Obligatoriske tilbud barnetrinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligatoriske tilbud barnetrinn"

Transkript

1 Program

2 Ungdommen leder an! Sommaren 2013 kom boka Den kulturelle skolesekken, sluttproduktet av ei treårig forskningsinnsats om Den kulturelle skolesekken (DKS), utført av Uni Rokkansenteret saman med Høgskulen i Bergen. Boka skildrar ein kulturell skulesekk som er godt etablert, mangfaldig og med positivt omdømme både utad og blant dei som jobbar med han. Samstundes blir det etterspurt endå meir involvering av elevane på alle område innanfor DKS, og anbefalt at ein ser nærare på eleven sitt blikk på ordninga. Våren 2014 kom oppfølgingsrapporten til forskninga, bestilt av sekretariatet til DKS av den engelske organisasjonen CCE (Culture Creativity & Education). Rapporten er resultatet av samtaler med 37 elevar som har deltatt i verkstader leia av erfarne formidlarar innanfor DKS, på tre ulike stader i Noreg. Rapporten har fått tittelen Elevmedverknad i Den kulturelle skolesekken, og er ei samanfatting av elevane sine eigne anbefalingar til DKS. Noko av det som kom fram i samtalane med elevane var at dei forventar kvalitet i Den kulturelle skulesekken. Dei forventar at dei skal lære noko, og dei ynskjer at kunstnaren eller kulturformidlaren skal vere engasjerande. Er han eller ho engasjerande, så kan elevane verdsetje opplevingar som dei vanlegvis ikkje ville ha oppsøkt sjølve. Elevane fokuserer særleg på at det dei opplever må vere relevant for deira eiga læring i skulen. For å sikre dette er det viktig med eit tett samarbeid mellom skule og kultursida. Kulturskrinet i Karmøy er tufta på dette prinsippet. Kulturskrinet i Karmøy er så heldige å ha ein organisasjon der skule og kultur i samarbeid utarbeider program for kvart skuleår. Det tette samarbeidet mellom oppvekst og kultur i Karmøy bidreg til å tilrettelegge kunst- og kulturuttrykk optimalt for skulen som kulturarena. Eleven er i fokus, og i Strategiplan for Kulturskrinet for er elevmedverknad utpeikt som eitt av satsningsområda. Kulturskrinet har mange elevvertar på skulane, og arrangerer kvart år kurset Elevar som arrangørar i samarbeid med nabokommunane. Våren 2014 inviterte Kulturskrinet sju elevar frå Håland skule og Åkra ungdomsskule til å delta i Elevreferansegruppa. Elevreferansegruppa består av elevar som har vore på elevarrangørkurs og som er elevvertar på sine skular. Desse elevane er godt skolerte i å ta imot utøvarar, evaluere og gi tilbakemelding på tilbud, og denne våren valgte dei sjølve ut seks av produksjonane som skal turnere i Kulturskrinet skuleåret Me er stolte over dei modige og dyktige elevane som tok utfordringa og som heldigvis har sagt ja til å bli med og evaluere og programmere tilbud til neste skuleår også! Me er og stolte over å kunne seie at i år har me endå fleire elevaktive verkstader enn me nokon sinne har hatt! Arbeidet med elevmedverknad skal vere eit hovudfokus framover i Kulturskrinet. Målet er at elevane i Karmøy skal kunne setje sitt preg på Kulturskrinet gjennom heile prosessen, både gjennom programmering, oppleving og evaluering. Me vonar at denne satsinga viser attende i programmet som blir presentert her! Astrid Havn Tranøy Leiar Kulturskrinet Elisabeth Aarekol Johannessen Pedagogisk veileder

3 Obligatoriske tilbud barnetrinn Cirkus Agora scenekunst Det heile starta med ein ambisiøs gut som hadde spent opp ei line mellom epletreet og utedoen heime på garden i Hjelmelandsdalen på Nordfjordeid. Guten heitte Jan Ketil Smørdal og vart etter kvart ein av Europa sine mest ettertrakta artister, og sirkusdirektør i eige sirkus i ein alder av 24 år. Etter 30 år på vegen har Jan Ketil opplevd bortimot alt ein kan oppleve som profesjonell artist, han har opptrådt for prinsar i Saudi Arabia og vore på direktesendte show på tyske ZDF og BBC. Det som enno var uprøvd var å turnere Cirkus Agora i Den kulturelle skulesekken. Malte Knapp er ein sirkusartist som gjorde sin første profesjonelle opptreden på einhjulssykkel allereie som 14 åring og Cirkus Agora vart Malte sin første arbeidsgivar som 17 åring. Etter den tid har han hatt oppdrag på nokon av dei største sirkusa i verda, ma. Kritikarroste Flic Flac og Cirkus Krone i Tyskland og Circus, sirkus i Las Vegas. Desse to er no saman igjen og har tilpassa Cirkus Agora til skuleformat. Alle barneskulane i Karmøy startar skuleåret med besøk av ein ekte sirkusdirektør som presenterer ein sjonglør og sykkelfantom i verdsklasse. «Vi ber om stôrsta møjliga tystnad» Med: Jan Ketil Smørdal og Malte Knapp Målgruppe: trinn Rom: skulen Tidspunkt: veke Bokskatten litteratur Bibliotekbesøk på filialer og hovedbibliotek, for alle 3.klassinger. Leseglede og opplevelse er i fokus, og elevene får bli nærmere kjent i våre litterære skattkammer. Det blir lesestund, orientering om biblioteket og eleven kan få eget lånekort. Med formidlere ved Karmøy folkebibliotek Målgruppe: 3. trinn Rom: bibliotekfilial eller hovedbibliotek Varighet: 60 min Tidspunkt: 1. september 3. oktober Eit magisk møte med lyset visuell kunst workshop Dette prosjektet gir elevane ein dag der dei får eit praktisk møte med forming, naturfag, fysikk, kjemi og... magi. Elevane byggjer sjølv eit kamera i papp, fotograferer med dette og får sjå bildet bli framkalt i mørkerom. Elevene får først ei oppleving av kva som skaper bildet vi får i eit kamera, sjølve magien ved fotografiet, noko som forlengst er forsvunne i den digitale verda. For å vise dette lagar utøvar eit Camera Obscura (mørkt rom) på kvar skule så sant dette er praktisk mogeleg. Deretter får elevane sjølv bygge sitt eige kamera i papp. Desse er ferdig utstansa og blir montert ved hjelp av tape. Med dette kameraet fotograferer dei eit bilde på fotopapir, og får vera med når vi

4 framkallar dette i mørkerom. Dette gir eit papirnegativ, som vi seinare lagar positivt bilde av. Å sjå sitt eige bilde komme fram på det kvite papiret i fremkallerskåla er noko dei aller færraste får oppleve i våre dagar. Kulturskrinet anbefalar skulane å lage utstilling av bildene i etterkant, det er noko skulane sjølv tar ansvar for. Her er elevane aktive deltakarar heile vegen, og får oppleve at dei kan lage bilde ved hjelp av eit kamera de sjølv har laga, og som verken har linse eller er digitalt. I tillegg får dei sjå resultatet av møtet mellom lys, sølv og kjemi. Opplevinga dei får ved alt dette er... magisk. Med: Øyvind Hjelmen Målgruppe: 6. trinn Varighet: ein skuledag Antall elever: maks 25 elever Rom: klasserom + mørkerom/camera obscurarom Tidspunkt: september, 29. september-3. oktober 2014, april 2015 Eit magisk møte med lyset

5 Alle komponerer visuell kunst Nasjonalmuseet Til skoleutstillingen «Alle komponerer!» inviterer Nasjonalmuseet i samarbeid med Apparatjik og audiokolor alle skoleelever til å komponere et musikkstykke som baserer seg på elevenes bevegelser i rommet. Bevegelsessensorer og dataprogram forvandler elevenes bevegelser til lyd. Hvordan høres det ut når en person beveger seg gjennom rommet? Høres det annerledes ut enn når tre personer beveger seg der? Når elevene lager et nytt musikkstykke må de koreografere; de må kommunisere og interagere til de er tilfredse med resultatet. Skoleutstillingen er en videreføring av Apparatjik og audiokolors prosjekt for utstillingen «I Wish This Was A Song. Music In Contemporary Art» som ble vist i Museet for samtidskunst Med: Anne Marit Røeggen og Knut Leirvåg Målgruppe: 5. trinn Varighet: 45 min x 2, ved parallelt opplegg: ein heil skuledag Antall elever: maks 15 elever, mange klasser må deles Rom: Karmøy vannverk, Brekke Tidspunkt: 29. september 30. oktober 2013 Flaks scenekunst workshop Sjonglering er en mange tusen år gammel kunst, som igjennom tidene er blitt brukt som underholdning, meditasjon, kampsport, våpen, dans, og lek, for å nevne noen. Sjonglering er ikke vanskelig, alt du trenger er litt tålmodighet og en positiv innstilling. Når man først har lært det, kan man det resten av livet. På slutten av dagen inviterer klassen de andre elevene til et forrykende show! Med Flaks sjonglører Lars Tønnesen og Anders Meland Målgruppe: 7. trinn Varighet: En skoledag Antall elever: maks 30 Rom: gymsal Tidspunkt: Uke 46-50, 2013 Bakgårdsskatter Scenekunst Bakgårdens skatter, barnelekene, hvor er de blitt av? I denne fysiske forestillingen som finner sted på 1950-tallet, tar vi dere med inn i en verden med fengende musikk, sjokkerende myke ledd, paradishopping på hendene og akrobatikk i mors klesvask. Med: Andreas Roksvåg, Daniel Grindeland og Ane Evjen Gjøvåg Målgruppe: 1. trinn Varighet: 30 min Antall elever: pr forestilling Rom: kulturhus Tidspunkt: våren 2015

6

7 Bakgårdsskatter Foto: Andreas Roksvaag Bok og film crossover Bok og film foregår på Karmøy kino og Karmøy folkebibliotek. Det legges opp til en aktiv dag der elevene får lære om film, litteratur og får testet ut sine kunnskaper underveis. Hvert år blir en ny film valgt ut som tema for dagen, basert på en bok. Med formidlere ved Karmøy folkebibliotek, pedagogisk senter, kulturavdelinga og Karmøy kino Målgruppe: 4. trinn Varighet: En skoledag Tidspunkt: januar 2014 Aladdin Scenekunst Eventyret fra Tusen og én natt får her en helt spesiell presentasjon i Den blå blomst sin sjarmerende innpakning. Dukkenikkerene bak Prinsessen på erten har skapt en forestilling med vakre dukker og eventyrlige kulisser! Med: Den blå blomst Målgruppe: 2. trinn Rom: kulturhus

8 Aladdin

9 Mælandsgården kulturarv Følg Harald og Constanse på en reise til Mælandsgården og gamle Skudeneshavn! Opplev trange smau og pene fruer og lær shantyer og kjenn på saltsmaken sammen med en vaskeekte førstereisgutt. Med Nina Sele og Janna Kari Kvinnesland Målgruppe: 5. trinn Varighet: 45 min Antall elever: maks 50 Rom: Mælandsgården i Skudeneshavn Tidspunkt: våren 2014 Det nye Rikskonsertene På forsommaren, når loppene brusar i blodet, får elevane i Nord-Rogaland dra ut på musikalsk oppdagingsferd i Haugesund. I staden for konsert på skulen skal dei på skulekonsertfestival for å oppleva ny, ultramoderne, eksperimentell, snedig og snodig musikk for born og unge.musikken er så ny at han ikkje er ferdig enno ein gong. Men når programmet er klart, vil kvar klasse få koma med ønske om kva dei vil sjå og høyra. PS: Ein ting er sikkert med alt som er nytt nokon er i mot det. Då datamaskinen vart funnen opp, var det nokon som meinte at me trong maks fem slike maskinar i heile verda. Så feil kan ein ta. Ja til musikkeksperiment! Ja til det nye! Målgruppe: trinn Varighet: ½ skoledag Antall elever: Rom: Program og spillested i Haugesund kommer Tidspunkt: juni

10 Obligatoriske tilbud ungdomstrinn Forfatterbesøk i samarbeid med SILK litteratur workshop Kulturskrinet vil i samarbeid med SILK invitere til forfattarbesøk og skriveverkstad med Steffen Sørum. Steffen Sørum besøkte fleire ungdomsskular skuleåret , og fekk svært gode tilbakemeldingar på formidlingsteknikken sin. Særleg hausta han begeistring då han lærte elevane å lyge 'skikkeligt'. Å kunne lyge overbevisande er ifølge Steffen ein av nøklane til å bli ein god forfattar. I år vil forfattarbesøka finne stad som 45 minutters inspirasjonsforedrag på kvar skule i perioden oktober. Fredag 31. oktober vil det bli felles heildags skriveverkstad med Steffen Sørum, for tretti utvalgte elevar frå ungdomsskulane. Skulane organiserer sjølv utvelging av elevar, og kvar skule kan melde på inntil fire elevar. Påmelding av elevar skjer til Med: Steffen Sørum Målgruppe: 8. trinn Varighet: 45 min og 1 heildagsverkstad fredag 31. oktober Antall elever: maks 30 på skriveverksted Tidspunkt 28. oktober 1. november Steffen Sørum

11 Film!Film!Film! film workshop Film! Film! Film! er et morsomt tilbud som gir elevene en innføring i filmskaping. De får ta del i hele prosessen, fra idè til ferdig produkt. Med: Absurd film Målgruppe: 8. trinn Varighet: En skoledag Antall elever: maks 30 Rom: klasserom første halvdel, større rom/gymsal/uterom andre halvdel Tidspunkt: November og 1. og 2. desember 2014 Film!Film!Film! Rederinnene scenekunst Den spennende historien om de to kvinnelige rederne i et mannsdominert redermiljø i Haugesund blir her formidlet i Scenekraftskuespillerene sin gnistrende tolkning. Likhet og frihet til å bli det man vil settes fokus på i grunnlovsjubileumsåret Med: Scenekraft Målgruppe: 9. og 10. trinn Varighet: 1 time Rom: gymsal Tidspunkt: våren 2014

12 Grease scenekunst Hårsveisen. Drømmen om raske biler. Opprør og forelskelse. Ungdomstid. Rock n roll og bip-ap-shua-shua skal gnistre ut av Festivitetens hovedscene når GREASE inntar Haugesund i Haugesund Teater lover en fartsfylt og spenstig versjon av musikalklassikeren, en morsom og energisk hyllest til det uskyldsrene amerikanske 50-tallet på vei mot det mer syndige 60-tallet. I rollene som Danny og Sandy: Håvard Eikeseth og Lene Kokai Flage Med: Haugesund Teater Målgruppe: 10. trinn Varighet: 1 time Rom: Festiviteten Tidspunkt: februar 2014 Songbird Rikskonsertene Eva Cassidy er den amerikanske songfuglen med den klokkeklåre røysta. Ho slo gjennom som artist først etter at ho døydde i 1996, berre 33 år gammal. Eigenarta tolkingar av kjende låtar var det som var hennar store styrke. I dag er det kanskje først og fremst hennar versjon av Over the Rainbow som er kjend, ikkje originalen med Judy Garland. I denne konserten gjev songaren Ingrid Kjosavik liv til Eva Cassidy sine musikalske tolkingar av eit knippe kjende låtar, akkompagnert av musikarane Svein Olav Hyttebakk og Knut Aabø. Med: Ingrid Kjosavik, Svein Olav Hyttebakk og Knut Aabø Målgruppe: trinn Tidspunkt: Veke 38 og sept sept Songbird

13 Ole Bull på Lysøen Rikskonsertene I 2010 var det 200 år sidan Ole Bull blei fødd i Bergen, og superstjerna vart feira over heile landet. Ole Bull var ein virtuos fiolinist med enorm sceneutstråling. Han var omgangsven med dåtidas største europeiske kulturpersonar, og han spelte for kongar og fyrstar. Samstundes var han ein svært viktig kulturbyggjar for det unge Noreg. I ei tid då dansk kultur var dominerande i norske byar, viste Ole Bull nordmennene at dei kunne vera stolte av sin eigen norske musikk, språk og kultur. I Bergen grunnla Ole Bull landets første norske teater, og han løfta fram kunst- narar som Grieg, Myllarguten, Ibsen og Bjørnson. I denne konserten vil elevane få oppleva musikken slik Ole Bull sjølv kan ha spelt han. Eit nært og tett møte med verdsstjerna som ifølgje Bjørnstjerne Bjørnson var det første og største Festøieblik i det norske folks liv. Målgruppe trinn Rom: gymsal Tidspunkt: uke 12., 14., januar 2015

14 Påmeldingstilbud: Syreneset fort kulturarv Kulturhistorisk vandring blant krigsminner på Syreneset. Med: Thomas Skådel Målgruppe: 9. trinn Varighet: 2 timer Tidspunkt: mai juni 2014 Maktspillet kulturarv Rollespill om etikk og moral knyttet til tingsystemet i vikingtida. Med: formidler Cathrine Glette Målgruppe: 9. trinn Varighet: 2 timer Rom: Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes Tidspunkt: påmeldingstilbud våren 2014 Nordvegen Historiesenter Foto: Cathrine Glette

15 Kulturskolen sine forestillinger scenekunst Bli inspirert og se utøvende blivende kunstnere hos Karmøy kulturskole vi gir skapergleden spillerom! Med scenekunstelever ved Karmøy kulturskole. Målgruppe: alle Påmelding til Kulturskolen i Karmøy, tlf Skolen sine egne kunst og kulturprosjekter Kulturskrinet støtter prosjekter som har samarbeid mellom grunnskolene og Karmøy kulturskole eller betaler honorar til profesjonelle utøvere som samarbeider med elever og lærere i prosjektperioden. Se Kulturskrinet sin nettside for nærmere informasjon. Søknadsfrist: 17. oktober.

16 Invitasjon til kurs for elevar og lærarar: ELEVAR SOM ARRANGØRAR 11. september 2014 Tysværtunet Alle skular blir invitert til å sende elevar som skal vere kulturvertar, elevvertar eller elevarrangørar på skulen sin, til kurs i regi av DKS Rogaland og kommunane Karmøy, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Elevane kan vere frå 5., 6., 8. eller 9.tr. Kvar skule kan ha med seg 2 elevar + minst ein lærar. Elevane får konkret og praktisk øving i det å ta imot besøk på skulen. Kurset er gratis, men skulane må sjølv dekke vikar og køyreutgifter. Roald Kaldestad kjem med gitaren og Heavykatten!

17 Barnehage Mandarinsaft musikk Bandet Mandarinsaft inviterer til ei spennande reise til verdens hemmelige hage. Møt popbandet frå Trondheim som spelar så kule barnesanger at dei måtte arrangere egen konsert for alle dei vaksne som digger musikken deira! Målgruppe: barnehage, påmeldingstilbud Rom: kulturhus Tidspunkt: 18., & 23. september 2014 Påmelding til Ane Alvestad, Mandarinsaft Foto: Jan Frode Haugseth Forfatterbesøk i samarbeid med SILK litteratur Kulturskrinet vil i samarbeid med SILK-festivalen invitere til forfatterbesøk med noen av Norges mest kjente og kjære barnebokforfattere. Målgruppe: barnehage, påmeldingstilbud Rom: kulturhus Tidspunkt: 31. oktober 2014 Vi fisker Midgardsormen kulturarv Kvar morgon vassar den sterke guden Tor over Karmsundet, men ein dag dreg han på fisketur med jotunen Hyme og får sjølvaste Midgardsormen på kroken..! Vil du høyre den spennande historia og hjelpe Tor å ro langt-langt ut til havs? Han treng nok hjelp til å hale opp fagsten og, sjølv om han er veldig sterk etterpå leiker me at me er den lange skumle Midgardsormen. Og så ror me ut i vikingskipet og prøver fiskelukka. Men pass deg så ikkje Midgardsormen biter på! Med: formidler Cathrine Glette Målgruppe: Antall: Maks 20 barn Varighet: 1 1 ½ time avhengig av kor lenge de vil nytte dykk av muligheten for leik og friaktivitet Rom: Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes Påmelding til Cathrine Glette,

18 Vi fisker Midgardsormen Foto: Cathrine Glette

19 Eventyrstund på biblioteket litteratur Velkommen til eventyrstund på hovedbiblioteket i Kopervik! Med: formidlere fra biblioteket Målgruppe: barnehage, møt opp på hovedbiblioteket i Kopervik Rom: Karmøy folkebibliotek, Kopervik Tidspunkt: våren 2015 Ingen forhåndspåmelding. Petter Storstygg Danseforestilling med Kompani Haugesund og MUNOR-ensemblet. Målgruppe: barnehage Rom: kulturhus og utvalgte barnehager Tidspunkt: mars 2015 Påmelding til Ane Alvestad, NB! Alle tilbud til barnehagene er gratis, men Kulturskrinet dekker ikke skyss til tilbud som ligger utenom barnehagen.

20 Kulturskrinet Den kulturelle skulesekken i Karmøy Vår visjon er: Aktive elevar med kulturell bagasje Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing på kunst og kultur i skulen. I Karmøy heiter DKS Kulturskrinet, og som ein av ni kommunar i landet bestemmer Kulturskrinet programmet lokalt. Karmøy kommunestyre har vedtatt at Kulturskrinet skal vere Forankra i gjeldande læreplan Integrert i skulane si undervisning Eit planlagt og variert tilbud for klasse, med basis i lokalt kulturliv, men og med innslag av nasjonale og internasjonale elementer Oppvekst- og kulturetaten har ansvaret for utvikling og gjennomføring av tiltaket. Kulturskrinet sitt program går inn som en del av undervisningstilbudet og skal være gratis for elevane. Kulturskrinet er medlem av Nasjonalmuseet sine skuleutstillingar og Rikskonsertene sine skulekonsertar, som er ein del av tilbudet til elevane. Alle skular i Karmøy har kulturkontaktar. Kulturkontaktane har ansvar for å gi informasjon om tilbuda, i tillegg til å vere med og evaluere tilbud. Administrasjonane på skulane har ansvar for å ta i mot og legge til rette for dei tilbuda som kjem frå Kulturskrinet. Veldig mange skular har elevvertar, som tar imot utøvarar og er med og legger til rette for gjennomføring av kulturarrangement på skulane. I 2014 oppretta Kulturskrinet ei elevreferansegruppe som består av elevvertar frå barne- og ungdomstrinnet, som alle har gjennomgått elevar som arrangørar-kurs. Medlemmene i elevreferansegruppa er med og bestemmer programmet til Kulturskrinet. Dei overordna målsetjingane for DKS er: å bidra til at barn og unge får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbud å legge til rette for at elevane lettare skal få tilgang til, gjere seg kjent med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag å bidra til å utvikle ein heilskapleg innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål Kulturskrinet har tilbud til barnehagane. Føremålet med dette er å gje kunstopplevingar til alle i hele opplæringslaupet og oppfylle føremålet i Rammeplanen for barnehager: Barnehagen skal sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk og at dei får møte kunstnarar. Kulturskrinet har ei styringsgruppe som består av representantar frå skule- og kulturetaten, oppvekst og kultursjef sin representant, skuleleiar- og utøvarrepresentant. Denne gruppa trekker opp linjer for utviklinga av Kulturskrinet og godkjenner program og budsjett. Kulturskrinet sin administrasjon: Oppvekst og kulturetaten, kulturavdelinga, Rådhuset: Leiar, Astrid Havn Tranøy, , Barnehage, Ane Steingildra Alvestad, , Pedagogisk stab, Karmøygården: Pedagogisk veileder, Elisabeth Aarekol Johannessen, ,

21 Turnekoordinator, Gro Kristin Huus, , LES MEIR PÅ NETT Kulturskrinet legger all informasjon ut på nettsidene våre. Her finner du detaljert og til ein kvar tid oppdatert informasjon om turneane: KULTURSKRINET PÅ FACEBOOK https://www.facebook.com/kulturskrinet

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Lykketreff Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken et lykketreff! Den kulturelle skolesekken skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

KULTUR I TROMS 07/08

KULTUR I TROMS 07/08 KULTUR I TROMS 07/08 Den kulturelle skolesekken Velkommen til et nytt skoleår! Den kulturelle skolesekken har vært virksom siden 2003, og vi kan gledelig fastslå at kunst og kulturaktivitetene tilknyttet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

Årsmelding 2013. Vi leverer levende litteratur

Årsmelding 2013. Vi leverer levende litteratur Vi leverer levende litteratur Årsmelding 2013 Norsk Forfattersentrums virke er viktig og nødvendig. Norsk Forfattersentrum ble dannet med to hovedmål for øyet: Flest mulig forfattere ut til et størst mulig

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

i utvikling 2006 har vært et godt kulturår hva bringer 2007 s.4 Peers møte med Sphinxen s.6 Er film kunst s. 34 Nr. 4 2006, 11.

i utvikling 2006 har vært et godt kulturår hva bringer 2007 s.4 Peers møte med Sphinxen s.6 Er film kunst s. 34 Nr. 4 2006, 11. i utvikling Nr. 4 2006, 11. årgang 2006 har vært et godt kulturår hva bringer 2007 s.4 Peers møte med Sphinxen s.6 Er film kunst s. 34 Rogaland fylkeskommune nr. 4-06 NNHOLD Ibsenåret har ført til stor-satsing

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 INNHOLD DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 Litteratur 6 Musikk 22 Visuell kunst 36 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp»

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» RAPPORT 2004:12 Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken ISF 2004 Rapport 2004:12 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

NASJONAL KUNST- OG KULTURFAGLEG KONFERANSE

NASJONAL KUNST- OG KULTURFAGLEG KONFERANSE 21-23. november, Bergen NASJONAL KUNST- OG KULTURFAGLEG KONFERANSE BIBLIOTEK FRILUFTSLIV KUNST DESIGN KULTURPOLITIKK IDRETT ARENAER ARKITEKTUR FILM MUSIKK FORSKNING KULTURMINNEVERN UTDANNING MUSEUM FORMIDLING

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5 Brukarane tar over Den digitale revolusjonen er i gang nr. 3 2008, årgang 5 leiar Petter Bae Brandtzæg Marika Lüders eborger 2.0 Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon eborgaren

Detaljer

KUNST UNDERVEIS TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK 20 ÅR

KUNST UNDERVEIS TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK 20 ÅR 20 spørsmål 1. Hvilken dato ble Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) stiftet? a) 1. januar b) 21. juni c) 24. oktober 2. Hvor mange ansatte er det p.t. i Turnéorganisasjonen? a) 5 b) 12 c) 20 3. Hvor mange

Detaljer

kultur Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: LEA MOXNESS, SIRKUSARTIST OG -PEDAGOG FOTO: EGIL HOFSLI

kultur Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: LEA MOXNESS, SIRKUSARTIST OG -PEDAGOG FOTO: EGIL HOFSLI kultur TRØKK Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 TALENTER FÅR MENTORHJELP s:06 UMM 2011: Trio patetico ÅRETS MUSIKER s:10 TINE THING HELSETH JURYLEDER FOR DRØMMESTIPENDET Innlagt:

Detaljer

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed NB21 LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed SIRI HUSTVEDT: Duften av bibliotek Der hadia ble til TENKER NYTT, NÅR

Detaljer

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur Målgruppe: 8. 10. trinn. Om programmet KJERKÅ - ein musikalsk arkitek-tur Når var du sist i kirka? Var det på konsert? I bryllup? I klubben? Eller kanskje i gravferd? Noen

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer