Doro Secure 680. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doro Secure 680. Norsk"

Transkript

1 Doro Secure 680 Norsk

2

3 1. Høreelement 2. Venstre valgknapp 3. Anropsknapp 4. Mikrofon 5. Hurtiganrop (Telecarefunksjoner) 6. Talepost 7. Stille/Inntastingsmetode 8. SMS-snarvei 9. Pilknapper 10. Avslutt samtale/slå på/av 11. Høyre valgknapp 12. Rødt = lavt batterinivå / lader 13. Grønt = ny melding / tapt anrop 14. Trygghetsknapp 15. Volumregulering 16. Batterideksel 17. Ladekontakt 18. Hodesettkontakt 19. Høyttaler 20. Stropp 21. Ladestativ Merk! Enkelte applikasjoner og funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av telefonversjon.

4 Innhold Installasjon... 1 Installere SIM-kortet, minnekortet og batteriet... 1 Lading... 2 Symboler... 3 Hjelpefunksjoner... 3 Telefonindikatorer... 3 Symboler for status på displayet... 3 Vis viktigste symboler... 4 Betjening... 4 Aktivere telefonen... 4 Ringe... 5 Ringe fra telefonboken... 6 Motta et anrop... 6 Volumregulering... 6 Skrive tekst... 6 Anropsalternativer... 7 Samtale venter... 8 Samtaleinformasjon... 8 Hurtigtaster... 8 Stille... 9 Hodesett... 9 Nødanrop... 9 Trygghetsknapp... 9 Telefonbok... 9 Opprette en oppføring i telefonboken... 9 ICE-oppføring (In Case of Emergency i nødstilfeller)...10 Behandle oppføringer i telefonboken...10 ICE (In Case of Emergency i nødstilfeller)...11 Meldinger...12 Opprette og sende SMS...12 Opprette og sende en talemelding...13 Opprette og sende MMS...14 Innboks, Sendt, Utboks...15 Anropslogg...16 Hente opp og slå nummeret...16

5 Innstillinger Generelt Lyd...19 Skjerm...21 Anrop...23 Meldinger...27 Tilkobling...30 Sikkerhet...31 Filbehandler...33 Pek ut retningen...34 Pek ut retningen...35 Kompass...35 Koble telefonen til en datamaskin...36 Dra og slipp innhold mellom telefonen og en datamaskin...36 Koble fra USB-kabelen på en trygg måte...36 Tilleggsfunksjoner...37 Alarm...37 Kalender...37 Kalkulator...38 FM-radio...38 Feilsøking...40 Sikkerhetsinstruksjoner...42 Nettverkstjenester og priser...42 Betjeningsmiljø...42 Medisinsk utstyr...42 Områder med eksplosjonsfare...43 Li-ion batteri...43 Beskytt hørselen...43 Nødsamtaler...44 Kjøretøy...44 Pleie og vedlikehold...44 Garanti...45 Spesifikasjoner...45 Høreapparater...45 Strålingsverdi (SAR)...45 Samsvarserklæring...45

6 Norsk Installasjon VIKTIG Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet. Installere SIM-kortet, minnekortet og batteriet Holderne til SIM-kortet og minnekortet er plassert i batterirommet Fjern batteridekselet og batteriet hvis det allerede er installert. Sett inn SIM-kortet ved å skyve det forsiktig inn i holderen. Pass på at kontaktflatene på SIM-kortet vender innover, og at det skrå hjørnet peker ned. Pass på at du ikke riper opp eller bøyer kontaktflatene på SIM-kortet. Valgfritt: Sett inn minnekortet i sporet under SIM-kortholderen. Pass på at kontaktflatene på minnekortet vender opp, og skyv kortet inn til du hører et klikk. Vær forsiktig slik at du ikke riper opp eller bøyer kontaktpunktflatene på kortet. Du fjerner eller bytter kortet ved å skyve det inn til du hører et klikk og deretter trekke det ut. Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med kontaktflatene opp og vendt til høyre. Sett på batteridekselet igjen. VIKTIG Bruk kun kompatible minnekort til dette apparatet. Kompatibel korttype: microsd, microsdhc. Inkompatible kort kan skade kortet og apparatet og ødelegge data som er lagret på kortet. Minnekort selges separat. 1

7 Lading FORSIKTIG Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig. Doro Secure 680 støtter UCS (Universal Charging Solution universell ladestandard), og alle adaptere på markedet som er i overensstemmelse med UCS-standarden, kan brukes til å lade denne telefonen. Doro er ikke ansvarlig for kompatibiliteten med andre UCSstrømadaptere som ikke er levert av Doro. Merk! Batteriet kan også lades mens telefonen er koblet til en datamaskin. Telefonen må kobles til en USB-port med USB 2.0 eller en nyere versjon. Når batterinivået blir lavt, vises, og en varseltone høres. Batteriet lades ved å koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten y. vises kort når laderen kobles til telefonen, og vises når den kobles fra igjen. En animert ladeindikator vises under lading. Det tar ca. 3 timer å lade batteriet helt opp. vises på skjermen når ladingen er fullført. Hvis telefonen er slått av når laderen kobles til telefonen, vises bare ladeindikatoren på displayet. Merk! Bakgrunnsbel. slukkes etter en stund for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst knapp for å tenne skjermbelysningen. Full batterikapasitet oppnås når batteriet har blitt ladet 3 4 ganger. Batteriene brytes ned over tid, og derfor vil hvile- og samtaletiden normalt bli redusert ved regelmessig bruk. Spar strøm Koble laderen fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet og enheten er koblet fra laderen. 2

8 Symboler Hjelpefunksjoner Følgende symboler indikerer informasjon i bruksanvisningen om hjelpefunksjoner for: Syn Hørsel Håndtering Sikkerhet Telefonindikatorer LED-lys på telefonen blinker grønt når du har en ny melding eller et tapt anrop. Når du har lest den nye meldingen / sett det tapte anropet, slutter blinkingen. blinker rødt når batterinivået er lavt og under lading. Det kan ta opptil 2 minutter med lading før ladeindikatoren tennes, hvis batteriet er helt utladet. Symboler for status på displayet Sterkt nettverkssignal. Jo høyere stolpen er, jo sterkere er signalet. Nettverkssignalet er for svakt, ingen nettverksdekning Bare ringelyd 5 Uleste meldinger i Innboks Ringelyd + vibrasjon Kun vibrasjon Stille Roaming (utenfor hjemmenettverk) Tapt anrop Bluetooth på, synlig for andre Bluetooth på, usynlig for andre Bluetooth tilkoblet Alarm aktiv Batterinivå Viderekobling aktivert Melding mottatt i talepostkassen P Hodesett tilkoblet AGPS aktivert 3

9 Geofence aktivert GPS aktivert GPRS aktivert Vis viktigste symboler Mikrofon av Melding sendt Kunne ikke sende melding Feil Advarsel Hent Klar (bekreftet) Lavt batterinivå Ny melding Søker Trygghetsanrop vcard-melding Volumregulering Lader tilkoblet Lader fjernet Øretelefon tilkoblet Øretelefon frakoblet Høyttaler på Høyttaler av Innkommende anrop Samtale avsluttet Utgående anrop Tapt anrop. Trykk Les for å se de tapte anropene. Samtale på vent SOS-anrop Behandler, vent litt Aktivere telefonen Betjening Trykk og hold inne den røde knappen av. Bekreft med Ja for å slå den av. på telefonen for å slå den på/ 4

10 Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises PIN:. Tast PIN-koden, og trykk OK (venstre valgknapp 1 ). Slett med Slett (høyre valgknapp). Merk! Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du tjenesteleverandøren. Forsøk: # viser antall gjenstående forsøk på å taste riktig PIN-kode. Når alle forsøkene er brukt, vises PIN blokkert. SIM-kortet må i så fall låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key). 1. Tast PUK-koden og bekreft med OK. 2. Tast en ny PIN-kode og bekreft med OK. 3. Tast inn den nye PIN-koden på nytt og bekreft med OK. Oppstartsveiviser Første gang du slår på telefonen, kan du bruke Oppstartsveiviser til å velge basisinnstillinger. Trykk Ja for å endre eller Nei hvis du ikke vil endre valget. Hvilemodus Når telefonen er klar til bruk og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i hvilemodus. Venstre valgtast i hvilemodus er Meny. Høyre valgtast i hvilemodus er Tlf.bok. Tips: Du kan alltid trykke på for å gå tilbake til hvilemodus. Endre språk Standardspråk fastsettes av SIM-kortet. Se Generelt, s.17 for informasjon om hvordan du endrer språk. Ringe 1. Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer. Slett med Slett. 2. Trykk for å ringe opp. Trykk Avbryt for å avbryte oppringningen. 3. Trykk for å avslutte samtalen. 1. valgknappene har flere funksjoner. Gjeldende funksjon vises på displayet over valgknappen. 5

11 Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +. Ringe fra telefonboken 1. Trykk Tlf.bok for å åpne telefonboken. 2. Bruk piltastene / til å bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. Se Skrive tekst, s Trykk Ring for å ringe opp den valgte oppføringen, eller trykk Retur for å gå tilbake til hvilemodus. Motta et anrop Åpne klaffen for å besvare et innkommende anrop når klaffen er lukket. Besvare et innkommende anrop når du har stilt inn Åpne for å svare på Av (se Svarmodus, s.25): 1. Åpne klaffen og trykk for å svare, eller trykk Stille for å slå av ringesignalet og deretter Avvis for å avvise anropet (opptattsignal). Du kan også trykke for å avvise anropet umiddelbart. 2. Trykk for å avslutte samtalen. Tips: Trykk og hold inne + eller for å slå av ringesignalet midlertidig uten å åpne klaffen. Volumregulering Bruk sideknappene +/ til å justere lydstyrken under en samtale. Volumnivået vises på displayet. Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre telefonen i støyende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydoppsett. Se Lydoppsett, s.19. Skrive tekst Trykk flere ganger på en talltast til ønsket tegn vises. Vent noen sekunder før du skriver inn neste tegn. Trykk * for å se en liste over spesialtegn. Velg ønsket tegn med /, og trykk OK for å angi det. Bruk sideknappene +/ eller / for å flytte markøren i teksten. Trykk # for å veksle mellom store bokstaver, små bokstaver og tall. 6

12 Skrive tekst med stavestøtte På enkelte språk kan du bruke inntastingsmetoden Smart ABC (ezitype ), der en ordbok brukes til å foreslå ord. Se Stavestøtte, s.27 for å aktivere stavestøtte. Trykk hver tast én gang, selv om tegnet som vises, ikke er det du ønsker. Ordboken foreslår ord ut fra tastene du har trykket. 1. Hvis du vil skrive ordet «Fred», trykker du 3, 7, 3, 3. Fullfør ordet før du ser på forslagene. 2. Bruk / til å vise de foreslåtte ordene. 3. Trykk Velg og fortsett med neste ord. Du kan også trykke 0 for å fortsette med neste ord. Skrive tekst manuelt Hvis ingen av de foreslåtte ordene er riktige, trykker du # for å bytte til manuell inntasting. Symbolet øverst til venstre på displayet viser valgt inntastingsmetode: Abc Stor forbokstav med stavestøtte ABC STORE BOKSTAVER med stavestøtte abc små bokstaver med stavestøtte Abc Stor forbokstav ABC STORE BOKSTAVER abc små bokstaver 123 Tall Merk! Det valgte menyspråket avgjør hvilke inntastingsmetoder som er tilgjengelige. Anropsalternativer Valg (venstre valgknapp) En meny med følgende valg vises: Sett på vent/ Hent eller sett den pågående samtalen på vent. Hent enkel Avslutt samt. Avslutt den pågående samtalen (samme som ). Avsl. alle s. Avslutt alle samtaler. Ny samtale Ring et annet nummer (Konferanse). Telefonbok Søk i telefonboken. 7

13 Meldinger Lyd av Skriv eller les meldinger. Deaktiver mikrofonen. Høyt på (høyre valgknapp) FORSIKTIG Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt. Aktiverer håndfrimodus, slik at du kan snakke uten å holde telefonen. Snakk tydelig inn i mikrofonen fra en avstand på maksimalt 1 m. Bruk sideknappene +/ for å justere høyttalervolumet. Trykk Høyt av for å gå tilbake til normal modus. Merk! Med håndfrifunksjonen kan bare én person snakke av gangen. Vekslingen mellom tale og lytting utløses av lyden av en person som snakker. Høye lyder (musikk osv.) i bakgrunnen kan forstyrre. Samtale venter En varslingstone høres hvis du mottar et anrop mens du snakker i telefonen. Trykk Valg, velg Svar og deretter OK for å sette samtalen på vent og besvare det innkommende anropet. Tips: Samtale venter må være aktivert, se Anropsinnst., s.25. Samtaleinformasjon Mens en samtale pågår, vises utgående eller innkommende telefonnummer, samt samtalens varighet. Hvis den som ringer, har hemmelig nummer, vises Ukjent. Hurtigtaster Merk! Enkelte telefoner kan ha ulik funksjonalitet for knappene A, B og C. Dette er beskrevet i et separat hefte. Bruk A B, C, 0 og 2 9 for å bruke hurtiganrop til en oppføring fra hvilemodus. Hold inne den tilsvarende tasten. Se Hurtignummer, s.23. 8

14 Stille Stille er en fast profil der Tastetone, Meldingstone og Ringetone er deaktivert, mens Vibrasjon, Hendelser og Alarm er uendret. Tips: Hold inne korttasten # for å aktivere/deaktivere Stille. Hodesett Hvis du kobler til et hodesett, blir den innebygde mikrofonen i telefonen automatisk koblet ut. Når du mottar et anrop, kan du bruke svarknappen på hodesettkabelen (hvis den har en) til å besvare og avslutte samtaler. FORSIKTIG Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade. Husk å justere lydstyrken når du bruker hodesett. Nødanrop Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid foreta et nødanrop ved å taste nødnummeret til den lokale sentralen etterfulgt av. Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer. Trygghetsknapp Denne funksjonen er beskrevet i et separat hefte. Telefonbok Telefonboken Telefonbok kan lagre 300 oppføringer med 3 telefonnumre i hver oppføring når Tlf. er valgt for lagring av nye oppføringer. Se Tlf.boklagring, s.19. Opprette en oppføring i telefonboken 2. Velg -Ny oppfør.-, og trykk Legg til. 3. Angi et Navn på kontakten. Se Skrive tekst, s.6. Slett med Slett. 9

15 4. Bruk / til å velge Mobil, Hjemme eller Jobb, og tast inn telefonnumrene inkludert retningsnummer. 5. Trykk Lagre. Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +. ICE-oppføring (In Case of Emergency i nødstilfeller) Med disse helse- og ekstraopplysningene kan den første som svarer, få tilgang til disse opplysningene fra offerets telefon i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som mulig, da de kan gi offeret større sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre. Se ICE (In Case of Emergency i nødstilfeller), s.11 for beskrivelse av hvordan du konfigurerer ICE-opplysninger. Behandle oppføringer i telefonboken 2. Velg en kontakt, og trykk Valg. 3. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Vis Vis detaljer for den valgte kontakten. Endre 1. Bruk sideknappene +/ og / til å flytte markøren. Slett med Slett. 2. Trykk Lagre. Legg til Se Opprette en oppføring i telefonboken, s.9. Send SMS Trykk OK for å skrive en SMS-melding. Se Opprette og sende SMS, s.12. Ring Trykk OK for å ringe til kontakten. 10

16 Slett Trykk OK for å slette den valgte oppføringen fra telefonboken. Trykk Ja for å bekrefte, eller Nei for å avbryte. Slett alle Velg Fra SIM eller Fra telefon, og trykk OK for å slette alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet eller telefonminnet. Tast telefonkoden, og bekreft med OK. Standardkoden er Kopier alle Velg Fra SIM, og trykk OK for å kopiere alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet. Trykk Ja for å bekrefte, eller Nei for å avbryte. Velg Fra telefon, og trykk OK for å kopiere alle telefonbokoppføringer fra telefonminnet til SIM-kortet. Trykk Ja for å bekrefte, eller Nei for å avbryte. Send vkort Velg Via SMS, og trykk OK for å sende den valgte telefonbokoppføringen som vcard via SMS. Tast inn telefonnummeret til mottakeren. Du kan også bruke piltastene / til å bla gjennom, eller hurtigsøke ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. Se Skrive tekst, s.6. Trykk OK for å sende. Velg Via Bluetooth, og trykk OK for å sende den valgte telefonbokoppføringen som vcard via Bluetooth. Se Bluetooth, s.30 for informasjon om tilkobling med Bluetooth. ICE (In Case of Emergency i nødstilfeller) Førstehjelpspersonell kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisinske opplysninger, fra offerets telefon i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre. 1. Trykk Meny, bla til, og trykk OK. 2. Velg og trykk OK, og bruk deretter / til å bla gjennom listen over oppføringer. 11

17 3. Trykk Endre for å legge til eller redigere informasjon i hver oppføring. Se Skrive tekst, s.6. Slett med Slett. Trykk Lagre når du er ferdig. Navn: Fødsel: Høyde: Vekt: Språk: Forsikring: Kontakt 1: Kontakt 2: Doktor: Tilstand: Allergi: Blodtype: Vaksinering: Medisin: Annen informasjon: Ditt eget navn. Din fødselsdato. Din høyde. Din vekt. Ditt språk. Ditt forsikringsselskap og polisenummer. Trykk Valg og deretter OK for å Legg til eller Slett en kontakt fra telefonboken, eller Lagre for å godta den gjeldende oppføringen. Om mulig kan du også legge til forholdet til dine ICE-kontakter i telefonboken, for eksempel «ICE hustru Mary Smith». Eventuelle medisinske tilstander/medisinsk utstyr (f. eks. diabetiker, pacemaker). Kjente allergier (f.eks. penicillin, bistikk). Din blodtype. Relevante vaksinasjoner. Eventuelle medisiner du tar. Andre opplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, samtykke til behandling). Opprette og sende SMS Meldinger Merk! Du må lagre nummeret til meldingssentralen for å kunne sende SMS. Nummeret til servicesenteret tildeles av teleoperatøren og er vanligvis innstilt på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du selv angi nummeret. Se Meldinger, s Trykk snarveisknappen eller trykk Meny, velg og trykk OK. 2. Velg SMS, og trykk OK. 3. Skriv inn meldingen, se Skrive tekst, s.6, og trykk deretter Til. 12

18 4. Velg en mottaker som allerede er lagt til i Telefonbok, og trykk Legg til. Du kan også velge Angi mottaker og trykke Velg for å legge til en mottaker manuelt, og trykke Klar. 5. Velg Legg til for å legge til flere mottakere, eller velg Send for å sende, og trykk deretter OK. 6. Du kan også endre mottakere ved å velge én og trykke Valg for å Endre, Slett eller Slett alle. Merk! Hvis du velger å legge til flere mottakere, må du betale for hver mottaker (maksimalt 10). I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +. Opprette og sende en talemelding En talemelding bruker samme teknologi som en MMS. Både du og mottakeren må ha abonnement som støtter MMS. Innstillingene for MMS får du fra din tjenesteleverandør. De kan bli sendt til deg automatisk via SMS. Hvis ikke, kan du se hvordan du stiller inn MMS-profilen under MMS, s Trykk snarveisknappen eller trykk Meny, velg og trykk OK. 2. Velg Talemelding, og trykk OK. 3. Innspillingen starter umiddelbart. Trykk Stopp når du er ferdig, og trykk Jafor å lagre. 4. Velg en mottaker som allerede er lagt til i Telefonbok, og trykk Legg til. Du kan også velge Angi mottaker og trykke Velg for å legge til en mottaker manuelt, og trykke Klar. 5. Velg Legg til for å legge til flere mottakere, eller velg Send for å sende, og trykk deretter OK. 6. Du kan også endre mottakere ved å velge én og trykke Valg for å Endre, Slett eller Slett alle. Merk! Hvis du velger å legge til flere mottakere, må du betale for hver mottaker (maksimalt 10). I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +. 13

19 Opprette og sende MMS En MMS-melding kan inneholde tekst og medieobjekter som bilder, lydinnspillinger og video. Både du og mottakeren må ha abonnement som støtter MMS. Innstillingene for MMS får du fra din tjenesteleverandør. De kan bli sendt til deg automatisk via SMS. Hvis ikke, kan du se hvordan du stiller inn MMS-profilen under MMS, s Trykk snarveisknappen eller trykk Meny, velg og trykk OK. 2. Velg MMS, og trykk OK. 3. Skriv inn meldingen, se Skrive tekst, s.6, og trykk deretter Valg. 4. Legg til elementer i meldingen med alternativene Legg til emne, Legg til bilde, Legg til lyd og Legg til video. 5. Legg til mottakere med Til og Send når du er klar. Legg til emne 1. Velg Legg til emne, og trykk OK. 2. Skriv inn emnet, se Skrive tekst, s.6, og trykk deretter Klar. Legg til bilde 1. Velg Legg til bilde, og trykk OK. 2. Velg Mine bilder, og trykk OK. 3. Velg Tlf./Minnekort, og trykk Åpne. 4. Velg en mappe, f.eks. Photos og trykk Åpne. 5. Velg en fil, og trykk OK. Legg til lyd 1. Velg Legg til lyd, og trykk OK. 2. Velg Mine lyder, og trykk OK. Du kan også velge Ta opp lyd og trykke OK for å bruke mikrofonen til å spille inn lyd. Innspillingen starter umiddelbart. Trykk Stopp når du er ferdig, og trykk Jafor å lagre. 3. Velg Tlf./Minnekort, og trykk Åpne. 4. Velg en mappe, f.eks. Audio og trykk Åpne. 5. Velg en fil, og trykk OK. Legg til video 1. Velg Legg til video, og trykk OK. 14

20 2. Velg Mine videoer, og trykk OK. 3. Velg Tlf./Minnekort, og trykk Åpne. 4. Velg en mappe, f.eks. Received og trykk Åpne. 5. Velg en fil, og trykk OK. Legg til mottakere (Til) 1. Velg Til, og trykk OK for å velge mottaker fra Telefonbok, og trykk Legg til. Du kan også velge Angi mottaker og trykke Velg for å legge til en mottaker manuelt. Trykk deretter Klar. 2. Velg Legg til for å legge til flere mottakere, eller velg Send for å sende, og trykk deretter OK. 3. Du kan også endre mottakere ved å velge én og trykke Valg for å Endre, Slett eller Slett alle. Innboks, Sendt, Utboks SMS ulest SMS lest SMS sendt SMS ikke sendt 1. Trykk snarveisknappen eller trykk Meny, velg og trykk OK. 2. Velg Innboks/Sendt/Utboks, og trykk OK. 3. Velg en melding, og trykk Les. Bruk / til å bla opp og ned i meldingen. 4. Trykk Valg for følgende alternativer: Vis (kun MMS) Vis meldingen. Ring Trykk OK for å ringe til kontakten. Send på nytt Send på nytt til samme mottaker. Svar Skriv inn svaret, og trykk deretter Klar. Meldingen sendes umiddelbart. 15

21 Slett Trykk Ja for å slette meldingen, eller Nei for å gå tilbake. Endre Rediger meldingen, og trykk deretter Send. Videresend Videresende en melding. Rediger meldingen (hvis du ønsker det), og trykk deretter Send. Bruk nummer Viser alle telefonnumre i meldingen og nummeret til avsenderen. Ring Lagre Send SMS Send MMS Ring opp det valgte nummeret. Lagre nummeret i telefonboken. Skriv en ny SMS-melding. Skriv en ny MMS-melding. Lagre objekt (kun MMS) Lagre tekst og medieobjekter som bilder, lydinnspillinger og video. Detaljer (kun MMS) Vis informasjon om meldingen. Anropslogg Besvarte, tapte og foretatte anrop lagres i en kombinert anropslogg. 20 anrop av hver type kan lagres i loggen. Når det er flere anrop til eller fra samme nummer, vises bare det siste anropet. Hente opp og slå nummeret 1. Trykk. Du kan også trykke Meny, velge og trykke OK. 2. Bruk / til å bla gjennom Anropslogg. 16

22 Mottatt Utgående Tapt anrop 3. Trykk for å ringe opp nummeret, eller trykk Valg for følgende innstillinger: Vis Vis informasjon om det valgte anropet. Slett Slett anropet. Slett alle Slett alle anrop i anropsloggen. Lagre Lagre nummeret i telefonboken. Innstillinger Merk! Innstillingene som er beskrevet i dette kapittelet, velges i hvilemodus. Trykk for å gå tilbake til hvilemodus. Generelt Språk Standardspråket for telefonmenyer, meldinger osv. fastsettes av SIM-kortet. Du kan endre dette til et annet språk som støttes av telefonen. 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Språk, og trykk OK. 4. Bla / for å velge et språk, og trykk deretter OK. Eiers nummer Telefonnumrene som er tilordnet ditt SIM-kort lagret i Eget nummer hvis dette tillates av kortet. Vise/redigere eller slette numrene: 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Eiers nummer, og trykk OK. Se hvordan du legger til navn og numre under Telefonbok, s.9. 17

23 Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker Valg. Velg deretter Endre eller Slett, og trykk OK. Blokker funksjon Du kan deaktivere funksjoner for å forenkle bruken av telefonen. 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Blokker funksjon, og trykk OK. 4. Velg funksjonene du vil deaktivere, og trykk Av. 5. Trykk Klar for å bekrefte. Nettv.innst. Telefonen velger automatisk hjemmenettverket (tjenesteleverandørens) hvis det er innen rekkevidde. Hvis det ikke er innen rekkevidde, kan du bruke et annet nettverk hvis nettverksoperatøren har en avtale som gjør det mulig. Dette kalles roaming. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer. Søk ny Utfør et nytt søk hvis telefonen mister forbindelsen. Velg nettverk Trykk Velg nettverk for å vise tilgjengelige nettverk. En liste over tilgjengelige nettverksoperatører vises (etter en kort stund). Velg ønsket operatør, og trykk OK. Nettverksmodus Hvis du vil velge et annet nettverk, velger du Nettverksmodus og velger deretter ett av følgende alternativer: Automatisk Manuell Nettverket velges automatisk. Nettverket velges manuelt. Bruk Velg nettverk for å velge ønsket operatør. Tjenester Denne menyen inneholder forhåndsprogrammerte tjenester fra nettverksleverandøren. Avhengig av nettverksstøtte og abonnement. 18

24 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Tjenester, og trykk OK. Tlf.bok-lagring Norsk 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Tlf.bok-lagring, og trykk OK. 4. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK for å bekrefte: SIM Tlf. Lyd 1 telefonnummer per kontakt. Antall og lengde på telefonnumrene/kontaktene som kan lagres, varierer avhengig av SIM-kortet og tjenesteleverandørens innstillinger. 300 kontakter med 3 telefonnumre hver Mobil, Hjemme eller Jobb. Merk! Stille må angis tilav hvis du skal ha tilgang til Lydsignaler, Ringevolum, Ringetype og Ekstra tone. Se Stille, s.21. Lydoppsett Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre telefonen i støyende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydoppsett. 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Lydoppsett, og trykk OK. 4. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Normal For normal hørsel i normale omgivelser. Middels For noe svekket hørsel eller bruk i støyende omgivelser. Høy For moderat svekket hørsel eller bruk i svært støyende omgivelser. Lydsignaler 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Lydsignaler, og trykk OK. 19

25 4. Velg Ringetone, og trykk OK. 5. Bla / for å velge en av de tilgjengelige ringetonene. Ringetonen spilles av. Trykk OK for å bekrefte, eller trykk Retur for å forkaste endringene. 6. Still inn Alarm, Meldingstone, Åpne deksel-tone, Lukk deksel-tone, Tastetone, Slå på-tone og Slå av-tone på samme måte. Lydstyrke for ringetone 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Ringevolum, og trykk OK. 4. Bla / for å endre ringevolumet, og trykk deretter OK. Ringetype Innkommende anrop kan varsles med en ringetone og/eller vibrasjon. 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Ringetype, og trykk OK. 4. Bla / for å velge varsling, og trykk deretter OK. Kun ring Kun ringetone. Kun vib. Kun vibrasjon. Vib & ring Vibrasjon og ringetone. Vib->ring Begynner med vibrasjon og legger til ringetone etter en kort stund. Ekstra tone Advarsels- og feiltoner brukes til å varsle deg når batterinivået er lavt, ved feil på telefon eller SIM-kort osv. 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Ekstra tone, og trykk OK. 4. Velg Advarsel, og trykk På/Av for å aktivere/deaktivere. 5. Velg Feil, og trykk På/Av for å aktivere/deaktivere. 6. Trykk Klar for å lagre. 20

26 Stille 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Stille, og trykk OK. 4. Velg På/Av for å aktivere/deaktivere. 5. Trykk OK for å lagre. Tips: Hold inne snarveisknappen # i hvile modus for å aktivere/ deaktivere Stille. Støyreduksjon Reduserer uønsket bakgrunnsstøy ved brukerens høretelefon og gir tydeligere lyd for den som mottar anropet. 2. Velg Lyd, og trykk OK. 3. Velg Støyreduksjon, og trykk OK. 4. Velg På/Av for å aktivere/deaktivere. 5. Trykk OK for å lagre. Skjerm Bakgrunn Du kan velge mellom ulike skjermbakgrunner. 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Bakgrunn, og trykk OK. 4. Velg System eller Brukerdef., og trykk OK. 5. System: Bla med & for å vise tilgjengelige bakgrunner, og trykk OK. 6. Brukerdef.: Velg Tlf./Minnekort, og trykk Åpne. Velg en mappe, f.eks. Photos og trykk Åpne. Velg en fil, og trykk OK. Tekststørrelse Du kan tilpasse skriftstørrelsen for menyer, meldinger og telefonboken. 21

27 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Tekststørrelse, og trykk OK. 4. Velg Normal eller Stor, og trykk OK. Merk! Hvis du bruker Stor, kan det føre til at noe av teksten ikke får plass på displayet. I de fleste tilfellene kan du kompensere for dette ved å bla gjennom teksten. Skjerminfo I hvilemodus kan skjermen vise bare klokke, eller den kan vise klokke og tjenesteleverandør, eller all informasjon. 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Skjerminfo, og trykk OK. 4. Velg Kun klokke, Klokke og operatør eller All inform., og trykk OK. Temaer Du kan velge ulike temaer for å tilpasse telefonens tekst og bakgrunn. 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Temaer, og trykk OK. 4. Bla / for å velge et tema. 5. Trykk OK for å bekrefte eller Retur for å forkaste endringene. Bakgrunnsbel. Velg tidsforsinkelsen for skjermbelysningen. 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Bakgrunnsbel., og trykk OK. 4. Velg 15 sek., 30 sek. eller 1 min., og trykk OK. Lysstyrke Du kan tilpasse telefonens innstillinger for lysstyrke. 22

28 2. Velg Skjerm, og trykk OK. 3. Velg Lysstyrke, og trykk OK. 4. Velg Nivå 1 Nivå 3, og trykk OK. Anrop Talepost Hvis telefonabonnementet inkluderer en svartjeneste, kan oppringere legge igjen en talemelding hvis du ikke kan besvare et anrop. Telefonsvar er en nettverkstjeneste, og det kan være at du må abonnere på den. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon og for å få nummeret til talepostkassen. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Talepost, og trykk OK. 4. Velg Tom, og trykk Legg til. 5. Velg Telefonbok for å legge til en kontakt fra telefonboken. Du kan også trykke Manuell. Se hvordan du legger til navn og numre under Telefonbok, s Trykk OK for å bekrefte. Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker Valg. Velg deretter Endre eller Slett, og trykk OK. Koble 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Talepost, og trykk OK. 4. Velg Valg, og trykk OK. 5. Velg Koble, og trykk OK for å ringe til talepostkassen. Tips: Hold inne snarveisknappen 1 i hvilemodus for å ringe talepostkassen. Hurtignummer Merk! Enkelte telefoner kan ha ulik funksjonalitet for knappene A, B og C. Dette er beskrevet i et separat hefte. 23

29 A, B, C og talltastene 0 og 2 9 kan brukes til hurtignumre. Legge til hurtignumre 1. Trykk Meny, bla til, og trykk OK. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Hurtignummer, og trykk OK. 4. Velg A, og trykk Legg til. 5. Velg en oppføring i telefonboken, og trykk OK. 6. Gjenta for å legge til hurtignumre for knappene B, C, 0, 2 9. Hvis du vil endre en kontakt, velger du en eksisterende oppføring og trykker Valg. Deretter velger du Endre eller Slett og trykker OK. Hvis du vil bruke hurtigoppringningen fra hvilemodus, holder du inne den tilsvarende knappen. Du kan redigere kontaktopplysningene for de dedikerte hurtigknappene A, B og C. 1. Trykk på den tilsvarende knappen. Bruk / til å markere navnet eller nummeret, og trykk deretter Endre. 2. Trykk OK for å bekrefte. Slett med Slett. Topp 10 Angi oppføringen som én av de 10 første kontaktene i telefonboken. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Topp 10, og trykk OK. 4. Velg en av de tomme oppføringene, og trykk Legg til. 5. Bruk / til å bla gjennom Telefonbok, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. 6. Trykk OK for å lagre den valgte oppføringen, eller trykk Retur for å gå tilbake til menyen. Hvis du vil endre en topp 10-oppføring, velger du oppføringen i topp 10-listen og trykker Valg. Trykk deretter Endre eller Slett. 24

30 Anropstid Under en samtale vises samtalens varighet. Du kan se varigheten på dine samtaler. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Anropstid, og trykk OK. 4. Velg et alternativ og trykk OK. Siste anrop Viser varigheten til den siste samtalen. Utgående Viser total varighet for alle utgående anrop. Mottatte Viser total varighet for alle mottatte anrop. Nullstill alle Trykk Ja for å nullstille tidtakeren, eller Nei for å gå tilbake til menyen. Svarmodus 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Svarmodus, og trykk OK for å velge følgende innstillinger: 4. Velg Åpne for å svare og trykk OK, velg På og trykk OK for å kunne besvare innkommende anrop ved å åpne dekselet. Velg Alle knapper og trykk OK, velg På og trykk OK for å kunne besvare innkommende anrop ved å trykke (unntatt ). Anropsinnst. Avhengig av nettverksstøtte og abonnement. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer. Anrops-ID Vis eller skjul telefonnummeret ditt på mottakerens telefon når du ringer. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Anropsinnst., og trykk OK. 4. Velg Anrops-ID, og trykk OK. 5. Velg et alternativ og trykk OK. 25

31 Etter nettverk Skjul ID Send ID Bruk standardinnstillingene i nettverket. Vis aldri ditt nummer. Vis alltid ditt nummer. Samtale venter Du kan håndtere mer enn én telefonsamtale av gangen. En varslingstone høres hvis du mottar et anrop mens du snakker i telefonen. Trykk Valg, velg Svar og deretter OK for å sette samtalen på vent og besvare det innkommende anropet. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Anropsinnst., og trykk OK. 4. Velg Samtale venter, og trykk OK. 5. Velg et alternativ og trykk OK. Aktiver Aktiverer samtale venter. Deaktiver Deaktiverer samtale venter. Hent status Viser om samtale venter er aktivert eller ikke. Viderekoble Du kan viderekoble anrop til en svartjeneste eller til et annet telefonnummer. Velg hvilke anrop som skal viderekobles. Velg en betingelse, og trykk OK, og velg deretter Aktiver, Deaktiver eller Hente status (se Samtale venter, s.26) for hver. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Anropsinnst., og trykk OK. 4. Velg Viderekoble, og trykk OK. 5. Velg et alternativ og trykk OK. Taleanrop Viderekobler alle taleanrop. Ved ingen kontakt Viderekobler innkommende anrop hvis telefonen er slått av eller utenfor dekningsområdet. Viderek. intet svar Viderekobler innkommende anrop hvis de ikke besvares. 26

32 Viderek. opptatt Avbryt viderek Viderekobler innkommende anrop hvis linjen er opptatt. Ikke viderekoble anrop. Anropssperre Telefonen kan begrenses slik at den ikke tillater enkelte typer anrop. Merk! Du trenger et passord for å bruke Anropssperre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få dette passordet. 2. Velg Anrop, og trykk OK. 3. Velg Anropsinnst., og trykk OK. 4. Velg Anropssperre, og trykk OK. 5. Velg et alternativ og trykk OK. Utgående Trykk OK, og velg deretter: Alle anrop Brukeren kan besvare innkommende anrop, men ikke ringe ut. Internasj. anrop Brukeren kan ikke ringe til internasjonale numre. Internasj. unnt. hjem Brukeren kan ikke ringe til internasjonale numre, unntatt til landet der SIM-kortet er registrert. Mottatte Trykk OK, og velg deretter: Alle anrop Brukeren kan ringe ut, men ikke motta innkommende anrop. Ved roaming Brukeren kan ikke motta innkommende anrop når telefonen brukes i andre nettverk. Avbryt alle Annuller alle anropssperringer (passord kreves). Meldinger 2. Velg Meldinger, og trykk OK. 3. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Stavestøtte Velg På og trykk OK for å aktivere Stavestøtte/eZiType. Se Skrive tekst, s.6. 27

33 Skrivehastighet Du kan endre hvor raskt tastaturtegn gjentas (før markøren går videre til neste tegn). Velg Sakte, Normal eller Hurtig, og trykk OK. SMS SMS-central Dette nummeret kreves for å bruke SMS-funksjonen. Nummeret til servicesenteret tildeles av teleoperatøren og er vanligvis innstilt på SIM-kortet. Hvis nummeret til servicesenteret er lagret på SIM-kortet, vises det. Hvis ikke, kan du selv angi nummeret. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer. 1. Velg SMS-central, og trykk Endre for å redigere nummeret til servicesenteret. Trykk Slett for å slette. 2. Trykk Lagre for å bekrefte. Minnestatus Viser hvor mange prosent av minneplassen som er brukt på SIM-kortet og i telefonminnet. Telefonminnet kan lagre opptil 450 meldinger. Lagring 1. Velg SIM (standard) for å lagre meldinger på SIM-kortet eller Tlf. for å lagre meldinger i telefonminnet. 2. Trykk OK for å bekrefte. Celleinformasjon Du kan motta meldinger om ulike emner fra tjenesteleverandøren, for eksempel vær eller trafikkforhold i et bestemt område. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige kanaler og relevante kanalinnstillinger. Meldinger som sendes til en celle, kan ikke mottas når enheten brukes i andre nettverk. Velg Celleinformasjon, og trykk OK for å velge følgende innstillinger: Funksjon på/av Les Slå informasjon På eller Av. Velg Les, og trykk OK for å lese meldingen. 28

34 Språk Innstillinger Velg språk På/Av, og trykk Klar. Velg fra hvilke kanaler du vil motta / abonnere på meldinger. Bruk alternativene Velg, Legg til, Endre og Slett til å definere kanalene. MMS Minnestatus Viser hvor mange prosent av minneplassen som er brukt i telefonminnet. Påminnelse SMS-påminnelsesfunksjonen varsler deg én gang hvis du ikke har sett en tekstmelding innen 10 minutter etter at du mottok den. Hvis du fjerner varselskonvolutten ved å trykke, hører du ikke noen påminnelse. Velg Påminnelse, og trykk OK. Velg På/Av for å aktivere/deaktivere, og trykk OK. Vibrasjon Vibrasjonsvarslingen for SMS er flere korte vibrasjoner som fortsetter i enten Kort (4 sekunder) eller Lang (12 sekunder) tid. Merk! Hvis Ringetype er satt til Kun ring, vibrerer telefonen ikke. Slett Velg Innboks og trykk OK for å slette alle meldinger i innboksen. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å forkaste endringer. Velg Utboks og trykk OK for å slette alle meldinger i utboksen. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å forkaste endringer. Velg Sendt og trykk OK for å slette alle meldinger i Sendt. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å forkaste endringer. Velg Slett alle, og trykk OK for å slette alle meldinger samtidig. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å forkaste endringer. Leveringsrapport Du kan velge om telefonen skal varsle deg når SMS du sender, er kommet frem til mottakeren. 29

35 Velg Leveringsrapport, og trykk OK. Velg På eller Av for å aktivere/deaktivere. Trykk OK for å lagre. Merk! Hvis du velger Leveringsrapport På, tar noen operatører gebyr for meldingen. Tilkobling Bluetooth VIKTIG Hvis du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du Funksjon på/av / Av eller Synlighet / Av. Unngå å pare telefonen med en ukjent enhet. Du kan koble telefonen trådløst til andre Bluetooth -kompatible apparater, som hodesett. 2. Velg Tilkobling, og trykk OK. 3. Velg Bluetooth, og trykk OK for å velge følgende innstillinger: Funksjon på/av Velg På/Av, og trykk OK for å aktivere/deaktivere Bluetooth. Synlighet Velg På/Av for å gjøre telefonen synlig/usynlig for andre enheter. Merk! Velg Av for å hindre andre enheter i å oppdage din enhet. Selv om du velger Av, kan parede enheter fortsatt oppdage din enhet. Enhetsnavn Angi navnet du vil at telefonen skal vises med for andre Bluetooth-enheter, og trykk OK. Søk enhet Søk etter tilgjengelige Bluetooth-lydenheter. Hvis Bluetooth ikke er aktivert, kan du aktivere det nå ved å trykke Ja. 1. Velg i listen over enheter, og trykk Koble for å koble til. 2. Ved tilkobling til en annen Bluetooth-enhet trenger du et delt passord. Tast passordet, og trykk OK. Min enhet 30

36 Viser en liste med lagrede enheter og gir deg mulighet til å legge til nye. Velg en enhet i listen og trykk Valg. Koble/ Frakoplet Velg Endre navn Slett Slett alle Koble valgt enhet fra/til. Velg ønsket profil, vanligvis et hodesett. Velg den tilkoblede enheten som standard. Endre navn på enheten. Slett enheten fra listen. Slett alle enheter fra listen. Lydbane Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Telefon Til Bluetooth Innkommende anrop besvares med telefonen. Innkommende anrop blir videresendt til Bluetooth-enheten. Bluetooth-radiosender Bluetooth-sendere er enheter som bruker Bluetooth til å fastslå posisjon. Tilgjengelig som tilbehør til Doro Secure 81. Sikkerhet 2. Velg Sikkerhet, og trykk OK. SIM-lås SIM-kortet er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number). Telefonen kan stilles inn slik at du må taste PIN-koden når den slås på. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK for å bekrefte: På Av Automatisk PIN-kode aktivert. Du må taste inn PIN-kode hver gang telefonen blir slått på. PIN-kode deaktivert. Advarsel: Hvis du mister SIM-kortet, eller det blir stjålet, er det ubeskyttet. Du trenger ikke å taste inn PIN-kode når telefonen blir slått på. Telefonen husker den automatisk. Hvis SIM-kortet blir flyttet til en annen telefon (tapt/stjålet), må PIN-koden tastes inn for å låse det opp. 31

37 Merk! Du må taste inn PIN-koden for å deaktivere/aktivere SIM-lås. Telefonlås Velg På/Av, og trykk OK for å aktivere/deaktivere låsen. Merk! Du må taste inn telefonkoden for å deaktivere/aktivere Telefonlås. Standardkoden er Programlås Aktiver låsen for å hindre uønskede endringer i menyen. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK for å bekrefte: Normal lås Enkel lås Fullstendig lås Full tilgang til alle innstillinger og programmering. Begrenset tilgang til Nødsituasjon innstillinger og Nullstill allt. Ingen tilgang til Innstillinger-menyen. Merk! Standardkoden er Faste numre (FDN) Du kan begrense anrop til bestemte numre som er lagret på SIM-kortet. Listen med tillatte numre er beskyttet av din PIN2-kode. Modus Faste numre liste Velg På/Av, og trykk OK. Tast PIN2 og trykk OK for å bekrefte. Trykk Legg til for å angi det første tillatte nummeret. Du kan også velge en oppføring og trykke Valg for å velge følgende innstillinger: Legg til, Endre eller Slett, og trykk OK. Tast PIN2 og trykk OK for å bekrefte. Merk! Du kan lagre deler av telefonnumre. Hvis du for eksempel lagrer 01234, tillates anrop til alle numre som begynner med Du kan alltid foreta et nødanrop ved å taste nummeret til den lokale nødsentralen etterfulgt av, også når faste numre-funksjonen er aktivert. Når faste numre-funksjonen er aktivert, kan du ikke vise eller administrere telefonnumrene som er lagret på SIM-kortet. Du kan heller ikke sende SMS. 32

38 Angi passord Slik endrer du passordene for PIN, PIN2, Telefonkod og Programlås: 1. Tast koden, og bekreft med OK. 2. Tast en ny kode, og bekreft med OK. 3. Tast inn den nye koden, og bekreft med OK. Filbehandler Bruk Filbehandler for å administrere filenes innhold og egenskaper. Du kan åpne, slette, flytte og kopiere filene samt gi dem nytt navn. Støttet bildeformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Støttet lydformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Innspillinger som gjøres med den innebygde lydopptakeren, lagres som AMR. Støttet videoformat: MP4/3GPP. Det er kun mulig å spille av mottatte filer. 2. Velg Filbehandler, og trykk deretter OK. 3. Velg Tlf./Minnekort, og trykk Åpne. 4. Velg en mappe, f.eks. Photos og trykk Åpne. 5. Velg en fil, og trykk Valg for å velge følgende alternativer: Spill av (lyd/video/musikk) Spill av filen. Bruk for Spill av, bruk for Stopp avspilling. Trykk Retur når du er ferdig. Vis (foto/bilder) Enkeltvisning. Trykk Retur når du er ferdig. Send Velg et alternativ og trykk OK. Via MMS Via Bluetooth Send filen med MMS. Trykk OK for å opprette en melding. Se Opprette og sende MMS, s.14. Send filen til andre Bluetooth-enheter. Se Bluetooth, s

39 Detaljer Vis detaljert informasjon om filen, f.eks. dato, størrelse og opphavsrettslig beskyttelse. Bruk Velg et alternativ i listen, og trykk deretter OK for å bekrefte. Bakgrunn Lagrer filen som skjermbakgrunn. Trykk OK for å bekrefte. Endre navn Gi filen nytt navn. Slett med Slett, og trykk Klar for å bekrefte. Slett Trykk OK for å slette den valgte filen. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å gå tilbake. Slett alle Trykk OK for å slette alle filer i den valgte mappen. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å gå tilbake. Sorter Velg om du vil sortere filene etter Navn eller Tid. Kopier/Flytt Slik kopierer eller flytter du en fil til en annen mappe: 1. Velg Kopier/Flytt, og trykk OK. 2. Velg Tlf./Minnekort, og trykk Valg. 3. Velg Åpne, og trykk OK. 4. Velg en mappe, f.eks. Photos og trykk Valg. 5. Velg Lime inn, og trykk OK. Pek ut retningen Din Doro Secure 680 er også en GPS-mottaker. Gjeldende posisjon for brukeren av Doro Secure 680 kan fastslås ved hjelp av satellittstyrt GPS (Global Positioning System). GPS-signaler kan bare mottas når det er klar 34

40 sikt mot himmelen. GPS-signalet går ikke gjennom vegger eller andre hindringer. GPS-funksjonen bruker kun radiosignaler fra satellitter. 2. Velg Pek ut retningen, og trykk OK. 3. Følg instruksjonene på skjermen. Pek ut retningen Merk! Gjeldende posisjon (hjem-posisjon) må mottas av GPS-enheten. 2. Velg Pek ut retningen, og trykk OK. 3. Ingen posisjon er lagret. Lagre gjeldende posisjon? 4. Trykk OK. 5. Rediger posisjonens navn, og trykk deretter Lagre. Se Skrive tekst, s Velg Valg for følgende alternativer: Pek ut Kompassnålen veileder deg i angitt retning. retningen Angi Definer ny posisjon. posisjon Omdøp Rediger posisjonens navn, og trykk deretter Lagre. Slett Bekreft med OK. posisjon Informasjon GPS virker bare ute. Kompass Det innebygde kompasset fungerer akkurat som et magnetisk nålkompass. Nøyaktigheten kan bli påvirket av magnetiske eller andre miljøforstyrrelser. Kompasset skal bare brukes til grunnleggende navigasjonsassistanse, og må ikke brukes som eneste kilde til å fastslå presis lokalisering eller retning. 35

41 2. Flytt telefonen unna evt. forstyrrelser og roter den medurs. vises. Trykk OK. 3. Velg Kompass, og trykk OK. Koble telefonen til en datamaskin Koble telefonen til en datamaskin og start overføring av bilder, musikk og andre filtyper. Alt du trenger å gjøre er å koble en USB-kabel mellom telefonen og datamaskinen. Fra filutforskeren på datamaskinen kan du dra og slippe innhold mellom telefonen og datamaskinen. Merk! Det kan være at opphavsrettsbeskyttet materiale ikke kan overføres. Dra og slipp innhold mellom telefonen og en datamaskin 1. Koble til telefonen med en USB-kabel. 2. Vent til telefonen/minnekortet vises som en ekstern disk i filutforskeren. 3. Dra og slipp de valgte filene mellom telefonen og datamaskinen. Merk! Når telefonen/minnekortet er koblet til datamaskinen, har ikke telefonen tilgang til minnekortet. Enkelte funksjoner og programmer i telefonen er kanskje ikke tilgjengelige. Du kan overføre filer med en USBkabel til de fleste enheter og operativsystemer som støtter USBmasselagring. Koble fra USB-kabelen på en trygg måte 1. Husk å bruke funksjonen for trygg fjerning av maskinvare. 2. Koble fra USB-kabelen. 36

42 Merk! Ikke koble fra USB-kabelen under overføring av innhold. Dette kan føre til at innholdet blir ødelagt. Datamaskinens instruksjoner kan variere avhengig av operativsystemet. Se dokumentasjonen for datamaskinens operativsystem hvis du vil vite mer. Alarm Tilleggsfunksjoner 2. Velg På, og trykk OK. 3. Angi alarmtidspunkt med tastene, og trykk deretter OK. 4. For én enkel forekomst velger du En gang og trykker Lagre. 5. Velg Ukentlig, og trykk OK hvis alarmen skal gjentas. Bla gjennom listen over ukedager, og trykk På/Av for å aktivere/deaktivere alarmen for hver ukedag, og trykk deretter Klar. 6. Velg Endre, og trykk OK for å redigere en alarm. 7. Velg Av, og trykk OK for å stoppe alarmen. Alarmen er nå slettet. Merk! Alarmen fungerer selv om telefonen er slått av. Ikke trykk Ja for å slå på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller det kan medføre forstyrrelser eller fare. Et signal høres når alarmen aktiveres. Trykk Stopp for å slå av alarmen, eller trykk Slumre for å gjenta alarmen etter 9 minutter. Kalender 2. Velg Valg. 3. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Vis Vis oppgaver for den valgte datoen. Legg til oppgave 1. Angi en dato for oppgaven, og trykk deretter. 2. Angi et klokkeslett for oppgaven, og trykk deretter. 3. Angi en beskrivelse av oppgaven. Se Skrive tekst, s Trykk Lagre for å lagre oppgaven. 37

43 På angitt dato/klokkeslett spilles det av en varseltone, og oppgavebeskrivelsen vises på displayet. Trykk Stille, og deretter OK for å slå av alarmen, eller trykk Slumre for å gjenta alarmen etter 9 minutter. Gå til dato Angi dato, og trykk OK. Vis alle Velg en oppgave, og trykk Valg for å få følgende alternativer: Endre Slett Slett alle Rediger den valgte oppgaven. Slett den valgte oppgaven. Slett alle oppgaver. Merk! Kalenderen fungerer selv om telefonen er slått av. Ikke trykk Ja for å slå på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller det kan medføre forstyrrelser eller fare. Kalkulator Kalkulatoren kan brukes til enkle regneoperasjoner. 2. Tast inn det første tallet. Bruk # til å skrive desimaltegn. 3. Bruk pilknappene til å velge en funksjon (+, -, x, ), og trykk OK. 4. Angi neste tall, og trykk OK. 5. Gjenta trinn 2 4 etter behov. Velg =, og trykk OK for å regne ut resultatet. FM-radio FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz og 9 forhåndsinnstilte kanaler. Slå på radioen 1. Koble hodesettet til hodesettkontakten. 2. Trykk Meny, velg og trykk OK. Radioen slås på. Den innstilte frekvensen vises. Bruk sideknappene +/- for å justere volumet. 3. Trykk for å gå tilbake til hvilemodus. Radioen fortsetter å spille. 38

44 Lagre frekvens 2. Velg ønsket kanal med eller. 3. Trykk Valg når det er funnet en stasjon. 4. Velg Lagre frekvens, og trykk OK. 5. Angi et navn på den nye kanalen. Se Skrive tekst, s Trykk Lagre. Slå av 2. Trykk Valg, og trykk deretter Slå av. Tips: Radioen slås også av hvis du kobler fra hodesettet. Kanalliste (redigere kanallisten) 2. Velg Valg. 3. Velg Kanalliste, og trykk OK. 4. Velg kanalen du vil redigere, og trykk Valg. 5. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Spill av Spill av den valgte kanalen. Slett Slett kanalen. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å gå tilbake til kanallisten. Endre Trykk Endre for å redigere kanalnavnet. Trykk for å redigere frekvensen. Bruk # for å angi desimaltegn. Trykk Lagre. Velge kanaler Trykk tastene 1 9 for å velge en forhåndsinnstilt kanal mens radioen er på. Manuell inntasting (endre søkemodus) 39

45 2. Velg Valg. 3. Velg Manuell inntasting, og trykk OK. 4. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Finjuster Manuell innstilling med eller. Autosøk Automatisk stasjonssøk med eller. Autosøk Merk! Dette overskriver alle tidligere lagrede kanaler! 2. Velg Valg. 3. Velg Autosøk, og trykk OK for å stille inn tilgjengelige radiostasjoner automatisk på kanalene 1 9. Feilsøking Kan ikke slå på telefonen Lavt batterinivå Koble til strømadapteren, og lad telefonen i 3 timer. Batteriet er installert feil Kontroller at batteriet er satt i riktig. Batteriet lades ikke Batteriet eller laderen er skadet Batteriet skal bare lades ved temperaturer mellom 0 C og 40 C Laderen er koblet feil til telefonen eller stikkontakten Kontroller batteriet og laderen. Lad telefonen på et mer egnet sted. Kontroller ladepluggene. Batteriets varighet blir kortere Batterikapasiteten er for Sett i et nytt batteri. lav For langt fra basestasjonen, telefonen søker sted med sterkere signal, eller slå av telefonen Søk etter nettverk øker strømforbruket. Finn et kontinuerlig etter signal midlertidig. 40

46 Kan ikke ringe opp eller motta anrop Anropssperre aktivert Deaktiver anropssperre. Kontakt tjenesteleverandøren hvis dette ikke løser problemet. PIN-koden godtas ikke Feil PIN-kode er tastet for mange ganger SIM-kortfeil SIM-kortet er skadet SIM-kortet er satt i feil SIM-kortet er skittent eller fuktig Tast inn PUK-koden for å endre PIN-koden, eller kontakt tjenesteleverandøren. Kontroller SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis det er skadet. Kontroller installasjonen av SIM-kortet. Fjern kortet og sett det inn på nytt. Tørk av metallflatene på SIM-kortet med en ren klut. Kan ikke koble til nettverket SIM-kort ugyldig Kontakt tjenesteleverandøren. Ingen GSM-dekning Kontakt tjenesteleverandøren. Svakt signal For langt fra basestasjonen Nettverket er opptatt Prøv igjen på et annet sted. Prøv igjen senere. Ekko eller støy Lokalt problem på grunn av dårlig nettverksrelé Legg på og ring opp på nytt. Dette kan føre til at et annet nettverksrelé velges. Kan ikke legge til kontakt Telefonbokminnet er Slett noen kontakter for å frigjøre minne. fullt Kan ikke angi en funksjon Funksjonen støttes ikke, Kontakt tjenesteleverandøren. eller du abonnerer ikke på den 41

47 Sikkerhetsinstruksjoner FORSIKTIG Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret må oppbevares utilgjengelig for små barn. Strømadapteren er utkoblingsenheten mellom produktet og strømforsyningen. Strømuttaket må være plassert nær utstyret og være lett tilgjengelig. Nettverkstjenester og priser Apparatet er godkjent for bruk i nettverkene på GSM 850/900/1800/1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet. Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på dem. Betjeningsmiljø Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes. Dette apparatet samsvarer med retningslinjene for stråling når det brukes i vanlig stilling mot øret, eller når det er minst 1,5 cm fra kroppen. Hvis apparatet bæres tett inntil kroppen i et etui, en belteveske eller annen type holder, bør disse holderne ikke inneholde metall, og produktet bør plasseres så langt fra kroppen som angitt over. Forsikre deg om at avstandsinstruksen overholdes til overføringen er ferdig. Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at informasjonen som er lagret på dem, blir slettet. Medisinsk utstyr Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner med anmodning om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne instruksen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler. Implantert medisinsk utstyr For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr at det alltid er minst 15 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør: Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15 cm unna det medisinske utstyret. 42

48 Ikke oppbevar den trådløse enheten i en brystlomme. Holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret. Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser. Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell. Områder med eksplosjonsfare Slå alltid av apparatet når du befinner deg på steder der det er eksplosjonsfare. Følg alle skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall. Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper, samt på bilverksteder. Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ofte men ikke alltid tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip; ved transport eller oppbevaring av kjemikalier; for kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan); på områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver. Li-ion batteri Dette produktet inneholder et li-ion-batteri. Det er fare for brann og brannskader hvis batteriet håndteres feilaktig. ADVARSEL Fare for eksplosjon hvis batteriet blir satt inn feil. For å redusere risikoen for brann eller brannskader må du ikke demontere, knuse, kortslutte eksterne kontakter på, eksponere for temperaturer over 60 C (140 F) eller kaste utstyret i ild eller vann. Resirkuler eller kast brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser eller referanseguiden som følger med produktet. Beskytt hørselen Denne enhet er testet for overholdelse av lydtrykknivået som er angitt i gjeldende EN og/eller EN ADVARSEL Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap. Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker. Lytt til hodetelefonene ved et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på. 43

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Doro PhoneEasy 520X. Norsk

Doro PhoneEasy 520X. Norsk Doro PhoneEasy 520X Norsk 2 16 15 1 17 3 14 13 4 12 5 11 6 10 18 7 9 8 19 20 21 22 23 1. Volumregulering 2. Hodesettkontakt 3. Venstre valgknapp 4. Anropsknapp 5. Hurtigtaster 6. Talepost 7. Tastelås 8.

Detaljer

Doro PhoneEasy 608. Norsk

Doro PhoneEasy 608. Norsk Doro PhoneEasy 608 Norsk 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Norsk 1. Høreelement 2. Mikrofon 3. Piltaster 4. Venstre menytast 5. Ringetast 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8. Stille / inntastingsmetode

Detaljer

Doro PhoneEasy 612. Norsk

Doro PhoneEasy 612. Norsk Doro PhoneEasy 612 Norsk 17 18 19 1. Høreelement 2. Kamera-snarvei 3. Venstre menytast 4. Ringetast 5. Hurtigtaster 6. Talepostkasse 7. Stille/Inntastingsmetode 8. Mikrofon 9. Meldingssnarvei 10. Piltaster

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 520X http://no.yourpdfguides.com/dref/4565771

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 520X http://no.yourpdfguides.com/dref/4565771 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 520X. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 520X i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Doro PhoneEasy 510. Norsk

Doro PhoneEasy 510. Norsk Doro PhoneEasy 510 Norsk 1. Lykt 2. Volumregulering 3. Display 4. Venstre menytast 5. Ringetast 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8. Tastelås 9. Stille / inntastingsmetode 10. Meldingssnarvei 11. Avslutt

Detaljer

Doro 6031 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Doro PhoneEasy 631. Norsk

Doro PhoneEasy 631. Norsk Doro PhoneEasy 631 Norsk 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk

Detaljer

Doro PhoneEasy 509. Norsk

Doro PhoneEasy 509. Norsk Doro PhoneEasy 509 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i

Detaljer

Doro PhoneEasy 507S. Norsk

Doro PhoneEasy 507S. Norsk Doro PhoneEasy 507S Norsk 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Doro PhoneEasy 624. Norsk

Doro PhoneEasy 624. Norsk Doro PhoneEasy 624 Norsk 1 2 20 23 19 22 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 21 8 Norsk 1. Høreelement 2. Display 3. Pilknapper 4. Venstre valgknapp 5. Anropsknapp 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8.

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 615 http://no.yourpdfguides.com/dref/3925194

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 615 http://no.yourpdfguides.com/dref/3925194 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 615. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 615 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Doro Secure 628. Norsk

Doro Secure 628. Norsk Doro Secure 628 Norsk 1. Høreelement 2. Display 3. Pilknapper 4. Venstre valgknapp 5. Anropsknapp 6. Hurtigtaster 7. Talepost 8. Inntastingsmetode/stille 9. Kamerasnarvei 10. Meldingssnarvei 11. Volumregulering

Detaljer

Doro PhoneEasy 632. Norsk

Doro PhoneEasy 632. Norsk Doro PhoneEasy 632 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Detaljer

Doro Liberto 650. Norsk

Doro Liberto 650. Norsk Doro Liberto 650 Norsk 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Doro PhoneEasy 621. Norsk

Doro PhoneEasy 621. Norsk Doro PhoneEasy 621 Norsk 1. Høreelement 2. Display 3. Pilknapper 4. Venstre valgknapp 5. Anropsknapp 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8. Inntastingsmetode/stille 9. Kamerasnarvei 10. Meldingssnarvei 11.

Detaljer

Doro PhoneEasy 609. Norsk

Doro PhoneEasy 609. Norsk Doro PhoneEasy 609 Norsk 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken

Detaljer

Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av

Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av Doro 6521 Norsk 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 11 23 24 17 16 15 18 14 13 12 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i

Detaljer

Doro PhoneEasy 530X. Norsk

Doro PhoneEasy 530X. Norsk Doro PhoneEasy 530X Norsk 1 2 3 18 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 22 23 17 16 15 14 13 12 11 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

PhoneEasy 110. Norsk

PhoneEasy 110. Norsk PhoneEasy 110 HMS art.nr.: 189260 Varenr.: 110 Norsk Dok. nr.: 0643A Dato: 2013-01-02 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Norsk 1. Telefonbok 2. Forsterkning

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

Doro Secure 580. Installasjonsanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Installasjonsanvisning. Norsk Doro Secure 580 Installasjonsanvisning Norsk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Doro PhoneEasy 516. Norsk

Doro PhoneEasy 516. Norsk Doro PhoneEasy 516 Norsk 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Ladekontakt 2. Hodesettkontakt 3. Høreelement 4. Display 5. Venstre valgknapp 6. Anropsknapp 7. Hurtigtaster 8. Talepost 9.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Doro Liberto 650. Hurtigveiledning. Norsk

Doro Liberto 650. Hurtigveiledning. Norsk Doro Liberto 650 Hurtigveiledning Norsk 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Doro PhoneEasy 740. Norsk

Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro PhoneEasy 740 Norsk 15 18 16 17 19 20 21 22 23 1. Høreelement 2. Grønt LED-lys = Ny melding / tapt anrop 3. Opp / ned-tast 4. OK-tast 5. Menytast 6. Funksjonstast 7. Ringetast 8. Talepost 9. Mikrofon

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Brukervennlig mobiltelefon

Brukervennlig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Brukervennlig mobiltelefon NO Bruksanvisning Pakken innhold Introduksjon Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er laget for å være enkel å bruke men har noen praktiske

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Doro Secure 580IP. Installasjonsanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Installasjonsanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Installasjonsanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone NO brukermanual Pakken innhold Sette i gang Velkommen til din nye mobiltelefon. Den er laget for å kunne brukes også i litt tøffere miljøer. Telefonen er IP57

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Hurtigstartveiledning XL370/XL375

Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Innholdet i esken Basestasjon (XL375) Basestasjon (XL370) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Doro PhoneEasy 631. Hurtigveiledning. Norsk

Doro PhoneEasy 631. Hurtigveiledning. Norsk Doro PhoneEasy 631 Hurtigveiledning Norsk 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer