VigoVoksen Hovedmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VigoVoksen Hovedmanual"

Transkript

1 VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober Jærtek / OBW :44:00

2 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet VigoVoksen - Dataflyt for voksne elever i skolesystemer... 6 Dataprogrammet 7 Verktøy for vurdering av realkompetanse mot formalkompetanse... 7 VigoVoksen Generelt om verktøy og skjermbilde 9 Innlogging og Hovedmeny... 9 Skjermbildet med menyer og faner... 9 Menylinja Hovedverktøylinjen Hjelpeverktøylinjen for aktivt vindu Faner Programområder, CV-info, Rapporter Felter med oppslagsverdier Hjelp Søke kandidater Logg av registrering og endring Logg av importerte data Registrering og oppfølging av kandidat 15 Felter for registrering, oppfølging og rapportering Manuell registrering av kandidat (ikke websøker) Ny kandidathenvendelse fra web-søk Status opplysningene for kandidat Ubekrefta søkere Web varsel og web-status CV Opplysninger om utdannelse og praksis Utdannelse Kurs Sertifikater Praksis Annen erfaring Programområde Kandidatens knytning til programområder/læreplaner Oppdatering med kandidatens data fra Vigo Gjennomgang av funksjonalitet og bruk Mer om bruk og funksjon Oppfølging og registrering av opplæring Opplæringsaktivitet ført på løpet Opplæringsaktivitet og halvårsvurdering pr. fag Oppretting av lokale valgfag Vurdering av kompetanse 35 Innveksling av realkompetanse Vurdering og godkjenning Web-fagkonsulent Registrering av vurdering direkte i VigoVoksen Samtale fane notat for gjennomført vurdering Vurdering og Kartlegging av VG3 og VK2(R94) Kartlegging innen kompetansemål og detaljert kartlegging mot hovedmoment (R94) Vurdering Akershus- eller Firdamodellen (må aktiveres) Metode Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

3 Kompetansebevis Varslingsfunksjoner og oppfølging 47 Varsel for nye søkere fra web Utvalg grei oppslagsliste for oppfølging Oppfølgingsvarsel for kandidaters ventetid Flytting av kandidat til annen Linje eller Skole Bekreftelse utskrift av brev- eller elektronisk svar til kandidat Utsending av standardbrev til kandidater fra rapport-lister Felter for bokmerker i dokumentmaler "Rydding" - sette kandidater til Avbrutt Kurspåmelding direkte fra kandidat-skjema Opplæringsplan Gjennomført Fagkonsulentregister 57 Registrere fagkonsulent Oversikter og rapporter 61 Start av rapporter Utskrift og forhåndsvisning av rapporter PDF utskrift eller GhostWriter Utskrift via Word dokumentmaler Utskrift via Excel Administrasjon av dataverktøy 65 System Adgang - Opprette brukere Brukeroppsett Ny pålogging Bytte passord Brukerprofil "Fengsel-løsning" - manuell registrering Endringer i organisasjonsopplysninger Skole Linje (GK, VKI og VKII) Gruppe Grunndata Kategorier / Ønsket sluttkompetanse Postadresser Registeret Programområder (kodeverk) Oppdatering av programområder Bearbeiding av programområder, fag og kompetansemål Backup Eksport av data Overføring av kandidat test mellom VigoVoksen maskiner lokal installert Eksport / import - VIGO/SSB og Extens, Sats, TP Import fra Vigo-Fag Import og testimport av data fra sas til VigoVoksen Endringslogg for importerte data Eksport til Vigo / SSB Eksport til sas (Extens, SATS, TP) Mulige dobbeltregistreringer Support og fjernhjelp VigoVoksen rapporter 80 Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Metode 3

4 Individuelle rapporter Fanen Rapporter Organisering og innhold Utvalg og visning i dialogboksene: Andre rapporter Grafisk komp.oversikt Opplæringsbehov / Navneliste Fagkonsulentoversikter Bearbeiding av viste rapporter Sortering og filtrering i vist rapport Eksport til Excel Eksport til Word Forklaringer til rapportenes utvalg og betingelser Tallrapporter Kandidatlister Andre rapporter Fagkonsulentrapporter Kontrollrapporter SSB kontrollrapport Personnummersjekk Mulige dobbel registreringer Kontroll av rettsvurdering Rett/alder Sluttkompetanse mangler Kontroll av løp Kontroll av løp med fag Endringslogg Metode Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

5 Metode Utgangspunkt Dette programmet er utviklet med utgangspunkt i den såkalte Kompetansereformen", - rett for alle voksne til å få kartlagt og dokumentert sin realkompetanse, samt få veiledning og opplæring fram til ny formell kompetanse, innenfor rammen av 3 års skole på videregående skoles nivå. Programmet brukes til å presentere videregående skoles utdanningsmål og inne disse et detaljert grunnlag til vurdering for utsteding av kompetansebevis og for tilpasset opplæring frem til ønsket sluttkompetanse. Vurderingen gjøres ut fra kandidatens tilegnede kunnskap fra sin arbeidserfaring og eventuell tidligere gjennomført opplæring. Vurderingen utføres i dialog med en fagkonsulent. Fagkonsulenten utdyper hele veien de aktuelle tema, det vil si tester kandidaten innen de forskjellige programområder, fag og kompetansemål (i R94 læreplaner, fag, modul-mål og hovedmoment). Resultatet av vurderingen med ansvarlig fagkonsulent, godkjent/ikke godkjent, tidspunkt, med mer. blir lagret Vigovoksen som en dokumentasjon. Et utvalg av disse data blir overført via Vigo til SSB / Kostra. Programmet består av to hoveddeler; en til vurdering av kandidater mot ønsket sluttkompetanse og en til planlegging og gjennomføring av opplæring. "Vurderingsdelen" innholder registreringsdelen av alle søkere. Programområdene / Læreplanene i datasystemet. Kartlegging og vurdering er basert på innholdet i programområdene/læreplanene og er strukturert i fag, kompetansemål (i R94 - modul-mål og hovedmomenter). (I Kunnskapsløftets programområder finnes ikke obligatoriske hovedmoment). I læreplaner er moduler og mål slått sammen til ett nivå, modul-mål (eller modulmål), der målene er det sentrale. Modul-målene er i Vigovoksen nummerert etter modulnummer og målets nummer "4.2" (Modulene har ingen egne nummer i læreplanene, kun et kapittelnummer som vanligvis begynner på to. I denne strukturen er de nummerert fra 1 og fortløpende i første del av modul-mål nummeret. Målenes nummer (siste del av modul-mål nummeret) er identiske med læreplanens målnummerering). Hovedmomentene har en forkortet ordlyd med sitt identiske nummer (1a, 1b, osv) og den komplette hovedmomentteksten er tatt med som beskrivelse. I Kunnskapsløftets kodeverk er det en standard koding også for nivået Kompetansemål (Tilsvarende nivå som R94/modul-mål). Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Metode 5

6 VigoVoksen - Dataflyt for voksne elever i skolesystemer Skisse over dataflyt for voksne innen fylkets systemer og overføringen til SSB og NVB via Vigo - "Vigo-fil" vises her overført til Vigo både fra Extens/SATS/TP og fra VigoVoksen. - Fra VigoVoksen inneholder overføringen kun data fra håndteringen av voksne i VigoVoksen og ingen karakterer innkommet fra Extens/SATS/TP. 6 Metode Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

7 Dataprogrammet Verktøy for vurdering av realkompetanse mot formalkompetanse VigoVoksen er et komplett dataverktøy i Windows med startikon "VigoVoksen". Det er delt i tre hoveddeler; "Kandidatmodulen", "Kursmodulen" og Karrieremodulen. VigoVoksen har også en web-portal i Internet mot Vigo s inntakssystem for kandidatstyrt henvendelse, søking og egenvurdering og en web-modul Web-Fagkonsulent for fagkonsulentens vurdering Disse web-modulene gir tilgang til registrering og oppfølging i VigoVoksen uavhengig av tilgangen i fylkets adminnett. VigoVoksen Kandidatmodulen skal støtte følgende oppgaver: 1. Oppslag i videregående skolers tilgjengelige valg for ønsket sluttkompetanse. 2. Verktøy for gjennomføring og registrering av resultat av realkompetansevurdering mot videregående skolers læreplaner/programområder og ønsket sluttkompetanse. 3. Utstede dokumentasjon og Kompetansebevis 4. Verktøy for administrering/oppfølging av fylkets ordning innen voksenopplæringen. 5. Logg for henvendelse, søknad, oppnådd resultat, tilbud og gjennomføring. 6. Rapportere kandidataktivitet til Vigo/SSB/Kostra. VigoVoksen Kursmodulen er verktøy spesielt for kursplanlegging og oppfølging av kursgjennomføringen. Det har direkte kobling til avdekket opplæringsbehov fra vurdering av kompetanse, og utfører oppdatering av aktiviteter i tilbud-, oppstart- og gjennomført opplæring tilbake til VigoVoksen Kandidatmodulen. Kandidatmodulen, Kursmodulen og Karrieremodulen velges fra Hovedmenyen i VigoVoksen. Denne brukerhåndboken beskriver ikke programdelene Kursmodulen og Karrieremodulen. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Dataprogrammet 7

8

9 VigoVoksen Generelt om verktøy og skjermbilde Innlogging og Hovedmeny VigoVoksen startes med dobbelklikk på ikonet eller via Start. Et innloggingsvindu åpnes for å kontrollere din bruker ID og ditt passord. Deretter åpnes Hovedmenyen der du kan velge den programdelen du ønsker. I høyre del av Hovedmenyen vises skolene du har adgang til. Velg skole og trykk på ønsket programdel. Kandidatmodulen er verktøyvalget for gjennomføring, oversikt og evaluering av kandidatene. Skjermbildet med menyer og faner Programmet åpnes med skjermbildet "Kandidater", et skjema for de sentrale data for kandidatene. Fra dette hovedvinduet er alle vanlige funksjoner tilgjengelig i faner og verktøyknapper. I toppen av dette hovedskjermbildet, plassert under godt merkede "faner", opplysninger om kandidatens programområder, CV opplysninger og rapporter. Det er oppslagsfeltet for valg av Skole, Linje og innenfor disse, oppslag i registrerte kandidater. Valg av skole og linje er adgangsstyrt og kan derfor være begrenset til kun en skole. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbrukervigovoksen Generelt om verktøy og skjermbilde 9

10 Hovedskjermbildet Menylinja På toppen av skjermbildet er en ordinær menylinje. Ingen av funksjonene her er nødvendige for den normale bruken i forbindelse med kandidatevaluering. Ved innlogging som manager gis også et eget valg for Rapporter. (Videre presentasjon av disse funksjoner gjøres bl.a. i egen manual for administrasjon av verktøyet KOS / VigoVoksen. Hovedverktøylinjen Avslutt KOS VigoVoksen : Programmet lukkes Hovedmeny : Går tilbake til hovedmeny Fagkonsulentregister : Åpner Fagkonsulentregister Kandidat : Åpner skjermbildet med kandidat opplysninger Søk kandidat : Gir mulighet til å søke etter registrerte kandidater Hjelp : Hjelpefunksjon (Se kapittel "Hjelp") 10 VigoVoksen Generelt om verktøy og skjermbildevigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

11 Hjelpeverktøylinjen for aktivt vindu Hjelpeverktøylinjen som viser diverse generelle funksjoner for aktivt vindu. Lukk Vindu - Aktivt vindu lukkes Ny post - Brukes ved ny- registrering i det aktuelle vindu. (Insert) Slett Post - Sletter markert felt/post (Ctrl+Delete) Hent data - Henter /oppdaterer skjermbildet fra databasen Lagre data - Lagrer endrede data til basen (Kan settes automatisk i Fil/System Adgang) Faner Programområder, CV-info, Rapporter Via disse fanene gis det adgang til å registrere alle aktuelle opplysninger om kandidaten uten å åpne nye vinduer. (Klikk ikke "Avslutt" i en fane for å skifte til annen fane, f.eks. tilbake til hovedbilde kandidat). Felter med oppslagsverdier I forskjellig sammenheng er det nødvendig med forhåndsdefinerte verdier i redigerbare register. Dette er bl.a. postnummer og noen av feltene med oppslagsverdier. De fleste er forhånds definert i installasjonen. Registeret for fagkonsulent/faglig leder er brukeropplysninger som må registreres og vedlikeholdes under bruk. Noen eksempler Se kapitlene Fagkonsulentregister og Administrasjon av dataverktøy. Hjelp Generell hjelp åpner hele hjelpemanualen. Den kan startes på tre forskjellige måter, - via "Hjelp" og valget "Generell hjelp", med klikk på verktøyknappen "?" i hovedverktøylinja, eller med tasten "F1". I Generell hjelp åpnes VigoVoksen's hovedmanualen i standard Windows hjelpesystem. Her er hele manualen tilgjengelig i PDF. Med å sette opp din pdf-viewer til vis bokmerker vil kapittelinndelingen være grei til å finne aktuell hjelp. Brukerhåndbok er tilgjengelig med valget Hjelp/Informasjon som åpner link til web-siden Vigodrift.no og her valget «Info om VigoVoksen». Her er også informasjon fra VV Brukergruppe nå tilgjengelig. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbrukervigovoksen Generelt om verktøy og skjermbilde 11

12 Søke kandidater - er en søkefunksjon for å finne en kandidat eller en gruppe kandidater. Søkingen kan gjøres på et eller flere av opplysningene (kolonnene) i søkevinduet. Søkingen utføres med å klikke på knappen "Søk" og klikke på kolonneoverskriften det ønskes å angi søkeverdi i. Søkevinduet blankes ut og det kan angis søkeverdi i valgt (hvit) felt. Søkeverdien kan angis direkte med f.eks. hele navnet eller med første bokstaver av søkeverdien (navnet) og deretter knappen "Utfør søk" eller tasten Enter. For søking etter vilkårlige tegn i et felt, f.eks. et mulig mellomnavn "Petter", gjøres det slik: For å søke på alle som har Petter i fornavnet først eller som mellomnavn, kan det skrive Like %petter%. % -tegnet er "jokertegnet" som plasseres for å ignorere tegn. Store og små bokstaver Søket skiller i noen søk på dette, men ikke i navn, skole, og andre vanlige søk. 12 VigoVoksen Generelt om verktøy og skjermbildevigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

13 Logg av registrering og endring All registrering av sentrale data logges i et eget register. Dette registeret kan åpnes pr. kandidat med knappen "Endringslogg" i hovedvinduet. Tilsvarende rapport kan også startes fra menyvalget Rapporter/Spesialrapporter/Endringslogg, men da for alle kandidater pr. skole. Her er det i tillegg valg for "Alle endringer", "Kun importerte endringer" og "Vis kun testimport". Rapporten for importerte- og testimport viser noen andre opplysninger enn den individuelle. (Se egen oversikt) Felter som logges for den direkte registreringen pr kandidat: For kandidat: o Brev sendt dato o Elektronisk brev sendt dato o Overført til Avbrutt dato o Overført til Kandidat dato(fra Karriere) o Sammenslåing av dobbelreg. dato o Sammenslåing slettet reg.dato For Løp: o Rettstype dato og verdi o Satt/endret ønsket sluttkomp. fra til o Søknadsdato realkompetanse o Søknadsdato oppl. o Dokumentasjon/Kompetansebevis dato o Tilbudsdato oppl. o Takket nei - oppl. - dato o Startdato oppl. o Bestått teori - dato o Godkjent praksis - dato o Avbrutt - dato o Fullført, ikke bestått(strøket) - dato o Fullført del av løp - dato o Bestått sluttkompetanse - dato o Endret ønsket sluttkomp. - dato For Programomr.: o Kartlagt dato for programområde o Vurdert dato for programområde. For fag: o Kartlagt - dato o Vurdert - dato o Søkt oppl. - dato o Tilbud gitt - dato o Takket nei - dato o Startet oppl. - dato o Sluttet i faget (avbrutt) - dato o Eksamenskarakter o Standpunktkarakter o Merknader I endringsloggen kan det også legges inn poster manuelt. Manager kan også slette poster. Logg av importerte data Ved import av elevdata fra skoleadministrativt system eller Vigo logges i tillegg disse endringer. Bestått teori, Avbrutt(kandidat), Bestått ønsket kompetanse(kandidat). Denne loggen hentes her - Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbrukervigovoksen Generelt om verktøy og skjermbilde 13

14 Her kan det velges kun importerte data på angitt dag / periode og log for en eventuell utført test-import. 14 VigoVoksen Generelt om verktøy og skjermbildevigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

15 Registrering og oppfølging av kandidat Felter for registrering, oppfølging og rapportering Blå-markerte felter overføres videre til Vigo / SSB Det er også overføringsfunksjon til og fra skoleadministrasjons-system Extens, Sats og TP. Personopplysninger og resultater fra tidligere utdanning i videregående skole blir overført fra web-søk. Manuelt registrerte personalopplysninger vil bli overskrevet med data fra Vigo sentralbase når kandidaten gjør en ny søkehenvendelse via web-søk. Nærmere beskrivelse av import og eksport - se i kapittel "Eksport / import - VIGO/SSB og Extens, Sats, TP" Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Registrering og oppfølging av kandidat 15

16 Manuell registrering av kandidat (ikke websøker) 1. Registrering av kandidat direkte i VigoVoksen er normalt sperret. Dette kan åpnes og tildeles pr. brukere. (registrering skal normalt gå via web-søk/vigo). NB! Før registrering av ny kandidat, sjekk og velg rett linje for plassering. Trykk Ny post og skriv inn personnummer og navn. Systemet melder fra i tilfelle feil eller nummer registrert før. (Setter automatisk Fødselsdato og Kjønn) Dersom personnummer er registrert fra før hentes alle registrerte data automatisk. Det kan forekomme at tidligere registrert person mangler fullt fødselsnummer. Systemet vil varsle om likhetstrekk og spør om samme person. Hvis dette stemmer, marker navnet og bekreft med OK. Hvis ikke samme person, trykk Avbryt og fortsett registreringen av ny person. Fødselsnummer må angis. Poststed og kommune kommer automatisk fra postnummer 2. Skift til fane Programområder Kompetanse/ opplæring- Viktige opplysninger for registrering av kandidatens mål og overføring til VIGO/SSB. 3. Hovedsiden: 4. Kompetanse/ opplæring- Kandidatens valg med web-søknads felt 5. Eventuelt - Svar til søker Fanen Programområder og opprettet løp for ønsket sluttkompetanse: -Del av løp: Velges dersom sluttkompetanse ikke er fagbrev eller studiekompetanse. -Utdanningsprogr.: Velg aktuelt utdanningsprogram. Dette styrer oppslaget i Ønsk.komp. (Valg for R94 er sist i liste). -Sluttkompetanse.: (SSB) sluttkompetanse. Oppslag i forhold til angitt utdanningsprogram. Dersom det er valgt Del av løp skal ikke sluttkompetansen angis.-rettighetstype: (SSB) Velg aktuell rettighetstype fra liste. Valget Ikke tildelt rettstype styrer henting av brev med informasjon om venter på kandidatens dokumentasjon ved bruk av knappen Brev. -Utdanningsvei: Oppslagsfelt - utdanningsvei frem til sluttkompetanse -Feltene Rettstype, Utd.program, Ønsk.komp., Utd.vei er visningsfelt fra aktivt løp. -Oppn. komp.: Settes automatisk når oppnådd sluttkompetanse blir annen enn Ønsk.komp. Den settes også av Vigo-import når bestått fagbrev er annet. -Utd.vei: Alternativer for å angi ønsket utdanningsvei. -Ønsket oppl.: Ønsket opplegg for opplæringen. "Tips til opplæringstilbudet". -Ønsker tilbakemeld. på: Angivelse av kandidatens valg - Brev, , SMS -Spesiell tilrettelegging: Avhuking og gjerne kommentar i "Andre opplysninger". -Web: -ønskene kommer fra kandidatens web-søknad. Kan ikke angis direkte i felt. -NAV: Merkes dersom søker er i NAV ordning. (Se egen beskrivelse for NAV ordning) Send svar via ønsket medie. Knappen "Brev" til standard brev for utsending via post Knappen "E-post / sms" for utsending via e-post eller sms. 16 Registrering og oppfølging av kandidat Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

17 Ny kandidathenvendelse fra web-søk Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Registrering og oppfølging av kandidat 17

18 1. Automatisk varsel om web-søker ved pålogging. 2. Sjekk av søknadsopplysninger. 3. "Søknadsbehandling" Oppretting av løp. 3.1 Dokumentasjon av angitt CV opplysninger Du får ved pålogging en varsling for nye søkere fra internett til ditt senter. Dersom denne funksjonen ikke er satt opp kan du kjøre den med Fil/"Web varsel". Her er det valgbart antall dager for varsel. Varslet viser kandidater for ditt senter. Annet- eller alle senter kan velges. Dobbelklikk på navn i web-søker lista åpner søkeren i kandidatvinduet. I Fil/Brukeroppsett/Pålogging kan automatisk påloggingsvarsler settes. Velg ny søkers navn og sjekk at det er tilstrekkelig registrerte opplysninger: -Adresse, telefonnummer og e-post Dette er automatisk sjekket ut fra søkers valgt svar-alternativ i web-søkings programmet. -Valgt tilbud Veiledning, Realkomp.vurdering, Opplæring -"Web-kommunikasjon" Kan inneholde spørsmål og tilleggsopplysninger fra søker Fanen Programområder. -Sjekk automatisk opprettet løp for ønsket kompetanse løpets navn, utdanningsprogram og sluttkompetanse -Legg på programområder (VG1, VG2, VG3) og fagene i programområdene (gir grunnlag for egenvurdering på web-søk) -Registrere rett. (dersom rutine for innsending av dokumentasjon se neste). (detaljert beskrivelse av manuell oppretting av løp se kapittel Programområder Kandidatens knytning til.. ) Dersom fylket har krav om tilsendt dokumentasjon før rettstildeling angis valget Ikke tildelt rettstype. Dette setter kandidat-status og styrer henting av brevet med informasjon om venter på kanditaens dokumentasjon. Ellers settes rettstype til Voksenrett eller Ingen rett. Riktig rettsbrev hentes automatisk med bruk av knappen Brev eller E-post/SMS. Se pkt. Svar til søker. 4. Svar til søker Funksjonen Brev og E- post/sms kontrollerer at programområder/fag er lagt til i løpet og at kandidaten er flyttet bort fra linjen Websøknad Send svar via ønsket medie. Knappen "Brev" for standard brev for utsending via post Knappen "E-post / SMS" for utsending via e-post eller sms. Kandidatens valg i feltet Ønsker tilbakemelding på: er med å styre denne utsendingen. Svartekst baseres på klargjort dokumentmaler for fylket. De arkiveres i egen katalogstruktur for kandidaten. Dersom ikke kandidaten er flyttet bort fra linjen Websøknad tilbys en flyttefunksjon. (NAV-søkere skal ikke flyttes fra sin plassering) 5. Manuell Flytting av kandidat. Hovedsiden. Edit/Skift linje, velg linje eller skole/linje kandidaten skal flyttes til 18 Registrering og oppfølging av kandidat Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

19 1. Viktige opplysninger for kandidatens Status. Sentrale data for oppfølging, rapporter og logg, samt overføring til VIGO/SSB. Datoene hentes fra aktivt løp i fanen Programområder. (unntatt veilednings datoer) Se tabell "Anvendelse og betydning i forhold til SSB" foregående kapittel. Status opplysningene for kandidat -Søknad veiledning: Settes av web-søk. Kan også settes manuelt. -Veiledet: Kan brukes til å spesifisere gjennomført veiledning. -Søknad realkomp.: (SSB) Visningsfelt for aktivt løp. Satt aut. fra web-søk i fanen Programområder. Dette eller "Søk. oppl." må ha dato for overføring til Vigo/SSB. -Realkom.vurdert: (SSB) Visningsfelt for aktivt løp. Settes i fanen Programområder felt Vurdert for programområder eller fag under fanen Programområder. Siste dato. -Søk.opplæring: (SSB Visningsfelt for aktivt løp. Satt aut. fra web-søk i fanen Programområder. Kan også settes manuelt. Dette eller "Søknad realkompetanse" må ha dato for overføring til Vigo/SSB. -Startet opplæring: Visningsfelt for aktivt løp. Settes i fanen Programområder felt. Tidligste dato. -Bestått teoridel: Visningsfelt for aktivt løp. -Godkjent praksis: Visningsfelt for aktivt løp. -Avbrutt: (SSB) Visningsfelt for aktivt løp. Dato for når en kandidat avbryter. -Fullført, ikke bestått: Visningsfelt for aktivt løp. Fullført uten å ha bestått noe løp. -Fullført del av løp: Visningsfelt for aktivt løp. Dato for Fullført del av løp. Normalt kombinert med "Ja, kun utdanningsprogram velges" angitt i feltet "Del av løp:" -Bestått sluttkomp.: (SSB) Visningsfelt for aktivt løp. Dato for bestått ønsket sluttkompetanse (fagbrev, generell studiekomp). Normalt satt i overføring fra Vigo /Fagbrev. 2. Andre opplysninger Informasjonsfelt for saksbehandlere. 3. Web-kommunikasjon Informasjon og spørsmål fra web-søker. Rød ledetekst betyr ubekrefta web-søker. 4. Feltet Dokument: Her kan det knyttes til dokument til kandidaten. 5. Web-status Viser søkerens status som web-søker. Automatiske satt fra web-søking og oppfølgingen. Se forklaringer i vinduet Web-varsel under knappen I pr. seksjon Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Registrering og oppfølging av kandidat 19

20 Ubekrefta søkere Web-søkere som av en eller annen grunn ikke utfører en komplett søknad på web-søk, vil bli registrert med Webstatus Ubekrefta søker og vises med rød ledetekst på Web-kommunikasjon. Disse kan hentes frem med å velge Fil / og sette merke på Vis kun ubekreftede søkere. Listen med navn i den linjen som var valgt(normalt kun i linjen Websøknader) viser nå kun slike søkere. Disse skal etter definert tid følges opp angående står ikke ved søknad, - fikk ikke til søkeprosessen/ trenger hjelp, - ikke ferdig med søknad. 20 Registrering og oppfølging av kandidat Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

21 Web varsel og web-status Dette varslet kommer opp ved pålogging for de brukere som har dette angitt i sitt brukeroppsett. Det kan også kjøres manuelt fra Fil/ Web varsel. Dobbelklikk på navn i lista åpner kandidaten i kandidat-vinduet. (Se flytskjema for web-søk i avsnitt Ny kandidathenvendelse fra internet De listede kandidater er fra web-søkingen og er sortert i seksjonene ut fra sin Web-status. I "Antall dagers varsel" settes utvalget for varslet. ("-1" tar med dagens søkere). Det er varsel for aktuelle stadier for oppfølging. - Kandidater som har registrert seg - ny web-søker ikke mottatt/behandlet. - Kandidater som ikke har levert dokumentasjon - brukes kun når det kreves dokumentasjon fra søker - Kandidat som ikke har respondert - søknad behandlet og besvart og venter på respons fra kandidat. - Kandidater som har respondert - søker mottatt svar og logget inn igjen og bekreftet søknad. - Kandidater som har søkt eksisterende løp på nytt - ny 2.gangssøker uten ny sluttkompetanse(ikke nytt løp) - Kandidater som har søkt på enkeltfag søker har søkt opplæring i nytt fag (fellesfag) - I tillegg er det et varsel for "Vurdert kandidat som venter på godkjenning av vurdering" Innhold i varsel-seksjonene styres automatisk etter registrert aktivitet på søker(kandidat) via verdi i feltet Web-status. Disse web-status verdiene settes automatisk ut fra registrert oppfølging. De kan også settes manuelt. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Registrering og oppfølging av kandidat 21

22 CV Opplysninger om utdannelse og praksis Utdannelse 1. Trykk Ny post for å registrere en utdannelse. (Som utdannelse regnes all offentlig opplæring og opplæring som gir vekttall). Plasser også eventuelle fagbrev under utdannelse. 2. Tidspunkt kan angis med fra- og til tidspunkt. Det er tilstrekkelig med årstall. Det må minimum være oppgitt Til tidspunkt Det må angis lærested. (Skolens navn) Her kan resultat angis, samt en oppslagsverdi for knytning til utdannelsesnivå. 5. Feltet Utdannelse er fritekstfelt for å navngi / kommentere utdannelsen med for eksempel varigheten. 6. CV - Her kan angis om posten skal være med på CV-utskrift Gkj. Godkjent. Krysse av for godkjent dokumentert. Kan være nyttig funksjon i forbindelse med egenregistrering på web-søk. Krysser av godkjent ved fremvist eller tilsendt dokumentasjon (vitnemål). Godkjent sperrer posten for endring i kandidatens web-søk. Utskrift av CV viser informasjonen; Fra-, Til- og innholdet i feltene Lærested og Utdannelse. 22 Registrering og oppfølging av kandidat Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

23 Kurs (Ikke obligatorisk utfylling til realkompetansevurderingen.) 1. Trykk Ny post for å registrere et kurs. Tidspunkt kan angis med fra- og til tidspunkt. Det er tilstrekkelig med årstall Det må angis kurssted. (Kursleverandørens navn) Feltet Kursbeskrivelse er fritekstfelt for å navngi / kommentere kurset med for eksempel varigheten. CV - Her kan angis om posten skal være med på CV-utskrift Gkj. Godkjent. Krysse av for godkjent dokumentert. Kan være nyttig funksjon i forbindelse med egenregistrering på web-søk. Krysser av godkjent ved fremvist eller tilsendt dokumentasjon (vitnemål). Godkjent sperrer posten for endring i kandidatens web-søk Datofeltene og feltene Kurssted og Kursbeskrivelse vises på CV utskrift. Sertifikater (Ikke obligatorisk utfylling til realkompetansevurderingen.) Trykk Ny post for å registrere sertifikat. Tidspunkt angis med fra- og til tidspunkt (må være dato). Det er tilstrekkelig med Fra- tidspunkt. Det må angis sertifikatnavn Beskrivelse blir automatisk utfylt med innholdet fra sertifikatnavn. Dette kan redigeres. CV - Her kan angis om posten skal være med på CV-utskrift Gkj. Godkjent. Krysse av for godkjent dokumentert. Kan være nyttig funksjon i forbindelse med egenregistrering på web-søk. Krysser av godkjent ved fremvist eller tilsendt dokumentasjon (vitnemål). Godkjent sperrer posten for endring i kandidatens web-søk. Datofeltene og feltene Sertifikat og Beskrivelse vises på CV utskrift. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Registrering og oppfølging av kandidat 23

24 Praksis Til registrering av relevant praksis. 1. Trykk Ny post for å registrere en praksispost. Tidspunkt angis med fra- og til tidspunkt. Det er tilstrekkelig med årstall Praksissted Stillingsprosent. Denne angivelsen gir nyttig informasjon til eventuell fratrekk av godkjent praksis. Beskrivelse av praksisens innhold. Opplysningene kan inngå som en del av vurderingsmaterialet for å fastsette realkompetanse og opplæringsbehov i forhold til programområder. CV - Her kan angis om posten skal være med på CV-utskrift Gkj. Godkjent. Krysse av for godkjent dokumentert. Kan være nyttig funksjon i forbindelse med egenregistrering på web-søk. Krysser av godkjent ved fremvist eller tilsendt dokumentasjon (vitnemål). Godkjent sperrer posten for endring i kandidatens web-søk Utskrift av CV viser informasjonen; Fra-, Til- dato og innholdet i feltene Praksissted og Praksis. Annen erfaring Brukes til å angi eventuell erfaring fra private gjøremål og tillitsverv. 1. Trykk Ny post for å registrere en post for annen erfaring. 2. Tid, sted og innhold Angi tidspunkt fra / til, Sted og beskrivelse. 24 Registrering og oppfølging av kandidat Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

25 Programområde Kandidatens knytning til programområder/læreplaner Under fanen Programområder registreres løpet for ønsket sluttkompetanse med søknadsdatoer, tilbud, aktiviteter og resultater. En kandidat kan ha flere løp (sluttkompetanser). Her opprettes løp til ønsket sluttkompetanse. I løpet plasseres de aktuelle programområder og fag for sluttkompetanse eller programområder som kandidaten ønsker å vurderes mot for et kompetansebevis. Web-søk oppretter automatisk et aktivt løp (uten programområder) ut fra søkers ønsket sluttkompetanse. Websøknad uten angitt sluttkompetanse oppretter et løp med navn "Web". Det kan også være overført løp fra Vigo eller sas som er gjennomført i tidligere skolegang i videregående skole. Rettstype, ønsket sluttkompetanse og datoer for Søkt-, Vurdert- og Opplæringsaktivitet overføres fra det aktive løp til kandidatens status opplysninger på hovedsiden. Oppdatering med kandidatens data fra Vigo Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Registrering og oppfølging av kandidat 25

26 Gjennomgang av funksjonalitet og bruk. (Utførelse av selve vurderingen i neste kapittel) 1. Kandidatnavn markert Fanen Programområder Web-søk oppretter automatisk løp for ønsket sluttkompetanse. Dersom ikke angitt sluttkompetanse opprettes automatisk et løp kalt Web eller Løp. Dersom ikke løp er opprettet automatisk, eller det ønskes å opprette flere løp, kan det opprettes med knappen Nytt løp. 2. Læreplan / Programområde Med markert løp, trykk "Velg progr.omr." for å hente de aktuelle programområde. Dersom ønsket sluttkompetanse er angitt, kommer de aktuelle programområder innen utdanningsprogrammet opp for avkrysning. Trykk knappen Avbryt i denne boksen dersom det ønskes programområder utenom ønsket sluttkompetanse. Den totale lista for alle programområder kommer opp. Finn og marker - og trykk OK. (CTRL+klikk for å velge flere) 26 Registrering og oppfølging av kandidat Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

27 3. For å tilby egenvurdering på web-søk, eller registrere vurderingsresultat, eller detaljert kartlegging, må aktuelle fag innen programområdet velges. Valg av fag gjøres med markert programområde og knappen "Velg fag". Fagenes kompetansemål er automatisk inkludert. 4. Valg av fag innen fellesfag Forhåndsvalgte fag for studiekompetanse Mer om bruk og funksjon 1. Symboler og status Eksempel : Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Registrering og oppfølging av kandidat 27

28 2. Struktur og organisering av opplysninger innen et løp Hovednivået for kandidatens vei og aktivitet frem til ønsket kompetanse registreres og vises på toppnivået Løp ( CNC-operatør ). De blå og gule felter overføres. Blå til SSB (via Vigo) og gule til Vigo (sendes ikke videre til SSB.) (for s/h visning) Hvit: Blå: Gul: På løpet registreres løpets rettstype, hva og når de har søkt, samt opplæringsaktivitet innen løpet. Disse datoer overføres til hovedvinduet for visning av Status i det aktive løp. Resultater av realkompetansevurdering og karakterer fra opplæring registreres på de underliggende nivå, - programområder, fag og kompetansemål. Opplæringstilbud og -aktiviteter kan også føres pr. fag. Det er ett aktivt løp, normalt det sist registrerte. Til høyre i vinduet er knapp for å overstyre hvilket løp som skal være aktivt Sett som aktivt løp. 3. Programområde: Med markering på et programområde gis det adgang til aktuelle felter til registrering av vurderingsresultater og kompetansebevis opplysninger. Merk mulighet til å ikke vise programområdet på kompetansebevis - f.eks pakken Prosjekt til fordypning er brukt med avkrysning i "Ikke vis på kompetansebevis" 28 Registrering og oppfølging av kandidat Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

29 4. Med denne knappen velges fagene i markert programområde som kandidaten skal vurderes mot og/eller ha opplæring i. (fagenes kompetansemål er inkludert) 5. Her tilknyttes ansvarlig fagkonsulent. Det kan i tillegg knyttes andre fagkonsulenter til de forskjellige fagene i programområde. Feltet Fagkonsulent er oppslagsfelt til et fagkonsulentregister. Fagkonsulenten må være registrert i fagkonsulentregister for å kunne kobles til et programområde og et fag. (Se kapittel Fagkonsulentregister ) 6. Fagkonsulent kontaktet Mulighet til å angi dato for kontaktet / avtalt vurdering med fagkonsulent. Dette feltet kan brukes i oppfølgingsverktøy Utvalg fra hovedvinduet til f.eks å følge opp utførelse av vurdering. 7. Webvarsel for manglende godkjent vurdering Vurdert fagk.: Dato for vurdert av fagkonsulent. Settes automatisk av Webfagkonsulent. Vurdert saksb.: Dato for saksbehandlers godkjenning av fagkons.-vurdering, eller vurdering utført av saksbehandler. (dette er den offisielle vurderingsdato) Dato i Vurdert fagk.: og ikke i Vurdert saksb.: varsles under "..manglende godkjent vurdering" i egen seksjon i webvarsel. 8. Orden/atferd og Fravær gis normalt ikke I voksenordningen 9. NAV eller annen ekstern finansiering. "Eksternt finansiert", for eksempel for kandidater finansiert av NAV. "Kontaktperson angis via oppslag I tabellen Data/ Instruktører/Ressurser med markering NAV-kontaktperson i feltet Ressurser. 10. Settes automatisk til Ja, når karakter for fag importeres fra Vigo eller sas. Kan også settes manuelt når et programområde ikke ønskes overført. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Registrering og oppfølging av kandidat 29

30 11. Vurdering for hele programområdet. (Vurdering beskrives i kapittel Kartlegging / Vurdering) Med markering på programområde-navn kan det angis vurderingsresultat for hele programområdet. NB! Valget Ikke fullført (H-Holder på) må stå så lenge kandidaten er i aktivitet innen programområde - ikke godkjent vurdering/klar for-/ holder på med opplæring. (ikke har fullført eller avbrutt). Resultat overføres til Vigo med BIMAS koden oppgitt i parentes. 12. For Løp for Prog.område Funksjons- og rapport knappene i Programområde skjermbildet: (omtale av hittil ikke omtalte funksjoner) -VMM Merknader: Her kan det angis VMM-merknader til kompetansebevis -Opplæringsbehov: Rapport som lister opp alle ikke-godkjente fag/komp.mål. -Sett som hovedløp: Setter markert løp som aktivt løp (hovedløp). -Kartlegging: - Erstattet av Web-fagkonsulent. Nå som en mulighet her i adminverktøyet til eventuell kartlegging i programområdenes hovedmomenter(r94) og kompetansemål i Kunnskapsl.. Resultatet gir grunnlag for rapporten "Kan ikke" pr. hovedmoment /kompetansemål. (Se Web-fagkons.) -"Kan ikke"/h.m.: - Startknapp for rapport som viser ikke-godkjent kompetansemål og hovedmoment(r94). -Kompetansemål: åpner rapport av markert programområde med mulighet for utfylling av vurderingsresultat på papir. 30 Registrering og oppfølging av kandidat Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

31 Oppfølging og registrering av opplæring Opplæringsaktivitet ført på løpet Opplæringsaktiviteten registreres i utgangspunktet for hele løpet. Men dersom ønskelig, kan det også registreres pr. fag (spesielt aktuelt for felles allmennfag). Datoene Tilbud gitt og Startdato tilbys også automatisk satt på fag ved kurspåmelding på fagets kurs i Kursplan, f.eks via knappen Kurspåmelding i Kandidat-vinduet. 1. Her er de tilgjengelige felter for registrering av opplæringsaktivitet innen et løp. Kun søknadsdatoer og fullført-, bestått og avbrutt for løpet er obligatorisk i rapporteringen. Opplæringsaktivitet og halvårsvurdering pr. fag Opplæringsaktiviteten kan også registreres for fag. Dette kan settes manuelt pr. fag eller også automatisk fra Kursmodulen. Føring av opplæringsaktivitet pr. fag er ikke påkrevd for rapportering til Vigo/SSB, men er nyttig i saksbehandling med oppfølging og logging. Fag i VG3 bedrift, VG3 skole og faget TEO9000 har registreringsskjema med felter tilpasset sitt registrerings- og rapporterings behov. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Registrering og oppfølging av kandidat 31

32 Oppretting av lokale valgfag Det kan her registreres inn egne lokale valgfag som kan knyttes til kandidater som en ordinær programområde. 1. Lokale valgfag (Må ha skriveadgang til Kursbasen) I vinduet Programområder og markøren på øvre nivå, gis det adgang til knappen "Lokale valgfag" Marker det nye valgfaget og legg inn verdi for Timer. Navnet kan også redigeres. Feltene Sorter og På skal være tomme. 4. Registrering av mål under faget 32 Registrering og oppfølging av kandidat Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

33 5. Marker det nye målet(modulen) og legg inn målets beskrivelse. 6. Registrering av hovedmomenter under målet. 7. Marker det nye hovedmomentet og legg inn beskrivelse. I feltet Kategori skal hovedmomentets nummer angis (rekkefølge). Feltet Dokument brukes til eventuell link. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Registrering og oppfølging av kandidat 33

34

35 Vurdering av kompetanse Innveksling av realkompetanse Dette registreres i fanen Programområder på fag og programområder. Når ikke et helt fag kan godkjennes kan kompetansemål i faget godkjennes. Resultat fra vurderingen registreres som Godkjent Ja/Nei der "Ja" fritar fra opplæring og er dokumentasjon for hva kandidaten kan i et kompetansebevis. Resultatene av vurderingen er del av rapporteringen til Vigo/SSB. Ikke godkjente, dvs Godkjent=Nei eller Ikke behandlet, blir målt som opplæringsbehov i VigoVoksen. (for s/h visning) Hvit: Blå: Gul: Blå felter rapporteres til SSB (via Vigo), Gule felt til Vigo (ikke videre til SSB) Hvite for internt bruk. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Vurdering av kompetanse 35

36 Vurdering og godkjenning (Vurdering av trinn 3 VK2 og VG3 se neste kapittel) I tillegg til løpets programområder og fag angis fagkonsulent og tidspunkt for avtale om realkompetansevurdering. Dette er grunnlag for realkompetansevurdering via Web-fagkonsulent. Via funksjonen Utvalg på hovedsiden kan angivelsen av Fagkons.kontaktet gi mulighet for oppfølging av gjennomføringen hos fagkonsulent. Kandidater med dato her og ikke i Vurdert saksbeh.. vises i oppslagsliste. Web-fagkonsulent Det er et eget web-verktøy - Web-Fagkonsulent, der fagkonsulenten logger seg på og angir kandidatens ID. Fliken Vurdering inneholder et registrerings-skjema med de klargjorte programområder, for registrering av realkompetansevurderingen. Elevens egenvurdering vil her vises i egen kolonne dersom den er utført i kandidatens Web-søk side. Fagkonsulentens navn og vurdering kommer rett i basen og dato for Vurdert fagk. blir satt. I dato feltet Vurdert saksb. anmerker saksbehandleren godkjenning av fagkonsulentens utførelse. 36 Vurdering av kompetanse Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

37 Dersom vurderingen ikke behøver fagkonsulent, f.eks fellesfag-allmenn, settes det kun dato i feltet Vurdert saksbehandler. Dersom saksbehandler eller annen registrerer vurderingsresultat direkte i VigoVoksen, føres det også dato i Vurdert fagkonsulent og fagkonsulentens navn angis (kan da være saksbehandler). Vurderingsresultat registreres og datoer tilbys automatisk satt. Det kan også angis karakterer. Vurderingen og vurderingsresultatet kan gjøres pr. kompetansemål eller fag. Det kan også angis en total godkjenning for hele programområde i feltet Fullførtkode Valget Ikke fullført (H-Holder på) må stå så lenge kandidaten er i aktivitet innen programområde - ikke godkjent vurdering, klar for-/ holder på med opplæring. (ikke har fullført eller avbrutt). Resultat overføres til Vigo med BIMAS koden oppgitt i parentes. Registrering av vurdering direkte i VigoVoksen Vurderingsresultatet gir grunnlaget for kompetansebevis og oversikt over opplæringsbehov. 1. Med knappen Velg fag velges aktuelle fag innen programområde. Standardfagene er markert. Det gis anledning til å velge bort enkelte fag. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Vurdering av kompetanse 37

38 2. Med markering på selve programområdet Programområde åpnes for fag og videre til kompetansemål med plussene foran. NB! Når et Programområde er ferdig angående vurdering og opplæring eller avbrutt må det være angitt med korrekt verdi i feltet Fullførtkode. Dette overføres til Vigo med BIMAS koden oppgitt i parentes. Valget Ikke fullført (H-Holder på) må stå så lenge kandidaten er i aktivitet innen programområde - ikke godkjent vurdering, klar for-/ holder på med opplæring. (ikke har fullført eller avbrutt) Vurdering gjøres normalt pr. fag eller pr. kompetanse-mål. Se neste 3. Fagkonsulent. Fagkonsulentregisteret må inneholde aktuelle fagkonsulenter. (Register av se kapittel Fagkonsulentregister) Hoved-fagkonsulent angis for programområde i oppslagsfelt. Det kan angis andre fagkonsulenter på de underliggende fag. Fagk.kontaktet er praktisk for å ta ut oppfølgingsliste for utestående vurderingsjobber. 38 Vurdering av kompetanse Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

39 4. Godkjenning av fag. Når fag godkjennes anses de underliggende kompetansemål som godkjent. Ikke godkjent fag må settes til Nei. Eventuelle godkjente kompetansemål i faget vil da komme med i kompetansebeviset i eget vedlegg. Registrert vurderingsresultat i Godkjent/eks. blir overskrevet dersom det settes- eller importeres karakter etter gjenomført opplæring. Vurderingsresultatet blir derfor kopiert inn i feltet R.k.vurdert i bunnen av skjermbildet. Dette brukes for rapportertering av utførte vurderinger. Merknad settes automatisk ut fra vurderingsresultat. Kan også redigeres / skrive egen merknad. Merknad vises på kompetansebeviset uten koden FAMxx foran. 5. Godkjenning av kompetansemål NB! Feltet "Godkjent/eks." må ha verdien "Ja" eller "Nei" for å rapporteres som resultat til Vigo/SSB. ("Ikke behandlet" tolkes internt i VigoVoksen som "Nei" i forhold til opplæringsbehov.) (Karakterer innen Godkjent og Standpunkt, og angivelse av Eksamensform, anvendes kun forbindelse med utskrift av vitnemål eller til kombinerte kompetansebevis.) Merknad kan velges om, slettes og skrives manuelt Kompetansemål markeres og verdi velges i feltet Godkjent. NB! Det skal angis "Nei" dersom vurderingen ikke godkjenner kompetansemålet.. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Vurdering av kompetanse 39

40 6. Godkjenning av Prosjekt til fordypning. Det skal angis hvilke kompetansemål i VG3 som er grunnlaget for godkjent Prosjekt til fordypning. Knappen åpner avkrysningsboks for kompetansemål i alle tilkoblede prosjektområder i løpet. De valgte kompetansemål får forhåndsvalgt Ja - godkjent. 7. Dato for vurdert Dato for vurdert for fag eller kompetansemål settes automatisk når vurderingsresultat registreres. Det tilbys også kopiert til vurdert dato for programområdet dersom det ikke er angitt dato fra før. Datoene kan endres manuelt. Siste vurdert dato som forekommer innen programområde, fag eller kompetansemål settes i hovedvinduet under Status. Status visning i Kandidatvinduet er Vurdert saksbehandler for programområde. 40 Vurdering av kompetanse Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

41 Samtale fane notat for gjennomført vurdering Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Vurdering av kompetanse 41

42 Vurdering og Kartlegging av VG3 og VK2(R94) Vurdering av fag i VG3 i skole er tilsvarende som fagene i VG1 og 2. VG3 i bedrift (og VK2 i R94) med praksis har en utvidet funksjon for kartlegging og vurdering. Her kan teori og praksis vurderes og kartlegges hver for seg. VG3 i skole har ordinert skjema for fagene 1. Vurdering på VG3: Praksis vurdering For VG3 kan også praksisdelen i fag og kompetansemål godkjennes slik at dette kan gi fratrekk i praksisperioden. Vurderingsresultatet for kompetansebeviset registreres i den nederste seksjonen Kompetansebevis/vitnemål. Teori resultatet 2. Kompetansemål Vurdering av kompetansemål. Skjema for vurdering på kompetansemål. Både teori og praksis må være godkjent for å få godkjent og visning på kompetansebevis. 42 Vurdering av kompetanse Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

43 3. R94 Kartlegging: For R94 kan også Kartleggingen utføres for praksisdelen. Kartlegging innen kompetansemål og detaljert kartlegging mot hovedmoment (R94) Her registreres resultatet av en eventuell egenvurdering fra kandidatens web-søking og fagkonsulentens kartlegging. Kartlegging av kompetansemål og læreplanenes hovedmoment er kun et hjelpeverktøy for selve Vurderingen. Den fremkommer ikke som opplæringsbehov og gir ingen rapportering til Vigo/SSB. Resultatet kan skrives ut komplett eller som en gap-rapport med knappen "Kan ikke/h.m.". Det er også et eget verktøy Kandidat, som er en direkte tilgang til å utføre kratlegging og vurdering på en oppgitt kandidat uten å logge inn i VigoVoksen. 1. Kartlegging gir mulighet til å vurdere kandidaten mot kompetansemål og hovedmomenter i læreplaner. I toppen av vinduet står beskrivelse for hvordan utfyllingen utføres. Eventuell egenvurdering fra web vises i "E.v." Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Vurdering av kompetanse 43

44 2. Hjelpespørsmål Med dobbelklikk på et hovedmoment får en adgang til hjelpespørsmål. (Gjelder ikke alle læreplaner) I toppen av vinduet står beskrivelse for hvordan hjelpespørsmål kan brukes. 3. I bunnen av vinduet er diverse knapper i tillegg til Ferdig. Utskrift kan gjøres med egen knapp eller via en forespørsel som kommer opp ved avslutning. Knappene Vurdering og CV-Reg. krever brukernavn og passord. OBS! Bruk Lagre underveis i utfyllingen. 4. Datoen for kartlagt settes automatisk. Datoen kan overskrives og korrigeres. 5. Vist resultat Vurdering (elevens egen) viser egenvurdering registrert via web-søk. Vurdering Akershus- eller Firdamodellen (må aktiveres) I vurdering for Allmenn generell studiekompetanse gis det adgang til å bruke disse verktøyene. Med markøren på et av fagene trykkes knappen Dokument. Herfra gis det valg fra begge modellene. (Dersom knappen "Dokument" ikke vises, mangler trolig grunnlags dokumentene for denne vurderingen installasjonen. Kontakt Jærtek) 44 Vurdering av kompetanse Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

45 Kompetansebevis Se detaljert beskrivelse i forhold til regelverk for dokumentasjon i Brukerhåndboka 1. Fanen Programområder og markering av aktuelt løp. Kompetansebeviset tar med alle godkjente fag og eventuelle godkjente kompetansemål i løpets programområder. (Det er mulig å trekke programområder ut- og inn mellom forskjellige løp.) 2. Det kommer automatisk verdi i feltet Merknad. Det kan manuelt velges om, slettes eller skrives inn annen kommentar. FAM18/Realkompetansevurdert brukes for Godkjenning = Ja FAM03/Jf. Vedlegg brukes for Godkjenning = Nei (referer til godkjente kompetansemål i faget som vises på egen side i kompetansebeviset). 3. Kompetansebevis tilpasning av underskrifter og skolenavn. (korrigering i vinduet Skoler krever egen skriveadgang) I vinduet Data/Skoler hentes disse felter for skolenavn og rektornavn navn for kompetansebevis. I feltet "Langt navn" gis det mulighet til fullt navn eller annet navn på skolenavn vist i kompetansebeviset. Fagopplæring og Fylke er for kompetansebevis utstett av Fagopplæringa. 4. Godkjenning av deler av faget kompetansemål: Faget angis i. Godkjent/eks med Nei. Sjekk at Merknad får verdien FAM03/Jf. Vedlegg De godkjente kompetansemål i faget angis med Ja som før. Prosjekt til fordypning Godkjent angis med Ja i Godkjent/eks. Dette skal dokumenteres med å angi hvilke kompetansemål innen VG3 som gir godkjenningen. Med Prosjekt til fordypning markert, trykk på knappen Legg til kompetansemål (ny knapp i bunnen av vinduet) og velg de aktuelle kompetansemål. Prosjekt til fordypning for privatist Registreres som i punkt b, men i tillegg skal det i feltet Priv.praksis i: angis sluttkompetansen (fra plukkliste). 5. Utskrift og arkivering av utskrift Det gis disse valgene ved utskrift av kompetansebevis: (merk muligheten til å arkivere kompetansebevis i kandidatens arkiv) Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Vurdering av kompetanse 45

46 6. Datoen for Dokumentasjon av kompetansebevis kan settes automatisk ved utskrift av kompetansebevis. Datoen kan overskrives og korrigeres. 7. Med å huke av i dette feltet vil Kompetansebeviset få underskrifts referanse til fagopplæringen. Registrering av navn for fagopplæring, se pkt Vurdering av kompetanse Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

47 Varslingsfunksjoner og oppfølging Varsel for nye søkere fra web Dette varslet kommer opp ved pålogging for de brukere som har dette angitt i sitt brukeroppsett. Det kan også kjøres manuelt fra Fil/ Web varsel. I "Antall dagers varsel" settes utvalget for varslet. ("-1" tar med dagens søkere). De listede kandidater er i web-søkings-sekvens og er sortert i seksjonene ut fra sin Web-status. Kandidater som har registrert seg Kandidater som ikke har levert dokumentasjon Kandidater som ikke har respondert Kandidater som har respondert Klare for videre håndtering i forhold til sin søknad Kandidater som har søkt eksisterende løp på nytt Kandidater som har søkt på enkeltfag (har ikke egen verdi i Web-status) Til sist i web-varslet er en seksjon for varsel for manglende godkjenning av kandidaters vurdering. Vurdert kandidat som venter på godkjenning av vurdering Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Varslingsfunksjoner og oppfølging 47

48 Oppsettet for utomatisk varsling ved pålogging kan gjøres her. 48 Varslingsfunksjoner og oppfølging Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

49 Utvalg grei oppslagsliste for oppfølging Utvalg funksjonen tar ikke hensyn til status i importerte løp Utvalgene gjøres i kandidaters status innen søkeprosess og oppfølging. Den ser på alle løp (ikke bare det aktive løp), men ikke importerte løp (bl.a. TIDLIGER UTDANNING) Reg Søk r.k. Fagk kont. Vurd. fagkon Vurd. saksb Søk. oppl Tilb. gitt Søk. truk Start oppl Avbr løp Fullf løp Dok. dato Registrert X N N N N N N N N N N Søkn r.k.vur X N N N N N N N N Fagkon.kont. X N N N N N N N Vurd. fagkon X N N N N N N Vurd. saksb X N N N N N Sønad oppl X N N N N N Tilbudt oppl. X N N N N Søknad trukk X N N Startd. oppl X N N Avbr. (løp) X Fullf. (løp) X (N) Dok. dato (N) X Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Varslingsfunksjoner og oppfølging 49

50 Oppfølgingsvarsel for kandidaters ventetid Lite brukt på grunn av unødvendig mange passive kandidater som varsles for oppfølging. Kan forårsake lang oppstartstid dersom satt som automatisk varsling ved pålogging. Dette er et varsel for kandidater som det ikke er registrert oppfølging på via datoer i "Søkt..", "Vurdert" eller "Tilbud gitt" innen de spesifiserte antall dager angitt i feltet "Antall dager varsel". Antall dager kan endres direkte i dette feltet og ny frist aktiviseres med Utfør. Med OK lagres valgt antall dager, vinduet lukkes og gjeldende varsel blir i forhold til lagret antall dager. Med Avbryt lukkes vinduet uten lagring. Varslet kan aktiviseres for visse brukere i brukerens systemadgang. Varslet kjøres da automatisk når denne brukeren logger på VigoVoksen. I tillegg kan varslet aktiviseres av alle brukere i VigoVoksen når som helst med valget Fil/Oppfølgingsvarsel. 50 Varslingsfunksjoner og oppfølging Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

51 Flytting av kandidat til annen Linje eller Skole I tillegg til den automatiske flytting ved status "Fullført" eller Abrutt, er det en enkel manuell funksjon for å flytte en kandidat fra en linje eller en skole til annen tilhørighet. For å flytte til annen skole kreves det adgang til den skolen kandidaten er knyttet til i utgangspunktet. Funksjonene er tilgjengelige under Hovedmenyen Edit/Skift linje og /Skift skole. I disse funksjonene åpnes en dialog for å velge hvor kandidaten skal flyttes. Ved flytting til Avbrutt kreves angitt avbrutt dato. Registrering av dato i fullførte og avbrutte tilbyr automatisk flytting til disse linjer. Bekreftelse utskrift av brev- eller elektronisk svar til kandidat Med knappen "Brev" får du disse valgene: Sende rettsbrev henter automatisk utfylt brevmal ut fra tildelt rettstype. Brevet tilbys forhåndsvist og logget og kan skrives ut. Rettsbrevet lagres automatisk i kandidatens egen katalog for dokumenter med dokumentnavnet [Etternavn]-[brevmal-navn] Sende annet brev gir oppslag i katalogen med alle brevmaler. Her kan ønsket brev velges og skrives ut. Brevet lagres automatisk i kandidatens egen katalog for dokumenter. Her kan det i tillegg til standard rettsbrev-maler legges andre nyttige maler for standard brevtekster. Vise sendte brev er oppslag i kandidatens dokumentkatalog og viser hva som hittil er sendt kandidaten. Her ligger også eventuelle utsendte kompetansebevis i pdf-fomat. Det er i standard oppsett klargjort for å starte brevtekster, et for hver rettighetstype, "Ingen rett", "Voksen rett", Ikke tildelt rett. Funksjonen baseres på dokumentmal-navnene: Voksenrett.dotx, Ingenrett.dotx, IkkeTildeltRett.dotx. I tillegg brevmaler for å besvare 2.gangs søkere der dokument-malens navn har Ny- foran rettsnavnet, f.eks Ny- Voksenrett. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Varslingsfunksjoner og oppfølging 51

52 I tillegg kan det klargjøres andre maler, f.eks for kombinasjoner for rettstype og utdanningsvei(praksiskandidat). Knappen "E-post / sms" er for sending av rettsbrevet via e-post eller sms til markert kandidat. I sms utsending henvises det til oppslag av dokumentet via web-søkers pålogging på fylkets internet side (pålogging på kandidatens søknad side.) Standardtekster tilpasses for fylket angående brevformat og innhold. Jærtek kan hjelpe med tilpasninger eller med anvisning for å utføre tilpasninger selv. Utsending av standardbrev til kandidater fra rapportlister. Fra forhåndsvisning av rapporter kan det utfylles standardbrev for utsendelse til alle kandidater vist i forhåndsvisningen. I installasjonen er det klargjort en "flettemal" "Angående søknad om videregående opplæring basert på realkompetansekartlegging" som eksempel. Den er laget spesielt for rapporten "Oppfølgingsrapporter" / "Ikke gitt oppl.tilbud". Fra rapportens utvalgsboks gjøres utvalget av hvem det skal genereres brev til. Trykk verktøyknappen "Flett til Word" fra forhåndsvisningen. Innholdet i lista "Tilgjengelige bokmerker" er kun til informasjon, trenger ingen markering. Trykk Velg mal, marker "Flett-oppfølging" og Open /Åpne. (OBS! bruk av andre dokumentmaler i lista kan gi unødig lang ventetid). Trykk deretter OK i vinduet "Fletting mot.". ). Innholdet i standardbrevet vises i Word med kandidatenes navn, datoer, programområde og skole, - en side til hver kandidat. Denne malen er spesiell med at den legger alt i ett Word dokument for utskrift og er ikke tiltenkt lagret som dokument. Felter for bokmerker i dokumentmaler..navn (kandidatens f- og e-navn) adresse (kandidatens adresse) sted (kandidatens post-nr og sted) pers_nr kandidat_ kandidat_telefon rett kompetanse (ønsket komepetanse) 52 Varslingsfunksjoner og oppfølging Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

53 utd_vei oensk_oppl (ønsket opplegg) soknad_veiledning veiledet soknad_realkomp vurdert soknad_opplaering bestaatt_teori godkjent_praksis avbrutt stryk ferdig (settes av Fullført del av løp) bestaatt_dato loep_kontaktperson skole (Skolens navne-felt ikke Langt navn) langtnavn (Skolens langt navn) kontaktperson (Skolens kontaktperson) telefon (skolens tlf) fax (skolens fax) skoleadresse skolested (skolens postnr og sted) www (skolens webadr.) brukernavn brukertelefon epost (skolens e-post?) brukerepost dato (Dagens dato) refnr (Ref i Kandidat-vindu) Datafelt i rapporter kan anvendes i f.eks flettebrev til utsendinger. Feltenes navn vises fra forhåndsvist rapport og trykk på Word-ikon (i verktøylinje over forhåndsvisning). Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Varslingsfunksjoner og oppfølging 53

54 "Rydding" - sette kandidater til Avbrutt (pålogget som manager) Knappen Rydding setter kandidater til Avbrutt med dato i rapporteringsåret når de ikke har hatt opplæringsaktivitet, vurdering, søkt-datoer, tilbudsdato (også på fag) i siste 3år. Utførelse av Rydding i ettertid (etter 30.9.) går + 3 år tilbake. Innbefatter alle skoler. Det anbefales at dette utføres etter uført import fra sas og Vigo (fag- og svenneprøve og før eksport til Vigo. Resultatet av rydding legges i Endringsloggen 54 Varslingsfunksjoner og oppfølging Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

55 Kurspåmelding direkte fra kandidat-skjema (Kursmodulen og bl.a. kurspåmelding beskrives detaljert i egen manual for VigoVoksen Kursmodulen) Herfra gis det adgang til eventuelle planlagte kurs innen aktuelle programområder. Med markering på ønsket kurs gis det mulighet for påmelding pr. kursmodul. Knappen "Avkrysning ut fra vurderingsresultat" gir et forslag basert på vurderingsresultatet (ikke godkjente fag/kompetansemål). Avkrysning kan også settes manuelt. Påmelding/forespørsel om påmelding skjer med knappen "Utfør påmelding". Funksjonen krever skriveadgang til kurskoordinering funksjonen.(opplæringsplan=skriveadgang). Ved Utfør påmelding tilbys oppdatering av kandidatens opplæringsaktivitet (Tilbud gitt og Startet opplæring) i fanen Programområder og e-post sending til kursleverandør av valgt kurs. (krever at e-post er registrert på leverandøren). Det er også et eget programoppsett for at denne påmeldingen går til Venteliste på kurset i Opplæringsplan. Dette blir da som en kursforespørsel der kurskoordinator gir plass på kurset med å overføre til Deltaker. Tilbudet om datosetting på kandidaten skjer da ved denne overføringen fra Venteliste til Deltaker. OBS! Avkrysninger som vises ved åpning/markering av et fag betyr påmeldt dette kurset/kursmodulen. Fjerning av avkrysninger sletter deltakelse på kurset/kursmodulen. Opplæringsplan Dette viser eventuelle påmeldinger av kandidaten. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Varslingsfunksjoner og oppfølging 55

56 Gjennomført Alle kurs som kandidaten har gjennomført i regi av Kurskoordineringen VigoVoksen. 56 Varslingsfunksjoner og oppfølging Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

57 Fagkonsulentregister Registrere fagkonsulent Fagkonsulentregister. Her må alle fagkonsulenter registreres før de kan oppgis i tilknytning til kandidaters kartlegging og vurdering. Registreringen tar utgangspunkt i en skole(senter) som fagkonsulenten knyttes til. Fagkonsulentene kan allikevel brukes på tvers av alle skoler. Registrering av ny fagkonsulent eller endring av eksisterende er adgangsstyrt pr. bruker i feltet System Adgang/Instruktør Skriveadgang. Knappen "Rapporter" gir de samme rapporter som under fanen Rapporter / Fagkonsulentrapporter. Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Fagkonsulentregister 57

58 Velg skole og trykk på fanen Fagkonsulenter. I lista til venstre vises alle registrerte fagkonsulenter. Nye registreres med å trykke Ny post og fylle ut felter. (Minimum fornavn og etternavn). I arbeidsfeltet(til høyre) skrives- og vises opplysninger for markert fagkonsulent. Under fanen Fag vises alle fagene fagkonsulenten er oppsatt på. Nye fag kan knyttes til med Ny post, markering pr. fag og OK. Ctrl+klikk for å velge flere samtidig. 58 Fagkonsulentregister Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

59 Under fanen Kurs vises eventuelle kurs fagkonsulenten har tatt (Angående oppgaven som fagkonsulent). Kurs registreres med knappen Ny post og utfylling av viste felt. Teknisk er det tilstrekkelig med årstall. Fra-feltet må ha verdi, Til-feltet er valgfritt. Med knappen Ny post kan det registreres gjennomførte kurs Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker Fagkonsulentregister 59

60

61 Oversikter og rapporter Start av rapporter Se komplett presentasjon av rapporter i kapittel Rapporter Detaljert gjennomgang av de forskjellige rapporter i egen manual "VigoVoksen rapporter" I forhåndsvisning av rapporten Tallrapporter/ Tilstandsrapport er det en snarvei i verktøylinjen til hjelpefil. De fleste rapporter er samlet under fanen "Rapporter". Her er rapportene fordelt under navngitte knapper med tilhørende kommentarer. Knappene gir adgang til dialogbokser for mer detaljert utvalg av ønsket oversikter i rapportene. Flere av rapportene kan ha med data som ikke vises i utskrift. Disse data vil være tilgjengelig i f.eks eksport til Excel fil. Spesielt har rapportene Kandidatliste/ Kandidatstatus, Personnummerliste og Adresseliste en komplett informasjonsmengde for valgt kandidater VigoVoksen Hovedmanual Oversikter og rapporter 61

62 Her er dialogboksen under hovedvalget Kandidatlister. Her gis det mulighet til fleksibel utavlg av rapportinnhold og presentasjonsform. Legge merke til muligheten for utvidede opplysninger ved overføring til Excel fra visningene Kandidatstatus, Personnummerliste og Adresseliste. For oversikter og eksempler av rapportene se egen manual "VigoVoksen rapporter". Utskrift og forhåndsvisning av rapporter Under menyvalget Fil/Skriveroppsett får en adgang til valg av standardskriver og alternative skrivere. Det gis også adgang til skriverenes Setup. Dette er en verktøylinje som kommer frem når det gis mulighet til å spesifisere utvalg og layout for en rapport.(for eksempel: Boksen Grafisk kompetanseoversikt for trykknappen Opplæringsbehov.) Verktøylinje for forhåndsviste rapporter. Fra en forhåndsviste rapporter er disse funksjonene tilgjengelig i verktøylinje. Vi kan her kommentere disse noe spesielle funksjonene: Utskrift Skriver ut hele rapporten til standard skriver. Skriv sider Gir en dialogboks for å angi hvilke sider som ønskes utskrevet og adgang til skriveroppsett. Skriv side Skriver ut vist side. Lagre som Gir mulighet til å lagre dataene i rapporten til ønsket filformat (for eksempel Word, Excel) Flett til Word Kobler innholdet av rapporten til en forhåndsdefinert dokumentmal i Word Til Excel Overfører rapportens innhold til et Excelark. Til Outlook - Åpner e-post for sending med vist rapport tilknyttet som pdf-fil Lag PDF - Tar rapporten opp i pdf-fil - klar for lagring. Sorter Gir mulighet til å sortere om vist innhold i rapporten Filtrer Gir mulighet til å filtrere vist innhold for å begrense visning og utskrift. 62 Oversikter og rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

63 PDF utskrift eller GhostWriter GhostWriter(gs871w64.exe) kan lastes ned fra (må installeres). (Dersom 32 bit Windows må 32bits versjon brukes - GhostWriter fungerer som pdf-skriver. Denne må brukes dersom det ønskes automatisk dokumentasjon av kompetansebevis eller sending av forhåndsvist rapport direkte via e-post. GhostWriter må ha en angitt PS-skrivedriver. Denne angis i oppslagsfeltet Velg hvilken skriver som skal benyttes til PDF-utskrft:. Dersom det ikke er tilgang til postskriptskriver kan du installere en inkludert driver - - Denne knappen installerer skrive-driveren Sybase DataWindow PS som du da kan velge inn i oppslagsfeltet sammen med avkrysningsalternativet GhostWrither (Ghostscript). (Skrivedriver-installasjon må normalt utføres av IT-drift) VigoVoksen via terminalserver Alt må installeres på terminalserver Dersom du har Adobe Acrobat Writer eller Destiller kan du i dette vinduet velge denne. VigoVoksen Hovedmanual Oversikter og rapporter 63

64 Utskrift via Word dokumentmaler Fra forhåndsvisning av rapporter kan det utfylles standardbrev for utsendelse til alle kandidater vist i forhåndsvisningen. I utgangspunktet er det fra leverandør kun klargjort en "mal" "Angående søknad om videregående opplæring basert på realkompetansekartlegging" som eksempel. Den er for rapporten Oppfølgingsvarsel/"Ikke gitt oppl.tilbud". Innholdet i lista "Tilgjengelige bokmerker" er kun til informasjon, trenger ingen markering. Trykk Velg mal, marker aktuell mal og trykk deretter OK i vinduet "Fletting mot.". Innholdet i standardbrevet vises i Word med aktuelle data fra rapporten. (Ulempen med flettebrev i denne anvendelsen, med rapporter med mange navn, er at det kan gi uønsket åpning av mange Word dokumenter samtidig kan ta unødvendig lang tid. Fordelen er muligheten for lagring av kopi av utsendt dokument pr. kandidat). Dokumentmaler må være klargjort med "bokmerker" for innsetting fra rapportens innhold. De plasseres i katalogen KOS/Dok/. Egne maler kan bestilles fra Jærtek. Utskrift via Excel Fra forhåndsvisning av rapporter kan innholdet overføres direkte til Excel. Alle data vist i forhåndsvisningen presenteres som tabell i Excel uten videre formatering. Herfra kan de fritt bearbeides og lagres som Excelark. 64 Oversikter og rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

65 Administrasjon av dataverktøy System Adgang - Opprette brukere VigoVoksen Hovedmanual Administrasjon av dataverktøy 65

66 Brukere av VigoVoksen registreres og gis adgangsnivå i vinduet Fil/System Adgang. Det er kun tilgjengelig med Manager pålogging. Trykk verktøyknappen Ny post og fyll inn Navn, Passord og Fullt navn. (Innholdet i feltet Fullt navn vises som en av underskriftene på Kompetansebevis.) Det kan angis personlig brukere eller felles brukere. Fellesbruker kan være hensiktsmessig for f.eks fagkonsulenter med begrenset skriveadgang. Brukernavn kan ha maksimum ti tegn. Adgangsnivåer skal normalt settes som vist i figuren for en senterleder som skal ha adgang til å registrere og redigere i kandidatopplysninger. De forskjellige feltene har følgende funksjoner: Fullt navn: Fullt navn til pålogger. Dette feltets innhold vises i Kompetansebevis, 2. underskrift E-post: Dette er same e-post felt som i påloggers Brukeroppsett. Admin. kan angi e-post for alle. Person: Her kan det gjøres knytning til brukeren dersom denne også er registrert i kandidatregisteret. Fylke: Velg aktuelt fylke Skole: [skolens navn]. Her kan det styres hvilken skole/senter konsulenten skal ha adgang til. (Skolen må være opprettet på forhånd. Se avsnittet Skole ) Samling linjer: Alle linjetyper. Mulighet for å velge en definert enhet bestående av flere linjer. Sted/Linje: Alle linjer. Kan begrense tilgangen innen valgt(e) skole(r) (GK, VKI og VKII, Fullførte kandidater, Avbrutte kandidater) Kandidat: Alle kandidater. Sperr skriveadg: Gruppe leseadgang. (Her med utgangspunkt i fagkonsulenten) Sperrer skriveadgangen herfra og oppover (Skriveadgang til kandidatopplysninger, sperret skriveadgang oppover i organisasjonen). (ikke i bruk): Brukerprofil: Ingen brukerprofil. Her kan det angis adgang til forhåndsdefinerte brukerprofiler med kombinasjon av Linjer og Grupper. De neste feltene er for bruk av "Kursmodulen" med Grunndata, Hovedmomenter, Tiltaksdeltakere, Opplæringsplan, Gjf.tiltak, Tiltaksbase, Moduler, Leverandør, Instruktør, Sertifikat - med Leseadgang (Begrenset utvalg). Faner: og Komp.prof.bilde: er ikke i bruk. Adgangs nivå: Skriveadgang. Med Leseadgang i dette feltet sperres alle skriveadganger i systemet Pålogging: - Mulige funksjoner: )obs! Oppfølgingsvarsel kan ta lang tid i oppstarten når det er lange ventelister). - Kursvarsel Kursstart innen angitt antall dager. - Oppfølgingsvarsel Angitt frist for oppfølging av kandidat i de forskjellige faser overskredet - Web varsel om nye søkere fra Vigo-internett søknad - Web - og kursvarsel Søknadsvarsel pluss Kursvarsel - Web - og oppfølgingsvarsel Søknadsvarsel pluss Oppfølgingsvarsel - Web -, kurs- og oppfølgingsvarsel Søknadsvarsel pluss Kursvarsel og Oppfølgingsvarsel Fagkonsulenter kan gis felles adgang i forbindelse med bruk av Kandidat og mulighet for føring av vurdering og oppdatering av CV. Kandidater skal ikke defineres i adgangsystemet. 66 Administrasjon av dataverktøy Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

67 Brukeroppsett Hver bruker kan velge sitt brukeroppsett angående meny og verktøylinje visninger. Velg Fil/Brukeroppsett og velg ønsket oppsett i feltene Meny og Menytekst i vinduet Standardvalg (brukernavnet). Etter å ha valgt verdi kan resultatet ses med å lagre, lukke dette vinduet og trykke på verktøyknappen Hovedmeny og velge Kandidatmodulen igjen. Ny pålogging Gir mulighet til å skifte pålogging f.eks fra / til manager. (Slipper å gå ut av VigoVoksen) Bytte passord Fra menyvalget Fil/Bytt Passord kan det skiftes passord. Brukerprofil Funksjonen Brukerprofil brukes kun dersom en bruker trenger tilgang til flere skoler eller et utvalg av linjer eller grupper. VigoVoksen Hovedmanual Administrasjon av dataverktøy 67

68 Menyvalget Fil/Bruker Profiler. I vinduet Brukerprofiler lages ny brukerprofil med verktøyknappen Ny post (Insert) og deretter skrive inn et navn på ny brukerprofil. Med verktøyknappene Linjer og Grupper i verktøylinja får en adgang til "Drag & Drop" vindu. Trekke over ønsket skole/linje fra listen til venstre over til høyre vindusdel. Trykk OK når de aktuelle er overført. Trekk over ønsket skole/gruppe fra listen til venstre over til høyre vindusdel. Trykk OK når de aktuelle er overført. (Gruppe er enhet som kan etableres under skolenes linjer (f.eks under "GK, VKI og VKII"). "Fengsel-løsning" - manuell registrering Alle kandidater / søkere skal i utgangspunktet registreres via web-søk - Vigo sentralbase-overføring. Det kan åpnes for manuell registrering for spesielle behov - f.eks kan det være nødvendig å få registrere innsatte som ikke har tilgang til pc/internet for web-søking. (Funksjonen må gjøres tilgjengelig i Programoppsett av Jærtek.) Åpning for å kunne tildele manuell registrering i System Adgang gjøres i Programoppsett (SperrNyKandidat=0). Dette gir feltet "Ny Kandidat" i System Adgang som kan angis med Ja / Nei pr bruker. Endringer i organisasjonsopplysninger For å gjøre endringer i følgende opplysninger må det være gitt adgang til organisasjonsnivået en ønsker å endre. (Se avsnitt "Opprette brukere" felt Sperr skriveadgang.) Skole 68 Administrasjon av dataverktøy Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

69 Hovedmenyvalget Data/Skoler. Alle fylker er registrert fra installasjonen i tabellen under Data/Fylke og trenger normalt ikke å bearbeides. I vinduet Skoler og feltet Fylke gjøres det oppslag og knytning til aktuelt fylke. Feltet Skolenr. obs! nummeret til VIGO's skole for realkompetansevurderte. (Se kapittel Eksport til VIGO" I feltet Skolelogo (nederst i vinduet) kan det knyttes til eventuell logo. Logoen må være i bmp-format og være plassert i katalogen KOS/Bitmap. (Egner seg best til kvadratisk figur). Linje (GK, VKI og VKII) Vinduet Linjer åpnes via vinduet Skoler. Vinduet Linjer åpnes med Edit/Linjer i Hovedmenyen eller med markert verktøyknapp i verktøylinja til vinduet Skoler. Redigering gjøres direkte i vinduet. Feltet "Samling linjer" behøver ingen verdi. (Gir mulighet til å koble flere linjer til en felles enhet innen skolen.). Vinduets verktøyknapp Ny post (Insert) for å registrere ny Linje og Slett post (CTRL+Delete) for å slette en Linje. I utgangspunktet er opprettet en linje "GK, VKI, VKII" som enhet for registrering for alle kandidater. I tillegge enhetene "Fullførte kandidater" og "Avbrutte kandidater" som enheter for overførte kandidater med disse statuser. Fullførte kandidater må ha linje koden "FERDIG". Avbrutte kandidater må ha koden "AVBRUTT". VigoVoksen Hovedmanual Administrasjon av dataverktøy 69

70 Gruppe Åpnes fra vinduet Linjer (forrige) med Edit/Gruppe eller verktøyknappen Gruppe. Redigering gjøres direkte i vinduet. Vinduets verktøyknapp Ny post for å registrere ny gruppe og Slett post for å slette ei gruppe. Grunndata Under menyvalget Grunndata er det adgang til diverse tabeller med grunnleggende data. Det skal normalt ikke være nødvendig å redigere selv i disse tabeller. Dette gjøres i sammenheng med utsendte oppgraderinger. Det kan være greit å kunne slå opp eller søke og kanskje skrive ut fra disse tabeller. Kategorier / Ønsket sluttkompetanse I denne tabellen er utdannelsestyper definert i to nivå. De forskjellige fagene som hovednivå, inndelt i de forskjellige mulige utdannelsesmålene innen videregående skole i valgt fag Disse kategoriene er for å angi Ønsket sluttkompetanse. Her vises til høyre tabellen med de forhåndsdefinerte grunnkurs. Denne tabellen åpnes fra Hovedmeny/Grunndata/Kategori/Utdannelse, marker ønsket utdannelsestype (Kategori) og trykk på verktøyknappen Utdannelse. I begge tabellene kan navnene redigeres direkte i navnfeltet. 70 Administrasjon av dataverktøy Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

71 Med verktøyknappen Ny post (Insert) kan det i tabellene settes inn nye Kategorier og tilhørende studieretninger / utdannelsestyper Med verktøyknappen Slett post (CTRL+Delete) kan poster slettes igjen. Postadresser Denne tabellen er den offisielle norske postadresse tabellen. Her er det lite aktuelt å redigere. Med verktøyknappen "Søk" i tilhørende verktøylinje kan det søkes etter postnummer og /eller poststed. Trykk Søk, klikk inn i feltet med ditt utgangspunkt for søket og skriv ditt søk. Trykk igjen på Søk (eller Enter) og resultatet kommer opp i motsatt kolonne. Registeret Programområder (kodeverk) Oppdatering av programområder Læreplaner og programområder er lagret i tabeller og er innlagt i systemet fra installasjonen. De er plassert i en struktur med læreplan-/programområde navn, Fag, Modul/mål og hovedmoment. Under hovedmoment ligger eventuelle hjelpespørsmål. VigoVoksen Hovedmanual Administrasjon av dataverktøy 71

72 Det vil være behov for oppdateringer av programområder etter hvert som de blir redigert fra Læringssenteret og/eller korrigert i forhold til eventuelle feil og tilføyelser. Det er laget greie funksjoner for slike oppdateringer som skal korrigere, erstatte eller føye til programområder. Slike oppdateringer er basert på at det er laget en fil med et gitt oppsett inneholdende tilføyelser/ korrigeringer. Vi vil lage og sende disse filene til dere sammen med beskrivelse av hvordan oppdateringen leses inn. Bearbeiding av programområder, fag og kompetansemål Her er faget angitt med alle sine egenskaper navn, fagkode fagtype, osv. Avhukning i feltet PÅ gjør at faget blir forhånds-avhuket ved kobling til kandidatens Programområder. (Det er normalt kun administrator som har skriveadgang i dette registeret). Backup Eksport av data Det kan tas en backup av hele innholdet i databasen fra en funksjon innbygget i VigoVoksen. (alle grunndata i systemet og alle kandidatopplysninger). Funksjonen utføres slik: Start VigoVoksen/Kandidatmodulen og velg Fil/Data Eksport/Initiell. Skriv inne en passende ID og trykk på verktøyknappen Exporter data. Systemet sier fra når eksporten er ferdig. 72 Administrasjon av dataverktøy Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

73 Overføring av kandidat test mellom VigoVoksen maskiner lokal installert Det kan importeres data fra kandidatvurdering utført på for eksempel bærbar maskin til sentral server. Denne funksjonen er selvsagt helt avhengig av at alle grunndata kandidaten knyttes og testes mot er helt like på begge maskiner. I praksis vil det si at installasjonen/databasen på den maskinen det skal overføres kandidatvurdering fra, bør opprinnelig være en kopi av maskinen kandidatvurderings-dataene skal importeres til (serveren). Eventuelle avvik i grunndata vil gjøre at overføringen må gjøres spesielt med mer manuelle verktøy. (kontakt Jærtek). Overføring der vilkårene er oppfylt, gjøres med en eksport på bærbar maskin og en import på server. Eksporten ( bærbar maskin ) utføres slik: Start VigoVoksen/Kandidatmodulen og velg Fil/Data Eksport/Initiell. Marker VIDEREG.SKOLERS og skriv inn en passe ID (maks 5 tegn) og trykk på verktøyknappen Eksporter data. Importen ( Serveren ) utføres slik: Plasser filene fra eksporten(kos/export bærbare maskin ) på KOS/Export katalogen ( Serveren ). Start og logg inn i VigoVoksen som manager. Velg funksjonen Fil/Data Import/Legge til data. Her oppgis ID en, navnet på eksporten, og trykk på verktøyknappen Importer data. Bekreftelse vises når importen er ferdig. VigoVoksen Hovedmanual Administrasjon av dataverktøy 73

74 Eksport / import - VIGO/SSB og Extens, Sats, TP Det er tilpassede importfunksjoner til VigoVoksen fra andre skole-system og fra Vigo. Import fra Vigo-Fag Denne importen er hovedsakelig for å importere resultat fra gjennomførte fagprøver. VigoVoksen oppdaterer med denne importen Bestått sluttkompetanse og overfører til Fullførte kandidater. I tillegg settes Bestått teori og Bestått praksis til samme dato som Bestått sluttkompetanse dersom her ikke er angitt dato fra før. Dersom kandidat som her importeres som Bestått er registrert med Avbrutt, slettes Avbrutt. Dersom bestått fagbrev er annet enn angitt i Ønsket sluttkompetanse føres det nye inn i feltet Oppn.komp. Henting av fila for importen i VigoVoksen kan styres med knappen Fil. Eksporten i Vigo tas ut med spørringen VIGO Opplæring under fagoppl.adm o1a005 eksport til UDIR. 74 Administrasjon av dataverktøy Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

75 Import og testimport av data fra sas til VigoVoksen Importfilene kan hentes fra sin plassering i med knappen Fil. Importtype kan styres med hva som skal importeres med "Oppdater kun eksisterende...", "Importer elever eldre enn 25...", "Importer alle kandidater...". Det kan utføres en Testimport for å se hvilke data som importeres og hvordan de plasseres i VigoVoksen. "Bimas OK" gjør at det også setter Fullført/Bestått på programområde og løp. Med rapporten Endringslogg og avkrysning av Kun importerte endringer eller "Vis kun testimport" kan importerte data sjekkes. -TP bruker siste versjon av Vigo-fil -Extens bruker gammel (versj fra 2003 da importen deres ble laget) -SATS bruker en spesialutviklet (delt i to filer ). Import av data fra Extens, Sats og TP bør utføres før overføring fra VigoVoksen til Vigo/SSB. Endringslogg for importerte data Med rapporten Endringslogg og avkrysning av Kun importerte endringer kan importerte data sjekkes. Det kan være praktisk å kjøre denne rapporten for hver import, f.eks før en kjører neste import av data fra sas (neste kapittel). VigoVoksen Hovedmanual Administrasjon av dataverktøy 75

76 Eksport til Vigo / SSB Kandidater som har løp med søknadsdatoer og som ikke er avsluttet overføres. Løp som er avsluttet i rapporteringsåret overføres og har en av følgende datoer før (inneværende år): Avbrutt; Fullført, ikke bestått; Fullført, del av løp; Bestått sluttkompetanse. «Eksporter elevkurslinjer og fag» Det overføres en elevkurslinje hvis det har vært aktivitet på kandidaten inneværende periode. Med aktivitet menes vurdert-dato, startdato, avbrutt eller fullført på programområde eller dato på fag før (inneværende år) med karakter. Kompetansebeviset sendes alltid komplett. Nei i Godkjent/eks sendes ikke (faget sendes uten karakterangivelse). I filen "Grensesnitt_SAS" er angitt spesifikasjonen for overføringsfilene (justeres typisk for hvert år). Anbefalt eksportinnhold: 1. overføring - «ssbresultat» kan ha med elevkurslinjer og fag. («SSB Resultat» har med resultat/vurderinger i perioden ) 2. overføring - «ssbelev» skal ikke ha med elevkurslinjer og fag. («SSB Elev» har med søkere i perioden ). (Dersom alle vurderingsresultat er ført i sas, - manuelt eller overført, bør ikke elevkurslinjer og fag være med ). Rapporteringsfrister (2012): 27. september 2012 Frist for 1. levering av ssbresultat og ssbresultatfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB 28. september) 12. oktober 2012 Fylkeskommunene får tilbakemelding fra SSB på innsendt ssbresultat og Udir på ssbresultatfag (filene legges på fylket sitt område på ftp-serveren i mappen for SSB). 23. oktober 2012 Frist for endelig levering av ssbresultat og ssbresultatfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB 24. oktober) 76 Administrasjon av dataverktøy Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

77 Eksport til sas (Extens, SATS, TP) Eksporten presenterer ei liste med kandidater som inngår i utvalget. Her kan du krysse av hvem du vil ha med i eksport-fila. Eksportert fil importeres deretter i aktuelt mottakersystem. VigoVoksen Hovedmanual Administrasjon av dataverktøy 77

78 Mulige dobbeltregistreringer Denne funksjonen lister opp personer som ut fra f.dato og 3 første bokstaver i fornavn kan være samme person, men er blitt registrert som ulike personer. Dersom dobbelregistrert har personen to forskjellig PID nummer. Registrerte opplysninger på slike dobbelt-registrerte kan i Kandidatmodulen slås samen med funksjonen Slå sammen dobbeltregistrerte personer. Den markerte i VigoVoksen får tilført alle opplysninger fra den andre i Karriere og denne andre slettes automatisk. Den gjenværende kandidat vil nå finnes tilgjengelig i begge moduler med sammenslåtte data fra VigoVoksen og Karriere. 78 Administrasjon av dataverktøy Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

79 Support og fjernhjelp Med denne funksjonen kan vi utføre fjernhjelp i programmet på din maskin. Funksjonen startes med telefon-dialog for utveksling av ID og passord samt bekreftelse på OK for adgang. I den siste dialogboksen angis en ID og et passord som oppgis til supportpersonen. Deretter, via en bekreftelse fra deg, får supportpersonen adgang til din PC. VigoVoksen Hovedmanual Administrasjon av dataverktøy 79

80 VigoVoksen rapporter 80 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

81 Individuelle rapporter Her er nyttige rapporter for markert kandidat. Knappene Opplæringsplan og Gjennomført slår opp i registreringer i programmodulen Kursmodulen. Med markert knapp under fanen Programområder kan det tas utskrift av programområde med sine fag og kompetansemål i en grei struktur, f.eks for eventuell manuell utfylling av vurdering. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 81

82 Fanen Rapporter Organisering og innhold Alle oppsummeringsrapporter for kandidater er samlet under denne fanen Rapporter. Organiseringen er basert på startknapper som åpner dialogbokser for å angi utvalg og visningsform. 82 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

83 Utvalg og visning i dialogboksene: Tallrapporter VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 83

84 Kandidatlister Dette er nærmest en rapportgenerator for å kunne ta det utvalget av kandidater en måtte ønske. I tillegg kan utvalget presenteres i diverse visninger. Alle kandidatopplysninger inn i Excel - Via visningene Kandidatstatus, Personnummerliste og Adresseliste gis det adgang til å hente de utvalgte kandidater, med alle sine data, inn i Excel. Her kan listen bearbeides på Excel-vis med for eksempel utvalgte kolonner, sortering og filtrering. Avkrysning åpner for valg av en eller flere linjer (Ctrl+klikk) innen skolene. OBS! Valg av rapportene Startet opplæring og Ikke gitt oppl.tibud setter sitt utvalg i Status. Dette må velges om dersom andre statuser skal brukes til andre rapportkjøringer. 84 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

85 Kontrollrapporter Dette er kontrollrapporter for å finne eventuelle feil- eller mistenkelige registreringer. Knappene Rett/alder, Endringslogg, SSB kontrollrapport og Kontroll av løp med fag har dialogboks med utvalg, de andre er totalrapporter som starter direkte (noen kan ta noe tid). (Kontrollrapporter er også tilgjengelig under menyvalget Rapporter/Spesialrapporter) VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 85

86 Andre rapporter Grafisk komp.oversikt - o Grafisk komp.oversikt - oversikt over opplæringsbehov ut fra vurdering utført i valgt periode. Grafene er pr. programområde/fag/kompetansemål. Opplæringsbehov / Navneliste - o Navneliste opplæringsbehov ut fra vurdering utført i valgt periode, angitt pr. programområde/fag/kompetansemål. Det kan velges rett/ikke rett. (Rapportene Adresseliste og Etiketter er her foreløpig ikke klargjort) Fagkonsulentoversikter Oversikter over tilgjengelige fagkonsulenter pr. læreplan og fag. Eller fagkonsulenter pr programområde angitt med adresse og telefonnumre. Det kan velges aktive/passive fagkonsulenter i rapportene. Aktiviteter Oversikt over fagkonsulenters utførelser pr programområde med antall kandidater og fag. Eller med navneliste på deres vurdert kandidater. 86 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

87 Bearbeiding av viste rapporter Alle forhåndsviste rapporter kan bearbeides direkte i visningen med sortering og filtrering, eller med å eksportere til annet verktøy, som Excel eller Word(flettemal). Sortering og filtrering i vist rapport Fra verktøylinja til forhåndsviste rapporter er det knapp for Sorter og Filtrer. En slik tilpasning i forhåndsvist rapport har ingen innflytelse på data og blir heller ikke lagret til neste visning. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 87

88 Eksport til Excel Eksport til Excel plasserer alle rapportens grunnlagsdata i hver sin kolonne i et Excelark. Fra rapportene Kandidatstatus, Personnummerliste og Adresseliste tas alle data for de utvalgte kandidater inn i Excel. (ikke bare de viste i rapportens forhåndsvisning). Her kan listen bearbeides på Excel-vis med for eksempel utvalgte kolonner, sortering og filtrering Eksport til Word 88 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

89 Forklaringer til rapportenes utvalg og betingelser Tallrapporter Se kommentarer til de forskjellige rapporter / visninger. Legg spesielt merke til hvordan utvalget i Periode virker for de forskjellige rapporter. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 89

90 Tilstandsrapport Angitt pr. utdanningsprogram. Kan tas ut med utvalg for Aktivt løp og Voksenrett / Ikke rett I Antall regnes antall hoder i raden + kandidater u/sluttkomp. Mangler løp - vises i første rad. Ubekrefta søkere eller data i importerte løp telles ikke med. Rapporten kan tas ut i Excel med ekstra kolonne Tot som er antallet i Antall minus de uten sluttkomp. eller uten løp Forklaringer pr. rad: 1. Mangler løp. (datoen i Reg.først). Skal kun finnes blant ubekrefta søkere eller når manuelt oppretta uten løp. 2. Registrerte. (datoen i Reg.først) 3. Avbrutt løp 4. Fullført løp (Fullført del av løp, Fullført ikke bestått eller Bestått sluttkomp.) (Rad Bestått sluttkompetanse» minus Fullført løp = fullført ikke bestått, uavhengig av startet oppl.) Gjennomføring - løp 5. Søkt veiledning. 6. Søkt vurdering. 7. Søkt opplæring. Dato på fag telles ikke. 8. Søkt veiledning, vurdering eller opplæring i valgt periode. Dato på fag telles ikke. 9. Realkomp.vurdert. (Programomr./Vurdert saksbehandler + minst en Ja/Nei på fag eller komp.mål). Eksamenskarakter fra opplæring overskriver Ja/Nei, men rapporten ser i så fall i lagringsfeltet R.K.vurdert i fag. 10. Fått opplæringstilbud. Dato på fag telles ikke. 11. Fått opplæringstilbud. Dato på fag telles ikke. 12. Venter på oppl.tilbud.(løp/søk opplæring, Ingen dato eller dato > tildato i Tilbud gitt, Start opplæring, Avbrutt, Bestått teori, Fullført del av løp, Fullført ikke bestått eller Bestått sluttkomp.). *1 13. Søkt oppl./ikke startet. (Løp/Søkt opplæring>=fradato og < tildato. Ingen dato eller dato > tildato i Startet opplæring, Bestått teori, Fullført del av løp, Fullført ikke bestått, Avbrutt eller Bestått sluttkomp.). *2 14. Takket nei til opplæringstilbud. Dato på fag telles ikke. 15. Startet oppl. (Startet opplæring på løp) Dato på fag telles ikke. 16. Under oppl. (Løp/Startet opplæring før tildato. og Fullført del av løp, Fullført ikke bestått, Bestått teori, Avbrutt og Bestått sluttkomp er tom eller > fradato.) *3 17. Startet oppl. avbrutt løpet. (Avbrutt). Dato på fag telles ikke. 18. Startet oppl. og fullført (Fullført del av løp eller Fullført ikke bestått) Dato på fag telles ikke. 19. Bestått teori. 20. Bestått sluttkompetanse Finansiert. Telles ut fra Startet opplæring på løp. 90 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

91 *1 *2 *3 VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 91

92 Tilstandsrapport - Studiespesialisering og fellesfag-yrkesfag Angitt pr. fag. Dette er en variant av Tilstandsrapport. Denne presenterer antall pr. studiespesialiseringsfag og har en egen seksjon Gjennomføring fag i bunnen av visningen. Angitt pr. utdanningsprogram. Kan tas ut med utvalg for Aktivt løp og rettstype I Antall regnes antall hoder i raden + kandidater u/sluttkomp. Mangler løp - vises i første rad. Data i importerte løp telles ikke med. For kolonner vises hjelpetekst med å føre pekeren over kolonneoverskrift. Nor2.sp. betyr norsk som 2. språk 92 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

93 Tilstandsrapport - Yrkesfag Angitt pr. fag. Dette er en annen variant av Tilstandsrapport. Denne presenterer antall pr. studiespesialiseringsfag for yrkesfag og har en egen seksjon Gjennomføring fag i bunnen av visningen. Angitt pr. utdanningsprogram. Kan tas ut med utvalg for Aktivt løp og rettstype I Antall regnes antall hoder i raden + kandidater u/sluttkomp. Mangler løp - vises i første rad. Data i importerte løp telles ikke med. For kolonner vises hjelpetekst med å føre pekeren over kolonneoverskrift. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 93

94 TEO9000 Antall pr. fag-datoer Utvalget for rapporten er de aktive valgene skoler, linjer, aktivt løp/ikke aktive løp, periode og rettighet. Periode styrer utvalg pr. kolonne. TEO9000 finnes i alle VG3 i bedrift med samme fagkode. Rapporten viser TEO9000 pr. programområde. 94 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

95 Oppfølgingsliste Valgt Alle skoler gir sideinndeling pr. skole. Angitt pr sluttkompetanse (løp). Periode styrer utvalget for hver kolonne. Datofelt som telles: -Søkt veiledning på kandidaten. -Fagkonsulent kontaktet og vurderingsdatoer på programområde.(alle programområder i et løp) -De andre er datoer på løp. (opplæringsaktivitet angitt på fag telles ikke). Sum på siste side (under siste skole) og er for alle skoler dersom dette er valgt. Fagkons.ko. betyr fagkonsulent kontaktet Vurdert fk betyr vurdert av fagkonsulent Vurdert sb betyr vurdert av saksbehandler VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 95

96 Ikke gitt opplæringstilbud Valgt Alle skoler gir sideinndeling pr. skole. Angitt pr løp. (Tilbud gitt eller Startdato settes ikke automatisk fra manuell setting på fag i løpet) 96 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

97 Antall kandidater pr. linje Periode styrer utvalget for hver kolonne. Sum er på siste side (under siste skole) og er for alle skoler dersom dette er valgt Datofelt som telles: -Reg.( første gang registrert) på kandidaten -Vur.fk (vurdert fagkonsulent) og Vur.sb.(vurdert saksbehandler) er på programområder -De andre er datofelt på løpet. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 97

98 sluttkompetanse Angitt pr sluttkompetanse (løp). Periode styrer utvalget for hver kolonne. Datofelt og betingelser i telling: -Vurdertdatoer er på programområde/fag -St.oppl.(startet oppl), Bestått teori, Avbrutt, Bestått er på løp. -Søkt er tidligste dato fra de forskjellige søknadsdatoer (søkt r.k/ søkt oppl.). -Aktive betyr ikke avbrutt, ikke fullført, ikke Bestått. Antall kandidater pr. 98 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

99 Kjønnsfordeling Summering pr. utdanningsprogram. Totalsummering pr kolonne. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 99

100 Angitt pr sluttkompetanse (løp). Periode styrer utvalget for hver kolonne. -Kandidater - Totalt i perioden -Bestått - Bestått sluttkomp. -Del av løp Fullført del av løp -Stryk Fullført ikke bestått -Avbrutt - Avbrutt Fullført sluttkompetanse 100 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

101 Registrert dato (registrert første gang). Periode styrer utvalget for hver kolonne. NAV-Kandidater VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 101

102 Kandidatlister Se kommentarer til de forskjellige rapporter / visninger. Legg spesielt merke til hvordan utvalget i Status virker inn på Statusperiode og hvordan dette styrer utvalget i rapportene. Merk at rapportvalgene Startet opplæring og Ikke gitt oppl.tilbud i Visning setter en status i Status feltet. Dette må velges om dersom det skal kjøres annen rapport etterpå. Forhåndsvisning av Kandidatstatus, Personnummerliste og Adresseliste vil i overføring til Excel, ha med alle andre data for kandidatene i tillegg til rapportens viste data. 102 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

103 Angitt pr sluttkompetanse (løp). Periode er for valget i Status Kandidatstatus Datofelt som vises i rapporten merk: -Søkt veiledning er på kandidaten. -Vurdert er Vurdert saksbehandler på programområde. (siste dato i periode når flere programomr.) -De andre er datoer på løp. (opplæringsaktivitet angitt på fag er ikke med). Sideinndeling pr. skole/linje. Sum på siste side (under siste skole) og er for alle skoler dersom dette er valgt. Rapporten gir visning av alle kandidatopplysninger i overføring fra forhåndsvist til Excel. ( Fullført del Fullført del av løp) VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 103

104 Kandidatstatus for fag Angitt for valgt fag. Periode er for valget i Status. Valgene i Status-oppslag er tilpasset datoangivelser for fag. Når funksjonen «Kommet til (oppfølging)» er aktivisert begrenses status-valgene. Datofelt som vises i rapporten merk: -Søkt veiledning er på kandidaten. -Søkt realkompetansevurdering, Søkt opplæring, Avbrutt løp og Bestått løp er på løp -De andre er datoer på valgt fag. Sideinndeling pr. skole/linje. Rapporten kan tas ut i Excel og har da med kandidaters adresse og fullt fødselsnummer, samt vist hvem som er privatist. 104 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

105 Personnummer liste Periode er for valget i Status Sideinndeling pr. skole/linje. Rapporten gir visning av alle kandidatopplysninger i overføring fra forhåndsvist til Excel. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 105

106 Adresseliste Periode er for valget angitt i Status Sideinndeling pr. skole/linje. Rapporten gir visning av alle kandidatopplysninger i overføring fra forhåndsvist til Excel. 106 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

107 Periode er Startet opplæring(låst) innen fag. Startet opplæring Datoer er for startet opplæring pr. fag. OBS! Dersom ikke dato på fag, brukes startet opplæring for løpet. Rapporten kan derfor inneholde fag uten dato for startet opplæring Visningen er delt i sideskift pr skole og i programområde innen skolene. Sideskift pr programområde med summering pr. fag innen programområdet. Uttak til Excel tar med kandidatenes adresse Rapporten Startet opplæring setter og låser Startet opplæring i oppslagsfeltet Status. Husk å sjekke denne setting dersom kjøring av annen rapport etterpå.. Periode er Søknad opplæring(låst) innen fag. Søknad opplæring Datoer er for søknad opplæring pr. fag. OBS! Dersom ikke dato på fag, brukes søknad opplæring for løpet. Rapporten kan derfor inneholde fag uten dato for søkt opplæring Visningen er delt i sideskift pr skole og i programområde innen skolene. Sideskift pr programområde med summering pr. fag innen programområdet. Uttak til Excel tar med kandidatenes adresse Rapporten Søknad opplæring setter og låser Søknad opplæring i oppslagsfeltet Status. Husk å sjekke denne setting dersom kjøring av annen rapport etterpå. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 107

108 Periode er Søknad om opplæring (låst) på løp. Visning pr. sluttkompetanse. Ikke gitt opplæringstilbud Rapporten kontrollerer mot dato for Tilbud gitt på løpet. (tilbud gitt på fag sjekkes ikke) Rett og dato for søkt opplæring er for løp. Kandidaten må ha dato i Søknad opplæring på løpet. Uttak til Excel tar med kandidatenes adresse Valget Ikke gitt oppl.tilbud setter og låser denne verdien i oppslagsfeltet Status. Husk å sjekke denne setting dersom kjøring av annen rapport etterpå. 108 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

109 Etikett utskrift (etikett ark, A4, 3x8, type 70x35 no.3422). VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 109

110 Andre rapporter Grafisk oversikt pr. Skole, Periode, Rettighet. 110 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

111 Navneliste pr. Læreplan og fag, pr. Skole, Periode, Rettighet. Valgt periode styrer etter dato for vurdert på fag. Rapporten inneholder kandidater med opplæringsbehov Opplæringsbehov vil si Nei eller Ikke behandlet i faget og ikke-bestått karakter i Standpunkt. Overført til Excel viser dato på vurdert fag og vurdert saksbehandler på programområde. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 111

112 Betingelser for å komme med: Programområde med tilkoblede fag og dato for Vurdert på programområde eller på fag med Nei eller Ikke behandlet. Programområde må ha Ikke fullført (H=Holder på) på programområde. Må ikke ha dato i noen av disse: På løp - Ikke dato i Bestått teori, Fullført- ikke bestått, Fullført del av løp, Bestått sluttkomp. I fag - ikke dato i Startet opplæring. Påmelding i Opplæringsplan/Deltakere ut fra vurderingsresultat - har samme betingelsen for å komme med i navneliste. 112 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

113 Navneliste / Kandidater med opplæringsbehov pr. kompetansemål Tilsvarende forrige, men navneliste med opplæringsbehov angitt pr. kompetansemål i fagene. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 113

114 Fagkonsulentrapporter Vurdering utført er på fag. Oversikter over tilgjengelige fagkonsulenter pr. programområde og fag Oversikter over tilgjengelige fagkonsulenter pr. læreplan og fag. Eller fagkonsulenter pr programområde angitt med adresse og telefonnumre. Det kan velges aktive/passive fagkonsulenter i rapportene. Varianten Ta med kurs har et tillegg som viser eventuelle opplæring fagkonsulenten har fått. 114 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

115 VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 115

116 Aktiviteter til fagkonsulenter antall kandidater vurdert Aktiviteter Oversikt over fagkonsulenters utførelser pr programområde med antall kandidater og fag. Eller med navneliste på deres vurdert kandidater. 116 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

117 Aktiviteter til fagkonsulenter kandidatnavn og periode for utførelse Aktiviteter Oversikt over fagkonsulenters med navneliste på deres vurdert kandidater. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 117

118 Kontrollrapporter SSB kontrollrapport Kandidatliste som viser sentrale data som vil bli overført til SSB Sjekk kandidater med dato med rød skrift Dato Bestått med ønsket sluttkompetanse er rød dersom teori ikke er bestått eller ingen fag er bestått. Det er oppsummert antall pr. kolonne i slutten av rapporten. Det er i slutten av rapporten vist beregninger tilsvarende SSB s rapporteringer. Personnummersjekk Direkte start - kan ta tid. Liste med kandidater med feil- og manglende personnummer Mulige dobbel registreringer Direkte start. Mulige dobbelregistrerte i påfølgende rader. Ikke absolutt dobbelregistrerte - mulighet basert på: Lik fødselsdato og likhet i fornavn (tre første bokstaver)) 118 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

119 Kontroll av rettsvurdering Direkte start. Manglende og "mistenkelige" rettstildelinger. Inndelt i seksjoner navngitt med beskrivelse av årsak. "Har fullføringsrett, men har ikke tatt noe opplæring(bør ha ingen ratt)", "Har ingen rett, har tatt kurs og bør ha fullføringsrett", "Kandidater med voksenrett som er for unge..(under 25år)", "Rettsvurdering mangler". Rett/alder Kontroll av tidligere tildelt rett mot nyere regler om... fyller 25år i år. Direkte start Sluttkompetanse mangler VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 119

120 Kontroll av løp Kandidater med "mistenkelig" kombinasjon- eller manglende data i løp. Kontroll av løp med fag Kontroll og ajourføring av løp før SSB-rapportering. Alle kandidater med løp som står som aktive, dvs ikke Avbrutt, Bestått, Fullført del av løp, Fullført ikke bestått. I forhold til rapporten "Kontroll av løp" gir denne oversikt over status på alle fag innen aktuelle løp. Det kan gjøres en begrensning med kun kandidater uten aktivitet (dato på fag) siden angitt dato. 120 VigoVoksen rapporter Vigovoksen Håndbok for kandidatevaluering og adminbruker

121 Endringslogg Endringslogg har her valgfritt omfang og mulighet for valg av årsak. ("Endringslogg" i Kandidatvinduet er logg av endringer på markert kandidat) Valget "Vis kun testimport" er for testimport av import av data fra Extens/SATS/TP. VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen rapporter 121

VigoVoksen rapporter 26.04.2013

VigoVoksen rapporter 26.04.2013 VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 Utskrift for registrering av vurdering på papir... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og

Detaljer

Justeringer og nyheter siden BF 2012

Justeringer og nyheter siden BF 2012 1 Justeringer og nyheter siden BF 2012 1. Generelt... 2 1.1. Hjelp og info... 2 1.2. Rydding... 2 1.3. Vigo endrer spesifikasjonen på Vigo-fil (import / eksport).... 2 1.4. Programområder - kodeverk...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer 1. Endringer 1. Det genereres nå automatisk poster i CV / Utdannelse ut fra innhold i løpet TIDLIGERE UTDANNING, som er automatisk importerte fra VIGO i forbindelse med kandidatens web-søk. Disse postene

Detaljer

Vigo Voksen- og Karriere oppgradering januar-2015

Vigo Voksen- og Karriere oppgradering januar-2015 Vigo Voksen- og Karriere oppgradering januar-2015 1. Oppgraderingen... 1 DATA EKSPORT FØR OPPGRADERING (BACKUP) 1 OPPGRADERE PROGRAMMET 1 WEBSØK SERVICES ETTER OPPGRADERING 1 KORRIGERINGER I PROGRAMOMRÅDER

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 26.01.016

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 26.01.016 Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 26.01.016 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 07.06.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.02.2014 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 18.05.2015 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

VIGOskole - grunnskole

VIGOskole - grunnskole VIGOskole - grunnskole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Innhold TIDSPLAN FOR HOVEDOPPTAKET 2015... 2 KONTAKTPERSONER VED SPØRSMÅL:... 2 FORELDRE SOM HAR SPØRSMÅL OM BARNEHAGEOPPTAK SKAL HENVENDE

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

EFObasen ELEKTROFORENINGEN

EFObasen ELEKTROFORENINGEN EFObasen ELEKTROFORENINGEN Brukermanual for EFObasen Ver. 4.3 EFObasen Elektroforeningen Support: Elektroforeningen Postboks 6299 Etterstad 0603 OSLO Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 1 H, 3. etg.

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle krspesifikasjonen for anskaffelsen

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Velkommen til Ellipse FDV IKEL HMS

Velkommen til Ellipse FDV IKEL HMS Velkommen til Ellipse FDV IKEL HMS Innhold Innlogging og oppstart av Ellipse side 1 Manøvrering i Ellipse. side 3 Veiledning Ellipse IKEL side 3 Tavler.. side 7 Arbeidsordre-varsling. side 8 Utfør IKEL.

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes.

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF-leseren. Innlogging Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer