KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015"

Transkript

1 KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015 Avdeling Kunst og håndverk Bachelorstudium i Medium- og materialbasert kunst Masterstudium i Medium- og materialbasert kunst Masterstudium i Kunst og offentlige rom Oppdatert pr Med forbehold om endringer 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE AVDELING KUNST OG HÅNDVERK, innledning....3 BACHELORSTUDIUM Oppbygging og gjennomføring.. 4 KURSOVERSIKT FOR FOKUSOMRÅDET KUNSTNERISK PRAKSIS Bachelor 1. år, 1. og 2. semester. 6 Bachelor 2. år, 3. og 4. semester. 7 Bachelor 3 år, 5. semester 9 KURSOVERSIKT FOR FOKUSOMRÅDET TEORI, REFLEKSJON OG METODE KURSOVERSIKT FOR FOKUSOMRÅDET FAGLIG SPESIALISERING Bachelor 1. år, 1. og 2. semester...6 Bachelor 2. år, 3. og 4. semester..8 Bachelor 3 år, 5. semester 10 Bachelor 3 år, 6. semester 10 Agenda 129 MASTERSTUDIUM Oppbygging og gjennomføring Kursoversikt, Master1 og Master MASTERSTUDIUM I KUNST OG OFFENTLIGE ROM Oppbygging og gjennomføring Kursoversikt/-beskrivelser, Master1 K&O

3 AVDELING KUNST OG HÅNDVERK Avdeling Kunst og håndverk springer ut av ambisjonen om å integrere kunsten i den sosiale, offentlige og private virkeligheten, slik man fant den både i den tidlige britiske Arts and Craft bevegelsen og ikke minst i den tyske Bauhaus-skolens verkstedstradisjon. I dag aktualiseres denne ambisjonen seg gjennom do-it-yourself-ideologi, globaliseringsspørsmål og problemstillinger knyttet til materialer, konsumpsjon og bærekraft. Kunst og håndverk tilbyr en medium- og materialorientert kunstutdannelse hvor materialenes sosiale, kulturelle, globale og politiske betydning er like viktig som deres essensielle eller iboende egenskaper. Det legges vekt på håndverkets verdi, på kunstens anvendelse og integrering i private og offentlige rom, på interdisiplinær praksis og på verkstedet som arena for kunstnerisk aktivitet. Studieprogrammene ved avdelingen omfatter spesialisering i fagområdene Tekstilkunst, Grafisk kunst og tegning, Keramisk kunst samt Metall- og smykkekunst, men også mulighetene for en interdisiplinær tilnærming til den medium- og materialbaserte kunsten. Det tas opp ca. 32 studenter årlig på bachelornivå og 27 studenter på masternivå (21 studenter på Medium- og materialbasert kunst, 7 studenter på Kunst og offentlige rom). 3

4 BACHELORSTUDIUM Bachelorstudiet er en treårig grunnutdanning med fokus på kunstnerisk arbeid i verksted, med vekt på material og teknikk som kunstnerisk språk og metode. Studiet består av fire fagområder; Metall- og smykkekunst, Keramisk kunst, Grafisk kunst og tegning, og Tekstilkunst. I tillegg til de fire fagområder tilbyr Avdeling Kunst og håndverk ulike felles undervisningstilbud for alle fagområdene. Det undervises kunstfaglig teori under hele studieløpet som en del av fellesundervisningen. Studiet består av både valgbar og obligatorisk undervisning. Oppbygging og gjennomføring Studiet er bygget opp av seks emner, som hvert utgjør et semester. Oversikt over alle emner med studiepoeng: Studieår Emnenavn Studiepoeng 1. HØST Første semester VÅR Andre semester HØST Tredje semester VÅR Fjerde semester HØST Femte semester VÅR Sjette semester 30 Sum studiepoeng 180 Hvert emne inneholder følgende fokusområder: 1. Kunstnerisk praksis, som utgjør 60 % av undervisningen 2. Teori, refleksjon og metode, som utgjør 20 % av undervisningen 3. Faglig spesialisering, som utgjør 20 % av undervisningen Kunstnerisk praksis er individuell eller kollektiv praksis innen kunstnerisk utdanning og omfatter eget kunstnerisk arbeid, workshops, seminarer og tekniske fordypningskurs, veiledning individuelt og i grupper. Utstilling i studentgalleri eller tilsvarende inngår som del av kunstnerisk praksis. Teori, refleksjon og metode omfatter kunstens teorier, metoder og historier, samt dokumentasjons- og formidlingsproblematikk. Studentene skal bli kjent med og utvikle evne til kritisk refleksjon og drøfting, både i forhold til eget faglig virke og i forhold til andre fag- og virksomhetsområder i samfunnet. Dette skal resultere i innsikt om eget kunstnerisk ståsted både når det gjelder teori og metode. Faglig spesialisering: Gjennom samtale, presentasjon, diskusjon og utstillinger utvikler studenten ferdigheter og erfaring i valg av etiske, estetiske og tekniske løsninger og verdier som er til stede i eget og andres arbeid. Som en del av dette videreutvikler studenten konseptuelle og estetiske kunnskaper og ferdigheter som er grunnleggende for framstilling av kunst. De tre fokusområdene som er beskrevet ovenfor, er gjensidig knyttet til hverandre. En del av hvert emne utgjøres av lærerstyrt og obligatorisk undervisning, mens en stor del av studiet legger opp til selvstendig arbeid. Omfanget av obligatorisk undervisning er større i første del av studiet enn i siste. Antall obligatoriske kurs varierer derfor fra semester til semester. Studentene blir vurdert ved slutten av hvert semester. Bestått semester er en forutsetning for å fortsette studiet. 4

5 1. 2. semester Studentene knyttes til ett av studiets fagområder. Her gis grunnleggende innføring i fagområdets materialer og teknikker, spesialiserte historie og teori. Det gis også tverrfaglig undervisning innen fokusområdene Teori, refleksjon og metode og Faglig spesialisering semester 3. og 4. semester har fokus på fordypning, slik at den enkelte student skal kunne utvikle sitt kunstneriske språk. Det tilbys kurs fra eget og andre fagområder, seminarer, utstillinger og veiledning. Det gis også tverrfaglig undervisning innen fokusområdene Teori, refleksjon og metode og Faglig spesialisering. 5. semester I 5. semester gjør studenten kunstneriske undersøkelser, videreutvikler sin fordypning og sitt kunstneriske språk, samt evne til å artikulere, reflektere over og gjennomføre dette. Det gis undervisning i etablering av egen kunstnerisk virksomhet. Undervisningen organiseres på de enkelte fagområder og i form av tverrfaglig undervisning i enkelte fag. Obligatorisk undervisning er: Verkstedsundervisning (kunstnerisk praksis) presentasjonsforum, veiledning, fordypningsundervisning (faglig spesialisering), profesjonsforberedende undervisning, teori og metode og semesterevaluering. 6. semester I 6. semester arbeider studenten med sitt avgangsarbeid. Det legges vekt på fordypning innen eget kunstnerisk arbeid, refleksjon over eget arbeid satt i kontekst samt presentasjon av dette. Studiet avsluttes med eksamen der studenten legger fram sitt kunstneriske arbeid samt en skriftlig presentasjon og refleksjon for en sensorgruppe bestående av interne og eksterne sensorer. Kompetansen etter endt studium skal gi grunnlag for selvstendig kunstnerisk virksomhet og arbeid innenfor kunstfeltet. Studiet gir gradsbetegnelsen BFA i Medium- og materialbasert kunst og kvalifiserer for opptak til høyere grads studier. 5

6 Bachelor 1. år, 1. og 2. semester: For 1. års studentene er følgende kurs obligatoriske: BA1 Felles.. 11 FOKUSOMRÅDET KUNSTNERISK PRAKSIS Grunnkurs grafikk. Intro printmaking. Svart på svart / hvitt på hvitt 12 Grunnkurs grafikk. Litografi. 14 Grunnkurs i tresnitt. CUT IV. 15 Grunnkurs grafikk. Dyptrykk og Lito II, Farge. 17 Grunnkurs grafikk og keramikk. Silketrykk.. 19 Grunnkurs grafikk og keramikk. The Vitrified Print. 21 Grunnkurs keramikk. Basiskurs keramikk 23 Grunnkurs keramikk. Gips del Grunnkurs keramikk. Gips del Grunnkurs keramikk og metall. RHINO 27 Grunnkurs keramikk og metall. 3D Making Sense 28 Grunnkurs metall- og smykkekunst.. 30 Grunnkurs metall- og smykkekunst. Smykker. 32 Grunnkurs metall- og smykkekunst. Det plastiske metallet. 34 Grunnkurs metall- og smykkekunst. Støp Grunnkurs metall. Konstruksjon som ide.. 36 Grunnkurs tekstil. Vev.. 38 Grunnkurs tekstil. Stofftrykk. «Mønster og makt» Grunnkurs tekstil. Tekstil praksis. 42 FOKUSOMRÅDENE TEORI, REFLEKSJON OG METODE FAGLIG SPESIALISERING BA1 Teori 1. semester 43 BA1 Teori 2. semester 45 BA1 AGORA.. 47 BA1 Tekst / Skrivepraksis.. 48 Fordypningsgrupper Grafisk kunst.. 49 Keramisk kunst.. 53 Metall- og smykkekunst. 54 Tekstil kunst 56 Presentasjonsforum 58 Valgfrie workshops, seminarer og tekniske fordypningskurs: Se Bachelor 2. år 6

7 Bachelor 2. år, 3. og 4. semester: FOKUSOMRÅDET KUNSTNERISK PRAKSIS Valgfrie workshops, seminarer og tekniske fordypningskurs: Grafikk: Spesialisering Litografi, høst Fotografiske dyptrykksmetoder (Utgår høsten 2014). 61 Artist s Book FAKE (Prosjekt Xeterog) 65 Spesialisering Litografi, vår Keramikk: Skur/Skjul Shaping Experience: Installation and Ceramics 71 RAKU Bevegelse i leire 74 Repair, Melt and Mend (Keramikk og Metall) 75 Porselen støpekurs. 77 Ekskursjon London (vår 2015).. 78 Metall: Smykkekurs, Innføring i den kontemporære smykkekunsten 79 Hotweek: Movement. 80 Fill Hold Pour (Utgår høsten 2014).. 81 Kunst i offentlige rom Ritualer, objekt og handling.. 84 Thrown into casting (Forkurs til Støp II) Støp II. 87 Repair, Melt and Mend (Keramikk og Metall). 75 What is corpus?. 88 Schmuck. 90 Tekstil: Materialbasert kunst, og Land Art del II 92 Sertifiseringskurs, programvare og digital broderimaskin 93 Studiereise India 94 Innfarging. 95 Hamburg havn. Forskningsreise Digital vev Tekstil praksis. 100 Form/tegning: Tegning, høsten Ornament 104 Tegnemaraton. 106 Techno Sublime 1: «The McLuhan Equation» (med Trine Wester) Modellering av portrettbyste i leire 110 «Åpen form» John Cage basert workshop. 111 Tegning, våren Introduksjon til 3D modellering og 3D print (med Trine Wester) 114 Modeller figur i bevegelse 115 Annet: Å vise kunst

8 FOKUSOMRÅDENE TEORI, REFLEKSJON OG METODE FAGLIG SPESIALISERING For 2. års studentene er følgende kurs obligatoriske: BA2 Teori. Seminar med Åsmund Thorkildsen 117 BA2 Skrivekurs, tekstveiledning 119 Kontekstualisering, høst Kontekstualisering, vår Fordypningsgrupper Grafisk kunst.. 49 Keramisk kunst.. 53 Metall- og smykkekunst. 54 Tekstil kunst 56 Presentasjonsforum 58 8

9 Bachelor 3 år, 5. semester: FOKUSOMRÅDET KUNSTNERISK PRAKSIS Valgfrie workshops, seminarer og tekniske fordypningskurs: Grafikk: Spesialisering Litografi 59 Fotografiske dyptrykksmetoder 61 Artist`s Book. 63 Keramikk: Skur/Skjul Shaping Experience: Installation and Ceramics.. 71 Hotweek Ceramics: RAKU.. 72 Repair, Melt and Mend. 75 Ekskursjon i London. 78 Metall: Smykkekurs, Innføring i den kontemporære smykkekunsten 79 Hotweek: Movement. 80 Fill Hold Pour Kunst i offentlige rom Schmuck. 90 Tekstil: Materialbasert kunst, og Land Art del II Sertifiseringskurs, programvare og digital broderimaskin 93 Studiereise India. 94 Hamburg havn. Forskningsreise Digital vev. 98 Form/tegning: Tegning, høsten Ornament Komposisjon og metoder (BA3 + MA) Tegnemaraton. 106 Techno Sublime 1: «The McLuhan Equation» med Trine Wester 108 Modellering av portrettbyste i leire Modeller figur i bevegelse. 115 Introduksjon til 3D modellering og 3D print (med Trine Wester) 114 «Åpen form» John Cage basert workshop 111 Annet: Å vise kunst 116 9

10 FOKUSOMRÅDENE TEORI, REFLEKSJON OG METODE FAGLIG SPESIALISERING For 3. års studentene er følgende kurs obligatoriske: BA3 Teori 5. semester BA3 Skrivekurs Slik kommer du deg i arbeid etter utdanningen. 126 Fordypningsgrupper Grafisk kunst.. 49 Keramisk kunst 53 Metall- og smykkekunst.. 54 Tekstil kunst 56 Presentasjonsforum. 58 Tverrfaglig fordypningskurs, høst Bachelor 3 år, 6. semester: Slik kommer du deg i arbeid etter utdanningen semester

11 Kursnavn BA1 Felles Kurset inngår i Målgruppe Forhåndskrav Undervisningsspråk Kursansvarlig lærer Workshop, reiser, presentasjoner, KF101 Bachelor 1. semester Ingen Norsk Karen Disen - Trine Wester - Gjestelærer TBA Gjennomføres Ukene 33 (14. og 15.8), 34, 35, 39, 45 høsten 2014 samt ukene 6 og 7 våren Mandag fredag, kl Plasser 32 Kursets arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: Kort beskrivelse av undervisningen: Kurset er delt i to bolker og inneholder alt fra konkrete workshops, til reiser og undervisning. Nærmere orientering om workshop, reiser og undervisning vil utdeles ved kursstart. Arbeidskrav: Det er lagt opp til høy intensivitet, og det forventes full innsats fra alle studentene. Det er obligatorisk tilstedeværelse i daglige gruppemøter, foredrag og presentasjoner samt felles gjennomganger. 11

12 Kursnavn Grunnkurs grafikk / Intro printmaking Svart på svart / Hvitt på hvitt - Black on Black/White on White Teknisk införningskurs/ Verkstedsundervisning Kurset inngår i KF101 Målgruppe BA 1 Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Norsk, engelsk, svensk Kursansvarlig lærer Ny lärare grafik, Jan Pettersson Gjestelærer Gjennomføres Ukene 36, 37 og 40, 41. Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 10 sform: Sluttgjennomgang med presentasjon av tekst og arbeider. Kort beskrivelse av kurset Grundläggande kurs i koldnål, etsning och akvatint svart/vitt och färg. Grafikk, som maleri og skulptur, er et språk bestående av former, linjer, teksturer, relieffer og et canyonlandskap som kunstneren forflytter og uttrykker seg gjennom. Mengden materiale og prosesser og deres store spennvidde gjør grafikk til et unikt medium innen kunsten. Som kunstner er det umulig å ikke komme i kontakt med grafikk mediet om man vil eller ei. Denne workshopen er basen for en personlig undersøkelse av emnet og den kunstneriske tankegangen i forhold til dette. 12

13 Undervisningsmetoder: Workshop, hands-on, verkstedarbeid, utvikling av tematikk, skriving, diskusjon, presentasjon Arbeidskrav: Kunne vise til utprøving og tankegangen av de ulike prosesser innen kurset, og delta aktivt. Innlevering av skriftlig refleksjon. : Studenten vurderes ved fremleggelse og presentasjon av det arbeidet som er utført i løpet av kursperioden som avslutningen av kurset. Etter endt kurs skal studenten ha opparbeidet grunnleggende forståelse for dyptrykk som grafisk teknikk, sikkerhet og generell bruk av verkstedet. Litteraturliste: Anbefalt: Reddy, Krishna Intaglio Simultaneous Color Viscosity Printmaking, 1988, ISBN Peterdi, Gabor,Printmaking,New York,Macmillan Publishing Co,1980, ISBN Saff Donald and Sacilotto Deli, Printmaking,History and Process, Holt Reinhart and Winston, 1978 ISBN

14 Kursnavn Grunnkurs grafikk litografi / Intro course lithography Teknisk innføringskurs /Verkstedsundervisning Kurset inngår i KF101 Målgruppe BA 1 Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Norsk Kursansvarlig lærer Bror Mikkelborg Gjestelærer Gjennomføres Ukene og Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 10 Ved avslutning blir studenten vurdert ut i fra de arbeidene som er utført i kursperioden. Studenten vurderes ved fremleggelse og presentasjon av det arbeidet som er utført i løpet av kursperioden som avslutningen av kurset. Kort beskrivelse av kurset: Litografi er betegnelsen på en grafisk plantrykkmetode. Den tyskfødte Aloys Senefelder oppfant det kjemiske trykk. Metoden som raskt fikk navnet Litografi (gresk lithos = stein, grafein = skrive) og bygger på den kjemiske erfaring at vann og fett skyr hverandre. Kornet kalkstein og aluminium kan benyttes. På dette tegner man med fettholdig tusj, blyant eller kritt. Deretter prepareres (etses) steinen for at kun de tegnede partier skal kunne ta opp trykkfarge. I den litografiske presse overføres så trykkfargen til papir. Studentene får innføring i bruk av maskiner og utstyr. Kurset sertifiserer til bruk av verkstedene. Studentene blir undervist i grunnleggende metoder og teknikker. Arbeidskrav: Deltagelse hver dag gjennom hele kurset i hht tidene over og gjennomføring av gitte arb.oppgaver. Litteraturliste: Posaing Eli, Litografi i kunstens tjeneste. ISBN , , Borgen Malmedal Arne, Johansen Svein. Grafikk. Statens Kunstakademi 1978 Antereasian, Garo and Adams Clinton. The tamarind book of Lithography. ISBN Tamarind Lithography Workshop,

15 Kursnavn Grunnkurs i tresnitt / intro woodcut, Cut IV/Cut IV Teknisk innføringskurs Kurset inngår i KF102 Målgruppe BA 1 Grafikk, Design Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Engelsk Kursansvarlig lærer Daxiang Lu Gjestelærer Gjennomføres Ukene 2-5. Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Ikke fredag i uke 5 (AGENDA) Plasser 10 Sluttgjennomgang med presentasjon og arbeider. Kursets arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se Kort beskrivelse av kurset: Kurset gir en grunninnføring i den grafiske tradisjonen tresnitt. Woodblock printing is the oldest traditional and most common easily learnt graphic printmaking technique we have. The act of the cutting tool on the woodblock can produce a powerful direct image opening up the possibility to create a unique graphic language. Through practical experience the artists will have the opportunity to establish their own graphic style within their own contemporary ideas. The printing technique is very simple. It can easily be done by hand and the print can be reproduced without the need for a graphic press machine. Tresnittet var det første massemediet i Europa og ble brukt til bl.a. folkeopplysning helt fram til år Tresnittets historie som massemedium peker framover mot senere trykkekunst, og i neste instans mot vår tids overflod av visuelle medier. Mot denne bakgrunn er det interessant å tenke på tresnittet som et diskursivt verktøy i tillegg til mediets tekniske og estetiske egenskaper. Tresnittet har i kunsthistorien ofte blitt relatert til maleriet, men i samtidskunsten inngår det like ofte i en konseptuell praksis der mediet og dets spesifikke kommunikasjonsaspekter tematiseres og problematiseres både som tegn, stil og tilbakelagt teknologi. 15

16 Arbeidskrav: Obligatorisk deltagelse i kursperioden. Litteraturliste: Anbefalt: Peterdi, Gabor,Printmaking,New York,Macmillan Publishing Co,1980, ISBN Saff Donald and Sacilotto Deli, Printmaking,History and Process, Holt Reinhart and Winston, 1978 ISBN Wye,Deborah Thinking Print ISBN Tallman,Susan The Contemporary print ISBN Burén,Jan af Det Mångfaldigade Originalet ISBN Printmaking: A Contemporary Perspective ISBN Saunders,Gill and Miles,Rosie Prints Now - directions and definitions ISBN Contemporary British Art in Print ISBN Universal Limited Art Editions ISBN Cherix, Christophe,Print/Out 20 years in print, 2012, The Museum of Modern Art New York 16

17 Kursnavn Djuptryck och Lito II, FÄRG Intaglio and Lithography II, COLOUR Workshop Kurset inngår i KF102 Målgruppe BA1 grafikk (obligatorisk) Forhåndskrav Godkänt 1. semester Undervisningsspråk Svensk, norsk, engelsk Kursansvarlig lærer Jan Pettersson - Bror Mikkelborg - - og ny lærer i grafikk Gjestelærer Gjennomføres Ukene Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 12 Studenten vurderes ved fremleggelse og presentasjon av det arbeidet som er utført i løpet av kursperioden som avslutningen av kurset. Kort beskrivelse av kurset: Grafikk, som maleri og skulptur, er et språk bestående av former, linjer, teksturer, relieffer, flater og et canyonlandskap som kunstneren forflytter og uttrykker seg gjennom. Mengden materiale og prosesser og deres store spennvidde gjør grafikk til et unikt medium innen kunsten. Som kunstner er det umulig å ikke komme i kontakt med farge om man vil eller ei. Denne workshopen er basen for en personlig undersøkelse av farge og den kunstneriske tankegangen i forhold til dette. Arbeidsform: Workshop, Farge former basen for våre sterkeste visuelle inntrykk. Interrelasjonen av farge i vårt daglige liv tillater til en viss grad en effektiv utførelse av livet på den planeten vi befinner oss. Farge fungerer ikke bare fysisk, den formidler ideer, følelser og inntrykk. Farge medvirker på et essensielt plan til å gjøre ting til det de er, og ikke bare til å bestemme hvordan de ser ut eller hva de betyr. Vi kan f.eks. teoretisere om at svart er den mest funksjonelle fargen fordi den indikerer total absorbering av alle lysets bølgelengder, og hvitt er den minst funksjonelle fordi den indikerer total refleksjon og utstråling av alle lysets bølgelengder. Vår avhengighet av farge som fysisk deskripsjon gjør at man er mindre tiltrukket av å konfronteres med svart/hvitt og monokromatiske versjoner av realiteten. 17

18 Arbeidskrav: Obligatorisk for 1. år BA grafikk, åpent for grafikkstudenter og øvrige studenter 3. og 5. semester. Deltakelse hver dag gjennom hele kurset. Litteraturliste: Anbefalt: Posaing Eli, Litografi i kunstens tjeneste. ISBN , , Borgen Malmedal Arne, Johansen Svein. Grafikk. Statens Kunstakademi 1978 Antereasian,Garo and Adams Clinton. The tamarind book of Lithography. ISBN Tamarind Lithography Workshop, 1970 Reddy Krishna, Intaglio Simultaneous Color Viscosity Printmaking ISBN Benjamin,Walter The work of art in the age of mechanical reproduction, ISBN Wye,Deborah Thinking Print ISBN Tallman,Susan The Contemporary print ISBN Burén, Jan af Det Mångfaldigade Originalet ISBN Printmaking: A Contemporary Perspective ISBN Saunders,Gill and Miles,Rosie Prints Now - directions and definitions ISBN Contemporary British Art in Print ISBN Universal Limited Art Editions ISBN Cherix, Christophe,Print/Out 20 years in print,2012, The Museum of Modern Art New York 18

19 Kursnavn Grunnkurs grafikk og keramikk. Silketrykk Intro Printmaking, Silkscreen Teknisk innføringskurs Kurset inngår i KF102 Målgruppe BA1 grafikk og keramikk Forhåndskrav Gjennomført 1. semester Undervisningsspråk Norsk Kursansvarlig lærer Jan Skomakerstuen, Gjestelærer Gjennomføres Ukene 11og 12 hver dag kl Uke 13: Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 10 Sluttgjennomgang med presentasjon av arbeider Kort beskrivelse av kurset: Kurset gir en grunninnføring i den grafiske tradisjonen silketrykk. Silketrykk er en samlebetegnelse på en grafisk teknikk som grovt deles i 2; tekstil- og plantrykk. En annen benevnelse som blir mye brukt, er serigrafi. Det som skiller denne teknikken fra andre grafiske teknikker, er den store bruken i industriell masseproduksjon. De fleste av oss er nesten daglig i kontakt med silketrykk, som for eksempel på ski og skistaver, alpint, snowboard, ølglass, emballasje, displayer etc. Silketrykk er en teknikk hvor det brukes en ramme (tre eller aluminium) med syntetisk duk som er spent opp (tidligere ble det brukt silke). På denne duken påføres det en fotoemulsjon som reagerer på UV lys. Denne teknikk kan brukes på nesten alle typer materialer. Arbeidskrav: Deltakelse oppgitte tidspunkt hver dag gjennom hele kurset. Gjennomføring av gitte arbeidsoppgaver.. 19

20 Litteraturliste: Anbefalt Peterdi, Gabor,Printmaking,New York,Macmillan Publishing Co,1980, ISBN Saff Donald and Sacilotto Deli, Printmaking,History and Process, Holt Reinhart and Winston, 1978 ISBN Wye,Deborah Thinking Print ISBN Tallman,Susan The Contemporary print ISBN Burén,Jan af Det Mångfaldigade Originalet ISBN Printmaking: A Contemporary Perspective ISBN Saunders,Gill and Miles,Rosie Prints Now - directions and definitions ISBN Contemporary British Art in Print ISBN Universal Limited Art Editions ISBN Cherix, Christophe,Print/Out 20 years in print,2012, The Museum of Modern Art New York 20

21 Kursnavn Grunnkurs grafikk og keramikk: The Vitrified Print Intro course Printmaking and Ceramics: The Vitrified Print Forelesning & workshop Kurset inngår i KF102 Målgruppe BA 1, Ceramics and Graphics mandatory course Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Norsk, svensk, engelsk Kursansvarlig lærer Paul Scott Gjestelærer Gjennomføres Ukene Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 16 Sluttgjennomgang med presentasjon av arbeider. Kursets arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: Kort beskrivelse av kurset: The course will examine the potential for graphic realization on ceramic and other vitreous surfaces, through: Collaborative working between Ceramics and Graphics students Making different inks Experiencing serigraphy on a variety of surfaces The use of transfer technologies Lithography and intaglio using Keraflex porcelain Arbeidskrav: Presentasjoner/ oppmøte/obligatorisk deltagelse hver kursdag som angitt over. 21

22 Litteraturliste: Anbefalt: Scott, P., Ceramics and print, third edition, Bloomsbury Baudrillard,Jean, 1994, Simulacra and Simulations, University of Michigan Press Artist web sites:

23 Kursnavn Basiskurs keramikk / Basic Course Ceramics Teknisk innføringskurs keramikk Kurset inngår i KF101 Målgruppe BA1 keramikk (obligatorisk) Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Norsk Kursansvarlig lærer Anne Line Sund / Marit Tingleff Gjestelærer Anton Reijders (ukene 42 og 43) Poul Jensen (ukene 46, 47, 48) Gjennomføres Ukene 36, 37. Ukene 40, 41, 42, 43. Ukene 46, 47, 48 Mandag- tirsdag kl , onsdag og fredag kl Plasser 8 Kort beskrivelse av kurset: Basiskurs keramikk vil gi studentene en innføring i det å arbeide med leire. Studenten vil opparbeide forståelse for materialet og arbeide seg gjennom grunnleggende teknikker. Deler av kurset vil gå parallelt med andre kurs på avdelingen (Skur/Shed) og vi vil samarbeide både om bruk av verktøy, lærerkrefter og utveksling av erfaringer. Overordnet tema vil være innside/ utside av et volum. 23

24 Arbeidskrav: For å få godkjent kurs må studenten ha gjennomført oppgaver og arbeidet med de problemstillinger som gjennomgås på kurset. Holde frister og delta i gjennomganger. Studenten følger fagområdets arbeidsrutiner. Litteraturliste: Reijnders A. The ceramic process.london 2007 A & C Black Rhodes D. Clay and Glazes for the Potter' De Waal,E. (2003) 20 th century ceramics Clark / Del Vecchio, (2012). Shifting paradigms in Contemporary Ceramics, Scott, P. (1994). Ceramics and print. London: A & C Black. 128 s. 24

25 Kursnavn Grunnkurs keramikk. Gips del 1 / Mould making in plaster part 1 Foredrag med slides praktisk arbeid i gipsverkstedet praktisk arbeid i keramikkverkstedet Kurset inngår i KF102 Målgruppe Del 1 er kurset for BA1 studenter. Del 2 (se egen beskrivelse) tilbys også andre studenter som har gjennomført del 1. Forhåndskrav Del 1 stiller krav til bestått Rhinokurs. (Del 2 krever at du har gjennomført del 1.) Undervisningsspråk Norsk Kursansvarlig lærer Poul Jensen Gjestelærer Gjennomføres Ukene 2-5. Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Ingen undervisning fredag i uke 5 (AGENDA) Plasser 10 Kort beskrivelse av kurset: Kurset gir en innføring innen praktisk arbeid i gipsverkstedet og grunnleggende innføring i arbeidet med å lage former i gips. Etter første del av kurset, del 1, kan studenten velge å arbeide med de formene hun/han har laget i verkstedet og erfare hvordan de fungerer i produksjon av gjenstander i leire. Arbeidet i keramikkverkstedet blir fulgt opp av kursleder i samarbeid med øvrige ansatte på fagområdet. Del 1 (uke 2-5): Det lages støpeform i gips over individuell form fra RHINO kurset. Det lages form til bruk når man modellerer i plastisk leire Det lages gipsplater i A4 og A3 Arbeidskrav: Alle oppgaver må være løst. Studenten må selv skaffe siklinger og reimer til formene. Tilstedeværelse hver kursdag som angitt over. 25

26 Kursnavn Grunnkurs keramikk. Gips del 2 / Mould making in plaster part 2 Foredrag med slides praktisk arbeid i gipsverkstedet praktisk arbeid i keramikkverkstedet Kurset inngår i KF102 Målgruppe Bachelor, 1. år Forhåndskrav Bestått gipskurs del 1. Undervisningsspråk Norsk Kursansvarlig lærer Poul Jensen Gjestelærer Gjennomføres Ukene Mandag og tirsdag kl Onsdag og fredag kl Plasser 10 Kort beskrivelse av kurset: Kurset er en videreføring av gipsstøp del 1, og gir en mulighet for fordypning. Del 2 (uke 8 10): Det lages støpeform over fritt modellert form i leire. Det gis mulighet for å lære å dreie i gips Del 2 konsentrerer seg om å lage støpeformer og lære å dreie i gips. Fra begge delene av kurset forventes det å ferdigstille arbeider, ved å dekorere og/eller glasere arbeider produsert i løpet av kurset. Gips er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med leire. Arbeidskrav: Alle oppgaver må være løst. Studenten må selv skaffe siklinger og reimer til formene. Tilstedeværelse under kursdagene (se over). 26

27 Kursnavn Grunnkurs keramikk og metall. RHINO Klasseromsundervisning Kurset inngår i KF101 Målgruppe BA 1 (obligatorisk for keramisk kunst og metall- og smykkekunst) Forhåndskrav Ingen Undervisningsspråk Norsk evt engelsk Kursansvarlig lærer Anders Ljungberg og Poul Jensen Gjestelærer Xiaodong Ma Gjennomføres Inngår som del av introkursene for keramisk kunst og metall- og smykkekunst. Plasser 16 Kort beskrivelse av kurset: Rhino er et NURBS 3D modellerings program, som egner seg til presise konstruksjoner i 3D. Programmet egner seg både for unika form og for visualiseringer til for eksempel kunst i offentlig rom. Rhino lager filer som er en forutsetning for å kunne bruke 3D printing, 3D fres og vannskjærer. Dette er et viktig verktøy for alle studenter som ønsker å bruke digital fabrikasjonsteknologi i sin kunstneriske praksis. Kurset inngår i grunnkursene for keramikk og metall i ukene Deretter vil det bli individuell oppfølging i ukene parallelt med andre kurs. Arbeidsmetode: Undervisningen foregår i klasserom og det gis individuell oppfølging. I tillegg følger studenten et videokurs på nettet. Arbeidskrav: Studenten må ha konstruert og printet ut en 3D form. Deltakelse alle kursdager. 27

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i medium- og materialbasert kunst/ BFA in medium- and material based art

Studieplan for bachelorstudium i medium- og materialbasert kunst/ BFA in medium- and material based art Studieplan for bachelorstudium i medium- og materialbasert kunst/ BFA in medium- and material based art 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 12.03.13 Revidert av dekan 02.05.13 Revidert av høgskolestyret

Detaljer

KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2013 OG VÅRSEMESTERET 2014 BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG. Oppdatert pr. 13.5.2013 - Med forbehold om endringer

KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2013 OG VÅRSEMESTERET 2014 BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG. Oppdatert pr. 13.5.2013 - Med forbehold om endringer KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2013 OG VÅRSEMESTERET 2014 BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG Oppdatert pr. 13.5.2013 - Med forbehold om endringer 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BACHELORPROGRAM I KUNSTFAG Oppbygging og gjennomføring..

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013, 01.12.2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom (Master of Art and Public Space) 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom (Master of Art and Public Space) 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom ( of Art and Public Space) 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (28.02.12) Akkreditert av Nokut (15.02.13) Revidert av dekan og godkjent av styreleder

Detaljer

BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG SEMESTERPLANER HØSTSEMESTERET 2012 OG VÅRSEMESTERET 2013. - Emner høsten 2012 - Emner våren 2013

BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG SEMESTERPLANER HØSTSEMESTERET 2012 OG VÅRSEMESTERET 2013. - Emner høsten 2012 - Emner våren 2013 SEMESTERPLANER HØSTSEMESTERET 2012 OG VÅRSEMESTERET 2013 BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG - Emner høsten 2012 - Emner våren 2013 Oppdatert pr. 1.10.2012 - Med forbehold om endringer 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06. Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

HEIMDAL KUNSTSKOLE PROGRAM VÅR 2017

HEIMDAL KUNSTSKOLE PROGRAM VÅR 2017 KUNSTSKOLE PROGRAM VÅR 2017 MANDAG Tore Engen: Kunstmaling 3t x 10 kr 3500,- Start 6. februar kl 10.00 13.00 På dette kurset tar vi utgangspunkt i deltakernes egne ideer. Man bestemmer selv om man vil

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 Kunsthåndverk 2013 Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 FORMIDLINGSPROGRAM KUNSTHÅNDVERK 2013 «Kunsthåndverk 2013» er Norske Kunsthåndverkeres juryerte

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET Bachelorutdanningen (BA) i billedkunst ved kunstakademiet er et selvstendig og avsluttende 3-årig studium. Målet med utdanningen er

Detaljer

Studieplan for masterstudium i medium- og materialbasert kunst MFA in medium- and material based art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i medium- og materialbasert kunst MFA in medium- and material based art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i medium- og materialbasert kunst MFA in medium- and material based art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 18.12.2012 Revidert av dekan 05.01.2013, 03.12.2014 Revidert

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 18.12.2012 Endret av dekan 19.06.2013, 15.06.2016, 02.05.2017 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1.

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 18.12.2012 Endret av dekan 19.06.2013, 01.12.2014, 15.06.2016 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1.

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

STUDIEPLAN SKAPENDE KURATORPRAKSIS

STUDIEPLAN SKAPENDE KURATORPRAKSIS 1 STUDIEPLAN 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER OG MÅLSETNINGER Studiet gir praktiske og teoretiske forutsetninger for selvstendig kuratorpraksis. Utdanningen gir en grunnleggende forståelse for samtidskunsten

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 18.12.2012 Endret av dekan 19.06.2013, 15.06.2016 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder.. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Kunst og håndverk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og håndverksfaget

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013. LÆRER: Geir A. Iversen

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013. LÆRER: Geir A. Iversen ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: Geir A. Iversen MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 4. KLASSE Grunnleggende

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Kort) introduksjon til søkere I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 4. KLASSE Grunnleggende

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk 1 2017/18 Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emnet er rettet mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen som har færre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i kunstfag 120 Studiepoeng Godkjent av NOKUT 25.01.2005, publisert 08.03.2006 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.09. Revidert 15.01.14 Bachelorgradsprogram

Detaljer

Emnekode og -navn ZKD109 Kunst og design 1

Emnekode og -navn ZKD109 Kunst og design 1 Emnekode og -navn ZKD109 Kunst og design 1 Engelsk navn Art and Design 1 Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i kunst og design og som eget årsstudium i kunst og design 1 Studiepoeng 60 Semester

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer