NORGESFÔR. FAGSEMINAR I PLANTEKULTUR 4. og 5. februar Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGESFÔR. FAGSEMINAR I PLANTEKULTUR 4. og 5. februar 2013. Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge"

Transkript

1 NORGESFÔR FAGSEMINAR I PLANTEKULTUR 4. og 5. februar 2013 Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge

2 Innledning KORN Soppsprøyting i korn lønner seg Vekstregulering en billig forsikring Resistensstrategier viktig POTET Forbedre kvalitet på potetene - Maxim nytt bredtvirkende beisemiddel Tørråtebekjempelse være tidlig nok ute 2

3 Soppsprøyting i korn er god økonomi for bonden Produsere mere mat Høyere avlinger med god kvalitet Bedre lønnsomhet Krever god agronomi - Bl. a. optimal bruk av plantevernmidler Forsøk som underbygger dette I 2011 ble ca 64 % av byggarealet soppsprøytet en gang mot tidligere 50 %. Vårhvete 86 % i 2011 (snitt 1,3 behandlinger) 3

4 1. sprøyting 28. juni Bladøret til flaggbladet så vidt synlig (Z 40) 1/2 dose Stereo 75 ml 3/4 dose Stereo 112,5 ml 1/1 dose Stereo 150 ml 2. Sprøyting 5. juli Begynnende blomstring (Z 63) 1/2 dose Delaro + Proline 25 ml + 20 ml 3/4 dose Delaro + Proline 37,5 ml + 30 ml 1/1 dose Delaro + Proline 50 ml + 40 ml 4 Kilde: Romerike Landbruksrådgiving

5 Ulike sorter Avlingsøkning på mellom 21 kg til 164 Snitt 91 kg/daa Feltet ble soppbehandlet med 150 ml Stereo ved Z 37(flaggblad så vidt synlig) og 80 ml Proline ved Z 55 (hele akset synlig) Kilde: NLR SørØst 5

6 Resistensstrategier Viktig å blande eller veksle med preparater - mistet effekten av strobilurinene - Viktig å ta vare på effekten av de midler vi har Bruk Høst- og vårhvete - 1. gang tidlig med f.eks Stereo ( ml) gjerne i kombinasjon med vekstregulering med Moddus (30 ml) - 2. gang ved blomstring Proline/Delaro/Stereo/Comet Pro - F.eks: ml Proline ml Stereo 6

7 Anbefaling bygg 1 (2) sprøyting(er) Mye grå øyeflekk en behandling tidlig med Stereo Normalt sprøyting rundt skyting Om man ikke har brukt vekstregulator tidligere kan en kombinert med Moddus fram til bladørene på flaggbladet er synlig eller Cerone frem til første snerp er synlig. Eksempler på alternativer: - Stereo (protikonazol + cyprodinil) 100 ml - Acanto Prima (pikosystrobin + cyprodinil) 100 g - Delaro (protiokonazol +trifloksystrobin) 60 ml 80 ml - Proline + Stereo 50 ml + 60 ml - Proline + Comet Pro

8 Axial mot floghavre mm Effektivt - Floghavre, spillkorn av havre, raigras, hirser - Også effekt på åkerkvein, markrapp, timotei, engrapp, strandrør og engreverumpe Fleksibelt - Alle kornarten unntatt havre (ikke i gjenlegg) - Kan brukes fra 2-bladstadiet til bladørene til flaggbladet er synlig (BBCH 12-39) - Kan blandes med sopp- og insektmidler, noen ugrasmidler og CCC eller Moddus - Regnfast etter 1 time (1/2) 8

9 Ugras i korn - resistensstrategier I Norge er det registrert resistens ovenfor lavdosemidler/sumidler (ALS-hemmere) i ugrasartene vassarve, hønsegras, balderbrå, då, linbendel og stivdylle. Tiltak for å forebygge utvikling av resistens - å veksle med ugrasmidler som har forskjellig virkemekanisme - å bruke ugrasmidler med forskjellige virkemekanismer i blandinger. Begge ugrasmidlene må ha effekt mot de aktuelle ugrasartene - mekanisk ugrasbekjempelse - pløying - vekstskifte med kulturer hvor det brukes andre ugrasmidler enn SUmidler - Sjekke effekten av ugrassprøytingen - Mistanke om redusert effekt sprøyt igjen med et nytt produkt med annen virkemekanisme som er effektiv mot ugrasarten Aktuelle midler Granstar Power Starane 180 Starane XL Mekoprop-P MCPA Banvel Ariane Ally Class Boxer 9

10 Banvel - resistensforebyggende blandingspartner i vårhvete og bygg Reduserer utvikling av resistens for bl.a. vassarve, stivdylle, då, linbendel og hønsegras Allsidig ugrasvirkning med noe bedre effekt på vindelslirekne, klengemaure, tungras og jordrøyk Skal blande ml Banvel med Harmony Plus 50 T, Ally 50 ST, CDQ eller Starane XL Brukes ved gunstige vekstforhold kulturen må være i god vekst og temp minimum 8-12 C ikke etter BBCH 30 eller ved fare for nattefrost 10

11 Boxer grasugras om høsten Kan anvendes i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete God effekt på tunrapp, knereverumpe, vassarve, klengemaure og rødtvetann samt noe effekt på markrapp - Off-label i potet, kapaløk, sjalottløk,purre, gulrot, knollselleri, kålrot, nepe, jordbær, bærvekster og gran i pottebrett Tar resistens vassarve Virker uansett temperatur, så lenge det er vekst Brukes fra spiring til kornets 2 bladstadium Dosering ml/daa Optimalt sprøytetidspunkt er når kjøresporene akkurat blir synlig (BBCH 10-11) 11

12 Moddus mer enn stråforkorting Både tørke og regn Sikrer avlinga ved risiko for legde Kraftigere rotsystem Kraftigere kronrøtter med større volum Økt rotlengde Fler finrøtter Økt opptak av næring og bedre utnytting av vannet Sterkere strå Internoder forkortes Kraftigere stråbasis Tykkere cellvegger => bedre stråstyrke => stabilere planter Bedre kvalitet Høyere avkastning Økt antall kjerner/aks Forbedret kvalitet => høyere hektolitervekt, økt falltall, mindre fusarium. Lettere innhøstingsforhold, mindre tørkekostnader 12

13 Moddus optimale behandlingstidspunkt Kraftigere kronrøtter med større volum Økt rotlengde Flere finrøtter Økt opptak av næring og bedre utnytting av vannet Nedre internoder forkortes Kraftigere stråbasis Optimal behandlingstidpunkt for å hindre legde Forkorting av internodern mitt på eller i toppen av strået Optimalt behandlingstidpunkt mot aksknekk 29/ /32 32/

14 Beising av settepoteter

15 Hvorfor beise? Beising bidrar til effektiv bekjempele av skadegjørere jevnere oppspiring flere stengler per plante jevnere knollstørrelse Beiset Demofelt Solør 10. aug 2012 Ubeiset bedre skallkvalitet mindre frasortering bedre økonomi 15

16 Maxim 100 FS - fludioksonil Bredtvirkende beisemiddel Nyhet Svartskurv 16

17 Behandlingsmåter Rullebord - om høsten, ved sortering eller klargjøring om våren - Dosering: 250 ml Maxim 100 FS ml vann per tonn På setteren - Dosering: 250 ml Maxim liter vann per tonn Avgiftklasse 1 ingen helsefaremerking 17

18 Beising rett etter opptak hemmer også infeksjon av viktige lagersykdommer som Fusarium Foma Blæreskurv Sølvskurv 18

19 Effekttabell om våren før/ved setting 1 = god effekt 4 = ingen effekt Skadegjørere Maxim 100 FS Fungazil Monseren FS/DS Prestige Rizolex Svartskurv Sølvskurv Svartprikk Flatskurv Foma Fusarium Blæreskurv Sikade

20 Effekttabell ved innlagring Skadegjørere Maxim 100 FS Fungazil Svartskurv 2 4 Sølvskurv = god effekt 4 = ingen effekt Svartprikk 2 4 Flatskurv Foma Fusarium 1 2 Blæreskurv

21 Ridomil Gold MZ Pepite Mot tørråte - to virkestoffer - metalaksyl-m - virker systemisk - Mankozeb kontaktvirkning Skal brukes forebyggende Brukes maks 1 gang per sesong - pga faren for resistensutvikling for metalaksyl-m Brukes ved 1. eller 2. sprøyting - God effekt på frøsmitte 21

22 Bladinfeksjon Nytilvekst Stengelinfeksjon Knollinfeksjon Forebyggende Kurativ Antisporulerende Regnfasthet Tørråtebekjempelse - Revus Oppdatert Effektivitet Virkning Produktnavn Mobilitet i planten cyazofamid Ranman Kontakt mandipropamid Revus (+) (+) Translaminær Kontakt Translaminær + dimetomorf + mankozeb Acrobat WG 3.0? +(+) ++ ++(+) (+) Kontakt metalaksyl-m + mankozeb propamokarb + fenamidon Ridomil Gold MZ Pepite Ikke relevant ++(+) ++(+) ++(+) +++ Consento (Tyfon) 2.5 +(+) (+) Systemisk + Kontakt Systemisk + Translaminær 0 = Ingen effekt, + = moderat effekt, ++ = god effekt, +++ = meget god effekt, (+) = en halv,? = ikke testet. 1 = Baseret på begrenset datamengde, 2 = I noen forsøk var der indikasjon på at karakteren burde være +(+). 22

23 Tørråtebekjempelse - Revus Enkel å bruke - 60 ml per dekar - ikke klebemiddel Flytende formulering i 5 liters kanner Brukes inntil 6 ganger, maks 4 ganger etter hverandre Ingen helse- eller miljøfaremerking Kun 3 dagers behandlingsfrist Regnfast etter ½-1 time Kan blandes med sopp- insekts- ugrasog mikronæringsmidler av god kvalitet 23

24 Forslag på strategi for tørråtebekjempelse i potet 2013 Ranman Ranman Consento Sikader, bladlus, tege Tørrflekksjuke Nedsviing Blande med et tørråtemiddel i 2. og/eller 4. sprøytingen (juli/aug) 24

25 Kontakt: mob: e-post: TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 25

26 Produkter fra Produkter Januar 2013 Pakning str. Virksomt stoff Bruksområde Virkeområde Off-label UGRASMIDLER Axial 4 x 5 liter pinoksaden Bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete Floghavre, spillkorn av havre, raigras og hirser mm Banvel 12 x 1 liter Boxer 2 x 10 liter Touchdown Premium SOPPMIDLER Amistar 4 x 5 liter Apron 12 x 1 liter Revus 4 x 5 liter dikamba Eng og beite, bygg og vårhvete Eng og beite: Høymole, syrearter, kvitkløver, ryllik, groblad, løvetann, soleie, vassarve og tungras. Korn: som Express men bedre effekt på vindelslirekne, jordrøyk og klengemaure prosulforkarb Høstkorn Tunrapp, knereverumpe, vassarve, klengemaure og rødtvetann Ugras i produksjon av gran i pottebrett. Svartsøtvier i potet og frøugras i kapaløk, sjalottløk,purre, gulrot, knollselleri, kålrot, nepe. Jordbær og bærvekster. glyfosat Alt Kveke, andre ugras og lauvkratt Frøugras i kålrot (skjermet sprøyting) azoksystrobin Korn, oljevekster, potet, mange grønnsaker, jordbær og bringebær Soppsjukdommer metalaksyl-m Prydplanter i veksthus Algesopper mandipropamid Potet, salat, ruccola og tomat i veksthus Tørråte og bladskimmel Agurkbladflekk og agurbladskimmel i gresskar Ridomil Gold Granulat 10 x 1 kg Ridomil Gold MZ Pepite 10 kg metalaksyl-m metalaksyl-m + mankozeb Gulrot, rotpersille, blomkål, brokkoli, prydplanter i grøntanlegg, planteskoler og veksthus samt juletrær og pyntegrønt Potet, kepalløk og sjalottløk Algesopper i jord Potettørråte, løkbladskimmel og papirflekk Rød rotråte i bringebær og rød marg i jordbær. Soppsjukdommer i vårløk

27 Produkter fra Virksomt stoff Bruksområde Virkeområde Off-label SOPPMIDLER forts Stereo 4 x 5 liter cyprodinil + propikonazol Bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete Meldugg, gråøyeflekk, byggbrunflekk, hvetebladprikk, hveteaksprikk, rustsopper og stråknekk Timoteibrunflekk og engsvingelbrunflekk i frøeng av timotei og engsvingel Switch 62,5 WG 10 x 1 kg cyprodinil + fludioksonil Jordbær, bærbusker, kirsebær, salat, ert, bønner og prydplanter Gråskimmel, monilia og storknolla råtesopp samt noe effekt på bladflekksjukdommer Løkbladgråskimmel i stikkløk- produksjon Thiovit Jet 20 kg svovel Kjerne- og steinfrukt, jordbær, bringebær, solbær, ert til modning, korsblomstra grønnfôrvekster, rotgrønnsaker, kålvekster, agurk på friland, prydplanter samt edelgran Meldugg og skurv samt bladmidd og skuddtoppmidd Topas 12 x1 liter penkonazol Eple, pære, jordbær, kinakål og prydplanter. Meldugg og skurv samt tilleggseffekt mot rustsopper Mjøldogg og jordbærøyeflekk i jordbær i plasttunnel samt mjøldogg i kålrot SKADEDYRMIDLER Karate 5 CS 12 x 1 liter lambdacyhalotrin Korn, eng og beite, gras- og kløverfrøeng, oljevekter, potet, grønnsaker, bærvekster, prydplanter, småplanter i skogplanteskoler, juletrær og pyntegrønt samt tømmer på velteplass Insekter med sugende og bitendemunndeler f.eks bladlus, sikader, teger, trips, fluer, bladveps, sommerfugllarver, glansbiller, jordlopper mm Nattflylarver i asparges og midd og trips i gresskar. Jordbærvikler i jordbær i tunnel. Jordloppe, sommerf.- larver, glansbille og

28 Produkter fra Produkter Virksomt stoff Bruksområde Virkeområde Off-label SADEDYRMIDLER forts Pirimor 1 x 10 kg Vertimec 12 x 1 liter pirimikarb abamectin Tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Ut 2012 også tillatt i korn, potet, grønnsaker, bærbusker, frukt og prydvekster Prydplanter i veksthus og jordbær på friland, veksthus og plasttunnel Bladlus Amerikansk blomstertrips, minerfluer og midd SØKT:Bladlus i søtkirsebær i plasttunnel og bringebær og bjørnebær i veksthus VEKSTREGULERING/VEKSTAVSLUTNING Bonzi 12 x 1 liter paklobutrazol Prydplanter Vekstregulering Moddus 12 x 1 liter trineksapaketyl Alle kornartene og frøenger Vekstregulering mv Reglone 2 x 10 liter BEISEMIDLER dikvat-dibromid Potet, kløverfrøeng, ert til modning, oljevekster og utløper i jordbær Nedvisning og nedsviing Nedsviing av ruccola og nedsviing av nyskudd og ugras i bringebær friland og tunnel Apron 12 x 1 liter metalaksyl-m Korsblomstra jordbruksvekster, bete, grønnsaker unntatt bønne, gras til grøntanlegg, setteløk og blomsterløk Beising mot soppsjukdommer Celest Formula M 50 og 1000 liter Maxim 100 FS 4 x 5 liter fludioksonil Hvete, bygg, havre og rug Frøoverførte soppsykdommer fludioksonil Beisemiddel i settepotet Svartskurv, sølvskurv, svartprikk og tilleggseffekt mot flatskurv samt effekt på lagersykdommer

Fagseminar plantekultur SESONGOPPDATERINGER Hamar 3. februar 2014

Fagseminar plantekultur SESONGOPPDATERINGER Hamar 3. februar 2014 Fagseminar plantekultur SESONGOPPDATERINGER Hamar 3. februar 2014 Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge Innledning Endringer - Boxer - Reglone Oppdateringer - Potet - Korn 2 Bruksutvidelser Potet

Detaljer

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE CDQ SX NO 100G BKL K-33977 20/01/15 09:24 Page1 K-33977/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Â ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst.

Detaljer

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. L1005683 NORW/12S PPE 4046981 Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad Plantevern Foto: Lars T. Havstad 82 Ricardo Holgado et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Veiledning for kornprodusenter om korncystenematoder Heterodera spp. RICARDO HOLGADO 1, STIG ANDERSSON 2 & CHRISTER MAGNUSSON

Detaljer

Grøntanlegg 2012. Legg grunnlaget for en vakker og varig plen

Grøntanlegg 2012. Legg grunnlaget for en vakker og varig plen Grøntanlegg 2012 Legg grunnlaget for en vakker og varig plen Felleskjøpet Agri har et bredt utvalg av produkter til grøntanlegg som presenteres i katalogen GRØNTANLEGG 2012. I frøblandingene fra Felleskjøpet

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer

Effektiv. Jordbærdyrking

Effektiv. Jordbærdyrking Effektiv Jordbærdyrking Største trussel mot stor avling og god kvalitet kan ha stor innnvirkning på bærkvaliteten. Kontroller feltene nøye fra begynnende blomstring og videre gjennom hele høsteperioden.

Detaljer

Autorisasjonskurs 2015

Autorisasjonskurs 2015 2015 Foto: N. Bjugstad, NLH Hva er et plantevernmiddel? Definisjon - plantevernmidler I Plantevernmidler er stoffer, preparater eller organismer som: Verner kulturplanter mot eller bekjemper skadegjørere

Detaljer

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. L154894 NORW/3P PPE 325517 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Les alltid etiketten nøye før anvenning. Product

Detaljer

23. Potet. Settepotet. Friske settepoteter. Settepotetstørrelse. Forbehandling. Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten

23. Potet. Settepotet. Friske settepoteter. Settepotetstørrelse. Forbehandling. Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten 23. Potet Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Settepotet Friske settepoteter Friske settepoteter er grunnleggende for gode avlinger av høg kvalitet. I dag tar all settepotetproduksjon utgangspunkt

Detaljer

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 4 I 2009 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster Redaksjon: Lars Olav Brandsæter, Kjell Mangerud, Svein

Detaljer

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på:

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på: Nytt fra Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Av Fagsjef Erik Hørluck Berg, NLRØ Kontakt oss på: Nr 4-2013 Telefon: 952 86 000

Detaljer

Julestjerner. behov, for å få nok lys til plantene.

Julestjerner. behov, for å få nok lys til plantene. Dyrkingsveiledning 2010 Julestjerner Klargjøring av hus Det er viktig at huset er godt rengjort før inntak av nye planter for å forebygge angrep av sopp og skadedyr. Fjern alle planterester av bordene,

Detaljer

Generelt om beising i potet og virkningen på ulike sjukdommer. Ragnhild Nærstad Bioforsk Plantehelse

Generelt om beising i potet og virkningen på ulike sjukdommer. Ragnhild Nærstad Bioforsk Plantehelse Generelt om beising i potet og virkningen på ulike sjukdommer Ragnhild Nærstad Bioforsk Plantehelse Svartskurv forårsakes av Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris) Knollsmitte og jordsmitte skader

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2012 2013 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no KORN OG OLJEFRØ 20122013 Korn og oljefrø 2 0 1 2 2 0 1 3 I n n h o l d 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen

Detaljer

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12.

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12. Nr. 26-2014 12.12. Korn Verdiprøvinger 2012-2014 På kornmøtene i høst har vi brukt foreløpige tall. Selv om ikke sortsvalgene blir annerledes nå, er det nyttig å se sammendragstallene. Bioforsk har sammenstilt

Detaljer

Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet

Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet innen tema: Plantevern i korn - integrert bekjempelse ajour per 11. mars 2013 Plantevern i korn - pensum for autorisasjonskurs

Detaljer

24-09-2014. Bayer CropScience DK

24-09-2014. Bayer CropScience DK Front cover 200 g WG 70 Imidakloprid Vannløselig granulat Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i 24-09-2014 veksthus. REG. NR. 2012.20.14 AVGIFTSKLASSE: 1

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 37 Kornarter og sorter Foto: Tove Sundgren 38 Åssveen, M. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Sorter og sortsprøving 2013 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1,

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 89. 24. februar, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo.

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 89. 24. februar, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo. PLANTESORTSNEMNDA 1 Møtebok nr. 89 PLANTESORTSNEMNDA Møtebok nr. 89 Møtetid/sted: 24. februar, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo. Til stede: Medlemmer: Arne O. Skjelvåg (leder),

Detaljer

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking av Per J, Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll Utarbeidet for Gartnerhallen`s kontraktdyrkere på økologisk potet. Arbeidet er utført i regi av prosjektet Økt

Detaljer

Jo det er mulig å produsere grønnsaker!

Jo det er mulig å produsere grønnsaker! 11-13. august arrangerte Fabio forsøksring studietur til Danmark med tema grønnsaker. Her følger en beskrivelse av produksjonen på gardene vi besøkte. I neste nr kommer det flere artikler fra turen. Kari

Detaljer

Jordarbeiding og ugrasregulering Effekt av vekstskift. Vestoppland FR 18.feb.2009 Kari Bysveen (Pløyeavsnittet av Kjell Mangerud) Blæstad

Jordarbeiding og ugrasregulering Effekt av vekstskift. Vestoppland FR 18.feb.2009 Kari Bysveen (Pløyeavsnittet av Kjell Mangerud) Blæstad Jordarbeiding og ugrasregulering Effekt av vekstskift Vestoppland FR 18.feb.2009 Kari Bysveen (Pløyeavsnittet av Kjell Mangerud) Blæstad Jordarbeidning er et av de viktigste tiltaka for å takle rotugras

Detaljer

SOPPMIDDEL. Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug

SOPPMIDDEL. Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug Bumper 25 EC Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug SOPPMIDDEL Virksomt stoff: Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%)

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer