REFERAT STYREMØTE Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT STYREMØTE Oslo"

Transkript

1 REFERAT STYREMØTE Oslo

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak Oppføring av eventueltsaker Sak Orienteringssak: Redegjørelser v/sl Sak Orienteringssak: Seminarhelger v/leder Sak Orienteringssak: Sak 12: status v/leder Sak Diskusjonssak: Sustainability Council v/leder Sak Orienteringssak: Gjennomførte Generalforsamlinger ved LA v/hr Sak Orienteringssak: Utlysning av SSR v/hr Sak Orienteringssak: Plan for gjennomføring av internevalueringer v/hr Sak Orienteringssak: Orientering rundt LNU prosessen v/øa Sak Orienteringssak: Vinterlekene v/pk Sak Behandlingssak: Vis MOT med BIS v/fag Sak Behandlingssak: Støtte av tapt sponsorinntekt til BIS Stavanger v/øa Sak Behandlingssak: Søknad om støtte til inventar v/leder Bergen Side 2

3 Sted: Oslo Tid: Til Stede: Leder, ØA, MANA, PK, KA, FAG, HR 1 og 2 Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Godkjenner innkalling og dagsorden. Vedtak: Godkjent Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer og HR som referent. Vedtak: Godkjent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra styremøte. Vedtak: Godkjent Sak Oppføring av eventueltsaker 01 KA 02- MANA 03- ØA Side 3

4 Sak Orienteringssak: Redegjørelser v/sl Bakgrunn: Hvert enkelt medlem i SL redegjør for hva som er blitt gjort siden forrige styremøte. PK: Vært i kontakt med flere ulike tilbydere for VL. Vi har komt frem til det beste alternativ der det blir billettslipp 16. November. Mye i bestilling av fly og hotell. ØA: Er helt ferdig med MVA kompensasjonen. Deltatt på GF til Stavanger og Bergen. Har gått mye tid til GF med budsjett og regnskap i tillegg til andre saker. Medlemskontingenter er utbetalt til lokalavdelingene. Deltatt på Nordic Forum der vi diskuterte hvordan vi kunne budsjettere mest fleksibel for hele organisasjonen og ikke låse oss til enkelte arrangement og prosjekter. Vært i kontakt med gammel ØA i Kristiansand. Jobber med izettle for å finne en løsning slik at flere LA kan bruke dette og at det blir et system i inntektene. Kommer sak senere i angåede LNU søknader som er sendt ut fra lokalavdelingene. Har hatt møte med leder og ØA i vinterlekene. KA: MANA: Sett mye på sentrale avtaler og ser at organisasjonen slik den er i dag ikke er klar for for mange sentrale avtaler. Ender fort opp i interessekonflikter. Det tar lang tid og er mange personer som skal inkluderes. Er i tvil på om dette er bedre enn at LA finner egne avtaler. Sett videre på hotellavtaler sammen med PK. Skulle hatt møte med TicketCo, men begrunn av at Bergen har hatt dialogen så ble vi enig om å ta dette sammen. Er planlagt møte i løpet av den neste uken. Har begynt å planlegge BISNISS som vil bli Januar. Mye fremgang lokalt med planlegging av NLD. Enkelte utfordringer med samarbeid på tvers av lokalavdelingene. Trondheim skal ha Markedsuke førstkommende mandag med masse bra opplegg. MA fra Stavanger besøker Trondheim i markedsuken. Bergen har hatt rekordoppmøte på bedriftspresentasjon. Trondheim har hatt utfordringer med oppmøte på bed.press. Er ikke Side 4

5 samme kultur for dette i Trondheim som i Bergen. Bruker nå administrasjonen og forelesere til å hjelpe å promotere dette. FAG: Viser først og fremst til ukesmail. Mange av sakene jeg driver med tar lang tid. Jobber med øking av pedagogisk evne hos foreleserne. Kunnskapsnivået til foreleserne er ikke noe galt, men vi ser på det pedagogiske som er en utfordring. Vanskelig å kreve et vist pedagogisk nivå fordi BI forsvarer dette med akademisk frihet, som gir foreleserne frie rammer for sine forelesere. Ønsker å sette ned en komite med tung kompetanse før en ny eventuell ansatt blir tilsatt. Før dette må det innom kollegiet der jeg sitter. Før dette kan det eventuelt settes en prøveforelesning, men her blir de kun vurdert i faglig kompetanse uten noe vurdering av det pedagogiske. Ønsker at elever også skal være inkludert i denne prøveforelesningen der studenter kan vurdere formidlingsevnen til foreleseren. Vurderingen fra studenten skal være vedlagt når saken behandles på kollegiet. Tilbakemeldingene på vårt forslag er varierte. Learninglab støtter vårt arbeid innenfor dette i tillegg til enkelte andre ansatte i BI. Direktør for studiekvalitet var i utgangspunktet positiv, men ønsker å legge dette møtet om to uker. Problem med heving av status av klassekontakt. Vesentlig forbedring hos Bergen og Trondheim. Prøve å heve viktigheten av fagutvalget på skolene og få en tilhørighet innad i utvalget. Vært i kontakt med prorektor som muligens hjelpe oss økonomisk. Har skrevet stillingsinstrukser som er stemt gjennom ved de lokale GF. Jobber med arbeid av å senke priser på bøker. Har vært i møte med forlagene der vi ønsker å få bøkene i flere formater. Avmeldingsfrister for å melde seg av skoleplass på BI er alt for kort dersom man ønsker å melde seg ut. Ønsker å lage et skriv fra BIS sin side. Ekstraordinær konteeksamen er ikkeeksiterende. BI bestemte seg ved sist årskifte at dette ikke var noe de ønsket å ha. Har fått litt informasjon på kostnaden ved at studenter tar 4. Året ved BI, midler som kan brukes på konteeksamen. Side 5

6 Har jobbet med BRY DEG PÅ BI. I Stavanger var direktør ikke interesert i å gjennomføre det. I Trondheim var hele ledelsen med på å gjennomføre dette veldig bra. I Bergen ble Fagansvarlig sentralt den som tok hele lasset. Ønsket at det skulle være BI+BIS sammen for studentene. Stavanger er utfordrende å få med på forskjellige aktiviteter. Har evaluert linjer og fag, men er utfordrende å evaluere linjer jeg ikke har full innsikt i. PR og markedskommunikasjon får mye pes. Eiendomsmegling er det største problemet. Prisen er veldig høy. Dette grunnet enkelte lisenser som BI er nødt å ha i tillegg må vi ha jurister som koster mye. Retail Management, ønsker å gjøre om på hele linjen. Skal restrukturere studentpanelet med LMU har oppfølgingen vært dårlig. BI sitt ansvar for oppfølging, men dette er ikke godt nok nå. Studenter tar ansvar for LMU fra neste år. Vi arrangerer men BI vil dekke dette. Enkelte fag der det kommer store mengder klager. Kommer til å klage videre til BI der vi ønsker å få gratis konteeksamen. HR: - Traver - HR seminar - Oppfølging av HR LA - GF LEDER: Mye av min tid blir brukt på oppfølging. Sitter i flere fora. Jobber sammen med BI i first year experience. Sitter i LMU rådet sammen med FAG. Gått mye tid til oppryddingsarbeid i organisasjonen. Side 6

7 Sak Orienteringssak: Seminarhelger v/leder Bakgrunn: I januar vil det bli gjennomført ulike seminarhelger i regi av SLs medlemmer. Leder SL ønsker at arrangørene av seminarene redegjør for sine respektive opplegg. LEDER: Ønsker å sette fokus på dette da det nærmer seg Januar. KA: Ønsker å benytte oss av tilbudet til IDIUM der vi får gratis opplæring av nettsiden med en skikkelig innføring. Ønsker å ha et seminar med TV2 som har mange spennende konsepter på hvordan vi kan formidle nyheter på sosiale medier. PK: Har et stort ønske om å være i Oslo. Har vært i kontakt med eventbyrå som spesialiserer seg på Evens for unge. Ønsker å redusere fokus på alkohol og se hvordan vi kan gjør faglige arrangement mer attraktivt. MANA: januar i Trondheim. Har avklart med alle at de kan komme. Bruke fredagen til idemyldring og redegjørelser. Ønsker å ha en workshop på lørdagen, men er enda ikke sikker på hva jeg ønsker å ha her. Problemer når vi skal finnne noe som passer for både MA, NA og NLD. Tenker muligens å høre med SBIO. Ønsker gjerne innspill med tanker for hva som kan gjøres. LEDER KOMM: Ikke dumt å høre med LA for innspill. HR: Har satt januar. Ønsker å holde dette i Bergen siden vi er 5 HR her. Vil ha foredrag på fredagen rettet mot intervju. Ønsker å bruke tid på hva som har skjedd på lokalavdelingene, så ønsker å bruke mye tid på løs snakk rundt vervet. Muligens kontakte HR avdelingen til SBIO. Vedtekstmøte der vi muligens vil gjøre endringer på settet som ligger ute nå. ØA: Ønsker å bruke første dagen til workshop der vi snakker rundt blant annet bruken av økonomiassistent. Standardisere budsjett og regnskap. Skal gå gjennom budsjettering av større arrangementer. Andre dagen ønsker jeg fokus på årsregnskap. Er ikke sikker på om vi Side 7

8 er nødt å være i Oslo, men ønsker gjerne å se på mulighet for å ha dette i Stavanger. Har ikke satt dato enda, ønsker gjerne midtuke. FAG KOMM: Økonomiutvalg? ØA: Vi skal diskutere dette under seminarhelgen. Dette har ikke fungert riktig til nå. Ønsker at de skal få klare oppgaver. Vanskelig å gi fra seg arbeidet. FAG: Legger det til studentpanelet. Vi vil gå gjennom kursevalueringer og evaluering av hele linjer. Diverse saker som kommer opp og hva de forskjellige LA vil gjøre. Kompetanseheving. Innføring i hvordan struktureringen hos BI er. Danne en felles plattform med SBIO. Møtevirksomhet for fagansvarlig LA. Møte med fokus på First year experience der fag kan bidra med det de sitter med. Dato blir omtrent februar/mars. Leder: Vi har ikke et direkte seminar men vil legge dette til et styringsgruppemøte. Sak Orienteringssak: Sak 12: status v/leder Bakgrunn: I tråd med organisasjonsendringen og utvikling av ny overordnet strategi, ønsker Leder å fortelle om status, prosessen videre samt gi utdypende forklaringer rundt SWOTanalysene som skal lages av hvert enkelt medlem i SL. Leder: Har sendt ut et dokument med tidslinje for den nye strategiutviklingen. Vi er i fase to der vi skal lage en swot analyse. Vi skal ha et strategimøte den november med de som er med på vanlig SG møte i tillegg til FAG. Vi ønsker å sette opp handlingsplaner så vi vet hvordan vi kan nå denne strategien. Videre i tidslinjen så skal vi utarbeide spørreundersøkelser, det skal gjennomføres fokusgrupper. I mars skal det gjennomgås på nytt. I februar skal det dannes et red team med eksterne personer hovedsakelig tidligere engasjerte personer i BIS. Gjerne også sentrale personer fra SBIO. Ønsker også hente inn helt eksterne. Har sendt ut SWOT analyse til ledelsen med tidsfrist 4. November. Åpner for spørsmål. ØA KOMM: Er det satt noen klare mål for helgen. LEDER: Vi skal ha ferdig et skriftlig førsteutkast. Side 8

9 Sak Diskusjonssak: Sustainability Council v/leder Bakgrunn: Som medlem i Sustainability Council er forberedelse til neste møte i november å ta med forslag til saker en ønsker at BI legger tyngde på når det gjelder samfunnsansvar. Leder ønsker noen forslag og tiltak til diskusjon som tas med på møtet den 4. november. LEDER: BI ønsker å legge større fokus på det å støtte samfunnet og være en bærekraftig organsisjon. Ønsker å ikke kun fokusere på miljø. FAG: Savner strategi og konkrete punkter om hva de ønsker. ØA: Kan for eksempel hjelpe vanskeligstilte ungdom med læring. 1 person kan invitere en liten gruppe for å hjelpe med læring. FAG KOMM: Kan brukes i sammenheng med MOT så dersom vi får et samarbeid her så er det god mulighet til å legge til rette for et slikt forslag der. ØA: Har du mer konkret? LEDER: Har ikke noe mer konkret. Setter strek så kan jeg få mer konkret informasjon. Sak Orienteringssak: Gjennomførte Generalforsamlinger ved LA v/hr Bakgrunn: Samtlige lokalavdelinger har avholdt høstens Generalforsamling. HR informerer hvordan gjennomføring av disse har gått. MANA: tidsbruk FAG: SBIO fikk 2 minutter spørsmål FAG: legger til moment at man kan presisere svar. LEDER: ønsker at det skal bli en mer samkjørt struktur på det. GF er mye mer fokus på humor enn bergen og stavanger. Side 9

10 MANA: Han var veldig lite informert om hvordan gjennomføringen skulle gjøres. ØA: Ble sakspapirene sendt ut på forhånd? HR: Ble ikke gjort, men vi tipset om dette MANA: Ser ikke noe problem i at det er humor innblandet i GF. LEDER: Under ordinær saksgang er det viktig at det er høy grad av seriøsitet. Jeg fikk med meg alle generalforsamlingene og syns dette var veldig gøy å få med meg. Sak Orienteringssak: Utlysning av SSR v/hr Bakgrunn: HR informerer om prosessen rundt rekrutering av SSR. HR: *Leser opp fra sentrale vedtekter om hvordan valg av SSR blir gjennomført samt stilllingsinnstruks* LEDER: Man sitter et halvt år som observatør og et halvt år som styremlem der SBIO og BIS bytter på hvem som sitter hva når. FAG KOMM: Er det bare innstilling som presenteres? HR: Ja. ØA: Er stemmefordelingen ut ifra antall studenter ved skolene. HR: Ja. FAG: ønsker å revurdere at personen får forsvart sitt kandidatur og deltatt under avstemming. MANA: Under konstitusjon blir det sendt inn en skriftlig appell. Side 10

11 Sak Orienteringssak: Plan for gjennomføring av internevaluering v/hr Bakgrunn: HR legger frem plan for hvordan internevaluering for sentralledelsen vil bli gjennomført. HR orienterer videre. FAG: Ønsker at HR avslutter med en egen del med forslag til HR: Sak Orienteringssak: Informasjon rundt LNU prosessen v/øa Bakgrunn: ØA orienterer for prosessen rundt LNU. ØA: Fikk info om at LNU forsvant under overlapping. Meg og Kristine trodde mer var gjort i forhold til søknaden til BI der nesten ingenting hadde blitt gjort. Under NSF ble det koordinert med ØA LA om hvordan LNU søknader skulle gjøres. Har diskutert mye med leder om hvordan disse søknadene skulle presenteres til BI. BI ønsker ikke å støtte generell drift. Har lagt vekt på FYE i søknaden og sagt at vi ikke kan kutte den generelle driften. Ønsker å gjøre idrettslag og grupper mer selvstendig. LEDER: Det har blitt budsjettert at LNU midler går til den generelle driften, og her må vi finne en løsning. ØA: Har tatt mye mer tid enn forventet. Har vært mye spørsmål om hvordan søknadene skal se ut. Om vi får like my som LNU ga oss, noe vi mest sannsynlig ikke får. Tror BI vil være med å støtte oss i tillegg til at BI øker sin studentmasse år for år så må vi øke våre tilbud. FAG: Får mye spørsmål om det er lovlig med sponsor med direkte midler. Er det lov for de å skrive under en avtale eksklusivt for dem? MANA: Har aldri fått et ordentlig svar på dette selv om vedtektene sier dette er ulovlig. ØA: Genialt med egne sponsor, hvordan kan vi gjøre dette. FAG: Avtaler krasjer med nåværende avtaler som gjør at avtaler ikke blir tatt i mot. Oppfordrer HR til å lage Side 11

12 HR: ØA: BI har støttet oss mye i det siste med penger i det siste. Men er helt enig. FAG: Har fisket opp i pengebruken deres, men er vanskelig å finne ut av. Mange sure for skjevfordelingen. Vi vet ikke hvor mye de bruker, men de har økt den økonomiske støtten. PK: Slik det ble gjort i stavanger i fjor så fikk vi sponsing der jeg var i dialog med MA og NA. MANA KOMM: Det bør være en ordning bare det går gjennom MA. Det er tvil om hvordan ting fungerer på lokalt plan. Så lenge man ikke har en hovedsamarbeidspartner så er det ikke så mye som vil kræsje. LEDER: Slik jeg ser det er det ingen retningslinjer som hemmer oss. HR: Kan bygge opp retningslinjer der MA godkjenner. KA: Kan være viktig å gi ny oppstartede grupper en start sum. Pengene vi gir skal vare over en lenger tid. Vi må og legge vekt på å forsvare hvor mye penger som skal gis. FAG: Når man søker opp opprettelse av undergruppe så må det legges til budsjett. Er det mulig å lage et skriv med retningslinjer? ØA: Er for vanskelig å lage generelle retningslinjer. KA: Må tall komme fra LNU? ØA: Må ikke komme fra LNU, men LNU ønsker å støtte nyoppstartede grupper. Side 12

13 MANA: For eksterne parter er det vanskelig å skille gruppene under BIS. LEDER: Første skritt blir å sette seg med HR å lage grunnlinjer for dette. Så kan vi utarbeide en mer detaljert handlingsplan etter hvert når vi har klargjort målene. MANA: Ønsker å kartlegge med MA lokalt per i dag for hvordan ting fungere. HR: Kan høre med de om hvordan de ønsker at det skal være. Sak Orienteringssak: Vinterlekene v/pk Bakgrunn: PK orienterer rundt status med planlegging av VL. Sak Behandlingssak: Vis MOT med BIS v/fag Bakgrunn: Fagansvarlig har vært i dialog med organisasjonen MOT mtp en potensiell avtale. Avtalen skal omhandle et samarbeid for å bedre ta vare på studentene ved Handelshøyskolen BI. Ettersom dette er en avtale som vil påvirke hele organisasjonen er det essensielt at hele Sentralledelsen støtter avtalen. Av samme grunn lar det seg ikke gjøre at en slik avtale utarbeides uten at det behandles av Sentralledelsen, spesielt ettersom Fagansvarlig ikke har slikt vedtektsført ansvar. Dette er en stor avtale og den må innom mange ledd før den kan ferdigstilles. Fagansvarlig ønsker at Sentralledelsen delegerer fullt ansvar for utforming av avtalen innenfor de rammer som blir lagt frem i denne saken. Se vedlegg. Dersom alle lokalavdelinger samt lokale ledelser i BIS har vurdert avtalen som god og sagt seg enig i rammene vil den komme tilbake til Sentralledelsen hvor den endelig behandles. Vedlegg 1: Innhold i avtale fra MOT Vedlegg 2: Kort oppsummering ved Fagansvarlig Niklas Bråthe Forslag til vedtak: Sentralledelsen gir Fagansvarlig fullmakt til å utarbeide et endelig forslag til samarbeid med MOT. Side 13

14 FAG: Dette arbeidet henger sammen med FYE. SBIO har avtale med psykisk helse, men som fungerer mindre bra. MOT har et opplegg for universiteter og høyskoler. KA: God organisasjon, men ønsker ikke en sentral avtale. FAG: Dette er et arbeid mot studiemiljøet og ikke noe som skal erstatte studentaksjonen sine arbeid. KA KOMM: Slik jeg ser det så er det å legge litt mye på lokalavdelingene. HR: ADMIN, Konkret de stiller opp med, arb kap fag FAG KOMM: Vil bli belastning å utarbeide dette nå, men ikke noe problem på sikt. Lokalt vil leder studentaksjonen få mye av arbeidet. Det er de som er utøvende ansvarlig. For eksempel drømmeuka så kan MOT stå på stand med personer som kan hjelpe studenter hvordan nå drømmen. I tillegg er det mulig å holde kurs gjennom sine samarbeidsavtaler. MANA KOMM: Finnes det noen erfaringsrapport om hvilke ressurser mot har stilt med på arrangement. FAG: Har ikke fått noen erfaringsrapport i den grad. Har fått gode tilbakemeldinger fra de forskjellige skoler. Kan prøve å oppdrive en rapport fra skolene som jeg kan presentere til SL ved en senere anledning. PK: Annbefaler å sjekke MOT sin hjemmeside. PK: Må alle være med på dette for at det skal bli noe av? FAG: Ja, har ikke gått direkte til administrasjonen. Har vært i kontakt med direktørene ved de forskjellige skolene. ØA: Si at vi er ferdig med planlegging, hvordan skal vi stemme gjennom dette før vi går inn for dette. FAG: Dersom det er ønskelig så kan dette stemmes over på LM, men tenkte i utgangspunktet at dette stemmes over i sentralstyret. LEDER: Tenker ikke at det er helt intuitivt at studentaksjonen skal ha anvasr for mot, ville heller satt dette på Leder ved LA. Side 14

15 FAG KOMM: Leder vil ikke ha denne kapasiteten og har derfor funnet den undergruppen som har kapasitet og det vil falle relevant til. LEDER: Mener studentaksjonen skal kun jobbe mot studentaksjonen. Skal vi legge så mye resurser i dette syns jeg vi trenger en egen komité. HR: Er enig at vi bør ha en egen komité som jobber kun mot dette. FAG: Dersom vi skal ha en egen komité kan dette falle under HR. PK: Hvem utgjør disse 50 menneskene? FAG KOMM: BIS ledelsen, komitéen Fadderstyret da vil vi ha litt ledige plasser der admin kan ta enkelte plasser. Kostnaden dekker både opplæring og selve tilbudet. PK KOMM: Ønsker heller det er studenter som er MOT faddere fremfor administrasjonen. MANA KOMM: Mot synes det er viktig at det er en stabil og trygg ledelse som forsvarer verdiene til MOT. Opplæring vil være før fadderuken. PK: Mener enda det er viktig at studenter blir MOT faddere. MANA: Tror ikke dette vil bli et problem at så mange ønsker å være MOT faddere. KA: Hvordan ser du for deg at hiarkiet skal se ut. Hvem blir egentlig ansvarlig for dette og hvem svarer til hvem. FAG KOMM: Vi ble enig om at det da ville bli en MOT komité. ØA: Betaler vi avhengig av antall som velger å være MOT fadder? FAG KOMM: Nei prisen er satt uavhengig av antall. FAG: ønsker å ha en behandlingsak ved BIS LA og dersom det er en felles enighet så trenger vi ikke ta dette gjennom LM. HR: Ta det på SG møte? Side 15

16 FAG KOMM: God ide, men ønsker å gjøre det lokalt slik at vi får større innsikt. Samtidig er SG mer objektivt så kan være god løsning. MANA: Kan tas opp som en diskusjonssak. Ønsker at pakken som legges frem er så detaljert som mulig. FAG: De nye premissene som nå legges til: - Legges til en erfaringsrapport - Ingen samkjøring med studentaksjon men en MOT komité - Kun de på gulvet på kurs - Legges som diskusjonsak på styremøte LA. Er bindingstiden en så stor ulempe at vi ikke vil dersom den er der? MANA: Ønsker ikke at vi skal ta en avgjørelse som gjør at vi binder oss for 3 år fremover. FAG KOMM: Hovedutgangspunktet er at jeg ønsker å fjerne bindingstiden. Spørsmålet er om dere ikke vil dersom den ikke kan fjærnes. MANA: Vi må og tenke på administrasjonen og om de ønsker å binde seg. FAG: Da legger jeg frem forslag på 1 år med opsjon på 2 nye år. PK: Kan vi ikke ta en diskusjon etter du har vært i samtale med mot? FAG: Det kan vi gjøre. Forslag til vedtak: Sentralledelsen gir Fagansvarlig fullmakt til å utarbeide et endelig forslag til samarbeid med MOT. Vedtak: Godkjent Side 16

17 Sak Behandlingssak: Støtte av tapt sponsorinntekt til BIS Stavanger v/øa Bakgrunn: Etter at BIS ønsket å få en felles avtale med en bank, forsøkte ikke BIS Stavanger på å forsette sin avtale med sin bank. Noe som har gått utover økonomien til lokalavdeling. Vedlagt ligger søknaden som BIS Stavanger har sendt. Vedlegg 3: Søknad om tilbakebetaling av tapt sponsorinntekt. Forslag til vedtak: Syret vedtar innvilget eller delvis innvilget. ØA: Stavanger gikk ikke inn I samtaler med bank ettersom vi ønsket å standardisere en avtale. Dette har gjort at Stavanger har tapt ,-. ØA: Synes det er utrolig kjipt at dette skal føre til tap. Men samtidig mener jeg at organisasjonen skal kunne tåle et slikt tap. FAG: Er det vår skyld? ØA: De samarbeidet med bank, og vi sa vi skulle samarbeide med en ny bank som førte til at de måtte avslutte samarbeidet. FAG: Så de fikk et nei fra SL at de ikke skulle inngå videre med SR-Bank? MANA KOMM: De fikk nei fra SL at vi skulle jobbe med en ny sentral samarbeidspartner. FAG: Stavanger har i utgangspunktet gjort noe feil ettersom de fikk beskjed fra MANA om å ikke fortsette avtalen. LEDER: Kunne muligens mistet avtalen likevel. FAG: mener vi har lagt nok restriksjoner på Stavanger som gjør at vi har hindret dem i å fortsette avtalen. Jeg synes det ser ut som en backlag. Så lenge vi har dekning så føler jeg at SL dekker dette. LEDER: Har stavanger dekning? ØA KOMM: Ja, men de har ikke like solid økonomi som de andre skolene. Side 17

18 PK: Stavanger søker om hele eller deler av beløpet. Det er mulig å betale deler av summen. FAG: Ønsker ØA sin formening om dette. ØA komm: Støtte og anbefale om å søke støtte andre plasser enn bank/finans. LEDER: Begrunnelse i å kun dekke deler av beløp er at inntekten aldri var sikret. Var risiko knyttet til denne inntekten. MANA: Vi har hemmet dem i det å finne sponsor. Vi må ta ansvar, men samtidig så har det aldri vært sagt når noe skal være på plass. PK: Enig at det er på vår kappe. De har hatt et semester til nå og hatt mulighet til å kontakte andre mulige samarbeidspartnere. Ikke vært gjort noen forsøk i Stavanger. MANA KOMM: De har sansynligvis sett seg blind på retningslinjer fra SL om å ikke ta i mot mer fra bank. FAG KOMM: Vi må og tenke på hvordan de vil reagere når en overordnede gir beskjed om å ikke søke videre. MANA: Man har ikke forutsett at ting ikke har gå PK: Som marked mener jeg man ikke må låse seg til en avtale. Synes ikke det er forsvarbart å dekke hele summen. HR: Er det i halvåret? ØA KOMM: Ja HR: Er dette kritisk for driften av studentsamfunnet? ØA KOMM: Når de reviderte budsjettet ved GF så gikk dette utover linjeforeninger og undergrupper. NLD gikk også med et underskudd på som betyr mye for Stavanger. De vil klare seg, men ikke en økonomi som er så robust som ønsket. PK KOMM: Denne avtalen fikk de i 2014 så dette er ikke noe stavanger har hatt i flere år. Side 18

19 FAG KOMM: litt farlig å spørre om dette er penger som skal gå på bok. FAG: Har studentsamfunnet vokst så mye at de trenger disse ? PK KOMM: Det har komt 3 nye grupper på skolen. Så det er ikke så stor forandring fra før sponsorpengene kom inn. ØA Komm: Vet ikke hvordan det var før sponsor inntektene kom. FAG: Vi ønsker å satse på Stavanger noe som koster penger. Vi ønsker økt vekst og kultur ved skolen. Synes forslaget var godt. Uenigheten er ikke om det skal bli penger, men mer rettet mot søknaden på Vi er ikke sterkere enn vårt svakeste ledd. LEDER:Virker som det er enighet med støtte på Forslag til vedtak: Syret vedtar innvilget eller delvis innvilget. Vedtak: ikke godkjent. Endringsforslag: Styret innvilger kr Vedtak: Godkjent Sak Behandlingssak: Søknad om støtte til inventar v/leder Bergen Bakgrunn: BIS Bergen fikk høsten 2015 nye kontorlokaler, og ser dermed behov for inventar. Vi søker derfor om støte til en robust sofa, søppeldunker og stumtjener. Vedlegg 4: Søknad v/leder BIS Bergen Side 19

20 KA: Vi kan merke oss at i tabellen så er sofa ikke valgt enda der produkt ikke er spesifisere. FAG: På Ikea ligger en vanlig sofa på rundt BIS Bergen ønsket å legge penger i noe som varer fremfor noe som er billig og blir ødelagt. Lokal administrasjon har lagt nok penger i investering på skolen for bis. KA KOMM: legger bis bergen noe i dette selv. Leder: Det står i søknaden hva de søker til. PK: Jeg forstår de vil kontakte møbelleverandør, men skjønner ikke hvor er tatt ifra. Synes søknaden er for vag. FAG: Leder Bergen har allerede fått tilbakemelding om at det vil bli kritisk mottatt at produkt ikke er spesifisert. HR: Er likevel mulig å innvilge priser til og med. KA: Vi kan uansett godkjenne innkjøp av spesifiserte produkter. Leder: Syns ikke det er gunstig å innvilge noe vi ikke vet hva er. Foreslår å godkjenne søknaden på søppeldunker og stumtjener, men vente med behandling av sofa. FAG: Mener Bergen selv kan dekke kostnaden ved søppeldunk og stumtjener, dette er en kostnad som de selv kan dekke. ØA: Kan vi gi fullmakt til meg og leder til å gjøre denne beslutningen senere siden det er såpass lenge til neste styremøte? Side 20

21 Forslag til vedtak: Godkjent. Vedtak: Ikke godkjent Nytt forslag til vedtak: Leder og ØA i SL gis myndighet til å ta en ny beslutning når ny søknad foreligger. Vedtak: Godkjent Side 21

SAKSPAPIRER STYREMØTE Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.10.2015 Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 95-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 96-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 97-15 Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat STYREMØTE Trondheim

Referat STYREMØTE Trondheim Referat STYREMØTE 17.01.2016 Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-16 Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE STAVANGER

SAKSPAPIRER STYREMØTE STAVANGER SAKSPAPIRER STYREMØTE 29.08.2015 STAVANGER INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 67-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 68-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 69-15 Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Bergen

SAKSPAPIRER STYREMØTE Bergen SAKSPAPIRER STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE Stavanger

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE Stavanger REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 04.03.2016 Stavanger INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 16-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 17-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 18-16

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-17 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 60-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 61-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen REFERAT STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 28.02.2015 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 -

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1 Referat Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, Referat STYRINGSGRUPPEMØTE Gardermoen. Side 1

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, Referat STYRINGSGRUPPEMØTE Gardermoen. Side 1 Referat STYRINGSGRUPPEMØTE 01.04.2016 Gardermoen Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 16-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 17-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Styremøte BI Bergen Referat Styremøte 24.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 74-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 75-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 76-14 - Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 07-09- 2014. Referat. Styremøte 07.09.2014 Stavanger etter NSF

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 07-09- 2014. Referat. Styremøte 07.09.2014 Stavanger etter NSF Referat Styremøte 07.09.2014 Stavanger etter NSF 1 Innholdsfortegnelse Sak 72-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 73-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 74-15

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

REFERAT STYREMØTE BI Bergen

REFERAT STYREMØTE BI Bergen REFERAT STYREMØTE 20.09.2016 BI Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 97-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 98-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 99-16 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 11.02.2014 BI Bergen Innholdsfortegnelse Sak 32-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 33-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 34-14 - Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 06.04.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 45-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 46-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 47-16 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl. 12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl. 12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 20.04.2016 Kl. 12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 53-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 54-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-16

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 46-14 -

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Referat Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 12.15 Ikke til stedet: Sak 113 16 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjent Godkjent Sak 114-16

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 26-01- 2015. Referat. Styremøte 26.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 26-01- 2015. Referat. Styremøte 26.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 26.01.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: KA Sak 24-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 07.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 21-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT Styremøte 10. November 2015 BI Bergen Sak 240 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Godkjent. Sak 241-15

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat. Sak 02-17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim

SAKSPAPIRER STYREMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim SAKSPAPIRER STYREMØTE 08.03.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 44 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 75-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 76-16 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 28.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen Referat Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SA, NLD, SP, UA, MA, NA, ØA, FA, KA HR Niels, Susanne HR, Sak 1-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte Executive møterom BI Stavanger

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte Executive møterom BI Stavanger REFERAT Ledelsesmøte 13.06.2017 Executive møterom BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 70-17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 71-17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat STYREMØTE Møterom C6-106 Handelshøyskolen BI, Campus Oslo

Referat STYREMØTE Møterom C6-106 Handelshøyskolen BI, Campus Oslo Referat STYREMØTE 27.10.2016 Møterom C6-106 Handelshøyskolen BI, Campus Oslo Innholdsfortegnelse Sak 60-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 61-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 26.08.2015 BI Bergen Sted: Klasserom 2 Tid: 10:00 Ikke til stedet: HR og HR3 Innholdsfortegnelse SAK 142 15: BEHANDLINGSSAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN.... 3 SAK 143 15: BEHANDLINGSSAK:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 29.04.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 108-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 109-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 110-14 -

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse... 3 SAK 28-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 29-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 22. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 22. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 22. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: HR2, KA Sak 184 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-106 Indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-106 Indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 23.02.2017 Møterom C6-106 Indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 12-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 13-17

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 120-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden... 3 Sak 121-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen Referat Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 37-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 38-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent....s3

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 22.09.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HRa, HRb, Hrc, FA, NLD, NA, UA, KA, SA, ØA, MA Tilskuere: Julie Økonomiassistent MA forlater styremøtet

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 21-10-2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 21-10-2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer