28.februar 2013, nr.5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28.februar 2013, nr.5"

Transkript

1 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé i Harstad Les mer side 12 Visitortjenesten -et besøk som gjør livet lettere. Les mer side Nasjonalt forum for gatemegling Les mer s.13 Årsmøter i Skånland, Nordreisa og Tromsø Les mer side 26, 28 og 29. 1

2 Innhold Internasjonalt s.3 Krise i Europa s.4-5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Årsmøter s.26 Årsmøte i Skånland Røde Kors s.28 Årsmøte i Nordreisa Røde Kors s.29 Årsmøte i Tromsø Røde Kors Røde Kors Ungdom s.5-7 Jeg er Ensom bryr meg s.7 Kurs om seksuell helse i Harstad s.9 Vil du bli Røde Kors Ungdom delegat? Aktiviteter i lokalforeningene s.8 Skånland Røde Kors overrakte TV til sykehjem s.10 Nasjonalt forum for Gatemegling med deltakere fra Tromsø og Harstad s.13 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé i Harstad s.14 Instruktørkurs i Gatemegling i Tromsø s.16 Gratis utleie av ski og friluftsutstyr i Tromsø Røde Kors s.18 Vinterfest for store og små på Charlottenlund s.21 Ny BARK gruppe i Harstad Røde Kors s.23 Seminar: Åpne informasjonssystemer i frivillig redningstjeneste i Tromsø s Visitortjenesten - et besøk som gjør dagen lettere s.30 Bardu Røde Kors får kr fra UNI-stiftelsen Nytt fra Norges Røde Kors s.8 Rekord i antall blodgivere s I Henry Dunants fotspor - i Solferino, Nord-Italia s "Bare tulla.." - mobbing på mobil og nett s.17 Kritisk vannmangel i Syria s Vinterferieråd fra Røde Kors: Hjelm, alltid hjelm. s.20 Ny adresse og bruksanvisning for ID-kort for frivillige s.22 Materiell til årsmøtene 2013 s.23 Grasrotandelen - en god mulighet for økte inntekter Nytt fra Troms Røde Kors s.24 Ferie for alle s Troms Røde Kors inviterer til felles kurshelg s.30 Kalender s.31 Kontaktinformasjon Reportasjer s Mads Gilbert ber Troms Røde Kors se internasjonalt 2

3 Av: Norges Røde Kors/Hanne Hovde Bye Krise i Europa Den humanitære situasjonen er prekær for store grupper i mange av landene i Sørvest-Europa. Arbeidsledigheten er høyere enn på to tiår, og per i dag er det rundt 26 millioner mennesker som er arbeidsledige i EU-landene. Som konsekvens er 24 % av befolkningen i disse landene i risikosone for fattigdom og sosial eksklusjon, og det er økt fare for opptøyer og vold, økt rasisme og økte migrasjonsutfordringer. Dette har også konsekvenser for de nasjonale Røde Kors foreningene i EU, som nå må konsentrere det meste av arbeidet sitt på å hjelpe den voksende gruppen av fattige. Spania er ett av landene som er hardest rammet, og Spania Røde Kors er den eneste nasjonalforeningen som har kommet med en fattigdomsappell i eget land. I 2012 delte organisasjonen ut mat til 1 million mennesker og hjalp med å få jobb. Hellas Røde Kors har det også travelt om dagen og rapporterer om 25 % arbeidsledighet (54 % blant dem år). Det er store kutt i velferdssystemet og økende uro blant befolkning. Situasjonen i EU gir dessverre også ringvirkninger for internasjonal bistand hvor det forventes at det vil bli en nedgang på sikt. Norges Røde Kors følger situasjonen i Europa nøye og vurder løpende å bistå med erfaringsutveksling og organisasjonsutvikling. Norges Røde Kors har også opplevd en økt pågang på språkopplæring og en økning i henvendelser om humanitær bistand fra arbeidsinnvandrere. Det har også vært en økning i antall romfolk som kommer til Norge, hvilken rolle skal Røde Kors ta her? Lokalt prøver Tromsø Røde Kors nå å skaffe finansiering til norsktrening, som skal være et tilbud for flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere hvor de kan praktisere norsk sammen med våre frivillige. Går finansieringen i orden vil dette forprosjektet sannsynligvis komme i gang etter sommerferien. 3

4 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Tekst og foto: Hanne Hovde Bye Siden 1991 har Troms Røde Kors samarbeidet med Murmansk Røde Kors i Nordvest- Russland. Samarbeidet har gått fra å ha et bistandsfokus hvor Troms Røde Kors har bidratt med økonomisk finansiering av bygging og vedlikehold av et senter for fysisk og psykisk utviklingshemmede i Kirovsk, til å bli et likeverdig samarbeid hvor fokus er på organisasjonsutvikling, barn og ungdom. I år skal det inngås ny samarbeidsavtale og handlingsplan for og ett av målene er å engasjere lokalforeningene til samarbeid over grensene. Tove Forsdahl, leder for ressursgruppe Russland, har vært flere ganger i Murmansk og forteller at det som har gjort sterkest inntrykk på henne er å se den grove fattigdommen som er rett over grensa. Norges Røde Kors er med på å finansiere 170 suppekjøkken i de 11 ulike fylkene i Nordvest-Russland hvor 6000 barn daglig får et varmt måltid. Murmansk Røde Kors driver 25 av disse suppekjøkkenene. Ingen andre steder i verden er skillene mellom folk så store som på de to sidene av grensen mellom Norge og Russland. I dag lever 25 % av befolkningen under fattigdomsgrensen. Det er til sammen barn i Nordvest-Russland som er gatebarn, eller som delvis bor hos foreldre som ikke har kapasitet til noe tilsyn med dem. Sykdommer, konsentrasjonsvansker, feil- og underernæring er vanlig. Heldigvis har vi mange Røde Kors faddere i Norges Røde Kors som bidrar til å gi mange av disse barna en litt bedre barndom gjennom suppekjøkkenene og aktivitetene som er i tilknytning til suppekjøkkensentrene. Lokalt er det ressursgruppe Russland i Troms Røde Kors som er pådriver for distriktsamarbeidet med Murmansk Røde Kors. Ressursgruppa består av Tove Forsdahl, Lars Tore Hansen, Knut Schrøder og ansattressursene Silje Frantzen og Hans Karolius, og de har i den siste tiden jobbet med å utarbeide forslag på ny handlingsplan og samarbeidsavtale med Murmansk. I løpet av våren skal partene møtes i Kirkenes for å komme til enighet om planene for de neste to årene. Fra den russiske siden har de signalisert at de ønsker å få et innblikk i gatemegling, samt at de ønsker en videreføring av ungdomssamarbeidet som har vært spesielt aktivt de siste 2 årene. Ungdomssamarbeidet har siden 2011 mottatt finansiering fra Barentssekretariatet og har hatt fokus på rollespillet På Flukt, seksuell helse og internasjonal humanitær rett. I løpet av de siste to årene har ungdommer fra Murmansk Røde Kors deltatt på høstleirer og vinterleirer på Haraldvollen Røde Kors senter, i tillegg til at de deltok som deltakere i rollespillet «På Flukt» i Tromsø. Ungdommer fra Troms har deltatt på lederseminar i Murmansk, vært med på skolebesøk i regi av Murmansk, besøkt suppekjøkken, samt arrangert instruktørkurs i På Flukt i Murmansk i samarbeid med Røde Kors Ungdom sentralt. Frivillige ungdommer er en aktiv gruppe som stadig er på flyttefot, det er derfor et stort behov for nyrekruttering til Troms Røde Kors Ungdom og spesielt ungdommer som er interessert i å samarbeide med ungdommene i Murmansk. Silje Frantzen, tilrettelegger for oppvekst i Troms Røde Kors, forteller at ungdommene i Murmansk er spesielt interessert i På Flukt og gatemegling og hun oppfordrer alle som ønsker å delta i distriktsamarbeidet til å ta kontakt og bli med. I mars skal det holdes planleggingsmøte i Kirkenes for lederne i Murmansk, Finnmark og Troms hvor det skal planlegges felles aktiviteter og samlinger frem til Her skal grunnlaget for det neste året legges og for å kunne gjennomføre disse planene trengs det engasjerte frivillige. 4

5 Troms Røde Kors ønsker de neste to årene i mye større grad enn i dag å engasjere lokalforeningene i distriktet. For eksempel kan en lokalforening i Troms få en samarbeidspartner i en lokalforening i Murmansk, og sammen kan de to lokalforeningene utveksle erfaringer, kjøre felles kurs og opplæring, samt aktiviteter. Ressursgruppe Russland kan være med å tilrettelegge for dette samarbeidet, men det er opp til lokalforeningene å gå fra ord til handling. Røde Kors Førstehjelp og friluftsliv (RØFF) er en aktivitet som det satses på i Troms Røde Kors og som dermed kan bli en mulighet for samarbeid også over grensene. Tove Forsdahl oppfordrer lokalforeningene til å komme med innspill til ressursgruppe Russland både før samarbeidsavtalen skal inngås og underveis under gjennomføringen. I desember 2014 skal distriktsamarbeidet med Murmansk Røde Kors evalueres for å se om det er fortsatt ønske og behov for et videre samarbeid. Ønsker du å bli Røde Kors fadder? Meld deg her: Har du innspill til ressursgruppe Russland? Ta kontakt med leder Tove Forsdahl: E-post: Tlf Dette bildet er laget av barn i Murmansk, budskapet er at god hygiene er viktig for å forebygge spredning av tuberkolose. Jeg er Ensom bryr meg støttedokumenter til kampanjen «Jeg er Ensom bryr meg»-kampanjen for Røde Kors Ungdom sparkes i gang for fullt den 9. 5

6 mars 2013 med perioden der vi fokuserer på å snakke om ung ensomhet og løfte problemet blant annet gjennom våre kontrakter med samvittigheten. Kontraktene og annet materiell som t-skjorter, plakater, flyere med mer bestilles direkte av Pro-X gjennom egne bestillingsskjemaer som vil bli lagt ut så snart alt kampanjemateriellet er ferdig. Sammen med disse skjemaene kommer også maler for søknad om tilbakebetaling via frifond. Lokallagene må legge ut, men så lenge bestillingene kommer fra lokalt hold som beskrevet i malene for frifondsøknader, blir pengene tilbakebetalt. SUK13 = Nytt kampanjetema Jeg er ENsom bryr meg-kampanjen er ennå ikke begynt, men for å sikre et best mulig gjennomarbeidet forslag til nytt kampanjetema for neste kampanjeperiode, ønsker vi at alle lokallag allerede nå kommer med innspill til neste kampanjetema. Temaet må være: - I tråd med Røde Kors prinsipper - Basert på Røde Kors Ungdoms nåværende strategi I tillegg til tema, vil vi at dere skal svare på: - Hvorfor Røde Kors Ungdom skal jobbe med dette? - Hva er problemet/utfordringen? - Hva ønsker vi å oppnå? Landsråd for Røde Kors Ungdom vil bearbeide alle forslag og legge frem tre alternativer på Sentral ungdomskonferanse 2013, hvor nytt kampanjetema vil bli vedtatt. Alle forslag sendes til kommunikasjonsrådgiver, Øyvind Stedal på 6

7 Har du spørsmål kan du sende dem til samme e-postadresse. Darya Kudari har tegnet kampanjeskjorten vår! Darya i Tromsø har tegnet den vakre kampanjeskjorten vår. Av Darya Kudari Kurs om Seksuell Helse i Harstad februar ble det arrangert seksuell helse kurs for Harstad Røde Kors Ungdom med fire deltakere og en instruktør fra Tromsø. Kursdeltakerne var veldig engasjerte og lærevillige. I Røde Kors Ungdom har vi ung til ung metodikk og vi lærer gjennom lek og morsomme øvelser. Deltakerne har lært hvordan de kan dra på skolebesøk og hvordan de som representant for Røde Kors Ungdom kan snakke om seksuell helse med ungdommer. På kurset lærte de nye instruktørene om kommunikasjon i klasserommet, forskjellige teknikker, de fikk se en kortfilm om hvordan det er å leve med hiv (Mitt nye land), de fikk kunnskap om Røde Kors Ungdoms politiske plattform og målsettingene for seksuell helse, og ikke minst ble de inspirert til å gjøre aktiviteter slik at de kan gjøre en forskjell i deres nærmiljø. Kursholder Darya Kudari omringet av kursdeltakerne Suksawat, Klaudia, Siren og Regina. 7

8 Av: Ivar L. Paulsen (Harstad Tidende) Skånland Røde Kors overrakte TV til sykehjem Sykehjemmet på Evenskjer fikk en februardag et tv-apparat fra Skånland Røde Kors. Det kommer korttidspasienter til gode. Nå er det ikke første gang at Røde Kors tropper opp med gaver av ymse slag. Det har foreninga gjort helt siden sykehjemmet ble bygd midt på 60-tallet. Før jul skaffet de til veie gardiner til stua på sykehjemmet. Denne gang kom styret med en tv. Vi får heldigvis lov til å ønske oss ting som vi har behov for. Før jul fikk vi penger til gardiner og nå ønsket vi oss en tv til korttidspasientene, sier avdelingssykepleier Marianne Sørensen. To "samhandlingsrom" Hun forteller at samhandlingsreformen har ført til at yngre folk kommer til sykehjemmet for korttidsopphold. To rom står klar til slike pasienter. Det kan for eksempel være folk som har fått operert ei hofte og som trenger opptrening. De blir raskt skrevet ut fra sykehuset og skal være her i tre, fire uker. Og da er tv på rommet viktig, for vi skjønner jo at det ikke frister å sitte på stua sammen med folk som er så mye eldre enn dem selv. Trenger menn De fire glade damene fra styret i Skånland Røde Kors kom mandag med apparatet som skal gjøre oppholdet på sykehjemmet lettere. Pengene kommer blant annet fra loddsalg. Folk er flinke til å bidra på den måten, sier leder Kristine Vik. På en kafé på frivillighetssentralen i høst kom det spesielt mye penger inn da vi fortalte at overskuddet skulle gå til sykehjemmet, sier hun. Røde Kors har stadig nye planer. Sykehjemmet har kanskje også nye ønsker. Faktum er uansett at førstnevnte hele tiden har behov for tilførsel av nye midler, slik at de kan hjelpe sykehjemmet. Glem for all del ikke å få med at vi trenger flere medlemmer i Røde Kors. Og gjerne menn, er de alle enige om. Rekord i antall blodgivere I 2012 meldte nye givere seg på GiBlod.no. Dette er ny rekord for verving uten bruk av kampanje. Den store økningen skyldes større bruk av sosiale medier som Facebook og Twitter og mange informative og gode medieoppslag både lokalt og nasjonalt. For første gang har vi over givere i landet, men vi trenger likevel flere givere for å nå fagmiljøets mål. Lokalforeningene oppfordres til å verve flere blodgivere, både blant de frivillige og medlemmene og eksternt. vi 8

9 Vil du bli Røde Kors Ungdomsdelegat? Er du frivillig i Røde Kors? Vil du være med å styrke ungdomsarbeidet i organisasjonen vår? Vi søker deltakere til årets Youth Basic Training Course (YBTC). Kurset kvalifiserer deg til å bli Ungdomsdelegat i et av våre samarbeidsland. Som Røde Kors Ungdomsdelegat får du en unik mulighet til å lære hvordan Røde Kors jobber i et annet land. Du bidrar til å styrke aktiviteter og drive organisasjonsutvikling sammen med Røde Kors frivillige og ansatte i nasjonalforeningen du skal jobbe i. Alle Røde Kors frivillige mellom 21 og 28 år kan søke om å bli ungdomsdelegat i utlandet. Alle unge frivillige mellom 21 og 28 år kan søke om å bli ungdomsdelegat i utlandet. Du må være medlem av Røde Kors og ha minimum et års erfaring som frivillig fra Røde Kors Ungdom eller andre deler av Røde Kors. første skritt på veien fra lokal frivillig til å bli ungdomsdelegat er å sjekke om du oppfyller de formelle kravene for å bli ungdomsdelegat: Erfaring som frivillig fra Røde Kors God helse, fysisk og psykisk Ha gjennomført Youth Basic Training Course (YBTC) Ha gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig Være personlig egnet Forplikte deg til å delta i etterarbeid når du kommer tilbake. Dette skal være basert på de erfaringene du fikk under oppholdet. Hva er YBTC? YBTC er opptakskurset for nye ungdomsdelegater. YBTC avholdes en gang i året, i mars-april. Det er 12 plasser til norske ungdomsdelegat-aspiranter, som vil kunne søke seg ut på ungdomsdelegat oppdrag fra og med den kommende høsten. YBTC består av seks intensive dager med program fra morgen til kveld. Vi forventer at du som deltaker på YBTC allerede har et godt kjennskap til Røde Kors og bringer din erfaring fra ditt frivillige engasjement med inn i kurset. På kurset vil du jobbe med; hvordan Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger arbeider og samarbeider internasjonalt, kulturforståelse, Internasjonal Humanitær Rett, konfliktløsning, informasjon og kommunikasjon, deltakende metoder, og utfordringer ved det å jobbe i utlandet. Kost, losji og reiseutgifter dekkes av Norges Røde Kors. På kurset vil du bli kjent med andre som også ønsker å bli ungdomsdelegater - både de fra Norge og de fra samarbeidslandene. Neste kurs vil bli avholdt 31. mars til 5.april søknadsskjema finner du her: https://korsveien.no/humanitaertarbeid/ungdomsportalen /Internasjonaleungdomsaktiviteter/Internasjonalungdomsu tveksling/fagomrde%20%20for%20alle/application%20for m%20ybtc% docx Søknaden og CV, begge på engelsk, sendes til: 9

10 Nasjonalt Forum for gatemegling med deltakere fra Tromsø og Harstad Av Hanne Hovde Bye, Foto: Kai Mortensen-Langhaug 8-9.februar ble det arrangert Nasjonalt Forum for gatemeglere og GM-instruktører i Sandnes. Tromsø og Harstad Røde Kors deltok med til sammen 6 deltakere, og de fikk møte engasjerte frivillige og ansatte fra Oslo, Lørenskog, Moss, Gjøvik, Bergen og Tønsberg. I løpet av to lærerike og spennende dager fikk deltakerne faglig input, en teateropplevelse utenom det vanlige og noen lærerike timer med Peter Harris. Kai Mortensen-Langhaug var en av deltakerne og er veldig fornøyd med samlingen som har gitt påfyll av ny motivasjon og engasjement. Kai Mortensen-Langhaug er 21 år og gatemegler i Tromsø Røde Kors. Han ble med ved en tilfeldighet når gatemeglinga ble startet opp i Tromsø for 3 år siden. Kai forteller at gatemeglinga har forandret livet hans til det positive og vært et veldig viktig tilskudd i livet. Gjennom å delta på konfliktverksted (trinn 1), gatemeglingsverksted (trinn 2) og instruktørverksted voksen har Kai lært sjiraffspråk og nye måter å løse ting på. Han bruker sjiraffspråk og verktøyene han har lært gjennom gatemeglinga i det daglige, både for seg selv og når skal gi råd til andre som er i vanskelige situasjoner. Han forteller at det er bare kreativiteten som setter grenser for hvordan gatemeglingsverktøyene kan brukes. Ungdomstida er tøff for mange og konflikter med lærere, venner, kjæresten eller foreldre kan være vanskelig å takle. Kai mener at mange voksne har lett for å bagatellisere konfliktene som ungdom har, med det resultat at ungdom kan føle seg oversett og ignorert siden konfliktene for de er «blodig alvor.» Unge meglere som Kai har den fordelen at de lettere kan forstå konflikten siden de kan gjenkjenne seg i situasjonen. Kai mener at alle voksne som jobber med ungdom burde delta på gatemeglingskurs, og drømmen hadde vært at alle ungdommene i hele verden gjorde det samme. «Tenk hvor fantastisk verden ville vært da for neste generasjon,» smiler Kai. Kai har blant annet holdt konfliktverksted for et basketlag som bruker gatemegling aktivt for å styrke samholdet og kommunikasjonen i laget. Han forteller at det er fantastisk morsomt å holde kurs og at han lærer veldig mye om seg selv gjennom å holde kurs. Dette var det andre året Nasjonalt Forum for gatemegling ble arrangert. I 2011 var Oslo vertskap og Kai deltok også da. For Kai var høydepunktet på samlinga en workshop med Peter Harris som er en britisk psykolog. Han tok utgangspunkt i et teaterstykke som heter A Conversation av David Williamson som handler om to familier som møtes i megling/stormøte etter en grusom hendelse. Ved hjelp av teatermetoder fokuserte Harris på de mulighetene som oppstår når vi legger til side de maskene vi ofte bruker i hverdagen. Kai forteller at halve salen satt og gråt under forestillinga som var den mest intense han har sett. Workshopen til Harris var en tankevekker for Kai og han forteller at han nå har blitt oppmerksom på hvordan han selv og andre tar på seg masker i vanskelige situasjoner. Og gjennom å være klar over at dette skjer, har han også mulighet til å gjøre noe med det. Sammen med Kai deltok Anne Buhl Larsson som er voksen instruktør, Simon Faksvåg som er ung instruktør og tilrettelegger Marit Elverland. Alle fire var kjempefornøyde med samlinga og kom tilbake til Tromsø med økt motivasjon, påfyll av faglig kunnskap og fornyet engasjement. Kai håper virkelig han får mulighet til å delta på neste samling. Kai forteller at han har ingen planer om å slutte som gatemegler, men skal fortsette så lenge han er ønsket. Som han sier det selv «det er godt å føle at det er behov for meg i byen, det gir en god følelse samtidig som det gir meg så mye tilbake.» 10

11 11

12 12

13 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé i Harstad Tekst og foto: Hanne Hovde Bye Hver torsdag kl strømmer det på med folk til internasjonal kafé på Røde Kors huset i Harstad. Elever fra voksenopplæringen kommer for å få en kaffekopp, et vaffelhjerte og en god prat på norsk. Vi var innom torsdag 7.februar og følte oss med en gang velkommen i en inkluderende og varm atmosfære. Internasjonal kafé blir drevet som et samarbeid mellom Frivillighetssentralen og Harstad Røde Kors og har siden oppstarten i 2008 blitt en veldig populær møteplass. På det meste er huset fylt med 90 kafégjester fra land som Somalia, Eritrea, Syria, Burma og Russland. Men all prat skal foregå på norsk, slik at elevene fra voksenopplæringen får praktisert norsken sin. Vaffelstekingen og det praktiske rundt kaféen er det tre frivillige som tar seg av, mens rundt 13 andre frivillige/norske gjester deltar i konversasjonene som kan dreie seg om alt fra vær og klima til historier fra hjemlandet. At dette er et populært tiltak er det ingen tvil om, og nå som vinterferien nærmer seg håper arrangørene at mange benytter seg av feriedagene til å komme innom kafeen for å bli kjent med kafégjestene og kanskje få nye venner. Johannes Sørvoll i prat med to av gjestene på internasjonal kafé. Martin Nilsen rekrutterer disse flotte jentene til Røde Kors Ungdom Wenche Ellingsen og Reidun Nilsen er to av de frivillige som hver torsdag steker vafler og ordner det praktiske til internasjonal kafé. 13

14 Tekst og foto: Darya Kudari Instruktørkurs gatemegling i Tromsø Fra 22.januar til 7.februar ble det arrangert et 36 timers instruktørverksted for voksne i gatemegling i Tromsø. Hans Jørgen, som er en av de første instruktørene i Norge, var instruktør sammen med våre flotte instruktører fra Tromsø, Marit og Eva. Vi hadde til sammen 9 deltakere, både frivillige fra Røde Kors og fra andre samarbeidspartnerne som Utekontakten og Breivang videregående skole. Kurset var en veldig spennende opplevelse for både deltakerne og instruktørene. Vi hadde mange forskjellige oppgaver og øvelser, både praktiske og teoretiske, som lærte oss hvordan man kan kommunisere med ikke-voldelige metoder og komme fra en konflikt til samarbeid og god kommunikasjon med hverandre, samt hvordan skape forståelse mellom mennesker. På kurset lærte vi hvordan det er å være en upartisk megler som ikke skal ta side. Gatemegleren er ikke en som løser konflikten, det er en som hjelper partene til å lytte på hverandre og løse konfliktene selv. Vi lærte gjennom rollespill, og etter endt kurs skal vi holde konfliktverksted for ungdommer. Det er veldig viktig at ungdommer lærer seg å kommunisere uten vold og bruk av makt gjennom slåsskamper. Det er faktisk ikke lett å begynne å være en ikkevoldelig person i konflikt, men med en gang man lærer seg disse teknikkene da fungerer kommunikasjon så flott, så man kan spre den videre til andre, både til voksne og ungdommer, det er effektivt for alle! God stemning blant deltakerne. 14

15 «Bare tulla» - mobbing på mobil og nett «Jeg er den eneste som ikke har blitt tagga på klassebildet som ligger på Facebook» forteller en jente på telefonen til Kors på halsen. Som Norges hjelpelinje for digitale problem-stillinger får Kors på halsen et innblikk i at livet på nett ikke bare er en berikelse for mange barn og unge. Hatmeldinger på Skype, «Facerape» og stygge meldinger på mobilen er hverdagen for noen av de unge. «Hva har du på hjertet?». Spørsmålet stiller de frivillige i Kors på halsen når de er i kontakt med landets barn og unge. For tjenesten er ingen temaer for store, eller for små, og ofte er det egen kropp, psykisk helse eller fritid mange er opptatt av. Men etter at Kors på halsen også ble Norges hjelpelinje for digitale problemstillinger, har fokuset på de unges følelser rundt livet på internett vært enda mer sentralt. Daglig mottar tjenesten henvendelser om mobbing, og de unge forteller at mobbingen ofte skjer på nett og telefon, i tillegg til skolen og andre steder. For den som er offer blir det ekstra vanskelig. Det er nemlig ikke alltid like lett å være utsatt for alt det stygge som blir skrevet online, 24 timer i døgnet. Selv ikke på soverommet om kvelden får barna være i fred. Ber ungdom om å bruke hue Bruk Hue (www.brukhue.com) er Norges største kampanje mot digital mobbing, og skaper bevissthet om at respekten for hverandre online burde være den samme som offline. Kors på halsen er veldig glad for å være en del av denne store satsningen mot digital mobbing som er et samarbeid mellom Kors på halsen, Telenor, Medietilsynet og Barnevakten.. For fjerde år på rad dro foredragsholderne i januar ut på en landsomfattende turné for å snakke med ungdomsskoleelever om hvordan man skal bruke hue på nett. Siden oppstart høsten 2009 har de besøkt over 350 skoler, ca elever og rundt foreldre. Bruk Hue gir konkrete råd om hvordan barn og foreldre kan bekjempe digital mobbing og andre utfordringer på sosiale medier og internett. Målet er å gjøre både ungdom, foreldre og lærere mer bevisste på hva digital mobbing er, hva som kan skape mobbesituasjoner, hva man bør unngå å gjøre og hvilke psykiske og juridiske konsekvenser digital mobbing kan føre til. Undersøkelser viser at mange av tilhørerne har blitt mer bevisst hvordan de skal oppføre seg på nett, etter at de har sett kampanjen. «Bare tulla» Som ungdomsrådgivere i Kors på halsen, kan medlemmene i Ekspertpanelet fortelle at alvorlige mobbesaker over internett har funnet sted på samtlige av deres skoler. Det stemmer godt overens med en undersøkelse Norstat har gjort på oppdrag fra Telenor, der halvparten av alle spurte barn mellom 10 og 15 år oppgav at de kjenner noen som har blitt utsatt for digital mobbing. Fordi mange ikke vil gå glipp av det som skjer i sosiale medier utsetter man seg 15

16 selv for ubehageligheter på nett, mener flere av Kors på halsens ungdomseksperter. De forteller at mange har et sterkt ønske om å bli godt likt og at tilstedeværelse på sosiale medier er en strategi for nettopp det. Derfor er de til stede på nettsteder der de vet at risikoen for å bli snakket stygt om er høy, som f.eks. på Formspring: «Det er en side nesten kun for mobbing,» mener Tamanna (15) fra Ekspertpanelet. Ungdommene forteller også at «bare tulla» er en frase som ofte går igjen, når mobberen blir konfrontert med reaksjonen til den som har mottatt sårende meldinger. Hva kan vi gjøre for å bekjempe digital mobbing? Telenors undersøkelse viser at 8 av 10 barn vet at det finnes voksne de kan snakke med hvis de blir utsatt for digital mobbing. På tross av dette viser den samme undersøkelsen at over halvparten synes det er vanskelig å si ifra hvis de har opplevd mobbing på internett. I møte med Kors på halsen forteller nemlig mange at de er redde for at foreldre blir hysteriske og tar fra dem pc og mobil hvis de sier i fra. For dem som ikke tør å snakke noen voksne eller vet at de kan kontakte Kors på halsen, er dette alarmerende. Telenors tall viser at 6 av 10 barn ikke vet hvor de skal henvende seg dersom de blir utsatt for digital mobbing, eller opplever å få bilder og informasjon på avveie på nettet. Derfor er det flott at ungdommene som er med på Bruk Hue får en god og grundig innføring i hva Kors på halsen kan tilby dem. Selv om Kors på halsens er til for barn og unge opp til 18 år, opplever tjenesten å bli kontaktet av både foreldre og lærere som ikke vet hva de skal gjøre når de unge blir utsatt for en form for mobbing det er vanskelig å få oversikt over. Marianne Børke, leder av Kors på halsen, har følgende tips til voksne som er bekymret: «Snakk med barna om livet på nett og våg å spørre dersom du har mistanke om at barnet har blitt utsatt for noe ubehagelig. Hvis du er den som inviterer til samtale, kan det være lettere for barnet å ta opp det som er vanskelig.» Tekst og foto: Hanne Hovde Bye Gratis utleie av ski og friluftsutstyr i Tromsø Røde Kors For rundt 2 år siden startet Tromsø Røde Kors opp med Utstyrsbasen hvor barn, ungdom, barnefamilier og Røde Kors ere får låne ski, skøyter, akebrett og annet turutstyr gratis. Andre voksne får også lov å låne, men må da betale en liten sum for leie. Utstyrsbasen har åpent ut april måned og det har allerede vært mange innom for å låne blant annet ski og skøyter. Nesten alt utstyret er splitter nytt takket være støtte fra blant annet Holsts legat, og spesielt barneskiene og skøytene har aldri vært brukt før. Utstyrsbasen drives av 5 frivillige som holder basen åpen på skift. Torsdag 21.februar er det Darya Kudari, Katrina Skoura og John Marcus Johnsen som står for utleien og de forteller om stor pågang. En gjeng med russiske studenter hadde vært innom rett etter åpningstiden for å leie ski, og mens vi sitter der kommer Kazem Noori fra Afghansk forening innom. De skal arrangere vinterdag på Charlottenlund og ønsker å låne akebrett, ski og skøyter. Det får de selvfølgelig lov til, og de forlater Røde Kors huset nedlesset med utstyr. Røde Kors frivillig John Marcus forteller at det er fint å kunne hjelpe andre gjennom Utstyrsbasen, og Darya legger til at de også prøver å rekruttere frivillige og medlemmer blant de som kommer innom. Hun er aktiv i Røde Kors Ungdom og forrige uke fikk hun blant annet overtalt noen russiske studenter som ville låne ski til å bli med på vinterleir med Røde Kors Ungdom. Katrina kom fra Hellas til Tromsø for 2 måneder siden på grunn av kjærligheten, og hun syns Røde Kors er et fint sted å være for å bli kjent med nye mennesker og gjøre noe meningsfullt i fritiden. Nå håper Darya og de andre frivillige at tilbudet om Utstyrsbasen blir kjent blant hele byens befolkning slik at spesielt barn og ungdom som har behov for å låne utstyr kommer innom. Darya Kudari og Katrina Skoura finner fram utstyr til Kazem Noori. 16

17 Kritisk vannmangel i Syria Skrevet av: Mari Aftret Mørtvedt, Mangel på vann i Syria fører nå til diaré og hudsykdommer. Det er spesielt krevende i områder med mange internt fordrevne. Røde Kors trapper nå opp innsatsen. Før konflikten i Syria startet for rundt to år siden hadde 95 prosent av befolkningen tilgang til rent vann. Nå har kun en tredjedel den samme tilgangen, ifølge tall fra FN. - Ødelagte pumpestasjoner, mangel på elektrisitet og dårlig vedlikehold er blant årsakene som gjør at mange nå er helt avhengige av hjelp utenfra for å få vann, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors i Norge. Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) har gjennom hele konflikten bidratt til å sikre vann til millioner av mennesker, blant annet gjennom å samarbeide med lokale vannleverandører. I Homs, som er et av de hardest rammede områdene, har ICRC blant annet sørget for en generator som styrker vannforsyningen til mennesker. - I noen områder er vanntilgangen nesten helt fraværende og lokalbefolkningen er avhengige av vann fra tankbiler, som ofte har lav kvalitet. Dette fører til sykdommer og det er spesielt små barn som rammes. Røde Kors i Norge trapper nå opp innsatsen innenfor vann, sanitær og hygiene. Målet er å styrke kompetansen til Syria Røde Halvmåne, slik at lokale frivillige bedre kan nå ut for å reparere ødelagt infrastruktur og gi hygieneopplæring for å hindre spredning av sykdommer. - Vi vil ha særlig fokus på de internt fordrevne, for å sikre rent vann til både drikke, matlaging og personlig hygiene. Vi frykter at vanntilgangen vil bli enda dårligere, spesielt i de områdene av Syria som mot sommeren er utsatt for tørke, sier Mollekleiv. Økt press på frivillige Samlet sett når Røde Kors-bevegelsen ut til 1,8 millioner mennesker inne i Syria hver måned. Syria Røde Halvmåne har frivillige som hver dag hjelper i områder hvor andre ikke slipper til. Presset på de frivillige øker i takt med at konflikten trekker ut. - Over 80 prosent av de om lag 2,5 millionene som er flyktninger inne i sitt eget land, bor hos andre familier. Det er nok mye av grunnen til at folk overlever, på tross av svært vanskelige forhold, men nå ser vi at også vertsfamiliene sliter med tilgang til mat og vann. Nær tre millioner mennesker har usikker tilgang til mat i Syria, samtidig som landet ikke makter å produsere nok mat på egenhånd. Mangel på drivstoff og elektrisitet, kombinert med ødelagte fabrikker og befolkningsflukt gjør at produktiviteten ikke holdes oppe. Syrias bruttonasjonalprodukt er redusert med 30 prosent fra 2011 til 2012 og prisen på mat har mange steder steget med over 300 prosent. - Situasjonen er katastrofal. Dette merker vi også på vårt humanitære nødhjelpsarbeid. Syria Røde Halvmåne ga mat til 2000 mennesker i februar 2012, i april samme år delte vi ut mat til , i juni var antallet økt til Fra august og frem til nå har vi i samarbeid med FNs matvareprogram delt ut mat til 1,5 millioner mennesker hver måned og målet er å øke dette til 2,5 millioner innen april. Svært mange er helt avhengige av vår hjelp for å overleve. Sykehus satt ut av funksjon Før krisen hadde Syria et relativt effektivt helsesystem. Dette er nå svært redusert og over halvparten av landets 88 offentlige sykehus er skadet, hvorav 27 er satt helt ut av funksjon, ifølge tall fra Verdens Helseorganisasjon. - I tillegg til at mange sykehus er ødelagt har vi sett flere episoder hvor pasienter har blitt arrestert inne på sykehusene eller ansatte har blitt angrepet. Dette gjør at mange er redde for å oppsøke helsehjelp og de trenger derfor hjelp der de bor, sier Mollekleiv. ICRC og Syria Røde Halvmåne (SARC) har flere mobile helseklinikker, som behandler folk der de bor. Bare i januar i år behandlet SARC mennesker i Damaskus og omegn, samtidig som de opprettholder sin ambulansetjeneste hvor de daglig kjører mer enn 50 turer til og fra sykehus. - Gjennom Syria Røde Halvmåne trener vi frivillige i førstehjelp og de nøytrale prinsippene til Røde Kors, som er helt sentrale når vi utøver vår hjelp. Alle, uansett part i konflikten, får hjelp fra Røde Kors og det er også derfor vi har tilgang som andre ikke har, avslutter Mollekleiv. 17

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle avisa Røde Kors TROMS Nr. 1-2013 Mai Beredskap som en del av hverdagen Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Ferie for alle Les mer side 5 Bevisst eller ubevisst har vi alle beredskap som en del av hverdagen

Detaljer

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 BARK sier ifra AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på I Lillesand lærer Røde Kors folk å uttrykke seg gjennom et malekurs. Dette betyr svært mye

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

En møteplass for alle

En møteplass for alle avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 En møteplass for alle BARK: På tur til Bjørnebo BARK Arendal dro på overnattingstur til Bjørnebo. Les mer side 4 Artistgalla Røde Kors i Aust-Agder har som

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria TEMA: PÅ FLUKT magasinet 32012 Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria Spiller og lagrer musikk fra plater, kassetter, CD og radio til MP3-filer Lagrer musikk Spiller CD Spiller plater Spiller kassetter

Detaljer

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes Aktuelt: Verving og grasrot magasinet Urban fattigdom: Storbyene sliter Haiti: kolera rammer jordskjelvofrene opplæring: bamselegen med syskrinet 42010 Kronprinsesse Mette-Marit om: å bli sett møter med

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Blod redder liv. Røde Kors. Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2. Besøkstjenesten i Tromsø 50 år Les mer side 4. NM Hjelpekorps Les mer side 6

Blod redder liv. Røde Kors. Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2. Besøkstjenesten i Tromsø 50 år Les mer side 4. NM Hjelpekorps Les mer side 6 avisa Røde Kors TROMS Nr. 2-2012 Desember Blod redder liv Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Besøkstjenesten i Tromsø 50 år Les mer side 4 Det å gi blod er en enkel, trygg og avslappende måte å hjelpe

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Heller venner enn guider

Heller venner enn guider Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - mai 2013 Røde Kors Heller venner enn guider Tema i denne utgave: Ungdom i Røde Kors Vil få med flere Anja Selmer (17) er nyvalgt

Detaljer

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier Et gratismagasin om frivillig aktivitet i Oslo 2011-2012 Sorggruppe til trøst med frivillige ledere Livet etter soning Home-Start gir støtte til familier Fabian Stang om frivillighet INNHOLD Leder s 2

Detaljer

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015 Nr 1 2015 HADDY NJIE OM: SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN Hvordan forsørger man tre små barn som papirløs mor? Mona har måttet lære svaret. Les hva småbarnsfar Petter Nyquist opplevde

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011 NR. 2-1. SEPTEMBER 2009 EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP PILGRIMSTUR MED FANGER - SIDE 4 FORELDRENES BEKYMRING EN KILDE TIL FOREBYGGING - SIDE 6 BARNEHAGENE OG BARNEVERNET EN KILDE TIL FOREBYGGING

Detaljer

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker TEMA: Oppsporing i Norge magasinet Kampen mot atomvåpen Supermammaen i Trondheim Mer omsorg fra panteflasker 42011 NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat FINN TIPS OM MENINGSFULLE

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer