BRIO Pilo - New instructions Group 1 and 2, kg (app yrs)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRIO Pilo - New instructions Group 1 and 2, 15-36 kg (app. 4-12 yrs)"

Transkript

1 BRIO Pilo - New instructions Group 1 and 2, kg (app yrs) GB Child safety car seat BRIO Pilo BRIO Pilo is a completely new child safety car seat with a practical carrying strap which makes it easy to take to preschool, the cinema, to see friends, etc. At the same time, it is very easy to store and stow out of the way. The child safety car seat can be used in the front and the back seat for children weighing between 15 and 36 kg. It has been approved in correspondence with ECE R44/04 UNIVERSAL, which indicates that it can be used appropriately in all seating areas in a vehicle equipped with 3 point harness belts. Read the instructions before using the product. If you have questions or doubts, contact the manufacturer or the retailer of the product. Important Place the child safety car seat on the car seat such that its backside lies against the seat s back support. Place the child on the child safety car seat. Thread the car s 3-point belt through the plastic device on the BRIO Pilo s belt guide (see illustration under the cushion). Adjust the length of the belt guide to ensure that the diagonal seatbelt sits correctly against the child s shoulder. Pull the diagonal and horizontal seatbelt over the child and click the belt into the belt buckle. Make sure that the diagonal seatbelt runs over the arm rest and the waist belt fits under the arm rests of the child safety car seat. Ensure that the child is sitting comfortably with his/her back leaning against the back support of the car seat. Adjust the seatbelt to ensure that it is comfortably tightened in the right position. Warning Read the entire instruction manual because an incorrect placement of the PiloBrschyr2_2.indd 1 15/7/09 14:00:13

2 seat or child can prove to be dangerous. Never use BRIO Pilo in a location where there is an airbag. It is important that the car seat s waist belt is placed over the child s thigh and not over his/her stomach. Make sure that the belt is completely extended and adjusted properly. A loose seatbelt can be very dangerous. Never make any changes or enhancements to this product. Observe that the child safety car seat is not be used without the cushion. The cushion must not be replaced with a cushion other than the one recommended because it has already been officially tested and approved for its safety. Never use this cushion if it has already suffered damage in a collision or if it severely worn out. Never leave the child fastened in the seatbelt without adult supervision. Make sure that no part of the belt is caught in the door or that the seat is clapped down. If you car has a fold-down back support, ensure that it suitably locked in an upright position. Cover the child safety car seat with a towel or a similar object if the car is parked in the direct path of sunlight so that the child does not burn himself/herself on a possibly heated safety seat. Never leave bags or other heavy objects loose in the car. Loose objects can damage the passengers in a collision. Important information Always anchor the toddler car seat in the adult seatbelt when it is not being used by the child. This can prevent it from being tossed around in the case of a possible collision. For journeys with passengers in both the front and back seat, the lighter person should sit in the back seat while the heavier person should sit up front. Make sure that the toddler child safety car seat does not come into contact with dangerous objects. Keep the instructional manual in a readily accessible area where you can easily find it. NOTICE This is a Universal child restraint. It is approved to Regulation No. 44, 04 series of amendments, for general use in vehicles and it will fit most, but not all, car seats. A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle handbook that the vehicle is capable of accepting a Universal child restraint for this age group. This child restraint has been classified as Universal under more stringent conditions than those which applied to earlier designs which do not carry this notice. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer. Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point safety-belts, approved to UN/ECE Regulation No. 16 or other equivalent standards. Cleaning instructions Loosen the cushion from the burdock and wash it per hand in 40 degree water with a mild detergent. Never use chemical products to cleanse the frame or the upholstery. SE Bälteskudde BRIO Pilo BRIO Pilo en helt ny bälteskudde med en praktisk bärrem, som gör det lätt att bära med den till förskolan, bion, kompisarna osv. Samtidigt blir den väldigt enkel att hänga upp och stuva undan. Bälteskudden kan användas i fram- och baksäte, för barn som väger kg. Den är godkänd enligt ECE R44/04 UNIVERSAL, vilket innebär att den ska passa på alla sittplatser i fordon utrustade med 3-punktsbälte. Läs anvisningen noga före användning, vid tveksamhet, kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Viktigt Placera kudden på bilsätet så att den ligger an mot bilsätets ryggstöd. Placera barnet på bälteskudden. Trä PiloBrschyr2_2.indd 2 15/7/09 14:00:14

3 bilens 3-punktbälte genom den svarta plastdetaljen på BRIO Pilos supportbälte (se illustration under kudden). Justera längden på supportbältet, så att bilbältets diagonalband hamnar vid barnets axel. Drag bilbältets diagonal- och höftbandsdel över barnet och spänn fast säkerhetsbältet. Se till att bilbältets diagonalbälte passerar ovanför armstödet och att höftbandsdelen passerar under armstöden på kudden. Se till att barnet sitter bekvämt med ryggen mot bilsätets ryggstöd. Justera bilbältet så att det är sträckt. Varning Läs hela bruksanvisningen eftersom en felaktig placering kan vara farlig. Använd aldrig BRIO Pilo på plats med krockkudde/airbag. Det är viktigt att bilbältets höftbandsdel placeras över barnets lår och inte över magen. Kontrollera att bältet är helt sträckt. Ett löst bilbälte kan vara farligt. Gör aldrig några ändringar eller tillägg till denna produkt. Observera att bälteskudden inte får användas utan dyna. Dynan får inte heller ersättas med annan dyna än den rekommenderade eftersom den är en testad del i bälteskuddens säkerhetsgodkännande. Använd aldrig denna kudde om den varit inblandad i en kollision eller om den blivit kraftigt sliten. Lämna aldrig barnet fastspänt i bilbältet utan att hålla barnet under uppsikt. Kontrollera att inte någon del av bältet kommit i kläm i dörr eller fällbart säte. Om din bil har fällbart ryggstöd, försäkra dig då om att det är ordentligt låst i upprätt läge. Täck över bälteskudden med en handduk eller liknande om bilen står parkerad i direkt solljus så att barnet inte bränner sig på heta detaljer. Lämna aldrig väskor eller andra tunga föremål lösa i bilen. Lösa föremål kan skada passagerarna vid kollision. Viktig information Förankra alltid bälteskudden i vuxenbältet när barnet inte använder den. Detta kan förhindra att den kastas omkring vid eventuell kollision. Vid färd med passagerare i både framoch baksäte bör lättare personer färdas i baksätet och tyngre personer i framsätet. Se till att bälteskudden inte kommer i kontakt med skadliga ämnen. Förvara bruksanvisningen på lämpligt ställe där du lätt kan hitta den. BEAKTA Detta är en Universal bältesstol. Den är godkänd enligt Regulation No 44, 04 tillägget för allmänt bruk i fordon och går att använda i de flesta, men inte alla bilsäten. En riktig anpassning är sannolik om bilfabriken har meddelat i sin handbok at en universell bältesstol för en specifik ålder kan användas. Denna bältesstol har klassificerats som Universal under stramare villkor än man använde till tidigare utföranden, vilka saknar detta meddelande. Vid tveksamhet tag kontakt antingen med importören eller återförsäljaren. Får endast användas med 3-punktsbälte godkänt enligt UN/ECE & 16 eller annan likvärdig standard. Skötsel Lossa dynan från kardborren och tvätta för hand i 40 grader varmt vatten med milt tvättmedel. Använd aldrig kemiska medel för att rengöra stommen eller klädseln. FI Istuinkoroke BRIO Pilo BRIO Pilo on täysin uudenlainen istuinkoroke, jossa on kätevä kantohihna, jonka ansiosta koroke on helppo ottaa mukaan esikouluun, elokuviin, kaverien autoon jne. Hihnan ansiosta koroke on myös helppo ripustaa esim. komeroon säilytettäväksi. Istuinkoroketta voidaan käyttää sekä etu- että takaistuimella, ja se on tarkoitettu kg painoisille lapsille. BRIO Pilo-istuinkoroke on hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti yleismalliseksi, joten sitä voidaan käyttää useimmissa PiloBrschyr2_2.indd 3 15/7/09 14:00:15

4 autoissa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen istuinkorokkeen käyttöönottoa. Jos olet epävarma korokkeen sopivuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tärkeää Aseta istuinkoroke autoon siten, että se nojaa auton istuimen selkänojaa vasten. Pyydä lasta istumaan korokkeelle. Pujota auton 3-pistevyö BRIO Pilon vyönohjaimessa olevan muoviosaläpi. Säädä BRIO Pilon vyönohjain siten, että auton turvavyö asettuu oikealle korkeudelle lapsen olkapään tasolle. Vedä auton turvavyön olka- ja lannevyö lapsen yli ja lukitse turvavyö kiinni. Varmista että olkavyö kulkee turvaistuimen käsinojan yläpuolelta ja lantiovyö käsinojien alapuolelta. Varmista, että lapsi istuu mukavasti, selkä vasten auton istuimen selkänojaa. Varmista lopuksi, että turvavyö on suorassa ja kireällä. Varoitus Lue koko käyttöohje, koska istuinkorokkeen sijoittaminen väärin tai väärään paikkaan voi olla vaarallista. Älä koskaan asenna BRIO Piloa istuimelle, joka on varustettu airbag-turvatyynyllä. Muista ehdottomasti vetää 3-pisteturvavyön lantiovyö mahdolli simman alas aivan lapsen reisien yläpuolelle, ei missään tapauksessa vatsan päälle. Varmista aina, että vyö on täysin kireällä. Löysä vyö voi olla vaarallinen. Älä tee tähän tuotteeseen mitään muutoksia. Istuinkoroketta ei saa käyttää ilman sen omaa pehmustekangasta. Pehmusteen saa vaihtaa vain alkuperäisen pehmusteen kanssa samanlaiseen, koska istuinkoroke on testattu ja hyväksytty juuri tämäntyyppisen pehmustekankaan kanssa. Poista istuinkoroke käytöstä, jos se on ollut mukana auto-onnettomuudessa tai jos se on pahoin kulunut. Älä koskaan jätä lasta yksin autoon ja kiinni turvavöihin. Tarkista aina, ettei mikään turvavyön osa jää puristuksiin auton oven tai taittuvan istuimen väliin. Jos auton istuimen selkänoja on käännettävä, varmista, että se on lukittu pystyasentoon. Peitä istuinkoroke pyyhkeellä tai vastaavalla, kun pysäköit auton kuumalla ilmalla aurinkoiseen paikkaan. Muuten koroke voi tulla niin kuumaksi, että lapsi polttaa siinä itsensä. Älä kuljeta laukkuja tai muita raskaita esineitä irrallaan autossa. Ne voivat vahingoittaa matkustajia mahdollisen onnettomuuden tai äkkijarrutuksen yhteydessä. Tärkeitä ohjeita Kiinnitä istuinkoroke autoon turvavöillä myös silloin, kun siinä ei istu ketään. Näin se ei vahingossa lennä kenenkään päälle mahdollisen onnettomuuden tai äkkijarrutuksen yhteydessä. Kun autossa on matkustajia sekä etuettä takaistuimella, sijoita kevyemmät matkustajat takapenkille ja raskaammat eteen. Varo, ettei istuinkorokkeen päälle pääse kaatumaan tai roiskumaan mitään vahingoittavia aineita. Säilytä tämä käyttöohje paikassa, josta löydät sen tarvittaessa. HUOM! Tämä on yleismallinen Universal turvaistuin. Se on hyväksytty Regulation No. 44, lisäys 04 mukaan yleiskäyttöön ajoneuvoissa, ja voidaan asentaa useimmille, mutta ei kaikille autonistuimille. Turvaistuin sopii todennäköisesti autoosi, jos auton käsikirjassa on mainintä siitä, että ajoneuvossa voidaan käyttää Universal tyyppistä turvaistuinta tietyn ikäisille lapsille. Tämä turvaistuin on luokiteltu Universal tyyppiseksi aikaisempaa tiukempien vaatimusten mukaan. Vanhemmissa malleissa ei ole tätä huomautusta. Mikäli Sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä valmistajaan tai istuimen jälleenmyyjään. PiloBrschyr2_2.indd 4 15/7/09 14:00:15

5 Sopii ainoastaan hyväksyttyihin ajoneuvoihin, jotka on varustettu UN/ ECE R16 mukaisilla tai vastaavilla 3-pisteturvavöillä. Hoito Irrota pehmustekangas avaamalla tarranauhat, ja pese se käsin 40-asteisessa vedessä, johon olet lisännyt vähän mietoa pesuainetta. Älä käytä istuinkorokkeen rungon tai pehmustekankaan puhdistukseen mitään kemiallisia puhdistusaineita. DK Selepude BRIO Pilo BRIO Pilo er en nyudviklet selepude med bærestrop, hvilket gør det nemt at anvende denne til flere formål: bilen, biografen og hos vennerne. Samtidig er den helt enkel at montere. Selepuden må anvendes på både for og bagsæder til børn der vejer kg. Selepuden er godkendt i henhold til den nyeste europæiske standard ECE R44/04 UNIVERSAL, hvilket gør, at den passer på alle bilens sæder, såfremt disse er udstyret med 3 pkt. Seler. Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden brug og gem denne til senere læsning. Er du i tvivl så kontakt forhandleren. Vigtigt Placér selepuden på bilens sæde, så denne støtter op ad sædets ryg. Placér barnet på selepuden. Sæt bilens 3-punktssele igennem plastseleholderen på BRIO Pilos supportbælte (se illustration under selepuden). Justér længden på bæltet, så du sikrer dig at diagonaltbæltet sidder korrekt ved barnets skulder. Før selen hen over barnet og spænd fast i låsen. Vær opmærksom på at den diagonale sele går henover armlænet og hofteselen går ind under armlænet på selepuden. Sørg for, at barnet sidder bekvemt med ryggen mod ryglænet. Træk i selen, så denne sidder helt stramt. Advarsel Læs hele brugsanvisningen eftersom forkert anvendelse kan være fatal. Placér ikke autostolen på sæder, der er udstyret med airbags. Det er vigtigt, at hofteselen er placeret på barnets ben og ikke hen over maven. Kontrollér at selen er helt stram. En løs sele kan være farlig. Der må ikke laves om eller ændres på produktet. Sørg for at selepuden ikke anvendes uden betræk. Betrækket må ikke udskiftes med andre end de anbefalede betræk, da selepuden er testet og godkendt med det korrekte betræk. Har selepuden været indblandet i et uheld, skal denne udskiftes omgående. Det samme gælder, hvis selepuden er meget slidt. Efterlad ikke barnet fastspændt i bilen uden opsyn. Kontrollér altid at selen ikke kommer i klemme i bilens dør eller sammenklappelige sæder. Har bilen bagsæder, der kan lægges ned, skal det altid kontrolleres, at disse er korrekt fastgjort. Dæk selepuden til, når bilen er parkeret i direkte sollys, da dit barn ellers kan brænde sig på selepudens opvarmede dele. Bagage og tunge tasker må ikke ligge løst i bilen. Disse kan forårsage skade i forbindelse med uheld/kollision. Vigtig Information Spænd altid selepuden fast i bilen, når barnet ikke benytter denne. Dette kan forhindre, at denne kastes rundt i forbindelse med uheld/kollision. Når der er passagerer på både for og bagsæder, anbefales det, at de mindste og letteste placeres på bagsædet. De ældre og tungere skal sidde på forsædet. Udsæt ikke selepuden for skadelige stoffer. Opbevar altid brugsanvisningen på et sted, hvor du altid kan finde den. BEMÆRK Dette er en Universal barnestol. Den er godkendt i henhold til Regulativ No og er tilegnet alment brug i køretøjer og passer til de fleste, men ikke alle, bilsæder. En korrekt tilpasning af stolen er mulig, hvis PiloBrschyr2_2.indd 5 15/7/09 14:00:16

6 det er oplyst i bilproducentens håndbog, at en Universal barnestol til en bestemt aldersklasse kan benyttes. Denne barnestol er klassificeret som Universal under strengere betingelser end tidligere klassificeringer. Er du i tivl så kontakt enten importøren eller barnestolsforhandleren. Kun velegnet, hvis de godkendte biler er monteret med 3-punkts sikkerhedsseler, godkendt i henhold til UN/ECE Regulativ No. 16 eller lignende standarder. Vedligeholdelse Tag betrækket af skallen og vask i hånden ved 40 med mildt vaskepulver. Anvend aldrig kemiske rengøringsmidler til rengøring af tekstil eller skal. NO Bilputen BRIO Pilo BRIO Pilo er en helt ny bilpute med en praktisk bærerem, som gjør den lett å bære med seg til førskolen, kino, vennene osv. Samtidig blir den veldig enkel å henge opp og rydde bort. Bilputen kan brukes i fram- og baksete for barn som veier kg. Den er godkjent i henhold til ECE R44/04 UNIVERSAL, hvilket innebærer at den skal passe på alle sitteplasser i biler som er utstyrt med 3-punktsbelte. Les bruksanvisningen nøye før bruk, ved tvil kontakt produktets produsent eller forhandler. Viktig Plasser bilputen på bilsetet slik at den ligger an mot bilsetets rygg. Plasser barnet på bilputen. Tre bilens 3-punktsbelte gjennom plastdetaljen på BRIO Pilos støttebelte (se illustrasjon under puten). Juster lengden på BRIO Pilo s støttebelte for å forsikre om at diagonalbeltet sitter riktig mot barnets skulder. Trekk bilens diagonal- og hoftebelte over barnet og trykk inn beltespennen i låsen. Vær oppmerksom på at bilens skulderbelte føres over armlenet. Bilens magebelte festes under armlenet på bilputa. Påse at barnet sitter behagelig med ryggen mot bilsetets rygg. Juster bilbeltet slik at det er strukket. Advarsel Les hele bruksanvisningen, da en feilplassering kan være farlig. Bruk aldri BRIO Pilo på plasser utstyrt med airbag. Det er viktig at bilbeltets hoftedel plasseres over barnets lår og ikke over magen. Kontroller at beltet er helt strukket. Et løst bilbelte kan være farlig. Foreta aldri noen endringer eller tillegg på produktet. Påse at bilputen ikke brukes uten tekstiltrekket. Trekket skal heller ikke erstattes med en annen tekstil enn den som er anbefalt ettersom den er en testet del i bilputens sikkerhetsgodkjenning. Bruk aldri denne puten dersom den har vært innblandet i en kollisjon eller om den er blitt veldig slitt. Forlat aldri barnet fastspent i bilbeltet uten tilsyn. Kontroller at ikke noen deler av beltet er kommet i klem i dør eller fellbart sete. Dersom bilen har fellbart sete, forsikre deg om at det er skikkelig låst i oppreist posisjon. Dekk over bilputen med et håndkle eller tilsvarende dersom bilen står parkert i direkte sollys, slik at barnet ikke brenner seg på varme detaljer. Forlat aldri vesker eller andre tunge gjenstander i bilen. Løse gjenstander kan skade passasjerene ved en kollisjon. Viktig Informasjon Fest alltid bilputen i bilens belter når barnet ikke anvender den. Dette kan forhindre at den kastes rundt ved en eventuell kollisjon. Ved transport med passasjerer i både fram- og baksetet, bør lettere personer ferdes i baksetet og tyngre personer sitte i fremsetet. Påse at bilputen ikke kommer i kontakt med skadelige emner. Ta vare på bruksanvisningen, slik at den er lett å finne igjen for senere bruk. PiloBrschyr2_2.indd 6 15/7/09 14:00:16

7 BEMERK Dette er en Universal bilstol. Stolen er godkjent i henhold til standard No for generelt brug i biler, og vil passe i de fleste, men ikke alle bilseter. Stolen kan plasseres korrekt, dersom bilprodusenten har registreret i bilhåndboken at bilen er godkjent for bruk av Universal bilbarnestol for denne aldersgruppen. Denne bilbarnestolen er klassifisert Universal etter å ha gjennomgått strengere tester enn de stolene som savner denne meddelelsen. Ved tvil, kontakt enten bilstolsprodusenten eller forhandleren. Kan kun benyttes dersom bilen er utstyrt med 3 punktsbelte, godkjent under standard UN/ECE no. 16 eller tilsvarende standarder. Vedlikehold Løsne tekstildelen fra borelåsen og vask for hånd i 40 vann med mildt vaskemiddel. Bruk aldri kjemiske midler for å rengjøre selve puten eller tekstildelen. DE Autositzkissen BRIO Pilo BRIO Pilo ist ein völlig neues Autositzkissen mit praktischem Trageriemen, so dass es leicht mit in den Kindergarten, ins Kino, zu Freunden usw. mitgenommen werden kann. Gleichzeitig lässt sich das Kissen problemlos aufbewahren und verstauen. Das Autositzkissen ist für Kinder von kg geeignet und kann auf dem Vorder- und Rücksitz verwendet werden. Das Kissen entspricht den Sicherheitsanforderungen nach ECE R44/04 UNIVERSAL und passt somit auf alle Sitzplätze im Auto, die mit einem Dreipunkt-Gurt ausgestattet sind. Lesen Sie sich die Gebrauchshinweise vor der Verwendung genau durch und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder den Verkäufer des Produktes. Wichtig Legen Sie das Autositzkissen so auf den Autositz, dass es an der Rücklehne des Autositzes anliegt. Setzen Sie das Kind auf das Autositzkissen. Führen Sie den Sicherheitsgurt des Autos durch die Kunststoffhalterung an der Gurtführung (siehe Illustration unter dem Sitzkissen). Stellen Sie die Länge der Gurtführung so ein, dass der diagonale Sicherheitsgurt korrekt über der Schulter des Kindes sitzt. Ziehen Sie den Diagonalund Beckengurtteil des Sicherheitsgurtes über das Kind und rasten Sie den Gurt in das Gurtschloss ein. Achten Sie darauf, dass der diagonale Sitzgurt außen über die Armlehne der Kindersitzerhöhung verläuft sowie der Bauchgurt unterhalb der Armlehnen. Stellen Sie sicher, dass das Kind bequem mit dem Rücken an der Rücklehne des Autositzes sitzt. Ziehen Sie den Sicherheitsgurt so gut wie möglich fest, ohne dass es für das Kind unangenehm wird. Achtung Lesen Sie sich die gesamte Gebrauchsanweisung durch, da ein falsches Anbringen des Sitzkissens gefährlich werden kann. Verwenden Sie BRIO Pilo niemals auf einem Sitzplatz mit Airbag. Es ist wichtig, dass das Beckengurtteil des Sicherheitsgurtes über den Oberschenkeln des Kindes und nicht über dem Bauch verläuft. Kontrollieren Sie, dass der Gurt ganz festgezogen ist. Ein loser Sicherheitsgurt kann gefährlich werden. Führen Sie keinerlei Änderungen oder andere Eingriffe am Produkt durch. Beachten Sie, dass das Autositzkissen nicht ohne Polster verwendet werden darf. Das Polster darf nicht durch ein anderes als das vom Hersteller empfohlene Polster ersetzt werden, da es ein getesteter Bestandteil der PiloBrschyr2_2.indd 7 15/7/09 14:00:17

8 R July 2011

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2)

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2) GB DK FIN N S User Guide 9-5kgs (Group & ) Brugervejledning 9-5 kg (gruppe & ) Käyttöohje 9 5 kg (ryhmä & ) Brukerhåndbok 9 5 kg (gruppe & ) Användarhandbok 9 5 kg (grupp & ) Multi-Tech GB Important! 9-5kgs

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI SV DA NO EN Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Hoover pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 ENGLISH 6 DANSK 16 SUOMI 26 NORSK 36 SVENSKA 46 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

bravo English Norsk Svenska Suomi Dansk

bravo English Norsk Svenska Suomi Dansk F TRACTEL S.A.S. RN 19 Saint-Hilaire-sous-Romilly, B.P. 38 F-10102 ROMILLY-SUR-SEINE T : 33 3 25 21 07 00 Fax : 33 3 25 21 07 11 N de siret : 422 197 962 000 26 Code APE 292 D L SECALT S.A. 3, Rue du Fort

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ASSEMBLY INSTRUCTIONS 0-0 Part No. 03 0 0 0 07 0 0007 09 0 3 0003 7 9 0 Part No. 30 3 3 33 3 3 0 3 000 00 009 009 0 3 7 003 mm 7 79 977 03 90 90 00 70 797 797 3 3 3 0 3 03 03 No. 0 0 3 3 3 3 Step Step

Detaljer

Cave 100/100S Cave 40

Cave 100/100S Cave 40 Cave 100/100S Cave 40 Norsk Svensk Suomi English Cave 40/100/100S Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Integrering s 4 Cave 40 s 4 Cave 100S s 5 Bruk og

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Userguide Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje www.defa.com 2 A B C D D (I) (II) (III) X = min. 5,0cm (IV) (V) (VI) 3 Gratulerer

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderlandbeds.com Wonderland 402 NO DK SE FI NL DE GB Regulerbar seng Regulerbar seng Ställbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed Lykke til med valget av ditt nye

Detaljer

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s. 2 S FIN DK Bruksanvisning s. 7 Käyttöohje s.

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner tura F565488 Indoor Unit Outdoor Unit CS-E7GKEW CU-E7GKE CS-E9GKEW CU-E9GKE CS-E12GKEW CU-E12GKE 2 ~ 7 PORTUGUÊS 14 ~ 19 Before operating the unit, Antes de ligar a unidade, read these operating ESPAÑOL

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB

Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB Trex 7 Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 4 Deleliste / Dellista / Parts List 7 Montering / Assembly 8 Program 9 Viktig informasjon

Detaljer

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) Young Profi plus Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) S DK FI LT LV Endast för användning i fordon som är utrustade med 3-punkt-säkerhetsbälten enligt

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

ACADEMY MATTRESS 415 GB NL D N S DK F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Mode d emploi

ACADEMY MATTRESS 415 GB NL D N S DK F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Mode d emploi ACADEMY MATTRESS 415 GB NL D N S DK F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Mode d emploi AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES SIZE* CM INCH 80x200 32x80

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer