28.februar 2013, nr.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28.februar 2013, nr.5"

Transkript

1 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé i Harstad Les mer side 12 Visitortjenesten -et besøk som gjør livet lettere. Les mer side Nasjonalt forum for gatemegling Les mer s.13 Årsmøter i Skånland, Nordreisa og Tromsø Les mer side 26, 28 og 29. 1

2 Innhold Internasjonalt s.3 Krise i Europa s.4-5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Årsmøter s.26 Årsmøte i Skånland Røde Kors s.28 Årsmøte i Nordreisa Røde Kors s.29 Årsmøte i Tromsø Røde Kors Røde Kors Ungdom s.5-7 Jeg er Ensom bryr meg s.7 Kurs om seksuell helse i Harstad s.9 Vil du bli Røde Kors Ungdom delegat? Aktiviteter i lokalforeningene s.8 Skånland Røde Kors overrakte TV til sykehjem s.10 Nasjonalt forum for Gatemegling med deltakere fra Tromsø og Harstad s.13 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé i Harstad s.14 Instruktørkurs i Gatemegling i Tromsø s.16 Gratis utleie av ski og friluftsutstyr i Tromsø Røde Kors s.18 Vinterfest for store og små på Charlottenlund s.21 Ny BARK gruppe i Harstad Røde Kors s.23 Seminar: Åpne informasjonssystemer i frivillig redningstjeneste i Tromsø s Visitortjenesten - et besøk som gjør dagen lettere s.30 Bardu Røde Kors får kr fra UNI-stiftelsen Nytt fra Norges Røde Kors s.8 Rekord i antall blodgivere s I Henry Dunants fotspor - i Solferino, Nord-Italia s "Bare tulla.." - mobbing på mobil og nett s.17 Kritisk vannmangel i Syria s Vinterferieråd fra Røde Kors: Hjelm, alltid hjelm. s.20 Ny adresse og bruksanvisning for ID-kort for frivillige s.22 Materiell til årsmøtene 2013 s.23 Grasrotandelen - en god mulighet for økte inntekter Nytt fra Troms Røde Kors s.24 Ferie for alle s Troms Røde Kors inviterer til felles kurshelg s.30 Kalender s.31 Kontaktinformasjon Reportasjer s Mads Gilbert ber Troms Røde Kors se internasjonalt 2

3 Av: Norges Røde Kors/Hanne Hovde Bye Krise i Europa Den humanitære situasjonen er prekær for store grupper i mange av landene i Sørvest-Europa. Arbeidsledigheten er høyere enn på to tiår, og per i dag er det rundt 26 millioner mennesker som er arbeidsledige i EU-landene. Som konsekvens er 24 % av befolkningen i disse landene i risikosone for fattigdom og sosial eksklusjon, og det er økt fare for opptøyer og vold, økt rasisme og økte migrasjonsutfordringer. Dette har også konsekvenser for de nasjonale Røde Kors foreningene i EU, som nå må konsentrere det meste av arbeidet sitt på å hjelpe den voksende gruppen av fattige. Spania er ett av landene som er hardest rammet, og Spania Røde Kors er den eneste nasjonalforeningen som har kommet med en fattigdomsappell i eget land. I 2012 delte organisasjonen ut mat til 1 million mennesker og hjalp med å få jobb. Hellas Røde Kors har det også travelt om dagen og rapporterer om 25 % arbeidsledighet (54 % blant dem år). Det er store kutt i velferdssystemet og økende uro blant befolkning. Situasjonen i EU gir dessverre også ringvirkninger for internasjonal bistand hvor det forventes at det vil bli en nedgang på sikt. Norges Røde Kors følger situasjonen i Europa nøye og vurder løpende å bistå med erfaringsutveksling og organisasjonsutvikling. Norges Røde Kors har også opplevd en økt pågang på språkopplæring og en økning i henvendelser om humanitær bistand fra arbeidsinnvandrere. Det har også vært en økning i antall romfolk som kommer til Norge, hvilken rolle skal Røde Kors ta her? Lokalt prøver Tromsø Røde Kors nå å skaffe finansiering til norsktrening, som skal være et tilbud for flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere hvor de kan praktisere norsk sammen med våre frivillige. Går finansieringen i orden vil dette forprosjektet sannsynligvis komme i gang etter sommerferien. 3

4 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Tekst og foto: Hanne Hovde Bye Siden 1991 har Troms Røde Kors samarbeidet med Murmansk Røde Kors i Nordvest- Russland. Samarbeidet har gått fra å ha et bistandsfokus hvor Troms Røde Kors har bidratt med økonomisk finansiering av bygging og vedlikehold av et senter for fysisk og psykisk utviklingshemmede i Kirovsk, til å bli et likeverdig samarbeid hvor fokus er på organisasjonsutvikling, barn og ungdom. I år skal det inngås ny samarbeidsavtale og handlingsplan for og ett av målene er å engasjere lokalforeningene til samarbeid over grensene. Tove Forsdahl, leder for ressursgruppe Russland, har vært flere ganger i Murmansk og forteller at det som har gjort sterkest inntrykk på henne er å se den grove fattigdommen som er rett over grensa. Norges Røde Kors er med på å finansiere 170 suppekjøkken i de 11 ulike fylkene i Nordvest-Russland hvor 6000 barn daglig får et varmt måltid. Murmansk Røde Kors driver 25 av disse suppekjøkkenene. Ingen andre steder i verden er skillene mellom folk så store som på de to sidene av grensen mellom Norge og Russland. I dag lever 25 % av befolkningen under fattigdomsgrensen. Det er til sammen barn i Nordvest-Russland som er gatebarn, eller som delvis bor hos foreldre som ikke har kapasitet til noe tilsyn med dem. Sykdommer, konsentrasjonsvansker, feil- og underernæring er vanlig. Heldigvis har vi mange Røde Kors faddere i Norges Røde Kors som bidrar til å gi mange av disse barna en litt bedre barndom gjennom suppekjøkkenene og aktivitetene som er i tilknytning til suppekjøkkensentrene. Lokalt er det ressursgruppe Russland i Troms Røde Kors som er pådriver for distriktsamarbeidet med Murmansk Røde Kors. Ressursgruppa består av Tove Forsdahl, Lars Tore Hansen, Knut Schrøder og ansattressursene Silje Frantzen og Hans Karolius, og de har i den siste tiden jobbet med å utarbeide forslag på ny handlingsplan og samarbeidsavtale med Murmansk. I løpet av våren skal partene møtes i Kirkenes for å komme til enighet om planene for de neste to årene. Fra den russiske siden har de signalisert at de ønsker å få et innblikk i gatemegling, samt at de ønsker en videreføring av ungdomssamarbeidet som har vært spesielt aktivt de siste 2 årene. Ungdomssamarbeidet har siden 2011 mottatt finansiering fra Barentssekretariatet og har hatt fokus på rollespillet På Flukt, seksuell helse og internasjonal humanitær rett. I løpet av de siste to årene har ungdommer fra Murmansk Røde Kors deltatt på høstleirer og vinterleirer på Haraldvollen Røde Kors senter, i tillegg til at de deltok som deltakere i rollespillet «På Flukt» i Tromsø. Ungdommer fra Troms har deltatt på lederseminar i Murmansk, vært med på skolebesøk i regi av Murmansk, besøkt suppekjøkken, samt arrangert instruktørkurs i På Flukt i Murmansk i samarbeid med Røde Kors Ungdom sentralt. Frivillige ungdommer er en aktiv gruppe som stadig er på flyttefot, det er derfor et stort behov for nyrekruttering til Troms Røde Kors Ungdom og spesielt ungdommer som er interessert i å samarbeide med ungdommene i Murmansk. Silje Frantzen, tilrettelegger for oppvekst i Troms Røde Kors, forteller at ungdommene i Murmansk er spesielt interessert i På Flukt og gatemegling og hun oppfordrer alle som ønsker å delta i distriktsamarbeidet til å ta kontakt og bli med. I mars skal det holdes planleggingsmøte i Kirkenes for lederne i Murmansk, Finnmark og Troms hvor det skal planlegges felles aktiviteter og samlinger frem til Her skal grunnlaget for det neste året legges og for å kunne gjennomføre disse planene trengs det engasjerte frivillige. 4

5 Troms Røde Kors ønsker de neste to årene i mye større grad enn i dag å engasjere lokalforeningene i distriktet. For eksempel kan en lokalforening i Troms få en samarbeidspartner i en lokalforening i Murmansk, og sammen kan de to lokalforeningene utveksle erfaringer, kjøre felles kurs og opplæring, samt aktiviteter. Ressursgruppe Russland kan være med å tilrettelegge for dette samarbeidet, men det er opp til lokalforeningene å gå fra ord til handling. Røde Kors Førstehjelp og friluftsliv (RØFF) er en aktivitet som det satses på i Troms Røde Kors og som dermed kan bli en mulighet for samarbeid også over grensene. Tove Forsdahl oppfordrer lokalforeningene til å komme med innspill til ressursgruppe Russland både før samarbeidsavtalen skal inngås og underveis under gjennomføringen. I desember 2014 skal distriktsamarbeidet med Murmansk Røde Kors evalueres for å se om det er fortsatt ønske og behov for et videre samarbeid. Ønsker du å bli Røde Kors fadder? Meld deg her: Har du innspill til ressursgruppe Russland? Ta kontakt med leder Tove Forsdahl: E-post: Tlf Dette bildet er laget av barn i Murmansk, budskapet er at god hygiene er viktig for å forebygge spredning av tuberkolose. Jeg er Ensom bryr meg støttedokumenter til kampanjen «Jeg er Ensom bryr meg»-kampanjen for Røde Kors Ungdom sparkes i gang for fullt den 9. 5

6 mars 2013 med perioden der vi fokuserer på å snakke om ung ensomhet og løfte problemet blant annet gjennom våre kontrakter med samvittigheten. Kontraktene og annet materiell som t-skjorter, plakater, flyere med mer bestilles direkte av Pro-X gjennom egne bestillingsskjemaer som vil bli lagt ut så snart alt kampanjemateriellet er ferdig. Sammen med disse skjemaene kommer også maler for søknad om tilbakebetaling via frifond. Lokallagene må legge ut, men så lenge bestillingene kommer fra lokalt hold som beskrevet i malene for frifondsøknader, blir pengene tilbakebetalt. SUK13 = Nytt kampanjetema Jeg er ENsom bryr meg-kampanjen er ennå ikke begynt, men for å sikre et best mulig gjennomarbeidet forslag til nytt kampanjetema for neste kampanjeperiode, ønsker vi at alle lokallag allerede nå kommer med innspill til neste kampanjetema. Temaet må være: - I tråd med Røde Kors prinsipper - Basert på Røde Kors Ungdoms nåværende strategi I tillegg til tema, vil vi at dere skal svare på: - Hvorfor Røde Kors Ungdom skal jobbe med dette? - Hva er problemet/utfordringen? - Hva ønsker vi å oppnå? Landsråd for Røde Kors Ungdom vil bearbeide alle forslag og legge frem tre alternativer på Sentral ungdomskonferanse 2013, hvor nytt kampanjetema vil bli vedtatt. Alle forslag sendes til kommunikasjonsrådgiver, Øyvind Stedal på 6

7 Har du spørsmål kan du sende dem til samme e-postadresse. Darya Kudari har tegnet kampanjeskjorten vår! Darya i Tromsø har tegnet den vakre kampanjeskjorten vår. Av Darya Kudari Kurs om Seksuell Helse i Harstad februar ble det arrangert seksuell helse kurs for Harstad Røde Kors Ungdom med fire deltakere og en instruktør fra Tromsø. Kursdeltakerne var veldig engasjerte og lærevillige. I Røde Kors Ungdom har vi ung til ung metodikk og vi lærer gjennom lek og morsomme øvelser. Deltakerne har lært hvordan de kan dra på skolebesøk og hvordan de som representant for Røde Kors Ungdom kan snakke om seksuell helse med ungdommer. På kurset lærte de nye instruktørene om kommunikasjon i klasserommet, forskjellige teknikker, de fikk se en kortfilm om hvordan det er å leve med hiv (Mitt nye land), de fikk kunnskap om Røde Kors Ungdoms politiske plattform og målsettingene for seksuell helse, og ikke minst ble de inspirert til å gjøre aktiviteter slik at de kan gjøre en forskjell i deres nærmiljø. Kursholder Darya Kudari omringet av kursdeltakerne Suksawat, Klaudia, Siren og Regina. 7

8 Av: Ivar L. Paulsen (Harstad Tidende) Skånland Røde Kors overrakte TV til sykehjem Sykehjemmet på Evenskjer fikk en februardag et tv-apparat fra Skånland Røde Kors. Det kommer korttidspasienter til gode. Nå er det ikke første gang at Røde Kors tropper opp med gaver av ymse slag. Det har foreninga gjort helt siden sykehjemmet ble bygd midt på 60-tallet. Før jul skaffet de til veie gardiner til stua på sykehjemmet. Denne gang kom styret med en tv. Vi får heldigvis lov til å ønske oss ting som vi har behov for. Før jul fikk vi penger til gardiner og nå ønsket vi oss en tv til korttidspasientene, sier avdelingssykepleier Marianne Sørensen. To "samhandlingsrom" Hun forteller at samhandlingsreformen har ført til at yngre folk kommer til sykehjemmet for korttidsopphold. To rom står klar til slike pasienter. Det kan for eksempel være folk som har fått operert ei hofte og som trenger opptrening. De blir raskt skrevet ut fra sykehuset og skal være her i tre, fire uker. Og da er tv på rommet viktig, for vi skjønner jo at det ikke frister å sitte på stua sammen med folk som er så mye eldre enn dem selv. Trenger menn De fire glade damene fra styret i Skånland Røde Kors kom mandag med apparatet som skal gjøre oppholdet på sykehjemmet lettere. Pengene kommer blant annet fra loddsalg. Folk er flinke til å bidra på den måten, sier leder Kristine Vik. På en kafé på frivillighetssentralen i høst kom det spesielt mye penger inn da vi fortalte at overskuddet skulle gå til sykehjemmet, sier hun. Røde Kors har stadig nye planer. Sykehjemmet har kanskje også nye ønsker. Faktum er uansett at førstnevnte hele tiden har behov for tilførsel av nye midler, slik at de kan hjelpe sykehjemmet. Glem for all del ikke å få med at vi trenger flere medlemmer i Røde Kors. Og gjerne menn, er de alle enige om. Rekord i antall blodgivere I 2012 meldte nye givere seg på GiBlod.no. Dette er ny rekord for verving uten bruk av kampanje. Den store økningen skyldes større bruk av sosiale medier som Facebook og Twitter og mange informative og gode medieoppslag både lokalt og nasjonalt. For første gang har vi over givere i landet, men vi trenger likevel flere givere for å nå fagmiljøets mål. Lokalforeningene oppfordres til å verve flere blodgivere, både blant de frivillige og medlemmene og eksternt. vi 8

9 Vil du bli Røde Kors Ungdomsdelegat? Er du frivillig i Røde Kors? Vil du være med å styrke ungdomsarbeidet i organisasjonen vår? Vi søker deltakere til årets Youth Basic Training Course (YBTC). Kurset kvalifiserer deg til å bli Ungdomsdelegat i et av våre samarbeidsland. Som Røde Kors Ungdomsdelegat får du en unik mulighet til å lære hvordan Røde Kors jobber i et annet land. Du bidrar til å styrke aktiviteter og drive organisasjonsutvikling sammen med Røde Kors frivillige og ansatte i nasjonalforeningen du skal jobbe i. Alle Røde Kors frivillige mellom 21 og 28 år kan søke om å bli ungdomsdelegat i utlandet. Alle unge frivillige mellom 21 og 28 år kan søke om å bli ungdomsdelegat i utlandet. Du må være medlem av Røde Kors og ha minimum et års erfaring som frivillig fra Røde Kors Ungdom eller andre deler av Røde Kors. første skritt på veien fra lokal frivillig til å bli ungdomsdelegat er å sjekke om du oppfyller de formelle kravene for å bli ungdomsdelegat: Erfaring som frivillig fra Røde Kors God helse, fysisk og psykisk Ha gjennomført Youth Basic Training Course (YBTC) Ha gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig Være personlig egnet Forplikte deg til å delta i etterarbeid når du kommer tilbake. Dette skal være basert på de erfaringene du fikk under oppholdet. Hva er YBTC? YBTC er opptakskurset for nye ungdomsdelegater. YBTC avholdes en gang i året, i mars-april. Det er 12 plasser til norske ungdomsdelegat-aspiranter, som vil kunne søke seg ut på ungdomsdelegat oppdrag fra og med den kommende høsten. YBTC består av seks intensive dager med program fra morgen til kveld. Vi forventer at du som deltaker på YBTC allerede har et godt kjennskap til Røde Kors og bringer din erfaring fra ditt frivillige engasjement med inn i kurset. På kurset vil du jobbe med; hvordan Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger arbeider og samarbeider internasjonalt, kulturforståelse, Internasjonal Humanitær Rett, konfliktløsning, informasjon og kommunikasjon, deltakende metoder, og utfordringer ved det å jobbe i utlandet. Kost, losji og reiseutgifter dekkes av Norges Røde Kors. På kurset vil du bli kjent med andre som også ønsker å bli ungdomsdelegater - både de fra Norge og de fra samarbeidslandene. Neste kurs vil bli avholdt 31. mars til 5.april søknadsskjema finner du her: https://korsveien.no/humanitaertarbeid/ungdomsportalen /Internasjonaleungdomsaktiviteter/Internasjonalungdomsu tveksling/fagomrde%20%20for%20alle/application%20for m%20ybtc% docx Søknaden og CV, begge på engelsk, sendes til: 9

10 Nasjonalt Forum for gatemegling med deltakere fra Tromsø og Harstad Av Hanne Hovde Bye, Foto: Kai Mortensen-Langhaug 8-9.februar ble det arrangert Nasjonalt Forum for gatemeglere og GM-instruktører i Sandnes. Tromsø og Harstad Røde Kors deltok med til sammen 6 deltakere, og de fikk møte engasjerte frivillige og ansatte fra Oslo, Lørenskog, Moss, Gjøvik, Bergen og Tønsberg. I løpet av to lærerike og spennende dager fikk deltakerne faglig input, en teateropplevelse utenom det vanlige og noen lærerike timer med Peter Harris. Kai Mortensen-Langhaug var en av deltakerne og er veldig fornøyd med samlingen som har gitt påfyll av ny motivasjon og engasjement. Kai Mortensen-Langhaug er 21 år og gatemegler i Tromsø Røde Kors. Han ble med ved en tilfeldighet når gatemeglinga ble startet opp i Tromsø for 3 år siden. Kai forteller at gatemeglinga har forandret livet hans til det positive og vært et veldig viktig tilskudd i livet. Gjennom å delta på konfliktverksted (trinn 1), gatemeglingsverksted (trinn 2) og instruktørverksted voksen har Kai lært sjiraffspråk og nye måter å løse ting på. Han bruker sjiraffspråk og verktøyene han har lært gjennom gatemeglinga i det daglige, både for seg selv og når skal gi råd til andre som er i vanskelige situasjoner. Han forteller at det er bare kreativiteten som setter grenser for hvordan gatemeglingsverktøyene kan brukes. Ungdomstida er tøff for mange og konflikter med lærere, venner, kjæresten eller foreldre kan være vanskelig å takle. Kai mener at mange voksne har lett for å bagatellisere konfliktene som ungdom har, med det resultat at ungdom kan føle seg oversett og ignorert siden konfliktene for de er «blodig alvor.» Unge meglere som Kai har den fordelen at de lettere kan forstå konflikten siden de kan gjenkjenne seg i situasjonen. Kai mener at alle voksne som jobber med ungdom burde delta på gatemeglingskurs, og drømmen hadde vært at alle ungdommene i hele verden gjorde det samme. «Tenk hvor fantastisk verden ville vært da for neste generasjon,» smiler Kai. Kai har blant annet holdt konfliktverksted for et basketlag som bruker gatemegling aktivt for å styrke samholdet og kommunikasjonen i laget. Han forteller at det er fantastisk morsomt å holde kurs og at han lærer veldig mye om seg selv gjennom å holde kurs. Dette var det andre året Nasjonalt Forum for gatemegling ble arrangert. I 2011 var Oslo vertskap og Kai deltok også da. For Kai var høydepunktet på samlinga en workshop med Peter Harris som er en britisk psykolog. Han tok utgangspunkt i et teaterstykke som heter A Conversation av David Williamson som handler om to familier som møtes i megling/stormøte etter en grusom hendelse. Ved hjelp av teatermetoder fokuserte Harris på de mulighetene som oppstår når vi legger til side de maskene vi ofte bruker i hverdagen. Kai forteller at halve salen satt og gråt under forestillinga som var den mest intense han har sett. Workshopen til Harris var en tankevekker for Kai og han forteller at han nå har blitt oppmerksom på hvordan han selv og andre tar på seg masker i vanskelige situasjoner. Og gjennom å være klar over at dette skjer, har han også mulighet til å gjøre noe med det. Sammen med Kai deltok Anne Buhl Larsson som er voksen instruktør, Simon Faksvåg som er ung instruktør og tilrettelegger Marit Elverland. Alle fire var kjempefornøyde med samlinga og kom tilbake til Tromsø med økt motivasjon, påfyll av faglig kunnskap og fornyet engasjement. Kai håper virkelig han får mulighet til å delta på neste samling. Kai forteller at han har ingen planer om å slutte som gatemegler, men skal fortsette så lenge han er ønsket. Som han sier det selv «det er godt å føle at det er behov for meg i byen, det gir en god følelse samtidig som det gir meg så mye tilbake.» 10

11 11

12 12

13 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé i Harstad Tekst og foto: Hanne Hovde Bye Hver torsdag kl strømmer det på med folk til internasjonal kafé på Røde Kors huset i Harstad. Elever fra voksenopplæringen kommer for å få en kaffekopp, et vaffelhjerte og en god prat på norsk. Vi var innom torsdag 7.februar og følte oss med en gang velkommen i en inkluderende og varm atmosfære. Internasjonal kafé blir drevet som et samarbeid mellom Frivillighetssentralen og Harstad Røde Kors og har siden oppstarten i 2008 blitt en veldig populær møteplass. På det meste er huset fylt med 90 kafégjester fra land som Somalia, Eritrea, Syria, Burma og Russland. Men all prat skal foregå på norsk, slik at elevene fra voksenopplæringen får praktisert norsken sin. Vaffelstekingen og det praktiske rundt kaféen er det tre frivillige som tar seg av, mens rundt 13 andre frivillige/norske gjester deltar i konversasjonene som kan dreie seg om alt fra vær og klima til historier fra hjemlandet. At dette er et populært tiltak er det ingen tvil om, og nå som vinterferien nærmer seg håper arrangørene at mange benytter seg av feriedagene til å komme innom kafeen for å bli kjent med kafégjestene og kanskje få nye venner. Johannes Sørvoll i prat med to av gjestene på internasjonal kafé. Martin Nilsen rekrutterer disse flotte jentene til Røde Kors Ungdom Wenche Ellingsen og Reidun Nilsen er to av de frivillige som hver torsdag steker vafler og ordner det praktiske til internasjonal kafé. 13

14 Tekst og foto: Darya Kudari Instruktørkurs gatemegling i Tromsø Fra 22.januar til 7.februar ble det arrangert et 36 timers instruktørverksted for voksne i gatemegling i Tromsø. Hans Jørgen, som er en av de første instruktørene i Norge, var instruktør sammen med våre flotte instruktører fra Tromsø, Marit og Eva. Vi hadde til sammen 9 deltakere, både frivillige fra Røde Kors og fra andre samarbeidspartnerne som Utekontakten og Breivang videregående skole. Kurset var en veldig spennende opplevelse for både deltakerne og instruktørene. Vi hadde mange forskjellige oppgaver og øvelser, både praktiske og teoretiske, som lærte oss hvordan man kan kommunisere med ikke-voldelige metoder og komme fra en konflikt til samarbeid og god kommunikasjon med hverandre, samt hvordan skape forståelse mellom mennesker. På kurset lærte vi hvordan det er å være en upartisk megler som ikke skal ta side. Gatemegleren er ikke en som løser konflikten, det er en som hjelper partene til å lytte på hverandre og løse konfliktene selv. Vi lærte gjennom rollespill, og etter endt kurs skal vi holde konfliktverksted for ungdommer. Det er veldig viktig at ungdommer lærer seg å kommunisere uten vold og bruk av makt gjennom slåsskamper. Det er faktisk ikke lett å begynne å være en ikkevoldelig person i konflikt, men med en gang man lærer seg disse teknikkene da fungerer kommunikasjon så flott, så man kan spre den videre til andre, både til voksne og ungdommer, det er effektivt for alle! God stemning blant deltakerne. 14

15 «Bare tulla» - mobbing på mobil og nett «Jeg er den eneste som ikke har blitt tagga på klassebildet som ligger på Facebook» forteller en jente på telefonen til Kors på halsen. Som Norges hjelpelinje for digitale problem-stillinger får Kors på halsen et innblikk i at livet på nett ikke bare er en berikelse for mange barn og unge. Hatmeldinger på Skype, «Facerape» og stygge meldinger på mobilen er hverdagen for noen av de unge. «Hva har du på hjertet?». Spørsmålet stiller de frivillige i Kors på halsen når de er i kontakt med landets barn og unge. For tjenesten er ingen temaer for store, eller for små, og ofte er det egen kropp, psykisk helse eller fritid mange er opptatt av. Men etter at Kors på halsen også ble Norges hjelpelinje for digitale problemstillinger, har fokuset på de unges følelser rundt livet på internett vært enda mer sentralt. Daglig mottar tjenesten henvendelser om mobbing, og de unge forteller at mobbingen ofte skjer på nett og telefon, i tillegg til skolen og andre steder. For den som er offer blir det ekstra vanskelig. Det er nemlig ikke alltid like lett å være utsatt for alt det stygge som blir skrevet online, 24 timer i døgnet. Selv ikke på soverommet om kvelden får barna være i fred. Ber ungdom om å bruke hue Bruk Hue (www.brukhue.com) er Norges største kampanje mot digital mobbing, og skaper bevissthet om at respekten for hverandre online burde være den samme som offline. Kors på halsen er veldig glad for å være en del av denne store satsningen mot digital mobbing som er et samarbeid mellom Kors på halsen, Telenor, Medietilsynet og Barnevakten.. For fjerde år på rad dro foredragsholderne i januar ut på en landsomfattende turné for å snakke med ungdomsskoleelever om hvordan man skal bruke hue på nett. Siden oppstart høsten 2009 har de besøkt over 350 skoler, ca elever og rundt foreldre. Bruk Hue gir konkrete råd om hvordan barn og foreldre kan bekjempe digital mobbing og andre utfordringer på sosiale medier og internett. Målet er å gjøre både ungdom, foreldre og lærere mer bevisste på hva digital mobbing er, hva som kan skape mobbesituasjoner, hva man bør unngå å gjøre og hvilke psykiske og juridiske konsekvenser digital mobbing kan føre til. Undersøkelser viser at mange av tilhørerne har blitt mer bevisst hvordan de skal oppføre seg på nett, etter at de har sett kampanjen. «Bare tulla» Som ungdomsrådgivere i Kors på halsen, kan medlemmene i Ekspertpanelet fortelle at alvorlige mobbesaker over internett har funnet sted på samtlige av deres skoler. Det stemmer godt overens med en undersøkelse Norstat har gjort på oppdrag fra Telenor, der halvparten av alle spurte barn mellom 10 og 15 år oppgav at de kjenner noen som har blitt utsatt for digital mobbing. Fordi mange ikke vil gå glipp av det som skjer i sosiale medier utsetter man seg 15

16 selv for ubehageligheter på nett, mener flere av Kors på halsens ungdomseksperter. De forteller at mange har et sterkt ønske om å bli godt likt og at tilstedeværelse på sosiale medier er en strategi for nettopp det. Derfor er de til stede på nettsteder der de vet at risikoen for å bli snakket stygt om er høy, som f.eks. på Formspring: «Det er en side nesten kun for mobbing,» mener Tamanna (15) fra Ekspertpanelet. Ungdommene forteller også at «bare tulla» er en frase som ofte går igjen, når mobberen blir konfrontert med reaksjonen til den som har mottatt sårende meldinger. Hva kan vi gjøre for å bekjempe digital mobbing? Telenors undersøkelse viser at 8 av 10 barn vet at det finnes voksne de kan snakke med hvis de blir utsatt for digital mobbing. På tross av dette viser den samme undersøkelsen at over halvparten synes det er vanskelig å si ifra hvis de har opplevd mobbing på internett. I møte med Kors på halsen forteller nemlig mange at de er redde for at foreldre blir hysteriske og tar fra dem pc og mobil hvis de sier i fra. For dem som ikke tør å snakke noen voksne eller vet at de kan kontakte Kors på halsen, er dette alarmerende. Telenors tall viser at 6 av 10 barn ikke vet hvor de skal henvende seg dersom de blir utsatt for digital mobbing, eller opplever å få bilder og informasjon på avveie på nettet. Derfor er det flott at ungdommene som er med på Bruk Hue får en god og grundig innføring i hva Kors på halsen kan tilby dem. Selv om Kors på halsens er til for barn og unge opp til 18 år, opplever tjenesten å bli kontaktet av både foreldre og lærere som ikke vet hva de skal gjøre når de unge blir utsatt for en form for mobbing det er vanskelig å få oversikt over. Marianne Børke, leder av Kors på halsen, har følgende tips til voksne som er bekymret: «Snakk med barna om livet på nett og våg å spørre dersom du har mistanke om at barnet har blitt utsatt for noe ubehagelig. Hvis du er den som inviterer til samtale, kan det være lettere for barnet å ta opp det som er vanskelig.» Tekst og foto: Hanne Hovde Bye Gratis utleie av ski og friluftsutstyr i Tromsø Røde Kors For rundt 2 år siden startet Tromsø Røde Kors opp med Utstyrsbasen hvor barn, ungdom, barnefamilier og Røde Kors ere får låne ski, skøyter, akebrett og annet turutstyr gratis. Andre voksne får også lov å låne, men må da betale en liten sum for leie. Utstyrsbasen har åpent ut april måned og det har allerede vært mange innom for å låne blant annet ski og skøyter. Nesten alt utstyret er splitter nytt takket være støtte fra blant annet Holsts legat, og spesielt barneskiene og skøytene har aldri vært brukt før. Utstyrsbasen drives av 5 frivillige som holder basen åpen på skift. Torsdag 21.februar er det Darya Kudari, Katrina Skoura og John Marcus Johnsen som står for utleien og de forteller om stor pågang. En gjeng med russiske studenter hadde vært innom rett etter åpningstiden for å leie ski, og mens vi sitter der kommer Kazem Noori fra Afghansk forening innom. De skal arrangere vinterdag på Charlottenlund og ønsker å låne akebrett, ski og skøyter. Det får de selvfølgelig lov til, og de forlater Røde Kors huset nedlesset med utstyr. Røde Kors frivillig John Marcus forteller at det er fint å kunne hjelpe andre gjennom Utstyrsbasen, og Darya legger til at de også prøver å rekruttere frivillige og medlemmer blant de som kommer innom. Hun er aktiv i Røde Kors Ungdom og forrige uke fikk hun blant annet overtalt noen russiske studenter som ville låne ski til å bli med på vinterleir med Røde Kors Ungdom. Katrina kom fra Hellas til Tromsø for 2 måneder siden på grunn av kjærligheten, og hun syns Røde Kors er et fint sted å være for å bli kjent med nye mennesker og gjøre noe meningsfullt i fritiden. Nå håper Darya og de andre frivillige at tilbudet om Utstyrsbasen blir kjent blant hele byens befolkning slik at spesielt barn og ungdom som har behov for å låne utstyr kommer innom. Darya Kudari og Katrina Skoura finner fram utstyr til Kazem Noori. 16

17 Kritisk vannmangel i Syria Skrevet av: Mari Aftret Mørtvedt, Mangel på vann i Syria fører nå til diaré og hudsykdommer. Det er spesielt krevende i områder med mange internt fordrevne. Røde Kors trapper nå opp innsatsen. Før konflikten i Syria startet for rundt to år siden hadde 95 prosent av befolkningen tilgang til rent vann. Nå har kun en tredjedel den samme tilgangen, ifølge tall fra FN. - Ødelagte pumpestasjoner, mangel på elektrisitet og dårlig vedlikehold er blant årsakene som gjør at mange nå er helt avhengige av hjelp utenfra for å få vann, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors i Norge. Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) har gjennom hele konflikten bidratt til å sikre vann til millioner av mennesker, blant annet gjennom å samarbeide med lokale vannleverandører. I Homs, som er et av de hardest rammede områdene, har ICRC blant annet sørget for en generator som styrker vannforsyningen til mennesker. - I noen områder er vanntilgangen nesten helt fraværende og lokalbefolkningen er avhengige av vann fra tankbiler, som ofte har lav kvalitet. Dette fører til sykdommer og det er spesielt små barn som rammes. Røde Kors i Norge trapper nå opp innsatsen innenfor vann, sanitær og hygiene. Målet er å styrke kompetansen til Syria Røde Halvmåne, slik at lokale frivillige bedre kan nå ut for å reparere ødelagt infrastruktur og gi hygieneopplæring for å hindre spredning av sykdommer. - Vi vil ha særlig fokus på de internt fordrevne, for å sikre rent vann til både drikke, matlaging og personlig hygiene. Vi frykter at vanntilgangen vil bli enda dårligere, spesielt i de områdene av Syria som mot sommeren er utsatt for tørke, sier Mollekleiv. Økt press på frivillige Samlet sett når Røde Kors-bevegelsen ut til 1,8 millioner mennesker inne i Syria hver måned. Syria Røde Halvmåne har frivillige som hver dag hjelper i områder hvor andre ikke slipper til. Presset på de frivillige øker i takt med at konflikten trekker ut. - Over 80 prosent av de om lag 2,5 millionene som er flyktninger inne i sitt eget land, bor hos andre familier. Det er nok mye av grunnen til at folk overlever, på tross av svært vanskelige forhold, men nå ser vi at også vertsfamiliene sliter med tilgang til mat og vann. Nær tre millioner mennesker har usikker tilgang til mat i Syria, samtidig som landet ikke makter å produsere nok mat på egenhånd. Mangel på drivstoff og elektrisitet, kombinert med ødelagte fabrikker og befolkningsflukt gjør at produktiviteten ikke holdes oppe. Syrias bruttonasjonalprodukt er redusert med 30 prosent fra 2011 til 2012 og prisen på mat har mange steder steget med over 300 prosent. - Situasjonen er katastrofal. Dette merker vi også på vårt humanitære nødhjelpsarbeid. Syria Røde Halvmåne ga mat til 2000 mennesker i februar 2012, i april samme år delte vi ut mat til , i juni var antallet økt til Fra august og frem til nå har vi i samarbeid med FNs matvareprogram delt ut mat til 1,5 millioner mennesker hver måned og målet er å øke dette til 2,5 millioner innen april. Svært mange er helt avhengige av vår hjelp for å overleve. Sykehus satt ut av funksjon Før krisen hadde Syria et relativt effektivt helsesystem. Dette er nå svært redusert og over halvparten av landets 88 offentlige sykehus er skadet, hvorav 27 er satt helt ut av funksjon, ifølge tall fra Verdens Helseorganisasjon. - I tillegg til at mange sykehus er ødelagt har vi sett flere episoder hvor pasienter har blitt arrestert inne på sykehusene eller ansatte har blitt angrepet. Dette gjør at mange er redde for å oppsøke helsehjelp og de trenger derfor hjelp der de bor, sier Mollekleiv. ICRC og Syria Røde Halvmåne (SARC) har flere mobile helseklinikker, som behandler folk der de bor. Bare i januar i år behandlet SARC mennesker i Damaskus og omegn, samtidig som de opprettholder sin ambulansetjeneste hvor de daglig kjører mer enn 50 turer til og fra sykehus. - Gjennom Syria Røde Halvmåne trener vi frivillige i førstehjelp og de nøytrale prinsippene til Røde Kors, som er helt sentrale når vi utøver vår hjelp. Alle, uansett part i konflikten, får hjelp fra Røde Kors og det er også derfor vi har tilgang som andre ikke har, avslutter Mollekleiv. 17

18 VINTERFEST FOR STORE OG SMÅ PÅ CHARLOTTENLUND 16.MARS Tromsø Idrettsråd, Troms Turlag og Tromsø Røde Kors ønsker store og små velkommen til aktivitetsdag. I løpet av dagen vil det bli: - mulighet for å låne ski (voksne + barn) - enkel skiopplæring - bålkurs - natursti på ski - aktivitet i bakken Ta gjerne med mat vi har bål og grill Veiforklaring: Ta buss 26 fra Fredrik Langesgt. Avgang kl.10.55, 11.15, Gå av ved Skoglyst. Klær: Ta på varme støvler/sko og varme klær, gjerne ekstra klær i sekken. Mer Informasjon: eller Velkommen til skifest på Charlottenlund! 18

19 Vinterferieråd fra Røde Kors: Hjelm, alltid hjelm. Røde Kors rykker hvert eneste år ut på mange hode og nakkeskader i alpinanlegg på grunn av manglende hjelmbruk. Både voksne og barn må alltid bruke hjelm. En undersøkelse fra Alpinanleggenes landsforening i Hemsedal viser at 70% av hodeskadene kunne vært unngått eller vært mindre alvorlige ved bruk av hjelm. Hvis vi skal få barna våre til å bruke riktig utstyr i alpinbakken må vi voksne gå foran som gode eksempler. Å bruke hjelm i bakken, både på barn og voksne kan sammenlignes med det å bruke bilbelte. Det øker sjansene dine til å komme uskadet fra det betraktelig hvis uhellet er ute, sier landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps, Ole Gladsø. Tendensene fra de senere årene viser at flere står i anlegg i vinterferien enn i påsken. Ofte tenker man mindre på sikkerhet når skileken foregår i organiserte alpinløyper enn ute i naturen. Når vi skal ut på tur utenfor anlegg er vi nordmenn flinke til å ta forhåndsregler, ta med oss viktig utstyr og lære barna våre om fjellvettregler, det kan se ut som om vi slapper litt mer av når skileken foregår i alpinbakken, sier Gladsø Ikke alle foreldre har mulighet til å ta en ukes vinterferie, Røde Kors har laget noen råd de voksne kan sende med barna sine inn i vinterferien. Man har ikke alltid mulighet til og fotfølge barna sine i alpinanleggene, kunnskapen de får i forkant av turen er derfor viktig, fortsetter Gladsø. Så langt har snømengden og været ført til fantastiske forhold i alpinanlegg over hele Norge. Vi håper at så mange som mulig benytter seg av den fantastiske vinteren vi har i år og kommer seg ut i bakkene i ferien. Hvis uhellet skulle være ute har alpinanleggene gode skipatruljer som vet hva man skal gjøre hvis noe skjer, og over hele landet har vi hjelpekorps som kan rykke ut hvis det er behov, sier Gladsø. Røde Kors har frivillige hjelpekorps over hele landet, og de sitter klare til å rykke ut hvis man trenger assistanse. Vi håper som alltid at våre frivillige blir sittende hjemme hele vinterferien, for det betyr at ingen alvorlige hendelser har skjedd, avslutter Gladsø. Vinterferieråd: -Hjelm, alltid hjelm! Den beskytter ikke kun hodet i tilfeller man faller i bakken. De fleste barn i Norge er gode til å stå på ski, men mulighetene for skader er minst like mange fra omgivelsene: hjelmen beskytter hodet hvis man får jernstangen fra heisen i hodet, når andre har for høy fart og ikke klarer å stoppe. Mange barn kjører også utenfor preparerte løyper der kan det stikke fram kvister og steiner. For at barna skal kunne leke trygt ute i bakkene er hjelm en forutsetning. Det gjelder ikke bare barna, skal du selv være med, bruk hjelm du også. -Overhold avsperringer og følg stakene. 19

20 Hold deg til de oppmerkede løypene i bakken, så finner du alltid frem til heisen. Det er satt opp staker i kanten av de preparerte bakkene. Løssnø er morsomt, men hold deg til sikre områder. Mange tror at når du står på ski utenfor preparert bakke i et alpinanlegg, da er du trygg. Les varselsskiltingen. Heisanleggene er sikre områder, men gir på få minutter også enkel tilgang til områder som ikke er sikret. Kjør ikke utenfor avsperringer det er en grunn til at noen områder er avsperret enten pga. skredfare, stup, lite snø i terrenget. -Den som kommer bakfra i bakken har ansvaret for å unngå kollisjon. Lær barna å være oppmerksomme på andre skikjørere. Avpass fart og kjøring etter ferdighet og terreng. Du er ikke alene i bakken, vis hensyn. -Husk solbriller eller skibriller - uansett vær! Selv i dårlig vær og tåke reflekterer snøen lyset og man kan bli snøblind. Det er også morsommere å stå på ski når det snør hvis snøen ikke pisker i øynene. Gule glass funker bra i dårlig sikt, mørke glass er det beste når solen er fremme. Brillene må ha UV-filter. -Husk varmt ullundertøy og votter. Selv om man blir varm når man kjører nedover, kan man rekke å bli veldig kald når man sitter stille i heisen oppover. -Beskytt huden i ansiktet mot frostskader. Bruk ansiktsmaske som beskytter huden, eller fet krem når det er kaldt. Når man kjører nedover får man vind i ansiktet og det er lett å få frostskader. En hals eller et ullskjerf kan også gi god beskyttelse. -Avtal møtepunkt hvis man blir borte fra hverandre. Avtal et møtepunkt i bakken i tilfeller man blir borte fra hverandre. Skipatruljene i anleggene og vaktene i skitrekkene kan også hjelpe hvis man blir borte. Ikke stol blindt på mobiltelefonen, batteriene går fortere tom i kulden. Ny adresse og bruksanvisning for ID-kort for frivillige ID-kortet kan brukes av frivillige i Røde Kors omsorg, Røde Kors Ungdom, tillitsvalgte, medlemmer av ressursgrupper og kursholdere. Tre store forbedringer fra det gamle systemet: - Det er kun en adresse å forholde seg til: - Det er blitt enklere å fornye ID-kortene når de er gått ut på dato - Det er lettere for frivillige og administratorer å manøvrere i. Bruksanvisninger for frivillige som skal registrere seg: https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/roller/frivillighet/dokumenter%20for%20alle/idkort%20bruksanvisning%20registrering%20frivillig.doc.docx Rutiner for ID-kort: https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/roller/frivillighet/dokumenter%20for%20alle/rutiner%20for%20idkort %20frivillige.docx 20

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samling MAT. A-plan/Div. Fagtekst/RLE/ Gym Musikk/Samf.f/ Naturfag DETTE SKAL JEG LÆRE: Kryss av når du kan dette: FRI Trinnets time Fagtekst/RLE/ Gym Samling K&H :

Detaljer

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG Oppsummering og evaluering av januar: Februar 2015 Rørendagen Vi koste oss ute i vintersola. Barna kunne velge mellom ski og aking. Dagen delte vi sammen med Loppa og vi oppholdt

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 Om Flyktningguiden Hovedmålet for Flyktningguiden er å bidra til at nylig bosatte flyktninger og innvandrere finner seg til rette i Oslo. Dette gjøres ved å sette flyktningen/innvandreren

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016.

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016. FØRSKOLEOPPLEGG FOR Se og Hør klubben September, oktober og november 2015. Vi er klubben for de store SE OG HØR, SE OG HØR. Vi er klubben for de store SE OG HØR. For vi bøyer og vi tøyer, og gjør masse

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

Velkommen til oss i Furuholmen Friluft

Velkommen til oss i Furuholmen Friluft Velkommen til oss i Furuholmen Friluft Vi bruker skogen som klasserom, gymsal og lekerom og foretar en reise i nysgjerrighet, fantasi og kreativitet. Selv om vi har skogen rett utenfor døren, er det mange

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING Her kommer den siste ukeplanen fra oss studentene En liten påminnelse: Det kan være bløtt ute, derfor kan det være greit å ha skiftetøy på skolen (spesielt sokker). Det blir en litt spesiell uke, der fagene

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Positivt/negativt Presentasjon øvelsen Sitt sammen to og to og gjør denne øvelsen Endringsarbeid

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune Hjelp og oppfølging etter 22. juli Ringerike kommune SAMHOLDET OG FELLESKAPET VISER OSS VEI Det som skjedde på Utøya og i Oslo 22. juli vil prege oss i lang tid fremover. Vår fremste oppgave er å ivareta

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Periode referat for førskolebarna uke

Periode referat for førskolebarna uke Periode referat for førskolebarna uke 43-47. Turer: 24.10.17. Var det markering av FN-dagen her i barnehagen før vi gikk på tur. Vi var derfor med på en samling med hele barnehagen på Tigergutt. Her hadde

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Årsplan for SFO. Marnardal kommune Øyslebø oppvekstsenter SFO 2017 /2018

Årsplan for SFO. Marnardal kommune Øyslebø oppvekstsenter SFO 2017 /2018 Marnardal kommune Øyslebø oppvekstsenter SFO 2017 /2018 Øyslebø skole har ved oppstart 125 elever. SFO er et frivillig omsorgs og fritidstilbud, og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et

Detaljer

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG Januar 2015 Oppsummering og evaluering av desember: Humla og Marihøna Hver morgen begynte vi med adventsamling. En fin stund med god stemning. Vi startet med å tenne lys i adventskransen

Detaljer

April. Bursdagfeiring!

April. Bursdagfeiring! April månedsbrev I mars måned har vi lest, sunget og snakket om hvorfor vi feirer påske. Barna har fulgt nøye med på hva Jesus gikk igjennom for å så stå opp fra de døde, gjennom å høre på påskehistorien.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Tema: Organisasjon Aktivitet Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Nivå og rolle Juvente er organisert i tre nivåer: Sentralt, krets og lokalt. Alle tre nivåer driver forskjellige

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam Olweusprogrammet Situasjonsspill i klassemøtene Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam 2 Presentasjon av Oslo Olweusteam Oslo Olweus-team har ansvaret for arbeidet på 40 skoler i Oslo. Teamet

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe?

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? disse kan hjelpe Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? Her finner du en oversikt over aktører som på ulike måter jobber med barn, unge

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer