ODIN Finland Etableringsdato ODIN Europa 1) Etableringsdato ODIN Global SMB 2) Etableringsdato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99"

Transkript

1 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 211 I Verdipapirfond Aksjefond - Kombinasjonsfond - Rentefond Januar 212 Et dramatisk år 211 var et år preget av en lang rekke dramatiske begivenheter. Uvanlig stor usikkerhet bidro til at det ble et svakt år for finansmarkedene. Det er ingen tvil om at det har vært en vanskelig periode, men vi har høstet noen verdifulle erfaringer og vår tro på fremtiden har overlevd intakt. Svært mye av usikkerheten og uroen i 211 har vært politisk. Det har vært store politiske uroligheter i Nord-Afrika og Midt- Østen, og den amerikanske kongressen har vært preget av uenighet. Men den største utfordringen har uten sammenligning vært statsgjeldskrisen i Europa og mangelen på en omforent politisk løsning. Dessverre har mye av den politiske usikkerheten fra 211 blitt med oss inn i det nye året, og det er grunn til å forvente urolige markeder også i tiden fremover. Men midt i uroen skal vi heller ikke glemme at de reformer og endringer som krisetider kan lede frem til, har kimen i seg til å skape bedre grobunn for fremtidig vekst og velstandsutvikling. Fra vårt ståsted gir også de fundamentale forholdene i mange av bedriftene vi eier grunn til optimisme. Innhold Leder 2 Markedskommentar 2 Slik forvalter vi 4 Ny investeringsdirektør 5 Forvalternes vurderinger 6 9 Nye Hugin & Munin 11 ODIN Kombinasjonsfond 28 ODIN Rentefond 34 Årlig gjennomsnittlig avkastning siden fondene ble etablert - pr ODIN Norden Etableringsdato ODIN Sverige Etableringsdato ODIN Global 2) Etableringsdato ODIN Maritim Etableringsdato ODIN Horisont 4) Etableringsdato ,5% 16,2% -,1% 1,9% ODIN Finland Etableringsdato ODIN Europa Etableringsdato ODIN Global SMB 2) Etableringsdato ODIN Offshore Etableringsdato ,2% -2,2%,4% 5,5% ODIN Norge Etableringsdato Se side 13, 29 og 37 for fullstendig avkastningshistorikk ODIN Europa SMB Etableringsdato ODIN Emerging Markets 3) Etableringsdato ,2% ODIN Flex 4) ODIN Konservativ 4) Etableringsdato ,9% ODIN Eiendom I Etableringsdato Etableringsdato ,4% ODIN Europa og ODIN Europa SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Swedbank Robur er AB. 2) ODIN Global og ODIN Global SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton. 3) ODIN Emerging Markets var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton. 4) Kombinasjonsfondene ble fram til 2. februar 211 forvaltet av SR-sforvaltning. 1,2% 3,7% -8,6% 3,4%

2 Markedskommentar 211: Politisk risiko i praksis Det sies at en ulykke sjelden kommer alene. Og det får en si: Vi har nylig lagt bak oss et kalenderår preget av en tilsynelatende endeløs strøm av dramatiske begivenheter. Som følge av stor usikkerhet har 211 samlet sett vært et svakt år for finansmarkedene. Men vår tro på fremtiden er likevel intakt. Enda bedre rustet 211 har vært et år med spennende videreutvikling av ODINs virksomhet, og vi står i dag bedre rustet enn noensinne til å levere tjenester av høy kvalitet til deg som andelseier. I løpet av første halvår styrket vi vårt forvaltningsteam med flere kompetente og erfarne medarbeidere, og vi utvidet vår fondsportefølje til å inkludere et spennende rentefond og tre attraktive kombinasjonsfond. Med lanseringen av disse fondene har vi etablert et komplett tilbud av gode spareprodukter, noe mange har etterspurt. I andre halvår jobbet vi intensivt med arbeidsprosess- og systemoppgraderinger som blant annet gjør oss i stand til å levere mer og bedre tilrettelagt informasjon om hvordan vi fortløpende forvalter dine sparepenger. Utover i 212 vil vi blant annet kunne avdekke nye fondsrapporter, ny kundeportal på våre nettsider og en revitalisert utgave av vårt tradisjonsrike nyhetsbrev Hugin & Munin. Det gleder vi oss til. Du kan lese mer om nye Hugin & Munin på side 11. Vi vet at god informasjon er spesielt viktig og verdifullt i perioder der markedene er urolige og usikkerheten om fremtiden er unormalt stor. 211 har vært en slik periode, og 212 kan også vise seg å bli preget av store svingninger. Du kan lese mer om erfaringene fra året som gikk, og vårt syn på fremtidsutsiktene i årets markedskommentar fra investeringsdirektør Jarle Sjo. Jarle ble ansatt som investeringsdirektør i desember 211, etter to måneder som konstituert. Siden 1. januar 211 har han vært ansvarlig forvalter for ODIN Offshore og ODIN Maritim, noe han vil fortsette med. De kvaliteter Jarle har vist i 211 har gjort meg overbevist om at han er den beste kandidaten til å lede ODINs forvaltningsteam fremover. Jeg er derfor svært fornøyd med at han har takket ja til denne viktige stillingen. Som følge av ODINs verdiorienterte investeringsfilosofi, kan det i perioder være slik at våre fond blir hengende etter markedet. 211 har vært en slik periode for våre fond. Dette er ikke noe vi tar lett på, og vi har i løpet av 211 tatt viktige grep som styrkingen av vårt forvaltningsteam og vår videreutviklede investeringsprosess. Dette kan du lese mer om på side 4. Samtidig står vår grunnleggende verdifilosofi fast. Vår 2-årige historie har lært oss at når vi som forvalter holder stø kurs gjennom stormene, og samtidig jobber kontinuerlig med å trimme seilene, får du som andelseier godt betalt på lang sikt. Leif Ola Rød, CEO ODIN Forvaltning AS La oss først ta et tilbakeblikk og oppsummere noen viktige erfaringer, og deretter se litt på veien videre. Blant de tingene vi erfarte i 211 er det særlig tre ting som peker seg ut: For det første har vi lært at finansmarkedene tåler jordskjelv og andre naturkatastrofer mye bedre enn politisk drama og usikkerhet. Aktørene i politikk og finans er ikke på samme bølgelengde, og dette skyldes vel så mye finansmarkedenes manglende forståelse for politiske prosesser som politikeres manglende forståelse for finans. For det andre har vi fått ytterligere bekreftet at banker er noe for seg selv, og nettopp derfor trenger de trolig strammere tøyler enn de har hatt. Utfordringen er at tøylene skal strammes til i en situasjon der vi sårt trenger offensive bidrag fra bankene for å få fart på en svak verdensøkonomi. For det tredje har vi fått mange ferske eksempler på at det eneste som går opp i krisetider er korrelasjonene (samvariasjonen mellom ulike aksjer og aktivaklasser). Krisestemningen i finansmarkedene over hele verden i andre halvår 211 var ett. Og når det ikke lenger spiller noen rolle hvor godt en bedrift er posisjonert eller drevet for hvilken vei prisen går, er det vanskelig å være aksjeplukker. Heldigvis er slike kriseperioder unntaket og ikke regelen i aksjemarkedet. Politisk risiko Jordskjelvet i Japan i mars 211 og den påfølgende atomulykken satte et skikkelig støkk i finansmarkedene. Men effekten var kortvarig. Det samme kan man ikke si om de politiske stormene som har preget året. ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, N-25 Oslo Telefon: Faks: Webadresse: Org.nr Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS ODIN er Stureplan 13, S-III 45 Stockholm. Telefon: Faks: ODIN Rahastot Mannerheimintie 14 A, 8. krs. FIN-1 Helsinki Telefon: +358 () Faks: +358 () I første halvår startet de begivenhetene som samlet sett blir omtalt som «den arabiske våren» i Nord-Afrika og Midt- Østen. Kort oppsummert har vi opplevd politisk revolusjon i Tunisia og Egypt, borgerkrig i Libya, samt voldsomme protestaksjoner i Syria (og Bahrain). Tegn til demokratiske fremskritt i denne regionen bærer i seg kimen til mye positivt, blant annet utsikter til en økonomisk renessanse i regionen på lang sikt. Men umiddelbart har den urolige geopolitiske situasjonen først og fremst skapt usikkerhet rundt tilgangen på olje. Og finansmarkedene liker ikke usikkerhet. På slutten av sommeren måtte vi lide oss gjennom flere uker med krangling og uforsonlig politisk retorikk fra partene i den amerikanske kongressen knyttet til en i utgangspunktet rutinemessig heving av maksgrensen for USAs statsgjeld. Et resultat av denne politiske teatertragedien ble etableringen av en såkalt superkomité som skulle bli enige om viktige kutt i USAs statsbudsjett for å bekjempe det høye gjeldsnivået. Men superkomitéen klarte ikke å komme frem til noe kompromiss, og det ser nå ut til at kongressen vil være i remis helt frem til det forestående presidentvalget i november. Selv om USAs økonomi ikke går så ille som mange har fryktet, er det en stor ulykke for landet at politisk ledelse nå er så hemmet av uenighet. Men likevel, den desidert verste situasjonen finner vi i Europa, nærmere bestemt i eurosonen der enorme statsgjeldsproblemer i Hellas, Italia, Spania og Portugal sannsynligvis har trukket eurosonen inn i resesjon. Den politiske prosessen med å finne en varig løsning på problemet med årelange underskudd på mange lands statsbudsjetter, er langsom og krevende. Skalaen på utfordringene har gitt grobunn for betydelig bekymring i finansmarkedene, og andre halvår 211 har vært preget av kraftige kursfall og høy volatilitet. En viktig forklaring på nervøsiteten har vært at det ligger på politikerne å finne en løsning på utfordringene, men politikken fungerer annerledes enn business. Det som virker tilsynelatende innlysende på finansmarkedene, for eksempel at den europeiske sentralbanken bør tre inn og støttekjøpe statsgjeld for å unngå kvelende høye rentenivåer og mulige statskonkurser, er politisk svært kontroversielt i Europa. Det er dype motsetninger Redaksjonen Andreas Andersen Berit Dolmen Thorvaldsen Christina Hägerstrand Petter Nordeng Harald Næs Redaksjonen avsluttet mellom økonomisk sterkere land (som Tyskland, Nederland og Finland) og de mest utsatte landene (Hellas, Italia og Spania). Slike motsetninger tar tid å rydde opp i, og det er vanskelige kompromisser som må inngås. Ei heller er det hjelp å få fra de britiske øyer. Men finansmarkedene vil likevel ha endelige løsninger på bordet med en gang, aller helst i går. Når de ikke får det trekker mange investorer pengene ut, og kombinasjonen av statsgjeldsproblemer og massiv kapitalflukt har skapt betydelige utfordringer særlig for europeiske banker. Bankvesenet temmes Banknæringen har en helt spesiell rolle i vår moderne pengeøkonomi. Grunnen til det er deres såkalte «kredittskapende evne». Kort fortalt går det ut på at bankene skaper penger ved å låne ut det de mottar i innskudd. Pengene vi har på konto er hele tiden i prinsippet tilgjengelige for oss, men samtidig er de lånt ut til bankens låntakere. Fordi ikke alle innskytere går til banken i samme øyeblikk for å ta ut pengene sine, og de fleste låntakere betaler tilbake det de har lånt til avtalt tid, fungerer dette systemet veldig godt. De velstående får rente på sparepengene sine og de trengende får tilgang til kapital. Men hvis en stor andel låntakere misligholder sine lån, og/eller en stor andel innskytere får inntrykk av at pengene ikke lenger er trygge i banken, bryter systemet sammen med voldsom kraft på svært kort tid. Og fordi bankene er tett knyttet sammen gjennom utlån av kapital til hverandre, smitter problemer i én bank fort over på andre. Det er således ikke bare bankene i Europa som sliter som følge av statsgjeldsproblemene i eurosonen. I kjølvannet av finanskrisen i 28 satte myndighetene i flere land strengere krav til bankenes kjernekapitaldekning for å gjøre bankene mindre sårbare for tap på utlån. Disse kravene har vært omdiskutert. Et viktig poeng i denne diskusjonen har vært at enkleste måte for bankene å Trykk: POLARIS TRYKK TRONDHEIM AS Opplag: 231 Januar 212 I 2 I

3 øke kjernekapitalandelen på, er å redusere sine utlån til næringslivet. Dette har de også gjort. Resultatet er at bedrifter som trenger kapital, men som ikke er store nok til å kunne selge obligasjoner i markedet eller hente inn ny egenkapital, får finansieringsproblemer. Gode prosjekter stopper opp. Verdiskapingen reduseres. Verden får lavere økonomisk vekst. Dessverre er dette akkurat det motsatte av hva vi trenger for å få bukt med høy statsgjeld og arbeidsledighet. Det har ikke hjulpet særlig på prisingen av aksjeselskaper heller. Mot normalt 211 har vært et svært vanskelig år for aksjeplukkere over hele verden, inkludert kjente navn som Bill Miller i Legg Mason, Whitney Tilson i Tilson Focus, Bruce Berkowitz i Fairholme Fund og ODIN. Som aksjeplukker går man dypt inn i selskapene for å finne de beste. Men lite hjelper dette når markedet sender alle aksjer - gode som dårlige - rett til bunns i ukritiske salgsrunder utløst av det politiske nyhetsbildet. Siden finanskrisen i 28 har aksjemarkedene blitt mer synkronisert enn tidligere, med flere og flere aksjer som beveger seg likt. I en studie fra Morgan Stanley kom det nylig frem at den delen av aksjekursutviklingen som kan forklares av selskapsspesifikke forhold, har sunket fra sitt langsiktige nivå på 5 prosent til 3 prosent i 211 for selskapene i S&P 5-indeksen. Naturlig nok har dette gjort det vanskelig å tjene på å plukke ut de riktige selskapene. Aksjemarkedene har beveget seg likt også på tvers av landegrenser. Oslo Børs har siden 1982 hatt en samvariasjon med verdensindeksen på omkring 5 prosent. Men i løpet av sommeren 211 krøp samvariasjonen opp til 99,5 prosent. En samvariasjon på 1 prosent tilsier at markedene har beveget seg nøyaktig likt over den målte perioden, og det var altså i praksis det som skjedde i 211. De med tilgang til lange dataserier vil kunne se at vi opplevde tilsvarende i perioden under den store depresjonen på 193-tallet. Men det vi også opplevde var at aksjeplukking i etterkant ble lønnsomt igjen. Veldig lønnsomt. Vi er nå i en situasjon der både gode og dårlige selskaper har blitt dratt ned til historisk lave prisnivåer. Forvaltere som holder seg disiplinert til aksjeplukkingen sin har hatt en tung periode. Men midt i stormen finner man mange gode selskaper som overhodet ikke har fortjent den ukritiske prisdumpingen i markedet. Gode selskaper, som i disse dager kan gjøre gunstige strategiske oppkjøp og komme styrket ut av krisen i verdensøkonomien, vil kunne gi svært god avkastning til sine eiere i fremtiden når finansmarkedene normaliserer seg igjen. Utsikter for 212 Usikkerhet har vært en fellesnevner for de ulike begivenhetene og forholdene som har preget 211. Som følger av dette er det vanskelig å argumentere for en spesielt tydelig retning i markedene fremover. Snarere er det grunn til å forvente mer av den samme volatilitet som vi har opplevd i 211, ettersom usikkerheten har blitt med oss inn i det nye året. I første rekke er det fortsatt knyttet mye usikkerhet til fremdriften på politisk nivå i Europa. Gang på gang har politikerne skuffet markedet ved ikke å komme frem til løsninger som oppleves tilstrekkelige. Men straks vi begynner å se konturene av en adekvat løsning på gjeldskrisen, kan dette utløse et meget kraftig kursrally. Midt i uroen skal vi heller ikke glemme at de viktige strukturreformene som Eurokrisen kan lede frem til, har kimen i seg til å skape bedre grobunn enn noensinne for fremtidig vekst og velstandsutvikling i Europa. Dernest henger mye på utviklingen i Kina hvor spørsmålet er om landet får en langsom reduksjon av veksttakten, eller om det blir en kraftigere oppbremsing. I tillegg vil selvsagt det politiske klimaet under den amerikanske presidentvalgkampen og utfallet av presidentvalget i USA bety mye for vurderingen av utsiktene i amerikansk økonomi fremover. Fra vårt ståsted gir de fundamentale forholdene i mange av bedriftene vi eier grunn til optimisme. Ser vi for eksempel på gjeldsgraden i selskapssektoren er den svært mye lavere enn ved forrige kursfallsperiode i 28. Og ettersom svært mye negativt er priset inn i markedet generelt, er enkeltselskapers solide stilling langt fra reflektert i deres aksjekurs. I dette finner vi også begrunnelsen for å kjøpe aksjer når fremtiden ser som mørkest ut: Fantastiske selskaper kan kjøpes til attraktive priser. Tross at de kommende månedene vil kunne by på utfordringer er det all mulig grunn til å tro at verden vil bestå. For en langsiktig investor kan dette derfor være et gunstig tidspunkt å øke sin aksjeeksponering. Jarle Sjo, CIO ODIN Forvaltning AS ODIN har i markedskommentaren gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne årsrapporten reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet den ble utarbeidet Markedsutvikling siste fem år i lokal valuta Norge USA Norge MSCI EM Norden VerdenEuropaEuropa USA Norden Markedsutvikling 211 i lokal valuta Norge Norden Europa USA Norge USA MSCI EM Verden Europa Norden Spotpris olje 211 Brent WTI Brent WTI Verdi og vekst 211 MSCI World Value MSCI World Growth Utviklingen i 211 har preget resultatet for siste femårs-periode i flere av markedene, og bidratt til at de fleste markedene (med unntak av USA) endrer opp i negativt terreng. Kilde Reuters Ecowin Aksjemarkedene var preget av blant annet jordskjelvkatastrofen i Japan og i særlig grad uroen knyttet til de gjeldsutsatte landene i eurosonen, Den norske fondindeksen falt ned mot 2 prosent, mens S&P 5-indeksen i USA endte svakt opp. Verdensindeksen i lokal valuta var ned vel 5 prosent. Kilde Reuters Ecowin Oljeprisen holdt seg gjennomgående på høye nivåer gjennom året. Brent Blend-oljen endte på vel 19 USD fatet ved utgangen av året, mot 94,2 USD ved inngangen til året. Den amerikanske lettoljen endte året med en spotpris på 13 USD fatet, mot 91,6 USD ved inngangen til året. Kilde Reuters Ecowin Verdiselskapene globalt kom jevnt ut med vekstselskapene i 211 etter å ha blitt slått de to foregående årene. Verdiselskaper har slått vekstselskaper i 6 av de 1 siste årene. Kilde Reuters Ecowin ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211 I 3 I

4 Slik forvalter vi i ODIN ODIN er en selektiv kapitalforvalter. Vi tror at best resultat over tid oppnås når et erfarent og tett sammensveiset team av forvaltere setter sammen konsentrerte porteføljer gjennom en nitid investeringsprosess. Tekst: Andreas Andersen Alle ODINs fond forvaltes aktivt, hvilket betyr at vi gjør bevisste valg av hvilke enkeltinvesteringer vi ønsker å inkludere i våre ulike fond. Det betyr også at vi er en aktiv eier i de selskapene vi er investert i for å beskytte andelseiernes interesser på en best mulig måte. Dette kan du lese mer om i intervjuet med investeringsdirektør Jarle Sjo på neste side. Det er tre bærende elementer i ODINs forvaltningsmodell: Kompetanse i samspill Å dele kunnskap og informasjon, spille hverandre gode og jobbe mot et felles mål er bærebjelkene i ODINs forvaltningskultur. Vi legger derfor vekt på tett samarbeid blant et knippe erfarne forvaltere og analytikere. Vi tror porteføljeforvaltning er like deler håndverk og vitenskap, like deler lagarbeid og individuelle prestasjoner. Vår forvaltningskultur og vår lagånd er derfor helt avgjørende elementer i vår fremgang. Konsentrerte porteføljer Vi tror det er mulig å plukke gode investeringer til en attraktiv pris, og at om vi holder oss kun til disse så vil vi få bedre betalt enn om vi spredte pengene bredt i markedet. Vi plukker derfor ut og satser på et mindre utvalg investeringsmuligheter vi kjenner godt. Dermed får vi merkbar effekt av hvert enkelt investeringsvalg. Ved å konsentrere porteføljen blir det også mulig for forvalterne å ha et tettere forhold både til helheten i porteføljen, og til hvert enkelt selskap. Det gjør oss bedre rustet til å fange opp og vurdere ny informasjon som påvirker våre investeringer, slik at vi har kontroll på selskapsspesifikk og samlet risiko i porteføljene. Ved å begrense antallet enkeltposter i porteføljene blir disse stadig utfordret av nye porteføljekandidater. Kun de vi anser som de sterkeste blir med videre, og dette bidrar til at kvaliteten på porteføljen hele tiden holdes på et høyt nivå. Konsistent tilnærming For å identifisere de beste investeringsmulighetene kjører vi alle potensielle investeringer gjennom samme grundige analyserammeverk. Analysen kan grovt sett deles inn i tre elementer som vi kan kalle posisjonering, prosess og pris. Kompetanse i samspill Konsentrerte porteføljer Konsistent tilnærming Tett sammensveiset team av erfarne forvaltere Inkluderer kun de beste investeringsmulighetene Alle enkeltinvesteringer kjøres gjennom samme rammeverk Posisjonering handler om å identifisere de sentrale verdidriverne i økonomien fremover og forstå hvordan disse påvirker fremtidsutsiktene innenfor en konkurransearena og hvilke faktorer som kan utløse ny vekst og verdistigning. Prosess handler om å identifisere hvor dyktig et selskap er til å skape avkastning på kapital. Kvalitet på produkter, innovasjonsevne, marginer, ledelse og kapitaldisiplin er viktige elementer i vurderingen. Pris handler om å gjøre en uavhengig beregning av virkelig verdi på investeringen og så sammenligne denne med markedspris og sentiment. Da ser vi hvilke investeringer som er priset attraktivt i forhold til hva vi mener de virkelig er verdt. Vårt mål er altså å identifisere og investere i selskaper som har gode fremtidsutsikter samtidig som de evner å skape god avkastning på kapitalen og kan kjøpes til en attraktiv pris. Helt siden oppstarten i 199 har ODINs aksjefond vært forvaltet etter denne verdiorienterte investeringsfilosofien. Filosofien har i kombinasjon med godt forvalterhåndverk gitt andelseierne solid meravkastning over tid. Vi er overbevist om at denne måten å forvalte på er det beste utgangspunktet for å skape gode resultater også fremover. Posisjonering Prosess Pris Sentrale verdidrivere i økonomien som definerer fremtidsutsikter Evne til å skape avkastning utover kapitalkostnaden Virkelig verdi versus nåværende og sannsynlig fremtidig markedsverdi I 4 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211

5 Jarle Sjo ny investeringsdirektør i ODIN Jarle Sjo ble ansatt som investeringsdirektør i ODIN fra og med desember 211. Og han har slagplanen klar. Tekst: Andreas Andersen Jarle Sjo begynte i ODIN 1. januar 211 og har siden da vært ansvarlig forvalter for ODIN Maritim og ODIN Offshore. Han vil fortsette som ansvarlig forvalter for disse fondene i tett samarbeid med senior porteføljeforvalter Lars Mohagen. Fra tidligere har Jarle mer enn 15 års erfaring med forvaltning og analyse blant annet fra Storm Capital Partners, Range Capital Partners, First Securities og Enskilda Securities. Jarle er ofte sitert i finanspressen og en anerkjent autoritet i Norge på aksjeplukking generelt og offshore-/maritimsektorene spesielt. Tøffere og tydeligere eier - Fundamentet i ODINs verdiorienterte investeringsfilosofi ligger fast. Vi leter fortsatt etter gode selskaper som er attraktivt priset. Samtidig er jeg overbevist om at vi kan bidra ytterligere til god avkastning for våre andelseiere ved å bli en mer aktiv eier i selskapene vi investerer i. Vi skal derfor bli en tydeligere investor som stiller tøffe krav til selskapene vi eier. God eierstyring, streng kapitaldisiplin og aktiv synliggjøring av aksjonærverdier vil være prioritert fra vår side, sier Sjo. Ifølge Sjo kommer ODINs forvaltere til å intensivere sin egeninnsats innen aktiv eierstyring, samtidig som de også er i ferd med å hente inn mer bistand på dette feltet fra eksterne leverandører. - Vi har tro på at aktivt eierskap kan være å foretrekke fremfor å selge oss ut av selskaper som ikke leverer i henhold til forventningene, fordi det sjelden er en svart-hvitt-situasjon. Det kan finnes gode og lovende elementer i et selskap som gjør feil på enkelte områder, og de gode elementene kan gjøre det verdt å kjempe for endringer fra innsiden, fortsetter Sjo. Presisering av forvaltningsfilosofien I 211 har forvaltningsteamet gjennomført en grundig gjennomgang og reevaluering av hva som gjør en investering attraktiv, og hvordan de skal vektlegge de ulike faktorene i sin vurdering av nye investeringsmuligheter. - I den praktiske investeringsprosessen har det medført at vi løser opp noen steder, og strammer til på andre, forklarer Sjo. Sjo forklarer videre at en tradisjonell verdiinvestor-orientering har en iboende svakhet ved at den ikke nødvendigvis styrer klar av såkalte «value-traps», selskaper som er billige av meget gode grunner. Ved å prioritere krav til tradisjonelle verdiegenskaper i potensielle investeringer (slik som lav aksjekurs i forhold til selskapets balanse og resultat), vil man i perioder med stigende markeder, høy markedsprising og sterk tilstrømming av kapital til fondene, presses over i mindre likvide selskaper og i noen tilfeller svakere selskaper for å finne disse tradisjonelle verdiegenskapene, forklarer Sjo. - Ved et skifte i markedssentimentet vil en portefølje av små og mindre likvide selskaper bli svært hardt rammet. I etterkant av finanskrisen 28 har vi dessverre sett flere eksempler på dette også i ODINs porteføljer. Men ved å presisere krav til likviditet og ikke minst et selskaps posisjonering og dokumenterte evne til å skape god kapitalavkastning, og samtidig vektlegge disse faktorene like mye som tradisjonelle prisegenskaper, unngår vi billige, men potensielt verdiødeleggende selskaper, avslutter Sjo ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211 I 5 I

6 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 211 og utsikter for 212 ODIN Norden Ansvarlig forvalter: Truls Haugen ODIN Finland Ansvarlig forvalter: Truls Haugen ODIN Norge Ansvarlig forvalter: Carl Erik Sando 211 var et år med mye elendighet. De nordiske aksjemarkedene er sterkt påvirket av sykliske selskaper, og årets makroturbulens påvirket markedene merkbart. For vår del har 211 handlet om reposisjonering av fondets portefølje for fremtiden. Fellesnevnere har vært konsentrasjon og likviditetshensyn. Antall poster er redusert, og særlig er andelen mindre posisjoner redusert mye. Den svenske delen av porteføljen er økt ettersom den norske delen har blitt redusert. Likviditeten i porteføljen er styrket i tråd med vårt ønske om økt fleksibilitet i bytte av selskaper og sektorer underveis. Generelt oppnådde vi gode resultater fra vår undervekt i IT og gode aksjevalg innen finanssektoren. Imidlertid trakk vår undervekt i helsevesenet, overvekt i forbrukerprodukter med hardt prøvede lakseoppdrettere og rederier i industri-sektoren den relative ytelsen ned i minus. På enkeltaksjenivå var beste bidragsyter Det norske Oljeselskap. De skjøt gullfuglen med sitt lisenseierskap i det som kan vise seg å være det største oljefunnet i Nordsjøen noensinne; det kombinerte Aldous Major/ Avaldsnes-feltet. Dessverre er det flere negative enn positive bidragsytere. Særlig ble oppdrettsselskaper som Austevoll og Salmar rammet hardt av kollaps i laksepriser. Generell økonomisk usikkerhet veide tungt på Wilh.Whilhelmsen, og Norsk Hydro. 212 blir trolig et spennende år, uavhengig av om det ender opp eller ned. Usikkerhet dominerer. Det sentrale spørsmålet er hvor mye av usikkerheten som allerede er diskontert inn i dagens aksjekurser. Jeg tror mye. Kan aksjemarkedene gå videre ned? Ja, vi er fortsatt ikke nede på tidligere bunnivåer. Men risiko-avkastningsbildet har blitt stadig mer gunstig for den langsiktige aksjeinvestor gjennom hele 211. Se for utvidet fondskommentar. 211 var et år med mye elendighet også i det finske aksjemarkedet. Som en konsekvens av markedets sektorsammensetning og Finlands perifere geografiske plassering er det finske markedet generelt svært syklisk. I starten av 211 følte vi at fondet var godt posisjonert gitt forholdene på den tiden og hvordan vi så på mulighetene og verdivurderingene på de enkelte postene. Høy prising gjorde at navn som Kone og Elisa ikke var aktuelle. I historiens klare lys er det lett å se hvordan økt usikkerhet i verdensøkonomien gjorde Kone og Elisa til gode posisjoner med deres inntjeningsstabilitet, tross høy pris. Likeledes er det i etterkant lett å se at vi skulle kuttet flere av de sykliske selskapene tidlig i 211. Men det gjør det ikke riktig å kutte dem nå. I dag har vi lagt et kraftig syklisk kursfall bak oss. Når trenden snur vil de sykliske selskapene være en stor styrke. Materialselskaper, informasjonsteknologi og forbruksvarer var sterke sektorer i 211. Gode vurderinger og bidragsytere i 211 var Huhtamäki, Olvi, Sampo og TeliaSonera. De store fallene var hovedsakelig i industrisektoren, og særlig de to utstyrsutleieselskapene Ramirent og Cramo. Andre sykliske selskaper bidro også negativt, med Rautaruukki, Konecranes, YIT og Metso i tet. 212 kan vanskelig bli annet enn et spennende år. Selv om det er stor usikkerhet på en rekke områder er trolig mye av usikkerheten allerede diskontert inn i dagens aksjekurser. Det betyr ikke at markedene er immunisert mot videre fall, men på disse prisnivåene er fremtidsutsiktene svært gunstige for langsiktige aksjeinvestorer. Se for utvidet fondskommentar. 211 var ikke et godt år for ODIN Norge. Volatiliteten i aksjemarkedet økte i løpet av året, og må ses i kjølvannet av all turbulensen i det internasjonale kapitalmarkedet og Eurosonens gjeldskrise. I 211 har vi styrket våre posisjoner i Statoil, Yara, Schibsted, Telenor og Gjensidige. Disse posisjonene gir oss en portefølje med bedre sektor- og størrelsesbalanse, samt sterkere likviditet. På salgssiden har vi generelt redusert antallet små og lite likvide beholdninger. Vi har også redusert overeksponering mot fiskeoppdrett og skipsfart, som begge lider av utsikter til for mye tilbud og usikker etterspørsel. Beste sektor i 211 var oljesektoren - med solide gevinster på vår langsiktige posisjon i Det norske Oljeselskap, samt Statoil. På den annen side fikk vi en betydelig nedgang innenfor fiskeindustri og shipping. Selv om den internasjonale økonomiske situasjonen indikerer et utfordrende 212 er vi optimistiske på vegne av ODIN Norge. Blant annet har prismultiplene for det norske aksjemarkedet sunket kraftig i løpet av 211 og er nå på attraktive nivåer i et historisk perspektiv (P/B på 1,4 og P/E på rundt 9). Internasjonale innstrammingstiltak og andre etterspørselsforstyrrelser kan gi oss enda et volatilt år, men det er altså rom for betydelige reduksjoner i inntjeningsestimater og/eller renteøkninger uten at det oppstår overdrevent press på aksjekursene. Dessuten, hvis den internasjonale finanskrisen «løses» ved at sentralbanker trykker penger, bør aksjer være den foretrukne investeringen fremfor bankinnskudd og obligasjoner fremover. Og Norges mange ressursbaserte selskaper skiller seg ut som spesielt attraktive investeringsmuligheter - Norges sterke finansielle stilling tatt i betraktning. Se for utvidet fondskommentar. Logaritmisk skala Indeks Logaritmisk skala Indeks Logaritmisk skala Indeks siden start (1.6.9) Indeks: VINX Benchmark Cap NOK NI siden start ( ) Indeks: OMX Helsinki Cap GI. siden start ( ) Indeks: Oslo Børs index (OSEFX) 211 ODIN Norden -23,5% ODIN Finland -29,% ODIN Norge -29,4% Referanseindeks -15,9% Referanseindeks -26,1% Referanseindeks -18,9% I 6 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Innkalling til andelseiermøte i Carnegie Kapitalforvaltning AS Andelseiere i Carnegies verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond Carnegies historie Carnegies historie startet da den skotske adelsmannen George Carnegie ble tvunget til å flykte fra Skottland etter engelskmennenes

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer