Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen For Bjørn Inge Mo (s.) Ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 15/14 Delegerte vedtak i perioden /243 PS 16/14 PS 17/14 PS 18/14 PS 19/14 Søknad om støtte til internasjonal designkonkurranse Søknad om tilskudd til kjøp av tilleggskvote geitmelk Søknad om tillatelse til bygging av arbeidshus i utmark/skog på eiendommen gnr. 19 bnr. 8 i Birtavarre Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 2 bnr. 16 i Djupvik i Kåfjord kommune 2012/ / / /456

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/243-3 Arkiv: FOND Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap - Næringssaker Delegerte vedtak i perioden Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak Seleksjon: 2014 Rapport generert: Utvalg: 79 - Kåfjord Delegert Formannskap Næring, Utvalgssaksår: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel KÅFSN 4954/2014 6/14 DS Søknad om tilskudd kr ,- til prosjektet revejakta i Troms J Vedtak: Tura AS, v/ottar Remmen, Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen, innvilges kr ,- til prosjekt revejakt i Nord for 2014 og Støtten gis under forutsetning at prosjekt er fullfinansiert og at andre kommuner går inn med sin andel. Det bes også at kommunen blir orientert fortløpende. Tilskuddet kan utbetales ved oppstart av prosjektet, med krav om dokumentasjon i form av prosjektrapport og regnskap når prosjektet er ferdigstilt. Tilskuddet belastes post: kommunale utviklingsmidler. Kåfjord kommune, kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet blir endret vesentlig i forhold til sin opprinnelse. Tilsagnsfristen KÅFSN 7783/2014 7/14 DS Søknad om deling av eiendommen gnr. 36 bnr. 16. J Kåre Pedersen ÆR-DE Vedtak:

4 I medhold av Plan- og bygningslovens 20-1 m) gis det tillatelse til fradeling av tomt på ca 0,2-0,3 dekar til eksisterende naust på eiendommen gnr. 36 bnr. 16. Det legges til grunn at omsøkte nausttomt ligger innenfor et område som i kommunedelplan er avsatt til aktuelle formål. Videre er omsøkte tiltak en formalisering av arealbruk avsagt gjennom dom i jordskifteretten. KÅFSN 7835/2014 8/14 DS Søknad om deling av eiendommen gnr. 22 bnr. 7. J Kåre Pedersen ÆR-DE Vedtak: I medhold av Jordlovens 12 tillates fradeling av areal på ca. 0,7 daa på eiendommen gnr. 22 bnr. 7 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 22 bnr. 45. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er en formalisering av dagens bruk av området og som ikke berører andre interesser. Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 22 bnr. 45. Vurdering

5 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om støtte til internasjonal designkonkurranse Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune gir støtte til Ramona Myrseth, Maidalsveien 52, 0458 Oslo, på kr 5.000,-. 2. Beløpet belastes budsjettpost Utviklingsfondet. 3. Som motytelse for støtten forventes det at søker holder innlegg for ungdom i Kåfjord om hvordan det er å satse på kreative fag. Tidspunkt avtales ved en av skolene, eller via næringskontoret. Kåfjord kommune ønsker at søker kan være en ressursperson for ungt entreprenørskap. 4. Det sendes inn en enkel rapport på bruk av midlene. Saksopplysninger Kåfjord kommune har mottatt søknad om støtte til å delta i en finale med egen kleskolleksjon. Søker er Ramona Myrseth, Birtavarre, som for tiden tar bachelor i motedesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Søker har vært deltaker i en internasjonal designkonkurranse, og har gjennom denne kvalifisert seg til finalen som skal finne sted i Beijing, Kina, i mars måned. Hun er avhengig av støtte for å kunne delta, og søker derfor hjemkommunen om kr 5.000,- som skal benyttes til oppstart av produksjonen, eventuelt flybillett til Kina. Som motytelse for støtten vil hun gjerne komme til Kåfjord, f.eks. skolen i Olderdalen/annet sted, for å holde foredrag om å jobbe innenfor det kreative. Hun mener interessen er til stede blant ungdom i Kåfjord, og kan tenke seg å være en inspirator i så henseende. Kreativiteten er viktig å få frem blant unge da den er en stor del av Kåfjords identitet.

6 Vurdering Kåfjord har i flere år satset på ungdom gjennom ungt entreprenørskap. Det er spesielt fint hvis unge som tar utdanning kan være en inspirator og støtte til de som kan tenke seg å satse på fremtidig etablering i kommunen. De beste til å inspirere er unge selv som viser at det går an å bli god selv om du kommer fra en liten kommune og samtidig ha tro på seg selv og være målrettet. Ramona Myrseth har ved sin kvalifisering bevist at hun er en som i fremtiden kan nå langt innenfor sitt område. Kåfjord er kjent som en kommune med mange kunstnere innenfor forskjellige genre. Når det gjelder design innenfor klær er ikke saksbehandler kjent med at noen fra Kåfjord tidligere har satset på dette, uten at en dermed kan påstå at det medfører riktighet. Det er tidligere gitt støtte gjennom næringsbudsjett til ungt entreprenørskap (elevbedrifter) innenfor skoleverket. Selv om søknaden er i et grenseland for hva næringsfondet gir av støtte vil en motytelse ved å komme og forelese være verd beløpet det søkes om, især hvis en ser på kostnader ved å hente inn eksterne forelesere. I tillegg vil hun være en fin ambassadør for Kåfjord kommune, og som kanskje kommunen i ettertid kan bruke som en ressursperson for ungt entreprenørskap.

7 \i1v,c) Csr./ V-VJ E1 7/ Til Gåivuona suohkan/ Kåfjord kommune Jeg er født og oppyokst i Kåfjord kommune, men studerer for tiden bachelor i motedesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg har deltatt i en internasjonal designkonkurranse, og har blitt kvalifisert til å delta i finalen med min kleskolleksjon. Konkurransen går under navnet Hempel Awards og fokuserer på nye, unge motedesignere. Finalen vil finne sted i Beijing, Kina, den 25. mars Det er en konkurranse med høyt nivå, og det er en stor ære å delta. For å kunne finansiere deltakelsen i konkurransen, er jeg avhengig av økonomisk støtte. Jeg velger derfor å søke hos min hjemkommune. Turen vil vare en uke, og kolleksjonen må produseres. Jeg ønsker å søke 5000 kr i støtte hos Kåfjord kommune, som vil brukes til å starte produksjonen av klærne, eventuelt flybilletten til Kina. Som gjengjeld hadde det gledet meg å komme til for eksempel ungdomsskolen i Olderdalen eller noe annet sted, å holde et foredrag om å arbeide innenfor det kreative. Jeg tror det er interesse for dette blant ungdom i Kåfjord kommune, og vil gjerne inspirere unge mennesker til å tenke kreativt, da det er en stor del av Kåfjords identitet. Jeg håper dere vil vurdere dette, og bidra til at jeg kan gjennomføre og yte mitt beste i Kina. Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post. Med vennlig hilsen, Ramona Irene Myrseth, Maidalsveien 52, 0458 Oslo Telefon: CeLfv16A et(\-q-- 10(-\t- c)(.. 9+ J-10 12_1 5-3

8 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/576-2 Arkiv: 223 Saksbehandler: Birger Olsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om tilskudd til kjøp av tilleggskvote geitmelk Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedlegg 1 Søknad om tilskudd Rådmannens innstilling Even og Caroline Steinlien, 9144 Samuelsberg, innvilges støtte med 2 alternativer: 1. Kr ,- eller 40 % avkorting av kr ,- eller 20 % tilskudd av kjøpesum til kjøp av liter geitmelkkvote. Tilskuddet belastes kommunale utviklingsmidler. eller 2. Kr ,- eller 30 % i rentefritt lån av kjøpesum til kjøp av liter geitmelkkvote. Lånet belastes kommunale lånemidler. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og nedbetales deretter i månedlige avdrag over 5 år (lånets totale løpetid 6 år). Ved salg av melkekvota eller opphør av drifta, vil lånet kreves innfridd i sin helhet. Kjøpesum kr ,- eks. mva. Støtten gis med at investeringen vil føre til næringsmessig inntektsøkning, og jfr. pkt. 4, 12, 14, 15 og 16 (jordbruk og skogbruk, linje 3 i tabellen), i retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond vedlagt. Søker må innen 3 uker fra mottatt særutskrift gi skriftlig tilbakemelding på om det velges tilskudd eller lån. Tilsagnsfristen settes til Saksopplysninger Viser til søknad.

9 Det søkes om tilskudd til privat kjøp av tilleggskvote på liter à kr. 8,- eks. mva. Kjøpesum kr ,- eks. mva. Even og Caroline Steinlien, 9144 Samuelsberg, eier og driver eiendommen gnr. 34 bnr. 22 og gnr. 30 bnr. 9. Det høstes 176 dekar fulldyrket, 1 dekar overflatedyrka og 11 dekar innmarksbeite av egne areal og leies i tillegg 72 dekar fulldyrka, jfr. søknad om produksjonstilskudd Det drives også utvidelse med nydyrking av egne areal. Melkekvota per var liter, derav liter egne og liter leid privat fra gnr.37 bnr. 1 fra 2014 t.o.m Per var det 130 ungdyr geiter, 25 storfe og 3 hester. Søker har bygd ny bolig i 2013 og det er igangsatt bygging av ny driftsbygning til rundt 6 mill. kr. eks. mva. som skal stå ferdig i Eiendommen er til nå betydelig påkostet av Steinlien, med nydyrking, kjøp av eiendom, ombygging av eldre driftsbygning til oppforing av okser, restaurert gammel bolig, grøfting/profilering med egen innkjøpt gravemaskin, og det er kjøpt inn friske ungdyr i forbindelse med sanering av gammel geitebesetning ( friskere geit ). Kåfjord kommune, innvilget i 2011 sak Kåfjord Formannskap Næring 7/12, og har utbetalt kr ,- i tilskudd til kjøp av tilleggskvote ( liter privat og liter fra staten), noe som jfr. pkt. 12 i retningslinjene fører til avkorting av tilskudd, med 20 % hvert år i 5 år. Dette er avskrevet med 3 år og årets tildeling av tilskudd må derfor avkortes med 40 %. Kjøp melkekvote Kr ,- eks. mva. Lån/tilskudd Kåfjord kommune Egenkapital* *For å finansiere omsøkt melkekvotekjøp, selger søkere sin tidligere bolig på eiendommen, som nå er fradelt på egen tomt. Vurdering Søkere er i gang med å etablere seg på nytt i nyinnflytta bolig, og er i gang med oppføring av driftsbygning. Arealene på eiendommen er betydelig, forbedret i form av profilering/grøfting og rundt 10 dekar er nydyrket og tilsvarende antall dekar er under nydyrking. Det er kjøpt inn storfe i 2013 for oppfôring til slakt. Søker vil etter ferdigstilling av driftsbygning ha opparbeidet seg relativt stor lånegjeld. Det må forventes god økonomistyring og leveranse av hele geitmelkekvota for å kunne bære driftskostnadene og gi overskudd til privatøkonomi. Kåfjord kommune, er positive til at det satses på jordbruk. Omsøkt kvotekjøp vil kunne gi en bruttoinntekt på langt over kr ,-. Det er særdeles viktig at driftskostnadene holdes moderate og at det drives nøktern i forhold til samla lånegjeld (faste kostnader). Rådmannen anbefaler søknaden innvilget.

10 Post Kaford Fra: Even Steinlien Sendt: 14. februar :03 Til: Post Kafjord Emne: Tilskudd til kjøp av melkekvote Vi søker tilskudd til kjøp av tilleggskvote Geitmelk. Jeg skal idag til Lenangen og skrive under kontrakt på kjøp av privatkvote på liter å kr. 8 eks. Mva. Det er Tommy Hilbertsen som selger kvota. Det er en total sum på ,- eks. Mva. Mvh. Even og Caroline Steinlien Sendt fra min iphone

11 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/382-3 Arkiv: 1940/19/8 Saksbehandler: Birger Olsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om tillatelse til bygging av arbeidshus i utmark/skog på eiendommen gnr. 19 bnr. 8 i Birtavarre Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Omdisponering 2 Uttale om skog i forbindelse med søknad om oppsett av arbeidshus i utmark på gnr/bnr 19/8 3 Aktsomhetskart for snø- og steinskred Rådmannens innstilling Per Gunnar Myrvoll, 9147 Birtavarre, søknad om anlegg av arbeidshus på skogsteig på gnr. 19 bnr. 8 avslås. Dette begrunnes med at omsøkt plassering er innenfor aktsomhetsområdet for snø- og steinskred. Det næringsmessige behovet for arbeidshus i skogbruket ikke er heller til stede, dette på grunn av lite skogsressurser på eiendommen, og/eller tilknytning til annen næringsvirksomhet basert på eiendommens eget ressursgrunnlag. Saksopplysninger Les vedlagt søknad, uttalelse fra skogbrukssjefen og se aktsomhetskart fra NGI. Det søkes om tillatelse til oppføring av arbeidshus ved kote 330 i Melenskogen. Bygget skal brukes i forbindelse med vedhogst, som redskaps og kvilebu. Vurdering Omsøkt plassering ligger innenfor rasområde, og kan ikke vurderes nøyere før det evt. er foretatt en ny skredvurdering, eller det er godkjent sikring av objektet (skredvoll etc.). Eiendommen har

12 også begrensa med ressurser for å kunne forsvare behov for bygging av arbeidshus til skogsdrift, jfr. vurdering fra skogbrukssjefen. Saken er også av prinsipiell karakter, om det skal gis tillatelser til anlegg av slike skogskoier i LNFR-områder, som ikke har klar næringsmessig karakter, men er mer å regne som privat fritidshytte. I Kåfjord kommune, er det svært få eiendommer, ingen organisasjonsformer og næringsdrift som per dags dato gir grunnlag for bygging av arbeidsbygg i forbindelse med ensidig skogsdrift. Det er interesse for etablering av private hytter og næringsbygg (flerbruk) i utmarka for økt tilleggsinntekt utleiehytte, skogskoie, tilsynshytte (dyr på beite), åpen varmebu for allmennheten, osv. Dette er tema som bør tas opp under pågående arbeid med kommunal arealplan.

13 Kåfjord kommune Drift og utvikling Notat Til: Fra: Birger Olsen Åsmund Austarheim Referanse 2014/ Dato Uttale om skog i forbindelse med søknad om oppsett av arbeidshus i utmark på gnr/bnr 19/8 Per Gunnar Myrvoll har søkt om tillatelse til omdisponering av 0,2 da skogsmark til oppsett av redskaps-/arbeidshus ved kote 330 i på eiendom gnr/bnr 19/8. Bygget skal brukes til oppbevaring av redskap og som hvilebu i forbindelse med vedhogst. Vedtaket som ble gjort i 1999 er gitt ut fra gammel skogbrukslov. Krav til omdisponering gjelder dyrka og dyrkbar mark (jordlova 9) i dag, og dermed er ikke spørsmålet om omdisponering relevant i denne saka. Søknaden oppfattes som en søknad om byggetillatelse i LNFR-område. I 2005 kom regjeringa med en veileder, kalt Landbruk- pluss, for tiltak som kan tillates innenfor LNFR områder i kommuneplanen. Veilederen sier følgende: I LNF-områder er det tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til stedbunden næring. Dette begrepet er knyttet til bygninger, anlegg eller bruk som det av hensyn til driften av næringen er nødvendig å plassere på stedet. Annen næringsvirksomhet basert på utnyttelse av gardens eget ressursgrunnlag vil også inngå i landbruksbegrepet. For husvære til seterdrift og skogsdrift vil ei skogskoie inngå i begrepet så sant hovedformålet med bygget er knytta opp mot skogsdrifta. Dersom bygningen i hovedsak skal benyttes til fritidsformål så må det avklares i kommuneplanen enten som en dispensasjon eller endret planformål i arealdelen eller i reguleringsplan. Vurdering: Siden formålet er oppgitt til hvilebu og redskapslager i forbindelse med vedhogst så kan tiltaket inngå i LNFR- områder i henhold til Landbruk-Pluss. Det er likevel et svært begrenset næringspotensiale i saken. Tiltaket er tenkt høyt oppe i terrenget, i skog som er lite drivverdig. Skogarealet på denne teigen av gnr/bnr 19/8 utgjør omlag

14 80 dekar, og hovedtyngden av dette ligger lavere i terrenget. Videre så er det en del skog på naboeiendommene, men også her ligger det meste lavere i terrenget. Bygget vil gjerne være et viktig trivselskapende tiltak i forbindelse med vedhogst, men kostnaden er trolig høyere enn nytteverdien sett fra et næringsmessig perspektiv. Utfordringene i forbindelse med hogst i denne lia er å frakte virket ut på en regningssvarende måte. En eventuell tillatelse kan skape en stor presedens. Kåfjord kommune bør ikke gi tillatelse til bygg og anlegg i LNFR-områder som ikke har klar næringsmessig tilknytning til landbruk eller reindrift. Søknaden anbefales ikke innvilget da det næringsmessige behovet i skogbruket ikke er til stede. Med hilsen Åsmund Austarheim Saksbehandler Side 2 av 2

15

16 Per Gunnar Myrvoll Birtavarre Birtavarre Kåfjord kommune 9146 Olderdalen Søknad om omdisponering av skogsmark på eiendommen 19/8 Jeg søker med dette om å få omdisponert 0,2 dekar av eiendommen 19/8 til oppsett av arbeidshus. Området ligger ca 1 km øst for Melenveien i et veiløs område, i hellende terreng. Kart ref.område 34W DC (GPS posisjon)området er av låg bonitet skogsmark. Det ble gitt omdisponering for samme søknad i 1999, men jeg ble ikke å gjennomføre prosjektet.(saksnr 0008/99) Det er her snakk om et bygg som kan brukes i forbindelse med vedhogst, som redskaps og hvilebu. Dyrket jord på eiendommen, leies i dag ut til Siv Nina Myrvoll, på ti års kontrakt. Per Gunnar M I

17 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/456-2 Arkiv: 1940/2/16 Saksbehandler: Birger Olsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 2 bnr. 16 i Djupvik i Kåfjord kommune Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven Vedlegg 1 Salgsoppgave 2 Kartutskrift 3 Samlet rapport matrikkelenhet 4 Verditakst 5 Søknad om konsesjon Rådmannens innstilling Svein Erik Andersen og Janet Kjønnerød, Mølledammen 6, 3145 Tjøme, innvilges konsesjon for erverv av , jfr. konsesjonslovens 1 og 21. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at ervervet ikke fører til ulempe for landbruksdrift og miljø i området. Saksopplysninger Les vedlagt søknad. Svein Erik Andersen og Janet Kjønnerød, Mølledammen 6, 3145 Tjøme, søker om konsesjon for erverv av gnr. 2 bnr. i Kåfjord kommune. Eiendommen er et dødsbo som ligger i Djupvik. Totalareal ca.179 dekar, derav 6 dekar fulldyrka, 11 dekar overflatedyrka, 31 dekar skog og resten uproduktiv skog og annet areal. På eiendommen står gammel bygningsmasse i dårlig/middels tilstand bolig, driftsbygning, naust og garasje/uthus. Kjøpesum kr ,- Formålet med ervervet er næringsvirksomhet tilknyttet turisme. Søkere eier fra før bolig på tomt gnr. 2 bnr. 65, 75 i Djupvik.

18 Vurdering Eiendommen er for liten til selvstendig næringsvirksomhet med tradisjonelt landbruk. Boligen på eiendommen holder låg standard, og driftsbygning er mer å regne som lager/uthus, da det ikke tilfredsstiller ikke kravene for å romme husdyr. Bygningmassen trenger oppgradering. Omsøkt eiendom kan ha stort potensiale og ligger flott til for søkers planer om næringsvirksomhet i forbindelse med satsing på turisme. Konsesjonsloven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom, dette for å oppnå effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet jfr. formålsparagrafen 1 i konsesjonsloven. Eiendommen har litt jordbruksareal, som jfr. jordlovens 8 med driveplikt på alt jordbruksareal, uansett størrelse på eiendommen. Det er ikke krav om at arealene må drives optimalt, men hvis hjemmelshaver ikke høster arealene selv, kan hjemmelshaver ikke motsette seg hvis andre ønsker å høste jordbruksarealet.

19 Eiendommens størrelse er relativt liten, så saken er å regne som en formalitet. Eiendommen er uten boplikt, og det vil være urimelig å sette strenge vilkår ved overtakelse. Evt. gjerdeplikt og andre forpliktelser må overholdes.

20 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 1 av 1 - C:kirw»34:11pi 4 kommune Grunnkart MMestokk: t7 532 Dato U 200 m Medfcrbéhpdarnf e,ket-tgrunntaget-f. il

21 ADVOKAT PER DIGRE AS SALGSOPPGAVE EIENDOMMEN GNR 2 BNR 16 I KAFJORD KOMMUNE (DJUPVIK, 9146 OLDERDALEN) Deres ref: Vår ref: Dato: Eiendomsbetegnelse: Gnr 2 bnr 16 i Kafjord kommune Adresse: Djupvik, 9146 Olderdalen Hjemmelshaver: Edmund Tormod Pedersen Seiger: Edmund Tormod Pedersens dødsbo ved bostyrer advokat Per Digre, Postboks 6, 9152 Sørkjosen For ordens skyld: Bostyrer opptrer ikke som megler ved salget. Adkomst: Pengeheftelser: Avkjøring fra offentlig vei E6, Eiendommen selges fri for pengeheftelser. Fersk grunnboksutskrift vedlegges (1). Grunnareal: Totalareal er 178,9 dekar, herunder 16,5 dekar dyrka mark og 30,8 dekar produktivt skogsareal. Samlet skogsareal er 154,3 dekar. Grunnkart vedlegges (2). Matrikkelutskrift vedlegges (3). Bebyggelse: Frittliggende enebolig/vaningshus antatt bygget i 1950 med et tilbygg fra ca Bruttoarealet er på ca 80 kvm. Driftsbygning antatt bygget i 1950 med et BYA på 91 kvm. Garasje/sja antatt bygget ca 1970 med et bruttoareal pa 36 kvm. Naust antatt bygget ca 1960 med et bruttoareal på 31 kvm. Innhold og tegninger: Det vises til vedlagte kopi av takst over eiendommen av 17. juni 2013 fra takstingeniør Roald Sebergsen (4). Kommunen har ikke tegninger over noen av bygningene. Advokat Per Digre Medlem ny Den Norske Advokatforening Kontoradresse: Hovedveien 62, 9152 Sørkjosen Postadresse: Postbaks 6, 9152 Sfikjosen Telefon: Telefaks: E-post: Org nr: NO NIVA Klientkonto: Driftskonto:

22 Side 2 av 3 Salgstakst med alt innbo og løsøre: kr Ferdigattest: Utleid areal: Vann og avløp: Konsesjon: Kommunen har verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på bygningene. Eiendommens areal er ikke utleid, verken helt eller delvis. Eiendommen er tiknyttet privat vannforsyning og avløp. Eiendommen er i utgangspunktet konsesjonspliktig, men det antas at egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv kan benyttes av kjøper(e). Kjøper(e) bærer konsesjonsrisikoen. Odel: Kjøper(e) bærer risikoen for eventuelt krav om odels- og/eller åseterett. Offentlige planer: Offentlige avgifter 2012: Det antas at det ikke foreligger reguleringsplan for eiendommen; kommunen har ikke opplyst noe om dette. Feieavgift kr 669 per år + renovasjonsavgifter Ligningsverdi 2011: Kr Forsikring: Annet: Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring ASA. Eiendommen selges "som den er". Kjøpere(e) må selv rydde og reingjøre bygningene. Eventuell forsikring som utbetales i forbindelse med vannskaden på badet tilfaller i utgangspunktet boet. Alt innbo og løsøre som befinner seg på eiendommen inngår i kjøpesummen. Innbo og løsøre selges også «som det er». Kjøper(e) oppfordres til å foreta de nødvendige undersøkelser om byggenes tilstand sammen med sakkyndig. Se Visning: Fredag 18. oktober 2013 kl Kjøper(e) betaler tinglysningsgebyr(er) og dokumentavgift.

23 Budskjema vedlegges (5). Side 3 av 3 Frist for budgivning settes til fredag 25. oktober 2013 kl 15.00, Bud inngis skriftlig til bostyrer advokat Per Digre AS, Postboks 6, 9152 Sørkjosen og må være bostyrer i hende innen sistnevnte frist. Finansiering oppgis. Budet er bindende når det er kommet til bostyrers kunnskap. Bostyrer kan velge fritt blant de innkomne bud, og kan også forkaste ethvert bud. Sørkjosen, ' Per Digre bostyrer)

24 Navn: Nord Troms Eiendomsmegling AS Saksbehandler TERJESEN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 2, Bruksnummer KÅFJORD kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Utskriftsdato Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt PEDERSEN EDMUND TORMOD FØDT: PENGEHEFTELSER SERVITUTTER Ingen heftelser registrert. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN Servitutter i runn: 17.06, BESTEMMELSE OM BEITERETT Rettighetshaver: 1940 / 2 / 31 / / Rettighetshaver 1940 / 2 / 631/ ELEKTRISKE KRAFTL1NJER GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST OM GARASJE/PARKERING Vegvesenets betingelser vedtatt GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1940 / 2 / 7 // REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet 1940 / 2 / 31 / /

25 19.09, REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 1940 / / /

26 Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet For matrikkelenhet: Kommune: KÅFJORD Utskriftsdato/klokkeslett: kl. 13:35 Gårdsnummer: 2 Produsert av: John Johansen Bruksnummer: Side 1 av 13

27 Matrikkelenherstype: Bruksnavn: Etableringsdato: Skyld: Er tinglyst: Har festegrunner: Er seksjonert: Grunneiendom SANDELV ,12 Ja Nei Nei Arealrapport Tekst Beregna areal for 2 / 16 Areal (m2) Kommentar ,9 Usikkert areal Tinglyste eierforhold Rolle Status Hjemmelshaver Dod Føds.d.forg.nr Navn Bruksenhet Adresse PEDERSEN EDMUND TORMOD Andel 1 / 1 Forretningstype Årsak til feiiretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Sammenslåing Skylddeling Skylddeling Rolle Matrikkelenhet Avgiver 2/17 Mottaker 2/ Rolle Matrikkelenhet AvgIver 2/16 Mottaker 2/ Rolle Matrikkelenhet Avgiver 2/7 Mottaker 2/16 Arealendring Arealendring 0 0 Arealendring 0 0 Skylddeling Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 2/16 0 Side 2 av 13

28 Forretningstype Arsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Mottaker 2/32 = - - Adressetype Matrikkeladressenavn Gårdsnr Bruksnr Festenr Undernr Kretser Matrikkeladresse DJUPVIK Grunnkrets 0306 DJUPVIK Valgkrets: 1 DJUPVIK Kirkesogn: Kåfjord Postnr.område: 9146 OLDERDALEN Tettsted: Bruksenheter Adresse SEFRAK-rninne Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet Unummerert bruksenhet /16 «SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.» SEFRAK-1D Kutturminnebetegnelse FJØS, SANDFARELVA (BERGAN) Side 3 av 13

29 SEFRAK-minne «SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.» Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig H Bruksenheter Adresse 2/16 BRA Bnnet 0.0 BRA totalt 0.0 Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype H0101 Bolig Bruksareal Ant, rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet / Side 4 av 13

30 Side 5 av 13

31 Oversiktskart for 2 / 16 Målestokk 1: EUREF89 UTM Sone 33 2 / 16 / m.71313« C Side 6 av 13

32 Teig 1 (Hovedteig) 2116 Målestokk 1:5 000 EUREF89 UTM Sone ?. --"0862r:i5 21C7883.; :ACY m L,,b00 7i Side 7 av 13

33 11> Areal: ,6 Arealmerknad: Noen fiktive grenser, Hjelpelinje vegkant Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 1'lord: Øst: Grensepunkt/ Grenselinje Ytre avgrensing Merke nedsatt i / Grensepunkttype / Løpenr Nord Øst Len de 1-Fel elirte e , ,87 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 211,53 Vegkant Målemetode 63 Generert sirkelgeometri Nø akti het , ,02 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 13 15,90 Ikke hjelpelinje , ,79 Ikke spesifisert Stein eller røys 10 Terrengmålt 13 20,22 Ikke hjelpelinje , ,82 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,21 Ikke hjelpelinje , ,47 Ikke spesifisert Stein eller røys 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,46 Ikke hjelpelinje , ,44 Ikke spesifisert Kors 10 Terrengmålt 13 36,07 Ikke hjelpelinje , ,21 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,78 Ikke hjelpelinje , ,35 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,12 Ikke hjelpelinje , ,26 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,43 Ikke hjelpelinje , ,89 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,99 Fiktiv grense , ,69 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,11 Ikke hjelpelinje , ,68 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,06 Ikke hjelpelinje , ,03 Ikke spesifisert Kors 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi ,75 Ikke hjelpelinje Radius Side 8 av 13

1902 - TROMSØ 200 1304

1902 - TROMSØ 200 1304 Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 192 - TROMSØ 2 134 Utskriftsdato/klokkeslett: 19.9.212 kl. 14:12 Produsert av: Guri Woll - 192 Attestert av:

Detaljer

0826 - TINN 52 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

0826 - TINN 52 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 826 - TINN 52 1 Utskriftsdato/klokkeslett: 23.5.214 kl. 13:52 Produsert av: Else Marie Miland Attestert av: Tinn

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1064

1902 - TROMSØ 200 1064 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1902 - TROMSØ 200 1064 Utskriftsdato/klokkeslett: 10.04.2013 kl. 08:58 Produsert av: Gørill Karlsen - 1902

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

1222 - FITJAR 90 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

1222 - FITJAR 90 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1222 - FITJAR 90 1 Utskriftsdato/klokkeslett: 17.01.2013 kl. 09:26 Produsert av: Kristin Meland Attestert av:

Detaljer

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=...

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=... Matrikkel informasjon Side 1 av 1 Se eiendom Eiendomsinformasjon 826-111/7 Smedshus 12.1.215 Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Areal/Oppgitt areal 9 878,8 Kommune 826 Tinn Arealmerknad Noen fiktive

Detaljer

0124 - ASKIM 58 52. Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

0124 - ASKIM 58 52. Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT1 Samlet rapport for matrikkelenhet For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 124 - ASKIM 58 52 Utskriftsdato/klokkeslett: 23.2.215 kl. 9:19 Produsert av: May Britt Gåseby

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1059

1902 - TROMSØ 200 1059 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1902 - TROMSØ 200 1059 Utskriftsdato/klokkeslett: 22.11.2013 kl. 12:27 Produsert av: Gørill Karlsen - 1902

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932 Utskriftsdato: 03.07.2015 12:43:51 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund Navn: Saksbehandler: ABCenter Eiendom AS, avd Farsund ELISABETHO Matrikkelutskrift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 03 Farsund Adresse: Matrikkeladresse:

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

0822 - SAUHERAD 9 3. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

0822 - SAUHERAD 9 3. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 822 - SAUHERAD 9 3 Utskriftsdato/klokkeslett: 5.1.212 kl. 12:12 Produsert av: Bård Rønningen Attestert av: Sauherad

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård deler av Gnr. 115 bnr. 1 i Enebakk kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as ved daglig

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Møteprotokoll. Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen MEDL KVAP

Møteprotokoll. Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 09:00-10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Mathiassen LEDER

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG Adresse: Presteid, 8294 Hamarøy Prisantydning: Kr. 1.550 000 Låneverdi: Kr. 1.400 000 Bruttoareal: 212 m 2 Bruksareal 191 m 2 totalt, Primærrom: 124 m 2, Sekundærrom 67 m 2 Byggeår:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Seksjonssameie med adresser Aktiv

Seksjonssameie med adresser Aktiv ÅLESUND* (1504, Møre og Romsdal) - 1504/32/177// Adresse: Nybøbakken 1A, 6011 ÅLESUND WE01119015 Seksjonssameie med adresser Matrikkel Kommune Gatedresse Husnr Matrikkeladresse Postadresse Formål Sameiebrøk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SØKNAD OM OPPHEVELSE AV BOPLIKT I LYUBRÅTEN GNR. 71/12 OG 17 KNUT RUGLAND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1 SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 21.01.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen Saksframlegg Arkivnr. 123/8 Saksnr. 2014/723-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8

Detaljer

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.02.2008 Tidspunkt: 09:30 slutt kl. 13.10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utskrift fra Grunnboken

Utskrift fra Grunnboken Navn: Røisland & Co Prosjektsalg AS Saksbehandler: EF Saksreferanse: 1-0186/13 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 227, Bruksnummer 309, Seksjonsnummer 8 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg KRÅKVÅG Fjellanlegg på Kråkvåg Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg FAKTA OM EIENDOMMEN KONTAKTINFO/ANSVARLIG Skifte eiendom v/ellen Belsom BELIGGENHET Kråkvåg i Ørland kommune ellen.belsom@skifte.no (m:)

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 TIL SALGS LAGER/SERVICEBYGG PÅ MOSBY TIL SALGS. TRENGER MODERNISERING. BTA

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Torbjørn Hjertø, Marita

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

ØSTREGATE 1 - LILLESAND

ØSTREGATE 1 - LILLESAND ØSTREGATE 1 - LILLESAND Prisantydning: NOK 2.500.000,- + ca. 2,6 % i omk. til Staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen ABCenter Næring ØSTREGATE 1 - LILLESAND Forretningslokal med god eksponering. BTA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 08.06.2012 Arkiv: :GBR-112/5, gbr114/1, FA-V62, TI-&18 Arkivsaksnr.: 12/1265 Journalpostløpenr.: 12/16917 Saksnummer Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer