Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien"

Transkript

1 Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i USA, Brasil, Canada, Japan, Singapore, Taiwan og Storbritannia. Compaq er registrert hos U.S. Patent and Trademark Office.

2 Presario Mobil Internett-PC Etter installering 1200-serien

3 Merknad 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq-logoen er registrert hos U.S. Patent and Trademark Office. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft Corporation. Intel og Pentium er varemerker for Intel Corporation. Alle andre produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Compaq tar ikke ansvar for tekniske feil, redigeringsfeil eller utelatelser i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og gis "SLIK DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. RISIKOEN VED BRUK AV DENNE INFORMASJONEN HVILER HELT OG HOL- DENT PÅ MOTTAKER. IKKE I NOE TILFELLE VIL COMPAQ VÆRE ERSTATNINGSANSVAR- LIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIG SKADE, ELLER FØLGESKADE. HELLER IKKE GIS DET STRAFFEERSTATNING, SPESIELL ERSTATNING ELLER ANNEN ERSTATNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR TAPT FORTJENESTE, FORRET- NINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON), SELV OM COMPAQ HAR BLITT GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE KRAV. DET FOREGÅENDE GJELDER UAN- SETT OM UAKTSOMHET ELLER ANNEN FEIL KAN TILLEGGES EN AV PARTENE, OG UANSETT OM SLIKT ANSVAR KOMMER TIL UTTRYKK I KONTRAKT, UAKTSOMHET, SKA- DESERSTATNING, ELLER NOEN ANNEN FORM FOR JURIDISK ERSTATNINGSANSVAR, OG UANSETT OM EVENTUELLE FORSØK PÅ BEGRENSET OPPRETTELSE MISLYKTES. De begrensede garantiene for Compaq-produkter er utelukkende definert i dokumentasjonen som følger produktene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som en videreføring av eller tillegg til disse garantiene. Compaq Presario Mobile Internet PC 1200 Series Tredje utgave (april 2001) Artikkelnummer

4 INNHOLD Kapitlet1 Innledning Hvorkanjegfinneinformasjon? Tryktdokumentasjon Symboleroggrafikk Symboler Grafikk Sikkerhet Koble Notebook-PC-en fra strømkilden Kapitlet 2 Kort oversikt over Notebook-PC-en Fronten på Presario Notebook-PC-en Vanlige funksjoner Internett-knapper og lamper Funksjonstaster Statusvisningogvolumkontroller Panel til venstre og høyre Komponenter på venstre side Komponenter på høyre side PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNHOLD-I

5 Panel på baksiden Komponenter på baksiden Underside Komponenter på undersiden Kapitlet 3 Bruke Notebook-PC-en Slåpåstrømmen! Kobletilogfranettstrøm Slå Notebook-PC-en på og av Gjenoppretting fra et låst program Gjenoppretting fra et låst system Brukebatteristrøm Styrepute Bruke styreputen i stedet for en mus Trykking og dobbelttrykking Kantbevegelsesfunksjon(EdgeMotion) Egenskaper for Skjerm Endreoppløsning Justerelysstyrke Knapper for enkel Internett-tilgang Omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang Lagringsstasjoner Identifisere lagringsstasjonene Bruke diskettstasjonen Sikkerhet Brukesikkerhetssporet Oppstartspassord INNHOLD-II PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

6 Kapitlet 4 Vanlige oppgaver Skjermmoduser Byttemellomskjermer Antivirusprogramvare Brukeantivirusprogramvare Gjenkjenne et datavirus Fjerneetvirus Beskyttelsemotvirus Oppdatere McAfee VirusScan Oppgradering av McAfee VirusScan-programvare Legge til og fjerne programvare Programvareogmaskinvare Kapitlet5 Koble til maskinvareenheter BrukeCD-ellerDVD-stasjonen Setteinnogtautplater Setteinnenplate Tautenplate Løse ut en plate manuelt Musikk-CD-erogVideoDisc-plater Spilleavmusikk-CD-er Spille av video-cd-er som ikke er i DVD-format DVD-plater BrukeDVD-spiller Bruke regionsinndelte DVD-plater PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNHOLD-III

7 Alternativerforvideovisning Vise og skjule kontrollpanelet for DVD-spiller Zoome visningen Grunnleggende om CD-RW InstallereAdaptecEasyCDCreator InstallereAdaptecEasyCDCreator ForhindreBufferunderrun-feil Få tilgang til brukerinformasjon om EasyCDCreator Kapitlet6 Utogsurfe Grunnleggende begreper HvaerInternett? HvaerWorldWideWeb? Nettlesere Hvaerennettleser? BrukeMicrosoftInternetExplorer Søkemotorer Velgeensøkemotor Brukeensøkemotor SøkepåWorldWideWeb Få tilgang til filer over Internett Oppsummering Kapitlet7 Behandlebatteriet Batteribehandling Brukebatteriet Oppbevare batteriet Resirkulerebatteriet INNHOLD-IV PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

8 Batterikalibrering Kalibrerebatteriet Maksimerebatteridriftstiden Korrigereentilstandmedlavtbatteriladenivå Strømstyring Spareenergi Kapitlet8 Hvaerstrømstyring? Service Forebyggendevedlikehold Rengjøre den utvendige Notebook-PC-en Rengjøre tastaturet Rengjøre skjermen Rengjøre styreputen Behandle Presario Notebook-PC-en Sikkerhetskopieringsverktøy Brukesikkerhetskopieringsenheter Harddiskfeil BrukeScanDisk Bruke Diskopprydding Slettelagredefiler Defragmentereharddisken Håndtere harddiskplass Kontrollereharddiskplass Slette unødvendige filer Bruke papirkurven PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNHOLD-V

9 Systemverktøy Compaqs diagnoseverktøy (tilgjengelig på enkelte modeller) Compaq Service Connection (tilgjengelig på enkelte modeller) Kapitlet9 Løsninger Ordliste Register Grunnleggende løsninger Nyttigetips Finneløsningerraskt Vanligespørsmål Generelle spørsmål Spørsmålomskjerm Spørsmålomlyd Spørsmålomfilm Spørsmål om eksterne enheter Spørsmål om oppgraderinger Feilmeldinger Løsningstabeller Lydogvideo Batteriogstrøm Masselagring SpillogInternett Tastatur og styrepute MinneogPC-kort INNHOLD-VI PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

10 Innledning 1 I dette kapitlet Hvor kan jeg finne informasjon?, 1-2 Symboler og grafikk, 1-4 Sikkerhet, 1-5 Gratulerer! Som eier av en ny Presario Notebook-PC har du sluttet deg til den globale gruppen med brukere av bærbare datamaskiner. Når Notebook-PC-en er konfigurert og koblet til Internett, kan du utforske et hav av elektronisk informasjon, underholdning og tjenester. Brukerhåndboken Presario Notebook etter installering er beregnet på både erfarne databrukere og nybegynnere. I denne oversiktlige brukerhåndboken finner du raskt og enkelt informasjonen du trenger. Den er også ment å skulle gjøre deg kjent med følgende emner: Funksjoner du med fordel kan prøve de første dagene eller ukene Holde Notebook-PC-en i gang uten problemer Løse vanlige problemer etter hvert som de dukker opp PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNLEDNING 1-1

11 Hvor kan jeg finne informasjon? I denne delen beskrives dokumentasjonen som fulgte med den nye Notebook-PC-en. Trykt dokumentasjon Din nye Presario Notebook-PC ble levert med trykt dokumentasjon som inneholder nyttig referanseinformasjon. NB: Avhengig av geografisk område kan det finnes dokumentasjon utover det som beskrives her. Komme i gang Denne plakaten viser hvordan du konfigurerer Notebook- PC-en. Når du er ferdig, bretter du sammen plakaten og oppbevarer den sammen med dokumentasjonen for fremtidig bruk. Se "Kort oversikt over Notebook-PC-en" senere i denne brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om maskinvaren som kom med Notebook-PC-en. Etter installering I denne oversiktlige brukerhåndboken finner du informasjon om hvordan du konfigurerer Notebook-PC-en og gjør deg kjent med funksjonene den har. Her får du også en innføring i følgende emner: Vanlige dataoppgaver Internett Notebook-vedlikehold Løsninger på dataproblemer Compaq-verktøy for service og support NB: Det kan være at enkelte funksjoner som er beskrevet i denne brukerhåndboken, ikke er tilgjengelig på alle modeller eller i alle geografiske områder. 1-2 INNLEDNING PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

12 Compaq sikkerhet og brukervennlighet I dette dokumentet finner du informasjon om hvordan du beskytter utstyret mot skade, beskytter deg selv mot personskade og bruker Notebook-PC-en på en bekvem måte. Garanti Garantien inneholder detaljert informasjon om Compaqs serviceforpliktelse i garantiperioden. Oppbevar garantien på et trygt sted i tilfelle du skulle få bruk for den senere. Presario Operativsystemhåndbok I Presario Notebook Operativsystemhåndbok finner du informasjon om hvordan du kommuniserer med Notebook- PC-en via Microsoft Windows-operativsystemet. Her får du også en innføring i følgende emner: Filbehandling, som dekker oppretting, lagring, sletting, navngiving og flytting av filer Tilpasse Windows-skrivebordet Bruke elektronisk Hjelp for Windows NB: Illustrasjonene som vises, og funksjonene som beskrives i dette dokumentet, kan være litt forskjellig fra Presario Notebook-PC-en. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNLEDNING 1-3

13 Symboler og grafikk Symboler Ordene og symbolene nedenfor har en egen betydning i denne brukerhåndboken og i den elektroniske dokumentasjonen. Grafikk Viktig informasjon som kan være til hjelp når du skal løse et problem. Nyttige tips som gjør bruken av Notebook-PC-en enklere og raskere. Et annet dokument eller en annen side i dette dokumentet inneholder beslektet informasjon. Hvis man unnlater å følge retningslinjene, kan det føre til legemsskade eller død. OBS: Hvis man ikke følger retningslinjene, kan det føre til utstyrsskade eller datatap. Illustrasjonene som vises, og funksjonene som beskrives i dette dokumentet, kan være litt forskjellig fra Presario Notebook-PC-en. 1-4 INNLEDNING PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

14 Sikkerhet Koble Notebook-PC-en fra strømkilden Slik går du frem for å slå av Notebook-PC-en på riktig måte: Les dokumentet om Sikkerhet og brukervennlighet for å redusere faren for elektrisk støt eller skade på utstyret. 1. Lukk alle åpne programmer. 2. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, og deretter klikker du Avslutt... Dialogboksen for å avslutte Windows vises. 3. Velg alternativet Avslutt. NB: Hvis Notebook-PC-en ikke slås av automatisk, trykker du og holder inne strømknappen ª til maskinen er avslått. Beskyttutstyretmotspenningstopper ved å koble alle strømledninger via et overspenningsvern av god kvalitet. Hvis du har en reservert telefonlinje for modemet, bruker du overspenningsvern med telefonkontakt. 4. Koble strømledningen fra strømuttaket og koble modemlinjen fra telefonkontakten. Beskytte Notebook-PC-en i tordenvær I tordenvær bør du ta følgende forholdsregler for å beskytte Notebook-PC-en mot skade. Du bør umiddelbart koble Notebook-PC-en fra strømkilden. Når Notebook-PC-en er forsvarlig frakoblet strømnettet og telefonlinjen, kan du drive maskinen med batteristrøm. Hvis du ikke bruker overspenningsvern, trekker du alle strømkabler ut fra strømuttakene. Koble Notebook-PC-en fra strømuttaket. Slå av strømbryteren på alle overspenningsvern. Hvis det går en telefonlinje direkte fra Notebook-PC-en til telefonkontakten (uten å gå via et overspenningsvern), kobler du ledningen fra kontakten. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING INNLEDNING 1-5

15 1-6 INNLEDNING PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

16 Kort oversikt over Notebook- PC-en 2 I dette kapitlet Før du begynner å bruke den nye Presario Notebook-PC-en, kan det være lurt å ta en kikk på noen av de grunnleggende komponentene. Fronten på Presario Notebook-PC-en, 2-2 Panel til venstre og høyre, 2-6 Panel på baksiden, 2-7 Underside, 2-8 Du åpner Notebook-PC-en ved å skyve 1 utløsermekanismen for skjermen fremover og 2 løfte lokket forsiktig. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN 2-1

17 Fronten på Presario Notebook- PC-en Vanlige funksjoner Åpne Notebook-PC-en, og ta en kikk på disse komponentene: Vanlige funksjoner Internett-knapper og lamper Funksjonstaster Statusvisning og volumkontroller "SlåNotebook-PC-enpåog av" senere i denne brukerhåndboken hvis du vil vite hvordan du slår Notebook-PC-en av og på. 1 Skjermutløsermekanisme 6 Styrepute 2 Skjerm 7 Høyttalere 3 Strømknapp 8 Venstre styreputeknapp 4 Serienummer 9 Enkel rulling 5 Tastatur - Høyre styreputeknapp "Styrepute" senere i denne brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker styreputen. 2-2 KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

18 Internett-knapper og lamper "Omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang" senere i denne brukerhåndboken hvis du vil lære hvordan du programmerer disse knappene etter eget behov. 1 Num Lock-lampe 4 Knapp for enkel e-post (Instant Button) 2 Caps Lock-lampe 5 Knapp for elektronisk handel 3 Knapp for enkel Internett-tilgang Med disse knappene blir du automatisk koblet til Internett. NB: Før du bruker disse knappene, må du ha tilgang til Internett. Knapp Beskrivelse av knapp Enkel Internetttilgang (Instant Internet Access) ƒ Enkel e-posttilgang B Elektronisk handel Standard knappehandling Et klikk på knappen gir deg ditt daglige oppstartssted på Internett. Du blir koblet til en personlig Web-side med lokal værvarsling, nyheter, sport og økonomisk informasjon. Et klikk på knappen gir deg tilgang til sending og mottak av e-post. Gir deg øyeblikkelig forbindelse med en rekke ledende handelsområder. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN 2-3

19 Funksjonstaster Følgende taster er tilordnet: Hvis du vil ha tilgang til disse funksjonene, trykker du og holder nede Fn-tasten, trykker funksjonstasten og slipper deretter begge tastene samtidig. Knapp F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Beskrivelse Brukerprogrammerbar hurtigtast for start av favorittprogram/ Web-område (Min Presario) Brukerprogrammerbar hurtigtast for start av favorittprogram/ Web-område (Underholdning) Bytter mellom intern og ekstern skjerm i denne rekkefølgen: Skjerm Ekstern skjerm Dataskjerm og ekstern skjerm Hvilemodus Kontrast ned (enkelte modeller) Kontrast opp (enkelte modeller) Lysstyrkekontroll ned Lysstyrkekontroll opp CD eller DVD Spill/Pause CD eller DVD Stopp CD eller DVD Forrige spor CD eller DVD Neste spor 2-4 KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

20 Statusvisning og volumkontroller 1 Strømstatus 5 Enkel rulling 2 Status for batterilading 6 Status for vekselstrømsadapter 3 Volum ned-knapp 7 Høyre styreputeknapp 4 Volum opp-knapp 8 Venstre styreputeknapp PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN 2-5

21 Panel til venstre og høyre Komponenter på venstre side Ta en titt på venstre og høyre side av Notebook-PC-en. Det er her CD- eller DVDstasjonen, diskettstasjonen, batteriet og PC-kortspor er plassert. "Bruke batteristrøm" i kapittel 3 i denne brukerhåndbokenhvisduvilhamer informasjon om batteriet. 1 Sikkerhetsspor 4 Manuelt utløserhull for CD eller DVD 2 CD- eller DVD-stasjon 5 Diskettstasjon 3 Utløserknapp for CD eller DVD 6 Utløserknapp for diskettstasjon Komponenter på høyre side PC-kort er flyttbart utstyr i kredittkortstørrelse som utvider egenskapene til Notebook-PC-en. 1 Batterirom 4 Hodetelefonkontakt 2 Utløserknapp for PC-kort 5 Mikrofonkontakt 3 PC-kortspor (Type I, II eller III) 2-6 KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

22 Panel på baksiden Komponenter på baksiden 1 Modemport 5 Vifteåpning 2 Kontakt for 6 Port (VGA) for ekstern skjerm vekselstrømsadapter 3 Mus/tastatur-kontakt 7 USB-porter 4 Skriver-/parallellport PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN 2-7

23 Underside Komponenter på undersiden 1 Nedfellbare ben 4 Basshøyttalerporter 2 Modell- og serienummer 5 Modemrom 3 Minnerom 2-8 KORT OVERSIKT OVER NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

24 Bruke Notebook- PC-en 3 I dette kapitlet Din Presario Notebook-PC er laget for enkel installasjon, bruk og oppgradering. I dette kapitlet blir du gjort kjent med funksjonene på Notebook-PC-en. Slå på strømmen!, 3-2 Styrepute, 3-6 Egenskaper for Skjerm, 3-9 Knapper for enkel Internett-tilgang, 3-11 Lagringsstasjoner, 3-12 Sikkerhet, 3-13 PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-1

25 Slå på strømmen! I denne delen får du hjelp til å komme i gang med Notebook-PC-en. Koble til og fra nettstrøm Slå Notebook-PC-en på og av Gjenoppretting fra et låst program Gjenoppretting fra et låst system Bruke batteristrøm Komme i gang og delen om offentlig godkjenning (Government Approvals) i brukerhåndboken om Compaq sikkerhet og brukervennlighet for strømledningsinformasjon for hele verden. For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret må du unngå å bruke spenningskonverteringsenheter for elektrisk utstyr til å forsyne Notebook-PC-en med strøm. Bruk bare Compaqadapteren som fulgte med Notebook-PC-en eller en original reservekomponent fra Compaq. Koble til og fra nettstrøm Gjør dette Kontroller at du enkelt kan nå strømuttaket. Trekk ut vekselstrømsadapteren fra strømuttaket når du vil koble Notebook-PC en fra strømnettet. Ta tak i støpslet på strømledningen når du skal koble det fra strømuttaket. Ikke gjør dette Ikke la vekselstrømsadapteren være koblet til strømuttaket når den ikke er koblet til Notebook-PC-en. Sett ikke gjenstander på strømledninger eller -kabler. Ordne dem slik at ingen utilsiktet trår på dem eller snubler idem. Overspenningsvern Bruk av overspenningsvern og strømfiltre kan gi en betraktelig reduksjon av risikoen for elektrisk støt og være med på å beskytte Notebook-PC-en mot strømkildeproblemer. Ved en spenningstopp kan spenningsnivået i strømtilførselen til Notebook-PC-en øke så mye at det forårsaker tap av data eller systemskade. Beskytt Notebook-PC-en og eksterne enheter ved å koble dem til et overspenningsvern som absorberer spenningstopper og forhindrer at de når Notebook-PC-en. OBS: Høye spenningsnivåer kan nå Notebook-PC-en via telefonlinjen koblet til modemet. Hvis du vil beskytte Notebook- PC-en ved tordenvær, bruker du overspenningsvern på telefonlinjen. 3-2 BRUKE NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

26 Hvorfor bruke nettstrøm når jeg har et batteri? Når det er et oppladet batteri i Notebook-PC-en, kan du ganske enkelt koble den fra strømnettet. Notebook-PC-en går automatisk over til batteridrift. Når du ikke er på farten, er det hensiktsmessig å få strømtilførsel via vekselstrømsadapteren. Dette sikrer at batteriet alltid er oppladet. Hvis Notebook-PC-en ikke har et oppladet batteri, bør du lagre arbeidet ditt og slå av Notebook-PC-en før du kobler den fra strømnettet. Dvalemodus er en tilstand som ikke forbruker strøm. Når Notebook-PC-en går i dvalemodus, blir all informasjonen i systemminnet lagret på harddisken, og maskinen slås av. Du bør bare trykke og holde inne strømknappen ª for å slå av Notebook-PC-en hvis den har låst seg eller ikke reagerer. Compaq anbefaler ikke at du bruker denne metoden til å slå av Notebook-PC-en under normale omstendigheter. Bruk fremgangsmåten ovenfor når du skal slå av Notebook-PC-en på riktig måte. Slå Notebook-PC-en på og av Slå på Notebook-PC-en ved å trykke strømknappen ª, som er plassert øverst til høyre på tastaturet. Slik går du frem for å slå av Notebook-PC-en på riktig måte: 1. Lagre arbeidet, og avslutt alle åpne programmer. 2. Klikk Start,velgAvslutt, og deretter alternativet Avslutt. 3. Velg OK. Etter noen få sekunder slås Notebook-PC-en av. NB: Hvis Notebook-PC-en ikke reagerer, trykker du og holder inne strømknappen ª til maskinen slås av. Strømknappfunksjonalitet Når Notebook-PC-en er på, vil et trykk på strømknappen ª sette maskinen i dvalemodus. Dette er de tilgjengelige funksjonene for strømknappen: Trykk og slipp én gang for å gå inn i dvalemodus Trykk og hold inne (i omtrent fire sekunder) for å slå av Notebook-PC-en PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-3

27 Gjenoppretting fra et låst program Slik gjenoppretter du et program som har sluttet å svare: 1. Trykk Ctrl+Alt+Delete. Vinduet Lukk program vises. 2. Merk programmet som har sluttet å svare. 3. Klikk Avslutt oppgave. Du får melding om å lukke programmet som har sluttet å svare. 4. Klikk Avslutt oppgave. NB: Husk å lagre ofte. Arbeid som ikke er lagret, kan gå tapt når et program eller datamaskinen slutter å svare. Gjenoppretting fra et låst system Av og til kan du oppleve at tastaturet ikke fungerer, eller at det ikke skjer noe på skjermen. Slik starter du datamaskinen din på nytt: 1. Hold strømknappen ª nede i minst fire sekunder. Da slås datamaskinen av manuelt. 2. Trykk på strømknappen ª én gang for å starte på nytt. Hvis datamaskinen likevel ikke startes på nytt: 1. Fjern batteriet og koble fra vekselstrømsadaperen i minst 30 sekunder. 2. Sett inn batteriet på nytt eller koble til vekselstrømsadapteren, og trykk strømknappen ª én gang for å starte på nytt. Hvis du hadde åpne filer da datamaskinen låste seg, vil ScanDisk, som er et verktøyprogram fra Microsoft Windows, kjøres automatisk. ScanDisk avgjør om den ukorrekte avslutningen forårsaket feil på harddisken. Det kan oppstå feil hvis Microsoft Windows-operativsystemet ikke klarte å lukke alle filene på riktig måte før avslutningen. Hvis det ikke blir funnet feil, fortsetter prosessen med å starte datamaskinen på nytt. Hvis ScanDisk finner feil, følger du instruksjonene på skjermen og fortsetter prosessen med å starte datamaskinen på nytt. Det kan hende at arbeid som ikke ble lagret før datamaskinen låste seg, går tapt. 3-4 BRUKE NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

28 Bruke batteristrøm Notebook-PC-en er utstyrt med et litium/ion- eller nikkel/ metallhydridbatteri. Uforsvarlig håndtering av batteriet kan forårsake brann eller kjemikaliebrannsår. Batteriet må ikke demonteres, knuses eller stikkes hull på, de eksterne kontaktene må ikke kortsluttes, og batteriet må ikke utsettes for vann eller åpen flamme eller temperaturer høyere enn 60 C (140 F). Batteriet må bare byttes ut med et Compaq-batteri av typen som er spesifisert for denne Notebook-PC-en. Sette inn batteriet Slik går du frem for å sette inn batteriet i batterirommet: 1. Skyv 1 batteridekslet nedover for å fjerne dekslet. 2. Sett inn 2 det nye batteriet i batterirommet med etikettsiden opp. 3. Lukk batteridekslet ved å skyve det forsiktig oppover til det går på plass med et klikk. Ta ut batteriet Slik går du frem for å ta ut batteriet: 1. Lagre alle filer som ikke er lagret. "Behandle batteriet" senere i denne brukerhåndboken. 2. Hvis vekselstrømsadapteren ikke er tilkoblet, slår du av datamaskinen. 3. Fjern dekslet til batterirommet ved å skyve det ned. Batteriet lades uansett om Notebook-PC-en er på eller av. Det fortsetter å lades til det er fullstendig oppladet eller maskinen kobles fra strømuttaket. Hvis du ikke kommer til å bruke Notebook-PC-en på lang tid, anbefaler Compaq at du kobler strømledningen fra strømuttaket og tar ut til du skal bruke maskinen igjen. 4. Trekk batteriet ut etter strimmelen. Lade batteriet Hvis du vil lade batteriet, setter du det inn i batterirommet og kobler Notebook-PC-en til nettstrøm. La Notebook-PC-en være koblet til det strømuttaket til indikatoren for Batterilading 7 ikke lyser lenger. Dette sikrer at batteriet er fullstendig oppladet. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-5

29 Styrepute I denne delen lærer du hvordan du merker, klikker og dobbeltklikker med styreputen: Bruke styreputen i stedet for en mus Trykking og dobbelttrykking Kantbevegelsesfunksjon (Edge Motion) Bruke styreputen i stedet for en mus Akkurat som med musen kan du bruke styreputen til å tegne linjer eller peke på elementer på Windows-skrivebordet. Forsøk å bevege pekeren over skjermen ved å føre fingeren forsiktig over styreputen. Venstreklikk Når du skal venstreklikke, trykker du venstre styreputeknapp. Den er plassert rett nedenfor styreputen. Den venstre styreputeknappen fungerer som merke- eller dra-knapp. Når du skal dobbeltklikke et element, beveger du pekeren over elementet og trykker venstre styreputeknapp to ganger i rask rekkefølge. "Behandle Presario Notebook- PC-en" senere i denne brukerhåndboken for tips om hvordan du holder styreputen ren. Høyreklikk Den høyre styreputeknappen fungerer som hurtigmenyknapp eller spesiell dra-knapp. Trykk Høyre styreputeknapp for å få kontekstavhengige alternativer. Rulleknapp "Koble til maskinvareenheter" senere i denne brukerhåndbokenhvisduvilvitehvordandu kobler til en ekstern mus. Rulleknappen tilsvarer opp- og nedknappene på rullefeltet i kanten av et vindu. Hvis du vil se andre områder av et dokument- eller nettleservindu, trykker du rulleknappen iden ønskede retningen. NB: Rulleknappen fungerer ikke i alle programmer. NB: For venstrehendte brukere kan venstre- og høyreklikksfunksjonaliteten reverseres i Egenskaper for styrepute under Knappehandlinger. 3-6 BRUKE NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

30 Trykking og dobbelttrykking Styreputen har en trykkefunksjon som fungerer som den venstre museknappen. Hvis funksjonen er aktivert, kan du trykke én gang på styreputen for å merke et objekt, og trykke to ganger for å dobbeltklikke. Hvis du vil ha mer hjelp til å angi avanserte styreputefunksjoner, klikker du π-knappen eller velger Hjelp i dialogboksen Egenskaper for Mus. Ved å opprette funksjonen for å trykke og dra kan styreputen også brukes til å dra objekter uten å trykke på styreputeknappene. Denne funksjonen er for avanserte brukere. Slik går du frem for å slå på trykkefunksjonen: 1. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, pekerpå Innstillinger og velger deretter Kontrollpanel. Hvis du vil forhindre utilsiktede pekeoperasjoner mens du skriver inn tekst, drar du glidebryteren PalmCheck mot maksimum. 2. Dobbeltklikk ikonet Mus z for å åpne dialogboksen Egenskaper for Mus. 3. Velg kategorien Touch,ogmerkavforTap to Click for å slå på trykkefunksjonen. 4. Velg OK for å godta endringene og lukke dialogboksen. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-7

31 Kantbevegelsesfunksjon (Edge Motion) Med kantbevegelsesfunksjonen (Edge Motion) kan du fortsette å rulle selv om fingeren når kanten av styreputen. Når denne funksjonen er slått på, fortsetter vinduet å rulle til du løfter fingeren. Slik går du frem for å slå på kantbevegelsesfunksjonen (Edge Motion): 1. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, peker på Innstillinger og velger deretter Kontrollpanel. 2. Dobbeltklikk ikonet Mus z. 3. Velg kategorien for kantbevegelsesfunksjonen Edge Motion. 4. Velg When Dragging, Always og When Scrolling for å slå på kantbevegelsesfunksjonen. 5. Velg OK for å godta endringene og lukke dialogboksen. 3-8 BRUKE NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

32 Egenskaper for Skjerm Denne delen inneholder følgende emner: Endre oppløsning Justere lysstyrke Endre oppløsning Hvis skjermbildet bare fyller en del av skjermen, eller standardoppløsningen ikke passer ditt bruk, kan du justere skjermoppløsningen. Slik går du frem for å endre skjermoppløsningen: 1. På oppgavelinjen klikker du Start, pekerpåinnstillinger og velger deretter Kontrollpanel. 2. Dobbeltklikk ikonet Skjerm & for å åpne dialogboksen Egenskaper for Skjerm og velg deretter kategorien Innstillinger. Skjermen på Notebook-PC-en er allerede stilt inn til optimal oppløsning. Compaq anbefaler endring av oppløsningsinnstillingen bare hvis du støter på problemer. 3. Under Skjermområde klikker du og drar glidebryteren Oppløsning til oppløsningen du vil bruke. 4. Velg OK for å godta de nye innstillingene, og lukk deretter Kontrollpanel-vinduet. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-9

33 Justere lysstyrke Tastkombinasjoner som Fn+F7 i eksemplet ovenfor betyr at du trykker og holder nede Fn-tasten, trykker F7-tasten og slipper begge tastene samtidig. Hvis skjermen er for blass eller for lys, kan det hende lysstyrkekontrollene ikke er riktig innstilt. Du kan også justere lysstyrken på skjermen ved å trykke Fn + F7 for å redusere lysstyrken, eller Fn + F8 for å øke lysstyrken. På enkelte modeller kan du bruke Fn + F5 til å redusere kontrasten og Fn + F6 til å øke kontrasten BRUKE NOTEBOOK-PC-EN PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING

34 Knapper for enkel Internetttilgang Knappene for enkel Internett-tilgang, som er plassert ovenfor tastaturet på Notebook-PC-en, kobler deg automatisk til Internett. Med bare ett trykk gir disse knappene deg tilgang til de mest brukte Internettaktivitetene. Denne delen inneholder følgende emner: Omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang Omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang Du kan omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang, slik at de gjenspeiler dine personlige preferanser. Slik går du frem for å omprogrammere knappene for enkel Internett-tilgang: 1. Velg Start, Innstillinger, og deretter Kontrollpanel. 2. Klikk ikonet for knappene for ÿ enkel Internett-tilgang. 3. Du omprogrammerer knappene i henhold til instruksjonene i dialogboksen. NB: Programmeringsmulighetene til de ulike knappene for enkel Internett-tilgang vil variere. Noen kan omprogrammeres til en Internettadresse eller til et program på datamaskinen. Andre knapper for enkel Internett-tilgang kan bare omprogrammeres til en Internett-adresse eller de er forhåndsinnstilte. "Fronten på Presario Notebook-PC-en" i kapittel 2 i denne brukerhåndboken hvis du vil ha beskrivelser av hver enkelt knapp og dennes standardhandling. PRESARIO NOTEBOOK ETTER INSTALLERING BRUKE NOTEBOOK-PC-EN 3-11

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1700-serien

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1700-serien www.compaq.com Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1700-serien www.compaq.com 183237-092 2000 Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i USA, Brasil,

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Multimedia Brukerhåndbok

Multimedia Brukerhåndbok Multimedia Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Kjøre QuickRestore-CDen

Kjøre QuickRestore-CDen Kjøre QuickRestore-CDen VIKTIG: Denne CDen sletter all informasjon som er lagret på datamaskinen og formaterer harddisken på nytt.! OBS: Compaq anbefaler bruken av QuickRestore på harddisken på den bærbare

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen.

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Multimedia Dokumentdelenummer: 419442-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Innhold 1 Multimediamaskinvare Bruke den optiske stasjonen (kun på

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 409918-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen. Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Bruke styreputen............................... 1-1 Bruke

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker Hurtigstartveiledning for SystemTweaker SystemTweaker er et trygt og brukervennlig verktøy som du kan bruke til å tilpasse Windows etter din egen smak. Denne hurtigstartveiledningen viser deg hvordan du

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer