NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok direktør i NAV Nordland, Kjell Hugvik, turen til Lurøy. Hensikten med turen var både for å avholde samarbeidsmøte med Lurøy kommune, møte de ansatte i NAV Lurøy og for å dra på bedriftsbesøk. Nydelig augustvær satte ei fin ramme omkring besøket. SE SIDE 2 og 4 Her får Kjell Hugvik t.h. innføring i bearbeiding av fiskefangsten om bord i Slettholmen av Gunvald Johansen. Foto: Cato Rødsand Valgresultatene side 2 SLT-teamet side 6-7 Plan for Influensavaksine side 10

2 2 Lokalutvalgene i Lurøy Lovund lokalutvalg: Siw Moxness, Torgrim Olaisen, Runar Fjellgaard, Nils Johan Jensen og Lena Eliassen. (Vararepresentanter: Andreas Berglund, Tora Thomassen, Hild Thomassen, Torleif Olaisen og Svein Tore Olsen) Onøy/Lurøy lokalutvalg: Trond Arne Larsen, Hildegunn Harr Sund, Yngve Bentzen, Trond Even Jørgensen og Vebjørn Johansen. (Vararepresentanter: Robert Nystad, Monica S. kristiansen, Grete L. Jørgensen, Marit Lorentsen og Bjørnar Kvitvær) Sleneset lokalutvalg: Steinar Joakimsen, Per Asla pedersen, Tove Anita Jakobsen, Stig Krogli, Jorun Jakobsen Pedersen. (Vararepresentanter: Trond Sætern, Anne Mette Olsen, Janne Kari Henningesen, Espen Pettersen og Anita Berg) Lurøy innland lokalutvalg: Pia Vedal, Geir Strifeldt, Hermann Olvik, Ronny Hopaneng, Aslaug Selnes Frogner, Rune Bang, Steinar Ranheim og Jim Sørensen. (Vararepresentanter sør: Sigurd Einmo, Tore Knutsen, Helena Uhre Eliassen og Bente Sørholt. Vararepresentanter nord: Gunn Ebbesen, Jarle Kristiansen og Allinor Hansen) Hestmona lokalutvalg: Carl Einar Isachsen jr, Anne Maria Isachsen og Tor Mathisen. (Vararepresentanter: Rønnaug Jakobsen, Anders Isachsen og Carl Einar Isachsen Sr) Sørnesøy Lokalutvalg: Siv Olsen, Holger Olsen, Kjell Arne henningsen, Mads Mathisen og Inger Lise Martinsen. (Vararepresentanter: Ragna Gullesen, Gunnar Martinsen, Asbjørn Lorentsen, Inger Nordhøy og Asgeir Gullesen) Kvarøy lokalutvalg: Jens Osvald Olsen, Kjell Gunnar Mortensen, Gjermund Olsen, Hanne Sarassen og Trond Sarassen. (Vararepresentanter: Rose Sarassen, Kristin Gjelsten, Silje Solbakk Henriksen, Alf Gøran Knutsen og Marianne Hagen Olsen) Partifordeling NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy % av Parti stemmene Mandater Det norske Arbeiderparti 43,64 8 Senterpartiet 12,08 2 Kristelig Folkeparti 4,61 1 Venstre 3,31 0 Høyre 13,97 3 Fremskrittspartiet 5,62 1 Kystpartiet 8,12 2 Lovund Tv.pol.liste 8,65 2 TOTALT 100,00 19 I møte med Lurøy kommune ble samarbeidsavtalen gjennomgått og evaluert. Samtidig ble driften av NAV Lurøy gjennomgått, samt ei befaring i forbindelse med den planlagte ombyggingen av kontorlokalene i rådhuset. NAV Lurøy har helt siden oppstarten i 2008 hatt dårlige arbeidsforhold med for få kontorer. Det gjør at medarbeidere må dele kontor, og det er uholdbart i lengden. Lurøy kommunestyre for perioden Det norske Arbeiderparti: Bjørnar Selnes Skjæran, Aino Kristin L. Olaisen, Tarjei Østrem, Per Asle Pedersen, Andreas Aasvik, Siw Moxness, Pia Therese Vedal og Alf Gøran Knutsen. Senterpartiet: Per Øyvind Bentzen og Jan Erik Moxness. Kristelig Folkeparti: Torbjørg Nordås Høyre: Håkon Lund, Hermann Olvik og Audhild Moseng Kroken. Fremskrittspartiet: Kjell Ivar Vestå Kystpartiet: Anita Huka Johannessen og Per Olav Fjellgaard. Lovund tverrpolitiske liste: Bjørn Roger Thomassen, og Lorents Inge Pettersen. Kjell Hugvik tok seg også god tid til å møte staben ved NAV Lurøy, og fikk høre hvordan vi opplever hverdagen. Her benyttet han anledningen til å snakke om det arbeidet NAV skal ha fokus på framover, der arbeid og aktivitet for våre brukere er første prioritet. Så ble Hugvik tatt med på omvisning i Onøy/Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Forsetter side 4

3 3 Høsten er kommet og naturen har fått vist fram sin fargepalett. Vi står også ved en politisk milepæl i Lurøy, der et nyvalgt kommunestyre skal gå løs på en ny fireårsperiode. Noen av representantene har fått fornyet tillit, mens andre er nye. Lurøy har vært en veldrevet kommune, og jeg legger min lit til at de folkevalgte for perioden også vil gjøre en god jobb for oss lurøyfjerdinger. Tusen takk til Carl Einar Isachsen jr., som nå takker av som ordfører, og lykke til for den som skal overta! Jeg observerer større bolyst i Lurøy, og jeg har lyst til å ønske alle husbyggere lykke til med sine prosjekt. Vi har ikke hatt så stor byggeaktivitet de siste årene, og derfor er det ekstra artig at det nå begynner å skje noe på denne fronten. Et stort apparat har vært i sving for å arrangere Verdensdagen for psykisk helse. Gode krefter i Lurøy har samarbeidet med ditto i Rødøy, og det førte til en vellykket dag! Etter 22. juli har tankene våre ofte vært hos de etterlatte etter terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya. En ufattelig tragedie som har satt dype spor. En stor takk til alle som har hjulpet til i tida etter, og lykke til for de som målbevisst er startet på prosessen og vegen tilbake til samfunnet igjen! Lurøy Felleskorps slo til igjen første helga i oktober. Da fikk folket på Onøy/Lurøy og Sleneset sjansen til å oppleve konserten Lydspor fra filmens verden fra Flåklypa til Hollywood. Mellom 40 og 50 musikanter har jobbet knallhardt og fått vist fram hva de kan, til stor glede for de frammøtte. Og som de fleste musikantene uttrykker det ved slike anledninger: Dette er artig, masse lyd og et aldri så lite adrenalin-kick! Vel blåst! Ettersommer og høst betyr også krabbefiske noe som gir ekstra sysselsetting i kommunen. Det blir spennende å se hvor mye som kan høstes av havet i år. Det blir også interessant å se om lakseprisene går opp igjen etter at de nå er over halvert fra tidligere i år. Lurøy/Træna-serien er vel i havn, med fire turneringshelger for våre håpefulle fotballspillere. En honnør til arrangørkorpset og foreldrene som år etter år stiller opp for de yngste i Lurøy og Træna! Til slutt vil jeg rette en stor takk til Helgeland Friluftsråd som stadig finner på nye aktiviteter til glede for mange. Knut Bertsen & Co har klokketro på det de gjør, og det betyr mye for de som vil røre på seg, enten det er i tilrettelagte trimløyper, HUSE eller andre aktiviteter! Akkurat nå er halve høsten unnagjort, influensa med dertil hørende vaksine, hagemøbler som stues vekk, fritidsbåtsesong som er over, årets valgtriller, nysnøen ligger på fjelltoppene og mye snakk om lav-karbo og fiber. Jeg gleder meg til Svartisfiberen er i havn og nettet blir litt raskere enn i dag. Ha en fin høst!

4 4 NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy forts. fra side 2 NAV-direktøren sitter til rors om bord i en moderne snurper for en stakket stund. krets, med offentlige bygninger og arbeidsplasser. Denne formiddagen var det avsatt tid til bedriftsbesøk om bord i MS Slettholmen. Det var medeier i rederiet Lurøyveiding AS, Gunvald Johansen, som tok i mot og viste oss rundt på hele fartøyet. Kjell Hugvik var imponert over det han fikk se og høre. Rederiet har to fartøyer i drift og sysselsetter om lag 14 fiskere. Det er et stort og viktig bidrag til ei fiskerinæring som for det meste består av ei sjarkflåte i Lurøy. Om bord i Slettholmen fortalte Gunvald Johansen hvordan livet på sjøen arter seg, om fiskesorter og hva som må til av arbeidsdager for at de store investeringene i båt og kvoter skal kunne betjenes. Bedriftsbesøket ble avrundet på brua, som nærmest ser ut som en cockpit, med alt det siste av moderne teknologi. Et ikke så vanlig, men nyttig bedriftsbesøk, uttrykte Kjell Hugvik da han gikk i land. Hørt på kaia: Det var jo så reint om bord at eg kunn ha gådd omkreng i heile båten med kvite hosslæsta Ordførerens spalte Etter deltagelse i Lurøy kommunestyre i 16 sammenhengende år, valgte jeg å ikke stille til valg i høst. Åra har gått fort, og jeg har lært mye om folket i alle Lurøys kretser. Etter min mening, har vi klart å tenke helhetlig, og det har i liten grad vært en-krets-tenking i kommunestyret. Lurøyfjerdingene er stolte av kommunen sin, og har tro på ei god framtid. Folketallet har vært nedadgående frem til de siste tre år, men har nå en svak vekst oppover, noe jeg tror er en tendens som vil fortsette. Skole, barnehage og helse motsetning til de fleste av landets kommuner, har I Lurøy valgt å satse på å opprettholde skoler, barnehager og omsorgssenter i de fleste kretsene. Vi har ikke lagt ned skoler eller barnehager, men valgt å tilpasse de etter elevtall/barnetallenes utvikling. Innen omsorg har vi en stadig mer desentralisert modell, med leiligheter og omsorgssenter med legekontor i alle de største kretsene. Vi står nå ovenfor de utfordringene den nye samhandlingsreformen bringer med seg. Samhandlingsreformen innebærer at kommunene har et utvidet ansvar angående rehabilitering etter sykehusinnleggelser med mere. Det pågår nå et samarbeid an gående dette, med de øvrige kommunene i regionrådet, pluss Rødøy. Samhandlingsreformen trer gradvis i kraft, men starter allerede i Carl Einar Isacchsen jr. I løpet av mai neste år mister vi egen ambulansebåt, og vil i stedet få felles ambulansebåt med Rødøy. Det arbeides nå med hvordan vi skal løse oppgaven med skyss av helsepersonell/ lege. Dette kan skje i kommunal regi eller ved et samarbeid med Helgelandssykehuset. Dette er en utfordrende oppgave, men vi gjør vårt beste for å gi folk best mulig tilbud til en akseptabel og forutsigbar kostnad. Sleneset vindkraft 26. september fikk vi svar fra NVE på kon- Mandag sesjonssøknaden som var sendt fra Nordnorsk vindkraft. Svaret var klart negativt for oss som har arbeidet for vindkraft i 10 år, de siste fem med konsesjonssøknad. Prosjektet anses for å være samfunnsøkonomisk ulønnsomt og anbefales derfor ikke utbygd, fra NVE. I skrivende stund er det uklart hvorvidt Nordnorsk vindkraft vil anke avgjørelsen til olje -og energidepartementet. Ved en eventuell anke vil Lurøy kommune støtte denne. Jeg vil til slutt takke alle Lurøyfjerdinger for den støtte og tillit jeg har fått gjennom de årene jeg har vært med i politikken. Jeg vet at kommende kommunestyre har alle forutsetninger for å utvikle Lurøy til en enda bedre kommune.

5 5 FRA FYSAK TIL FRISKVERN Frisklivskoordinator Anne-Lise Aurlund på toppen av Hestmannen i sommer For et mas. I tillegg til å få opp aktivitetsnivået generelt i befolkningen, så skal det også settes økt fokus på røyk og kostholdsvaner. En kan gå lei av alle forståsegpåere. For noen kan det vel også være slik at de trekker seg unna alt som har med sunn livsstil å gjøre, og fortsetter på sin vante vei, eller skal vi si damper i vei. Likevel utfordres befolkningen til å ta på alvor signalene fra Helsedirektoratet. Det er nå kommet en ny lov som heter folkehelseloven. I Lurøy arbeider folkehelsekoordi- nator og fysak koordinator i samarbeid med ulike etater med denne loven ved å sette lys på utfordringer som er nedfelt i handlingsplanen for folkehelsen i Lurøy. Der skal det bl.a. arbeides med inaktivitet, kosthold og røykeslutt. Folk kan for eksempel ikke ta for god fisk det som selges i butikkene. Produsenter spekulerer i hva som oppfattes som sunt, og kan for eksempel farge brødet for at det skal virke sunnere. Når det gjelder aktivitet, er anbefalingene klare. 30 minutter aktivitet for voksne og 60 minutter for barn. Her samarbeider vi med de frivillige; lag, foreninger og psykisk helse, samt skolen for å øke bevisstheten rundt det å være i aktivitet. Når det gjelder røyking, er forbruket gått tilbake. En ser stadig færre som er ute med røyken, og en kan jo spørre seg hva som er skjedd med de som tidligere røykte, men som har valgt å la være. Og hva er det som gjør at andre tviholder på den? I høst går navnet Fysak over til Friskvern. Og det er i dag tilbud på Sleneset, Lovund og Onøy om friskverntiltak med tilrettelagte aktiviteter. Tilbud på Lurøy fastland er under planlegging. Det annonseres bl.a. turer, noen tilrettelagt for de som ikke kan gå så langt. Dersom det er noen som har lyst til å starte opp grupper, og som trenger litt starthjelp: kontakt Friskvernskoordinator: tlf: Fra i mai, Street Jazz fra Bodø underviser elever i Lurøy Kommune. Pål Risbakken, NM i Break dance fra 2010.

6 6 16-mai MAI PÅ BUNESET! Det er 16 mai og 25 spente ungdommer fra hele Lurøy er ankommet Buneset. Humøret er på topp og vi er nysgjerrige på hva dagen vil bringe. Det første som skjer er at vi blir delt opp i to grupper. Den ene gruppa drar på rappellering, mens den andre først drar på båttur. Det var blanede følelser om fjellrappelleringa da vi tok på oss selene som skulle holde oss oppe mot fjellsida. Nerver og en pirrende nysgjerrighet preger gruppa da vi en og en blir sent nedover fjellsida. De fleste gjennomførte rappelleringa, men det var bare et par som turde prøve seg på den neste fjellsida som var mye brattere. Da min gruppe var nede ved gården igjen spiste vi oss mette på hamburger og pølse. Så drar min gruppe ut på båttur. Det er varmt inni de store kjeldressene mens vinden suste forbi. Etter disse aktivitetene samles vi alle sammen på gården igjen. Det er fyrt opp i badestampen og folk er allerede i gang med å skifte. Noen få bader også i havet, men det var iskaldt så vi holdt oss mest i den varme stampen. Etter hvert begynner det også å produseres skum nede ved gresset. Alle sammen springer ned og vi ruller oss i skummet. Den dagen hørtes latter og glede over hele halvøya. Vi har bedd om en rapport fra en av deltakerne på 16.mai arrangementet på Buneset i år. Detter er et alkoholfritt arrangement som vi vil arrangere hvert år på denne datoen for 9 og 10 trinnet i Lurøy. Det er i samarbeid med Polarsirkel Maritime (Buneset), som bl. a. stiller med havrafting og Rana spesialsport som står for rappeleringen. Ungdomsrådet i Lurøy støtter arrangementet som er arrangert av SLT-teamet i Lurøy. Vi håper at vi ser mange av dere i 9-10 trinnet i 2012! For slt-team ; Hanne B. S. Teigen, Helsesøster Her fra rappelleringen fra fjellskrent. Da kommer suget i magen. (Foto: Hanne B.S. Teigen). Det var godt å varme seg i stampen eller både skumparty og bading i havet. (Foto: Hanne B.S. Teigen). Skrevet av Astri Aspdal Hansen. (10 trinn og avgangs- elev vår 2011)

7 Julelunsj for ungdom i videregående SLT teamet arrangerte Julelunsj for ungdom i videregående skole for 3 år siden. Målet var flerdelt; som et forebyggende tiltak, for å få kontakt med ungdommen i denne fasen i livet og for å komme i dialog med ungdom om hva de ser for seg i sitt fremtidige yrkesliv. På Julelunsjen deltok det 23 ungdommer, helsesøster, sosialleder, lensmann, pedagogisk leder, næringsleder, ordfører, leder av Nav Lurøy og en representant fra Lurøy Næringsforum. Tilbakemeldingene fra ungdommene på tiltaket var svært positivt. Selve arrangementet 22. desember 2011 SLT teamet ønsker en videreføring tiltaket som et utvidet samarbeid mellom etatene der næring involveres tydeligere, og med næring og oppvekst som arrangør. Næringsleder og pedagogisk konsulent vurderer også arrangementet som svært viktig å avholde. Julelunsjen er planlagt Julelunsjen i 2011 er planlagt med endringer fra arrangementet i Målgruppen denne gangen Aktiviteter i regi av SLT-teamet* i Lurøy kommune skoleåret 2011/2012 Aktivitet Målgruppe Når Lev i lag -samling 10.klasse En fredag med overnatting i forkant, 2 ganger i året Verdensdagen for 10.klasse fra Rødøy/Lurøy/Træna 10.oktober psykisk helse Julelunsj (næringsliv/ Videregående og 22.desember kommunen) oppover UKM Barn/ungdom fra februar år Ungdomssamling klasse 24.februar (Teater/lunsj/nettvett) Yrkesmesse 10.kl og elever fra Vår 2012 videregående 16.mai-arrangement klasse 16.mai *samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak er ungdom mellom 17 og 23 år, og hovedtema vil være rekruttering av arbeidskraft. Her vil Lurøy kommunes fremtidige behov for arbeidstakere ha fokus. Følgende program er planlagt: Kaffe med kort presentasjon av deltakere og arrangører Gruppearbeid prosess og presentasjon Hva er du mest fornøyd med i Lurøy? Hva kan bli bedre? Hva gjør du om 6 år? Hva skal til for at du vil vurdere å flytte tilbake til Lurøy når du er ferdig med utdannelsen din? Jobb i Lurøy, intervjurunde med ungdom/representanter som jobber i Lurøy Lærer/førskolelærer Helse og omsorg representant Teknisk representant 3 representanter fra privat næringsliv Spørsmålsrunde Etablere bedrift i Lurøy v/næringsleder Hvordan finne ledig stilling i Lurøy v/nav leder Åpen debatt/ordet fritt/oppsummering Arrangementet avsluttes med en juletallerken på Havnekroa. 7 Hvorfor julelunsj? Lurøy kommune sliter med rekrutteringen av ansatte. Næringslivet i kommunen signaliserer samme problemstilling. Et positivt arrangement som Julelunsj kan bidra til å gjøre ungdommen klar over gode muligheter for jobb i hjemkommunen. Tilbake meldingene fra ungdommene som deltok på arrangementet sist viser at en stor del av deltakerne nettopp fokuserte på jobbmulighetene i kommunen i framtiden. Arrangementet gir kommunen en ypperlig mulighet for å påvirke ungdommene til å vurdere Lurøy som et flott sted å etablere seg i og er et godt supplement til yrkesmessa siden målgruppa her er en annen. Hei alle ungdommer fra 7-10 klasse i Lurøy, Rødøy og Træna!! Har du en interesse, et talent eller en hobby du vil utvikle, eller er du bare rett og slett nysgjerrig da er dette noe for deg! Onøy den november blir det arrangert kreativitetshelg med konsert av Sirkus Eliassen og Red Revolution. Her får du mulighet til å melde deg på forskjellige aktiviteter som tekst og melodi, foto, musikk, kunst, dans, film og drama. Det vil bli dyktige instruktører som følger opp alle aktivitetene, slik at du får en unik mulighet til å utvikle din hobby og talent. Alle kan melde seg på, det er ikke noe krav om forkunnskap eller dyktighet. Håper dette høres interessant og artig ut, slik at du melder deg på. Påmeldingsfrist: 28. okt E-post: Info er hengt opp på din skole!! Hilsen SLT-Teamet i Lurøy

8 8 Tenk et menneske kan bli nesten hva som helst. Noen blir piloter og flyr omkring. Andre blir bakkemannskap og tar helt av. Sånn helt uten videre. Men fint er det at vi er forskjellige helt fra begynnelsen. Det ser du hvor du enn er. Ingen er like. Se nøye etter. Kanskje får du øye på en kommende astronaut. Ved psykisk helsearbeider Liss Iversen Om Verdensdagen Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering over hele verden den 10. oktober. I Lurøy ble dagen markert på Onøy. Det hele begynte i 1992 da World Federation for Mental Health satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Mange har hørt om Verdensdagen for psykisk helse her i Norge, men ikke alle vet at dagen faktisk markeres i mer enn 100 land. Mental helse har siden 2003 koordinert arbeidet i samarbeid med helsedirektoratet, men det er alle de iherdige frivillige, som har hjulpet å dra lasset for større åpenhet om psykisk helse ved å arrangere inspirerende arrangement. Fakkelstafetten Gå for livet i 2008 sitter nok friskt i minnet hos mange. Til sammen deltok flere hundre personer, små og store på å frakte ild fra Nesna i sør til Bodø i nord. I år handlet Verdensdagen om Unge på vei utdanning, arbeid og psykisk helse. Målet med dagen er å øke kunnskap om forebyggende tiltak som kan bidra til at flere unge fullfører skole og utdanning eller kommer seg inn på arbeidsmarkedet. VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE Skole og utdanning et viktig grunnlag Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse fokuserer på psykiske helseproblemer eller plager som en viktig årsak til at så mange i arbeidsfør alder står utenfor arbeidsmarkedet. Grunnlaget for yrkeskarriere og deltakelse på arbeidsmarkedet legges allerede i grunnskolen. Det er gjort flere undersøkelser som viser til at personer med avbrutt videregående opplæring synes å stille spesielt svakt på arbeidsmarkedet. For å markere dagen inviterte Psykisk helse Rødøy, Træna og Lurøy, SLT- Teamet i Lurøy og Mental helse Lurøy 10. klassingene i Rødøy, Træna og Lurøy til en helhetlig dag på Onøy. Vi ønsket å ha fokus på psykisk helse og hybellivet med utfordringer det kan by på i overgangen til voksentilværelsen. For å få dekket et så totalt tilbud som mulig ble det leid inn forelesere som favner: kunnskaper Møte i Lurøy Næringsforum Den 9. september 2011 var det styremøte i Lurøy Næringsforum på Onøy. Vi diskuterte flere spennende saker, ikke minst problemene som oppsto med internett i Lurøy Kommune i vår og i sommer. Det vil bli sendt ut brev til flere instanser, bl.a. Telenor, der vi oppfordrer til å kompensere for de problemer dette har medført for hver enkelt bedrift, og at man ser på løsninger som kan være med å forebygge at man havner i en slik situasjon flere ganger. om psykisk helse, litt om psykiske lidelser og hva som skjer i kroppen når vi ikke har det bra. Her møtte psykologspesialist Mathisen, som jobber på Bupa, på korttidsenheten for ungdom i Bodø. Ronny Arras, politimann fra Mo i Rana som jobber forebyggende, opp mot unge mennesker, og med fokus på rus deltok også. Han snakket om ulike utfordringer hybeltilværelsen langt hjemmefra kan by på for en ungdom. Mat er viktig for å opprettholde en god helse, samt at den bidrar til trivsel. Ungdommene fikk selv være med på å tilberede den maten som skulle nytes, og fikk samtidig en innføring i hvordan lage noen sunne retter med hybelmat. Vi håper at også andre får lyst til å følge vårt eksempel ved å markere dagen på et eller annet vis. Husk at alle har en psykisk helse, og et smil kan varme så innmari mye. Møtet ble avsluttet med at Torgeir Lofthus hadde et interessant innlegg om bedriftsutvikling. Torgeir Lofthus vil bli invitert til et eget medlemsmøte senere der flere av medlemmene er tilstede. Lurøy Næringsforum vurderer selv å gå inn i et samarbeid med Torgeir, og dette vil bli tatt opp som egen sak på neste møte. Torgeir Lofthus er bedriftsrådgiver med bred erfaring fra flere bedrifter. Neste møte er satt opp til å være 19. oktober Medlemsbedriftene oppfordres til å komme med innspill på saker som de ønsker Næringsforumet skal behandle.

9 9 HUSK Å BRUK REDNINGSVEST :) 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt MOBIL GJENBRUKSSTASJON erstatter vårrunde og gjenbruksstasjoner Fra 1. mai 2012 skal HAF erstatte de faste gjenbruksstasjoner og årlige vårrunde med: MOBIL GJENBRUKSSTASJON Det er for å overholde krav fra fylkesmannen. Kjørerute og tidspunkter varsles via posten og i «Grønt Hjørne». Avfall du kan levere og pris for privathusholdninger: Restavfall, metall og treverk: 356,- kr pr. m 3 Hvitevarer, elektrisk avfall og farlig avfall (store batteri, olje i fat) GRATIS Betaling med kort eller via faktura. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: POSTEN NORGE P. P. P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Tlf "Trolaus og falsk sto sommer'n og frista Lova oss liv, men ga oss en høst Bjørka står naken, alt ho har mista sommer'n han for og det finns ikke trøst" Gaveartikler og bruksgjenstander Halvdan Sivertsen SÅ ER DET SAGT!

10 10 Signal i rute med Svartisfiberen Dette er kanskje det største og mest innovative samferdselsprosjektet siden Nordlandsbanen, sa en av tilhørerne, da Signal AS hadde sin tegningsrunde i Lurøy i sommer. Dette er bare moro, og vi har nådd salgsmålene og vel så det, sier salgssjef Stein Roar Kristensen. Tekst og foto: Cato Rødsand Kristensen kan melde om gode salgstall for øykretsene i Lurøy, og det betyr at disse områdene i kommunen er berget og vil bli utbygd i tur og orden. Arbeidet med spredenettet og selve tilkoblingen til sluttkundene er noen uker utsatt i forhold til den opprinnelige planen. Dette fordi Nordland Fylkeskommune har vært helt klar på at hovedtraseen skulle være ferdig til 1. oktober i år. Entreprenør for prosjektet er Dragefossen Kraftanlegg AS fra Saltdal. Selve overleveringen av prosjektet skjedde 5. oktober. Oppkoblingen av kundene vil foregå fortløpende utover høsten og vinteren, og vil starte på Lovund så snart Tjongsfjorden er ferdig. Det er tydelig at dette vil bety mye for næringslivet i regionen, for brorparten av disse aktørene har sett muligheten dette innebærer og tegnet Her er salgssjef Stein Roar Kristensen (t.h.) og selger Oskar Torrissen under informasjonsmøtet på Havnekroa på Onøy i sommer. seg som kunder. Når det gjelder privatkunder er det litt aldersbetinget, men dette vil jevne seg ut på sikt. Det våre kunder vil oppleve er en klart bedre kommunikasjon og driftssikkerhet både når det gjelder internett, telefon og TV-tilbud, sier Stein Roar Kristensen. INFLUENSAVAKSINERING Det er igjen tid for influensavaksinering i Lurøy sesongen 2011/2012 Risikogrupper 65 år eller eldre Voksne og barn med alvorlig luftveissykdommer, spesielt med nedsatt lungekapasitet Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med diabetes mellitus ( både type 1 og 2) Voksne og barn med kronisk nyresvikt Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide i 2. og 3. trimester Voksne og barn med kronisk leversvikt Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom el. Skade Voksne og barn med svært alvorlig fedme Tid og sted Onøy/Lurøy; legekontor /helsestasjon; mandag 17. okt. kl Sørnesøy; Legeskyssbåten; tirsdag 18. okt. kl Sleneset; legekontor /helsestasjon; tirsdag 18. okt.kl Lovund; legekontor/helsestasjon; onsdag 19. okt. kl Bratland; legekontor/ helsestasjon; torsdag 20. okt. kl Konsvik; Konsviktunet; mandag 24. okt. kl Kvarøy; Legeskyssbåten; mandag 24. okt. kl Dersom du ønsker vaksine mot pneumokokksykdom (bl.a. lungebetennelse), må denne bestilles på forhånd ved helsestasjonen/ legekontoret. Dersom noen er forhindret fra å møte til angitt tid og sted, kan helsestasjonen kontaktes for annen avtale. De som p.g.a. sin helsetilstand ikke kan møte opp til vaksinering kan vi gjøre avtale med hjemmesykepleien om å få satt vaksinen hjemme. Tlf. Helsestasjon Lurøy/Lovund/Sørnesøy; / (Turid Istad) Tlf. Helsestasjon Bratland/Konsvik/Sleneset/Kvarøy; (Hanne B.S. Teigen) Ps: Dersom det blir forandring på disse dagene, sjekk oppslag på butikkene!

11 11 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

12 12 Offentlig ettersyn - Kommunedelplan Sleneset I henhold til plan- og bygningslovens og på bakgrunn av vedtak i formannskapet i Lurøy kommune i sak 70/11 den legges planforslag kommunedelplan Sleneset til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter område bestående av øyene Sleneset, Straumøya, Moflaget, Slotterøy, Straumholmen og delvis Ulvøya og er ellers avgrenset av strandlinjen/havet. Hele planområdet er på daa. Det er lagt ut areal på mer enn 200 daa til boligformål. Mer enn halvparten av dette arealet er fortetting i eksisterende boligbebyggelse. Videre er det 8 forslag til områder for fritidsbebyggelse og noen andre mindre planendringer. Planforslaget består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutredning. Disse plandokumentene, samt saksfremlegg fra planens behandling i formannskapet, kan åpnes her: Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Utbyggings- og næringsetaten, 8750 Tonnes innen 1. november Tlf Faks E-post: kommune.no.

13 Reint bord på Gründercampen! 13 Ungt Entreprenørskap Nordland arrangerte Gründercamp for årets 8. klassinger på Ytre Heleland i september. Ca. 180 ungdommer møtte spent opp til en "lagar-dag" med kreativitet og sosialt fellesskap i sentrum! Lurøyelevene gjorde reint bord! Skrevet av Sarah S. Eva, Marte Kvitvær, Magnus Aurlund, Oliver Johannessen og Audun Kvitvær, 8. trinn, Onøy/Lurøy skole. Utstyrsbordet / byggvarebutikken. Her kunne vi kjøpe det vi trengte til modellen vår. "Inne i Stamneshallen var det stappfullt av bord med 8. klassinger. Vi fikk tildelt hvert vårt bord. Elevene fikk tre forskjellige typer oppgaver, et nytt omsorgssenter, en utstyrssentral og et nærmiljøområde. Vi fikk byggepoeng vil kunne handle for i byggebutikken. Oppgavene ble lagd i pappesker. Lovund skole fikk omsorssenteroppgaven, Onøy/Lurøy fikk utstyrssentralen og Konsvik skole fikk nærmiljøoppgaven. Det skulle budsjetteres og planlegges, vi måtte bestemme hvordan vi skulle ha det, og vi måtte prøve å gjennomføre planen vår og "lage" planen vår i pappeska vi fikk utdelt. Det ble lagd fotballanlegg, et nymotens omsorgssenter og utleiebygg for kanoer, vannski og båter. Alle kom med forslag. Alle jobbet godt. Vi prøvde å holde fokus på det vi skulle gjøre, og det fikk vi uttelling for da juryen kom med sine vinnere! - Inspektørene begynte etter hvert å gå rundt å se på de forskjellige løsningene. De stilte spørsmål. Vi måtte svare som best. Det var litt skummelt, sier noen av elevene ved Onøy/Lurøy skole. - Den første gangen de kom, virket Glade 8. trinnselever fra Lurøy som fikk tre av tre premier! de veldig tvilsomme, men da de kom tilbake etter ei stund, virket de mer fornøyde, fortsetter de. Vi måtte lage oss kallenavn og slagord. Vi prøvde å snakke nøye gjennom hvordan vi skulle holde liv i ideen vår, hvordan vi skulle få penger til dette og hvordan gjestene skulle oppleve å være tilstede på vår "nyskaping". - Oppgaven i år var sosial, og vi prøvde å tenke ut hvordan vi best kunne lage en utstyrssentral som gjestene ville bruke, sier en elev ved Onøy/Lurøy skole. Juryen vektla oppgaver som tok sosiale hensyn og som i tillegg hadde kommet med en ny og god løsning. Lovund skole vant omsorgssenteroppgaven, Onøy/Lurøy skole vant utstyrssentraloppgaven og Konsvik skole vant nærmiljøoppgaven - så ønsk velkommen en gjeng kreative gründere som evner å se muligheter og gripe utfordringer!" En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 INFORMASJON OM POLARSIRKEL- TRIMMEN Polarsirkelen friluftsråd Moveien 24, 8700 Nesna Telefon / E-post Polarsirkeltrimmen er et digitalt trimkasseregistreringssystem. For å delta må du registrere deg som deltaker på turlogg.no/. Link til siden finnes på de Polarsirkelen friluftsråds hjemmeside og på kommunenes hjemmesider. Å delta er selvsagt gratis. Polarsirkeltrimmen er et samarbeid mellom Polarsirkelen friluftsråd, folkehelsekoordinatorene i Træna, Lurøy, Rødøy, Nesna, Rana, Hemnes og Hattfjelldal kommune og 120 trimkasseeiere i kommunene. Det er valgt ut 120 trimkasser som er med i Polarsirkeltrimmen. Oversikt over trimkassene finner du på Polarsirkeltrimmens hjemmeside. På hver kasse står en kode. Når du har registrert deg som deltaker, kan du registrere at du har besøkt trimkassen her i Polarsirkeltrimmen. Slik registrering kan du gjøre via mobil eller gjøre via nett her på Polarsirkeltrimmen. På den måten blir dette en database som viser hvor mange som benytter seg av de ulike trimkassene. Polarsirkeltrimmen er mest et redskap til bruk for den enkelte deltaker. Dette for å kunne registrere egen aktivitet og ikke minst konkurrere med andre på en uhøytidelig måte. Polarsirkeltrimmen kan også brukes til enkle konkurranser: Polarsirkelen friluftsråd vil allerede nå varsle at vi deler ut tre gavepremier a kr 1000,- til de som har flest antall registreringer uansett trimkasse innen utgangen av Andre felles eller lokale konkurranser vil bli annonsert etter hvert. Vi vil bruke høsten 2011 til å prøve ut systemet og kvalitetssikre at alt er på plass og fungerer Vi håper du vil benytte deg av tilbudet. Kontaktperson for Polarsirkeltrimmen: Knut Berntsen tlf E-post: Kommunekontakter: Træna kommune: Malin Røssvoll. tlf: E-post: Lurøy kommune: Hanne Teigen. tlf: E-post: Rødøy kommune: Maj-Britt Hafsmo tlf: E-post: Nesna kommune: Leif Myrvoll tlf: E-post: Rana kommune: Gro S- Salomonsen. Tlf: E-post: Hemnes kommune: Kjell Arne Odden tlf: E-post: Hattfjelldal kommune: Britt B. Pedersen tlf: E-post:

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Her er hele turgjengen samlet på ett brett KOSETUR TIL SVERIGE Ved June Klæbo, reisende medarbeider Også i år var vi så heldige å få busstur til Sverige. Denne gang var vi en gjeng på rundt 24 stk som satte kursen mot Hemavan. De som var med er fra Tonnes, Konsvik, Øresvik, Aldersundet, Onøy, Sleneset, Lovund, Storselsøy og Jektvik i Rødøy kommune. Vi var så heldige å få Jørn Børre Johansen som sjåfør av bussen. Første stopp hadde vi på Mo, og der hadde vi tid til litt handlig. Neste lille stopp vi hadde var på riksgrensen mellom Norge og Sverige. Der ble alle fotografert av dagens utskremte reporter. Været på grensen var ikke noe å skryte av, heller ikke når vi kom til Hemavan. Det regnet og var en del tåke, men det la ingen demper på stemningen på turen, vi sang og pratet, og hadde det kjempekoselig. Da vi kom til Hemavan, ble det handling på ICA og en matbit på Nannas kjøk. Vi som var med på turen vil takke lederne Liss Iversen og Tone Nordskott. Og ikke minst sjåføren, Jørn Børre Johansen, for en koselig tur. Håper også at vi kan ta flere slike koseturer sammen. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: MENIGHETSBLAD FOR LURØY OG TRÆNA Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: PRINFO RØNNES,MOSJØEN

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: Tid: 15.30 Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: 23.10.2015 Tid: 15.30 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Bjørnar S. Skjæran Varaordfører Aino Olaisen Medlem

Detaljer

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2007 2011 À jour pr. januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Kommunestyre, råd og utvalg Side Kommunestyret... 2 Formannskapet... 3 Partssammensatt utvalg...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30 Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09.30 Kl 11-13 er det møte på Konsviktunet Se vedlagte plakat. INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

DIVERSE REPRESENTASJON

DIVERSE REPRESENTASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyre, råd og utvalg Side Kommunestyret... 2 Formannskapet... 3 Partssammensatt utvalg... 3 Tilsyns- og rettighetsstyret... 3 Administrativt tilsettingsutvalg... 4 Akan-utvalg...

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Møtedato: Tirsdag 11. oktober 2011 Fra kl.: 11.00 Til kl.: 15.00 Møtested: Jektvik grendehus

Møtedato: Tirsdag 11. oktober 2011 Fra kl.: 11.00 Til kl.: 15.00 Møtested: Jektvik grendehus Rødøy kommune Kommunestyret Hovedutskrift fra møte Møtedato: Tirsdag 11. oktober 2011 Fra kl.: 11.00 Til kl.: 15.00 Møtested: Jektvik grendehus Møteleder: Ordfører Skriftlig innkalling datert: 03.10.11

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09:00 Lurøy kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 02.03.2016 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Stig Teigen Medlem Anita Huka Johannessen

Detaljer

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 8. feb. 2016 kl. 09:00 10:00 Avlyst Nesna skole Nesna skole: Movegen 24, 8700 NESNA 75067145 Helene Solvoll hs@nesnaskolen.no 93499357 Man 8. feb. 2016 kl. 10:00 11:00 Avlyst Nesna skole Nesna skole:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

FYSAK-turer. Menighetsblad for Lurøy og Træna. p a. i v. k u. infor masjonsavis for

FYSAK-turer. Menighetsblad for Lurøy og Træna. p a. i v. k u. infor masjonsavis for n e s i v a s e l l e F NR. 3 Ko m m u n a l infor masjonsavis for L u r øy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna oktober 2010 24. ÅRGANG FYSAK-turer Lurøy kommune har gjennom sitt samarbeid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3 6 41 10 4 5 Gruppe 1. 7 Jenny Pauline 1 år. Velkommen i barnehagen. Fellessamling.

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM!

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! Dette er et tilbud for ungdom fra 8.klasse og oppover. Vi starter aktivitetssommeren 23. juni med St. hans feiring i Storvika. Videre utover sommeren blir det aktiviteter

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6 MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 6 Gjøvik, desember 2012 Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2 Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4 Foto : Esten Borgos G J Ø V I K R E G I O N E N T U R I

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund Mitt drømmehus Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund På Nordnorsk Kunstnersenter er vi imponert over det arbeidet Dere har gjort, både med drømmehus og med å gi oss tilbakemelding

Detaljer

Oppfølgingsdag etter Open Space

Oppfølgingsdag etter Open Space Oppfølgingsdag etter Open Space : amling s Neste Fr. mai edag 9 2008 Søndre Land 14.12.2007 Innhold Kjære deltaker... 2 Gruppe 1: Taushetsplikt... 3 Gruppe 2: Brukermedvirkning... 4 Gruppe 3: Den røde

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Maling er alltid moro og for de aller minste handler de ulike formingsaktivitetene mye om det å bli kjent med de ulike materialene vi bruker i

Maling er alltid moro og for de aller minste handler de ulike formingsaktivitetene mye om det å bli kjent med de ulike materialene vi bruker i MÅNEDSPLAN OKTOBER Maling er alltid moro og for de aller minste handler de ulike formingsaktivitetene mye om det å bli kjent med de ulike materialene vi bruker i barnehagen. Noen trenger litt tid til å

Detaljer

ADMINISTRASJONEN, SFO, VAKTMESTRE

ADMINISTRASJONEN, SFO, VAKTMESTRE ADMINISTRASJONEN, SFO, VAKTMESTRE: Rektor Arve Stoveland, Skomo... 75 02 67 15 Uv.insp. Peder Pedersen, Jektskipperv. 12... 75 02 39 26 Avdelingsledere: - Anne Margrethe Lund, Toft... 75 02 32 78 - Gunvald

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2013. Hei alle sammen! Da er juni måned også over og vi vil takke dere for et barnehage år fylt med glede, latter, smil, tårer, utfordringer og ikke minst utvikling!

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Nordland DØVES FYLKESLAG NORDLAND 2008 Årsberetning Oppsummering av aktivitetene i året som gikk, regnskap, styret og forskjellige aktuelle temaer. Døves Fylkeslag Nordland Å R S B E R E T N I N G Medlemmer Døves

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Turnéplan: Sykt fett - høst 2016 Kontaktperson DKS: Ida Hevrøy Kontaktperson utøver: Hedda Munthe

Turnéplan: Sykt fett - høst 2016 Kontaktperson DKS: Ida Hevrøy Kontaktperson utøver: Hedda Munthe Man 29. aug. 2016 kl. 10:30 11:20 Nesna skole (Nesna) Nesna skole: trinn: 5 10, antall: 123 Tomma skole: trinn: 8 10, antall: 2 Totalt antall: 125 Kontakt Tomma skole: 75067152/ 95 82 49 93 Tomma Skole

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Hei alle sammen. I september har vi fortsatt å introdusere barna gradvis for temaet vi skal ha i prosjektet. Vi har funnet tegninger av vikinger og vikingskip

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter:

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Nr. 1 2012 Ting som skjer Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Onsdag 29. februar: Karneval! Torsdag

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 26.03.2008 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 26.03.2008 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

2015/1345-5 30.11.2015. Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015

2015/1345-5 30.11.2015. Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015 Storfjord kommune Kulturkontoret Notat Til: Fra: Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng Maria Figenschau Referanse 2015/1345-5 30.11.2015 Dato Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015 Tid og

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

Helsefremmende barnehager og skoler

Helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende barnehager og skoler Bjørn-Are Melvik/rådgiver 2013-03-05 Evenes s. 1 Foto: Bjørn-Are Melvik Barnehage og skole er to av de viktigste arenaene Lokal mobilisering Fra forståelse til handling

Detaljer

GALLERYWALK 2013 Foreldremøte 7 mai 2013

GALLERYWALK 2013 Foreldremøte 7 mai 2013 2013 Ideer til innhold og aktiviteter for satsingsområdet? Helsefremmende barnehage Foreldrenes tilbakemeldinger: 5 om dagen Sunn /usunn mat og ulike mattyper laget ute over bål Utetid/ aktivitet, mat

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Kurstilbud. Nysgjerrigper. på Hjellestad Kulturforum. Brosjyre_kulturforum_A.indd 1

Kurstilbud. Nysgjerrigper. på Hjellestad Kulturforum. Brosjyre_kulturforum_A.indd 1 2014 2015 Kurstilbud Nysgjerrigper på Hjellestad Kulturforum Brosjyre_kulturforum_A.indd 1 For skoleåret 2014/2015 ønsker vi å informere om kursene som er i regi av Kulturforum. Påmelding vil være fredag

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen FO Medlem Espen

Detaljer