Leangbukten Båtforenings AL. Utfylling og videre utbygging av småbåthavn på TANGEN I LEANGBUKTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leangbukten Båtforenings AL. Utfylling og videre utbygging av småbåthavn på TANGEN I LEANGBUKTA"

Transkript

1 Utfylling og videre utbygging av småbåthavn på TANGEN I LEANGBUKTA

2 Leangbukten Båtforenings Andelslag (LBA) Organisering og driftsform Leangbukten Båtforening (LBF) stiftet i Nærmere 2000 medlemmer pr. d.d. Leangbukten Båtforenings Andelslag (LBA) stiftet i 1981 Underlagt LBF Styre (6 medlemmer hvorav 2 er oppnevnt av LBF) Vaktmester fast ansatt Administrasjonssekretær engasjement Regnskapsfører engasjement Ikke-kommersiell drift (vedtektsfestet) Har bygget ut og drifter småbåthavn med 758 båtplasser / andeler Andeler All omsetning / utleie strengt regulert og skjer gjennom styre v/ adm.sekretær Omsetning innenfor fastsatte maksimalbeløp Askerbøringer fortrinnsberettiget ved tildeling Tildeling i h.h.t. ansiennitet / medlemsnr. i LBF Kan gå i arv til ektefelle /samboer eller familie i rett opp- eller nedadstigende linje 2

3 Reguleringsplanen for Leangbukta Enstemmig vedtatt av Asker kommunestyre Tillater inntil 1700 båtplasser totalt innenfor regulert område Ca båtplasser er til nå etablert i h.h.t. godkjente byggemeldinger Åpner for utvidelse av Tangen ved en utfylling på 50m x 250m d.v.s. 12,5 mål Asker kommune hadde avtale med grunneier (Asker Marina) av Tangen om av 70% av nytt areal (ytterste 175m) Leangbukten Båtforenings AL Rettighetene til kommunens (70%) andel ble overdratt til LBA i enstemmig vedtak i formannskapet i Asker kommune ref. avtale av 25. juni 2008 Ca. 500 båtplasser kan etableres på LBAs 70% andel av utvidet Tangen-areal. 3

4 Forslag til utbygging 4

5 LBAs planer for Tangen-utbyggingen Funksjoner Båtplasser m/ tilgang til strøm og vann Båtutsettingsrampe Parkeringsplasser m/ reserverte plasser for: Funksjonshemmede El-biler m/ el-uttak Biler m/ båthenger Motorsykler Sykler Kyststi-trasse Pumpestasjon for septik (min 4 båtplasser) m/ mulighet for spyling og håndvask Estetikk Beplantede områder Benker og bord Belysning på land og flytebrygger Asfaltert P-område Skrå steinfylling (bølgedempende) 5

6 Kyststi med benker og grøntanlegg Leangbukten Båtforenings AL 6

7 LBAs planer for Tangen-utbyggingen (forts.) Klubbhus inneholdende Vaktrom Kontor Møterom Toaletter Bad / dusj Servicebygg inneholdende El-sentral Verksted Lager Kompressor(er) for bobleanlegg 7

8 Pumpestasjon og båtutsettingsrampe Leangbukten Båtforenings AL 8

9 LBAs planer for Tangen-utbyggingen (forts) Sikkerhet Nattvaktordning ivaretatt av andelseiere og leietakere Låsbare porter til hovedbryggene Livbøyer på brygger og langs kyststien Renhold Egen container med kildesortering av miljøfarlig avfall Søppelcontainer for avfall for øvrig Vinteropplag Bobleanlegg i havna Opptaksted for opplag på P-plass Plass for trykkspyling / rengjøring av undervannskrog Oppsamlingstank for avspylt materiale / bunnstoff 9

10 Finansiering Over 400 LBF-medlemmer på venteliste for kjøp av andel / båtplass Kjøpspris pr. andel/båtplass antas å ligge på kr pr. brygge-meter; d.v.s det dobbelte av prisene for tilsvarende båtplass i LBAs eksisterende småbåthavn Forskuddsinnbetaling for andeler / båtplasser Utbyggingsutgifter og senere driftskostnader dekkes av andelseierne Fyllmasse Utfyllingen av Tangen vil kreve ca m 3 rene steinmasser. Opprinnelig var de nødvendige steinmasser tilgjengelig til en meget rimelig pris i f.b.m. Jernbaneverkets pågående tunnelarbeider mellom Lysaker og Sandvika. Beklageligvis måtte LBA si fra seg disse massene siden alle utfyllingstillatelser ikke var gitt før tunnelarbeidene nå på det nærmeste er avsluttet. LBA er aktivt på utkikk etter anlegg/prosjekter i rimelig nærhet der rene steinmasser vil bli gjort tilgjengelig. 10

11 Etablert samarbeidsforhold Asker kommune LBA LBAs vedtekter er utarbeidet i samråd med og godkjent av Asker kommune. Dette for blant annet å sikre Askerbøringer fortrinnsrett ved tildeling av båtplasser til selvkost Vedtektsendringer som bryter med Asker kommunes generelle vedtekter og ordensregler, må godkjennes av kommunen LBA betaler årlig areal-leie for eksisterende småbåthavn På anmodning har LBA forestått flere omvisninger i båthavnen når kommunen har hatt besøk av kommunale og statlige delegasjoner

12 Kontraktarbeid og søknadsprosess Asker formannskap Saksbehandling av rettighetene til kommunens andel av Tangen-utfylling. Enstemmig vedtak 17. juni 2008 der LBA blir tildelt kommunens rettigheter. Asker kommune, Eiendomsforvaltningen Rettighetsavtale signert 25. juni Pontona AS 3D datamodell av utfyllingsområdet. NIVA - Norsk Institutt for Vannforskning Vanngjennomstrømning / datamodeller med eller uten bru eller kulvert. Ålegrasenger / kartlegging. Aquadyne AS Seismisk undersøkelse / kartlegging av bunn og sedimenttykkelser. NGI - Norges Geotekniske Institutt Bunnsedimenter / prøvetaking og analyser. 12

13 Kontraktarbeid og søknadsprosess (forts.) Norconsult AS Prosjektrådgivning, byggemelding, søknad rammetillatelse, igangsettingssøknad. Miljømessige vurderinger / risiko- og konsekvensanalyse. Tiltaksplan. Geologisk stabilitetsberegning for fyllmasse/bunnsedimenter. Søknad til Fylkesmannen om utfylling i sjø. Asker kommune, Plan- og reguleringsavd. Møter og behandling av byggesøknad Norsk Sjøfartsmuseum Fornminnesøk. Riksantikvaren Behandling av dispensasjonssøknad. Fylkesmannen Tillatelse gitt for utfylling i sjø etter 4 ukers høringsrunde hos involverte instanser / etater. 13

14 Jernbaneverket - og andre Forhandling om tilgang til rene steinmasser. Alf Johansen AS Massetransport. Massehåndtering på tipplass. Utfylling av Tangen / Gjennomføring Asker kommune, Kommunalteknisk avd. Tillatelse til bryting av råk hvis nødvendig for utfyllingsarbeidet. Tidsbegrenset aksellast-dispensasjon for massetransporten. Statens Vegvesen Godkjenning av transportrute. Secora AS Tildekking av sjøbunn med geotekstil for å unngå spredning av sedimenter. Asker Oppmåling AS Oppmåling og stikningsplan, samt oppfølgning. 14

15 Utfylling av Tangen / Gjennomføring (forts.) Asker Marina AS Samarbeidsforhold om videre utbygging av Tangen. Dalan advokatfirma DA Juridisk bistand. 15

16 Forslag til eierandel- / båtplass-priser i 2009 i LBAs nåværende båthavn Båtplassbredde (m) Typisk båtstørrelse (ft) Typisk båttype Maksimum omsetningspris Sommeravgift Utleie * 2, Landstedsbåt , Skjærgårdsjeep , Snekke , Daycruiser, seilbåt , Cabincruiser, seilbåt 57, , Som ovenfor , Som ovenfor , Som ovenfor , Som ovenfor ,0 Flerskrogsbåt Seilbåt ,0 > 50 Skøyte * Gjelder kun leietakere ikke andelseiere. Beløpet inkluderer sommeravgift. 16

SAKSPAPIR F/2017: Prinsipp for forholdet mellom LBA og LBF SAK 7 A FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTENE. Styrets kommentar til forslag:

SAKSPAPIR F/2017: Prinsipp for forholdet mellom LBA og LBF SAK 7 A FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTENE. Styrets kommentar til forslag: SAK 7 A FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTENE Til årsmøtet foreligger det to forslag til endringer av vedtektene. Styrets forslag og forslaget fra Borse m.fl. Da forslaget til Borse m.fl medfører vesentlige

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ Tlf

Leangbukten Båtforenings AL Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ Tlf Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ 971 262 338 Tlf. 66 76 49 32 E-post: Hjemmeside: post@leangbukten.no www.leangbukten.no STYRET MØTEREFERAT Møtested: Leangbukta kontorsenter Møtedeltakere: Ingar Brauti

Detaljer

Skål! Tangen er åpnet

Skål! Tangen er åpnet Juni 2012. 29. årgang. Kr 5,Medlemsblad for Leangbukten Båtforening Skål! Tangen er åpnet Foto: Hans Hamre, Budstikka Ordfører Lene Conradi og formannen i Andelslaget Ingar Brauti skålte for den offisielle

Detaljer

For et enklere LBA Halvor Borse - Jan Mejlænder-Larsen - Tor-Kristian Øines - Petter Ringvold

For et enklere LBA Halvor Borse - Jan Mejlænder-Larsen - Tor-Kristian Øines - Petter Ringvold FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE FOR Å TYDELIGGJØRE STYRETS ANSVAR TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV MEDLEMMENES VERDIER I BRYGGER, LANDAREALER, BYGNINGER OG MASKINER 1: Vårt Samvirkeforetak eies av medlemmene

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ Tlf

Leangbukten Båtforenings AL Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ Tlf Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ 971 262 338 Tlf. 66 76 49 32 E-post: Hjemmeside: post@leangbukten.no www.leangbukten.no STYRET MØTEREFERAT Møtested: Leangbukta kontorsenter Møtedeltakere: Ingar Brauti

Detaljer

Slik så det ut i mars!

Slik så det ut i mars! Maritim bunnstoff LBF Marinebatteri 110A April 2011. 28. årgang. Kr 5,- Medlemsblad for Leangbukten Båtforening 149,- 895,- Slik så det ut i mars! Og slik blir det! Husk offisiell åpning på Tangen 2. mai

Detaljer

Leangbukten Båtforening SA Leangbukta 31, 1392 Vettre Org. nr._ Tlf

Leangbukten Båtforening SA Leangbukta 31, 1392 Vettre Org. nr._ Tlf Leangbukten Båtforening SA Leangbukta 31, 1392 Vettre Org. nr._ 971 262 338 Tlf. 66 76 49 32 E-post: Hjemmeside: post@leangbukten.no www.leangbukten.no STYRET MØTEREFERAT Mandag 31. august 2015 Kl. 19.00

Detaljer

Forslag til nye vedtekter

Forslag til nye vedtekter Fra Medlem 101272 - Bjørn W. Bjelke Asker 14.12.2012 Til Årsmøtet i Leangbukten Båtforenings Andelslag Forslag til nye vedtekter Med bakgrunn i bekymring for økte kostnader for å ha båtplass i Leangbukta,

Detaljer

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ikke fornøyd Passe fornøyd Fornøyd Godt fornøyd. Ikke fornøyd Passe fornøyd Fornøyd Godt fornøyd

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ikke fornøyd Passe fornøyd Fornøyd Godt fornøyd. Ikke fornøyd Passe fornøyd Fornøyd Godt fornøyd Hva synes du om kvaliteten på bryggen og båtplassen din? Ikke fornøyd 1,8% 11 Passe fornøyd 5,7% 35 Fornøyd 36,3% 222 Godt fornøyd 57,1% 349 Ikke fornøyd, fortell 52 52 611 611 15 15 6 5 3 1 Ikke fornøyd

Detaljer

Klubbhus på Tangen. Thon Vettre hotell Klubbhus komitéen

Klubbhus på Tangen. Thon Vettre hotell Klubbhus komitéen Orientering om arbeid med Klubbhus på Tangen Thon Vettre hotell 06.05.2014 Klubbhus komitéen Jostein Torp, Kjell Erik Johnsen, Terje Fossnes, Morten Erichsen Historien om klubbhus 1999 en arbeidsgruppe

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 A-sak. Reguleringsplan for småbåthavn - Tofte Strand - annengangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Planutvalget

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

Anbefaling fra arbeidsgruppen som ble nedsatt for å komme med forslag til fremtidig organisasjonsform for LBA & LBF.

Anbefaling fra arbeidsgruppen som ble nedsatt for å komme med forslag til fremtidig organisasjonsform for LBA & LBF. Til styret i LBA og LBF Fra arbeidsgruppen i DIF Asker 24.april 2015 Anbefaling fra arbeidsgruppen som ble nedsatt for å komme med forslag til fremtidig organisasjonsform for LBA & LBF. Gruppen kalte oppgaven

Detaljer

Dette er et av Norges beste områder for seiling

Dette er et av Norges beste områder for seiling Hvorfor er det bra å seile i Åsgårdstrand? Slagentangen og Bastøya skjermer mot bølger og for mye vind. Strømforholdene er ikke så vanskelige som lenger nord ved Horten. Regattabanene kan legges nær havna.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

SAK 1: VIDEREFØRING AV LBA ETTER OPPHØR AV VIRKSOMHETSFORMEN BEGRENSET ANSVAR (BA)

SAK 1: VIDEREFØRING AV LBA ETTER OPPHØR AV VIRKSOMHETSFORMEN BEGRENSET ANSVAR (BA) FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I LBA SOM BEHANDLER INNFRIELSEN AV LOVEN OM SAMVIRKEFORETAK OG VIDERE ORGANISERING OPPSUMMERING OG STYRETS KONKLUSJON Styret anbefaler at LBA følger loven om samvirkeforetak

Detaljer

Eierinformasjon til andelseierne i LBA 2015

Eierinformasjon til andelseierne i LBA 2015 Eierinformasjon til andelseierne i LBA 2015 Medlemsbygget Oppføring av Medlemsbygget har vært et krevende prosjekt og hatt mye oppmerksomhet fra så vel styret som Byggekomitéen. Byggekomitéen har bestått

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

Ekstraordinære årsmøter i LBA og LBF Forslag fra Klubbhus komitéen Jostein Torp, Kjell Erik Johnsen, Terje Fossnes, Morten Erichsen

Ekstraordinære årsmøter i LBA og LBF Forslag fra Klubbhus komitéen Jostein Torp, Kjell Erik Johnsen, Terje Fossnes, Morten Erichsen Klubbhus på Tangen Ekstraordinære årsmøter i LBA og LBF 25.06.2014 Forslag fra Klubbhus komitéen Jostein Torp, Kjell Erik Johnsen, Terje Fossnes, Morten Erichsen Versjon 1, utsendt 11. juni 2014 Hovedpunkter

Detaljer

V E D T E K T E R NAVN

V E D T E K T E R NAVN V E D T E K T E R LEANGBUKTEN BÅTFORENING ANDELSLAG SA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAVN Virksomhetens

Detaljer

V E D T E K T E R NAVN

V E D T E K T E R NAVN V E D T E K T E R LEANGBUKTEN BÅTFORENINGS ANDELSLAG SA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAVN Virksomhetens

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2013

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2013 Leangbukten Båtforenings Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ 971 262 338 Tlf. 66 75 83 80 Fax: 66 75 83 81 E-post: post@leangbukten.no Hjemmeside: www.leangbukten.no Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2013

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling: Saksframlegg Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/18235 Forslag til innstilling: 1. Formannskapet godkjenner vedlagte intensjonsavtale mellom Trondheim kommune og Jenssen & Co AS. 2. Formannskapet ber rådmannen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 15.09.2014 Vår ref.: 2014/8333 Arkivnr.: 461.5 Bøneset Eiendom AS Bønesvegen 70 4260 TORVASTAD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

V E D T E K T E R LEANGBUKTEN BÅTFORENINGS ANDELSLAG I NAVN

V E D T E K T E R LEANGBUKTEN BÅTFORENINGS ANDELSLAG I NAVN V E D T E K T E R LEANGBUKTEN BÅTFORENINGS ANDELSLAG I NAVN 1 Andelslagets navn er Leangbukten Båtforenings Andelslag (nedenfor kalt LBA). Forretningskontor er i Asker. II FORMÅL 2 LBA har ikke økonomiske

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm 2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres gjester

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ Tlf

Leangbukten Båtforenings AL Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ Tlf Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ 971 262 338 Tlf. 66 76 49 32 E-post: Hjemmeside: post@leangbukten.no www.leangbukten.no STYRET MØTEREFERAT Møtested: Leangbukta kontorsenter Møtedeltakere: Ingar Brauti

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm pr. 8-2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: ÅRSBERETNING 2010 Formann Reidar Vatnaland Kasserer Ole Bredal Sekretær/havnesjef Einar Johannessen Styremedlem Frode Gautvik Styremedlem Lars Nødtvedt

Detaljer

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 I forbindelse med godkjent reguleringsplan (vedtatt 27.02.2016) for utvidelse

Detaljer

Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012

Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012 Reglement for Hesthagan Marina Gjeldende fom 01.09.2012 Kap. 1 ORGANISERING 1. Havnemyndighet Reglementet gjelder Hesthagan Marina som eies av Sandstad Gård A/S, (SGAS) Styret for Hesthagan Båtforening

Detaljer

V E D T E K T E R LEANGBUKTEN BÅTFORENINGS ANDELSLAG

V E D T E K T E R LEANGBUKTEN BÅTFORENINGS ANDELSLAG V E D T E K T E R LEANGBUKTEN BÅTFORENINGS ANDELSLAG I NAVN 1 Andelslagets navn er Leangbukten Båtforenings Andelslag (nedenfor kalt LBA). Forretningskontor er i Asker. II FORMÅL 2 Gjennom leieavtale med

Detaljer

TANGEN PROSJEKTET. Sluttrapport

TANGEN PROSJEKTET. Sluttrapport spaulsen@live.no TANGEN PROSJEKTET Sluttrapport 07.03.2013 Organisering / Styrets prosjektbeskrivelse / Prosjektgjennomføring / Risiko / HMS / Myndighetskontakter og leverandører/ Miljø / Økonomi Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014 1. Generalforsamlingen. Lundsvågen Båtforening Styrets årsberetning for 2014 Foreningens 30. ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset 24. mars 2014. I tillegg til styret møtte 18 medlemmer og

Detaljer

Årsregnskap. Leangbukten Båtforenings Andelslag SA. Org.nr

Årsregnskap. Leangbukten Båtforenings Andelslag SA. Org.nr Årsregnskap 2016 Leangbukten Båtforenings Andelslag SA Org.nr. 971 262 338 STYRETS BERETNING FOR 2016 På årsmøtet 15. mars 2016 ble følgende styre valgt: Leder Jostein Torp (0036) 1/2016 Styremedlemmer

Detaljer

Leangbukten Båtforenings Andelslag SA

Leangbukten Båtforenings Andelslag SA V E D T E K T E R -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I NAVN Virksomhetens navn er (nedenfor kalt LBA) og er

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent:

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

C. Innkomne forslag til årsmøtet tirsdag 11. mars Forslag fra Petter Ringvold.

C. Innkomne forslag til årsmøtet tirsdag 11. mars Forslag fra Petter Ringvold. C. Innkomne forslag til årsmøtet tirsdag 11. mars 2014 1. Forslag fra Petter Ringvold. Forslag til endinger av vedtekter på LBAs Årsmøte 2013. 5 endret ved at første setning endres fra Kun medlemmer i

Detaljer

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 HØRINGSFRIST: 29.08.14 Innledning Vi har som målsetting å etablere småbåthavn på Valset, gnr 7 bnr 2. Vi har gjennomført en rekke analyser og kommet fram til egnet

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2012

STYRETS BERETNING FOR 2012 Leangbukten Båtforenings Andelslag BA (LBA) Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ 971 262 338 Tlf. 66 75 83 80 - Fax: 66 75 83 81 E-post: post@leangbukten.no Hjemmeside: www.leangbukten.no STYRETS BERETNING

Detaljer

Småbåthavner i indre oslofjord

Småbåthavner i indre oslofjord Side 1 av 6 Småbåthavner i indre oslofjord surname 1 SÆTRE BÅTFORENING Ingen ledige plasser. NB! Fast plass krever postadresse påsætre. Mulighet for utleieplasser gjennom private. Ca. 350plasser. 10-15

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE Bilde viser deler av planområdet Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS i samsvar med grunneier Joar Berdal

Detaljer

Klubbhus på Tangen Ekstraordinært å rsmøte LBA Forslag fra Klubbhus komitéen

Klubbhus på Tangen Ekstraordinært å rsmøte LBA Forslag fra Klubbhus komitéen Klubbhus på Tangen Ekstraordinært årsmøte LBA 25.06.2014 Forslag fra Klubbhus komitéen Jostein Torp, Kjell Erik Johnsen, Terje Fossnes, Morten Erichsen Hovedpunkter LBA bygger og eier klubbhuset på Tangen

Detaljer

Endringer i vedtektene utsendt for behandling på ekstraordinær GF :

Endringer i vedtektene utsendt for behandling på ekstraordinær GF : Endringer i vedtektene utsendt for behandling på ekstraordinær GF : 09.10.2012 Gjeldene vedtekter står til venstre og nye til høyre Fordi ordet «generalforsamling» må erstattes av «årsmøtet» er de paragrafer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR: HASSELDALEN, del 1 og del 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato Del 1 alt. A: 30.10.06 revidert 13.12.07/31.07.08/25.03.09/13.10.09/07.04.10 Del 1 alt. B: 25.03.09 sist revidert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB.

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB. LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag kl Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag kl Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 23.02.2017 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 HØRINGSFRIST: 29.08.14. Fastatt:

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 HØRINGSFRIST: 29.08.14. Fastatt: PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 HØRINGSFRIST: 29.08.14 Fastatt: Innledning Vi har som målsetting å etablere småbåthavn på Valset, gnr 7 bnr 2. Vi har gjennomført en rekke analyser og kommet fram

Detaljer

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon for Forsvarsbygg Fylkesmannen gir Forsvarsbygg tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamlingen 9. oktober 2012 kl til kl på Holmen Fjordhotell i Asker kommune.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamlingen 9. oktober 2012 kl til kl på Holmen Fjordhotell i Asker kommune. Leangbukten Båtforenings AL Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ 971 262 338 Tlf. 66 75 83 80 Fax: 66 75 83 81 E-post: post@leangbukten.no Hjemmeside: www.leangbukten.no Protokoll Protokoll fra ekstraordinær

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/ Bjørg Fladseth

Kommunalteknikk og eiendom. Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/ Bjørg Fladseth Aure kommune Kommunalteknikk og eiendom «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/3421-11 Bjørg Fladseth 16.02.2017 Partsbrev

Detaljer

Eierinformasjon for perioden mars 2014 til mars 2015

Eierinformasjon for perioden mars 2014 til mars 2015 Leangbukten Båtforenings Andelslag SA Leangbukta 31, 1392 Vettre Org. nr._ 971 262 338 Tlf. 66 75 83 80 Fax: 66 75 83 81 E-post: post@leangbukten.no Hjemmeside: www.leangbukten.no Eierinformasjon for perioden

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSDOKUMENT G/2017: Styrets forslag til vedtektsendringer LBA Vedtekter LBA styrets forslag ovs

SAKSDOKUMENT G/2017: Styrets forslag til vedtektsendringer LBA Vedtekter LBA styrets forslag ovs Vedtekter 28.04.2015 LBA styrets forslag ovs V E D T E K T E R LEANGBUKTEN BÅTFORENINGS ANDELSLAG SA 1 I NAVN 1 Virksomhetens navn er Leangbukten Båtforenings Andelslag SA (nedenfor kalt LBA), og er et

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 2015 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 PRISOVERSIKT FOR FRITIDSBÅTER Gjestehavnene i Horten og i Åsgårdstrand I sommersesongen

Detaljer

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret.

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret. REGLEMENT FOR KRISTIANSANDS BÅTHAVNER OG SMÅBÅTHAVNUTVALG vedtatt av Kommunalutvalget 13.12.2005, i kraft samme dag. Revidert: 25.03.2014 1. Det er åpent for alle å leie båtplass i de kommunale båthavnsanleggene

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 2014 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 HAVNEREGLEMENT FOR ÅSGÅRDSTRAND BÅTHAVN Åsgårdstrand havn eies og drives av Horten

Detaljer

OMRÅDEREGULERING. for FORSØL SMÅBÅTHAVN. Gnr.19 /Bnr. 6. i Hammerfest kommune

OMRÅDEREGULERING. for FORSØL SMÅBÅTHAVN. Gnr.19 /Bnr. 6. i Hammerfest kommune OMRÅDEREGULERING for FORSØL SMÅBÅTHAVN Gnr.19 /Bnr. 6 i Hammerfest kommune Hammerfest 4/3 2010 Sak 1002 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø PLANBESKRIVELSE Planbeskrivelse for reguleringsplan

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE 01.02.2017 1; GENERELT Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg, innk. båtplasser

Detaljer

Eierinformasjon for 2013

Eierinformasjon for 2013 Eierinformasjon for 2013 Leangbukten Båtforenings Andelslag SA Leangbukta 31, 1392 Vettre Org. nr._ 971 262 338 Tlf. 66 75 83 80 E-post: post@leangbukten.no Hjemmeside: www.leangbukten.no Etter ordinært

Detaljer

Planbestemmelser 1025 DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENIN

Planbestemmelser 1025 DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENIN Planbestemmelser 1025 DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENIN Arkivsak: 16/3414 Arkivkode: PLANR 1025 Sakstittel: PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 HTM 27.4.2017

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JØRRESTOLEN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JØRRESTOLEN Plan-id 162220016001 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JØRRESTOLEN Del av gnr. 6 / 2, gnr. 6 / 46, gnr. 10/ 116, gnr. 8 /1 Reguleringsbestemmelser datert 13.08.2017 Rev. jf. vedtak i sak FMS 25/17, 23.08.17.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 23/13 14.02.2013. Reguleringsplan for Meråker sentrum - førstegangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 23/13 14.02.2013. Reguleringsplan for Meråker sentrum - førstegangs behandling 1 Meråker kommune Arkiv: 2008009 Arkivsaksnr: 2008/1965-86 Saksbehandler: Arild Moen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 23/13 14.02.2013 Reguleringsplan for Meråker - førstegangs behandling

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer i Gunneklevfjorden, Porsgrunn kommune

Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer i Gunneklevfjorden, Porsgrunn kommune Hydro Energi AS Drammensveien 264 0283 OSLO Oslo, 11.9.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/98 Saksbehandler: Henriette Givskud Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB)

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) 1 Reglementets virkeområde Reglementet gjelder bryggeanlegget, båtene og båtbruken i Gylteholmen Bryggers båthavn. Leietakerne er forpliktet til å sette seg

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

1 Reguleringsplan: Strandpromenade og parkering

1 Reguleringsplan: Strandpromenade og parkering 1 Reguleringsplan: Strandpromenade og parkering Plankart og bestemmelser datert: 14.02.2005 Dato for siste revisjon av planen: 04.05.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 14.06.05 Dato for kommunestyrets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/53 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: PLAN 16222014002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/17 Formannskapet 18.01.2017 3/17 Kommunestyret

Detaljer

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret.

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret. REGLEMENT FOR KRISTIANSANDS BÅTHAVNER OG SMÅBÅTHAVNUTVALG vedtatt av Kommunalutvalget 13.12.2005, i kraft samme dag. Revidert: 23.02.2016 1. Det er åpent for alle å leie båtplass i de kommunale båthavnsanleggene

Detaljer

Prosjektering av marinaanlegg

Prosjektering av marinaanlegg Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Prosjektering av marinaanlegg God prosjektering sikrer framdriften og en vellykket marina Vi sier ikke at det å bygge marina er forferdelig komplisert, bare

Detaljer

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015 Nye brygger Informasjon & valg Ekstraordinært årsmøte 2015 Bakgrunn Langøen båtforening besluttet på årsmøtet høsten 2014 å nedsette en brygge komité for utredelse av hva som må gjøres med brygge anlegget

Detaljer

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd)

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Arealet som er avsatt til småbåthavn i høringsforslaget ligger ved Bogenstranda, i kommunedelen

Detaljer

FORSLAG TIL. Reguleringsbestemmelser. Kvina havn

FORSLAG TIL. Reguleringsbestemmelser. Kvina havn FORSLAG TIL Reguleringsbestemmelser Kvina havn Dato: 18.04.2017 1. Rekkefølgekrav Rammetillatelse Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i forbindelse med småbåthavn områder VS1, VS2 og VS3 skal

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2014/1289-2 Arkiv: L12 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 01.09.2014 Drøftingssak: Etablering av steinmolo i Strandgata og utfylling bak Dampskipsbrygga Utv.saksnr

Detaljer

VEDTEKTER FOR HESTHAGAN BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR HESTHAGAN BÅTFORENING VEDTEKTER FOR HESTHAGAN BÅTFORENING Vedtekter for Hesthagan Båtforening, vedtatt den 17.03.2013 1 Båtforeningens navn Foreningens navn er Hesthagan Båtforening 2 Båtforeningens stiftelse vedtekter ved

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 12/161 18.10.2012

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 12/161 18.10.2012 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/598 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 12/161 18.10.2012 Reguleringsendring av del av Mosvold småbåthavn - Mosvold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 HOTELL/KULTURHUSTOMTEN PLANID. L2009007

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 HOTELL/KULTURHUSTOMTEN PLANID. L2009007 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 HOTELL/KULTURHUSTOMTEN PLANID. L2009007 Planen er datert: 08.10.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 09.11.2009 Dato for siste

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ 1 SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING Dato: 14.11.11 Saksnr: 2011/4392 Kommune: Lenvik, Troms Sted: Olderhamna, Finnsnes Sjøkart nr.: 83 Type sak: Søknad fra Kystverket angående

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Kræmer Brygge, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Kræmer Brygge, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 20.6.2014 2013/1221-33 461.5 Deres dato Deres ref. Kræmer Brygge AS Stakkevollveien 33B 9010 TROMSØ Tillatelse til utfylling

Detaljer

En ny båtsesong nærmer seg...

En ny båtsesong nærmer seg... April 2013. 30. årgang. Kr 5,- Medlemsblad for Leangbukten Båtforening En ny båtsesong nærmer seg... AV INNHOLDET: Det lysner - i alle fall noen minutter... s. 2 Nytt fra Administrasjonen s. 3 LBA fra

Detaljer

Brev fra Skatteetaten

Brev fra Skatteetaten Brev fra Skatteetaten Plan for håndtering av skattesaken EO årsmøte vedtar endringene i vedtektene Forslag til vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet vedtok forslagene til endring i paragrafene 2, 4, 7, 11

Detaljer