Hemsedal kommunehus - opnings der:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opnings der:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune November 2014 Troll i Norden Frå november arrangerast Nordisk bibliotekveke over heile Norden med høgtlesing i skumrings men og ved morgongry, med konsertar og uts llingar. Tema i år er Troll i Norden. Hemsedal bibliotek tjuvstartar med Trøll i ord laurdag 8.november kl Då kjem Trond Andersson og Eldgrim Springgard for å fortelje frå «Luseriva og andre segner og eventyr frå Hallingdal. Ta med heile familien l ei spennande stund! Måndag 10.november er det Skumringskonsert i Hemsedal bibliotek kl Elevar frå musikkskulen spelar skummel, mys sk og stemningsfull musikk og les tekstar som høver l. Servering av kaffi/te! Båe arrangementa er gra s! Hemsedal kommunehus - opnings der: Opnings d: kl. 9-15, tlf Send epost l: postmo Hemsedal folkebibliotek: Ope tysdag og laurdag kl.11-14, onsdag og torsdag kl tlf , Bygdearkivet: Ope kvar tysdag kl frå og med 7. oktober mai 2015 NAV Hemsedal: Ope måndag og onsdag kl. 9-15, tlf Kontoret på Gol er ope måndag l fredag kl Ska ekontoret / Ska Sør (Folkeregister): Kontoret på Gol er ope måndag l fredag, eller ring landsdekkande nummer Frist for innlegg l neste Kommuneposten: (ein tek a erhald endringar). Kommuneposten kan du òg lesa på våre ne sider:

2 * Ordføraren sitt hjørne * Kommunestyremøtet no i november er avlyst. Det var få saker l handsaming, og det var saker som kan vente ein månad utan skade for nokon. I staden vert det lagt inn eit ekstra møte i økonomiutvalet med budsje arbeid måndag 10. november kl No tysdag la rådmannen fram si forslag l budsje for 2015 og økonomiplan/handlingsplan for Det er ein omfa ande jobb som er gjort, og det var eit framlegg som var saldert med eit «overskot» på ca 2 millionar kroner. Det er eit fullstendig framlegg, der også tekstdelen er heilt ferdig. Framlegget er lagt ut på kommunen sine heimesider. Økonomiutvalet vil legge ut si framlegg tysdag 18. november, og det er det som blir det offisielle budsje ramlegget som skal ligge ute på høyring fram l kommunestyremøtet den 4. desember. Rådmannen si budsje ramlegg for 2015 er ei vidareføring av noverande ak vitet og tenestenivå. Det er lagt inn Statsbudsje et sine føringar for rammeoverføring, ska einngang og priss gning. Det er gå grundig gjennom alle sektorar for å slå fast at teori og praksis stemmer. Det er derfor eit veldig godt dokument som poli karane har få for å godta slik det er, eller for å gjera endringar på. Nokre endringar blir det nok. Snøen let vente på seg, men alpinløypa ned mot sentrum er ferdig. Gravsetstugo blir ferdig l jul. De e er 2 gode lvekstar i lbodet for skifolket. Dri s lskotet l Hemsedal Utmarkservise er også auka frå både kommunen, Skistar og turis rafikklaget, så det blir nok gode langrennsløyper denne vinteren og. Eg har gå den nye løypa ned mot sentrum. Det var ei oppleving. Det er ei svært variert løype med alt frå det le e l «skikkelege» bakkar. Løypa er lagt fint i terrenget, og den ski ar retning fleire gonger. De e blir ein fin skitur på fleire kilometer. Eg trur den blir mykje brukt, og derfor er det nødvendig å lande reguleringsplanen for Trøym vest så fort som mogleg. Eit par vesentlege punkt i denne reguleringa er trase for gondol opp i ellet og heisløysing mellom Trøym sentrum og Holdebakken. Det er gjort nokre justeringar i planen, og den er nesten klar l å leggjast ut a l høyring. Når den er vedteken i kommunestyret Forts. neste spalte utpå vinteren er arealbruken klarert. Då er det opp l gode kre er i bygda å gjennomføre planen. Eg har den siste da engasjert meg i arbeidet for å oppre halde flyplassen på Leirin. Det er liten rute trafikk på flyplassen, men det er sterkt aukande chartertrafikk. Det er førebels Beitostølen, Hemsedal og Geilo som har gå saman i vintersatsing med gjester frå England og Tyskland, og opplegget med charterfly l Leirin ser bra ut. Berre så synd at Regjeringa vil legge ned flyplassen no. Ein fast charter i veka gjer i sum 7 10 millionar kroner inn i eit samfunnsrekneskap for desse 3 des nasjonane. I vinter blir det 2 charterruter, neste år i alle fall endå ein. Grunnen l at de e opplegget står og fell på Leirin, er momentet med at reise d frå flyplass l reisemålet bør vera under 2 mar. Leirin opnar opp eit marknad med 220 millionar innbyggjarar innafor det som er akseptabel fly d og total reise d. Endra klimautsikter gjer at Beito-stølen, Hemsedal og Geilo er spådd å vera sikre vinterdes nasjonar i fram da, medan Alpene er spådd meir vekslande fram d når det gjeld snø. De e fortrinnet gjeld det å ta vare på! Medan me ventar på snøen! Helsing Oddvar Grøthe ordførar (sign.) * Kultur og oppvekst * LUCIAKONSERT! Stemningsfull familiekonsert Hemsedal bibliotek Laurdag 13. desember kl Gra s inngang! Medverkande/arrangør: Elevar og lærarar i Hemsedal musikk- og kulturskule Velkomen! 2

3 Adressering - Namnesak Kartverket har e er 5 i Lov om stadnamn oppre a namnesak på to namn kny l adressering i Hemsedal. De e gjeld namnet Brendeberget og Ve revikji, begge namna ligg ved Helsingvatnet. Stadnamnkonsulenten har bedt Hemsedal kommune avvente adressering med desse namna då Kartverket fyrst må gjera endeleg vedtak om skrivemåte for slike naturnamn. Grunneigarar i området har få melding om de e. Dersom andre har innvendingar/ opplysningar om skrivemåte ber vi om a endemelding innan 10. november l Hemsedal kommune. Bruk gjerne denne e-postadressa: postmo eller ta kontakt med Marit Huso, tlf * Helse og omsorg * TRIM FOR GODT VAKSNE! NB! Endring l to grupper frå 2.oktober Trim for godt vaksne over 65 år starta opp som eit ny lbod i or haust. Deltagelsen i haust har vore veldig bra, mange nye har kome l. Gruppa er no så stor at ho er delt i to. Om du ynskjer å vere med, ta kontakt med Friskliv for å høyre kva gruppe du kan vere med i. Tilbodet er gra s. Vi oppfordrar alle l å vere med kvar torsdag! Jo fleire gonger du deltek jo betre utby e! Målet er at ein skal bli fysisk sterkare, forbetre balansen og bli meir uthalden, samt å ha det morosamt i lag! Du treng ikkje vere i god form, men ver villig l å bli andpusten og varm! Stad: Kjellaren på Bygdaheimen Tid: Kvar torsdag Gruppe 1: kl. 10:00 11:00 Gruppe 2: kl. 11:00 12:00 Transport: Viss du har behov for transport, rekvirerer vi drosje. For spørsmål ta kontakt på tlf.: Hjertelig velkommen! Helsing Tordis Neteland, Frisklivskoordinator 3 Foreldreførebuande kurs i Hemsedal Stad: Helsesenteret, spiserommet. Tid: kl Tysdag 18. november v/ fysioterapeut Helene Presentasjon av deltakarane på kurset Kroppslege endringar, ergonomi og trening Pust og avspenning i fødsel (NB! Denne samlinga vert i kjellaren på Hemsedal Bygdaheim. Ta med pute!) Måndag 24. november v/ helsesøster Hilde Foreldrerolla / samliv og samspel med barnet Amming - fyrste da heime Barn og sikkerhetsutstyr Tysdag 2. desember v/ jordmor Rine Film om svangerskap og fødsel. Tegn på at fødselen er i gang, kva skjer i kroppen når du føder, når reise l sjukehuset, smertelindring, kva skjer om det oppstår komplikasjonar, fyrste da e er fødsel Forventning paret har l fødsel/ledsagers rolle Evaluering av kurset Enkel servering! Påmelding l Hilde B. Jensen, tlf eller Rine Flatland, tlf innan fredag VELKOMNE! Hilde Bakke Jensen Rine Flatland Helene Juliebø helsesøster jordmor fysioterapeut Samling for fri dskontakter og treningskontakter! Minner om haustsamlinga onsdag 12. november kl i møterommet i kjellaren på bygdaheimen. Vel mø! Helsing Tordis, Marianne, Henrik, Rita og Bri Reidun.

4 VARMTVANNSBASSENG Vi leiger bassenget på Elverhøy i Nesbyen kvar måndag frå kl Det er plass l 12 personar i bassenget. Påmeldingslista for hausten er fullteikna, men det er mogleg å stå på ei reserveliste. Av erfaring er det som regel nokre ledige plassar. Transport: tur-retur Hemsedal Nesbyen. Eigenandel på kr 50,- pr. gong. Avreise frå Helselagshuset kl Påmelding for vinter / vår 2015: Tilbodet er populært. Det er mange som vil vere med, også personar som ikkje har vore med før, eller som er anbefalt den type trening i eit rehabili-teringsløp. Påmelding så langt har vore e er prinsippet «fyrste mann l mølla». Det er mogleg at det vert innført nokre reglar for prioriteringar for deltaking. Fylg med på nærare informasjon i neste nummer av Kommuneposten. Påmelding l vinter/vår semesteret 2015 vil fyrst vere mogleg frå onsdag 3. desember 2014 kl Påmelding l: Hemsedal Frivilligsentral, tlf.: eller send e-post: Har du spørsmål tek du kontakt med Frivilligsentralen, tlf eller Friskliv tlf Helsing LHL, Helselaget, Revma kar foreininga, Frivilligsentralen og Friskliv FRISKLIV HEMSEDAL ynskjer nye og gamle trimmarar velkomen l trening! Frisklivstrening i Trøimshallen: Styrke/Bevegelighet Tysdagar: kl (treninga starta opp 2. september) - Instruktør: Ellen Wakefield/Tordis Neteland Spinning med Friskliv på klubbhuset ved Idre sbanen: Tilbodet er primært for dei med Frisklivsresept eller sjukemelding. Det er mogleg for andre å delta om det er ledige plassar. Ta kontakt med instruktør om du ynskjer å vera med. Torsdagar: kl Påmelding l instruktør Ellen Wakefield på tlf Endring i frisklivs lbod Innføring av eigendel på Frisklivstrening i Trøimshallen og Frisklivsspinning For å kunne oppre halde eit opent lågterskel lbod om felles gruppetrening i regi av Friskliv vart det frå 1. september 2014 blir det innført eigendel for deltaking. Eigendelen er fastse av kommunestyret i gebyrregula vet og er: kr 500,- for eit klippekort på 10 gonger, Trening gjennom Frisklivsresept kr 325,- for 3 mnd. Det blir sendt ut faktura for kjøp av klippekort/ halvårskort. Generell informasjon: Frisklivstrimmen er eit lågterskel lbod l alle innbyggjarane i Hemsedal. Trimmen blir lagt opp slik at kvar enkelt kan delta i si tempo. Prøv gjerne ut dei ulike lboda og sjå kva du trivast med. Har du spørsmål ta gjerne kontakt eller ta ein på ne sida vår: Helsing Friskliv Hemsedal Tordis Neteland tlf eller Tilhaldsstad: I kjellaren på Bygdaheimen 4

5 * Kva skjer * Gla dans ringdans linedance = Seniordans Sosialt, god form for rørsle båe for kropp og hovud Møt opp og sjå om de e kan vere noko for deg! Neste gong er onsdag 5. november, då får vi besøk frå Seniordans på Gol. Vi møtes l dans annankvar onsdag: 5.11., , Stad og d: I kjellaren på Bygdaheimen frå kl Vi dansar ein me før vi tek li mat, og så dansar vi ein me l. Ta med mat sjølv, kaffi og te ordnar vi. Ein treng ikkje vere med heile da, og det er lov å ta pausar! Ein treng ikkje dansepartner for å vere med. Ein skil dansarane ved å ny a blå og raude band, og dansar ulike ringdansar. Seniordans er normalt ikkje eit kommunalt lbod, men eit sjølvstendig lag. Det er vanleg å betale ein eigenandel pr. gong på kr 20, - pr. person l dri av dansen. Påmelding og informasjon: Friskliv v/tordis Neteland på telefon: eller Velkomen l seniordans! Helsing frå Den kulturelle spaserstokk og Friskliv Temakveld med Hemsedal Historielag I biblioteket tysdag 4.november kl I ellbygdene har det l alle der vore vik g med a åtnæring som kunne hjelpe l med inntektsauke ved sida av det som landbruket kasta av seg. Det var nok ikkje so le å få det l stø, men for mange vart det ei god løysing då pelsdyra kom. Og som Knut Veslegard seier det: «Aldri har vel sindige ellbønder vore nærare Klondykestemning enn då dei tok l med reveavl på talet». Knut Veslegard er ein av kveldens gjester og vil fortelja om den eventyrlege da som pelsdyroppdre arane hadde, og om ringverknadane de e hadde for bygdesamfunna i Hallingdal. Han kjenner historia godt og er ein svært dyk g forteljar. Her i Hemsedal har me no a berre to pelsdyrgardar, Sigbjørn Kirkebøen har ein av dei. Han vil ta for seg den lokale historia og korleis reveavlen har utvikla seg. Det vert se av d l ei pause med enkel servering. VEL MØTT! ******* Bygdearkivet treng hjelp! Me har få inn ein del gamle passfoto som det ikkje står namn på, truleg frå krigsåra. Vil du koma innom å sjå om du kan kjenne nokon av dei? ****** Dersom du har bilete av Hugnadheim på «gamletomta», er det av stor interesse! Ta kontakt med Bygdearkivet, opnings d kvar tysdag kl eller Berit Marie Sørhøy, tlf

6 Hemsedal Pensjonistlag Julemesse 29. og 30. november Husflidslagets julemesse holdes på Kyrkjestugu siste helga i november. Det blir salg av lokalmat og tradisjonsbakst, mange boder med flo håndverk og fine julegaver! Stort lo eri med heimelaga gevinster, og salg av kaffe, rundstykker og god bakst. Påmelding for bordsalg l Mia, tlf eller på e-post: Pris pr. m. er kr 200,-, for medlemmer og kr 300,- for ikke-medlemmer. For barn tom 15 år er prisen kr 75,- pr. m. I år blir det uts lling av strikkeplagg, gamle og nye. Har du strikkeplagg som vi kan s lle ut kan de leveres på Stugu. De trenger ikke å være i god stand! I llegg vil vi ha innsamling av restegarn (ull) og ullplagg som skal sendes l Pakistan l prosjekt i regi av Lise Rudvin. Ta med det du har av restegarn og gamle plagg! Studieringer Mandagsklubben: Mandager kl fra 6.10., 2.etg på Stugu. Kontakt Olaug Juven, tlf Stugukveld: Mandager kl fra 1.9., 2. etg på Stugu. Kontakt: Kirsten Aalstveit, tlf Keramikk: Onsdager kl , fra på HBU. Kontakt: Viel Ribberud, tlf Vevgruppa: Onsdager kl fra «Veven» på Svøo. Kontakt: Kari Bjerkheim, tlf Skinnfellsaum: Onsdager kl fra 8.10., Aalstveit gård. Kontakt: Kirsten Aalstveit, tlf Trearbeid/spikking: Annenhver rsdag kl , starter e er høs erien, sløyden på HBU. Kontakt: Øyvind Sagabråten, tlf Mer informasjon om kurs og studieringer finnes på ne siden l husflidslaget: Temakvelder / medlemsmøter 30.oktober kl på Stugu: Tema «Stopping av strikkasokker og reperasjon av tøy på symaskin». Kaffe og kake. Alle velkommen! 4.desember kl på Stugu: Vi spiser risgraut og evaluerer julemessa. Alle velkommen l trivelig førjulskveld! Ekstraordinert årsmøte tysdag kl på Stugu. Innkalling l medlemmene kommer i posten. Hilsen styret har møte onsdag 19. november kl på Helselagshuset. Program: Prøysen-stund «Prøysen i hundre» Hans Vold Vikersveen kjem, han syng og fortel om Prøysen. Musikk ved Vidar Sundbakken. Vikersveen og Sundbakken reiser mykje rundt og held konsertar. Me gler oss l å høyra dei og vonar på eit godt frammøte. Ellers er det som vanleg matstund og utlodning! Alle er hjarteleg velkomne! Helsing Hemsedal Pensjonistlag v/ styret Basar på Tuv grendahus fredag 7. november kl Guri Ekse kjem! Velkomne! Helsing Tuv kvinneforening Hemsedal Senterpar innkaller l årsmøte måndag 10. november kl i kan na på Kommunehuset. Vanlege årsmøtesaker. Vi får besøk av Hans Tørrisplass frå Buskerud Sp. Saker som ønskes ta opp på årsmøte må meldes l styret innan Servering. Vel mø. Helsing Styret 6

7 HEMSEDAL STATLIGE MOTTAK Hemsedal Statlige Mo ak har få mange nye beboere i løpet av sommeren/ høsten. Når asylstrømmen l Norge endrer seg, så endrer også mo aket seg. Vi har nå mange unge menn. De trenger mye ak vitet. Vi ser at vi ikke har kapasitet l å få ak visert alle på fotball / volleyball / ellturer eller sykkelturer. Endra travlere blir det når 50 nye beboere skal lære seg å stå på ski. Er det noen som har d og lyst l å jobbe som FRIVILLIG? Du kan enten ta et ekstra ansvar for EN person, eller ta ansvar for en gruppeak vitet. Mange kan snakke engelsk, så det er ikke noe problem å få l kommunikasjon. Det er en hyggelig gruppe mennesker som bor på mo aket nå. De ser frem l snø og ski med skrekkblandet fryd. Ta kontakt med oss om de e er noe for deg. ak.no, tlf Kulturkafè for damer! Tirsdager: 4.11., , 2.12., kl på Hemsedal Statlige Mo ak Vi lager kaffe og te. Har du lyst å bidra med kake/frukt/ er det hyggelig. Ta med strikketøy! Har du strikkepinne/heklenål/garn som du vil gi bort? Det kommer l ny e på kafeen! ************ Steketakke? Damene på mo aket ønsker seg en takke! Kanskje du har en du vil gi bort? ************ Barnevogner? Vi har få mange nye barn mellom 0-2 år på mo aket, og trenger flere barnevogner og en tvilling-barnevogn (nyfødte). Har du en du vil gi bort, er vi veldig takknemlige! Hilsen Hemsedal Statlige Mo ak Hanne Krogh & Tre tenorer - Première på julekonser urnéen - Julekonsert med Hemsedalskoret Hemsedal kyrkje Torsdag 20. november kl Bille ar: service.no / Hemsedal Turistkontor Medverkande: Hanne Krogh Thomas R. von Bülow, Jan Erik Fillan, Marius Roth Christensen, (tenor) Stein Austrud (kapellmeister) Tarjei Nysted (fiolin/perkusjon) Hemsedalskoret m/dirigent Tori Snerte ************************ Er du interessert i å vera med i Hemsedalskoret? Vi øver kvar onsdag kl , i Kyrkjestugo (ved biblioteket) Kontak nfo: Ola Eikre, - tlf eller Tori Snerte, - tlf

8 Hemsedal Gol lubb 20 år! ble det avholdt s elsesmøte for Hemsedal Gol lubb. Gratulerer med dagen! Styret takker medlemmer og sponsorer for en av de flo este sesongene vi har ha. En stor takk l en flo dugnadsgjeng som har gjort masse på banen. Vertskapet Morten og Anne Eli har gjort si l at vi har få lbake den gode atmosfære klubben har vært kjent for! Vi har få et overskudd de e året og pengene skal brukes l y erligere forbedring av banen! Siste ukene har vi laget ny vei fra green 12 l tee 13, det er ernet en del grantrær langs fairway 5, og det er ryddet langs vannhindrene på hull 6, hull 4 og mellom 4 og 2. Det er også planlagt erning av kjerr og småtrær ved tee 3 og mot OB ve side på hull 5 «hvis» det en gang blir tele i bakken denne høsten! Vi ønsker alle en god snørik vinter, og velkommen lbake l en ny flo sesong i mai 2015! Styret * Kyrkja * GUDSTENESTER 2. november Allehelgensdag HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Na verd. Prest: Per Tore Meberg Vi minnest dei som har gå bort siste året. Takkoffer: Familie og samlivskontoret på Ål 9. november 22. s. i treeinings da HEMSEDAL KYRKJE KL Prest Jan Olav Skinnemoen. Kveldsgudsteneste. Na verd Takkoffer: NKSS Norges kristelige student og skoleungdomslag 20. november torsdag HEMSEDAL KYRKJE kl Konsert m/ Hanne Krogh og 3 tenorer 23. november Domssundag. Kris Kongedag HEMSEDAL KYRKJE kl Gudsteneste. Jan Fredrik Raastad Takkoffer: Kyrkjelydens arbeid blant sesongarbeidarar * Hemsedal IL * Alpingruppa søker flere trenere! Hjelpetrenere, skileik, por rening m.m. Opplæring og kurs lbys! Trener I kurs på Geilo Utgi er dekkes. Europacup i u or for damer Alpingruppa arrangerer FISrenn og Europacuprenn Vil du være med som funksjonær? Meld dere l Alpintrening i vinter fra 8.12.: Mandager kl skileik i Holdeløypa sammen med FreeX Tirsdager kl SSL i Hjalleløypa (fra 5.klasse) Onsdager kl (fra 5.klasse) / SSL i Holdeløypa Torsdag kl SL i Hjalleløypa (fra 5.klasse) Velkommen! 8

9 * Hemsedal Turistkontor * Da er høsten snart over og vinteren står for tur. Høsten har vært helt fantas sk med gode soldager og ikke minst tur og sykkel dager. I Høs erien sa e vi rekord i Topp 20 merker her på kontoret, noe som var utrolig gøy! På 2 dager ble det solgt 400 merker. Vinnere av Topp 20 konkurransen er trukket! 1. Sesongkort Hemsedal Skisenter: Irene Berland 2. Via Ferrata for 2 per. fra Hemsedal Fjellsport: Neil Stuart Martson m Basic Kit fra House of Hygge: Aslaug Halbjørhus 4. Gavekort kr. 500,- Peppes Pizza: Katarina Jorsback 5. Calles Burger fra Hemsedal Cafe: Daria Dyste 6. Lue fra Hemsedalkolleksjonen: Olav Tollefsen 7. Armebånd fra Anima Soleil: Camilla Tollefsen Topp 20 familie 1. Gavekort kr fra Kjøkken Kroken: Fam. Viljugrein m Basic Kit fra House of Hygge: Fam. Olsen 3. Calles Burger for 4 stk fra Hemsedal Cafe: Fam. Markegård Ekstra premier Første deltaker som fullførte: Swix klær fra To en Sport: Per Kris an Haraldsen (6 dager) Yngste deltaker: He egenser fra Hemsedalkolleksjonen: Camilla Tollefsen (8 år) Eldste deltaker: Thermokopp: Trygve Kirkebøen (81 år) Vi vil også takke alle for innsatsen! * Den nye vinterguiden har ankommet kontoret og vil bli distribuert rundt i bygda fortløpende. * For de av dere som ikke har hentet kalenderen for 2015 så er det bare å komme innom å hente seg et eksemplar. * Det kommer også ny langrenns brosjyre i år, som blir å finne på turistkontoret fra november. * Ny turkart over sentrumsløypene både sommer og vinter får du også på turistkontoret. Hemsedals interak ve vertskapskurs Meld deg og dine ansa e på kurs, kurset koster kr 550,- (for HTTL medlemmer er kurset gra s). Direktebuss (Sogndal) Hemsedal Oslo uten pause på Gol + ny veitrasè = 1,5 me kortere reise d NX170 Sogn og Fjordane Ekspressen har startet ny direkte morgenavgang fra Sogndal l Oslo. Daglig unnta lørdag og søndag: Avr. Hemsedal kl via Hønefoss, ank. Oslo kl Retur frå Oslo kl , ank. Hemsedal kl Både tur- og returavgangen er direktebusser uten den tradisjonelle pausen på Gol. Som all d på Ne buss Express er det ulik pris ved kjøp ombord og ved kjøp på ne. De billigste bille ene kjøpes på buss.no Nå håper vi at snøen kommer og at vi får en fantas sk god vintersesong! 9

10 Ny fra Hemsedal Idre slag: Hemsedal Idre slag har i ekstraordinært årsmøte 2.september ta opp en ny undergruppe: Hemsedal Rulleski og Skisky ng. Idre slaget har nå hele 12 undergrupper og medlemmer. Det betyr at snart 60 % av Hemsedals befolkning er medlem av idre slaget. Snakk om å være en sprek bygd! Ikke medlem? Meld deg inn nå ved å sende en e-post l med navn, fødselsdato, adresse og telefonnr., samt hvilket medlemskap du ønsker (barn l og med 16 år kr 200,-, ungdom og voksne kr 300;-, familie kr 500;- og stø emedlemskap kr 250;-). For familie må navn og fødselsdato på alle i husstanden oppgis. Informasjon om alt som skjer i Idre slaget og undergruppene finner du på Ne sidene legges om l helt ny pla orm i disse dager, og med stor ak vitet og mange redaktører kan det ta li d før all informasjon er kommet på plass. Vi har også oppre et en egen Facebookside: Hemsedal IL, følg oss gjerne! Trimgruppa har nå gå vekk fra påmelding l sine mer og treninger, det er bare å møte opp, og først l mølla gjelder. De som ønsker fast plass fortse er med det. Alle der finnes på ne siden under Trimgruppa. Vintersesongen starter nå, og Skistar lbyr sesongkort l alle Hemsedals innbyggere som er medlem i Hemsedal Idre slag l 50 % raba for voksne og helt gra s for barn l og med 15 år! Med halv pris koster sesongkortet kr (+ kr 45 hvis du ikke lader opp di gamle kort). Kortene kan hentes ut mandag l fredag kl i resepsjonen på Alpin Lodgen, og lørdag-søndag kl i sportsbu kken. Det kan være lurt å ta turen nå for å unngå kø. Alle som er nylig innfly et l Hemsedal må huske å ta med fly eskjemaet fra folkeregisteret som bostedsbevis. Sportslig hilsen Hemsedal Idre slag v/ Gunn Eidhamar, leder Kommunestyremøte 6. november er avlyst! 4 ******* Neste møte vert 4. desember! ******* Det vert ekstra møte i økonomi-utvalet 10. november kl

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune November nr. 2-2015 Hemsedal musikk og kulturskule LUCIAKONSERT! Stemningsfull familiekonsert i Hemsedal bibliotek Sundag 13.desember kl. 17.00 Lusseka er og varm

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune November 2015 HemsedalHemsedal-kalenderen 2016 Speidereventyret i 1971 er eit av mange historiske bilete i Hemsedal-kalenderen 2016. Sjå meir på side 9 Hemsedal kommunehus

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

aktivitetar for folk flest våren 2014

aktivitetar for folk flest våren 2014 AKTIVITETAR KVAR VEKE: helsefremjande aktivitetar for folk flest våren 2014 ARRANGØRAR: Naustdal Eldreråd, Naustdal Pensjonistlag, Støttegruppa ved Naustdal Sjukeheim, Seniordansarane, Ruslegruppa, Fysikalsk

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Hemsedal musikk- og kulturskule 30 år!

Hemsedal musikk- og kulturskule 30 år! Informasjonsavis for Hemsedal kommune Januar 2015 Hemsedal musikk- og kulturskule 30 år! Søndag 15. februar kl. 14.00 i Trøimshallen feirar me 30 år med musikk- og kulturskule i Hemsedal! Mange born og

Detaljer

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 Tysdag 8. juni Klubb ved Nesvatnet, kl. 14.20-21.00 Det vert aktivitetar, volleyball, bading og grilling mm. Sal av grillmat og brus. Ingen påmelding. Ved stygt vér,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

FOLKEHELSE i Vågå hausten 2013

FOLKEHELSE i Vågå hausten 2013 FOLKEHELSE i Vågå hausten 2013 MÅNDAG Kl.10.00-14.00 : Småbarnskafe på Frivilligsentralen Kontaktperson Jorunn Vesterås, tlf. 61293788 Kl. 12.00 : Gågruppe frå Frivilligsentralen. Med eller utan stavar.

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Nytt til næringslivet April 2014

Nytt til næringslivet April 2014 Nytt til næringslivet April 2014 Håper alle har hatt ei fin påske! Innhald 1. Næringstreff på Otta 22. april 2. Møte i Jotunheimen Reiseliv 23. april 3. Skilting i industriområde 4. Søknadsfrist ladestasjon

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Kontaktinfo. Besøksadresse: Rådhuset i Langevåg. Postadresse: Sula Sokn Postboks 228 6039 LANGEVÅG. Telefon: E-post: kyrkjekontoret@sula.kommune.

Kontaktinfo. Besøksadresse: Rådhuset i Langevåg. Postadresse: Sula Sokn Postboks 228 6039 LANGEVÅG. Telefon: E-post: kyrkjekontoret@sula.kommune. Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Norsk: Lag setningar med øveorda i Heimeboka di. Skriv så fint du kan, sjå sjekkliste!

Norsk: Lag setningar med øveorda i Heimeboka di. Skriv så fint du kan, sjå sjekkliste! VEKEPLAN FOR 6. TRINN VEKE 36 RESPEKT - mål: Alle skal kjenne seg inkludert. Rommetveit skule Vekelekser: Matematikk: A) Gjer oppgåve 1.42, 1.46 i Multi s. 15. Skriv av oppgåvene og vis utrekning i H-boka

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningsder:

Hemsedal kommunehus - opningsder: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Desember - 2015 Hemsedal musikk og kulturskule LUCIAKONSERT! Stemningsfull familiekonsert i Hemsedal bibliotek sundag 13.desember kl. 17.00 Lusseka&er og varm drikke

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen /Frivilligsentralen. Hipp Hipp Hipp, Hurra for 17 mai

Bygdeblad. Bygdesentralen /Frivilligsentralen. Hipp Hipp Hipp, Hurra for 17 mai Bygdeblad Bygdesentralen /Frivilligsentralen Nr 4 2011 Tlf. 35024868 mob 48237791 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Turistinfo Skyttarlag Kulturlandskapss. 17 mai Slåttefestivalen

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer