Leangbukten Båtforenings AL. Utfylling og videre utbygging av småbåthavn på TANGEN I LEANGBUKTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leangbukten Båtforenings AL. Utfylling og videre utbygging av småbåthavn på TANGEN I LEANGBUKTA"

Transkript

1 Utfylling og videre utbygging av småbåthavn på TANGEN I LEANGBUKTA

2 Leangbukten Båtforenings Andelslag (LBA) Organisering og driftsform Leangbukten Båtforening (LBF) stiftet i Nærmere 2000 medlemmer pr. d.d. Leangbukten Båtforenings Andelslag (LBA) stiftet i 1981 Underlagt LBF Styre (6 medlemmer hvorav 2 er oppnevnt av LBF) Vaktmester fast ansatt Administrasjonssekretær engasjement Regnskapsfører engasjement Ikke-kommersiell drift (vedtektsfestet) Har bygget ut og drifter småbåthavn med 758 båtplasser / andeler Andeler All omsetning / utleie strengt regulert og skjer gjennom styre v/ adm.sekretær Omsetning innenfor fastsatte maksimalbeløp Askerbøringer fortrinnsberettiget ved tildeling Tildeling i h.h.t. ansiennitet / medlemsnr. i LBF Kan gå i arv til ektefelle /samboer eller familie i rett opp- eller nedadstigende linje 2

3 Reguleringsplanen for Leangbukta Enstemmig vedtatt av Asker kommunestyre Tillater inntil 1700 båtplasser totalt innenfor regulert område Ca båtplasser er til nå etablert i h.h.t. godkjente byggemeldinger Åpner for utvidelse av Tangen ved en utfylling på 50m x 250m d.v.s. 12,5 mål Asker kommune hadde avtale med grunneier (Asker Marina) av Tangen om av 70% av nytt areal (ytterste 175m) Leangbukten Båtforenings AL Rettighetene til kommunens (70%) andel ble overdratt til LBA i enstemmig vedtak i formannskapet i Asker kommune ref. avtale av 25. juni 2008 Ca. 500 båtplasser kan etableres på LBAs 70% andel av utvidet Tangen-areal. 3

4 Forslag til utbygging 4

5 LBAs planer for Tangen-utbyggingen Funksjoner Båtplasser m/ tilgang til strøm og vann Båtutsettingsrampe Parkeringsplasser m/ reserverte plasser for: Funksjonshemmede El-biler m/ el-uttak Biler m/ båthenger Motorsykler Sykler Kyststi-trasse Pumpestasjon for septik (min 4 båtplasser) m/ mulighet for spyling og håndvask Estetikk Beplantede områder Benker og bord Belysning på land og flytebrygger Asfaltert P-område Skrå steinfylling (bølgedempende) 5

6 Kyststi med benker og grøntanlegg Leangbukten Båtforenings AL 6

7 LBAs planer for Tangen-utbyggingen (forts.) Klubbhus inneholdende Vaktrom Kontor Møterom Toaletter Bad / dusj Servicebygg inneholdende El-sentral Verksted Lager Kompressor(er) for bobleanlegg 7

8 Pumpestasjon og båtutsettingsrampe Leangbukten Båtforenings AL 8

9 LBAs planer for Tangen-utbyggingen (forts) Sikkerhet Nattvaktordning ivaretatt av andelseiere og leietakere Låsbare porter til hovedbryggene Livbøyer på brygger og langs kyststien Renhold Egen container med kildesortering av miljøfarlig avfall Søppelcontainer for avfall for øvrig Vinteropplag Bobleanlegg i havna Opptaksted for opplag på P-plass Plass for trykkspyling / rengjøring av undervannskrog Oppsamlingstank for avspylt materiale / bunnstoff 9

10 Finansiering Over 400 LBF-medlemmer på venteliste for kjøp av andel / båtplass Kjøpspris pr. andel/båtplass antas å ligge på kr pr. brygge-meter; d.v.s det dobbelte av prisene for tilsvarende båtplass i LBAs eksisterende småbåthavn Forskuddsinnbetaling for andeler / båtplasser Utbyggingsutgifter og senere driftskostnader dekkes av andelseierne Fyllmasse Utfyllingen av Tangen vil kreve ca m 3 rene steinmasser. Opprinnelig var de nødvendige steinmasser tilgjengelig til en meget rimelig pris i f.b.m. Jernbaneverkets pågående tunnelarbeider mellom Lysaker og Sandvika. Beklageligvis måtte LBA si fra seg disse massene siden alle utfyllingstillatelser ikke var gitt før tunnelarbeidene nå på det nærmeste er avsluttet. LBA er aktivt på utkikk etter anlegg/prosjekter i rimelig nærhet der rene steinmasser vil bli gjort tilgjengelig. 10

11 Etablert samarbeidsforhold Asker kommune LBA LBAs vedtekter er utarbeidet i samråd med og godkjent av Asker kommune. Dette for blant annet å sikre Askerbøringer fortrinnsrett ved tildeling av båtplasser til selvkost Vedtektsendringer som bryter med Asker kommunes generelle vedtekter og ordensregler, må godkjennes av kommunen LBA betaler årlig areal-leie for eksisterende småbåthavn På anmodning har LBA forestått flere omvisninger i båthavnen når kommunen har hatt besøk av kommunale og statlige delegasjoner

12 Kontraktarbeid og søknadsprosess Asker formannskap Saksbehandling av rettighetene til kommunens andel av Tangen-utfylling. Enstemmig vedtak 17. juni 2008 der LBA blir tildelt kommunens rettigheter. Asker kommune, Eiendomsforvaltningen Rettighetsavtale signert 25. juni Pontona AS 3D datamodell av utfyllingsområdet. NIVA - Norsk Institutt for Vannforskning Vanngjennomstrømning / datamodeller med eller uten bru eller kulvert. Ålegrasenger / kartlegging. Aquadyne AS Seismisk undersøkelse / kartlegging av bunn og sedimenttykkelser. NGI - Norges Geotekniske Institutt Bunnsedimenter / prøvetaking og analyser. 12

13 Kontraktarbeid og søknadsprosess (forts.) Norconsult AS Prosjektrådgivning, byggemelding, søknad rammetillatelse, igangsettingssøknad. Miljømessige vurderinger / risiko- og konsekvensanalyse. Tiltaksplan. Geologisk stabilitetsberegning for fyllmasse/bunnsedimenter. Søknad til Fylkesmannen om utfylling i sjø. Asker kommune, Plan- og reguleringsavd. Møter og behandling av byggesøknad Norsk Sjøfartsmuseum Fornminnesøk. Riksantikvaren Behandling av dispensasjonssøknad. Fylkesmannen Tillatelse gitt for utfylling i sjø etter 4 ukers høringsrunde hos involverte instanser / etater. 13

14 Jernbaneverket - og andre Forhandling om tilgang til rene steinmasser. Alf Johansen AS Massetransport. Massehåndtering på tipplass. Utfylling av Tangen / Gjennomføring Asker kommune, Kommunalteknisk avd. Tillatelse til bryting av råk hvis nødvendig for utfyllingsarbeidet. Tidsbegrenset aksellast-dispensasjon for massetransporten. Statens Vegvesen Godkjenning av transportrute. Secora AS Tildekking av sjøbunn med geotekstil for å unngå spredning av sedimenter. Asker Oppmåling AS Oppmåling og stikningsplan, samt oppfølgning. 14

15 Utfylling av Tangen / Gjennomføring (forts.) Asker Marina AS Samarbeidsforhold om videre utbygging av Tangen. Dalan advokatfirma DA Juridisk bistand. 15

16 Forslag til eierandel- / båtplass-priser i 2009 i LBAs nåværende båthavn Båtplassbredde (m) Typisk båtstørrelse (ft) Typisk båttype Maksimum omsetningspris Sommeravgift Utleie * 2, Landstedsbåt , Skjærgårdsjeep , Snekke , Daycruiser, seilbåt , Cabincruiser, seilbåt 57, , Som ovenfor , Som ovenfor , Som ovenfor , Som ovenfor ,0 Flerskrogsbåt Seilbåt ,0 > 50 Skøyte * Gjelder kun leietakere ikke andelseiere. Beløpet inkluderer sommeravgift. 16

Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012

Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012 Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012 Kap. 1 ORGANISERING 1. Havnemyndighet Reglementet gjelder Hesthagan Marina som eies av Sandstad Gård A/S, (SGAS) Styret for Hesthagan Båtforening

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bundefjorden Seilforening

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bundefjorden Seilforening Til medlemmer i Seilforening Oslo, 14. mars 2011 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Seilforening Dato: Onsdag 30. mars 2011 Sted: Klubbhuset i Seilforening, Malmøya Tid: 19:00 Bakgrunn for innkallingen:

Detaljer

Havneutredning 2008. Utdrag fra sluttrapport 08.02.2009

Havneutredning 2008. Utdrag fra sluttrapport 08.02.2009 Havneutredning 2008 Utdrag fra sluttrapport 08.02.2009 Denne presentasjonen er et utdrag av rapporten Havneutredning 2008, utarbeidet av Havneutrednings-komiteen 2008 For medlemmer av Malvik Båtforening

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2012 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

398,- ...og dansen den gikk ut på Tangen

398,- ...og dansen den gikk ut på Tangen Maritim r t Marinebatteri r teri 110 10 A Automatisk oppblåsbar redningsvest 398,- 995,-9 - SLEPENDEN www.maritim.no Slependveien 56B tlf: 67 55 11 70 Juni 2013. 30. årgang. Medlemsblad for Leangbukten

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å:

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å: LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening 66 79 51 33 abmarine@abmarine.no Leangbukta 31, 1392 Vettre Benytt ditt lokale autoriserte båtverksted i sommersesongen. Fagutdannede marinemekanikere. Verksted og butikk i Leangbukta Maritime Senter Juli

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

1. Styrets ansvar og myndighet

1. Styrets ansvar og myndighet Utarbeidet av Styret DBF Side 1 av 10 1. Styrets ansvar og myndighet 1.1. Ansvar og myndighet: Styret er foreningens utøvende organ og har det fulle økonomiske og administrative ansvar for drift og forvaltning

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes fredag 29. april 2011, kl. 18.00. Sted: Hvaler Samfundshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015

Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015 1 Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015 1 Formål Småbåtlaget skal ha som formål å ivareta medlemmenes interesse for båt- og sjøliv. Laget skal

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm 2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres gjester

Detaljer

Din leverandør av alt fra dekk og opp

Din leverandør av alt fra dekk og opp Din leverandør av alt fra dekk og opp Desember 2014. 31. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening Tlf: 66 79 89 14 e-post: info@with marine.no Seilmakeri og riggverksted siden 1957 AV INNHOLDET:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer