Trender i fremtidens arbeidsliv Camilla AC Tepfers, infuture Helse Vest, Samling foretakstilitsvalgte og foretakshovedverneombud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trender i fremtidens arbeidsliv Camilla AC Tepfers, infuture Helse Vest, Samling foretakstilitsvalgte og foretakshovedverneombud"

Transkript

1 Trender i fremtidens arbeidsliv Camilla AC Tepfers, Helse Vest, Samling foretakstilitsvalgte og foretakshovedverneombud Vi bør bry oss om fremtiden, det er der vi skal tilbringe resten av våre liv Det er vanskelige er ikke de nye ideene, men å slippe fri fra de gamle John Maynard Keynes Lett å bli tatt på sengen av fremtiden Ignorere fornekte bråhast Ubalanser i investeringene Tilbakeskrivning av fremtid Status Fremtidsbilde

2 Tolv trender i fremtidens arbeidsliv En trend om norsk økonomi Tre trender om ulike demografiske gruppers behov i arbeidslivet Seniorene De unge voksne De internasjonale Tre trender om utdanning og kompetanse Tilbud og etterspørsel i utdanning Utdanning og lønnsutvikling Utdanningsteknologi To trender om nye krav til arbeidstakerne De nettinnfødte Den nye tverrfagligheten Tre trender om strukturene i arbeidsmarkedet Fleksibilitet i arbeidslivet Nye måter å tilknytte seg talentene på Fagforeningene som partner

3 Norsk økonomi. Utfordrende produktivitetsutvikling Svakere evne men større behov for produktivitetsvekst Norsk produktivitet har stagnert. Samtidig øker behovet, dersom vi skal opprettholde vår velstandsutvikling Produktivitetsvekst står for 0% av økonomisk vekst, men i Norge har produktivitetsveksten dabbet av på 000-tallet, figur Befolkningsutviklingen øker kravene til produktivitet, figur Immaterielle investeringer i feks forskning, innovasjon og opplæring betyr langt mer for amerikansk økonomi enn i øvrige vestlige økonomier, figur Figur : Utvikling i produktivitet i Norden (BNP pr timeverk, indeks 000 = 00) Kan fagforeningene ta «eierskap» til budskapet om økt produktivitet gjennom innovasjon og muliggjørende teknologi? 90% 0% Figur : Immaterielle investeringers andel av produktivitetsvekst analyse Innovasjon.0 ILO/KILM SSB NAV MGI Figur : Halvering av antall netto i arbeid 0 => 00 (tall i tusen) Norsk økonomi. Utfordrende produktivitetsutvikling norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean =,8

4 Demografi og arbeidsliv. Seniorenes arbeidskraft stadig viktigere Vestens evne til økonomisk vekst påvirkes av vår evne til å benytte seniorenes arbeidskraft Det blir flere eldre i samfunnet og i arbeidslivet. Det kan påvirke vårt lands evne til økonomisk vekst. Utviklingen bør møtes med kreative svar. Vi får flere eldre i Norge, figur, og færre netto i arbeidsfør alder, figur Veksten i arbeidsstokken reduseres med /, figur, og det kan utfordre utsiktene til økonomisk vekst Utviklingen bør møtes med større kreativitet. Eks Toyota og Bauhaus med pensjonistansatte. Eks Karriere nr. og spesialistroller. Eks Omvendt mentoring i TimeWarner Kan fagforeningene utvide repertoaret i seniorsaken til å inkludere flere kreative ideer? Figur : Vekst i befolkningen fordelt på aldersgrupper, (indeks 0 = 00) analyse SSB MGI Figur : Befolkningsvekst 0-00 Figur : Årlig, gjennomsnittlig vekst i arbeidstokken i vestlige land (millioner) 7 Demografi og arbeidsliv. Seniorenes arbeidskraft stadig viktigere norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean =, 8

5 Demografi og arbeidsliv. Yngres forventninger Nye generasjoner arbeidstakere har store forventninger til sin yrkeskarriere Med nye generasjoner arbeidstakere på vei inn i arbeidslivet, vil spillereglene endres. Generasjon X (f ) og Y (f ) vil til sammen utgjøre over halve arbeidsstokken i 00. De skiller seg fra etterkrigsgenerasjonen ved å i) jobbe for tilfredsstillelse, ikke primært penger, ii) være lojale til ferdigheter, ikke primært arbeidsgiver og iii) sette livsstil foran jobb Generasjon Y har stor tro på egen forhandlingsmakt, figur, og de vil være mer krevende, ustadige og sofistikerte De yngre føler et mindre behov for fagforeninger i klassisk forstand, figur og Kan fagforeningene utvikle sitt medlemstilbud for å matche de yngres forventninger bedre? / Org.grad yngre (< 0 år) Figur : Andel GenY som forventer å kunne velge og vrake mellom attraktive jobbtilbud Org.grad eldre (0 +).% vs..% Figur : Organiseringsgrad 008 Figur : Andelen aldri-medlemmer i Storbritannia (% av arbeidsstokk) analyse GenY-undersøkelse Heidrick Struggles Fafo NIESR 9 Demografi og arbeidsliv. Yngres forventninger norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean =,8 0

6 Demografi og arbeidsliv. Globale talenter Et større internasjonalt mangfold gir muligheter og utfordringer Arbeidslivet blir mer internasjonalt, og det stiller betydelig krav til norsk arbeidsliv. Det er en vekst i verdens arbeidsmigrasjon, figur, også innen høy utdanning, figur. Det er en økning i internasjonale opphold, figur og Internasjonale kilder til talenter blir viktigere, figur men krevende. Kun 0 % av Kinas universitetsutdannede og % av Indias, anses som egnet til ansettelse i multinasjonalt selskap pga manglende språkferdigheter, uklare utdanningskvalifikasjoner, kulturelle tema Lekkasje av høykompetente arbeidstakere. Eks Andel utlendinger som tar dr.grad i Norge fordoblet fra 000 til 00 Lekkasje av arbeidsplasser pga outsourcing av FoU og rådgivningstjenester. Eks Estland har like stor andel av befolkningen med høy utdannelse som Norge, men et lønnsnivå på /. Hva så Kan fagforeningene bidra til et vellykket mangfold i norsk arbeidsliv? 0% 7% % 0% % 8% Figur : Andel av vekst i arbeidsstokken i Vesten som er kommet fra utviklingsøkonomier Figur : Andel utenlandskfødte realister i USA i 008 analyse MGI Tekna Mercer Figur : Andel korttidsopphold 90% Figur : Andel langtidsopphold 7% Figur : Andel av vekst i arbeidstakere med høy utdanning, Demografi og arbeidsliv. Globale talenter norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean =,7

7 Utdanning og kompetanse. Stadig større kompetansegap Stort avvik mellom tilbud og etterspørsel i høyere utdanning fremover Vi ser et økende kompetansegap generelt, og innen helse- og realfag spesielt Frem mot 00 vil vestlige land oppleve et underskudd på -8 mill høyt utdannede. Selv ved å doble utdanningsveksten vil det ikke være tilstrekkelig for å lukke gapet. Arbeidsplasser innen realfag vokser 0% raskere enn det øvrige arbeidsmarkedet i USA* På bachelornivå forventes det bl.a et overskudd av humanister og utdannede innen øk. adm, og et underskudd innen realfag og sykepleie, figur og ill. Figur : Estimater på bachelorutdanninger i 00, tilbud og etterspørsel, (tall i tusen) Økonomisk utvikling gjør at folk velger bort tunge fag. Arbeidsgiverne har ikke kommunisert behovene godt nok. Kan fagforeningene bidra til denne formidlingen fremover? analyse MGI SSB Intervju. *Realfag her naturvitenskap, ingeniørfag, teknologifag og matematikk Ill. Utdanning og kompetanse. Stadig større kompetansegap norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean =,08

8 Utdanning og kompetanse. Høyere forventning til at utdannelse skal lønne seg Jo større etterspørsel det blir etter høy kompetanse, jo høyere er forventningene til premium De tradisjonelle fagforeningenes rolle i lønnsutviklingen er kommet under press Fagorganiserte henter mindre premium, figur Nedgang i medlemskap i fagforeninger, figur, forklares i større grad med manglende evne til å levere premium for høyt utdannede enn endringer i næringsstruktur, figur Høy utdanning taper mot lav i lønnsutvikling, figur Det er en betydelig forventning om at høyere utdanning skal lønne seg generelt, figur, og innen realfag spesielt, figur Figur : Premium for fagorganisert i Storbritannia, prosent Næringsstruktur % Figur : Medlemskap i fagforening Ikke levert på premium for utdanning 0% vs. % Figur : Forklaringsandel av nedgang i fagforeninger analyse NIESR OECD University of Rochester/Universite de Montreal SSB Fafo MGI *Neddiskonterte livsinntekter, kjøpekraftsjustert Kan Fagforeningene sikre medlemmene i enda større grad at utdanning lønner seg, også i Norge? Enig Figur : Utvikling i premium for høy utdannelse i Norge, reell og estimert ,- Figur : Snitt premium for realfag mot annen høy utdanning i USA* Uenig vs. 7% 0% Figur : I dag gir formell utdanning for liten uttelling i lønn sammenlignet med dem som ikke har tatt utdanning Utdanning og kompetanse. Høyere forventning til at utdannelse skal lønne seg norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean =,7

9 Utdanning og kompetanse 7. Fremvekst av åpen utdanningsteknologi Teknologi gjør utdanning til en buffé Teknologi åpner for en langt mer effektiv utdanning. Et antall markedsplasser for opplæring er etablert. Eks: YouTube Edu, AcademicEarth.org og itunes U er nettsteder hvor akademiske forelesninger fra internasjonale toppinstitusjoner kan følges, figur. Eks: Courseras MOOC-plattform (Massive Open Online Courses ) har mill brukere MOOC går fra enkeltkurs til hele mastergrader, og til hele nasjoners kunnskapsstrategier, figur og OECD påpeker at fjernundervisning øker motivasjonen og de akademiske resultatene hos studentene. Studentene kan sette sammen sin egen utdanningspakke, uavhengig av utdanningsinstitusjon og geografisk sted. Kan fagforeningene selv benytte åpen teknologi for undervisningsformål, og gi råd til medlemmene? Figur : MOOC-master fra Georgia Institute of Technology Figur : Forelesninger på nett i itunes Figur : MOOC i Tanzania analyse 7 Utdanning og kompetanse 7. Fremvekst av åpen utdanningsteknologi norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean =,8 8

10 Krav til arbeidstakerne 8. De nettinnfødte Unge voksne bringer for alvor netteknologi inn i arbeidslivet Gen Y (f ) er nettinnfødte (digital natives), og de er den første generasjon som vil ha digitale tjenester og nettbruk som morsmål. Det er et betydelig potensial i å benytte dette bedre i virksomhetene. Gen Y bygger nære relasjoner over nett, figur Digitale kanaler blir stadig viktigere for kommunikasjon og forretningsdrift, figur Estimeret effektiviseringspotensial på mrd dollar innen varehandel, personbank, forretningstjenester, avansert vareproduksjon vha sosiale media Virksomheter kan øke sin produktivitet gjennom aktiv nysgjerrighet på og faglig respekt for Gen Ys teknologiferdigheter, kombinert med krav til forretningsmessig relevans. 0 % 8 % % % % 0 % 8 % % % % 0 % 0% 0 år+ Under 0 år Figur : Andelen som mener sitt virtuelle nettverk er like viktig som de personene de treffer jevnlig ansikt-til-ansikt Kan fagforeningene ta en sterkere posisjon hos de unge voksne gjennom bruk av netteknologi? analyse GenY-undersøkelse MGI Figur : Timer pr døgn brukt til ulike former for kommunikasjon 9 Krav til arbeidstakerne 8. De nettinnfødte norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean = 0

11 Krav til arbeidstakerne 9. Timeglassindividet, den nye tverrfagligheten Fremtidens arbeidstakere trenger både kunnskap og evne til å anvende den på nye områder Arbeidslivet stiller nye krav til kompetanse- og evnemiks hos arbeidstakerne Økt omskiftelighet krever økt evne til fleksibilitet og tilpasningsdyktighet hos arbeidstakerne. Arbeidet blir i større grad preget av UFO-oppgaver Eks Aalto universitetet* ønsker å være innovasjonsuniversitetet. Ett grep er å utdanne timeglassindivider, figur. Eks Vi ser en fremvekst av nye kombinasjonsutdanninger.** Driveren er ønsket om å løse sammensatte problemer f.eks innen klima, medisin eller ingeniørfag, figur. Eks Spredning av innovasjoner innen petroleum til andre områder, feks visualisering i medisin og bygg Kan fagforeningene fremme «timeglassegenskaper» blant sine medlemmer, og være pådriver innen utdanningen? T-individet Kan litt om mye Timeglassindividet Evne til å kommunisere på tvers av disipliner og mye om litt Ha dyp kunnskap innen sitt spesialistfelt Figur : Fra T-individet til timeglassindividet Evne til å praktisere teoretisk kompetanse innen et bredt sett av næringslivs- og samfunnsfunksjoner Figur : Mini-robot inspirert av fluer, intenst tverrfaglig analyse MGI Intervjuer *Aalto universitetet er resultatet av fusjonen mellom Helsinki University of Technology, Helsinki School of Economics og University of Art and Design Helsinki **Eks molekylærbiologi, teknologisk sykepleier Krav til arbeidstakerne 9. Timeglassindividet, den nye tverrfagligheten norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean =,70

12 Strukturene i arbeidsmarkedet 0. Større fleksibilitet Vi får mer jobb i fritiden og mer privatliv i jobben Det er et større behov for fleksibilitet i arbeidslivet. Normalarbeidsdagen blir mindre relevant. Behovet for økt fleksibilitet drives fra både arbeidstakers og arbeidsgivers side og går i begge retninger Allerede nå jobber av utenom normalarbeidstiden i Norge, figur Tjenester må ytes når det er behov eller marked for dem. Økte forventninger til offentlige (eks politi i helgene) og private tjenester (eks kvelds- og helgeåpne butikker) driver utviklingen. Arbeidet blir tidsdrevet, ikke tidsbegrenset (time bound). Prosjektorganisering, just-in-time-produksjon og døgnkontinuerlig drift i multinasjonale selskaper medfører at arbeidet ikke blir begrenset til arbeidstider, men drevet av tidsfrister. Livssyklusarbeid vokser frem ettersom flere vil ha varierende karrierefokus og stillingsgrad ila livsfasene. Fleksibiliteten kan også tenkes innført over karriereløpet, med en karrieretidskonto, ill. Kan fagforeningene legge vekt på å forhandle fleksible arbeidsordninger, og finne innovative måter å oppnå fleksibilitet på arbeidsplassen? % Figur : / jobber utenom normalarbeidstiden, (tall i prosent, -7 år) analyse SSB Wake Forest University TUC Fremtidens arbeidsliv ill. Strukturene i arbeidsmarkedet 0. Større fleksibilitet norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean =,889

13 Strukturene i arbeidsmarkedet. Flere tilknyttede talenter Grensene mellom virksomhetene og omverdenen blir mer flytende Det blir et økende omfang av virksomheter som har en kjerne av fast ansatte i kombinasjon med tilknyttede partnere, som ikke er en fast del av virksomheten. Vekst i timer fra bemanningsforetak, figur Teknologi fremmer nye samarbeidsformer, eks nettskysamarbeid, figur, distribuert kontaktsenterteknologi, juridisk freelance, figur Arbeidsgiver søker fleksibilitet og spesialistkompetanse, figur Arbeidstaker åpen for flere arbeidsgivere i parallell, figur Arbeidstaker søker fleksibilitet og tilfredshet, figur Kan fagforeningene utnytte fordelene og unngå fallgruvene ved løsere strukturer i arbeidslivet? Figur Figur Gen Y (f. 8-9) Gen X (f. -80) Figur : Andel som kan tenke seg flere arbeidsgivere i parallell % 70% Etterkrigsgen. (f. -).% 8.9%.8% Figur : Antall solgte timer fra bemanningsforetak (tall i mill.) Lav tilfredshet I møtekomme lønnskrav % vs. 70% Høy tilfredshet % % Finne riktig spesialistkompetanse Figur : Utfordring ved rekruttering analyse Intervju NHO Fremtidens arbeidsliv Gen Y 0 MGI SSB Figur : Tilfredshet Strukturene i arbeidsmarkedet. Flere tilknyttede talenter norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean =,87

14 Strukturene i arbeidsmarkedet. Fagforeningen som partner Fagforeningene bidrar i større grad til at arbeidsgiver og taker sitter i samme båt Fagforeningenes rolle er i endring, hvor de i større grad er partnere med arbeidsgiver, ikke motpart Tilfredsheten med fagforeningene øker i takt med at de er blitt mindre konfronterende, figur Selv om fagforeningstettheten i Norge har holdt seg stabil, figur, er medlemmene mindre aktive, figur. av uorganiserte i privat sektor er frafalne, og av har ikke hatt behov for hjelp fra en fagforening Akademikerne er blant arbeidstakerorganisasjonene som allerede er gått langt i retning av partnerrolle med arbeidsgiver. Ved å agere som partner, og videreutvikle tjenestene til medlemmene kan lojaliteten forsterkes til lite aktive medlemmer Kan fagforeningene forsterke rollen som partner, med tjenester til medlemmene som feks fagnettverk, kurs/ konferanse, videreutdanning, coaching/ karriereveiledning o.l? 70 0 Figur : Andel som mener fagforeninger gjør en god jobb analyse NIESR Tekna OCED SSB Fafo Figur : Fagforeningstetthet, prosent av arbeidsstokk Figur :Sysselsatte - år som er aktive i fagforening eller yrkesorganisasjon, prosent 7 Strukturene i arbeidsmarkedet. Fagforeningen som partner norsk arbeidsliv frem mot 00? Mean =,0 8

15 Her er resultatet av deres avstemminger: Norsk økonomi Ulike gruppers behov i arb.livet Utfordrende produktivitetsutvikling Seniorenes arbeidskraft stadig viktigere Yngres forventninger Globale talenter Stadig større kompetansegap Utdanning og kompetanse Høyere forventning til at utdannelse skal lønne seg Fremvekst av åpen utdanningsteknologi De nettinnfødte Nye krav til arb.takere Timeglassindividet, den nye tverrfagligheten Større fleksibilitet Flere tilknyttede talenter Strukturene i arb.livet Fagforeningen som partner 9 Takk for oppmerksomheten 0

Fremtidens arbeidsliv: Hvor, hvordan og med hvem vil vi arbeide i fremtiden? Øystein T. Berg

Fremtidens arbeidsliv: Hvor, hvordan og med hvem vil vi arbeide i fremtiden? Øystein T. Berg Fremtidens arbeidsliv: Hvor, hvordan og med hvem vil vi arbeide i fremtiden? Øystein T. Berg Oppdrift 2013 16.10.2013 Sentrale drivere bak dagens trender: Globalisering og Teknologi Driver: Globalisering

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no Agenda - innhold 1. Om Senter for seniorpolitikk 2. Hvorfor seniorpolitikk? 3. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i arbeidslivet? 2 Agenda - innhold 1. Om Senter

Detaljer

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø Hvordan lykkes? UiO Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Samfunnsutviklingen: 4 megatrender Demografi / Talent Mismatch Individet i fokus

Detaljer

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 1 Todeling, dualisering, polarisering.. klassisk tema med mange vrier Norsk økonomi - preget

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

Tilbyr NMBU utdanninger som legger til rette for jobbmestring i framtidssamfunnet? Samtale med Mari Sundli Tveit Sigurd Rysstad, januar 2016

Tilbyr NMBU utdanninger som legger til rette for jobbmestring i framtidssamfunnet? Samtale med Mari Sundli Tveit Sigurd Rysstad, januar 2016 Tilbyr NMBU utdanninger som legger til rette for jobbmestring i framtidssamfunnet? Samtale med Mari Sundli Tveit Sigurd Rysstad, januar 2016 Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Nordlandskonferansen 14. januar 2015

Nordlandskonferansen 14. januar 2015 Nordlandskonferansen 14. januar 2015 242 289 Nordlendinger! 7 293 flere siden 2009 1 422nye i 2014. 633 nye i Bodø Mye bedre utvikling i alderen 20 til 40 år Utflytting demper vekst Svakere enn Norge:

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Innledning på seminar i regi av Norsk Arbeidslivsforum, torsdag 11. januar 2007 Organisasjonsgraden

Detaljer

Strategiplan 2016 2019

Strategiplan 2016 2019 Strategiplan 2016 2019 Senter for seniorpolitikk, Akersgt. 32, 0180 Oslo Arbeidslivets nasjonale kompetansesenter seniorpolitikk.no org.nr. 955 895 916 Tlf sentralbord: 23 15 65 50 - ssp@seniorpolitikk.no

Detaljer

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdanning og økonomisk vekst Produktivitetsvekst gjennom teknologiske endringer (hvordan vi gjør ting) viktigste

Detaljer

Arbeidstid. Forslag til forbedringer i arbeidsmiljøloven

Arbeidstid. Forslag til forbedringer i arbeidsmiljøloven Arbeidstid Forslag til forbedringer i arbeidsmiljøloven Det aller viktigste er å ha et lønnsomt og effektivt næringsliv som kan omstille seg til nye tider Sentralbanksjef Øystein Olsen, Årstalen 2013 Forbedringer

Detaljer

Innhold. Forord 5. Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Tanker og teorier om effektivitet 37 Er ledelse avgjørende for effektive organisasjoner?

Innhold. Forord 5. Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Tanker og teorier om effektivitet 37 Er ledelse avgjørende for effektive organisasjoner? Kapitteloversikt Kapittel 1 Farvel til normalarbeidsdagen? 15 Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Kapittel 3 Fleksibel arbeidsdag 57 Kapittel 4 IKT og organisering 87 Kapittel 5 Nye måter å kommunisere

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: «Sannhetens øyeblikk» for nordiske modeller? Jon Erik Dølvik Fafo Østforum 03.12.2015

Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: «Sannhetens øyeblikk» for nordiske modeller? Jon Erik Dølvik Fafo Østforum 03.12.2015 Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: «Sannhetens øyeblikk» for nordiske modeller? Jon Erik Dølvik Fafo Østforum 03.12.2015 Kronikk, Klassekampen 4.10.2015 Kronikk, Klassekampen 4.10.2015 2 Innvandring

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH

INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH INTERNASJONALISERING OG TEKNOLOGIOVERFØRING Presentasjon for produktivitetskommisjonen Ragnhild Balsvik, NHH Hovedspørsmål På hvilke måter (gjennom hvilke kanaler) kan internasjonalisering bidra til teknologioverføring,

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hvor jobber de med matematiske realfag? De fleste av Naturviternes medlemmer med

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 1 13. april 2012 kl. 12.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave. Dette forutsetter en ansvarlig

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Produktivitet i høyere utdanning Produktivitetskommisjonens foreløpige diagnose Jørn Rattsø

Produktivitet i høyere utdanning Produktivitetskommisjonens foreløpige diagnose Jørn Rattsø Produktivitet i høyere utdanning s foreløpige diagnose Jørn Rattsø Åpent seminar 16. desember 2014 skal: Kartlegge og analysere årsaker til den svakere produktivitetsutviklingen siden 2005 Fremme konkrete

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 ssp@seniorpolitikk.no 1 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2 Krafttaket Organisasjonene bak

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Utdanning for arbeidsliv: Hvordan skaffe kandidater med god kvalitet og høy relevans?

Utdanning for arbeidsliv: Hvordan skaffe kandidater med god kvalitet og høy relevans? Utdanning for arbeidsliv: Hvordan skaffe kandidater med god kvalitet og høy relevans? Har vi god nok dialog mellom utdanning og arbeidsliv? K. Atakan Professor, Institutt for geovitenskap Universitetet

Detaljer

Produktivitetsvekst i privat sektor

Produktivitetsvekst i privat sektor Foto: Jo Michael Produktivitetsvekst i privat sektor Seminar i regi av produktivitetskommisjonen 19.5.2014 Hovedmålsettinger: omstillinger og høy yrkesdeltakelse Potensiale for økt yrkesdeltaking Produktiviteten

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Til diskusjon/øving 2 (del 3): Sysselsetting og arbeidsløyse

Til diskusjon/øving 2 (del 3): Sysselsetting og arbeidsløyse Til diskusjon/øving 2 (del 3): Sysselsetting og arbeidsløyse Formål - forstå hvordan tilbudet og etterspørselen (av ulike grupper arbeidskraft) påvirker lønninger, tarifflønn (og velferdsytelser) påvirker

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge Paul Chaffey, Abelia Antall bedrifter i Abelia 2001-05: 420 370 Nå: 448 medlemsbedrifter 320 270 220 170 Start: 187 medlemsbedrifter

Detaljer

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV NAV, 25.04.2013 Side 2 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Akademikerne, 23. oktober 2014 Offentlig sektor forenklet, fornyet, og forbedret? s mandat

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Kunnskap og innovasjon

Kunnskap og innovasjon Espen Solberg 11-04-12 Kunnskap og innovasjon Frokostseminar Akademikerne, 11. april 2012 Mot et utvidet innovasjonsbegrep utvidet forståelse Produkter og prosesser FoU og teknologi Industri Økonomisk

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kompetanse og rekruttering i kommunene en kunnskapsstatus. Anne Inga Hilsen Anna Hagen Tønder

Kompetanse og rekruttering i kommunene en kunnskapsstatus. Anne Inga Hilsen Anna Hagen Tønder Kompetanse og rekruttering i kommunene en kunnskapsstatus Anne Inga Hilsen Anna Hagen Tønder 1 Mål for programmet å styrke evnen til strategisk kompetanseplanlegging, og realisere kompetanse- og rekrutteringstiltak

Detaljer

Arbeidsmarked og lønnsdannelse

Arbeidsmarked og lønnsdannelse Arbeidsmarked og lønnsdannelse Hvorfor er arbeidsmarkedet så viktig? Allokering av arbeidskraften Bestemmer i stor grad inntektsfordelingen Etterspørsel etter arbeidskraft: Bedriftens etterspørsel: Se

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Knut Haanæs - Diskusjonsmateriale, Produktivitetskommisjonen 14.desember 2015, Utgangspunkt: En betydelig innovasjonsutfordring Innovasjonsutfordring Få lokomotiver

Detaljer

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag?

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Et innspill om forskning og høyere utdanning innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag Fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Arbeidsmarked. Astrid Marie Jorde Sandsør 5.11.2012

Arbeidsmarked. Astrid Marie Jorde Sandsør 5.11.2012 Arbeidsmarked Astrid Marie Jorde Sandsør 5.11.2012 Dagens forelesning Arbeidmarkedet i Norge Arbeidstilbudet (gitt lønn) Arbeidsetterspørsel (gitt lønn) Markedet for arbeidskraft (lønnsdannelse) Lønnsforskjeller

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken YS inntektspolitiske konferanse 27. februar 28 Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet Disposisjon: Den økonomiske utviklingen

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2014 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

HVEM er vår organisasjon, våre medarbeidere og våre ledere

HVEM er vår organisasjon, våre medarbeidere og våre ledere HVEM er vår organisasjon, våre medarbeidere og våre ledere? Bergen Næringsråd 21.09.11 Seniorkonsulent Harald Engesæth AFF Dagens budskap Sentrale utviklingstrekk i arbeidslivet Tre typer logikk som eksisterer

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Ille var det verre før var det nå

Ille var det verre før var det nå www.prognosesenteret.no Ille var det verre før var det nå Om mulige og umulige sammenhenger i bygg- og anleggsmarkedene Vestlandske Bygg- og Anleggsdager Bergen, 29. oktober 2015 v / Bjørn-Erik Øye Mediebildet

Detaljer

Årsaker til uførepensjonering

Årsaker til uførepensjonering økning i Årsaker til uførepensjonering Helene Berg (etter Einar Bowitz) Pensjonsforum, 4. juni 2007 Bakgrunn og oppsummering Hva kan forklare den sterke økningen i antall og andel uførepensjonister siden

Detaljer

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Notat 2010-020 Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Econ-notat nr. 2010-020, Prosjekt nr. 5ZH20141.10.12 EBO /mja, HHA 7. januar 2010 Offentlig Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Framtidsutfordringene - hvordan møter vi disse? - Gruppesamtaler Spørsmål 1: Hvem jobber i petroleumsvirksomheten om 15 år, hva kan de og hva må de kunne? Framtidsbilder/framtidsutfordringer:

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Staten som attraktiv arbeidsgiver

Staten som attraktiv arbeidsgiver Staten som attraktiv arbeidsgiver Istockphoto Jon Inge Grønningsæter Arbeidsgiverpolitisk avdeling Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forgubbingsutfordringen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 25 år 25-29

Detaljer

Seminar Kunnskapsdepartementet 3. april 2006

Seminar Kunnskapsdepartementet 3. april 2006 Norwegian School of Management Hvordan fåf ungdom til å velge matematikk Seminar Kunnskapsdepartementet 3. april 2006 www.espen.com Dr. Espen Andersen Associate Professor BI Norwegian School of Management

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Fagorganisering og fradrag for kontingent

Fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/11 Fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Den rødgrønne regjeringen har tatt grep 2. Ubalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

infuture Fremtidens helse- og omsorgstjenester Camilla AC Tepfers Virkekonferansen 2011

infuture Fremtidens helse- og omsorgstjenester Camilla AC Tepfers Virkekonferansen 2011 Fremtidens helse- og omsorgstjenester Camilla AC Tepfers Virkekonferansen 2011 Fremtidens helse- og omsorgstjenester tiårets innovasjonsutfordring Norge har størst vekst i helseutgifter i Norden Og behovet

Detaljer

Vekst og fordeling i norsk økonomi

Vekst og fordeling i norsk økonomi Vekst og fordeling i norsk økonomi 24. mars 2015 Marianne Marthinsen Finanspolitisk talsperson, Ap 1. HVA STÅR VI OVERFOR? 1 Svak utvikling hos våre viktigste handelspartnere Europa et nytt Japan? 2 Demografiske

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA 1 Disposisjon Situasjonen i dag Sysselsetting Yrkesdeltagelse Kunnskap og kompetanse Næringsstruktur

Detaljer