Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien"

Transkript

1 Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i USA, Brasil, Canada, Japan, Singapore, Taiwan og Storbritannia. Compaq er registrert hos U.S. Patent and Trademark Office.

2 Presario Mobil Internett-PC Etter installering 1200-serien

3 Merknad 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq-logoen er registrert hos U.S. Patent and Trademark Office. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft Corporation. Intel og Pentium er varemerker for Intel Corporation. Alle andre produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Compaq tar ikke ansvar for tekniske feil, redigeringsfeil eller utelatelser i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og gis "SLIK DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. RISIKOEN VED BRUK AV DENNE INFORMASJONEN HVILER HELT OG HOL- DENT PÅ MOTTAKER. IKKE I NOE TILFELLE VIL COMPAQ VÆRE ERSTATNINGSANSVAR- LIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIG SKADE, ELLER FØLGESKADE. HELLER IKKE GIS DET STRAFFEERSTATNING, SPESIELL ERSTATNING ELLER ANNEN ERSTATNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR TAPT FORTJENESTE, FORRET- NINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON), SELV OM COMPAQ HAR BLITT GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE KRAV. DET FOREGÅENDE GJELDER UAN- SETT OM UAKTSOMHET ELLER ANNEN FEIL KAN TILLEGGES EN AV PARTENE, OG UANSETT OM SLIKT ANSVAR KOMMER TIL UTTRYKK I KONTRAKT, UAKTSOMHET, SKA- DESERSTATNING, ELLER NOEN ANNEN FORM FOR JURIDISK ERSTATNINGSANSVAR, OG UANSETT OM EVENTUELLE FORSØK PÅ BEGRENSET OPPRETTELSE MISLYKTES. De begrensede garantiene for Compaq-produkter er utelukkende definert i dokumentasjonen som følger produktene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som en videreføring av eller tillegg til disse garantiene. Compaq Presario Mobile Internet PC 1200 Series Tredje utgave (april 2001) Artikkelnummer

4 INNHOLD Kapitlet1 Innledning Hvorkanjegfinneinformasjon? Tryktdokumentasjon Symboleroggrafikk Symboler Grafikk Sikkerhet Koble Notebook-PC-en fra strømkilden Kapitlet 2 Kort oversikt over Notebook-PC-en Fronten på Presario Notebook-PC-en Vanlige funksjoner Internett-knapper og lamper Funksjonstaster Statusvisningogvolumkontroller Panel til venstre og høyre Komponenter på venstre side Komponenter på høyre side PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNHOLD-I

5 Panel på baksiden Komponenter på baksiden Underside Komponenter på undersiden Kapitlet 3 Bruke Notebook-PC-en Slåpåstrømmen! Kobletilogfranettstrøm Slå Notebook-PC-en på og av Gjenoppretting fra et låst program Gjenoppretting fra et låst system Brukebatteristrøm Styrepute Bruke styreputen i stedet for en mus Trykking og dobbelttrykking Kantbevegelsesfunksjon(EdgeMotion) Egenskaper for Skjerm Endreoppløsning Justerelysstyrke Knapper for enkel Internett-tilgang Omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang Lagringsstasjoner Identifisere lagringsstasjonene Bruke diskettstasjonen Sikkerhet Brukesikkerhetssporet Oppstartspassord INNHOLD-II PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

6 Kapitlet 4 Vanlige oppgaver Skjermmoduser Byttemellomskjermer Antivirusprogramvare Brukeantivirusprogramvare Gjenkjenne et datavirus Fjerneetvirus Beskyttelsemotvirus Oppdatere McAfee VirusScan Oppgradering av McAfee VirusScan-programvare Legge til og fjerne programvare Programvareogmaskinvare Kapitlet5 Koble til maskinvareenheter BrukeCD-ellerDVD-stasjonen Setteinnogtautplater Setteinnenplate Tautenplate Løse ut en plate manuelt Musikk-CD-erogVideoDisc-plater Spilleavmusikk-CD-er Spille av video-cd-er som ikke er i DVD-format DVD-plater BrukeDVD-spiller Bruke regionsinndelte DVD-plater PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNHOLD-III

7 Alternativerforvideovisning Vise og skjule kontrollpanelet for DVD-spiller Zoome visningen Grunnleggende om CD-RW InstallereAdaptecEasyCDCreator InstallereAdaptecEasyCDCreator ForhindreBufferunderrun-feil Få tilgang til brukerinformasjon om EasyCDCreator Kapitlet6 Utogsurfe Grunnleggende begreper HvaerInternett? HvaerWorldWideWeb? Nettlesere Hvaerennettleser? BrukeMicrosoftInternetExplorer Søkemotorer Velgeensøkemotor Brukeensøkemotor SøkepåWorldWideWeb Få tilgang til filer over Internett Oppsummering Kapitlet7 Behandlebatteriet Batteribehandling Brukebatteriet Oppbevare batteriet Resirkulerebatteriet INNHOLD-IV PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

8 Batterikalibrering Kalibrerebatteriet Maksimerebatteridriftstiden Korrigereentilstandmedlavtbatteriladenivå Strømstyring Spareenergi Kapitlet8 Hvaerstrømstyring? Service Forebyggendevedlikehold Rengjøre den utvendige Notebook-PC-en Rengjøre tastaturet Rengjøre skjermen Rengjøre styreputen Behandle Presario Notebook-PC-en Sikkerhetskopieringsverktøy Brukesikkerhetskopieringsenheter Harddiskfeil BrukeScanDisk Bruke Diskopprydding Slettelagredefiler Defragmentereharddisken Håndtere harddiskplass Kontrollereharddiskplass Slette unødvendige filer Bruke papirkurven PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNHOLD-V

9 Systemverktøy Compaqs diagnoseverktøy (tilgjengelig på enkelte modeller) Compaq Service Connection (tilgjengelig på enkelte modeller) Kapitlet9 Løsninger Ordliste Register Grunnleggende løsninger Nyttigetips Finneløsningerraskt Vanligespørsmål Generelle spørsmål Spørsmålomskjerm Spørsmålomlyd Spørsmålomfilm Spørsmål om eksterne enheter Spørsmål om oppgraderinger Feilmeldinger Løsningstabeller Lydogvideo Batteriogstrøm Masselagring SpillogInternett Tastatur og styrepute MinneogPC-kort INNHOLD-VI PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

10 Innledning 1 I dette kapitlet Hvor kan jeg finne informasjon?, 1-2 Symboler og grafikk, 1-4 Sikkerhet, 1-5 Gratulerer! Som eier av en ny Presario Notebook-PC har du sluttet deg til den globale gruppen med brukere av bærbare datamaskiner. Når Notebook-PC-en er konfigurert og koblet til Internett, kan du utforske et hav av elektronisk informasjon, underholdning og tjenester. Brukerhåndboken Presario Notebook etter installering er beregnet på både erfarne databrukere og nybegynnere. I denne oversiktlige brukerhåndboken finner du raskt og enkelt informasjonen du trenger. Den er også ment å skulle gjøre deg kjent med følgende emner: Funksjoner du med fordel kan prøve de første dagene eller ukene Holde Notebook-PC-en i gang uten problemer Løse vanlige problemer etter hvert som de dukker opp PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNLEDNING 1-1

11 Hvor kan jeg finne informasjon? I denne delen beskrives dokumentasjonen som fulgte med den nye Notebook-PC-en. Trykt dokumentasjon Din nye Presario Notebook-PC ble levert med trykt dokumentasjon som inneholder nyttig referanseinformasjon. NB: Avhengig av geografisk område kan det finnes dokumentasjon utover det som beskrives her. Komme i gang Denne plakaten viser hvordan du konfigurerer Notebook- PC-en. Når du er ferdig, bretter du sammen plakaten og oppbevarer den sammen med dokumentasjonen for fremtidig bruk. Se "Kort oversikt over Notebook-PC-en" senere i denne brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om maskinvaren som kom med Notebook-PC-en. Etter installering I denne oversiktlige brukerhåndboken finner du informasjon om hvordan du konfigurerer Notebook-PC-en og gjør deg kjent med funksjonene den har. Her får du også en innføring i følgende emner: Vanlige dataoppgaver Internett Notebook-vedlikehold Løsninger på dataproblemer Compaq-verktøy for service og support NB: Det kan være at enkelte funksjoner som er beskrevet i denne brukerhåndboken, ikke er tilgjengelig på alle modeller eller i alle geografiske områder. 1-2 INNLEDNING PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

12 Compaq sikkerhet og brukervennlighet I dette dokumentet finner du informasjon om hvordan du beskytter utstyret mot skade, beskytter deg selv mot personskade og bruker Notebook-PC-en på en bekvem måte. Garanti Garantien inneholder detaljert informasjon om Compaqs serviceforpliktelse i garantiperioden. Oppbevar garantien på et trygt sted i tilfelle du skulle få bruk for den senere. Presario Operativsystemhåndbok I Presario Notebook Operativsystemhåndbok finner du informasjon om hvordan du kommuniserer med Notebook- PC-en via Microsoft Windows-operativsystemet. Her får du også en innføring i følgende emner: Filbehandling, som dekker oppretting, lagring, sletting, navngiving og flytting av filer Tilpasse Windows-skrivebordet Bruke elektronisk Hjelp for Windows NB: Illustrasjonene som vises, og funksjonene som beskrives i dette dokumentet, kan være litt forskjellig fra Presario Notebook-PC-en. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNLEDNING 1-3

13 Symboler og grafikk Symboler Ordene og symbolene nedenfor har en egen betydning i denne brukerhåndboken og i den elektroniske dokumentasjonen. Grafikk Viktig informasjon som kan være til hjelp når du skal løse et problem. Nyttige tips som gjør bruken av Notebook-PC-en enklere og raskere. Et annet dokument eller en annen side i dette dokumentet inneholder beslektet informasjon. Hvis man unnlater å følge retningslinjene, kan det føre til legemsskade eller død. OBS: Hvis man ikke følger retningslinjene, kan det føre til utstyrsskade eller datatap. Illustrasjonene som vises, og funksjonene som beskrives i dette dokumentet, kan være litt forskjellig fra Presario Notebook-PC-en. 1-4 INNLEDNING PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

14 Sikkerhet Koble Notebook-PC-en fra strømkilden Slik går du frem for å slå av Notebook-PC-en på riktig måte: Les dokumentet om Sikkerhet og brukervennlighet for å redusere faren for elektrisk støt eller skade på utstyret. 1. Lukk alle åpne programmer. 2. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, og deretter klikker du Avslutt... Dialogboksen for å avslutte Windows vises. 3. Velg alternativet Avslutt. NB: Hvis Notebook-PC-en ikke slås av automatisk, trykker du og holder inne strømknappen ª til maskinen er avslått. Beskyttutstyretmotspenningstopper ved å koble alle strømledninger via et overspenningsvern av god kvalitet. Hvis du har en reservert telefonlinje for modemet, bruker du overspenningsvern med telefonkontakt. 4. Koble strømledningen fra strømuttaket og koble modemlinjen fra telefonkontakten. Beskytte Notebook-PC-en i tordenvær I tordenvær bør du ta følgende forholdsregler for å beskytte Notebook-PC-en mot skade. Du bør umiddelbart koble Notebook-PC-en fra strømkilden. Når Notebook-PC-en er forsvarlig frakoblet strømnettet og telefonlinjen, kan du drive maskinen med batteristrøm. Hvis du ikke bruker overspenningsvern, trekker du alle strømkabler ut fra strømuttakene. Koble Notebook-PC-en fra strømuttaket. Slå av strømbryteren på alle overspenningsvern. Hvis det går en telefonlinje direkte fra Notebook-PC-en til telefonkontakten (uten å gå via et overspenningsvern), kobler du ledningen fra kontakten. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNLEDNING 1-5

15 1-6 INNLEDNING PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

16 Kort oversikt over Notebook- PC-en 2 I dette kapitlet Før du begynner å bruke den nye Presario Notebook-PC-en, kan det være lurt å ta en kikk på noen av de grunnleggende komponentene. Fronten på Presario Notebook-PC-en, 2-2 Panel til venstre og høyre, 2-6 Panel på baksiden, 2-7 Underside, 2-8 Du åpner Notebook-PC-en ved å skyve 1 utløsermekanismen for skjermen fremover og 2 løfte lokket forsiktig. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN 2-1

17 Fronten på Presario Notebook- PC-en Vanlige funksjoner Åpne Notebook-PC-en, og ta en kikk på disse komponentene: Vanlige funksjoner Internett-knapper og lamper Funksjonstaster Statusvisning og volumkontroller "SlåNotebook-PC-enpåog av" senere i denne brukerhåndboken hvis du vil vite hvordan du slår Notebook-PC-en av og på. 1 Skjermutløsermekanisme 6 Styrepute 2 Skjerm 7 Høyttalere 3 Strømknapp 8 Venstre styreputeknapp 4 Serienummer 9 Enkel rulling 5 Tastatur - Høyre styreputeknapp "Styrepute" senere i denne brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker styreputen. 2-2 KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

18 Internett-knapper og lamper "Omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang" senere i denne brukerhåndboken hvis du vil lære hvordan du programmerer disse knappene etter eget behov. 1 Num Lock-lampe 4 Knapp for enkel e-post (Instant Button) 2 Caps Lock-lampe 5 Knapp for elektronisk handel 3 Knapp for enkel Internett-tilgang Med disse knappene blir du automatisk koblet til Internett. NB: Før du bruker disse knappene, må du ha tilgang til Internett. Knapp Beskrivelse av knapp Enkel Internetttilgang (Instant Internet Access) ƒ Enkel e-posttilgang B Elektronisk handel Standard knappehandling Et klikk på knappen gir deg ditt daglige oppstartssted på Internett. Du blir koblet til en personlig Web-side med lokal værvarsling, nyheter, sport og økonomisk informasjon. Et klikk på knappen gir deg tilgang til sending og mottak av e-post. Gir deg øyeblikkelig forbindelse med en rekke ledende handelsområder. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN 2-3

19 Funksjonstaster Følgende taster er tilordnet: Hvis du vil ha tilgang til disse funksjonene, trykker du og holder nede Fn-tasten, trykker funksjonstasten og slipper deretter begge tastene samtidig. Knapp F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Beskrivelse Brukerprogrammerbar hurtigtast for start av favorittprogram/ Web-område (Min Presario) Brukerprogrammerbar hurtigtast for start av favorittprogram/ Web-område (Underholdning) Bytter mellom intern og ekstern skjerm i denne rekkefølgen: Skjerm Ekstern skjerm Dataskjerm og ekstern skjerm Hvilemodus Kontrast ned (enkelte modeller) Kontrast opp (enkelte modeller) Lysstyrkekontroll ned Lysstyrkekontroll opp CD eller DVD Spill/Pause CD eller DVD Stopp CD eller DVD Forrige spor CD eller DVD Neste spor 2-4 KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

20 Statusvisning og volumkontroller 1 Strømstatus 5 Enkel rulling 2 Status for batterilading 6 Status for vekselstrømsadapter 3 Volum ned-knapp 7 Høyre styreputeknapp 4 Volum opp-knapp 8 Venstre styreputeknapp PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN 2-5

21 Panel til venstre og høyre Komponenter på venstre side Ta en titt på venstre og høyre side av Notebook-PC-en. Det er her CD- eller DVDstasjonen, diskettstasjonen, batteriet og PC-kortspor er plassert. "Bruke batteristrøm" i kapittel 3 i denne brukerhåndbokenhvisduvilhamer informasjon om batteriet. 1 Sikkerhetsspor 4 Manuelt utløserhull for CD eller DVD 2 CD- eller DVD-stasjon 5 Diskettstasjon 3 Utløserknapp for CD eller DVD 6 Utløserknapp for diskettstasjon Komponenter på høyre side PC-kort er flyttbart utstyr i kredittkortstørrelse som utvider egenskapene til Notebook-PC-en. 1 Batterirom 4 Hodetelefonkontakt 2 Utløserknapp for PC-kort 5 Mikrofonkontakt 3 PC-kortspor (Type I, II eller III) 2-6 KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

22 Panel på baksiden Komponenter på baksiden 1 Modemport 5 Vifteåpning 2 Kontakt for 6 Port (VGA) for ekstern skjerm vekselstrømsadapter 3 Mus/tastatur-kontakt 7 USB-porter 4 Skriver-/parallellport PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN 2-7

23 Underside Komponenter på undersiden 1 Nedfellbare ben 4 Basshøyttalerporter 2 Modell- og serienummer 5 Modemrom 3 Minnerom 2-8 KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

24 Bruke Notebook- PC-en 3 I dette kapitlet Din Presario Notebook-PC er laget for enkel installasjon, bruk og oppgradering. I dette kapitlet blir du gjort kjent med funksjonene på Notebook-PC-en. Slå på strømmen!, 3-2 Styrepute, 3-6 Egenskaper for Skjerm, 3-9 Knapper for enkel Internett-tilgang, 3-11 Lagringsstasjoner, 3-12 Sikkerhet, 3-13 PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-1

25 Slå på strømmen! I denne delen får du hjelp til å komme i gang med Notebook-PC-en. Koble til og fra nettstrøm Slå Notebook-PC-en på og av Gjenoppretting fra et låst program Gjenoppretting fra et låst system Bruke batteristrøm Komme i gang og delen om offentlig godkjenning (Government Approvals) i brukerhåndboken om Compaq sikkerhet og brukervennlighet for strømledningsinformasjon for hele verden. For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret må du unngå å bruke spenningskonverteringsenheter for elektrisk utstyr til å forsyne Notebook-PC-en med strøm. Bruk bare Compaqadapteren som fulgte med Notebook-PC-en eller en original reservekomponent fra Compaq. Koble til og fra nettstrøm Gjør dette Kontroller at du enkelt kan nå strømuttaket. Trekk ut vekselstrømsadapteren fra strømuttaket når du vil koble Notebook-PC en fra strømnettet. Ta tak i støpslet på strømledningen når du skal koble det fra strømuttaket. Ikke gjør dette Ikke la vekselstrømsadapteren være koblet til strømuttaket når den ikke er koblet til Notebook-PC-en. Sett ikke gjenstander på strømledninger eller -kabler. Ordne dem slik at ingen utilsiktet trår på dem eller snubler idem. Overspenningsvern Bruk av overspenningsvern og strømfiltre kan gi en betraktelig reduksjon av risikoen for elektrisk støt og være med på å beskytte Notebook-PC-en mot strømkildeproblemer. Ved en spenningstopp kan spenningsnivået i strømtilførselen til Notebook-PC-en øke så mye at det forårsaker tap av data eller systemskade. Beskytt Notebook-PC-en og eksterne enheter ved å koble dem til et overspenningsvern som absorberer spenningstopper og forhindrer at de når Notebook-PC-en. OBS: Høye spenningsnivåer kan nå Notebook-PC-en via telefonlinjen koblet til modemet. Hvis du vil beskytte Notebook- PC-en ved tordenvær, bruker du overspenningsvern på telefonlinjen. 3-2 BRUKE NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

26 Hvorfor bruke nettstrøm når jeg har et batteri? Når det er et oppladet batteri i Notebook-PC-en, kan du ganske enkelt koble den fra strømnettet. Notebook-PC-en går automatisk over til batteridrift. Når du ikke er på farten, er det hensiktsmessig å få strømtilførsel via vekselstrømsadapteren. Dette sikrer at batteriet alltid er oppladet. Hvis Notebook-PC-en ikke har et oppladet batteri, bør du lagre arbeidet ditt og slå av Notebook-PC-en før du kobler den fra strømnettet. Dvalemodus er en tilstand som ikke forbruker strøm. Når Notebook-PC-en går i dvalemodus, blir all informasjonen i systemminnet lagret på harddisken, og maskinen slås av. Du bør bare trykke og holde inne strømknappen ª for å slå av Notebook-PC-en hvis den har låst seg eller ikke reagerer. Compaq anbefaler ikke at du bruker denne metoden til å slå av Notebook-PC-en under normale omstendigheter. Bruk fremgangsmåten ovenfor når du skal slå av Notebook-PC-en på riktig måte. Slå Notebook-PC-en på og av Slå på Notebook-PC-en ved å trykke strømknappen ª, som er plassert øverst til høyre på tastaturet. Slik går du frem for å slå av Notebook-PC-en på riktig måte: 1. Lagre arbeidet, og avslutt alle åpne programmer. 2. Klikk Start,velgAvslutt, og deretter alternativet Avslutt. 3. Velg OK. Etter noen få sekunder slås Notebook-PC-en av. NB: Hvis Notebook-PC-en ikke reagerer, trykker du og holder inne strømknappen ª til maskinen slås av. Strømknappfunksjonalitet Når Notebook-PC-en er på, vil et trykk på strømknappen ª sette maskinen i dvalemodus. Dette er de tilgjengelige funksjonene for strømknappen: Trykk og slipp én gang for å gå inn i dvalemodus Trykk og hold inne (i omtrent fire sekunder) for å slå av Notebook-PC-en PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-3

27 Gjenoppretting fra et låst program Slik gjenoppretter du et program som har sluttet å svare: 1. Trykk Ctrl+Alt+Delete. Vinduet Lukk program vises. 2. Merk programmet som har sluttet å svare. 3. Klikk Avslutt oppgave. Du får melding om å lukke programmet som har sluttet å svare. 4. Klikk Avslutt oppgave. NB: Husk å lagre ofte. Arbeid som ikke er lagret, kan gå tapt når et program eller datamaskinen slutter å svare. Gjenoppretting fra et låst system Av og til kan du oppleve at tastaturet ikke fungerer, eller at det ikke skjer noe på skjermen. Slik starter du datamaskinen din på nytt: 1. Hold strømknappen ª nede i minst fire sekunder. Da slås datamaskinen av manuelt. 2. Trykk på strømknappen ª én gang for å starte på nytt. Hvis datamaskinen likevel ikke startes på nytt: 1. Fjern batteriet og koble fra vekselstrømsadaperen i minst 30 sekunder. 2. Sett inn batteriet på nytt eller koble til vekselstrømsadapteren, og trykk strømknappen ª én gang for å starte på nytt. Hvis du hadde åpne filer da datamaskinen låste seg, vil ScanDisk, som er et verktøyprogram fra Microsoft Windows, kjøres automatisk. ScanDisk avgjør om den ukorrekte avslutningen forårsaket feil på harddisken. Det kan oppstå feil hvis Microsoft Windows-operativsystemet ikke klarte å lukke alle filene på riktig måte før avslutningen. Hvis det ikke blir funnet feil, fortsetter prosessen med å starte datamaskinen på nytt. Hvis ScanDisk finner feil, følger du instruksjonene på skjermen og fortsetter prosessen med å starte datamaskinen på nytt. Det kan hende at arbeid som ikke ble lagret før datamaskinen låste seg, går tapt. 3-4 BRUKE NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

28 Bruke batteristrøm Notebook-PC-en er utstyrt med et litium/ion- eller nikkel/ metallhydridbatteri. Uforsvarlig håndtering av batteriet kan forårsake brann eller kjemikaliebrannsår. Batteriet må ikke demonteres, knuses eller stikkes hull på, de eksterne kontaktene må ikke kortsluttes, og batteriet må ikke utsettes for vann eller åpen flamme eller temperaturer høyere enn 60 C (140 F). Batteriet må bare byttes ut med et Compaq-batteri av typen som er spesifisert for denne Notebook-PC-en. Sette inn batteriet Slik går du frem for å sette inn batteriet i batterirommet: 1. Skyv 1 batteridekslet nedover for å fjerne dekslet. 2. Sett inn 2 det nye batteriet i batterirommet med etikettsiden opp. 3. Lukk batteridekslet ved å skyve det forsiktig oppover til det går på plass med et klikk. Ta ut batteriet Slik går du frem for å ta ut batteriet: 1. Lagre alle filer som ikke er lagret. "Behandle batteriet" senere i denne brukerhåndboken. 2. Hvis vekselstrømsadapteren ikke er tilkoblet, slår du av datamaskinen. 3. Fjern dekslet til batterirommet ved å skyve det ned. Batteriet lades uansett om Notebook-PC-en er på eller av. Det fortsetter å lades til det er fullstendig oppladet eller maskinen kobles fra strømuttaket. Hvis du ikke kommer til å bruke Notebook-PC-en på lang tid, anbefaler Compaq at du kobler strømledningen fra strømuttaket og tar ut til du skal bruke maskinen igjen. 4. Trekk batteriet ut etter strimmelen. Lade batteriet Hvis du vil lade batteriet, setter du det inn i batterirommet og kobler Notebook-PC-en til nettstrøm. La Notebook-PC-en være koblet til det strømuttaket til indikatoren for Batterilading 7 ikke lyser lenger. Dette sikrer at batteriet er fullstendig oppladet. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-5

29 Styrepute I denne delen lærer du hvordan du merker, klikker og dobbeltklikker med styreputen: Bruke styreputen i stedet for en mus Trykking og dobbelttrykking Kantbevegelsesfunksjon (Edge Motion) Bruke styreputen i stedet for en mus Akkurat som med musen kan du bruke styreputen til å tegne linjer eller peke på elementer på Windows-skrivebordet. Forsøk å bevege pekeren over skjermen ved å føre fingeren forsiktig over styreputen. Venstreklikk Når du skal venstreklikke, trykker du venstre styreputeknapp. Den er plassert rett nedenfor styreputen. Den venstre styreputeknappen fungerer som merke- eller dra-knapp. Når du skal dobbeltklikke et element, beveger du pekeren over elementet og trykker venstre styreputeknapp to ganger i rask rekkefølge. "Behandle Presario Notebook- PC-en" senere i denne brukerhåndboken for tips om hvordan du holder styreputen ren. Høyreklikk Den høyre styreputeknappen fungerer som hurtigmenyknapp eller spesiell dra-knapp. Trykk Høyre styreputeknapp for å få kontekstavhengige alternativer. Rulleknapp "Koble til maskinvareenheter" senere i denne brukerhåndbokenhvisduvilvitehvordandu kobler til en ekstern mus. Rulleknappen tilsvarer opp- og nedknappene på rullefeltet i kanten av et vindu. Hvis du vil se andre områder av et dokument- eller nettleservindu, trykker du rulleknappen iden ønskede retningen. NB: Rulleknappen fungerer ikke i alle programmer. NB: For venstrehendte brukere kan venstre- og høyreklikksfunksjonaliteten reverseres i Egenskaper for styrepute under Knappehandlinger. 3-6 BRUKE NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

30 Trykking og dobbelttrykking Styreputen har en trykkefunksjon som fungerer som den venstre museknappen. Hvis funksjonen er aktivert, kan du trykke én gang på styreputen for å merke et objekt, og trykke to ganger for å dobbeltklikke. Hvis du vil ha mer hjelp til å angi avanserte styreputefunksjoner, klikker du π-knappen eller velger Hjelp i dialogboksen Egenskaper for Mus. Ved å opprette funksjonen for å trykke og dra kan styreputen også brukes til å dra objekter uten å trykke på styreputeknappene. Denne funksjonen er for avanserte brukere. Slik går du frem for å slå på trykkefunksjonen: 1. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, pekerpå Innstillinger og velger deretter Kontrollpanel. Hvis du vil forhindre utilsiktede pekeoperasjoner mens du skriver inn tekst, drar du glidebryteren PalmCheck mot maksimum. 2. Dobbeltklikk ikonet Mus z for å åpne dialogboksen Egenskaper for Mus. 3. Velg kategorien Touch,ogmerkavforTap to Click for å slå på trykkefunksjonen. 4. Velg OK for å godta endringene og lukke dialogboksen. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-7

31 Kantbevegelsesfunksjon (Edge Motion) Med kantbevegelsesfunksjonen (Edge Motion) kan du fortsette å rulle selv om fingeren når kanten av styreputen. Når denne funksjonen er slått på, fortsetter vinduet å rulle til du løfter fingeren. Slik går du frem for å slå på kantbevegelsesfunksjonen (Edge Motion): 1. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, peker på Innstillinger og velger deretter Kontrollpanel. 2. Dobbeltklikk ikonet Mus z. 3. Velg kategorien for kantbevegelsesfunksjonen Edge Motion. 4. Velg When Dragging, Always og When Scrolling for å slå på kantbevegelsesfunksjonen. 5. Velg OK for å godta endringene og lukke dialogboksen. 3-8 BRUKE NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

32 Egenskaper for Skjerm Denne delen inneholder følgende emner: Endre oppløsning Justere lysstyrke Endre oppløsning Hvis skjermbildet bare fyller en del av skjermen, eller standardoppløsningen ikke passer ditt bruk, kan du justere skjermoppløsningen. Slik går du frem for å endre skjermoppløsningen: 1. På oppgavelinjen klikker du Start, pekerpåinnstillinger og velger deretter Kontrollpanel. 2. Dobbeltklikk ikonet Skjerm & for å åpne dialogboksen Egenskaper for Skjerm og velg deretter kategorien Innstillinger. Skjermen på Notebook-PC-en er allerede stilt inn til optimal oppløsning. Compaq anbefaler endring av oppløsningsinnstillingen bare hvis du støter på problemer. 3. Under Skjermområde klikker du og drar glidebryteren Oppløsning til oppløsningen du vil bruke. 4. Velg OK for å godta de nye innstillingene, og lukk deretter Kontrollpanel-vinduet. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-9

33 Justere lysstyrke Tastkombinasjoner som Fn+F7 i eksemplet ovenfor betyr at du trykker og holder nede Fn-tasten, trykker F7-tasten og slipper begge tastene samtidig. Hvis skjermen er for blass eller for lys, kan det hende lysstyrkekontrollene ikke er riktig innstilt. Du kan også justere lysstyrken på skjermen ved å trykke Fn + F7 for å redusere lysstyrken, eller Fn + F8 for å øke lysstyrken. På enkelte modeller kan du bruke Fn + F5 til å redusere kontrasten og Fn + F6 til å øke kontrasten BRUKE NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

34 Knapper for enkel Internetttilgang Knappene for enkel Internett-tilgang, som er plassert ovenfor tastaturet på Notebook-PC-en, kobler deg automatisk til Internett. Med bare ett trykk gir disse knappene deg tilgang til de mest brukte Internettaktivitetene. Denne delen inneholder følgende emner: Omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang Omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang Du kan omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang, slik at de gjenspeiler dine personlige preferanser. Slik går du frem for å omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang: 1. Velg Start, Innstillinger, og deretter Kontrollpanel. 2. Klikk ikonet for knappene for ÿ enkel Internett-tilgang. 3. Du omprogrammerer knappene i henhold til instruksjonene i dialogboksen. NB: Programmeringsmulighetene til de ulike knappene for enkel Internett-tilgang vil variere. Noen kan omprogrammeres til en Internettadresse eller til et program på datamaskinen. Andre knapper for enkel Internett-tilgang kan bare omprogrammeres til en Internett-adresse eller de er forhåndsinnstilte. "Fronten på Presario Notebook-PC-en" i kapittel 2 i denne brukerhåndboken hvis du vil ha beskrivelser av hver enkelt knapp og dennes standardhandling. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-11

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Inneholder: Sikkerhet & komfort Service- & støtteinformasjon Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Serie 300, 1200, 1600, 1800, og 1900 Innhold Innhold i KAPITTEL 1 Hvordan bruke denne håndboken Tekstkonvensjoner...

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjenopprettingsalternativer

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjennopprettingsalternativer

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163492

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163492 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP TOUCHSMART TM2-2050EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP TOUCHSMART TM2-2050EA i bruksanvisningen

Detaljer