Hemsedal kommunehus - opnings der:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opnings der:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune November 2014 Troll i Norden Frå november arrangerast Nordisk bibliotekveke over heile Norden med høgtlesing i skumrings men og ved morgongry, med konsertar og uts llingar. Tema i år er Troll i Norden. Hemsedal bibliotek tjuvstartar med Trøll i ord laurdag 8.november kl Då kjem Trond Andersson og Eldgrim Springgard for å fortelje frå «Luseriva og andre segner og eventyr frå Hallingdal. Ta med heile familien l ei spennande stund! Måndag 10.november er det Skumringskonsert i Hemsedal bibliotek kl Elevar frå musikkskulen spelar skummel, mys sk og stemningsfull musikk og les tekstar som høver l. Servering av kaffi/te! Båe arrangementa er gra s! Hemsedal kommunehus - opnings der: Opnings d: kl. 9-15, tlf Send epost l: postmo Hemsedal folkebibliotek: Ope tysdag og laurdag kl.11-14, onsdag og torsdag kl tlf , Bygdearkivet: Ope kvar tysdag kl frå og med 7. oktober mai 2015 NAV Hemsedal: Ope måndag og onsdag kl. 9-15, tlf Kontoret på Gol er ope måndag l fredag kl Ska ekontoret / Ska Sør (Folkeregister): Kontoret på Gol er ope måndag l fredag, eller ring landsdekkande nummer Frist for innlegg l neste Kommuneposten: (ein tek a erhald endringar). Kommuneposten kan du òg lesa på våre ne sider:

2 * Ordføraren sitt hjørne * Kommunestyremøtet no i november er avlyst. Det var få saker l handsaming, og det var saker som kan vente ein månad utan skade for nokon. I staden vert det lagt inn eit ekstra møte i økonomiutvalet med budsje arbeid måndag 10. november kl No tysdag la rådmannen fram si forslag l budsje for 2015 og økonomiplan/handlingsplan for Det er ein omfa ande jobb som er gjort, og det var eit framlegg som var saldert med eit «overskot» på ca 2 millionar kroner. Det er eit fullstendig framlegg, der også tekstdelen er heilt ferdig. Framlegget er lagt ut på kommunen sine heimesider. Økonomiutvalet vil legge ut si framlegg tysdag 18. november, og det er det som blir det offisielle budsje ramlegget som skal ligge ute på høyring fram l kommunestyremøtet den 4. desember. Rådmannen si budsje ramlegg for 2015 er ei vidareføring av noverande ak vitet og tenestenivå. Det er lagt inn Statsbudsje et sine føringar for rammeoverføring, ska einngang og priss gning. Det er gå grundig gjennom alle sektorar for å slå fast at teori og praksis stemmer. Det er derfor eit veldig godt dokument som poli karane har få for å godta slik det er, eller for å gjera endringar på. Nokre endringar blir det nok. Snøen let vente på seg, men alpinløypa ned mot sentrum er ferdig. Gravsetstugo blir ferdig l jul. De e er 2 gode lvekstar i lbodet for skifolket. Dri s lskotet l Hemsedal Utmarkservise er også auka frå både kommunen, Skistar og turis rafikklaget, så det blir nok gode langrennsløyper denne vinteren og. Eg har gå den nye løypa ned mot sentrum. Det var ei oppleving. Det er ei svært variert løype med alt frå det le e l «skikkelege» bakkar. Løypa er lagt fint i terrenget, og den ski ar retning fleire gonger. De e blir ein fin skitur på fleire kilometer. Eg trur den blir mykje brukt, og derfor er det nødvendig å lande reguleringsplanen for Trøym vest så fort som mogleg. Eit par vesentlege punkt i denne reguleringa er trase for gondol opp i ellet og heisløysing mellom Trøym sentrum og Holdebakken. Det er gjort nokre justeringar i planen, og den er nesten klar l å leggjast ut a l høyring. Når den er vedteken i kommunestyret Forts. neste spalte utpå vinteren er arealbruken klarert. Då er det opp l gode kre er i bygda å gjennomføre planen. Eg har den siste da engasjert meg i arbeidet for å oppre halde flyplassen på Leirin. Det er liten rute trafikk på flyplassen, men det er sterkt aukande chartertrafikk. Det er førebels Beitostølen, Hemsedal og Geilo som har gå saman i vintersatsing med gjester frå England og Tyskland, og opplegget med charterfly l Leirin ser bra ut. Berre så synd at Regjeringa vil legge ned flyplassen no. Ein fast charter i veka gjer i sum 7 10 millionar kroner inn i eit samfunnsrekneskap for desse 3 des nasjonane. I vinter blir det 2 charterruter, neste år i alle fall endå ein. Grunnen l at de e opplegget står og fell på Leirin, er momentet med at reise d frå flyplass l reisemålet bør vera under 2 mar. Leirin opnar opp eit marknad med 220 millionar innbyggjarar innafor det som er akseptabel fly d og total reise d. Endra klimautsikter gjer at Beito-stølen, Hemsedal og Geilo er spådd å vera sikre vinterdes nasjonar i fram da, medan Alpene er spådd meir vekslande fram d når det gjeld snø. De e fortrinnet gjeld det å ta vare på! Medan me ventar på snøen! Helsing Oddvar Grøthe ordførar (sign.) * Kultur og oppvekst * LUCIAKONSERT! Stemningsfull familiekonsert Hemsedal bibliotek Laurdag 13. desember kl Gra s inngang! Medverkande/arrangør: Elevar og lærarar i Hemsedal musikk- og kulturskule Velkomen! 2

3 Adressering - Namnesak Kartverket har e er 5 i Lov om stadnamn oppre a namnesak på to namn kny l adressering i Hemsedal. De e gjeld namnet Brendeberget og Ve revikji, begge namna ligg ved Helsingvatnet. Stadnamnkonsulenten har bedt Hemsedal kommune avvente adressering med desse namna då Kartverket fyrst må gjera endeleg vedtak om skrivemåte for slike naturnamn. Grunneigarar i området har få melding om de e. Dersom andre har innvendingar/ opplysningar om skrivemåte ber vi om a endemelding innan 10. november l Hemsedal kommune. Bruk gjerne denne e-postadressa: postmo eller ta kontakt med Marit Huso, tlf * Helse og omsorg * TRIM FOR GODT VAKSNE! NB! Endring l to grupper frå 2.oktober Trim for godt vaksne over 65 år starta opp som eit ny lbod i or haust. Deltagelsen i haust har vore veldig bra, mange nye har kome l. Gruppa er no så stor at ho er delt i to. Om du ynskjer å vere med, ta kontakt med Friskliv for å høyre kva gruppe du kan vere med i. Tilbodet er gra s. Vi oppfordrar alle l å vere med kvar torsdag! Jo fleire gonger du deltek jo betre utby e! Målet er at ein skal bli fysisk sterkare, forbetre balansen og bli meir uthalden, samt å ha det morosamt i lag! Du treng ikkje vere i god form, men ver villig l å bli andpusten og varm! Stad: Kjellaren på Bygdaheimen Tid: Kvar torsdag Gruppe 1: kl. 10:00 11:00 Gruppe 2: kl. 11:00 12:00 Transport: Viss du har behov for transport, rekvirerer vi drosje. For spørsmål ta kontakt på tlf.: Hjertelig velkommen! Helsing Tordis Neteland, Frisklivskoordinator 3 Foreldreførebuande kurs i Hemsedal Stad: Helsesenteret, spiserommet. Tid: kl Tysdag 18. november v/ fysioterapeut Helene Presentasjon av deltakarane på kurset Kroppslege endringar, ergonomi og trening Pust og avspenning i fødsel (NB! Denne samlinga vert i kjellaren på Hemsedal Bygdaheim. Ta med pute!) Måndag 24. november v/ helsesøster Hilde Foreldrerolla / samliv og samspel med barnet Amming - fyrste da heime Barn og sikkerhetsutstyr Tysdag 2. desember v/ jordmor Rine Film om svangerskap og fødsel. Tegn på at fødselen er i gang, kva skjer i kroppen når du føder, når reise l sjukehuset, smertelindring, kva skjer om det oppstår komplikasjonar, fyrste da e er fødsel Forventning paret har l fødsel/ledsagers rolle Evaluering av kurset Enkel servering! Påmelding l Hilde B. Jensen, tlf eller Rine Flatland, tlf innan fredag VELKOMNE! Hilde Bakke Jensen Rine Flatland Helene Juliebø helsesøster jordmor fysioterapeut Samling for fri dskontakter og treningskontakter! Minner om haustsamlinga onsdag 12. november kl i møterommet i kjellaren på bygdaheimen. Vel mø! Helsing Tordis, Marianne, Henrik, Rita og Bri Reidun.

4 VARMTVANNSBASSENG Vi leiger bassenget på Elverhøy i Nesbyen kvar måndag frå kl Det er plass l 12 personar i bassenget. Påmeldingslista for hausten er fullteikna, men det er mogleg å stå på ei reserveliste. Av erfaring er det som regel nokre ledige plassar. Transport: tur-retur Hemsedal Nesbyen. Eigenandel på kr 50,- pr. gong. Avreise frå Helselagshuset kl Påmelding for vinter / vår 2015: Tilbodet er populært. Det er mange som vil vere med, også personar som ikkje har vore med før, eller som er anbefalt den type trening i eit rehabili-teringsløp. Påmelding så langt har vore e er prinsippet «fyrste mann l mølla». Det er mogleg at det vert innført nokre reglar for prioriteringar for deltaking. Fylg med på nærare informasjon i neste nummer av Kommuneposten. Påmelding l vinter/vår semesteret 2015 vil fyrst vere mogleg frå onsdag 3. desember 2014 kl Påmelding l: Hemsedal Frivilligsentral, tlf.: eller send e-post: Har du spørsmål tek du kontakt med Frivilligsentralen, tlf eller Friskliv tlf Helsing LHL, Helselaget, Revma kar foreininga, Frivilligsentralen og Friskliv FRISKLIV HEMSEDAL ynskjer nye og gamle trimmarar velkomen l trening! Frisklivstrening i Trøimshallen: Styrke/Bevegelighet Tysdagar: kl (treninga starta opp 2. september) - Instruktør: Ellen Wakefield/Tordis Neteland Spinning med Friskliv på klubbhuset ved Idre sbanen: Tilbodet er primært for dei med Frisklivsresept eller sjukemelding. Det er mogleg for andre å delta om det er ledige plassar. Ta kontakt med instruktør om du ynskjer å vera med. Torsdagar: kl Påmelding l instruktør Ellen Wakefield på tlf Endring i frisklivs lbod Innføring av eigendel på Frisklivstrening i Trøimshallen og Frisklivsspinning For å kunne oppre halde eit opent lågterskel lbod om felles gruppetrening i regi av Friskliv vart det frå 1. september 2014 blir det innført eigendel for deltaking. Eigendelen er fastse av kommunestyret i gebyrregula vet og er: kr 500,- for eit klippekort på 10 gonger, Trening gjennom Frisklivsresept kr 325,- for 3 mnd. Det blir sendt ut faktura for kjøp av klippekort/ halvårskort. Generell informasjon: Frisklivstrimmen er eit lågterskel lbod l alle innbyggjarane i Hemsedal. Trimmen blir lagt opp slik at kvar enkelt kan delta i si tempo. Prøv gjerne ut dei ulike lboda og sjå kva du trivast med. Har du spørsmål ta gjerne kontakt eller ta ein på ne sida vår: Helsing Friskliv Hemsedal Tordis Neteland tlf eller Tilhaldsstad: I kjellaren på Bygdaheimen 4

5 * Kva skjer * Gla dans ringdans linedance = Seniordans Sosialt, god form for rørsle båe for kropp og hovud Møt opp og sjå om de e kan vere noko for deg! Neste gong er onsdag 5. november, då får vi besøk frå Seniordans på Gol. Vi møtes l dans annankvar onsdag: 5.11., , Stad og d: I kjellaren på Bygdaheimen frå kl Vi dansar ein me før vi tek li mat, og så dansar vi ein me l. Ta med mat sjølv, kaffi og te ordnar vi. Ein treng ikkje vere med heile da, og det er lov å ta pausar! Ein treng ikkje dansepartner for å vere med. Ein skil dansarane ved å ny a blå og raude band, og dansar ulike ringdansar. Seniordans er normalt ikkje eit kommunalt lbod, men eit sjølvstendig lag. Det er vanleg å betale ein eigenandel pr. gong på kr 20, - pr. person l dri av dansen. Påmelding og informasjon: Friskliv v/tordis Neteland på telefon: eller Velkomen l seniordans! Helsing frå Den kulturelle spaserstokk og Friskliv Temakveld med Hemsedal Historielag I biblioteket tysdag 4.november kl I ellbygdene har det l alle der vore vik g med a åtnæring som kunne hjelpe l med inntektsauke ved sida av det som landbruket kasta av seg. Det var nok ikkje so le å få det l stø, men for mange vart det ei god løysing då pelsdyra kom. Og som Knut Veslegard seier det: «Aldri har vel sindige ellbønder vore nærare Klondykestemning enn då dei tok l med reveavl på talet». Knut Veslegard er ein av kveldens gjester og vil fortelja om den eventyrlege da som pelsdyroppdre arane hadde, og om ringverknadane de e hadde for bygdesamfunna i Hallingdal. Han kjenner historia godt og er ein svært dyk g forteljar. Her i Hemsedal har me no a berre to pelsdyrgardar, Sigbjørn Kirkebøen har ein av dei. Han vil ta for seg den lokale historia og korleis reveavlen har utvikla seg. Det vert se av d l ei pause med enkel servering. VEL MØTT! ******* Bygdearkivet treng hjelp! Me har få inn ein del gamle passfoto som det ikkje står namn på, truleg frå krigsåra. Vil du koma innom å sjå om du kan kjenne nokon av dei? ****** Dersom du har bilete av Hugnadheim på «gamletomta», er det av stor interesse! Ta kontakt med Bygdearkivet, opnings d kvar tysdag kl eller Berit Marie Sørhøy, tlf

6 Hemsedal Pensjonistlag Julemesse 29. og 30. november Husflidslagets julemesse holdes på Kyrkjestugu siste helga i november. Det blir salg av lokalmat og tradisjonsbakst, mange boder med flo håndverk og fine julegaver! Stort lo eri med heimelaga gevinster, og salg av kaffe, rundstykker og god bakst. Påmelding for bordsalg l Mia, tlf eller på e-post: Pris pr. m. er kr 200,-, for medlemmer og kr 300,- for ikke-medlemmer. For barn tom 15 år er prisen kr 75,- pr. m. I år blir det uts lling av strikkeplagg, gamle og nye. Har du strikkeplagg som vi kan s lle ut kan de leveres på Stugu. De trenger ikke å være i god stand! I llegg vil vi ha innsamling av restegarn (ull) og ullplagg som skal sendes l Pakistan l prosjekt i regi av Lise Rudvin. Ta med det du har av restegarn og gamle plagg! Studieringer Mandagsklubben: Mandager kl fra 6.10., 2.etg på Stugu. Kontakt Olaug Juven, tlf Stugukveld: Mandager kl fra 1.9., 2. etg på Stugu. Kontakt: Kirsten Aalstveit, tlf Keramikk: Onsdager kl , fra på HBU. Kontakt: Viel Ribberud, tlf Vevgruppa: Onsdager kl fra «Veven» på Svøo. Kontakt: Kari Bjerkheim, tlf Skinnfellsaum: Onsdager kl fra 8.10., Aalstveit gård. Kontakt: Kirsten Aalstveit, tlf Trearbeid/spikking: Annenhver rsdag kl , starter e er høs erien, sløyden på HBU. Kontakt: Øyvind Sagabråten, tlf Mer informasjon om kurs og studieringer finnes på ne siden l husflidslaget: Temakvelder / medlemsmøter 30.oktober kl på Stugu: Tema «Stopping av strikkasokker og reperasjon av tøy på symaskin». Kaffe og kake. Alle velkommen! 4.desember kl på Stugu: Vi spiser risgraut og evaluerer julemessa. Alle velkommen l trivelig førjulskveld! Ekstraordinert årsmøte tysdag kl på Stugu. Innkalling l medlemmene kommer i posten. Hilsen styret har møte onsdag 19. november kl på Helselagshuset. Program: Prøysen-stund «Prøysen i hundre» Hans Vold Vikersveen kjem, han syng og fortel om Prøysen. Musikk ved Vidar Sundbakken. Vikersveen og Sundbakken reiser mykje rundt og held konsertar. Me gler oss l å høyra dei og vonar på eit godt frammøte. Ellers er det som vanleg matstund og utlodning! Alle er hjarteleg velkomne! Helsing Hemsedal Pensjonistlag v/ styret Basar på Tuv grendahus fredag 7. november kl Guri Ekse kjem! Velkomne! Helsing Tuv kvinneforening Hemsedal Senterpar innkaller l årsmøte måndag 10. november kl i kan na på Kommunehuset. Vanlege årsmøtesaker. Vi får besøk av Hans Tørrisplass frå Buskerud Sp. Saker som ønskes ta opp på årsmøte må meldes l styret innan Servering. Vel mø. Helsing Styret 6

7 HEMSEDAL STATLIGE MOTTAK Hemsedal Statlige Mo ak har få mange nye beboere i løpet av sommeren/ høsten. Når asylstrømmen l Norge endrer seg, så endrer også mo aket seg. Vi har nå mange unge menn. De trenger mye ak vitet. Vi ser at vi ikke har kapasitet l å få ak visert alle på fotball / volleyball / ellturer eller sykkelturer. Endra travlere blir det når 50 nye beboere skal lære seg å stå på ski. Er det noen som har d og lyst l å jobbe som FRIVILLIG? Du kan enten ta et ekstra ansvar for EN person, eller ta ansvar for en gruppeak vitet. Mange kan snakke engelsk, så det er ikke noe problem å få l kommunikasjon. Det er en hyggelig gruppe mennesker som bor på mo aket nå. De ser frem l snø og ski med skrekkblandet fryd. Ta kontakt med oss om de e er noe for deg. ak.no, tlf Kulturkafè for damer! Tirsdager: 4.11., , 2.12., kl på Hemsedal Statlige Mo ak Vi lager kaffe og te. Har du lyst å bidra med kake/frukt/ er det hyggelig. Ta med strikketøy! Har du strikkepinne/heklenål/garn som du vil gi bort? Det kommer l ny e på kafeen! ************ Steketakke? Damene på mo aket ønsker seg en takke! Kanskje du har en du vil gi bort? ************ Barnevogner? Vi har få mange nye barn mellom 0-2 år på mo aket, og trenger flere barnevogner og en tvilling-barnevogn (nyfødte). Har du en du vil gi bort, er vi veldig takknemlige! Hilsen Hemsedal Statlige Mo ak Hanne Krogh & Tre tenorer - Première på julekonser urnéen - Julekonsert med Hemsedalskoret Hemsedal kyrkje Torsdag 20. november kl Bille ar: service.no / Hemsedal Turistkontor Medverkande: Hanne Krogh Thomas R. von Bülow, Jan Erik Fillan, Marius Roth Christensen, (tenor) Stein Austrud (kapellmeister) Tarjei Nysted (fiolin/perkusjon) Hemsedalskoret m/dirigent Tori Snerte ************************ Er du interessert i å vera med i Hemsedalskoret? Vi øver kvar onsdag kl , i Kyrkjestugo (ved biblioteket) Kontak nfo: Ola Eikre, - tlf eller Tori Snerte, - tlf

8 Hemsedal Gol lubb 20 år! ble det avholdt s elsesmøte for Hemsedal Gol lubb. Gratulerer med dagen! Styret takker medlemmer og sponsorer for en av de flo este sesongene vi har ha. En stor takk l en flo dugnadsgjeng som har gjort masse på banen. Vertskapet Morten og Anne Eli har gjort si l at vi har få lbake den gode atmosfære klubben har vært kjent for! Vi har få et overskudd de e året og pengene skal brukes l y erligere forbedring av banen! Siste ukene har vi laget ny vei fra green 12 l tee 13, det er ernet en del grantrær langs fairway 5, og det er ryddet langs vannhindrene på hull 6, hull 4 og mellom 4 og 2. Det er også planlagt erning av kjerr og småtrær ved tee 3 og mot OB ve side på hull 5 «hvis» det en gang blir tele i bakken denne høsten! Vi ønsker alle en god snørik vinter, og velkommen lbake l en ny flo sesong i mai 2015! Styret * Kyrkja * GUDSTENESTER 2. november Allehelgensdag HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Na verd. Prest: Per Tore Meberg Vi minnest dei som har gå bort siste året. Takkoffer: Familie og samlivskontoret på Ål 9. november 22. s. i treeinings da HEMSEDAL KYRKJE KL Prest Jan Olav Skinnemoen. Kveldsgudsteneste. Na verd Takkoffer: NKSS Norges kristelige student og skoleungdomslag 20. november torsdag HEMSEDAL KYRKJE kl Konsert m/ Hanne Krogh og 3 tenorer 23. november Domssundag. Kris Kongedag HEMSEDAL KYRKJE kl Gudsteneste. Jan Fredrik Raastad Takkoffer: Kyrkjelydens arbeid blant sesongarbeidarar * Hemsedal IL * Alpingruppa søker flere trenere! Hjelpetrenere, skileik, por rening m.m. Opplæring og kurs lbys! Trener I kurs på Geilo Utgi er dekkes. Europacup i u or for damer Alpingruppa arrangerer FISrenn og Europacuprenn Vil du være med som funksjonær? Meld dere l Alpintrening i vinter fra 8.12.: Mandager kl skileik i Holdeløypa sammen med FreeX Tirsdager kl SSL i Hjalleløypa (fra 5.klasse) Onsdager kl (fra 5.klasse) / SSL i Holdeløypa Torsdag kl SL i Hjalleløypa (fra 5.klasse) Velkommen! 8

9 * Hemsedal Turistkontor * Da er høsten snart over og vinteren står for tur. Høsten har vært helt fantas sk med gode soldager og ikke minst tur og sykkel dager. I Høs erien sa e vi rekord i Topp 20 merker her på kontoret, noe som var utrolig gøy! På 2 dager ble det solgt 400 merker. Vinnere av Topp 20 konkurransen er trukket! 1. Sesongkort Hemsedal Skisenter: Irene Berland 2. Via Ferrata for 2 per. fra Hemsedal Fjellsport: Neil Stuart Martson m Basic Kit fra House of Hygge: Aslaug Halbjørhus 4. Gavekort kr. 500,- Peppes Pizza: Katarina Jorsback 5. Calles Burger fra Hemsedal Cafe: Daria Dyste 6. Lue fra Hemsedalkolleksjonen: Olav Tollefsen 7. Armebånd fra Anima Soleil: Camilla Tollefsen Topp 20 familie 1. Gavekort kr fra Kjøkken Kroken: Fam. Viljugrein m Basic Kit fra House of Hygge: Fam. Olsen 3. Calles Burger for 4 stk fra Hemsedal Cafe: Fam. Markegård Ekstra premier Første deltaker som fullførte: Swix klær fra To en Sport: Per Kris an Haraldsen (6 dager) Yngste deltaker: He egenser fra Hemsedalkolleksjonen: Camilla Tollefsen (8 år) Eldste deltaker: Thermokopp: Trygve Kirkebøen (81 år) Vi vil også takke alle for innsatsen! * Den nye vinterguiden har ankommet kontoret og vil bli distribuert rundt i bygda fortløpende. * For de av dere som ikke har hentet kalenderen for 2015 så er det bare å komme innom å hente seg et eksemplar. * Det kommer også ny langrenns brosjyre i år, som blir å finne på turistkontoret fra november. * Ny turkart over sentrumsløypene både sommer og vinter får du også på turistkontoret. Hemsedals interak ve vertskapskurs Meld deg og dine ansa e på kurs, kurset koster kr 550,- (for HTTL medlemmer er kurset gra s). Direktebuss (Sogndal) Hemsedal Oslo uten pause på Gol + ny veitrasè = 1,5 me kortere reise d NX170 Sogn og Fjordane Ekspressen har startet ny direkte morgenavgang fra Sogndal l Oslo. Daglig unnta lørdag og søndag: Avr. Hemsedal kl via Hønefoss, ank. Oslo kl Retur frå Oslo kl , ank. Hemsedal kl Både tur- og returavgangen er direktebusser uten den tradisjonelle pausen på Gol. Som all d på Ne buss Express er det ulik pris ved kjøp ombord og ved kjøp på ne. De billigste bille ene kjøpes på buss.no Nå håper vi at snøen kommer og at vi får en fantas sk god vintersesong! 9

10 Ny fra Hemsedal Idre slag: Hemsedal Idre slag har i ekstraordinært årsmøte 2.september ta opp en ny undergruppe: Hemsedal Rulleski og Skisky ng. Idre slaget har nå hele 12 undergrupper og medlemmer. Det betyr at snart 60 % av Hemsedals befolkning er medlem av idre slaget. Snakk om å være en sprek bygd! Ikke medlem? Meld deg inn nå ved å sende en e-post l med navn, fødselsdato, adresse og telefonnr., samt hvilket medlemskap du ønsker (barn l og med 16 år kr 200,-, ungdom og voksne kr 300;-, familie kr 500;- og stø emedlemskap kr 250;-). For familie må navn og fødselsdato på alle i husstanden oppgis. Informasjon om alt som skjer i Idre slaget og undergruppene finner du på Ne sidene legges om l helt ny pla orm i disse dager, og med stor ak vitet og mange redaktører kan det ta li d før all informasjon er kommet på plass. Vi har også oppre et en egen Facebookside: Hemsedal IL, følg oss gjerne! Trimgruppa har nå gå vekk fra påmelding l sine mer og treninger, det er bare å møte opp, og først l mølla gjelder. De som ønsker fast plass fortse er med det. Alle der finnes på ne siden under Trimgruppa. Vintersesongen starter nå, og Skistar lbyr sesongkort l alle Hemsedals innbyggere som er medlem i Hemsedal Idre slag l 50 % raba for voksne og helt gra s for barn l og med 15 år! Med halv pris koster sesongkortet kr (+ kr 45 hvis du ikke lader opp di gamle kort). Kortene kan hentes ut mandag l fredag kl i resepsjonen på Alpin Lodgen, og lørdag-søndag kl i sportsbu kken. Det kan være lurt å ta turen nå for å unngå kø. Alle som er nylig innfly et l Hemsedal må huske å ta med fly eskjemaet fra folkeregisteret som bostedsbevis. Sportslig hilsen Hemsedal Idre slag v/ Gunn Eidhamar, leder Kommunestyremøte 6. november er avlyst! 4 ******* Neste møte vert 4. desember! ******* Det vert ekstra møte i økonomi-utvalet 10. november kl

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Ikke unge nok. For mange problembarn

Ikke unge nok. For mange problembarn Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 onsdag 15.10.2003 Gratis «Nidar: Det er oktober, for søren!» Kommentar side 2 Ikke unge nok Foto: Hedda Lunder Bredvold For mange problembarn Kultur- og oppvekstsjef

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell.

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Magasin for ØYRIKET I ROMSDAL 2014. Alt frå opplevingar til næringsliv www.oyriket.no Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Legg sykkelturen innom Bestestaua på Orten. Side 4 Les

Detaljer