Obligatoriske tilbud barnetrinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligatoriske tilbud barnetrinn"

Transkript

1 Program

2 Ungdommen leder an! Sommaren 2013 kom boka Den kulturelle skolesekken, sluttproduktet av ei treårig forskningsinnsats om Den kulturelle skolesekken (DKS), utført av Uni Rokkansenteret saman med Høgskulen i Bergen. Boka skildrar ein kulturell skulesekk som er godt etablert, mangfaldig og med positivt omdømme både utad og blant dei som jobbar med han. Samstundes blir det etterspurt endå meir involvering av elevane på alle område innanfor DKS, og anbefalt at ein ser nærare på eleven sitt blikk på ordninga. Våren 2014 kom oppfølgingsrapporten til forskninga, bestilt av sekretariatet til DKS av den engelske organisasjonen CCE (Culture Creativity & Education). Rapporten er resultatet av samtaler med 37 elevar som har deltatt i verkstader leia av erfarne formidlarar innanfor DKS, på tre ulike stader i Noreg. Rapporten har fått tittelen Elevmedverknad i Den kulturelle skolesekken, og er ei samanfatting av elevane sine eigne anbefalingar til DKS. Noko av det som kom fram i samtalane med elevane var at dei forventar kvalitet i Den kulturelle skulesekken. Dei forventar at dei skal lære noko, og dei ynskjer at kunstnaren eller kulturformidlaren skal vere engasjerande. Er han eller ho engasjerande, så kan elevane verdsetje opplevingar som dei vanlegvis ikkje ville ha oppsøkt sjølve. Elevane fokuserer særleg på at det dei opplever må vere relevant for deira eiga læring i skulen. For å sikre dette er det viktig med eit tett samarbeid mellom skule og kultursida. Kulturskrinet i Karmøy er tufta på dette prinsippet. Kulturskrinet i Karmøy er så heldige å ha ein organisasjon der skule og kultur i samarbeid utarbeider program for kvart skuleår. Det tette samarbeidet mellom oppvekst og kultur i Karmøy bidreg til å tilrettelegge kunst- og kulturuttrykk optimalt for skulen som kulturarena. Eleven er i fokus, og i Strategiplan for Kulturskrinet for er elevmedverknad utpeikt som eitt av satsningsområda. Kulturskrinet har mange elevvertar på skulane, og arrangerer kvart år kurset Elevar som arrangørar i samarbeid med nabokommunane. Våren 2014 inviterte Kulturskrinet sju elevar frå Håland skule og Åkra ungdomsskule til å delta i Elevreferansegruppa. Elevreferansegruppa består av elevar som har vore på elevarrangørkurs og som er elevvertar på sine skular. Desse elevane er godt skolerte i å ta imot utøvarar, evaluere og gi tilbakemelding på tilbud, og denne våren valgte dei sjølve ut seks av produksjonane som skal turnere i Kulturskrinet skuleåret Me er stolte over dei modige og dyktige elevane som tok utfordringa og som heldigvis har sagt ja til å bli med og evaluere og programmere tilbud til neste skuleår også! Me er og stolte over å kunne seie at i år har me endå fleire elevaktive verkstader enn me nokon sinne har hatt! Arbeidet med elevmedverknad skal vere eit hovudfokus framover i Kulturskrinet. Målet er at elevane i Karmøy skal kunne setje sitt preg på Kulturskrinet gjennom heile prosessen, både gjennom programmering, oppleving og evaluering. Me vonar at denne satsinga viser attende i programmet som blir presentert her! Astrid Havn Tranøy Leiar Kulturskrinet Elisabeth Aarekol Johannessen Pedagogisk veileder

3 Obligatoriske tilbud barnetrinn Cirkus Agora scenekunst Det heile starta med ein ambisiøs gut som hadde spent opp ei line mellom epletreet og utedoen heime på garden i Hjelmelandsdalen på Nordfjordeid. Guten heitte Jan Ketil Smørdal og vart etter kvart ein av Europa sine mest ettertrakta artister, og sirkusdirektør i eige sirkus i ein alder av 24 år. Etter 30 år på vegen har Jan Ketil opplevd bortimot alt ein kan oppleve som profesjonell artist, han har opptrådt for prinsar i Saudi Arabia og vore på direktesendte show på tyske ZDF og BBC. Det som enno var uprøvd var å turnere Cirkus Agora i Den kulturelle skulesekken. Malte Knapp er ein sirkusartist som gjorde sin første profesjonelle opptreden på einhjulssykkel allereie som 14 åring og Cirkus Agora vart Malte sin første arbeidsgivar som 17 åring. Etter den tid har han hatt oppdrag på nokon av dei største sirkusa i verda, ma. Kritikarroste Flic Flac og Cirkus Krone i Tyskland og Circus, sirkus i Las Vegas. Desse to er no saman igjen og har tilpassa Cirkus Agora til skuleformat. Alle barneskulane i Karmøy startar skuleåret med besøk av ein ekte sirkusdirektør som presenterer ein sjonglør og sykkelfantom i verdsklasse. «Vi ber om stôrsta møjliga tystnad» Med: Jan Ketil Smørdal og Malte Knapp Målgruppe: trinn Rom: skulen Tidspunkt: veke Bokskatten litteratur Bibliotekbesøk på filialer og hovedbibliotek, for alle 3.klassinger. Leseglede og opplevelse er i fokus, og elevene får bli nærmere kjent i våre litterære skattkammer. Det blir lesestund, orientering om biblioteket og eleven kan få eget lånekort. Med formidlere ved Karmøy folkebibliotek Målgruppe: 3. trinn Rom: bibliotekfilial eller hovedbibliotek Varighet: 60 min Tidspunkt: 1. september 3. oktober Eit magisk møte med lyset visuell kunst workshop Dette prosjektet gir elevane ein dag der dei får eit praktisk møte med forming, naturfag, fysikk, kjemi og... magi. Elevane byggjer sjølv eit kamera i papp, fotograferer med dette og får sjå bildet bli framkalt i mørkerom. Elevene får først ei oppleving av kva som skaper bildet vi får i eit kamera, sjølve magien ved fotografiet, noko som forlengst er forsvunne i den digitale verda. For å vise dette lagar utøvar eit Camera Obscura (mørkt rom) på kvar skule så sant dette er praktisk mogeleg. Deretter får elevane sjølv bygge sitt eige kamera i papp. Desse er ferdig utstansa og blir montert ved hjelp av tape. Med dette kameraet fotograferer dei eit bilde på fotopapir, og får vera med når vi

4 framkallar dette i mørkerom. Dette gir eit papirnegativ, som vi seinare lagar positivt bilde av. Å sjå sitt eige bilde komme fram på det kvite papiret i fremkallerskåla er noko dei aller færraste får oppleve i våre dagar. Kulturskrinet anbefalar skulane å lage utstilling av bildene i etterkant, det er noko skulane sjølv tar ansvar for. Her er elevane aktive deltakarar heile vegen, og får oppleve at dei kan lage bilde ved hjelp av eit kamera de sjølv har laga, og som verken har linse eller er digitalt. I tillegg får dei sjå resultatet av møtet mellom lys, sølv og kjemi. Opplevinga dei får ved alt dette er... magisk. Med: Øyvind Hjelmen Målgruppe: 6. trinn Varighet: ein skuledag Antall elever: maks 25 elever Rom: klasserom + mørkerom/camera obscurarom Tidspunkt: september, 29. september-3. oktober 2014, april 2015 Eit magisk møte med lyset

5 Alle komponerer visuell kunst Nasjonalmuseet Til skoleutstillingen «Alle komponerer!» inviterer Nasjonalmuseet i samarbeid med Apparatjik og audiokolor alle skoleelever til å komponere et musikkstykke som baserer seg på elevenes bevegelser i rommet. Bevegelsessensorer og dataprogram forvandler elevenes bevegelser til lyd. Hvordan høres det ut når en person beveger seg gjennom rommet? Høres det annerledes ut enn når tre personer beveger seg der? Når elevene lager et nytt musikkstykke må de koreografere; de må kommunisere og interagere til de er tilfredse med resultatet. Skoleutstillingen er en videreføring av Apparatjik og audiokolors prosjekt for utstillingen «I Wish This Was A Song. Music In Contemporary Art» som ble vist i Museet for samtidskunst Med: Anne Marit Røeggen og Knut Leirvåg Målgruppe: 5. trinn Varighet: 45 min x 2, ved parallelt opplegg: ein heil skuledag Antall elever: maks 15 elever, mange klasser må deles Rom: Karmøy vannverk, Brekke Tidspunkt: 29. september 30. oktober 2013 Flaks scenekunst workshop Sjonglering er en mange tusen år gammel kunst, som igjennom tidene er blitt brukt som underholdning, meditasjon, kampsport, våpen, dans, og lek, for å nevne noen. Sjonglering er ikke vanskelig, alt du trenger er litt tålmodighet og en positiv innstilling. Når man først har lært det, kan man det resten av livet. På slutten av dagen inviterer klassen de andre elevene til et forrykende show! Med Flaks sjonglører Lars Tønnesen og Anders Meland Målgruppe: 7. trinn Varighet: En skoledag Antall elever: maks 30 Rom: gymsal Tidspunkt: Uke 46-50, 2013 Bakgårdsskatter Scenekunst Bakgårdens skatter, barnelekene, hvor er de blitt av? I denne fysiske forestillingen som finner sted på 1950-tallet, tar vi dere med inn i en verden med fengende musikk, sjokkerende myke ledd, paradishopping på hendene og akrobatikk i mors klesvask. Med: Andreas Roksvåg, Daniel Grindeland og Ane Evjen Gjøvåg Målgruppe: 1. trinn Varighet: 30 min Antall elever: pr forestilling Rom: kulturhus Tidspunkt: våren 2015

6

7 Bakgårdsskatter Foto: Andreas Roksvaag Bok og film crossover Bok og film foregår på Karmøy kino og Karmøy folkebibliotek. Det legges opp til en aktiv dag der elevene får lære om film, litteratur og får testet ut sine kunnskaper underveis. Hvert år blir en ny film valgt ut som tema for dagen, basert på en bok. Med formidlere ved Karmøy folkebibliotek, pedagogisk senter, kulturavdelinga og Karmøy kino Målgruppe: 4. trinn Varighet: En skoledag Tidspunkt: januar 2014 Aladdin Scenekunst Eventyret fra Tusen og én natt får her en helt spesiell presentasjon i Den blå blomst sin sjarmerende innpakning. Dukkenikkerene bak Prinsessen på erten har skapt en forestilling med vakre dukker og eventyrlige kulisser! Med: Den blå blomst Målgruppe: 2. trinn Rom: kulturhus

8 Aladdin

9 Mælandsgården kulturarv Følg Harald og Constanse på en reise til Mælandsgården og gamle Skudeneshavn! Opplev trange smau og pene fruer og lær shantyer og kjenn på saltsmaken sammen med en vaskeekte førstereisgutt. Med Nina Sele og Janna Kari Kvinnesland Målgruppe: 5. trinn Varighet: 45 min Antall elever: maks 50 Rom: Mælandsgården i Skudeneshavn Tidspunkt: våren 2014 Det nye Rikskonsertene På forsommaren, når loppene brusar i blodet, får elevane i Nord-Rogaland dra ut på musikalsk oppdagingsferd i Haugesund. I staden for konsert på skulen skal dei på skulekonsertfestival for å oppleva ny, ultramoderne, eksperimentell, snedig og snodig musikk for born og unge.musikken er så ny at han ikkje er ferdig enno ein gong. Men når programmet er klart, vil kvar klasse få koma med ønske om kva dei vil sjå og høyra. PS: Ein ting er sikkert med alt som er nytt nokon er i mot det. Då datamaskinen vart funnen opp, var det nokon som meinte at me trong maks fem slike maskinar i heile verda. Så feil kan ein ta. Ja til musikkeksperiment! Ja til det nye! Målgruppe: trinn Varighet: ½ skoledag Antall elever: Rom: Program og spillested i Haugesund kommer Tidspunkt: juni

10 Obligatoriske tilbud ungdomstrinn Forfatterbesøk i samarbeid med SILK litteratur workshop Kulturskrinet vil i samarbeid med SILK invitere til forfattarbesøk og skriveverkstad med Steffen Sørum. Steffen Sørum besøkte fleire ungdomsskular skuleåret , og fekk svært gode tilbakemeldingar på formidlingsteknikken sin. Særleg hausta han begeistring då han lærte elevane å lyge 'skikkeligt'. Å kunne lyge overbevisande er ifølge Steffen ein av nøklane til å bli ein god forfattar. I år vil forfattarbesøka finne stad som 45 minutters inspirasjonsforedrag på kvar skule i perioden oktober. Fredag 31. oktober vil det bli felles heildags skriveverkstad med Steffen Sørum, for tretti utvalgte elevar frå ungdomsskulane. Skulane organiserer sjølv utvelging av elevar, og kvar skule kan melde på inntil fire elevar. Påmelding av elevar skjer til Med: Steffen Sørum Målgruppe: 8. trinn Varighet: 45 min og 1 heildagsverkstad fredag 31. oktober Antall elever: maks 30 på skriveverksted Tidspunkt 28. oktober 1. november Steffen Sørum

11 Film!Film!Film! film workshop Film! Film! Film! er et morsomt tilbud som gir elevene en innføring i filmskaping. De får ta del i hele prosessen, fra idè til ferdig produkt. Med: Absurd film Målgruppe: 8. trinn Varighet: En skoledag Antall elever: maks 30 Rom: klasserom første halvdel, større rom/gymsal/uterom andre halvdel Tidspunkt: November og 1. og 2. desember 2014 Film!Film!Film! Rederinnene scenekunst Den spennende historien om de to kvinnelige rederne i et mannsdominert redermiljø i Haugesund blir her formidlet i Scenekraftskuespillerene sin gnistrende tolkning. Likhet og frihet til å bli det man vil settes fokus på i grunnlovsjubileumsåret Med: Scenekraft Målgruppe: 9. og 10. trinn Varighet: 1 time Rom: gymsal Tidspunkt: våren 2014

12 Grease scenekunst Hårsveisen. Drømmen om raske biler. Opprør og forelskelse. Ungdomstid. Rock n roll og bip-ap-shua-shua skal gnistre ut av Festivitetens hovedscene når GREASE inntar Haugesund i Haugesund Teater lover en fartsfylt og spenstig versjon av musikalklassikeren, en morsom og energisk hyllest til det uskyldsrene amerikanske 50-tallet på vei mot det mer syndige 60-tallet. I rollene som Danny og Sandy: Håvard Eikeseth og Lene Kokai Flage Med: Haugesund Teater Målgruppe: 10. trinn Varighet: 1 time Rom: Festiviteten Tidspunkt: februar 2014 Songbird Rikskonsertene Eva Cassidy er den amerikanske songfuglen med den klokkeklåre røysta. Ho slo gjennom som artist først etter at ho døydde i 1996, berre 33 år gammal. Eigenarta tolkingar av kjende låtar var det som var hennar store styrke. I dag er det kanskje først og fremst hennar versjon av Over the Rainbow som er kjend, ikkje originalen med Judy Garland. I denne konserten gjev songaren Ingrid Kjosavik liv til Eva Cassidy sine musikalske tolkingar av eit knippe kjende låtar, akkompagnert av musikarane Svein Olav Hyttebakk og Knut Aabø. Med: Ingrid Kjosavik, Svein Olav Hyttebakk og Knut Aabø Målgruppe: trinn Tidspunkt: Veke 38 og sept sept Songbird

13 Ole Bull på Lysøen Rikskonsertene I 2010 var det 200 år sidan Ole Bull blei fødd i Bergen, og superstjerna vart feira over heile landet. Ole Bull var ein virtuos fiolinist med enorm sceneutstråling. Han var omgangsven med dåtidas største europeiske kulturpersonar, og han spelte for kongar og fyrstar. Samstundes var han ein svært viktig kulturbyggjar for det unge Noreg. I ei tid då dansk kultur var dominerande i norske byar, viste Ole Bull nordmennene at dei kunne vera stolte av sin eigen norske musikk, språk og kultur. I Bergen grunnla Ole Bull landets første norske teater, og han løfta fram kunst- narar som Grieg, Myllarguten, Ibsen og Bjørnson. I denne konserten vil elevane få oppleva musikken slik Ole Bull sjølv kan ha spelt han. Eit nært og tett møte med verdsstjerna som ifølgje Bjørnstjerne Bjørnson var det første og største Festøieblik i det norske folks liv. Målgruppe trinn Rom: gymsal Tidspunkt: uke 12., 14., januar 2015

14 Påmeldingstilbud: Syreneset fort kulturarv Kulturhistorisk vandring blant krigsminner på Syreneset. Med: Thomas Skådel Målgruppe: 9. trinn Varighet: 2 timer Tidspunkt: mai juni 2014 Maktspillet kulturarv Rollespill om etikk og moral knyttet til tingsystemet i vikingtida. Med: formidler Cathrine Glette Målgruppe: 9. trinn Varighet: 2 timer Rom: Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes Tidspunkt: påmeldingstilbud våren 2014 Nordvegen Historiesenter Foto: Cathrine Glette

15 Kulturskolen sine forestillinger scenekunst Bli inspirert og se utøvende blivende kunstnere hos Karmøy kulturskole vi gir skapergleden spillerom! Med scenekunstelever ved Karmøy kulturskole. Målgruppe: alle Påmelding til Kulturskolen i Karmøy, tlf Skolen sine egne kunst og kulturprosjekter Kulturskrinet støtter prosjekter som har samarbeid mellom grunnskolene og Karmøy kulturskole eller betaler honorar til profesjonelle utøvere som samarbeider med elever og lærere i prosjektperioden. Se Kulturskrinet sin nettside for nærmere informasjon. Søknadsfrist: 17. oktober.

16 Invitasjon til kurs for elevar og lærarar: ELEVAR SOM ARRANGØRAR 11. september 2014 Tysværtunet Alle skular blir invitert til å sende elevar som skal vere kulturvertar, elevvertar eller elevarrangørar på skulen sin, til kurs i regi av DKS Rogaland og kommunane Karmøy, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Elevane kan vere frå 5., 6., 8. eller 9.tr. Kvar skule kan ha med seg 2 elevar + minst ein lærar. Elevane får konkret og praktisk øving i det å ta imot besøk på skulen. Kurset er gratis, men skulane må sjølv dekke vikar og køyreutgifter. Roald Kaldestad kjem med gitaren og Heavykatten!

17 Barnehage Mandarinsaft musikk Bandet Mandarinsaft inviterer til ei spennande reise til verdens hemmelige hage. Møt popbandet frå Trondheim som spelar så kule barnesanger at dei måtte arrangere egen konsert for alle dei vaksne som digger musikken deira! Målgruppe: barnehage, påmeldingstilbud Rom: kulturhus Tidspunkt: 18., & 23. september 2014 Påmelding til Ane Alvestad, Mandarinsaft Foto: Jan Frode Haugseth Forfatterbesøk i samarbeid med SILK litteratur Kulturskrinet vil i samarbeid med SILK-festivalen invitere til forfatterbesøk med noen av Norges mest kjente og kjære barnebokforfattere. Målgruppe: barnehage, påmeldingstilbud Rom: kulturhus Tidspunkt: 31. oktober 2014 Vi fisker Midgardsormen kulturarv Kvar morgon vassar den sterke guden Tor over Karmsundet, men ein dag dreg han på fisketur med jotunen Hyme og får sjølvaste Midgardsormen på kroken..! Vil du høyre den spennande historia og hjelpe Tor å ro langt-langt ut til havs? Han treng nok hjelp til å hale opp fagsten og, sjølv om han er veldig sterk etterpå leiker me at me er den lange skumle Midgardsormen. Og så ror me ut i vikingskipet og prøver fiskelukka. Men pass deg så ikkje Midgardsormen biter på! Med: formidler Cathrine Glette Målgruppe: Antall: Maks 20 barn Varighet: 1 1 ½ time avhengig av kor lenge de vil nytte dykk av muligheten for leik og friaktivitet Rom: Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes Påmelding til Cathrine Glette,

18 Vi fisker Midgardsormen Foto: Cathrine Glette

19 Eventyrstund på biblioteket litteratur Velkommen til eventyrstund på hovedbiblioteket i Kopervik! Med: formidlere fra biblioteket Målgruppe: barnehage, møt opp på hovedbiblioteket i Kopervik Rom: Karmøy folkebibliotek, Kopervik Tidspunkt: våren 2015 Ingen forhåndspåmelding. Petter Storstygg Danseforestilling med Kompani Haugesund og MUNOR-ensemblet. Målgruppe: barnehage Rom: kulturhus og utvalgte barnehager Tidspunkt: mars 2015 Påmelding til Ane Alvestad, NB! Alle tilbud til barnehagene er gratis, men Kulturskrinet dekker ikke skyss til tilbud som ligger utenom barnehagen.

20 Kulturskrinet Den kulturelle skulesekken i Karmøy Vår visjon er: Aktive elevar med kulturell bagasje Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing på kunst og kultur i skulen. I Karmøy heiter DKS Kulturskrinet, og som ein av ni kommunar i landet bestemmer Kulturskrinet programmet lokalt. Karmøy kommunestyre har vedtatt at Kulturskrinet skal vere Forankra i gjeldande læreplan Integrert i skulane si undervisning Eit planlagt og variert tilbud for klasse, med basis i lokalt kulturliv, men og med innslag av nasjonale og internasjonale elementer Oppvekst- og kulturetaten har ansvaret for utvikling og gjennomføring av tiltaket. Kulturskrinet sitt program går inn som en del av undervisningstilbudet og skal være gratis for elevane. Kulturskrinet er medlem av Nasjonalmuseet sine skuleutstillingar og Rikskonsertene sine skulekonsertar, som er ein del av tilbudet til elevane. Alle skular i Karmøy har kulturkontaktar. Kulturkontaktane har ansvar for å gi informasjon om tilbuda, i tillegg til å vere med og evaluere tilbud. Administrasjonane på skulane har ansvar for å ta i mot og legge til rette for dei tilbuda som kjem frå Kulturskrinet. Veldig mange skular har elevvertar, som tar imot utøvarar og er med og legger til rette for gjennomføring av kulturarrangement på skulane. I 2014 oppretta Kulturskrinet ei elevreferansegruppe som består av elevvertar frå barne- og ungdomstrinnet, som alle har gjennomgått elevar som arrangørar-kurs. Medlemmene i elevreferansegruppa er med og bestemmer programmet til Kulturskrinet. Dei overordna målsetjingane for DKS er: å bidra til at barn og unge får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbud å legge til rette for at elevane lettare skal få tilgang til, gjere seg kjent med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag å bidra til å utvikle ein heilskapleg innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål Kulturskrinet har tilbud til barnehagane. Føremålet med dette er å gje kunstopplevingar til alle i hele opplæringslaupet og oppfylle føremålet i Rammeplanen for barnehager: Barnehagen skal sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk og at dei får møte kunstnarar. Kulturskrinet har ei styringsgruppe som består av representantar frå skule- og kulturetaten, oppvekst og kultursjef sin representant, skuleleiar- og utøvarrepresentant. Denne gruppa trekker opp linjer for utviklinga av Kulturskrinet og godkjenner program og budsjett. Kulturskrinet sin administrasjon: Oppvekst og kulturetaten, kulturavdelinga, Rådhuset: Leiar, Astrid Havn Tranøy, , Barnehage, Ane Steingildra Alvestad, , Pedagogisk stab, Karmøygården: Pedagogisk veileder, Elisabeth Aarekol Johannessen, ,

21 Turnekoordinator, Gro Kristin Huus, , LES MEIR PÅ NETT Kulturskrinet legger all informasjon ut på nettsidene våre. Her finner du detaljert og til ein kvar tid oppdatert informasjon om turneane: KULTURSKRINET PÅ FACEBOOK https://www.facebook.com/kulturskrinet

program 2009/10 kulturskrinet

program 2009/10 kulturskrinet program 2009/10 kulturskrinet Obligatoriske opplegg barnetrinn trinn Tittel Beskrivelse tidspunkt 1. trinn Det er sant Fortellerbesøk fra Kulturskrinets egen Høsten 2009 at jeg fant... forteller, Tove

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG PROGRAM 2011/2012 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1-2 Laffen og Kikka i Et interaktivt musikkdramatisk fyrverkeri Uke 15, 2012 Eventyrland av en forestilling 1 Eventyropera

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG Program 2010 /11 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1 Koneke koneke oye Afrikanske eventyr og sanger! Forteller Våren 2011 og skuespiller Irene Halseid 1 Opera for barn

Detaljer

Kulturskrinet program 2013-14

Kulturskrinet program 2013-14 Kulturskrinet program 2013-14 Kunnskapens tre Mykje skole. Foto Meling Media. Obligatoriske tilbud barnetrinn DANS! Scenekunst workshop Dans er kunst. Dans er fortellinger uten ord. Dans er kreativitet.

Detaljer

Kulturskrinet. program 2013-14

Kulturskrinet. program 2013-14 Kulturskrinet program 2013-14 Eleven i fokus! Så er eit nytt program for Kulturskrinet på plass. Programmet for skuleåret 2013-14 set eleven i fokus. I år er det heile fem verkstader på plakaten, som alle

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen.

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. SONGBIRD En tribute til Eva Cassidy Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. Om programmet: I dag blir Eva Cassidy beskrevet som en

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND September 2016 Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møta profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Detaljer

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND September 2017 Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møta profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 1. STATLIGE FØRINGER FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) Stortingsmelding nr. 8/2008 Den kulturelle skolesekken i framtida ble behandlet og vedtatt

Detaljer

FAGPLAN for Den kulturelle skolesekken i Nord-Aurdal kommune

FAGPLAN for Den kulturelle skolesekken i Nord-Aurdal kommune FAGPLAN for Den kulturelle skolesekken i Nord-Aurdal kommune 2013-2015 1 Opplevingar i sentrum! Ei innleiing Den kulturelle skolesekken (DKS) er ein av Stortingets nasjonale satsningar på kultur til barn

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur Målgruppe: 8. 10. trinn. Om programmet KJERKÅ - ein musikalsk arkitek-tur Når var du sist i kirka? Var det på konsert? I bryllup? I klubben? Eller kanskje i gravferd? Noen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2013 1 Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 - Eit verdival www.vaga.kommune.no Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Småtrinnet To hundre og sekstini dagar 1. og 2. trinn Roald Kaldestad og Roy Ole Førland litteratur/musikk

Småtrinnet To hundre og sekstini dagar 1. og 2. trinn Roald Kaldestad og Roy Ole Førland litteratur/musikk Program 2015-16 Småtrinnet To hundre og sekstini dagar Roald Kaldestad og Roy Ole Førland 1. og 2. trinn litteratur/musikk Ein tredimensjonal versjon av biletboka To hundre og sekstini dagar (Magikon forlag,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Den kulturelle skulesekken i. Ål kommune. Handlingsplan 2012-2015. Den kulturelle skulesekken i Ål kommune Handlingsplan 2012-2015

Den kulturelle skulesekken i. Ål kommune. Handlingsplan 2012-2015. Den kulturelle skulesekken i Ål kommune Handlingsplan 2012-2015 Den kulturelle skulesekken i Ål kommune Handlingsplan 2012-2015 Musikkmysteriet, Nedre-Ål skule 2010. Foto: Nedre-Ål skule Vedteke i SUKO; sektorutval for kultur og oppvekst 20.12.2011 1 Innhald Innhald...

Detaljer

FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba

FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba 2012 2013 FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba Konsert for 1. - 7. årstrinn : Frå Buenos Aires til Rio PROGRAMMET Ein brasiliansk og to norske musikarar tek publikum med på ei rytmisk reise

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN MÅSØY KOMMUNE: Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Med tiltak for skoleåret 2006/2007. Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. PLANGRUPPE. Ved utarbeiding av de 3 siste års planer, har arbeidsgruppen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Mangfold og muligheter. vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer

Mangfold og muligheter. vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer Mangfold og muligheter vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer Utviklingsplan for Den Kulturelle Skolesekken i Nesodden kommune 2008-2012 FORORD Her foreligger Nesodden kommunes utviklingsplan

Detaljer

Den kulturelle skulesekken Lokal plan - Selje kommune 2012/2013 2015/2016

Den kulturelle skulesekken Lokal plan - Selje kommune 2012/2013 2015/2016 Den kulturelle skulesekken Lokal plan - Selje kommune 2012/2013 2015/2016 Den kulturelle skulesekken (DKS) sikrar elevane i grunnskulen å møte profesjonell kunst - og kultur tilbod med høg kunstnarleg

Detaljer

Plan for. Den kulturelle skulesekken. for Gaular kommune

Plan for. Den kulturelle skulesekken. for Gaular kommune Plan for Den kulturelle skulesekken for Gaular kommune 2012 2016 1 Plan for den kulturelle skulesekken for Gaular kommune 2012-2016. Målsetjinga med den kulturelle skulesekken: Den kulturelle skulesekken

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Lærerveiledning Public Art Screens. i/o/lab. Videregående

Lærerveiledning Public Art Screens. i/o/lab. Videregående Lærerveiledning 2015-2016 Public Art Screens i/o/lab Videregående Presentasjon av programmet Høst/vinter 2015-2016 "Rhythm is a Dancer" Denne høsten vil Public Art Screens fokusere på tema dans. Vi vil

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Lokal plan for Fet kommune Den kulturelle skolesekken 2016-2020 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 2 2. Lokal organisering nettverk... 3 3. Tiltak fordelt

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Det er 17 elevar i systemet denne våren.(det er fleire som står på vent og som startar opp i veke 7)

Det er 17 elevar i systemet denne våren.(det er fleire som står på vent og som startar opp i veke 7) Halvårsplan i norsk og samfunnsfag Framandspråklege vaksne ved Enge skule Våren 2010 16 t.pr.veke Lærarar: Brit Losnegård, 8 t. pr. veke Brit Heggen Mæland, 4 t. pr. veke(dagtid) Brit Heggen Mæland, 4t.

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli DKS - hvorfor? Svar fra lærer på spørsmål om hva som er viktigst med DKS For meg er den kulturelle skolesekken en viktig døråpner til ulike kulturelle

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

FENGSLET EN BOK OM Å SITTE INNE. Bjørn Arild Ersland. Klassetrinn: videregående

FENGSLET EN BOK OM Å SITTE INNE. Bjørn Arild Ersland. Klassetrinn: videregående FENGSLET EN BOK OM Å SITTE INNE Bjørn Arild Ersland Klassetrinn: videregående Programpresentasjon Hvordan er det å sitte i fengsel? Det var dette spørsmålet forfatteren Bjørn Arild Ersland ville ha svar

Detaljer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Vurdering for læring Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Dei fire prinsippa: 1: Elevane skal forstå kva dei skal læra og kva som blir forventa av dei 2: Elevane skal ha tilbakemeldingar

Detaljer

Lese snakke skrive. OS BARNESKULE, Os, Hordaland (1 7) Av Mari-Anne Mørk

Lese snakke skrive. OS BARNESKULE, Os, Hordaland (1 7) Av Mari-Anne Mørk Lese snakke skrive OS BARNESKULE, Os, Hordaland (1 7) Av Mari-Anne Mørk Som tittel på sitt ressursprosjekt har Os barneskule i Hordaland valt Lese snakke skrive, der den sentrale tanken er at elevane må

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Vel nynorsk for barnet ditt!

Vel nynorsk for barnet ditt! Vel nynorsk for barnet ditt! 10 elevar er nok til å få ein eigen nynorskklasse på skulen til barnet ditt. Alle elevar skal lære bokmål og nynorsk. Lat barnet ditt få gjere det på den lettaste måten. Kva

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 Klangbein Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 PROGRAMMET Klangbein fortelle historier ved bruk av musikalske og visuelle elementer. Konsertens språk veksler

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer