Båndsag Individual GANC. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndsag Individual GANC. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:"

Transkript

1

2 Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi er tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Norsk Versjon 1.00 / Oktober 2011 P. Meidell AS - Endringer forbeholdes Side : 2

3 Innhold Båndsag 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruksområde til båndsagen Verneklær og personlig sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Sikkerhetsutstyr på maskinen NØDSTOPP bryter Sagbue deksler Sagblad stramming og brudd overvåkning Sagblad deksel Sikkerhetsinstruksjoner for kjølevæskesystemet Førstehjelpsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner for spontransportør Maskin typeskilt montert på maskinen Advarselskilt montert på maskinen MASKIN DOKUMENTASJON Tekniske data Monteringsskjema Maskinoversikt Transport og lagring Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Transport og lagrings forberedelser Transport og lagring Transportskjema Montering av maskinen Maskin driftsomgivelse betingelser Utpakking og montering av maskinen Montering og vatring av maskinen Avhending av maskinen Fundamentflate Elektrisk tilkobling Kontroll av sagbladretning etter tilkobling Kontroller at strømforsyningen er korrekt tilkoblet Påfylling av kjølevæske Kontroll av maskin funksjonene Sagblad Sagblad størrelse Valg av sagblad tanningsystem Innkjøring av sagblad Tabell for valg av tanning BETJENING AV MASKINEN Slå PÅ båndsagen Referansekjøring av maskinen Betjeningspanel - beskrivelse Service parametere Service parametere Service parametere Service parametere "Ett kutt automatisk" syklus Prosedyre for utføring av "Ett kutt automatisk" Side : 3

4 3.5. Automatisk syklus Programmering Automatisk syklus Avbrudd av sagsyklus Feilmeldinger Justering og test av båndsagen Test av maskinstikker Test av sagbue kjøring Test av matestikke (innmating) Test av motorer på maskinen Innstilling av gjæringsvinkel Justering av sagbladhastighet Innstilling av nedre endestopp til sagbuen Optimal avstandsjustering av sagbladstyringen Innstilling av matehastighet Justering av sagbue opp posisjon Justering av sponbørste Mating av materialet Håndtering av materiale Mating av materiale Buntet material mating SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV MASKINEN Demontering av sagblad Montering av sagblad Stramming av sagblad og inspeksjon Stramming av sagblad Kontroll av sagbladet Justering av sagbladet sin plassering Justering av endebryter for sagbladstramming Kjølevæskepreparater og fjerning av spon Kontroll av kjølevæske system Avfallshåndtering av spon Smørefett og oljer Gir oljer Smørefett Regelmessig smøring Hydraulikk olje Kontroll av hydraulikk olje nivå Maskin rengjøring Bytte av utslitte deler Bytte av sagbladmatings lager Bytte av sagbladstyringens styrevalser Bytte av hardmetallstyringer Bytte av sponbørste FEILSØKING Mekaniske problemer Elektriske og hydrauliske problemer ELEKTRISKE OG HYDRAULISKE SKJEMA Elektriske skjema Hydraulikk skjema Side : 4

5 7. RESERVEDELS TEGNINGER OG DELELISTER Båndsag Reservedelsliste Båndsag Sagbue Reservedelsliste Sagbue Sagbue Reservedelsliste Sagbue Maskinsokkel Reservedelsliste - Maskinsokkel Gjæringsvinkel sokkel Reservedelsliste - Gjæringsvinkel sokkel Stikke Reservedelsliste - Stikke Sagbladstramming Reservedelsliste Sagbladstramming Sagbladstyring Reservedelsliste - Sagbladstyring Sagbladstyringskube høyre Reservedelsliste - Sagbladstyringskube høyre Sagbladstyringskube venstre Reservedelsliste - Sagbladstyringskube venstre Vertikalruller Reservedelsliste - Vertikalruller Stikkesylinder I Reservedelsliste - Stikkesylinder I Stikkesylinder II Reservedelsliste - Stikkesylinder II Løftesylinder Reservedelsliste - Løftesylinder Søyle I Reservedelsliste - Søyle I Søyle II Bremse Reservedelsliste - Bremse Toppstikke I Reservedelsliste - Toppstikke I Toppstikke II Reservedelsliste - Toppstikke II Toppstikke III Reservedelsliste - Toppstikke III Toppstikke sylinder Matestikke Reservedelsliste - Matestikke Matestikkesylinder Reservedelsliste - Matestikkesylinder Trykkmanometer Rullebane Målestav Holder Drivverk Stikkesylinder Side : 5

6 1. Sikkerhetsinstruksjoner Bruksanvisningen må leses av personene, som er i kontakt med maskinen før transportering, installasjon, drift, service, reparasjon, lagring eller fjerning! Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Maskin operatøren må gjøre seg kjent med instrukser med hensyn til installasjon og drift, sikkerhets instruksjoner og maskin vedlikehold, for å oppnå en mest mulig driftsikker maskin, og for at maskinen skal oppnå lengst mulig levetid. Betjenings instruksjonene som er angitt i bruksanvisningen er fokusert på å unngå at farlige situasjoner skal kunne oppstå ved maskinen. Les denne bruksanvisningen nøye før transportering og oppstart/drift av maskinen! Oppmerksom! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Sørg for at bruksanvisningen alltid oppbevares slik at den er i god stand! 1.1. Bruksområde til båndsagen Båndsagen er konstruert for kutting med en gjæringsvinkel fra 0 til 60 av profiler, rør og firkantaksler av stål, rustfritt stål, ikke jernholdige metaller og plastikk. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Operatøren tar all risiko! Maskinen er utstyrt med sikkerhets og beskyttelse enheter både med hensyn til operatøren og maskinen. Uansett, vil ikke disse sikkerhets og beskyttelse enhetene være tilstrekkelig for å forhindre skade. Service personell må lese dette kapittelet og inneha forståelse for innholdet før han/hun begynner å arbeide med maskinen. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonen! Service personell må også alltid ta i betraktning andre sikkerhets risikoer, som f.eks refererer seg til omgivelse forholdene og materialet. Oppmerksom! Overhold alltid advarsel skilt som er plassert på maskin. Ikke fjern eller skad merkeskiltene som er plassert på maskinen! 1.2. Verneklær og personlig sikkerhet Bruk stramme, tettsittende klær! Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader. Oppmerksom! Vernehansker skal bare benyttes ved plassering av materiale i maskinen, og ved bytte av båndsagblad! Maskinen og tilleggsutstyr må da være satt i stillstands! Ved drift av maskinen, skal det ikke benyttes vernehansker! Dette kan være farlig, ettersom roterende maskindeler og lignende kan dra med seg vernehanskene under drift! Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Også fallende materiale kan skape ulykker. Side : 6

7 Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager støy nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Uforsvarlig arbeid med maskinen, kan føre til at du forårsaker skader på dine kollegaer! 1.3. Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren OPPMERKSOM! Denne maskinen skal bare betjenes av personell som er eldre enn 18 år. Maskinen skal bare betjenes av personell som er fysisk og mentalt skikket for maskinbetjening. Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider med/ved maskinen! Les denne bruksanvisningen nøye før du starter å arbeid med denne maskinen! Oppbevar alltid denne bruksanvisningen i nærheten av maskinen og i sørg for at den er i god tilstand! Maskin skal bare betjenes av en person. Maskinoperatøren er alltid ansvarlig for andre som oppholder seg ved maskinen. Lukk beskyttelse dekslene før du foretar oppstart av maskinen, og kontroller at beskyttelse dekslene ikke er skadet. Skadede deksler må repareres eller byttes øyeblikkelig. Ikke foreta oppstart av maskinen dersom beskyttelse deksel er fjernet! Kontroller strømforsyningskabelen for skader. Oppmerksom! Ikke tilkoble strømforsyningen til maskinen dersom deksel er fjernet. Ikke berør det elektriske utstyret på maskinen. Ikke hold i materialet ved lukking av stikken eller under kutting av materialet! Ikke betjen betjeningspanelets taster og brytere når du benytter vernehansker! Før du foretar oppstart av maskinen, kontroller at ingen uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet til maskinen (med det menes det arbeidsområdet til stikken, sagbladet, sagbuen etc.). Ikke under noen omstendighet berør de roterende maskindelen. Maskinen må bare benyttes dersom maskinen er i perfekt tilstand! Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede! Sørg alltid for at arbeidsområdet er ryddig og rent! Sørg for tilstrekkelig belysning av arbeidsområdet! Dersom det forekommer søling av vann eller olje på gulvet rundt maskinen, sørg alltid for å fjerne dette straks! Berør aldri kjølevæske direkte med hendene (benytt vernehansker)! Side : 7

8 Ikke foreta innstilling av kjølevæske dysen når maskinen er slått på! Ikke fjern eller rengjør maskinen eller maskinområdet for spon o.l. når maskinen er slått på! Ikke benytt trykkluft ved fjerning og rengjøring av maskinen med hensyn til spon o.l.! Benytt alltid verneutstyr når du fjerner spon fra maskinen! Side : 8

9 1.4. Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Oppmerksom! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av det elektriske utstyret. Elektrisk høy spenning kan føre til fatale konsekvenser! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider, ellers kan det oppstå alvorlige ulykker! Maskinen må alltid sikres før utførelse av reparasjon, service og tilpasningsarbeid, slik at ikke uønsket oppstart av maskinen kan oppstå. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen. Ved bytting av maskindeler, benytt alltid bare original deler. Dersom det benyttes uoriginale deler, vil dette kunne føre til alvorlige ulykker. Benytt bare anbefalte typer med hensyn til hydraulikk olje, oljer og smøremidler. Fjern eller forbikoble aldri endebrytere eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen! En hver form for bruk av båndsagen, tilbehør eller maskin deler utenfor hva som er angitt av BOMAR, spol. s r.o. er ikke tillatt. Dersom en ikke overholder dette, vil garantien til dette produktet bortfalle, og BOMAR, spol. s r.o. tar ikke noe form for ansvar med hensyn til skader eller ulykker som oppstår på grunn av uautorisert bruk av maskinen! Start aldri maskinen dersom beskyttelse deksler eller sikkerhetsutstyr ikke er korrekt montert! 1.5. Sikkerhetsutstyr på maskinen Maskinen er utstyrt med sikkerhetsutstyr. Dette utstyret beskytter maskin operatøren mot skader, og skader på maskinen. Sikkerhetsutstyret er beskyttelse/blokkerings utstyr, nødstopp brytere og deksler. Kontroller alltid sikkerhetsutstyret minimum en gang i uken med hensyn til at det innehar korrekt funksjon. Dersom noe av sikkerhetsutstyret er defekt, må du øyeblikkelig sette maskinen i stillstands og foreta nødvendig reparasjon eller bytte av de defekte delene. Alvorlig sikkerhetsrisiko! Ikke beveg deg i eller i nærheten av maskinens sageområde. Dersom en oppholder seg innenfor dette område, er det fare for alvorlige kropps skader NØDSTOPP bryter NØDSTOPP bryteren benyttes for å sette maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom det oppstår en nødssituasjon. Når en trykker NØDSTOPP bryteren avbryter du øyeblikkelig den elektriske strømforsyningen til maskinen. Dersom det oppstår en feil eller skader, trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP bryteren! Etter at du har aktivert NØDSTOPP-bryteren, vil LCD-displayet vise meldingen som angitt til venstre. Nullstilling av den aktiverte NØDSTOPP bryteren gjøres ved at en vrir den øverste delen av den sopp-formede bryteren forsiktig. Side : 9

10 Sagbue deksler Venstre sagbuedeksel - Dette dekslet dekker strammehjulet. Dersom dekslet blir åpnet når maskinen er i drift, vil sikkerhetsbryter bli aktivert, og maskinen settes i stillstands. Det er ikke mulig å starte maskinen i innstillingsmodus. Høyre sagbuedeksel - Dette dekslet dekker drivhjulet. Dersom dekslet blir åpnet når maskinen er i drift, vil sikkerhetsbryter bli aktivert, og maskinen settes i stillstands. Det er ikke mulig å starte maskinen i innstillingsmodus. Senter sagbuedeksel - Dette dekslet dekker den midtre delen av sagbuen. Fig. 1 Sagbue deksler Dersom sagbue dekslet blir åpnet under drift, vil sikkerhetsbryteren bli aktivisert og dermed blir sagbladet stoppet. Det er ikke mulig å starte sagbladet igjen så lenge sikkerhetsbryteren er aktivisert. Sagbladet kan startes opp igjen, når sagbue dekslet blir lukket! Fig 2 - To sikkerhetsbrytere overvåker om sagbuedeksler er åpne eller ikke. Side : 10

11 Sagblad stramming og brudd overvåkning Denne enheten kontrollerer strammingen til sagbladet, og fører til øyeblikkelig stopp dersom det oppstår sagblad brudd Fig. 2 Sagblad stramming system Denne enheten inneholder en endebryter. Justering av denne endebryteren er beskrevet i kapittelet Service og vedlikehold. Kontroller denne endebryteren forsiktig og periodisk juster ved behov Sagblad deksel Dette beskyttelse dekselet beskytter sagbladet i området fra venstre sagblad styringsenheten inntil sagbuen. Slå aldri båndsagen på dersom dette dekselet ikke er montert korrekt! Fig. 3 Sagblad deksel 1.6. Sikkerhetsinstruksjoner for kjølevæskesystemet Oppmerksom! Ved håndtering av kjølevæsker, overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene som er angitt fra produsenten av kjølevæsken! Bruk alltid vernehansker som er beregnet for farlige væsker når du arbeider med kjølevæsk! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader Førstehjelpsinstruksjoner 1. Dra av og fjern sikkert forurenset, tilsølte klær. 2. Med hensyn til åndedrett, oppsøk straks område med frisk luft eller benytt åndedretts førstehjelpsutstyr. 3. Vask med vann eller benytt krem ved hud kontakt med kjølevæskepreparater. 4. Skyll øyne med mye vann, og finn frem korrekt førstehjelpsutstyr. 5. Ved svelging, drikk mye vann og frem provoser brekning. Ta kontakt med medisinsk personale. Side : 11

12 Sikkerhetsinstruksjoner for spontransportør Spontransportør leveres som tilleggsutstyr, og sikkerhetsinstruksjonene angitt nedenfor gjelder bare for maskiner hvor spontransportør er montert. OPPMERKSOM! Det er forbudt å oppholde seg i maskinområdet til spontransportøren dersom maskinen er i drift. Arbeid og vedlikehold ved spontransportøren skal bare utføres når maskinen og det aktuelle tilleggsutstyret er slått av og sikret mot at uvedkommende kan foreta uønsket oppstart. For mer informasjon om betjening av maskinen, se kapittel 3. Side : 12

13 1.7. Maskin typeskilt montert på maskinen Båndsag Maskin typeskiltet er plassert på sagbuen ved siden av søylen og sagbladmotoren. Side : 13

14 1.8. Advarselskilt montert på maskinen Side : 14

15 2. Maskin dokumentasjon 2.1. Tekniske data Total maskinvekt: Maskinvekt 1800 kg Støynivå : Støynivå 76,3 db Maskin dimensjoner: Lengde Bredde Høyde 3350 mm 2390 mm 1770mm / maks mm Elektriske data: Spenning Total strømforsyning Maks. sikring Innkapslingsgrad ~3 400 V, 50 Hz, TN-C-S / TN-C 6,7 kw 16 A IP 54 Båndsag motor: Type Strømforsyning Effekt Nominell hastighet JMC71 2/4 B14 ~3 400 V, 50 Hz 3 kw 1420 m/min Kjølevæske pumpe: Type Kapasitet Micronizer 3COA dm 3 Opsjon Hydraulikk system: Type Kapasitet 3COA dm 3 Båndsagblad størrelse: ,1 mm Sagblad hastighet: m.min -1 Innmating 750 mm enkel mating / 9999 mm serie mating Kutte vinkel: mm mm mm mm R 45 (+45 ) 360 mm mm mm mm R 60 (+60 ) 240 mm mm mm mm Side : 15

16 Maskinstøy: Ekvivalent støynivå A ved operatør plassering er L Aekv =76,3 db. Verdiene indikerer utslippnivå og kan være utenfor anbefalte sikkerhetsnormer. Blant faktorer som påvirker de reelle støynivå verdiene som operatøren utsettes for er maskinområde omgivelsene, materialet som kuttes og sagbladet, som i betydelig grad kan påvirke støynivået. Side : 16

17 2.2. Monteringsskjema Side : 17

18 2.3. Maskinoversikt Side : 18

19 2.4. Transport og lagring Båndsag Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Overhold alltid anbefalingen fra produsent når du skal utføre transport eller lagring av maskinen! Dersom du ikke overholder disse anbefalingen, vil det kunne oppstå skader på maskinen. Benytt aldri gaffel-truck ved transportering av maskinen, dersom du ikke innehar sertifikat for gaffel-truck! Beveg deg aldri under løftet last! Feil ved løfteutstyret vil kunne føre til svært alvorlige skader. Sørg alltid for at du opprettholder en sikker avstand fra maskinen ved transportering av maskinen. Omgivelse forhold ved transport og lagring av maskinen: Luft temperatur fra -25 C til +55 C, ved kortere perioder (maks. 24 timer) kan luft temperatur være opptil +70 C. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen. Ta også i betraktning fuktighet, vibrasjoner og rystelser slik at det ikke oppstår skader på grunn av dette på maskinen Transport og lagrings forberedelser Lås stikka og smør inn alle glatte overflater. Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Pakk betjeningspanelet forsiktig i inn slik at det beskyttes mot transportskader. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! Transport og lagring Kontroller at maskinen er tilstrekkelig sikret under transport. Skru fast pallen som maskinen er lagret på til gulvet i lastebilen. Transporter maskinen med den største forsiktighet slik at den ikke blir skadet under transport. Lagre maskinen bare under omgivelseforhold beskrevet i bruksanvisningen, slik at ikke maskinen blir skadet. Det er forbudt å håndtere maskinen på noe annen måte, enn som er beskrevet i bruksanvisningen, det vil kunne føre til skade på maskinen! Side : 19

20 Transportskjema Side : 20

21 2.5. Montering av maskinen Maskin driftsomgivelse betingelser Båndsag OPPMERKSOM! Dersom omgivelses temperaturen synker under 15 C kreves det før drift av maskinen at en slår på hydraulikk systemet i omlag 10 minutter og deretter utfører flere manuelle maskinkjøringer ved alle de hydrauliske sylindrene. Dette for å varme opp den hydrauliske oljen til korrekt driftstemperatur slik at trykkventiler o.l. skal fungere korrekt. Oppfyll alltid produsentens krav til omgivelse forhold med hensyn til drift av maskinen! Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil det kunne føre til skader på maskinen. Produsenten garanterer korrekt maskin drift under disse omgivelse forholdene: Ved luft temperatur fra +5 C to +40 C, temperatur svingninger i løpet av 24 timer må ikke overstige +35 C. Ved relativ luft fuktighet mellom 30% til 95% (ikke konsentrert). Høyde over havet lavere enn 1000 meter. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen Utpakking og montering av maskinen Fjern emballasjen fra maskinen og pakk ut alle medfølgende deler. Slå av hovedstrøm bryteren og sikre den i av posisjon før du starter montering av maskinen! Dersom ikke maskinen er sikret mot uønsket oppstart, kan det oppstå alvorlige ulykker! Montering og vatring av maskinen Kontroller fundament flatens kapasitet før du begynner å montere maskinen. Dersom ikke fundament flaten ikke oppfyller de nødvendige kravene, må du sørge for at fundament flaten oppfyller disse kravene. Minimums krav: Maskin vekt kg. + vekt av tilbehøret + maksimums vekt av materialet Maskinen må vatres opp i henhold til horisontal posisjon. Alle maskin føttene må være i kontakt med fundament flaten etter at oppvatring er utført. Maskinen må vatres opp ved hjelp av en kalibrert vater. Vateren plasseres på stikke området. Monter også rullebanene i korrekt posisjon ved hjelp av en vater. Ved oppvatring av maskinen, må du også sørge for at arbeidsområdet til maskinen også blir tilstrekkelig med hensyn til drift av maskinen, reparasjons arbeid, maskin service og håndtering av materialet. Maskinen inkludert tilkoblede deler og tilbehør må være synlig fra betjeningsposisjonen. Side : 21

22 Avhending av maskinen Fjern alle væsker som maskinen inneholder (kjølevæske, hydraulikk olje) og avfallshåndter disse i henhold til lokale miljøforskrifter. Demonter så maskinen og del den i respektive deler (elektronisk avfall, metall avfall) og avfallshåndter disse i henhold til lokale miljøforskrifter. Side : 22

23 Fundamentflate Side : 23

24 2.7. Elektrisk tilkobling Oppmerksom! Bare kvalifisert personell er autorisert til å kunne utføre tilkoblingen. Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den høye spenningen kan forårsake fatale skader. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene når du utfører elektrisk tilkobling av maskinen! Elektriske spesifikasjoner til maskinen: Strømforsyning: ~ V, 50 Hz, TN-C-S Effekt forbruk: 6,7 kw Maks. sikring: 16 A Før tilkobling utføres, slå av hovedstrøm bryteren for strømforsyningen til maskinen og kontroller at tilkoblingsstedet er helt tørt! Kontroller at spennings forsyningen er i henhold til den angitte spenningen for maskinen! Strømforsynings kabelens areal/tverrsnitt må være i henhold til den oppgitte maksimale strømforbruket som er oppgitt med hensyn til maksimal maskin belastning. Merknad: Verdiene til kabelens areal og strøm belastning er angitt i standarder. Koble til strømforsynings kabelen til rekkeklemmene i elektroskapet. Merknad: Sokkelen med atskillelsene kan bare benyttes ved maskinen som har oppgitt strømforbruk opptil 16 A og total effekt forbruk opptil 3 kw. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som kan låses i nullposisjon. Oppmerksom! Ved dette tilfellet blir den ekstra hovedstrømbryteren primær bryter og hovedstrømbryteren på maskinen vil da bare inneha en sekundær funksjon. Side : 24

25 Kontroll av sagbladretning etter tilkobling Fig. 1 Sagbladretning Etter maskinen har blitt korrekt tilkoblet, slå på maskinen og sett sagbånd motor i drift posisjon for et kort øyeblikk. Retningen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om to av spenningsfasene på tilkoblingen Kontroller at strømforsyningen er korrekt tilkoblet OPPMERKSOM! Kontroller at den elektriske strømforsyningen er korrekt tilkoblet! Motoren ved hydraulikk systemet kan ikke være i drift i mer enn 10 sekunder dersom den roterer med feil rotasjonsretning. Kontroller ved elektroskapet på sikkerhetskomponent for elektrisk tilkobling om maskinen er korrekt tilkoblet. Dersom maskinen er feil tilkoblet, vil det ved denne komponenten lyse en rød lampem og dersom den er korrekt tilkoblet, vil en grønn lampe lyse. Side : 25

26 2.8. Påfylling av kjølevæske Båndsag Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. Fjern dekslet ved påfyllingshullet. Fyll på blandingen av vann og kjølevæsken på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. La påfyllingshullet være åpen og med silen montert når påfylling utføres. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over Kontroll av maskin funksjonene Kontroller maskinene og de tilhørende maskin delene med hensyn til transport skader. Kontroller at beskyttelse dekslene er korrekt montert, og at de innehar korrekt funksjon. Kontroller ved hjelp av Tenzomat, om sagbladet er korrekt strammet. Ved behov, kan du stramme sagbladet i henhold til kapittel Sagblad. Sagblad strammings verdiene kommer frem på Tenzomat. Slå på maskinen, og kontroller båndsagens motorer og systemer (sagblad motor, hydraulikk pumpe, kjølevæske pumpe, spontransportør). Åpne og lukke hoved stikken og matings stikken. Kjør matingsstikken fra den fremre posisjonen (Bare ved enkelte modeller) til den bakre posisjonen. Prøv å vinkel posisjoner sagbuen fra den ene ytterpunktet til det andre. Hev sagbuen til øverste posisjon, og videre prøv å senk sagbuen til den nederste posisjonen. Start maskinen med kjølevæske pumpen aktivisert, og la den være i drift uten belastning inntil kjølevæske systemet er fylt med kjølevæske. Så fort som det begynner å komme kjølevæske fra dysen, er kjølevæske systemet klar til drift. Utfør en kutte syklus uten at materiale er lastet i maskinen. Kontroller at maskinen funksjonerer uten noen for unormaliteter. Dersom alle maskin funksjonene er i orden, er maskinen klar til å tas i bruk Sagblad Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er strammet. Da begrenser du risikoen for skader Sagblad størrelse ,1 mm Side : 26

27 Valg av sagblad tanningsystem Sagblad produsenter leverer sagblad med standard (konstant) eller variabel. En viktig faktor for valg av tannings system er lengden til kutte kanalen i forhold til størrelsen til materialet. 1. Standard tanning Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. 2. Variabel tanning Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomrom- og tannstørrelse. Variabel tanning benyttes ved kutting av profil- og bunt. Materialer. Variabel tanning reduserer sagblad vibrasjoner, øker sagblad levetiden og kvaliteten til kutte snittflaten. Bomar anbefaler at en benytter båndsagblad med variabel tanning på båndsager! I tabeller, anbefales det type tannings system avhengig av størrelse og form av materialet som skal kuttes. Fotnoter: Z p Z Antall tenner pr. Tomme(inch). S Tenner med null tannings vinkel. K Tenner med positiv tannings vinkel. Eksempel på tannings system angivelse: 32 S Tallet 32 betyr 32 tenner pr. tomme (det betyr standard tannings system), bokstav S angir tenner med null tannings vinkel. 4-6 K Tallene 4-6 betyr 4 til 6 tenner pr. tomme (det betyr variabel tannings system); bokstaven K angir tenner med positiv tannings vinkel Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. Merknad: Utfør også innkjøring av sagblad som har blitt slipt på nytt! Side : 27

28 Tabell for valg av tanning Dp Dp HULT MATERIALE (Dp, S = mm)) Dp Dp Dp S S S Merknad: Tabellen viser tannings system valg for kutting av ett material stykke. Dersom du skal utføre buntet kutting, må du beregne størrelsen til kutte material veggen dobbel så stor som ved kutting av ett material stykke (det betyr, størrelse S blir lik 2 x S ) I tabellen er det både standard og variabel tanning. Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S 24 S 18 S 18 S 14 S 14 S 3 24 S 18 S 14 S 14 S S S 4 24 S 14 S S S 8 12 S 8 12 S 5 18 S S S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 6 18 S S 8 12 S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 8 14 S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 5 8 S 5 8 S S 6 10 S 5 8 S 5 8 S 5 8 S S 5 8 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K K 4 6 K 4 6 K 3 4 K K 3 4 K 3 4 K K S S Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S S 8 12 S 6 10 S 5 8 S 5 8 S S 8 12 S 6 10 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K S 6 10 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K 3 4 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K S 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 3 4 K K 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 2 3 K K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 2 3 K 2 3 K K 3 4 K 3 4 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K K 3 4 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K K 2 3 K 2 3 K 2 3 K 1,4 2 K 1,4 2 K K 2 3 K 2 3 K 1,4 2 K 1,4 2 K 1,4 2 K K 1,4 2 K 1,4 2 K 1,4 2 K 0,75 1,25 K ,4 2 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K ,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K ,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K D D D MASSIVT MATERIALE (D = mm) D D Standard tanning system Variabel tanning system Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) til 3 mm 32 til 30 mm til 6 mm mm 8 12 til 10 mm mm 6 10 til 15 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 1, mm mm 0,75 1, mm 1, mm 0,75 Til tross for de overforstående anbefalingene, ta i betraktning de anbefalinger din forhandler gir! Side : 28

29 3. Betjening av maskinen 3.1. Slå PÅ båndsagen 1. Slå på hovedstrømbryteren til posisjon 1 - PÅ. Hovedstrømbryteren er plassert på siden av betjeningspanelet (på høyre siden når en står plassert foran betjeningspanelet). 2. Etter oppstart av maskinstyringen, vil initial menyside vises på LCD-displayet. Maskinoperatøren kan da velge: 1. Velg ønsket maskin driftsmodus med nøkkelbryter, se neste punkt 2. Utfør ønskede endringer ved de respektive kutte programmene, se kapittel vedrørende betjening av maskinen. 3. Utfør ønskede endringer ved de respektive serviceparameterene, se kapittel vedrørende serviceparametere. 3. Velg ønsket driftsmodus ved hjelp av nøkkelbryter på betjeningspanelet (pos. 9). 1. Plasser nøkkelbryter i posisjon 1 for å velge maskin innstillingsmodus 2. Plasser nøkkelbryter i posisjon 2 for å velge maskin driftsmodus Side : 29

30 4. Referansekjøring av maskinen (se kapittel vedrørende maskin referansekjøring) må utføres før maskinen settes i drift. Etter at referansekjøring er utført, kan ønsket driftsmodus aktiveres ved maskinen Referansekjøring av maskinen Det er nødvendig å utføre referansekjøring av maskinen for at korrekt drift i automatisk drift skal kunne utføres med maskinen. ELGO - Kontroll av lineær sensor ved innmatingsstikken; måler ingen spesiell verdi, utfører bare kontroll av at sensoren er i drift. Side : 30

31 3.2. Betjeningspanel - beskrivelse Båndsag Matestikke Bryter for å Åpne / Lukke matestikken Hovedstikke Bryter for å Åpne / Lukke hovedstikken Matestikke kjøring Kjøring av matestikke Fremover / Bakover Sagbue Opp / Ned Dersom en trykker bryterene samtidig, vil sagbuen bli kjørt med hurtig hastighet. NØDSTOPP- Bryter Setter maskinen i øyeblikkelig stillstands. Trykk denne bryteren dersom det oppstår et nødstilfelle. Skjæretrykk Manometer Viser sagblad skjæretrykket. Regulering av skjæretrykk Benyttes for å utføre regulering av sagblad skjæretrykket. Reguleringsventil Reguleringsventil for innstilling av sagbladmating. Sagbladmatingen blir begrenset av skjæretrykk innstillingen som er satt ved sagbladstyringene. Merknad: Dersom du skrur igjen reguleringsventilen for kraftig, kan ventilen bli skadet og det kan oppstå lekkasjer. Utfør derfor alltid justering av ventilen med forsiktighet. Justering av sagbladhastighet Juster på denne knotten for å utføre trinnløs justering av sagbladhastigheten. Sikkerhetskrets Trykk denne bryteren for å aktivere sikkerhetskretsen Side : 31

32 11 12 Valg av driftsmodus 1 Justeringsmodus 2 Driftsmodus 0 Innstillingsmodus STOPP-Bryter Avbryter sagsyklusen, for å starte igjen, trykk START bryter. START-Bryter Trykk Start-bryter for å starte den aktuelle sagsyklusen. Trykk STOPP-bryter for å avbryte sagsyklusen. OPPMERKSOM! Feil innstilling av de etterfølgende parameterene kan føre til skade på maskinen. Utfør endring av parameteren med største forsiktighet! 3.3. Service parametere Åpne og lukke service parameter menyen gjøres på følgende måte: 1. Plasser nøkkelbryter i posisjon 0 2. Velg menyvalget Service parametere på LCD-displayet 3. For å lukke service parameter menyen gjøres følgende: Plasser nøkkelbryter i en annen posisjon enn 0 Trykk tasten Side : 32

33 Service parametere 1 Pos. Funksjon 1. Hovedstikke åpningstid. Stikken åpnes bare i tiden som angitt her, altså åpnes ikke fullt for å spare tid. 2. Matestikke åpningstid. Matestikken åpnes i denne tiden, en tidsbesparende funksjon. Tidsfaktorer for lukking av stikker Kontroll av tid for lukking av stikker. Tidsfaktoren korresponderer med flere tidskontroller ved trykkbryteren blir detektert som lukket dersom den i løpet av det bestemte tidsintervallet (100% av tidsintervallet) ikke registrerer noe trykk endring ved trykkbryter. Eksempelvis 1,2 stikken blir detektert som lukket dersom det ikke registreres noe trykkendring ved trykkbryter i 100% 1,2 tidsintervallet (altså eksempelet viser 20% lengre tidsperiode). 4. Innstilling for om matestikke skal være åpen eller lukket før kutt utføres. 5. Driftstid for spontransportør aktiv etter at kuttet er utført. Merknad: Spontransportør er tilleggsutstyr. 6. Innstilling for korrigering av kuttlengde i automatisk driftsmodus. Her kan en aktivere korrigering for sagbladbredden. 7. Innstilling for korrigering ved seriemating av materiale. Side : 33

34 Service parametere 2 Pos. Funksjon 1. Parameter som angir maksimal innmatingslengde ved seriemating. 2. Parameter som angir maksimal innmatingshastighet Parameter som angir innmatingsakselrasjon. Denne parameteren påvirker akselrasjon ved innmating av tunge og ustabile materialer (pga. form eller dimensjoner). Disse verdiene benyttes bare når matestikken kjøres med belastning. Parameter som angir innmatingsretardasjon (oppbremsing). Denne parameteren påvirker retardasjonen (oppbremsingen) ved innmating av tunge og ustabile materialer (pga. form eller dimensjoner). Disse verdiene benyttes bare når matestikken kjøres med belastning. Valg av måleenhet som benyttes ved styringen metrisk (mm) imperisk (inches(tommer)) Valg av målenhet for hastighet ved styringen. m.min -1 fot.min -1 Valg for sagbladmotor hvile tid etter kutt Sagbladmotoren vil bli kjørt for en bestemt periode etter at kuttet er utført, og deretter vil den settes i stillstands for at den skal kjøle seg ned. Valg av språk i menyer Benyttes for å velge hvilket språk som skal brukes i menyene ved styringen. 8. Side : 34

35 Service parametere 3 Pos. 1. Funksjon Denne parameteren benyttes for å aktivere innstilling for utkobling av hydraulikk systemet etter en bestemt tidsperiode: ANO Utkobling av hydraulikk systemet er aktivert slik at det blir slått av etter en bestemt tidsperiode NE Hydraulikk systemet vil være aktiv så lenge maskinen er slått på. 2. Denne parameteren benyttes for å angi tidsperioden for når hydraulikk systemet skal bli slått av. Side : 35

36 3.4. "Ett kutt automatisk" syklus Båndsag Poloautomatisk syklus = Automatisk syklus for ett kutt Får å gå til automatisk syklus for ett kutt: 1. Plasser nøkkelbryter i posisjon 2 Driftsmodus 2. Velg "One cut automatic"(ett kutt automatisk) ved hjelp av LCD-displayet 3. Angi parameterene for "Ett kutt automatisk" som beskrevet ved de etterfølgende menyene. Forberedelser før kutting: Angi parameterene for "Ett kutt automatisk" ved denne menysiden. Valg Beskrivelse Type kjøling når kutting utføres: Kjølevæskeanlegg Micronizer (tilleggsutstyr) Ingen kjøling Slå av sagbladmotor etter utført kutt Slå av sagbladmotor / ikke slå av sagbladmotor. Slå av kjølevæskepumpe etter utført kutt Slå av kjølevæskepumpe / ikke slå av kjølevæskepumpe. Posisjon for sagbue etter utført kutt: Kjør sagbue opp etter utført kutt, posisjoneres ved øvre endebryter Kjør sagbue til posisjon rett over materialet etter utført kutt Side : 36

37 Valg Beskrivelse Stikke status etter utført kutt: Forbli lukket Åpne stikken etter at kuttet er utført Bruk spontransportør når kutting utføres JA/NEI Prosedyre for utføring av "Ett kutt automatisk" Beskrivelse av prosedyre for "Ett kutt automatisk": 1. Forbered materialet som skal kuttes, plasser det i sagen og lukk stikken 2. Velg "One cut automatic" (Ett kutt automatisk) modus, se forige kapittel Forbredelse før kutting. 3. Trykk START bryter for å starte utførelsen av "Ett kutt automatisk". 4. Menyen som angitt nedenfor vil vises på LCD-displayet, og sagbuen vil begynne å senke seg nedover til materialet - "Ett kutt automatisk" sagsyklusen vil dermed starte. 5. Ved å plassere nøkkelbryter i en annen posisjon, vil "Ett kutt automatisk" modus bli avsluttet. Skjermvindu som viser status under utførelse av "Ett kutt automatisk" syklus: Menypunkt Beskrivelse Sagbladhastighet som er satt ved hjelp av frekvensomformer Betjeningspanel, posisjon 7 Total driftstid vedrørende varigheten av "Ett kutt automatisk" syklusen. Antall stykker kuttet i "Ett kutt automatisk" driftsmodus. Side : 37

38 Menypunkt Beskrivelse Individuelle parametervalg som er satt i menyen for forberedelse til kuttingen før en starter utførelsen av kuttet Automatisk syklus Programmering Kutte programmene er en viktig del av den automatiske syklusen. Det er mulig å definere opptil 20 programmer ved styringen. Styringen vil alltid starte utførelse fra program nr. 1. Alle sekvensene i et program blir utført helt frem til at en kommer frem til et program hvor ingen parametere er satt (begge verdier er satt til null). For å gå til programmering av kutte program: 1. Plasser nøkkelbryter i posisjon 0 maskin innstillinger. 2. Velg "Cutting programs" (kutte programmer) valgfeltet på LCD-displayet En liste over 20 programmer vil vises; se eksempel på menyside angitt nedenfor. 3. En annen måte å vise kutte program parameterene er å benytte "Presets" valgmenyen i automatisk driftssyklus. Eksempel på angivelse av kutte program: Side : 38

39 Beskrivelse av funksjonstaster ved meny for programmering av kutte program: Funksjonstast Beskrivelse Benyttes for å navigere mot venstre i tabellen for programmering av program. Benyttes for å navigere mot høyre i tabellen for programmering av program. Benyttes for å navigere oppover i tabellen for programmering av program. Benyttes for å navigere nedover i tabellen for programmering av program. Benyttes for å flytte et program til en annen posisjon i listen. Benyttes for å sette inn programmet ved en ny posisjon i listen. Benyttes for å utføre endring av verdiene i programmet. Benyttes for å fjerne et program (nullstille verdiene). Det aktive programmet i listen bli angitt med rød markering: For hvert program, blir det angitt to verdier: Kutt lengden for stykkene som skal kuttes. Antall stykker som en ønsker å kutte Automatisk syklus For å gå til automatisk syklus gjør en følgende: 1. Plasser nøkkelbryter i posisjon 2 Driftsmodus Side : 39

40 Velg menypunktet "Automat with feed" (automatisk med mating) ved LCD-displayet Menyen hvor en kan angi nye verdier for den automatisk syklusen eller meny hvor en kan starte den automatiske syklusen vil deretter vises på displayet. Forbredelser før start av automatisk driftsmodus: Ved denne menyen kan en angi start program og innstillingsparametere for automatisk driftsmodus. Velg menyen "Presets" for å gå til "programmering" av kutte program, se forrige kapittel. Funksjonstast Beskrivelse Innstilling for å slå av sagbladmotor etter utført kutt Slå av sagbladmotor etter utført kutt / Ikke slå av sagbladmotor etter utført kutt. Innstilling for å slå av kjølevæskepumpe etter utført kutt Slå av kjølevæskepumpe etter utført kutt / Ikke slå av kjølevæskepumpe etter utført kutt. Kjøletype under kutting: Kjølevæskeanlegg Micronizer (Tilleggsutstyr) Ingen kjøling Slå på spontransportør under kutting JA/NEI Angi kutte program parametere. Side : 40

41 Funksjonstast Beskrivelse Parametere: Program nr. Angi nummer til start programmet Satt antall Viser antall materialstykker som skal kuttes (hentes fra programmet) Utført antall Angir antall som er ferdig utført kuttet siden sist programmet ble avbrutt. Antall stykker som gjenstår Antall stykker som det gjenstår å kutte Kutt lengde Lengden til stykket som skal kuttes Utført antall stykker Stykker som allerede er ferdig kuttet Dersom maskinen ikke er utstyrt med måleutstyr for detektering av material i stikken, blir maskinoperatøren før start av automatisk syklus bedt om å plassere sagbuen til øvre endeposisjon ved øvre endebryter. Kjør sagbuen til øvre endebryter ved hjelp av taster ved betjeningspanelet. Beskrivelse av prosedyre for automatisk syklus: 1. Forbred materialet som skal kuttes. 2. Angi innstillinger for automatisk syklus, se forbredelser før start av automatisk syklus 3. Etter at en har trykket START tasten, vil en bli spurt om det først skal utføres forkutt av materialet. 4. Beskrivende menyer vil vises på LCD-displayet, og sagbuen vil begynne å senke seg nedover mot materialet automatisk sagsyklus starter. Side : 41

42 Avbrudd av sagsyklus OPPMERKSOM! Dersom en trykker STOPP-bryter, vil den aktuelle maskinoperasjonen bli ferdig utført før maskinen stopper opp. Bruk derfor alltid NØDSTOPP-bryter ved nødstilfeller! Forskjellige metoder for å avbryte en sagsyklus:» Stopp av automatisk syklus ved bruk av NØDSTOPP-Bryter Melding om at NØDSTOPP-Bryter er aktivert vises i displayet.» Avbrudd av automatisk sagsyklus ved hjelp av STOPP-Bryter: Dersom operatøren trykker STOPP-Bryteren, vil sagsyklusen bli stoppet. Dersom en trykker START-bryteren igjen, vil en fortsette utførelsen av den aktuelle sagsyklusen. Ved å trykke STOPP-Bryter en gang til, vil den automatisk sagsyklusen bli avsluttet.» Forsette utførelsen av en automatisk sagsyklus En sagsyklus som ble avbrutt, kan en fortsette utførelsen av dersom operatøren starter automatisk driftsmodus igjen. Dersom operatøren går tilbake til automatisk driftsmodus, trykker en valgbryter "Continue" (Fortsette) for å fortsette utførelsen av sagsyklusen fra posisjonen hvor avbruddet ble aktivert. Operatøren har også mulighet til å starte en ny sagsyklus med nye verdier dersom det er ønskelig. Side : 42

43 3.6. Feilmeldinger Feilmelding Beskrivelse Sikkerhetskrets Sikkerhetskretsen er ikke aktivert; Maskinen kan ikke settes i drift. Trykk tasten ved betjeningspanelet for å aktivere sikkerhetskretsen (pos. 10) Maskin referansekjøring Maskinen kan ikke settes i drift uten at referansekjøring er utført se kapittel vedrørende Referansekjøring av maskin. Utfør referansekjøring i henhold til angivelser i displayet plasser nøkkelbryter i posisjon 0 og velg Maskin referansekjøring i menyen. Sagblad er ikke tilstrekkelig strammet Systemet som overvåker sagbladstrammingen registrerer at sagbladet ikke er tilstrekkelig strammet. Stram sagbladet til anbefalt verdi. NØDSTOPP NØDSTOPP-bryter har blitt trykket. Side : 43

44 3.7. Justering og test av båndsagen Båndsag Maskinen kan utføre spesielle testoperasjoner ved hjelp av styringen, slik at operatøren kan teste og stille inn hovedfunksjonene på båndsagen. I tillegg utføres en rekke juetseringer som eksempelvis innstilling av gjæringsvinkel og tilsvarende på selve maskinen uten at dette gjøres ved hjelp av den programvarebaserte styringen. Gå til meny for innstillingsmodus ved båndsagen: 1. Plasser nøkkelbryter i posisjon 1 Maskin innstillingsmodus. LCD-displayet vil vise menyen nedenfor som er inndelt i 4 ulike maskindeler ved båndsagen. 2. Maskin innstillingsmodus gir operatøren mulighet til å teste respektive maskindeler, eksempelvis etter at en har utført bytte av reservedeler eller justeringer på selve maskinen. 3. For å avslutte maskin innstillingsmodus: Plasser nøkkelbryter i en annen posisjon Trykk tasten Test av maskinstikker Ved denne menyen kan en utføre testing av både hovedstikken og matestikken som er montert på båndsagen Bomar. Manuell kjøring av stikkene utføres ved respektive taster ved betjeningspanelet (Pos.1 og 2) Side : 44

45 Test av sagbue kjøring Ved denne menyen kan en utføre test av sagbue kjøringen. Menyen Sagbue parametere egner seg også for testing av sagbue endeposisjoner og justering av endebryterene. Beskrivelse av funksjonstaster for kjøring av sagbue: Funksjonstast Beskrivelse Sagbue - Opp, kjøring av sagbue oppover, tilsvarende som aktiveres ved hjelp av tast 4 (svart del) ved betjeningspanelet. Sagbue - Ned, tilsvarende som aktiveres ved hjelp av tast 4 (hvit del) ved betjeningspanelet. Sagbue - Hurtig Ned, tilsvarende som aktiveres ved hjelp av tast 4 (begge delene) ved betjeningspanelet Test av matestikke (innmating) Ved denne menyen har du oversikt over alle parameterene med hensyn til innmating av materialet. Maskinoperatøren kan utføre tester med hensyn til kjøring av matestikken ved hjelp av funksjonstaster på LCDdisplayet eller ved hjelp av tast 3 på betjeningspanelet. Når matestikken kjøres, kan du lese av hastighet og posisjon på displayet, og likeledes informasjon om det har blitt utført korrekt referansekjøring. Side : 45

46 Beskrivelse av funksjonstaster for kjøring av matestikke (innmating): Funksjonstast Beskrivelse Kjøring av matestikke i normal hastighet. Kjøring av matestikke med høy hastighet Test av motorer på maskinen Det siste menypunktet ved menyen for maskin innstillingsmodus gir operatøren mulighet for å teste respektive motorer på maskinen. Kjølevæskepumpe Hydraulikk System pumpe Spontransportør motor (Tilleggsutstyr) Sagbladmotor Side : 46

47 Innstilling av gjæringsvinkel Båndsag Gjæringsvinkelen kan justers i området 60. Gjæringsvinkelen kan settes trinnløst i området 0 til 60. For enkel posisjonering til vinklene 0-45 og 60, er maskinen utstyrt med vinkelstoppere ved disse vinkelposisjonene. 1. Løsne låsehendelen. 2. Sving til ønsket gjæringsvinkel ved å skyve på sagbuen. Den aktuelle gjæringsvinkelen vises på skalen. 3. Lås så låsehendelen igjen. OPPMERKSOM! Digitalt display for avlesing av gjæringsvinkel er valgfritt tilleggsutstyr og ikke levert som standardutstyr på båndsagen OPPMERKSOM! De flyttbare delene ved stikken må flyttes til riktig posisjon når sagbuen er justert til gjæringsvinkel 0 og stikken er lukket. De flyttbare delene ved stikken må være posisjonert til endeposisjon, ellers er det fare for at det kan oppstå kollisjon mellom sagbue og stikke. Elektronisk display for avlesing av gjæringsvinkel ( / ) valgfritt tilleggsutstyr: Den aktuelle gjæringsvinkelen vises på displayet. Bruk av det elektroniske gjæringsvinkel displayet er beskrevet i egen bruksanvisning. Side : 47

48 Justering av sagbladhastighet Båndsag Sagblad hastigheten kan justeres i området fra 20 til 120 min -1. For å justere skjærehastigheten benytter du frekvens omformeren 7 og justerer til ønsket sagbladhastighet. Aktuell sagbladhastighet kan avleses på det digitale displayet i halvautomatisk og automatisk driftsmodus Innstilling av nedre endestopp til sagbuen Nedre endebryter for stopp av sagbuen angir nedre endeposisjon for sagbuen. Denne endeposisjonen må kontrolleres månedlig. Dersom innstillingen av denne er feil, kan det føre til at sagbordet eller stikken blir saget i eller at materialet ikke blir tilstrekkelig kuttet. Innstilling av sagbuen sine nedre endeposisjon gjøres ved å justere på en justerbar eksenterenhet som er plassert ved sagbue søylen Optimal avstandsjustering av sagbladstyringen Hvis vi vil oppnå best mulig kutt og tilstrekkelig nøyaktighet, er det best å plassere den venstre styringene så nært som mulig til kuttmaterialet. 1. Trykk STOPP-bryteren i 2 sekunder slik at hydraulikk systemet stoppes. 2. Løsne låsehendelen til sagbladstyringen på venstre siden, og plasser sagbladstyringen så nært frem til materialet som mulig uten at det oppstår noen form for sammenstøt. 3. Senk sagbuen til den nederste posisjonen og kontroller sagbladstyringens posisjon i forhold til stikke vandrings området. Sagbladstyringen må minst ha en avstand på 10 mm fra stikke vandrings område. 4. Stram så til låsehendelen til sagbladstyringen, og kontroller nok en gang med hensyn til at ikke sagbladstyringen kommer i sammenstøt med bordet eller stikke kjevene Innstilling av matehastighet Innstilling av sagbue matehastighet gjøres ved å justere på reguleringsventilen ved betjeningspanelet. Ved å dreie med ur-retningen, reduserer du matehastigheten. Ved å dreie mot ur-retningen, øker du matehastigheten. Merknad: Dersom du skrur for kraftig igjen denne ventilen, vil dette kunne føre til skade på ventilen slik at det oppstår lekkasje. Utfør derfor alltid justering av denne ventilen med forsiktighet. Side : 48

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Individual DGA Serviceinformasjon

Båndsag Individual DGA Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks :

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Individual DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle instruksjoner... 3 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen... 4 3.1 Beskrivelse av maskinen... 4 3.2 Tekniske data... 5 3.3 Bruksområde... 7 3.4 Standardutstyr...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5

BÅNDSAG Mod. 360 SB 90 CNC INNLEDNING... 3 2. GARANTI... 5 Innhold INNLEDNING... 3 1. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR MASKINOPERATØR... 3 1.1 Krav til maskinoperatør og bruksområde for maskinen... 3 1.2 Forbud i forhold til personell og bruksområde... 3 1.3 Elektrisk

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 330A 1. SAMSVARSERKLÆRING TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr i samsvar med EN 60 204-1... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Standard og tilleggsutstyr... 6 1.2.1 Standardutstyr... 6 1.2.2 Tilleggsutstyr... 6 2. Sikkerhet... 7 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1- EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2- TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3- STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1- Elektrisk utstyr... 6 3.2- Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3-

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4

SAGAUTOMAT MAC 120 CNC. 1. Garanti... 3. 2. Sikkerhetsutstyr... 4 Innhold 1. Garanti... 3 2. Sikkerhetsutstyr... 4 3. Transport og montering av maskinen... 6 3.1 Valg av maskinområde og fundamentplan...6 3.2 Maskinvekt...7 3.3 Transport av maskinen...8 3.3.1 Transport

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN... 5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer