ODIN Finland Etableringsdato ODIN Europa 1) Etableringsdato ODIN Global SMB 2) Etableringsdato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99"

Transkript

1 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 211 I Verdipapirfond Aksjefond - Kombinasjonsfond - Rentefond Januar 212 Et dramatisk år 211 var et år preget av en lang rekke dramatiske begivenheter. Uvanlig stor usikkerhet bidro til at det ble et svakt år for finansmarkedene. Det er ingen tvil om at det har vært en vanskelig periode, men vi har høstet noen verdifulle erfaringer og vår tro på fremtiden har overlevd intakt. Svært mye av usikkerheten og uroen i 211 har vært politisk. Det har vært store politiske uroligheter i Nord-Afrika og Midt- Østen, og den amerikanske kongressen har vært preget av uenighet. Men den største utfordringen har uten sammenligning vært statsgjeldskrisen i Europa og mangelen på en omforent politisk løsning. Dessverre har mye av den politiske usikkerheten fra 211 blitt med oss inn i det nye året, og det er grunn til å forvente urolige markeder også i tiden fremover. Men midt i uroen skal vi heller ikke glemme at de reformer og endringer som krisetider kan lede frem til, har kimen i seg til å skape bedre grobunn for fremtidig vekst og velstandsutvikling. Fra vårt ståsted gir også de fundamentale forholdene i mange av bedriftene vi eier grunn til optimisme. Innhold Leder 2 Markedskommentar 2 Slik forvalter vi 4 Ny investeringsdirektør 5 Forvalternes vurderinger 6 9 Nye Hugin & Munin 11 ODIN Kombinasjonsfond 28 ODIN Rentefond 34 Årlig gjennomsnittlig avkastning siden fondene ble etablert - pr ODIN Norden Etableringsdato ODIN Sverige Etableringsdato ODIN Global 2) Etableringsdato ODIN Maritim Etableringsdato ODIN Horisont 4) Etableringsdato ,5% 16,2% -,1% 1,9% ODIN Finland Etableringsdato ODIN Europa Etableringsdato ODIN Global SMB 2) Etableringsdato ODIN Offshore Etableringsdato ,2% -2,2%,4% 5,5% ODIN Norge Etableringsdato Se side 13, 29 og 37 for fullstendig avkastningshistorikk ODIN Europa SMB Etableringsdato ODIN Emerging Markets 3) Etableringsdato ,2% ODIN Flex 4) ODIN Konservativ 4) Etableringsdato ,9% ODIN Eiendom I Etableringsdato Etableringsdato ,4% ODIN Europa og ODIN Europa SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Swedbank Robur er AB. 2) ODIN Global og ODIN Global SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton. 3) ODIN Emerging Markets var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton. 4) Kombinasjonsfondene ble fram til 2. februar 211 forvaltet av SR-sforvaltning. 1,2% 3,7% -8,6% 3,4%

2 Markedskommentar 211: Politisk risiko i praksis Det sies at en ulykke sjelden kommer alene. Og det får en si: Vi har nylig lagt bak oss et kalenderår preget av en tilsynelatende endeløs strøm av dramatiske begivenheter. Som følge av stor usikkerhet har 211 samlet sett vært et svakt år for finansmarkedene. Men vår tro på fremtiden er likevel intakt. Enda bedre rustet 211 har vært et år med spennende videreutvikling av ODINs virksomhet, og vi står i dag bedre rustet enn noensinne til å levere tjenester av høy kvalitet til deg som andelseier. I løpet av første halvår styrket vi vårt forvaltningsteam med flere kompetente og erfarne medarbeidere, og vi utvidet vår fondsportefølje til å inkludere et spennende rentefond og tre attraktive kombinasjonsfond. Med lanseringen av disse fondene har vi etablert et komplett tilbud av gode spareprodukter, noe mange har etterspurt. I andre halvår jobbet vi intensivt med arbeidsprosess- og systemoppgraderinger som blant annet gjør oss i stand til å levere mer og bedre tilrettelagt informasjon om hvordan vi fortløpende forvalter dine sparepenger. Utover i 212 vil vi blant annet kunne avdekke nye fondsrapporter, ny kundeportal på våre nettsider og en revitalisert utgave av vårt tradisjonsrike nyhetsbrev Hugin & Munin. Det gleder vi oss til. Du kan lese mer om nye Hugin & Munin på side 11. Vi vet at god informasjon er spesielt viktig og verdifullt i perioder der markedene er urolige og usikkerheten om fremtiden er unormalt stor. 211 har vært en slik periode, og 212 kan også vise seg å bli preget av store svingninger. Du kan lese mer om erfaringene fra året som gikk, og vårt syn på fremtidsutsiktene i årets markedskommentar fra investeringsdirektør Jarle Sjo. Jarle ble ansatt som investeringsdirektør i desember 211, etter to måneder som konstituert. Siden 1. januar 211 har han vært ansvarlig forvalter for ODIN Offshore og ODIN Maritim, noe han vil fortsette med. De kvaliteter Jarle har vist i 211 har gjort meg overbevist om at han er den beste kandidaten til å lede ODINs forvaltningsteam fremover. Jeg er derfor svært fornøyd med at han har takket ja til denne viktige stillingen. Som følge av ODINs verdiorienterte investeringsfilosofi, kan det i perioder være slik at våre fond blir hengende etter markedet. 211 har vært en slik periode for våre fond. Dette er ikke noe vi tar lett på, og vi har i løpet av 211 tatt viktige grep som styrkingen av vårt forvaltningsteam og vår videreutviklede investeringsprosess. Dette kan du lese mer om på side 4. Samtidig står vår grunnleggende verdifilosofi fast. Vår 2-årige historie har lært oss at når vi som forvalter holder stø kurs gjennom stormene, og samtidig jobber kontinuerlig med å trimme seilene, får du som andelseier godt betalt på lang sikt. Leif Ola Rød, CEO ODIN Forvaltning AS La oss først ta et tilbakeblikk og oppsummere noen viktige erfaringer, og deretter se litt på veien videre. Blant de tingene vi erfarte i 211 er det særlig tre ting som peker seg ut: For det første har vi lært at finansmarkedene tåler jordskjelv og andre naturkatastrofer mye bedre enn politisk drama og usikkerhet. Aktørene i politikk og finans er ikke på samme bølgelengde, og dette skyldes vel så mye finansmarkedenes manglende forståelse for politiske prosesser som politikeres manglende forståelse for finans. For det andre har vi fått ytterligere bekreftet at banker er noe for seg selv, og nettopp derfor trenger de trolig strammere tøyler enn de har hatt. Utfordringen er at tøylene skal strammes til i en situasjon der vi sårt trenger offensive bidrag fra bankene for å få fart på en svak verdensøkonomi. For det tredje har vi fått mange ferske eksempler på at det eneste som går opp i krisetider er korrelasjonene (samvariasjonen mellom ulike aksjer og aktivaklasser). Krisestemningen i finansmarkedene over hele verden i andre halvår 211 var ett. Og når det ikke lenger spiller noen rolle hvor godt en bedrift er posisjonert eller drevet for hvilken vei prisen går, er det vanskelig å være aksjeplukker. Heldigvis er slike kriseperioder unntaket og ikke regelen i aksjemarkedet. Politisk risiko Jordskjelvet i Japan i mars 211 og den påfølgende atomulykken satte et skikkelig støkk i finansmarkedene. Men effekten var kortvarig. Det samme kan man ikke si om de politiske stormene som har preget året. ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, N-25 Oslo Telefon: Faks: Webadresse: Org.nr Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS ODIN er Stureplan 13, S-III 45 Stockholm. Telefon: Faks: ODIN Rahastot Mannerheimintie 14 A, 8. krs. FIN-1 Helsinki Telefon: +358 () Faks: +358 () I første halvår startet de begivenhetene som samlet sett blir omtalt som «den arabiske våren» i Nord-Afrika og Midt- Østen. Kort oppsummert har vi opplevd politisk revolusjon i Tunisia og Egypt, borgerkrig i Libya, samt voldsomme protestaksjoner i Syria (og Bahrain). Tegn til demokratiske fremskritt i denne regionen bærer i seg kimen til mye positivt, blant annet utsikter til en økonomisk renessanse i regionen på lang sikt. Men umiddelbart har den urolige geopolitiske situasjonen først og fremst skapt usikkerhet rundt tilgangen på olje. Og finansmarkedene liker ikke usikkerhet. På slutten av sommeren måtte vi lide oss gjennom flere uker med krangling og uforsonlig politisk retorikk fra partene i den amerikanske kongressen knyttet til en i utgangspunktet rutinemessig heving av maksgrensen for USAs statsgjeld. Et resultat av denne politiske teatertragedien ble etableringen av en såkalt superkomité som skulle bli enige om viktige kutt i USAs statsbudsjett for å bekjempe det høye gjeldsnivået. Men superkomitéen klarte ikke å komme frem til noe kompromiss, og det ser nå ut til at kongressen vil være i remis helt frem til det forestående presidentvalget i november. Selv om USAs økonomi ikke går så ille som mange har fryktet, er det en stor ulykke for landet at politisk ledelse nå er så hemmet av uenighet. Men likevel, den desidert verste situasjonen finner vi i Europa, nærmere bestemt i eurosonen der enorme statsgjeldsproblemer i Hellas, Italia, Spania og Portugal sannsynligvis har trukket eurosonen inn i resesjon. Den politiske prosessen med å finne en varig løsning på problemet med årelange underskudd på mange lands statsbudsjetter, er langsom og krevende. Skalaen på utfordringene har gitt grobunn for betydelig bekymring i finansmarkedene, og andre halvår 211 har vært preget av kraftige kursfall og høy volatilitet. En viktig forklaring på nervøsiteten har vært at det ligger på politikerne å finne en løsning på utfordringene, men politikken fungerer annerledes enn business. Det som virker tilsynelatende innlysende på finansmarkedene, for eksempel at den europeiske sentralbanken bør tre inn og støttekjøpe statsgjeld for å unngå kvelende høye rentenivåer og mulige statskonkurser, er politisk svært kontroversielt i Europa. Det er dype motsetninger Redaksjonen Andreas Andersen Berit Dolmen Thorvaldsen Christina Hägerstrand Petter Nordeng Harald Næs Redaksjonen avsluttet mellom økonomisk sterkere land (som Tyskland, Nederland og Finland) og de mest utsatte landene (Hellas, Italia og Spania). Slike motsetninger tar tid å rydde opp i, og det er vanskelige kompromisser som må inngås. Ei heller er det hjelp å få fra de britiske øyer. Men finansmarkedene vil likevel ha endelige løsninger på bordet med en gang, aller helst i går. Når de ikke får det trekker mange investorer pengene ut, og kombinasjonen av statsgjeldsproblemer og massiv kapitalflukt har skapt betydelige utfordringer særlig for europeiske banker. Bankvesenet temmes Banknæringen har en helt spesiell rolle i vår moderne pengeøkonomi. Grunnen til det er deres såkalte «kredittskapende evne». Kort fortalt går det ut på at bankene skaper penger ved å låne ut det de mottar i innskudd. Pengene vi har på konto er hele tiden i prinsippet tilgjengelige for oss, men samtidig er de lånt ut til bankens låntakere. Fordi ikke alle innskytere går til banken i samme øyeblikk for å ta ut pengene sine, og de fleste låntakere betaler tilbake det de har lånt til avtalt tid, fungerer dette systemet veldig godt. De velstående får rente på sparepengene sine og de trengende får tilgang til kapital. Men hvis en stor andel låntakere misligholder sine lån, og/eller en stor andel innskytere får inntrykk av at pengene ikke lenger er trygge i banken, bryter systemet sammen med voldsom kraft på svært kort tid. Og fordi bankene er tett knyttet sammen gjennom utlån av kapital til hverandre, smitter problemer i én bank fort over på andre. Det er således ikke bare bankene i Europa som sliter som følge av statsgjeldsproblemene i eurosonen. I kjølvannet av finanskrisen i 28 satte myndighetene i flere land strengere krav til bankenes kjernekapitaldekning for å gjøre bankene mindre sårbare for tap på utlån. Disse kravene har vært omdiskutert. Et viktig poeng i denne diskusjonen har vært at enkleste måte for bankene å Trykk: POLARIS TRYKK TRONDHEIM AS Opplag: 231 Januar 212 I 2 I

3 øke kjernekapitalandelen på, er å redusere sine utlån til næringslivet. Dette har de også gjort. Resultatet er at bedrifter som trenger kapital, men som ikke er store nok til å kunne selge obligasjoner i markedet eller hente inn ny egenkapital, får finansieringsproblemer. Gode prosjekter stopper opp. Verdiskapingen reduseres. Verden får lavere økonomisk vekst. Dessverre er dette akkurat det motsatte av hva vi trenger for å få bukt med høy statsgjeld og arbeidsledighet. Det har ikke hjulpet særlig på prisingen av aksjeselskaper heller. Mot normalt 211 har vært et svært vanskelig år for aksjeplukkere over hele verden, inkludert kjente navn som Bill Miller i Legg Mason, Whitney Tilson i Tilson Focus, Bruce Berkowitz i Fairholme Fund og ODIN. Som aksjeplukker går man dypt inn i selskapene for å finne de beste. Men lite hjelper dette når markedet sender alle aksjer - gode som dårlige - rett til bunns i ukritiske salgsrunder utløst av det politiske nyhetsbildet. Siden finanskrisen i 28 har aksjemarkedene blitt mer synkronisert enn tidligere, med flere og flere aksjer som beveger seg likt. I en studie fra Morgan Stanley kom det nylig frem at den delen av aksjekursutviklingen som kan forklares av selskapsspesifikke forhold, har sunket fra sitt langsiktige nivå på 5 prosent til 3 prosent i 211 for selskapene i S&P 5-indeksen. Naturlig nok har dette gjort det vanskelig å tjene på å plukke ut de riktige selskapene. Aksjemarkedene har beveget seg likt også på tvers av landegrenser. Oslo Børs har siden 1982 hatt en samvariasjon med verdensindeksen på omkring 5 prosent. Men i løpet av sommeren 211 krøp samvariasjonen opp til 99,5 prosent. En samvariasjon på 1 prosent tilsier at markedene har beveget seg nøyaktig likt over den målte perioden, og det var altså i praksis det som skjedde i 211. De med tilgang til lange dataserier vil kunne se at vi opplevde tilsvarende i perioden under den store depresjonen på 193-tallet. Men det vi også opplevde var at aksjeplukking i etterkant ble lønnsomt igjen. Veldig lønnsomt. Vi er nå i en situasjon der både gode og dårlige selskaper har blitt dratt ned til historisk lave prisnivåer. Forvaltere som holder seg disiplinert til aksjeplukkingen sin har hatt en tung periode. Men midt i stormen finner man mange gode selskaper som overhodet ikke har fortjent den ukritiske prisdumpingen i markedet. Gode selskaper, som i disse dager kan gjøre gunstige strategiske oppkjøp og komme styrket ut av krisen i verdensøkonomien, vil kunne gi svært god avkastning til sine eiere i fremtiden når finansmarkedene normaliserer seg igjen. Utsikter for 212 Usikkerhet har vært en fellesnevner for de ulike begivenhetene og forholdene som har preget 211. Som følger av dette er det vanskelig å argumentere for en spesielt tydelig retning i markedene fremover. Snarere er det grunn til å forvente mer av den samme volatilitet som vi har opplevd i 211, ettersom usikkerheten har blitt med oss inn i det nye året. I første rekke er det fortsatt knyttet mye usikkerhet til fremdriften på politisk nivå i Europa. Gang på gang har politikerne skuffet markedet ved ikke å komme frem til løsninger som oppleves tilstrekkelige. Men straks vi begynner å se konturene av en adekvat løsning på gjeldskrisen, kan dette utløse et meget kraftig kursrally. Midt i uroen skal vi heller ikke glemme at de viktige strukturreformene som Eurokrisen kan lede frem til, har kimen i seg til å skape bedre grobunn enn noensinne for fremtidig vekst og velstandsutvikling i Europa. Dernest henger mye på utviklingen i Kina hvor spørsmålet er om landet får en langsom reduksjon av veksttakten, eller om det blir en kraftigere oppbremsing. I tillegg vil selvsagt det politiske klimaet under den amerikanske presidentvalgkampen og utfallet av presidentvalget i USA bety mye for vurderingen av utsiktene i amerikansk økonomi fremover. Fra vårt ståsted gir de fundamentale forholdene i mange av bedriftene vi eier grunn til optimisme. Ser vi for eksempel på gjeldsgraden i selskapssektoren er den svært mye lavere enn ved forrige kursfallsperiode i 28. Og ettersom svært mye negativt er priset inn i markedet generelt, er enkeltselskapers solide stilling langt fra reflektert i deres aksjekurs. I dette finner vi også begrunnelsen for å kjøpe aksjer når fremtiden ser som mørkest ut: Fantastiske selskaper kan kjøpes til attraktive priser. Tross at de kommende månedene vil kunne by på utfordringer er det all mulig grunn til å tro at verden vil bestå. For en langsiktig investor kan dette derfor være et gunstig tidspunkt å øke sin aksjeeksponering. Jarle Sjo, CIO ODIN Forvaltning AS ODIN har i markedskommentaren gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne årsrapporten reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet den ble utarbeidet Markedsutvikling siste fem år i lokal valuta Norge USA Norge MSCI EM Norden VerdenEuropaEuropa USA Norden Markedsutvikling 211 i lokal valuta Norge Norden Europa USA Norge USA MSCI EM Verden Europa Norden Spotpris olje 211 Brent WTI Brent WTI Verdi og vekst 211 MSCI World Value MSCI World Growth Utviklingen i 211 har preget resultatet for siste femårs-periode i flere av markedene, og bidratt til at de fleste markedene (med unntak av USA) endrer opp i negativt terreng. Kilde Reuters Ecowin Aksjemarkedene var preget av blant annet jordskjelvkatastrofen i Japan og i særlig grad uroen knyttet til de gjeldsutsatte landene i eurosonen, Den norske fondindeksen falt ned mot 2 prosent, mens S&P 5-indeksen i USA endte svakt opp. Verdensindeksen i lokal valuta var ned vel 5 prosent. Kilde Reuters Ecowin Oljeprisen holdt seg gjennomgående på høye nivåer gjennom året. Brent Blend-oljen endte på vel 19 USD fatet ved utgangen av året, mot 94,2 USD ved inngangen til året. Den amerikanske lettoljen endte året med en spotpris på 13 USD fatet, mot 91,6 USD ved inngangen til året. Kilde Reuters Ecowin Verdiselskapene globalt kom jevnt ut med vekstselskapene i 211 etter å ha blitt slått de to foregående årene. Verdiselskaper har slått vekstselskaper i 6 av de 1 siste årene. Kilde Reuters Ecowin ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211 I 3 I

4 Slik forvalter vi i ODIN ODIN er en selektiv kapitalforvalter. Vi tror at best resultat over tid oppnås når et erfarent og tett sammensveiset team av forvaltere setter sammen konsentrerte porteføljer gjennom en nitid investeringsprosess. Tekst: Andreas Andersen Alle ODINs fond forvaltes aktivt, hvilket betyr at vi gjør bevisste valg av hvilke enkeltinvesteringer vi ønsker å inkludere i våre ulike fond. Det betyr også at vi er en aktiv eier i de selskapene vi er investert i for å beskytte andelseiernes interesser på en best mulig måte. Dette kan du lese mer om i intervjuet med investeringsdirektør Jarle Sjo på neste side. Det er tre bærende elementer i ODINs forvaltningsmodell: Kompetanse i samspill Å dele kunnskap og informasjon, spille hverandre gode og jobbe mot et felles mål er bærebjelkene i ODINs forvaltningskultur. Vi legger derfor vekt på tett samarbeid blant et knippe erfarne forvaltere og analytikere. Vi tror porteføljeforvaltning er like deler håndverk og vitenskap, like deler lagarbeid og individuelle prestasjoner. Vår forvaltningskultur og vår lagånd er derfor helt avgjørende elementer i vår fremgang. Konsentrerte porteføljer Vi tror det er mulig å plukke gode investeringer til en attraktiv pris, og at om vi holder oss kun til disse så vil vi få bedre betalt enn om vi spredte pengene bredt i markedet. Vi plukker derfor ut og satser på et mindre utvalg investeringsmuligheter vi kjenner godt. Dermed får vi merkbar effekt av hvert enkelt investeringsvalg. Ved å konsentrere porteføljen blir det også mulig for forvalterne å ha et tettere forhold både til helheten i porteføljen, og til hvert enkelt selskap. Det gjør oss bedre rustet til å fange opp og vurdere ny informasjon som påvirker våre investeringer, slik at vi har kontroll på selskapsspesifikk og samlet risiko i porteføljene. Ved å begrense antallet enkeltposter i porteføljene blir disse stadig utfordret av nye porteføljekandidater. Kun de vi anser som de sterkeste blir med videre, og dette bidrar til at kvaliteten på porteføljen hele tiden holdes på et høyt nivå. Konsistent tilnærming For å identifisere de beste investeringsmulighetene kjører vi alle potensielle investeringer gjennom samme grundige analyserammeverk. Analysen kan grovt sett deles inn i tre elementer som vi kan kalle posisjonering, prosess og pris. Kompetanse i samspill Konsentrerte porteføljer Konsistent tilnærming Tett sammensveiset team av erfarne forvaltere Inkluderer kun de beste investeringsmulighetene Alle enkeltinvesteringer kjøres gjennom samme rammeverk Posisjonering handler om å identifisere de sentrale verdidriverne i økonomien fremover og forstå hvordan disse påvirker fremtidsutsiktene innenfor en konkurransearena og hvilke faktorer som kan utløse ny vekst og verdistigning. Prosess handler om å identifisere hvor dyktig et selskap er til å skape avkastning på kapital. Kvalitet på produkter, innovasjonsevne, marginer, ledelse og kapitaldisiplin er viktige elementer i vurderingen. Pris handler om å gjøre en uavhengig beregning av virkelig verdi på investeringen og så sammenligne denne med markedspris og sentiment. Da ser vi hvilke investeringer som er priset attraktivt i forhold til hva vi mener de virkelig er verdt. Vårt mål er altså å identifisere og investere i selskaper som har gode fremtidsutsikter samtidig som de evner å skape god avkastning på kapitalen og kan kjøpes til en attraktiv pris. Helt siden oppstarten i 199 har ODINs aksjefond vært forvaltet etter denne verdiorienterte investeringsfilosofien. Filosofien har i kombinasjon med godt forvalterhåndverk gitt andelseierne solid meravkastning over tid. Vi er overbevist om at denne måten å forvalte på er det beste utgangspunktet for å skape gode resultater også fremover. Posisjonering Prosess Pris Sentrale verdidrivere i økonomien som definerer fremtidsutsikter Evne til å skape avkastning utover kapitalkostnaden Virkelig verdi versus nåværende og sannsynlig fremtidig markedsverdi I 4 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211

5 Jarle Sjo ny investeringsdirektør i ODIN Jarle Sjo ble ansatt som investeringsdirektør i ODIN fra og med desember 211. Og han har slagplanen klar. Tekst: Andreas Andersen Jarle Sjo begynte i ODIN 1. januar 211 og har siden da vært ansvarlig forvalter for ODIN Maritim og ODIN Offshore. Han vil fortsette som ansvarlig forvalter for disse fondene i tett samarbeid med senior porteføljeforvalter Lars Mohagen. Fra tidligere har Jarle mer enn 15 års erfaring med forvaltning og analyse blant annet fra Storm Capital Partners, Range Capital Partners, First Securities og Enskilda Securities. Jarle er ofte sitert i finanspressen og en anerkjent autoritet i Norge på aksjeplukking generelt og offshore-/maritimsektorene spesielt. Tøffere og tydeligere eier - Fundamentet i ODINs verdiorienterte investeringsfilosofi ligger fast. Vi leter fortsatt etter gode selskaper som er attraktivt priset. Samtidig er jeg overbevist om at vi kan bidra ytterligere til god avkastning for våre andelseiere ved å bli en mer aktiv eier i selskapene vi investerer i. Vi skal derfor bli en tydeligere investor som stiller tøffe krav til selskapene vi eier. God eierstyring, streng kapitaldisiplin og aktiv synliggjøring av aksjonærverdier vil være prioritert fra vår side, sier Sjo. Ifølge Sjo kommer ODINs forvaltere til å intensivere sin egeninnsats innen aktiv eierstyring, samtidig som de også er i ferd med å hente inn mer bistand på dette feltet fra eksterne leverandører. - Vi har tro på at aktivt eierskap kan være å foretrekke fremfor å selge oss ut av selskaper som ikke leverer i henhold til forventningene, fordi det sjelden er en svart-hvitt-situasjon. Det kan finnes gode og lovende elementer i et selskap som gjør feil på enkelte områder, og de gode elementene kan gjøre det verdt å kjempe for endringer fra innsiden, fortsetter Sjo. Presisering av forvaltningsfilosofien I 211 har forvaltningsteamet gjennomført en grundig gjennomgang og reevaluering av hva som gjør en investering attraktiv, og hvordan de skal vektlegge de ulike faktorene i sin vurdering av nye investeringsmuligheter. - I den praktiske investeringsprosessen har det medført at vi løser opp noen steder, og strammer til på andre, forklarer Sjo. Sjo forklarer videre at en tradisjonell verdiinvestor-orientering har en iboende svakhet ved at den ikke nødvendigvis styrer klar av såkalte «value-traps», selskaper som er billige av meget gode grunner. Ved å prioritere krav til tradisjonelle verdiegenskaper i potensielle investeringer (slik som lav aksjekurs i forhold til selskapets balanse og resultat), vil man i perioder med stigende markeder, høy markedsprising og sterk tilstrømming av kapital til fondene, presses over i mindre likvide selskaper og i noen tilfeller svakere selskaper for å finne disse tradisjonelle verdiegenskapene, forklarer Sjo. - Ved et skifte i markedssentimentet vil en portefølje av små og mindre likvide selskaper bli svært hardt rammet. I etterkant av finanskrisen 28 har vi dessverre sett flere eksempler på dette også i ODINs porteføljer. Men ved å presisere krav til likviditet og ikke minst et selskaps posisjonering og dokumenterte evne til å skape god kapitalavkastning, og samtidig vektlegge disse faktorene like mye som tradisjonelle prisegenskaper, unngår vi billige, men potensielt verdiødeleggende selskaper, avslutter Sjo ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211 I 5 I

6 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 211 og utsikter for 212 ODIN Norden Ansvarlig forvalter: Truls Haugen ODIN Finland Ansvarlig forvalter: Truls Haugen ODIN Norge Ansvarlig forvalter: Carl Erik Sando 211 var et år med mye elendighet. De nordiske aksjemarkedene er sterkt påvirket av sykliske selskaper, og årets makroturbulens påvirket markedene merkbart. For vår del har 211 handlet om reposisjonering av fondets portefølje for fremtiden. Fellesnevnere har vært konsentrasjon og likviditetshensyn. Antall poster er redusert, og særlig er andelen mindre posisjoner redusert mye. Den svenske delen av porteføljen er økt ettersom den norske delen har blitt redusert. Likviditeten i porteføljen er styrket i tråd med vårt ønske om økt fleksibilitet i bytte av selskaper og sektorer underveis. Generelt oppnådde vi gode resultater fra vår undervekt i IT og gode aksjevalg innen finanssektoren. Imidlertid trakk vår undervekt i helsevesenet, overvekt i forbrukerprodukter med hardt prøvede lakseoppdrettere og rederier i industri-sektoren den relative ytelsen ned i minus. På enkeltaksjenivå var beste bidragsyter Det norske Oljeselskap. De skjøt gullfuglen med sitt lisenseierskap i det som kan vise seg å være det største oljefunnet i Nordsjøen noensinne; det kombinerte Aldous Major/ Avaldsnes-feltet. Dessverre er det flere negative enn positive bidragsytere. Særlig ble oppdrettsselskaper som Austevoll og Salmar rammet hardt av kollaps i laksepriser. Generell økonomisk usikkerhet veide tungt på Wilh.Whilhelmsen, og Norsk Hydro. 212 blir trolig et spennende år, uavhengig av om det ender opp eller ned. Usikkerhet dominerer. Det sentrale spørsmålet er hvor mye av usikkerheten som allerede er diskontert inn i dagens aksjekurser. Jeg tror mye. Kan aksjemarkedene gå videre ned? Ja, vi er fortsatt ikke nede på tidligere bunnivåer. Men risiko-avkastningsbildet har blitt stadig mer gunstig for den langsiktige aksjeinvestor gjennom hele 211. Se for utvidet fondskommentar. 211 var et år med mye elendighet også i det finske aksjemarkedet. Som en konsekvens av markedets sektorsammensetning og Finlands perifere geografiske plassering er det finske markedet generelt svært syklisk. I starten av 211 følte vi at fondet var godt posisjonert gitt forholdene på den tiden og hvordan vi så på mulighetene og verdivurderingene på de enkelte postene. Høy prising gjorde at navn som Kone og Elisa ikke var aktuelle. I historiens klare lys er det lett å se hvordan økt usikkerhet i verdensøkonomien gjorde Kone og Elisa til gode posisjoner med deres inntjeningsstabilitet, tross høy pris. Likeledes er det i etterkant lett å se at vi skulle kuttet flere av de sykliske selskapene tidlig i 211. Men det gjør det ikke riktig å kutte dem nå. I dag har vi lagt et kraftig syklisk kursfall bak oss. Når trenden snur vil de sykliske selskapene være en stor styrke. Materialselskaper, informasjonsteknologi og forbruksvarer var sterke sektorer i 211. Gode vurderinger og bidragsytere i 211 var Huhtamäki, Olvi, Sampo og TeliaSonera. De store fallene var hovedsakelig i industrisektoren, og særlig de to utstyrsutleieselskapene Ramirent og Cramo. Andre sykliske selskaper bidro også negativt, med Rautaruukki, Konecranes, YIT og Metso i tet. 212 kan vanskelig bli annet enn et spennende år. Selv om det er stor usikkerhet på en rekke områder er trolig mye av usikkerheten allerede diskontert inn i dagens aksjekurser. Det betyr ikke at markedene er immunisert mot videre fall, men på disse prisnivåene er fremtidsutsiktene svært gunstige for langsiktige aksjeinvestorer. Se for utvidet fondskommentar. 211 var ikke et godt år for ODIN Norge. Volatiliteten i aksjemarkedet økte i løpet av året, og må ses i kjølvannet av all turbulensen i det internasjonale kapitalmarkedet og Eurosonens gjeldskrise. I 211 har vi styrket våre posisjoner i Statoil, Yara, Schibsted, Telenor og Gjensidige. Disse posisjonene gir oss en portefølje med bedre sektor- og størrelsesbalanse, samt sterkere likviditet. På salgssiden har vi generelt redusert antallet små og lite likvide beholdninger. Vi har også redusert overeksponering mot fiskeoppdrett og skipsfart, som begge lider av utsikter til for mye tilbud og usikker etterspørsel. Beste sektor i 211 var oljesektoren - med solide gevinster på vår langsiktige posisjon i Det norske Oljeselskap, samt Statoil. På den annen side fikk vi en betydelig nedgang innenfor fiskeindustri og shipping. Selv om den internasjonale økonomiske situasjonen indikerer et utfordrende 212 er vi optimistiske på vegne av ODIN Norge. Blant annet har prismultiplene for det norske aksjemarkedet sunket kraftig i løpet av 211 og er nå på attraktive nivåer i et historisk perspektiv (P/B på 1,4 og P/E på rundt 9). Internasjonale innstrammingstiltak og andre etterspørselsforstyrrelser kan gi oss enda et volatilt år, men det er altså rom for betydelige reduksjoner i inntjeningsestimater og/eller renteøkninger uten at det oppstår overdrevent press på aksjekursene. Dessuten, hvis den internasjonale finanskrisen «løses» ved at sentralbanker trykker penger, bør aksjer være den foretrukne investeringen fremfor bankinnskudd og obligasjoner fremover. Og Norges mange ressursbaserte selskaper skiller seg ut som spesielt attraktive investeringsmuligheter - Norges sterke finansielle stilling tatt i betraktning. Se for utvidet fondskommentar. Logaritmisk skala Indeks Logaritmisk skala Indeks Logaritmisk skala Indeks siden start (1.6.9) Indeks: VINX Benchmark Cap NOK NI siden start ( ) Indeks: OMX Helsinki Cap GI. siden start ( ) Indeks: Oslo Børs index (OSEFX) 211 ODIN Norden -23,5% ODIN Finland -29,% ODIN Norge -29,4% Referanseindeks -15,9% Referanseindeks -26,1% Referanseindeks -18,9% I 6 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211

7 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 211 og utsikter for 212 ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB Ansvarlig forvalter: Tomas Ramsälv Ansvarlig forvalter: Alexandra Morris Ansvarlig forvalter: Alexandra Morris 211 var et volatilt år for ODIN Sverige. Industri, finans og materialsektoren falt mens helsetjenester, telecom, IT, forbruksvarer og sjeldenkjøpsvarer steg i det som gjennom året var et schizofrent marked. I 211 har vi blant annet styrket vår posisjon i Nordea og Swedbank etter kursfall. Vårt syn er at svenske banker generelt har en sterk kapitalposisjon og vil kunne ta markedsandeler i Norden. Nåværende verdsettelse reflekterer ikke mulighetene for å generere en høy avkastning på egenkapitalen i for Nordea og Swedbank. På salgssiden har vi blant annet solgt våre posisjoner i holdingselskapene Investor, Industrivärden, Kinnevik og Latour. Historisk har rabatter på verdijustert egenkapital i slike selskaper blitt innsnevret i fallende markeder, men dette skjedde ikke gjennom 211 og det ble etterhvert vanskelig å se triggere for ytterligere positiv utvikling. Den beste bidragsyter i 211 var Hexpol grunnet sterk resultatutvikling og vellykkede oppkjøp av selskaper. Andre positive bidragsytere var blant annet Unibet, spesialistfarmasiselskapet Meda og kreditthåndteringsselskapet Intrum Justitia, som alle leverte sterkere på drift og vekst enn forventet. På den annen side hadde vi merkbar nedgang i industri, og da i noen av våre mest betydelige poster, slik som handelsbedriftene B & B Tools, Addtech og BE Group, byggefirmaet PEAB og engineering selskapet Beijer Alma. De er alle sykliske, mellomstore selskaper, og deres nedtur er relatert til de generelt forverrede makroutsiktene. Jeg tror de generelle makroutsiktene vil være positive fra andre halvår 212, og at aksjemarkedet vil reagere noe tidligere. Vi har en overvekt i sykliske aksjer og tror porteføljen vil gjøre det bedre enn markedet i 212. Se for utvidet fondskommentar. 211 var et berg-og-dalbane år for ODIN Europa. Året startet bra, men da sommeren kom, tok politisk uro styringen. Dette førte til kraftig nedsalg av europeiske aksjer. Oljeservice, industri, materialselskaper, finans og bilproduksjon falt uforholdsmessig mye. I løpet av 211 har vi endret profilen på vår portefølje henimot flere større selskaper. Vi har også balansert ut porteføljen mer på tvers av geografi og sektorer. Særlig mindre bedrifter sliter med å finne finansiering i dagens stramme kredittmarked. Dette er den viktigste grunnen til at vi har valgt å redusere eksponeringen mot mindre bedrifter. ODIN Europa dro nytte av å ha begrenset eksponering mot europeisk finanssektor i 211, ettersom sektoren falt mye. Innen forbruksvarer hadde vi positive bidrag fra våre investeringer i Diageo, Anheuser-Busch InBev og Unilever. Vi fikk også meget gode prestasjoner fra Rolls-Royce og Astaldi som steg på god operasjonell gjennomføring og store ordrebøker. Våre investeringer i relativt defensive helsetjenesteaksjer som Smith & Nephew og Sanofi har også bidratt positivt til resultatene. På den annen side fikk vi svak avkastning i oljeserviceaksjene PGS og Subsea 7, materialselskapene ThyssenKrupp, BASF og Smurfit Kappa, samt bilselskaper som Daimler, Michelin og Valeo. Som andelseier i ODIN Europa eier du en del av globalt ledende selskaper, merkevarer og produkter med gode utsikter, god inntjening og solid kontantstrøm. Men de er børsnotert i Europa og derfor er de billigere enn tilsvarende selskaper notert andre steder. I gjennomsnitt er det europeiske aksjemarkedet priset 45 prosent lavere enn det amerikanske. Europa er for tiden den mest undervektede regionen i verden og den mest attraktivt prisede. Se for utvidet fondskommentar. ODIN Europa SMB oppnådde relativt god avkastning i løpet av første halvår, men falt noe mer enn markedet i andre halvår. et er relativt syklisk av natur og ble derfor rammet hardere enn det generelle markedet ettersom eurosonens gjeldskrise blusset opp i løpet av sommeren. På vei inn i 212 har vi et mer balansert fond i forhold til sektoreksponering. Vår overeksponering innen industri- og sykliske selskaper er noe redusert. Vi har funnet noen interessante muligheter i telecomselskaper som tyske Drillisch og det britiske Inmarsat. I tillegg har eksponeringen innen IT økt. ODIN Europa SMB nøt godt av å ha begrenset eksponering mot finanssektoren i 211. Vi har unngått, og vil fortsette å unngå, banker med svake balanser og finansieringsutfordringer. Vi fikk også gode bidrag fra selskaper med sterk resultatbedring innen IT og usedvanlig god uttelling på oppkjøp av sykkelprodusenten Derby Cycle. Selskaper som Ramirent, Georg Fischer og Leoni ble rammet uforholdsmessig hardt når investorer skvatt unna sykliske aksjer i andre halvår 211. Fallet i prisene fant sted uten at selskapenes underliggende virksomhet var merkbart svakere. I 212 vil mye avhenge av den politiske prosessen henimot en løsning for statsgjeldsproblemene i Europa. I dag forventer de finansielle markedene det verste, og mange investorer har flyktet til andre regioner. I tillegg til at det europeiske aksjemarkedet generelt er betydelig rabattert handles mange små og mellomstore bedrifter til en relativt høy rabatt i forhold til større selskaper bl.a. som følge av usikker finansiering. Se for utvidet fondskommentar. Logaritmisk skala Indeks Logaritmisk skala Indeks 1 12 Logaritmisk skala Indeks 9 11 siden start ( ) Indeks: OMXSB Cap GI siden start ( ) Indeks: MSCI Europe net Index USD siden start ( ) Indeks: MSCI Europe net Small Cap Index USD 211 ODIN Sverige -17,7% ODIN Europa -15,8% ODIN Europa SMB -22,2% Referanseindeks -14,1% Referanseindeks -9,1% Referanseindeks -17,8% ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211 I 7 I

8 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 211 og utsikter for 212 ODIN Global Ansvarlig forvalter: Oddbjørn Dybvad (foto) Ansvarlig forvalter: Vegard Søraunet 211 var et svakt år for ODIN Global. et gjorde det relativt sett svakere i sektorene IT og sjeldenkjøpsvarer, mens industri og forbruksvarer var vinnersektorer i et vanskelig markedsklima for verdiinvestorer som ODIN. I løpet av året har vi brukt det svake markedet som en mulighet til å øke våre posisjoner i kvalitetsselskaper globalt. Spesielt i USA har vi funnet store selskaper med solide markedsposisjoner til meget attraktive priser, og vi har bygget posisjoner i blant andre Oracle, Tenaris og 3M. Samtidig opplever vi fremvoksende markeder som et glemt område til tross for fortsatt sterke vekstdrivere i disse markedene. ODIN Global har en 3 prosent eksponering mot fremvoksende markeder, blant annet i det brasilianske forsyningsselskapet Cemig. På salgssiden har vi solgt våre posisjoner i Andritz, Transocean og Synthes ettersom de nådde gode salgspriser i første halvdel av 211. Vi har også redusert noen poster som hadde vokst seg veldig store. 211 ga oss betydelige gevinster i industrisektoren fra selskaper som transportøren Norfolk Southern og motorfabrikanten Rolls Royce. På forbrukersiden hadde vi positive bidrag fra Coca Cola Femsa og det irske ingrediensselskapet Kerry Group. Våre dårligste bidragsytere i 211 har vært Norsk Hydro, Kingboard Chemicals og Whirlpool. I tillegg hadde vi merkbar nedgang i finanssektoren i fremvoksende markeder. I 212 gleder vi oss til å se fornyet interesse fra investorene for fundamentale forhold i selskapene. 211 var et år da internasjonal politikk blokkerte søkelyset fullstendig. Denne støyen gir gode muligheter til å øke eksponeringen mot aksjemarkedet hvis du har en middels til lang tidshorisont. Se for utvidet fondskommentar. ODIN Global SMB Ansvarlig forvalter: Oddbjørn Dybvad Ansvarlig forvalter: Vegard Søraunet 211 var et svakt år for ODIN Global SMB. Aksjer innen forbruksvarer og industri falt, mens finans og helsesektoren har gitt de beste bidragene både absolutt og relativt. I et tøft markedsklima har vi sett at mindre likvide aksjer har blitt rammet svært hardt. Vi har redusert vår eksponering i industri og økt i mot IT, helse, telekom og finanssektoren for å oppnå en mer balansert sektorfordeling. Software AG, Carl Zeiss Meditec, Bank of Hawaii og Inmarsat er våre viktigste tilføyelser til porteføljen. På salgssiden har vi redusert noen av våre industriposter, slik som Vossloh, Bauer, KNM Group, Wabtec og Andritz. 211 ga oss merkbar gevinst i våre amerikanske småselskaper, særlig Newmarket Corporation, Wabtec, Hubbel og Beacon Roofing Supply, alle relativt nye poster i vår portefølje. På den annen side hadde vi merkbar nedgang i tre forbruksvareselskaper, Austevoll Seafood, China Green og Premier Foods. Austevoll-aksjen har blitt presset ned av fallende laksepriser. China Green har falt på grunn av dårlig eierstyring. Premier Foods sliter med den finansielle strukturen i selskapet. I 212 tror vi sterkt på at mange av våre selskaper vil komme sterkt tilbake når markedsklimaet normaliserer seg, og uberegnelig europeisk politikk ikke lenger blokkerer mange investorers søkelys fullstendig. Vi anser den siste perioden med ekstrem volatilitet som en mulighet for oss til å øke innsatsen i noen av våre favorittposisjoner til svært attraktive priser. Mange av disse er også attraktive oppkjøpskandidater i 212, i en situasjon der mange store selskaper sitter på svært store kontantbeholdninger og markedsprisene er lave. Se for utvidet fondskommentar. ODIN Emerging Markets Ansvarlig forvalter: Vegard Søraunet (foto) Ansvarlig forvalter: Oddbjørn Dybvad 211 var et volatilt år for ODIN Emerging Markets. Året startet med et generelt fokus på høy inflasjon. Myndighetene svarte med økende renter og investorer flyktet mange fremvoksende aksjemarkeder. Den såkalte arabiske våren med politisk uro over hele Midtøsten og Nord-Afrika påvirket også nye markeder gjennom 211. I begynnelsen av 211 økte vi blant annet vår eksponering i Indonesia gjennom sementprodusenten Semen Gresik, som er en av bare noen få aktører i det enorme indonesiske markedet. På salgssiden har vi gått ut av vår posisjon i China Green grunnet dårlig eierstyring. Vi solgte også det russiske telecomselskapet MTS og det russiske oppdrettsselskapet Cherkizovo. 211 ga oss betydelige gevinster i mer defensive navn som brasilianske kraftselskap Cemig, den meksikanske Coca Cola-produsenten Coca Cola Femsa og det globale øl bryggeriet Anheuser-Busch InBev. Semen Gresik er en av de beste bidragsyterne i 211 sammen med dekkprodusenten Hankook fra Sør-Korea. På den annen side hadde vi merkbar nedgang i den brasilianske stålprodusenten Gerdau, Turkiye Garanti Bankasi, den kinesiske laminat produsent Kingboard Chemicals og det malaysiske ingeniørselskapet KNM Group. De fundamentale økonomiske forholdene for mange fremvoksende land er forholdsvis sterke versus dem for utviklede land. Mange nye nasjoner har mindre gjeldtyngede banksystemer, lite eller ingen offentlige budsjettunderskudd og sunne valutareserver. Men alle disse fordelene isolerer ikke fremvoksende aksjemarkeder fra global uro. Den beste måten å takle dette på er å ha et langsiktig perspektiv, se forbi kortsiktige markedsbevegelser, og dra nytte av disse ved å investere i perioder når aksjer er oversolgt som et resultat av markedspanikk, snarere enn en reell endring i bedriftenes fundamentale forhold. Se for utvidet fondskommentar. Logaritmisk skala Indeks 9 11 Logaritmisk skala Indeks 9 11 Logaritmisk skala siden start ( ) Indeks: MSCI World Net Index siden start ( ) Indeks: MSCI World Net Small Cap Index siden start ( ) Indeks: MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD 211 ODIN Global -8,5% ODIN Global SMB -17,6% Referanseindeks -3,8% Referanseindeks -7,5% I 8 I ODIN Emerging Markets -17,8% Referanseindeks -16,4% ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211

9 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 211 og utsikter for 212 ODIN Maritim Ansvarlig forvalter: Jarle Sjo ODIN Offshore Ansvarlig forvalter: Jarle Sjo ODIN Eiendom I Ansvarlig forvalter: Thomas Ramsälv 211 var et utfordrende år for den maritime sektor. De fleste delsegmentene gikk inn i året med overkapasitet av skip. Gjennom året gjorde makroøkonomisk usikkerhet og høyere oljepris ting enda verre. Bunkerprisene økte, kredittmarkedet ble betydelig tøffere og etterspørselen avtok. Fraktrater og annenhåndspriser gikk ned, spesielt innen råolje og tørrbulk. Flere selskaper kom i økonomiske vanskeligheter og brøt gjeldsforpliktelser, noe som resulterte i restrukturering, refinansiering og konkursbeskyttelse for flere. Til tross for motgangen fortsatte likevel noen segmenter å gjøre det bra, særlig LNG-transport, biltransport og kjemikalietransport. Vi hadde fra start stor eksponering i segmenter som LNG-transport, biltransport og kjemikalietransport i begynnelsen av 211. Ettersom utsiktene for LNGtransport styrket seg kjøpte vi aksjer i Awilco LNG. På salgssiden har vi gått ut av vår posisjon i Golar LNG ettersom prisnivået ble svært høyt. Vi har også solgt våre andeler i asiatiske verft etter sterke resultater som følge av sterk ordreinngang i løpet av de siste årene. Vår sterkeste bidragsyter i 211 har vært Golar LNG, den beste aktøren i shipping-sektoren. Vår nest beste utøver er vår nye posisjon i Awilco LNG, som også har hatt sterke resultater siden vi kjøpte vår posisjon. Verste bidragsytere i ODIN Maritim er hovedsakelig selskaper innen råoljefrakt og tørrbulk. Utviklingen i 212 vil i stor grad avhenge av den makroøkonomiske utviklingen. Global vekst, spesielt kinesisk vekst, er den viktigste driveren for shipping. Lave fraktrater og finansieringsutfordringer har ført til økt skraping og stansing av nybygg mange steder. Kombinert med lave annenhåndspriser skaper dette grobunn for god avkastning på lengre sikt fra dagens nivåer. Se for utvidet fondskommentar. 211 var et utfordrende og frustrerende år hva gjelder fondets avkastning. Mens de underliggende markedene for oljeservice utviklet seg sterkt, drevet av høye oljepriser og høy aktivitet fra oljeselskapene, ble aksjekursene dratt ned av makroøkonomiske bekymringer og svake aksjemarkeder generelt. Oljeprisen var sterk i 211, og endte året opp 13 prosent. Lete- og produksjonsinvesteringer økte med solide 2 prosent gjennom året. Virksomheten i de fleste delsegmenter gjorde det bra i 211 ettersom aktiviteten økte i hele oljeservice-verdikjeden. På kjøpssiden har vi blant annet bygget posisjoner i Archer, Tenaris, Weatherford og Transocean (etter tidligere å ha solgt vår posisjon på høye kurser). På salgssiden har vi redusert vår eierandel i en rekke mindre poster, dels på grunn av svak likviditet i aksjene og dels fordi postene var for små til å tilføre porteføljen merkbar avkastning. To oppkjøp, av henholdsvis Aker Drilling og Pride International ga de mest positive bidragene. Vi tjente også godt på vår utgang i Transocean. På den annen side, har våre posisjoner i BW Offshore, DOF og Archer vært skuffende. Men alle tre selskapene er etter vår vurdering nå på riktig vei, og vi har positive forventninger til utviklingen fremover. Store letesuksesser i 211 vil trolig styrke aktivitetsnivået i 212 og lang tid fremover. Oljeselskapene har rapportert store funn i Nordsjøen (Aldous/Avaldsnes), Brasil og Vest-Afrika. Vi er fast i troen på at vi er i de tidlige stadier av en flerårig, tosifret vekstsyklus preget av økt boreaktivitet i komplekse geologiske områder på land, og utforskning og utvikling av tradisjonsrike og nye dypvannsbassenger offshore. Se for utvidet fondskommentar. 211 var et volatilt år for ODIN Eiendom I. Svingningene gjennom året var knyttet til de generelle makroutsiktene og mangel på politiske beslutninger i Europa. I løpet av høsten har det vært åpenbart at bankene har blitt mer restriktive til å finansiere eiendomstransaksjoner og nybygging. Videre har bankenes marginkrav økt til tilsvarende høye nivåer som vi så i den vanskelige perioden i 29. I 211 har vi kjøpt aksjer i Fornebu Utvikling, som besitter attraktive tomter for boligutvikling i nærheten av det sentrale Oslo. På salgssiden har vi gått ut av vår posisjon i Catena som styrket seg etter restrukturering av eiendomsporteføljen. Vi har også solgt vår eierandel i Kungsleden grunnet bekymringer rundt forestående refinansiering og skattetvist. Vi har hatt positive bidrag fra salget i Catena og preferanseaksjer i Sagax og Corem, som har vært stabile på grunn av fast utbytterate. På den annen side hadde vi merkbar nedgang i noen av de norske selskapene, Norwegian Property og Fornebu Utvikling, samt de finske selskapene Citycon og Technopolis. Vi mener imidlertid det er stor oppside blant selskapene i Norge og Finland fremover. I 212 vil mye handle om refinansieringsmulighetene for eiendomsselskaper og bankenes marginkrav i tilknytning til dette. Vi vil også holde et våkent øye med utviklingen av ledighetsrater i sektoren. Vårt syn er at aksjekursene har falt overdrevent mye i eiendomssektoren. Leieavtaler har normalt 3-5 års løpetid med konsumprisindekserte priser, renten er lav og misligholdsratene er lave. Eiendomssektoren er en av få som sannsynlig kan generere en positiv inntjeningsutvikling i 212 i forhold til 211. Se for utvidet fondskommentar Logaritmisk skala Logaritmisk skala Indeks Indeks Indeks siden start ( ) Indeks: MSCI World Gross Marine Index siden start (18.8.) Indeks: Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index siden start (6.1. Indeks: Carnegie Sweden Real Estate Index 211 ODIN Maritim -35,8% ODIN Offshore -22,4% ODIN Eiendom I -14,5% Referanseindeks -3,6% Referanseindeks -1,% Referanseindeks -13,9% ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211 I 9 I

10 Aktivaallokering gir B.R.A. sparing Du har antakelig hørt ordtaket «Ikke legg alle eggene i samme kurv». Det er et godt råd i mange sammenhenger. I forhold til sparing handler det om å spre sparingen din på ulike typer eiendeler fordi det gir lavere risiko. Tekst: Andreas Andersen På finansspråket kalles slik fordeling av kapital på ulike eiendeler aktivaallokering. Det spørsmålet du tar stilling til når du velger din aktivaallokering er hvor stor andel av sparingen din du ønsker å plassere i hver type eiendel. B.R.A. sparing Grovt sett er det tre typer eiendeler en norsk gjennomsnittssparer bør inkludere i sin aktivaallokering. Disse tre typene utgjør en spareportefølje som fungerer godt for de aller fleste, og vi kaller den derfor B.R.A, etter de tre bestanddelene Bolig, Renter og Aksjer: Boligsparing: Å eie din egen bolig er skattemessig gunstig i Norge, og boligsparing (nedbetaling av boliggjeld) bør derfor inngå som en naturlig del av de fleste husholdningers langsiktige sparing. Rentesparing: Enten det er i bankinnskudd eller rentefond egner rentesparing seg godt som kortsiktig buffer mot uforutsette utgifter. Samtidig passer ikke bankinnskudd eller korte rentepapirer så godt til langsiktig sparing ettersom inflasjonen og løpende beskatning forventningsmessig spiser opp det meste av avkastningen. Lange rentepapirer kan derimot fungere godt til langsiktig sparing dersom du ønsker å redusere svingningsrisikoen, men husk å ta lånerenten på eventuell gjeld med i din vurdering. Aksjesparing: Som investor i aksjemarkedet får du en andel av næringslivets verdiskaping, og avkastningen her er forventningsmessig høyere enn i andre former for sparing. Aksjemarkedet gir også viktig risikospredning på tvers av ulike sektorer og geografiske områder. Samtidig kan du forvente større verdisvingninger i aksjemarkedet enn i annen type sparing. Hvor mye av hver? Det er primært tre forhold som påvirker hvordan du bør fordele sparepengene dine på henholdsvis bolig, renter og aksjer: Risikotoleranse: Hvor mye verdifall er du i stand til å leve med underveis i sparingen din? skrav: Hva er din risikofrie avkastning? (Lånerenten dersom du har gjeld og innskuddsrenten hvis ikke.) Det er ikke lønnsomt å spare i eiendeler som gir lavere forventet avkastning enn den renten du betaler på lånet ditt, men en buffer mot uforutsette utgifter bør du likevel ha. Tidshorisont: Når er det mest sannsynlig at du vil trenge sparepengene? Jo lengre tidshorisont du har, desto større svingningsrisiko kan du tåle for å maksimere avkastningen på sikt. Generelt er det viktig å huske på at det er sammenheng mellom avkastning og risiko underveis. Du vil derfor måtte gjøre en avveining av hva som er viktigst for deg; å oppnå avkastning over tid eller unngå svingninger underveis? ODIN Forvaltning tilbyr både aksje-, rente- og kombinasjonsfond som du kan bruke i sammensettingen av din optimale spareportefølje. Ved å spare i ODINs kombinasjonsfond oppnår du en forutsigbar fordeling mellom renter og aksjer (25/75, 5/5 eller 75/25) over tid uten å måtte betale skatt på realiserte gevinster i kombinasjonsfondene underveis. Når man betrakter både risiko underveis og oppnådd avkastning over tid, vil kombinasjonsfondene dermed kunne gi et godt resultat for mange. Ny verdipapirfondslov hva så? Stortinget vedtok ny lov om verdipapirfond 25. november 211, og loven trådte i kraft 1. januar 212. I første rekke gir loven en mer effektiv regulering av verdipapirfond som spareprodukt, men det er også enkelte elementer som blir godt synlige for deg som andelseier. Tekst: Andreas Andersen Informasjon og rapportering Et sentralt tema i det nye regelverket for fond er informasjon til investorer. Reglene innfører et nytt informasjonsdokument kalt nøkkelinformasjon. Dette skal erstatte gjeldende regler om forenklet prospekt. Kravet til nøkkelinformasjonen er at det skal være tilstrekkelig til at investor kan foreta en velfundert investeringsbeslutning, og nøkkelinformasjonen skal gjøre det enklere å sammenligne fond. Samtidig oppheves plikten til å sende ut årsrapport og halvårsrapport til alle andelseiere. I stedet skal det gis informasjon om hvor disse rapportene er tilgjengelig. Nye rutiner for vedtektsendring Tidligere var det slik at endringer i et verdipapirfonds vedtekter ble godkjent av Finanstilsynet dersom Finanstilsynet antok at endringen var i andelseiernes interesse. Disse reglene er nå endret slik at endringer i vedtektene kun kan godkjennes dersom: flertallet av de andelseiervalgte styremedlemmene i forvaltningsselskapet stemmer for vedtektsendringen 75 prosent flertall av de representerte stemmene på andelseiermøte, stemmer for vedtektsendringen andelseierne får informasjon om vedtektsendringen, herunder hvorfor endringen anses i andelseiernes interesse og adgang til gebyrfri innløsning lovens krav til innhold i vedtekter er oppfylt I 1 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211

11 Siste årsrapport på papir ODINs årsrapport for 211 er den siste vi sender ut i trykket versjon. Fra og med 212 velger vi i stedet å publisere årsrapporten på nettet. Tekst: Christina Hägerstrand Det kommer naturligvis også i fremtiden til å være mulig å få årsrapporten i papirformat dersom du ønsker det. Men vi håper at du i likhet med oss ønsker å beskytte miljøet og enten leser rapporten på nettet eller skriver den ut på resirkulert papir. Nylig ble det ikke lenger påkrevd for fondsselskaper å sende ut årsrapporter i trykket versjon, og ODIN benytter anledningen til å gjøre en liten innsats for miljøet. Det kreves en hel del papir og trær for å produsere alle de årsrapportene som sendes ut på denne tiden av året. Bare ODINs årsrapport krever 135 trær årlig, tilsvarende 17. kg papir fremstilt fra 4. liter tremasse. Og det er ikke bare papir vi sparer ved å slutte å trykke årsrapporten vår. Ved å unngå trykkeprosessen og behovet for å transportere årsrapporter til andelseiere og andre interessenter, bidrar ODIN til å redusere det økologiske fotavtrykket i naturen. Hvis du laster ned årsrapporten elektronisk i løpet av neste år, kan du også bidra til et bedre miljø. Samtidig håper vi naturligvis at flere skal finne nettstedet vårt. På nettet kan du finne informasjon om fondene våre, og om våre erfarne og kompetente forvaltere. Du kan også lese våre månedlige fondsrapporter og markedskommentarer. srapportene, som du finner via menypunktet «Rapporter/Kommentarer», gir deg oppdatert informasjon om nettopp det fondet du er interessert i. I fondsrapportene kan du også lese forvalterens kommentar til hvordan fondet har prestert den siste måneden. I markedskommentaren presenterer ODIN interessante og aktuelle tema i verdensøkonomien som kan påvirke ett eller flere av fondene våre. Vi ønsker også å gi deg mulighet til å lese interessante nyheter på nettet. I 212 kommer det til å skje mye spennende på så besøk oss gjerne ofte! odinfond.no ODINs årsrapport krever 135 trær årlig, tilsvarende 17. kg papir fremstilt fra 4. liter tremasse. Nye Hugin & Munin Fra og med 212 lanserer vi en oppdatert versjon av vårt tradisjonsrike nyhetsbrev Hugin & Munin. Som abonnent får du nå et større utvalg av nyheter, kommentarer og analyser fra ODIN Forvaltning. srapporter Hver måned lager vi detaljerte rapporter fra alle våre fond som gir deg oversikt over avkastning, risiko og porteføljens sammensetning. I tillegg kommenterer ansvarlig forvalter fondenes utvikling og fremtidsutsikter i Hugin & Munin Fund Report. ODIN anslår at volatiliteten vil fortsette å regjere selv om aksjemarkedet endelig våger å ta på alvor de positive indikasjoner som dukker opp. Etter mye fokus på USA under den innledende handelsuken tror vi at Europa og middelhavslandenes refinansieringsproblemer igjen tar plass i rampelyset. Den siste uken har søkelyset vært rettet mot USA. Delvis på grunn av svært interessante arbeidsmarkedstall, men også på grunn av primærvalget i Iowa og republikaneren Mitt Romneys seier der. Tidlig denne uken fikk vi indikasjoner (foreløpige data fra ADP) på hvordan jobbsituasjonen i USA så ut, og den positive forhåndsinformasjonen gikk i oppfyllelse når jobbtallene dukket opp på ukens siste dag. Samtidig steg den amerikanske innkjøpssjefsindeksen i desember, og de samme indeksene for Kina og India indikerer heller Hugin & Munin spesielt merke ved positive tegn fra USA. Likevel bør man være klar over at dette er marginale endringer. Det er fortsatt betydelige utfordringer i USA og Europa, men aksjemarkedene har allerede innbakt i sine forventninger en nedgang i selskapenes globale inntjening på rundt 3 prosent. Dette kan føre til positive overraskelser. ODIN forventer fortsatt volatilitet i markedet de kommende ukene. Siden analytikernes anslag ofte har et etterslep kan vi oppleve noen resultatvarsler. Alle indikasjoner på hvordan resultatene for fjerde kvartal vil se ut mottas med åpne armer av Weekly - 2/212 ikke nedgang i økonomisk aktivitet. Aksjemarkedene lot seg markedet, som vil holde et våkent øye med de første resultatrapportene som kommer denne uken. Markedskommentarer - ukentlig og månedlig I ODIN jobber vi med langsiktige investeringer og ikke kortsiktig trading, men naturligvis følger vi markedets fortløpende bevegelser tett. I vår ukekommentar, Hugin & Munin Weekly, får du vite hvordan vi ser på den nærmeste tidens utvikling og vår kommentar til de seneste dagenes viktigste hendelser i finansmarkedene. I slutten av hver måned, i Hugin & Munin Monthly, sammenfatter vi utviklingen, samtidig som vi ser fremover og redegjør for hendelser og trender som vi tror vil påvirke markedet i den nærmeste tiden. Spesialrapporter ODIN henter inn mye informasjon og produserer selv en rekke analyser av tema som har betydning for vår forvaltning. Mange av disse tror vi at du som investor også vil kunne ha nytte og glede av, og vi deler dem gjerne. Våre spesialrapporter, Hugin & Munin Special Report, vil kunne dreie seg om alt fra analyse av aktuelle begivenheter i selskapene vi eier, spennende sektorer eller regioner, samt langsiktige investeringsstrategier og formuesforvaltning. ODINs forvaltningsfilosofi ODIN er en selektiv kapitalforvalter. Vi tror at best resultat over tid oppnås når et erfarent og tett sammensveiset team av forvaltere setter sammen konsentrerte porteføljer gjennom en nitid investeringsprosess. ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, 25 Oslo Postboks 1771 Vika, 122 Oslo Telefon: Faks: E-post: Organisasjonsnummer: NO Selskapet et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS Alle ODINs fond forvaltes aktivt, hvilket betyr at vi gjør bevisste valg av hvilke enkeltinvesteringer vi ønsker å inkludere i våre ulike fond fremfor å spre pengene blindt i markedet. Det betyr også at vi er en aktiv eier i de selskapene vi er investert i for å beskytte andelseiernes interesser på en best mulig måte. De enkelte selskapenes prestasjoner blir imidlertid overskygget av fortsatte refinansieringsproblemer i middelhavslandene. Særlig er oppmerksomheten rettet mot Italia, hvor eventuelle kutt i utgiftene trolig blir spist opp av renteøkninger. Hvordan abonnere? Du kan melde deg på nyhetsbrevet Hugin & Munin via vår nettside Det tar kun et øyeblikk, alt vi trenger er navn og e-postadresse. Kompetanse i samspill Konsentrerte porteføljer Konsistent tilnærming Tett sammensveiset team av erfarne forvaltere Inkluderer kun de beste investeringsmulighetene Alle enkeltinvesteringer kjøres gjennom samme rammeverk odinfond.no/nyhetsbrev ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211 I 11 I

12 Langsiktig avkastningsoversikt pr Total avkastning siden start Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start Referanseindeks Referanse- Aksjefond Etableringsdato Differanse indeks Differanse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa 2) ODIN Europa SMB 2) ODIN Global 3) ODIN Global SMB 3) ODIN Emerging Markets 4) ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom I* Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig 2) ODIN overtok forvaltningen av ODIN Europa og ODIN Europa SMB Fra til var ODIN Europa og ODIN Europa SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Swedbank Roburs Europafond og Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa 3) ODIN overtok forvaltningen av ODIN Global og ODIN Global SMB Fra til var ODIN Global og ODIN Global SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Templeton Global Fund A og Templeton Global Smaller Companies Fund 4) ODIN overtok forvaltningen av ODIN Emerging Markets Fra til var ODIN Emerging Markets fond i fond som utelukkende investerte i Templeton Emerging Markets Fund * Inkludert ubytte Referanseindekser Aksjefond ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki Cap GI 2) ODIN Norge Oslo Børs indeks (OSEFX) 3) ODIN Sverige OMXSB Cap GI 4) ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Emerging Markets MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index 5) ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index (OSX) 6) ODIN Eiendom I Carnegie Sweden Real Estate Index 6) 944,4% 49,78% 534,26% 11,47% 7,83% 3,64% 3264,72% 42,79% 2843,92% 18,2% 8,17% 1,4% 1532,7% 54,7% 992,% 15,37% 9,97% 5,4% 121,34% 475,23% 735,11% 16,16% 1,72% 5,44% -23,24% -7,16% -16,8% -2,16% -,61% -1,55% 16,21% 73,78% -57,57% 1,25% 4,66% -3,41% -1,5% -15,69% 14,19% -,12% -1,4% 1,27% 4,61% 76,4% -71,43%,37% 4,77% -4,4% 54,57% 119,39% -64,82% 3,65% 6,69% -3,3% 492,7% 13,18% 479,52% 1,91%,72% 1,19% 84,6% 9,23% 75,37% 5,54%,78% 4,76% -1,5% -7,59% -2,91% -8,58% -6,19% -2,39% Referanseindekser Styrets årsberetning 211 Aksjefond ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Emerging Markets ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom I * Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig * Inkludert ubytte Referanseindeks Differanse -23,51% -15,9% -7,62% -28,96% -26,7% -2,89% -29,36% -18,87% -1,49% -17,72% -14,6% -3,66% -15,76% -9,13% -6,63% -22,21% -17,78% -4,43% -8,46% -3,77% -4,69% -17,56% -7,48% -1,8% -17,76% -16,44% -1,33% -35,77% -3,63% -5,13% -22,42% -1,% -12,42% -14,51% -13,89% -,63% VINX Benchmark Cap NOK NI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index 2) OMX Helsinki Cap GI har historikk tilbake til For perioden har vi benyttet OMX Helsinki Cap. 3) Oslo Børs indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks 4) OMXSB Cap GI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index 5) MSCI World Gross Marine Index har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index 6) Referanseindeksen er ikke justert for utbytte Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blandt annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. en kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i ODIN Forvaltning AS kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning AS kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne årsrapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. ODINs egenforvaltede aksjefond omfatter fond i kategoriene norske fond (ODIN Norge), svenske fond (ODIN Sverige), nordiske fond (ODIN Norden), europeiske fond (ODIN Europa), europeiske fond SMB (ODIN Europa SMB), globale fond (ODIN Global og ODIN Emerging Markets), globale fond SMB (ODIN Global SMB), andre regionale fond (ODIN Finland) og øvrige bransje fond (ODIN Maritim, ODIN Offshore og ODIN Eiendom I). Aksjefondene forvaltes etter en indeksuavhengig og verdiorientert investeringsfilosofi. ene står fritt til å investere innenfor vedtektenes begrensninger. Målsetting er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning over tid. enes mandater og kostnader er ikke endret i 211. Ved utgangen av 211 forvaltet ODIN Forvaltning AS: NOK mill. ODIN Norden mill. ODIN Finland 4 31 mill. ODIN Norge 2 81 mill. ODIN Sverige 782 mill. ODIN Europa mill. ODIN Europa SMB 78 mill. ODIN Global 369 mill. ODIN Global SMB 142 mill. ODIN Emerging Markets 647 mill. ODIN Maritim 2 47 mill. ODIN Offshore 84 mill. ODIN Eiendom I Handelsbanken (org.nr ) er depotmottaker for fondene. Finansiell risiko og risikostyring Finansiell risiko ved investeringer i aksjefond måles tradisjonelt som prisvolatilitet eller svingninger i fondets andelsverdi. Målt på denne måten innebærer alltid investeringer i aksjer og aksjefond en viss risiko i den forstand at verdien på andelene vil variere fra dag til dag og over tid. Aksjefond bør være et langsiktig investeringsalternativ. Verdipapirfondenes forening anbefaler en investeringshorisont på minimum fem år. enes utvikling sammenlignes med egne referanseindekser. ODINs forvaltere står fritt til å sette sammen fondenes porteføljer, uavhengig av referanseindeksene fondene sammenlignes med. Siden fondene forvaltes etter en indeksuavhengig investeringsfilosofi, vil utviklingen avvike fra referanseindeksene. Over tid vil resultatet bli at fondene enten gjør det dårligere eller bedre enn referanseindeksene. Historisk avkastning i ODINs ulike aksjefond finner du øverst på siden. enes indeksuavhengighet, kombinert med forvalterens kunnskap og erfaring, er viktige forutsetninger for gode investeringsbeslutninger. Investeringsbeslutningene bygger på fundamental analyse og gjøres med utgangspunkt i egne selskapsanalyser. Investeringene skjer i bransjer hvor forvalteren besitter god kunnskap og har dyp innsikt. Daglige rapporter til administrasjonen og forvalter overvåker at porteføljene overholder interne og eksterne rammer. Innløsninger i perioden ene har ikke mottatt ekstraordinært store innløsninger som har påvirket andelenes verdi i løpet av året. Selskapets rutiner for tegning og innløsning sikrer andelseierne likebehandling. Største innløsning i 211 utgjorde: % ODIN Norden 1,76% ODIN Finland 1,9% ODIN Norge 1,34% ODIN Sverige 2,79% ODIN Europa 4,21% ODIN Europa SMB 6,52% ODIN Global 21,25% ODIN Global SMB 1,5% ODIN Emerging Markets 1,88% ODIN Maritim,96% ODIN Offshore 2,83% ODIN Eiendom I 2,51% Fortsatt drift All aktivitet knyttet til fondene utføres av ODIN Forvaltning AS. De ulike fondene har i så måte ingen ansatte. Regnskapene for fondene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Årsresultat og disponering Årsregnskapene for 211 viser at fondene hadde følgende underskudd: NOK ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Emerging Markets ODIN Maritim ODIN Offshore Årsresultatene er i sin helhet disponert gjennom overføring fra egenkapital. ODIN Eiendom I hadde et underskudd på kr som er disponert på følgende måte: Disponering NOK Utdeling til andelseiere Overført fra egenkapital Sum disponert Den årlige avkastningen i ODINs aksjefond varierer fra år til år. Styret er ikke tilfreds med at fondene i 211 hadde lavere avkastning enn respektive referanseindekser. Styret har tillit til at den verdiorienterte investeringsfilosofien ODIN benytter, og de tiltak som er satt i verk i 211, er et godt utgangspunkt for å skape gode resultater over tid. I 12 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211

13 Styrets årsberetning Risikomåling pr Relativ gevinst Relativt tap Risikomåling ODIN Norden Siste 5 år 94% 111% Siste 3 år 99% 117% Risikomåling ODIN Finland Siste 5 år 124% 15% Siste 3 år 115% 92% Risikomåling ODIN Norge Siste 5 år 75% 88% Siste 3 år 88% 112% Risikomåling ODIN Sverige Siste 5 år 113% 15% Siste 3 år 115% 17% Verdiutvikling Relativ gevinst Relativt tap Risikomåling ODIN Europa Siste 5 år 133% 139% Siste 3 år 129% 119% Risikomåling ODIN Europa SMB Siste 5 år 115% 124% Siste 3 år 17% 139% Risikomåling ODIN Global Siste 5 år 132% 132% Siste 3 år 135% 12% Risikomåling ODIN Global SMB Siste 5 år 12% 127% Siste 3 år 98% 125% Relativ gevinst Relativt tap Risikomåling ODIN Emerging Markets Siste 5 år 97% 18% Siste 3 år 97% 116% Risikomåling ODIN Maritim Siste 5 år 95% 11% Siste 3 år 88% 17% Risikomåling ODIN Offshore Siste 5 år 77% 99% Siste 3 år 82% 99% Kilde: Atle Øglend, UIS Relative gevinster og tap Relativ gevinst og relativ tap viser fondets risiko justerte avkastning, som et mål på om andels eierne får betalt for den risikoen fondet tar. Som en aktiv aksjefondsforvalter er det naturlig å måle om fondet gjør det bedre enn markedet (referanseindeksen) når markedet stiger og når markedet faller. Når markedet stiger, måles fondets avkastning mot markedets avkastning. En relativ gevinst lik 1 forteller at fondet gir lik avkastning som markedet når det stiger. En verdi over 1 betyr dermed at fondet stiger mer enn markedet når markedet stiger. På motsatt side er relativ tap, som forteller hvor mye fondet faller i verdi når markedet faller. Et relativt tap lik 1 betyr at fondet faller likt som markedet, mens et relativt tap mindre enn 1 betyr at fondet faller mindre enn markedet når det faller. ODIN Norden Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Finland Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Norge Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse 11,47% 7,83% 3,64% 8,74% 5,87% 2,86% -8,28% -3,43% -4,84% -8,49% -4,6% -3,89% 7,69% 11,5% -3,36% -23,51% -15,9% -7,62% 18,85% 28,4% -9,54% 37,39% 26,82% 1,57% -43,87% -39,51% -4,35% -7,41% 1,36% -8,77% 3,15% 3,97% -,82% 5,3% 31,57% 18,73% 39,37% 21,91% 17,45% 78,34% 54,8% 23,54% -26,76% -35,17% 8,42% -8,18% -17,1% 8,92% 3,62% -8,43% 12,5% 28,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -4,85% 37,9% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 3,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 252,4% 36,58% 215,46% -26,68% -11,93% -14,75% 5,41% 4,93%,48% Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse 18,2% 8,17% 1,4% 1,1% 5,75% 4,27% -6,72% -5,56% -1,16% -7,24% -7,94%,7% 6,57% 3,18% 3,39% -28,96% -26,7% -2,89% 24,98% 22,18% 2,8% 36,33% 21,63% 14,71% -38,86% -34,64% -4,22% -4,59% 4,64% -9,23% 42,88% 34,16% 8,72% 37,92% 3,24% 7,68% 2,64% 18,82% 1,82% 55,5% 41,84% 13,21% -,15% -2,95% 2,8% 14,84% -21,5% 35,89% -4,67% -19,68% 15,1% 22,92% 56,67% -33,75% -7,98% 28,88% -36,86% 26,41% 28,33% -1,92% 68,2% 37,31% 2) 3,89% -9,49% -9,% 2) -,49% 25,84% 14,97% 2) 1,87% 149,22% 84,54% 2) 64,68% 52,48% -3,75% 2) 56,23% 13,62% -28,97% 2) 42,59% Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse 15,37% 9,97% 5,4% 8,28% 7,75%,53% -7,82% -4,6% -3,22% -1,46% -7,96% -2,5% 9,39% 19,28% -9,88% -29,36% -18,87% -1,49% 23,85% 21,54% 2,3% 49,64% 72,1% -22,46% -5,9% -57,71% 6,81% 3,54% 1,1% -6,56% 25,91% 33,13% -7,23% 53,9% 39,59% 13,5% 55,95% 38,84% 17,1% 75,9% 54,1% 21,8% -36,71% -32,77% -3,94% -13,19% -15,69% 2,5% 15,55% 1,81% 13,74% 71,32% 49,35% 21,97% -43,7% -26,37% -17,33% 44,5% 34,42% 1,8% 43,72% 33,84% 9,88% 12,7% 11,71% 3),99% 7,33% 7,38% 3) -,5% 15,31% 65,59% 3) 84,72% ODIN Sverige Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Europa Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Europa SMB Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Global Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse 16,16% 1,72% 5,44% 11,8% 6,16% 4,92% -2,9% -1,8% -1,83% 1,18% 1,24% -,7% 17,42% 16,54%,88% -17,72% -14,6% -3,66% 35,21% 36,11% -,9% 45,52% 35,3% 1,22% -35,26% -33,61% -1,65% -17,66% -9,85% -7,81% 41,27% 35,99% 5,29% 3,63% 28,43% 2,21% 21,38% 18,% 3,38% 68,65% 55,52% 13,13% -12,24% -4,1% 27,85% 16,24% -18,43% 34,67% 1,2% -4,41% 14,61% 52,97% 59,71% -6,74% -21,39% 16,1% -37,4% 44,59% 29,52% 15,7% 63,75% 39,95% 23,8% 22,5% 24,37% 4) -1,87% Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse -2,16% -,61% -1,55% -,9%,12% -1,2% -11,2% -6,6% -4,96% -9,29% -7,28% -2,1% 5,46% 2,14% 3,32% -15,76% -9,13% -6,63% 13,29% 5,4% 7,89% 22,91% 11,25% 11,65% -42,3% -3,31% -12,% -17,59% -1,51% -16,8% 41,99% 23,67% 18,32% 4,46% 22,26% 18,19% 8,3% 8,82% 5) -,52% 27,57% 33,55% 5) -5,98% -4,55% -37,% 5) -3,55% -21,3% -18,48% 5) -2,82% -2,8% 1,35% 5) -4,15% Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse 1,25% 4,66% -3,41% 3,41% 4,85% -1,44% -1,61% -6,46% -4,15% -9,68% -5,26% -4,43% 3,23% 1,56% -7,33% -22,21% -17,78% -4,43% 18,59% 22,29% -3,7% 19,24% 34,39% -15,15% -39,53% -4,25%,72% -14,23% -11,3% -2,93% 47,2% 34,32% 12,88% 46,43% 32,89% 13,54% 2,68% 19,47% 6) 1,2% 5,95% 55,58% 6) -4,63% -37,6% -32,42% 6) -5,18% -31,38% -8,79% 6) -22,59% 1,63% 9,33% 6) -7,7% Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse -,12% -1,4% 1,27% -,53% -,58%,5% -4,88% -3,25% -1,63% -3,32% -2,73% -,59% 12,48% 5,74% 6,74% -8,46% -3,77% -4,69% 18,18% 12,74% 5,44% 31,54% 8,97% 22,57% -38,61% -24,28% -14,33% -1,88% -5,33% -5,55% 15,91% 11,4% 7) 4,87% 18,31% 22,34% 7) -4,3% 7,74% 3,27% 7) 4,47% 3,44% 28,31% 7) 2,13% -36,84% -38,16% 7) 1,32% -7,28% -15,41% 7) 8,13% 9,35% -3,88% 7) 13,23% ODIN Global SMB Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Emerging Markets Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Maritim Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Offshore Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse,37% 4,77% -4,4% -,8% 3,64% -3,72% -8,42% -1,54% -6,88% -7,41% 1,45% -8,86% 7,% 12,91% -5,91% -17,56% -7,48% -1,8% 17,44% 27,12% -9,68% 26,53% 22,38% 4,14% -4,1% -26,4% -13,61% -12,36% -12,68%,32% 17,91% 8,39% 9,52% 2,38% 29,29% -8,91% 6,95% 11,9% 8) -4,95% 44,61% 52,1% 8) -7,49% -29,84% -35,17% 8) 5,33% -2,7% 2,71% 8) -5,41% 4,68% 8,5% 8) -3,82% Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse 3,65% 6,69% -3,3% 6,52% 9,27% -2,75% -1,79% 1,54% -3,32% -4,64% -2,73% -1,91% 1,98% 14,2% -3,22% -17,76% -16,44% -1,33% 17,22% 19,93% -2,72% 41,79% 48,59% 9) -6,8% -39,51% -39,89% 9),38% 1,53% 2,57% 9) -1,4% 17,25% 22,24% 9) -4,98% 41,71% 49,73% 9) -8,2% 9,59% 13,2% 9) -3,43% 45,94% 9) 5,2% -4,26% -22,52% 9) -27,58% 5,6% -5,65% -,89% 9) -4,76% -25,5% -23,47% 9) -2,3% Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse 1,91%,72% 1,19% 13,38% 4,6% 9,32% -11,11% -9,% -2,11% -2,25% -13,22% -7,3% -3,% -5,51% 2,51% -35,77% -3,63% -5,13% 2,87% 41,36% -2,49% 17,57% -13,95% 31,53% -55,71% -32,8% -22,91% 37,23% 1,5% 27,18% 24,8% 3,46% 2,61% 51,39% 44,89% 6,5% 61,87% 1,1% 51,77% 127,54% 87,67% 39,86% -8,49% -22,98% 14,49% 6,56% -18,11% 24,67% 42,44% -16,91% 59,35% 42,17% 5,5% -7,88% -55,41% -49,6% -5,81% 23,22% 15,67% 7,55% 33,84% 26,12% 7,72% 2,14% -8,75% 1,89% Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse 5,54%,78% 4,76% 1,5% 5,18% 4,87% -7,86%,66% -8,53% -12,% -6,4% -5,96% 11,49% 15,6% -4,12% -22,42% -1,% -12,42% 18,83% 26,17% -7,34% 5,32% 36,6% 14,26% -56,74% -49,56% -7,18% 1,73% 32,63% -21,9% 41,66% 1,51% 4,14% 96,83% 64,48% 32,35% 57,95% 2,8% 37,87% 45,69% 3,62% 42,7% -38,78% -22,82% -15,96% -21,27% -29,7% 8,43% ODIN Nordens referanseindeks er VINX Benchmark Cap NOK NI. Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index. 2) ODIN Finlands referanseindeks er OMX Helsinki Cap GI. Denne indeks har historikk tilbake til For perioden har vi benyttet OMX Helsinki Cap. 3) ODIN Norges referanseindeks er Oslo Børs indeks (OSEFX). Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks. 4) ODIN Sveriges referanseindeks er OMXSB Cap GI. Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index. 5) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Swedbank Roburs Europafond. 6) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa. 7) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 8) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. 9) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Templeton Emerging Markets. ODIN Eiendom I** Siden start (p.a.) 211 **) Inkl. utbytte Årlig gjennomsnittlig avkastning Referanseindeks* Differanse -8,58% -6,19% -2,39% -14,51% -13,89% -,63% ODIN Maritims referanseindeks er MSCI World Gross Marine Index. Denne indeksen har historie tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index. *) Se referanseindekser på foregående side. Oslo, 25. januar 212 Styret i ODIN Forvaltning AS Kirsten Idebøen styreleder (sign.) Harald Elgaaen (sign.) Tore Haarberg (sign.) Anne Bruun-Olsen (sign.) Elin Veimo (sign.) Rolf Aarsheim (sign.) Leif Ola Rød adm. dir. (sign.) ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211 I 13 I

14 Noteopplysninger Note 1 - Prinsippnote - Finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som omfatter aksjer, obligasjoner, sertifikater og derivater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). - Fastsettelse av virkelig verdi Virkelige verdier for verdipapirer i fondets portefølje fastsettes på basis av observerbare omsetningskurser fra Bloomberg klokken 16.3 hver børsdag. Dersom det ikke har vært registrert omsetning på børs i verdipapirer denne dagen, er det lagt en antatt omsetningsverdi til grunn. - Utenlandsk valuta Verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta er vurdert til markedskurs (informasjon fra Bloomberg klokken 16.3). - Behandling av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til meglere) er inkludert i verdipapirenes kostpris. - Utdeling til andelseiere ene deler ikke ut utbytte, med unntak av ODIN Eiendom I. - Tilordning anskaffelseskost Ved salg av verdipapirer i fondene, beregnes kursgevinster/-tap basert på gjennomsnittlig kostpris på de solgte verdipapirer. Note 2 - Finansielle derivater ene har ikke hatt beholdning av finansielle derivater i løpet av året og ved årsslutt. Note 3 - Finansiell markedsrisiko Balansen i fondenes årsregnskap gjenspeiler fondenes markedsverdi per siste børsdag i året i norske kroner. ene er aksjefond og er gjennom sine virksomheter eksponert for aksjekursrisiko og valutakursrisiko. Styring av aksjekursrisiko er omtalt i årsberetningen. Det vises til denne for nærmere omtale. Aksjefondene har åpen valutaposisjon. Note 4 - Omløpshastighet enes omløpshastighet er et mål på omfanget av fondets kjøp og salg av verdipapirer i løpet av en periode. En lav omløpshastighet viser mindre kjøp/salg aktivitet (trading) enn en høy omløpshastighet. Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av verdipapirer dividert med 2, deretter dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital i regnskapsåret. enes omløpshastighet for 211 er: ODIN Norden,31 ODIN Finland,14 ODIN Norge,36 ODIN Sverige,56 ODIN Europa,73 ODIN Europa SMB,54 ODIN Global,51 ODIN Global SMB,43 ODIN Emerging Markets,35 ODIN Maritim,64 ODIN Offshore,57 ODIN Eiendom I,69 Note 5/6 - Provisjonsinntekter/Kostnader ene har inntekter knyttet til store nettotegninger/innløsninger. Note 7 - Forvaltningshonorar Forvaltningshonorarene beregnes daglig basert på fondenes forvaltningskapital etter dagens prising av fondenes aktiva. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet. enes forvaltningshonorar er 2 prosent pr. år. Note 8 - Andre inntekter og andre kostnader Andre porteføljeinntekter representerer kursdifferansen mellom opprinnelig bokført verdi og dagskurs av bankinnskudd i valuta pr Andre inntekter representerer gevinst fra garantiprovisjoner (inntekt for at fondene har garantert en andel av en emisjon i markedet). Andre kostnader viser leveringskostnader i fondene, fakturert av depotbank. ODIN Norden Note 11 - ets portefølje pr Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) % av forv. kapital % eierandel i selskapet Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Helsinki (EUR/NOK = 7, Lokal valuta NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,2% 1,51% Fortum Kraftforsyning , ,92%,16% Huhtamäki Emballasje , ,28% 1,92% Metso Mekanisk industri , ,27%,43% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,11%,28% Pohjola Bank Finansieringsselskaper , ,5%,17% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,22% 1,69% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,% 3,66% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,63%,52% Sampo A Forsikring , ,4%,23% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,99% 1,4% Totalt Helsinki ,98% København (DKK/NOK = 1, A.P. Möller - Maersk B Marine , ,99%,4% Alm. Brand Forsikring , ,5% 2,15% Carlsberg B Drikkevarer , ,57%,15% FLSmidth & Co Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,61%,55% G4S Kommersielle tjenester og leveranser , ,54%,28% NKT Holding Mekanisk industri , ,42% 1,91% Totalt København ,63% Oslo Aker A Finansieringsselskaper , ,72%,97% Austevoll Seafood Matvarer , ,46% 2,18% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,65% 1,62% BWG Homes Varige forbruksvarer , ,39% 2,64% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,53% 1,44% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,45% 1,57% Gjensidige Forsikring Forsikring , ,2%,41% Infratek Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,2% 4,98% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,37% 1,55% Norsk Hydro Bergverksdrift og metaller , ,9%,21% Norsun (U) Elektrisk utstyr , ,13% 4,67% Odfjell B Marine , ,21% 2,48% Orkla A Industrielle konglomerater , ,22%,31% Pronova Biopharma Farmasi , ,65% 1,8% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,33%,9% Protector Forsikring Forsikring , ,23% 8,43% SalMar Matvarer , ,9% 2,24% Silver Pensjonsforsikring (U) Forsikring , ,17% 7,4% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,23% 6,22% Sparebank 1 SMN, Egenkapitalbevis Kommersielle banker , ,32% 2,26% Sparebank 1 SR-Bank Kommersielle banker , ,99% 2,43% Statoil Olje, gass og konsum brensel , ,14%,3% Stolt Nielsen Marine , ,6% 2,17% Subsea 7 Energiutstyr og tjenester , ,97%,48% Wilh. Wilhelmsen Holding B Marine , ,6% 4,22% Wilhelmsen ASA Marine , ,22% 1,22% Totalt Oslo ,25% Stockholm (SEK/NOK =, Autoliv Bilkomponenter , ,94%,64% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,11%,56% Ericsson LM ser. B Kommunikasjonsutstyr , ,77%,3% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,33% 1,34% Hennes & Mauritz B Spesialforretninger , ,59%,5% Husqvarna B Varige forbruksvarer , ,61%,64% Investor B Finansieringsselskaper , ,98%,15% Kinnevik B Finansieringsselskaper , ,4%,2% NCC B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,18%,65% Nordea (Sek) Kommersielle banker , ,45%,5% Sandvik Mekanisk industri , ,36%,1% Securitas B Kommersielle tjenester og leveranser , ,79%,6% SKF B Mekanisk industri , ,35%,26% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruksprodukter , ,68%,27% Tele2 B Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,76%,22% Volvo B Mekanisk industri , ,6%,7% ÅF B Profesjonelle tjenester , ,36%,7% Totalt Stockholm ,89% Total portefølje ,76% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE , Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet (U) Unoterte papirer Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 211 Innløsninger i 211 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt NAV Pr Pr Pr , , , , , ,33 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året ODIN NORDEN VINX BENCHMARK CAP NOK NI ( CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC ( ) ALFRED BERG NORDIC INDEX ( ) I 14 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211

15 ODIN Finland Note 11 - ets portefølje pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer EUR NOK 1 NOK 1 NOK 1 Helsinki (EUR/NOK = 7, Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,35%,64% Cramo Handelsselskaper og distributører , ,16% 2,3% Fortum Kraftforsyning , ,27%,8% Huhtamäki Emballasje , ,37% 1,6% KCI Konecranes Mekanisk industri , ,81%,32% Kiinteistösijoitus Citycon Eiendomsutvikling og drift , ,82%,46% Lemminkainen Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,78%,77% Marimekko Tekstiler, klær og luksusvarer , ,47% 5,5% Metso Mekanisk industri , ,74%,14% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,56%,28% Nordea (Eur) Kommersielle banker , ,69%,2% Olvi A Drikkevarer , ,39%,73% Oriola Helsetjenester, pleie og omsorg , ,13%,69% Outotec Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,52%,53% PKC Group Elektrisk utstyr , ,66% 1,86% Pohjola Bank Finansieringsselskaper , ,92%,26% Poyry Profesjonelle tjenester , ,85%,42% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,58% 1,25% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,8% 3,45% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,3%,49% Sampo A Forsikring , ,41%,1% Sanoma Media , ,62%,18% Stora Enso R Papir- og skogbruksprodukter , ,51%,11% Technopolis Eiendomsutvikling og drift , ,41% 1,8% TeliaSonera (EUR) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,32%,3% Tikkurila Kjemikalier , ,37%,39% UPM Kymmene Papir- og skogbruksprodukter , ,57%,9% Wärtsilä Mekanisk industri , ,34%,12% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,19%,43% Total portefølje ,64% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) % av forv. kapital % eierandel i selskapet Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 211 Innløsninger i 211 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt NAV Pr Pr Pr , , , , , ,96 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN FINLAND OMX HELSINKI CAP GI ( OMX HELSINKI CAP ( ) ODIN Norge Note 11 - ets portefølje pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) NOK NOK 1 NOK 1 NOK 1 % av forv. kapital % eierandel i selskapet Oslo Aker Solutions Energiutstyr og tjenester , ,85%,21% American Shipping Company Marine , ,4% 5,74% Austevoll Seafood Matvarer , ,59%,59% Biotec Pharmacon Bioteknologi , ,23% 6,8% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,72%,67% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,11% 1,41% BWG Homes Varige forbruksvarer , ,63% 2,91% Codfarmers Matvarer , ,12% 4,65% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,13% 1,98% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,12% 2,7% DOF Energiutstyr og tjenester , ,59% 6,46% Electromagnetic Geoservices Energiutstyr og tjenester , ,33% 3,92% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,63% 2,67% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,8% 3,34% Gjensidige Forsikring Forsikring , ,%,63% Hafslund B Kraftforsyning , ,16% 1,99% I.M. Skaugen Olje, gass og konsum brensel , ,36% 7,25% Jason Shipping Marine , ,1% 3,83% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,83% 1,51% Nordic Semiconductor Halvledere og halvlederutstyr , ,84% 6,8% Norgesinvestor III A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,18% 9,66% Norgesinvestor III B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Norgesinvestor IV A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,6% 9,7% Norgesinvestor IV B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Norsk Hydro Bergverksdrift og metaller , ,15%,31% Norsun (U) Elektrisk utstyr , ,19% 4,72% Odfjell B Marine , ,71%,99% Orkla A Industrielle konglomerater , ,95%,18% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,48%,15% Photocure Farmasi , ,39% 7,89% Probio (U) Mat- og apotekhandel , ,3% 9,35% Pronova Biopharma Farmasi , ,99% 1,86% Q-Free Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,5% 8,7% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,5%,2% SalMar Matvarer , ,65% 3,7% Scana Industrier Bergverksdrift og metaller , ,46% 5,96% Schibsted Media , ,1%,81% Sparebank 1 SMN, Egenkapitalbevis Kommersielle banker , ,39% 2,79% Sparebank 1 SR-Bank Kommersielle banker , ,41% 2,83% Sparebanken Vest, Egenkapitalbevis Kommersielle banker , ,58% 2,63% Statoil Olje, gass og konsum brensel , ,5%,7% Subsea 7 Energiutstyr og tjenester 65 11, ,55%,17% Telenor Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,21%,6% Tomra Systems Kommersielle tjenester og leveranser , ,76%,55% Veidekke Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,69%,57% Villa Organic (U) Matvarer , ,22% 8,14% VIZRT Programvare , ,55% 5,22% Wilh. Wilhelmsen Holding B Marine , ,2% 2,84% Wilhelmsen ASA Marine , ,89% 1,28% Yara International Kjemikalier , ,9%,26% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Total portefølje ,3% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet (U) Unoterte papirer Forts. neste side ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211 I 15 I

16 ODIN Norge forts. Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 211 Innløsninger i 211 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt NAV Pr Pr Pr , , , , , ,7 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN NORGE OSLO BØRS FONDINDEKS ( OSLO BØRS TOTAL INDEKS ( ) ODIN Sverige Note 11 - ets portefølje pr Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) % av forv. kapital % eierandel i selskapet Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer SEK NOK 1 NOK 1 NOK 1 Stockholm (SEK/NOK =, ABB (SEK) Elektrisk utstyr , ,2%,2% Addtech B Handelsselskaper og distributører , ,76% 3,86% Alfa Laval Mekanisk industri , ,33%,1% Autoliv Bilkomponenter , ,63%,12% B&B Tools B Handelsselskaper og distributører , ,5% 4,98% Be Group Handelsselskaper og distributører , ,7% 4,6% Beijer Alma B Mekanisk industri , ,76% 3,31% Bergs Timber B Papir- og skogbruksprodukter , ,18% 5,56% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,21%,19% Concordia Maritime B Olje, gass og konsum brensel , ,15% 4,46% Duni Varige forbruksvarer , ,1% 3,78% Elanders B Media , ,17% 1,24% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,25%,34% Hexpol Mekanisk industri , ,34% 1,87% Husqvarna B Varige forbruksvarer , ,7%,27% Intrum Justisia Kommersielle tjenester og leveranser , ,16% 1,16% Lagercrantz Group B Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,4% 5,87% Lammhults Design Group Kommersielle tjenester og leveranser , ,54% 6,82% Loomis B Kommersielle tjenester og leveranser , ,51% 1,5% Malmbergs Elektriska B Handelsselskaper og distributører , ,87% 6,11% Meda A Farmasi , ,39%,27% Midsona B Personlige produkter , ,44% 3,52% Nolato B Kommunikasjonsutstyr , ,9% 1,96% Nordea (Sek) Kommersielle banker , ,12%,7% Peab B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,2%,75% Poolia B Profesjonelle tjenester , ,32% 3,29% Sandvik Mekanisk industri , ,91%,5% Scania B Mekanisk industri , ,36%,7% SKF B Mekanisk industri , ,78%,14% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruksprodukter , ,24%,11% Sweco B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,82% 1,77% Swedbank Kommersielle banker , ,92%,7% Systemair Byggeprodukter , ,31% 1,27% TeliaSonera (SEK) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,95%,1% Transcom Worldwide A Kommersielle tjenester og leveranser , ,77% 3,19% Transcom Worldwide B Kommersielle tjenester og leveranser , Trelleborg B Mekanisk industri , ,48%,52% Unibet Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,84% 2,61% ÅF B Profesjonelle tjenester , ,74% 2,4% Total portefølje ,24% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 211 Innløsninger i 211 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt NAV Pr Pr Pr , , , ,9 1 62, ,2 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN SVERIGE OMXSB CAP GI ( STOCKHOLMSBØRSENS BENCHMARK CAPPED TOTAL RETURN INDEX ( ) ODIN Europa Porteføljeoversikt pr Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) % av forv. kapital % eierandel i selskapet Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Brussel (EUR/NOK = 7, Anheuser-Busch InBev Drikkevarer , ,39%,% Totalt Brussel ,39% Dublin (EUR/NOK = 7, Smurfit Kappa Emballasje , ,46%,14% Totalt Dublin ,46% Frankfurt (EUR/NOK = 7, Adidas Tekstiler, klær og luksusvarer , ,2%,3% Allianz Forsikring , ,72%,1% Axel Springer Media , ,72%,8% BASF Kjemikalier , ,15%,1% Bayer Farmasi , ,1%,1% Daimler Bilindustri , ,32%,1% Gea Group Mekanisk industri , ,95%,7% Leoni Bilkomponenter , ,1%,36% SAP AG Programvare , ,2%,1% Thyssenkrupp Bergverksdrift og metaller , ,97%,3% Totalt Frankfurt ,16% Forts. neste side I 16 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211

17 ODIN Europa forts. Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Helsinki (EUR/NOK = 7, Fortum Kraftforsyning , ,65%,1% Totalt Helsinki ,65% London (GBP/NOK = 9, Carnival Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,65%,7% Diageo Drikkevarer , ,6%,1% GKN Bilkomponenter , ,17%,9% Rolls-Royce Holdings Flyindustri og forsvar , ,16%,3% Smith & Nephew Helse - utstyr og produkter , ,31%,5% Standard Chartered Kommersielle banker , ,41%,1% Unilever Matvarer , ,81%,1% Totalt London ,11% Madrid (EUR/NOK = 7, Telefonica Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,35%,1% Totalt Madrid ,35% Milano (EUR/NOK = 7, Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,9%,64% Prysmian Elektrisk utstyr , ,82%,19% Totalt Milano ,91% Oslo Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,42%,24% Subsea 7 Energiutstyr og tjenester , ,61%,5% Totalt Oslo ,3% Paris (EUR/NOK = 7, Christian Dior Tekstiler, klær og luksusvarer , ,8%,1% Michelin Bilkomponenter , ,96%,4% Sanofi Farmasi , ,79%,1% Valeo Bilkomponenter , ,41%,1% Totalt Paris ,23% Wien (EUR/NOK = 7, Andritz Mekanisk industri , ,69%,5% Totalt Wien ,69% Zürich (CHF/NOK = 6, Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,81%,65% Sulzer Mekanisk industri , ,32%,12% Transocean (CHF) Energiutstyr og tjenester , ,36%,1% Totalt Zürich ,49% Total portefølje ,46% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 % av forv. kapital % eierandel i selskapet Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 211 Innløsninger i 211 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt NAV Pr Pr Pr , , ,94 8,43 91,12 76,76 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN EUROPA ODIN ROBUR EUROPA MSCI EUROPE NET INDEX USD ODIN Robur Europa byttet navn til ODIN Europa Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Europa SMB Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 % av forv. kapital % eierandel i selskapet Amsterdam (EUR/NOK = 7, Imtech Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,38%,23% Nutreco Matvarer 13 5, ,9%,29% Ten Cate Tekstiler, klær og luksusvarer , ,55%,83% UNIT 4 NV Programvare , ,5% 1,18% Totalt Amsterdam ,33% Dublin (EUR/NOK = 7, Glanbia Matvarer , ,38%,58% Smurfit Kappa Emballasje 817 4, ,11%,37% Totalt Dublin ,49% Frankfurt (EUR/NOK = 7, Bilfinger Berger Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,47%,15% Drillisch Trådløs telekommunikasjon , ,58% 1,7% KSB Mekanisk industri , ,9%,59% Leoni Bilkomponenter , ,79% 1,2% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,76% 1,76% Pfeiffer Vacuum Technology Mekanisk industri 5 67, ,89%,51% POWERLAND Tekstiler, klær og luksusvarer , ,5% 1,58% Symrise Kjemikalier 345 2, ,97%,29% Totalt Frankfurt ,59% Helsinki (EUR/NOK = 7, Huhtamäki Emballasje , ,81%,71% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,59%,9% Outotec Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,94%,21% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,5% 1,24% Totalt Helsinki ,4% London (GBP/NOK = 9, Dixons Retail Spesialforretninger , ,6%,87% Inmarsat Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,59%,21% Spectris Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,82%,38% Totalt London ,47% Milano (EUR/NOK = 7, Ansaldo STS Transport infrastruktur , ,16%,56% Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,22% 1,93% Danieli & C Risp NC Mekanisk industri , ,45%,66% Interpump Group Warrant Mekanisk industri , ,7% 1,35% Prysmian Elektrisk utstyr 25 9, ,9%,1% Totalt Milano ,98% Oslo Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,23%,98% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,12%,24% Pronova Biopharma Farmasi , ,69% 1,3% Sparebank 1 SMN, Egenkapitalbevis Kommersielle banker , ,76%,67% Stolt Nielsen Marine , ,92%,17% Totalt Oslo ,72% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Paris (EUR/NOK = 7, Teleperformance Profesjonelle tjenester , ,23%,42% Valeo Bilkomponenter , ,27%,17% Totalt Paris ,51% Wien (EUR/NOK = 7, Wienerberger Byggeprodukter , ,26%,6% Totalt Wien ,26% ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211 Forts. neste side I 17 I

18 ODIN EUROPA SMB ODIN Europa SMB forts. Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 % av forv. kapital Zürich Se (CHF/NOK = 6, Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,9% 1,61% Bucher Industries Ltd Mekanisk industri , ,42%,56% Georg Fischer Mekanisk industri , ,51%,41% Schmolz + Bickenbach Bergverksdrift og metaller , ,32%,45% Totalt Zürich Se ,14% Total portefølje ,89% % eierandel i selskapet ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 211 Innløsninger i 211 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt NAV Pr Pr Pr , , , ,97 149,39 116,21 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN ROBUR EUROPA SMB MSCI EUROPE NET SMALL CAP INDEX USD ODIN Robur Europa SMB byttet navn til ODIN Europa SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Global Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 % av forv. kapital % eierandel i selskapet Amsterdam (EUR/NOK = 7, Philips Electron Industrielle konglomerater , ,59%,1% Totalt Amsterdam ,59% Dublin (EUR/NOK = 7, Kerry Group Matvarer , ,8%,8% Totalt Dublin ,8% Frankfurt (EUR/NOK = 7, Henkel Husholdningsvarer , ,1%,3% KSB Mekanisk industri , ,12%,59% Totalt Frankfurt ,23% Istanbul (TRY/NOK = 3, Turkiye Garanti Bankasi Kommersielle banker , ,39%,2% Totalt Istanbul ,39% Johannesburg (ZAR/NOK =, MTN Group Trådløs telekommunikasjon , ,76%,1% Standard Bank Kommersielle banker , ,1%,1% Totalt Johannesburg ,77% London (GBP/NOK = 9, Rolls-Royce Holdings Flyindustri og forsvar , ,49%,2% Standard Chartered Kommersielle banker , ,4%,1% Totalt London ,53% Nasdaq Ngs (USD/NOK = 5, Oracle Programvare , ,94%,% Totalt Nasdaq Ngs ,94% New York (USD/NOK = 5, M Industrielle konglomerater , ,57%,1% Anheuser-Busch ADR. Drikkevarer , ,9%,% Cemig ADR. Kraftforsyning , ,12%,3% Coca-Cola Femsa Drikkevarer , ,92%,4% CRH ADR. Byggematerialer , ,47%,3% Ensco PLC Energiutstyr og tjenester , ,41%,4% Illinois Tool Works Mekanisk industri , ,9%,2% Johnson & Johnson Farmasi , ,5%,% Norfolk Southern Vei- og jernbanetransport , ,31%,4% Sysco Corp. Mat- og apotekhandel , ,27%,2% Tenaris ADR Energiutstyr og tjenester , ,97%,1% Walgreen Mat- og apotekhandel , ,34%,2% Totalt New York ,24% Oslo Norsk Hydro Bergverksdrift og metaller , ,54%,4% Totalt Oslo ,54% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Paris (EUR/NOK = 7, Michelin Bilkomponenter , ,1%,2% Totalt Paris ,1% Sao Paulo (BRL/NOK = 3, Banco Do Brasil Kommersielle banker , ,25%,1% Totalt Sao Paulo ,25% Seoul Se (KRW/NOK =, Hyundai Motor Pref. 2 Bilindustri , ,83%,2% Samsung Electronics Pref. Halvledere og halvlederutstyr , ,28%,1% Totalt Seoul Se ,11% Tokyo (JPY/NOK =, Yamaha Motor Bilindustri , ,32%,6% Totalt Tokyo ,32% Zürich Se (CHF/NOK = 6, ABB (CHF) Elektrisk utstyr , ,58%,1% Syngenta Kjemikalier , ,2%,1% Totalt Zürich Se ,6% Total portefølje ,69% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet I 18 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211

19 ODIN Global forts. Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 211 Innløsninger i 211 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt NAV Pr Pr Pr , , , ,4 17,59 98,49 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN GLOBAL (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL (NOK) MSCI WORLD NET INDEX (NOK) ODIN Templeton Global byttet navn til ODIN Global Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Global SMB Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 % av forv. kapital % eierandel i selskapet Aten (EUR/NOK = 7, Jumbo Spesialforretninger , ,47%,24% Totalt Aten ,47% Dublin (EUR/NOK = 7, Glanbia Matvarer 55 4, ,36%,19% Totalt Dublin ,36% Frankfurt (EUR/NOK = 7, Carl Zeiss Meditec Helse - utstyr og produkter , ,95%,11% KSB Mekanisk industri , ,7%,44% Software Programvare , ,68%,5% Wincor Nixdorf Datamaskiner og tilbehør , ,91%,8% Totalt Frankfurt ,6% Hong Kong (HKD/NOK =, Texwinca Tekstiler, klær og luksusvarer , ,%,12% Totalt Hong Kong ,% Kuala Lumpur (MYR/NOK = 1, Hartalega Holdings Helse - utstyr og produkter 35 5, ,5%,1% Totalt Kuala Lumpur ,5% London (GBP/NOK = 9, Inmarsat Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,34%,5% Premier Foods Matvarer , ,11%,32% Totalt London ,45% Madrid (EUR/NOK = 7, Duro Felguera Mekanisk industri , ,9%,12% Totalt Madrid ,9% Mexico City (MXN/NOK =, Corp.Moctezuma Byggematerialer , ,73%,12% Totalt Mexico City ,73% Milano (EUR/NOK = 7, Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,79%,37% Davide Campari Drikkevarer , ,65%,4% Prysmian Elektrisk utstyr 12 9, ,4%,6% Totalt Milano ,85% Mumbai (INR/NOK =, Sintex Industries Byggeprodukter , ,73%,14% United Phosphorus Kjemikalier , ,78%,1% Totalt Mumbai ,51% Nasdaq Ngs (USD/NOK = 5, Beacon Roofing Supply Handelsselskaper og distributører 135 2, ,43%,29% Totalt Nasdaq Ngs ,43% New York (USD/NOK = 5, AGCO Mekanisk industri , ,21%,5% Bank of Hawaii Kommersielle banker , ,82%,8% Embotelladora Andina Drikkevarer , ,97%,22% Harsco Corp Mekanisk industri , ,87%,11% Hubbell Elektrisk utstyr , ,7%,7% NewMarket Kjemikalier , ,32%,17% Rowan Companies Energiutstyr og tjenester , ,78%,4% Totalt New York ,67% Oslo Austevoll Seafood Matvarer , ,72%,24% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,79%,1% Scana Industrier Bergverksdrift og metaller , ,85%,94% Totalt Oslo ,36% Paris (EUR/NOK = 7, Faiveley Transport Mekanisk industri 24 47, ,41%,17% Totalt Paris ,41% Sao Paulo (BRL/NOK = 3, Banrisul Kommersielle banker 23 19, ,92%,11% Totalt Sao Paulo ,92% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE , Wien (EUR/NOK = 7, Lenzing Kjemikalier 2 62, ,65%,7% Totalt Wien ,65% Zürich (CHF/NOK = 6, Schweizerische Natl-V Forsikring , ,65%,22% SIKA Kjemikalier , ,45%,5% Totalt Zürich ,1% ODIN GLOBAL SMB (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL SMB (NOK) MSCI WORLD NET SMALL CAP INDEX (NOK) ODIN Templeton Global SMB byttet navn til ODIN Global SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Total portefølje ,65% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 211 Innløsninger i 211 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt NAV Pr Pr Pr , , , ,4 126,88 14,6 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211 I 19 I

20 ODIN Emerging Markets Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 % av forv. kapital % eierandel i selskapet Budapest (HUF/NOK =, Mol Hungarian Oil And Gas Olje, gass og konsum brensel , ,56%,% Totalt Budapest ,56% Hong Kong (HKD/NOK =, AMVIG Holdings Emballasje , ,92%,9% Kingboard Chemicals Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,47%,2% Totalt Hong Kong ,39% Istanbul (TRY/NOK = 3, Turkiye Garanti Bankasi Kommersielle banker , ,72%,% Totalt Istanbul ,72% Jakarta (IDR/NOK =, Semen Gresik Byggematerialer 94 11, ,76%,2% Telekomunikasi Indonesia Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,85%,% Totalt Jakarta ,62% Johannesburg (ZAR/NOK =, Bidvest Industrielle konglomerater , ,45%,1% MTN Group Trådløs telekommunikasjon , ,95%,% Standard Bank Kommersielle banker , ,4%,% Totalt Johannesburg ,45% Lagos (NGN/NOK =, Guaranty Trust Bank Kommersielle banker , ,59%,2% Zenith Bank Kommersielle banker , ,41%,1% Totalt Lagos ,% London (GBP/NOK = 9, Dragon Oil Olje, gass og konsum brensel , ,55%,2% Standard Chartered Kommersielle banker , ,35%,% Totalt London ,9% Mexico City (MXN/NOK =, Alfa S.A.B Industrielle konglomerater , ,43%,1% Totalt Mexico City ,43% Moskva (RUB/NOK =, Bashneft Olje, gass og konsum brensel 8 42, ,42%,% Sberbank PFD CLS Kommersielle banker , ,97%,3% Totalt Moskva ,39% Mumbai (INR/NOK =, Indian Bank Kommersielle banker , ,4%,3% United Phosphorus Kjemikalier , ,2%,4% Totalt Mumbai ,6% Nairobi (KES/NOK =, Kenya Commercial Bank Kommersielle banker , ,14%,9% Safaricom Trådløs telekommunikasjon 17 3, ,54%,4% Totalt Nairobi ,68% New York (USD/NOK = 5, M Industrielle konglomerater , ,29%,% Anheuser-Busch ADR. Drikkevarer , ,5%,% Coca-Cola Femsa Drikkevarer , ,2%,% Ensco PLC Energiutstyr og tjenester , ,7%,1% Vale Pref. ADR Bergverksdrift og metaller , ,38%,% Totalt New York ,44% Sao Paulo (BRL/NOK = 3, Banrisul Kommersielle banker , ,72%,3% Cemig Kraftforsyning , ,91%,1% Gerdau Bergverksdrift og metaller , ,18%,1% Totalt Sao Paulo ,81% Seoul Se (KRW/NOK =, Hankook Tire Bilkomponenter , ,86%,1% LG Chemical pref Kjemikalier , ,47%,8% LG Holding Pref Industrielle konglomerater , ,32%,83% Samsung Electronics Pref. Halvledere og halvlederutstyr , ,23%,% Totalt Seoul Se ,89% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiern i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE , Taipei Se (TWD/NOK =, Taiwan Hon Chuan Enterprise Emballasje , ,83%,14% Totalt Taipei Se ,83% -1-2 Tel Aviv (ILS/NOK = 1, TEVA Pharmaceutical Farmasi , ,32%,% Totalt Tel Aviv ,32% Wien (EUR/NOK = 7, Lenzing Kjemikalier , ,7%,3% Totalt Wien ,7% Zürich Se (CHF/NOK = 6, ABB (CHF) Elektrisk utstyr , ,1%,% Totalt Zürich Se ,1% ODIN EMERGING MARKETS (NOK) ODIN TEMPLETON EMERING MARKETS (NOK) MSCI DAILY TR Net Emerging Markets USD (NOK) ODIN Templeton Emerging Markets byttet navn til ODIN Emerging Markets Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Total portefølje ,29% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 211 Innløsninger i 211 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt NAV Pr Pr Pr , , , ,35 187,96 154,57 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Maritim Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Markedspris Kostpris 2) Markedsverdi Urealisert gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 % av forv. kapital % eierandel i selskapet Hong Kong (HKD/NOK =, Pacific Basin Shipping Marine 5 3, ,85%,26% Totalt Hong Kong ,85% København (DKK/NOK = 1, A.P. Möller - Maersk B Marine , ,56%,3% D/S Norden Marine , ,64%,28% D/S Torm Olje, gass og konsum brensel , ,92% 2,9% Totalt København ,13% Milano (EUR/NOK = 7, Premuda Olje, gass og konsum brensel , ,77%,58% Totalt Milano ,77% New York (USD/NOK = 5, B + H Ocean Carriers Marine 17 5, ,1%,32% DHT Holdings Olje, gass og konsum brensel 1 129, ,76% 1,75% DryShips Marine 1 4 1, ,58%,33% Navios Maritime Holdings Marine , ,99%,3% Overseas Shipholding Group Olje, gass og konsum brensel 8 11, ,81%,26% Scorpio Tankers Olje, gass og konsum brensel 225 4, ,1%,58% Tsakos Energy Navigation Olje, gass og konsum brensel 35 4, ,6%,76% Totalt New York ,76% Forts. neste side I 2 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 211

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

ODINs forvaltningsmodell

ODINs forvaltningsmodell Hugin & Munin Special Report - /202 ODINs forvaltningsmodell - Slik skaper vi avkastning for våre andelseiere ODINs forvaltningsmodell ODIN er en selektiv kapitalforvalter. Vi tror at best resultat over

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011 Truls Haugen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,6 prosent for ODIN Europa SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 22,3 prosent. 2010

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Børsene går foran 2009 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene de sammenlignes

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar november 2017

ODIN Aksje. Fondskommentar november 2017 ODIN Aksje Fondskommentar november 2017 ODIN Aksje C November 2017 Utvikling siste måned Avkastning siste måned + 0,7 % Avkastning hittil i år + 18,9 % Les også underfondenes månedskommentarer ODIN Europa

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fremvoksende økonomier drar lasset Verdensøkonomien forventes å komme tilbake til «normal» vekst i løpet av 2010. Nok en gang er det fremvoksende

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad Aksje Robust og langsiktig aksjesparing Forum 2017 - Oddbjørn Dybvad Våre fond Aksjefond - geografi Norge Norden Europa Global EM USA Sverige Finland Aksjefond - bransje Eiendom Energi Aksje + = Rente

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken.

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Februar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Frihet utenfor esken Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Først og fremst handler det

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS:

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: Støttefoiler 30.06.2017 Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: martin.henrichsen@odinfond.no/ 907 55 239 Utviklingen av bokført egenkapital på Oslo Børs Solid, jevn

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Juni 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Det er stor enighet om at oljeprisen skal holde seg høy i overskuelig fremtid. Sammen med

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar april 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar april 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar april 2017 ODINs kombinasjonsfond April 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,8 % Hittil i år er fondets

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceselskapene har falt kraftig i takt med nedturen i verdensøkonomi og en kraftig fallende oljepris. Vi

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Rapport om Finansforvaltningen 2016

Rapport om Finansforvaltningen 2016 Universitetsfondet v/bjarte Dybvik Stavanger, 3. februar 2017 Rapport om Finansforvaltningen 2016 Universitetsfondets finansielle eiendeler har i 2016 hatt en verdiøkning på 8,1 mill kr. Det betyr at det

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer