BRIO Pilo - New instructions Group 1 and 2, kg (app yrs)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRIO Pilo - New instructions Group 1 and 2, 15-36 kg (app. 4-12 yrs)"

Transkript

1 BRIO Pilo - New instructions Group 1 and 2, kg (app yrs) GB Child safety car seat BRIO Pilo BRIO Pilo is a completely new child safety car seat with a practical carrying strap which makes it easy to take to preschool, the cinema, to see friends, etc. At the same time, it is very easy to store and stow out of the way. The child safety car seat can be used in the front and the back seat for children weighing between 15 and 36 kg. It has been approved in correspondence with ECE R44/04 UNIVERSAL, which indicates that it can be used appropriately in all seating areas in a vehicle equipped with 3 point harness belts. Read the instructions before using the product. If you have questions or doubts, contact the manufacturer or the retailer of the product. Important Place the child safety car seat on the car seat such that its backside lies against the seat s back support. Place the child on the child safety car seat. Thread the car s 3-point belt through the plastic device on the BRIO Pilo s belt guide (see illustration under the cushion). Adjust the length of the belt guide to ensure that the diagonal seatbelt sits correctly against the child s shoulder. Pull the diagonal and horizontal seatbelt over the child and click the belt into the belt buckle. Make sure that the diagonal seatbelt runs over the arm rest and the waist belt fits under the arm rests of the child safety car seat. Ensure that the child is sitting comfortably with his/her back leaning against the back support of the car seat. Adjust the seatbelt to ensure that it is comfortably tightened in the right position. Warning Read the entire instruction manual because an incorrect placement of the PiloBrschyr2_2.indd 1 15/7/09 14:00:13

2 seat or child can prove to be dangerous. Never use BRIO Pilo in a location where there is an airbag. It is important that the car seat s waist belt is placed over the child s thigh and not over his/her stomach. Make sure that the belt is completely extended and adjusted properly. A loose seatbelt can be very dangerous. Never make any changes or enhancements to this product. Observe that the child safety car seat is not be used without the cushion. The cushion must not be replaced with a cushion other than the one recommended because it has already been officially tested and approved for its safety. Never use this cushion if it has already suffered damage in a collision or if it severely worn out. Never leave the child fastened in the seatbelt without adult supervision. Make sure that no part of the belt is caught in the door or that the seat is clapped down. If you car has a fold-down back support, ensure that it suitably locked in an upright position. Cover the child safety car seat with a towel or a similar object if the car is parked in the direct path of sunlight so that the child does not burn himself/herself on a possibly heated safety seat. Never leave bags or other heavy objects loose in the car. Loose objects can damage the passengers in a collision. Important information Always anchor the toddler car seat in the adult seatbelt when it is not being used by the child. This can prevent it from being tossed around in the case of a possible collision. For journeys with passengers in both the front and back seat, the lighter person should sit in the back seat while the heavier person should sit up front. Make sure that the toddler child safety car seat does not come into contact with dangerous objects. Keep the instructional manual in a readily accessible area where you can easily find it. NOTICE This is a Universal child restraint. It is approved to Regulation No. 44, 04 series of amendments, for general use in vehicles and it will fit most, but not all, car seats. A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle handbook that the vehicle is capable of accepting a Universal child restraint for this age group. This child restraint has been classified as Universal under more stringent conditions than those which applied to earlier designs which do not carry this notice. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer. Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point safety-belts, approved to UN/ECE Regulation No. 16 or other equivalent standards. Cleaning instructions Loosen the cushion from the burdock and wash it per hand in 40 degree water with a mild detergent. Never use chemical products to cleanse the frame or the upholstery. SE Bälteskudde BRIO Pilo BRIO Pilo en helt ny bälteskudde med en praktisk bärrem, som gör det lätt att bära med den till förskolan, bion, kompisarna osv. Samtidigt blir den väldigt enkel att hänga upp och stuva undan. Bälteskudden kan användas i fram- och baksäte, för barn som väger kg. Den är godkänd enligt ECE R44/04 UNIVERSAL, vilket innebär att den ska passa på alla sittplatser i fordon utrustade med 3-punktsbälte. Läs anvisningen noga före användning, vid tveksamhet, kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Viktigt Placera kudden på bilsätet så att den ligger an mot bilsätets ryggstöd. Placera barnet på bälteskudden. Trä PiloBrschyr2_2.indd 2 15/7/09 14:00:14

3 bilens 3-punktbälte genom den svarta plastdetaljen på BRIO Pilos supportbälte (se illustration under kudden). Justera längden på supportbältet, så att bilbältets diagonalband hamnar vid barnets axel. Drag bilbältets diagonal- och höftbandsdel över barnet och spänn fast säkerhetsbältet. Se till att bilbältets diagonalbälte passerar ovanför armstödet och att höftbandsdelen passerar under armstöden på kudden. Se till att barnet sitter bekvämt med ryggen mot bilsätets ryggstöd. Justera bilbältet så att det är sträckt. Varning Läs hela bruksanvisningen eftersom en felaktig placering kan vara farlig. Använd aldrig BRIO Pilo på plats med krockkudde/airbag. Det är viktigt att bilbältets höftbandsdel placeras över barnets lår och inte över magen. Kontrollera att bältet är helt sträckt. Ett löst bilbälte kan vara farligt. Gör aldrig några ändringar eller tillägg till denna produkt. Observera att bälteskudden inte får användas utan dyna. Dynan får inte heller ersättas med annan dyna än den rekommenderade eftersom den är en testad del i bälteskuddens säkerhetsgodkännande. Använd aldrig denna kudde om den varit inblandad i en kollision eller om den blivit kraftigt sliten. Lämna aldrig barnet fastspänt i bilbältet utan att hålla barnet under uppsikt. Kontrollera att inte någon del av bältet kommit i kläm i dörr eller fällbart säte. Om din bil har fällbart ryggstöd, försäkra dig då om att det är ordentligt låst i upprätt läge. Täck över bälteskudden med en handduk eller liknande om bilen står parkerad i direkt solljus så att barnet inte bränner sig på heta detaljer. Lämna aldrig väskor eller andra tunga föremål lösa i bilen. Lösa föremål kan skada passagerarna vid kollision. Viktig information Förankra alltid bälteskudden i vuxenbältet när barnet inte använder den. Detta kan förhindra att den kastas omkring vid eventuell kollision. Vid färd med passagerare i både framoch baksäte bör lättare personer färdas i baksätet och tyngre personer i framsätet. Se till att bälteskudden inte kommer i kontakt med skadliga ämnen. Förvara bruksanvisningen på lämpligt ställe där du lätt kan hitta den. BEAKTA Detta är en Universal bältesstol. Den är godkänd enligt Regulation No 44, 04 tillägget för allmänt bruk i fordon och går att använda i de flesta, men inte alla bilsäten. En riktig anpassning är sannolik om bilfabriken har meddelat i sin handbok at en universell bältesstol för en specifik ålder kan användas. Denna bältesstol har klassificerats som Universal under stramare villkor än man använde till tidigare utföranden, vilka saknar detta meddelande. Vid tveksamhet tag kontakt antingen med importören eller återförsäljaren. Får endast användas med 3-punktsbälte godkänt enligt UN/ECE & 16 eller annan likvärdig standard. Skötsel Lossa dynan från kardborren och tvätta för hand i 40 grader varmt vatten med milt tvättmedel. Använd aldrig kemiska medel för att rengöra stommen eller klädseln. FI Istuinkoroke BRIO Pilo BRIO Pilo on täysin uudenlainen istuinkoroke, jossa on kätevä kantohihna, jonka ansiosta koroke on helppo ottaa mukaan esikouluun, elokuviin, kaverien autoon jne. Hihnan ansiosta koroke on myös helppo ripustaa esim. komeroon säilytettäväksi. Istuinkoroketta voidaan käyttää sekä etu- että takaistuimella, ja se on tarkoitettu kg painoisille lapsille. BRIO Pilo-istuinkoroke on hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti yleismalliseksi, joten sitä voidaan käyttää useimmissa PiloBrschyr2_2.indd 3 15/7/09 14:00:15

4 autoissa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen istuinkorokkeen käyttöönottoa. Jos olet epävarma korokkeen sopivuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tärkeää Aseta istuinkoroke autoon siten, että se nojaa auton istuimen selkänojaa vasten. Pyydä lasta istumaan korokkeelle. Pujota auton 3-pistevyö BRIO Pilon vyönohjaimessa olevan muoviosaläpi. Säädä BRIO Pilon vyönohjain siten, että auton turvavyö asettuu oikealle korkeudelle lapsen olkapään tasolle. Vedä auton turvavyön olka- ja lannevyö lapsen yli ja lukitse turvavyö kiinni. Varmista että olkavyö kulkee turvaistuimen käsinojan yläpuolelta ja lantiovyö käsinojien alapuolelta. Varmista, että lapsi istuu mukavasti, selkä vasten auton istuimen selkänojaa. Varmista lopuksi, että turvavyö on suorassa ja kireällä. Varoitus Lue koko käyttöohje, koska istuinkorokkeen sijoittaminen väärin tai väärään paikkaan voi olla vaarallista. Älä koskaan asenna BRIO Piloa istuimelle, joka on varustettu airbag-turvatyynyllä. Muista ehdottomasti vetää 3-pisteturvavyön lantiovyö mahdolli simman alas aivan lapsen reisien yläpuolelle, ei missään tapauksessa vatsan päälle. Varmista aina, että vyö on täysin kireällä. Löysä vyö voi olla vaarallinen. Älä tee tähän tuotteeseen mitään muutoksia. Istuinkoroketta ei saa käyttää ilman sen omaa pehmustekangasta. Pehmusteen saa vaihtaa vain alkuperäisen pehmusteen kanssa samanlaiseen, koska istuinkoroke on testattu ja hyväksytty juuri tämäntyyppisen pehmustekankaan kanssa. Poista istuinkoroke käytöstä, jos se on ollut mukana auto-onnettomuudessa tai jos se on pahoin kulunut. Älä koskaan jätä lasta yksin autoon ja kiinni turvavöihin. Tarkista aina, ettei mikään turvavyön osa jää puristuksiin auton oven tai taittuvan istuimen väliin. Jos auton istuimen selkänoja on käännettävä, varmista, että se on lukittu pystyasentoon. Peitä istuinkoroke pyyhkeellä tai vastaavalla, kun pysäköit auton kuumalla ilmalla aurinkoiseen paikkaan. Muuten koroke voi tulla niin kuumaksi, että lapsi polttaa siinä itsensä. Älä kuljeta laukkuja tai muita raskaita esineitä irrallaan autossa. Ne voivat vahingoittaa matkustajia mahdollisen onnettomuuden tai äkkijarrutuksen yhteydessä. Tärkeitä ohjeita Kiinnitä istuinkoroke autoon turvavöillä myös silloin, kun siinä ei istu ketään. Näin se ei vahingossa lennä kenenkään päälle mahdollisen onnettomuuden tai äkkijarrutuksen yhteydessä. Kun autossa on matkustajia sekä etuettä takaistuimella, sijoita kevyemmät matkustajat takapenkille ja raskaammat eteen. Varo, ettei istuinkorokkeen päälle pääse kaatumaan tai roiskumaan mitään vahingoittavia aineita. Säilytä tämä käyttöohje paikassa, josta löydät sen tarvittaessa. HUOM! Tämä on yleismallinen Universal turvaistuin. Se on hyväksytty Regulation No. 44, lisäys 04 mukaan yleiskäyttöön ajoneuvoissa, ja voidaan asentaa useimmille, mutta ei kaikille autonistuimille. Turvaistuin sopii todennäköisesti autoosi, jos auton käsikirjassa on mainintä siitä, että ajoneuvossa voidaan käyttää Universal tyyppistä turvaistuinta tietyn ikäisille lapsille. Tämä turvaistuin on luokiteltu Universal tyyppiseksi aikaisempaa tiukempien vaatimusten mukaan. Vanhemmissa malleissa ei ole tätä huomautusta. Mikäli Sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä valmistajaan tai istuimen jälleenmyyjään. PiloBrschyr2_2.indd 4 15/7/09 14:00:15

5 Sopii ainoastaan hyväksyttyihin ajoneuvoihin, jotka on varustettu UN/ ECE R16 mukaisilla tai vastaavilla 3-pisteturvavöillä. Hoito Irrota pehmustekangas avaamalla tarranauhat, ja pese se käsin 40-asteisessa vedessä, johon olet lisännyt vähän mietoa pesuainetta. Älä käytä istuinkorokkeen rungon tai pehmustekankaan puhdistukseen mitään kemiallisia puhdistusaineita. DK Selepude BRIO Pilo BRIO Pilo er en nyudviklet selepude med bærestrop, hvilket gør det nemt at anvende denne til flere formål: bilen, biografen og hos vennerne. Samtidig er den helt enkel at montere. Selepuden må anvendes på både for og bagsæder til børn der vejer kg. Selepuden er godkendt i henhold til den nyeste europæiske standard ECE R44/04 UNIVERSAL, hvilket gør, at den passer på alle bilens sæder, såfremt disse er udstyret med 3 pkt. Seler. Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden brug og gem denne til senere læsning. Er du i tvivl så kontakt forhandleren. Vigtigt Placér selepuden på bilens sæde, så denne støtter op ad sædets ryg. Placér barnet på selepuden. Sæt bilens 3-punktssele igennem plastseleholderen på BRIO Pilos supportbælte (se illustration under selepuden). Justér længden på bæltet, så du sikrer dig at diagonaltbæltet sidder korrekt ved barnets skulder. Før selen hen over barnet og spænd fast i låsen. Vær opmærksom på at den diagonale sele går henover armlænet og hofteselen går ind under armlænet på selepuden. Sørg for, at barnet sidder bekvemt med ryggen mod ryglænet. Træk i selen, så denne sidder helt stramt. Advarsel Læs hele brugsanvisningen eftersom forkert anvendelse kan være fatal. Placér ikke autostolen på sæder, der er udstyret med airbags. Det er vigtigt, at hofteselen er placeret på barnets ben og ikke hen over maven. Kontrollér at selen er helt stram. En løs sele kan være farlig. Der må ikke laves om eller ændres på produktet. Sørg for at selepuden ikke anvendes uden betræk. Betrækket må ikke udskiftes med andre end de anbefalede betræk, da selepuden er testet og godkendt med det korrekte betræk. Har selepuden været indblandet i et uheld, skal denne udskiftes omgående. Det samme gælder, hvis selepuden er meget slidt. Efterlad ikke barnet fastspændt i bilen uden opsyn. Kontrollér altid at selen ikke kommer i klemme i bilens dør eller sammenklappelige sæder. Har bilen bagsæder, der kan lægges ned, skal det altid kontrolleres, at disse er korrekt fastgjort. Dæk selepuden til, når bilen er parkeret i direkte sollys, da dit barn ellers kan brænde sig på selepudens opvarmede dele. Bagage og tunge tasker må ikke ligge løst i bilen. Disse kan forårsage skade i forbindelse med uheld/kollision. Vigtig Information Spænd altid selepuden fast i bilen, når barnet ikke benytter denne. Dette kan forhindre, at denne kastes rundt i forbindelse med uheld/kollision. Når der er passagerer på både for og bagsæder, anbefales det, at de mindste og letteste placeres på bagsædet. De ældre og tungere skal sidde på forsædet. Udsæt ikke selepuden for skadelige stoffer. Opbevar altid brugsanvisningen på et sted, hvor du altid kan finde den. BEMÆRK Dette er en Universal barnestol. Den er godkendt i henhold til Regulativ No og er tilegnet alment brug i køretøjer og passer til de fleste, men ikke alle, bilsæder. En korrekt tilpasning af stolen er mulig, hvis PiloBrschyr2_2.indd 5 15/7/09 14:00:16

6 det er oplyst i bilproducentens håndbog, at en Universal barnestol til en bestemt aldersklasse kan benyttes. Denne barnestol er klassificeret som Universal under strengere betingelser end tidligere klassificeringer. Er du i tivl så kontakt enten importøren eller barnestolsforhandleren. Kun velegnet, hvis de godkendte biler er monteret med 3-punkts sikkerhedsseler, godkendt i henhold til UN/ECE Regulativ No. 16 eller lignende standarder. Vedligeholdelse Tag betrækket af skallen og vask i hånden ved 40 med mildt vaskepulver. Anvend aldrig kemiske rengøringsmidler til rengøring af tekstil eller skal. NO Bilputen BRIO Pilo BRIO Pilo er en helt ny bilpute med en praktisk bærerem, som gjør den lett å bære med seg til førskolen, kino, vennene osv. Samtidig blir den veldig enkel å henge opp og rydde bort. Bilputen kan brukes i fram- og baksete for barn som veier kg. Den er godkjent i henhold til ECE R44/04 UNIVERSAL, hvilket innebærer at den skal passe på alle sitteplasser i biler som er utstyrt med 3-punktsbelte. Les bruksanvisningen nøye før bruk, ved tvil kontakt produktets produsent eller forhandler. Viktig Plasser bilputen på bilsetet slik at den ligger an mot bilsetets rygg. Plasser barnet på bilputen. Tre bilens 3-punktsbelte gjennom plastdetaljen på BRIO Pilos støttebelte (se illustrasjon under puten). Juster lengden på BRIO Pilo s støttebelte for å forsikre om at diagonalbeltet sitter riktig mot barnets skulder. Trekk bilens diagonal- og hoftebelte over barnet og trykk inn beltespennen i låsen. Vær oppmerksom på at bilens skulderbelte føres over armlenet. Bilens magebelte festes under armlenet på bilputa. Påse at barnet sitter behagelig med ryggen mot bilsetets rygg. Juster bilbeltet slik at det er strukket. Advarsel Les hele bruksanvisningen, da en feilplassering kan være farlig. Bruk aldri BRIO Pilo på plasser utstyrt med airbag. Det er viktig at bilbeltets hoftedel plasseres over barnets lår og ikke over magen. Kontroller at beltet er helt strukket. Et løst bilbelte kan være farlig. Foreta aldri noen endringer eller tillegg på produktet. Påse at bilputen ikke brukes uten tekstiltrekket. Trekket skal heller ikke erstattes med en annen tekstil enn den som er anbefalt ettersom den er en testet del i bilputens sikkerhetsgodkjenning. Bruk aldri denne puten dersom den har vært innblandet i en kollisjon eller om den er blitt veldig slitt. Forlat aldri barnet fastspent i bilbeltet uten tilsyn. Kontroller at ikke noen deler av beltet er kommet i klem i dør eller fellbart sete. Dersom bilen har fellbart sete, forsikre deg om at det er skikkelig låst i oppreist posisjon. Dekk over bilputen med et håndkle eller tilsvarende dersom bilen står parkert i direkte sollys, slik at barnet ikke brenner seg på varme detaljer. Forlat aldri vesker eller andre tunge gjenstander i bilen. Løse gjenstander kan skade passasjerene ved en kollisjon. Viktig Informasjon Fest alltid bilputen i bilens belter når barnet ikke anvender den. Dette kan forhindre at den kastes rundt ved en eventuell kollisjon. Ved transport med passasjerer i både fram- og baksetet, bør lettere personer ferdes i baksetet og tyngre personer sitte i fremsetet. Påse at bilputen ikke kommer i kontakt med skadelige emner. Ta vare på bruksanvisningen, slik at den er lett å finne igjen for senere bruk. PiloBrschyr2_2.indd 6 15/7/09 14:00:16

7 BEMERK Dette er en Universal bilstol. Stolen er godkjent i henhold til standard No for generelt brug i biler, og vil passe i de fleste, men ikke alle bilseter. Stolen kan plasseres korrekt, dersom bilprodusenten har registreret i bilhåndboken at bilen er godkjent for bruk av Universal bilbarnestol for denne aldersgruppen. Denne bilbarnestolen er klassifisert Universal etter å ha gjennomgått strengere tester enn de stolene som savner denne meddelelsen. Ved tvil, kontakt enten bilstolsprodusenten eller forhandleren. Kan kun benyttes dersom bilen er utstyrt med 3 punktsbelte, godkjent under standard UN/ECE no. 16 eller tilsvarende standarder. Vedlikehold Løsne tekstildelen fra borelåsen og vask for hånd i 40 vann med mildt vaskemiddel. Bruk aldri kjemiske midler for å rengjøre selve puten eller tekstildelen. DE Autositzkissen BRIO Pilo BRIO Pilo ist ein völlig neues Autositzkissen mit praktischem Trageriemen, so dass es leicht mit in den Kindergarten, ins Kino, zu Freunden usw. mitgenommen werden kann. Gleichzeitig lässt sich das Kissen problemlos aufbewahren und verstauen. Das Autositzkissen ist für Kinder von kg geeignet und kann auf dem Vorder- und Rücksitz verwendet werden. Das Kissen entspricht den Sicherheitsanforderungen nach ECE R44/04 UNIVERSAL und passt somit auf alle Sitzplätze im Auto, die mit einem Dreipunkt-Gurt ausgestattet sind. Lesen Sie sich die Gebrauchshinweise vor der Verwendung genau durch und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder den Verkäufer des Produktes. Wichtig Legen Sie das Autositzkissen so auf den Autositz, dass es an der Rücklehne des Autositzes anliegt. Setzen Sie das Kind auf das Autositzkissen. Führen Sie den Sicherheitsgurt des Autos durch die Kunststoffhalterung an der Gurtführung (siehe Illustration unter dem Sitzkissen). Stellen Sie die Länge der Gurtführung so ein, dass der diagonale Sicherheitsgurt korrekt über der Schulter des Kindes sitzt. Ziehen Sie den Diagonalund Beckengurtteil des Sicherheitsgurtes über das Kind und rasten Sie den Gurt in das Gurtschloss ein. Achten Sie darauf, dass der diagonale Sitzgurt außen über die Armlehne der Kindersitzerhöhung verläuft sowie der Bauchgurt unterhalb der Armlehnen. Stellen Sie sicher, dass das Kind bequem mit dem Rücken an der Rücklehne des Autositzes sitzt. Ziehen Sie den Sicherheitsgurt so gut wie möglich fest, ohne dass es für das Kind unangenehm wird. Achtung Lesen Sie sich die gesamte Gebrauchsanweisung durch, da ein falsches Anbringen des Sitzkissens gefährlich werden kann. Verwenden Sie BRIO Pilo niemals auf einem Sitzplatz mit Airbag. Es ist wichtig, dass das Beckengurtteil des Sicherheitsgurtes über den Oberschenkeln des Kindes und nicht über dem Bauch verläuft. Kontrollieren Sie, dass der Gurt ganz festgezogen ist. Ein loser Sicherheitsgurt kann gefährlich werden. Führen Sie keinerlei Änderungen oder andere Eingriffe am Produkt durch. Beachten Sie, dass das Autositzkissen nicht ohne Polster verwendet werden darf. Das Polster darf nicht durch ein anderes als das vom Hersteller empfohlene Polster ersetzt werden, da es ein getesteter Bestandteil der PiloBrschyr2_2.indd 7 15/7/09 14:00:17

8 R July 2011

BÄLTESKUDDE BELTEPUTE TURVATYYNY SELEPUDE

BÄLTESKUDDE BELTEPUTE TURVATYYNY SELEPUDE BÄLTESKUDDE BELTEPUTE TURVATYYNY SELEPUDE SE NO FI DK Denna bälteskudde har beteckningen "Universal". Den är godkänd enligt ECE Reglemente Nr. 44.0 för generell användning och skall därmed passa på alla

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Bältesstol Beltestol Turvavyöistuin Barnestol

Bältesstol Beltestol Turvavyöistuin Barnestol Art. 9-98 Bältesstol Beltestol Turvavyöistuin Barnestol 007 Biltema Nordic Services AB SE Art. 9-98 Bältesstol FELAKTIG MONTERING AV BÄLTESSTOLEN KAN VARA DIREKT LIVSFARLIG. LÄS DÄRFÖR DENNA TEXT NOGGRANT

Detaljer

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Bruksanvisning Kidzone Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Testet og godkjent i henhold til R44 / 04 Important information Takk

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Brukerhåndbok/ Brugsanvisning

Brukerhåndbok/ Brugsanvisning Forovervendt/fremadvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 2-3 15-36 kg 4-12 år 1 ! Takk for at du valgte BeSafe izi Up FIX BeSafe har utviklet dette sede med mye omtanke for å

Detaljer

ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år

ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år Forovervendt/fremadvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 2-3 15-36 kg 4-12 år 1 ! Takk for at du valgte BeSafe izi Up BeSafe har utviklet dette sede med mye omtanke for å beskytte

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Ledsagerbrems / Drum brake. Artikkelnummer/ Item no.

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Ledsagerbrems / Drum brake. Artikkelnummer/ Item no. Monteringsanvisning Assembly instructions Exigo 30 Emineo Ledsagerbrems / Drum brake Beskrivelse/Description 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 20 Pur 84419 22 Flexel/Compact 84437 22 Luft/Pneumatic

Detaljer

BRIO Caro turvavyöistuin/istuinkoroke

BRIO Caro turvavyöistuin/istuinkoroke BRIO Caro 36840 SE Till Föräldrarna Vi hoppas och tror att ni blir nöjda med denna bilbarnstol. Vi som varit med om att ta fram denna produkt har arbetat med barnsäkerhetsforskning i över 20 år. Vår målsättning

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Handy gym. Art.nr

Handy gym. Art.nr ! Handy gym Art.nr. 210 014 ! Advarsel / Varning / Varoitus / Warning Dette er et dørgym for solide dørkarmer som har en tykkelse mellom 10 og 15 cm. Pass på at toppfestet ligger støtt på dørkarmen før

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzofix. Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzofix. Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Bruksanvisning Kidzofix Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Testet og godkjent i henhold

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Barnestoler 15-25 kg. Sittepute 15-36 kg. Testet og godkjent i henhold til

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Barnestoler 15-25 kg. Sittepute 15-36 kg. Testet og godkjent i henhold til Bruksanvisning Keezone Barnestoler 15-25 kg Sittepute 15-36 kg Testet og godkjent i henhold til ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt et barnesete fra Axon Kids. Temaet bak som utviklet

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04. 1 9-18 kg 9m 4å

Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04. 1 9-18 kg 9m 4å Forovervendt/fremadvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m 4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Comfort ISOfix BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke,

Detaljer

Forover/fremad- og bakover/bagudvendt. Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04. 0+/1 0-18 kg 6m 4å

Forover/fremad- og bakover/bagudvendt. Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04. 0+/1 0-18 kg 6m 4å Forover/fremad- og bakover/bagudvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 0+/1 0-18 kg 6m 4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Combi ISOfix. BeSafe har utviklet dette setet med

Detaljer

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y Forovervendt/fremadvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y 1 ! Takk for at du valgte BeSafe izi Comfort. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for

Detaljer

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Monteringsanvisning Assembly instructions Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Beskrivelse/Description Art. nr / Item no. 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 22 Flexel/Compact

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning Bakovervendt/Bagudvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 0+/1 0-18 kg 6m 4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Kid. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for å beskytte

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 3 a b c d e f g h click! Bruksanvisning/ Brugsanvisning 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Høyde/højde 40-75 cm Maks vekt/vægt 13 kg Alder 0-12 mnd UN regulation no. R129 i-size 8 9 Takk for at du valgte BeSafe

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Bema AS Vardegaten 17 4876 Grimstad Tel:0047.37252950

Bema AS Vardegaten 17 4876 Grimstad Tel:0047.37252950 Bema AS Vardegaten 17 4876 Grimstad Tel:0047.37252950 Sikkerhet Detaljer Vennligst les denne anvisningen nøye FØR montering av barnestolen og oppbevar den for fremtidig bruk. Denne barnestolen er beregnet

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder kg 9m-4å

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder kg 9m-4å Forovervendt/fremadvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Comfort. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for å

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 3 click! a b c d e f g Bruksanvisning/ Brugsanvisning 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Gruppe 0+ Maks vekt/vægt 13 kg Alder 0-12 mnd ECE R44-04 8 9 Takk for at du valgte BeSafe izi Go Det er meget viktig at du

Detaljer

Bakovervendt/bagudvendt

Bakovervendt/bagudvendt Bakovervendt/bagudvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe 0+ Vektklasse/ vægtklasse 0-13 kg Alder 0-12 mnd 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Go ISOfix BeSafe har utviklet denne basen med

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

Brukerhåndbok/ Brugsanvisning

Brukerhåndbok/ Brugsanvisning Bakovervendt/bagudvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning ECE R44 04 GRUPPE Vektklasse/ vægtklasse ALDER 0 + 0-13 kg 0-12 mnd 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Sleep ISOfix BeSafe har utviklet denne basen

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Bakovervendt/ bagudvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning. Gruppe. Vektklasse/ vægtklasse. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakovervendt/ bagudvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning. Gruppe. Vektklasse/ vægtklasse. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakovervendt/ bagudvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vektklasse/ vægtklasse Alder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Takk for at du valgte BeSafe izi Sleep BeSafe har utviklet denne basen med mye

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

VIGGEN SE / FI / DK / NO / GB CHILD CARSEAT GROUP 0+ Item number , , VIggen_manual_uppdat.indd :41

VIGGEN SE / FI / DK / NO / GB CHILD CARSEAT GROUP 0+ Item number , , VIggen_manual_uppdat.indd :41 VIGGEN CHILD CARSEAT GROUP 0+ Item number 1653601, 1653603, 1653604 SE / FI / DK / NO / GB VIggen_manual_uppdat.indd 1 2016-05-25 11:41 SE Bilbarnstol Grupp 0+ Lämplig för vikt 0 till 13 kg Instruktioner

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

37 c. 37 a. 37 b. 37 d K B D F J

37 c. 37 a. 37 b. 37 d K B D F J 25 26 27 28 37 b 37 a 36 a 3 1 1 4 29 30 31 32 37 d 1 2 1 2 35 36 38 39 2 3 37 f 37 g e S r G 1 t a 1 4 4 4 34 4 3 3 33 3 2 2 37 e e.s 37 c a C 2 A M C E L K B N D F J Q R H I 6 O P e.s 3 6 7 8 17 18 19

Detaljer

User manual. www.besafe.eu ECE R44/04. p. 21. p. 41. p. 61. p. 81. p. 101. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Complies with revised standard:

User manual. www.besafe.eu ECE R44/04. p. 21. p. 41. p. 61. p. 81. p. 101. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Complies with revised standard: User manual p. 21 p. 41 p. 61 p. 81 p. 101 N SE DK FI GB D www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 Takk for at du valgte BeSafe

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 26 27 34 35 16 2 4 3 Bruksanvisning/ Brugsanvisning 5 6 8 9 7 10 11 12 13 14 15 28 29 36 31 17 30 37 Forover/fremad- og bakover/bagudvendt Gruppe 0+ - 1 19 20 21 23 Vekt 0-18 kg 18 22 38 39 Alder 9m

Detaljer

BRIO Zento. BRIO_Zento_0-25kg_instr_091211.indd 1 2009-12-22 16.58

BRIO Zento. BRIO_Zento_0-25kg_instr_091211.indd 1 2009-12-22 16.58 BRIO Zento 36862 BRIO_Zento_0-25kg_instr_091211.indd 1 2009-12-22 16.58 SE Till Föräldrarna, viktigt! Det är viktigt att du tar dig tid att läsa och följa anvisningarna för hur BRIO Zento ska användas.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Bakovervendt/Bagudvendt. Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04. Gruppe Vekt Alder 0+/1/2 0-25 kg 6 mnd 5 år

Bakovervendt/Bagudvendt. Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04. Gruppe Vekt Alder 0+/1/2 0-25 kg 6 mnd 5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakovervendt/Bagudvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 0+/1/2 0-25 kg 6 mnd 5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning a f d e b c i Bruksanvisning/ Brugsanvisning g h 4 > 5 cm Forover/fremad- og bakover/bagudvendt Bakovervendt/Bagudvendt 5 Høyde/højde 6-05 cm Høyde/højde 88-05 cm Maks vekt/vægt 8 kg Alder 9 mnd 4 år UN

Detaljer

Bakovervendt/Bagudvendt. Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04. 0+/1 0-18 kg 6m 4å

Bakovervendt/Bagudvendt. Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04. 0+/1 0-18 kg 6m 4å Bakovervendt/Bagudvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 0+/1 0-18 kg 6m 4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

BESLAGSBODEN BESLAG HELAT BESCHLÄGE HARDWARE

BESLAGSBODEN BESLAG HELAT BESCHLÄGE HARDWARE BESLAGSBODEN BESLAG HELAT BESCHLÄGE HARDWARE www.beslagsboden.com BESLAG HELAT BESCHLÄGE HARDWARE SE DK NO FI DE GB I den här broschyren finner Du en mängd knoppar, lådhandtag och krokar för badrummet,

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Brugsanvisning. Bakovervendt/Bagudvendt. Høyde/højde 61-105 cm. Maks vekt/vægt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Alder 9m 4å

Brugsanvisning. Bakovervendt/Bagudvendt. Høyde/højde 61-105 cm. Maks vekt/vægt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Alder 9m 4å 1 23 2 4 3 Bruksanvisning/ Brugsanvisning 5 6 7 24 25 8 9 10 11 12 13 27 14 26 Bakovervendt/Bagudvendt Høyde/højde 61-105 cm 16 17 18 20 Maks vekt/vægt 18 kg 15 19 Alder 9m 4å UN regulation no. R129 i-size

Detaljer

General instructions for use

General instructions for use 90005818 ind D 1 GB General instructions for use Sizes in cm 10062255 M C / W 117 / 145 T 68 / 75 2 SWE FIN Yleiset ohieet DK NOR Generell bruksanvising 3 Right-hander Högerhänt Højrehåndet Oikeakätinen

Detaljer

the Grab-and-Go Booster

the Grab-and-Go Booster the Grab-and-Go Booster 4 til 12 år Gruppe 2/3 (15-36 kg) Godkjent i henhold til ECE R44.04 P/N - 1098 Rev A NO Gratulerer med deres valg av mifold Grab-and-GO beltepute. mifold er den mest avanserte,

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Sikring av barn i bil

Sikring av barn i bil Sikring av barn i bil 1 TryggTrafikk_brosjyre.indd 1 23-08-06 11:38:51 VELG UTSTYR ETTER BARNETS VEKT Alt godkjent sikkerhetsutstyr for barn i bil er inndelt i vektklasser: GRUPPE: VEKT: ALDER: 0 0 10

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA ENG SE NO Item. No. 626013670101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Sikkerhet i bil. barn og voksne

Sikkerhet i bil. barn og voksne Sikkerhet i bil barn og voksne Barn under 135 cm må ha eget sikrings utstyr i bil 135 cm Det er påbudt å bruke bilbelte for voksne og å sikre alle barn i bil i Norge. Barn som er lavere enn 135 cm skal

Detaljer

Mounting the electrically elevating legrest

Mounting the electrically elevating legrest ASSEMBLY INSTRUCTION Mounting the electrically elevating legrest EN NO 9000A ..8 9000 Mounting the electrically elevating legrest Preparation Note! Switch off the wheelchair via remote control. Instructions

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVALLISUUSOHJEITA SIKKERHEDSFORSKRIFTER SIKKERHETSFORSKRIFTER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SAFETY REGULATIONS

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVALLISUUSOHJEITA SIKKERHEDSFORSKRIFTER SIKKERHETSFORSKRIFTER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SAFETY REGULATIONS S FIN DK N D GB SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVALLISUUSOHJEITA SIKKERHEDSFORSKRIFTER SIKKERHETSFORSKRIFTER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SAFETY REGULATIONS S FIN DK N D GB Studera och förstå bruksanvisningen före

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Barnestol BIMBO-FIX. type

Barnestol BIMBO-FIX. type Barnestol BIMBO-FIX type Barnestol BIMBO-FIX Index 1 Vektgrupper og monteringsregler 2 Regler for bruk i forskjellige posisjoner i bilen 2.1 Bruk i bil med ISOFIX 2.2 Bruk i bil med 3-punkt og 2-punkt

Detaljer