Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev januar 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev januar 2008"

Transkript

1 Kjære Rotaryvenner! Da har januar kommet og godt, og for de av oss som setter pris på høye brøytekanter og godt skiføre, har måneden vært miserabel. Og februar ser ikke ut til å bringe noen lindring. Januar går inn i bøkene som den fjerde varmeste noensinne de siste hundre år, og nedbørsmengdene ligger betydelig over normalen også. De globale miljøendringene har brått blitt veldig synlige for oss her oppe i nord. Men mens vi syter over manglende mulighet til å kunne gå på ski, opplever mennesker i andre deler av verden den økte nedbøren og stigende temperatur som direkte livstruende. En liten trøst kan muligvis være at vi er engasjert i to prosjekter som er direkte relatert til disse problemene; vann- og husbygging. Isolert sett er det kanskje ikke så mye å skryte av, men litt hjelp er bedre enn ingen hjelp. I tillegg er vi kanskje med og sår noen tanker hos den oppvoksende generasjon som vil komme flere til gode. Simen Seeberg President 1

2 Møtereferater Referat fra møtet 9. januar 2008 Det første møte i det nye år og med det tradisjonelle program; byens ordfører Bjørn Ole Gleditsch som foredragsholder var fremmøtet upåklagelig! President Simen ønsket alle et godt nytt år og ønsket ordføreren spesielt velkommen. Deretter holdt Torstein et tre-minutter over temaet kultur, politikk og etikk Ordføreren oppsummerte noen av de viktigste hendelsene i 2007: Thorsholmen-saken mot Ulrichsen; endelig seier i Høyesterett i januar Ordføreren reflekterte litt over de rettslige kontroverser som hadde forekommet, hva angikk Thorsholmene. Han understreket at det var viktig at allmennheten viste respekt for en hvilken som helst grunneier. Personer som pukker på sin rett i h.t. Friluftsloven og går/raster der det passer ham/henne kan lett skape unødvendige konfliktsituasjoner. På den annen side: Ulrichsen var kanskje lite taktisk klok etter at han flyttet til Sandefjord og Yxney. Men han har lært mye og dialogen mellom ham og meg har blitt vesentlig bedre sa ordføreren. Midtåsen var en annen stor sak. Det sies ofte at kommunalpolikere mangler verktøy i verktøykassen sin når slike situasjoner oppstår. Men da må man ta i bruk det verktøy man tross alt har på en vettug måte. Bess Jahre eide jo Midtåsens innbo til sin død. Dette ble raskt sikret ved hjelp av Jørgen Jahre Jr. for å hindre at det skulle falle i hendene på bobestyrer Even Wahr-Hansen, hvis advokatfirma allerede hadde forsynt seg godt av de midler som var igjen etter Anders Jahre (Nær 500 millioner kroner). Et viktig verktøy var beslutning om bruk av reguleringsplaner. Dette ble benyttet slik at eiendommen ikke umiddelbart kunne selges av dødsboets bestyrer, og siden tidspunktet var gunstig rett før sommerferien fikk ordføreren et vedtak i formannskapet om at han og rådmannen hadde de nødvendige fullmakter til å treffe beslutninger som var viktige for å redde eiendommen. Dermed kunne Ordføreren via Fylkesmannen få til en midlertidig fredning av Midtåsen. Deretter ble det forhandlinger med bl. annet fylket, og resultatet kjenner vi jo. Eiendommen er helhetlig bevart. Og gleden var stor blant de flere tusen Sandefjords-borgere som var tilstede da eiendommen ble tatt i bruk til sitt nåværende formål. Store skoleutbyggingsprosjekter/moderniseringer er gjennomført, blant annet Mosserød, Virik og Breidablikk. Dette har kostet penger, men resultatet er blitt bra. Et problem budsjettmessig var at byggekostnadene i 2007 steg langt mer enn forventet. Åpningen av Komplett.no Stadion var en annen viktig begivenhet. En stor arv ble mottatt med glede; eiendommen Graaten ved Kamfjord var testamentert til kommunen av murmester Fredriksen. Det var ikke bare en praktvilla, men også en stor eiendom på 12 mål, hvor man forhåpentligvis raskt kan komme i gang med bygging av nytt sykehjem. Dermed er det ikke så stor hast med å ta i bruk sykehustomta. Den eies nå delvis av staten, (18 mål) og delvis av kommunen (12 mål). Her må kommunen ta reguleringsverktøyet i bruk for å hindre at staten selger sin del og overfører store beløp til sykehuset i Tønsberg. Kommunen har klare intensjoner om at Sandefjord Sykehus og eiendommen skal anvendes for helseformål til beste for byens innbyggere. Av oppgaver vi står overfor i 2008; 2

3 Tilretteleggelse av områdene på Østerøya/Yxney der vi nå har bedret tilgang til takket være overenskommelsen med Ulrichsen. Friluftsloven har jo i ca 50 år gitt allmennheten adgang til å ferdes i dette området, men det har vært lite brukt. Delvis skyldes nok det at kommunen i mange år har hatt en avtale i sin tid inngått med Thor Christensen om bruk av den østre del av eiendommen, og delvis at publikum kanskje føler en viss tilbakeholdenhet med å ta i bruk områder hvor de ikke er kjent. Nå kan vi med opparbeidelse av stier etc. bevirke at folk vil føle seg mer velkomne. Nye barnehaver vil også komme i 2008, antall avhengig av at fylket godkjenner tomtene. Byutviklingsperspektiv: Det foregår en stor utbygging av leiligheter tilflyttingen er stor. Vi er også nå i tilnærmet balanse når det gjelder inn- og utpendling av arbeidstakere. Ett problem: Ingen vil ha et nytt krematorium. Det skal/må bygges et nytt krematorium felles for Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Porsgrunn/Skien. Krematoriet i Sandefjord drives nå på dispensasjon grunnet ulovlig utslipp. Det eneste fornuftige er bygging av nytt felles krematorium med avansert utstyr for å unngå utslipp som kan være sjenerende. Men ingen vil ha et krematorium i sitt nærområde! Dette har med følelser å gjøre. NB! Den seremonielle delen bisettelsen skal fortsatt finne sted i de nåværende kapeller. Her har vi en utfordring. Industriarealer er også en utfordring. Det har vært en eksplosjon i bygging av nye næringsbygg. Tilgjengelige arealer er begrenset. Et alvorlig problem er at kommunen ikke får lov av Fylkesmannen til å regulere nye arealer for industri og næring evt. bare i begrenset grad. Svært mye av det kommunen ønsker å gjøre får tommelen ned fra Fylkesmannen/staten. Bra samarbeide mellom private initiativtagere/bidragsytere og kommunen; et eksempel er sansehagen på Nygård. Våre guttedagers løkker nær der vi bodde har kommet tilbake. Balløkker blir stadig mer populære. Moro at Sandefjord fikk pris for den norske byen med de fineste blomsterarrangementer. Den store utfordringen er inntektsfordelingen mellom kommunene. Den rikspolitiske retorikk er virkelighetsfjern. Statlige overføringer til Sandefjord per innbygger er bare 10% av tilsv. til for eksempel Bærum. Og enda mindre per innbygger i vår by enn i mange velstående kommuner i distrikts-norge. En årsak er kanskje at Sandefjord har god økonomistyring? Vi har, som alle andre, store utfordringer i skolen, men det Sandefjord får overført av statlige midler til skolen ligger ca kroner lavere per elev enn det for eksempel Oslo kommune får. Men Sandefjord er ikke alene i denne situasjon. Mange kommuner i sørøst-norge er i en lignende situasjon. Å få til et samarbeide for å få gehør hos rikspolitikerne om den totalt urettferdige fordeling av statlige midler er vanskelig. Her må de aktuelle kommuner, og gjerne også næringslivet, bli flinkere til å sloss sammen om rettferdighet. Uansett; Sandefjord har siste året hatt en sterk vekst når det gjelder arbeidsplasser, med mange nyetableringer. Men vi må sørge for at flere av de nyetablerte firmaer lykkes, vi bør bli flinkere i rådgivning slik at unge mennesker med ønske om etablering av eget firma får god nok veiledning. Det kan være bedre at etableringsplanen droppes. Levekårsundersøkelsen viste at urbane områder i det sentrale østlandsområdet har større problemer med antall sosialklienter per innbygger, med antall skilsmisser, kriminalitet, narkotikaproblemer etc. enn landsgjennomsnittet. Hvorfor skal det sentrale, urbane 3

4 østlandsområdet få mindre statlige ressurser til disposisjon enn landet for øvrig? Ordfører Bjørn Ole Gleditsch understreket dette ved å vise frem helsiden fra Sandefjords Blads nyttårsintervju det hadde tittelen OPPRØR! Et glimrende innlegg av ordføreren, og en interessant etterfølgende diskusjon. Men det er ikke plass her til å referere mer. Torstein Bryn Referat fra møtet 16. januar 2008 Presidenten åpnet møte og ønsket velkommen. Han ga et kort referat fra presidentsamlingen i Arendal. 3- min: (v/benny) Dagens 3 min ble viet den historiske figuren Hoffnaren, og dennes betydning og rolle i middelalderen. Hovedfokus på Erik Byes tekst Narren. Kveldens foredrag var en presentasjon av selskapet Biologge AS ved grunnlegger og styremedlem Tore Lundh. Selskapet holder til på Huvik Brygge i Sandefjord. Biologge AS ble etablert i 1997 da behovet for behandling av forurensede sedimenter i havner, kystområder, fjorder og hav i Norge og internasjonalt ble åpenbart. I samarbeid med den internasjonale petroliumsindustrien ble det i perioden investert rundt 90 millioner kroner i relevante forsknings og utviklingsprosjekter. Tore Lundh kunne fortelle at Sandefjord har en av de mest forurensede havnene i Norge. Tungmetaller, tinnforbindelser, PCB og oljeforurensninger er noen hovedårsaker til at man bør undersøke sjøbunnen. Han presiserte at man ikke kan betrakte dette som tidligere synder, men at det er resultat av manglende viten i fortiden. Man begynner nå å få en oversikt over hvordan havna vår fungerer, og resultatene er avhengig av at industrien og involverte krefter jobber sammen om registreringer og forbedringer. Lundh holdt et engasjert foredrag og kunne fortelle oss at essensen i hans drivkraft er ærbødighet for, og ønske om å ta vare på naturen. Han avsluttet med en optimistisk prognose om en ren og tildekket fjord innen 7 år dersom man jobber etter en helhetlig plan. Benny Virik Referat fra møtet 31. januar minutter ble avlyst da innkommende President Anders Rasmussen presenterte neste sesongs styre og medlemmer av de ulike komiteene, samt sine målsettinger for sin presidentperiode. Han vil fokusere medlemsutvikling og oppmøte, interessante program og utvidet samfunnstjeneste. Nytt styre er som følger: 4

5 Anders Rasmussen (President) Tom Ingar Mathisen (Innkommende President) Simen Seeberg (Past President) Kirsten Henriksen (sekretær) Kjell Øyvind Johansen (kasserer) Ingrid Borud (styremedlem) Inger Wold (styremedlem) Guttorm Vennesland (styremedlem) Arne Simonsen (styremedlem) Dernest ble de nye gjestemedlemmene fra Breili presentert, fire er invitert inn, tre var til stede og presenterte seg selv, Belal Mohammed Abod (irakisk kroppsøvingslærer), Larisa Pchelintseva, (russisk ingeniør),victoria Antonescu, (rumensk lege), Seyedeh Zeynab Mir karmi (iransk geolog, ikke til stede). Dagens tema: Kriminalitet i Sandefjord v/ Politimester Benedicte Bjørnland Politireform 2000 ble gjennomført pga et mer krevende kriminalitetsbilde, ønske om mer slagkraftige enheter og mer synlig politi. 57 politidistrikt ble slått sammen til 27. Pga turnusproblematikk og 5. ferieuke ble antallet politifolk allikevel redusert. Arbeidsmetodene ble endret i Vestfold, i større saker settes sammen team med tjenestemenn fra flere byer og f.eks drapssaker løses lokalt, uten involvering av KRIPOS. Vinningskriminaliteten er redusert med 25% pga fotfølging av en tungt belastet gruppe på 40 gjengangere. Organisert kriminalitet med gjenger fra Øst Europa er en stor belastning, raid etter f.eks airbager og båtmotorer er ikke uvanlig og krever andre arbeidsmetoder enn tidligere Volden i Vestfold er et tema Bjørnland er meget opptatt av. De aller fleste overfallene skjer i helgene på natten mellom 2 og 4. Både offer og angriper er menn mellom 18 og 30 år og sterkt beruset. Drikkemønsteret har endret seg, folk sitter hjemme og drikker fram til 24, går deretter ut og får kjøpt alkohol på utesteder til tross for at de allerede er beruset, eller vil bli det ved å få servering. Bjørnland viser til forskning for å underbygge sine påstander, hun ønsker reduserte åpningstider og ingen skjenking etter klokken ett om natten. Avslutningsvis snakket Bjørnland om en gjeng på ca 10 medlemmer som står for mye av problemene i Sandefjord, de er i alderen til år, har innvandrerbakgrunn, er dårlig integrert, skoleskulkere og har foreldre som ikke forstår språket. Det er i følge Bjørnland avgjørende å få tak i disse marginale gruppene så tidlig som mulig, hun mener vi allerede i barnehagen vet hvem de er, og etterlyser mer ressurser til barnevernet. Når disse er 18 år er det nesten umulig å få dem på rett kjøl. Hun mener også at nedleggelsen av ungdomshuset var et feilgrep, det var et sted der politiet kunne hatt dem under oppsikt. Det er opprettet et politiråd i samarbeid med kommunen som politiet etter hvert har et godt samarbeid med om disse krevende ungdommene. Opprettelsen av stillingen som SLTkoordinator var et riktig grep (SLT- samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak). Siri Fristad Mathisen 5

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19 Lions Clubs International presidenttema 2014-2015 president Joe Preston LION Nr 1 2014-15 19 Ordet pride har to betydninger på engelsk. den ene kan oversettes til norsk med gruppe eller flokk, som i en

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Mangfold i Barnevernet

Mangfold i Barnevernet Mangfold i Barnevernet Temahefte nr. 22 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD < 3 Leder < 4-7 Reportasje: Advarer mot middelklasseverdier < 8-11 Reportasje: På jobb 24 timer i døgnet < 12-13 Faglig innspill:

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Skjenke-/åpningstid på SYNG

Skjenke-/åpningstid på SYNG Til: Alle beboere i Torvbakkgata borettslag Alle politiske partier i Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, administrasjonen Oslo kommune, Næringsetaten Oslo, 22. august 2014 Skjenke-/åpningstid på SYNG

Detaljer