KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015"

Transkript

1 KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015 Avdeling Kunst og håndverk Bachelorstudium i Medium- og materialbasert kunst Masterstudium i Medium- og materialbasert kunst Masterstudium i Kunst og offentlige rom Oppdatert pr Med forbehold om endringer 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE AVDELING KUNST OG HÅNDVERK, innledning....3 BACHELORSTUDIUM Oppbygging og gjennomføring.. 4 KURSOVERSIKT FOR FOKUSOMRÅDET KUNSTNERISK PRAKSIS Bachelor 1. år, 1. og 2. semester. 6 Bachelor 2. år, 3. og 4. semester. 7 Bachelor 3 år, 5. semester 9 KURSOVERSIKT FOR FOKUSOMRÅDET TEORI, REFLEKSJON OG METODE KURSOVERSIKT FOR FOKUSOMRÅDET FAGLIG SPESIALISERING Bachelor 1. år, 1. og 2. semester...6 Bachelor 2. år, 3. og 4. semester..8 Bachelor 3 år, 5. semester 10 Bachelor 3 år, 6. semester 10 Agenda 129 MASTERSTUDIUM Oppbygging og gjennomføring Kursoversikt, Master1 og Master MASTERSTUDIUM I KUNST OG OFFENTLIGE ROM Oppbygging og gjennomføring Kursoversikt/-beskrivelser, Master1 K&O

3 AVDELING KUNST OG HÅNDVERK Avdeling Kunst og håndverk springer ut av ambisjonen om å integrere kunsten i den sosiale, offentlige og private virkeligheten, slik man fant den både i den tidlige britiske Arts and Craft bevegelsen og ikke minst i den tyske Bauhaus-skolens verkstedstradisjon. I dag aktualiseres denne ambisjonen seg gjennom do-it-yourself-ideologi, globaliseringsspørsmål og problemstillinger knyttet til materialer, konsumpsjon og bærekraft. Kunst og håndverk tilbyr en medium- og materialorientert kunstutdannelse hvor materialenes sosiale, kulturelle, globale og politiske betydning er like viktig som deres essensielle eller iboende egenskaper. Det legges vekt på håndverkets verdi, på kunstens anvendelse og integrering i private og offentlige rom, på interdisiplinær praksis og på verkstedet som arena for kunstnerisk aktivitet. Studieprogrammene ved avdelingen omfatter spesialisering i fagområdene Tekstilkunst, Grafisk kunst og tegning, Keramisk kunst samt Metall- og smykkekunst, men også mulighetene for en interdisiplinær tilnærming til den medium- og materialbaserte kunsten. Det tas opp ca. 32 studenter årlig på bachelornivå og 27 studenter på masternivå (21 studenter på Medium- og materialbasert kunst, 7 studenter på Kunst og offentlige rom). 3

4 BACHELORSTUDIUM Bachelorstudiet er en treårig grunnutdanning med fokus på kunstnerisk arbeid i verksted, med vekt på material og teknikk som kunstnerisk språk og metode. Studiet består av fire fagområder; Metall- og smykkekunst, Keramisk kunst, Grafisk kunst og tegning, og Tekstilkunst. I tillegg til de fire fagområder tilbyr Avdeling Kunst og håndverk ulike felles undervisningstilbud for alle fagområdene. Det undervises kunstfaglig teori under hele studieløpet som en del av fellesundervisningen. Studiet består av både valgbar og obligatorisk undervisning. Oppbygging og gjennomføring Studiet er bygget opp av seks emner, som hvert utgjør et semester. Oversikt over alle emner med studiepoeng: Studieår Emnenavn Studiepoeng 1. HØST Første semester VÅR Andre semester HØST Tredje semester VÅR Fjerde semester HØST Femte semester VÅR Sjette semester 30 Sum studiepoeng 180 Hvert emne inneholder følgende fokusområder: 1. Kunstnerisk praksis, som utgjør 60 % av undervisningen 2. Teori, refleksjon og metode, som utgjør 20 % av undervisningen 3. Faglig spesialisering, som utgjør 20 % av undervisningen Kunstnerisk praksis er individuell eller kollektiv praksis innen kunstnerisk utdanning og omfatter eget kunstnerisk arbeid, workshops, seminarer og tekniske fordypningskurs, veiledning individuelt og i grupper. Utstilling i studentgalleri eller tilsvarende inngår som del av kunstnerisk praksis. Teori, refleksjon og metode omfatter kunstens teorier, metoder og historier, samt dokumentasjons- og formidlingsproblematikk. Studentene skal bli kjent med og utvikle evne til kritisk refleksjon og drøfting, både i forhold til eget faglig virke og i forhold til andre fag- og virksomhetsområder i samfunnet. Dette skal resultere i innsikt om eget kunstnerisk ståsted både når det gjelder teori og metode. Faglig spesialisering: Gjennom samtale, presentasjon, diskusjon og utstillinger utvikler studenten ferdigheter og erfaring i valg av etiske, estetiske og tekniske løsninger og verdier som er til stede i eget og andres arbeid. Som en del av dette videreutvikler studenten konseptuelle og estetiske kunnskaper og ferdigheter som er grunnleggende for framstilling av kunst. De tre fokusområdene som er beskrevet ovenfor, er gjensidig knyttet til hverandre. En del av hvert emne utgjøres av lærerstyrt og obligatorisk undervisning, mens en stor del av studiet legger opp til selvstendig arbeid. Omfanget av obligatorisk undervisning er større i første del av studiet enn i siste. Antall obligatoriske kurs varierer derfor fra semester til semester. Studentene blir vurdert ved slutten av hvert semester. Bestått semester er en forutsetning for å fortsette studiet. 4

5 1. 2. semester Studentene knyttes til ett av studiets fagområder. Her gis grunnleggende innføring i fagområdets materialer og teknikker, spesialiserte historie og teori. Det gis også tverrfaglig undervisning innen fokusområdene Teori, refleksjon og metode og Faglig spesialisering semester 3. og 4. semester har fokus på fordypning, slik at den enkelte student skal kunne utvikle sitt kunstneriske språk. Det tilbys kurs fra eget og andre fagområder, seminarer, utstillinger og veiledning. Det gis også tverrfaglig undervisning innen fokusområdene Teori, refleksjon og metode og Faglig spesialisering. 5. semester I 5. semester gjør studenten kunstneriske undersøkelser, videreutvikler sin fordypning og sitt kunstneriske språk, samt evne til å artikulere, reflektere over og gjennomføre dette. Det gis undervisning i etablering av egen kunstnerisk virksomhet. Undervisningen organiseres på de enkelte fagområder og i form av tverrfaglig undervisning i enkelte fag. Obligatorisk undervisning er: Verkstedsundervisning (kunstnerisk praksis) presentasjonsforum, veiledning, fordypningsundervisning (faglig spesialisering), profesjonsforberedende undervisning, teori og metode og semesterevaluering. 6. semester I 6. semester arbeider studenten med sitt avgangsarbeid. Det legges vekt på fordypning innen eget kunstnerisk arbeid, refleksjon over eget arbeid satt i kontekst samt presentasjon av dette. Studiet avsluttes med eksamen der studenten legger fram sitt kunstneriske arbeid samt en skriftlig presentasjon og refleksjon for en sensorgruppe bestående av interne og eksterne sensorer. Kompetansen etter endt studium skal gi grunnlag for selvstendig kunstnerisk virksomhet og arbeid innenfor kunstfeltet. Studiet gir gradsbetegnelsen BFA i Medium- og materialbasert kunst og kvalifiserer for opptak til høyere grads studier. 5

6 Bachelor 1. år, 1. og 2. semester: For 1. års studentene er følgende kurs obligatoriske: BA1 Felles.. 11 FOKUSOMRÅDET KUNSTNERISK PRAKSIS Grunnkurs grafikk. Intro printmaking. Svart på svart / hvitt på hvitt 12 Grunnkurs grafikk. Litografi. 14 Grunnkurs i tresnitt. CUT IV. 15 Grunnkurs grafikk. Dyptrykk og Lito II, Farge. 17 Grunnkurs grafikk og keramikk. Silketrykk.. 19 Grunnkurs grafikk og keramikk. The Vitrified Print. 21 Grunnkurs keramikk. Basiskurs keramikk 23 Grunnkurs keramikk. Gips del Grunnkurs keramikk. Gips del Grunnkurs keramikk og metall. RHINO 27 Grunnkurs keramikk og metall. 3D Making Sense 28 Grunnkurs metall- og smykkekunst.. 30 Grunnkurs metall- og smykkekunst. Smykker. 32 Grunnkurs metall- og smykkekunst. Det plastiske metallet. 34 Grunnkurs metall- og smykkekunst. Støp Grunnkurs metall. Konstruksjon som ide.. 36 Grunnkurs tekstil. Vev.. 38 Grunnkurs tekstil. Stofftrykk. «Mønster og makt» Grunnkurs tekstil. Tekstil praksis. 42 FOKUSOMRÅDENE TEORI, REFLEKSJON OG METODE FAGLIG SPESIALISERING BA1 Teori 1. semester 43 BA1 Teori 2. semester 45 BA1 AGORA.. 47 BA1 Tekst / Skrivepraksis.. 48 Fordypningsgrupper Grafisk kunst.. 49 Keramisk kunst.. 53 Metall- og smykkekunst. 54 Tekstil kunst 56 Presentasjonsforum 58 Valgfrie workshops, seminarer og tekniske fordypningskurs: Se Bachelor 2. år 6

7 Bachelor 2. år, 3. og 4. semester: FOKUSOMRÅDET KUNSTNERISK PRAKSIS Valgfrie workshops, seminarer og tekniske fordypningskurs: Grafikk: Spesialisering Litografi, høst Fotografiske dyptrykksmetoder (Utgår høsten 2014). 61 Artist s Book FAKE (Prosjekt Xeterog) 65 Spesialisering Litografi, vår Keramikk: Skur/Skjul Shaping Experience: Installation and Ceramics 71 RAKU Bevegelse i leire 74 Repair, Melt and Mend (Keramikk og Metall) 75 Porselen støpekurs. 77 Ekskursjon London (vår 2015).. 78 Metall: Smykkekurs, Innføring i den kontemporære smykkekunsten 79 Hotweek: Movement. 80 Fill Hold Pour (Utgår høsten 2014).. 81 Kunst i offentlige rom Ritualer, objekt og handling.. 84 Thrown into casting (Forkurs til Støp II) Støp II. 87 Repair, Melt and Mend (Keramikk og Metall). 75 What is corpus?. 88 Schmuck. 90 Tekstil: Materialbasert kunst, og Land Art del II 92 Sertifiseringskurs, programvare og digital broderimaskin 93 Studiereise India 94 Innfarging. 95 Hamburg havn. Forskningsreise Digital vev Tekstil praksis. 100 Form/tegning: Tegning, høsten Ornament 104 Tegnemaraton. 106 Techno Sublime 1: «The McLuhan Equation» (med Trine Wester) Modellering av portrettbyste i leire 110 «Åpen form» John Cage basert workshop. 111 Tegning, våren Introduksjon til 3D modellering og 3D print (med Trine Wester) 114 Modeller figur i bevegelse 115 Annet: Å vise kunst

8 FOKUSOMRÅDENE TEORI, REFLEKSJON OG METODE FAGLIG SPESIALISERING For 2. års studentene er følgende kurs obligatoriske: BA2 Teori. Seminar med Åsmund Thorkildsen 117 BA2 Skrivekurs, tekstveiledning 119 Kontekstualisering, høst Kontekstualisering, vår Fordypningsgrupper Grafisk kunst.. 49 Keramisk kunst.. 53 Metall- og smykkekunst. 54 Tekstil kunst 56 Presentasjonsforum 58 8

9 Bachelor 3 år, 5. semester: FOKUSOMRÅDET KUNSTNERISK PRAKSIS Valgfrie workshops, seminarer og tekniske fordypningskurs: Grafikk: Spesialisering Litografi 59 Fotografiske dyptrykksmetoder 61 Artist`s Book. 63 Keramikk: Skur/Skjul Shaping Experience: Installation and Ceramics.. 71 Hotweek Ceramics: RAKU.. 72 Repair, Melt and Mend. 75 Ekskursjon i London. 78 Metall: Smykkekurs, Innføring i den kontemporære smykkekunsten 79 Hotweek: Movement. 80 Fill Hold Pour Kunst i offentlige rom Schmuck. 90 Tekstil: Materialbasert kunst, og Land Art del II Sertifiseringskurs, programvare og digital broderimaskin 93 Studiereise India. 94 Hamburg havn. Forskningsreise Digital vev. 98 Form/tegning: Tegning, høsten Ornament Komposisjon og metoder (BA3 + MA) Tegnemaraton. 106 Techno Sublime 1: «The McLuhan Equation» med Trine Wester 108 Modellering av portrettbyste i leire Modeller figur i bevegelse. 115 Introduksjon til 3D modellering og 3D print (med Trine Wester) 114 «Åpen form» John Cage basert workshop 111 Annet: Å vise kunst 116 9

10 FOKUSOMRÅDENE TEORI, REFLEKSJON OG METODE FAGLIG SPESIALISERING For 3. års studentene er følgende kurs obligatoriske: BA3 Teori 5. semester BA3 Skrivekurs Slik kommer du deg i arbeid etter utdanningen. 126 Fordypningsgrupper Grafisk kunst.. 49 Keramisk kunst 53 Metall- og smykkekunst.. 54 Tekstil kunst 56 Presentasjonsforum. 58 Tverrfaglig fordypningskurs, høst Bachelor 3 år, 6. semester: Slik kommer du deg i arbeid etter utdanningen semester

11 Kursnavn BA1 Felles Kurset inngår i Målgruppe Forhåndskrav Undervisningsspråk Kursansvarlig lærer Workshop, reiser, presentasjoner, KF101 Bachelor 1. semester Ingen Norsk Karen Disen - Trine Wester - Gjestelærer TBA Gjennomføres Ukene 33 (14. og 15.8), 34, 35, 39, 45 høsten 2014 samt ukene 6 og 7 våren Mandag fredag, kl Plasser 32 Kursets arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: Kort beskrivelse av undervisningen: Kurset er delt i to bolker og inneholder alt fra konkrete workshops, til reiser og undervisning. Nærmere orientering om workshop, reiser og undervisning vil utdeles ved kursstart. Arbeidskrav: Det er lagt opp til høy intensivitet, og det forventes full innsats fra alle studentene. Det er obligatorisk tilstedeværelse i daglige gruppemøter, foredrag og presentasjoner samt felles gjennomganger. 11

12 Kursnavn Grunnkurs grafikk / Intro printmaking Svart på svart / Hvitt på hvitt - Black on Black/White on White Teknisk införningskurs/ Verkstedsundervisning Kurset inngår i KF101 Målgruppe BA 1 Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Norsk, engelsk, svensk Kursansvarlig lærer Ny lärare grafik, Jan Pettersson Gjestelærer Gjennomføres Ukene 36, 37 og 40, 41. Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 10 sform: Sluttgjennomgang med presentasjon av tekst og arbeider. Kort beskrivelse av kurset Grundläggande kurs i koldnål, etsning och akvatint svart/vitt och färg. Grafikk, som maleri og skulptur, er et språk bestående av former, linjer, teksturer, relieffer og et canyonlandskap som kunstneren forflytter og uttrykker seg gjennom. Mengden materiale og prosesser og deres store spennvidde gjør grafikk til et unikt medium innen kunsten. Som kunstner er det umulig å ikke komme i kontakt med grafikk mediet om man vil eller ei. Denne workshopen er basen for en personlig undersøkelse av emnet og den kunstneriske tankegangen i forhold til dette. 12

13 Undervisningsmetoder: Workshop, hands-on, verkstedarbeid, utvikling av tematikk, skriving, diskusjon, presentasjon Arbeidskrav: Kunne vise til utprøving og tankegangen av de ulike prosesser innen kurset, og delta aktivt. Innlevering av skriftlig refleksjon. : Studenten vurderes ved fremleggelse og presentasjon av det arbeidet som er utført i løpet av kursperioden som avslutningen av kurset. Etter endt kurs skal studenten ha opparbeidet grunnleggende forståelse for dyptrykk som grafisk teknikk, sikkerhet og generell bruk av verkstedet. Litteraturliste: Anbefalt: Reddy, Krishna Intaglio Simultaneous Color Viscosity Printmaking, 1988, ISBN Peterdi, Gabor,Printmaking,New York,Macmillan Publishing Co,1980, ISBN Saff Donald and Sacilotto Deli, Printmaking,History and Process, Holt Reinhart and Winston, 1978 ISBN

14 Kursnavn Grunnkurs grafikk litografi / Intro course lithography Teknisk innføringskurs /Verkstedsundervisning Kurset inngår i KF101 Målgruppe BA 1 Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Norsk Kursansvarlig lærer Bror Mikkelborg Gjestelærer Gjennomføres Ukene og Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 10 Ved avslutning blir studenten vurdert ut i fra de arbeidene som er utført i kursperioden. Studenten vurderes ved fremleggelse og presentasjon av det arbeidet som er utført i løpet av kursperioden som avslutningen av kurset. Kort beskrivelse av kurset: Litografi er betegnelsen på en grafisk plantrykkmetode. Den tyskfødte Aloys Senefelder oppfant det kjemiske trykk. Metoden som raskt fikk navnet Litografi (gresk lithos = stein, grafein = skrive) og bygger på den kjemiske erfaring at vann og fett skyr hverandre. Kornet kalkstein og aluminium kan benyttes. På dette tegner man med fettholdig tusj, blyant eller kritt. Deretter prepareres (etses) steinen for at kun de tegnede partier skal kunne ta opp trykkfarge. I den litografiske presse overføres så trykkfargen til papir. Studentene får innføring i bruk av maskiner og utstyr. Kurset sertifiserer til bruk av verkstedene. Studentene blir undervist i grunnleggende metoder og teknikker. Arbeidskrav: Deltagelse hver dag gjennom hele kurset i hht tidene over og gjennomføring av gitte arb.oppgaver. Litteraturliste: Posaing Eli, Litografi i kunstens tjeneste. ISBN , , Borgen Malmedal Arne, Johansen Svein. Grafikk. Statens Kunstakademi 1978 Antereasian, Garo and Adams Clinton. The tamarind book of Lithography. ISBN Tamarind Lithography Workshop,

15 Kursnavn Grunnkurs i tresnitt / intro woodcut, Cut IV/Cut IV Teknisk innføringskurs Kurset inngår i KF102 Målgruppe BA 1 Grafikk, Design Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Engelsk Kursansvarlig lærer Daxiang Lu Gjestelærer Gjennomføres Ukene 2-5. Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Ikke fredag i uke 5 (AGENDA) Plasser 10 Sluttgjennomgang med presentasjon og arbeider. Kursets arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se Kort beskrivelse av kurset: Kurset gir en grunninnføring i den grafiske tradisjonen tresnitt. Woodblock printing is the oldest traditional and most common easily learnt graphic printmaking technique we have. The act of the cutting tool on the woodblock can produce a powerful direct image opening up the possibility to create a unique graphic language. Through practical experience the artists will have the opportunity to establish their own graphic style within their own contemporary ideas. The printing technique is very simple. It can easily be done by hand and the print can be reproduced without the need for a graphic press machine. Tresnittet var det første massemediet i Europa og ble brukt til bl.a. folkeopplysning helt fram til år Tresnittets historie som massemedium peker framover mot senere trykkekunst, og i neste instans mot vår tids overflod av visuelle medier. Mot denne bakgrunn er det interessant å tenke på tresnittet som et diskursivt verktøy i tillegg til mediets tekniske og estetiske egenskaper. Tresnittet har i kunsthistorien ofte blitt relatert til maleriet, men i samtidskunsten inngår det like ofte i en konseptuell praksis der mediet og dets spesifikke kommunikasjonsaspekter tematiseres og problematiseres både som tegn, stil og tilbakelagt teknologi. 15

16 Arbeidskrav: Obligatorisk deltagelse i kursperioden. Litteraturliste: Anbefalt: Peterdi, Gabor,Printmaking,New York,Macmillan Publishing Co,1980, ISBN Saff Donald and Sacilotto Deli, Printmaking,History and Process, Holt Reinhart and Winston, 1978 ISBN Wye,Deborah Thinking Print ISBN Tallman,Susan The Contemporary print ISBN Burén,Jan af Det Mångfaldigade Originalet ISBN Printmaking: A Contemporary Perspective ISBN Saunders,Gill and Miles,Rosie Prints Now - directions and definitions ISBN Contemporary British Art in Print ISBN Universal Limited Art Editions ISBN Cherix, Christophe,Print/Out 20 years in print, 2012, The Museum of Modern Art New York 16

17 Kursnavn Djuptryck och Lito II, FÄRG Intaglio and Lithography II, COLOUR Workshop Kurset inngår i KF102 Målgruppe BA1 grafikk (obligatorisk) Forhåndskrav Godkänt 1. semester Undervisningsspråk Svensk, norsk, engelsk Kursansvarlig lærer Jan Pettersson - Bror Mikkelborg - - og ny lærer i grafikk Gjestelærer Gjennomføres Ukene Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 12 Studenten vurderes ved fremleggelse og presentasjon av det arbeidet som er utført i løpet av kursperioden som avslutningen av kurset. Kort beskrivelse av kurset: Grafikk, som maleri og skulptur, er et språk bestående av former, linjer, teksturer, relieffer, flater og et canyonlandskap som kunstneren forflytter og uttrykker seg gjennom. Mengden materiale og prosesser og deres store spennvidde gjør grafikk til et unikt medium innen kunsten. Som kunstner er det umulig å ikke komme i kontakt med farge om man vil eller ei. Denne workshopen er basen for en personlig undersøkelse av farge og den kunstneriske tankegangen i forhold til dette. Arbeidsform: Workshop, Farge former basen for våre sterkeste visuelle inntrykk. Interrelasjonen av farge i vårt daglige liv tillater til en viss grad en effektiv utførelse av livet på den planeten vi befinner oss. Farge fungerer ikke bare fysisk, den formidler ideer, følelser og inntrykk. Farge medvirker på et essensielt plan til å gjøre ting til det de er, og ikke bare til å bestemme hvordan de ser ut eller hva de betyr. Vi kan f.eks. teoretisere om at svart er den mest funksjonelle fargen fordi den indikerer total absorbering av alle lysets bølgelengder, og hvitt er den minst funksjonelle fordi den indikerer total refleksjon og utstråling av alle lysets bølgelengder. Vår avhengighet av farge som fysisk deskripsjon gjør at man er mindre tiltrukket av å konfronteres med svart/hvitt og monokromatiske versjoner av realiteten. 17

18 Arbeidskrav: Obligatorisk for 1. år BA grafikk, åpent for grafikkstudenter og øvrige studenter 3. og 5. semester. Deltakelse hver dag gjennom hele kurset. Litteraturliste: Anbefalt: Posaing Eli, Litografi i kunstens tjeneste. ISBN , , Borgen Malmedal Arne, Johansen Svein. Grafikk. Statens Kunstakademi 1978 Antereasian,Garo and Adams Clinton. The tamarind book of Lithography. ISBN Tamarind Lithography Workshop, 1970 Reddy Krishna, Intaglio Simultaneous Color Viscosity Printmaking ISBN Benjamin,Walter The work of art in the age of mechanical reproduction, ISBN Wye,Deborah Thinking Print ISBN Tallman,Susan The Contemporary print ISBN Burén, Jan af Det Mångfaldigade Originalet ISBN Printmaking: A Contemporary Perspective ISBN Saunders,Gill and Miles,Rosie Prints Now - directions and definitions ISBN Contemporary British Art in Print ISBN Universal Limited Art Editions ISBN Cherix, Christophe,Print/Out 20 years in print,2012, The Museum of Modern Art New York 18

19 Kursnavn Grunnkurs grafikk og keramikk. Silketrykk Intro Printmaking, Silkscreen Teknisk innføringskurs Kurset inngår i KF102 Målgruppe BA1 grafikk og keramikk Forhåndskrav Gjennomført 1. semester Undervisningsspråk Norsk Kursansvarlig lærer Jan Skomakerstuen, Gjestelærer Gjennomføres Ukene 11og 12 hver dag kl Uke 13: Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 10 Sluttgjennomgang med presentasjon av arbeider Kort beskrivelse av kurset: Kurset gir en grunninnføring i den grafiske tradisjonen silketrykk. Silketrykk er en samlebetegnelse på en grafisk teknikk som grovt deles i 2; tekstil- og plantrykk. En annen benevnelse som blir mye brukt, er serigrafi. Det som skiller denne teknikken fra andre grafiske teknikker, er den store bruken i industriell masseproduksjon. De fleste av oss er nesten daglig i kontakt med silketrykk, som for eksempel på ski og skistaver, alpint, snowboard, ølglass, emballasje, displayer etc. Silketrykk er en teknikk hvor det brukes en ramme (tre eller aluminium) med syntetisk duk som er spent opp (tidligere ble det brukt silke). På denne duken påføres det en fotoemulsjon som reagerer på UV lys. Denne teknikk kan brukes på nesten alle typer materialer. Arbeidskrav: Deltakelse oppgitte tidspunkt hver dag gjennom hele kurset. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver.. 19

20 Litteraturliste: Anbefalt Peterdi, Gabor,Printmaking,New York,Macmillan Publishing Co,1980, ISBN Saff Donald and Sacilotto Deli, Printmaking,History and Process, Holt Reinhart and Winston, 1978 ISBN Wye,Deborah Thinking Print ISBN Tallman,Susan The Contemporary print ISBN Burén,Jan af Det Mångfaldigade Originalet ISBN Printmaking: A Contemporary Perspective ISBN Saunders,Gill and Miles,Rosie Prints Now - directions and definitions ISBN Contemporary British Art in Print ISBN Universal Limited Art Editions ISBN Cherix, Christophe,Print/Out 20 years in print,2012, The Museum of Modern Art New York 20

21 Kursnavn Grunnkurs grafikk og keramikk: The Vitrified Print Intro course Printmaking and Ceramics: The Vitrified Print Forelesning & workshop Kurset inngår i KF102 Målgruppe BA 1, Ceramics and Graphics mandatory course Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Norsk, svensk, engelsk Kursansvarlig lærer Paul Scott Gjestelærer Gjennomføres Ukene Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 16 Sluttgjennomgang med presentasjon av arbeider. Kursets arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: Kort beskrivelse av kurset: The course will examine the potential for graphic realization on ceramic and other vitreous surfaces, through: Collaborative working between Ceramics and Graphics students Making different inks Experiencing serigraphy on a variety of surfaces The use of transfer technologies Lithography and intaglio using Keraflex porcelain Arbeidskrav: Presentasjoner/ oppmøte/obligatorisk deltagelse hver kursdag som angitt over. 21

22 Litteraturliste: Anbefalt: Scott, P., Ceramics and print, third edition, Bloomsbury Baudrillard,Jean, 1994, Simulacra and Simulations, University of Michigan Press Artist web sites:

23 Kursnavn Basiskurs keramikk / Basic Course Ceramics Teknisk innføringskurs keramikk Kurset inngår i KF101 Målgruppe BA1 keramikk (obligatorisk) Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Norsk Kursansvarlig lærer Anne Line Sund / Marit Tingleff Gjestelærer Anton Reijders (ukene 42 og 43) Poul Jensen (ukene 46, 47, 48) Gjennomføres Ukene 36, 37. Ukene 40, 41, 42, 43. Ukene 46, 47, 48 Mandag- tirsdag kl , onsdag og fredag kl Plasser 8 Kort beskrivelse av kurset: Basiskurs keramikk vil gi studentene en innføring i det å arbeide med leire. Studenten vil opparbeide forståelse for materialet og arbeide seg gjennom grunnleggende teknikker. Deler av kurset vil gå parallelt med andre kurs på avdelingen (Skur/Shed) og vi vil samarbeide både om bruk av verktøy, lærerkrefter og utveksling av erfaringer. Overordnet tema vil være innside/ utside av et volum. 23

24 Arbeidskrav: For å få godkjent kurs må studenten ha gjennomført oppgaver og arbeidet med de problemstillinger som gjennomgås på kurset. Holde frister og delta i gjennomganger. Studenten følger fagområdets arbeidsrutiner. Litteraturliste: Reijnders A. The ceramic process.london 2007 A & C Black Rhodes D. Clay and Glazes for the Potter' De Waal,E. (2003) 20 th century ceramics Clark / Del Vecchio, (2012). Shifting paradigms in Contemporary Ceramics, Scott, P. (1994). Ceramics and print. London: A & C Black. 128 s. 24

25 Kursnavn Grunnkurs keramikk. Gips del 1 / Mould making in plaster part 1 Foredrag med slides praktisk arbeid i gipsverkstedet praktisk arbeid i keramikkverkstedet Kurset inngår i KF102 Målgruppe Del 1 er kurset for BA1 studenter. Del 2 (se egen beskrivelse) tilbys også andre studenter som har gjennomført del 1. Forhåndskrav Del 1 stiller krav til bestått Rhinokurs. (Del 2 krever at du har gjennomført del 1.) Undervisningsspråk Norsk Kursansvarlig lærer Poul Jensen Gjestelærer Gjennomføres Ukene 2-5. Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Ingen undervisning fredag i uke 5 (AGENDA) Plasser 10 Kort beskrivelse av kurset: Kurset gir en innføring innen praktisk arbeid i gipsverkstedet og grunnleggende innføring i arbeidet med å lage former i gips. Etter første del av kurset, del 1, kan studenten velge å arbeide med de formene hun/han har laget i verkstedet og erfare hvordan de fungerer i produksjon av gjenstander i leire. Arbeidet i keramikkverkstedet blir fulgt opp av kursleder i samarbeid med øvrige ansatte på fagområdet. Del 1 (uke 2-5): Det lages støpeform i gips over individuell form fra RHINO kurset. Det lages form til bruk når man modellerer i plastisk leire Det lages gipsplater i A4 og A3 Arbeidskrav: Alle oppgaver må være løst. Studenten må selv skaffe siklinger og reimer til formene. Tilstedeværelse hver kursdag som angitt over. 25

26 Kursnavn Grunnkurs keramikk. Gips del 2 / Mould making in plaster part 2 Foredrag med slides praktisk arbeid i gipsverkstedet praktisk arbeid i keramikkverkstedet Kurset inngår i KF102 Målgruppe Bachelor, 1. år Forhåndskrav Bestått gipskurs del 1. Undervisningsspråk Norsk Kursansvarlig lærer Poul Jensen Gjestelærer Gjennomføres Ukene Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 10 Kort beskrivelse av kurset: Kurset er en videreføring av gipsstøp del 1, og gir en mulighet for fordypning. Del 2 (uke 8 10): Det lages støpeform over fritt modellert form i leire. Det gis mulighet for å lære å dreie i gips Del 2 konsentrerer seg om å lage støpeformer og lære å dreie i gips. Fra begge delene av kurset forventes det å ferdigstille arbeider, ved å dekorere og/eller glasere arbeider produsert i løpet av kurset. Gips er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med leire. Arbeidskrav: Alle oppgaver må være løst. Studenten må selv skaffe siklinger og reimer til formene. Tilstedeværelse under kursdagene (se over). 26

27 Kursnavn Grunnkurs keramikk og metall. RHINO Klasseromsundervisning Kurset inngår i KF101 Målgruppe BA 1 (obligatorisk for keramisk kunst og metall- og smykkekunst) Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Norsk evt engelsk Kursansvarlig lærer Anders Ljungberg og Poul Jensen Gjestelærer Xiaodong Ma Gjennomføres Inngår som del av introkursene for keramisk kunst og metall- og smykkekunst. Plasser 16 Kort beskrivelse av kurset: Rhino er et NURBS 3D modellerings program, som egner seg til presise konstruksjoner i 3D. Programmet egner seg både for unika form og for visualiseringer til for eksempel kunst i offentlig rom. Rhino lager filer som er en forutsetning for å kunne bruke 3D printing, 3D fres og vannskjærer. Dette er et viktig verktøy for alle studenter som ønsker å bruke digital fabrikasjonsteknologi i sin kunstneriske praksis. Kurset inngår i grunnkursene for keramikk og metall i ukene Deretter vil det bli individuell oppfølging i ukene parallelt med andre kurs. Arbeidsmetode: Undervisningen foregår i klasserom og det gis individuell oppfølging. I tillegg følger studenten et videokurs på nettet. Arbeidskrav: Studenten må ha konstruert og printet ut en 3D form. Deltakelse alle kursdager. 27

Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom (Master of Art and Public Space) 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom (Master of Art and Public Space) 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom (Master of Art and Public Space) 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (28.02.12) Akkreditert av Nokut (15.02.13) Revidert av dekan (03.12.14)

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 04.07.2008 INTRODUKSJON... 3 ÅPNINGSUKE...

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1.

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1. STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 N-0260 Oslo

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff Kunsthøgskolen Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Dato 08.12.2014 Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis.

Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis. uis_kurskatalog_07 02-04-07 09:34 Side 1 Kurstilbud Universitetet i Stavanger 2007/2008 FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

English for International Business and Professional Purposes...27

English for International Business and Professional Purposes...27 INNHOLDSFORTEGNELSE KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon: Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk...3 Filosofi 1...5 Forebygging av psykologiske problemer med hovedvekt på rusområdet...6

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 12 4. UTVEKSLING... 16 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Mars 2015 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: 15.10.2008. Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1. Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler

Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: 15.10.2008. Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1. Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: 15.10.2008 Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1 Postadresse

Detaljer

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Sammendrag I 1976 ble hovedfag i forming startet opp ved to lærerutdanningsinstitusjoner

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer