RØRFAG. Risikabelt. Klemring: Advarer mot å henge opp bunnledningen. Alene-rørlegger sloss mot kulda. Klør seg i hodet over nye vannstopp-regler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØRFAG. Risikabelt. Klemring: Advarer mot å henge opp bunnledningen. Alene-rørlegger sloss mot kulda. Klør seg i hodet over nye vannstopp-regler"

Transkript

1 RØRFAG 11 Advarer mot å henge opp bunnledningen Rørlegger i skipsdrama: Berget MS Nordlys Alene-rørlegger sloss mot kulda Klør seg i hodet over nye vannstopp-regler Klemring: Risikabelt volumprodukt

2 Svømmehallen i Stavanger sentrum overvåkes. Nå har kommunen sluttet å forebygge utbrudd i dusjanlegg med varmtvannsspyling, og analyse av kimtall i dusjvannet ble avviklet allerede Nye rutiner mot legionella Stopper forebygging I Stavanger har folk dødd av legionella. Nå slutter kommunen med hettvannsspyling og kimstallsanalyser av dusjvann. Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal Hall Etter fire års forskning på kommunale dusjanlegg innføres nye rutiner i Stavanger. Fagfolk og forskere forkaster gamle virkemidler mot forebygging av legionellasmitte fra kommunale dusjanlegg, og omtaler veilederen som uklar. Legionella pneumophila, som kan oversettes til bakterien som elsker lunger, forårsaket for noen år siden flere dødsfall i Stavanger. Likevel skal Stavanger kommune slutte å forebygge utbrudd i dusjanlegg med varmtvannsspyling, og analyse av kimtall i dusjvannet ble avviklet allerede Hvorfor? Fordi forskere har funnet at varmtvannsbehandling ikke fungerer i praksis og at kimtall (konsentrasjon av levende bakterier) ikke sier noe om tilstedeværelse eller konsentrasjon av legionella. En forskergruppe ledet av Ragnhild Wiik har påvist at filtre som ble installert for å redusere bakteriekonsentrasjonen i vannet, virket mot sin hensikt. Dette betyr at det ble funnet flere bakterier i dusjvannet etter filteret, enn i kontrolldusjer uten filter. Disse filtrene ble testet med hensyn til generelt kimtall og ikke spesielt for legionella. Grunnen var at det ikke var påvist legionella i kommunale dusjanlegg da forsøkene ble utført. Sprikende resultat Ragnhild Wiik er mikrobiolog og forsker ved IRIS (International Research Institute of Stavanger). I fire år har hun forsket på legionella ved kommunale dusjanlegg i Stavanger. Hun ble kontaktet av fagfolk i Stavanger kommune etter at de begynte å tvile på om tiltakene mot legionellautbrudd fungerte etter hensikten. Vi oppfattet veilederen fra Folkehelseinstituttet som vag med hensyn til effektive tiltak. Det var ikke forskningsmessig belegg for å si at for eksempel varmtvannsbehandling fungerer i praksis. Vi så at bakteriekonsentrasjonene i vannprøvene som ble tatt etter varmtvannsspylingene av og til var forholdsvis høye og andre ganger lave. Det var uklart hvor grensen for kimtallet gikk, og vi hadde egentlig ikke en plan for hva vi skulle gjøre hvis det viste seg at tallene var for høye, forteller Espen Svendsen, prosjektleder i Stavanger Eiendom. Rutinen den gang var at dusjanleggene ble stengt inntil kimtallene igjen var akseptable. > Datasystem tilpasset din bransje! Tilbud og kalkulasjon Anbudsbehandling (RS`kalk) Salgsstøtte Ordrebehandling Prosjektstyring Fremdrift og ressursplanlegging Innkjøp og lagerstyring Fakturering Regnskap og reskontro Butikksystem Dokumenthåndtering Elektronisk datautveksling Håndholdte løsninger Installasjon og kurs System Konsult AS Borgundfjordveien 80 Postboks 7618 Spjelkavik 6022 Ålesund Tlf: Fax: Skreddersydd for bransjen i samarbeid med NRL, brukere og kjeder. Hatlehols AS Takk Vi takker Hjallum AS for tilliten og ønsker dem velkommen med på laget! Bransjens ledende regnskapsfører! Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale. Tel: e-post: 36 RØRFAG

3 «Våre funn viser en generell tendens til at høyt kimtall indikerer at legionella ikke er til stede.» Ragnhild Wiik Ett stikk og du er hekta... Kompositt innstikkskoblinger for PE rør 20-63mm Innstikksdybde Hus Kappe Klemring O-ring Pushback ring Intern stopp For typer og dimensjoner se STERK - Kompositt - brukes til å produsere deler som krever høy styrke og lang levetid for eksempel romraketter, gassflasker og ISIFLO Sprint koblinger RASK - Push in: kutt røret rett, merk innstikksdybde og stikk inn - ferdig! - Ingen bruk av spesialverktøy PS 1456 SIKKER - Garantert strekkfast og korrosjonsbestandig - Forsterket gjengeparti WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY Raufoss Water & Gas AS Boks 143, N-2831 Raufoss, Tel: /38 Faks: Astec AS er en stor leverandør av produkter for store og små varme/kjøleanlegg se astec.no for referanseliste Ragnhild Wiik, mikrobiolog og forsker ved IRIS på en HMS-samling for alle hovedverneombudene i Rogaland fylkeskommune. Det var hun for å holde foredrag om prosjektet hvor målet var å finne frem til forskningsbasert kunnskap om legionellaforebygging i kommunale dusjanlegg. I noen anlegg sank ikke kimtallet, og anleggene ble stående stengt i ett år eller mer. I ett anlegg skiftet vi hele rørsystemet. Likevel var kimtallet fortsatt like høyt, forteller han. De færreste dreper Fagfolkene i Stavanger kommune var bekymret, og gikk vitenskapelig til verks. I initierte Stavanger kommune et forskningsprosjekt med Ragnhild Wiik ved IRIS. Målet var å finne frem til forskningsbasert kunnskap om legionellaforebygging i kommunale dusjanlegg. Rørfag skrev om prosjektet i artikkelen Hvordan kverke legionella for to år siden. 38 Da sa Ragnhild Wiik; Det kan se ut som om høy temperatur i varmtvannsbeholder, hyppig bruk av dusjanlegget og oppfølging med prøvetaking kan være tilstrekkelige tiltak for å forebygge legionellautbrudd fra dusjanlegg. Nå konkluderer hun med nettopp det. I tillegg anbefaler hun oss å bruke sunn fornuft. Bakterier er over alt. Kanskje vi må lære å leve med legionellabakteriene. Det er en stor bakteriegruppe, mye tyder på at de færreste i denne bakterieslekten er farlige. De er som folk. Mennesker kan også drepe, heldigvis er det få som gjør det. Kanskje du bør unngå å oppsøke offentlige dusjanlegg hvis du har svekket helse, sier hun. Overraskende bakteriefunn Rørfag møtte henne på en HMS-samling for alle hovedverneombudene i Rogaland fylkeskommune. Hun var der for å holde foredrag om prosjektet. Teorien var opprinnelig at hvis det er høyt kimtallsnivå i vannet, det vil si mange bakterier, så er det stor sannsynlighet for at det også er mange legionellabakterier. Det viste seg å være helt feil, sa forskeren bestemt. Hun fortalte at legionellaveilederen er uklar. Den beskriver mye, men sier ikke > Noen av våre produkter er: Comap innregulering/strupeventiler Nonair mikrobobleutskillere Spjeldventiler Full Lug og riller, Klaff tilbakeslagsventiler, Y-filter, div gummi og stålkompensatorer osv. Sjekk priser med oss. Har du råd til å la være? Vårt fokus: Pris og kvalitet Produkt/prosjekt referanselister se: Adresse: Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo Telefon: e-post: 39

4 «Vi tar vekk tiltak som er påvist å ikke ha effekt, og bruker de frigjorte midlene til tiltak som det er påvist at virker.» Espen Svendsen Espen Svendsen, prosjektleder i Stavanger Eiendom. Forskerne fant at ett filter ser ut til å fungere etter hensikten. Dette ble testet i dusjen på en barneskole. Filteret plasseres i forbindelse med dusjhodet, det lager støyende lyder og dusjen sprer vannet på en litt uvant måte. Elevene foretrakk å ikke bruke det, så lenge det var andre ledige dusjer. Men filteret fjernet legionellabakteriene. Stavanger kommunes nye rutiner innebærer blant annet god kontroll på temperaturen i varmtvannsforsyningen. I varmtvannsberederne for utgående tappevann skal temperaturen være grader. hvor informasjonen kommer fra. Dessuten har den få konkrete råd. Forskeren er enig i at metoden med varmtvannsspyling høres logisk ut, men de fant ingen vitenskapelig dokumentasjon på metoden virker i praksis. Dessuten ble det tidlig oppdaget at det var stor frustrasjon hos de utførende. De spylte anleggene med varmtvann én gang i måneden eller oftere, og tok kimtallprøver etter et varierende antall dager etter spylingen. Resultatene gikk i alle retninger. Dessuten ble prøvetakingen utført på ulike måter, noe om gjorde at resultatene overhodet ikke var sammenlignbare. Ett som virket Forskergruppen har tatt tusenvis av prøver av dusjvann, og analysert alle prøvene med hensyn til kimtall og L. pneumophila. De har testet ulike metoder for forebygging, som membranfiltre, varmtvannsgjennomspyling og engangsbehandling med klorforbindelse. Stavanger kommune har tre sykehjem med identisk arkitektur og sammenlignbare røranlegg. Disse ble testet på ulike måter, og prøvene sammenlignet. Etter ett år med filterrensing ved det ene sykehjemmet, viste prøvene at det var høyere kimtall i anlegget som ble filtrert enn i de uten filter. Forskerne påviste også at varmtvannsspylingen kun har effekt i noen få dager. Vi har dokumentert at å ikke gjøre noen ting, ofte har samme effekt som forebyggingen, fortalte hun forsamlingen. Forskergruppen har sett på betydningen av mange andre ulike forhold slik som blindrør, lovverk og aerosoldannelse. De har snakket med utallige selgere av utstyr, og Wiik hevder at ikke noe av utstyreog kjemikalier hun ble presentert for, var vitenskapelig dokumentert. Konklusjoner Kartleggingen viser at det ofte er generelt mange bakterier i dusjhodene. Ved litt tapping går kimtallet i friske anlegg fort ned. I henhold til våre funn, er legionellabakterien mer et systemfenomen enn et dusjhodefenomen. Om legionella er til stede skal en ofte tappe ganske mye vann før konsentrasjonen går ned. Våre resultat viser at forholdet mellom kimtall og legionella er motsatt av det mange trodde. Antakelsen var at et høyt kimtall indikerer at legionella er til stede. Våre funn viser en generell tendens til at høyt kimtall indikerer at legionella ikke er til stede. Med andre ord: Der det er mange bakterier generelt, er det få legionellabakterier. Men når forholdene for legionella blir bra, øker de raskt i antall. Da er det få av de andre tilstede. Dette er darwinisme i mikroperspektiv, sa forskeren. Varmtvannsbehandlingen virker dersom vannet er varmt nok, rørstrekket kort nok, og det ikke forekommer steder i rørstrekket hvor bakteriene kan gjemme seg. > 40 RØRFAG

5 VARME «Men når forskningen viser at det ikke er noen hensikt å gjennomføre en rutine, bør vi bruke de ressursene vi har på rutiner som dokumentert virker.» Espen Svendsen Rørnettet er en utfordring. I dag er «kravet» i veilederen ett minutt på å få frem varmt vann på tappested lengst borte fra berederne. Vi skal se om vi klarer å sette en lavere grense, ett minutt er ganske lenge, forteller Espen Svendsen, prosjektleder i Stavanger Eiendom. I følge Ragnhild Wiik er det svært vanskelig å holde temperaturen oppe i store anlegg, og da kan man med fordel la være å spyle med varmt vann. Ny praksis Stavanger kommune er i ferd med å vedta nye rutiner. Dette behandles i fire politiske organ og innebærer overvåking, oppfølging og kontroll på bruken av anleggene. Vi tar vekk tiltak som er påvist å ikke ha effekt, og bruker de frigjorte midlene til tiltak som det er påvist at virker, sier Espen Svendsen i Stavanger Eiendom. Vi skal ha kontroll på temperaturen i varmtvannsforsyningen. I varmtvannsberederne for utgående tappevann skal temperaturen være grader. Kontroll på temperaturer er en av de viktigste sjekkrutinene. Kontroll av vanntemperaturen ute på tappestedene og i sirkulasjonsledninger, og tiden det tar før det varme vannet kommer frem vil få økt oppmerksomhet. I dag er «kravet» i veilederen ett minutt på å få frem varmt vann på tappested lengst borte fra berederne. Vi vil ved innføringen av nye rutiner se om vi klarer å sette en lavere grense. Ett minutt er ganske lenge. I gamle installasjoner fjerner vi rør som ikke er i bruk, for de er gode gjemmesteder for bakteriene. Men for at dette skal ha effekt, må alle blindrørene vekk, forteller han. Erstatter spyling Kommunen avvikler gjennomspylingen med varmt tappevann som systematisk rutine. En intensivering av overvåking og prøvetaking i hele den kommunale bygningsmassen er på trappene. Vi leter etter legionellaforekomster og kartlegger alle byggene systematisk over ett år. Etter det vil vi dele byggene inn i ulike risikogrupper, basert på antall brukere, egenskaper ved brukerne, bruken av anlegget, og så videre. Samtidig vil vi involvere brukerne. En av de nye rutinene som skal innføres er uttapping av det første vannet før dusjing. På enkelte bygg kan dette med letthet gjennomføres av brukerne selv. På andre bygg med fellesanlegg vil driftpersonell ta seg av dette, forklarer Svendsen. Reaksjoner fra fagmiljø Stavanger vil på ingen måte prøve å vri seg under veilderen som ligger ute som en anbefaling. Vi skal også følge veilederen på flere områder. Men når forskningen viser at det ikke er noen hensikt å gjennomføre en rutine, bør vi bruke de ressursene vi har på rutiner som dokumentert virker, det må det vel være fornuft i, sier han. De involverte har registrert at det er kommet reaksjoner fra andre fagmiljøer på forskningen som er gjort. Vår oppfordring må være at sentrale myndigheter samler tilgjengelig kunnskap fra ulike aktører og ser om noe av dokumentert og erfart kunnskap bør danne grunnlag for å endre veilderen. Vi har vel tatt innover oss at det ikke ser ut som vi får noen garanti for legionellautbrudd, men at vi prøver å få ned risikoen ved å gjennomføre overvåking og kontroller. Vi vil nok kanskje møte på anlegg i den første overvåkningsrunden som vil kreve andre tiltak enn de vi nå skal gjennomføre. Det er vi også åpne for, bare det kan vises til dokumentasjon som tilsier at de virker. Tall: I Stavanger kommune har varmtvannsspyling mot legionella ført til at liter varmt vann ble tappet rett i sluken hver måned. Totalkostnad, der varmtvannspylingen er en del, har kostet kommunen mellom millioner kroner årlig, forteller Espen Svendsen, prosjektleder i Stavanger Eiendom. Det er det glade vannvidd!, tenk på alle pengene, energien og frustrasjonen som har gått med, aldeles uten noen hensikt, sa Ragnhild Wiik på HMS-samlingen. Vi tilbyr alt innen vannbåren varme For deg som montør er trygghet, pålitelighet og erfaring viktige kriterier når du velger leverandør. SGP er den utstyrsleverandøren som har holdt på lengst med vannbåren varme i Norge. Vi fører kun anerkjente merkevarer, og har alt til store og små anlegg. Lang erfaring og og solid fagkunnskap gjør oss til den tryggeste leverandøren i markedet. For deg betyr det at dine strenge krav om sikkerhet, service og kvalitet imøtekommes.og kommer du innom kan vi selvfølgelig tilby en kopp varm kaffe også. Kontakt oss for informasjon og tilbud. Tlf:

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Januar 2015 Prosjektrapport for NHO Reiseliv utført av Unilabs Laboratoriemedisin, Miljømikrobiologi Prosjektrapport for NHO Reiseliv Unilabs Laboratoriemedisin,

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1)

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) (1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) Innledning Deprimerte mennesker bebreider seg ofte for at de gjør for lite. De tenker at de ikke får til

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter Ekspert på Legionella og energiøkonomisering Vet du nok om Enøk? Legionella? LEGIONELLA til å kunne hjelpe kundene dine? Les mer på side 2, 3 og 6 Termorens med internasjonale kontrakter Aldri har ENØK

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer