Opplysninger gitt i nabovarsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplysninger gitt i nabovarsel"

Transkript

1 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen 32 Eier/fester Arne Blestrud Det varsles herved om Søknadstype søknad i ett trinn Tiltakstype Nytt bygg - Boligformål Næringsgruppekode Bolig Bygningstypekode Enebolig Formål bolig garasje Arealdisponering Planstatus mv. Gjeldende plan Reguleringsplan på plan Reguleringsplan for Kjørrhovda - området, Dombås Nabovarselet gjelder Arne Blestrud, Sandmoen 9, 2660 Dombås, skal oppføre hus stort BRA 3,8 kvadratmeter. Det skal også oppføres en garasje på BRA 32,8 kvadratmeter. GBNR er /32 i Dombås kommune. Reguleringsplanen er Kjørrhovda - området, Dombås, vedtatt av kommunestyre den og sist endret av samme den Tomta er på ca,3 daa. Utnyttelsesgraden er derfor ca 3%. Garasjens mønehøyde er 200 mm. Garasjen er tilpasset huset, slik reguleringsplanen krever. Husets mønehøyde er 6800 mm. Takvinkelen på 32 grader er innenfor planbestemmelsen 2 som er 35 grader. Frisiktssone vei overholdes, jf 5 Trafikkområder. Tiltaket innebærer ikke nytt veganlegg, bare avkjørsel. Nabotomt er ubebygd. Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Ansvarlig søker navn HELLVIK HUS ROMERIKE AS Kontaktperson navn Bodil Anthi Svinø e-postadresse Telefon Mobiltelefon Merknadene sendes: Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer. HELLVIK HUS ROMERIKE AS Postadresse Energiveien 5, 2069 JESSHEIM e-postadresse Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av 2

2 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Signering Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere. Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. Ansvarlig søker Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

3 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e- post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket. Tiltak på eiendommen 32 Eier/fester Arne Blestrud Nabo/eiendom kommune,, 326 Lars Marius Storhaug, Smiuvegen 3, Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: Varslet er sendt på e-post Dato: Kvittering vedlegges Varslet er mottatt Samtykker i tiltaket Dato: Signatur: Dato: Signatur: Nabo/eiendom kommune,, Roar Domaas, Domaasgrendi 3, Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: Varslet er sendt på e-post Dato: Kvittering vedlegges Varslet er mottatt Samtykker i tiltaket Dato: Signatur: Dato: Signatur: For postverket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

4 Nabovarsel Sendes til berørte naboer og gjenboere Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Til Lars Marius Storhaug Smiuvegen 3 Som eier/fester av 326 Eiendommens adresse Ingen Tiltak på eiendommen 32 Eier/fester Arne Blestrud Det varsles herved om Søknadstype søknad i ett trinn Tiltakstype Nytt bygg - Boligformål Næringsgruppekode Bolig Formål bolig garasje Nabovarselet gjelder Arne Blestrud, Sandmoen 9, 2660 Dombås, skal oppføre hus stort BRA 3,8 kvadratmeter. Det skal også oppføres en garasje på BRA 32,8 kvadratmeter. GBNR er /32 i Dombås kommune. Reguleringsplanen er Kjørrhovda - området, Dombås, vedtatt av kommunestyre den og sist endret av samme den Tomta er på ca,3 daa. Utnyttelsesgraden er derfor ca 3%. Garasjens mønehøyde er 200 mm. Garasjen er tilpasset huset, slik reguleringsplanen krever. Husets mønehøyde er 6800 mm. Takvinkelen på 32 grader er innenfor planbestemmelsen 2 som er 35 grader. Frisiktssone vei overholdes, jf 5 Trafikkområder. Tiltaket innebærer ikke nytt veganlegg, bare avkjørsel. Nabotomt er ubebygd. Arealdisponering Planstatus mv. Gjeldende plan Reguleringsplan på plan Reguleringsplan for Kjørrhovda - området, Dombås Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Ansvarlig søker navn HELLVIK HUS ROMERIKE AS Kontaktperson navn Bodil Anthi Svinø e-postadresse Telefon Mobiltelefon Merknadene sendes: Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av 2

5 Nabovarsel Sendes til berørte naboer og gjenboere Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 HELLVIK HUS ROMERIKE AS Postadresse Energiveien 5, 2069 JESSHEIM e-postadresse Signering Ansvarlig søker/tiltakshaver Sted. Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

6 Nabovarsel Sendes til berørte naboer og gjenboere Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Til Roar Domaas Domaasgrendi 3 Som eier/fester av Eiendommens adresse Ingen Tiltak på eiendommen 32 Eier/fester Arne Blestrud Det varsles herved om Søknadstype søknad i ett trinn Tiltakstype Nytt bygg - Boligformål Næringsgruppekode Bolig Formål bolig garasje Nabovarselet gjelder Arne Blestrud, Sandmoen 9, 2660 Dombås, skal oppføre hus stort BRA 3,8 kvadratmeter. Det skal også oppføres en garasje på BRA 32,8 kvadratmeter. GBNR er /32 i Dombås kommune. Reguleringsplanen er Kjørrhovda - området, Dombås, vedtatt av kommunestyre den og sist endret av samme den Tomta er på ca,3 daa. Utnyttelsesgraden er derfor ca 3%. Garasjens mønehøyde er 200 mm. Garasjen er tilpasset huset, slik reguleringsplanen krever. Husets mønehøyde er 6800 mm. Takvinkelen på 32 grader er innenfor planbestemmelsen 2 som er 35 grader. Frisiktssone vei overholdes, jf 5 Trafikkområder. Tiltaket innebærer ikke nytt veganlegg, bare avkjørsel. Nabotomt er ubebygd. Arealdisponering Planstatus mv. Gjeldende plan Reguleringsplan på plan Reguleringsplan for Kjørrhovda - området, Dombås Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Ansvarlig søker navn HELLVIK HUS ROMERIKE AS Kontaktperson navn Bodil Anthi Svinø e-postadresse Telefon Mobiltelefon Merknadene sendes: Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av 2

7 Nabovarsel Sendes til berørte naboer og gjenboere Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 HELLVIK HUS ROMERIKE AS Postadresse Energiveien 5, 2069 JESSHEIM e-postadresse Signering Ansvarlig søker/tiltakshaver Sted. Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

8 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20- Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 2- annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. 32 Tiltakets art Søknadstype Ettrinnssøknad Tiltakstype Nytt bygg - Boligformål Næringsgruppekode Bolig Bygningstypekode Formål bolig garasje Tiltakshaver Partstype privatperson Arne Blestrud Sandmoen 9, Telefon e-postadresse Ansvarlig søker HELLVIK HUS ROMERIKE AS Organisasjonsnummer Energiveien 5, 2069 JESSHEIM Kontaktperson Bodil Anthi Svinø Telefon Mobiltelefon e-postadresse Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Følgebrev Arne Blestrud, Sandmoen 9, 2660 Dombås, skal oppføre hus stort BRA 3,8 kvadratmeter. Det skal også oppføres en garasje på BRA 32,8 kvadratmeter. GBNR er /32 i Dombås kommune. Reguleringsplanen er Kjørrhovda - området, Dombås, vedtatt av kommunestyre den og sist endret av samme den Tomta er på ca,3 daa. Utnyttelsesgraden er derfor ca 3%. Garasjens mønehøyde er 200 mm. Garasjen er tilpasset huset, slik reguleringsplanen krever. Husets mønehøyde er 6800 mm. Takvinkelen på 32 grader er innenfor planbestemmelsen 2 som er 35 grader. Frisiktssone vei overholdes, jf 5 Trafikkområder. Tiltaket innebærer ikke nytt veganlegg, bare avkjørsel. Nabotomt er ubebygd. Arealdisponering Planstatus mv. Type plan Reguleringsplan på plan Reguleringsplan for Kjørrhovda - området, Dombås Reguleringsformål Bebyggelse Beregningsregel angitt i gjeldende plan %BRA(%TU) Grad av utnytting iht. gjeldende plan 30% Tomtearealet Byggeområde/grunneiendom 300,00 m² - Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m² = Beregnet tomteareal 300,00 m² Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av 3

9 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20- Bebyggelsen Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 390,00 m² Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m² - Areal som skal rives 0,00 m² + Areal ny bebyggelse 64,60 m² + Parkeringsareal 0,00 m² = Sum areal 64,60 m² Grad av utnytting Beregnet grad av utnytting 2,66 Plassering av tiltaket Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. Bygningsopplysninger m² BYA m² BRA Antall bruksenheter Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt Eksisterende bebyggelse 0,00 0,00 0,00 0, Ny bebyggelse 40,00 3,80 32,80 64,60 2 Av dette åpne arealer 0,00 0,00 0,00 0, Sum 40,00 3,80 32,80 64,60 2 Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2 Krav til byggegrunn Flom Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område Skred Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område Andre natur- og miljøforhold (pbl 28-) Ikke relevant Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst. Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.avkjørselstillatelse er gitt. Vannforsyning Tomta er tilknyttet offentlig vannverk Vanntilførsel krysser annens grunn. Tinglyst erklæring foreligger IKKE. Avløp Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg Avløpsanlegg krysser annens grunn.tinglyst erklæring foreligger IKKE. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 3

10 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20- Overvann Takvann/overvann føres til terreng Løfteinnretninger Løfteinnretninger Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen Ikke relevant Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes vedlegget? Kvittering for nabovarsel C Ettersendes per post Situasjonskart F Ettersendes per post Revisjonserklering G Revisjonserklæringer fra firmaer uten sentral ansvarsrett på omsøkte fagområder for PRO.Dette er Jora Maskin AS og Jeva Håndverk AS. Annet Q Godkjenningsbevis for PLANSAK AS (SØK) Ettersendes per post Ettersendes per post Erklæring og signering Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger Ansvarlig søker Tiltakshaver Gjentas med blokkbokstaver. Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 3

11 Boligspesifikasjon i Matrikkelen Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) nr. 0. kap 2 og kap 5 Søknaden gjelder 32 Boligspesifikasjon Bolignummer Bruksareal rom Kjøk- ken kode bad WC Tilhørende adresse Tilhørende eiendom Etasjeko de Løpenr. nr. Bokstav Festenr. kode Seksjonsnr. H 3,80 3 kjøkken 32 Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

12 Gjennomføringsplan Søknaden gjelder 32 Dato Sign.Ansv.søker Beskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde Tiltaksklasse Foretakets navn Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad Søknad om midlertidig bruks tillatelse Søknad om ferdigattest Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet VA VA LESJA RØR AS Gulv-varme anlegg Gulvvarme anlegg LESJA RØR AS Graving av tomt, graving og fylling av VA-grøft, samt legging av vann- og spillvannsledninger Graving, fylling av tomt for bolighus. Graving og fylling VA-grøft JORA MASKIN AS Støping av såle, ringmur og dekke Støping BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Oppføring av bygg Bygg HELLVIK HUS ROMERIKE AS Utstikking Utstikking og innmåling av bygning i hht. kart BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av 4

13 Gjennomføringsplan Pipe/skorstein pipe, ildstedstilretteleggelse, skorstein BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Våtromsbelegg gulv bad Våtromsbelegg gulv bad JEVA HÅNDVERK AS Tømrerarbeide Tømrerarbeide BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Utførelse Fagområde Tiltaksklasse Foretakets navn Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad Søknad om midlertidig bruks tillatelse Søknad om ferdigattest Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet VA VA LESJA RØR AS Gulv-varme anlegg Gulv-varme anlegg LESJA RØR AS Våtromsbelegg gulv bad Våtromsbelegg JEVA HÅNDVERK AS Pipe komplett Pipe BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Utstikking i hht kart Utstikking BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Forskaling/støping av såle, ringmur, og dekke Støping BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 4

14 Gjennomføringsplan Graving, fylling av tomt for bolighus. Graving og fylling av VA-grøft, samt legging av vann- og spillvannsledninger. Graving JORA MASKIN AS Oppføring av bygg Bygg HELLVIK HUS ROMERIKE AS Tømrerarbeide Tømrerarbeide BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Kontroll Fagområde Tiltaksklasse Foretakets navn Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad Søknad om midlertidig bruks tillatelse Søknad om ferdigattest Kontroll av våtrom, Kontroll av lufttetthet Kontroll av våtrom, kontroll av lufttetthet ML BYGGCONSULT AS Tømrerarbeide Tømrerarbeide BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Forskaling, støping av såle, ringmur og dekke Forskaling, støping av såle, ringmur og dekke BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Pipe, komplett Pipe, komplett BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Utstikking etter kart Utstikking BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 4

15 Gjennomføringsplan Graving, fylling av tomt for bolighus, Graving VA-grøft, legging av vann- og spillvannsledninger Graving, fylling av tomt for bolighus, graving, fylling av VA grøft, samt legging av vann og spillvannsledninger JORA MASKIN AS VA VA LESJA RØR AS Gulv- varmeanlegg Gulv- varmeanlegg LESJA RØR AS Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 4 av 4

16 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer JEVA HÅNDVERK AS Postboks 53, 2682 LALM Kontaktperson Per Henry Vassdokken Telefon Mobiltelefon e-postadresse Foretaket er sentralt godkjent for funksjon fagområde tiltaksklasse Utførelse Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) Utførelse Murarbeid Prosjekterende Våtromsbelegg gulv bad Samsvarserklæring foreligger ved Ferdigatt. t er ikke dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Utførelse Våtromsbelegg t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektiv del av utførelsen. Tilleggsopplysninger for søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning for ansvarsområder Organisasjonsplan Foretakets plan som viser organisasjonsstruktur, med ansvars- og myndighetsfordeling vedlegges Foretakets ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis: Beskriv særlig relevant utdanning eller særlig kvalifiserende praksis Utdanning: Styringssystem Systemet utviklet av Ekstern leverandør på leverandør PLANSAK AS Styringssystem er tilpasset organisasjonen på system Revisjonserklæring Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av 2

17 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Foretakets styringssystem er revidet ved Foretaket benytter Ekstern revisjon Revidert av PLANSAK AS Dato sist revidert Systemkrav Foretakets styringssystem ivaretar plan- og bygningsloven herunder: - Organisasjonsplan, jf. byggesaksforskriften -2 første ledd bokstav e * Styring av andre foretak og personer som foretaket knytter seg til - Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av fortakets ansvar og funksjon, jf. byggesaksforskriften kap 2 - Hvordan foretaket identisfiserer, ivaretar, herunder verifiserer og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde jf. byggesaksforskriften -2 bokstav c, og med lokal godkjenning ansvarsområde. Dette for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket. - Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde - Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven - Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt - Rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet Referanseprosjekter Bygningstype 3 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus Dato for ferdigattest/midl. brukstil. 20 Dette referanseprosjektet er relevant for dette aktuelle ansvarsområde fordi: Jeva Håndverk AS - Maler / byggtapetserer, Gudbrandsdalen har inngått rammeavtale med Oppland fylkeskommune Avtaleperioden for begge avtaleområdene er fra. juni 200 til 3. mai 202 med mulighet til forlengelse i + år. Avtalen er forlenget til Område: Gudbrandsdalen. Dette innebærer mange prosjekter for bedriften, og viser høy kompetanse for gjennomføring av omsøkte arbeider for privat enebolig. Prosjektets adresse ns saksnummer 203 Foretakets referanse Ja Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen. Foretaket forplikter seg å stille med kompetanse som angitt i ansvarsoppgaven. Ansvarlig søker Ansvarlig foretak Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

18 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer LESJA RØR AS Lesja, 2665 LESJA Kontaktperson Tor Arild Jensen Telefon Mobiltelefon e-postadresse Foretaket er sentralt godkjent for funksjon fagområde tiltaksklasse Kontroll prosjektering Bygninger og installasjoner Utførelse Bygninger og installasjoner 2 Kontroll utførelse Bygninger og installasjoner 2 Prosjektering Bygninger og installasjoner Prosjekterende VA Samsvarserklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Gulvvarme anlegg Samsvarserklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Utførelse VA t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektiv del av utførelsen. Gulv-varme anlegg t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektiv del av utførelsen. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av 2

19 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Kontroll VA Kontrollerklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK0 4-, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten. Gulv- varmeanlegg Kontrollerklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK0 4-, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten. Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen. Foretaket forplikter seg å stille med kompetanse som angitt i ansvarsoppgaven. Ansvarlig søker Ansvarlig foretak Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

20 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer ML BYGGCONSULT AS c/o Magne Lunde Bondegardsvegen 4, Kontaktperson Magne Lunde Telefon Mobiltelefon e-postadresse Kontroll Kontroll av våtrom, kontroll av lufttetthet Kontrollerklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK0 4-, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten. Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg å stille med kompetanse som angitt i ansvarsoppgaven. Ansvarlig søker Ansvarlig foretak Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

21 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer JORA MASKIN AS Dombås, Kontaktperson Jan Magne Brustuen Telefon Mobiltelefon e-postadresse Foretaket er sentralt godkjent for funksjon fagområde tiltaksklasse Utførelse Grunnarbeid og landskapsutforming 2 Prosjekterende Graving, fylling av tomt for bolighus. Graving og fylling VA-grøft. Samsvarserklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Utførelse Graving t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektiv del av utførelsen. Kontroll Graving, fylling av tomt for bolighus, graving, fylling av VA grøft, samt legging av vann og spillvannsledninger. Kontrollerklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK0 4-, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten. Tilleggsopplysninger for søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning for ansvarsområder Organisasjonsplan Foretakets plan som viser organisasjonsstruktur, med ansvars- og myndighetsfordeling vedlegges Foretakets ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis: Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av 2

22 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Beskriv særlig relevant utdanning eller særlig kvalifiserende praksis Utdanning: Styringssystem Systemet utviklet av Ekstern leverandør på leverandør PLANSAK AS Styringssystem er tilpasset organisasjonen Foretakets styringssystem er revidet ved Foretaket benytter Ekstern revisjon Revidert av PLANSAK AS på system Revisjonserklæring Dato sist revidert Systemkrav Foretakets styringssystem ivaretar plan- og bygningsloven herunder: - Organisasjonsplan, jf. byggesaksforskriften -2 første ledd bokstav e * Styring av andre foretak og personer som foretaket knytter seg til - Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av fortakets ansvar og funksjon, jf. byggesaksforskriften kap 2 - Hvordan foretaket identisfiserer, ivaretar, herunder verifiserer og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde jf. byggesaksforskriften -2 bokstav c, og med lokal godkjenning ansvarsområde. Dette for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket. - Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde - Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven - Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt - Rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet Tidligere godkjente ansvarsretter uten sentral godkjenning Det har tidligere vært sendt inn dokumentasjon om foretaket til kommunen Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen. Foretaket forplikter seg å stille med kompetanse som angitt i ansvarsoppgaven. Ansvarlig søker Ansvarlig foretak Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

23 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Dombås, 2662 DOVRE Kontaktperson John Jarle Bakken Telefon Mobiltelefon e-postadresse Prosjekterende Støping Samsvarserklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. pipe, ildstedstilretteleggelse, skorstein Samsvarserklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Utstikking og innmåling av bygning i hht. kart. Samsvarserklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Tømrerarbeide Samsvarserklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Utførelse Støping t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektiv del av utførelsen. Utstikking t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektiv del av utførelsen. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av 3

24 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Pipe t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektiv del av utførelsen. Tømrerarbeide t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektiv del av utførelsen. Kontroll Tømrerarbeide Kontrollerklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK0 4-, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten. Forskaling, støping av såle, ringmur og dekke. Kontrollerklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK0 4-, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten. Pipe, komplett Kontrollerklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK0 4-, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten. Utstikking Kontrollerklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK0 4-, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten. Tilleggsopplysninger for søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning for ansvarsområder Systemkrav Foretakets styringssystem ivaretar plan- og bygningsloven herunder: NB Organisasjonsplan, jf. byggesaksforskriften -2 første ledd bokstav e foreligger IKKE NB Systemet viser IKKE hvordan foretaket styrer andre foretak og personer NB Styringssystemet ivaretar IKKE de plikter og oppgaver som følger av fortakets ansvar og funksjon, jf. byggesaksforskriften kap 2 NB Styringssystemet identisfiserer, ivaretar, herunder verifiserer og dokumenterer IKKE oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde jf. byggesaksforskriften -2 bokstav c, og med lokal godkjenning ansvarsområde. Dette for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket. NB Foretaket har IKKE rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 3

25 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven foretakets godkjenningsområde NB Foretaket har IKKE rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven NB Foretaket har IKKE rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt NB Foretaket har IKKE rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen. Foretaket forplikter seg å stille med kompetanse som angitt i ansvarsoppgaven. Ansvarlig søker Ansvarlig foretak Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 3

26 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer HELLVIK HUS ROMERIKE AS Energiveien 5, 2069 JESSHEIM Kontaktperson Bodil Anthi Svinø Telefon Mobiltelefon e-postadresse Foretaket er sentralt godkjent for funksjon fagområde tiltaksklasse Utførelse Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 2 Kontroll Overordnet ansvar for kontroll Søker Andre 2 Prosjektering Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 2 Søker Ansvarlig søker t er dekket av den sentrale godkjenningen. Prosjekterende Bygg Samsvarserklæring foreligger ved Ferdigatt. t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Utførelse Bygg t er dekket av sentral godkjenning. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektiv del av utførelsen. Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av 2

27 Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen. Foretaket forplikter seg å stille med kompetanse som angitt i ansvarsoppgaven. Ansvarlig søker Ansvarlig foretak Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

28 Samsvarserklæring Pbl 23-, SAK0 kapittel 2 Søknaden gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer JEVA HÅNDVERK AS Ansvar for prosjektering Beskrivelse av ansvarsområde Våtromsbelegg gulv bad Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet Nei Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: igangsettingstillatelse Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 0 alternativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 0 alternativt TEK Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

29 Samsvarserklæring Pbl 23-, SAK0 kapittel 2 Søknaden gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer LESJA RØR AS Ansvar for prosjektering Beskrivelse av ansvarsområde VA Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet Nei Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: igangsettingstillatelse Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 0 alternativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 0 alternativt TEK Beskrivelse av ansvarsområde Gulvvarme anlegg Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet Nei Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: igangsettingstillatelse Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 0 alternativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 0 alternativt TEK Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

30 Samsvarserklæring Pbl 23-, SAK0 kapittel 2 Søknaden gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer JORA MASKIN AS Ansvar for prosjektering Beskrivelse av ansvarsområde Graving, fylling av tomt for bolighus. Graving og fylling VA-grøft. Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet Nei Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: ferdigattest Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 0 alternativt TEK Prosjektering er IKKE verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 0 alternativt TEK Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

31 Samsvarserklæring Pbl 23-, SAK0 kapittel 2 Søknaden gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Ansvar for prosjektering Beskrivelse av ansvarsområde Støping Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet Nei Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: igangsettingstillatelse Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 0 alternativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 0 alternativt TEK Beskrivelse av ansvarsområde pipe, ildstedstilretteleggelse, skorstein Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet Nei Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: igangsettingstillatelse Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 0 alternativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 0 alternativt TEK Beskrivelse av ansvarsområde Utstikking og innmåling av bygning i hht. kart. Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet Nei Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: igangsettingstillatelse Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 0 alternativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 0 alternativt TEK Beskrivelse av ansvarsområde Tømrerarbeide Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet Nei Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: ferdigattest Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 0 alternativt TEK Prosjektering er IKKE verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 0 alternativt TEK Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av 2

32 Samsvarserklæring Pbl 23-, SAK0 kapittel 2 Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

33 Samsvarserklæring Pbl 23-, SAK0 kapittel 2 Søknaden gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer HELLVIK HUS ROMERIKE AS Ansvar for prosjektering Beskrivelse av ansvarsområde Bygg Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet Nei Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til: igangsettingstillatelse Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring. Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK 0 alternativt TEK Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK 0 alternativt TEK Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

34 Kontrollerklæring med sluttrapport Erklæringen gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer ML BYGGCONSULT AS Ansvarlig kontollerende ansvarsområde knyttet til tiltaket Beskrivelse av ansvarsområde Kontroll av våtrom, kontroll av lufttetthet Sluttrapport Avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll. Erklæring og signering Kontroll er gjennomført på en forskriffsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert. Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

35 Kontrollerklæring med sluttrapport Erklæringen gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer JORA MASKIN AS Ansvarlig kontollerende ansvarsområde knyttet til tiltaket Beskrivelse av ansvarsområde Graving, fylling av tomt for bolighus, graving, fylling av VA grøft, samt legging av vann og spillvannsledninger. Sluttrapport Avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll. Erklæring og signering Kontroll er gjennomført på en forskriffsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert. Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

36 Kontrollerklæring med sluttrapport Erklæringen gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer LESJA RØR AS Ansvarlig kontollerende ansvarsområde knyttet til tiltaket Beskrivelse av ansvarsområde VA Sluttrapport Avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll. Erklæring og signering Kontroll er gjennomført på en forskriffsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert. Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

37 Kontrollerklæring med sluttrapport Erklæringen gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer LESJA RØR AS Ansvarlig kontollerende ansvarsområde knyttet til tiltaket Beskrivelse av ansvarsområde Gulv- varmeanlegg Sluttrapport Avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll. Erklæring og signering Kontroll er gjennomført på en forskriffsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert. Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

38 Kontrollerklæring med sluttrapport Erklæringen gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Ansvarlig kontollerende ansvarsområde knyttet til tiltaket Beskrivelse av ansvarsområde Tømrerarbeide Sluttrapport Avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll. Erklæring og signering Kontroll er gjennomført på en forskriffsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert. Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

39 Kontrollerklæring med sluttrapport Erklæringen gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Ansvarlig kontollerende ansvarsområde knyttet til tiltaket Beskrivelse av ansvarsområde Forskaling, støping av såle, ringmur og dekke. Sluttrapport Avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll. Erklæring og signering Kontroll er gjennomført på en forskriffsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert. Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

40 Kontrollerklæring med sluttrapport Erklæringen gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Ansvarlig kontollerende ansvarsområde knyttet til tiltaket Beskrivelse av ansvarsområde Pipe, komplett Sluttrapport Avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll. Erklæring og signering Kontroll er gjennomført på en forskriffsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert. Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

41 Kontrollerklæring med sluttrapport Erklæringen gjelder 32 Foretak Organisasjonsnummer BYGG- OG TØMRERMESTER JOHN JARLE BAKKEN AS Ansvarlig kontollerende ansvarsområde knyttet til tiltaket Beskrivelse av ansvarsområde Utstikking Sluttrapport Avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll. Erklæring og signering Kontroll er gjennomført på en forskriffsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert. Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Kvinnher3d kornrnune Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPF Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder o

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder ns saksnummer 2008/356 Ansvarlig søker 960949412 Kontaktperson Vibeke Kristoffersen Telefon 73873800 Mobiltelefon 73873800 e-postadresse

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Rissa Gnr. 20 Bnr. 150 Adresse Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett BRIMERAS Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Bjugn 20 104 Høydebasseng Botngård, 7160 BJUGN Foretak Organisasjonsnumrner Navn

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen Frogn 33 Nesoddveien

Detaljer

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 SHKS" U Ås,; uc" u

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 2-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett l. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. -.. ' Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode. privatperson Ask, Øyvind Eplehagen 44, 5451 VALEN

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode. privatperson Ask, Øyvind Eplehagen 44, 5451 VALEN Y Kvinnherad kommune _ I5 SEPl. zms Søknad om tillatelse l ett trinn,.,, _ U O etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 G b ] 335?" i "grensa; SaksberT-F O Kopii Søknaden gjelder Vilkårene for

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 12/256 DUOVVIGEAIDNU 25 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 12/256 DUOVVIGEAIDNU 25 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE BTEK DA Mádiijárbálggis 16 9730 Karasjok NO 915 450 733 MVA Deanu gielda Tana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana postmottak@tana.kommune.no Dato: 18.5.2016 Våres ref:2025/16/05 Deres ref: Våres kontakt:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven BYGGSOK Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 36 206 Solsiden/Brennmoen, 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98752055

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bærum Tiltakets art nr. 82 Søknadstype Rammetillatelse Bnr. 7 Adresse Bjørnegårdsvingen

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 SYGGSOK Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil

Detaljer

Viser til epost under vedrørende byggesøknad på Renndølsetra i Innerdalen, Sunndal kommune.

Viser til epost under vedrørende byggesøknad på Renndølsetra i Innerdalen, Sunndal kommune. Fra: Moen, Hege Sæther[fmmrheme@fylkesmannen.no] Dato: 20. apr 2017 15.01.00 Til: 'guro.dehli.sanden@mrfylke.no'; 'Toril.moltubakk@mrfylke.no'; 'post@mrfylke.no' Tittel: VS: Renndølsetra - nybygg Viser

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bergen Gnr. 166 Bnr. 1676 Ingen reg. adresser, 5015 BERGEN Andre Gnr/bnr

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 121/Bnr: 624/Nordåshøgda 57., 5235 Rådal, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - boligformål. Søknadstype: Ett trinns søknad. Bygningstypekode:

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 111/Bnr: 133/148/Kokstadflaten., 5257 Kokstad, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Gjennomføringsplan. Søknaden gjelder. Eiendom/Byggested. Beskrivelse fagområde. Prosjektering. Overordnetansvarfor prosjektering

Gjennomføringsplan. Søknaden gjelder. Eiendom/Byggested. Beskrivelse fagområde. Prosjektering. Overordnetansvarfor prosjektering Gjennomføringsplan BYGGSOK Søknaden gjelder Dato4qt. Sign. v.søk Oppdal 194 1 Olbu,7340 OPPDAL 4/ 3 cfr' Beskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde cn ets navn cs) Overordnetansvarfor prosjektering

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet Iedd, OPPFYLLES.~- e- Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet Iedd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål Byggeadministrasjon Eiendomsrådgivning Reguleringsarbeid Taksering Prosjektering Bygg og eiendomsjuss Landmåling, kart og deling HMS arbeid www. skadberg.no Dato: 30.01.2015 Deres ref.: Vår ref.: 1154b11450.docx

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

Erklæring om ansvarsrett

Erklæring om ansvarsrett Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningslovens 23-3 Erklæringen gjelder Eiendom/Byggested Kommune Rissa Gnr. 70 Bnr. 268 Varghattveien 35, 74 RÅKVÅG Foretak Organisasjonsnummer 975955885 Navn ÄLVSBYHUS

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr.

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr. standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven - 1 Byggblankett 181-1 Side 1 av 14 Søknaden gjelder Eiendom/ byggested nr.ir.i Bn Festenr.I Seksjonsnr. 7389 Leikvangveien 4 Bygningsnr.

Detaljer

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF.

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF. Qéasplan viak ä RISSA K()M.\1LT.VF. UL JAN 2015 Saksnr.: Øl 8)' ø 2- RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE iii' f C RISSA KOMMUNE STADSBYGD SKOLE - OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD Innholdsfortegnelse

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak pà eiendommen

Detaljer

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

der foretaket ikke har sentral godkjenning

der foretaket ikke har sentral godkjenning Kommunens saksnr. nr. G- til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning o-mromn F WW m Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 39 7 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98750515 BALSFJORD WS AS Grindbakken 0, 9050 STORSTEINNES Kontaktperson

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Oppdal Gnr. 280 Bnr. 240 Trondheimsvegen 8, 7340 OPPDAL Foretak Organisasjonsnummer 962392687 Kontaktperson

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10, i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 17-2. Opplysninger

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

S knad!om!rammetillatelse

S knad!om!rammetillatelse S knaden!gjelder Opplysninger gitt i s!knad eller vedlegg til s!knaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 228 Bnr.

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ø MOLDSKREDAS ø Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Bjugn 20 104 Høydebasseng Botngård, 7160 BJUGN Foretak Organisasjonsnummer

Detaljer

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel t Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) BYGGSOK Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland 2 6-November-201 5 Postmottak Meland Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karin Rolvsjord 25. november 201515:30 Postmottak Meland Gnr 51, bnr 64, Naustvika 35 Rive-/byggesøknaci

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

2 NOV,2012 HedatmAnebyhusAS

2 NOV,2012 HedatmAnebyhusAS Kvinnherad kommune Hedalm Kvinherad Kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal Saksnr 2 NOV,2012 HedatmAnebyhusAS -5 51-U off Hovedkontor 2344 Ilseng Tlf.: 62 58 00 00 Saksceh 1.,NI Kopl Fax: 62 58 35 58

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

Kvittering for nabovarsel sendes kommunensammenmed søknaden

Kvittering for nabovarsel sendes kommunensammenmed søknaden á Kvittering for nabovarsel sendes kommunensammenmed søknaden Nabovarselkan enten sendessom rekommandertsending,overleverespersonligmot kvitteringeller sendespå e- postmot kvittering.med kvitteringfor

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Tiltakets art t. Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål A iv e Etttrinnssoknad Boligformål X Boliger 111 garasj

Tiltakets art t. Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål A iv e Etttrinnssoknad Boligformål X Boliger 111 garasj .C Jc'. 2r Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert 1IrT14HERAD KOMMUNE Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554 Vedleggnr. Side G- 1 av Søknadom ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden Elendoml byggested gjelder /c3 7 Gnr. _ l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. lbolignr. l Kommune Adresse S Pos[.;:Z7JClPoststed

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

'Geir Enes' Hei. Bekrefterat vi har mottatt nabovarsel,det er heilt ok for oss. Mvh Josteinog RandiAlmås

'Geir Enes' Hei. Bekrefterat vi har mottatt nabovarsel,det er heilt ok for oss. Mvh Josteinog RandiAlmås Geir Enes Fra: Randi Almås Sendt: onsdag 27. januar 2016 22:45 Til: 'Geir Enes' Emne: SV:Nabovarsel, 131/3 Hei Bekrefterat vi har mottatt nabovarsel,det er heilt ok for oss Josteinog

Detaljer

y Kvinnherad komniune I

y Kvinnherad komniune I Vedlegg til søknad om mindre justeringar av reuleringsplan Borvik, 144/39. TEIGEN Kvinnherad kommune Samfunnsutvikling Rådhuset 5470 Rosendal Saksnr y Kvinnherad komniune I I i i 1?2 NOV,2012 akkcp,p...

Detaljer

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 316 72 Nyhaugen hyttegrend, tomt H8, 2 05.10.2014 Elektronisk signert VEKI/1201/468

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur mot vei - GB 31/123 - Oftenesheia 17

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur mot vei - GB 31/123 - Oftenesheia 17 Søgne kommune Arkiv: 31/123 Saksmappe: 2012/3612-8370/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA SØKNAD OM RAMMETILLATELSE; Restaurering naust i Kleppfeskvika 23.02.2015 Åfjord kommune 7170 Åfjord ARKITEKTKONTOR AS Trondheim, 23.02.15 SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA På

Detaljer