Årsrapport 2009 C h r i s t i a n m i C h e l s e n r e s e a r C h 8 0 å r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 C h r i s t i a n m i C h e l s e n r e s e a r C h 8 0 å r 1 9 3 0-2 0 1 0"

Transkript

1 Årsr apport 2009 C h r i s t i a n m i c h e l s e n r e s e a r c h 8 0 å r

2 forord på historisk grunn. Gamlehaugen i Bergen, hvor Norges første statsminister, Christian Michelsen, forfattet testamentet som forskningen ved dagens Christian Michelsen Research er fundert på. Arven etter Christian Michelsen CMR feirer i 2010 at vi har virket 80 år i vitenskapens navn. Det gjør vi i visshet om at CMR som merkevare er forsterket gjennom de siste årene, både nasjonalt og internasjonalt. tekst Arvid Nøttvedt, adm.dir, CMR Foto/montasje cmr 2009 var et viktig år for Christian Michelsen Research (CMR). Vi har vært vitne til en sterk omlegging av norsk energiforskning, mot miljøvennlig og fornybar energi. Med bakgrunn i strategimeldingen Energi21 og Klimaforliket i Stortinget er mange hundre millioner kroner stilt til rådighet til forskning på dette feltet. Jeg er stolt av at vi i CMR har evnet å dreie virksomheten vår slik at vi i dag har en sterk posisjon innen miljøvennlig og fornybar energiforskning. I samspill med mange andre forskningsmiljøer i inn- og utland, fikk CMR i 2009 tildelt vertskapsrollen for tre nye forskningssentre, innenfor temaene CO2 lagring, havvindkraft og geotermisk energi. Dette er sentre som skal bidra til å finne løsninger for å få ned klimagassutslipp og sikre en fremtidig bærekraftig energiproduksjon. CMR er i jubileumsåret 2010 inne i en god utvikling. Vi forvalter arven etter Christian Michelsen etter beste evne, og prøver gjennom handling og i samhandling med andre forskningsmiljøer og industri å fremskaffe ny kunnskap og innovative løsninger til beste for samfunnet. 2 C M R Å r s r a p p o r t C M R A n n u a l R e p o r t

3 Høydepunkter i 2009 innhold Høydepunkter i januar 2. februar 12. mars Den seilende værmelderen. I tre år har CMR jobbet med å utvikle en målebøye for innsamling av vær- og klimadata. Den to meter lange prototypen har bestått alle testene. Nå er den klar for kommersialisering. Side 12» Først i verden med 4D-bilder av oljefelt. Ny metodikk og programvare utviklet av CMR-forsker Daniel Patel lar geologene raskt skissere tredimensjonale illustrasjoner og modeller av geologiske strukturer. I tillegg kommer tid som en fjerde dimensjon: Geologene skal lage bildeserier og animasjoner for å illustrere sine teorier om hvordan olje og gassreservoar er blitt dannet og har utviklet seg over tid. Nytt senter for geotermisk energi. Geothermal Energy Research (CGER) planlegger og koordinerer forskning og utvikling innen geotermisk energi i Norge. Ved å bygge på sterk nasjonal ekspertise, blant annet knyttet til petroleumsindustrien, vil senteret legge til rette for utvikling av kunnskap og teknologi som kan danne et grunnlag for kommersiell utnyttelse av geotermisk energi på verdensbasis. zeg power på «Schrødingers Katt». CMR har løst det som regjeringen sliter med på Mongstad å fange CO2 ut av et gasskraftverk. NRKs forskningsprogram Schrødingers Katt besøkte CMR og IFE sitt CO2-frie gasskraftverk i Risavika i Stavanger, hvor CMR-forsker Ivar Wærnhus tegnet og forklarte. ZEG Power gir høy energieffektivitet, billig hydrogenproduksjon, elektrisitet og CO2-fangst. «Gaia» skal observere Melkeveien for å beregne den eksakte posisjonen til over en milliard stjerner. Prosjektleder Bjarte G. B. Solheim, Prototech Side 22» 8. juni ny AIS-satellitt overvåker skipstrafikken. Norsk Romsenter og Forsvarets forskningsinstitutt har utviklet en AIS-satellitt som skal holde Kystverket løpende oppdatert om skipstrafikken i nordområdene. CMR har utviklet en webbasert dataapplikasjon som skal gjøre informasjonen fra satelitten lesbar og brukervennlig. Satelitten ble skutt opp fra India høsten september 27. oktober «årets desidert tøffeste årsrapport». CMRs åpning av senter for offshore vindkraft. Vindkraftsenteret NORCOWE ble åpnet av Bergensordfører årsrapport for 2008 tok bronse i kategorien «Idé og design» under utdelingen av Farmandprisen. Juryen sa: «Kan hende Gunnar Bakke. I februar 2009 tildelte olje- og energiminister noen vil hevde at dette er for populistisk, men hva så, er det Terje Riis-Johansen forskerne i Bergen med CMR i spiss, ikke ofte sånn at de bakenforliggende driverne i forskning vertskapsrollen for senteret. NORCOWE blir en viktig nettopp er ganske populistiske? Dette innholdet er så bra at brikke i arbeidet med å gjøre vindkraft til en større del av det glatt kunne glidd inn i BBCs Focus Magazine.» energiforsyningen i Norge og internasjonalt. Christian Michelsen Research AS P.O. Box 6031 NO-5892 Bergen Norway Visiting address: Fantoftvegen 38 Bergen Norway ansvarlige redaktører Arvid Nøttvedt Gunn Janne Myrseth redaksjonen Gunn Janne Myrseth Per-Gunnar Lunde journalister Gunn Janne Myrseth foto Asmund Hanslien David Peddie Dag-Magne Ulvang Hermann A. M. Solheim Fred Jonny Gunn Janne Myrseth ESA NASA Norsk Romsenter CMR Prototech GexCon Mareano IMR annonser Per-Gunnar Lunde layout & design Reaktor Magma trykk Kampen Grafisk Innhold / Contents Forord / Preface 2-3 Høydepunkter / Highlights 4 80 år i vitenskapens navn / 80 years in the name of Science 6-9 Den seilende værmelderen / The sailing weather reporter Big bang på Sotra / Big bang at Sotra Melkeveiens speider / Scout of the Milky Way Havdypets mysterier / Mysteries of the Deep Styrets beretning / Annual report Regnskap / Accounts 38 4 C M R Å r s r a p p o r t C M R A n n u a l R e p o r t

4 Tatia 80 år i se vitenskapens con navn 8 0 år i vitenskapens navn 7000 hender hadde løpt ilden frem. 300 fakler og 800 mil var tilbakelagt da kronprins Haakon sprang opp trappen med fakkelen og tente ilden. tekst Gunn Janne Myrseth Foto Asmund Hanslien, Cmr C M R A n n u a l R e p o r t

5 80 år i vitenskapens navn Etter krigen sprang han plutselig ut i en teknologisk totalt forandret internasjonal verden, og var som fisken i vannet. professor Håkon Mosby om Odd Dahl der de gode hodene kunne jobbe sammen, utfordre kjente sannheter og bringe verden fremover. Ved instituttet fikk man også en helt egen ånd og instituttet tiltrakk seg en egen type mennesker. En viktig mann for utviklingen av Chr. Michelsens Institutt (CMI)s naturvitenskapelige forskning var Odd Dahl ( ). Kongelig åpning. Både Kong Haakon og Kronprins Olav var til stede da atomreaktoren på Kjeller ble åpnet 28. november Fremst ser vi Odd Dahl fra CMI forklare for Kongen hvordan reaktoren virker. Bakerst er det professor i fysikk og direktør for Bergen Museum, Bjørn Trumpy, som går ved siden av Kronprinsen. Første oppskytning. Andøyas første rakett ble skutt opp 18. august Av totalt 900 raketter har 122 blitt laget ved CMI og senere Prototech. Det er Stampesletta 12. februar Siden november året før hadde nordmenn i alle aldre og fra hele landet løpt med ilden. 300 fakler var produsert og gjort teknisk trygge. Det få vet var at innmaten og teknologien for gassbrenningen var sikret av Lasse Breivik og hans kollegaer ved Christian Michelsen Research (CMR) i Bergen. Jo forresten, kanskje husker noen av barna som bor på Fantoft den mannen som løp rundt i området med fakler i nevene høsten 1993? For en ting var brennbarheten, men fakkelen skulle også tåle å bli fløyet ned hoppbakken og fortsatt brenne ved landing! Jeg må innrømme at jeg var nokså nervøs på åpningsdagen, forteller Breivik. Skihopper Stein Gruben gjorde derimot ikke Breiviks arbeid til skamme. Han klarte både å stå ned bakken og å bringe flammen levende frem. Og fakkelflammen fra Lillehammer er ikke det eneste vi ved CMR har frembragt. Landets eldste polytekniske institutt med adresse Fantoft og Bergen, tok 15. mars 2010 skrittet over i nye åtti år. I vårt jubileumsår har vi 170 høyt kompetente medarbeidere. De jobber med utvikling av ny teknologi og forskning på mange naturvitenskapelige felt. Fra 30-tallets spede oppstart med måleutstyr og medisinske apparater til dagens omfattende internasjonale oppdrag innen petroleum, romfart og forskning på ny energiteknologi. Vi setter fortsatt spor etter oss. CMR har som institutt lang tradisjon for nasjonale oppgaver. Der vi på 40- og 50-tallet ledet an i byggingen av atomreaktoren på Kjeller og bidro til utvikling av partikkelakselerator i CERN, er vi i dag vertskap for tre nasjonale sentre med fokus på klimautfordringer og energimangel: et senter ser på utvikling av offshore havvind (NORCOWE), det andre på lagring av CO2 (SUCCESS) og det tredje forsker på utnytting av termisk jordvarme (CGER). Alle disse tre sentrene er viktige brikker i en global innsats for å utvikle ny, miljøvennlig energi og for å løse klimautfordringene. I tillegg har CMR, sammen med Institutt for Energiteknikk på Kjeller (IFE), utviklet en helt egen teknologi for energiproduksjon og målet er å kommersialisere denne gjennom selskapet ZEG Power. Den første prototypen er i realiteten landets første CO2-frie gasskraftverk og står klar i Risavika i Stavanger. I anlegget omgjøres naturgass direkte til elektrisk energi og hydrogen ved hjelp av en høytemperatur brenselcelle og en reformer. CO2 fanges direkte i prosessen, og energieffektiviteten er nesten dobbelt så stor sammenlignet med hva f.eks. det nye varmekraftanlegget på Mongstad kan produsere. Vi tror dette er en veldig interessant teknologi og arbeider nå for å bringe inn investorer som kan være med på neste fase, en industriell oppskalering. I Christian Michelsens ønsker for forvaltningen av sine fondsmidler lå det en oppriktig drøm om at Norge og Bergen skulle ha sitt eget frie institutt Eventyreren og praktikeren Dahl var på tjuetallet deltager på Amundsens turer med polarskuta «Maud» og ble en uunnværlig person for ekspedisjonen. Dahl filmet og fløy, men ikke minst løste han store utfordringer knyttet til hvordan man skulle måle de ulike værfenomener man slåss mot på polar ekspedisjonen. Han var praktikeren og matematikeren i en og samme person, og et unikum til å finne løsninger ingen andre kunne se. Bare hør hva professor Håkon Mosby ( ) sier om Odd Dahl i «Festskrift til Odd Dahl 1968»: «Under små forhold, f.eks. i en landsby i det forrige århundre, ville Odd Dahl vært stedets tusenkunstner. Det var han ombord i «Maud» da han trengte et kontaktur og laget det av et vekkerur. I Washington tror jeg han må ha vært det samme på et helt annet nivå, ellers er det uforståelig for meg hvordan han kunne bli medarbeider i et så fremragende fysiker team. Etter krigen sprang han plutselig ut i en teknologisk totalt forandret internasjonal verden, og var som fisken i vannet. Et femkroners vekkerur eller fem millioner på bordet, det kan bli omtrent det samme hvis oppgaven er interessant. Jeg glemmer ikke da han etter en utredning om Halden-reaktoren 80 years in the name of science en skål i champagne. Oppstart av JEEP 30. juli Odd Dahl nr. 3 f. h. Christian Michelsen Research (CMR) was originally part of the science division of the Chr. Michelsen Institute (CMI), which was founded on 15 March Norway's first prime minister, Christian Michelsen, donated his legacy to free research, which is why Bergen is home to Norway's oldest polytechnic institute. CMR was split off from CMI in 1992 as a separate limited liability company, and in 2010 is owned by the University of Bergen, Statoil, Uni Research, Sparebanken Vest and CGGVeritas. CMR contributes research and competence in the intersection between basic research and industry. Researchers and our research have left their mark for 80 years; from instruments for environmental monitoring to the high-volt facility for cancer treatment that was designed already during World War II. Odd Dahl is a name that cannot be avoided. We were brought into the most spectacular projects thanks to his scientific skills, good knowledge, and impressive national and ble spurt om hva et sånt anlegg kunne produsere. Jeg skulle tro det måtte kunne levere litt damp, sa Dahl. Ingen løfter om gull og grønne skoger.» Eventyreren Odd Dahl kom til CMI i 1936, rett fra Carnegie-instituttet i Washington. Dahl og kollegaene konstruerte og bygget verdens første store høyvoltanlegg for kreftbehandling i Bergen, samt atomreaktoren på Kjeller og mye annet. Dahl var selv ute i verden og samlet kunnskap og materialer som måtte inngå i nyvinningene. Han stod og stablet 12 tonn grafitt som inngikk i Kjeller-reaktoren og måtte kjøpslå med franskmennene for å fremskaffe radon til høyvoltanlegget. Han ga kunnskap fra seg mot at de ga ham 5 gram radon. Likeledes var det kontaktnettet fra USA-oppholdet som gjorde det mulig for ham i krigens kalde dager å hente ut kunnskap om atomkraft i slikt monn at vi fikk bygget Kjeller-reaktoren. CMI-forskningen var også medvirkende til utvikling av mange nye apparater og ikke minst til etablering av et teknologisk miljø i Bergen og i Norge. Både dagens NERA og Aanderaa Data Instruments bygger på teknologi som kom fra CMI. Vi tenner nå i vårt åttiende år, ilden fra vår egen OL-fakkel. Det er vi stolte av. Vi kan love at vi også i de neste 80 år vil bidra til å gjøre det umulige mulig. international network. Dahl's ability to see opportunities where others only saw problems was also important to the institute. The planning and execution of the Kjeller nuclear reactor, where Dahl was an important player in the building of the reactor, must be remarked on. Not only did they make sure that they obtained sensitive and advanced knowledge about nuclear power. Dahl himself stacked the 12 tonnes of graphite needed by the facility. The practical man and the mathematician were one and the same. This is part of what we at today's CMR are attempting to live up to. Translating knowledge and competence into practical constructions and solutions that are not only on the drawing board, but which actually work and can be built. More recent times have seen the torch from the Lillehammer Winter Olympic Games in The organizers came to us to find a solution for letting the torch burn safely and beautifully also under extreme conditions. 8 C M R Å r s r a p p o r t C M R A n n u a l R e p o r t

6 småstoff økte muligheter med Flerfaserigg Siden tidlig på 90-tallet har CMR Instrumentation hatt en egen flerfase strømningsrigg for testing av måleinstrumenter til olje- og gassindustrien. Denne legger grunnlag for innovasjon og verdiskapning både hos CMR og våre kunder. I 2009 åpnet vi en helt ny og større flerfase strømningsrigg, med støtte fra blant annet Norges Forskningsråd. Den nye riggen betyr et vesentlig løft når det gjelder nasjonalt tilgjengelig infrastruktur av denne typen og er også internasjonalt sett relativt unik og attraktiv som verktøy for forskning, utvikling, test og kvalifisering av nye instrumenter og teknologier. CO2-pilot ombord i brønnbåt CO2-opptak i havet er en av jokerne i det globale klimaregnestykket. Ny teknologi utviklet ved CMR kan gjøre målingene enklere i fremtiden. Fasiliteten brukes i CMRs forsknings- og utviklingsprosjekter og er også tilgjengelig for eksterne kunder. Med en kapasitet på opp til 250 m3/t væske, 1100 Sm3/t gass og et operasjonstrykk rundt 6 bar i testseksjonen, gir denne riggen mulighet for testing inn i operasjonsområdet til de fleste flerfasemålere som i dag brukes i oljeog gassindustrien. Det haster nemlig med nye måleteknikker for karbonopptak i havet, mener klimaforskerne. Et prosjekt koordinert fra Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og Teknologi (MIMT) utvikler nå nye sensorer som kan måle CO2- nivåer i vann enklere enn med dagens teknologi. De nye løsningene er basert på at det ikke er noen bevegelig deler. Det skal være enkelt og pålitelig, og basert på optisk teknologi, sier Erling Kolltveit ved Michelsen IMT. I første omgang er det oppdrettsnæringens behov for dokumentasjon av CO2-nivå i oppdrettsmærer og brønnbåter som står i sentrum. Brønnbåter brukes blant annet til å frakte laksen levende til slakteriet. stipend til CMR Instrumentation CMR Instrumentation er ett av sju selskap som fikk tildelt stipend fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse. Stipendet skal brukes til internasjonalisering av MMC Fish Flow Meter. Alle vinnerne er høyteknologiske og kunnskapsbaserte prosjekter. De fleste av dem har utgangspunkt i universitets- og forskningsmiljøer. Stipendene ble delt ut på NHOarrangementet Småtinget. Ranveig Nygaard Bjørk har tatt doktorgrad i digital signalbehandling. Vi tar vare på ressursene I CMR Instrumentation er vi mer enn 30 forskere med fokus på forskningsbasert innovasjon. Vi samarbeider tett med industri og akademia for å utvikle praktiske teknologiløsninger. Vårt fokus er høy kvalitet og industriell verdiskapning. Vi jobber med et bredt spekter av sensorteknologier, spesielt akustikk, elektromagnetisme, optikk og nukleære måleteknologier. Vi utvikler alt fra sensorer, elektronikk og signalbehandlingsalgoritmer til industrielle prototyper. De viktigste markedene våre er i dag olje- og gassvirksomhet, miljømålinger og geofysikk, vindkraft og fiskeri og havbruk. Fish Flow Meter er en måler for total mengde fisk som pumpes i vann, enten ombord i båten ved fangst, eller ved overføring av fangster som blir ført i land. 10 C M R Å r s r a p p o r t

7 d en seilende værmelderen D en seilende værmelderen I tre år har CMR jobbet med å utvikle en målebøye for innsamling av vær- og klimadata. Bøyen er formet som en liten seilbåt og styres via en nettside. tekst Gunn Janne Myrseth Foto CMR, David Peddie Den seilende bøyen samler inn viktige data om klima, som sendes fortløpende hjem via satellitt og rapporteres på en internettside hos CMR. Så vidt vi vet har ingen andre utviklet en kommersiell målebøye som kan seile dit den får beskjed om eller holde seg på samme sted uten bunnfast forankring, sier avdelingsleder David Peddie ved CMR Instrumentation. Vi har lange tradisjoner innen marin instrumentering og bøyeteknologi. Teknologisk forskning ved gamle CMI var utgangspunktet for etablering av Aanderaa Data Instruments, i dag en bedrift i verdensklasse på sitt felt. Det er bare fantasien som kan sette begrensning for bruksområder. Utgangspunktet til CMR var å erstatte faste eller mobile «engangsbøyer». Slike bøyer har CMR-forskere vært med å utvikle gjennom en mannsalder. Disse samler inn meteorologiske data om blant annet temperatur i vann og luft, trykk og vind og vannkvalitet. Fordelen med den seilende bøyen er at vi kan dekke et større område og komme tilbake til samme sted flere ganger. Når batteriet skal skiftes, kan vi seile den inn til en base, sier Peddie. Men her skjer nye ting hver dag. Allerede før bøyen er ferdig utviklet, har Peddie fått flere innspill til nye bruksområder. Oljeindustrien med sine installasjoner på havbunnen er noen av aktørene som har meldt sin interesse for seilbøyen fra Bergen. Peddie har 30 års erfaring som seiler. Det kommer godt med når han nå utvikler seilbøyen. Skipskonstruktører har ikke vært inne i bildet, men sjøegenskapene og seilerevnen til den to meter lange prototypen er testet og er svært gode. Videre skal farkosten kunne seile rundt i ett år før den må hjem for å skifte batteri, men videre tekniske spesifikasjoner er Peddie forsiktig med å avsløre. Tester med prototypen viser at bøyen med det stive, glassfiberarmerte vingeformede seilet, kan krysse i vind opp mot sekundmeter. Høye bølger tåler den også. Det er bare å sende nye GPS koordinater, så finner seilbøyen ut hvordan den best kan seile seg frem. Størrelse, bæreevne og en del andre tekniske spesifikasjoner kan endres. Skipsbøyen vi har testet kan ta med inntil ti kilo last. Satellittkommunikasjon gjør at data kan lastes ned etter behov til vår server. Vi sender disse videre til kunden eller oppdragsgiver. De bruker og behandler sine data hos seg, sier Peddie. Utviklingen er finansiert av Forskningsrådet og CMR. Modell for kommersialisering av bøyen er ikke bestemt. Vi har utviklet kjøretøyet, nå kan andre finne ut hvordan de vil bruke den og til hva, sier Peddie. besto testene. Den to meter lange prototypen av CMRs målebøye har bestått testene. Nå er den klar for kommersialisering. The Sailing weather reporter For three years, Christian Michelsen Research (CMR) has worked on a monitoring buoy, shaped like a little sailboat. Data collected is sent home regularly by satellite, and is reported on a Web site at CMR, where the sailing buoy can also be controlled and be sent orders. As far as we know, nobody else has developed a commercial buoy that can sail where it is instructed to go or remain at the same place without a solid anchor, says department manager David Peddie at CMR Instrumentation. Only the imagination can set limits on areas of use. CMR's starting-point was establishing permanent or mobile single-use buoys. Researchers from here have been involved with developing such buoys for a very long time. They collect data on, among others, sea and air temperature, pressure and wind; i.e. meteorological data or about e.g. water quality. The advantage of the sailing buoy is that we can cover a large area and return to the same place several times. When we need to replace the battery, we can sail it into a base, says Peddie. The project is funded by the Norwegian Research Council and CMR. 12 C M R Å r s r a p p o r t C M R A n n u a l R e p o r t

8 småstoff MF VÅGEN Fra diesel til hydrogen Den lille passasjerbåten MF Vågen som går mellom Bryggen og Akvariet i Bergen, skal bli et fyrtårn innen brenselcelleteknologi. Brenselceller i skip er fremtidsrettet, miljøvennlig energiteknologi og gir en reduksjon i drivstoffforbruket på over 30 prosent. Brenselceller er mer miljøvennlige enn forbrenningsmotorer, med 100 prosent reduksjon av NOx og partikler, prosent CO2-reduksjon og redusert støy- og vibrasjon. Brenselcellesystemer har høyere virkningsgrad enn forbrenningsmotorer. Prosjektet med MF Vågen gjennomføres i to faser. Første fase er ombygging til batteridrift og andre fase er installasjon av hydrogendrevet brenselcelle. Nye sentre ved CMR energi i flere former CMR fikk i 2009 vertsansvaret for to statlige sentre for fornybar energi. Sentrene SUCCESS og NORCOWE skal henholdsvis forske på CO2-lagring og offshore vindkraft. I 2009 ble også Norwegian Center for Geothermal Energy Research (CGER) etablert. Geotermiske ressurser har et stort potensial som en nærmest utslippsfri energikilde. CGER planlegger og koordinerer forskning og utvikling innen geotermisk energi i Norge, og mange nasjonale og internasjonale partnere er på lag. Energi finnes både i elementer som beveger seg og i elementer som en gang kan komme til å gjøre det. Vi deler energi inn i to kategorier, kinetisk og potensiell energi. Kinetisk energi er enhver form for partikkel- eller bølgebevegelse. Eksempler på kinetisk energi er vindenergi (luft i bevegelse), elektrisk strøm (elektroner i bevegelse), varmeenergi (molekyler i bevegelse), lysenergi (bølger eller fotoner i bevegelse) og lydenergi (trykkbølge som følge av molekyler i bevegelse). Vi sikrer miljø og verdier I GexCon er vi over 40 høyt kvalifiserte medarbeidere med spesialkompetanse innenfor gasspredning, brann- og eksplosjonssikkerhet. Blant våre ansatte finner vi både seniorer med 30 års erfaring og relativt nyutdannede ingeniører. Til sammen har våre ansatte mer enn 300 års erfaring innenfor fagområdet. Dette gjør oss til en etterspurt leverandør av tjenester og produkter til industri verden over. Kontorene våre i USA, England og Sverige, i tillegg til Norge, sørger for kundenærhet og effektiv service. Ved å bygge på sterk nasjonal ekspertise, blant annet knyttet til petroleumsindustrien, vil senteret legge til rette for utvikling av kunnskap og teknologi som kan danne et grunnlag for kommersiell utnyttelse av geotermisk energi på verdensbasis. Også dette senteret drives sammen med partnere fra universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner og industri. Potensiell energi er lagret energi som venter på å bli utløst. Fjærenergi er potensiell energi i en sammenpresset eller utstrakt stålfjær. I vannet i et vannmagasin ligger potensiell tyngdeenergi. Kjemisk energi er forbrenning av bensin, olje og batterier og kjerneenergi er fisjon og fusjon av kjerner. Simuleringsverktøyet FLACS er utviklet til bruk i olje- og gassindustrien, for å beregne gasspredning og effekt av gass- og støveksplosjoner. Torunn Stranden Davidsen jobber med simuleringer av gasseksplosjoner i FLACS. GexCons hovedprodukt er simuleringsverktøyet FLACS. FLACS er blitt plattformuavhengig og kan nå kjøres på Windows. I tillegg har FLACS fått et nytt og moderne brukergrensesnitt. Det er også lagt ned et betydelig arbeid for å implementere ny funksjonalitet i koden. Dette gjelder både i forhold til å modellere hydrogeneksplosjoner og gass-spredning, samt modeller for pøl- og jettbrann. 14 C M R Å r s r a p p o r t

9 Big bang på sotra Big bang på sotra Fra Asnæsværket ved Kalundborg fjord i Danmark mottok GexCon i 2009 en 50 tonn utrangert kullmølle. Målet for oppdragsgiver Energi E2 var å få bedre forståelse for hvordan en støveksplosjon vil kunne utvikle seg i et tradisjonelt kull- eller biomassefyrt kraftverk. tekst Gunn Janne Myrseth Foto ge xc on 16 C M R Å r s r a p p o r t C M R A n n u a l R e p o r t

10 Big bang på sotra Brenselet som knuses i møllene vil påføre kraftverket og møllen betydelige skader dersom det antennes. Geir H. Pedersen, GexCon Forbrenning av biomasse er en energikilde som blir stadig viktigere. Dette gjelder spesielt for trepellets. En rekke kraftselskaper har derfor valgt å benytte dette brenselet til erstatning for kull, forteller Geir H. Pedersen fra GexCon, et selskap i forskningskonsernet CMR. GexCon besitter et stort område på Sotra der en utfører eksplosjonstester, samt et dataverktøy som hjelper til å beregne hva som skjer. Det ble gjort testing i den utrangerte kullmøllen fra det danske kraftverket Asnæsværket. Møllen, som er cirka syv meter høy og har en vekt på rundt 50 tonn, har en kapasitet på 36 tonn kull pr. time. Møllens indre volum er omtrent 20 kvadratmeter. Møllen ble demontert og fraktet til Sotra for deretter å monteres opp igjen for å testes. I et tradisjonelt kullkraftverk ombygget til biobrensel, knuses trepellets til fint trestøv i store valse- eller kulemøller. Det fine trestøvet transporteres ved hjelp av trykkluft fra møllene til brennerne i kjelen, hvor det genereres høytrykk damp som i neste omgang benyttes til å drive dampturbiner. Brenselet som knuses i møllene er biomasse eller kull, som vil kunne danne eksplosive blandinger og påføre kraftverket og møllen betydelige skader dersom det antennes. For å beskrive eksplosjonsforløpet og for å få bedre forståelse for hvordan en støveksplosjon vil kunne utvikle seg i et kull- eller biomassefyrt kraftverk, og for å undersøke hvordan kull- og trestøveksplosjoner utvikler seg under mest mulig realistiske betingelser, ble det gjennomført eksperimentelle undersøkelser på møllen som nå stod på Sotra, forteller Pedersen. Ved hjelp av den egenutviklete programkoden DESC ble strømningsbetingelsene i en mølle under normal drift simulert og de eksperimentelle betingelser valgt slik at det ble best mulig overensstemmelse mellom eksperimenter og normal drift av møllen. Støvskyene som ble benyttet under eksperimentene, ble generert fra et eget støvdispergeringssystem. Det ble gjennomført omkring 25 tester med en rekke variable parametre, som støvtype (trestøv og kullstøv), støvmengde, støvkonsentrasjon og trykkavlastning gjennom møllens ulike åpninger og rørforbindelser. FAKTA: Energi E2 Energi E2 eier og driver syv store og ti mindre kraft- og varmekraftverk i Øst-Danmark. Energiproduksjonen på land suppleres med verdens største vindmøllepark i havet sør for Lolland samt blant annet vindmøller på Sjælland. Big bang at SotRA GexCon received a 50 tonne scrapped coal mill from Asnæsværket by Kalundborg fjord in Denmark in The goal of client Energi E2 was to achieve a better understanding of how a dust explosion may develop in a traditional coal or biomatter-fueled power plant. GexCon, a company in the Christian Michelsen Research group, owns a large area in Sotra to perform explosion tests, and a computer tool to calculate what happens. The tests were performed on the discarded coal mill from the Danish Asnæsværket power plant. The mill, which is some 7 metres tall, and has a weight of some 50 tonnes, has a capacity of 36 tonnes of coal per hour. The interior volume of the mill is some 20 m3. The mill was dismantled and transported to Sotra for reassembly and testing. Kullmølle fra danmark. Denne 50 tonns kullmøllen ble demontert og sendt fra Danmark til Sotra. Her ble den bygget opp igjen for å kunne gjennomgå eksperimentelle tester. 18 C M R Å r s r a p p o r t C M R A n n u a l R e p o r t

11 småstoff Dynawrist Håndleddsfiksatør DYNAWRIST Dynamic Wrist Fixator er utviklet av Prototech sammen med dr.med. Per Helland og dr.med. Leiv Magne Hove på Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Den kan erstatte gipsen når håndleddet er brukket. Fordelen med denne fremfor gips, er at du sikrer bevegelighet under rekonvalesens. Det gir større sjanse for at bruddet gror riktig. Dynawrist ble introdusert i 2002 og brukes nå ved 20 sykehus. Fiksatøren distribueres av Medinor ASA. Ny energiteknologi med CO2-fangst CMR og Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller har siden 2001 hatt et betydelig samarbeid for å utvikle fremtidsrettet energiteknologi, spesielt rettet mot CO2-fri produksjon av elektrisitet og hydrogen. Dette samarbeidet har vært meget vellykket, og har resultert i den patenterte ZEG-teknologien. Den muliggjør konvertering av fossilt brensel til elektrisitet og hydrogen med svært høy virkningsgrad, lav kostnad og med integrert CO2-fangst. Denne teknologien kan i fremtiden legge til rette for hydrogendrevne kjøretøy som ikke slipper ut forurensende avgasser, og kan dermed få mye å si for CO2- problem-atikken forbundet med bil- og kollektivtrafikk i dag. Over 80 naturgassbusser i Bergen kjører i dag på en blanding av naturgass og hydrogen, som bidrar til mindre CO2-utslipp. kosmiske Blomsterpotter fra Prototech «Romblomsterpotter» utviklet av Prototech sørger for at det vokser og gror på den internasjonale romstasjonen. Blomsterpottene medvirket til gode resultater for det norske eksperimentet Multigen-1, som ble ledet av Plantebiosenteret og Institutt for Fysikk ved NTNU i Trondheim. Utgangspunktet var frø av vårskrinneblom, som ble dyrket frem til planter og «høstet» av astronautene ombord på den inter nasjonale romstasjonen etter om lag 43 dager, når de var omtrent 10 cm lange. De ble deretter konservert og brakt ned til jorden. Her ble de undersøkt ved laboratorier i Tyskland, Norge og Japan, for å lære hvordan vektløshet påvirker molekylstrukturen hos plantene. CMRforskerne har slik vært med på å fremskaffe svaret på et 120 år gammelt spørsmål. Forsøkene viser at planter, uavhengig av tyngdekraft, er genetisk kodet til å slynge seg oppover. Når vi skrur på tyngdekraften forsterkes slyngebevegelsen. Selskapet ZEG Power er etablert og piloten står i Risavika i Stavanger. Nå arbeides det med å få laget en oppskalert versjon. Bjarte G. B. Solheim har tatt doktorgrad på hvordan planter vokser i rommet. Vi skaper en bedre fremtid! I Prototech gir 40 kreative ansatte sitt bidrag til å skape en bedre fremtid. Vi er med på å utvikle miljøvennlige fremdriftssystemer for skipsfarten og vi utvikler våre egne brenselceller som gir oss strøm og varme mer effektivt og miljøvennlig enn dagens konvensjonelle systemer. I tillegg er vi med på spennende prosjekter for å kartlegge hvordan planter vokser i rommet, noe som kan være viktig for å utvikle morgendagens nye medisiner og for å kunne dyrke mat til lange romferder. Prototyp teknologi og produktutvikling er stikkord som beskriver vår hverdag. I fellesskap er vi stadig på jakt etter nye utfordringer og jobber på tvers av ulike fagområder for å finne de beste løsningene. Ingenting er umulig! 20 C M R Å r s r a p p o r t

h av E t COSMOS Det marine Norge må ta ansvar Det er jo et paradoks at vi vet mer om månens overflate enn vi vet om vår egen havbunn.

h av E t COSMOS Det marine Norge må ta ansvar Det er jo et paradoks at vi vet mer om månens overflate enn vi vet om vår egen havbunn. h av E t Høyteknologi på havbunnen Side 6 Norge må ta ansvar Det er jo et paradoks at vi vet mer om månens overflate enn vi vet om vår egen havbunn. Side 7 Hola-revet kan gi svar Henning Warloe (H) Side

Detaljer

50 år. Norge som. romnasjon

50 år. Norge som. romnasjon 50 år Norge som romnasjon 50 år som romnasjon Innhold Norge i rommet...................................... 4 Til værs for første gang..............................6 Vårt ukjente universalgeni........................

Detaljer

2 0 0 1 å r s r a p p o r t

2 0 0 1 å r s r a p p o r t 2001 årsrapport SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester til norske og internasjonale kunder. SINTEF ønsker å bidra til økt verdiskaping

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

Fra mann til maskin Samarbeid gir suksess Undervannsnasjonen Norge Teknologi og innovasjon

Fra mann til maskin Samarbeid gir suksess Undervannsnasjonen Norge Teknologi og innovasjon annonsebilag Fra mann til maskin Samarbeid gir suksess Undervannsnasjonen Norge Teknologi og innovasjon Er du fremdeles nysgjerrig, kreativ og ambisiøs? Vi trenger flere lagspillere som skal være med å

Detaljer

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/ ii Forord Etter innspill fra MARINTEKs styre ble det i et møte i MARUT 1 Strategisk råd i september 2008, hvor også statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) deltok, tatt initiativ til en

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

GASSNOVA. Her jakter Norge på CO 2 -løsningene

GASSNOVA. Her jakter Norge på CO 2 -løsningene , Statens foretak for -håndtering GASSNVA Her jakter Norge på -løsningene Teknologisenter Mongstad åpner 7. mai. Svarene som senteret vil gi, vil komme hele verden til gode. Bilaget distribueres med Aftenposten,

Detaljer

Hver dag jobber våre 2100 ansatte for å realisere visjonen, «Teknologi for et bedre samfunn».

Hver dag jobber våre 2100 ansatte for å realisere visjonen, «Teknologi for et bedre samfunn». Teknologi for et bedre samfunn 2010 Hver dag jobber våre 2100 ansatte for å realisere visjonen, «Teknologi for et bedre samfunn». Innhold s. 6 Unni Steinsmo: Kunnskapens tidsalder s. 7 Dette er SINTEF

Detaljer

SPOR. hvert skritt teller

SPOR. hvert skritt teller SPOR hvert skritt teller Omslagsfoto: Jodie Coston / illustrasjon: Raymond Nilsson INNHOLD Innledning................................................................... 5 Klima og energi..............................................................

Detaljer

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.3/november 2011 En temaavis om Moderne Shipping No. 3 / november 2011 MODERNE SHIPPING 7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING Gjennom MARKIS håper vi å kunne etablere

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010 BP Magasin Norge 2010 Det store 40-årsløftet Valhallfeltet har fått nytt feltsenter. Her manøvreres hotellmodulen på plass. Feltet sikrer 40 nye produksjonsår på Valhall. 1 BP Norge 2 BP Norge Skarv-skipet

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd. Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden

EnergiRike MAGASINET. Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd. Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRike Nr 1, august 2011 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd EnergiRikekonferansen 2011 1 EnergiRikekonferansen

Detaljer

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen KUNNSKAP &ideer FFI vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar nettforsvaret effektiv krigføring i cyberspace Hilde Hafnors strategi verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen for

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad

CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad Regionale muligheter - næringsutvikling UTKAST Skaper merverdi ved å rådgi, utvikle og restrukturere teknologibaserte selskaper i energi- og maritim sektor Fortrolig

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Nor Lines AS: DET UNIKE TRANSPORTSYSTEM

Nor Lines AS: DET UNIKE TRANSPORTSYSTEM Annonsebilag til Perspektiv desember 2014 / januar 2015 Tema: Industrien langs kysten BEDRIFTPROFILEN henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Kunnskap er et verktøy for å sikre den beste logistikkløsningen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT KINGS BAY AS

ÅRSRAPPORT KINGS BAY AS 20 14 ÅRSRAPPORT KINGS BAY AS 1 // INNHOLD Kings Bay AS 4 Historien om Ny-Ålesund 7 Kings Bay anno 2014 9 Forskningssamfunnet 11 Styrets årsberetning 16 Regnskap 2014 24 Resultatregnskap 25 Balanse 26

Detaljer

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 Obs! inneholder gass D-DAG FOR SALTKRAFT Prototypen på Tofte testes før sommeren Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 SLAPPE LUNGER I SVERIGE Blåser seg opp

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER ET ANNONSEBILAG FRA NORGES FORSKNINGSRÅD. Isentio: Bedriftenes styrer: Statsråd Meltveit Kleppa

DENNE TEMAAVISEN ER ET ANNONSEBILAG FRA NORGES FORSKNINGSRÅD. Isentio: Bedriftenes styrer: Statsråd Meltveit Kleppa DENNE TEMAAVISEN ER ET ANNONSEBILAG FRA NORGES FORSKNINGSRÅD Verdiskaping Innovasjons- og forskningsnyheter Isentio: Bedriftenes styrer: Statsråd Meltveit Kleppa Bakteriejakt med DNA Les mer side 21 Kan

Detaljer

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen annonsebilag et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Kjemper mot pirater Folkefest i Bergen Gasser på for miljøet Bybane til sjøs Vinn et seilas Bli med på vår konkurranse. Side 37 3 Komplekse utfordringer

Detaljer

Årsberetning 2012. Postboks 113 Skøyen 0212 Oslo Telefon: 22 51 18 00 Telefax: 22 51 18 01 www.romsenter.no

Årsberetning 2012. Postboks 113 Skøyen 0212 Oslo Telefon: 22 51 18 00 Telefax: 22 51 18 01 www.romsenter.no Årsberetning 2012 Postboks 113 Skøyen 0212 Oslo Telefon: 22 51 18 00 Telefax: 22 51 18 01 www.romsenter.no NRS-Rapport(2013)5 ISBN-978-82-7542-102-7 Oslo, september 2013 Layout: Pål Nordberg, Grafisk Design

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer