NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok direktør i NAV Nordland, Kjell Hugvik, turen til Lurøy. Hensikten med turen var både for å avholde samarbeidsmøte med Lurøy kommune, møte de ansatte i NAV Lurøy og for å dra på bedriftsbesøk. Nydelig augustvær satte ei fin ramme omkring besøket. SE SIDE 2 og 4 Her får Kjell Hugvik t.h. innføring i bearbeiding av fiskefangsten om bord i Slettholmen av Gunvald Johansen. Foto: Cato Rødsand Valgresultatene side 2 SLT-teamet side 6-7 Plan for Influensavaksine side 10

2 2 Lokalutvalgene i Lurøy Lovund lokalutvalg: Siw Moxness, Torgrim Olaisen, Runar Fjellgaard, Nils Johan Jensen og Lena Eliassen. (Vararepresentanter: Andreas Berglund, Tora Thomassen, Hild Thomassen, Torleif Olaisen og Svein Tore Olsen) Onøy/Lurøy lokalutvalg: Trond Arne Larsen, Hildegunn Harr Sund, Yngve Bentzen, Trond Even Jørgensen og Vebjørn Johansen. (Vararepresentanter: Robert Nystad, Monica S. kristiansen, Grete L. Jørgensen, Marit Lorentsen og Bjørnar Kvitvær) Sleneset lokalutvalg: Steinar Joakimsen, Per Asla pedersen, Tove Anita Jakobsen, Stig Krogli, Jorun Jakobsen Pedersen. (Vararepresentanter: Trond Sætern, Anne Mette Olsen, Janne Kari Henningesen, Espen Pettersen og Anita Berg) Lurøy innland lokalutvalg: Pia Vedal, Geir Strifeldt, Hermann Olvik, Ronny Hopaneng, Aslaug Selnes Frogner, Rune Bang, Steinar Ranheim og Jim Sørensen. (Vararepresentanter sør: Sigurd Einmo, Tore Knutsen, Helena Uhre Eliassen og Bente Sørholt. Vararepresentanter nord: Gunn Ebbesen, Jarle Kristiansen og Allinor Hansen) Hestmona lokalutvalg: Carl Einar Isachsen jr, Anne Maria Isachsen og Tor Mathisen. (Vararepresentanter: Rønnaug Jakobsen, Anders Isachsen og Carl Einar Isachsen Sr) Sørnesøy Lokalutvalg: Siv Olsen, Holger Olsen, Kjell Arne henningsen, Mads Mathisen og Inger Lise Martinsen. (Vararepresentanter: Ragna Gullesen, Gunnar Martinsen, Asbjørn Lorentsen, Inger Nordhøy og Asgeir Gullesen) Kvarøy lokalutvalg: Jens Osvald Olsen, Kjell Gunnar Mortensen, Gjermund Olsen, Hanne Sarassen og Trond Sarassen. (Vararepresentanter: Rose Sarassen, Kristin Gjelsten, Silje Solbakk Henriksen, Alf Gøran Knutsen og Marianne Hagen Olsen) Partifordeling NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy % av Parti stemmene Mandater Det norske Arbeiderparti 43,64 8 Senterpartiet 12,08 2 Kristelig Folkeparti 4,61 1 Venstre 3,31 0 Høyre 13,97 3 Fremskrittspartiet 5,62 1 Kystpartiet 8,12 2 Lovund Tv.pol.liste 8,65 2 TOTALT 100,00 19 I møte med Lurøy kommune ble samarbeidsavtalen gjennomgått og evaluert. Samtidig ble driften av NAV Lurøy gjennomgått, samt ei befaring i forbindelse med den planlagte ombyggingen av kontorlokalene i rådhuset. NAV Lurøy har helt siden oppstarten i 2008 hatt dårlige arbeidsforhold med for få kontorer. Det gjør at medarbeidere må dele kontor, og det er uholdbart i lengden. Lurøy kommunestyre for perioden Det norske Arbeiderparti: Bjørnar Selnes Skjæran, Aino Kristin L. Olaisen, Tarjei Østrem, Per Asle Pedersen, Andreas Aasvik, Siw Moxness, Pia Therese Vedal og Alf Gøran Knutsen. Senterpartiet: Per Øyvind Bentzen og Jan Erik Moxness. Kristelig Folkeparti: Torbjørg Nordås Høyre: Håkon Lund, Hermann Olvik og Audhild Moseng Kroken. Fremskrittspartiet: Kjell Ivar Vestå Kystpartiet: Anita Huka Johannessen og Per Olav Fjellgaard. Lovund tverrpolitiske liste: Bjørn Roger Thomassen, og Lorents Inge Pettersen. Kjell Hugvik tok seg også god tid til å møte staben ved NAV Lurøy, og fikk høre hvordan vi opplever hverdagen. Her benyttet han anledningen til å snakke om det arbeidet NAV skal ha fokus på framover, der arbeid og aktivitet for våre brukere er første prioritet. Så ble Hugvik tatt med på omvisning i Onøy/Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Forsetter side 4

3 3 Høsten er kommet og naturen har fått vist fram sin fargepalett. Vi står også ved en politisk milepæl i Lurøy, der et nyvalgt kommunestyre skal gå løs på en ny fireårsperiode. Noen av representantene har fått fornyet tillit, mens andre er nye. Lurøy har vært en veldrevet kommune, og jeg legger min lit til at de folkevalgte for perioden også vil gjøre en god jobb for oss lurøyfjerdinger. Tusen takk til Carl Einar Isachsen jr., som nå takker av som ordfører, og lykke til for den som skal overta! Jeg observerer større bolyst i Lurøy, og jeg har lyst til å ønske alle husbyggere lykke til med sine prosjekt. Vi har ikke hatt så stor byggeaktivitet de siste årene, og derfor er det ekstra artig at det nå begynner å skje noe på denne fronten. Et stort apparat har vært i sving for å arrangere Verdensdagen for psykisk helse. Gode krefter i Lurøy har samarbeidet med ditto i Rødøy, og det førte til en vellykket dag! Etter 22. juli har tankene våre ofte vært hos de etterlatte etter terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya. En ufattelig tragedie som har satt dype spor. En stor takk til alle som har hjulpet til i tida etter, og lykke til for de som målbevisst er startet på prosessen og vegen tilbake til samfunnet igjen! Lurøy Felleskorps slo til igjen første helga i oktober. Da fikk folket på Onøy/Lurøy og Sleneset sjansen til å oppleve konserten Lydspor fra filmens verden fra Flåklypa til Hollywood. Mellom 40 og 50 musikanter har jobbet knallhardt og fått vist fram hva de kan, til stor glede for de frammøtte. Og som de fleste musikantene uttrykker det ved slike anledninger: Dette er artig, masse lyd og et aldri så lite adrenalin-kick! Vel blåst! Ettersommer og høst betyr også krabbefiske noe som gir ekstra sysselsetting i kommunen. Det blir spennende å se hvor mye som kan høstes av havet i år. Det blir også interessant å se om lakseprisene går opp igjen etter at de nå er over halvert fra tidligere i år. Lurøy/Træna-serien er vel i havn, med fire turneringshelger for våre håpefulle fotballspillere. En honnør til arrangørkorpset og foreldrene som år etter år stiller opp for de yngste i Lurøy og Træna! Til slutt vil jeg rette en stor takk til Helgeland Friluftsråd som stadig finner på nye aktiviteter til glede for mange. Knut Bertsen & Co har klokketro på det de gjør, og det betyr mye for de som vil røre på seg, enten det er i tilrettelagte trimløyper, HUSE eller andre aktiviteter! Akkurat nå er halve høsten unnagjort, influensa med dertil hørende vaksine, hagemøbler som stues vekk, fritidsbåtsesong som er over, årets valgtriller, nysnøen ligger på fjelltoppene og mye snakk om lav-karbo og fiber. Jeg gleder meg til Svartisfiberen er i havn og nettet blir litt raskere enn i dag. Ha en fin høst!

4 4 NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy forts. fra side 2 NAV-direktøren sitter til rors om bord i en moderne snurper for en stakket stund. krets, med offentlige bygninger og arbeidsplasser. Denne formiddagen var det avsatt tid til bedriftsbesøk om bord i MS Slettholmen. Det var medeier i rederiet Lurøyveiding AS, Gunvald Johansen, som tok i mot og viste oss rundt på hele fartøyet. Kjell Hugvik var imponert over det han fikk se og høre. Rederiet har to fartøyer i drift og sysselsetter om lag 14 fiskere. Det er et stort og viktig bidrag til ei fiskerinæring som for det meste består av ei sjarkflåte i Lurøy. Om bord i Slettholmen fortalte Gunvald Johansen hvordan livet på sjøen arter seg, om fiskesorter og hva som må til av arbeidsdager for at de store investeringene i båt og kvoter skal kunne betjenes. Bedriftsbesøket ble avrundet på brua, som nærmest ser ut som en cockpit, med alt det siste av moderne teknologi. Et ikke så vanlig, men nyttig bedriftsbesøk, uttrykte Kjell Hugvik da han gikk i land. Hørt på kaia: Det var jo så reint om bord at eg kunn ha gådd omkreng i heile båten med kvite hosslæsta Ordførerens spalte Etter deltagelse i Lurøy kommunestyre i 16 sammenhengende år, valgte jeg å ikke stille til valg i høst. Åra har gått fort, og jeg har lært mye om folket i alle Lurøys kretser. Etter min mening, har vi klart å tenke helhetlig, og det har i liten grad vært en-krets-tenking i kommunestyret. Lurøyfjerdingene er stolte av kommunen sin, og har tro på ei god framtid. Folketallet har vært nedadgående frem til de siste tre år, men har nå en svak vekst oppover, noe jeg tror er en tendens som vil fortsette. Skole, barnehage og helse motsetning til de fleste av landets kommuner, har I Lurøy valgt å satse på å opprettholde skoler, barnehager og omsorgssenter i de fleste kretsene. Vi har ikke lagt ned skoler eller barnehager, men valgt å tilpasse de etter elevtall/barnetallenes utvikling. Innen omsorg har vi en stadig mer desentralisert modell, med leiligheter og omsorgssenter med legekontor i alle de største kretsene. Vi står nå ovenfor de utfordringene den nye samhandlingsreformen bringer med seg. Samhandlingsreformen innebærer at kommunene har et utvidet ansvar angående rehabilitering etter sykehusinnleggelser med mere. Det pågår nå et samarbeid an gående dette, med de øvrige kommunene i regionrådet, pluss Rødøy. Samhandlingsreformen trer gradvis i kraft, men starter allerede i Carl Einar Isacchsen jr. I løpet av mai neste år mister vi egen ambulansebåt, og vil i stedet få felles ambulansebåt med Rødøy. Det arbeides nå med hvordan vi skal løse oppgaven med skyss av helsepersonell/ lege. Dette kan skje i kommunal regi eller ved et samarbeid med Helgelandssykehuset. Dette er en utfordrende oppgave, men vi gjør vårt beste for å gi folk best mulig tilbud til en akseptabel og forutsigbar kostnad. Sleneset vindkraft 26. september fikk vi svar fra NVE på kon- Mandag sesjonssøknaden som var sendt fra Nordnorsk vindkraft. Svaret var klart negativt for oss som har arbeidet for vindkraft i 10 år, de siste fem med konsesjonssøknad. Prosjektet anses for å være samfunnsøkonomisk ulønnsomt og anbefales derfor ikke utbygd, fra NVE. I skrivende stund er det uklart hvorvidt Nordnorsk vindkraft vil anke avgjørelsen til olje -og energidepartementet. Ved en eventuell anke vil Lurøy kommune støtte denne. Jeg vil til slutt takke alle Lurøyfjerdinger for den støtte og tillit jeg har fått gjennom de årene jeg har vært med i politikken. Jeg vet at kommende kommunestyre har alle forutsetninger for å utvikle Lurøy til en enda bedre kommune.

5 5 FRA FYSAK TIL FRISKVERN Frisklivskoordinator Anne-Lise Aurlund på toppen av Hestmannen i sommer For et mas. I tillegg til å få opp aktivitetsnivået generelt i befolkningen, så skal det også settes økt fokus på røyk og kostholdsvaner. En kan gå lei av alle forståsegpåere. For noen kan det vel også være slik at de trekker seg unna alt som har med sunn livsstil å gjøre, og fortsetter på sin vante vei, eller skal vi si damper i vei. Likevel utfordres befolkningen til å ta på alvor signalene fra Helsedirektoratet. Det er nå kommet en ny lov som heter folkehelseloven. I Lurøy arbeider folkehelsekoordi- nator og fysak koordinator i samarbeid med ulike etater med denne loven ved å sette lys på utfordringer som er nedfelt i handlingsplanen for folkehelsen i Lurøy. Der skal det bl.a. arbeides med inaktivitet, kosthold og røykeslutt. Folk kan for eksempel ikke ta for god fisk det som selges i butikkene. Produsenter spekulerer i hva som oppfattes som sunt, og kan for eksempel farge brødet for at det skal virke sunnere. Når det gjelder aktivitet, er anbefalingene klare. 30 minutter aktivitet for voksne og 60 minutter for barn. Her samarbeider vi med de frivillige; lag, foreninger og psykisk helse, samt skolen for å øke bevisstheten rundt det å være i aktivitet. Når det gjelder røyking, er forbruket gått tilbake. En ser stadig færre som er ute med røyken, og en kan jo spørre seg hva som er skjedd med de som tidligere røykte, men som har valgt å la være. Og hva er det som gjør at andre tviholder på den? I høst går navnet Fysak over til Friskvern. Og det er i dag tilbud på Sleneset, Lovund og Onøy om friskverntiltak med tilrettelagte aktiviteter. Tilbud på Lurøy fastland er under planlegging. Det annonseres bl.a. turer, noen tilrettelagt for de som ikke kan gå så langt. Dersom det er noen som har lyst til å starte opp grupper, og som trenger litt starthjelp: kontakt Friskvernskoordinator: tlf: Fra i mai, Street Jazz fra Bodø underviser elever i Lurøy Kommune. Pål Risbakken, NM i Break dance fra 2010.

6 6 16-mai MAI PÅ BUNESET! Det er 16 mai og 25 spente ungdommer fra hele Lurøy er ankommet Buneset. Humøret er på topp og vi er nysgjerrige på hva dagen vil bringe. Det første som skjer er at vi blir delt opp i to grupper. Den ene gruppa drar på rappellering, mens den andre først drar på båttur. Det var blanede følelser om fjellrappelleringa da vi tok på oss selene som skulle holde oss oppe mot fjellsida. Nerver og en pirrende nysgjerrighet preger gruppa da vi en og en blir sent nedover fjellsida. De fleste gjennomførte rappelleringa, men det var bare et par som turde prøve seg på den neste fjellsida som var mye brattere. Da min gruppe var nede ved gården igjen spiste vi oss mette på hamburger og pølse. Så drar min gruppe ut på båttur. Det er varmt inni de store kjeldressene mens vinden suste forbi. Etter disse aktivitetene samles vi alle sammen på gården igjen. Det er fyrt opp i badestampen og folk er allerede i gang med å skifte. Noen få bader også i havet, men det var iskaldt så vi holdt oss mest i den varme stampen. Etter hvert begynner det også å produseres skum nede ved gresset. Alle sammen springer ned og vi ruller oss i skummet. Den dagen hørtes latter og glede over hele halvøya. Vi har bedd om en rapport fra en av deltakerne på 16.mai arrangementet på Buneset i år. Detter er et alkoholfritt arrangement som vi vil arrangere hvert år på denne datoen for 9 og 10 trinnet i Lurøy. Det er i samarbeid med Polarsirkel Maritime (Buneset), som bl. a. stiller med havrafting og Rana spesialsport som står for rappeleringen. Ungdomsrådet i Lurøy støtter arrangementet som er arrangert av SLT-teamet i Lurøy. Vi håper at vi ser mange av dere i 9-10 trinnet i 2012! For slt-team ; Hanne B. S. Teigen, Helsesøster Her fra rappelleringen fra fjellskrent. Da kommer suget i magen. (Foto: Hanne B.S. Teigen). Det var godt å varme seg i stampen eller både skumparty og bading i havet. (Foto: Hanne B.S. Teigen). Skrevet av Astri Aspdal Hansen. (10 trinn og avgangs- elev vår 2011)

7 Julelunsj for ungdom i videregående SLT teamet arrangerte Julelunsj for ungdom i videregående skole for 3 år siden. Målet var flerdelt; som et forebyggende tiltak, for å få kontakt med ungdommen i denne fasen i livet og for å komme i dialog med ungdom om hva de ser for seg i sitt fremtidige yrkesliv. På Julelunsjen deltok det 23 ungdommer, helsesøster, sosialleder, lensmann, pedagogisk leder, næringsleder, ordfører, leder av Nav Lurøy og en representant fra Lurøy Næringsforum. Tilbakemeldingene fra ungdommene på tiltaket var svært positivt. Selve arrangementet 22. desember 2011 SLT teamet ønsker en videreføring tiltaket som et utvidet samarbeid mellom etatene der næring involveres tydeligere, og med næring og oppvekst som arrangør. Næringsleder og pedagogisk konsulent vurderer også arrangementet som svært viktig å avholde. Julelunsjen er planlagt Julelunsjen i 2011 er planlagt med endringer fra arrangementet i Målgruppen denne gangen Aktiviteter i regi av SLT-teamet* i Lurøy kommune skoleåret 2011/2012 Aktivitet Målgruppe Når Lev i lag -samling 10.klasse En fredag med overnatting i forkant, 2 ganger i året Verdensdagen for 10.klasse fra Rødøy/Lurøy/Træna 10.oktober psykisk helse Julelunsj (næringsliv/ Videregående og 22.desember kommunen) oppover UKM Barn/ungdom fra februar år Ungdomssamling klasse 24.februar (Teater/lunsj/nettvett) Yrkesmesse 10.kl og elever fra Vår 2012 videregående 16.mai-arrangement klasse 16.mai *samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak er ungdom mellom 17 og 23 år, og hovedtema vil være rekruttering av arbeidskraft. Her vil Lurøy kommunes fremtidige behov for arbeidstakere ha fokus. Følgende program er planlagt: Kaffe med kort presentasjon av deltakere og arrangører Gruppearbeid prosess og presentasjon Hva er du mest fornøyd med i Lurøy? Hva kan bli bedre? Hva gjør du om 6 år? Hva skal til for at du vil vurdere å flytte tilbake til Lurøy når du er ferdig med utdannelsen din? Jobb i Lurøy, intervjurunde med ungdom/representanter som jobber i Lurøy Lærer/førskolelærer Helse og omsorg representant Teknisk representant 3 representanter fra privat næringsliv Spørsmålsrunde Etablere bedrift i Lurøy v/næringsleder Hvordan finne ledig stilling i Lurøy v/nav leder Åpen debatt/ordet fritt/oppsummering Arrangementet avsluttes med en juletallerken på Havnekroa. 7 Hvorfor julelunsj? Lurøy kommune sliter med rekrutteringen av ansatte. Næringslivet i kommunen signaliserer samme problemstilling. Et positivt arrangement som Julelunsj kan bidra til å gjøre ungdommen klar over gode muligheter for jobb i hjemkommunen. Tilbake meldingene fra ungdommene som deltok på arrangementet sist viser at en stor del av deltakerne nettopp fokuserte på jobbmulighetene i kommunen i framtiden. Arrangementet gir kommunen en ypperlig mulighet for å påvirke ungdommene til å vurdere Lurøy som et flott sted å etablere seg i og er et godt supplement til yrkesmessa siden målgruppa her er en annen. Hei alle ungdommer fra 7-10 klasse i Lurøy, Rødøy og Træna!! Har du en interesse, et talent eller en hobby du vil utvikle, eller er du bare rett og slett nysgjerrig da er dette noe for deg! Onøy den november blir det arrangert kreativitetshelg med konsert av Sirkus Eliassen og Red Revolution. Her får du mulighet til å melde deg på forskjellige aktiviteter som tekst og melodi, foto, musikk, kunst, dans, film og drama. Det vil bli dyktige instruktører som følger opp alle aktivitetene, slik at du får en unik mulighet til å utvikle din hobby og talent. Alle kan melde seg på, det er ikke noe krav om forkunnskap eller dyktighet. Håper dette høres interessant og artig ut, slik at du melder deg på. Påmeldingsfrist: 28. okt E-post: Info er hengt opp på din skole!! Hilsen SLT-Teamet i Lurøy

8 8 Tenk et menneske kan bli nesten hva som helst. Noen blir piloter og flyr omkring. Andre blir bakkemannskap og tar helt av. Sånn helt uten videre. Men fint er det at vi er forskjellige helt fra begynnelsen. Det ser du hvor du enn er. Ingen er like. Se nøye etter. Kanskje får du øye på en kommende astronaut. Ved psykisk helsearbeider Liss Iversen Om Verdensdagen Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering over hele verden den 10. oktober. I Lurøy ble dagen markert på Onøy. Det hele begynte i 1992 da World Federation for Mental Health satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Mange har hørt om Verdensdagen for psykisk helse her i Norge, men ikke alle vet at dagen faktisk markeres i mer enn 100 land. Mental helse har siden 2003 koordinert arbeidet i samarbeid med helsedirektoratet, men det er alle de iherdige frivillige, som har hjulpet å dra lasset for større åpenhet om psykisk helse ved å arrangere inspirerende arrangement. Fakkelstafetten Gå for livet i 2008 sitter nok friskt i minnet hos mange. Til sammen deltok flere hundre personer, små og store på å frakte ild fra Nesna i sør til Bodø i nord. I år handlet Verdensdagen om Unge på vei utdanning, arbeid og psykisk helse. Målet med dagen er å øke kunnskap om forebyggende tiltak som kan bidra til at flere unge fullfører skole og utdanning eller kommer seg inn på arbeidsmarkedet. VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE Skole og utdanning et viktig grunnlag Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse fokuserer på psykiske helseproblemer eller plager som en viktig årsak til at så mange i arbeidsfør alder står utenfor arbeidsmarkedet. Grunnlaget for yrkeskarriere og deltakelse på arbeidsmarkedet legges allerede i grunnskolen. Det er gjort flere undersøkelser som viser til at personer med avbrutt videregående opplæring synes å stille spesielt svakt på arbeidsmarkedet. For å markere dagen inviterte Psykisk helse Rødøy, Træna og Lurøy, SLT- Teamet i Lurøy og Mental helse Lurøy 10. klassingene i Rødøy, Træna og Lurøy til en helhetlig dag på Onøy. Vi ønsket å ha fokus på psykisk helse og hybellivet med utfordringer det kan by på i overgangen til voksentilværelsen. For å få dekket et så totalt tilbud som mulig ble det leid inn forelesere som favner: kunnskaper Møte i Lurøy Næringsforum Den 9. september 2011 var det styremøte i Lurøy Næringsforum på Onøy. Vi diskuterte flere spennende saker, ikke minst problemene som oppsto med internett i Lurøy Kommune i vår og i sommer. Det vil bli sendt ut brev til flere instanser, bl.a. Telenor, der vi oppfordrer til å kompensere for de problemer dette har medført for hver enkelt bedrift, og at man ser på løsninger som kan være med å forebygge at man havner i en slik situasjon flere ganger. om psykisk helse, litt om psykiske lidelser og hva som skjer i kroppen når vi ikke har det bra. Her møtte psykologspesialist Mathisen, som jobber på Bupa, på korttidsenheten for ungdom i Bodø. Ronny Arras, politimann fra Mo i Rana som jobber forebyggende, opp mot unge mennesker, og med fokus på rus deltok også. Han snakket om ulike utfordringer hybeltilværelsen langt hjemmefra kan by på for en ungdom. Mat er viktig for å opprettholde en god helse, samt at den bidrar til trivsel. Ungdommene fikk selv være med på å tilberede den maten som skulle nytes, og fikk samtidig en innføring i hvordan lage noen sunne retter med hybelmat. Vi håper at også andre får lyst til å følge vårt eksempel ved å markere dagen på et eller annet vis. Husk at alle har en psykisk helse, og et smil kan varme så innmari mye. Møtet ble avsluttet med at Torgeir Lofthus hadde et interessant innlegg om bedriftsutvikling. Torgeir Lofthus vil bli invitert til et eget medlemsmøte senere der flere av medlemmene er tilstede. Lurøy Næringsforum vurderer selv å gå inn i et samarbeid med Torgeir, og dette vil bli tatt opp som egen sak på neste møte. Torgeir Lofthus er bedriftsrådgiver med bred erfaring fra flere bedrifter. Neste møte er satt opp til å være 19. oktober Medlemsbedriftene oppfordres til å komme med innspill på saker som de ønsker Næringsforumet skal behandle.

9 9 HUSK Å BRUK REDNINGSVEST :) 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt MOBIL GJENBRUKSSTASJON erstatter vårrunde og gjenbruksstasjoner Fra 1. mai 2012 skal HAF erstatte de faste gjenbruksstasjoner og årlige vårrunde med: MOBIL GJENBRUKSSTASJON Det er for å overholde krav fra fylkesmannen. Kjørerute og tidspunkter varsles via posten og i «Grønt Hjørne». Avfall du kan levere og pris for privathusholdninger: Restavfall, metall og treverk: 356,- kr pr. m 3 Hvitevarer, elektrisk avfall og farlig avfall (store batteri, olje i fat) GRATIS Betaling med kort eller via faktura. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: POSTEN NORGE P. P. P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Tlf "Trolaus og falsk sto sommer'n og frista Lova oss liv, men ga oss en høst Bjørka står naken, alt ho har mista sommer'n han for og det finns ikke trøst" Gaveartikler og bruksgjenstander Halvdan Sivertsen SÅ ER DET SAGT!

10 10 Signal i rute med Svartisfiberen Dette er kanskje det største og mest innovative samferdselsprosjektet siden Nordlandsbanen, sa en av tilhørerne, da Signal AS hadde sin tegningsrunde i Lurøy i sommer. Dette er bare moro, og vi har nådd salgsmålene og vel så det, sier salgssjef Stein Roar Kristensen. Tekst og foto: Cato Rødsand Kristensen kan melde om gode salgstall for øykretsene i Lurøy, og det betyr at disse områdene i kommunen er berget og vil bli utbygd i tur og orden. Arbeidet med spredenettet og selve tilkoblingen til sluttkundene er noen uker utsatt i forhold til den opprinnelige planen. Dette fordi Nordland Fylkeskommune har vært helt klar på at hovedtraseen skulle være ferdig til 1. oktober i år. Entreprenør for prosjektet er Dragefossen Kraftanlegg AS fra Saltdal. Selve overleveringen av prosjektet skjedde 5. oktober. Oppkoblingen av kundene vil foregå fortløpende utover høsten og vinteren, og vil starte på Lovund så snart Tjongsfjorden er ferdig. Det er tydelig at dette vil bety mye for næringslivet i regionen, for brorparten av disse aktørene har sett muligheten dette innebærer og tegnet Her er salgssjef Stein Roar Kristensen (t.h.) og selger Oskar Torrissen under informasjonsmøtet på Havnekroa på Onøy i sommer. seg som kunder. Når det gjelder privatkunder er det litt aldersbetinget, men dette vil jevne seg ut på sikt. Det våre kunder vil oppleve er en klart bedre kommunikasjon og driftssikkerhet både når det gjelder internett, telefon og TV-tilbud, sier Stein Roar Kristensen. INFLUENSAVAKSINERING Det er igjen tid for influensavaksinering i Lurøy sesongen 2011/2012 Risikogrupper 65 år eller eldre Voksne og barn med alvorlig luftveissykdommer, spesielt med nedsatt lungekapasitet Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med diabetes mellitus ( både type 1 og 2) Voksne og barn med kronisk nyresvikt Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide i 2. og 3. trimester Voksne og barn med kronisk leversvikt Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom el. Skade Voksne og barn med svært alvorlig fedme Tid og sted Onøy/Lurøy; legekontor /helsestasjon; mandag 17. okt. kl Sørnesøy; Legeskyssbåten; tirsdag 18. okt. kl Sleneset; legekontor /helsestasjon; tirsdag 18. okt.kl Lovund; legekontor/helsestasjon; onsdag 19. okt. kl Bratland; legekontor/ helsestasjon; torsdag 20. okt. kl Konsvik; Konsviktunet; mandag 24. okt. kl Kvarøy; Legeskyssbåten; mandag 24. okt. kl Dersom du ønsker vaksine mot pneumokokksykdom (bl.a. lungebetennelse), må denne bestilles på forhånd ved helsestasjonen/ legekontoret. Dersom noen er forhindret fra å møte til angitt tid og sted, kan helsestasjonen kontaktes for annen avtale. De som p.g.a. sin helsetilstand ikke kan møte opp til vaksinering kan vi gjøre avtale med hjemmesykepleien om å få satt vaksinen hjemme. Tlf. Helsestasjon Lurøy/Lovund/Sørnesøy; / (Turid Istad) Tlf. Helsestasjon Bratland/Konsvik/Sleneset/Kvarøy; (Hanne B.S. Teigen) Ps: Dersom det blir forandring på disse dagene, sjekk oppslag på butikkene!

11 11 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

12 12 Offentlig ettersyn - Kommunedelplan Sleneset I henhold til plan- og bygningslovens og på bakgrunn av vedtak i formannskapet i Lurøy kommune i sak 70/11 den legges planforslag kommunedelplan Sleneset til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter område bestående av øyene Sleneset, Straumøya, Moflaget, Slotterøy, Straumholmen og delvis Ulvøya og er ellers avgrenset av strandlinjen/havet. Hele planområdet er på daa. Det er lagt ut areal på mer enn 200 daa til boligformål. Mer enn halvparten av dette arealet er fortetting i eksisterende boligbebyggelse. Videre er det 8 forslag til områder for fritidsbebyggelse og noen andre mindre planendringer. Planforslaget består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutredning. Disse plandokumentene, samt saksfremlegg fra planens behandling i formannskapet, kan åpnes her: Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Utbyggings- og næringsetaten, 8750 Tonnes innen 1. november Tlf Faks E-post: kommune.no.

13 Reint bord på Gründercampen! 13 Ungt Entreprenørskap Nordland arrangerte Gründercamp for årets 8. klassinger på Ytre Heleland i september. Ca. 180 ungdommer møtte spent opp til en "lagar-dag" med kreativitet og sosialt fellesskap i sentrum! Lurøyelevene gjorde reint bord! Skrevet av Sarah S. Eva, Marte Kvitvær, Magnus Aurlund, Oliver Johannessen og Audun Kvitvær, 8. trinn, Onøy/Lurøy skole. Utstyrsbordet / byggvarebutikken. Her kunne vi kjøpe det vi trengte til modellen vår. "Inne i Stamneshallen var det stappfullt av bord med 8. klassinger. Vi fikk tildelt hvert vårt bord. Elevene fikk tre forskjellige typer oppgaver, et nytt omsorgssenter, en utstyrssentral og et nærmiljøområde. Vi fikk byggepoeng vil kunne handle for i byggebutikken. Oppgavene ble lagd i pappesker. Lovund skole fikk omsorssenteroppgaven, Onøy/Lurøy fikk utstyrssentralen og Konsvik skole fikk nærmiljøoppgaven. Det skulle budsjetteres og planlegges, vi måtte bestemme hvordan vi skulle ha det, og vi måtte prøve å gjennomføre planen vår og "lage" planen vår i pappeska vi fikk utdelt. Det ble lagd fotballanlegg, et nymotens omsorgssenter og utleiebygg for kanoer, vannski og båter. Alle kom med forslag. Alle jobbet godt. Vi prøvde å holde fokus på det vi skulle gjøre, og det fikk vi uttelling for da juryen kom med sine vinnere! - Inspektørene begynte etter hvert å gå rundt å se på de forskjellige løsningene. De stilte spørsmål. Vi måtte svare som best. Det var litt skummelt, sier noen av elevene ved Onøy/Lurøy skole. - Den første gangen de kom, virket Glade 8. trinnselever fra Lurøy som fikk tre av tre premier! de veldig tvilsomme, men da de kom tilbake etter ei stund, virket de mer fornøyde, fortsetter de. Vi måtte lage oss kallenavn og slagord. Vi prøvde å snakke nøye gjennom hvordan vi skulle holde liv i ideen vår, hvordan vi skulle få penger til dette og hvordan gjestene skulle oppleve å være tilstede på vår "nyskaping". - Oppgaven i år var sosial, og vi prøvde å tenke ut hvordan vi best kunne lage en utstyrssentral som gjestene ville bruke, sier en elev ved Onøy/Lurøy skole. Juryen vektla oppgaver som tok sosiale hensyn og som i tillegg hadde kommet med en ny og god løsning. Lovund skole vant omsorgssenteroppgaven, Onøy/Lurøy skole vant utstyrssentraloppgaven og Konsvik skole vant nærmiljøoppgaven - så ønsk velkommen en gjeng kreative gründere som evner å se muligheter og gripe utfordringer!" En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 INFORMASJON OM POLARSIRKEL- TRIMMEN Polarsirkelen friluftsråd Moveien 24, 8700 Nesna Telefon / E-post Polarsirkeltrimmen er et digitalt trimkasseregistreringssystem. For å delta må du registrere deg som deltaker på turlogg.no/. Link til siden finnes på de Polarsirkelen friluftsråds hjemmeside og på kommunenes hjemmesider. Å delta er selvsagt gratis. Polarsirkeltrimmen er et samarbeid mellom Polarsirkelen friluftsråd, folkehelsekoordinatorene i Træna, Lurøy, Rødøy, Nesna, Rana, Hemnes og Hattfjelldal kommune og 120 trimkasseeiere i kommunene. Det er valgt ut 120 trimkasser som er med i Polarsirkeltrimmen. Oversikt over trimkassene finner du på Polarsirkeltrimmens hjemmeside. På hver kasse står en kode. Når du har registrert deg som deltaker, kan du registrere at du har besøkt trimkassen her i Polarsirkeltrimmen. Slik registrering kan du gjøre via mobil eller gjøre via nett her på Polarsirkeltrimmen. På den måten blir dette en database som viser hvor mange som benytter seg av de ulike trimkassene. Polarsirkeltrimmen er mest et redskap til bruk for den enkelte deltaker. Dette for å kunne registrere egen aktivitet og ikke minst konkurrere med andre på en uhøytidelig måte. Polarsirkeltrimmen kan også brukes til enkle konkurranser: Polarsirkelen friluftsråd vil allerede nå varsle at vi deler ut tre gavepremier a kr 1000,- til de som har flest antall registreringer uansett trimkasse innen utgangen av Andre felles eller lokale konkurranser vil bli annonsert etter hvert. Vi vil bruke høsten 2011 til å prøve ut systemet og kvalitetssikre at alt er på plass og fungerer Vi håper du vil benytte deg av tilbudet. Kontaktperson for Polarsirkeltrimmen: Knut Berntsen tlf E-post: Kommunekontakter: Træna kommune: Malin Røssvoll. tlf: E-post: Lurøy kommune: Hanne Teigen. tlf: E-post: Rødøy kommune: Maj-Britt Hafsmo tlf: E-post: Nesna kommune: Leif Myrvoll tlf: E-post: Rana kommune: Gro S- Salomonsen. Tlf: E-post: Hemnes kommune: Kjell Arne Odden tlf: E-post: Hattfjelldal kommune: Britt B. Pedersen tlf: E-post:

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Her er hele turgjengen samlet på ett brett KOSETUR TIL SVERIGE Ved June Klæbo, reisende medarbeider Også i år var vi så heldige å få busstur til Sverige. Denne gang var vi en gjeng på rundt 24 stk som satte kursen mot Hemavan. De som var med er fra Tonnes, Konsvik, Øresvik, Aldersundet, Onøy, Sleneset, Lovund, Storselsøy og Jektvik i Rødøy kommune. Vi var så heldige å få Jørn Børre Johansen som sjåfør av bussen. Første stopp hadde vi på Mo, og der hadde vi tid til litt handlig. Neste lille stopp vi hadde var på riksgrensen mellom Norge og Sverige. Der ble alle fotografert av dagens utskremte reporter. Været på grensen var ikke noe å skryte av, heller ikke når vi kom til Hemavan. Det regnet og var en del tåke, men det la ingen demper på stemningen på turen, vi sang og pratet, og hadde det kjempekoselig. Da vi kom til Hemavan, ble det handling på ICA og en matbit på Nannas kjøk. Vi som var med på turen vil takke lederne Liss Iversen og Tone Nordskott. Og ikke minst sjåføren, Jørn Børre Johansen, for en koselig tur. Håper også at vi kan ta flere slike koseturer sammen. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: MENIGHETSBLAD FOR LURØY OG TRÆNA Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: PRINFO RØNNES,MOSJØEN

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET VELKOMMEN 22. - 24. AUGUST JESSHEIM FRIIDRETTSSTADION HJEMMEHÅP INVITERER TIL FEST Norgeseliten møtes på Jessheim Andreas og Thomas Roth - to av de lokale medaljekandidatene under NM på hjemmebane! LES

Detaljer

Gjør det så enkelt som mulig

Gjør det så enkelt som mulig Gjør det så enkelt som mulig Tipshefte om Individuell plan Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.shdir.no IS-1544 MILJØMERKET 241 450 Trykksak Heftets

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659 Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA FINNMARK RØDE KORS NR. 1 JUNI 2013 Røde Kors besøksvennenene samlet i Alta. Les mer side 3 Minner fra Solferino Les mer side 4 Leksehjelpen på studietur Les mer side 2 Ensomhet

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

helsesøstre Tidsskrift for Effektive tiltak for å nå flere gutter landsgruppen av helsesøstre nsf

helsesøstre Tidsskrift for Effektive tiltak for å nå flere gutter landsgruppen av helsesøstre nsf I DETTE NUMMERET: Psykologisk førstehjelp til ungdom Elever lærer om sikkerhet Ungdomsrådet på Ahus Tidsskrift for helsesøstre nr. 1-2014 landsgruppen av helsesøstre nsf Effektive tiltak for å nå flere

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer