Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - LUNREI God Driv AS Gnr. 6, bnr. 636, 639 og bebyggelsesplan for Skansen - Vennesla sentrum. - Evt. salg av kommunal eiendom. Vedlagt oversendes verdivurdering datert over deler av gnr. 6, bnr. 108,135,230 Skansen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - JORJUD Åmli helsestasjon - v/lise Børtinghus Brosjyren - "Sex det er lov å vente" Brosjyren - "Sex det er lov å vente" Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / JORJUD Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / JORJUD 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VVO-ELEV1 Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Avskjermet Elevmappe - Avskjermet Bestått norskprøve 1 - Avskjermet Saksansv: Vennesla Voksenopplæring / STOJAN Saksbeh: Vennesla Voksenopplæring / STOJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VVO-ELEV1 Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Avskjermet Elevmappe - Avskjermet Bestått norskprøve - Avskjermet Saksansv: Vennesla Voksenopplæring / STOJAN Saksbeh: Vennesla Voksenopplæring / STOJAN 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: HUN-ELEV1 Vennesla helsestasjon v/helsesøster Marit Omdal Hunsfoss skole - Andreas Vennesland Elevmappe - Avskjermet Referat fra overføringsmøtet ang. overflytting av eleven til Paviljongen, Moseidmoen skole. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Vest-Agder fylkeskommune - Fylkesrådmannens stab v/rådgiver Christian Danieldsen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Skoler Tilsyn i forbindelse med "Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v." - Vennesla videregående skole

2 Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE 08/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Drift og utvikling Organisasjonsseksjonen - STETOR Prosjekt "Jobb allikevel" - samarbeid Vennesla kommune - NAV Avslag på søknad for 2009 om forsøksmidler fra FARVE. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / STETOR Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / STETOR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Vennesla Legesenter Vennesla og Iveland legevakt Vedr. innleggelse i sykehus 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Det Kongelige Kommunal- og regionaldepartement Enhet for byggforvaltning - JORJAN Stortingsvalget og sametingsvalget Stortingsvalget og sametingsvalget Informasjonsbrosjyre på flere språk. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / JORJAN Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / JORJAN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Erik Knutsson Nomeland Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Gnr. 24, bnr. 126, Ravnåsvegen 345. Søknad om ny boenhet i eksisterende bygg. Tiltakshaver: Gaute Ruenes. Kopi av brev sendt Kristiansand Byggrådgivning med innsigelse mot søknad om dispensasjon gnr. 24, bnr. 126 og 142, Ravnåsvegen 345. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: NAV-SAK1 Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Kristiansand kommune - Flyktningetjenesten v/ Birgit Næss Bosetting av flyktninger Vedr. asylmottak beliggende i Vennesla kommune Saksansv: NAV - Vennesla / Rolf Velle 08/ N Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Seksjon for kommunale tjenester - ROBKRI Måkenett Kaninøya - utfylling. Vedr. måkenett på Kaninøya 08/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Se adresseliste 17. mai komitèen - Hægeland mai komitèen - Hægeland Innkalling til møte / I Dok.dato: Jour.dato: Økonomiseksjonen v/tom Ragnar Thomassen Hunsfoss skole - Andreas Vennesland

3 Innfordring - Hunsfoss skole /2009 Melding om opphør av tjeneste - utkastelse fra barnehage/sfo. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Økonomiseksjonen v/tom Ragnar Thomassen Hunsfoss skole - Andreas Vennesland Innfordring - Hunsfoss skole /2009 Melding om opphør av tjeneste - utkastelse fra barnehage/sfo. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Økonomiseksjonen v/tom Ragnar Thomassen Hunsfoss skole - Andreas Vennesland Innfordring - Hunsfoss skole /2009 Melding om opphør av tjeneste - utkastelse fra barnehage/sfo. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 KOBB Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 KOBB Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 KOBB Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 KOBB Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 KOBB Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for erverv Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for erverv / U Dok.dato: Jour.dato: 0 Kobb - Garanti Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for erverv Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for erverv

4 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 KOBB Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for erverv Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for erverv / U Dok.dato: Jour.dato: 0 KOBB Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for erverv Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for erverv / I Dok.dato: Jour.dato: Vidar Skuland Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Søknad om fritak for kommunale gebyrer - renovasjon - samlemappe for Søknad om fritak for renovasjon gnr. 31, bnr. 17. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvernavdelingen Tilskudd til kalkingstiltak - prosjekt / vassdragskaling i Rapportering. Regnskapsrapport for kalkingstilskudd tildelt for Søknad om tilskudd til videreføring for 2009for Kvarstein Hyttelag Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Vennesla Menighetshus v/kåre Djupesland Seksjon for samfunnsutvikling - HOGTOV Søknad om arrangementsgaranti / underskuddsgaranti kulturarrangementer Søknad om underskuddsgaranti for konsert i Vennesla frikirke. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / HOGTOV Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / HOGTOV 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Gnr. 2, bnr. 200, Vennesla. Begjæring om seksjonering. Søker: DnB NOR Eiendom AS. Gnr. 2, bnr. 200, Vennesla. Begjæring om seksjonering. Søker: DnB NOR Eiendom AS. Retur av tinglyst dokument. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl ledd Vennesla kirkelige fellesråd Økonomiseksjonen - VIGGER Vennesla kirkelige fellesråd - tilbud regnskapsføring / lønnskjøring. Vennesla kirkelige fellesråd - valg av samarbeidspartner for regnskapsføring og lønnskjøring.

5 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl ledd Vennesla kirkelige fellesråd Økonomiseksjonen - VIGGER Vennesla kirkelige fellesråd - tilbud regnskapsføring / lønnskjøring. Vennesla kirkelige fellesråd - Regnskapsføring / I Dok.dato: Jour.dato: Vindbjart Fotballklubb v/vidar Ulstein Seksjon for samfunnsutvikling - Dag Skagestad Folkehelse i Agder Søknad om aktivitetsmidler til fysisk aktivitet i regi av frivillige sektor - Folkehelse i Agder 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Blåkors Speidergruppe Seksjon for samfunnsutvikling - Dag Skagestad Folkehelse i Agder Søknad om aktivitetsmidler til fysisk aktivitet i regi av frivillig sektor - Folkehelse i Agder 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla turn v/liv S. Torsøe Seksjon for samfunnsutvikling - Dag Skagestad Folkehelse i Agder Søknad om folkehelsemidler - Folkehelse i Agder 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Aust-Agder fylkeskommune Seksjon for samfunnsutvikling - Dag Skagestad Folkehelse i Agder Folkehelse i Agder - tildeling av infrastrukturmidler / I Dok.dato: Jour.dato: Agder Politidistrikt Servicetorget - OMDHIL Anmeldelse av hærverk i Sandhallane Bekrefftelse på anmeldelse av hærverk i Sandhallane Saksansv: Servicetorget / OMDHIL Saksbeh: Servicetorget / OMDHIL 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Politidistrikt Servicetorget - OMDHIL Anmeldelse av innbrudd ved Skarpengland Renseanlegg - reg Bekreftelse på anmeldede innbrudd ved Skarpengland Renseanlegg - reg Saksansv: Servicetorget / OMDHIL Saksbeh: Servicetorget / OMDHIL 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 TT Anlegg AS Enhet for plan og utbygging - SAGODB Reguleringsplan for område avsatt til framtidig masseuttak på Drivenes.

6 Reguleringsplan for område avsatt til framtidig masseuttak på Drivenes. Varsel om igangsetting av planarbeid. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Forurensningstilsyn Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Inspeksjonsrapport Hunsfoss fabrikker. Inspeksjonsrapport Hunsfoss fabrikker. Kopi av brev fra Statens forurensingstilsyn. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Momentun Consulting AS Økonomiseksjonen - VIGGER Tilbud på Momentum Selvkost og konsulentbistand. Aksept av tilbud på Momentum Selvkost og konsulentbistand. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Magne Eidet Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 5, bnr. 344, Auravegen 17 D. Rekvisisjon av kartforretning. Søker: Magne Eidet. Gnr. 5, bnr. 344, Auravegen 17 D. Rekvisisjon av kartforretning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Utkast til LAR-forskrift og LAR-retningslinjer - Høring VS: Høring - utkast til LAR-retningslinje og LAR-forskrift 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Hunsfoss skole - Andreas Vennesland Agder Kollektivtrafikk AS Skoleskyss - Hunsfoss skole - skoleåret 2009/2010 Søknad om skyss for elev etter 7-3, 7-4 og 7-5 i opplæringslova, etter særlig vurdering. Søknaden er sendt via Seksjon for kommunale tjenester v/jorunn S. Hansen. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Nelly & Ivar Pedersen Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 32, bnr. 8, Homme. Melding om tiltak for låve/garasje - hesteutleie. Tiltakshaver: Nelly & Ivar Pedersen. Gnr. 32, bnr. 8, Homme. Melding om tiltak for låve/garasje - hesteutleie. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Økonomiseksjonen - VIGGER Høringsutkast til revidert kommunal regnskapsstandard nr. 4. Høringsutkast til revidert kommunal regnskapsstandard nr. 4. Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

7 driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Reidar Pedersen Servicetorget - OMDHIL Anmeldelse av hærverk - tagging ved Skarpengland skole mai 2009 Tagging ved Skarpengland skole - Vurderes om forholdet må anmeldes. Saksansv: Servicetorget / OMDHIL Saksbeh: Servicetorget / OMDHIL

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 17102008 07/00612-50 I Dok.dato: 14102008 Jour.dato: ERrgoGroup AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 02012009-02012009

Periode: 02012009-02012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00373-21 I Dok.dato: 10122008 Jour.dato: Diverse avsendere v/kontaktmann

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 19062007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 19062007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00328-1 I Dok.dato: 13062007 Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 09102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 09102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-119 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00647-35 U Dok.dato: 22102007 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer