Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 1"

Transkript

1 Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 1

2 Visjon for Norheim menighet: En raus og tydelig kirke hvor mennesker får høre til et inkluderende kristent fellesskap raus - å bli møtt med nåde i stedet for krav. tydelig - kjenne sitt ståsted og kommunisere det godt. kirke - hver enkelt av oss. inkluderende - å møte og ta vare på enkeltpersoner, også i meningsforskjeller. kristent - tro, håp og kjærlighet - ånd, sjel og kropp. felleskap - der hvor 2 eller 3 er samlet er jeg midt iblant dere. Verdier for Norheim menighet Vi - alle kan delta i livsnære og inkluderende fellesskap. Vi - kirken er den enkelte av oss. Sammen - vi skal jobbe sammen og yte etter mulighet og ønsker. Opplæring - i tro og disippelskap. Forkynnelse og undervisning skaper vekst hos den enkelte - og utfordring til disippelskap. Å være en tydelig kirke trenger kunnskap og innsikt. Kristusnært - Jesus i hverdagen. Å leve nær Kristus, for å kunne være lys og salt i verden Evangelisering - troverdige vitne lokalt og globalt. Tjeneste - vi er kirka - og vi utfordres til tjeneste, og gjennom dette å ha: Kvalitet - Gud fortjener vårt beste i alt vi gjør i vår tjeneste for Ham. Relevans - å være kulturelt relevant og tilstede, kommunisere godt - der trosgrunnlag og lære står fast. Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 2

3 Menighetens administrasjon og økonomi Menighetsrådets arbeid Menighetsrådet har hatt 8 møter i 2015 og behandlet 35 saker. Menighetsrådets oppgave ifølge kirkeloven: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kirkelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet». Menighetsrådet har drøftet/arbeidet med disse sakene: 1. Visjon og strategi for Den norske kirke Kirkevalget Budsjett og regnskap for Norheim menighet 4. Innkjøp av trådløst nettverk og belysning i korpartiet i kirken. 5. menighetens årsmøte 6. 2 søknader om permisjon fra menighetsrådet. 7. Innspill og drøftinger til Karmøy kirkelige fellesråds økonomiplan frem til Budsjett for menigheten og innspill til føringer for et nytt budsjett for Møte med prosten for å drøfte oppfølgingen av biskopens utfordringer om menighetsutvikling og hva vi tenker om hvem som er menigheten.. 9. Endringer i konfirmanttilbudet. 10. Endringer/revisjon av lokal grunnordning for gudstjenesten. 11. Høringssvar: veivalg for fremtidig kirkeordning. 12. Videre ansettelse av Hilde Gudmundsen som diakoniarbeider i 30% stilling. 13. Årsmøte for Skipnesstiftelsen. 14. Møte med stab for å drøfte/dele utfordringer i menighetsarbeidet. 15. drøfting av høst og vårplaner for menigheten. 16. Klage på monteringsplass for ny røykdetektor i kirkeskipet Komite for å se på og evt. anbefale nytt lydanlegg i kirken. 18. Innkjøp av ny steamer til kjøkkenet i ungdomslokalet. 19. Komite til Julemarkedet og generelt vedtak om bruk av inntektene fra dette. 20. evaluering ordningen med ofring via sms. 21. Søknad om støtte / ekstra offer til Ngaoundere. 22. Overleveringspresentasjon/samtale med og konstituering av nytt menighetsråd. 23. Offerplaner / fordeling. 24. Godkjenning av utkast til trosopplæringsplan Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 3

4 Menighetsrådets medlemmer og varamedlemmer ( ) Inger Synnøve Stange (leder) John Geir Knutsen (nestleder, repr KKF) Karl Martin Hansen Odd Inge Sandvik Karl Inge Stensland Mona Sørbø Monsen (permisjon fra høsten -14) Hans Jørgen Dahl Bodil Frette Judith Vikingstad (1. vara) Trond Krogsæter (2. vara) Monika Log (3. vara) Ragnhild Oma (4. vara) Christina Vikshåland (5. vara) Nytt menighetsråd fra Karl Inge Stensland (leder) Kurt Seland (nestleder, repr KKF) Ellen Stuvik Kristine Haugland Nils Einar Helland Einar Kolstad Andreas Urrang Simonsen Odd Inge Sandvik Monica Log (1. vara) Cristina Vikshåland (2. vara) Ragnhild Oma (3. vara) Arne Kristian Netland (4. vara) Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 4

5 Mandat for Arbeidsutvalg (AU): Fra menighetsrådet: MR leder, MR nestleder Ansatt: Daglig leder, sokneprest 1. Forberede saker for MR 2. Fatte vedtak på vegne av MR i ikke-prinsipielle spørsmål, eller når MR av praktiske grunner ikke får anledning til å behandle en konkret sak i tide. I disse tilfellene skal sakene legges frem for MR som en orientering, med mulighet for overprøving, i sitt første møte. Vedtak i AU i stedet for MR på grunn av behov for snarlig behandling skal ikke være en regel, men skal fungere som en ordning for unntakssituasjoner. 3. AU skal også fungere som et forum for daglig leder til å søke råd i administrative saker. Utvalgets arbeid. AU møtes ca. 2 uker før kommende menighetsrådsmøte for å drøfte og diskutere saker til menighetsrådsmøtet. Saker som gjelder administrasjonen blir også drøftet der. Menighetens ansatte Sokneprest: Sigve H. Clementsen (100%) Kateket: Eli Kolstad (100%) Adm. leder / menighetsarb.: Hege Bergtun Hamre (80%) Menighetsarb./ungdomsleder Marta Birgitte Sevland (20%) Trosopplæringsmedarbeider: Ida Røthing Halleland (100%) Diakonimedarbeider: Hilde Gudmundsen (30%) Kirketjener Elise Dankel (100%) Kantor: Håvard Skaadel (80% Norheim, 20% Avaldsnes) I tillegg til dette er det vikarordning for sokneprest, kantor og kirketjener til frihelger og ferier. Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 5

6 Økonomi Hovedtall fra regnskapene: Menighetskassen: Egne innsamlede midler (arr.avgifter, gaver, offer, etc.) og egne driftskostnader Fordelt budsjett: Tilskudd og bruk av midler fra Karmøy kirkelige fellesråd Trosopplæringsmidler: Tilskudd og bruk av midler fra Stavanger bispedømmeråd til bruk i trosopplæringen Skipnesstiftelsen: Fond til menighetens barneog ungdomsarbeid opprettet fra en testamentarisk gave til menigheten. På konto pr : kr , Inn: Ut: Resultat: Inn: Ut: Resultat: Inn: Ut: Resultat: Inn: Ut: Resultat: Utbetalt: Inn: Ut: Resultat: Inn: Ut: Resultat: Inn: Ut: Resultat: Inn: 9551 Ut: 4197 Resultat: 5354 Utbetalt: 4399 Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 6

7 Balanse over menighetens egne kontoer Eiendeler: Inntekter - ikke gått inn på bank , Menighetsråd , , , Givertjenesten , , , Menighetsbladet , ,87 109, Barne og ungdomskonto , , , Ainos (?) , , , MVA refusjon Kortsiktige fordringer , , ,08 Sum omløpsmidler / eiendeler , , ,06 Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld , , Egenkapital Disposisjonsfond (tidligere overskudd) , , , Disp.fond : trosopplæring (??) , Driftsresultat ,73 - Driftsresultat , Driftsresultat ,41 Sum gjeld og egenkapital , , ,87 Innsamling og givertjeneste i menigheten Givertjenesten blir nå administrert via et giveroppfølgingssystem hos firmaet: Solidus. Alle som er registrert som givere i denne ordningen får sikker oppfølging av midlene som blir gitt. Bl.a. via en årsoppgave til skattemyndighetene. Menighetsrådet har og vedtatt å prøve ut en ordning med sms-gaver via Solidus. Gaver gitt på den enkelte søndag blir formidlet videre til offerformålet den dagen. Gaver gitt andre dager i uka går til menighetens givertjeneste. Oppfordring til å bli fast giver blir formidlet i hvert månedsnytt. Utdrag fra årsstatistikken for Norheim menighet Offer, innsamling og gaver Sum samlet inn ved offer (til egen virksomhet) (96.118) ( ) ( ) (111661) Sum til givertjenesten Sum andre inntektskilder: fasteinnsamling, julemesse, gaver o.lign Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 7

8 Kirkeringen reg. medl. Gj.-sn. fremmøte saml. i året Tilby kvinner, både unge og eldre et åndelig og sosialt fellesskap i menigheten. Gi økonomisk støtte til menighetens arbeid og til konkrete arbeider i kirken. Målsetting Tiltak for å nå målsetting Måloppnåelse -Vi tar oss av minnemøter i peisestua/ menighetssalen og har cafe for beboere på sykehjemmet. -Vi ønsker å gi praktisk og økonomisk hjelp til menighetens arbeid. Minnemøtene, lotteri og kollekter på møtene gjør oss i stand til dette. -I blant sender vi støtte til misjons- og katastrofehjelp. Vedlikehold og investeringer i kirkebygget En komite av yngre folk i menigheten tok over ansvaret for julemessen, og vi bidro med det vi hadde mulighet til. Veldig fornøyd med den ordningen. Informasjonsarbeid Det blir delt ut et enkelt informasjonshefte hver måned. «Månedsnytt» har oversikt over program for den kommende måneden og diverse praktisk informasjon om menighetens arbeid. Nettsidene blir jevnlig oppdatert av frivillig infomedarbeider på kontoret, Anders Kvinnesland. Dette året har vi og tatt mer i bruk Facebook som informasjonskanal og menigheten har en egen konto der. Gudstjenester og en del møter blir fortsatt annonsert i Haugesunds Avis. I forbindelse med invitasjoner til diverse trosopplæringstiltak blir vår egen trosopplæringsbrosjyre delt ut sammen med info om annet aktuelt menighetsarbeid for den aktuelle aldersgruppen. Sms blir brukt som informasjonskanal/påminnelser til ungdom og voksne. Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 8

9 Gudstjenesten Arbeidet med gudstjenesten Årsmelding fra soknepresten i Norheim 2015 Arbeidet med gudstjenesten Norheim menighet var blant de første menighetene som fikk ta i bruk ny liturgi. Fra 2008 var vi forsøksmenighet. Erfaringene var positive. Menigheten var åpen for å prøve ut det nye. Det kom tydelige tilbakemeldinger på hva som fungerte eller ikke fungerte. Etter forsøksperioden lå det til rette for at vi kunne være blant de første som fikk godkjent ny grunnordning for Norheim menighet. Denne ble innført 1. søndag i advent 2011, etter ønske fra biskopen. I 2015 foretok vi en liten revisjon av grunnordningen, og fikk denne godkjent av biskopen. De kirkemusikalske alternativene er ennå ikke avklart i Kirkerådet. Vi fortsetter stort sett i samme spor inntil videre. Det betyr at vi har et ganske konservativt utvalg av melodier med stor grad av gjenkjennelse. Ungdomsgudstjenestene en fredagskveld i måneden har fortsatt med stabil oppslutning av en liten men motivert gruppe. I år har vi opplevd etterspørsel og deltagelse fra konfirmanter. Det er gledelig. Gudstjenestene er langt på vei «brukerstyrt», men med trosopplæringsmedarbeider Ida Halleland, musiker Harald Helland, og soknepresten som faste, voksne deltagere. I tillegg til at vi abonnerer på den nye Salmeboken til visning på storskjerm, har vi fått gaver som har gjort oss i stand til å ha et tilstrekkelig sett med salmebøker i bokformat. Det gir menigheten mulighet til å bla i boken og synge etter noter. Fra nyttår 2015 innførte vi en ny ordning med Søndagsskolen i første del av gudstjenesten. Dette har vært vellykket. Samarbeidet med søndagsskolen er godt, arbeidet har vokst, barna blir fortrolige med gudstjenesten, og foreldrene kan delta. Dette kan videreutvikles. Gudstjenestedeltagelsen i Norheim er stabil, men vi har lav oppslutning om Juledagsgudstjenesten. Det må vi forsøke å gjøre noe med. Kan vi ha et eget opplegg for barn, slik at foreldrene kan delta i gudstjenesten? Gudstjenestene på julaften har god oppslutning. Tuastad og første gudstjeneste i kirken kl 15 er fullsatt. Men andre gudstjeneste i kirken kan vi gjøre noe med. Skal vi utfordre Nytt Liv/ungdommer og lage det til en «Ungdomsjulegudstjeneste»? Norheim i mars 2016 Sigve Hasseløy Clementsen sokneprest Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 9

10 Utdrag fra årsstatistikken for Norheim menighet Statistiske tall er per (31.des for alle år) Medlemmer (tilhørende+ medl.) og medlemmer i Norheim sokn (7044) 6915 (7146) 7008 (7248) 7082 (7216) 7046 innmeldinger utmeldinger Kirkelige handlinger døpte: (totalt) hører til menigheten / (64) (68) 66 (68) (65) inkl. døpt andre steder konfirmert vielser gravferder (52) Gudstjenester gudstjenester (totalt) på søn og helligdager (75) 73 deltakere (totalt) på søn og helligdager (10486) gudstj. andre steder enn i kirke/bedehus/grendehus gudstjenester med nattverd (nattverdgjester) 35 *(2945) familie og barnegudstjenester (deltakertall) 15 '(1620) (76) 65 (13504) 9869 (74) 67 (12815) 9869 (65) (3073) 20 (2410) 46 (3065) 9 (1503) 39 (3057) 11 (2405) gudstjenester for ungdom (deltakertall) 2 (116) gudstjenester for skolebarn (deltakertall) 5 (2665) konfirmasjons-gudstjenester (deltakertall) 5 (2630) julaftensgudstjenester (deltakertall) 3 (821) påskedags-gudstjenester (deltakertall) 1 (163) allehelgensgudstjenester 2 (189) 6 (554) 9 (698) 4 4 (1857) (1857) 5 5 (2525) (2667) 3 3 (1084) (1011) 4 (376) 2 (226) 1 (68) 1 (50) 6 (619) 4 (2100) 5 (2206) 3 (920) 3 (269) 1 (59) Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 10

11 Tiltak der ansatte har hovedansvar for gjennomføring i samarbeid med frivillige Kantor Håvard Skaadel Tiltak den ansatte er ansvarlig for Gudstjene ster Sangkveld m/ Irina Vavilova, sanggrupp e og Kolneskoret Kveldssan g med mmokkat Forsanger e, faste Forsanger e, sporadiske Unge blåsere Unge sangere og bandmusi kere Aktuell aldersgruppe alle Ca. antall frem-møtte samlinger hver søndag Målsetting God allsang, varierte sang- og musikkinnslag, lokale medvirkende alle God allsang, varierte sang- og musikkinnslag, lokale medvirkende alle 30 1 Musikkandakt med frivillig sanggruppe voksn e Str. på målgruppe Vekslende n/a n/a n/a 8 7 hver søndag gudstj. for barn og ungd. før gudstjenes te, ca 10 øvinger før gudstjenes ten, ca. 10 øvinger få minst 3-4 forsangere hver søndag få aktivisert barn og ungdommer i gudstjenesten i større grad Få aktivisert musikkinteressert ungdom i gudstjenesten lære opp aspiranter til mer lovsang/nyere sangstil i gudstjenesten Tiltak for å nå målsetting bevare og styrke kontakt med nærmiljøet Bevare og styrke kontakt med frivillige sangere innenfor en liturgisk ramme planer og regelmessig kontakt tilpasset gudstjenest emusikk øving på kvelder og før gudstjenest en få med ungdommer minst én gang i måneden, øve på stoff som er foreslått/godk jent av ungdommene Måloppnåelse Vellykket Vellykket Vellykket De faste forsangerne møter trofast og regelmessig, Vellykket svært vellykket, stigende kurve sporadisk måloppnåel se Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 11

12 Pensjonistforeningen Eventuell organisasjonstilknytning Norheim menighet v/ diakoniutvalget reg. medl Gj.-sn. fremmøte saml. i året Målsetting Samle pensjonistene i Norheim sokn, for i fellesskap å verne om sine sosiale, økonomiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser og i fellesskap lage hygge, underholdning, arrangere turer og lignende. Tiltak for å nå målsetting Månedlige møter Tiltak der ansatte har hovedansvar for gjennomføring i samarbeid med frivillige Diakoniarbeider Hilde Gudmundsen Måloppnåelse Positiv møteplass. Tiltak den ansatte er ansvarlig for Aktuell aldersgruppe Spesialiste ne 2.kl.+? Lørdagska fe 16-70? Juletrefest 16-75? Weekend Nesjatun 16-25? Str. på målgrup pe Ca. antall frem-møtte samlinger weeken d Målsetting Treffe de fleste utv. hemmede i skolealder på Nord-Karmøy Treffsted for utv.hemmede fra Karmøy og Haugesund Regionalt tiltak for utviklingshemme de Regional ungdomsweeken d for utviklingshemme de Tiltak for å nå målsetting Brev hjem via skolene Brev direkte og via boliger Invitasjon via klubber og lørdagscafeer, brev Brev Måloppnåelse Stabilt, vellykket, fornøyde deltakere/fores atte Viktig møtepunkt God! Flere fra menigheten Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 12

13 Vi over 60 Eventuell organisasjonstilknytning Norheim menighet reg. medl. Gj.-sn. fremmøte (2013) saml. i året 4 Pause på høsten. 8 Målsetting Gi et tilbud og skape en møteplass for yngre og eldre pensjonister. Tiltak for å nå målsetting Felleskap gjennom sang, andakt, foredrag og et godt måltid og prat over kaffekoppen. Måloppnåels e Stabilt og økende oppmøte NESTEKJÆRLIGHET Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/samarbeid Leve videre-grupper Mennesker i vanskelige livssituasjoner Gi hjelp til bearbeiding av sorg og tap gjennom gjensidig støtte Sorggruppeledere Prostiet/prest Allehelgensmesse Etterlatte Skape en god minnedag for Prest etterlatte Kafé sykehjemmet Beboere/brukere Trivsel for pleietrengende Kirkeringen INKLUDERENDE FELLESSKAP Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/samarbeid Kirkeverter Alle som kommer til Ta vel imot de som kommer til Frivillige, gudstjeneste kirken. Være oppmerksom på nye Kirkekaffe Gudstjenestedeltakere Sosialt samvær, Frivillige, Lørdagskafé Voksne/unge med utviklingshemming kontaktskapende Gi tilhørighet til kirken og mulighet for å uttrykke tro. Sosialt treffpunkt Pensjonistforeningen Eldre Samle pensjonister for fellesskap, underholdning og turer Vi over 60 Eldre Sosial møteplass, kristent fellesskap Ulike gudstjenester Alle Stimulere til gudstjenestedeltagelse Diakoniarbeider, frivillige Styret/fast medarb. Diakoniutvalg Frivillige/egen komite Prest i samarbeid med diakoniarbeide Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/samarbeid - Tilrettelagt - ungdomsgudstjenest - Ung messe - familie Utviklingshemmede Ungdom Ungdom Barn/barnefamilier og synliggjøre mangfoldet med målgruppe/ frivillige/ andre tilsette Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 13

14 Bibelgrupper/ Voksne Kristent fellesskap og sosialt Frivillige mannsgrupper nettverk Nytt Liv Ten Sing Ungdom Dele tro og glede Trosopplærer, Frivillige Elvis-klubb år Glad og trygg trosopplæring Diakoniarbeider, frivillige Barnegospel/Soulch år Glad og trygg trosopplæring Frivillige Kor og lek 2-4 år Glad og trygg trosopplæring Frivillige/kateket Speider 7-16 år Glad og trygg trosopplæring Frivillige - Spesialistene Utviklingshemmede Diakoniarbeider Søndagsskole Barn Glad og trygg trosopplæring, Frivillige mulighet Barneklubber Barn Glad og trygg trosopplæring Frivillige Musikk fra livets begynnelse Baby og foresatt Lav terskel, god start i livet Kateket VERN OM SKAPERVERKET Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/samarbeid Høsttakkefesten Alle Inspirere til vern om Prest, speiderne skaperverket Grønn menighet Hele menigheten Mindre søppel og forurensing Daglig leder/mr Friluftsgudstjenester Hele menigheten Hjelpe folk til å bli glad i Prest, Friluftslaget? naturen Glade vandrere Eldre, hjemmeværende Få folk ut på tur Frivillige KAMP FOR RETTFERDIGHET Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/samarbeid Fasteaksjon Konfirmantene Bidra til å dele godene Kateket/prest Misjonsprosjekt Alle Samle inn penger Misjonsutvalget - Temasamlinger Voksne Videreutvikle Sokneprest misjonsengasjementet - Misjonsgrupper Voksne Frivillige - Engasjere ungdom Ungdom Misjonsutvalget Globalaksjonen Barn og ungdom Fokus på solidaritet KFUK-KFUM-ledere Fairtrade Hele menigheten Global rettferdighet Prostiet/Fairtrade Misjon Menighetens misjonsprosjekt for inneværende periode: Stefanusalliansens arbeid i Egypt. Særlig knytte til arbeidet «Mamma Maggie» gjør for barn i slummen. Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 14

15 Misjonsmøter: Eventuell organisasjonstilknytning Norheim NMS styre reg. medl. I styret:? 4 Gj.-sn. fremmøte?? saml. i året? 5 Målsetting Øke kjennskap til og engasjement for misjon Tiltak for å nå målsetting Måloppnåelse Tuastad bedehus I styret:? 4?? Møter hver torsdag fra aug.-juni Åpen bibelgruppe Misjonsmøter Basarer/loppemarked Kolnes bedehus I styret: 3 3? 5 Aktive misjonsforeninger i menigheten: Eventuell organisasjonstilknytning Sarepta 1 Det Norske Misjonsselskap (NMS) reg. medl. 10 Gj.-sn. fremmøte 7 saml. i året 10 Målsetting Øke kjennskap til og engasjement for misjon. Sosialt og åndelig felleskap Tiltak for å nå målsetting Samlinger i foreningen hjemme hos hverandre. Har givertjeneste til landsby i Laos Måloppnåelse Positiv møteplass! Engasjerte medlemmer! Sarepta 2 Det Norske Misjonsselskap (NMS) Myklebust og Myge misjonsforening Det Norske Misjonsselskap (NMS) Moksheim og Norheim kvinneforening Det Norske Misjonsselskap (NMS) Økt kjennskap og engasjement i forhold til misjon. Sosialt fellesskap. Samles til fellesskap, andakt og bønn. Holde oss oppdatert på NMS sitt arbeid ute i verden. Støtteforening for NMS. Åndelig oppbyggelse og sosialt fellesskap. Samling en gang i måneden hjemme hos medlemmene. Givertjeneste til prosjekt landsbyutvikling i Laos. 9 foreningsmøter, et besøk på gjenbruksbutikken. Støtter julemessen i Haugesund. Vi har hatt våre vanlige foreningsmøter gjennom året, samlet inn en del penger som er oversendt NMS. Vi støtter opp om NMSmøter i menigheten. Dessuten støtter vi aktivt den årlige misjonsmessa som avholdes i Haugesund. Godt fellesskap i foreningen, og åpenhet for å invitere flere med. Vi har tatt opp kollekt på alle samlingene og sendt en fin sum til NMS Jeg tror at jeg på medlemmenes vegne kan si at vi opplever foreningsmøtene som en viktig og berikende del av våre liv, og vi håper jo at det vi gjør kan bli til velsignelse. Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 15

16 Trosopplæring 0-18 år Mandat for trosopplæringsutvalget Fra menighetsrådet: Inger Synnøve Stange Ansatte: kateket, trosopplæringsmedarbeider, daglig leder Andre: Hildegunn Mortveit 1. Trosopplæringsutvalget har i nært samarbeid med kateket og de frivillige organisasjonene ansvar for å ferdigstille planen for trosopplæring i Norheim menighet. Planen skal ta hensyn til eksisterende barneog ungdomsarbeid. Planen legges frem for menighetsrådet med forslag til tiltak. 2. Trosopplæringsutvalget drøfter årlig den vedtatte trosopplæringsplanen med fokus på 0-18 år og legger frem forslag til prioriteringer og eventuelle endringer i planene hver vår innen utgangen av mai måned. I forbindelse med dette arbeidet ber vi utvalget gi signaler om hva en ønsker kateket / trosopplæringsmedarbeider /ungdomsarbeider skal prioritere det kommende året i sitt arbeide. 3. Trosopplæringsutvalget samarbeider med aktuelle lokale, regionale, globale samarbeidspartnere på vedtatte områder. 4. Trosopplæringsutvalget organiserer, gjennomfører og følger opp tiltak, i henhold til vedtatt trosopplæringsplan, som utvalget ser de kan ta ansvar for som frivillige. 5. Trosopplæringsutvalget sender skriftlige referat fra møtene til Norheim menighetsråd. 6. Tillegg/presisering høsten 2014: - Fullføre trosopplæringsplanen som skal leveres bispedømmet innen juni Skaffe frivillige til trosopplæringstiltak. - Utarbeide rapporteringsskjema for hvert trosopplæringstiltak. - Ha fokus på barn og familie i gudstjenestefeiringen. Utvalgets arbeid: Høsten 2014 ble utvalget utvidet for å ha flere med på den store jobben som må gjøres for å gjennomarbeide og skrive en utfyllende plan for hele aldersperioden 0-18 år. Arbeidet ble påbegynt i des.-14 og ble ferdigstilt i løpet av Noen av utvalgets medlemmer hjelper og til som frivillige på ulike trosopplæringstiltak. Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 16

17 Tiltak der ansatte har hovedansvar for gjennomføring i samarbeid med frivillige Kateket Eli Kolstad Trosopplæringsmedarbeider / menighetsarbeider: Marta Birgitte Sevland og Ida Halleland Tiltak den ansatte er ansvarlig for Aktuell aldersgruppe Str. på målgruppe Ca. antall fremmøtte ifokus Foreldre hver kveld Ca års 4 år 88 samling 3 goe jul 5 år goe påske 7 år 80 Dåpsklubb 1.klasse 81 Lys Våken 6.klasse 0 Målsetting Samlinger 5 Samle og engasjere foreldregrup pene i menigheten 8 90 % av fødte barn 16 30% av målgruppen 20 Formidle tro gjennom sang og lek 2 50% av Dåpssamlinsatte Fore- 100 Babysang 0-2 år/ fores. 158 Kor og lek 2-4 år 272 Utdeling av 1.klasse barnebibel 118 Tårnagenthelg 3.klasse 84 Kode B 5.klasse 103 Adventsvandring Barnehage avlyst (9) målgruppen 1 Formidle juleevangelie t til barn 1 Formidle påskeevangel iet til barn 8 30% av målgruppen Tiltak for å nå målsetting Temakvelder, kveldstanker, sang Brev til foresatte Annonse og Facebook Brev til barn og foresatte Brev med invitasjon Brev med invitasjon Brev til barn og foresatte 1 Dele ut bibel Brev med invitasjon 2 50% av Brev til barn målgruppen og foresatte 3 Utdeling av Brev med bibel, formidle invitasjon bibelkjennskap 50% av Brev til barn målgruppen Presentere juleevangelie t for alle barnehagene og foresatte Tilbud til barnehagene Måloppnåelse Godt oppmøte, gode tilbakemelding er Populært tilbud Populært tilbud Populært tilbud Bra oppmøte Nytt tiltak, godt oppmøte Nytt tiltak, godt oppmøte Passelig størrelse på gruppen Nedgang fra året før Stadig økende deltagelse Økende oppslutning Alle barnehagene var med. Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 17

18 Tiltak den ansatte er ansvarlig for Aktuell aldersgruppe Str. på målgruppe Skole-kirke 1.klasse skoler 3 skoler Samlinger Skolegudstjenest er Konfirmant er Nytt Liv klasse år klasse - 3.vgs MILK 10. klasse LiV 1 og 2 og 3 Ung messe Ungdomsgudstjenester vgs 8.klasse - 3.vgs 8.klasse - 3.vgs Ca. antall fremmøtte 2 skoler 2 skoler Målsetting 8 Kunnskapsformi dling 4 4 ca. 60 t. under visnin g 37 øvelser 2 weekend er 1 konsert og 1 sommert ur 6 saml. / 30 timer. Weekend planlegge Ung Messe og praksis. ca 85 timer undervis ning, praksis og Ung Messe (liv 1) 1 høst og 1 vår 7 Formidle kunnskap om kirkens tro og tradisjon Konfirmantunde rvisning undervisning og formidle kristen tro Beholde 40 % Nytt Liv konfirmantene i minst ett år etter konfirmasjonsti den. Opprettholde et godt, kristent ungdomsarbeid (se egen årsmelding) av fjorårs konf. Rekruttere unge ledere til andre aktiviteter. At alle fortsetter på Liv 1 og 2 At de fortsetter på neste kurs. Rekruttere ung.ledere til andre aktiviteter. Alle konf. og ungdom i aldersgruppen 9.kl - 3.vgs. Involvere ungdom aktivt i gudstjenester Tiltak for å nå målsetting Tilbud til skolene Kontakt med skolene Brev med invitasjon / Gode gruppetilbud Arrangerer sosiale aktiviteter etter avslutning 1. mai for å skape et godt sosialt ukentlig fellesskap Personlige, spreke invitasjoner Informasjon på MILK. Personlig kontakt. Videre rekruttering Nytt Liv synger, god reklame i forkant Måloppnåelse 2 av 3 skoler deltok 3 av 4 skoler deltok Veldig god oppslutning. Stor dekning på kullet Få, men veldig godt miljø. Alle er gode venner og gleder seg til onsdagene. et har gått ned siden i fjor Litt lavere antall de siste årene (+/- 5) første gang det arrangeres liv 3 kurs Konfirmanter, MILK-ere og Nytt Liv har godt oppmøte. Andre ungdommer - lite. Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 18

19 Barne- og ungdomsarbeid drevet av frivillige Eventuell organisasjo nstilknytning Norheim søndagsskole / babysang Norsk søndagsskoleforbund Norheim barnegospel / Kor og lek Norges KFUK/KFUM Kolnes barnegospel reg. medl barneg. 40 Kor/lek. 86 Gj.-sn. fremmøte saml. i året ? 25 Målsetting "Jesus til barna" er målet. Vi ønsker flere barnefamilier skal gå i kirken på søndagene. Søndagsskolen skal være et stabilt tilbud med passende aktivitetene til målgruppen. Vi har rom for både små og store, gutter og jenter, stille og bråkete. Plass for alle Vi vil være en del av Norheim menighets barne- og ungdomsarbeid for aldersgruppen 5-9 år der barn lærer kristen tro og opplever mestring og fellesskap gjennom kristen sang og musikk. Vi vil delta/bidra på ulike måter i menighetens felles aktiviteter gjennom året slik at barn og foreldre knyttes til Norheim menighet. Startet opp igjen høsten 2014 Tiltak for å nå målsetting Vi har tanker om å legge enda bedre til rette for litt større barn, og særlig aktive barn, ved å bruke uteområdet og rommene i kjelleren. Vi er på jakt etter menn som kan gå inn å ta to-tre samlinger i halvåret. 27 øvelser i tidsrommet august til mars, derav 4 supertorsdag (2 m/middag på høsten). Det viktigste er øvelse med sanger, lek/aktivitet, og andaktsstund der vi leser fra barnebibel. Deltatt på 2 gt der 4- årsboka blir delt ut + gudstjenesten på julaften. + sang på menighetsdag og julemarked. Med på «Kula og Myggentreff», (avlyst våren - 15). søndag 27.des. markerte vi 35- årsjubileum med en familiesamling. Måloppnåelse Vi har igjen økt antall samlinger og har flere på samlingene. Vi har flere betalende medlemmer og mange som dropper innom fordi de likevel er i kirken. Vi er seks ledere som parvis gjennomfører samlingene. Vi synes ordningen med felles start i gudstjenesten og avslutning med kirkekaffe fungerer godt. Vi har et godt og stabilt oppmøte med barn fra flere steder i menigheten, men våren- 15 var det noe færre barn i barnegospel enn det pleier. Barna kommer sammen med foreldre/besteforeldre som sitter og venter under øvelsen. Vi kunne gjort noe mer med kontakt og bruk av foreldrene i arbeidet.. Maxi-tua Ca.10? Ca.16 Gutter og jenter fra 4.kl.--> Teknolab / legoroboter Spill Turer i naturen Møter annenhver uke Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 19

20 Eventuell organisasjo nstilknytning Tuastad jenteforening Fredagsklubben, Kolnes Norsk Luthersk Misjonssamb and (NLM) ELVIS Norges KFUK-KFUM Norheim KFUK- KFUMspeidere Norges KFUK/KFUM -speidere reg. medl. 14 ( 2015) 10 ( 2014) Gj.-sn. fremmøte? Ca.10 6 ( 2015) 10 ( 2014) saml. i året? Ca ( 2015) 12 ( 2014) Målsetting For jenter fra 1.kl. Hobbyaktiv. / andakt / loddtrekning. Basar i sept. Samle barn i alderen år til positiv aktivitet og trosopplæring Vår visjon: VI FÅR UTROLIGE TING TIL Å SKJE Diverse speiderarbeid i tråd med forbundets program og metoder for: Oppdagere: 2-3 klasse Stifinnere: 4-5 klasse Vandrere: 6-10 klasse Spesialister: Uviklingshemme de barn og ungdom fra 2. klasse. Tiltak for å nå målsetting tradisjonelle samlinger annenhver fredag med kiosk, allidrett, andakt og samtale Varierte klubbkvelder med forskjellige aktiviteter. Møter i enhetene, stort sett ute i naturen. Høsttakkefest og lysmesse i samarbeid med menigheten. Deltakelse på kretsens teltleir på Blikshavn i mai (oppdagere, stifinnere og spesialister). troppsmøter, leir Måloppnåelse barna gir utrykk for at de trives og setter pris på tilbudet. Jevnt fremmøte vitner om at fredagsklubben møter et behov. Dårligere oppslutning enn forrige år. Skyldes bl.a. konkurrerende tiltak på kulturhuset. God kvalitet på samlingene med en trofast kjerne av 5. og 6.klassinger fra alle tre skolekretsene. God drift i alle enheter. Lederne er stabile. Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 20

21 Eventuell organisa sjonstilknytning Nytt Liv Ten Sing Norges KFUK/KFU M Norheim KFUK- KFUM Norges KFUK/KFU M reg. medl Gj.-sn. fremmøte På ledersamlin ger saml. i året 37+3 weekend 37+2(20 14)week end 2 Ledersamling er Målsetting Tiltak for å nå målsetting Måloppnåelse Opprettholde et godt og sunt kristen ungdomsarbeid. Og få flere/beholde konfirmantene i arbeidet. Vi har til formål å hjelpe mennesker til en levende tro på Jesus Kristus. Visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være en åpen kristen organisasjon som jobber for å utvikle kristne, modige og kreative mennesker. Øvelsesweekend/b li kjent-tur, faste øvelser og arrangement som sport og sprell og "Good Night". Årlig forestilling/konsert. Sosiale happenings i pausene og etter 1. mai. Inkludere og engasjere konfirmantene i kiosk, ha aktiviteter osv. Støtte ulike enheter Norheim KFUK- KFUM ønsker å utvikle og ta ansvar for det hele mennesket med ånd, sjel og kropp, og utfordre til aktiv tjeneste i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Få, men veldig godt miljø. Alle er gode venner og gleder seg til onsdagene. Turene våre opplever vi som veldig viktige. De spleiser oss sammen og åpner for nye vennskap og opplevelsen av å gjøre noe sammen. Skiweekend gikk ut i år pga få påmeldte. Veldig få konfirmanter, men erfaringsmessig går det opp og ned i perioder. Dette året har aktiviteten i hovedforeningen vært svært liten. KFUK-KFUM arbeidet skjer i enhetene. (kor, klubb..) Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 21

22 Grupper, møter ol. spesielt for voksne Eventuell organi sasjonstilknytnin g reg. medl. IFokus 75 Tema kvelder om Biblene Gj.-sn. fremmøte saml. i året 5 5 Målsetting Samle og engasjere foreldregruppene i menigheten bibelsamlinger til oppbyggelse for de voksne i menigheten Tiltak for å nå målsetting Temakvelder, kveldstanker, sang Måloppnåelse økende oppmøte, gode tilbakemeldinger Bibel- / mannsgrupper i menigheten Eventuell organi sasjonstilknytning ifokus damer ifokus menn 3 Mannsgrupper reg. medl. Gj.-sn. fremmøte saml. i året ? Pr. gr. Målsetting Tiltak for å nå målsetting Måloppnåelse Styrke relasjoner, samtale om livet, peke på Jesus og be. Vi samles hver 14. dag. Deler et måltid, snakker ut fra egne erfaringer, leser av og til Bibelavsnitt og fører bønnebok. God. Årsmelding Norheim menighet 2015 s. 22

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke: 1.mars kl

Gudstjenester i Norheim kirke: 1.mars kl MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Årsmelding Menighetens årsmøte Søndag 26.Mars 2017 kl i peisestua. Norheim menighet. Norheim kirke

Årsmelding Menighetens årsmøte Søndag 26.Mars 2017 kl i peisestua. Norheim menighet. Norheim kirke Årsmelding 2016 Norheim menighet Menighetens årsmøte Søndag 26.Mars 2017 kl.12.30 i peisestua Nåværende visjon for Norheim menighet: En raus og tydelig kirke hvor mennesker får høre til et inkluderende

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd (14.)

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd (14.) NORHEIM MENIGHET MÅNEDSNYTT DESEMBER 2013 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege

Detaljer

Gudstjenester i november: 2. nov kl. 11 Familiegudstjeneste. Sigve H.

Gudstjenester i november: 2. nov kl. 11 Familiegudstjeneste. Sigve H. NORHEIM MENIGHET MÅNEDSNYTT NOVEMBER 2013 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege

Detaljer

02. feb kl. 11 Høymesse m/ Sigve H. Clementsen

02. feb kl. 11 Høymesse m/ Sigve H. Clementsen NORHEIM MENIGHET MÅNEDSNYTT FEBRUAR 2014 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Daglig leder (vikar 100%): Inger Synnøve Stange: karmoykirken.no Trosopplærer (100%): Ida Helland: karmoykirken.

Daglig leder (vikar 100%): Inger Synnøve Stange: karmoykirken.no Trosopplærer (100%): Ida Helland: karmoykirken. Månedsnytt September -17 26.08.17 Red. IS Stange Rev. 28.08.17 Gudstjenester: 3. sept. kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Dåp/Nattverd. Søndagsskole Offer til 10. sept. kl. 11.00 Konfirmantpresentasjon. Geir

Detaljer

Gudstjenester i april:

Gudstjenester i april: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Møter og treff: Gudstjenester: Månedsnytt Oktober -17

Møter og treff: Gudstjenester: Månedsnytt Oktober -17 Månedsnytt Oktober -17 29.09.17 Red. IS Stange Gudstjenester: 1. okt. kl. 11.00 Høsttakkefest. Hilde Gudmundsen. Dåp/Nattverd. Speiderne deltar. Offer til Norheim KFUK-KFUM 08. okt. kl. 11.00 Fellesgudstjeneste

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

6.sept. kl : Menighetsrådsmøte 2.-4.sept.: Nytt Liv: Bli kjent-weekend i Nedstrand sept.: Ungdomsweekend Nesjatun

6.sept. kl : Menighetsrådsmøte 2.-4.sept.: Nytt Liv: Bli kjent-weekend i Nedstrand sept.: Ungdomsweekend Nesjatun Månedsnytt September 2016 Rev. 30.08.16 Red. Inger Synnøve Stange MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ Tlf. 52 81 00 01 STAB: Sokneprest

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Månedsnytt Desember des. kl : Menighetsrådsmøte, kontoret, Kirken 14. og 15. des: Barnehagevandring for alle barnehagene i kirken

Månedsnytt Desember des. kl : Menighetsrådsmøte, kontoret, Kirken 14. og 15. des: Barnehagevandring for alle barnehagene i kirken Månedsnytt Desember 2016 02.12.16 Red. Inger Synnøve Stange MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ Tlf. 52 81 00 01 STAB: Sokneprest (100%):

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Månedsnytt Oktober 2016

Månedsnytt Oktober 2016 Månedsnytt Oktober 2016 05.10.16 Red. Inger Synnøve Stange MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ Tlf. 52 81 00 01 STAB: Sokneprest (100%):

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Møter og treff: 3. / 10. / 17./24./31. jan. kl.11.00: «Kjerringlunsj», Mellomstua 4. / 11./18./25. jan. kl «Mannfolkdrøsen» 10.

Møter og treff: 3. / 10. / 17./24./31. jan. kl.11.00: «Kjerringlunsj», Mellomstua 4. / 11./18./25. jan. kl «Mannfolkdrøsen» 10. Månedsnytt Januar 2017 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ Tlf. 52 81 00 01 STAB: Sokneprest (100%): Geir Styve : (geir.styve@ Daglig leder

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Gudstjenester: 3. mai kl Samtalegudstjeneste Geir Styve. Nytt Liv. Offer til Menighetsarbeidet.

Gudstjenester: 3. mai kl Samtalegudstjeneste Geir Styve. Nytt Liv. Offer til Menighetsarbeidet. Månedsnytt Mai - Aug. -17 29.04.17 Red. IS Stange Redigert 3.Mai-17 Gudstjenester: 3. mai kl. 19.00 Samtalegudstjeneste Geir Styve. Nytt Liv. Offer til Menighetsarbeidet. 7. mai kl. 11.00 Høymesse. Geir

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Gudstjenester: 06. nov. kl Allehelgensdag, Geir Styve, Nattverd. Vi minnes de døde. Offer til givertjenesten

Gudstjenester: 06. nov. kl Allehelgensdag, Geir Styve, Nattverd. Vi minnes de døde. Offer til givertjenesten Månedsnytt November 2016 05.11.16 Red. Inger Synnøve Stange MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ Tlf. 52 81 00 01 STAB: Sokneprest (100%):

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 16.03.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK:

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK: Møtested: Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer og 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller mail:

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1.5 Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Protokoll for Mari menighetsråd 13. april 2016 i Mari kapell kl

Protokoll for Mari menighetsråd 13. april 2016 i Mari kapell kl Protokoll for Mari menighetsråd 13. april 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden ble godkjent samt protokollen fra 10. februar 2016. MMR Sak 9/16 Godkjenning av gudstjenestelisten

Detaljer