Medlemsblad for Norsk Spaniel Klub SPANIELS. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Norsk Spaniel Klub SPANIELS. Nr 2 2013"

Transkript

1 Våre Medlemsblad for Norsk Spaniel Klub SPANIELS Nr

2 2 Våre spaniels

3 VS_2_13.indd :25 Lederen har ordet Våre SPANIELS Medlemsblad for Norsk Spaniel Klub Nr Nytt styre, nye muligheter NORDVCH NUCH BH Hammalgårdens Gleam of Light. Eier: Mette B. Evensen Foto: Vibeke Brath Årets Representantskapsmøte ble avviklet på Gardermoen april. I alt var vi underkant av 30 personer som gjennomførte dette viktige møtet som utformer Norsk Spaniel Klubs politikk og virksomhet i tiden fremover. Det ble også valgt et nytt styre. De store endringene ble det ikke, men Brit Halvorsen og Bjørn Sylte gikk av etter lang og tro tjeneste. Takk for god innsats! Nye folk inn er Hans Arne Paulsen og Mette Bruun Evensen. Mange kjenner Hans Arne som fotografen «HAP» som har gledet flere av våre publikasjoner med gode bilder, og han eier og oppdretter clumber spaniel. Mette har vært aktiv i hovedstyrets utstillingskomite i et par år, og er dessuten en særdeles aktiv hundeeier som to år på rad har vunnet «Årets allsidighetsspaniel» med sin welsh. Velkommen til dere, nå representerer HS sju medlemmer seks avdelinger og fem raser, og det skaper god bredde! I forkant av RS var det noen urolige uker, med den følge at avdelingsstyrene i Hordaland og Buskerud trakk seg fra sine verv. Det er bare å fastslå at kommunikasjon er vanskelig, og at misforståelser og feiltolkninger oppstår på de mest tenkelige og utenkelige steder. Vi får lære av dette, alle sammen. I skrivende stund er det ikke helt avklart hva som blir løsningen i de to avdelingene, men om ikke andre løsninger finnes, vil HS i samarbeid med RS søke å avvikle ekstraordinære årsmøter. Vi mener bestemt det er grunnlag for videre drift begge steder. Jeg vil ikke gå nærmere inn på sakene her eller fordele skyld, men jeg skulle ønske at alle, i alle typer valgte tillitsverv, kunne bruke det å trekke seg fra vervene som den aller, aller siste løsningen, når alt annet var prøvd, inkludert fysiske møter, som er en så mye mer nyansert måte å kommunisere på enn via opphetede mailer. Det synes jeg man skylder de medlemmene som har valgt en, for det er de som blir mest skadelidende. Selvfølgelig er det krevende å søke løsninger på konflikter, ofte er det mye mer fristende å «kaste kortene». Og det ligger i tiden å søke enkle utveier. Likevel håper jeg at flere i forkant vil reflektere over ansvaret og tilliten som er gitt dem. Det fortjener medlemmene, og det fortjener klubben og rasene våre. Vi har mange spennende oppgaver i året som kommer. I mai ble det avholdt dommerkonferanse for jaktprøve- og jaktanleggsprøvedommere. Vi har fått nye regler for begge prøveformer, og det blir spennende å se hvordan disse fungerer i praksis. Jeg ønsker alle lykke til! Vi er også for alvor i gang med Rasespesifikke Avlsstrategeier, RAS. Du kan lese mer om dette annet sted i bladet. Men er du virkelig engasjert i våre rasers fremtid, meld deg på RAS-konferansen i Oslo 17. august! På årets RS delte vi for første gang i moderne tid ut «Den Gyldne Spaniel» og «Årets arrangør». Gratulerer til alle vinnere, vi setter enormt stor pris på arbeidet dere gjør! Vårt neste nye prosjekt, en holdningskampanje, er igangsatt. Også der vil vi dele ut en pris etter hvert. Jeg har veldig tro på å belønne dyktige folk og rose ekstraordinær innsats. Så ønsker jeg dere en god sommer. Selv tilhører jeg dem som trosser både flått og huggorm, jeg går tur i skog og mark og nyter den flotte, korte, norske sommeren med alle dens små plager. Ikke la deg skremme av hysteriske skriverier i aviser, stort sett er det ikke farlig. Kos dere med spanielene deres, ta vare på hverandre og på klubben. Så sees vi under marsjen. Anne Utgis av Norsk Spaniel Klub med fire utgaver pr. år. Redaktør: Nina Johnsrød Bjørnerødvn. 440, 1591 Sperrebotn E-post: Telefon: Ansvarlig redaktør: NSKs leder: Anne L. Buvik MERK! Signerte innlegg i Våre Spaniels står for innsenderens egen regning, og behøver ikke være i samsvar med hovedstyrets eller redaktørens syn. Innlegg som kan oppfattes som person-angrep skal undertegnes med fullt navn. Manusfrister: Utgivelsesdatoer: 1 feb 15 mars 1 mai 15 juni 1 aug 15 september 1 nov 15 desember Stoff om de enkelte raser: rasespaltist Stoff om brukshund: Inger Handegård Stoff om jakt med spaniels: Anine og Tore Imset Championatmeldinger: rase/bruksspaltist/red. Championatbilde: redaktør Leserbrev, historier etc.: redaktør Annonser:(helst PDF) redaktør Annonsepriser: Medlemmer (oppdretterannonser o.l.) Helside / halvside kr. 300/180 Oppslagside (2 sider) kr. 550 Medlemsoppføring i trimmeliste: Gratis Kommersielle annonser for medlemmer: Helside/halvside kr. 850/450 Kommersielle annonser for ikke-medlemmer: Helside farge kr ,- Annonser på omslag: Avtales med redaktør Alle annonser skal forhåndsbetales innen manusfrist til: NSK v/lierfoss Regnskap, Haneborgveien, 1930 Aurskog Konto: Design/grafisk produksjon: cathrines Trykk: Arena Media as Våre spaniels 3

4 Nytt fra Hovedstyret Våren har vært travel for Hovedstyret. Blant de tingene vi har jobbet med, er følgende: Hovedstyret: Leder: Anne L. Buvik, Holmsdalen 14, 1634 Gamle Fredrikstad Tlf: mob: E-post: Nestleder: Kari Knutsen, Buvang, 1954 Setskog Tlf: E-post: Medlemmer: Ronny Bekkevold, Hengsrudveien 727, 3178 Våle Tlf: E-post: Bjørn Sylte, Julius Middelthunsvei 10, 3610 Kongsberg Tlf: E-post: Tlf: Inger C. Neset, Blåveisstien 38, 4700 Vennesla Tlf: E-post: Tlf: Karl Eddie Berge, Engan 50, 7290 Støren Tlf: E-post: Varamedlemmer: Hans Arne Paulsen Breviksvingen Brevik Tlf: E-post: Mette Bruun Evensen Tlf: E-post: Representantskapets ordførere: Ordfører: Snorre Aslaksen Grobstokk 102, 3960 Stathelle Tlf: Varaordfører: Rigmor Schau Ålerudveien Vestby Tlf: Våre spaniels RAS-arbeidet: Mer info annet sted i bladet. Sett av 17. august til konferansen i Oslo, den er åpen for alle interesserte. Jaktdommerkonferansen: Er ivaretatt av Jaktkomiteen, og ble avviklet 11. og 12. mai. Nytt reglement for jaktprøver og jaktanleggsprøver stor sentralt på konferansen. Holdningskampanje: Se annet sted i bladet. Dette er et viktig arbeid for å ivareta klubbens miljø og gjøre det enda bedre. Nytt premiesystem: Se mer info i bladet. Vi blir nødt til å gjennomføre en glidende overgang til fordel for alle parter. Vi satser på at alle skal få de premiene de er berettiget til, samtidig som vi tar i bruk nye premiekort og nye systemer. NSKs representantskap vedtok nye avlsanbefalinger for spanielrasene under årets møte. Det ble en del endringer som er verd å merke seg. Den mest dramatiske er at NSK vil søke Norsk Kennel Klub om at det blir innført registreringsrestriksjoner med krav om øyenlysning av foreldredyrene for fullverdig registrering av valper i Norsk Kennel Klub. Dette kravet vil gjelde alle spanielraser, og vil søkes innført fra De nye avlsanbefalningene ligger i sin helhet på men vi oppsummerer her de viktigste punktene og noen endringer: Avlsanbefalinger gjelder for alle medlemmer av Norsk Spaniel Klub. Tidligere gjaldt de bare for å få formidle valper gjennom valpeformidlingen. NKKs etiske grunnregler, samt regler for avl og oppdrett, vil være det overordnede regelverk for alle hundeklubber tilknyttet NKK. Se reglene på Et viktig krav i den generelle hundeavlen er at avlsdyr skal være klinisk og funksjonelt friskt. Nye avlsanbefalinger Dogs4All: Har du lyst til å sitte i en arrangementskomite for Dogs4All? Ta kontakt med Anne Buvik eller Kari Knudsen. Det er viktig at klubben er så synlig som mulig på dette arrangementet! Nye websider Webmaster Eva Bjelland presenterte arbeidet under avdelingsmøtet i forbindelse med RS. Det blir kurs via telefonkonferansen i løpet av våren, forhåpentlig avviklet når dette leses. Organisasjonshåndbok Dette er et verktøy som virkelig trenges. Vi satser på at den blir ferdigstilt i løpet av året. Europautstilling 2015 HS vil sette ned en komite som skal jobbe med NSKs arrangement i forbindelse med Europautstillingen i Oslo i Kom gjerne med innspill til dommere. Temperament Atferdsproblematikk: Individer med uønsket temperament forekommer innen alle hunderaser. Blant våre raser er det i flere år blitt fokusert spesielt på Cocker Spaniel, men for de andre rasene meldes det også om individer som er sky, reserverte og ikke rasetypiske i sin atferd. Et viktig krav er: Hund med et avvikende/ utypisk temperament skal ikke brukes i avl. Hudproblem: Basert på tall fra Agria forsikring, veterinært hold, samt opplysninger fra flere anerkjente oppdrettere, er det ingen tvil om at flere av våre raser har hud og øreproblem som sin største utfordring, og at dette er den hyppigste årsaken til veterinærbesøk. Noe av dette kan nok skyldes «feilbehandling» fra hundeeier, men hovedproblemet er sannsynligvis genetisk. Et viktig krav: Hund med hudproblem, eller hund som må medisineres eller gis spesialdiett for å holde et hudproblem under kontroll, skal ikke brukes i avl. Alle oppdrettere plikter å gi opplæring til sine valpekjøpere om fornuftig øre- og pelsstwell. Øyne: Hunder fra våre raser får ved øyelysning tidvis anmerkninger av forskjellig art. Noen av disse

5 anmerkningene omfatter øyesykdommer som man vet er et problem for rasen. Individer affisert av disse sykdommene skal ikke brukes i avl. Andre anmerkninger kan gjelde sykdommer som ikke anses for å være noe «problem» for rasen. For å unngå at disse sykdommene skal utvikle seg til et problem bør man ikke pare to individer med samme type anmerkning. Krav: Avlsdyr fra alle våre raser skal øyelyses av veterinær godkjent for dette. Kravet forutsettes gjennomført ved at attesten ikke er eldre enn ett år på tidspunkt for paring. (Gjelder ikke gonioskopi) For avlsdyr som er åtte år eller eldre, er det tilstrekkelig at hunden er undersøkt etter fylte syv år. Hund som får diagnosen «mistenkt» for en lidelse som normalt gir avlsnekt, kan ikke avles på før hunden eventuelt senere blir frilyst for lidelsen. «fri». Hund med diagnosen > 50 % unormal: Affisert, skal ikke brukes i avl. Entropion / ektropion. Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis): Forandringene kan være uni- eller bilaterale og beskrives og graderes i mild, moderat og uttalt. Hunder med ekstreme rasetrekk (uttalte forandringer), med ektopiske cillier eller med uttalt grad av distichiasis/ trichiasis som ikke er forenlige med sunnhet bør ikke brukes i avl. Hunder med milde og moderate forandringer kan brukes, men bør fortrinnsvis pares med hunder fri for lidelsen. For hunder med PRA er et nytt krav at helsøsken til en affisert hund heller ikke skal brukes i avl. Tidligere omfattet restriksjonene bare foreldre og avkom NSKs representantskap har vedtatt å søke NKK om at kravene til øyelysing blir fulgt opp ved at NKK innfører registreringsnekt for de valpekull hvor ett eller begge foreldredyr mangler øyelysing. Manglende øyelysing har vist seg å være et problem, spesielt på rasene amerikansk cocker og cocker spaniel, men tiltaket skal gjelde alle våre raser. I søknaden skal det framgå at det bør kunne gjøres unntak i de tilfeller det brukes avlsdyr fra land hvor det kan være vanskelig å forlange at avlsdyr øyelyses. Det er utarbeidet generelle retningslinjer for alle raser, hvor de fleste kjente lidelser gjennomgås med avlsveiledning. Det er med andre ord ikke som før, da man bare hadde et uspesifikt krav om at hunden skulle være «fri». For alle detaljer, se Det er imidlertid gjort viktige endringer på noen punkter: Retinal dysplasi (RD) fokal, multifokal, geografisk: Dette antas å være arvelig betinget hos alle raser der tilstanden påvises. Det anbefales ikke generell avlsrestriksjon, men affisert hund bør pares med øyelyst, normal hund. For engelsk springer spaniel gjelder at affisert hund ikke bør brukes i avl. Total RD: Hunden skal ikke brukes i avl uansett rase. Det kreves at Engelsk Springer Spaniel gonioskoperes før første gangs bruk i avl. Hund med diagnose «unormal-usikker» skal kun pares med hund med diagnose Hofteleddsdysplasi (HD): Krav: Hund som brukes i avl, skal ha kjent HD status. Det anbefales bare å avle på hunder frie for HD. Unntak 1: For Amerikansk Cocker kreves det ikke kjent HD status. Unntak 2: Det anbefales å bruke foreldre med et samlet indextall høyere enn 200 på de raser NKK har gjort dette tilgjengelig. Per i dag er det kun Engelsk Springer som kvalifiserer for dette av våre raser. I situasjoner hvor dette ikke er mulig (f.eks. ved bruk av utenlandsk hund), gjelder anbefalingen om bruk av hund fri for HD. OBS: Oppdretterne skal være klar over at dersom man velger å bruke en hund med påvist HD (uansett grad), vil dette kunne skape et problem dersom avkom senere skal forsikres. Forsikringsselskapene vil ikke forsikre valpen mot HD om ikke foreldrene er diagnostisert som frie (A eller B). Oppdretterne plikter i slike tilfeller å gjøre dette forbeholdet kjent for sine valpekjøpere. NSKs hovedstyre skal ta opp denne problemstillingen med NKK, da innføring av HD- index faktisk gjør det mulig for en oppdretter å bruke en hund med påvist HD, og samtidig holde seg innenfor klubbens anbefalinger. For anbefalingene i sin helhet, sjekk Innhold 24 Leder har ordet 3 Nytt fra hovedstyret 4 Helse og adferdsundersøkelse 7 Ikke mobb spanielen min! 8 Nytt premiesystem 9 Nytt om amerikansk cocker spaniel 10 Nytt om cocker spaniel 14 Nytt om engelsk springer spaniel 18 Nytt om welsh springer spaniel 22 Nytt om øvrige spaniels 24 Brukshundspalten 30 Jaktspalten 40 Leserbrev 16 og 48 Bildedryss hovedutstillingen 50 Nytt fra avdelingene 52 Nye champions 56 Barnesiden 57 Rankinglister 59 Våre spaniels 5

6 Gratulerer med «Den Gyldne Spaniel!» Norsk Spaniel Klub har delt ut hedersbevisningen «Den Gyldne Spaniel» til følgende personer (alfabetisk): Snorre Aslaksen tillitsvalgt på ulike nivåer i klubben i et kvart århundre vervene er for mange til å nevne, men nå er han nyslått som ordfører, NSKs høyeste tillitsverv. Eva Bjelland redaktør av bladet gjennom mange år, nå primus motor for nye websider. Knut Framstad mangeårig leder av Jaktkomiteen, har nedlagt et enormt arbeid med nye prøveregler og med høringsrunden om halekupering. Tor Magne Gramstad Nærmer seg 20 år som tillitsvalgt i klubben på ulike nivå, deriblant fem år som leder av HS. En skikkelig stayer som nå har meldt seg til tjeneste i jaktkomiteen blant annet. Inger Handegård hva skal man si? Aktiv i klubben siden 70-tallet i flere verv enn noen har oversikt over. En av grunnpilarene når det gjelder å bidra til Våre Spaniels. Leder i Sogn og Fjordane i mer enn 20 år. Leder av Brukshundkomiteen. Med mye mer Per Løkken en annen «evighetsmaskin». Har hatt sammenhengende verv i klubben i ca. 25 år på mange plan, blant annet nestleder i hovedstyret. De siste årene leder av Avls- og Sunnhetsutvalget (ASU). Ellen Getz Wold bidragsyter på en lang rekke områder, både lokalt og sentralt i ca. 30 år. Tillitsvalgt, dommer, komitemedlem, fører oversikt over «årets brukshunder». Tusen takk til alle, her er minst et par hundre års engasjement for klubben og rasene våre! Gratulerer med «Årets arrangør» HS besluttet å gi prisen for Årets Arrangør for 2012 til Norsk Spaniel Klub avdeling Østfold. Avdelingen avviklet både utstilling, sporprøve, jaktanleggsprøve og jaktprøve i 2012, flotte og vel gjennomførte arrangementer og, viktigst av alt, i en god og inkluderende atmosfære. Gratulerer og hold standarden fremover! Rasespesifikke Avlsstrategier RAS RAS er et arbeid igangsatt av Norsk Kennel Klub. Hensikten er å utarbeide et dokument for hver rase hvor vi analyserer rasens status i dag, hva slags mål vi har for den kort- og langsiktige og lager en strategi for hvordan vi skal nå målene. Den svenske kennelklubben har hatt RAS-dokumenter i flere år. Eksempler på slike ligger på websiden Gå inn på den aktuelle rase, og der finner du RAS-dokumentet. Norsk Spaniel Klub har fått i oppdrag å lage dokumenter for våre egne raser. Vi prioriterer de fire største rasene, cocker, amerikansk cocker, welsh og engelsk springer. Men siden vi har dedikerte folk innenfor clumber og field, har vi valgt å lage dokumenter også for disse, men kanskje litt mer på sikt. Hvordan skal arbeidet foregå? I og med at vi har mange raser og er en mellomstor klubb, er det viktig at så mange som mulig bidrar. Hovedstyret kan og skal ikke gjøre dette alene! Innsamling av data Vi har oppnevnt koordinatorer for de fleste rasene. Deres største og viktigste oppgave blir å systematisere den informasjonen som finnes tilgjengelig på DogWeb. Hvor store er populasjonene? Hvor stor prosent blir brukt i avl? Hvilken spredning er det på avlsdyrene? Hva er innavlskoeffisienten i rasen? Hvor stor del blir HD-røntget og øyenundersøkt? Hvordan er resultatene? Hvor mange hunder blir stilt ut/deltar på prøver? Hva slags resultater oppnår de? osv. Undersøkelse på nett I samarbeid med Norges Veterinærhøgskole skal vi gjennomføre en generell helseundersøkelse av de tre største rasene. Denne blir nettbasert, gjennom websiden Jeg håper flest mulig vil delta, slik at faktagrunnlaget blir så stort og godt som mulig. Følg med på org for nærmere opplysninger. Konferanse Lørdag 17. september avholder vi en konferanse i NKKs lokaler på Bryn i Oslo. Den er først og fremst beregnet på oppdrettere, men andre med interesse for rasene er også velkommen. Her skal vi diskutere fakta vi har samlet inn, og i fellesskap prøve å formulere mål for fremtiden og en strategi. Vil du være med? Meld deg på hos Mette Bruun Evensen på mette_ innen 1. august Høringsrunde Utkast til dokumentet skal være ferdig 1. november, og vil bli sendt på høring til avdelingene og lagt ut på Vi inviterer til tilbakemeldinger fra alle som ønsker. NKK skal ha dokumentet innen Dynamisk dokument Dokumentet blir i realiteten aldri «ferdig». Det skal være et dynamisk dokument som skal oppdateres minst hvert femte år. 6 Våre spaniels

7 Helse- og atferdsundersøkelse Norsk Spaniel Klub ønsker å gjennomføre helse- og atferdsundersøkelser hos fire raser i samarbeid med Norges veterinærhøgskole. Dette blir en viktig del av RAS-prosjektet. Tekst: Frode Lingaas Norges veterinærhøgskole tilbyr hjelp til å gjennomføre helse- og atferdsundersøkelser hos hunderaser for å hjelpe avsråd/styre å få en bedre oversikt over utfordringer i rasen. Mange raseklubber har brukt det web-baserte systemet for helse- og atferdsundersøkelser og mange holder på. Fordelen med systemet for klubben er at en ikke behøver trykking av skjemaer, pakking og utsendelse av skjema, registrering av spørreskjema osv. Når undersøkelsen er besvart ligger resultatene ferdige for behandling av Veterinærhøgskolen. Utfordringen er i første rekke å få informert flest mulig om at undersøkelsen pågår slik at de kan bidra til en best mulig oversikt over situasjonen i egen rase. Undersøkelsen består av tre deler; Identifisering av hund/eier, en helsedel og en atferdsdel. Den første delen identifiserer hund og eier slik at Veterinærhøgskolen kan sjekke at det er riktig rase som har svart, at det ikke er flere besvarelser på samme hund og gir muligheten til å ta kontakt med eier for oppklarende spørsmål. Det er viktig å poengtere at undersøkelsen er helt konfidensiell. Altså: Alle hundog personopplysninger forblir på Veterinærhøgskolen og Ingen opplysninger om din hund eller ditt oppdrett vil bli tilgjengelig for andre! Spørsmål om helse og atferd Det stilles spørsmål om generell helse, hud/ kløe, fordøyelse, øyesykdommer, nyre/ urinveier, skjelett, nervesykdommer kreft og en rekke andre problemstillinger. Det er også mange som har svart på hunder som har gått bort, og det gir viktig informasjon om dødsårsakene i rasen. Innenfor atferds-siden stilles det spørsmål om generell atferd, forhold til andre hunder av begge kjønn, forhold til mennesker, angst, aggresjon og mye annet. Når NVH etter helseundersøkelsen utarbeider en rapport for raseklubbene, vil det bare være forekomst av ulike problemstillinger (i prosent eller antall) som blir gitt. Se kakediagrammene under som viser et eksempel på hvordan svarene gis. Eksempelet er tatt fra forekomsten av lydfølsomhet i to ulike raser, i dette tilfelle gjelder spørsmålet graden av frykt for fyrverkeri: Frykt for fyrverkeri er gitt fra en skala fra 1-5, der 1 er «stabil/uredd» (det blå feltet), mens 4 «ganske redd» (brun) og 5 er «MEGET redd» (fiolett). Det går fram at prosentdelen av hunder som er meget redde er mye større i rasen til høyre enn den andre (over 30% mot under 7% i rasen til venstre, altså brunt felt pluss fiolett). Dette gir klubben en god oversikt over forekomsten av en rekke helseproblemer/ utfordringer, samtidig som det er umulig å vite noe om hvem som har svart hva. Engasjement er viktig!! Helseundersøkelsen er ment å være et hjelpemiddel for klubben til å få en oversikt over utbredelsen over helseutfordringer i rasen. Det er derfor viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen. Mange klubber er flinke til å engasjere medlemmene og man minner hverandre på undersøkelsen på ulike måter. Basert på forekomsten av ulike problemer vil en kunne bestemme seg om det er spesielle sykdommer som en bør være oppmerksomme på i rasen. Resultatet av undersøkelsen vil være helt avhengig av at de opplysningene som kommer fram gir et riktig bilde av situasjonen. Det langsiktige målet er selvsagt en best mulig helse og velferd for våre firbeinte venner. Praktisk gjennomføring For spaniels vil det lages egne undersøkelser for hver av de fire rasene engelsk springer spaniel, cocker spaniel, amerikansk cocker spaniel og welsh springer spaniel. Når undersøkelsen er i gang regner vi med å holde på noen måneder for å gi alle en god mulighet til å svare. Følg med Følg med på klubben hjemmeside for endelig starttidspunkt for undersøkelsen, der det vil bli informert om når undersøkelsen er i gang. En link til undersøkelsen vil også bli tilgjengelig på klubbens hjemmeside når vi er klare til start. Våre spaniels 7

8 Ikke mobb spanielen min! og heller ikke meg. Norsk Spaniel Klubs holdningskampanje De fleste vil si at miljøet i Norsk Spaniel Klub er godt, men det er alltid rom for forbedringer. Hovedstyret har tatt initiativ til en holdningskampanje, og introduserte den under avdelingsmøtet på Gardermoen 21. april. Vi ønsker å understreke at alle skal være velkomne i Norsk Spaniel Klub og de skal føle seg vel ivaretatt på alle arrangementer i klubbens regi. Dette gjelder også om man kommer med en «ubrukelig» hund på prøver, eller med en «utypisk» på utstilling. Videre ønsker vi å understreke at alle skal ha respekt for hverandre, for klubben og for klubbens ulike organer. Vi skal også vise ansvar og ha nødvendig kunnskap om beslutningsprosesser, lover og regler, slik at vi unngår misforståelser og konflikter som lett kunne vært unngått. For å få til dette, vil vi lage noen annonser som vi oppfordrer arrangørene til å ta inn i kataloger for alle typer arrangementer. De skal hele tiden minne oss på dette. Vi vil videre lage retningslinjer for tillitsvalgte, dommere og instruktører i Norsk Spaniel Klub. Og vi vil dele ut en pris, «Trivselsprisen», til den eller de som har gjort noe ekstra for å skape trivsel og ta vare på alle! Noen viktige punkter å huske på om vi skal beholde et godt miljø: Vær hyggelig! Hils på nye folk som kommer på klubbens arrangementer, snakk med dem og hjelp dem til rette. Ikke bruk nedsettende eller foraktfulle uttrykk om folks hunder. Ikke påpek eksteriøre feil i andres påhør eller stønn oppgitt over hunder som ikke får det til på prøve. Ha respekt for at folk har ulike prioriteringer og ulike interesser. Det kan ikke være slik at alle som ikke liker samme rase/samme variant/samme aktivitet som deg selv skal sees ned på. Det er plass til alle! Ikke vær for raskt til å bringe videre alt du får vite om andre, særlig ikke det ufordelaktige. Vær klar over at mye som blir sagt, ikke stemmer, og du kan såre og skade både personer og miljø om du er med på å spre det som oppfattes negativt. Tro aldri at rykter forblir innenfor en liten klikk et gammelt ordtak sier: Det én vet, vet én, det to vet, vet to, det tre vet vet alle! Ikke kos med misnøye. Ikke klag i utide om et arrangement ikke er perfekt, arrangørene gjør så godt de kan og må ha lov til å gjøre tabber. Er du misfornøyd med noe i klubben, ikke bare si «Ja, er det ikke forferdelig jeg er rystet, guuuuud så skrekkelig» - si heller «Hvorfor ble det slik? Hva kan vi Foto: Vibeke Brath gjøre for å rette på det?», og «Hva kan jeg bidra med?» Ikke skriv sinte brev eller innlegg på Facebook før du har tenkt deg grundig om, og kommet til at det ikke er noen annen måte å kommunisere på. Det er det som oftest. Skriftlig kommunikasjon har lett for å bli unødvendig skarp, og kan få en konflikt til å «ta av». Vær raus med ros. Vi jobber alle frivillig, og har alle bruk for hyggelige tilbakemeldinger. Miljøet i Norsk Spaniel Klub er DITT ansvar! Norsk Spaniel Klub v/ Anne L. Buvik, Holmsdalen 14, 1634 Gamle Fredrikstad Tlf / E-post: Fakturaadresse: Norsk Spaniel Klub, v/ A.L. Buvik, Holmsdalen 14, 1634 Gamle Fredrikstad Tlf / E-post: Regnskapsfører: Lierfoss Regnskap v/line Sjøli, Haneborgveien, 1930 Aurskog E-post: Tlf Medlemsbutikk: Halvor Støylen, Bjørkelivegen 22, 4700 Vennesla Tlf / E-post: Klubbens Internettadresse: Webmaster: Eva Bjelland tlf E-post: Valpeformidling og kontakttelefoner: 8 Våre spaniels

9 Nytt premiesystem innføres fra 1.januar 2014 Norsk Spaniel Klub innfører fra 1.januar 2014 nytt premiessytem. Det nye premiesystemet er enklere enn dagens system og vil både for HS og avdelingen medføre mindre administrasjon. Det nye premiessystemet inneholder Frokostservise og Premiekort. Frokostservise = Krus og frokosttallerken i hvitt stentøy med NSK-grafiske profil Krus kr 65 Frokosttallerken (firkantet 16x16 cm) kr 65 Vi har valgt et enkelt hvitt krus og en firkantet frokosttallerken med NSKs grafiske profil. Bilder av frokostserviset vil foreligge i neste nummer av VS. Krus og frokosttallerken bestilles direkte av avdelingene fra IdeHouse AS. Avdelingene må bestille frokostserviset innen 1.oktober og det vil være ferdig for levering ved årsskiftet. Avdelingene vil motta info om bestillingsrutiner. Nye premiekort som innløses hos Hund1 NSK har inngått avtale med Hund1 om innløsning av premiekortene. I avtalen forplikter Hund1 seg til å være tilstede på NSKs Hovedutstilling. Hund1 er også tilgjengelig på alle NKK utstillinger og på nettet. De nye premiekortene (verdi kr 50) bestilles av avdelingene fra Premiebutikken. NB! Nytt er det at premiekorten har verdi i det øyeblikk de forlater Prmiebutikken. De nye premiekortene vil foreligge for salg til avdelingen i løpet av juni. Det er opp til avdelingene om de ønsker å benytte de nye premiekortene på utstillinger og prøver høsten Avvikling av dagens premissystem Alle dagens premiekort (heretter omtalt som de gamle premiekortene) må løses inn innen 1.november De gamle premiekortene kan enten innløses i Dub porselen og/eller Heistad glass. Porselen og/eller glass bestilles fra egen avdeling. Hvis noen avdelinger sitter på store beholdninger med Dub porselen og/eller Heistad glass vil dette bli kunngjort på nettet slik at det er tilgjengelig for alle klubbens medlemmer eller innløses i nye premiekort hos utsteder (utsteder = utstillings/prøvearrangør) Korthaver må kontakte avdelingen som har utstedt det gamle premiekortet for å få byttet til nytt premiekort (enten på utstilling/prøve eller pr. post) NB: Kort eldre enn tre år innløses ikke De gamle premiekortene avregnes som vanlig for Viktig info til avdelingene: Gamle premiekort som innløses i nytt premiekort må makuleres av avdelingen og dermed ikke sendes inn til avregning. GODE TILBUD fra Utstillingstelt Easy Up Nyhet! Kun 9 kg! Booster Bath Nå - 30% Våre spaniels 9

10 NYTT amerikansk cocker Ronny Bekkevold Hengsrudveien 727, 3176 Undrumsdal Tlf Valpeshow 14/10-12 Så var endelig sesongen i gang. Kong vinter satt godt og lenge i år. Men endelig kan alle som ivrer etter utstilling og prøver, børste støvet av hundene og gå i gang med alle slags konkurranser med friskt mot og vinnervilje. Og er du en av mange som ikke konkurrerer, men har hunden som et familiemedlem, en venn eller ledsager så er tiden inne for flotte turer/opplevelser sammen i fjellet, i skogen, på hytta, ved vannet eller hjemme i hagen. Husk at akkurat du har verdens beste hund. Og du må ikke glemme å fortelle hunden din akkurat det. Den fortjener mye skryt og kjærlighet. Jeg hører fra fjernt og nært at det legges spor, det reises på utstilling og det trenes med hunden. Hold deg og hunden i aktivitet. Frisk luft og mosjon står fortsatt ikke på lista over «usunne ting» Jeg selv, som oppdretter har akkurat nå valper. Det er en helt fantastisk tid og opplevelse, men det krever mye tid og oppfølging. For oss som driver oppdrett er valpetid, rikdom på av kunnskap og kjærlighet. Det er en veldig verdifull tid for oss som oppdrettere. Spalten denne gangen er preget av utstillingsresultater og utstillingsbilder. Men husk Top Wesseltons Diamonds Kiss BIR BIG BIS2 at det er dere medlemmene som bestemmer hva som skal være med i spalten. Viktig at vi eksponerer den flotte rasen vår i bladet. 10 Våre spaniels

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NEK- ny! Desember 2013, Nr. 31, Årgang 7. I dette nummeret kan du bl.a lese om: Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006.

NEK- ny! Desember 2013, Nr. 31, Årgang 7. I dette nummeret kan du bl.a lese om: Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006. NEK- ny! Skriv inn tekst Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006. I dette nummeret kan du bl.a lese om: - Oppdrettermøtet 2013 - På utstilling i Tyskland - Eurasiertreff i Trøndelag -

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND NR. 1-2012 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Samarbeidende med Norsk Kennelklubb www.nkk.no

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

GOD SOMMER! Wwww.eurasierklubben.no. nr. 17, årgang 5

GOD SOMMER! Wwww.eurasierklubben.no. nr. 17, årgang 5 NEK-nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 GOD SOMMER! Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Innavlsgrad - hva er det? Fellestur til Skraperudtjern MH avholdt 5. juni Avlsstretegier

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

All that we need is a little bit of action.

All that we need is a little bit of action. Nr. 3 September 2001 Årgang 4 All that we need is a little bit of action. STYRET I NORSK SHIBAKLUBB LEDER Lisbeth Høyem Leiraplassen 6, 7710 Sparbu 7416 2285/ 917 16 284 geilis@online.no NESTLEDER Frode

Detaljer

Asker Hundeklubbs medlemsblad

Asker Hundeklubbs medlemsblad Apport Nr. 2 2012 Asker Hundeklubbs medlemsblad Utgis av Asker hundeklubb 4 ganger per år. Annonsepriser: 1/1 side: kr 300,- 1/2 side: kr 150,- Opplag: 340 stk Manusfrist neste Apport: 31. august 2012

Detaljer

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no -nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Årsmøteprotokoll Årets utstillingseurasier 2009 Spesialen

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND NR. 2-2012 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Samarbeidende med Norsk Kennelklubb www.nkk.no

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 4-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Anne Mette Sletthaug, Preståsveien

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 2-2015 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Dag Wennesland Grimsvolden

Detaljer

INFORMASJON! BIS og BIM EURASIERSPESIALEN 10. BIS og BIM, valp. nr. 18, årgang 5. Redaktørens hjørne

INFORMASJON! BIS og BIM EURASIERSPESIALEN 10. BIS og BIM, valp. nr. 18, årgang 5. Redaktørens hjørne -nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Vålerbanen 2010 Nytt fra avlsrådet Eurasierspesialen 2010 Karaktertest Dogs4All - frivillige

Detaljer

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt retriever nytt medlemsblad for Norsk Retrieverklubb, Heimdalsveien 52, 7080 Heimdal telefon/faks 72 58 07 43 e-mail post@retrieverklubben.no

Detaljer

1. Nr. 4 Desember 2000 Årgang 3. Jeg HAR vært snill..

1. Nr. 4 Desember 2000 Årgang 3. Jeg HAR vært snill.. 1. Nr. 4 Desember 2000 Årgang 3 Jeg HAR vært snill.. STYRET I NORSK SHIBAKLUBB LEDER Lisbeth Høyem Leiraplassen 6, 7710 Sparbu Tlf 74162285/91716284 geilis@online.no NESTLEDER Kåre Langhelle Kleivane,

Detaljer

Dobbeltnummer: 4/2013 og 1/2014 Årgang 37-38 HUSKYBLADET

Dobbeltnummer: 4/2013 og 1/2014 Årgang 37-38 HUSKYBLADET Dobbeltnummer: 4/2013 og 1/2014 Årgang 37-38 HUSKYBLADET Elias (11 år) kjørte 3 km barneløp på Vikerfjell. Det var det første løpet hans og han var temmelig spent på forhånd men det gikk supert. Foto:

Detaljer

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET WSA-handlere Tone Løw og Sondre Hansen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. Foto: Toril Wiik Johansen. Les mer om Eri og

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb God sommer! ISSN:1501-3790 RN-3.indd 1 12.06.2012 09:13:06

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb God sommer! ISSN:1501-3790 RN-3.indd 1 12.06.2012 09:13:06 God sommer! aktivt hundeliv retriever nytt nummer 3-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-3.indd 1 12.06.2012 09:13:06 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever Versjon 1 Gyldig t.o.m. [Dato] Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Overordnet

Detaljer

WHEATEN NYTT. Årets Weathen 2007. Gratulerer! Roboles Oscar II. Revhibakken s Luna. 20.Årgang. Irish Softcoated Wheaten Terrier Klubbens Organ

WHEATEN NYTT. Årets Weathen 2007. Gratulerer! Roboles Oscar II. Revhibakken s Luna. 20.Årgang. Irish Softcoated Wheaten Terrier Klubbens Organ WHEATEN NYTT NR 2/08 20.Årgang Irish Softcoated Wheaten Terrier Klubbens Organ Årets Weathen 2007 Gratulerer! Roboles Oscar II Revhibakken s Luna Klubbens adresse: Irish Softcoated Wheaten Terrier Klubben

Detaljer

2/2014 HUSKYBLADET HUSKYBLADET

2/2014 HUSKYBLADET HUSKYBLADET 2/2014 HUSKYBLADET NR 2/2014 ÅRGANG 38 HUSKYBLADET En søndag i mars arrangerte Per Tore Hoves og Tomas Berglid til stor glede for mange barn gratis hundekjøring med totalt 16 hunder ved Jostedalsbreen

Detaljer

En oppdretters ansvar og plikter

En oppdretters ansvar og plikter En oppdretters ansvar og plikter Tekst og foto: Ann Cathrin Solbakken Å tro at antall valper ganger valpepris er lik gevinst er langt fra sannheten. Det koster mye å drive et seriøst oppdrett. I samme

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer SOMMEREN 2009 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer HOVEDSPONSOR SPONSOR SPONSOR 70 års jubileum! INNHOLD Lederen... s.2 Informasjon... s.4 Overvekt og hos hund og katt... s.8 Buhundtur...s.10

Detaljer

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling Styret: Leder: Hanne Bolgnes Esp, 7070 Bosberg 73 83 72 05 Nestleder: Arne Løland Solbergveien 13, 4050 Sola 51

Detaljer

SHETLAND SHEEPDOG. God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR

SHETLAND SHEEPDOG. God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR SHETLAND SHEEPDOG God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR Årgang 46 Nr. 4 2009 Tillitsvervfordeling: Norsk Shetland Sheepdog Klubb, v/ Trude Holmen, Lille Breivik, 5307 ASK. Styret: Leder: Arne Løland Solbergv.

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

aktivt hundeliv retriever nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-1-ny.indd 1 08.02.2012 13:06:46

aktivt hundeliv retriever nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-1-ny.indd 1 08.02.2012 13:06:46 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 1-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-1-ny.indd 1 08.02.2012 13:06:46 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt:

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 5-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Anne Mette Sletthaug, Preståsveien

Detaljer