Spredte trekk fra hytten «Fjeldlys» historie. Alfred Skulstads foredrag i hytten søndag 7. juni 1947.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spredte trekk fra hytten «Fjeldlys» historie. Alfred Skulstads foredrag i hytten søndag 7. juni 1947."

Transkript

1 Spredte trekk fra hytten «Fjeldlys» historie. Alfred Skulstads foredrag i hytten søndag 7. juni En søndag i april i 1898 var en kamerat av meg avdøde Nikolay Jensen og jeg en tur til fjells, og det var på denne tur at tanken om å bygge en hytte på Sandviksfjellet blev framkastet. På vår vandring bortover fjellet snakket vi om hvor hyggelig det ville være å ha et lite hus på fjellet, hvor vi kunne tilbringe søndagene, i stedet for å gå nede i byen å slenge. Og fra tanke til handling var ikke steget så langt. Vi fant fort ut hvor hytten skulde ligge. Den samme beliggenhet som den har i dag ble valgt. Jeg skal ikke nærmere presisere stedet da jeg går ut fra at dere alle sammen kjenner dette. Det som for oss den gangen var hovedsaken var at den måtte ligge et sted der regnvannet kunne sige unna, at utsikten var dominerende og at drikkevann var i den umiddelbare nærhet. Alle disse betingelser ble oppfylt ved valget av tomten. De nærmeste omgivelser var nok ikke så lite øde. Beplantningen på hyttens nord- og østside eksisterte ikke den gang, ei heller vollen på nordsiden. Men vi så for oss i tankene hvordan det hele en gang skulde bli, og dermed gikk vi i gang med levende interesse og en glødende optimisme. Men vi ble ganske snart klar over at skulde vi gjøre oss håp om å få hytten ferdig innen ikke altfor uoverskuelig fremtid, måtte mannskapsstyrken økes. Vi henvendte oss derfor til Reinert Lunde og Kristian Svendsen. Sistnevnte som foruten å være en flink smed, drev også urmakerverksted. I det hele tatt var han en mann med utstrakte ferdigheter på de forskjellige områder. Nu gikk arbeidet med liv og lyste. Først ble grunnen ryddet. Så gikk vi i gang med å samle stein til murarbeidet. Dette var ingenlunde noget lett arbeide, da steinen måtte brytes ut fra fjellet. Vi var blitt enige om ikke å innlate oss på sprengningsarbeider med dynamitt, da vi anså oss ukompetante til å behandle den slags farlige saker. Men vi arbeidet iherdig hver eneste søndag trosset mang en gang både vær og vind og det hørte til sjeldenheten at vi ikke var på byggestedet klokken 8 om mogenen. Vi vokste med oppgaven og murene vokste. Så en søndag begynte vi å nærme oss sluttfasen i murarbeidet, og vi måtte se oss om etter trematerialer til tak, dører og vinduer. Det lykkes oss å få fatt i en del brukte, men gode materialer fra et firma ute på Strandgaten. Så var det etter endt arbeidstid lørdagskveldene å transportere planker og bord til Valeurbryggen i Sandviken. (SG 1999_3) søndagsmorgene tidlig bar vi dem med mangen slit og strev opp til det i våre øine - vordende slott. Når vi så våknet mandagsmorgene med verker i alle lemmer etter sømdagens strabaser, måtte vi ro den lånte føringsbåten tilbake til Strandsiden. Men slitet bare skjerpet pågangsmotet og sommeren 1899 var «Fjeldly» - som hytten etter mange og lange diskusjoner ble døpt under tak. Men fremdeles gjenstod atskillig arbeid som ventet på sin utførelse, og først i juli 1910 var hytten ferdig i sin «første utgave». Som vi senere skal høre oppsto det flere ganger «nye og forbedrede utgaver». Året etter ble kompaniskap utvidet med ytteligere 2 mann, nemlig Mikkal Hansen og August Eriksen. Vi var altså nu 6 eiere. Etter alderen dette år var rekkefølgen: Mikkal Hansen 40 år August Eriksen 36 år Kristian Svendsen 35 år Nikolay Jensen 26 år Reinert Lunde 25 år Alfred Skulstad 19 år.

2 Aldersforskjellen mellom eldste- og yngstemann var over 20 år, men samarbeidet gikk like friksjonsfritt for det. Det ble nu bestemt at kasserer og protokollfører skulle velges. Valgt blev henholdsvis Nikolay Jensen og August Eriksen. Fra det første møtet hvor protokoll blev ført, finner vi bl. a. følgende: «Eriksen takkede Jensen for hans arbeid som kasserer, og blev det bestemt at Jensen også i 1903 skulle inneha sin stilling som kasserer. Jensen takkede for det gode samhold og det gode kameratskap som alltid har funnet sted så vel i hytten «Fjeldly» som nede i byen og haabed at vi også i år kunne treffes i den samme forståelse og den samme Enighed som i det foregående år». Og som avslutning står det: «Og med et glass Hjemmebrygget øl blev Mødet Hevet.» Det viste seg at talerens ord ikke ble gjort til skamme. Et særdeles godt kameratskap ble oppredtholdt gjennem årene. Vi besøkte flittig «Fjeldly», ikke bare om søndagene, men også ellers i uken når det falt seg slik. Vi fikk ofte besøk i hytten. Det kunne væ kjente av oss eller tilfeldig forbipasserende. Ingen gikk forbi uten først å ha vært innom, eller for å drikke en kopp the eller kaffe, kanskje for å spise frokost med oss eller bare for å slå av en passiar. De som gikk på fjellet den gangen kjente hverandre praktisk talt alle sammen. Vi gikk gjerne på besøk til de andre hyttene der omkring. Spesielt hadde vi mange hyggelige stunder hos vår venner i «Urdalsheimen» og «Freyahytten». Men det hendte ikke rent sjelden at hytten viste altfor tydelige spor etter ubudne gjester, når vi kom deropp om søndagsmorgenene. Mer enn eg gang lå innbo og inventar strødd omkring hulter til bulters. Kanskje også isønderslått. A, disse folk var makeløst oppfinnsomme når det gjalt å finne utløp for sin ødeleggelseslyst. I de første årene hadde vi ikke lås på hytten, og derfor hadde vi et gjemmested utenfor i terrenget hvor vi oppbevarte «skaffetøi» og den slags. Jeg husker en søndagsmorgen vi skulle dra frem kjørlene våre, var hele stasen knust av fremmed elementer. Ja, så var det ikke annet å gjøre enn å kjøpe inn på nytt og finne et nytt gjemmested. Omsider anskaffet vi en lås og da gikk det bedre en stund. Men det gikk nesten ikke et år uten at «fjellets pirater» gikk til storm på hytten. So regel lykkes det dem ikke å forsere «Fjeldly»s sterke murer eller dører. Det siste av den slags åtak blev utført av «Herrefolket» i De prøvde først å komme ned skorsteinen, men da det ikke gikk, forsøkte de å bryte seg inn gjennom muren, men med samme negative resultat. Som en siste utveg tok de rett og slett meisel og slegge og hugget av skruene til dørhengslene og dermed var passasjen fri. Sannsynligvis var de på jakt etter radiosendere. De etterlot en seddel underskrevet av en «overkinkador» med melding om at hytten hadde vært gjenstand for undersøkelse av det tyske sikkerhetspoliti. Dette var litt av medaljens bakside, men tilbake til forsiden. Jeg husker den første 17. Mai vi feiret i hytten. Været var kaldt, nodavind og snøkave, men vi hadde 17. mai-stemning i oss, så vi tok ikke notis av vær og vind. «Fjeldly» var smykke fra øverst til nederst med vimpler, flagg og frisløife i toppen av flaggstangen. Ved festmiddagen, som besto av kjøtt og kjøttsuppe med øl og dram, blev det holdt tale for dagen, for fedrelandet, for byen og damene, for «Fjeldly» og til slutt for oss sjøl. Etter middage skulle prosesjonen gå, men da var været blitt så håpløst at dette måtte utgå. Vi hygget oss derfor inne i hytten med allsang og trekkspillmusikk utført av Jensen. Slik fortsatte vi ut over ettermiddagen i den aller beste stemning, og det blev temmelig sent om kvelden før vi tutlet oss nedover til Sandviken.

3 En tid etter denne minnerike dag, plantet vi de første trær nord- og østenfor hytten. Riktignok i en liten målestokk, men senere, nærmere bestemt i året 1925, gjorde vi det atskillig grundigere. Dette år kjøpte vi nemlig av Søfteland Planteskole 1500 stykker buskfuru som blev plantet i Fjeldlys nærmeste omgivelser. Lykkeligvis har ikke disse tiltak vært forgjæves, men til megen glæde ikke bare for oss, men for de tusenvis av fjellvandrere som har lagt veien om «Fjeldly» i årenes løp. Men la meg atter gå tilbake i tiden, til Dette år fikk vi melding om fra «Magistraten» at der skulle svares en årlig avgift av kr. 2.- til samme bykassen, og denne avgift er pussig nok ikke forhøyet siden. Samme år blev hytten assureret for kr og innboet for kr Våren 1906 fikk eierne av «Fjeldly» et tilbud fra Bergen Skogeierselskap som gikk ut på å hugge ut en større skogteig beliggende i «Garmanslund». Betingelsen syntes å være meget fordelaktig for oss. Det gikk kort og godt ut på å fjerne nevnte teig i løpet av et år. Det som teigen utbragte i penger skulle tilfalle oss. Her mente vi å gjøre en glimrende forretning og vi fantaserte bankbøker med store tall. Men det var «å selle skinnet før ræven var skutt». Vi gikk i gang for full fres og arbeidet i vårt ansikts sved hver søndag hver eneste søndag, og en etter en av de gamle furuene overende for i tidens fylde å gi plass for ny ung skog. Stammene ble kvistet og dratt til den nedre enden av skogteigen. Røysen av træstammer vokste gjevnt og sikkert, men allikevel vistes det ikke stort på den gjenstående skogteig. Det varte ikke så lenge før vi ble klar over at vi hadde «tatt oss vann over hodet». Da vi var for stolte til å bryte en inngått avtale, kom vi på den ide at vi skulle få solgt resten av teigen på rot. Vi satte oss i forbindelse med baker Knudsen i Eidsvaag og han tok kjøp på det som vi allerede hadde hugget og ført fram. Knudsen satte stort mennskap i sving og satte opp løypestreng, som førte fra «Brendhaugen» til «Munkebotsstemmen» og på den strengen ble veden transportert nedover. Fasiten av det hele ble 16 favner a kr. 2.- for Knudsen og kr til salgs for eierne av «Fjeldly». Tallene i bankbøkene våre ble nokså mikroskopiske i forhold til de fantasitall vi opererte med den gang avtalen med Skogselskapet ble inngått. Den påfølgende vår satte Skogselskapet i gang treplantning på det uthuggede felt. Til dette arbeid hadde de hyrt en del folk fra landet. Disse fikk vederlagsfritt låne «Fjeldly» til oppholds- og overnattingssted. Som takk herfor drog de avgårde med alt «skaffetøiet» vårt. Etter en del parlamentering fikk vi dette erstattet ev Skogselskapet. Høsten 1907 hadde vi besøk av Bergens Kommunes veiingeniør. «Fjeldly» ble da nummerert og fikk nummeret 4. Samtidig ble det slått opp en bekjentgjørelse inne i hytten om at jakt i byfjellene var forbudt. I tiden som nu fulgte ble hytten påbygget med et soverum mot øst, populert kalt «bakbygningen». Hytten hadde altså nu 2 rom, adskilt med en tykk stenmur uten dør, således at skulde vi gå fra det ene rumet til det annet måtte vi først gå ut av hytten og så inn gjennom ytterdøren til det annet rum. Men dette var jo en svært tungvint ordning, så vi besluttet oss til å rive tverrmuren. Skorsteinen som også var av stein, ble revet samtidig. Men da den var revet samtidig. Men da den var fjernet syntes vi at «Fjeldly» virket så fremmedslig. Vi laget derfor nu det karakteristiske trefutteral utenpå skorsteinsrøret. Etter disse alvorlige inngrep i hyttens struktur ble det frigjort en mengde stein, som ble anvendt som forstøttningsmur for den nord for hytten beliggende voll eller «Leikavoll», so kunstmaler Rusti uttrykte seg en dag han gikk forbi. Vi skal så gå en del lengre fremover i tiden til Nye køier ble da laget, og hytten ble panelt. Hittil hadde den bare vært cementbeslått innvendig. Vi syntes vi hadde fått det reneste luksushotell. Flaggstang ble satt opp på «Leikavollen» til erstatning for det som var anbragt på selve hytten. Men ikke nok med det. Vi gikk i gang med å bygge et pektig «Vetlehus», som tjente som ved- og torvhus og til andre uoppsettelige forretninger. Med en slik lagringsplass fikk torvskjæringen en oppblomstringstid, og hvert år ble «Vetlehuset» fylt med den fineste benntov,

4 som ble spadd opp om våen og tørket ut over sommeren. Således ble brennselsforsyningsspørsmålet løst praktisk og greit. I 1926 ble arbeidet på veien opp Munkebotten og videre innover fjellet, påbegynt. Kongsveien døpte vi den. Nu skulle fjellet bli mer tilgjengelig både for gamle og unge. Året etter var veien ferdig til «Smådiket» og idet vi gikk inn i det nye år, sto «Fjeldly» i all sin prakt til å feire sitt 30 ås jubileum, som også ble feiret i pakt med alle gode tradisjoner. Når vi nu i tankene streifer tilbake i tiden og lar de forskjellige store og små hendinger omkring «Fjeldly» passere revy, er det som å dukke ned i foryngelsens bad. Man er ung igjen og gjenopplever de koselige stundene der oppe, og som alltid var preget av et gjennomført kameratskap. Jeg sier stunder vi hadde. For nu er vi bare 2 stykker igjen av hele flokken, Reinert Lunde, som er alvorlig syk, og jeg. De fire andre er vandret bortså det er med sorg i sinnet jeg må se den kjensgjerning i øinene at «Fjeldlys» 50-års jubileum, so finner sted om 2 år bli det høist en av den opprinnelige flokk som kan beære jubilanten med sitt besøk. Jeg vil til forsøke å slutte dette lille kåseri med et forsøk på å tolke litt av den stemning som jeg har væt hensatt i når jeg ved solnedgang etter en deilig dag forlater «Fjeldly» og retter blikket mot vest mot den nedadgående sol og tankene kretser omkring fordums dager: Når solen daler og min dag er endt, i vest står skyer med gylne bremme, mot solefallet mitt blikk er vendt, det syn jeg aldri vil glemme. Det er som glimt av paradis jeg ser, det er som åpnet har seg himlen der, husk hver kvell, her på vårt fjell, så mang en høitidsstund vi hadde. Alfred Skulstad

5 -.. 'I. I,. J 23,,'14'" I ~ Spr edt e' t rekk fra hytten "Fjel dl ys '. hist or ie I1. ';:te-t:p ~' Ir/';'-tl/! () l <J.{LtU.Q../tEI&" i!!.f.7' T..&N (!!!p.!' t; 1:J~; l 'l ~> o ' En søndag i april i 1898 var en kamerat av meg - avdøde Nl kolay J e~ s en - og j eg en t ur t il fj ells, og det var på denne tur at t anken om å bygge en hyt te på Sandv iksf jellet blev f ramkas t et Ṗi vår vandr ing bor t over fj ellet snakket vi om hvor hyggelig det v&lle være å ha et l i t e hus pa fjell et hvor v i IDnL~e tilbr i nge sønj4gene, i st edenfor å gå nede i byen å si enge. Og fra t anke t i l nandl I ng var ikke spranget så Iangt. Vi f ant f ort ut hvor hyt ten sljll dc ligge, J en sarr~e beligenhet som den!jar idag ble val<;t. Jeg skal i kke m r mer e pr es i ser e stedet, da jeg g år ut f r a at dere alle sanmen kjenner det t e. Det "om for oss den gangen var hovedsaken, var at hytten må t t e ligge på et s t ed hvor r egnvannet kunne s i ge unna a, utsi kt en var domi ner ende at dr i kkevann var i den lilliiddelbarenærhel Alle di sse be t i ngel ser bl e oppfylt ved va.l.get ay tomten. De nær mes t e ow~ ive l s er var nok ikke så lit e øde. Beplantb ingen pa hyt t ens nor s- og østside eks ist er te ikke den gang, e i hel ler vol l en på nor ds iden., hen vi så for oss i ~~ ene hvordan det hel e en gang s:':'ll d" bli. og dermed gi kk vi i gang med l evende t neer es se og en glødende apt imi sme. Men vi bl e ganske snart klar ove r at s~l lde v i gj øre 0"" lli~p om å f å hytten f erdig in.~en en ikke al t far u overs~e l ig f ramtidl måt t e rrannsakps st yrken Øk8S. Vi henvendt e os s derf or til Rheinert und" 0<; Kri st ian Svendsen. Si st nevnt e SOlli foruten å vær e en f l i nk sllieu, drev også liroaker verkst ed. Idet hele t at t v;lr han en rrann med ut strak t e f er dighet et ~~ de f or skjel l ige områder. '~lu gi kk arbe idet æed l iv og l yst. Fzr st ble gr\lnnen ryddet. Så gi kk v igang med å samle st ei n t i idet. Dette var ingenl unde naget l t e arbe ide, da all steinen måt t e brytes ut f r a f jel let. Vi var bl i t t enige om ikke å innl ate oss på sor engn lngsarbe ider med dynronit t, da vi anså oss f or å være ukompet ante t 11 i\ behandl e densl ags farlige saker. gen v i arbe ide iher d ig hver enes t e søndag- t ro sset mangen en gang b ~de vær og vi nd- og det hørte t i l ek jel denheten a t v i ikke var po. bygges t edet klokken 8 om morgenen. Vi vokst e med opgaven og mur ene vokste. Så en søndag begynt e v i å nærme oss sld t t fas en i mur arbeidet, o~ vi måtte s e oss om et t er t r effiat er ia l er t i l t ak, dør er og v induer. Det l YKke" oss a f a f a t t på en del brukte, 'lien gode mat er ial er fra et f irma ute pa '," St r ~~dg at en. sa var det et t er endt ~rb e ids ld l ør dagskvel dene å t ranspor tere pl anker og bord s j øve i en t i l Val eurbryggen i Sandvikeh. Søndagsmorgene t idl ig bar vi dem med ~en sl i t og st r ev opp til det - i v~r øine-vordende s l o t t ~ Når v i s:j. vdknet mandagsmorgene med verker i,al l e l e~)~ r et ter søndangens st rabaser, m:j.t t e vi ro den l o~t e før ingsbåten t i l bake til St randsiden. Men sl i t et bar e skjer pet, pågangsmotet og sommeten 1599 var "Fjel dl y" - som hytt en et t er mange o&;l angc di sb ls j oner. bl e døpt - under t ak. Men f ramdeles gjenst od atskill1g arbeid som vent et." på s in ut førel se, og først i ju l ~ 1901 var hyt t en f erdig i s in"f ørst e ut "ave". Som v i se ner skal høre 'øps t od det fler e ganger "nye ogi f or bedrende. utgaver ". Auret et t er ble kompan iskap utv idet med ytter ligere 21llRllIl,.. ' nemlig med Mikkal Hans en og Au~~t Eriks en.

6

7 j,.5andvik.,'juttelu"!j.oøønilu}.5tjiut l. i-' 19J1 -.. I, i melding om at hytten hadde vært gjenst and for undersøkelse av det tyske sikkerhetspolit1.. Dette var litt av medaljens bakside, men tilbake til f orsiden. Jeg mlsker den f ør ste 17. Mai vi feir et i hyt ten. Været var kalit, nordavind og snøkave, men vi hadde 17. mai-stemning i oss s å vi t OK i 1<.. '<e notis av vær og vind. "Fj eldly" var smykket fra øverst til nederst med vimpl er, ' fl~ g og frisløife i toppen pil. flaggstangen. Ved f estmiddagen, som besto av Kjøt t og kjøttsuppe med øl og dram, blev det holdt tale f or dagen, f or f edr elandet, f or f lagget, f or byen og f or damene, f or Fj eldly og til slutt f or oss s jøl. Etter middagen s Kul le prosesjonen gll., men da var været blitt sll. hll.pløst at dette arrangement mll.tte utgll.. Vi hygget oss derfor inne i hytten med a llsang og trekkspillmtsikk utført av Jensen. Slik f ortsat t e vi utover et t ermiddagen i den aller bes t e st emning, og det blev t~elig s ent om kvelden før v i tutlet oss nedover til Sandviken En tid etter denne minnerike dag, plantet vi de f ør ste trær nord - og øst enf or hytt en. Riktignokk i en lit en mll.lestokk, men sener e nærmr e bestemt i året 192~, gjorde vi det atskillig grundigere. Dette ll.r kjøpte vi nemlig av Søfteland Planteskole 1500 stykker buskfuru som blev plantet i. Fj eldlys nærmeste omgivel ser. Lykkeligvis har ikke di sse tiltak vært f~rgjæves, men til megen glæde ikke bare for oss, men ogsll. for de t usen vis av fj ellvandrere som har l agt veien om "Fjeldly" i årenes løp. Men la meg atter gil. t i lbake i.t iden, til Dette ll.r fikk vi meldi ng fra" Magistrat en" at der skulle svares en ll.r l1g avgif t av kr, 2.- til bykassenl og denne avgift er pussig nokk ikke blitt f orhøiet s iden. SaTn~ Il.r blev nytten assurer t f or n og i nnboet f or kr V~ren 19ob f ikk ei erne av ' Fjel dly" et tilbud fra Bergens Skogeierselska som gikk ut pll. ll. hugge ut en s t ørre skogt e i g beliggende i "Garmanslund' Bet ingelsen syntes Il. være meget f ordelagtig f or oss. Det gikk kort og godt ut pil. ll. f jerne nevnt e t eig i l øpet av et åx. Det som t ei gen utbragt e i penger skul l e så tilfalle oss. Her mente vi ll. gj øre en gl imrende f orretni ng og vi fant aserte Om bankbøker med s tore t all. Men det var"ll. selle sktnneh'før:tævetl var skutt' Vi gikk igang f or fullt fres og arbeidet i vårt ansikts sved hver enes t e søndag, og en et t er en rråtte de gamle f uruene overende for i tidens fylde ll. gi plass f or ny ung skog. St ammene ble kvi st et og dra t t til den nedr e enden n~ skogt eigen. Røys en av t ræst amrr.er vokste gjevnt og sikkert, men al l ikevel vi st es det ikke st or t pll. den gj enstll.ende Skogt eig. Det vart e ikke s1\ l enge fø r vi ble klar over at her hadde vi 'tatt oss vann over hodet". Da vi var f or st ol t e til Æ bryte en inngått avtale kom vi pil. den ide at vi skulde se f il. sol gt rest en av t ei gen pi\ r ot. Vi satte oss i f orbindelse med baker Knlldsen i Eidsvaag og han t ok kjøp pll. t eigen pluss det SOl< vi allerede hadde hugget og f ørt fram. Knudsen satte st or t mannskap i sving og s ~tte opp l øypestreng som f ørte fra 'Brendehaugen" t i l " Munkebot$ st emf.~n" og på den strengen ble veden transpor t er t nedover. Fsitten av det hele ble l b favner a kr. 2.- for Knudsen og kr tilsalgs f or e i gerne av "FjBldly'. Tallene i bankb1kcne vi\r e ble nokså ælkroskopi ske i f orhold til de f antasitall vi operatt e med dengang avt alen med Skogsel skapet ble mngåt.t. Den pll.følgende vår sat te Skogselskapet i gang treplantning pll. det ut huggede f el:t. Til det t e arbeid hadde de hyrt en del f olk f ra l andet. Disse fikk veder lagsf~itt l i\ne 'Fjeldly" t il oppholds- og over r.a.t t ingssted. Som t akk herrer dr og de avg ~.rde med al t "skaffetøiet" Vll.rt. Etter endel parlament ering fikk v i dog dette er st at t et av Skogsel skapet.

8

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Bremen 2014 Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Nå har vi vært her i Bremen i snart en uke, og har opplevd ufattelig mye. Vi har også rukket å dra en dagstur til Hamburg.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016 Refleksjoner og tanker videre Vollene September 2016 Den første høstmåneden er over for denne gang. September har vært fylt med mye sol, mange dager har minnet veldig om sommer. Men duggfallet om nettene

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Høsten Foreldresamtaler har tatt et godt i grep, uke? og vips er det blitt oktober

Høsten Foreldresamtaler har tatt et godt i grep, uke? og vips er det blitt oktober Dato er å merke seg: Elgjakta er i gang i Hole 05.10 - Ha med dag! 12.10 Vi markerer verdensdagen for psykisk helse 13.10- Aktivitetsdag for Røde fjær i Kleivhallen 23.10 Vi markerer FN dagen 30.10 - Planleggingsdag,

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Her er vi kommet til Praha og sitter og venter på at neste medbrakt brødskive. Kjell nøyer seg med en morgenpils.

Her er vi kommet til Praha og sitter og venter på at neste medbrakt brødskive. Kjell nøyer seg med en morgenpils. Andros November 2009 Vi hadde bestilt hotell på Andros for hele november for å feire at begge to var blitt pensjonister. Vi var også på Andros i mai dette året. 3. november Flyet gikk fra Gardermoen klokka

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Trude Teige. Noen vet. Krim

Trude Teige. Noen vet. Krim Trude Teige Noen vet Krim Trude Teige Havet syng, roman, 2002 Matminne frå mors kjøkken, kokebok, 2003 Lene seg mot vinden, roman, 2004 Havlandet Herøy, dokumentar, 2006 2009 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard),

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf Rocky Mountains på hesteryggen 11 dager fra kr. 22.998,- per person Inkl. fly, overnatting, 6 dagers ridetur, måltider iht. program mm. En fantastisk naturopplevelse på hesteryggen På denne eventyrlige

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

VG2 Europa i Barcelona

VG2 Europa i Barcelona VG2 Europa i Barcelona Reisebrev: Søndag 11.mai. Tidlig søndagsmorgen møtte ti elever og to lærere trøtte og spente på Gardermoen. Vi ankom vakre Barcelona rundt lunsj og dro til hotellet. Hotellet ligger

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Badeselskapet Evas fristed er fylt med varme, glede og energi, selv om det av og til må hugges frem med øks.

Badeselskapet Evas fristed er fylt med varme, glede og energi, selv om det av og til må hugges frem med øks. livsstil Mitt fristed Badeselskapet Evas fristed er fylt med varme, glede og energi, selv om det av og til må hugges frem med øks. Tekst: Hilde Tobro Foto: Gry B. Traaen Ut mot havet: Evas fristed er blått

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet juni 2015

Månedsbrev fra Revehiet juni 2015 Månedsbrev fra Revehiet juni 2015 Viktige datoer i juni: 11.6: Norun fem år 24.6: Juliana fire år 9.6: sommerfest i barnehagen! 19.6: siste dag for Emil. Uke 26: «Trygg i vann», for Storefot Da er mai

Detaljer

Et særegent og moderne kjøkken

Et særegent og moderne kjøkken Et særegent og moderne kjøkken Ann Christins prosjekter Prinsesserom Et særegent og moderne kjøkken Nytt bad i gammelt hus Ungdomsrommet Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 EVALUERING AV SEPTEMBER: Kalde morgener og nesetipper, fine farger på trær og himmel, - det er høst og kalenderen viser plutselig oktober. Det har skjedd mye på

Detaljer

Malaga 2014. Dag 1. Ruten var ca 85 km lang med 1710 høydemeter og forholdsvis lettkuppert.

Malaga 2014. Dag 1. Ruten var ca 85 km lang med 1710 høydemeter og forholdsvis lettkuppert. Malaga 2014 Dag 1 Opp grytidlig for å ta flyet kl 06.10 fra Bergen til Malaga. Alle kom seg med og alle fikk etterhvert også sykkelen sin med. Ankomst Malaga ca kl 10, så var det sammenskruing av sykkel

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

FREDAGSPOSTEN EXTRA MANDAGSUTGAVE Ungdomstrinnets vintertur 2016

FREDAGSPOSTEN EXTRA MANDAGSUTGAVE Ungdomstrinnets vintertur 2016 FREDAGSPOSTEN EXTRA MANDAGSUTGAVE - 14.03.2016 Ungdomstrinnets vintertur 2016 Reisebrev fra Hedvig Ungdomsskolen dro tirsdag på vintertur til Hallingskeid. Vi kom sent tirsdag ettermiddag fram til hytten

Detaljer

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form.

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form. Hei alle sammen Kom mai du skjønne milde. April er forbi, og det begynner å gå opp for oss hvor fort et år faktisk kan fyke forbi. Det føles ikke så lenge siden vi gjorde oss ferdig med bokprosjektet vårt

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august.

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommerturen er årets høydepunkt på tursiden og gruppa var spent på hvor mange som kom til å melde seg på da det en stund så smått ut

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.»

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.» Tom-Titt-Tei Det var en gang en kvinne som bakte fem paier. Og da de kom ut av ovnen, var de så overstekt at skorpene var alt for harde å spise. Så hun sa til sin datter: «Datter», sa hun, «legg de derre

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Anne Karin Elstad. Hjem. bokklubben

Anne Karin Elstad. Hjem. bokklubben Hjem bokklubben jeg hadde vært i skibakken sammen med Gudrun og Annlaug hele formiddagen denne flotte søndagen i mars. Vi hadde laget i stand et spretthopp i bakken, etter middagen skulle en gjeng fra

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

PRE-SKISSE ENEBOLIG OLSEN-SUND

PRE-SKISSE ENEBOLIG OLSEN-SUND PRE-SKISSE EEBOLIG OLSE-SUD Forside 1 r mm e so ol ns rge mo ig tid l morgensol sommer sis te k vel d sol som me r ettermiddagsol sommer orgen sol vin te r tid idd so l ru n s ag r me m o si st e kv el

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente...

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente... ÅRET 2013 Væråret 2013 ble faktisk en aning kaldere enn gjennomsnittet siden 1993 her i Møllebakken, mens gjennomsnittstemperaturen for hele landet er 1,0 over normalen. Igjen ser vi altså at normalen

Detaljer

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas DEN USYNLIGE GUTTEN Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas Roller Mamma Pappa Eila Magnhild Muffe Mods Eldar Ambassadøren Konsul Knutzen Konsul Knauzen Forteller

Detaljer

Denne ligner litt på kala, som vi har hjemme i stuene.

Denne ligner litt på kala, som vi har hjemme i stuene. 10. november I dag blåste det liten kuling, men det var likevel 22 grader om morgenen. Denne dagen slappet vi av lenge før vi gikk ut. Etter hvert så gikk vi en liten tur bortover i byen. Etter at vi går

Detaljer

"Hunnørnen" Jonas Lie

Hunnørnen Jonas Lie "Hunnørnen" Jonas Lie Navnet ditt:... Jonas Lie Hunnørnen Hunnørnen kom fra en hundremils morgenjakt innover stenviddene og suste hjem til ungen med en nybåren reinkalv i klørne. Som den dalte ned mot

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Pasienten TORE sitter på rommet sitt i en stol med hauger av filmer på bordet rundt seg.

Pasienten TORE sitter på rommet sitt i en stol med hauger av filmer på bordet rundt seg. INT. SYKEHJEM SOVEROM - DAG Pasienten TORE sitter på rommet sitt i en stol med hauger av filmer på bordet rundt seg. Det er åpenbart at det er filmer han liker best, fordi resten av rommet er ganske tomt,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave okmål Lundefuglnettene av ruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. isse fuglene kalles

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang.

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. De som blir - Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. - Hvis dere ikke har møtt Abu Sakr, har dere ikke møtt noen

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk.

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltre 1, bjørk i skråning, i lokalitet 389, Geitespranget. Brukket dødt tre med kjuker. Bilde a viser hulltreet i skogen,

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer