stemmerett her i landet, ikke minst på grunn av satsingen på utdanning. Derfor er det så gledelig at norsk skole og våre lærere nå viser fin framgang i internasjonale undersøkelser. Slik bidrar en god skole til å skape et av verdens mest likestilte land. Med modige kvinner som forbilder skal vi våge å tegne et ideal for landet vårt: Et inkluderende, likestilt og trygt Norge. Et samfunn av fem millioner individer vevd sammen til en nasjon av tillit til hverandre. Amerikanerne har sin drøm. Vi har den norske modellen. Vår vei lyder kanskje ikke så eventyraktig, men den er desto sikrere. Når vi kombinerer frihet og trygghet, får flere oppfylt drømmen sin. Så min påstand er: Det er lettere å få oppfylt den amerikanske drømmen i Norge enn i Amerika. Det skal vi være stolte av. Og ta vare på. For det er Norge. Det er oss, sa Stoltenberg i talen. Statsminister Jens Stoltenberg gledet seg over framgang for norsk skole i sin nyttårstale. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX Stoltenberg må vise at han mener det Det er hyggelig at statsministeren fremhever skolen i sin nyttårstale, da må han også vise at han mener det, sier Ragnhild Lied, leder av Utdanningsforbundet. TEKST Kari Oliv Vedvik Det vi ønsker oss, er at det satses videre på hele skolen, sier Ragnhild Lied. I sin nyttårstale fremhevet statsminister Jens Stoltenberg at det var gledelig at den norske skolen viser framgang internasjonalt. Det er hyggelig og motiverende at statsministeren fremhever resultatene skolene har oppnådd. Det har kommet etter at lærere har tatt ansvar og trådt til. Men en må fortsette å styrke bredden i skolen. Bruk mer ressurser på både skole, gode lærere og utdanning av nye lærere, sier Lied. Til høsten er det stortingsvalg, og skole kommer garantert til å være en av sakene som vil dukke opp. Jeg håper politikerne ikke lager skolen til en partipolitisk maktarena, vi ønsker ingen store reformer. Det vi ønsker oss, er at det satses videre på hele skolen. Mange kommuner har dårlig råd og knappe ressurser, det må settes av midler til en god skole. Skolen er nøkkelen til framtiden, det er flott at Stoltenberg framhever det, han også. De gode resultatene i enkelte fag er hyggelig å notere seg for alle. Men det viser bare en liten del av hva skolen er. Det er mange andre viktige fag som også bør få fokus, sier lederen i Utdanningsforbundet. 4 UTDANNING nr. 1/11. januar 2013

5 udir.no/lexin Illustrerte ordbøker for minoritetsspråklige Gratis nettordbøker med lyd og bilder. Søk fra bokmål og nynorsk til 15 minoritetsspråk.

6 Aktuelt Finske elever leser best Elever på samme alder i Norge, Sverige og Danmark leser omtrent like godt, mens de finske elevene leser betydelig bedre. De danske og norske elevene har hatt framgang i lesing, mens svenske elever har hatt en tilbakegang siden målingene i 2001 og Det går fram av den internasjonale undersøkelsen PIRLS 2011, som omfatter 48 land. Spesialundervisning Tusen elever «forsvant» på et 4018 elever segregeres ut i spesialavdelinger, ifølge årets tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er i så fall tusen færre elever enn i fjor. TEKST Sonja Holterman og Jørgen Jelstad I år har Grunnskolens informasjonssystem (GSI) selv kartlagt antall elever i forsterkete avdelinger. Utdanning presenterte i september en egen opptelling for dette. Redaksjonen var i kontakt med samtlige av de 479 skolene som rapporterte til GSI at de hadde forsterket avdeling på sin skole høsten Konklusjonen var at 5000 elever var tatt ut i egne spesialskoler eller spesialgrupper. Sammenliknet med Utdannings kartlegging sank antallet elever i spesialtiltak med tusen. Hvor har disse elevene tatt veien? GSI-tallene er selvrapporterte tall fra skolene og skoleeierne. Det er viktig å være klar over. Det er derfor forskjellige årsaker til at feil kan oppstå i rapporteringen, sier Kjetil Digre, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet og leder av avdelingen for statistikk. For å kvalitetssikre har vi spurt alle de skolene som oppga at de hadde forsterket avdeling i fjor, og som ikke har rapport en forsterket avdeling i år, om hvorfor de ikke har rapportert. Og hva har de svart da? Noen har lagt ned sine forsterkete avdelinger, mens andre hadde misforstått hva som lå i begrepet forsterket avdeling og dermed hadde feilrapportert i fjorårets GSI, sier Digre. I fjor rapporterte rundt 500 skoler at de hadde forsterket avdeling, i år var det kun 373 skoler som rapporterte dette. Hvorfor det? Tallet fra i fjor kan man stille spørsmål ved. Begrepet forsterket avdeling var da nytt for skolene, og det tar tid å innarbeide en forståelse for nye begreper. Så vi mener vi har et riktigere tall i år, sier Digre. I fjor ble det altså overrapportert fra en del skoler hva med faren for underrapportering? Vi må forholde oss til de tallene skolene og skoleeierne rapporterer inn til oss. Vi har ikke grunnlag for å tro at det er en underrapportering, sier Digre. Flere sentrale forskere, blant annet Thomas Nordahl, har kommentert antallet på 5000 fra Utdannings kartlegging med at det etter deres mening i alle fall ikke er et for høyt anslag, heller for lavt, fordi skoler vegrer seg for å rapportere inn slike avdelinger fordi de er «politisk ukorrekte». Hvorfor tror dere ikke det forekommer underrapportering i en slik selvrapport fra skolene? Vi har verken mulighet eller ressurser til å fange opp en eventuell underrapportering. Da må vi i så fall kontakte alle skolene i Norge. Vi tror vårt tall på 4018 elever er et riktigere tall. Vi må uansett stole på tallene vi får rapportert fra skolene selv, sier Digre. >LES MER PÅ Utdanningsnytt.no/eleveneutenfor 6 UTDANNING nr. 1/11. januar 2013

7 På nivå med Finland De norske elevene på 8. trinn skårer nå like godt i matematikk som jevnaldrende elever i Finland. Det er ett av funnene i TIMSS-undersøkelsen, der ferdighetene i matematikk og naturfag blant elever i 63 land er vurdert. Framgangen er motiverende Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied er glad for framgangen i de internasjonale undersøkelsene PIRLS og TIMSS. En så tydelig framgang er inspirerende og motiverende, men jeg vil minne om at slike undersøkelser bare avdekker en flik av virkeligheten, sier Ragnhild Lied. t år I skoleåret 2001/2002 besto 14 prosent av gruppene i grunnskolen av 20 eller flere elever. De siste tre årene har tallet vært over 25 prosent. ILLUSTRASJONSFOTO: ERIK M. SUNDT Fortsatt store elevgrupper Utdanningsdirektoratet avviser at skolene kan underrapportere om elever som blir tatt ut av ordinær undervisning. ILL.FOTO: TOM-EGIL JENSEN En fjerdedel av elevene i grunnskolen går i grupper på mer enn 20 elever. Det viser nye tall fra GSI. TEKST Kari Oliv Vedvik Tallet er uendret fra i fjor. Politikerne har gjentatte ganger lovet at lærertettheten skal økes. I stedet står det nå på stedet hvil. I skoleåret 2001/2002 besto 14 prosent av gruppene i grunnskolen av 20 eller flere elever. De siste tre årene har tallet vært over 25 prosent. I skoleåret 2012/13 er det elever i grunnskolen, det er 481 flere enn året før. Lærertettheten er beregnet til 13,5 elever per lærer, året før var den på 13,4 elever. 3,6 prosent av undervisningspersonalet har ikke godkjent utdanning for de trinn de underviser på. Tallet er uendret fra året før. Det er grunnskoler i Norge. Dette er 43 færre enn forrige skoleår. Nye lærerstillinger I statsbudsjettet for 2013 er det satt av midler over en fireårsperiode til 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolen. Tilskuddsordningen er en 4-årig forsøksordning for å øke lærertettheten. Regjeringen endrer samtidig opplæringsloven, slik at det er åpent for å forskriftsfeste et forholdstall mellom antall lærere og antall elever senere. Færre vil ha leksehjelp Elever på trinn skal få tilbud om åtte timer leksehjelp per uke, dette er den enkelte kommunenes ansvar. I gjennomsnitt tilbyr skolene 8,4 timer i uka. Dette er en liten oppgang fra forrige år. Halvparten av elevene på trinn deltar på leksehjelpen. 24 skoler har ikke oppgitt at de har tilbud om leksehjelp. Forrige år var antallet 33. Over halvparten av disse skolene er skoler for spesialundervisning eller behandlingsinstitusjoner som ikke har lekser. Noen av skolene oppgir at det er lagt inn ekstra timer i skolehverdagen. Noen oppgir at ingen ønsker å benytte seg av tilbudet om leksehjelp og andre at de ikke har kommet i gang personer jobber med leksehjelp i den norske grunnskolen. Nynorsk viker Siden 2003/04 har andelen elever som får opplæring på bokmål i grunnskolen, økt med 1,5 prosent. Hele 86,8 prosent av elevene har bokmål. I samme periode har nynorsk som opplæringsmål gått ned fra 14,4 til 12,6 prosent. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er de eneste fylkene der et flertall av elevene har nynorsk som opplæringsmål. I 13 fylker hadde over 90 prosent av elevene bokmål som hovedmål. 8 prosent av elevene i Finnmark hadde opplæring i samisk. 7 UTDANNING nr. 1/11. januar 2013

8 Aktuelt Foreldreinnsats mot mobbing Trass stor satsing i barnehage og skole minker ikke mobbing blant barn. Vi bør sette søkelys på andre arenaer. Vet foreldre hva de kan gjøre for å hindre at barnet mobber, sier pedagog Ingrid Grimsmo Jørgensen ved Høgskolen på Lillehammer til Forskning.no. Ny giv For tidlig å se om vi lykkes Underveisvurderingen av Ny giv viser at kun de aller svakeste elevene forbedrer karakterene sine gjennom prosjektet. Kristin Halvorsen har likevel tro på Ny giv. TEKST Marianne Ruud Ny giv er et treårig prosjekt for å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring. Forskerne i NIFU som har fulgt 10. trinnselevene i Ny giv, hevder at kun elever med karakteren 1 får karakterforbedring etter å ha vært med på prosjektet. Effekten forsvinner for elever med 2, og elever med 3 gjør det dårligere enn elever med samme karaktergrunnlag i kontrollgruppa. - Hva tenker kunnskapsministeren om dette? - Ny giv er opplæring i grunnleggende ferdigheter for de 10 prosent lavest presterende. Det betyr at opplæringen kan bli for elementær for elever med et bedre faglig utgangspunkt. Disse elevene får kanskje ikke nok utfordringer å strekke seg etter i Ny giv, sier Kristin Halvorsen og legger til: - Ny giv skal ikke kun måles etter om elevene forbedrer karakterene sine etter noen måneders intensivopplæring, men etter om flere gjennomfører videregående opplæring. Om vi lykkes med det, vet vi ikke ennå. - Forskerne mener utvelgelsen av elever til å delta i Ny giv er problematisk. Hva bør gjøres? - Spørsmålet er hvem som er de ti prosentene som presterer dårligst. Forskerne viser til at 40 prosent av elevene som er med, har høyere karakterer enn 2. Jeg har understreket at de som skal velge ut elever må være nøyere med hvilke elever, de velger. Noen lite motiverte elever som har middels eller gode skoleresultater, bør nok få andre tilbud enn Ny giv. - Elisabeth Aspaker (H) i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen mener Ny giv- opplæringen bør starte på 8. trinn og at det er tidlig innsats i praksis. Hva er din kommentar? - At vi gir intensivopplæring til elever på 10. trinn, betyr ikke at vi har sluttet å prioritere tidlig innsats. Tvert imot. Erfaringene fra Ny giv skal vi ta med oss når vi nå skal gjøre hele ungdomstrinnet mer praktisk, Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mener det er for tidlig å si om intensjonen med Ny giv lykkes eller ikke. FOTO: JØRGEN JELSTAD relevant og motiverende. Men vi kan ikke gi opp de 15-åringene som går på ungdomstrinnet nå, sier Halvorsen. Forskerne ved Uni Rokkansenteret hevder Ny giv har for svak forankring i videregående. Er du enig? - Ja, her har jeg varslet at det bør gjøres justeringer i organiseringen. - Forskning fra Nifu og Nova viser at jo bedre karakterer elevene har på ungdomstrinnet, jo større er sjansene for at de fullfører videregående. Betyr ikke det at lærerne i Ny giv må ha som mål å løfte elevenes karakterer? - Lærerne skal ikke bare drille elevene i å ta eksamen. De skal også bidra til å skape et godt læringsmiljø med motiverte elever. Det er det som virker på sikt, sier Halvorsen. Stoltenberg advarer mot skjemavelde Statsminister Jens Stoltenberg mener digitale løsninger kan bidra til at en mindre del av lærernes tid går med til rapportering. TEKST Marianne Ruud - Når jeg reiser rundt i landet, får jeg mange tilbakemeldinger, blant annet fra lærere. De forteller at altfor mye tid går med til rapportering, skjemaer og byråkrati, sa statsminister Jens Stoltenberg på Unio-konferansen, som ble holdt på Sundvollen i Buskerud i begynnelsen av desember. - Endringer er mulig, blant annet gjennom digitalisering. Fremdeles går for mye tid med til å fylle ut skjemaer med kulepenn. Men ta for eksempel skatten. Der har det snudd. Nå kan vi godkjenne selvangivelsen med et tastetrykk i stedet for å fylle den ut. Trenger nasjonale prøver Stoltenberg er for å måle kvalitet i skolen. - Vi trenger nasjonale prøver. De gir oss styringssignaler. Men vi trenger ikke flere skjemaer som skal skrives. Derfor trengs det digitale løsninger, og de inviterer jeg til dialog om. 8 UTDANNING nr. 1/11. januar 2013

9 Vil ha skatteøkning Unio-leder Anders Folkestad mener regjeringen bør øke skattene for å sikre finansiering av velferdstjenestene. Vi hører det fra våre medlemmer at de gjør det beste de kan, men at ressursene ikke strekker til i forhold til oppgaver og forventninger, sier han til NRK. Foran valget 2009 lovet Arbeiderpartiet at skattenivået ikke skulle økes fra 2004-nivå. Det står ved lag, forsikrer Ap-nestleder Helga Pedersen. Høring om norskfaget Ut med demokratitrening Utdanningsdirektoratet vil fjerne kompetansemålet i norsk for elever på 10. årstrinn som går ut på å lede og referere møter og diskusjoner. TEKST Fred Harald Nilssen Det er i høringsnotatet om endringer i læreplanen i norsk for hele grunnopplæringa som er på høring fram til 5. mars i år, at det blir det foreslått å stryke kompetansemålet. Uten at det går klart fram av høringsnotatet, skyldes forslaget enten at kompetansemålet er for krevende eller for nært beslektet med samfunnsfag. Det går fram av høringsforslaget fra Utdanningsdirektoratet at hele norskplanen i likhet med de andre fellesfagene engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag er blitt saumfart. I hovedsak skal de grunnleggende ferdighetene i kompetansemålene bli tydeligere. Hensikten med justeringene er å få læreplaner som legger bedre til rette for systematisk arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter. Tre vurderingsalternativer Notatet har to alternativer til dagens ordning for sluttvurdering hvor det blir foreslått én eller to standpunktkarakterer for ungdomstrinnet og alle utdanningsprogram. Dette synes å ha sammenheng med fjorårets opphetete debatt om sidemålets stilling i skolen. Før planen ble sendt på høring før jul, ble direktoratet pålagt av Kunnskapsdepartementet å lage to alternativer for sluttvurdering Utdanningsdirektoratet foreslår en rekke endringer i norskfaget. ILL.FOTO: HARALD F. WOLLEBÆK til dagens ordning i norskfaget. I brevet står det også at høringsnotatet skal «omfatte spørsmål om eventuelt språkpolitiske implikasjoner av vurderingsalternativene». Dette er fulgt opp i høringsnotatet, hvor høringsinstansene blir invitert til å vurdere eventuelle språkpolitiske konsekvenser av vurderingsalternativene. Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund og har mer enn medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet fra barnehage til universitet og høgskole. Utdanningsforbundet arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og for å høyne kvaliteten i utdanningen. Utdanningsforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio. Utdanningsforbundet har om lag 165 ansatte i det sentrale sekretariatet, og i tillegg 19 fylkessekretariater med vel 65 ansatte. Sekretariatssjef Spennende lederstilling i toneangivende arbeidstakerorganisasjon Som sekretariatssjef vil du være ansvarlig for Utdanningsforbundets sekretariater sentralt og på fylkesplan, og skal initiere, iverksette og følge opp politiske vedtak. Dette skjer blant annet gjennom å være diskusjonspartner for, og legge til rette for god kommunikasjon og samhandling med den valgte ledelsen. Gjennom rollen som sekretariatssjef får du muligheten til å jobbe med ledelse og utvikling i en sentral organisasjon på arbeidstakersiden. Det overordnede administrative ansvaret innebærer blant annet strategiarbeid, budsjetter og handlingsplaner, og å knytte samfunnsutviklingen til planer og aktiviteter i organisasjonen. Du vil lede en ledergruppe sentralt med 6 ledere som rapporterer til deg. I tillegg har du lederansvar for ledere i fylkessekretariatene i personaladministrative spørsmål. Vi ser etter deg som har relevant høyere utdanning, bred ledererfaring, god organisasjons- og rolleforståelse og gjerne innsikt i politisk- administrative virksomheter. Som leder er du beslutnings dyktig og initiativrik, med strategisk kompetanse og evne til å prioritere. Vi kan tilby en utfordrende lederstilling med gode lønns- og pensjonsvilkår. For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Visindi AS v/heidi Wiggen, tlf , eller Hilde Heines Bachmann, tlf Søknad med CV sendes snarest og senest 20. januar via Stillinger på 9 UTDANNING nr. 1/11. januar 2013

10 Aktuelt Sørlandet fører an innen fagutdanning Sørlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet, størst økning i nye læreplasser og størst vekst i antall teknologistudenter. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Kunnskapsdepartementet og statistikk for høyere utdanning. Tallene er oppløftende med tanke på fremtidig næringsutvikling i landsdelen, sier Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO Agder, i en pressemelding. Barnehage Voksentettheten i norske barnehager er høyest i Norden, mener Kunnskapsdepartementet. ILL.FOTO: BIRGIT RØE MATHISEN Må snakke sant Kunnskapsminister Kristin Halvorsen må holde seg til fakta fra Stortingets talerstol. Jeg håper hun var feilinformert om pedagogtettheten i norske barnehager, sier Tord Lien (Frp). TEKST Kari Oliv Vedvik Lavere pedagogtetthet i Norge I Stortinget like før jul hevdet kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) at Norge har Nordens beste voksentetthet i barnehagene. TEKST Fred Harald Nilssen Utgangspunktet for statsrådens påstand var at hun ble konfrontert med at norske barnehager har en lav andel av tilsatte med førskolelærerutdanning. I debatten i Stortinget ble det sitert fra lederen i Utdanning nr. 21/12 som påpekte den lave pedagog andelen. Ifølge tall i departementets budsjettforslag for 2013 var andelen 32,4 prosent i Ifølge Sveriges officiella statistik var tilsvarende tall for svenske barnehager 48,8 prosent. Denne statistikken skiller for øvrig mellom kommunale og private barnehager. I de kommunale barnehagene er førskolelærerandelen 51,7 prosent, mens andelen er 36,7 prosent i de private barnehagene. I Danmark er det Danmarks Statistik som fører statistikken. Den avviker fra norsk og svensk statistikk ved at den ikke regner med barnehagestyrerne. Bupl, som er de danske førskolelærernes fagforening, har laget en egen statistikk hvor det blir skilt mellom førskolelærerandel blant 1- til 3-åringer i vuggestuer og 4- til 6-åringer i barnehager statistikken viser at andelen førskolelærerutdannede er henholdsvis 52 og 62 prosent. Ifølge tall fra Unicef 2008 lå Norge etter en rekke andre europeiske land når det gjaldt andel fagutdannet barnehagepersonell. Det ble slått fast at norske barnehager utmerket seg under kriteriene på omsorg for små barn ved ikke å tilfredsstille minimumskravet om minst 80 prosent ansatte med grunnleggende opplæring innenfor barneomsorg. Videre tilfredsstilte ikke Norge kravet om 50 prosent ansatte med minst tre års barnefaglig utdanning. Det er ofte at vi i Norge tror at vi er best, men er man ikke sikker, bør man avstå fra å kommentere. Halvorsen bør i utgangspunktet vite hvor mange førskolelærere vi har, det er jo hennes fagfelt, sier Lien. Det er viktig at man bruker de riktige opplysninger og ikke driver og tuller med tall. En skal føle seg trygg på at det som blir uttalt fra talerstolen er riktig og i hvert fall når det kommer fra en minister. Kan hende hun ble lurt av sin egen retorikk, undrer Lien. Jeg vil berømme Halvorsen for at hun har fått til nærmest full barnehagedekning. Nå må hun få opp kvaliteten, der har hun forsømt seg, sier Tord Lien. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mener Utdanning og Tord Lien blander voksentetthet og pedagogtetthet i barnehagene. Voksentetthet handler om hvor mange barn det er per voksne, mens pedagogtettheten handler om hvor mange barn det er per kvalifisert pedagog, understreker hun. Ifølge Halvorsen har barnehagene i Norge en voksentetthet på 6,1 barn per voksne i gjennomsnitt i Dette er for eksempel høyere enn i Sverige og Danmark. En grunn til at andre land i Norden kommer høyere enn oss når det gjelder pedagogandel blant de ansatte, er at de har færre voksne i barnehagene totalt sett. Med færre voksne og færre assistenter øker pedagogandelen. Ifølge tall Kunnskapsdepartementet har hentet inn og omregnet fra Sverige, er voksentettheten der 7,1. De danske tallene som KD opererer med, viser at det er 6,6 barn, da er ikke styrere og andre som ikke jobber direkte med barn tatt med. Departementet oppgir at de har innhentet sine tall fra: SSB, Vassenden et al 2011 og Skolverket. 10 UTDANNING nr. 1/11. januar 2013

11 ! La stå Oppfinnerkonkurranse! Konkurransen foregår mellom den 7. januar 11. mars. vinn nok til klassekassen! G: oppdra Finn opp den ultimate Reis-til-skolen-maskinen Konkurrer med dine elever! La elevenes fantasi få fritt utløp! Overlever deres bidrag og vinn penger til klassen. b t fo r Å p e n le e le v e r s ko ar n e gå inn på og følg instruksjonene. Lykke til! Lik oss på facebook.com/phineasogferbnorge Disney

12 Hovedsaken En trøtt Tilde Rannem i Gulldalen barnehage har sikret seg plass på fanget til Hilde Ilseng. 12 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

13 Bemanningsnorm Kamp om fanget Arbeidsmengden for ansatte i barnehagene er økt med minst ti prosent på ti år. Barna har lengre dager, men tallet på ansatte er ikke økt tilsvarende. 13 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

14 Hovedsaken BEMANNINGSNORM Oslo kommune har sagt opp bemanningsnormen for barnehagene i Oslo. Utdanningsforbundet Oslo vil svare med å stevne kommunen for retten. TEKST Kari Oliv Vedvik FOTO Tom-Egil Jensen Flere barn deler på færre voksne I Gulldalen barnehage i Oslo frykter de ansatte for en framtid der barnegruppene blir større uten at bemanningen økes. - Vi er sårbare allerede i dag, sier Aasne Mygland, hun er pedagogisk leder for de 21 barna som har sine hverdager på avdeling «Revehiet». - Oslopolitikerne krever kvalitet, men ved å si opp bemanningsnormen sier de også at det ikke er noen sammenheng mellom kvalitet og antall ansatte i barnehagen. Det blir en hån mot oss barnehageansatte. Hverdagen vår her på Revehiet går i hop så lenge ingen er syke, vikar blir i hovedsak bare satt inn ved lengre sykefravær, sier hun. Gulldalen barnehage er en middels stor barnehage med 20 ansatte, fordelt på fire avdelinger med til sammen 72 barn. Det gir en voksentetthet på 3,6 barn per voksne, i gjennomsnitt. Da er styrer og andre administrative stillinger tatt med. Midt i en bæsj Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å lovfeste en bemanningsnorm lik den Oslo kommune har hatt. Forslaget er nå på høring, og lovforslaget der det eventuelt vil bli lagt inn, er ventet til våren. I Revehiet mener personalet at den voksentettheten de nå har midt på dagen er bra, men de er sårbare morgen og ettermiddag, når bare én er på jobb. - Jeg har arbeidet her helt siden barnehagen startet opp og vært igjennom mange omstillinger, noen til det bedre, andre til det verre. I dag må vi dokumentere i langt større grad enn tidligere, det tar tid, sier Ann-Iris Hem, som har jobbet som assistent i 16 år. Telefonen ringer, og noen vil snakke med avdelingslederen. - Hun står midt i en bæsj og må få lov å ringe deg tilbake, opplyser Hem til den i andre enden. Barna spretter rundt og leker seg, de har fått påfyll med mat og drikke rett før vi kom. Den yngre garde viser stolt frem barnehagen sin. Ivrig forteller de etter tur om koselige adventsstunder med kalenderpakker, og ekstra spennende forberedelser til høytiden som sto for tur da vi var på besøk. Provoserende krav Hverdagene i barnehagene er tettpakket, men tid til turer og utflukter er det ennå. - Ja, enn så lenge har vi anledning til det. Vi ønsker å være til stede på en god pedagogisk måte. Barnehagen skal ikke bare være et sted som oppbevarer barna mens foreldrene er på jobb, sier Mygland, og fortsetter: - Det er provoserende at de sier at kvalitet og bemanning ikke henger sammen. Hvordan skal en få til kvalitet hvis en dytter inn flere barn per voksen? spør Mygland igjen. At avtalen er sagt opp samtidig med at bydelene i økende grad har dårlig økonomi, oppfatter de ansatte som en dobbel trussel. - Vi vet fra før at alt som ikke er lovfestet, blir det spart på. Hvordan kan politikerne ta sjansen og spare på bemanning i barnehagene? Er det god samfunnsøkonomi å spare på barndom? undrer Aasne Mygland. Arbeidsrettssak og streik Utdanningsforbundet Oslo mener at oppsigelsen av avtalen er ugyldig. De anser avtalen som en del av tariffavtalen og har varslet at de ikke ser annen utvei enn å bringe saken inn for retten. - Bemanningsnormen har ikke vært bakt inn i tariffavtalen, men vært en overenskomst partene har vært enige om. Under tariffoppgjøret ble avtalen parkert. Oslo kommune mener derfor at avtalen er sagt opp, noe vi ikke er enige i, sier Hanne Brunvoll, nestleder i Utdanningsforbundet Oslo, til Utdanning. Etter gjentatte møter har ikke partene kommet til enighet. - Saken ligger nå til vurdering blant våre fagfolk Tilde Rannem koser med Hilde Ilseng som også leker med Ludvig Korsmo Tønnessen. 14 UTDANNING nr. 1/11. januar 2013

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess Mitt tips 20 Lærer matematikk med app Portrettet 22 Arbeidsjernet Petit 28 «Flue på veggen» Gylne øyeblikk 29 Herlig avslutning 2 25. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Svensk skoleforbilde Inkludering

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra 10 23. MAI 2014 www.utdanningsnytt.no Privatisering av

Detaljer

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no Min favorittlærer 20 «Besserwisserens» favoritt Fotoreportasje 34 Smakens uke Intervju 22 Kast munnkurven Krigen 28 Norske barns takkebrev til Island har dukket opp 19 18. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet:

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet: Mitt tips 20 Sagn fra Nordkapp på tre språk Fotoreportasje 28 Kvinners stemme Reportasje 22 Ubegripelig at det fortsatt segregeres Frisonen 35 Knytt knatt knute 11 7. JUNI 2013 utdanningsnytt.no Stemmerettsjubileet:

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby 12 22. JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag

Detaljer

Steile frontar. Språkkartlegging. Reportasje 24 Hverdagen bør få bedre plass i livet Gylne øyeblikk 37 Rakettkunstnerne

Steile frontar. Språkkartlegging. Reportasje 24 Hverdagen bør få bedre plass i livet Gylne øyeblikk 37 Rakettkunstnerne Mitt tips 20 Ett kunstverk i uka Portrett 26 Kvinnen og krigen Reportasje 24 Hverdagen bør få bedre plass i livet Gylne øyeblikk 37 Rakettkunstnerne 5 9. MARS 2012 utdanningsnytt.no Hovudsaka Språkkartlegging

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

XXXXXXXXX XXXXX. Nord-Norge: Hovedsaken Xxxx xx

XXXXXXXXX XXXXX. Nord-Norge: Hovedsaken Xxxx xx Mitt tips 22 Lærer om gode og dårlige hemmeligheter Reportasje 24 Legger ned store skoler Fotoreportasje 26 Norges eneste reindriftsskole Frisonen 31 Sprer musikkglede I N RD 9 10. MAI 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

KRYSSPRESS XXXXXXXXX XXXXX. Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla

KRYSSPRESS XXXXXXXXX XXXXX. Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla Min favorittlærer 22 Forskjellen i Lommedalen Fotoreportasje 30 Fire lærlinger på flyttefot Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla 4 21. FEBRUAR 2014 www.utdanningsnytt.no XXXXXXXXX

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer