Spredte trekk fra hytten «Fjeldlys» historie. Alfred Skulstads foredrag i hytten søndag 7. juni 1947.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spredte trekk fra hytten «Fjeldlys» historie. Alfred Skulstads foredrag i hytten søndag 7. juni 1947."

Transkript

1 Spredte trekk fra hytten «Fjeldlys» historie. Alfred Skulstads foredrag i hytten søndag 7. juni En søndag i april i 1898 var en kamerat av meg avdøde Nikolay Jensen og jeg en tur til fjells, og det var på denne tur at tanken om å bygge en hytte på Sandviksfjellet blev framkastet. På vår vandring bortover fjellet snakket vi om hvor hyggelig det ville være å ha et lite hus på fjellet, hvor vi kunne tilbringe søndagene, i stedet for å gå nede i byen å slenge. Og fra tanke til handling var ikke steget så langt. Vi fant fort ut hvor hytten skulde ligge. Den samme beliggenhet som den har i dag ble valgt. Jeg skal ikke nærmere presisere stedet da jeg går ut fra at dere alle sammen kjenner dette. Det som for oss den gangen var hovedsaken var at den måtte ligge et sted der regnvannet kunne sige unna, at utsikten var dominerende og at drikkevann var i den umiddelbare nærhet. Alle disse betingelser ble oppfylt ved valget av tomten. De nærmeste omgivelser var nok ikke så lite øde. Beplantningen på hyttens nord- og østside eksisterte ikke den gang, ei heller vollen på nordsiden. Men vi så for oss i tankene hvordan det hele en gang skulde bli, og dermed gikk vi i gang med levende interesse og en glødende optimisme. Men vi ble ganske snart klar over at skulde vi gjøre oss håp om å få hytten ferdig innen ikke altfor uoverskuelig fremtid, måtte mannskapsstyrken økes. Vi henvendte oss derfor til Reinert Lunde og Kristian Svendsen. Sistnevnte som foruten å være en flink smed, drev også urmakerverksted. I det hele tatt var han en mann med utstrakte ferdigheter på de forskjellige områder. Nu gikk arbeidet med liv og lyste. Først ble grunnen ryddet. Så gikk vi i gang med å samle stein til murarbeidet. Dette var ingenlunde noget lett arbeide, da steinen måtte brytes ut fra fjellet. Vi var blitt enige om ikke å innlate oss på sprengningsarbeider med dynamitt, da vi anså oss ukompetante til å behandle den slags farlige saker. Men vi arbeidet iherdig hver eneste søndag trosset mang en gang både vær og vind og det hørte til sjeldenheten at vi ikke var på byggestedet klokken 8 om mogenen. Vi vokste med oppgaven og murene vokste. Så en søndag begynte vi å nærme oss sluttfasen i murarbeidet, og vi måtte se oss om etter trematerialer til tak, dører og vinduer. Det lykkes oss å få fatt i en del brukte, men gode materialer fra et firma ute på Strandgaten. Så var det etter endt arbeidstid lørdagskveldene å transportere planker og bord til Valeurbryggen i Sandviken. (SG 1999_3) søndagsmorgene tidlig bar vi dem med mangen slit og strev opp til det i våre øine - vordende slott. Når vi så våknet mandagsmorgene med verker i alle lemmer etter sømdagens strabaser, måtte vi ro den lånte føringsbåten tilbake til Strandsiden. Men slitet bare skjerpet pågangsmotet og sommeren 1899 var «Fjeldly» - som hytten etter mange og lange diskusjoner ble døpt under tak. Men fremdeles gjenstod atskillig arbeid som ventet på sin utførelse, og først i juli 1910 var hytten ferdig i sin «første utgave». Som vi senere skal høre oppsto det flere ganger «nye og forbedrede utgaver». Året etter ble kompaniskap utvidet med ytteligere 2 mann, nemlig Mikkal Hansen og August Eriksen. Vi var altså nu 6 eiere. Etter alderen dette år var rekkefølgen: Mikkal Hansen 40 år August Eriksen 36 år Kristian Svendsen 35 år Nikolay Jensen 26 år Reinert Lunde 25 år Alfred Skulstad 19 år.

2 Aldersforskjellen mellom eldste- og yngstemann var over 20 år, men samarbeidet gikk like friksjonsfritt for det. Det ble nu bestemt at kasserer og protokollfører skulle velges. Valgt blev henholdsvis Nikolay Jensen og August Eriksen. Fra det første møtet hvor protokoll blev ført, finner vi bl. a. følgende: «Eriksen takkede Jensen for hans arbeid som kasserer, og blev det bestemt at Jensen også i 1903 skulle inneha sin stilling som kasserer. Jensen takkede for det gode samhold og det gode kameratskap som alltid har funnet sted så vel i hytten «Fjeldly» som nede i byen og haabed at vi også i år kunne treffes i den samme forståelse og den samme Enighed som i det foregående år». Og som avslutning står det: «Og med et glass Hjemmebrygget øl blev Mødet Hevet.» Det viste seg at talerens ord ikke ble gjort til skamme. Et særdeles godt kameratskap ble oppredtholdt gjennem årene. Vi besøkte flittig «Fjeldly», ikke bare om søndagene, men også ellers i uken når det falt seg slik. Vi fikk ofte besøk i hytten. Det kunne væ kjente av oss eller tilfeldig forbipasserende. Ingen gikk forbi uten først å ha vært innom, eller for å drikke en kopp the eller kaffe, kanskje for å spise frokost med oss eller bare for å slå av en passiar. De som gikk på fjellet den gangen kjente hverandre praktisk talt alle sammen. Vi gikk gjerne på besøk til de andre hyttene der omkring. Spesielt hadde vi mange hyggelige stunder hos vår venner i «Urdalsheimen» og «Freyahytten». Men det hendte ikke rent sjelden at hytten viste altfor tydelige spor etter ubudne gjester, når vi kom deropp om søndagsmorgenene. Mer enn eg gang lå innbo og inventar strødd omkring hulter til bulters. Kanskje også isønderslått. A, disse folk var makeløst oppfinnsomme når det gjalt å finne utløp for sin ødeleggelseslyst. I de første årene hadde vi ikke lås på hytten, og derfor hadde vi et gjemmested utenfor i terrenget hvor vi oppbevarte «skaffetøi» og den slags. Jeg husker en søndagsmorgen vi skulle dra frem kjørlene våre, var hele stasen knust av fremmed elementer. Ja, så var det ikke annet å gjøre enn å kjøpe inn på nytt og finne et nytt gjemmested. Omsider anskaffet vi en lås og da gikk det bedre en stund. Men det gikk nesten ikke et år uten at «fjellets pirater» gikk til storm på hytten. So regel lykkes det dem ikke å forsere «Fjeldly»s sterke murer eller dører. Det siste av den slags åtak blev utført av «Herrefolket» i De prøvde først å komme ned skorsteinen, men da det ikke gikk, forsøkte de å bryte seg inn gjennom muren, men med samme negative resultat. Som en siste utveg tok de rett og slett meisel og slegge og hugget av skruene til dørhengslene og dermed var passasjen fri. Sannsynligvis var de på jakt etter radiosendere. De etterlot en seddel underskrevet av en «overkinkador» med melding om at hytten hadde vært gjenstand for undersøkelse av det tyske sikkerhetspoliti. Dette var litt av medaljens bakside, men tilbake til forsiden. Jeg husker den første 17. Mai vi feiret i hytten. Været var kaldt, nodavind og snøkave, men vi hadde 17. mai-stemning i oss, så vi tok ikke notis av vær og vind. «Fjeldly» var smykke fra øverst til nederst med vimpler, flagg og frisløife i toppen av flaggstangen. Ved festmiddagen, som besto av kjøtt og kjøttsuppe med øl og dram, blev det holdt tale for dagen, for fedrelandet, for byen og damene, for «Fjeldly» og til slutt for oss sjøl. Etter middage skulle prosesjonen gå, men da var været blitt så håpløst at dette måtte utgå. Vi hygget oss derfor inne i hytten med allsang og trekkspillmusikk utført av Jensen. Slik fortsatte vi ut over ettermiddagen i den aller beste stemning, og det blev temmelig sent om kvelden før vi tutlet oss nedover til Sandviken.

3 En tid etter denne minnerike dag, plantet vi de første trær nord- og østenfor hytten. Riktignok i en liten målestokk, men senere, nærmere bestemt i året 1925, gjorde vi det atskillig grundigere. Dette år kjøpte vi nemlig av Søfteland Planteskole 1500 stykker buskfuru som blev plantet i Fjeldlys nærmeste omgivelser. Lykkeligvis har ikke disse tiltak vært forgjæves, men til megen glæde ikke bare for oss, men for de tusenvis av fjellvandrere som har lagt veien om «Fjeldly» i årenes løp. Men la meg atter gå tilbake i tiden, til Dette år fikk vi melding om fra «Magistraten» at der skulle svares en årlig avgift av kr. 2.- til samme bykassen, og denne avgift er pussig nok ikke forhøyet siden. Samme år blev hytten assureret for kr og innboet for kr Våren 1906 fikk eierne av «Fjeldly» et tilbud fra Bergen Skogeierselskap som gikk ut på å hugge ut en større skogteig beliggende i «Garmanslund». Betingelsen syntes å være meget fordelaktig for oss. Det gikk kort og godt ut på å fjerne nevnte teig i løpet av et år. Det som teigen utbragte i penger skulle tilfalle oss. Her mente vi å gjøre en glimrende forretning og vi fantaserte bankbøker med store tall. Men det var «å selle skinnet før ræven var skutt». Vi gikk i gang for full fres og arbeidet i vårt ansikts sved hver søndag hver eneste søndag, og en etter en av de gamle furuene overende for i tidens fylde å gi plass for ny ung skog. Stammene ble kvistet og dratt til den nedre enden av skogteigen. Røysen av træstammer vokste gjevnt og sikkert, men allikevel vistes det ikke stort på den gjenstående skogteig. Det varte ikke så lenge før vi ble klar over at vi hadde «tatt oss vann over hodet». Da vi var for stolte til å bryte en inngått avtale, kom vi på den ide at vi skulle få solgt resten av teigen på rot. Vi satte oss i forbindelse med baker Knudsen i Eidsvaag og han tok kjøp på det som vi allerede hadde hugget og ført fram. Knudsen satte stort mennskap i sving og satte opp løypestreng, som førte fra «Brendhaugen» til «Munkebotsstemmen» og på den strengen ble veden transportert nedover. Fasiten av det hele ble 16 favner a kr. 2.- for Knudsen og kr til salgs for eierne av «Fjeldly». Tallene i bankbøkene våre ble nokså mikroskopiske i forhold til de fantasitall vi opererte med den gang avtalen med Skogselskapet ble inngått. Den påfølgende vår satte Skogselskapet i gang treplantning på det uthuggede felt. Til dette arbeid hadde de hyrt en del folk fra landet. Disse fikk vederlagsfritt låne «Fjeldly» til oppholds- og overnattingssted. Som takk herfor drog de avgårde med alt «skaffetøiet» vårt. Etter en del parlamentering fikk vi dette erstattet ev Skogselskapet. Høsten 1907 hadde vi besøk av Bergens Kommunes veiingeniør. «Fjeldly» ble da nummerert og fikk nummeret 4. Samtidig ble det slått opp en bekjentgjørelse inne i hytten om at jakt i byfjellene var forbudt. I tiden som nu fulgte ble hytten påbygget med et soverum mot øst, populert kalt «bakbygningen». Hytten hadde altså nu 2 rom, adskilt med en tykk stenmur uten dør, således at skulde vi gå fra det ene rumet til det annet måtte vi først gå ut av hytten og så inn gjennom ytterdøren til det annet rum. Men dette var jo en svært tungvint ordning, så vi besluttet oss til å rive tverrmuren. Skorsteinen som også var av stein, ble revet samtidig. Men da den var revet samtidig. Men da den var fjernet syntes vi at «Fjeldly» virket så fremmedslig. Vi laget derfor nu det karakteristiske trefutteral utenpå skorsteinsrøret. Etter disse alvorlige inngrep i hyttens struktur ble det frigjort en mengde stein, som ble anvendt som forstøttningsmur for den nord for hytten beliggende voll eller «Leikavoll», so kunstmaler Rusti uttrykte seg en dag han gikk forbi. Vi skal så gå en del lengre fremover i tiden til Nye køier ble da laget, og hytten ble panelt. Hittil hadde den bare vært cementbeslått innvendig. Vi syntes vi hadde fått det reneste luksushotell. Flaggstang ble satt opp på «Leikavollen» til erstatning for det som var anbragt på selve hytten. Men ikke nok med det. Vi gikk i gang med å bygge et pektig «Vetlehus», som tjente som ved- og torvhus og til andre uoppsettelige forretninger. Med en slik lagringsplass fikk torvskjæringen en oppblomstringstid, og hvert år ble «Vetlehuset» fylt med den fineste benntov,

4 som ble spadd opp om våen og tørket ut over sommeren. Således ble brennselsforsyningsspørsmålet løst praktisk og greit. I 1926 ble arbeidet på veien opp Munkebotten og videre innover fjellet, påbegynt. Kongsveien døpte vi den. Nu skulle fjellet bli mer tilgjengelig både for gamle og unge. Året etter var veien ferdig til «Smådiket» og idet vi gikk inn i det nye år, sto «Fjeldly» i all sin prakt til å feire sitt 30 ås jubileum, som også ble feiret i pakt med alle gode tradisjoner. Når vi nu i tankene streifer tilbake i tiden og lar de forskjellige store og små hendinger omkring «Fjeldly» passere revy, er det som å dukke ned i foryngelsens bad. Man er ung igjen og gjenopplever de koselige stundene der oppe, og som alltid var preget av et gjennomført kameratskap. Jeg sier stunder vi hadde. For nu er vi bare 2 stykker igjen av hele flokken, Reinert Lunde, som er alvorlig syk, og jeg. De fire andre er vandret bortså det er med sorg i sinnet jeg må se den kjensgjerning i øinene at «Fjeldlys» 50-års jubileum, so finner sted om 2 år bli det høist en av den opprinnelige flokk som kan beære jubilanten med sitt besøk. Jeg vil til forsøke å slutte dette lille kåseri med et forsøk på å tolke litt av den stemning som jeg har væt hensatt i når jeg ved solnedgang etter en deilig dag forlater «Fjeldly» og retter blikket mot vest mot den nedadgående sol og tankene kretser omkring fordums dager: Når solen daler og min dag er endt, i vest står skyer med gylne bremme, mot solefallet mitt blikk er vendt, det syn jeg aldri vil glemme. Det er som glimt av paradis jeg ser, det er som åpnet har seg himlen der, husk hver kvell, her på vårt fjell, så mang en høitidsstund vi hadde. Alfred Skulstad

5 -.. 'I. I,. J 23,,'14'" I ~ Spr edt e' t rekk fra hytten "Fjel dl ys '. hist or ie I1. ';:te-t:p ~' Ir/';'-tl/! () l <J.{LtU.Q../tEI&" i!!.f.7' T..&N (!!!p.!' t; 1:J~; l 'l ~> o ' En søndag i april i 1898 var en kamerat av meg - avdøde Nl kolay J e~ s en - og j eg en t ur t il fj ells, og det var på denne tur at t anken om å bygge en hyt te på Sandv iksf jellet blev f ramkas t et Ṗi vår vandr ing bor t over fj ellet snakket vi om hvor hyggelig det v&lle være å ha et l i t e hus pa fjell et hvor v i IDnL~e tilbr i nge sønj4gene, i st edenfor å gå nede i byen å si enge. Og fra t anke t i l nandl I ng var ikke spranget så Iangt. Vi f ant f ort ut hvor hyt ten sljll dc ligge, J en sarr~e beligenhet som den!jar idag ble val<;t. Jeg skal i kke m r mer e pr es i ser e stedet, da jeg g år ut f r a at dere alle sanmen kjenner det t e. Det "om for oss den gangen var hovedsaken, var at hytten må t t e ligge på et s t ed hvor r egnvannet kunne s i ge unna a, utsi kt en var domi ner ende at dr i kkevann var i den lilliiddelbarenærhel Alle di sse be t i ngel ser bl e oppfylt ved va.l.get ay tomten. De nær mes t e ow~ ive l s er var nok ikke så lit e øde. Beplantb ingen pa hyt t ens nor s- og østside eks ist er te ikke den gang, e i hel ler vol l en på nor ds iden., hen vi så for oss i ~~ ene hvordan det hel e en gang s:':'ll d" bli. og dermed gi kk vi i gang med l evende t neer es se og en glødende apt imi sme. Men vi bl e ganske snart klar ove r at s~l lde v i gj øre 0"" lli~p om å f å hytten f erdig in.~en en ikke al t far u overs~e l ig f ramtidl måt t e rrannsakps st yrken Øk8S. Vi henvendt e os s derf or til Rheinert und" 0<; Kri st ian Svendsen. Si st nevnt e SOlli foruten å vær e en f l i nk sllieu, drev også liroaker verkst ed. Idet hele t at t v;lr han en rrann med ut strak t e f er dighet et ~~ de f or skjel l ige områder. '~lu gi kk arbe idet æed l iv og l yst. Fzr st ble gr\lnnen ryddet. Så gi kk v igang med å samle st ei n t i idet. Dette var ingenl unde naget l t e arbe ide, da all steinen måt t e brytes ut f r a f jel let. Vi var bl i t t enige om ikke å innl ate oss på sor engn lngsarbe ider med dynronit t, da vi anså oss f or å være ukompet ante t 11 i\ behandl e densl ags farlige saker. gen v i arbe ide iher d ig hver enes t e søndag- t ro sset mangen en gang b ~de vær og vi nd- og det hørte t i l ek jel denheten a t v i ikke var po. bygges t edet klokken 8 om morgenen. Vi vokst e med opgaven og mur ene vokste. Så en søndag begynt e v i å nærme oss sld t t fas en i mur arbeidet, o~ vi måtte s e oss om et t er t r effiat er ia l er t i l t ak, dør er og v induer. Det l YKke" oss a f a f a t t på en del brukte, 'lien gode mat er ial er fra et f irma ute pa '," St r ~~dg at en. sa var det et t er endt ~rb e ids ld l ør dagskvel dene å t ranspor tere pl anker og bord s j øve i en t i l Val eurbryggen i Sandvikeh. Søndagsmorgene t idl ig bar vi dem med ~en sl i t og st r ev opp til det - i v~r øine-vordende s l o t t ~ Når v i s:j. vdknet mandagsmorgene med verker i,al l e l e~)~ r et ter søndangens st rabaser, m:j.t t e vi ro den l o~t e før ingsbåten t i l bake til St randsiden. Men sl i t et bar e skjer pet, pågangsmotet og sommeten 1599 var "Fjel dl y" - som hytt en et t er mange o&;l angc di sb ls j oner. bl e døpt - under t ak. Men f ramdeles gjenst od atskill1g arbeid som vent et." på s in ut førel se, og først i ju l ~ 1901 var hyt t en f erdig i s in"f ørst e ut "ave". Som v i se ner skal høre 'øps t od det fler e ganger "nye ogi f or bedrende. utgaver ". Auret et t er ble kompan iskap utv idet med ytter ligere 21llRllIl,.. ' nemlig med Mikkal Hans en og Au~~t Eriks en.

6

7 j,.5andvik.,'juttelu"!j.oøønilu}.5tjiut l. i-' 19J1 -.. I, i melding om at hytten hadde vært gjenst and for undersøkelse av det tyske sikkerhetspolit1.. Dette var litt av medaljens bakside, men tilbake til f orsiden. Jeg mlsker den f ør ste 17. Mai vi feir et i hyt ten. Været var kalit, nordavind og snøkave, men vi hadde 17. mai-stemning i oss s å vi t OK i 1<.. '<e notis av vær og vind. "Fj eldly" var smykket fra øverst til nederst med vimpl er, ' fl~ g og frisløife i toppen pil. flaggstangen. Ved f estmiddagen, som besto av Kjøt t og kjøttsuppe med øl og dram, blev det holdt tale f or dagen, f or f edr elandet, f or f lagget, f or byen og f or damene, f or Fj eldly og til slutt f or oss s jøl. Etter middagen s Kul le prosesjonen gll., men da var været blitt sll. hll.pløst at dette arrangement mll.tte utgll.. Vi hygget oss derfor inne i hytten med a llsang og trekkspillmtsikk utført av Jensen. Slik f ortsat t e vi utover et t ermiddagen i den aller bes t e st emning, og det blev t~elig s ent om kvelden før v i tutlet oss nedover til Sandviken En tid etter denne minnerike dag, plantet vi de f ør ste trær nord - og øst enf or hytt en. Riktignokk i en lit en mll.lestokk, men sener e nærmr e bestemt i året 192~, gjorde vi det atskillig grundigere. Dette ll.r kjøpte vi nemlig av Søfteland Planteskole 1500 stykker buskfuru som blev plantet i. Fj eldlys nærmeste omgivel ser. Lykkeligvis har ikke di sse tiltak vært f~rgjæves, men til megen glæde ikke bare for oss, men ogsll. for de t usen vis av fj ellvandrere som har l agt veien om "Fjeldly" i årenes løp. Men la meg atter gil. t i lbake i.t iden, til Dette ll.r fikk vi meldi ng fra" Magistrat en" at der skulle svares en ll.r l1g avgif t av kr, 2.- til bykassenl og denne avgift er pussig nokk ikke blitt f orhøiet s iden. SaTn~ Il.r blev nytten assurer t f or n og i nnboet f or kr V~ren 19ob f ikk ei erne av ' Fjel dly" et tilbud fra Bergens Skogeierselska som gikk ut pll. ll. hugge ut en s t ørre skogt e i g beliggende i "Garmanslund' Bet ingelsen syntes Il. være meget f ordelagtig f or oss. Det gikk kort og godt ut pil. ll. f jerne nevnt e t eig i l øpet av et åx. Det som t ei gen utbragt e i penger skul l e så tilfalle oss. Her mente vi ll. gj øre en gl imrende f orretni ng og vi fant aserte Om bankbøker med s tore t all. Men det var"ll. selle sktnneh'før:tævetl var skutt' Vi gikk igang f or fullt fres og arbeidet i vårt ansikts sved hver enes t e søndag, og en et t er en rråtte de gamle f uruene overende for i tidens fylde ll. gi plass f or ny ung skog. St ammene ble kvi st et og dra t t til den nedr e enden n~ skogt eigen. Røys en av t ræst amrr.er vokste gjevnt og sikkert, men al l ikevel vi st es det ikke st or t pll. den gj enstll.ende Skogt eig. Det vart e ikke s1\ l enge fø r vi ble klar over at her hadde vi 'tatt oss vann over hodet". Da vi var f or st ol t e til Æ bryte en inngått avtale kom vi pil. den ide at vi skulde se f il. sol gt rest en av t ei gen pi\ r ot. Vi satte oss i f orbindelse med baker Knlldsen i Eidsvaag og han t ok kjøp pll. t eigen pluss det SOl< vi allerede hadde hugget og f ørt fram. Knudsen satte st or t mannskap i sving og s ~tte opp l øypestreng som f ørte fra 'Brendehaugen" t i l " Munkebot$ st emf.~n" og på den strengen ble veden transpor t er t nedover. Fsitten av det hele ble l b favner a kr. 2.- for Knudsen og kr tilsalgs f or e i gerne av "FjBldly'. Tallene i bankb1kcne vi\r e ble nokså ælkroskopi ske i f orhold til de f antasitall vi operatt e med dengang avt alen med Skogsel skapet ble mngåt.t. Den pll.følgende vår sat te Skogselskapet i gang treplantning pll. det ut huggede f el:t. Til det t e arbeid hadde de hyrt en del f olk f ra l andet. Disse fikk veder lagsf~itt l i\ne 'Fjeldly" t il oppholds- og over r.a.t t ingssted. Som t akk herrer dr og de avg ~.rde med al t "skaffetøiet" Vll.rt. Etter endel parlament ering fikk v i dog dette er st at t et av Skogsel skapet.

8

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Na er del julaften og 17. Mai for oss med hytte pa Hugulia. Det er den tiden pa aret de aller fleste hyttene er fulle. Og hva er det som gjør at vi gar mann av huse for å tilbringe påsken på fjellet? Det

Detaljer

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Innhold Kapittel 1... 3 Kapittel 2... 5 Kapittel 3... 8 Kapittel 5... 12 Kapittel 6... 19 Kapittel 7... 23 Kapittel 8... 29 Kapittel 9... 37

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

En handelsreisendes død

En handelsreisendes død En handelsreisendes død Av Arthur Miller Norsk oversettelse Peter Magnus Premiere på hovedscenen 22. januar Trøndelag Teater 2013 De medvirkende Willy Loman Linda Loman Biff Loman Happy Loman Bernard Kvinnen

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige.

Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige. Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige. Asbjørn Sigurdson drar sørover for å kjøpe korn: Asbjørn gav seg av sted og hadde tjue mann med, de seilte nordfra om sommeren, og det er ikke fortalt noe

Detaljer

Erlend Loe. Doppler. roman

Erlend Loe. Doppler. roman Erlend Loe Doppler roman J.W. Cappelens Forlag a.s, 2004 Omslagsdesign: Alice Lima de Faria Omslagsmotivet er gjengitt med tillatelse fra Tine Meierier Satt med 11/14 Sabon hos Heien As, Oslo Trykt og

Detaljer

LINDA. Årets juleverksted. Julegrantenning Lindebergskogen barnehage Kulturkveld på Jeriko skole. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2009

LINDA. Årets juleverksted. Julegrantenning Lindebergskogen barnehage Kulturkveld på Jeriko skole. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2009 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2009 Årets juleverksted Julegrantenning Lindebergskogen barnehage Kulturkveld på Jeriko skole Innhold Leder... 2 Julegavetips... 3 Nytt fra styrelederen...

Detaljer

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994.

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Samtaler med ILIUKA Mitakuya Oyasin. Il. januar 1995. Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Siktemålet med denne utgivelsen

Detaljer

MO I RANA NR 87/108. ÅRGANG LØSSALG KR 20, LEVER UT DRØMMEN I ALGARVE

MO I RANA NR 87/108. ÅRGANG LØSSALG KR 20, LEVER UT DRØMMEN I ALGARVE Lokalavisa i polarsirkellandet LEDER: «Store vulkanutbrudd har selvsagt alltid alvorlige konsekvenser» SIDE 2 LØRDAG 17. APRIL 2010 Nyheter Dropper nye scooterregler Regjeringen dropper sin innstramming

Detaljer

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer

INDRANI. er ei modig jente! forut.no

INDRANI. er ei modig jente! forut.no INDRANI er ei modig jente! forut.no Indrani er ei modig jente! - Mmm nam nam, mumler Indrani i søvne, men plutselig skvetter hun og våkner til en ny dag. Hun drømte om en diger bløtkake, men akkurat da

Detaljer

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1 Entraenes arv Robert Botn Prolog Tønsberg, September 2012 Regnet pisket mot trehusene som sto tett i tett under Slottsfjellet. En festning hadde en gang ruvet majestetisk oppe

Detaljer

GU"r"rEf'1. Sj.\NDVIKS, Sandviksgutten ønsker alle sine lesere og annonsører En riktig God Jul og et Godt Nyttår! Nr. 4 - Desember1978 Løssalg kr. 3.

GUrrEf'1. Sj.\NDVIKS, Sandviksgutten ønsker alle sine lesere og annonsører En riktig God Jul og et Godt Nyttår! Nr. 4 - Desember1978 Løssalg kr. 3. Sj.\NDVKS, GU"r"rEf'1 Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 Nr. 4 - Desember1978 Løssalg kr. 3.- 1. årgang Sandviksgutten ønsker alle sine lesere og annonsører En riktig God Jul og et Godt

Detaljer

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN ORIS FORLAG Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge

Detaljer

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle Ikke noe å forlate av Arne Lygre novelle Det er et stille hus jeg oppholder meg i. Jeg blir plutselig bevisst dette der jeg står alene i gutteværelset i andre etasje, det lydfattige jeg er en del av, og

Detaljer

RUD: (Fortsatt side 27.)

RUD: (Fortsatt side 27.) RUD: (f'\et er en valen hånd som på ny skal føre pennen for det frie ord, men gleden som -U strømmer fra hjertet skjelver i den med sin hete Den har vp:!rt jernlagt så lenge, den har vært en vanfør hånd

Detaljer

Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no

Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no Herlig motiv fra Hardanger turen i 2007. BVK kolonnen på vei ned mot Hardangerfjorden fra Samlanuten. Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no Neste medlemsmøte: Tirsdag

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

STUDIEREISE TIL BALI

STUDIEREISE TIL BALI STUDIEREISE TIL BALI 27.05.04.-17.06.04. En rapport av: Arild Grønning, Lærer Rødde FHS. Michael Hegertun Wiik, Lærer Rødde FHS. 1. Innledning. Bakgrunn for denne studieturen kommer av vår nysgjerrighet

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Lucinda Riley. De syv søstre. Oversatt av Benedicta Windt-Val

Lucinda Riley. De syv søstre. Oversatt av Benedicta Windt-Val De syv søstre Lucinda Riley De syv søstre Oversatt av Benedicta Windt-Val Lucinda Riley Originalens tittel: The Seven Sisters Oversatt av Benedicta Windt-Val Copyright Lucinda Riley, 2014 Norsk utgave:

Detaljer